Ana sayfa Haberler EAC Belgeniz ...

EAC Belgeniz var mı?

EAC Belgeniz var mı?

İnsanlık ailesinin gelişmesi ve büyümesi, ülke sayılarının artması, sınırların çizilmesi ile meydana geldi.

Yaşanan bu gelişmelerden sonra insanlar kabile, ırk ve soylara bölünerek yeryüzünün farklı yerlerinde konuşlanmaya başladılar ve dışarıdan gelen insanların ülkelere kolaylıkla giriş yapmaları zaman içerisinde zorlaştırıldı. Binlerce yıl geçmişe dayanan “tüccarlık” sanatların en büyüğü olarak değerlendirilir ve ticaret yapanlar, yapmayanlara göre daha fazla bilinirler. Ülkemizde veya dünyanın farklı yerlerinde büyük üretimler yaparak farklı ülkelere pazarlayan şirketler eskiden olduğu gibi günümüzde de daha fazla tanınmaktadır. Teknoloji, gıda, giyim, makine endüstrisi gibi alanlar başta olmak üzere her alan ve sektörün bilinen şirketleri her dönem daha fazla bilinirlik kazanmış ve el üstünde tutulmuşlardır. İnsanlık ailesinin genişlemesi ve daha fazla üretim ihtiyacına sahip olunmasından dolayı dışarıdan ülkeye girişlerin yapılmasına daha esnek bir tutum ile izin verilmeye başlanmış ancak üretimlerin belirlenen yasalara göre üretilmesi de şart koşulmuştur. Ülkelerin kendi halkını korumaları için bu şartlar önemli yere sahiptirler. Gümrük Birliği üye ülkeleri arasında yer alan Rusya, Kazakistan, Ukrayna gibi yerler, dışarıdan ülkeye giriş yapmak isteyen tüccarlara bazı şartları ön görmüşlerdir. Üretim yapılırken dikkat edilmesi gereken kurallar topluluğu olarak adlandırılan EAC belgesi, vatandaşları koruma altına almak için şart koşulan bir sertifika tipidir. Buna sahip olmayanların ürünlerini serbestçe dolaştırması kesinlikle mümkün değildir.

EAC’ın amacı ve görevleri nelerdir?

İnsan sağlığını ve yaşam hakkını koruma altına almak devletlerin en temel görevidir. Sınırları içinde yaşayan insanların başka ülkelerden gelen ürünler yüzünden zarar görmeleri, devletler açısından büyük risk taşır ve bu tip olumsuz durumlarda dünyanın tepkisini üzerine çekmeye başlar. Bu yüzden her devlet özellikle dışarıdan ithal edilen ürünleri kontrol altına almak ister. Tabi ki her ülkenin kendine göre belirlediği bazı yasalar vardır. bu yasalar, ülkelerin coğrafi yapısı, halkının arz ve talep meselesine göre değerlendirilerek belirlenir. Günümüzde Ukrayna, Kazakistan ve Rusya gibi ülkeler, Türkiye ve dünya üreticileri için büyük fırsatlar sunan yerlerdir. Rusya haricindeki diğer iki ülke az gelişmiş ve üretimi az olduğu için dış ülkelerden ithal edilen ürünlerle yaşamlarını kurarlar. Durum böyle olunca da dünyanın farklı ülkelerinde üretim yapan üreticiler buraların pazarlarını fırsat bilerek ürünlerini buralarda pazarlamak isterler. Tabi ki her ne kadar dış ülkelere ihtiyaçları olsa da insan hayatını riske atmak doğru değildir ve bunun önüne geçebilmek için bazı şartları getirmeleri gerekmektedir. Uzun dönemden beridir bu ülkelere yani Gümrük Birliği üyesi ülkelere dışarıdan ürünlerin girebilmesi için ülkeler ortak aldıkları kararla EAC belgesi almayı şart koşmuşlardır. İçerisinde üretimlerde dikkat edilmesi gereken ve şart koşulan maddelerin yer aldığı bu sertifikaya uyumlu üretim yapan şirketler, ürünleri sınırlar içerisinde kolaylıkla satışa çıkartabilmektedir.

Belge başvurusunda bulunmak için acele edin

Gelişen ülkeler arasına girmeye başlayan ve Pazar alanı genişlemeye başlayan Gümrük Birliği üyesi ülkelerinde üretimlerinizi kolaylıkla pazarlayabilmek için sahip olmanız gereken EAC belgesi için şirketimiz ile iletişime geçerek detaylı bilgi alabilirsiniz. Büyüyen dünya ticaretinden pay almak ve söz sahibi olabilmek için acele edin. Sertifika verme yetkisine sahip olan şirketimiz ile daha kısa sürede sertifika alabilirsiniz.

https://www.szutest.com.tr/eac/