Ana Sayfa Eğitim Borsa Bilgileri PD/DD Oranını...

PD/DD Oranını Kullanarak Portföy Oluşturma, Gizmen Nalbantlı

Piyasa değeri defter değeri oranı şirketin muhasebe değeri ile piyasa fiyatını karşılaştırmak için kullanılır. Defter değeri, şirketin özkaynak toplamının ödenmiş sermayeye bölünmesi ile bulunur. Piyasa değeri ise şirketin borsada alınıp satıldığı fiyattır. Piyasa Değeri/Defter Değeri oranı düşük olan şirketler gelen olarak ucuz olarak kabul edilir. PD/DD oranı düşük olan hisselerden yapılan portföyün endeks ile olan performansını göstereceğim.

Portföyü nasıl oluşturacağız ?

  • PD/DD hesaplamak için şirketin bilanço ve gelir tablosunu kullanacağız.( Veri terminallerinden PD/DD oranlarını kolaylıkla elde edebilirsiniz.)
  • Portföyü her çeyrekte(bilanço döneminde) güncelleceğiz.
  • Portföy oluşturacağınız dönem için bir önceki bilanço dönemindeki verileri kullanacağız. Örneğin 2016 yılı ilk çeyrek için 2015 yılı son çeyrek rakamlarını kullanacağız.
  • Portföyde BİST100 içindeki hisseleri kullanacağız.
  • PD/DD oranını en küçükten büyüğe göre sıralayarak, en düşük PD/DD’ya sahip 10 hisseyi portföye eşit ağırlıkla koyacağız.

2015-2016 portföyde olan hisseler;

2014/1 2014/2 2014/3 2014/4 2015/1 2015/2 2015/3 2015/4 2016/1
ALGYO ALGYO ALGYO ALGYO ALGYO ALGYO ALGYO ALGYO AKENR
DOHOL DOHOL ANACM ANACM ECILC ANACM ANACM ANACM ECILC
ECILC ECILC ECILC DOHOL ECZYT DOHOL DOHOL DOHOL GSDHO
ECZYT ECZYT ECZYT ECILC GLYHO ECILC ECILC ECILC IHLAS
GLYHO GLYHO GLYHO ECZYT IHLAS ECZYT ECZYT ECZYT IPEKE
GSDHO GSDHO GSDHO IHLAS IPEKE IHLAS GSDHO GSDHO ISGYO
IHLAS IHLAS IHLAS KOZAA KOZAA KOZAA IHLAS IHLAS KOZAA
NTTUR NTTUR METRO METRO METRO METRO METRO KOZAA METRO
TRGYO TRGYO NTTUR NTTUR NTTUR NTTUR NTTUR METRO NTTUR
VESTL VESTL TRGYO TRGYO TRGYO TRGYO TRGYO TRGYO TRGYO

 

Portföyün getirisini BİST100 ile karşılaştırıldığımızda performans olarak tatmin edici.

image001Portföyün betası 0.88, ortalama artık getirisi (Portföyün artık getirisi, dönemin ortalama portföy getirisinden risksiz faiz oranının çıkarılması ile bulunur) ise yüzde 1.77. Sharpe oranı ise 0.72. (Sharpe Oranı, (Portföyün Getirisi – Risksiz Portföyün Getirisi )/ Standart Sapma şeklinde bulunur. Bu oranın yüksek olması portföy performansının riske dayalı getiri esasına göre başarılı olduğunu, düşük olması ise başarısız bir performansa sahip olduğunu gösterir.) 2005 yılından itibaren böyle bir yatırım yapılsaydı, endekse göre yüzde 615 getiri elde edilebilirdi. Böyle bir portföye 100 bin liralık yatırımın sonucu 2.413 milyon TL olarak karşımıza çıkıyor.

Sonuç olarak PD/DD oranı ile oluşturulan portföyün endekse göre iyi performans sergilediğini ve PD/DD’si düşük  hisselerini almanın iyi sonuçlar verdiğini söyleyebiliriz.

GİZMEN NALBANTLI