Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Özak GYO OZKG...

Özak GYO OZKGY Hisse Analiz ve Yorumları

PAYLAŞ

  Özak GYO OZKGY hisse senedi ile ilgili tüm güncel analiz, haber, rapor ve yorumları aşağıda bulabilirsiniz. Kurum ve uzmanların OZKGY ile ilgili çıkmış tüm hisse analiz ve yorumlarını, hisseye ait haber,veri ve raporları bu sayfadan takip edebilirsiniz.

  DENİZ YATIRIM – Özak GYO OZKGY Hisse Haber – 14.12.2017

  Özak GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, Özak GYO’nun 1.4 milyar TL olan net aktif değerini 3 yıl içinde iki katına çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

   

  Özak GYO’dan Vergi Cezası Uzlaşma Başvurusu – 06.12.2017

  Şirketimiz aleyhine gerçekleştirilen tarhiyat ve vergi ziyaı cezası uygulaması ile ilgili olarak; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamında İkitelli Vergi Dairesi Uzlaşma Komisyonu nezdinde uzlaşma talebinde bulunulmuştur.

  Uzlaşmanın vaki olmaması durumunda Şirketimizin söz konusu işleme karşı vergi mahkemeleri nezdinde dava açma hakkı bulunmaktadır. Konuyla ilgili gelişmeler  yatırımcılarımızın bilgisine ayrıca sunulacaktır.

  Demre günübirlik turizm tahsisli gayrimenkule ait ön izin işlemleri süre uzatımı – 06.12.2017

  Antalya İli Demre İlçesi Taşdibi – Sülüklü Mevkii 7 no.lu özel parselde yer alan günübirlik turizm tahsisli gayrimenkule ilişkin olarak; ön izin döneminde yapılacak işlemler çerçevesinde etüt, plan, proje çalışmalarımız devam etmekte olduğundan, bu çalışmalar kapsamında ortaya çıkan ihtiyaç kapsamında ön izin süremiz, Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından 4 ay süre ile uzatılmıştır.

   

  Özak GYO Finansman Sağlanması Hakkında Açıklama Yaptı – 30.11.2017

  Öak GYO “Şirket tarafından, Grup imkânları kullanılmak suretiyle ve köprü kredi şeklinde olmak üzere, 1 milyon Euro tutarda ve Euro Libor + %1,75 faiz oranlı, 338 gün vadeli finansman sağlandığı” duyurusunu yaptı.

  DENİZ YATIRIM – Özak GYO OZKGY Hisse Haber Yorum – 27.11.2017

  Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu tarafından Özak GYO’ya 3.6 mln TL kadar vergi cezası kesildi Şirketten yapılan açıklamaya göre öncelikle bir uzlaşma yoluna gidileceğini anlıyoruz. Vergi ceza rakamı Özak GYO’nun 1.3 milyar TL’lik net aktif değeri ve 9 aylık dönemdeki 65 milyon TL’lik net kar rakamı ile kıyaslandığında oldukça düşük olmasına ragmen haberin hisse fiyatı üzerine çok hafif negatif etkisi olabileceğini düşünüyoruz.

  Özak GYO Vergi Cezası Aldı – 24.11.2017

  Vergi Denetim Kurulu, Vergi Müfettişi tarafından şirketimizin 2015 yılı yasal defter ve belgeleri incelenmiştir. Yapılan inceleme sonucunda hazırlanan raporlara dayanılarak, 149.607,13 TL kurumlar vergisi, 60.725,45 TL KDV, 209.056,39 TL kurumlar vergisi stopajı tarh edilmiş ve tarh edilen vergiler için 3.507.269,01 TL vergi ziyaı cezası ve 106.000,00 TL özel usulsüzlük cezası uygulanmıştır.

  Şirketimiz, Maliye Bakanlığı tarafından uygulanan bu vergi ve cezanın, vergi mevzuatına ve uygulamalarına uygun olmadığını düşünmektedir. İnceleme konusuna ilişkin uygulamalarının, bugüne kadar ki sektör uygulamaları ve vergi uzmanlarının görüşleri doğrultusunda vergi mevzuatı ile tam uyum içinde olduğu görüşündedir ve inceleme raporlarının detaylı bir şekilde tetkikinden sonra da bu görüşümüz değişmemiştir. Bu nedenle finansal tablolarımızda incelenmeyen dönemler de dahil olmak üzere herhangi bir karşılık ayrılmamıştır.

  Söz konusu tarhiyat ve ceza uygulamasına karşı Şirketimiz Maliye Bakanlığı nezdinde uzlaşma talebinde bulunacak ve uzlaşmanın vaki olmaması durumunda vergi mahkemeleri nezdinde dava açma hakkını kullanacaktır. Konuyla ilgili olarak yasal süresi içinde başlatılacak süreçler yatırımcılarımızın bilgisine ayrıca sunulacaktır.

  GARANTİ YATIRIM – Özak GYO OZKGY Hisse Analiz – 17.11.2017

  Özak GYO (OZKGY, EÜ, Fiyat:2.39TL, Piyasa Değeri TL598mn Hedef Fiyat: 3.50TL Get.Pot: %46) Analist Toplantısı Notları:

  Büyükyalı projesi Emlak Konut’un Temmuz – Ekim 2017 arasındaki satışlarına en büyük katkı yapan proje oldu. Projede satışlar Ekim sonu itibariyle 293 adet (toplam birim sayısının% 17’si) ve 814mn TL’ye (proje hedefinin% 19’u) ulaştı. Özak GYO yönetimi, rakiplerine kıyasla parlak performansa rağmen, sektördeki konjonktürel olumsuzluklardan dolayı satış beklentilerinden hafif gerisinde olduklarını belirtti. Özak GYO, zamanlama konusunda hedeflerle uyumlu ilerlendiğini ifade ederken projesinin teslimatlarının büyük bölümünü 2019’da tamamlamayı planlıyor.

  Şirket, turizm segmentindeki güçlü performansın önümüzdeki dönemlere devam etmesini bekliyor. Önümüzdeki dönemdeki projeleriyle ilgili olarak, Özak GYO, bölgedeki yüksek arz nedeniyle Balmumcu projesi yerine Göktürk projesine öncelik verecek. Özak GYO, önümüzdeki dönemde başlayacağı Balmumcu projesinde 470mn TL’lik gelir ve 282mn TL toplam maliyet ve Göktürk projesinde 603mn TL gelir ve 387mn TL toplam maliyet öngörmektedir.

  Özak GYO 2017 yılı için 124mn TL net satış geliri (76mn TL kira geliri) , 49mn TL FVAÖK öngörüsünü korudu. Özak GYO’nun NAD’i 3Ç17’de yıllık %5 artarak 1.29mlr TL seviyesine yükseldi. OZKGY, NAD’ine göre % 54 iskonto ile işlem görmektedir. Şirket, 2020 yılında NAD’inin 3.07mlr TL’ye yükselmesini öngörüyor.

  GARANTİ YATIRIM – Özak GYO OZKGY Hisse Analiz 3Ç17 – 10.11.2017

  Hedef Fiyat: 3.50TL   Endeks Üzeri Getiri  Get. Pot: %40

  Özak GYO (OZKGY, EÜ, Fiyat:2.50TL, Piyasa Değeri TL625mn): Özak GYO 3Ç17’de bizim beklentimiz olan 2mn TL net zarara karşın, 22mn TL net kar açıkladı. Şirket için konsensüs tahmini bulunmuyordu. Bizim tahminimizle aradaki sapma Şirket’in otelcilik faaliyetlerinin beklentimizin çok üzerinde gerçekleşmesinden kaynaklandı. Açıklanan 39mn TL FVAÖK de beklentimiz olan 19mn TL FVAÖK’ün üzerinde gerçekleşti. FVAÖK’ün yıllık bazda 3 katına çıkması nedeniyle açıklanan finansal sonuçlara piyasa tepkisinin olumlu olmasını bekliyoruz. Güçlü sonuçlar sonrasında Özak GYO için tahminlerimizi güncelliyoruz. Hisse için Endeks Üzeri Getiri tavsiyemizi korurken 12-aylık hedef hisse fiyatımızı 3.50TL olarak revize ediyoruz.

  Turizm faaliyetlerindeki güçlü sonuçlar ile net kar tahminimizin üzerinde.

  Özak GYO 3Ç17’de bizim beklentimiz olan 2mn TL net zarara karşın, 22mn TL net kar açıkladı. Şirket için konsensüs tahmini bulunmuyordu. Bizim tahminimizle aradaki sapma Şirket’in otelcilik faaliyetlerinin beklentimizin çok üzerinde gerçekleşmesinden kaynaklandı. Açıklanan 39mn TL FVAÖK de beklentimiz olan 19mn TL FVAÖK’ün üzerinde gerçekleşti. FVAÖK’ün yıllık bazda 3 katına çıkması nedeniyle açıklanan finansal sonuçlara piyasa tepkisinin olumlu olmasını bekliyoruz.

  Hem kira gelirleri hem de otel gelirleri arttı.

  Şirket’in 3Ç17’de net satışları 65mn TL seviyesinde gerçekleşmiş olup yıllık bazda iki katına çıkmıştır. Net satışlardaki artış, otel gelirlerindeki artış ve yükselen kira gelirlerinden kaynaklanmaktadır. Şirketin 3Ç17 kira geliri 19.6mn TL olarak gerçekleşirken, kira geliri çeyreksel bazda %7 ve yıllık bazda %28 artmıştır. Ø Otel gelirlerindeki yıllık %135 artış ile segment 3Ç17’de 24.9mn TL brüt kar kaydetmiştir (3Ç16: 4.5mn TL). Özak GYO’nun net borç pozisyonu 2Ç17 sonundaki 383mn TL’den 3Ç17 sonunda 349mn TL’ye düşmüştür. Güçlü sonuçlar sonrasında Özak GYO için tahminlerimizi güncelliyoruz. Hisse için Endeks Üzeri Getiri tavsiyemizi korurken 12-aylık hedef hisse fiyatımızı 3.50TL olarak revize ediyoruz.

  DENİZ YATIRIM – Özak GYO OZKGY Hisse Analiz 3Ç17 – 10.11.2017

  Turizm faaliyetleri karlılığı olumlu yönde etkiledi. Özak GYO 3Ç17 konsolide finansallarında 22.1 mln TL net kar açıkladı. Otelcilik faaliyetlerinden elde edilen gelir artışına sayesinde şirket geçen yılki 2.2 mln TL’ye göre karını oldukça yukarı çekmeyi başardı. Şirketin finansal borcu yılsonuna göre kısmen azalarak 484 mln TL olurken bunun 205 mn TL’si vadesi 1 yıldan kısa süreli ve bu rakamın da 111 mln TL’lik kısmı Euro cinsindendir (26 mln €). Toplam borç tutarının ise %55’i Euro cinsindendir. Özak GYO net aktif değerine göre %48 iskontolu işlem görmektedir. Otelcilik gelirlerinin, zayıf seyreden gayrimenkul işini dengelemesi açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. Açıklanan sonuçların hisse için kısmen olumlu olarak değerlendiriyoruz.

  ZİRAAT YATIRIM – Özak GYO OZKGY Hisse Analiz 3Ç17 – 10.11.2017

  Özak GYO (OZKGY, Pozitif): Şirket’in 3Ç2017’deki ana ortaklık net dönem karı 22,1mn TL olarak gerçekleşmiş ve geçen yılın aynı döneminde elde edilen 2,2mn ana ortaklık karın oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. Şirket’in brüt karı bir önceki yıla göre %178 oranında artarak 3Ç2017’de 42mn TL’ye yükselmiştir. Diğer yandan, Şirket’in yılın ilk dokuz ayındaki ana ortaklık net dönem karı 64,9mn TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı dönemindeki ana ortaklık karı 8,8mn TL idi.

   

  Finansal Duran Varlık Edinimi Açıklaması – 06.11.2017

  Şirketimizin projelerinden Büyükyalı İstanbul (Zeytinburnu Kazlıçeşme Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi) kapsamında kurulan ve Şirketimizin %55 paya sahip olduğu Özak-Yenigün-Ziylan Adi Ortaklığı’na ilişkin olarak; Yenigün İnşaat San.ve Tic.A.Ş.(Yenigün İnşaat)’ın sahip olduğu paylardan ortaklığın %5’ine denk gelen payların Şirketimiz tarafından, 31.12.2016 tarihli gayrimenkule bağlı hak değerleme raporu da göz önünde bulundurularak, 9.743.063,66$ bedelle devir alınmasına karar verilmiştir.

  Ayrıca adi ortaklığın diğer ortaklarından Ziylan Gayrimenkul Yat.ve Yön. A.Ş. tarafından da Yenigün İnşaat’ın sahip olduğu paylardan adi ortaklığın %2’sine denk gelen paylar devir alınmış olup; adi ortaklık paylarının son hali aşağıda yer almaktadır.

  • Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (%60)
  • Ziylan Gayrimenkul Yat.ve Yön.A.Ş. (%32)
  • Yenigün İnşaat San.ve Tic.A.Ş. (%8)

  Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

  ANADOLU YATIRIM – Özak GYO OZKGY Hisse Haber Yorum – 06.11.2017

  2,40 üzerinde tepki alımlarının güçlenmesi beklenebilir…

  Hissede kısa vadeli alçalan kanalın üzerine yerleşme çabası görüyoruz. 2,40’a denk gelen bu seviye üzerinde kalmaya devam etmesi durumunda 2,49-2,51 bölgesindeki direncini öncelikle test etmeye devam etmesi beklenebilir. 2,51 üzerine yerleşmede ise 2,60 seviyesi yeni hedef olarak takip edilebilir. Hissede stop-loss öneri seviyemizi ise 2,38 olarak belirliyoruz.

  Kapanış:2,45
  Destekler:2,40-2,38-2,33
  Dirençler:2,45-2,51-2,60

  Özak GYO Katıldığı İhale Teklifi Hakkında Bilgi Verdi – 05.10.2017

  Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından düzenlenen “İstanbul Küçükçekmece Bizim Mahalle 2. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi” ihalesinin 2. oturumunda, Şirketimiz ve İnter Yapı İnşaat Turizm San.ve Tic.A.Ş.’ den oluşan ortak girişim grubu sözlü turun sonunda kapalı zarf ile;

  Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri : 2.736.255.000 TL
  Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri : 547.251.000 TL
  Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Gelir Oranı:%20

  olarak teklif sunmuş olup, en yüksek 2.teklifi vermiş olduğu anlaşılmıştır.

  GARANTİ YATIRIM – Özak GYO OZKGY Hisse Haber Yorum – 29.09.2017

  Emlak Konut GYO (EKGYO, EÜ, Fiyat:2.66TL, Piyasa Değeri TL10,108mn) & Özak GYO (OZKGY, EÜ, Fiyat:2.39TL, Piyasa Değeri TL598mn): Emlak Konut GYO İstanbul Küçükçekmece Bizim Mahalle 2. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşım ihalesinin birinci oturumunda Özak GYO’nun da bir konsorsiyum ile bulunduğu toplam 5 katılımcı teklif verdi. Arsa Emlak Konut GYO’nun 2017 yılında yapmayı planladığı arsalar arasında en değerli arsa olup ekspertiz değeri 968mn TL seviyesindedir. İlk oturumun etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz. İhalenin pazarlık – açık artırma bölümünü içeren 2. oturumu 3 Ekim’de yapılacak.

  Özak Gayrimenkul’den İhale Duyurusu – 28.09.2017

  Şirketimiz Özak GYO ve İnter Yapı İnşaat Turizm San.ve Tic.A.Ş.’den oluşan ve Şirketimizin %99 pay ile pilot ortak olduğu ortak girişim grubu, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından 28 Eylül 2017 tarihinde düzenlenen “İstanbul Küçükçekmece Bizim Mahalle 2. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi” ihalesinin 1. Oturumuna katılarak teklif vermiştir. Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

   

  GARANTİ YATIRIM – Özak GYO OZKGY Hisse Haber Yorum – 26.09.2017

  Özak GYO (OZKGY, EÜ, Fiyat:2.35TL, Piyasa Değeri TL588mn): Özak GYO’nun ana ortaklarından Ahmet Akbalık, Ürfi Akbalık ve Özak Tekstil’in sahip olduğu halka açık paylardan toplam 29.8mn adet hisseyi (ödenmiş sermayenin %11.9’u) hisse başı 2.40TL fiyattan yerli ve yabancı kurumsal yatırımcılara satışını gerçekleştirdi. Hatırlanacağı üzere Şirket ortakların bu satışı planladığını iki hafta önce duyurmuştu. Şirket satış sonrasında hedeflediği %25 fiili dolaşım oranına ulaşmıştır. Haberi artmasını beklediğimiz hacim ve kurumsal yatırımcı payı nedeniyle olumlu olarak değerlendiriyoruz.

  Özak GYO ortakları tarafından gerçekleştirilen pay işlemleri hakkında açıklama yaptı – 25.09.2017

  08.09.2017 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayınlanan açıklamamızda; Şirketimiz ÖZAK Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin ortaklarından Ahmet AKBALIK, Ürfi AKBALIK ve ÖZAK Tekstil A.Ş. tarafından, Şirketimizin sermayesi içinde sahip oldukları halka açık paylarının bir kısmının yerli/yabancı kurumsal yatırımcılara pazarlanması ve satışı amacıyla BGC Partners Menkul Değerler A.Ş. ile sözleşme yapıldığı, böylelikle yapılacak satışlar yoluyla, Şirketimizin fiili dolaşım oranının yükseltilmesi ve kurumsal yatırımcı tabanımızın genişletilmesinin hedeflenildiğini belirtmiştik.

  Ahmet AKBALIK’a ait 12.743.196 adet, Ürfi AKBALIK’a ait 10.978.765 adet, ÖZAK Tekstil’e ait 5.672.488 adet ve ÖZAK GYO’ya ait 419.639 adet geri alınmış olan, halka açık, borsada işlem gören nitelikteki payların 2,40.-TL birim fiyattan Borsa İstanbul A.Ş.’de sadece yurtiçi ve yurtdışı kurumsal yatırımcılara satışı gerçekleştirilmiştir. Ortaklarımız tarafından ayrıca işlemler sonrası 180 gün boyunca başka hisse satmama taahütlerinin olduğu Şirketimize bildirilmiştir.

  Gerçekleştirilen satış işlemleri sonucunda, fiili dolaşım oranımızın %25’e ulaşması ve kurumsal yatırımcı tabanımızın genişletilmesi hedeflerimizi de gerçekleştirmiş bulunmaktayız.

   

  İŞ YATIRIM – Özak GYO OZKGY Hisse Analiz – 11.09.2017

  Kapanış (TL) : 2.59 – Hedef Fiyat (TL) : 3.76 – Piyasa Deg.(TL) : 648 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.23 OZKGY TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 45.17

  Ozak GYO ortakları kendi paylarının bir kısmını yerli ve yabancı kurumsal yatırımcılara satacağını açıkladı. Şirket bu satışla fiili dolaşım oranının yükseltilmesi ve kurumsal yatırımcı tabanının genişletilmesi hedeflenmektedir. OZKGY NAD’ine göre %41’lik bir ıskontoyla işlem görüyor. Tarihi ortalaması ise %52. Hedef fiyatımız %45 getiri potansiyeli ile 3,76TL.

   

  İŞ YATIRIM – Özak GYO OZKGY Hisse Analiz 2Ç17 – 22.08.2017

  Özderici GYO Kapanış (TL) : 1.76 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 176 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 6.82 OZGYO TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a Analist:

  Özak GYO yılın ikinci çeyreğinde 2.8 milyon TL net kar açıkladı. Böylece şirketin ilk yarıyılda toplam net karı 41.7milyon TL olarak gerçekleşti. Bu döneme ilişkin herhangi bir piyasa beklentisi olmadığını belirtelim. Yılın ilk çeyreğinde Göktürk arazisinin değerlemesi nedeniyle önemli bir miktar gelir olarak kaydedilmişti Bu çeyrekte kira gelirleri 12,5 milyon TL olarak gerçekleşirken önceki yılın aynı dönemine göre %25 artış var. Diğer yandan konut satışlarından elde edilen gelir bu çeyrekte 2 milyon TL ile sınırlı kalırken şirket geçen yıl 16 milyon TL ve bir önceki dönemde 18 milyon TL satış hasılatı kaydetmişti. Böylece toplam satış gelirleri yıllık %60 geriledi fakat ilk çeyreğin iki katı düzeyinde gerçekleşti.

  OZKGY için %42 getiriye işaret eden hisse başına 3.76 TL hedef fiyatımız ile AL tavsiyemizi koruyoruz. Mevcut piyasa değerine göre, Özak GYO, takibimizde olan GYO hisselerinin ortalama NAD iskontosu olan %55’ın altında NAD’ine kıyasla %44 iskonto ile işlem görmektedir. Bu değer şirketin kendi NAD’ine olan tarihsel ortalama iskontosu olan %48’in hafif altında.

  ZİRAAT YATIRIM – Özak GYO OZKGY Hisse Analiz 2Ç17 – 22.08.2017

  Özak GYO (OZKGY, Pozitif): Şirket’in 2Ç2017’deki konsolide ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %38 oranında artarak 2,9mn TL’ye yükselmiştir. Brüt kar da aynı dönemler itibariyle %115 oranında artarak 2Ç2017’de 13,3mn TL’ye yükselmiştir. Şirket’in 2Ç2017’deki net kar marjı %9 ile bir önceki yılın hafif altında kalsa da, brüt kar marjı %40 ile geçen yılın ikinci çeyreğindeki %29’un üzerinde gerçekleşmiştir. İkinci çeyrek karı ile birlikte Şirket’in 2017 yılının ilk yarısındaki ana ortaklık net dönem dönem karı 42,8mn TL olarak gerçekleşmiş ve bir önceki yılın aynı döneminde elde edilen 6,6mn TL ana ortaklık karının oldukça üzerinde gerçekleşmiştir.

   

  ANADOLU YATIRIM – OZKGY Hisse Teknik Analiz – 11.08.2017

  2,85’i görerek 2,80 hedefimizi aştı…

  Dün sabah yaşanan alımlarda 2,85’e kadar yükselen hisse 2,80 hedefimizi aştı. İlk önerimizi 2,53’den 1 Ağustos’ta yaptığımız hissede getiri %12,65’e ulaşmış oldu. 2,85 seviyesi uzun vadeli yükselen kanalda önemli direnç olarak takip edilebilir. Kar realizasyonlarında 2,75 ardından 2,70-2,65 destek seviyeleri olarak izlenebilecekken 2,85’in yukarı kırılması durumunda 3,00 yeni hedef seviye olarak izlenebilir. Mevcut pozisyonunu sürdürmek isteyenlerin stop-loss seviyesini 2,70 olarak takip etmelerini öneriyoruz. Hissede yeni pozisyon açmak için 2,65 üzerinde geri çekilmeleri ya da 2,85 üzerine yerleşmeyi takip edeceğiz.

  Son Fiyat:2,75
  Destekler:2,75-2,70-2,65
  Dirençler:2,85-2,90-3,00

  Hisse %16 yükselerek hedef bölgemize ulaştı, Gizmen Nalbantlı – 25.07.2017

  Gizmen Nalbantlı, Araştırma Uzmanı – Özak GYO OZKGY Hisse Teknik Analiz  – 20.06.2017

  Özak GYO Değerleme olarak ucuz kalmışlar hisselerden biri. Hissede 2.25 seviyesini takip ediyorum. Bu seviyeyi geçerse yükseliş hedefi 2.50. Aşağıda ise 2.05-2.10 bölgesi önemli destek. Hisse bugün itibari ile 2.25 olan kritik seviyeyi geçti. Hedef olarak 2.50-2.60 bölgesini izliyorum. OZKGY 2.10’nun üzerinde kaldığı sürece teknik görünüm olarak pozitif.

  Özak GYO’dan Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama – 07.07.2017

  Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nin heber ve söylentilere ilişkin 9’uncu maddesi kapsamında açıklamamızdır. Portföyümüzde bulunan varlıklardan İstanbul, Ataşehir’de yer alan Bulvar216’nın Katarlı yatırımcılara satıldığı/satılacağı haber ve söylentileri gerçeği yansıtmamaktadır.

  Özak GYO Geri Alım İşlem Sonuçları Hakkında Açıklama Yaptı – 02.06.2017

  5/11/2016 tarihinde KAP’ta yayınlanan açıklamamız ile, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 21/07/2016 ve 25/07/2016 tarihli Basın Duyuruları çerçevesinde, Şirket tarafından 3.000.000 adet kendi payının 25/11/2016 tarihinden itibaren 1 yılı aşmamak kaydıyla, yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar, gerekli görülen durumlarda geri alımının yapılmasına ve bu amaçla 6.000.000 TL tutarına kadar kaynak ayrılmasına karar verildiği bildirilmiştir. Şirketimiz tarafından bu kapsamda 1 ve 2 Aralık 2016 tarihlerinde 1,73-1,78 TL fiyat aralığından olmak üzere 1,77 ağırlıklı ortalama fiyattan 88.560 adet payın geri alımı yapılmış olup, işlemlerin toplam tutarı 157.052 TL olarak gerçekleşmiştir.

  2015 yılında yapılan geri alımlar ile birlikte toplamda 419.639 adet payın geri alımı yapılmış olup; geri alınan payların Şirketimizin sermayesine oranı toplamda %0,17’ye ulaşmıştır. İşlemlerin toplam tutarı ise 757,677.-TL olarak gerçekleşmiştir.

  Geri alım mevcut nakit varlıklar ve Şirket faaliyet gelirleri ile finanse edilmiştir. Genel kurul tarihi itibariyle geri alım işlemleri tamamlanmış olup, geri alınan paylardan henüz satılan olmamıştır.

  ANADOLU YATIRIM – Özak GYO OZKGY Hisse Analiz – 12.05.2017

  Şirket yetkilileri bugün 1Ç17 finansalları ve 2017 yılı beklentilerine ilişkin bir telekonferans düzenlemiştir.  Telekonferans notlarını aşağıda bulabilirsiniz.

  Devam Eden ve Planlanan Projelere İlişkin Gelişmeler

  • Büyükyalı Projesi: Şirket, 2019 yılında tamamlanması planlanan Büyükyalı projesinin toplam gelir hedefini 4,2 milyar TL, toplam proje maliyetini 1,2 milyar TL ve %55 Özak GYO payına düşecek toplam kar beklentisi 800 milyon TL düzeyinde korumaya devam ediyor.
  • Balmumcu Projesi: Şirketin Beşiktaş-Balmumcu’da planladığı %100 Özak sahipliğindeki karma projede toplam gelir beklentisi 471 milyon TL, finansman dahil toplam proje maliyeti 282 milyon TL olarak öngörülmektedir. Projede kar beklentisi ise 189 milyon TL düzeyindedir. Projenin 2019 yılında tamamlanması beklenmektedir.
  • Göktürk Projesi’ne ilişkin beklentiler açıklandı. 300 üniteden oluşacak high-end konut projesinde finansman dahil toplam proje maliyetinin 387 milyon TL, beklenen gelirin 603 milyon TL ve kar beklentisinin ise 216 milyon TL olması bekleniyor.

  2017’ye İlişkin Beklentiler:

  • Şirket daha önce 116,4 milyon TL olarak açıkladığı ciro beklentisini 124 milyon TL’ye çıkarmıştır. 2016 yılında konsolide satış gelirleri 112 milyon TL düzeyindeydi.
  • Yine 2017 yılsonunda 41,3 milyon TL FAVÖK beklentisi 48,9 milyon TL’ye revize ederken FAVÖK marjı hedefini %35’den %39,5’e çekmiştir. ( 2016: 29,8 milyon TL FAVÖK, %26,6 FAVÖK Marjı)
  • 2016 yılında 1,22 milyar TL düzeyinde olan net aktif değeri 2017 ilk çeyreği sonunda 1,28 milyar TL’ye yükselmiştir. 2017 yılsonu net aktif değer tahmini 1,4 milyar TL’dir. Şirket hisseleri dünkü kapanışa göre %60 oranında iskontolu işlem görmektedir.

  1Ç17 Konsolide Bilanço Gelişmeleri

  • Konsolide satış gelirleri yıllık bazda %50,4 oranında azalışla 15,9 milyon TL’ye gerileyen şirketin brüt karı %2,1’lik artışla 7,3 milyon TL’ye çıkmış ve brüt kar marjı 2016 yılı ilk çeyreğine göre 23,5 puanlık artışla %45,7’ye yükselmiştir. FAVÖK marjı ise 14,2 puan artışla %35,6 olarak gerçekleşmiştir.
  • Brüt karlılıkta yaşanan artışın yanı sıra 51,6 milyon TL’lik yatırım amaçlı gayrimenkul değer artışı sayesinde konsolide net karı 39 milyon TL’ye çıkan şirketin net kar marjı %12,9’dan %244’e yükselmiştir.

  İŞ YATIRIM – Özak GYO OZKGY Hisse Analiz 1Ç17 – 11.05.2017

  Kapanış (TL) : 1.99 – Hedef Fiyat (TL) : 3.76 – Piyasa Deg.(TL) : 498 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.3 OZKGY TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 88.94 Analist: [email protected]

  OZKGY 1Ç17: Kar değerleme farklarıyla artış gösterdi
  Özak GYO 1Ç17’de TL 40mn net kar açıkladı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde TL4.5mn net kar açıklayan şirketin bu dönemdeki kar artışı ise Göktürk’te ki arazinin yeniden değerleme farklarının kar-zarar tablosuna gelir olarak kaydedilmesinden kaynaklanıyor. Yıllık bazda satışlar %50 olarak gerilemesi dönem içinde teslimat olmamasından kaynaklanıyor. Finansal giderlerin artışı önümüzdeki çeyrekler açısından olumlu bir sinyal vermezken şirketin önümüzdeki dönemlerde açıklanacak ön satış verileri (Büyükayı projesiyle ilgili) oldukça yakından takip edilecek Özak GYO net aktif değerine göre %59 oranında iskonto ile işlem görüyor, şirketin tarihi iskontosu %48 civarında.

   

  Özak GYO’dan Kredi Kullanımı Açıklaması – 26.04.2017

  Şirketimiz tarafından 5 yıl vadeli, 28 milyon TL tutarında kredi kullanılmıştır. Kullanılan bu kredi ile önümüzdeki 4 aylık dönemde vadesi dolacak olan kredilerin taksit ödemelerinin yapılması planlanmaktadır.

  Emlak Konut’tan Özak GYO’nun Büyükyalı Projesi Hakkında Açıklama – 25.04.2017

  Zeytinburnu’ndaki eski tank fabrikası arazisine ilişkin imar planlarının iptali  doğrultusunda verilen Yerel Mahkeme kararlarına karşı İstinaf  Yargı yoluna müracaat edilmiş ve İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdare Dava Dairesi tarafından iptal kararlarının yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiş olup hukuki süreç devam etmektedir. Ayrıca proje ile ilgili inşaat ve satış süreçleri ruhsatına ve mevzuata uygun olarak sürdürülmektedir

  Emlak Konut’tan Özak GYO’nun Büyükyalı Projesi Hakkında Açıklama – 21.04.2017

  Şirketimiz projelerinden İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Kazlıçeşme Mahallesi, “İstanbul Zeytinburnu Kazlıçeşme Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi” (Büyükyalı İstanbul) kapsamında, 774 Ada 69 Parselde yer alan B ve T2 Bloklarda bulunan 98 adet konut ve 41 adet ticari üniteden oluşan toplam 139 adet bağımsız bölüme ait Yapı Ruhsatları 21.04.2017 tarihinde alınmıştır.

  Proje kapsamında toplam bağımsız bölüm sayısı 1680 adet olmuştur.

  ZİRAAT YATIRIM – OZKGY Hisse Haber Yorum – 21.04.2017

  Açıklamalar Ardından Hisse Kayıplarını Geri Alabilir

  Emlak Konut GYO (EKGYO, Öneri “AL”, Nötr): Emlak Konut GYO, Büyükyalı Projesi Davası Hakkında şu duyuruyu yapmıştır: “Zeytinburnu’ndaki eski tank fabrikası arazisine ilişkin imar planlarının iptali ile ilgili kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmamakta, hukuki süreç devam etmektedir. Ayrıca proje ile ilgili inşaat ve satış süreçleri ruhsatına ve mevzuata uygun olarak sürdürülmektedir.”

  Özak GYO (OZKGY, Nötr)’da bu doğrultuda şu duyuruyu yapmıştır: “Büyükyalı Projesi arazi sahibi Emlak Konut GYO’nun 20/04/2017 tarihli KAP açıklamasında da belirtildiği üzere; Zeytinburnu’ndaki eski tank fabrikası arazisine ilişkin imar planlarının iptali ile ilgili kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmamakta, hukuki süreç devam etmektedir. Şirketimiz bu davanın davalısı konumunda değildir. Ayrıca proje ile ilgili inşaat ve satış süreçleri ruhsatına ve mevzuata uygun olarak sürdürülmektedir. Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.” Zeytinburnu sahilinde bulunan eski tank bakım fabrikasının arazisinde uygulanacak konut, ticaret ve turizm projesi için yapılan imar planları İstanbul 5. İdare Mahkemesi tarafından oybirliği ile iptal edildiği dün açıklanmıştı.

  Emlak Konut GYO dün %2,83 oranında değer kazanırken, Özak GYO %1 oranında değer kaybetti. Emlak GYO ve Özak GYO’nun açıklamalarının ardından dün değer kaybeden Özak GYO kayıplarını geri alabilir.

  Özak GYO’dan Büyükyalı Projesi Hakkında Açıklama – 20.04.2017

  Büyükyalı Projesi arazi sahibi Emlak Konut GYO’nun 20/04/2017 tarihli KAP açıklamasında da belirtildiği üzere; Zeytinburnu’ndaki eski tank fabrikası arazisine ilişkin imar planlarının iptali ile ilgili kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmamakta, hukuki süreç devam etmektedir. Şirketimiz bu davanın davalısı konumunda değildir. Ayrıca proje ile ilgili inşaat ve satış süreçleri ruhsatına ve mevzuata uygun olarak sürdürülmektedir. Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

  Özak GYO’dan Eyüp-Göktürk’te Arsa Alımı ve Kredi Kullanımı ile İlgili Duyuru – 20.03.2017

  Şirketimiz portföyünde bulunan Eyüp-Göktürk’teki mevcut arazimizi genişletmek amacıyla; mülkiyeti Maliye Bakanlığı’nda, 2B hakkı Kamer İnşaat San. ve Tic.A.Ş.’de olan İstanbul ili Eyüp ilçesi Maslakaltı mevkiinde yer alan 32.863,21 m2 yüzölçümlü arazinin 2B hakkı 67.000.000 TL +KDV bedel ile 10/03/2017  tarihinde devir alınmış olup, söz konusu araziye ilişkin tapunun İstanbul Defterdarlığı Milli Emlak Daire Başkanlığı’ndan (Milli Emlak) Şirketimize devri 20/03/2017 tarihinde gerçekleşmiştir.

  Bu alım işlemi nedeniyle ayrıca Milli Emlak’a da taksitli satış bedeli olarak 57.510.617,50 TL ödeme yapılması gerekmekte olup; bu tutarın %20’si peşin olarak ödenmiş, kalan tutar 5 yılda 6’şar aylık vadelerde 10 eşit taksitte ödeme planına bağlanmıştır.

  Hak devri gerçekleştiği tarihte; söz konusu arazinin Şirketimiz mülkiyetine alınmasının 2B mevzuatı uyarınca Milli Emlak tarafından yapılacak tapu devri ile ancak geçerlilik kazanabileceği ve ayrıca bu arada satın alma hakkının rakip şirketler/şahıslar tarafından öğrenilmesi durumunda Şirketimizin maruz kalacağı olası ticari kayıplardan/risklerden kaçınılması gerekçesiyle, içsel bilginin açıklanması, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-15.1sayılı Özel Durumlar Tebliği’nin İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi başlıklı 6’ncı maddesi kapsamında tapu devrinin gerçekleşeceği tarihe kadar ertelenmiş; tapu devrinin gerçekleşmesi neticesinde erteleme şartlarının ortadan kalkmış olması sebebiyle kamuya işbu açıklama yapılmıştır.

  Söz konusu arazinin 2B hakkı devir tespitine ilişkin değerleme raporu ekte yer almakta olup; Sermaye Piyasası Kurulu’nun III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin 34/1/ğ maddesi kapsamında nitelik değişikliğine ilişkin gayrimenkul değerleme raporu da ayrıca hazırlatılarak kamuya açıklanacaktır.

  Şirketimiz tarafından, İstanbul,Eyüp’te yer alan yeni arsa yatırımı finansmanında kullanılmak üzere 3 yıl vadeli 36 milyon TL tutarında banka kredisi kullanılmıştır.

   

  ANADOLU YATIRIM – OZKGY Hisse Analiz 4Ç16 – 09.03.2017

  Şirket yetkilileri bugün 2016 yılı finansalları ve 2017 yılı beklentilerine ilişkin bir telekonferans düzenlemiştir.  Bu konferanstan notları aşağıda bulabilirsiniz.

  2016 Yılı Finansallarına İlişkin Gelişmeler

  • 2016 yılında şirketin konsolide satış gelirleri yıllık bazda %39 oranında azalışla 112 milyon TL’ye gerilemiştir. Elde edilen gelirlerin 62 milyon TL’si kira gelirleri, 42 milyon TL’si ise ünite satış gelirlerinden oluşmaktadır. Satış gelirlerindeki azalışın temel nedeni ünite satış gelirlerindeki düşüşten kaynaklanırken, otel kira gelirlerindeki %16’lık azalışa rağmen ofis gelirlerindeki artış sayesinde toplam kira gelirleri %1,5’lik artışla 61,6 milyon TL’ye yükselmiştir. Yatırım amaçlı gayrimenkullerin yeniden değerlemesinden elde edilen gelirin azalması ve satış gelirlerindeki düşüş sonucunda şirketin ana ortaklık net karı 2016 yılında %93,1’lik azalışla 14 milyon TL’ye gerilemiştir.
  • Şirket Büyükyalı Projesi’nde Emlak Konut’a 130 milyon TL avans ödemesi gerçekleştirmiştir. Büyükyalı projesi için ödenen 130 mn TL avans tutarı, gelir paylaşımı esnasında mahsup edilecektir. Bunun etkisiyle şirketin 2015 yılında 402,5 milyon TL olan finansal borcu,2016 yılında 497 milyon TL’ye yükselmiştir.
  • 2015 yılında 1,21 milyar TL’lik net aktif değeri 2016 yılında 1,22 milyar TL’ye yükselmiştir. Dün itibariyle 522,5 milyon TL olan piyasa değerine göre %57,4’lük bir iskonto ile işlem görmektedir.

  Devam Eden ve Planlanan Projelere İlişkin Gelişmeler

  • Büyükyalı Projesi: Mevcut durumda Büyükyalı Projesi’nde inşaatın ilerleme oranı %12 düzeyindedir. 2017 yılı için 1 milyar TL’lik konut satış hedefi korunmaktadır. Son dönemde yabancıya konut satışıyla ilgili düzenlemelerle birlikte yabancıya konut satışı için yurtdışı satış ağı oluşturulmuştur. 2019 yılında tamamlanması planlanan Büyükyalı projesinin toplam gelir hedefi 4,2 milyar TL, toplam proje maliyetinin 1,2 milyar TL ve %55 Özak GYO payına düşecek toplam kar beklentisinin 800 milyon TL düzeyinde olduğunu hatırlatalım.
  • Balmumcu Projesi: Şirketin Beşiktaş-Balmumcu’da planladığı karma projesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde onay aşamasında. Projelendirme çalışmalarının hızlandırılması ve bu sene sonunda temelin atılması planlanmaktadır. Şirketin Balmumcu Projesi’nde toplam gelir beklentisi 471 milyon TL, finansman maliyeti dahil toplam proje maliyeti 282 milyon TL olarak öngörülmektedir.
  • Göktürk ve Mahmutbey Projeleri:  Göktürk projesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde onayda olmakla birlikte, bölgede arsa genişlemesi için arayışlar devam etmektedir. Mahmutbey’de kentsel dönüşüm planında ise analizler devam ediyor.

  2017’ye İlişkin Beklentiler:

  • Şirket 2017 yılında 116,4 milyon TL satış geliri hedeflemektedir. 2016 yılında konsolide satış gelirleri 112 milyon TL düzeyindeydi. Şirket 2017 yılında Rus pazarındaki gelişmelerin etkisiyle turizm gelirlerinde %46’lık bir artış öngörmektedir.
  • 2017 yılsonunda 41,3 milyon TL FAVÖK rakamı ve %35 FAVÖK marjı hedeflenmektedir. ( 2016: 29,8 milyon TL FAVÖK, %26,5 FAVÖK Marjı)

  Özet Konsolide Finansallar

  İŞ YATIRIM – OZKGY Hisse Analiz 4Ç16 – 08.03.2017

  Kapanış (TL) : 2.1 – Hedef Fiyat (TL) : 3.76 – Piyasa Deg.(TL) : 525 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.33 OZKGY TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 79.05 Analist: [email protected]

  4Ç16 sonuçları
  Özak GYO yılın son çeyreğinde 4,8 milyon TL konsolide net kar açıkladı. Böylece şirketin 2016 yılının tamamında elde ettiği net kar 13,2 milyon TL oldu. Önceki yıl şirket 191 milyon TL net kar açıklamıştı. Sonuçlara ilişkin piyasa beklentisi bulunmuyordu.
  Şirketin yılsonunda net yabancı para pozisyonu ve net nakit pozisyonunda iyileşme görüldü. İptal edilen İzmir Alsancak projesi sonucu şirketin aldığı ödemenin bu iyileşmede etkili olduğunu düşünüyoruz. Net YP pozisyonu yılsonunda 168 milyon TL (Eylül sonunda 200 milyon TL idi) ve net borç 345 milyon TL (Eylül sonunda 410 milyon TL idi) düzeyine geriledi.

  ZİRAAT YATIRIM – OZKGY Hisse Analiz 4Ç16 – 08.03.2017

  Özak GYO (OZKGY, Nötr): Özak GYO, 2016 yılının son çeyreğinde 5,2mn TL kar açıklamıştır. Şirket geçen yılın aynı döneminde yatırım amaçlı gayrimenkul değer artışının da önemli katkısıyla 134,1mn TL kar kaydetmişti. Brüt karlılık ise %50 oranında artarak 4Ç2015’te 9,5mn TL’ye yükselmiştir. Öte yandan, son çeyrek kar rakamı sonrasında Şirket’in 2016 yılındaki net dönem karı 14mn TL olmuştur. Şirket 2015 yılında yatırım amaçlı gayrimenkul değer artışından elde edilen 197mn TL gelirin önemli katkısıyla 191,8mn TL kar rakamı kaydetmişti. Şirket 2016 yılında ise yatırım amaçlı gayrimenkul değer artışından 42,6mn TL gelir kaydetmiştir.

   

  ANADOLU YATIRIM – OZKGY Hisse Analiz – 09.02.2017

  ANALİST TOPLANTISI NOTLARI

  Özak GYO Büyükyalı projesi ve yapılması planlanan diğer projeleri hakkındaki gelişmeleri, dün gerçekleştirdiği analist toplantısıyla paylaştı.

  Ø  Büyükyalı Projesi;

  • Mevcut durumda %9,49 oranında ilerleme sağlanan Büyükyalı projesinde yılsonunda %36,29 tamamlama oranına ulaşılması hedefleniyor. Bugüne kadar satılan 206 ünitede ortalama satış fiyatının 15 bin TL/m2 olduğu ifade edilirken, proje sonunda ortalama satış fiyatının 23-25 bin TL/m2’ye ulaşılacağı tahmin ediliyor. (Şirketin daha önce açıkladığı projeksiyonlarda ortalama satış fiyatı 13.500 TL/m2 düzeyindeydi.)
  • 2017 yılında toplam 360 ünite ile 1,2 milyar TL’lik satış yapılması hedeflenmekte. (Şirket Şubat ayının ilk haftasında Emlak Konut’un ikinci kampanyasıyla birlikte 70 milyon TL’lik satış gerçekleştirdiğini açıkladı.)
  • Diğer yandan projenin sahil kısmında yapılması planlanan marina için görüşmeler sürmekle birlikte, şirket ihaleyi alma hedeflerinin devam ettiğini açıkladı.

  Ø  Beşiktaş-Balmumcu Projesi;

  • Özak GYO Beşiktaş-Balmumcu’da yer alan arazisinde yapmayı planladığı projesinin inşaatına Eylül-Ekim ayında başlamayı hedefliyor. Tahmini bitiş tarihi ise 2019 yılı. Daha önce toplam gelir beklentisi 455 milyon TL, toplam proje maliyetlerinin 369 milyon TL olması beklendiği açıklanmıştı.
  • Öte yandan şirketin Kemerburgaz arazisini büyütme planı var.

  Şirketin 4Ç16 finansallarını 3 Mart 2017 tarihinde açıklaması bekleniyor.

   

   

PAYLAŞ