Ana sayfa Haberler Borsa İstanbu...

Borsa İstanbul ABD’li Borsa ile Ortak mı?

Borsa İstanbul Nasdaq ile Ortak mı?

Bugün yaşanan seans aksaklığı sonrası sosyal medya ve yatırımcı çevrelerinde 15 Temmuz darbe girişimine kalkışan FETÖ terör örgütüne sağladığı ev sahipliği ve Ağustos ayındaki yaptırım açıklamalarından dolayı ABD kaynaklı başka bir saldırı ve Borsa İstanbul’un Nasdaq ile iş ortaklığı yağmış olduğu haberleri akıllara geldi.

Nasdaq 2013 yılında Borsa İstanbul’a yüzde 5 pay ile ortak olmuş, daha sonra payını yüzde 7’ye yükseltmişti. Borsa İstanbul’un internet sitesinde kurumsal yönetim kapsamında ortaklık yapısını gösteren sayfada ortaklar arasında ise Nasdaq bulunmamakta. Aşağıda kurumun ortaklık yapısı görülmekte:

Borsa İstanbul Ortaklık Yapısı

Yukardaki tablo ile ilgili olarak Borsa İstanbul’un ortaklık yapısında görülen değişikliğe dair bilgi şu şekilde: 05/02/2017 tarihli ve 29970 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 24/01/2017 tarihli ve 2017/9756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi gerekince, T.C. Hazine Müsteşarlığına ait paylar, Türkiye Varlık Fonuna aktarılmıştır.

Buna göre Türkiye Varlık Fonu’nun kurulması ile Nasdaq’ın sahip olduğu payların TVF’ye geçmiş olduğu görülüyor. Bu değişiklik ile Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) payı ise yüzde 80.6’a yükseldi.

Borsa İstanbul A.Ş. Esas Sözleşmesi’ne göre;

  • A Grubu pay sahibinin veya aday gösterdiği yönetim kurulu üyelerinin olumlu oyunun arandığı hallerde, bunların olumlu oyu olmaksızın alınan kararlar geçersizdir.
  • Pay sahipliği dağılımının korunmasını teminen, A Grubu dışındaki pay senetleri ancak aynı grup içinde devredilebilir. Ancak, bu payların SPK onayı ile diğer gruplardaki ortaklara veya üçüncü kişilere devri mümkündür.
  • Bir kişinin, Şirketin halka arz olunan paylarından doğrudan veya dolaylı pay sahipliği yoluyla sermayenin yüzde onunu ve daha fazlasını temsil eden kısmını edinmesi veya Şirketin halka arz olunan paylarından edinim yoluyla doğrudan veya dolaylı olarak bir ortağa ait bulunan payların sermayenin yüzde on, yüzde yirmi, yüzde otuz üç veya yüzde ellisini aşması veya bu oranların altına düşmesi sonucunu veren pay devirleri dolayısıyla, pay sahiplerinin edinecekleri bu paylara bağlı temettü hariç ortaklık haklarının kullanılabilmesi Sermaye Piyasası Kurulunun iznine tabidir. Söz konusu oranların, Şirketin borsa dışından elde edilen payları da dâhil olmak üzere borsada işlem gören paylarının edinilmesi ile gerçekleşmesi halinde de bu fıkra hükmü uygulanır.

Borsa İstanbul’dan Bugün Yaşanan Seans Aksaklığı ile İlgili Açıklama

Bugün yaşanan piyasa aksaklıklara dair Borsa İstanbul akşam saatlerinde de bir açıklama yaptı. Konu ile ilgili olarak şu bilgiler verildi:

26 Eylül 2018 tarihinde Borsamız BISTECH İşlem Sisteminde saat 10:04’te yaşanan operasyonel ve yazılımsal sorun nedeniyle piyasalarımızda işlemler saat 10:32’de durdurulmuş, sorunun giderilmesinin ardından piyasalarımız aşağıda belirtilen saatlerde yeniden işleme açılmıştır.

– Pay Piyasası – 14:00
– Borçlanma Araçları Piyasası – 14:00
– Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası – 14:00
– Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası – 14:25

Bu kapsamda, saat 10:49, 12:07 ve 13:41’de Kamuyu Aydınlatma Platformunda konu ile ilgili sürece dair açıklamalar yapılmıştır. Sorun BISTECH platformu içindeki bazı verilerin temsilci ekranı ve veri yayın kuruluşlarına aktarımında yaşanmış olup, herhangi bir siber saldırı söz konusu olmamıştır.

Sistem yönetiminde en önemli konunun risk yönetimi süreçleri ve her yeni teknik sorunun yeni bir tedbir protokolü ile sonuçlanması gerektiği pratiğidir. Böylelikle bugün yaşanılan problem kurumsal hafızada risk yönetim süreç ve protokollerinde yerini almıştır.

Küresel Borsacılık faaliyetlerinde sistem sürekliliği ‘uptime’ kavramı ile ifade edilmekte olup Borsamız bu ligde üst sıralarda yer almaktadır. Bugün yaşanılana benzer problemlerin küresel Borsalarda zaman zaman oluşabildiği değerlendirildiğinde ileriye dönük olarak gereken tedbirlerin alınmaya devam edileceği kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Borsa İstanbul’dan İki Aracı Kurumun Üyelik İptaline İlişkin Açıklama

07.02.2018

Borsa İstanbul A.Ş. kamuoyunu aydınlatma platformuna Taksim Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Kapital Menkul Değerler A.Ş.nin Borsa üyeliklerinin iptal edilmesi hakkında bir açıklama yaptı.

Borsa İstanbul tarafından KAP’a şu açıklama yapıldı:

“Faaliyet izinlerinden tamamen feragat etme başvuruları Sermaye Piyasası Kurulunca olumlu karşılanarak sahip oldukları tüm yetki ve izin belgeleri iptal edilen Taksim Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (üye kodu: TKS) ve Kapital Menkul Değerler A.Ş.’nin (üye kodu: KPT) Borsa İstanbul üyelikleri 18/01/2018 tarihi itibarıyla iptal edilmiştir. “