Ana Sayfa Raporlar Hisse Yorumları Özak GYO OZKG...

Özak GYO OZKGY Hisse Analiz ve Yorumları

Özak GYO OZKGY hisse senedi ile ilgili tüm güncel analiz, haber, rapor ve yorumları aşağıda bulabilirsiniz. Kurum ve uzmanların OZKGY ile ilgili çıkmış tüm hisse analiz ve yorumlarını, hisseye ait haber,veri ve raporları bu sayfadan takip edebilirsiniz.

İntegral Yatırım – Özak GYO OZKGY Hisse Analiz 4Ç21 – 28.02.2022

Net karda değerleme etkisi… Net kar yıllık bazda %267 artış göstererek 3 milyar TL oldu. Yatırım amaçlı gayrimenkullerin değerlemesinden yansıyan 2,8 milyar TL’lik gelir net karın artışındaki ana katalizör oldu. Net kar marjı yıllık bazda 285,7 puan artış göstererek %545,8 seviyesinde gerçekleşti.

Ciro yıllık bazda %75 artış gösterdi… 4Ç21 döneminde satış gelirleri, yıllık %75 artışla 541,4 milyon TL’ye yükseldi. Bir önceki çeyreğe göre %105 arttı. Hem konut satışlarındaki artış hem kira gelirlerindeki artış ciroya olumlu yansıdı. Brüt kar yıllık %497 artışla 357,1 milyon TL olurken, brüt kar marjı yıllık 46,6 puan artışla %65,9 seviyesinde gerçekleşti. FAVÖK ise yıllık bazda %576 artış göstererek, 329 milyon TL oldu. FAVÖK marjı da yıllık 45 puan artışla %60,8 seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki çeyrekte %48,9 FAVÖK marjı elde edilmişti.

12 Aylık Sonuçlar: Şirket, 2021’in tamamında yıllık %22 artışla 1,4 milyar TL ciro elde etti. Cironun 1,2 milyar TL’lik kısmı konut ve ofis satışlarından, 135 milyon TL’lik kısmı kira gelirlerinden elde edildi. Şirket, 135 milyon TL tutarındaki kira gelirini faaliyet kiralaması altında kiralanan yatırım amaçlı gayrimenkullerinden elde etmektedir. Dönem içinde yatırım amaçlı gayrimenkuller ile ilişkilendirilen doğrudan işletme giderlerinin tutarı 18 milyon TL olarak 2020’ye göre %46 artış gösterdi. Satışların maliyeti ise geçtiğimiz yıla göre %12 azaldı. Brüt kar marjı 17,5 puan artışla %53,8 seviyesinde, FAVÖK marjı 15,6 puan artışla %49,7 seviyesinde gerçekleşti. FAVÖK yıllık bazda %78 artış gösterdi ve 686 milyon TL olarak hesaplandı. Bu sonuçlarla birlikte şirketin 12 aylık net dönem kari %207 artışla 3,3 milyar TL’ye yükseldi. 3,3 milyar TL’lik net karın 2,8 milyar TL’lik büyük kısmı tek seferlik yatırım amaçlı gayrimenkul değerleme farkından elde edildi.

Güçlü nakit yapısı… Özak GYO, üst üste 6 çeyrektir net nakit pozisyonda. 4Ç21 dönemi itibariyle şirketin 725 milyon TL net nakdi bulunuyor. 2020 yılının aynı döneminde 148,5 milyon TL net nakit pozisyonda olan şirketin nakdi yaklaşık 5 kat arttı. Net borç/FAVÖK rasyosu ise -1,1 seviyesinde bulunuyor. Ayrıca 31 Aralık 2021 itibariyle şirketin 781,3 milyon TL döviz fazlası bulunmaktadır.

Şirketin nakit değerleri arttı.. Şirketin nakit değerleri 2020 yıl sonuna göre 236,3 milyon TL artarak 722,9 milyon TL oldu. İşletme faaliyetlerinden 773,2 milyon TL nakit girişi sağlandı. Yatırım faaliyetlerinden 431,4 milyon TL nakit çıkışı olurken finansman faaliyetlerinden 105,6 milyon TL nakit çıkışı oldu.

Değerlendirme: Şirket, 2021 yılında satış gelirlerini artırarak satış maliyetlerini azaltmayı başardı ve kar marjlarında yükseliş kaydedildi. Faizlerde düşüş süreci içerisinde olmamız önümüzdeki dönemde de konut ve işyeri satışlarındaki artışın devam etmesine neden olabilir. Bununla beraber konut ve işyeri satış fiyatlarında yükseliş de şirketin cirosunda ve karlılığında inorganik büyümeye yol açabilir. Şirket borçsuz ve güçlü nakde sahip yapısıyla dikkat çekiyor. Borçluluk konusunda endişelenecek bir görüntü sunmuyor. Diğer taraftan yılın son çeyreğinde ve yıl tamamında net karın büyük kısmı tek seferlik yatırım amaçlı gayrimenkul değerleme farkından elde edildi. Şirketin PD/DD’si 0,33x, FK’sı 0,71x ile FD/FAVÖK 2,38x, FD/Satışlar 1,18x ile tarihsel ortalamaların altında bulunuyor. Şirket finansal çarpanlarına göre ucuz olarak değerlendirilebilir. Şirket hissesinin borsadaki hareketi incelendiğinde BİST100’e rölatif getiri son 1 ayda %9,87 aşağıda, son 3 ayda %4,18 yukarıda bulunuyor. Şirket finansalları OZKGY üzerinde sınırlı pozitif hareketliliğe sebep olabilir.

Tacirler Yatırım – Özak GYO OZKGY Hisse Analiz 4Ç21 – 28.02.2022

Şirket, 4Ç21 sonuçlarını 2199,9 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %506 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %1700 arttı. Net satışlar 564 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %69 arttı. Şirket, 4Ç21’de 316,9 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %429,4 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 3818 baz puan artarak %56,2 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 4085 baz puan arttı ve %58 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 135 baz puan arttı ve %06 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 1.351 milyon TL (4Ç20: 1.290 milyon TL ve 3Ç21: 1.209 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %40,1 (4Ç20: %85,8 ve 3Ç21: 36%) olarak kaydedildi. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %31 artarak 683 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 0,9 F/K çarpanından ve 2,5 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

Tacirler Yatırım – Özak GYO OZKGY Hisse Analiz 3Ç20 – 09.11.2020

Özak GYO – 3Ç20 sonuçlarını 131 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 87.0 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %55 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %190 arttı. Net satışlar 391 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %71 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 354 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. Şirket, 3Ç20’de 144 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %52 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 147 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 449 baz puan azalarak %36.9 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 724 baz puan azaldı ve %38.5 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 311 baz puan azaldı ve %2.5 olarak gerçekleşti. Şirketin net nakit pozisyonu 59 milyon TL olarak gerçekleşmiş olup, bir önceki çeyrekte şirketin net borcu 204 milyon TL olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 3.0 F/K çarpanından ve 3.7 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

Ziraat Yatırım – Özak GYO OZKGY Hisse Analiz 3Ç20 – 09.11.2020

Özak GYO (OZKGY, Sınırlı Pozitif): Şirket’in 3Ç2020’deki konsolide ana ortaklık net dönem karı yıllık %54,6 oranında artarak 131mn TL’ye yükselmiştir. Şirket’in satış gelirleri bu çeyrekte 391,1mn TL gerçekleşerek geçen yılın üçüncü çeyreğine göre %70,9 oranında artarken, brüt kar aynı dönem itibarıyla %43,8 oranında artmış ve 150,4mn TL’ye yükselmiştir. Şirket’in 3Ç2020’deki brüt kar marjı ise %38,5 olmuştur. Geçen yılın üçüncü çeyreğindeki brüt kar marjı %45,7 idi. Diğer yandan, Şirket bu çeyrekte 17,8mn TL net finansman gideri kaydetmiştir.

Üçüncü çeyrek karı birlikte Şirket’in 2020 yılı Ocak – Eylül dönemi ana ortaklık net dönem karı 254,8mn TL’ye yükselmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde 50,8mn TL ana ortaklık karı kaydedilmişti.

 

Tacirler Yatırım – Özak GYO OZKGY Hisse Analiz 2Ç20 – 13.08.2020

Özak GYO, 2Ç20 sonuçlarını 45.2 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 46.0 milyon TL olan piyasa beklentisi ile uyumludur. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 10.3 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 180 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %196 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 174 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 2Ç20’de 64 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %258 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 80 milyon TL’nin altında gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 616 baz puan artarak %35.5 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %22 artarak 204 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 0.6 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.1 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 3.1 F/K çarpanından ve 4.6 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

Ziraat Yatırım – Özak GYO OZKGY Hisse Analiz 2Ç20 – 13.08.2020

Özak GYO (OZKGY, Sınırlı Pozitif): Şirket 2Ç2020’de 45,2mn TL  konsolide ana ortaklık net dönem karı açıklamıştır. Bir önceki yılın aynı çeyreğinde 10,3mn TL zarar açıklanmıştı. Şirket’in satış gelirleri 179,8mn TL (2Ç2019: 60,8mn TL)  gerçekleşmiştir. Bu gelirin 167,5mn TL’si konut satışlarından elde edilmiştir. Diğer yandan, brüt kar 63,2mn TL gerçekleşirken (2Ç2019: 27,5mn TL) brüt kar marjı %35,1 olmuştur. Şirket’in net finansman gideri ise yıllık 20,9mn TL azalarak 19,1mn TL’ye gerilemiştir.
İkinci çeyrek karı sonrasında Şirket’in 2020 yılın Ocak – Haziran konsolide ana ortaklık net dönem karı 123,8mn TL’ye yükselmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde 33,9mn TL konsolide ana ortaklık net dönem zararı kaydedilmişti.

 

Özak GYO, Ela Quality Resort Hotel Hakkında Açıklama Yaptı – 16.07.2020

Covid-19 salgını kapsamında alınan önlemler dahilinde 20/03/2020’den itibaren geçici süre ile faaliyetlerine ara verilen, Şirketimiz portföyündeki Ela Quality Resort Hotel 17/07/2020 tarihi itibariyle faaliyetlerine başlamaktadır.

Otelin faaliyetlerine geçici olarak ara verdiği dönem ve pandemi sebebiyle turizm sektöründe yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, işletmeci şirket Aktay Otel İşletmeleri A.Ş. ile Şirketimiz arasında işletme modeli ile gerçekleştirilen kiralamada garanti tutar olarak belirlenen 7,5 milyon Euro+KDV gelir payının, bu konuda düzenletilen 13.07.2020 tarihli kira değerleme raporu da göz önünde bulundurularak 2020 yılı için 3 milyon Euro +KDV olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

Tacirler Yatırım – Özak GYO OZKGY Hisse Analiz 1Ç20 – 10.06.2020

Özak GYO 1Ç20 sonuçlarını 78.6 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 23.6 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 282 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %1421 arttı. Şirket, 1Ç20’de 118 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %4765 azalış gösterdi. Şirket, 1Ç20’de 118 milyon TL FAVÖK açıklarken, bu rakam geçen yılın aynı döneminde 03 milyon TL zarar idi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 5562 baz puan artarak %41.9 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %27 azalarak 167 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 0.5 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.1 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 2.9 F/K çarpanından ve 4.3 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

Ziraat Yatırım – Özak GYO OZKGY Hisse Analiz 1Ç20 – 10.06.2020

Özak GYO (OZKGY, Pozitif): Özak GYO’nun 1Ç2020’deki ana ortaklık net dönem karı 78,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket geçen yılın ilk çeyreğinde 23,6mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmişti. Şirket’in satış gelirleri yıllık bazda 263,6mn TL artarak 282,2mn TL’ye yükselirken, bu çeyrekte konut ve ofis satışlarından 262,8mn TL gelir kaydedilmesi bu yüksek artışta önemli bir etken olmuştur. Bu çerçevede, Şirket’in brüt karı da 1Ç2020’de 124,4mn TL olmuş ve geçen yılın ilk çeyreğindeki 3,8mn TL’lik brüt karın oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. Son olarak, Şirket bu çeyrekte 32,8mn TL net finansman gideri kaydetmiştir.

 

Oyak Yatırım – Özak GYO OZKGY Hisse Haber – 08.04.2020

Özak Gayrimenkul Bulvar 216 Alışveriş Merkezi (içerisinde faaliyet gösteren Eczane hariç olmak üzere) ve Ela Quality Resort Hotel’in faaliyetlerini koronavirüs sebebiyle geçici süre ile durdurduğunu açıkladı. Buna ek olarak, 15 Mart-30 Nisan 2020 tarihleri arasında kapalı olan kiracılarından kira bedeli alınmayacağına karar verdi. Şirket ayrıca, Büyükyalı projesinin satış & teslim süreçleri devam ettiğini açıklarken ve toplamda ise gelir kaybının kısıtlı olacağını öngördü. Haberin Özak GYO hisseleri üzerinde hafif negatif etkisi olacağını düşünüyoruz.

Ziraat Yatırım – Özak GYO OZKGY Hisse Haber – 08.04.2020

Özak GYO (OZKGY, Nötr): Covid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla Şirket portföyündeki varlıklardan Bulvar 216 Alışveriş Merkezi (içerisinde faaliyet gösteren Eczane hariç olmak üzere) ve Ela Quality Resort Hotel’in faaliyetleri geçici süre ile durdurulmuştur. Bu kapsamda Yönetim Kurulu tarafından söz konusu taşınmazların hizmete kapatıldığı 15 Mart – 30 Nisan 2020 tarihleri arasında kapalı olan kiracılardan kira bedeli alınmamasına karar verilmiştir. Portföyde yer alan diğer gayrimenkullerin faaliyetleri ve Büyükyalı projesinin satış & teslim süreçleri devam etmekte olup, Yönetim Kurulunca alınan karar kapsamında oluşacak gelir kaybının çeşitlendirilmiş portföy yapısı ve gelir kaynakları dikkate alındığında kısıtlı düzeyde olması beklenmektedir.

Ziraat Yatırım – Özak GYO OZKGY Hisse Analiz 4Ç19 – 06.03.2020

Özak GYO (OZKGY, Sınırlı Pozitif): Şirket’in 4Ç2019’daki konsolide ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın son çeyreğine göre %2,4 oranında azalarak 260,6mn TL olmuştur. Şirket’in satış gelirleri 222,3mn TL ile bir önceki yılın son çeyreğine göre 190,1mn TL artış göstermiştir. Bu artışta 178mn TL artan konut satış gelirleri etkili olmuştur. Şirket’in 4Ç2019’daki brüt karı ise 90,7mn TL gerçekleşerek yine bir önceki yılın son çeyreğine göre 74,5mn TL artış göstermiştir. Brüt kar marjı da %40,8 olmuştur. (4Ç2018 %51,2). Öte yandan, Şirket, yatırım amaçlı gayrimenkul gerçeğe uygun değer artışlarından son çeyrekte 188,2mn TL gelir elde etmiştir. Bir önceki yılın son çeyreğinde bu kalemden 242,3mn TL gelir kaydedilmişti. Şirket 4Ç2019’da 34,7mn TL net finansman gideri kaydetmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde 129mn TL net finansman geliri kaydetmişti. Son olarak, dördüncü çeyrek karı sonrasında Şirket’in 2019 yılı konsolide ana ortaklık net dönem karı bir önceki yıla göre %32,5 oranında artarak 311,4mn TL olarak gerçekleşmişir.

 

Oyak Yatırım – OZKGY Hisse Yorum – 22.01.2020

Emlak Konut GYO’nun 21.01.2020 tarihli “2019 Yıl Sonu Satışı Tamamlanmış Bağımsız Bölümler Raporu” konulu özel durum açıklamasında, Şirket’in ortağı olduğu Özak -Yenigün-Ziylan Adi Ortaklığı tarafından İstanbul, Zeytinburnu’nda geliştirilen Büyükyalı projesinin satış rakamlarına ilişkin özet bilgi de yer almıştır. Raporda da yer aldığı üzere Büyükyalı projesi 2019 yılının son çeyreğinde 317,6mn TL (KDV Hariç) değerinde 84 adet bağımsız bölümün ön satışı, 2019 yılı toplamında ise 645,8mn TL (KDV Hariç) değerinde 185 adet bağımsız bölümün ön satışı ile Emlak Konut GYO projeleri arasında en çok satan proje olmuştur. Hafif pozitif.

Oyak Yatırım – Özak GYO OZKGY Hisse Analiz 3Ç19 – 07.11.2019

Özak GYO 3Ç19 solo finansallarında 53mnTL net kar açıkladı. Piyasa beklentisi bulunmuyor. Güçlü operasyonel performansın yanı sıra, 10mn TL tutarındaki finansman geliri şirketin bu dönemde güçlü kar açıklamasına katkıda bulundu. Konut satışlarının katkısıyla (Büyükyalı Projesi), şirketin satış gelirleri 3Ç19’da yıllık bazda %302, çeyreklik bazda %437 yükselerek 151mnTL olmuştur. FAVÖK rakamı ise 3Ç19’da geçen yılın aynı dönemine göre %107 artışla 64mnTL olarak gerçekleşti. Üçüncü çeyrekte, şirketin FAVÖK marjı yıllık bazda 40 puan düştü ancak çeyreklik bazda 14.1puan yükseldi ve %42.4 oldu. Şirketin net borcu, bir önceki dönem finansallarına göre 19mnTL arttı ve 269mnTL oldu ancak net borç/FAVÖK rasyosu 3.7x’den 2.7x seviyesine geriledi.

Ziraat Yatırım – Özak GYO OZKGY Hisse Analiz 3Ç19 – 07.11.2019

Özak GYO (OZKGY, Pozitif): Şirket 3Ç2019’da 84,7mn TL konsolide ana ortaklık karı açıklamıştır. Geçen yılın aynı döneminde 33,1mn TL ana ortaklık zararı kaydedilmişti. Şirket’in satış gelirleri yıllık %109,8 oranında artarak 228,9mn TL’ye çıkarken (konut satış gelirleri 110,8mn TL artmıştır), brüt kar aynı dönemler itibarıyla %46,4 oranında artarak 104,6mn TL’ye yükselmiştir. Brüt kar marjı ise 3Ç2019’da %45,7 gerçekleşmiştir. (3Ç2018: %65,5) Şirket diğer faaliyetlerinden 18,8mn TL net gider yazarken, 13,5mn TL net finansman geliri kaydetmiştir. Geçen yılın üçüncü çeyreğinde 59,5mn TL diğer faaliyetlerinden net gelir, 154,1mn TL ise net finansman gideri kaydetmişti.  Son olarak, üçüncü çeyrek sonrasında Şirket’in yılın ilk 9 ayındaki ana ortaklık karı 50,8mn TL olmuştur. Şirket geçen yılın aynı döneminde 31,9mn TL ana ortaklık zararı kaydetmişti

 

Ziraat Yatırım – Özak GYO OZKGY Hisse Analiz 2Ç19 – 09.08.2019

Özak GYO (OZKGY, Sınırlı Negatif): Şirket 2Ç2019’da 10,3mn TL konsolide ana ortaklık zararı kaydetmiştir. Geçen yılın aynı döneminde 24,6mn TL ana ortaklık karı elde edilmişti. Şirket’in brüt karı ise aynı dönemler itibarıyla %24 oranında artarak 27,5mn TL’ye yükselmiştir. Brüt kar marjı ise 2Ç2019’da %45,2 gerçekleşmiştir. (2Ç2018: %41,8.) Şirket’in esas faaliyetlerinden net gelirleri 24,2mn TL düşerken, net finansman giderleri 9,2mn TL artış göstermiştir. Son olarak, Şirket bu yılın ilk yarısında 33,9mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmiştir. Şirket geçen yılın ilk yarısında 0,7mn TL zarar kaydetmişti.

 

Özak GYO’nun Bedelsiz Başvurusu Onaylandı – 05.07.2019

Sermaye Piyasası Kurulu Özak GYO’nun kar payından %45.6 oranında bedelsiz sermaye artırım kararını onayladı. Süreç sonunda, şirketin ödenmiş sermayesi 250mnTRY’den 364mnTRY’ye yükselecek.

Ziraat Yatırım – Özak GYO OZKGY Hisse Analiz 4Ç18 – 05.03.2019

Özak GYO (OZKGY, Sınırlı Pozitif): Şirket’in 4Ç2018’deki konsolide ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı ayına göre %37 oranında artarak 266,9mn TL’ye yükselmiştir. Şirket’in brüt karı 4Ç2018’de 16,2mn TL gerçekleşerek bir önceki yılın aynı dönemine göre %76 oranında artış kaydetmiştir. Diğer yandan, yılın son çeyreğinde 129mn TL net finansman geliri kaydedilmesi karı desteklemiştir. Bir önceki yılın son çeyreğinde 29mn TL net finansman gideri kaydedilmişti. Esas faaliyetlerden net diğer gelirler ise 4Ç2018’de 134,8mn TL gerçekleşmiş ve yine bir önceki yılın aynı dönemine göre %40 azalmıştır. Son olarak, dördüncü çeyrek karı ile birlikte Şirket’in 2018 yılı konsolide ana ortaklık net dönem karı 235mn TL olarak gerçekleşmiş ve bir önceki yıla göre %9 oranında düşüş kaydetmiştir.

 

Özak GYO Halka Kapalı Paylarının Devri Hakkında Açıklama Yaptı – 27.12.2018

Şirketimiz ortaklarından Ahmet AKBALIK şirket sermayesinin %0,48’ine denk gelen 1.192.391 nominal bedelli B Grubu kapalı hamiline yazılı paylarını, Ürfi AKBALIK ise şirket sermayesinin %0,26’sına denk gelen 655.782 nominal bedelli B Grubu kapalı hamiline yazılı paylarını ÖZAK GLOBAL HOLDİNG A.Ş.’ye devretmiştir. Devir sonrasında Ahmet AKBALIK’ın Şirketimiz sermayesindeki payı 118.046.750,98 nominal bedel ile %47,2, Ürfi AKBALIK’ın Şirketimiz sermayesindeki payı 64.922.413,74 nominal bedel ile %26 ve ÖZAK GLOBAL HOLDİNG A.Ş.’nin Şirketimiz sermayesindeki payı 1.848.173 nominal bedel ile %0,7 olmuştur.

 

Ziraat Yatırım – Özak GYO OZKGY Hisse Analiz 3Ç18 – 12.11.2018

Özak GYO (OZKGY, Nötr): Şirket 3Ç2018’de konsolide 33,1mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmiştir. Bir önceki yılını aynı döneminde 22,1mn TL ana ortaklık net dönem karı elde edilmişti. Diğer yandan brüt karlılık aynı dönemler itibariyle %70 oranında artarak 71,5mn TL olmuştur. Brüt kar marjı ise %66 oranında gerçekleşerek bir önceki yılın aynı dönemindeki %64’ün bir miktar üzerinde gerçekleşmiştir. Zarar kaydedilmesinde söz konusu dönemler itibariyle 142,1mn TL artan net finansman giderleri etkili olmuştur. Üçüncü çeyrek zararı ile birlikte Şirket’in yılın ilk dokuz ayındaki ana ortaklık net dönem zararı 31,9mn TL olmuştur. Bir önceki yılın aynı döneminde 64,9mn TL ana ortaklık net dönem karı elde edilmişti.

 

Özak GYO Finansman Sağlanması Hakkında Açıklama Yaptı – 26.09.2018

KAP Açıklaması: Şirketimiz tarafından, Grup imkanları kullanılmak suretiyle ve köprü kredi şeklinde olmak üzere, toplam 7.450.000.- Euro tutarda finansman sağlanmasına karar verilmiştir. Söz konusu finansman 2 parça halinde ve 240’ar gün vadeli olacak şekilde sağlanacaktır.Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

 

Ziraat Yatırım – Özak GYO OZKGY Hisse Analiz 2Ç18 – 16.08.2018

Özak GYO (OZKGY, Pozitif): Şirket 2Ç2018’de 24,6mn TL ana ortaklık net dönem karı elde etmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde 2,9mn TL net dönem karı elde etmişti. Brüt kar ise 2Ç2018’de 22,1mn TL gerçekleşerek bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %67 oranında artış gösterirken, brüt kar marjı %42 olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı çeyreğindeki brüt kar marjı %40 idi. Brüt karın yanı sıra net esas faaliyetlerden elde edilen gelirdeki (bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 46,4mn TL artış) artış karı desteklemiştir.  Net finansman giderleri ise (bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 30,6mn TL artış) artış kaydederek net karın daha yüksek gelmesini engellemiştir. İkinci çeyrek kar rakamıyla birlikte Şirket’in 2018 Ocak – Haziran dönemi ana ortaklık karı 1,2mn TL olmuştur. Bir önceki yılın aynı döneminde 42,8mn TL ana ortaklık net dönem karı elde etmişti.

Halk Yatırım – Özak GYO OZKGY Hisse Analiz 2Ç18 – 16.08.2018

Özak GYO (OZKGY, Pozitif): Özak GYO 2Ç18’de yıllık bazda %291 artışla 27,8 milyon TL net kar açıkladı. (1Ç18’de 6,6 mn TL net zarar). Geçen sene ikinci çeyrekte 7,1 milyon TL kar açıklayan şirketin bu çeyrekte diğer faaliyetlerinden elde ettiği 38,8 mn TL’lik gelir net kara pozitif katkı sağlarken, finansman giderlerindeki artış şirketin ikinci çeyrekte net karı baskıladı. Net finansman giderleri 2Ç17’deki 1,9 mn TL seviyesinden 2Ç18’de 24,4 mn TL seviyesine yükseldi. Net satış gelirleri yıllık bazda %36,5 artarak 27,8 mn TL seviyesine yükselirken, FAVÖK’te yıllık bazda %5,9 artarak 13,9 mn TL seviysinde gerçekleşti. Piyasa beklentisi bulunmayan ancak, geçen çeyrekte net zarar açıklayan şirketin, bu çeyrekte net kar açıklaması nedeniyle, ikinci çeyrek finansallarının hisse performansına pozitif yansımasını bekliyoruz.

 

Vakıf Yatırım – Özak GYO OZKGY Hisse Haber Yorum – 19.07.2018

(=) Özak GYO (OZKGY): 2015 yılı yasal defter ve belgelerinin incelenmesi sonrasında 24 Kasım 2017 tarihinde şirkete kesilen 3,5 mn TL vergi ziyaı cezası ve 106 bin TL özel usulsüzlük cezası sonrasında vergi dairesine uzlaşma talebinde bulunan şirket, yapılan değerlendirme sonucunda uzlaşma talebinden vazgeçildiğini bildirdi. Şirket, 7143 sayılı “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” hükümlerinden faydalanılmasına karar verildiğini ve vergi dairesine başvurduğunu açıkladı.

 

Tacirler Yatırım – Özak GYO OZKGY Hisse Analiz 1Ç18 – 09.05.2018

Özak G.M.Y.O. – 1Ç18 sonuçlarını 23.3 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 39.9 milyon TL net kar açıklamıştı. Net satışlar 17 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %6 büyüdü. 1Ç18’de şirket FAVÖK seviyesinde 2 milyon TL zarar açıkladı. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %18 artarak 429 milyon TL olarak gerçekleşti.

Ziraat Yatırım – Özak GYO OZKGY Hisse Analiz 1Ç18 – 09.05.2018

Özak GYO (OZKGY, Negatif): Şirket 1Ç2018’de 23,3mn TL konsolide ana ortaklık zararı kaydetmiştir. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 39,9mn TL ana ortaklık karı elde etmişti. Brüt kar ise 1Ç2018’de 2,3mn TL ile geçen yılın aynı dönemindeki 7,3mn TL brüt karın altında kalmıştır. Şirket’in finansman giderlerinde hafif artış gözlemlenirken, finansman gelirleri 5,8mn TL azalmıştır. Ayrıca, esas faaliyetlerden net diğer gelirler de 46,2mn TL düşüş göstermiştir.

 

ANADOLU YATIRIM – Özak GYO OZKGY Hisse Teknik Analiz – 26.04.2018

2,57 üzerinde kapanış pozitif…

Dün 2,70 hedefimizin gerçekleşmesi sonrasında yaşanan satış baskısında 2,58’i gören hissede, 2,57 üzerinde kapanışı pozitif tarafta değerlendiriyoruz. Dün sabahki bültenimizde 2,57 üzerindeki geri çekilmelerin alım için kullanılmasını önermiş, 2,54’ü stop-loss olarak vermiştik. Önerimizi sürdürüyoruz. Yukarıda 2,64 ilk hedef olarak takip edilmeye devam edilebilecekken 2,64 üzerinde 2,66-2,70 bandı yeni hedef olarak takip edilebilir.

Kapanış : 2,62
Destekler : 2,60-2,57-2,54
Dirençler : 2,64-2,66-2,70

GARANTİ YATIRIM – Özak GYO OZKGY Hisse Analiz – 09.03.2018

Özak GYO (OZKGY, EÜ, Fiyat:2.62TL, Piyasa Değeri TL655mn) Telekonferans Notları: Şirket 2018 yılında 124mn TL net satış geliri (76mn TL kira geliri) , 49mn TL FVAÖK öngörüyor. Özak GYO Büyükyalı projesi’nde 2017-sonu itibariyle 306 adet ve 855mn TL gelire ulaştı. Şirket 2018 yılında toplam 1mlr TL değerinde 300 ünite satmayı hedefliyor. Projede inşaat ilerlemesi %35 seviyesine gelmiş olup teslimlere Nisan 2019’da başlamayı ve 2019 sonunda inşaatın tamamlanması öngörülüyor.

Özak GYO, 2018’de başlamayı planladığı Göktürk projesinde 635mn TL gelir ve 417mn TL toplam maliyet öngörmektedir. Şirket, turizm segmentindeki güçlü performansın 2018 yılında da devam etmesini bekliyor. Özak GYO’nun NAD’i 2017 sonunda yıllık %35 artarak 1.66mlr TL seviyesine yükseldi. OZKGY, NAD’ine göre %61 iskonto ile işlem görmektedir. Şirket, 2018 sonunda NAD’inin 1.89mlr TL’ye yükselmesini öngörüyor.

 

ZİRAAT YATIRIM – Özak GYO OZKGY Hisse Analiz 4Ç17 – 07.03.2018

Özak GYO (OZKGY, Sınırlı Pozitif): Şirket 4Ç2017’de 194,5mn TL ana ortaklık karı elde etmiştir. Şirket geçen yılın aynı çeyreğinde 5,2mn TL kar elde etmişti. Brüt kar ise 4Ç2017’de 9,2mn TL gerçekleşerek bir önceki yılına aynı çeyreğine göre %7 oranında düşüş göstermiştir. Esas faaliyetlerden net diğer gelirlerin 4Ç2017’de bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 200mn TL daha fazla olması karın yüksek gelmesinde etkili olmuştur. Son çeyrek karı ile birlikte Şirket’in 2017 yılı ana ortaklık karı 259,4mn TL olmuştur. Bir önceki yıl 14mn TL ana ortaklık karı elde edilmişti.

HALK YATIRIM – Özak GYO OZKGY Hisse Analiz 4Ç17 – 07.03.2018

Özak GYO (OZKGY, Sınırlı Negatif): Özak GYO, geçen yıl son çeyrekteki 5,4 mn TL’lik net zararın aksine 4Ç17’de 291,8 mn TL net kar açıkladı. Net kardaki artışta, 72,7 mn TL seviyesinde gerçekleşen yeniden değerleme kazançları etkili oldu. Ciro yıllık bazda %16,4 düşüşle 20,8 mn TL seviyesinde gerçekleşirken, FAVÖK’te yıllık bazda %12,3 düşüşle 10 mn TL seviyesinde gerçekleşti. Piyasa beklentisi bulunmayan Özak GYO hisselerinin, her ne kadar net kar tarafında güçlü bir artışa işaret etse de, ciro ve operasyonel karlılık tarafında yıllık bazda gözlenen düşüş nedeniyle hisse performansının son çeyrek finansallarına etkisini ‘sınırlı negatif’ olarak değerlendiriyoruz.

 

DENİZ YATIRIM – Özak GYO OZKGY Hisse Haber – 14.12.2017

Özak GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, Özak GYO’nun 1.4 milyar TL olan net aktif değerini 3 yıl içinde iki katına çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

 

Özak GYO’dan Vergi Cezası Uzlaşma Başvurusu – 06.12.2017

Şirketimiz aleyhine gerçekleştirilen tarhiyat ve vergi ziyaı cezası uygulaması ile ilgili olarak; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamında İkitelli Vergi Dairesi Uzlaşma Komisyonu nezdinde uzlaşma talebinde bulunulmuştur.

Uzlaşmanın vaki olmaması durumunda Şirketimizin söz konusu işleme karşı vergi mahkemeleri nezdinde dava açma hakkı bulunmaktadır. Konuyla ilgili gelişmeler  yatırımcılarımızın bilgisine ayrıca sunulacaktır.

Demre günübirlik turizm tahsisli gayrimenkule ait ön izin işlemleri süre uzatımı – 06.12.2017

Antalya İli Demre İlçesi Taşdibi – Sülüklü Mevkii 7 no.lu özel parselde yer alan günübirlik turizm tahsisli gayrimenkule ilişkin olarak; ön izin döneminde yapılacak işlemler çerçevesinde etüt, plan, proje çalışmalarımız devam etmekte olduğundan, bu çalışmalar kapsamında ortaya çıkan ihtiyaç kapsamında ön izin süremiz, Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından 4 ay süre ile uzatılmıştır.

 

Özak GYO Finansman Sağlanması Hakkında Açıklama Yaptı – 30.11.2017

Öak GYO “Şirket tarafından, Grup imkânları kullanılmak suretiyle ve köprü kredi şeklinde olmak üzere, 1 milyon Euro tutarda ve Euro Libor + %1,75 faiz oranlı, 338 gün vadeli finansman sağlandığı” duyurusunu yaptı.

DENİZ YATIRIM – Özak GYO OZKGY Hisse Haber Yorum – 27.11.2017

Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu tarafından Özak GYO’ya 3.6 mln TL kadar vergi cezası kesildi Şirketten yapılan açıklamaya göre öncelikle bir uzlaşma yoluna gidileceğini anlıyoruz. Vergi ceza rakamı Özak GYO’nun 1.3 milyar TL’lik net aktif değeri ve 9 aylık dönemdeki 65 milyon TL’lik net kar rakamı ile kıyaslandığında oldukça düşük olmasına ragmen haberin hisse fiyatı üzerine çok hafif negatif etkisi olabileceğini düşünüyoruz.

Özak GYO Vergi Cezası Aldı – 24.11.2017

Vergi Denetim Kurulu, Vergi Müfettişi tarafından şirketimizin 2015 yılı yasal defter ve belgeleri incelenmiştir. Yapılan inceleme sonucunda hazırlanan raporlara dayanılarak, 149.607,13 TL kurumlar vergisi, 60.725,45 TL KDV, 209.056,39 TL kurumlar vergisi stopajı tarh edilmiş ve tarh edilen vergiler için 3.507.269,01 TL vergi ziyaı cezası ve 106.000,00 TL özel usulsüzlük cezası uygulanmıştır.

Şirketimiz, Maliye Bakanlığı tarafından uygulanan bu vergi ve cezanın, vergi mevzuatına ve uygulamalarına uygun olmadığını düşünmektedir. İnceleme konusuna ilişkin uygulamalarının, bugüne kadar ki sektör uygulamaları ve vergi uzmanlarının görüşleri doğrultusunda vergi mevzuatı ile tam uyum içinde olduğu görüşündedir ve inceleme raporlarının detaylı bir şekilde tetkikinden sonra da bu görüşümüz değişmemiştir. Bu nedenle finansal tablolarımızda incelenmeyen dönemler de dahil olmak üzere herhangi bir karşılık ayrılmamıştır.

Söz konusu tarhiyat ve ceza uygulamasına karşı Şirketimiz Maliye Bakanlığı nezdinde uzlaşma talebinde bulunacak ve uzlaşmanın vaki olmaması durumunda vergi mahkemeleri nezdinde dava açma hakkını kullanacaktır. Konuyla ilgili olarak yasal süresi içinde başlatılacak süreçler yatırımcılarımızın bilgisine ayrıca sunulacaktır.

GARANTİ YATIRIM – Özak GYO OZKGY Hisse Analiz – 17.11.2017

Özak GYO (OZKGY, EÜ, Fiyat:2.39TL, Piyasa Değeri TL598mn Hedef Fiyat: 3.50TL Get.Pot: %46) Analist Toplantısı Notları:

Büyükyalı projesi Emlak Konut’un Temmuz – Ekim 2017 arasındaki satışlarına en büyük katkı yapan proje oldu. Projede satışlar Ekim sonu itibariyle 293 adet (toplam birim sayısının% 17’si) ve 814mn TL’ye (proje hedefinin% 19’u) ulaştı. Özak GYO yönetimi, rakiplerine kıyasla parlak performansa rağmen, sektördeki konjonktürel olumsuzluklardan dolayı satış beklentilerinden hafif gerisinde olduklarını belirtti. Özak GYO, zamanlama konusunda hedeflerle uyumlu ilerlendiğini ifade ederken projesinin teslimatlarının büyük bölümünü 2019’da tamamlamayı planlıyor.

Şirket, turizm segmentindeki güçlü performansın önümüzdeki dönemlere devam etmesini bekliyor. Önümüzdeki dönemdeki projeleriyle ilgili olarak, Özak GYO, bölgedeki yüksek arz nedeniyle Balmumcu projesi yerine Göktürk projesine öncelik verecek. Özak GYO, önümüzdeki dönemde başlayacağı Balmumcu projesinde 470mn TL’lik gelir ve 282mn TL toplam maliyet ve Göktürk projesinde 603mn TL gelir ve 387mn TL toplam maliyet öngörmektedir.

Özak GYO 2017 yılı için 124mn TL net satış geliri (76mn TL kira geliri) , 49mn TL FVAÖK öngörüsünü korudu. Özak GYO’nun NAD’i 3Ç17’de yıllık %5 artarak 1.29mlr TL seviyesine yükseldi. OZKGY, NAD’ine göre % 54 iskonto ile işlem görmektedir. Şirket, 2020 yılında NAD’inin 3.07mlr TL’ye yükselmesini öngörüyor.

GARANTİ YATIRIM – Özak GYO OZKGY Hisse Analiz 3Ç17 – 10.11.2017

Hedef Fiyat: 3.50TL   Endeks Üzeri Getiri  Get. Pot: %40

Özak GYO (OZKGY, EÜ, Fiyat:2.50TL, Piyasa Değeri TL625mn): Özak GYO 3Ç17’de bizim beklentimiz olan 2mn TL net zarara karşın, 22mn TL net kar açıkladı. Şirket için konsensüs tahmini bulunmuyordu. Bizim tahminimizle aradaki sapma Şirket’in otelcilik faaliyetlerinin beklentimizin çok üzerinde gerçekleşmesinden kaynaklandı. Açıklanan 39mn TL FVAÖK de beklentimiz olan 19mn TL FVAÖK’ün üzerinde gerçekleşti. FVAÖK’ün yıllık bazda 3 katına çıkması nedeniyle açıklanan finansal sonuçlara piyasa tepkisinin olumlu olmasını bekliyoruz. Güçlü sonuçlar sonrasında Özak GYO için tahminlerimizi güncelliyoruz. Hisse için Endeks Üzeri Getiri tavsiyemizi korurken 12-aylık hedef hisse fiyatımızı 3.50TL olarak revize ediyoruz.

Turizm faaliyetlerindeki güçlü sonuçlar ile net kar tahminimizin üzerinde.

Özak GYO 3Ç17’de bizim beklentimiz olan 2mn TL net zarara karşın, 22mn TL net kar açıkladı. Şirket için konsensüs tahmini bulunmuyordu. Bizim tahminimizle aradaki sapma Şirket’in otelcilik faaliyetlerinin beklentimizin çok üzerinde gerçekleşmesinden kaynaklandı. Açıklanan 39mn TL FVAÖK de beklentimiz olan 19mn TL FVAÖK’ün üzerinde gerçekleşti. FVAÖK’ün yıllık bazda 3 katına çıkması nedeniyle açıklanan finansal sonuçlara piyasa tepkisinin olumlu olmasını bekliyoruz.

Hem kira gelirleri hem de otel gelirleri arttı.

Şirket’in 3Ç17’de net satışları 65mn TL seviyesinde gerçekleşmiş olup yıllık bazda iki katına çıkmıştır. Net satışlardaki artış, otel gelirlerindeki artış ve yükselen kira gelirlerinden kaynaklanmaktadır. Şirketin 3Ç17 kira geliri 19.6mn TL olarak gerçekleşirken, kira geliri çeyreksel bazda %7 ve yıllık bazda %28 artmıştır. Ø Otel gelirlerindeki yıllık %135 artış ile segment 3Ç17’de 24.9mn TL brüt kar kaydetmiştir (3Ç16: 4.5mn TL). Özak GYO’nun net borç pozisyonu 2Ç17 sonundaki 383mn TL’den 3Ç17 sonunda 349mn TL’ye düşmüştür. Güçlü sonuçlar sonrasında Özak GYO için tahminlerimizi güncelliyoruz. Hisse için Endeks Üzeri Getiri tavsiyemizi korurken 12-aylık hedef hisse fiyatımızı 3.50TL olarak revize ediyoruz.

DENİZ YATIRIM – Özak GYO OZKGY Hisse Analiz 3Ç17 – 10.11.2017

Turizm faaliyetleri karlılığı olumlu yönde etkiledi. Özak GYO 3Ç17 konsolide finansallarında 22.1 mln TL net kar açıkladı. Otelcilik faaliyetlerinden elde edilen gelir artışına sayesinde şirket geçen yılki 2.2 mln TL’ye göre karını oldukça yukarı çekmeyi başardı. Şirketin finansal borcu yılsonuna göre kısmen azalarak 484 mln TL olurken bunun 205 mn TL’si vadesi 1 yıldan kısa süreli ve bu rakamın da 111 mln TL’lik kısmı Euro cinsindendir (26 mln €). Toplam borç tutarının ise %55’i Euro cinsindendir. Özak GYO net aktif değerine göre %48 iskontolu işlem görmektedir. Otelcilik gelirlerinin, zayıf seyreden gayrimenkul işini dengelemesi açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. Açıklanan sonuçların hisse için kısmen olumlu olarak değerlendiriyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Özak GYO OZKGY Hisse Analiz 3Ç17 – 10.11.2017

Özak GYO (OZKGY, Pozitif): Şirket’in 3Ç2017’deki ana ortaklık net dönem karı 22,1mn TL olarak gerçekleşmiş ve geçen yılın aynı döneminde elde edilen 2,2mn ana ortaklık karın oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. Şirket’in brüt karı bir önceki yıla göre %178 oranında artarak 3Ç2017’de 42mn TL’ye yükselmiştir. Diğer yandan, Şirket’in yılın ilk dokuz ayındaki ana ortaklık net dönem karı 64,9mn TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı dönemindeki ana ortaklık karı 8,8mn TL idi.

 

Finansal Duran Varlık Edinimi Açıklaması – 06.11.2017

Şirketimizin projelerinden Büyükyalı İstanbul (Zeytinburnu Kazlıçeşme Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi) kapsamında kurulan ve Şirketimizin %55 paya sahip olduğu Özak-Yenigün-Ziylan Adi Ortaklığı’na ilişkin olarak; Yenigün İnşaat San.ve Tic.A.Ş.(Yenigün İnşaat)’ın sahip olduğu paylardan ortaklığın %5’ine denk gelen payların Şirketimiz tarafından, 31.12.2016 tarihli gayrimenkule bağlı hak değerleme raporu da göz önünde bulundurularak, 9.743.063,66$ bedelle devir alınmasına karar verilmiştir.

Ayrıca adi ortaklığın diğer ortaklarından Ziylan Gayrimenkul Yat.ve Yön. A.Ş. tarafından da Yenigün İnşaat’ın sahip olduğu paylardan adi ortaklığın %2’sine denk gelen paylar devir alınmış olup; adi ortaklık paylarının son hali aşağıda yer almaktadır.

 • Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (%60)
 • Ziylan Gayrimenkul Yat.ve Yön.A.Ş. (%32)
 • Yenigün İnşaat San.ve Tic.A.Ş. (%8)

Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

 

Özak GYO Katıldığı İhale Teklifi Hakkında Bilgi Verdi – 05.10.2017

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından düzenlenen “İstanbul Küçükçekmece Bizim Mahalle 2. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi” ihalesinin 2. oturumunda, Şirketimiz ve İnter Yapı İnşaat Turizm San.ve Tic.A.Ş.’ den oluşan ortak girişim grubu sözlü turun sonunda kapalı zarf ile;

Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri : 2.736.255.000 TL
Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri : 547.251.000 TL
Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Gelir Oranı:%20

olarak teklif sunmuş olup, en yüksek 2.teklifi vermiş olduğu anlaşılmıştır.

GARANTİ YATIRIM – Özak GYO OZKGY Hisse Haber Yorum – 29.09.2017

Emlak Konut GYO (EKGYO, EÜ, Fiyat:2.66TL, Piyasa Değeri TL10,108mn) & Özak GYO (OZKGY, EÜ, Fiyat:2.39TL, Piyasa Değeri TL598mn): Emlak Konut GYO İstanbul Küçükçekmece Bizim Mahalle 2. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşım ihalesinin birinci oturumunda Özak GYO’nun da bir konsorsiyum ile bulunduğu toplam 5 katılımcı teklif verdi. Arsa Emlak Konut GYO’nun 2017 yılında yapmayı planladığı arsalar arasında en değerli arsa olup ekspertiz değeri 968mn TL seviyesindedir. İlk oturumun etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz. İhalenin pazarlık – açık artırma bölümünü içeren 2. oturumu 3 Ekim’de yapılacak.

Özak Gayrimenkul’den İhale Duyurusu – 28.09.2017

Şirketimiz Özak GYO ve İnter Yapı İnşaat Turizm San.ve Tic.A.Ş.’den oluşan ve Şirketimizin %99 pay ile pilot ortak olduğu ortak girişim grubu, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından 28 Eylül 2017 tarihinde düzenlenen “İstanbul Küçükçekmece Bizim Mahalle 2. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi” ihalesinin 1. Oturumuna katılarak teklif vermiştir. Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

 

GARANTİ YATIRIM – Özak GYO OZKGY Hisse Haber Yorum – 26.09.2017

Özak GYO (OZKGY, EÜ, Fiyat:2.35TL, Piyasa Değeri TL588mn): Özak GYO’nun ana ortaklarından Ahmet Akbalık, Ürfi Akbalık ve Özak Tekstil’in sahip olduğu halka açık paylardan toplam 29.8mn adet hisseyi (ödenmiş sermayenin %11.9’u) hisse başı 2.40TL fiyattan yerli ve yabancı kurumsal yatırımcılara satışını gerçekleştirdi. Hatırlanacağı üzere Şirket ortakların bu satışı planladığını iki hafta önce duyurmuştu. Şirket satış sonrasında hedeflediği %25 fiili dolaşım oranına ulaşmıştır. Haberi artmasını beklediğimiz hacim ve kurumsal yatırımcı payı nedeniyle olumlu olarak değerlendiriyoruz.

Özak GYO ortakları tarafından gerçekleştirilen pay işlemleri hakkında açıklama yaptı – 25.09.2017

08.09.2017 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayınlanan açıklamamızda; Şirketimiz ÖZAK Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin ortaklarından Ahmet AKBALIK, Ürfi AKBALIK ve ÖZAK Tekstil A.Ş. tarafından, Şirketimizin sermayesi içinde sahip oldukları halka açık paylarının bir kısmının yerli/yabancı kurumsal yatırımcılara pazarlanması ve satışı amacıyla BGC Partners Menkul Değerler A.Ş. ile sözleşme yapıldığı, böylelikle yapılacak satışlar yoluyla, Şirketimizin fiili dolaşım oranının yükseltilmesi ve kurumsal yatırımcı tabanımızın genişletilmesinin hedeflenildiğini belirtmiştik.

Ahmet AKBALIK’a ait 12.743.196 adet, Ürfi AKBALIK’a ait 10.978.765 adet, ÖZAK Tekstil’e ait 5.672.488 adet ve ÖZAK GYO’ya ait 419.639 adet geri alınmış olan, halka açık, borsada işlem gören nitelikteki payların 2,40.-TL birim fiyattan Borsa İstanbul A.Ş.’de sadece yurtiçi ve yurtdışı kurumsal yatırımcılara satışı gerçekleştirilmiştir. Ortaklarımız tarafından ayrıca işlemler sonrası 180 gün boyunca başka hisse satmama taahütlerinin olduğu Şirketimize bildirilmiştir.

Gerçekleştirilen satış işlemleri sonucunda, fiili dolaşım oranımızın %25’e ulaşması ve kurumsal yatırımcı tabanımızın genişletilmesi hedeflerimizi de gerçekleştirmiş bulunmaktayız.

 

ZİRAAT YATIRIM – Özak GYO OZKGY Hisse Analiz 2Ç17 – 22.08.2017

Özak GYO (OZKGY, Pozitif): Şirket’in 2Ç2017’deki konsolide ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %38 oranında artarak 2,9mn TL’ye yükselmiştir. Brüt kar da aynı dönemler itibariyle %115 oranında artarak 2Ç2017’de 13,3mn TL’ye yükselmiştir. Şirket’in 2Ç2017’deki net kar marjı %9 ile bir önceki yılın hafif altında kalsa da, brüt kar marjı %40 ile geçen yılın ikinci çeyreğindeki %29’un üzerinde gerçekleşmiştir. İkinci çeyrek karı ile birlikte Şirket’in 2017 yılının ilk yarısındaki ana ortaklık net dönem dönem karı 42,8mn TL olarak gerçekleşmiş ve bir önceki yılın aynı döneminde elde edilen 6,6mn TL ana ortaklık karının oldukça üzerinde gerçekleşmiştir.

Özak GYO’dan Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama – 07.07.2017

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nin heber ve söylentilere ilişkin 9’uncu maddesi kapsamında açıklamamızdır. Portföyümüzde bulunan varlıklardan İstanbul, Ataşehir’de yer alan Bulvar216’nın Katarlı yatırımcılara satıldığı/satılacağı haber ve söylentileri gerçeği yansıtmamaktadır.

Özak GYO Geri Alım İşlem Sonuçları Hakkında Açıklama Yaptı – 02.06.2017

5/11/2016 tarihinde KAP’ta yayınlanan açıklamamız ile, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 21/07/2016 ve 25/07/2016 tarihli Basın Duyuruları çerçevesinde, Şirket tarafından 3.000.000 adet kendi payının 25/11/2016 tarihinden itibaren 1 yılı aşmamak kaydıyla, yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar, gerekli görülen durumlarda geri alımının yapılmasına ve bu amaçla 6.000.000 TL tutarına kadar kaynak ayrılmasına karar verildiği bildirilmiştir. Şirketimiz tarafından bu kapsamda 1 ve 2 Aralık 2016 tarihlerinde 1,73-1,78 TL fiyat aralığından olmak üzere 1,77 ağırlıklı ortalama fiyattan 88.560 adet payın geri alımı yapılmış olup, işlemlerin toplam tutarı 157.052 TL olarak gerçekleşmiştir.

2015 yılında yapılan geri alımlar ile birlikte toplamda 419.639 adet payın geri alımı yapılmış olup; geri alınan payların Şirketimizin sermayesine oranı toplamda %0,17’ye ulaşmıştır. İşlemlerin toplam tutarı ise 757,677.-TL olarak gerçekleşmiştir.

Geri alım mevcut nakit varlıklar ve Şirket faaliyet gelirleri ile finanse edilmiştir. Genel kurul tarihi itibariyle geri alım işlemleri tamamlanmış olup, geri alınan paylardan henüz satılan olmamıştır.

ANADOLU YATIRIM – Özak GYO OZKGY Hisse Analiz – 12.05.2017

Şirket yetkilileri bugün 1Ç17 finansalları ve 2017 yılı beklentilerine ilişkin bir telekonferans düzenlemiştir.  Telekonferans notlarını aşağıda bulabilirsiniz.

Devam Eden ve Planlanan Projelere İlişkin Gelişmeler

 • Büyükyalı Projesi: Şirket, 2019 yılında tamamlanması planlanan Büyükyalı projesinin toplam gelir hedefini 4,2 milyar TL, toplam proje maliyetini 1,2 milyar TL ve %55 Özak GYO payına düşecek toplam kar beklentisi 800 milyon TL düzeyinde korumaya devam ediyor.
 • Balmumcu Projesi: Şirketin Beşiktaş-Balmumcu’da planladığı %100 Özak sahipliğindeki karma projede toplam gelir beklentisi 471 milyon TL, finansman dahil toplam proje maliyeti 282 milyon TL olarak öngörülmektedir. Projede kar beklentisi ise 189 milyon TL düzeyindedir. Projenin 2019 yılında tamamlanması beklenmektedir.
 • Göktürk Projesi’ne ilişkin beklentiler açıklandı. 300 üniteden oluşacak high-end konut projesinde finansman dahil toplam proje maliyetinin 387 milyon TL, beklenen gelirin 603 milyon TL ve kar beklentisinin ise 216 milyon TL olması bekleniyor.

2017’ye İlişkin Beklentiler:

 • Şirket daha önce 116,4 milyon TL olarak açıkladığı ciro beklentisini 124 milyon TL’ye çıkarmıştır. 2016 yılında konsolide satış gelirleri 112 milyon TL düzeyindeydi.
 • Yine 2017 yılsonunda 41,3 milyon TL FAVÖK beklentisi 48,9 milyon TL’ye revize ederken FAVÖK marjı hedefini %35’den %39,5’e çekmiştir. ( 2016: 29,8 milyon TL FAVÖK, %26,6 FAVÖK Marjı)
 • 2016 yılında 1,22 milyar TL düzeyinde olan net aktif değeri 2017 ilk çeyreği sonunda 1,28 milyar TL’ye yükselmiştir. 2017 yılsonu net aktif değer tahmini 1,4 milyar TL’dir. Şirket hisseleri dünkü kapanışa göre %60 oranında iskontolu işlem görmektedir.

1Ç17 Konsolide Bilanço Gelişmeleri

 • Konsolide satış gelirleri yıllık bazda %50,4 oranında azalışla 15,9 milyon TL’ye gerileyen şirketin brüt karı %2,1’lik artışla 7,3 milyon TL’ye çıkmış ve brüt kar marjı 2016 yılı ilk çeyreğine göre 23,5 puanlık artışla %45,7’ye yükselmiştir. FAVÖK marjı ise 14,2 puan artışla %35,6 olarak gerçekleşmiştir.
 • Brüt karlılıkta yaşanan artışın yanı sıra 51,6 milyon TL’lik yatırım amaçlı gayrimenkul değer artışı sayesinde konsolide net karı 39 milyon TL’ye çıkan şirketin net kar marjı %12,9’dan %244’e yükselmiştir.

 

Özak GYO’dan Kredi Kullanımı Açıklaması – 26.04.2017

Şirketimiz tarafından 5 yıl vadeli, 28 milyon TL tutarında kredi kullanılmıştır. Kullanılan bu kredi ile önümüzdeki 4 aylık dönemde vadesi dolacak olan kredilerin taksit ödemelerinin yapılması planlanmaktadır.

Emlak Konut’tan Özak GYO’nun Büyükyalı Projesi Hakkında Açıklama – 25.04.2017

Zeytinburnu’ndaki eski tank fabrikası arazisine ilişkin imar planlarının iptali  doğrultusunda verilen Yerel Mahkeme kararlarına karşı İstinaf  Yargı yoluna müracaat edilmiş ve İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdare Dava Dairesi tarafından iptal kararlarının yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiş olup hukuki süreç devam etmektedir. Ayrıca proje ile ilgili inşaat ve satış süreçleri ruhsatına ve mevzuata uygun olarak sürdürülmektedir

Emlak Konut’tan Özak GYO’nun Büyükyalı Projesi Hakkında Açıklama – 21.04.2017

Şirketimiz projelerinden İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Kazlıçeşme Mahallesi, “İstanbul Zeytinburnu Kazlıçeşme Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi” (Büyükyalı İstanbul) kapsamında, 774 Ada 69 Parselde yer alan B ve T2 Bloklarda bulunan 98 adet konut ve 41 adet ticari üniteden oluşan toplam 139 adet bağımsız bölüme ait Yapı Ruhsatları 21.04.2017 tarihinde alınmıştır.

Proje kapsamında toplam bağımsız bölüm sayısı 1680 adet olmuştur.

ZİRAAT YATIRIM – OZKGY Hisse Haber Yorum – 21.04.2017

Açıklamalar Ardından Hisse Kayıplarını Geri Alabilir

Emlak Konut GYO (EKGYO, Öneri “AL”, Nötr): Emlak Konut GYO, Büyükyalı Projesi Davası Hakkında şu duyuruyu yapmıştır: “Zeytinburnu’ndaki eski tank fabrikası arazisine ilişkin imar planlarının iptali ile ilgili kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmamakta, hukuki süreç devam etmektedir. Ayrıca proje ile ilgili inşaat ve satış süreçleri ruhsatına ve mevzuata uygun olarak sürdürülmektedir.”

Özak GYO (OZKGY, Nötr)’da bu doğrultuda şu duyuruyu yapmıştır: “Büyükyalı Projesi arazi sahibi Emlak Konut GYO’nun 20/04/2017 tarihli KAP açıklamasında da belirtildiği üzere; Zeytinburnu’ndaki eski tank fabrikası arazisine ilişkin imar planlarının iptali ile ilgili kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmamakta, hukuki süreç devam etmektedir. Şirketimiz bu davanın davalısı konumunda değildir. Ayrıca proje ile ilgili inşaat ve satış süreçleri ruhsatına ve mevzuata uygun olarak sürdürülmektedir. Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.” Zeytinburnu sahilinde bulunan eski tank bakım fabrikasının arazisinde uygulanacak konut, ticaret ve turizm projesi için yapılan imar planları İstanbul 5. İdare Mahkemesi tarafından oybirliği ile iptal edildiği dün açıklanmıştı.

Emlak Konut GYO dün %2,83 oranında değer kazanırken, Özak GYO %1 oranında değer kaybetti. Emlak GYO ve Özak GYO’nun açıklamalarının ardından dün değer kaybeden Özak GYO kayıplarını geri alabilir.

Özak GYO’dan Büyükyalı Projesi Hakkında Açıklama – 20.04.2017

Büyükyalı Projesi arazi sahibi Emlak Konut GYO’nun 20/04/2017 tarihli KAP açıklamasında da belirtildiği üzere; Zeytinburnu’ndaki eski tank fabrikası arazisine ilişkin imar planlarının iptali ile ilgili kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmamakta, hukuki süreç devam etmektedir. Şirketimiz bu davanın davalısı konumunda değildir. Ayrıca proje ile ilgili inşaat ve satış süreçleri ruhsatına ve mevzuata uygun olarak sürdürülmektedir. Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

Özak GYO’dan Eyüp-Göktürk’te Arsa Alımı ve Kredi Kullanımı ile İlgili Duyuru – 20.03.2017

Şirketimiz portföyünde bulunan Eyüp-Göktürk’teki mevcut arazimizi genişletmek amacıyla; mülkiyeti Maliye Bakanlığı’nda, 2B hakkı Kamer İnşaat San. ve Tic.A.Ş.’de olan İstanbul ili Eyüp ilçesi Maslakaltı mevkiinde yer alan 32.863,21 m2 yüzölçümlü arazinin 2B hakkı 67.000.000 TL +KDV bedel ile 10/03/2017  tarihinde devir alınmış olup, söz konusu araziye ilişkin tapunun İstanbul Defterdarlığı Milli Emlak Daire Başkanlığı’ndan (Milli Emlak) Şirketimize devri 20/03/2017 tarihinde gerçekleşmiştir.

Bu alım işlemi nedeniyle ayrıca Milli Emlak’a da taksitli satış bedeli olarak 57.510.617,50 TL ödeme yapılması gerekmekte olup; bu tutarın %20’si peşin olarak ödenmiş, kalan tutar 5 yılda 6’şar aylık vadelerde 10 eşit taksitte ödeme planına bağlanmıştır.

Hak devri gerçekleştiği tarihte; söz konusu arazinin Şirketimiz mülkiyetine alınmasının 2B mevzuatı uyarınca Milli Emlak tarafından yapılacak tapu devri ile ancak geçerlilik kazanabileceği ve ayrıca bu arada satın alma hakkının rakip şirketler/şahıslar tarafından öğrenilmesi durumunda Şirketimizin maruz kalacağı olası ticari kayıplardan/risklerden kaçınılması gerekçesiyle, içsel bilginin açıklanması, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-15.1sayılı Özel Durumlar Tebliği’nin İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi başlıklı 6’ncı maddesi kapsamında tapu devrinin gerçekleşeceği tarihe kadar ertelenmiş; tapu devrinin gerçekleşmesi neticesinde erteleme şartlarının ortadan kalkmış olması sebebiyle kamuya işbu açıklama yapılmıştır.

Söz konusu arazinin 2B hakkı devir tespitine ilişkin değerleme raporu ekte yer almakta olup; Sermaye Piyasası Kurulu’nun III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin 34/1/ğ maddesi kapsamında nitelik değişikliğine ilişkin gayrimenkul değerleme raporu da ayrıca hazırlatılarak kamuya açıklanacaktır.

Şirketimiz tarafından, İstanbul,Eyüp’te yer alan yeni arsa yatırımı finansmanında kullanılmak üzere 3 yıl vadeli 36 milyon TL tutarında banka kredisi kullanılmıştır.

 

ANADOLU YATIRIM – OZKGY Hisse Analiz 4Ç16 – 09.03.2017

Şirket yetkilileri bugün 2016 yılı finansalları ve 2017 yılı beklentilerine ilişkin bir telekonferans düzenlemiştir.  Bu konferanstan notları aşağıda bulabilirsiniz.

2016 Yılı Finansallarına İlişkin Gelişmeler

 • 2016 yılında şirketin konsolide satış gelirleri yıllık bazda %39 oranında azalışla 112 milyon TL’ye gerilemiştir. Elde edilen gelirlerin 62 milyon TL’si kira gelirleri, 42 milyon TL’si ise ünite satış gelirlerinden oluşmaktadır. Satış gelirlerindeki azalışın temel nedeni ünite satış gelirlerindeki düşüşten kaynaklanırken, otel kira gelirlerindeki %16’lık azalışa rağmen ofis gelirlerindeki artış sayesinde toplam kira gelirleri %1,5’lik artışla 61,6 milyon TL’ye yükselmiştir. Yatırım amaçlı gayrimenkullerin yeniden değerlemesinden elde edilen gelirin azalması ve satış gelirlerindeki düşüş sonucunda şirketin ana ortaklık net karı 2016 yılında %93,1’lik azalışla 14 milyon TL’ye gerilemiştir.
 • Şirket Büyükyalı Projesi’nde Emlak Konut’a 130 milyon TL avans ödemesi gerçekleştirmiştir. Büyükyalı projesi için ödenen 130 mn TL avans tutarı, gelir paylaşımı esnasında mahsup edilecektir. Bunun etkisiyle şirketin 2015 yılında 402,5 milyon TL olan finansal borcu,2016 yılında 497 milyon TL’ye yükselmiştir.
 • 2015 yılında 1,21 milyar TL’lik net aktif değeri 2016 yılında 1,22 milyar TL’ye yükselmiştir. Dün itibariyle 522,5 milyon TL olan piyasa değerine göre %57,4’lük bir iskonto ile işlem görmektedir.

Devam Eden ve Planlanan Projelere İlişkin Gelişmeler

 • Büyükyalı Projesi: Mevcut durumda Büyükyalı Projesi’nde inşaatın ilerleme oranı %12 düzeyindedir. 2017 yılı için 1 milyar TL’lik konut satış hedefi korunmaktadır. Son dönemde yabancıya konut satışıyla ilgili düzenlemelerle birlikte yabancıya konut satışı için yurtdışı satış ağı oluşturulmuştur. 2019 yılında tamamlanması planlanan Büyükyalı projesinin toplam gelir hedefi 4,2 milyar TL, toplam proje maliyetinin 1,2 milyar TL ve %55 Özak GYO payına düşecek toplam kar beklentisinin 800 milyon TL düzeyinde olduğunu hatırlatalım.
 • Balmumcu Projesi: Şirketin Beşiktaş-Balmumcu’da planladığı karma projesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde onay aşamasında. Projelendirme çalışmalarının hızlandırılması ve bu sene sonunda temelin atılması planlanmaktadır. Şirketin Balmumcu Projesi’nde toplam gelir beklentisi 471 milyon TL, finansman maliyeti dahil toplam proje maliyeti 282 milyon TL olarak öngörülmektedir.
 • Göktürk ve Mahmutbey Projeleri:  Göktürk projesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde onayda olmakla birlikte, bölgede arsa genişlemesi için arayışlar devam etmektedir. Mahmutbey’de kentsel dönüşüm planında ise analizler devam ediyor.

2017’ye İlişkin Beklentiler:

 • Şirket 2017 yılında 116,4 milyon TL satış geliri hedeflemektedir. 2016 yılında konsolide satış gelirleri 112 milyon TL düzeyindeydi. Şirket 2017 yılında Rus pazarındaki gelişmelerin etkisiyle turizm gelirlerinde %46’lık bir artış öngörmektedir.
 • 2017 yılsonunda 41,3 milyon TL FAVÖK rakamı ve %35 FAVÖK marjı hedeflenmektedir. ( 2016: 29,8 milyon TL FAVÖK, %26,5 FAVÖK Marjı)

 

ZİRAAT YATIRIM – OZKGY Hisse Analiz 4Ç16 – 08.03.2017

Özak GYO (OZKGY, Nötr): Özak GYO, 2016 yılının son çeyreğinde 5,2mn TL kar açıklamıştır. Şirket geçen yılın aynı döneminde yatırım amaçlı gayrimenkul değer artışının da önemli katkısıyla 134,1mn TL kar kaydetmişti. Brüt karlılık ise %50 oranında artarak 4Ç2015’te 9,5mn TL’ye yükselmiştir. Öte yandan, son çeyrek kar rakamı sonrasında Şirket’in 2016 yılındaki net dönem karı 14mn TL olmuştur. Şirket 2015 yılında yatırım amaçlı gayrimenkul değer artışından elde edilen 197mn TL gelirin önemli katkısıyla 191,8mn TL kar rakamı kaydetmişti. Şirket 2016 yılında ise yatırım amaçlı gayrimenkul değer artışından 42,6mn TL gelir kaydetmiştir.

 

ANADOLU YATIRIM – OZKGY Hisse Analiz – 09.02.2017

ANALİST TOPLANTISI NOTLARI

Özak GYO Büyükyalı projesi ve yapılması planlanan diğer projeleri hakkındaki gelişmeleri, dün gerçekleştirdiği analist toplantısıyla paylaştı.

Ø  Büyükyalı Projesi;

 • Mevcut durumda %9,49 oranında ilerleme sağlanan Büyükyalı projesinde yılsonunda %36,29 tamamlama oranına ulaşılması hedefleniyor. Bugüne kadar satılan 206 ünitede ortalama satış fiyatının 15 bin TL/m2 olduğu ifade edilirken, proje sonunda ortalama satış fiyatının 23-25 bin TL/m2’ye ulaşılacağı tahmin ediliyor. (Şirketin daha önce açıkladığı projeksiyonlarda ortalama satış fiyatı 13.500 TL/m2 düzeyindeydi.)
 • 2017 yılında toplam 360 ünite ile 1,2 milyar TL’lik satış yapılması hedeflenmekte. (Şirket Şubat ayının ilk haftasında Emlak Konut’un ikinci kampanyasıyla birlikte 70 milyon TL’lik satış gerçekleştirdiğini açıkladı.)
 • Diğer yandan projenin sahil kısmında yapılması planlanan marina için görüşmeler sürmekle birlikte, şirket ihaleyi alma hedeflerinin devam ettiğini açıkladı.

Ø  Beşiktaş-Balmumcu Projesi;

 • Özak GYO Beşiktaş-Balmumcu’da yer alan arazisinde yapmayı planladığı projesinin inşaatına Eylül-Ekim ayında başlamayı hedefliyor. Tahmini bitiş tarihi ise 2019 yılı. Daha önce toplam gelir beklentisi 455 milyon TL, toplam proje maliyetlerinin 369 milyon TL olması beklendiği açıklanmıştı.
 • Öte yandan şirketin Kemerburgaz arazisini büyütme planı var.

Şirketin 4Ç16 finansallarını 3 Mart 2017 tarihinde açıklaması bekleniyor.