Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Polisan Holdi...

Polisan Holding POLHO Hisse Analiz ve Yorumları

PAYLAŞ

Polisan Holding POLHO hisse senedi ile ilgili tüm güncel analiz, haber, rapor ve yorumları aşağıda bulabilirsiniz. Kurum ve uzmanların POLHO ile ilgili çıkmış tüm hisse analiz ve yorumlarını, hisseye ait haber,veri ve raporları bu sayfadan takip edebilirsiniz.

 

ZİRAAT YATIRIM – POLHO Hisse Analiz 3Ç17 – 01.11.2017

Polisan Holding (POLHO, Pozitif): Şirketin 3Ç2017 net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre 15,6mn TL artarak 16,9mn TL’ye yükselmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir. Satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %71,3 oranında artan şirketin brüt karı da %78,6 oranında artarak 37,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Faaliyet karı ise operasyonel giderlerdeki %110’luk yüksek artışın etkisiyle %20,8 oranında artmış ve 16,5mn TL’yi göstermiştir. Diğer taraftan, şirketin özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan gelirleri ise 163bin TL’den 3,4mn TL’ye yükselmiş ve kardaki artışta etkili olmuştur. Finansman tarafında da 3Ç2016’daki 8,2mn TL’lik giderden, 3Ç2017’de 2,5mn TL’lik gelire dönülmüştür. Üçüncü çeyrek kar rakamıyla birlikte Şirket’in dokuz aylık karı 57,6mn TL’ye ulaşmış ve bir önceki yılın aynı dönemindeki 44,3mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir.

 

TACİRLER YATIRIM – POLHO Hisse Analiz 2Ç17 – 21.08.2017

Polisan Holding – 2Ç17 sonuçlarını 25 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %184 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %51 arttı. Net satışlar 196 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %70 büyüdü. Şirket, 2Ç17’de 22 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %16 azalış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1142 baz puan azalarak %11,1 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %33 büyüyerek 172 milyon TL olarak gerçekleşti.

ZİRAAT YATIRIM – POLHO Hisse Analiz 2Ç17 – 21.08.2017

Polisan Holding (POLHO, Sınırlı Negatif): Şirket’in 2Ç2017’deki ana ortaklık net dönem karı geçen sene aynı çeyreğe göre %26 azalışla 24,5mn TL olmuştur. Polisan Holding’in satış gelirleri 2. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %69,6 oranında artarak 195,8mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti de %86,7 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %3,3 artarak 24,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 8 puan azalarak %12,5’i göstermiştir.

Polisan Holding’in operasyonel giderleri aynı dönemde %65 oranında artmış ve 14,2mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden 593bin TL, özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan 8,9mn TL gelir kaydedilmesinin ardından faaliyet karı 19,9mn TL olmuştur. Geçen sene aynı dönemdeki faaliyet karı 14,3mn TL idi. Yatırım faaliyetlerinden 46bin TL gelir kaydeden şirketin finansman öncesi karı 19,9mn TL olmuştur. Finansman tarafında 1,3mn TL’lik gider kaydedilmiştir.

Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 18,6mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem karı da 25,5mn TL olmuştur. Ana ortaklığın payına düşen net kar ise 24,5mn TL’dir. İkinci çeyrek kar rakamı sonrasında Şirket’in 2017 yılının ilk yarısındaki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %5,4 oranında azalarak 40,7mn TL’ye gerilemiştir.

 

TACİRLER YATIRIM – Polisan POLHO Hisse Teknik Analiz – 15.05.2017

Orta vadeli düşüş trendinde olan Polisan Holding hisseleri, geçtiğimiz hafta içinde en düşük 8.03 seviyesini test etti ve haftayı 8.33 seviyesinden kapattı. Senette 8.87 seviyesini hedef olarak belirlerken, stop-loss seviyesini ise 8.00 olarak görüyoruz.
Hissede Beklenen Yön: Yukarı

DurumTrend
RSIAşırı satımYatay
StochasticNötrGüçleniyor
MACDZayıflıyor
Williams’ RAşırı satımGüçleniyor
Parabolic SARSatış YönlüTrend dönüşü yok
Destek seviyeleri8.69 / 9.05 / 9.38
Direnç seviyeleri8.00 / 7.67 / 7.31

 

 

OYAK YATIRIM – POLHO Hisse Analiz 1Ç17 – 11.05.2017

Polisan Holding 1Ç17’de yıllık bazda %64 büyüme ile 16 milyon TL net kar açıkladı. Ortalama piyasa beklentisi bulunmuyor. Hisselere olumlu tepki bekliyoruz bugün. Net kardaki büyüme temelde VAFÖK’den geldi. 1Ç17 VAFÖK marjı %16,4 ile 1Ç16’daki %12,1 üzerinde. 1Ç17 ciro yıllık %53 büyüme ile 163 milyon TL olarak gerçekleşti. Bölümlere bakınca, Liman Hizmetleri cirosu yıllık %20 büyüme ile 33 milyon TL olarak gerçekleşti. Boya bölümü cirosu %103 büyüme ile 161 milyon TL olarak gerçekleşti ancak konsolidasyona tabii değil çünkü 4Ç16 da yarısı Japon Kansai firmasına satılmıştı. Kimya bölümü cirosu yıllık %19 büyüme ile 59 milyon TL olarak gerçekleşti. Polisan Holding 2017 cirosunun %30 büyümesini hedefliyor ve VAFÖK marjı 2016 seviyesinde olan %17,6 ya ulaşmasını öngörüyor.

DENİZ YATIRIM – POLHO Hisse Analiz 1Ç17 – 11.05.2017

1Ç17 sonuçlarını 16,2 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %764 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %96 azaldı. Net satışlar 163 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %53 yükseldi. Şirket, 1Ç17’de 27 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %107 arttı. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 426 baz puan artarak %16,4 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %24 büyüyerek 129 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 191 milyon TL (1Ç16: 372 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %36,2 (1Ç16: %107,8) olarak kaydedildi.

 

Polisan Holding’den Temettü Dağıtımına İlşikin Açıklama – 15.03.2017

Şirketimiz tarafından hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş tarafından denetlenen 01/01-31/12/2016 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar esas alınarak, yasal kayıtlara göre 138.503.675,32-TL dönem karı oluştuğu, %5 kanuni yedek akçe düşüldükten sonra Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak 455.128.152,18-TL net dağıtılabilir kar elde edildiği, bu tutara yıl içinde yapılmış olan 22.886,00-TL tutarındaki bağışların eklenmesi ile 455.151.038,18-TL birinci temettü matrahı oluştuğu görülmüş ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak; 17.500.000,00-TL (brüt) dönem karından (1-TL nominal değerdeki beher hisse senedine brüt % 4,7297297 oranında 0,0472973-TL, net % 4,0202703 oranında 0,0402027-TL) nakit kar payı dağıtılmasına, karar vermişlerdir.

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
POLHO, TREPOHO00012
Peşin
0,0472973
4,72973
0,0402027
4,02027
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
02.05.2017
04.05.2017
03.05.2017
*
SPK’ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
477.006.598
138.503.675,32
4. Vergiler ( – )
15.375.124
8.437.238,87
5. Net Dönem Kârı
461.631.474
130.066.436,45
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( – )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( – )
6.503.321,82
6.503.321,82
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
455.128.152,18
123.563.114,63
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
455.128.152,18
123.563.114,63
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
22.886
 
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
455.151.038,18
 
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
17.500.000
 
* Nakit
17.500.000
 
* Bedelsiz
0
 
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
 
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
 
* Çalışanlara
0
 
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
 
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
 
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
 
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
 
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
0
 
17. Statü Yedekleri
0
 
18. Özel Yedekler
0
 
19. Olağanüstü Yedek
437.628.152,18
 
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0

ZİRAAT YATIRIM – POLHO Hisse Analiz 4Ç16 – 28.02.2017

Polisan Holding (POLHO, Sınırlı Pozitif): Polisan Holding’in 2016 yılı ana ortaklık net dönem karı 472,6mn TL olarak gerçekleşmiş ve 2015 yılında kaydedilen 33mn TL’ye göre iyi bir görüntü sergilemiştir. Bu yüksek artışta bağlı ortaklığı Polisan Boya’nın %50’sinin Japon Kansai Paint’e 113,5mn dolar bedelle satılması ana etken olmuştur. Polisan Holding bu satışın etkisiyle yatırım faaliyetlerinden 458mn TL gelir kaydetmiştir. Bu satış işleminin gerçekleşmesiyle Polisan Boya konsolidasyondan çıkartılmış ve özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar olarak kaydedilmiştir. Buna bağlı olarak da 2015 yılı finansalları da değiştirilmiştir. Holding’in brüt karı düzeltilmiş finansallara göre bir 2016 yılında %22 oranında artış kaydetmiş 87mn TL olarak gerçekleşmiştir.

OYAK YATIRIM – POLHO Hisse Analiz 4Ç16 – 28.02.2017

2016 yılının son çeyreğinde 428 milyon TL net kar açıklarken bu rakam 2016 tüm yıl net karını 473 milyon TL seviyesine çekmiş oldu. Aralık ayı içeriisnde iştiraki Polisan Kansai Boya’daki hisse satışından oluşan 436 milyon TL’lik kar şirketin net karını olumlu etkilemiş oldu.

AK YATIRIM – POLHO Hisse Analiz 4Ç16 – 28.02.2017

Polisan Holding 2016’da 473 milyon TL net kar açıkladı, 2015’de 33 milyon TL net kar açıklamıştı. Net kardaki artış çoğunlukla iştiraki Polisan Boya’daki %50 payının 4Ç16’da Japon Kansai’ya satışından kaynaklanan 458 milyon TL gelirden elde edildi. Bunun dışında Polisan Holding faaliyetlerinde de büyüme sağlandı. Konsolide ciro 2016 da yıllık %8 büyüme ile 470 milyon TL oldu. 2015 konsolide rakamlar Polisan Boya hariç yeniden raporlandı. Polisan Holding’in 2016 konsolide VAFÖK marjı %17,6 ile 2015’deki %14,5’e göre genişledi. Kombine rakamlarda bölüm bazında Boya bölümü cirosu yıllık %1 büyüme ile 478 milyon TL, Liman bölümü cirosu yıllık %22 büyüme ile 119 milyon TL, Kimya bölümü cirosu yıllık %10 büyüme ile 378 milyon TL, Gayrimenkul bölümü cirosu %73 düşüşle 4 milyon TL ve Diğer bölümü cirosu %22 yıllık büyüme ile 113 milyon TL olarak gerçekleşti. Boya bölümü VAFÖK marjı 2015’deki %13,8’den 2016’da %15,5’e genişledi, Liman bölümü VAFÖK marjı 2015’deki %55,8’den 2016’da %48,2’ye daraldı ve Kimya bölümü VAFÖK marjı %3,5’den %6,5’e genişledi.

PAYLAŞ