Ana Sayfa Raporlar Hisse Yorumları Netaş Telekom...

Netaş Telekomünikasyon NETAS Hisse Analiz ve Yorumları

netas-hisse-yorumlariNetaş Telekomünikasyon NETAS hisse senedi ile ilgili tüm güncel analiz, haber, rapor ve yorumları aşağıda bulabilirsiniz. Kurum ve uzmanların NETAS ile ilgili çıkmış tüm hisse analiz ve yorumlarını, hisseye ait haber,veri ve raporları bu sayfadan takip edebilirsiniz.

Tacirler Yatırım – Netaş NETAS Hisse Analiz 4Ç21 – 10.03.2022

Şirket, 4Ç21 sonuçlarını 531,4 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde de, 61 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 833 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %36 arttı. Şirket, negatif 4Ç21 367 milyon TL FAVÖK açıklarken, bu rakam geçen yılın aynı döneminde 36 milyon TL idi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 4997 baz puan azalarak -%44,1 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 5020 baz puan azaldı ve -%40 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 131 baz puan azaldı ve %7,34 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 129 milyon TL (4Ç20: 13 milyon TL ve 3Ç21: 332 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %4,2 (4Ç20: %18,5 ve 3Ç21: 23%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %25 artarak 716 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu -1,8 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 19,4 olarak kaydedilmiştir.

 

Tacirler Yatırım – Netaş NETAS Hisse Analiz 2Ç21 – 11.08.2021

Netaş – 2Ç21 sonuçlarını 83.7 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 18.4 milyon TL net kar açıklamıştı. Zayıf faaliyet sonuçları ve yüksek kur farkı giderleri şirketin zayıf sonuç açıklamasındaki önemli etkenlerdir. Net satışlar 487.7 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %15 arttı. Şirket, 2Ç21’de FAVÖK seviyesinde 8 milyon TL zarar açıklarken, bu rakam geçen yılın aynı döneminde 25 milyon TL idi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 752 baz puan azalarak -%1.6 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 579 baz puan azaldı ve %4.7 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 231 baz puan arttı ve %11.2 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 640.8 milyon TL (2Ç20: 482.3 milyon TL ve 1Ç21: 536.8 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %32.3 (2Ç20: %32.4 ve 1Ç21: 27.9%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %39 artarak 682.6 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 30.1 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 1.2 olarak kaydedilmiştir.

Ziraat Yatırım – Netaş NETAS Hisse Analiz 2Ç21 – 11.08.2021

Netaş Telekomünikasyon (NETAS, Negatif): Şirket 2Ç2021’de 83,7mn TL ana ortaklık net dönem zararı açıklamıştır. Geçen yılın aynı döneminde 18,4mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydedilmişti. Şirket’in satış gelirleri 2Ç2021’de 487,7mn TL gerçekleşerek yıllık %15,3 oranında artış göstermiştir. Brüt kar ise satış maliyetlerindeki yüksek artışın etkisiyle %48,3 oranında azalarak 22,9mn TL’ye gelirlerken, brüt kar marjı 5,8 puan azalmış ve %4,7 olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler %45,5 artışla 54,4mn TL, diğer faaliyet giderleri 38,2mn TL olarak gerçekleşmiştir. Böylece 2. çeyrekte 69,7mn TL net faaliyet zararı oluşmuştur. Yatırım faaliyetlerinden 3,9mn TL gelir kaydedilmiştir. Şirket’in net finansman giderleri ise 2. çeyrekte 13mn TL gerçekleşerek vergi öncesi 78,9mn TL’lik zarar yazılmasını sağlamıştır. 5,2mn TL’lik vergi gideri sonrasında ana ortaklık net dönem zararı 83,7mn TL’yi göstermiştir.

İkinci çeyrekteki net dönem zararıyla birlikte şirketin 6 aylık ana ortaklık net dönem zararı 91,5mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı dönemindeki 6 aylık ana ortaklık net dönem karı 15,5mn TL idi.

 

OYAK YATIRIM – Netaş NETAS Hisse Analiz 3Ç20 – 06.11.2020

Netaş, 3Ç20’de 26mnTL net zarar açıkladı. Piyasa beklentisi bulunmuyor. Çeyreksel bazda zayıf gerçekleşen operasyonel performansa ek olarak, 27mnTL tutarında kaydedilen ertelenmiş vergi gideri kalemi, şirketin bu çeyrekte zarar açıklamasında önemli bir rol oynadı. Yurt içi satışlar, yıllık bazda %53 artış kaydetti (çeyreklik bazda %8 düşüş) ve 347mnTL olarak açıklandı. İhracat gelirleri ise yıllık bazda %11 artmasına karşın, çeyreklik bazda %4 daraldı ve 45mnTL olarak gerçekleşti. Böylelikle, şirketin net satış gelirleri yıllık bazda %47 artış kaydetti ve 392mnTL oldu. FAVÖK yıllık bazda %65 artmasına rağmen çeyreklik bazda 59% daraldı ve 10mnTL oldu. Operasyonel giderler/net satışlar oranı, çeyreklik bazda 3.3 baz puanlık yükseldi ve 11.7% oldu. Artan operasyonel giderler neticesinde FAVÖK marjı 2.6% olarak açıklandı.

Şirketin net borç pozisyonu, bir önceki çeyreğe göre neredeyse yatay kaldı ve 419mnTL oldu (6A20: 418mnTL) Net borç/FAVÖK rasyosu ise yüksek sayılabilecek 5.5x olarak açıklandı. Hatırlatmak gerekirse bu oran bi önceki çeyrekte 5.8x mertebesindeydi. Netaş 3Ç20’de, 29mnTL negatif nakit akışı elde etse de, 9A20 itibariyle kümüle nakit akışı +78mnTL seviyesinde gerçekleşti. Bakiye siparişler, yılın üçüncü çeyreğinde hafif iyileşme gösterdi ve 871mnTL olarak açıklandı (6A20: 855mnTL).

TACİRLER YATIRIM – Netaş NETAS Hisse Analiz 3Ç20 – 06.11.2020

Netaş, 3Ç20 sonuçlarını 25.9 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde de, 13.1 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 392 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %47 arttı. Şirket, 3Ç20’de 10 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %63 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 27 baz puan artarak %2.6 oldu. Net işletme sermayesi ise 490 milyon TL (3Ç19: 942 milyon TL ve 2Ç20: 482 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %30.4 (3Ç19: %75.0 ve 2Ç20: 32.4%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %0 artarak 419 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 5.5 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.6 olarak kaydedilmiştir.

DENİZ YATIRIM – Netaş NETAS Hisse Analiz 3Ç20 – 06.11.2020

NETAS; 3Ç20’de yıllık bazda güçlü FAVÖK artışı görülürken net zarar açıkladı / nötr / Netaş Telekom, 3Ç20’de konsolide 392 milyon TL gelir, 12 milyon TL FAVÖK ve 26 milyon TL net zarar açıkladı. Şirketin faaliyet karlılığında yıllık bazda yükseliş gözlemlenirken kur farkı giderlerinin olumsuz etkisiyle net zarar açıkladı. Sonuçların hisse performansı üzerinde nötr bir etkisi olacağını düşünüyoruz.

Netaş Telekom, 3Ç20’de satış gelirlerini yıllık 47% arttırarak 392 milyon TL’ye yükseltmiş olup FAVÖK rakamını da yıllık bazda 97%’lik arttırarak ile 12 milyon TL’ye çıkartmayı başarmıştır. Şirketin, 3Ç20 FAVÖK marjı 80 baz puanlık yükseliş ile 3.1% seviyesine çıkmıştır. Şirketin, 9A20 sonunda alınan sipariş miktarı yıllık bazda 4%’lük artış ile 152 milyon USD seviyesindeki gerçekleşmiştir. Hisse son 6 aylık dönemde 109% oranında değer kazanırken, endeksin 63% üzerinde performans gösterdiğini belirtmek gerekiyor.

 

TACİRLER YATIRIM – Netaş NETAS Hisse Analiz 2Ç20 – 14.08.2020

Netaş – 2Ç20 sonuçlarını 18.4 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 66.2 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 423 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %22 büyüdü. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %11 azalış kaydetti ve net satışlardaki payı %11 oldu. (2Ç19: %13) Şirket, 2Ç20’de 25 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %932 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 519 baz puan artarak %5.9 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %22 artarak 418 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 5.8 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.7 olarak kaydedilmiştir.

OYAK YATIRIM – Netaş NETAS Hisse Analiz 2Ç20 – 14.08.2020

Netaş 2Ç20’de 18mnTL net kar açıkladı (1Ç20: 3mnTL zarar, 2Ç19: 66mnTL zarar). Piyasa beklentisi bulunmuyor. Yurt içi satışlar yıllık bazda %25, çeyreklik bazda %40 iyileşme kaydetti ve 376mnTL oldu. Öte yandan ihracat gelirleri, yıllık bazda %3, çeyreklik bazda %30 büyüdü ve 47mnTL seviyesinde gerçekleşti. Toplamda ise Netaş, satış gelirlerini yıllık bazda %22, çeyreklik bazda %39 artırdı ve 423mnTL seviyesine yükseltmeyi başardı. FAVÖK 25mnTL olarak açıklandı. Bu rakam yıllık bazda %932, çeyreklik bazda ise %325’lik bir büyümeye işaret ediyor. FAVÖK marjı ise 5.9% seviyesinde oldu. Hatırlatmak gerekirse şirketin FAVÖK marjı bir önceki çeyrekte %1.9 mertebesindeydi. Bilanço tarafında ise, Netaş’ın net borcu hafif yükseldi ve 418mnTL oldu (1Ç20: 344mnTL). Artan işletme sermayesi ihtiyacı nedeniyle, 89mnTL tutarında elde edilen negatif nakit akışı, şirketin borçluğunu artırmasında önemli bir rol oynadı. Net borç/FAVÖK rasyosu ise 5.9x oldu. Son 12 aylık finansalları baz aldığımızda, Netaş hissesi 18.7x FD/FAVÖK ile işlem görüyor.

ZİRAAT YATIRIM – Netaş NETAS Hisse Analiz 2Ç20 – 14.08.2020

Netaş Telekomünikasyon (NETAS, Pozitif): Şirket 2Ç2020’de 18,4mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamıştır. Geçen yılın aynı döneminde 66,2mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydedilmişti. Şirket’in satış gelirleri 2Ç2020’de 422,9mn TL gerçekleşerek yıllık %22,2 oranında artış göstermiştir. Brüt kar ise %32,0 oranında yükselerek 44,4mn TL’ye çıkarken, brüt kar marjı 80 baz puan artmış ve %10,5 olarak gerçekleşmiştir. Şirket’in net finansman giderleri ise bu çeyrekte 8,9mn TL gerçekleşerek yıllık 15,6mn TL düşüş göstermiştir. Ek olarak, esas faaliyetlerden net gider de net kur farkı giderlerindeki düşüşün önemli etkisiyle yıllık 19mn TL gerileyerek bu çeyrekte 4,1mn TL olarak gerçekleşmiştir.

İkinci çeyrek karı sonrasında Şirket’in 2020 yılı Ocak – Haziran dönemi ana ortaklık net dönem karı 15,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde 98,7mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydedilmişti.

 

DENİZ YATIRIM – Netaş NETAS Hisse Analiz 1Ç20 – 18.05.2020

NETAS; Marjlarda kısmi iyileşme ve zararda azalma görüldü. Netaş, 1Ç20’de 304 milyon TL gelir, 6 milyon TL FAVÖK ve 3 milyon TL zarar açıkladı. 1Ç19’a kıyasla kar marjlarında iyileşme görülmesi ve zarar rakamındaki azalış hisse performansında hafif olumlu bir tepkiye neden olabilir. Ancak yıllık bazdaki iyileşmeye rağmen Şirket’in hala pozitif faaliyet karı elde edemediğini belirtelim.

Şirket’in satış gelirleri 1Ç20’de önceki yılın aynı dönemine kıyasla %39 oranında artmıştır. Çeyreksel bazdaki düşüş, mevsimsel etkiden kaynaklanmaktadır; 4Ç şirket için en güçlü dönemdir. Brüt kar marjı yıllık bazda 2 yüzde puanlık artışla %9,9 düzeyine yükseldi. Şirket 1Ç19’daki 15 milyon TL negatif FAVÖK’e karşılık bu dönemde 6 milyon TL FAVÖK elde etmiştir.

ZİRAAT YATIRIM – Netaş NETAS Hisse Analiz 1Ç20 – 18.05.2020

Netaş (NETAS, Sınırlı Negatif): Netaş 2020 yılının 1. çeyreğinde 2,9 TL ana ortaklık net dönem zararı açıklamıştır. Şirket bir önceki yılın aynı çeyreğinde 32,5mn TL ana ortaklık net dönem zararı açıklamıştı. Şirket’in satış gelirleri 1Ç2020’de 2019’un 1. çeyreğine göre %38,7 oranında artarak 304,3mn TL’ye ulaşmıştır. Brüt kar ise %74,7 artışla 30,2mn TL’ye yükselmiştir. Operasyonel giderler %9,6 azalışla 41,4mn TL olurken, diğer faaliyet giderleri 17,9mn TL’yi göstermiştir. 1Ç2020’deki faaliyet zararı 29,2mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 1Ç2019’daki faaliyet zararı 36,5mn TL idi. Buna ek olarak, yatırım faaliyetlerinden gelirlerden ve özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan toplam 0,02mn TL gelir yazılmıştır. Finansman tarafında net 4,9mn TL’lik gelir yazılmıştır. 21,1mn TL’lik vergi geliri sonrasında ana ortaklık net dönem zararı 2,9mn TL’yi göstermiştir.

TACİRLER YATIRIM – Netaş NETAS Hisse Analiz 1Ç20 – 18.05.2020

Netaş – 1Ç20 sonuçlarını 2.9 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde de, 32.5 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 304 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %39 arttı. Şirket, 1Ç20’de 6 milyon TL FAVÖK açıklarken, bu rakam geçen yılın aynı döneminde 15 milyon TL zarar idi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 864 baz puan artarak %1.9 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 205 baz puan arttı ve %9.9 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 727 baz puan azaldı ve %13.6 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 390 milyon TL (1Ç19: 840 milyon TL ve 4Ç19: 536 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %27.6 (1Ç19: %79.7 ve 4Ç19: 40.4%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %26 azalarak 344 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 6.9 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.6 olarak kaydedilmiştir.

 

TACİRLER YATIRIM – Netaş NETAS Hisse Analiz 4Ç19 – 06.03.2020

4Ç19 sonuçlarını 38.1 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde de, 38.2 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 495 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %17 arttı. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %4 azalış kaydetti ve net satışlardaki payı %10 oldu. (4Ç18: %12) Şirket, 4Ç19’de 35 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %122 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 339 baz puan artarak %7.1 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 16 baz puan yükseldi ve %15.3 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 208 baz puan düştü ve %11.6 olarak gerçekleşti. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %20 azalarak 465 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 15.9 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.9 olarak kaydedilmiştir.

ZİRAAT YATIRIM – Netaş NETAS Hisse Analiz 4Ç19 – 06.03.2020

Netaş (NETAS, Negatif): Netaş 2019 yılının 4. çeyreğinde 38,1 TL ana ortaklık net dönem zararı açıklamıştır. Şirket bir önceki yılın aynı çeyreğinde 38,2mn TL ana ortaklık net dönem zararı açıklamıştı. Şirket’in satış gelirleri 4Ç2019’da 2018’in 4. çeyreğine göre %16,9 oranında artarak 494,6mn TL’ye ulaşmıştır. Brüt kar ise %18,1 artışla 75,9mn TL’ye yükselmiştir. Operasyonel giderler %0,8 azalışla 57,5mn TL olurken, diğer faaliyet giderleri 37,4mn TL’yi göstermiştir. 4Ç2019’daki faaliyet zararı 19mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 4Ç2018’deki faaliyet zararı 20,3mn TL idi. Buna ek olarak, yatırım faaliyetlerinden gelirlerden ve özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan toplam 0,7mn TL gelir yazılmıştır. Finansman tarafında net 33,9mn TL’lik gider yazılmıştır. 14mn TL’lik vergi geliri sonrasında ana ortaklık net dönem zararı 38,1mn TL’yi göstermiştir. 4. çeyrekte açıklanan net dönem zararıyla birlikte 2019 yılı ana ortaklık net dönem zararı 148,6mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 2018’deki ana ortaklık net dönem zararı 84,2mn TL idi.

 

TACİRLER YATIRIM – Netaş NETAS Hisse Analiz 3Ç19 – 25.10.2019

Netas – 3Ç19 sonuçlarını 18.4 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde de, 23.0 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 268 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %38 yükseldi. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %12 azalış kaydetti ve net satışlardaki payı %15 oldu. (3Ç18: %24) Şirket, 3Ç19’de 05 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %135 düştü. Şirket, 3Ç19’de 05 milyon TL FAVÖK açıklarken, bu rakam geçen yılın aynı döneminde 14 milyon TL zarar idi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 898 baz puan artarak %1.8 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 673 baz puan arttı ve %12.4 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 109 baz puan azaldı ve %16.5 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %94 arttı. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %21 arttı. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %18 artarak 583 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 12.6 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.8 olarak kaydedilmiştir.

ZİRAAT YATIRIM – Netaş NETAS Hisse Analiz 3Ç19 – 25.10.2019

Netaş (NETAS, Sınırlı Negatif): Netaş 2019 yılının 3. çeyreğinde 18,4mn TL ana ortaklık net dönem zararı açıklamıştır. Şirket geçen yılın aynı çeyreğinde 23mn TL ana ortaklık net dönem zararı açıklamıştı. Şirket’in satış gelirleri 2019’un üçüncü çeyreğine göre %38,4 oranında artarak 267,5mn TL’ye ulaşmıştır. Brüt kar ise %201,8 artışla 33,2mn TL’ye yükselmiştir. Operasyonel giderler %29,8 artışla 44mn TL olurken, diğer faaliyet gelirleri 32,5mn TL’yi göstermiştir. 3Ç2019’daki faaliyet karı 21,7mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 3Ç2018’deki faaliyet zararı 103mn TL idi. Buna ek olarak, yatırım faaliyetlerinden gelirlerden ve özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan 0,3mn TL gider yazılmıştır. Finansman tarafında net 55,9mn TL’lik gider yazılmıştır. 16,1m TL’lik vergi geliri sonrasında ana ortaklık net dönem zararı 18,4mn TL’yi göstermiştir. 3. çeyrekte açıklanan net dönem zararıyla birlikte 9 aylık net dönem zararı 110,5mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 2018’in aynı dönemindeki net dönem zararı 46mn TL idi.

TACİRLER YATIRIM – Netaş NETAS Hisse Analiz 2Ç19 – 09.08.2019

Netaş – 2Ç19 sonuçlarını 66.8 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde de, 20.3 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 346 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %58 yükseldi. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %4 azalış kaydetti ve net satışlardaki payı %13 oldu. (2Ç18: %16) Şirket, 2Ç19’de 04 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %554 yükseldi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 83 baz puan artarak %1.1 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 9 baz puan azaldı ve %7.5 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 7 baz puan arttı ve %10.7 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %23 arttı. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %113 arttı. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %47 artarak 496 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 18.0 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.6 olarak kaydedilmiştir.

ZİRAAT YATIRIM – Netaş NETAS Hisse Analiz 2Ç19 – 09.08.2019

Netaş (NETAS, Negatif): Netaş 2019 yılının 2. çeyreğinde 66,8mn TL ana ortaklık net dönem zararı açıklamıştır. Şirket geçen yılın aynı çeyreğinde 20,3mn TL ana ortaklık net dönem zararı açıklamıştı. Şirket’in satış gelirleri 2019’un ikinci çeyreğine göre %58,3 oranında artarak 346,1mn TL’ye ulaşmıştır. Brüt kar ise %56,4 artışla 25,9mn TL’ye yükselmiştir. Operasyonel giderler %58,8 artışla 37,2mn TL olurken, diğer faaliyet giderleri 25,8mn TL’yi göstermiştir. 2Ç2019’daki faaliyet zararı 37mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 2Ç2018’deki faaliyet zararı 42,8mn TL idi. Buna ek olarak, yatırım faaliyetlerinden gelirlerden ve özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan 0,2mn TL gelir yazılmıştır. Finansman tarafında net 23,9mn TL’lik gider yazılmıştır. 6,1m TL’lik vergi gideri sonrasında ana ortaklık net dönem zararı 66,8mn TL’yi göstermiştir. 2. çeyrekte açıklanan net dönem zararıyla birlikte 6 aylık net dönem zararı 92,2mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 2018’in aynı dönemindeki net dönem zararı 23mn TL idi.

 

TACİRLER YATIRIM – Netaş NETAS Hisse Analiz 1Ç19 – 10.05.2019

Netaş – 1Ç19 sonuçlarını 25.4 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde de 2.7 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 219 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %16 büyüdü. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %44 azalış kaydetti ve net satışlardaki payı %14 oldu. (1Ç18: %20) Şirket 1Ç19’da FAVÖK seviyesinde 15 milyon TL zarar açıkladı, şirket 1Ç18’de de 1 milyon TL zarar açıklamıştı. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 627 baz puan azalarak -%6.7 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 653 baz puan azaldı ve %4.2 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 260 baz puan arttı ve %17.2 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %37 arttı. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %76 arttı. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %14 artarak 338 milyon TL olarak gerçekleşti.Net borç/FAVÖK rasyosu 13.9 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.4 olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise 840 milyon TL (1Ç18: 654 milyon TL ve 4Ç18: 842 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %78.5 (1Ç18: %57.2 ve 4Ç18: 81.0%) olarak kaydedildi.

ZİRAAT YATIRIM – Netaş NETAS Hisse Analiz 1Ç19 – 10.05.2019

Netaş Telekomünikasyon (NETAS, Negatif): Netaş Telekomünikasyon 1Ç2019’da 25,4mn TL zarar kaydetmiştir. Geçen yılın aynı dönemindeki zarar 2,7mn TL idi. Şirket’in satış gelirleri %16 oranında artarak 219,4mn TL’ye çıkarken, bakım hizmeti satışından gelirler (1Ç2019’da toplam satışların %24’ü) ve lisans satışından (1Ç2019’da toplam satışların %30’u) elde edilen gelirler bu artışta etkili olmuştur. Gelirlerin %86’sını oluşturan yurtiçi satışlar ise yıllık %25 oranında artarak 1Ç2019’da 189,6mn TL’ye yükselmiştir. Diğer yandan, maliyetler %24 oranında artarak 210,2mn TL olmuştur. Bu kapsamda, brüt kar da yıllık %55 oranında düşmüş ve bu çeyrekte 9,2mn TL’ye gerilemiştir. Şirket’in Brüt kar marjı da 1Ç2019’da %4,2 gerçekleşerek geçen yılın ilk çeyreğindeki %10,7’nin altında gerçekleşmiştir.

 

Netaş Cezayir’de Şirket Kurduğunu Açıkladı – 01.04.2019

NETAŞ Telekomünikasyon A.Ş ve Mohamed Karim Faraoun arasında Cezayir’de 23.800.000- Cezayir Dinarı sermayeli Netas Telecommunications Algerie Sarl LLC ortak şirketinin kuruluş tescil işlemleri 31.03.2019 tarihi itibarıyla gerçekleştirilmiştir. NETAŞ Telekomünikasyon A.Ş’nin %49’una sahip olduğu kurulan bu şirketin yönetim kontrolü yapılan anlaşma gereği NETAŞ Telekomünikasyon A.Ş’ye aittir.

Netaş Münhasırlık Anlaşması Hakkında Açıklama Yaptı – 19.03.2019

Şirketimizin %100 pay sahibi olduğu Netaş Bilişim Teknolojileri A.Ş., 19.03.2019 tarihinde, NetRD Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon A.Ş. için stratejik alternatiflerin değerlendirilmesi amacıyla Orion Parent LLC ile bir münhasırlık anlaşması imzalamıştır. Konu hakkındaki gelişmeler kamuoyuna ayrıca duyurulacaktır.

Netaş’tan AB’nin Bağımsız Ödeme Kanallarının Güvenliğinde Türkiye’yi Pay Sahibi Yapacak Blokzincir Projesi

TACİRLER YATIRIM – Netaş NETAS Hisse Analiz 4Ç18 – 11.03.2019

Netaş – 4Ç18 sonuçlarını 26.2 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %48 azalırken, şirket 3Ç18’de 23 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 439 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %1 arttı. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %64 azalış kaydetti ve net satışlardaki payı %13 oldu. (4Ç17: %25) Şirket, 4Ç18’de 52 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %29 azalış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 507 baz puan azalarak %11.9 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 503 baz puan azaldı ve %17.1 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri ise %12 artış kaydetti ve faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 72 baz puan arttı ve %7.4 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %5 arttı. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %76 arttı. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %1 artarak 295 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/özsermaye 0,4 olurken, net borç/FAVÖK 7,7 olarak kaydedildi. Net işletme sermayesi ise 842 milyon TL (4Ç17: 556 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %81 (4Ç17: %49.5) olarak kaydedildi.

ZİRAAT YATIRIM – Netaş NETAS Hisse Analiz 4Ç18 – 11.03.2019

Netaş Telekomünikasyon (NETAS, Sınırlı Negatif): Şirket’in 4Ç2018’deki net dönem karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %47,9 oranında gerileyerek 26,2mn TL’ye düşmüştür. Brüt kar da aynı dönemler itibariyle %21,9 oranında gerileyerek 75,1mn TL olurken, 59,7mn TL net finansman gideri kaydedilmiştir. Şirket’in yılın son çeyreğindeki net kar marjı ve brüt kar marjı sırasıyla %6 ve %17 olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı çeyreğinde bu oranlar sırasıyla %12 ve %22 idi. Son çeyrek karına rağmen Şirket 2018 yılını 19,8mn TL zararla kapatmıştır. Bir önceki yılda 53,5mn TL kar elde edilmişti.

 

ZİRAAT YATIRIM – Netaş NETAS Hisse Analiz 3Ç18 – 08.11.2018

Netaş Telekomünikasyon (NETAS, Negatif): Şirket 3Ç2018’de 23mn TL zarar kaydetmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde 4,1mn TL zarar kaydedilmişti. Brüt kar 3Ç2018’de 11mn TL gerçekleşerek bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %54 oranında gerilerken brüt kar marjı %6’ya düşmüştür. Bir önceki yılın aynı döneminde brüt kar marjı %12 idi. Üçüncü çeyrek zararı ile birlikte Şirket’in 2018 yılının ilk dokuz ayındaki net dönem zararı ise 46mn TL olmuştur. Bir önceki yılın aynı döneminde 3,3mn TL kar elde edilmişti.

 

TACİRLER YATIRIM – Netaş NETAS Hisse Analiz 2Ç18 – 16.08.2018

Netaş – 2Ç18 sonuçlarını 20.2 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 6.6 milyon TL net kar açıklamıştı. Net satışlar 219 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %33 geriledi. Şirket, 2Ç18’de 1 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %97 gerileme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 581 baz puan azalarak %0.3 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %43 büyüyerek 406 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 832 milyon TL (2Ç17: 580 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %80.2 (2Ç17: %57.4) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 23.9 F/K çarpanından ve 11.8 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

ZİRAAT YATIRIM – Netaş NETAS Hisse Analiz 2Ç18 – 16.08.2018

Netaş Telekomünikasyon (NETAS, Negatif) Şirket 2018 yılının ikinci çeyreğinde 20,3mn TL ana ortaklık zararı kaydetmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde Şirket 6,6mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti. Satış gelirleri ikinci çeyrekte %32,8 oranında daralan şirketin brüt karı da %52,5 oranında azalarak 16,6mn TL’ye gerilemiştir. Diğer faaliyetlerden kaydedilen 35,9mn TL’lik giderin de katkısıyla şirket 42,8mn TL faaliyet zararı kaydetmiştir. 35,6mn TL’lik finansman gideri zararın daha yüksek çıkmasını engellemiştir. İkinci çeyrek zarar rakamı sonrasında Şirket’in Ocak-Haziran dönemi net zararı 23mn TL’ye ulaşmıştır.

OYAK YATIRIM – Netaş NETAS Hisse Analiz 2Ç18 – 16.08.2018

Netas 2Ç18’de 20mn TL zarar açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde 7mn TL kar elde etmişti. Zayıflayan operasyonel performans ve bu çeyrekte yazılan 32mn TL kur farkı gideri şirketin zarar açıklamasına sebep olmuştur. Satış gelirleri %33 oranında gerileyerek 219mn TL’ye düşmüştür. Şirketin karlılığı ise bu dönemde ABD doları bazlı üretim ve faaliyet giderlerinin TL’nin değer kaybetmesinden dolayı artan olumsuz etkisinden etkilenmiştir. Netaş’ın brüt kar marjı %7.5’e gerilerken FAVÖK marjı %0 olmuştur. Netaş Fatih projesi gibi büyük hacimli projelerin başlatılmasına ilişkin sürecin uzaması ve 2018 yılı içinde yaşanan ekonomik ve politik çalkantıların yanı sıra ABD Ticaret Bakanlığı’nın ZTE Corporation’a uygulamış olduğu yaptırımlardan dolayı 2018 beklentilerini aşağı doğru revize etmiştir. Alınan siparişlerde dolar bazlı düşük çift haneli büyüme, satış gelirlerinde dolar bazlı daralma, FAVÖK marjında ise daralma beklemektedir. Zayıf gelen 2Ç18 sonuçlarından olumsuz etkisi olmasını bekleriz.

DENİZ YATIRIM – Netaş NETAS Hisse Analiz 2Ç18 – 16.08.2018

NETAS’ın Net Zararı, Kur Farkı Giderleri ve ARGE maliyetleri nedeniyle 20 mln TL oldu. Şirletin Satışları bir önceki çeyreğe göre %16 yükseldi ancak bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında %33’lük düşüş kaydetti. FAVÖK Marjı ise bir önceki çeyreğe göre +60bps artış gerçekleştirerek pozitife geçti ve %0.2 oldu. TL değerinin hızlı düşmesi nedeniyle 2Ç18 gerçekleşen 34mln TL’lik kur farkı gideri, 3mln TL’lik şüheli alacak gideri ve 5mln TL’lik ARGE giderleri, Net zararın yükselmesinde rol oynamıştır. Finansal sonuçların hisse üzerinde etki yapmasını beklemiyoruz.

 

OYAK YATIRIM – Netaş NETAS Hisse Haber Yorum – 12.07.2018

Netaş’ın ana ortağı ZTE ABD Ticaret Bakanlığı ile bir emanet anlaşması imzaladı. Bu anlaşmaya göre ZTE emanet hesabına 400mn ABD doları yatırdığı takdirde ZTE’ye Nisan ayından bu yana uygulanan ticaret yasağını kaldırılacak. ZTE’nin ticari faaliyetlerinin ABD’de normale döneceği beklentisi ile haberin ardından ZTE hisseleri Hong Kong borsasında %27 oranında yükseliş yaşadı. Hatırlanacağı üzere Trump yönetimi ZTE’ye, Amerikan teknolojisini İran ve Kuzey Kore’ye satmasından ötürü, 7 yıl sürecek bir yasak getirmişti. Geçtiğimiz hafta ABD otoriteleri tarafından uygulanan ticari yaptırımların 2 Temmuz ve 1 Ağustos tarihleri arasında geçici olarak kaldırılacağı açıklamıştı. Netaş hisseleri, ana ortağının ABD’de karşılaştığı yaptırımlar sebebiyle, son dönemde satış baskısı altındaydı. ZTE’nin ABD hükümeti ile anlaşmaya varması ve ZTE’ye uygulanan yaptırımların kalıcı olarak kaldırılması ile birlikte Netaş üzerindeki olumsuz baskının hafifleyeceğini düşünüyoruz.

 

VAKIF YATIRIM – Netaş NETAS Hisse Haber Yorum – 06.07.2018

(=) Netaş (NETAS): Basında yer alan bir habere göre, Çinli telekomünikasyon şirketi ZTE Corp. (Netaş’ın %48,05 ile ana ortağı), ABD’nin uyguladığı yaptırımların kalkması için şartlardan biri olan üst yönetim değişikliğini yerine getirdi. Yorum: Ana ortağı ilgilendiren söz konusu haberin, Netaş operasyonları üzerinde bir etkisi olmasını beklemediğimizden hisse fiyatına etkisini ‘nötr’ olarak değerlendiriyoruz.

OYAK YATIRIM – Netaş NETAS Hisse Haber Yorum – 04.07.2018

Netaş’ın ana ortağı ZTE’ye ABD otoriteleri tarafından uygulanan ticari yaptırımların 2 Temmuz ve 1 Ağustos tarihleri arasında geçici olarak kaldırılacağı açıklandı. Yaptırımların kaldırılması ile birlikte ZTE ABD’deki müşterileri ve kontratları ile ilgili gerekli altyapı ve yazılım güncellemelerini yapabilecek ve parasal işlemleri tamamlayabilecektir. Netaş hisseleri, ana ortağının ABD’de karşılaştığı yaptırımlar sebebiyle, son dönemde satış baskısı altındaydı. ZTE’nin ABD hükümeti ile anlaşmaya varması ve ZTE’ye uygulanan yaptırımların kalıcı olarak kaldırılması ile birlikte Netaş üzerindeki olumsuz baskının hafifleyeceğini düşünüyoruz.

AK YATIRIM – Netaş NETAS Hisse Haber Yorum – 19.06.2018

ABD Senatosu, Netaş Telekom’un %48 ortağı Çin telekom şirketi ZTE’ye yaptırımları geri getiren bir tasarıyı onayladı. Bununla birlikte, ZTE hisseleri dün Hong Kong borsasında %26 düştü. İlişkili haber akışı Netaş hisseleri üzerinde baskı oluşturabilir.

İŞ YATIRIM – Netaş NETAS Hisse Haber Yorum – 13.06.2018

Kapanış (TL) : 8.27 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 536 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 2.47 NETAS TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a

Netaş’ın ana ortağı ZTE hisseleri Hong Kong borsasında işleme açıldığı ilk günde %40 yakın değer kaybı yaşadı. Netaş’ın ana ortağı ZTE’nin 17 Nisan tarihinden itibaren Hong Kong borsasında işleme kapalı olan hisseleri, Amerika ile varılan anlaşma neticesinde işleme açıldı. İlk işlem gününde hissede açılışta %40’a varan düşüşler yaşandı. Ek olarak, yabancı basında çıkan haberlere göre Amerikan Kongresi ZTE için kaldırılan yaptırımların yeniden getirilmesi için çalışmalara devam ediyor. Dolayısı ile haber akışının Netaş için olumsuz olmasını bekliyoruz.

OYAK YATIRIM – Netaş NETAS Hisse Haber Yorum – 13.06.2018

Netas’ın ana ortağı ZTE 1,4 milyar ABD doları ceza ödemesi ve yönetimini değiştirmesi karşılığında Amerikan hükümeti tarafından uygulanan yaptırımların kaldırılmasına yönelik bir anlaşma sağladı. İlgili güvencelerin verilmesi karşığınında ZTE’nin Amerikan tedarikçileri ile yeniden çalışmasına izin verilecek. Böylece şirket faaliyetlerine yeniden başlayabilecek. ZTE hisseleri Amerikan yaptırımlarından sonra 17 Nisan tarihinde işleme kapatılmıştı. ZTE hisselerinin dün işleme yeniden açılması ile birlikte Hong Kong borsasında %40’a yakın değer kaybettiği gözlemleniyor. Netaş hisseleri, ana ortağının ABD’de karşılaştığı yaptırımlar sebebiyle, son dönemde satış baskısı altındaydı. ZTE’nin ABD hükümeti ile anlaşmaya varması ile birlikte Netaş üzerindeki olumsuz baskının hafifleyeceğini düşünüyoruz.

 

AK YATIRIM – Netaş NETAS Hisse Haber Yorum – 06.06.2018

Netaş Telekom’un %48 oranında ortağı Çin’li telekom şirketi ZTE ABD ile yaptırımların kaldırılmasını öngören bir ön anlaşma imzaladı. Hatırlanacağı üzere, ABD, Amerikan şirketlerinin ZTE’ye parça ve yazılım satmasını 7 yıl süreyle yasaklamıştı. Netaş hisseleri bu haberlerin ve mevsimsel olarak zayıf geçen ilk çeyrekte kaydedilen zararın ardından son iki ayda %40 civarında değer kaybetmişti. Diğer yandan, ZTE Netaş’ı hisse başına 3,08Dolar (14,17TL) almıştı. Netaş söz konusu seviyenin yaklaşık %40 altında işlem görmektedir. Haber akışının Netaş için olumlu olabileceğini düşünüyoruz.

 

VAKIF YATIRIM – Netaş NETAS Hisse Haber Yorum – 04.06.2018

(=) Netaş (NETAS): Basında yer alan bir habere göre, ABD’de Trump yönetiminin, Çinli telekomünikasyon şirketi ZTE’ye (Netaş’ın %48,04 oranında ana ortağı) uygulanan teknoloji ve ürün satış yasağını sona erdirmeden önce ZTE’den 1,7 mlr $ ceza ödemesini isteyeceği belirtiliyor. Yorum: Ana ortağa verilecek söz konusu potansiyel cezanın Netaş’ın finansalları üzerinde herhangi bir etkisi olmasını beklemiyoruz.

AK YATIRIM – Netaş NETAS Hisse Haber Yorum – 28.05.2018

ABD Başkanı Trump, Netaş Telekom’un %48 oranında ortağı Çin’li telekom şirketi ZTE’ye uygulanan yaptırımların yönetim değişikliği ve 1,3 milyar Dolar ceza karşılığında iptal edileceğini açıkladı. Hatırlanacağı üzere, ABD, Amerikan şirketlerinin ZTE’ye parça ve yazılım satmasını 7 yıl süreyle yasaklamıştı. Netaş hisseleri bu haberlerin ve mevsimsel olarak zayıf geçen ilk çeyrekte kaydedilen zararın ardından son iki ayda %40 civarında değer kaybetmişti. Haber akışının Netaş için olumlu olabileceğini düşünüyoruz.

OYAK YATIRIM – Netaş NETAS Hisse Haber Yorum – 28.05.2018

ABD Başkanı Trump, dün yaptığı açıklamada Netas’ın ana ortağı ZTE’nin 1,3 milyar ABD doları ceza ödemesi, yönetimini değiştirmesi ve güvenlik ile ilgili güvenceler vermesi karşığınında Amerikan tedarikçiler ile yeniden çalışmasına izin vereceğini söyledi. Netaş hisseleri, ana ortağının ABD’de karşılaştığı yaptırımlar sebebiyle, son dönemde satış baskısı altındaydı. ZTE’nin ABD hükümeti ile anlaşmaya varması durumunda Netaş üzerindeki olumsuz baskının hafifleyeceğini düşünüyoruz.

VAKIF YATIRIM – Netaş NETAS Hisse Haber Yorum – 28.05.2018

(+) Netaş (NETAS): Basında yer alan bir habere göre, Trump yönetimi, Kongre üyelerine Çinli telekomünikasyon şirketi ZTE (Netaş’ın %48,04 oranında ana hissedarı) ile ABD hükümeti arasında anlaşmaya varıldığını bildirdi. Hatırlatmak gerekirse, Trump yönetimi, İran ve Kuzey Kore’ye yönelik ABD yaptırımlarını ihlal ettiği iddiası ile Amerikan şirketlerinin ZTE’ye parça ve yazılım satışını yasaklamıştı.

VAKIF YATIRIM – Netaş NETAS Hisse Haber Yorum – 23.05.2018

Netaş (NETAS): Basında yer alan bir habere göre, Çinli telekom şirketi ZTE Corp (Netaş’ın %48,04 ile ana hissedarı), ABD’nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle en az 3,1 mlr $ zarar ettiğini tahmin ediyor. Dün yine basında yer alan bir haberde, Trump yönetiminin, ABD şirketlerinin ZTE’ye ürün ve yazılım satmalarına ilişkin getirdiği yasağı kaldıracağı belirtilmişti. Bu sabahki haberlerde ise, çözümüne yaklaşıldığı, ancak ZTE’ye 1 mlr $’ın üzerinde bir ceza verilmesinin öngörüldüğü belirtiliyor.

VAKIF YATIRIM – Netaş NETAS Hisse Haber Yorum – 22.05.2018

Netaş (NETAS): Basında yer alan bir habere göre, Trump yönetimi, ABD şirketlerinin Çinli ZTE Corp’a (Netaş’ın %48,04 ile ana hissedarı) ürün ve yazılım satmalarına ilişkin getirdiği yasağı kaldıracak. Habere göre ZTE’den de yasağın kaldırılması karşılığında yönetiminde ve yönetim kurulunda ciddi değişiklikler yapması talep edilecek.

AK YATIRIM – Netaş NETAS Hisse Haber Yorum – 21.05.2018

Netaş’ı ABD’nin Çin Yaptırımları Düşürdü

Hafta sonu gelen açıklamalara göre ABD ve Çin karşılıklı olarak açıklamış oldukları ek gümrük vergilerini durdurma kararı aldı. Söz konusu açıklamalar her ne kadar Netaş’ın %48 sahibi ZTE ile ilgili detayları içermese de olumlu haber akışı son iki ayda %36 değer kaybeden Netaş hisselerini destekleyebilir. Hatırlanacağı üzere, Nisan ayında ABD’nin ZTE’ye ihracat yapan ABD’li şirketlere 7 yıl süreli yasak koyması ZTE’nin iştiraki Netaş hisselerinde baskı yaratmıştı.

 

VAKIF YATIRIM – Netaş NETAS Hisse Haber Yorum – 14.05.2018

Netaş (NETAS)’ın ana hissedarı ZTE için Trump’tan açıklama (+) Basında yer alan bir habere göre, ABD Başkanı Trump, Çinli teknoloji firması ZTE’nin (Netaş’ın %48,04 ile ana hissedarı) işlerine hızla dönüş yapabilmesi için bir yol bulmaya çalıştığını belirtti. ZTE, kablosuz istasyonlarının kurulumu, optik fiber ağlarının ve akıllı telefonlarının imalatı için Amerika tarafından sağlanan parçaların tedarikinin durdurulması nedeniyle büyük operasyonlarına ara verdiğini açıklamıştı.

 

TACİRLER YATIRIM – Netaş NETAS Hisse Analiz 1Ç18 – 09.05.2018

Netaş 1Ç18 sonuçlarını 2,7 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 0,8 milyon TL net kar açıklamıştı. Net satışlar 189 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %13 büyüdü. Şirket, FAVÖK seviyesinde 1 milyon TL zarar açıklarken, bu rakam geçen yılın aynı döneminde 4 milyon TL idi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %103 artarak 283 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 654 milyon TL (1Ç17: 648 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %57.2 (1Ç17: %69.4) olarak kaydedildi.

VAKIF YATIRIM – Netaş NETAS Hisse Analiz 1Ç18 – 09.05.2018

(-) Netaş (NETAS): 2017 yılının ilk çeyreğinde 778 bin TL net kâr açıklayan Şirket, bu yılın aynı döneminde ağırlıklı olarak operasyonel kârlılıktaki bozulmanın etkisiyle 2,7 mn TL net zarar açıkladı. Şirketin 1Ç18’de net satış gelirleri yıllık bazda %12,7 artarak 189 mn TL’ye yükseldi. Brüt kâr marjındaki yıllık 0,3 puanlık artışa rağmen, faaliyet giderlerinin net satışlara oranındaki yıllık 2,6 puanlık yükseliş operasyonel kârlılıkta bozulmaya neden oldu. Böylece Şirketin 1Ç17’de 4,1 mn TL olan FAVÖK’ü 1Ç18’de eksi 834 bin TL seviyesinde gerçekleşti. Operasyonel olmayan tarafta ise 1Ç17’deki 4,5 mn TL’lik net gider 1Ç18’de 4,1 mn TL’ye geriledi. Yorum: Her ne kadar hisse BIST100 endeksine göre son 1 ve 3 aylık dönemlerde sırasıyla %14,7 ve %11,9 oranlarında negatif ayrışmış olsa da, 1Ç18’de operasyonel tarafta yaşanan bozulmanın hisse performansına ‘olumsuz’ yansımasını bekliyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Netaş NETAS Hisse Analiz 1Ç18 – 09.05.2018

Netaş Telekomünikasyon (NETAS, Sınırlı Negatif): Şirket 1Ç2018’de 2,7mn TL zarar kaydetmiştir. Şirket geçen yılın aynı döneminde 0,8mn TL kar elde etmişti. Brüt kar ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %15,6 oranında artarak 20,3mn TL’ye yükselmiştir.  Bu çeyrekte kaydedilen 5mn TL araştırma gideri zarar kaydedilmesinde etkili olmuştur. Yılın ilk çeyreğinde brüt kar marjı %11 olmuştur. Geçen yılın aynı döneminde brüt kar marjı %10 seviyesinde idi.

 

VAKIF YATIRIM – Netaş NETAS Hisse Haber – 07.05.2018

Netaş (NETAS)’ın ana hissedarı ZTE, uygulanan yasağın kalkması için ABD Ticaret Bakanlığı’na başvurdu (=) Basında yer alan bir habere göre, Netaş’ın ana hissedarı olan Çinli mobil telefon üreticisi ZTE Corp, uygulanan faaliyet yasağının durdurulması için ABD Ticaret Bakanlığı’na başvuruda bulundu. ABD, İran’a yönelik yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle, Amerikan şirketlerinin ZTE’ye donanım ve yazılım satışlarını geçtiğimiz ay 7 yıllık süre için yasaklamıştı.

OYAK YATIRIM – Netaş NETAS Hisse Analiz – 17.04.2018

ABD Hükümeti İran’la ilgili yaptırım şartlarına uymadığı iddiasıyla geçen yıl 1,2milyar Dolar’a kadar ceza kestiği Netaş’ın %48 sahibi ZTE Corp’un Amerikan şirketlerinden ithalatını 7 yıl süreyle yasakladı. Medya haberine göre, ZTE’nin ürünlerinde kullandığı bileşenlerin yaklaşık %25-30’u Amerikan şirketlerinden ithal edilmekte. Dünyada 5. Jenerasyon teknolojilere geçilen bir dönemde ZTE’nin söz konusu sorunu çözmesi rekabette geri kalmaması açısından ciddi önem taşımaktadır. ZTE ile ilgili haber akışı Netaş hisselerini olumsuz etkileyebilir.

VAKIF YATIRIM – Netaş NETAS Hisse Analiz – 16.04.2018

Netaş Telekomünikasyon (NETAS) analist toplantısı gerçekleştirdi (-)

Şirket, 2017 yılında satış geliri (1,12 mlr TL, yıllık %16 büyüme), FAVÖK (106 mn TL, yıllık %16 büyüme) ve pozitif nakit akımı (187 mn TL) hedeflerinin tutturulduğunu belirtti. 2017 yılında satış gelirlerinin, kamu, kurumsal ve yurt dışı ağırlıklı olarak dağılım gösterdiği vurgulanırken, net borcun ise 139 mn TL seviyesine (2016 yılı: 239 mn TL) gerilediği ifade edildi.

Temmuz 2017 tarihinde şirket hisselerinin %48,05’inin ZTE’ye devredilmesi sonrasında, 2018 yılının Netaş ile ZTE’nin entegrasyon dönemi olduğu belirtildi. ZTE’nin Türkiye’de büyüme aynı zamanda da Netaş’ın Avrupa-Ortadoğu ve Afrika pazarları için bir hub görevi göreceği ifade edildi.

Şirket 2018 yılı hedeflerini, dolar bazında, siparişler tarafında yüksek çift haneli büyüme, satış gelirlerinde düşük-orta çift haneli büyüme, FAVÖK tarafında yüksek tek haneli büyüme ve nakit akımı tarafında da pozitif nakit akımı olarak belirtti.

Yorum: Şirketin 2018 yılına ilişkin açıkladığı hedefler, 2017 yılsonu mali verileri ile birlikte açıklandığı gibi revize olmaksızın korunmaktadır. Şirket yönetimi, ZTE’nin Netaş finansallarına katkısının 2018 yılı yerine 2019 yılında daha çok hissedileceğini paylaşmıştır. ZTE’nin Netaş ile entegrasyonu kapsamında 2018 yılında görülmesi beklenen katkının ötelenmesinin, hisse performansına negatif yansıyabileceği görüşündeyiz.

 

AK YATIRIM – Netaş NETAS Hisse Analiz – 12.04.2018

2019’da öne çıkacak bir hisse olarak görüyoruz

Netaş 2017 sonuçlarını ve 2018 beklentilerini görüşmek üzere analistlerle bir toplantı düzenledi. Özetle, şirketin yeni hissedarı Çinli ZTE ile işbirliği henüz çok yeni olduğu için buradan gelecek katkıların daha çok 2019 yılında gözleneceği ifade edildi. Bununla birlikte, ilk etapta 2018’den başlayarak ZTE ürünlerinin yerlileştirilmesi söz konusu olacak. Bu ürünler Türkiye’de Netaş tarafından üretilecek. Bu süreç 2019 yılında da sürecek. Ayrıca ZTE’nin gelişiyle üç yeni hizmet merkezi kurulacak ve bunlarla Netaş Avrupa, Orta Asya, Orta Doğu ve Afrika için ZTE’nin bölgesel merkezi haline gelecek.

Netaş’ın beklentileri 2018 de yüksek tutarda siparişlerin alınması ile 2019’dan itibaren daha güçlü ciro büyümesine işaret ediyor. Dolayısıyla Netaş’ı daha çok 2019’da öne çıkacak bir hisse olarak görüyoruz.

Netaş 2018’de siparişlerin yüksek çift haneli, cironun düşük çift haneli, FAVÖK’ün yüksek tek haneli büyümesini ve artı nakit akımına ulaşmasını hedefliyor. Hisse için potansiyel olumlu gelişme ise Fatih projesi için yeşil ışık yakılması. Netaş 2Ç18’de bu projenin devreye girebileceğini belirtti. Fatih projesinin gelişiminde geçmiş yıllarda Netaş’ın çalışmaları vardı. Projeye başlanılması Netaş için olumlu olur.

TACİRLER YATIRIM – Netaş NETAS Hisse Analiz – 12.04.2018

Dün Netaş’ın düzenlediği ve şirketin CEO ve CFO’sunun hazır bulunduğu analist sunumuna katıldık. Şirketin iş modeli ve yeni iş alanları hakkında detaylı bilgi verildi. Netaş’ın ana yetkinlik alanları mobil geniş bant, bulut/veri merkezleri yönetimi, siber güvenlik, ağ alt yapısı, VOIP, İş Zekası ve Büyük Veri, Yazılım Geliştirme ve Test, Nesnelerin Interneti olup, şirketin odaklandığı konular ise yerlileştirme projeleri, mükemmeliyet merkezleri, teknoloji ihracatı ve Ar-Ge ile yeni ürün ve servis geliştirilmesidir.

Şirket ağ alt yapısı alanında 3. Havalimanı’nın ağ alt yapısını yapmakta olup, 2 tane şehir hastanesi projesini de bitirmiştir. ZTE, bir Çin Halk Cumhuriyeti şirketi olup Netaş’ı bölgesel merkez olarak görmekte olup, Netaş üzerinden Türkiye pazarına, Avrupa pazarlarına ve Ortadoğu ve Afrika piyasalarına ulaşmayı planlamaktadır.

Şirketin genel stratejisi yerli ürünlere odaklanmak ve bu ürünleri ihraç etmek olacaktır. Diğer taraftan, kamu segmentinde artan yatırımlar ve kamu ve kurumsal müşteriler bölümlerindeki dijitalleşme trendleri de şirketin büyüme trendini güçlü kılacaktır. Netaş yönetimi ZTE’nin esas etkisinin 2019 yılında net bir şekilde görüleceğini de belirtti. Şirket 2017 yılında 1,1 milyar TL ciro elde etmiş olup, FAVÖK marjı %9,4 olarak gerçekleşmiştir.

Yüksek işletme sermayesi seviyesi nedeniyle net borç 139 milyon TL olarak kaydedilmiştir. 2017 yılında şirket 835 milyon TL tutarında sipariş almış olup, 2017 yılı devam eden projeler büyüklüğü 472 milyon TL’dir. Şirketin 2018 yılı beklentileri ise, ABD doları bazlı olarak,

  1. alınan siparişlerde kayda değer büyüme – yüksek çift haneli büyüme,
  2. satış gelirlerinde düşük-orta çift haneli büyüme,
  3. FAVÖK’te yüksek tek haneli büyüme,
  4. pozitif nakit akımı olmasını beklemektedirler. Şirket 2018 yılı beklentilerini oluştururken ortalama USD/TL kurunu 3,90 olarak varsaymıştır.

 

DENİZ YATIRIM – Netaş NETAS Hisse Haber Yorum – 23.03.2018

Yerli baz istasyonlarının teslimatı Nisan ayında başlayacak Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türk mühendisler tarafından geliştirilen ULAK 4.5G baz istasyonlarının teslimatının 150 adet baz istasyonu ile Nisan’da başlayacağını açıkladı. Proje kapsamında ayda yaklaşık 150 adet baz istasyonun teslim edilerek, toplamda 1080 adet baz istasyonunun 2019’a kadar teslim edilmesi planlanıyor. Aselsan ana yüklenici, Netaş ve Türk Telekom iştiraki Argela ise projede alt yüklenici konumunda olduğundan ASELS, TTKOM ve NETAS hisseleri üzerinde haberin pozitif bir etkisi olabilir.

TACİRLER YATIRIM – Netaş NETAS Hisse Analiz 4Ç17 – 12.03.2018

Netaş – 4Ç17 sonuçlarını 50.3 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket, 3Ç17’da 4,1 milyon TL zarar ve 4Ç16’da 20,8 milyon TL net kar açıklamıştı. Net satışlar 434 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %38 arttı. Şirket, 4Ç17’de 74 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %54 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 184 baz puan artarak %17,0 oldu.

Detaylara baktığımızda şirketin brüt marjı 4Ç17’de %22 olarak kaydedilmiş olup, bu değer 1Ç09’dan beri kaydedilmiş en yüksek brüt kâr marjıdır. Faaliyet giderleri yıllık bazda %60 artmış olup, bu artışın altında yatan ana sebepler pazarlama ve araştırma ve geliştirme giderlerindeki artışlardır. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %37 azalarak 139 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 556 milyon TL (4Ç16: 571 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %49,5 (4Ç16: %58,9) olarak kaydedildi.

DENİZ YATIRIM – Netaş NETAS Hisse Analiz 4Ç17 – 12.03.2018

Netaş’ın 4Ç17 sonuçları yıllık ve çeyreksel bazda ciddi iyileşme gösterdi. Şirket’in net karı 4Ç17’de 50 mln TL’ye ulaştı. Bu geçtiğimz çeyrek yazılan 4 mln TL’lik net zarara ve bir önceki yılın aynı dönemindeki 21 mln TL’lik net karın oldukça üzerinde oluştu. Güçlü net kar operasyonel performanstaki iyileşmeye bağlı olurken (FAVÖK yıllık %54, çeyreksel bazda %809 artış ile 74 mln TL’ye ulaştı), sonuçların hisse üzerinde olumlu etki yapması beklenebilir.

OYAK YATIRIM – Netaş NETAS Hisse Analiz 4Ç17 – 12.03.2018

NETAS: Netaş yılın 4. çeyreğinde net karını %141 artışla 50mn TL’ye yükseltti. %38 gelir büyümesi, faaliyet kar marjındaki 2 puanlık iyileşme ve geçen yılın aynı döneminde 22mn TL’lik karşılık gideri kaydedilmesi itibariyle zayıf olması, net kardaki güçlü yükselişin ardındaki etkenler olarak sıralanabilir. Netaş’ın gelirleri kamu projelerinden gelirlerin artmasıyla %38 büyüme gösterdi ve 434mn TL’ye yükseldi.

Şirket 2017 içerisinde Fatih Projesi 3. fazındaki gecikmeye rağmen 835mn TL’lik yeni sipariş kaydetti. Netaş faaliyet karını (FAVÖK) 48mn TL’den 74mn TL’ye yükseltti. 2017 yılında FAVÖK marjı %9,4 ile 2008’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Şirket’in net borcu 3. çeyrekteki 220mn TL seviyesinden 139mn TL’ye düştü. Güçlü 4. çeyrek net kar ve faaliyet göstergelerine piyasa tepkisinin olumlu olmasını bekliyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Netaş NETAS Hisse Analiz 4Ç17 – 12.03.2018

Netaş Telekomünikasyon (NETAS, Pozitif): Şirket’in 4Ç2017’deki net dönem karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %141 oranında artarak 50,3mn TL’ye yükselmiştir. Brüt kar da aynı dönemler itibariyle %61 oranında artarak 96,1mn TL olmuştur. Net ve brüt kar marjı sırasıyla %12 ve %22 oranında gerçekleşerek bir önceki yılın aynı çeyreğine göre olumlu bir görüntü sergilemiştir. Son çeyrek sonrasında Şirket’in 2017 yılı karı 53,5mn TL gerçekleşmiştir. Bir öncek yıl net dönem karı 18,7mn TL idi.

 

NETAŞ Azerbaycan’da İrtibat Bürosu Açılması Hakkında Açıklama Yaptı – 09.03.2018

Şirketimizin 9 Mart 2018 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Azerbaycan’da bir irtibat bürosu açılması ve gerekli tüm işlemlerin yapılması hususunda Şirket yönetimine yetki verilmesine karar verilmiştir.

Netaş İGA ile İmzalanan Sözleşme Hakkında Açıklama Yaptı – 26.02.2018

İstanbul Yeni Havalimanı Projesi kapsamında çalışmalarını yürüten ve havalimanının 25 yıl işletmesini üstlenmiş olan İGA Havalimanları İnşaatı Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi’ne, tüm havalimanının altyapısında kullanılacak olan Veri Merkezi Bulut Otomasyon Sisteminin kurulumu, 3 yıl işletilmesi ve 5 yıl bakım-onarım hizmetlerinin sağlanması için 4 firma arasından 10,75 milyon Euro ile teknik ve finansal olarak en iyi teklif Şirketimiz tarafından verilmiştir.

Şirketimiz tarafından İGA Havalimanları İnşaatı Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi’ne verilen teklifin ilk aşaması olan 7,9 milyon Euro tutarındaki kurulum ve tedarik sözleşmesi 23 Şubat 2018 tarihinde imzalanmıştır. Teklif kapsamında yer alan bakım-onarım ve işletmesine ilişkin sözleşme ayrıca imzalanacaktır.

 

Netaş Bugün İmzalanan Protokoller Hakkında Açıklama Yaptı – 29.11.2017

Şirketimiz(“Netaş”) ve ZTE Corporation (“ZTE”) arasında üç protokol imzalandı. İmzalanan Protokoller uyarınca;

– Netaş ve ZTE, demiryollarına demiryollarına özel kablosuz geniş-bant iletişim standardı olan GSM-R alanında ortak ArGe çalışması yürütecekleri bir GSM-R Mükemmeliyet Merkezi açacak.

– Netaş, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgelerinde ZTE ürünleri için tamir, bakım ve destek hizmetleri sağlayacak. Bu iş birliğinin ZTE ürünlerinin, dolayısıyla Netaş’ın pazarını genişletirken, müşteri memnuniyetini artırması, diğer taraftan Netaş’ın gelirlerini büyütürken Türkiye’nin hizmet ihracatına da katkıda bulunması bekleniyor.

– ZTE’nin Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Orta Asya bölgelerindeki müşteri ve çalışanlarına tüm ürün ve servis eğitimleri kurulacak olan “Netaş Akademi” üzerinden sağlanacak. Akademinin Türkiye’de bilişim profesyonellerinin yetişmesinde rol oynarken, diğer taraftan Türkiye’nin yüksek katma değerli hizmet ihracatını destekleyeceği düşünülüyor.

OYAK YATIRIM – Netaş NETAS Hisse Yorum – 29.11.2017

NETAS: Netas kuruluşunun 50. Yılını bugün Başbakan Binali Yıldırım’ın katılacağı bir tören ile kutlayacak. Netaş, yeni ortağı ZTE ile yeni yatırımlarının da ilk adımını atacak. Netaş ve ZTE Ar-Ge güçlerini birleştirerek, yeni bir ürün portföyüyle iç ve dış pazarlara açılacak. Diğer taraftan, dün akşam mecliste onaylanan Torba Yasa’da Fatih projesi kapsamında yapılan mal ve hizmet alımlarında vergi ve benzeri mali yükümlülüklerden istisna tutulacak. Fatih Projesi ihalesinin 19 Aralık tarihinde Türkiye’yi 6 bölgeye bölecek şekilde yapılması ve üç Telekom operatörünün, Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone, katılması bekleniyor. Netaş Turkcell ve Vodafone’a sistem entegrasyonu kapsamında tekliflerini sundu. Netaş için olumlu havanın devam etmesini bekliyoruz.

 

DENİZ YATIRIM – Netaş NETAS Hisse Analiz 3Ç17– 10.11.2017

Netaş’ın 3Ç17 operasyonel performansı zayıf. Netaş 3Ç17’de 4 milyon TL net zarar açıkladı. Bu rakam geçtiğimiz yılın aynı döneminde 6 milyon TL olan net zarardan bir parça daha iyi. Öte yandan operasyonel kalemlere baktığımızda ise gördüğümüz tablo daha olumsuz. Satış rakamı 195 milyonTL olurken bu yıllık bazda %3’lük bir düşüşe işaret ediyor.

FAVÖK ise 8 milyon TL olarak gerçekleşti ve yıllık olarak %37 düştü. Burada özellikle faaliyet giderlerinde dolar bazlı maliyetlerin olumsuz yansımalarını gördük. Böylece FAVÖK marjı da 2 puanlık bir düşüşe işaret etti. Şirketin net borcu ise net işletme sermayesi ihtiyacındaki düşüş sayesinde 2Ç17’de 247 milyon TL iken 3Ç17’de 220 milyon TL’ye geriledi. Genel itibariyle sonuçların çarpan olarak da yüksek seviyede olan Netaş hisseleri için bir parça olumsuz olduğunu düşünüyoruz. Hissede kısa vadede satış baskısı olabilir.

TACİRLER YATIRIM – Netaş NETAS Hisse Analiz 3Ç17– 10.11.2017

Netaş Telekom 3Ç17 sonuçlarını 4.1 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde de 5.8 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 195 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %3 azaldı. Şirket, 3Ç17’de 08 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %37 azalış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 223 baz puan azalarak %4.2 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %11 azalarak 220 milyon TL olarak gerçekleşti.

ZİRAAT YATIRIM – Netaş NETAS Hisse Analiz 3Ç17– 10.11.2017

Netaş (NETAS, Sınırlı Negatif): Şirket’in 3Ç2017 net dönem zararı 4,1mn TL olarak açıklanmıştır. Geçen sene 3. çeyrekte 5,8mn TL net dönem zararı kaydedilmişti. Şirketin zarar etmesinin sebebi yüksek operasyonel giderler ve finansman giderleridir. Netaş’ın satış gelirleri 3. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,3 oranında düşerek 195mn TL’ye gerilerken, satışların maliyeti de %4,3 oranında düşüş kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %4,2 artarak 23,9mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 0,9 puan artışla %12,3’ü göstermiştir.

Netaş’ın operasyonel giderleri aynı dönemde %42,2 oranında artmış ve 22mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden de 1,2mn TL gider kaydedilmesinin ardından faaliyet karı 747bin TL olmuştur. Geçen sene aynı dönemdeki faaliyet zararı 3,3mn TL idi. Finansman tarafında 8,6mn TL’lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi zarar 7,7mn TL seviyesinde gerçekleşirken, 3,6mn TL’lik vergi geliri sebebiyle, net dönem zararı da 4,1mn TL olmuştur. 3.çeyrek zararı sonrasında Şirket’in 2017 yılının ilk 9 ayındaki net dönem karı 3,3mn TL olmuştur. Geçen sene ilk 9 aydaki net zarar 2,2mn TL idi.

 

NETAS Pay Alım İşlemleri Hakkında Açıklama – 03.10.2017

Şirketimizin pay sahiplerinden ZTE Cooperatief U.A. (ZTE)’dan tarafımıza gelen bilgi doğrultusunda;

Netaş Telekomünikasyon A.Ş. (Netaş)’nin 31.162.569,63 TL nominal değerli paylarının 28.07.2017 tarihinde ZTE tarafından devralınması sonrasında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nun II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği kapsamında, Netaş’ın sermayesini temsil eden halka açık diğer payların sahiplerine ZTE tarafından yapılacak zorunlu pay alım teklifine ilişkin onaylı Pay Alım Teklifi Bilgi Formu ekte yer almaktadır. Pay Alım Teklifi Bilgi Formu ayrıca www.netas.com.tr internet adresinde ilan edilecektir.

Pay Alım Teklifi işlemleri, 04/10/2017 ile 17/10/2017 tarihleri arasında 11,6339 TL fiyat ile 10 işgünü boyunca gerçekleştirilecektir.

TACİRLER YATIRIM – Netaş NETAS Hisse Analiz – 02.10.2017

SPK Netaş’ın OEP elindeki %48,04 oranındaki paylarının ZTE tarafından alınması nedeniyle oluşan zorunlu çağrı sürecini onayladı. Buna göre, çağrı fiyatı 3,0801 USD olarak belirlenirken, döviz kuru da 3,5292 TL veya çağrı sürecinin başlayacağı günden bir gün önceki kurun yüksek olanı alınarak hesaplanacak. Bu durumda zorunlu çağrı fiyatı minimum 10,87 TL olacak. Hissenin Cuma günkü kapanış fiyatı 13,86 TL olduğu düşünülürse zorunlu çağrıya katılımın düşük olacağını tahmin ediyoruz.

OYAK YATIRIM – Netaş NETAS Hisse Analiz – 02.10.2017

NETAS: SPK, ZTE’nin Netaş’a ilişkin zorunlu pay alım teklifi bilgi formunun onaylanması talebini olumlu karşıladı. Zorunlu pay alım fiyatı hisse başına TL10,87 (3,0801 Dolar) olacaktır.

 

GARANTİ YATIRIM – Netaş NETAS Hisse  Analiz – 22.09.2017

NETAS Analist Toplantısı Notları

Netaş (NETAS, Not Yok, Fiyat:12.34TL, Piyasa Değeri TL800mn): Netaş dün bir analist toplantısı düzenlemiştir. Öne çıkan noktalar: OEP Turkey Tech B.V. ile ZTE Cooperatief U.A. arasında, Netaş’ın sermayesinin %48.04’ünü temsil eden payların tamamının devrine ilişkin olarak 6 Aralık 2016 tarihinde bir hisse alım sözleşmesi imzalanmıştır. Hisse alım sözleşmesinde belirtilen şartlar 28 Temmuz 2017 tarihi itibariyle tamamlanmış olup OEP’nin Şirket’te sahip olduğu paylar bu tarih itibariyle ZTE Cooperatief’e devredilmiştir. ZTE Cooperatief, Netaş’ta %48.04 oranında ortak olmuştur. Netaş’ın mevcut ortaklık yapısına bakıldığında, %48.04 payla ZTE Cooperatief U.A.ve %15 payla Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na ait olup geri kalan, %36.96’sı halka açıktır. Çağrı süreci ile ilgili olarak şirket herhangi bir yorum yapmamıştır konunun SPK’da incelendiği bildirilmiştir.

Çağrı Fiyatı: Hatırlatmak gerekirse KAP’a yapılan açıklamada, ek ödemeler yapılıncaya kadar, 1TL nominal değerli pay başına 3.0801 ABD$ ödeneceği, Döviz kuru olarak payların devir tarihi olan 28.07.2017 tarihli Merkez Bankası döviz alış kuru olan 3.5262 TL ile pay alım teklifinin başlayacağı günden önceki gün oluşan Merkez bankası döviz alış kurundan yüksek olanın kullanılacağı belirtilmişti. 28.07.2017 tarihli Merkez Bankası döviz alış kuru baz alındığında pay başına düşen çağrı fiyatı 10.8608 TL’ye tekabül etmektedir.

Patent Portföyü: ZTE’nin Netaş’ta ana ortak olmasıyla, Ar-Ge işbirlikleri (ZTE’nin patent portföyünün NETAŞ’a açılması, 5G Ar-Ge projelerine katılım), NETAŞ ürünlerinin ZTE müşterilerine sunulması ( 500+ Telekom operatörü, 3000+ kurumsal müşteri) , NETAŞ çözüm portföyünün ZTE çözümleriyle beraber genişlemesi NETAŞ’ın EMEA Bölgesi için merkez olması ve Proje finansmanı desteği söz konu olabilecektir.

İçişleri Bakanlığı tarafından verilen 1 yıl süre ile kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama kararının iptaline ilişkin 17.06.2016 tarihinde açılan dava Şirket lehine sonuçlanmış ve Mart 2017’de ihale yasağı kalkmıştır.

Şirket 2017 yılında TL bazında, siparişlerde, düşük-orta çift haneli büyüme, satış gelirlerinde, düşük çift haneli büyüme ve FAVÖK’te ise düşük çift haneli büyüme beklemektedir. 2017 yılının ilk yarısında; Netaş’ın alınan sipariş miktarı %33 oranında artarak 445mn TL’ye, kayıtlı siparişler 2016 yılsonuna kıyasla %11 oranında artarak 709mn TL’ye ve satış gelirleri %9 oranında artarak 493mn TL’ye ulaşmıştır. Şirket’in 1Y17 FVAÖK marjı olan 4.8%’in 2017 yılının tamamında 9%’lara doğru yükselmesi beklenmektedir.

Fatih projesi ile ilgili olarak ise Şirket 15 bin okulda Fatih projesinin olduğunu ve bunun yaklaşık 10binin altyapısının NETAŞ tarafından yapıldığı belirtilmiştir. Fatih projesi ile ilgili olarak Şirket, 9 Kasımda telekom operatörlerinin 6 bölge için ihaleye gireceklerini ve en güçlü sistem entegratörü olarak NETAŞ’a önemli fırsatların çıkabileceği ifade edilmiştir. Türkiye’nin ilk yerli ve 4.5G teknolojisine sahip ULAK Baz İstasyonun operatörler tarafından testleri tamamlanmış ve üç Telekom operatöründen 250’şer adet sipariş alınarak üretime başlanmıştır.

TACİRLER YATIRIM – Netaş NETAS Hisse Analiz 2Ç17 – 18.08.2017

Netaş – İkinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, ciro yıllık bazda %31, çeyreklik bazda ise %94 artışla 325 milyon TL’ye ulaşırken, FAVÖK yıllık bazda %9, çeyreklik bazda ise %381 artışla 20 milyon TL olarak gerçekleşti. Net kar rakamı ise yıllık bazda %22, çeyreklik bazda %750 artışla 7 milyon TL oldu. 2Ç17 itibariyle 6,6% olarak gerçekleşen FAVÖK marjı 2017 yılı ilk yarısı için 4,8% olarak gerçekleşti. Bu bağlamda FAVÖK marjında 2016 ikinci yarısından bu yana yaşanan düşüş trendi kısmen yavaşlamış oldu. Geçen çeyreğe göre yüksek gelen FAVÖK rakamı sonrası net borç / FAVÖK oranında göreceli bir iyileşme gerçekleşti. Şirket 2017 yılının ilk yarısında aldığı sipariş miktarını yıllık bazda %33 oranında yükseltirken, kayıtlı sipariş rakamı (backlog) 709 milyon TL olarak açıklandı. Alınan siparişlerde 2017 yılında yurtdışından alınan siparişlerle kamu payındaki göreceli azalma desteklenmiştir. Son çeyrekte kamu gelirlerinde ve siparişlerde artış (Mart 2017’de ihale yasaklarının kalkmasıyla) başlasa da yılın ilk yarısında yıllık bazda gerileme devam etmiştir. Uluslararası siparişlerin kar marjı (%12), kurumsal (%2) ve kamu siparişlerinden (%5) daha yüksek seyretmektedir.

ZİRAAT YATIRIM – Netaş NETAS Hisse Analiz 2Ç17 – 18.08.2017

Netaş (NETAS, Sınırlı Pozitif): Şirket’in 2Ç2017’deki net dönem karı geçe seneye göre %21,8 artarak 6,6mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Şirketin karının artmasının temel sebebi ciro artışı ve ertelenmiş vergi geliridir. Netaş’ın satış gelirleri 2. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %30,9 oranında artarak 325,4mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti de %32,5 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %18,8 artarak 34,9mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 1,1 puan düşüşle %10,7’yi göstermiştir. Netaş’ın operasyonel giderleri aynı dönemde %26,1 oranında artmış ve 21,7mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden de 1,9mn TL gelir kaydedilmesinin ardından faaliyet karı 15,1mn TL olmuştur. Geçen sene aynı dönemdeki faaliyet karı 12,4mn TL idi. Yatırım faaliyetlerinden 234bin TL gelir kaydeden şirketin finansman öncesi karı 15,3mn TL olmuştur. Finansman tarafında 14mn TL’lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 1,3mn TL seviyesinde gerçekleşirken, 5,3mn TL’lik vergi geliri sebebiyle, net dönem karı da 6,6mn TL olmuştur. İkinci çeyrek kar rakamı sonrasında Şirket’in 2017 yılının ilk yarısındaki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %102 oranında artarak 7,4mn TL’ye yükselmiştir.

 

OYAK YATIRIM – NETAS Hisse Haber Yorum – 02.06.2017

TTKOM/NETAS/ASELS: Turk Telekom ve Vodafone Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı’nın düzenlediği mobil haberleşme altyapısı olmayan 1.472 adet yerleşim yerine 3 yıllık proje süresi içerisinde mobil haberleşme altyapı kurulması ve işletilmesini içeren ihaleyi 1.59 milyar TL’lik en düşük teklif ile kazandı. TTKOM’un payı 809m TL olacaktır. Her ne kadar telekom operatorleri bu proje için kullanacakları ekipman tedariklerini tamamlamamış olsa da Ulaştırma ve Haberleşme Bakanının daha önce yaptığı açıklamalara istinaden 1.472 lokasyonda Aselsan, Netas ve Argela (TTKOM) tarafından geliştirilen yerli baz istasyonu ULAK’ın kullanılmasının yüksek ihtimali olduğunu düşünüyoruz. Eğer ULAK baz istasyonları kullanılırsa NETAS’ın olumlu etkilenmesini bekleriz.

Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketi Hakkında Açıklama – 01.06.2017

Borsa İstanbul’un 01.06.2017 tarih ve BİAŞ-4-5273 sayılı yazılı talebi üzerine Sermaye Piyasası Kurulu’nun II.15.1 Özel  Durumlar Tebliğinin “Olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri” başlığını taşıyan 8’inci maddesi gereğince yaptığımız  açıklamadır:  Borsa İstanbul’da işlem gören Şirketimiz paylarında görülen fiyat ve miktar hareketlerine neden olabilecek  Şirketimizce kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.

 

OYAK YATIRIM – NETAS Hisse Haber Yorum – 23.05.2017

ASELS / NETAS: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, GSM operatörlerinin nüfus azlığı nedeniyle tercih etmediği 1.472 noktaya ULAK yerleştirileceğini açıkladı. ULAK baz istasyonlarının donanım ve yazılımı Aselsan, Netas ve Argela tarafından ortak geliştirilip üretilmiştir.

 

OYAK YATIRIM – NETAS Hisse Analiz 1Ç17 -08.05.2017

Netas 2017’nin ilk çeyreğinde 0.8mn TL net kar açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde ise şirket 1.8mn TL zarar açıklamıştı. Her ne kadar Netas’ın satış gelirleri ve FAVOK’ü bu çeyrekte %18 ve %56 oranlarında gerilemiş olsa da net finansal giderlerindeki hızlı düşüş ile net kar açıklamıştır. Şirketin 1Ç16’da 21mn TL olan finansal giderleri 1Ç17’de 8m TL’ye gerilemiştir. Satış gelirlerindeki düşüşün sebebi 1Ç17’de kamu projelerinden elde edilen gelirlerin %50 oranında düşmesi olmuştur. Diğer taraftan kurumsal, uluslararası ve BDH gelirlerinde bu çeyrekte bir artış olmuştur. Netaş 1Ç17’de 167mn TL sipariş almış ve toplam kayıtlı sipariş tutarını 761mn TL’ye yükseltmiştir. Şirket 2017 yılında siparişlerde kaydadeğer bir büyüme beklerken satış geliri ve FAVÖK’te düşük çift haneli büyüme beklemektedir. 1Ç17’deki zayıf performansı dikkate alarak şirkerin 2017’nin geri kalanında hedeflerine ulaşmak için güçlü bir büyüme göstereceğini tahmin ediyoruz.

HABER Analiz: ZTE, Netas’ın ana hissedarı OEP’ye hisse alım anlaşmasına istinaden 10mn $ ödeme yapmıştır. Hatırlanacağı üzere, ZTE, OEP’nin Netaş’ta sahip olduğu %48 oranındaki hisseleri 101mn $’a satın almak için Aralık 2016’da anlaşmaya varmıştır. Hisselerin satın alınmasının en geç 12 hafta içerisinde tamamlanması öngörülmektedir. Hisse alımı sonrasında zorunlu pay alım teklifi doğması halinde ZTE ve OEP yeni bir anlaşma imzalayarak OEP’ye ZTE’den Netas hisselerinin bir kısmını alma opsiyonu tanımaktadır. Zorunlu pay alım sürecinde ZTE’nin ayıracağı kaynak 51mn $’ı geçmeyecektir.

ZİRAAT YATIRIM – NETAS Hisse Analiz 1Ç17 -08.05.2017

Netaş Telekomünikasyon (NETAS, Nötr): Netaş’ın 1Ç2017 net dönem karı 778bin TL olmuş ve geçen sene aynı çeyrekteki 1,8mn TL’lik zararın aksi yönünde gerçekleşmiştir. Şirketin kar etmesindeki ana etken ertelenmiş vergi geliridir. Vergi öncesi zarar 7mn TL olmuştur. Netaş’ın satış gelirleri 1. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %17,9 oranında azalarak 167,9mn TL’ye gerilerken brüt kar %21,9 oranında düşerek 17,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 0,5 puan düşüşle %10,5’e gerilemiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde %11,6 oranında artmış ve 20,1mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden de 1,9mn TL gider kaydedilmesi sonucu faaliyet zararı 4,5mn TL’yi göstermiştir. 2016 ilk çeyrek faaliyet karı 8,6mn TL idi. Finansman tarafında 2,6mn TL’lik gider kaydedilmiştir. Geçen seneki finansman gideri 21mn TL idi. Finansman giderindeki azalmanın olumlu etkisiyle de vergi öncesi net zarar 7mn TL seviyesinde gerçekleşirken, yüksek vergi geliri net dönem karını 778bin TL’ye taşımıştır.

TACİRLER YATIRIM – NETAS Hisse Analiz 1Ç17 -08.05.2017

1Ç17 finansallarını açıkladı: Gelirler: 168 milyon TL (yıllık 18% düşüş), FAVÖK: 5,1 milyon TL (yıllık 46% düşüş), net kar 0,8 milyon TL (geçen sene 1,8 milyon TL net zarar). Yurtiçi talebin yavaşlaması ve kamu ihalelerinden yasaklanması sonrası azalan kamu projeleri gelirleri etkisiyle gelirlerde düşüş devam etmiştir. İlk çeyrek gelirleri genel olarak en düşük sezon olarak karşımıza çıkmaktadır. Kamu ihale yasağının Mart ayında kaldırılmasının ardından önümüzdeki çeyreklerde kamu projelerinin payının artmasını ve gelirleri olumlu yönde etkilemesini beklemekteyiz. Geçen seneki zararın net kara geçmiş olması piyasa tarafından olumlu karşılanabilir ancak daha uzun vadeli alımlar için biz gelecek dönemki iyileşmelerin sinyallerini görerek alım yapmanın daha doğru bir yaklaşım olacağını düşünüyoruz.

 

 

AK YATIRIM – NETAS Hisse Analiz -13.04.2017

Öneri Yok – Şirket Ziyaret Notları : ZTE ile Geleceğe

Netaş sistem entegrasyonu, dijital teknolojiler ve yazılım hizmetleri alanlarında Türkiye’nin önde gelen şirketlerden biri konumundadır. Kârlılığa yönelik olarak 2016 da şirket yeni bir strateji ile hizmet ağırlıklı yazılım sektörüne odaklandı. Netaş’ın ana hissedarı, OEP (%48,04 paya sahip) ile Çinli ZTE arasında bir hisse devir sözleşmesi imzalandı. Önümüzdeki aylarda bu satışın tamamlanmasını bekliyoruz. Tamamlanması durumunda yönetimsel değişiklik olacağı için ZTE’nin çağrı zorunluluğu doğabilir. Satış tamamlanırsa, ZTE Netaş’ı bölgede merkez konumuna getirip üzerinden 5G teknoloji odaklı satış ve hizmet hedefleyecek. Netaş’ın hisse fiyatı ZTE ile anlaşmaya varılan satış fiyatına göre %9 iskontolu işlem görüyor. 2017 için FD/VAFÖK çarpanını 9,7 ve F/K çarpanını 14,1 olarak hesaplıyoruz. Uzun vadede ZTE’nin satın alınmasının Netaş’ın değerlemesine olumlu katkı yapabileceğini düşünüyoruz. Ayrıca Netaş’ın Kron Telekom’daki %10 payının cari değeri de 22mn TL düzeyinde bulunmaktadır.

Faaliyetlerin dönüşümü. 2016 dan başlayarak Netaş faaliyetlerini dönüştürüyor. Bu kapsamda şirket düşük kâr marjlı sistem entegrasyon faaliyetleri yerine daha yüksek kâr marjlı hizmet odaklı yazılım faaliyetlerine odaklanıyor. Böylece yıllık bakım sözleşmeleri ve tekrarlanan gelirler ciro içinde daha fazla yer alacak. 2016 da brüt kârın %12’si (5,5 milyon dolar) seviyesinde olan hizmet odaklı yazılımın 2017 de benzer tutarda olması hedefleniyor.

Şirket paylarının satış süreci devam ediyor. Aralık 2016 da OEP Türkiye Netaş’daki çoğunluk payını Çinli ZTE’ye 358,6 milyon TL’ye (6 Aralık kura göre 101 milyon dolar) satma kararı aldı. Buna bağlı olarak şirketin %100’ü için 746 milyon TL (213 milyon dolar) değer biçiliyor. Satışın tamamlanması için Çinli yetkililerden onaylar bekleniyor. ZTE, özellikle LTE ve 5G teknolojilerinde güçlü olup Netaş’ı bölgesel merkez olarak konumlamak istiyor. Önümüzdeki yıllarda 5G ile makinelerin internet kullanımının çok artacağı beklentisi ile bu alanda talebin güçlü olması bekleniyor. ZTE ayrıca Netaş’ı Ar-Ge, Bakım ve Onarım ve bölgede proje yönetimi ve hizmetleri merkezi yapmak istiyor.

2017 beklentileri. Yönetim ile görüşmelerimizden sonra 2017’de cironun 320 milyon dolar seviyelerinde gerçekleşeceğini bekliyoruz (2016 ciro 321 milyon dolardı). Cironun %40’ı askeri kurumlar ağırlıklı olmak üzere kamu sektöründen; %40’ı özel sektörden geliyor (Türk Telekom, Turkcell, Akbank önemli müşteriler arasında). Şirketin VAFÖK marjının %9,4 ile 2016 seviyesinde olmasını bekliyoruz. Ciro rakamının şirketin Cezayir’de 2016 sonunda aldığı 44 milyon dolarlık iş ile de destekleneceğini düşünüyoruz. Bu projede teslimatların çoğunlukla 2017’de olması bekleniyor.

İşletme sermayesi ihtiyacında artış. Şirketin 2016’da işletme sermayesi ihtiyacının artışı kamunun Fatih projesi ile ilgili Netaş’a yapılacak ödemelerin gecikmesinden kaynaklandı. Bu hesaptan Netaş’ın 180 milyon TL düzeyinde alacağı var.

 

Netaş’tan İhale Yasağı Hakkında Güncelleme – 17.03.2017

Bursa Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen ihaleye Katılan Netaş Telekomünikasyon A.Ş. hakkında, İçişleri Bakanlığı tarafından verilen 1 yıl süre ile kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama kararının iptaline ilişkin 17.06.2016 tarihinde dava  açıldığı bilgisi 20.06.2016 tarihli açıklamamızla kamunun bilgisine sunulmuştu.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8. İdari Dava Dairesi’ne yapılan istinaf başvurusu sonucunda verilen karar uyarınca ilgili dava Şirketimiz lehine sonuçlanmış olup İçişleri Bakanlığı tarafından verilen 1 yıl süre ile kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı  iptal edilmiştir.

 

OYAK YATIRIM – Netaş Telekom NETAS Hisse Analiz 4Ç16 – 02.03.2017

Netaş dördüncü çeyrekte 21mn TL net kar açıkladı. Açıklanan kar geçen yılın aynı dönemine göre %83 artışa işaret etmektedir. Gelirlerdeki %31’lik düşüşe rağmen şirket faaliyet karını (FAVÖK) 35mn TL’den 48mn TL’ye yükseltmeyi başardı. FAVÖK marjı ise geçen yılın dördüncü çeyreğindeki %9’dan %15’e yükseldi. Faaliyet giderlerinin kontrol altında tutulması ve şirketin marjı yüksek gelir kaynaklarını desteklemeye yönelik yeni satış stratejisini marjlardaki iyileşmenin ardındaki en önemli etkenler olarak görüyoruz.

Netaş 2016’yı 637mn TL’lik kayıtlı sipariş tutarıyla tamamladı. Kayıtlı sipariş tutarı her ne kadar geçen yıla göre sabit kalmış olsa da siparişlerin dağılımının kurumsal, kamu ve yurtdışı segmentleri arasında sağlıklı bir şekilde paylaşılmış olmasını olumlu karşılıyoruz. Şirketin 4. çeyrek karında 20mn TL’lik tahsili mümkün olmayan alacaklar için ayrılan karşılığın olumsuz etkisi olmuştur. Buna karşın şirketin muhasebe para biriminin Dolar olması ve borçların TL cinsinden olması 50mn TL’lik kur farkı geliri yaratmıştır. Şirketin net borcu bir önceki çeyrekteki 289mn TL’den 239mn TL’ye düşmüştür.

 

HALK YATIRIM – Netaş Telekom NETAS Hisse Haber Yorumu – 28.02.2017

Netaş Telekomünikasyon (NETAS, Pozitif): Şirket üyesi olduğu, Aselsan ve Argela ortaklığıyla 4.5G haberleşmede milli yazılım ve donanım bileşenlerinin geliştirilerek mobil haberleşme teknolojilerine yönelik dışa bağımlılığın azaltılması hedefiyle yürütülen ULAK projesinde, Türkiye’de faaliyet gösteren 3 operatörden 250’şer tane bazistasyonu ile ilk siparişlerin alındığını açıkladı.

NETAS Hisse Haber: 3 Hisse İçin de Önemli Haber: İmzalar Atıldı

KAP Açıklaması: Netaş’ın üyesi olduğu ULAK projesinde ilk baz istasyonu siparişleri alındı – 28.01.2017

Netaş, Aselsan ve Argela ortaklığıyla 4.5G haberleşmede milli yazılım ve donanım bileşenlerinin geliştirilerek mobil haberleşme teknolojilerine yönelik dışa bağımlılığın azaltılması hedefiyle yürütülen ULAK projesi ilk siparişlerini aldı. Netaş CEO’su C. Müjdat Altay, ULAK konsorsiyumunun üyesi olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek önemli bir parçası oldukları ULAK projesinde alınan bu ilk siparişlerin Türkiye’nin mobil pazarda güçlenmesinin ve 5G yol haritasının belirlenmesinin önemli bir işareti olduğuna dikkat çekti.

Netaş, Aselsan BTK, SSM ve operatörlerin bir araya gelerek gerçekleştirdiği 27 Şubat 2017’de Mobile World Congress Barcelona’da yapılan imza töreninde Türkiye’nin milli 4.5G projesinin ilk siparişleri hayata geçirildi. İmza töreni Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Suat Hayri Aka’nın katılımıyla gerçekleşti. Türkiye’de faaliyet gösteren 3 operatörden alınan 250’şer tane baz istasyonu ile ilk siparişlerini alan ULAK projesi, mobil iletişimde Türkiye’yi geleceğe taşıma taahhüdünü güçlendirdi.

Netaş CEO’su C. Müjdat Altay: “ULAK ile Türkiye’yi mobil geleceğe taşıyoruz”

Türkiye’nin ve bölgenin bir numaralı sistem entegratörü olma vizyonuyla Türkiye’nin dijital dönüşümüne ve modernizasyonuna öncülük eden Netaş CEO’su C. Müjdat Altay, Ulak’ın aldığı siparişlerle ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Netaş olarak, ülkemize büyük katkı sağlayacak olan ULAK 4.5G baz istasyonunu Aselsan ve Argela ile birlikte geliştirmekten mutluluk duyuyoruz. Türkiye’nin mobil alanda da dünya ile yarışacak yeteneklere sahip olmasına katkıda bulunan ULAK konsorsiyumundaki ortaklarımız Aselsan ve Argela’yla büyük bir sinerji yakaladık ve birleştirdiğimiz güçlerimizi Türkiye’nin dijital geleceğini inşa etmek için kullanıyoruz.

Netaş olarak, Telekom alanında operatörlerle yaptığımız çalışmaları daha da çeşitlendirirken, teknoloji üreticisi kimliğimizle iş zekası projeleri yapmaya başladık. Türkiye’de 3G lisanslarının henüz verildiği 2008 yılında, kendi kaynaklarımızla başladığımız 4G geliştirme çalışmalarımız neticesinde, ULAK projesi kapsamında 4.5G ürününün Temel Bant Ünitesini (Base Bant Unit) LTE-Advanced Sürüm 11’e uygun olarak geliştirdik. Bu projeye başladığımız günden itibaren 4.5G’de çok önemli kazanımlar elde ettik. Bugün Türkiye’nin en kapsamlı 4.5G laboratuvarına ve deneyimli ekibine sahibiz. 4.5G birikim ve altyapımızı kullanarak 5G teknolojisini Türkiye’de geliştirmek için hızla çalışıyoruz. Bugün ULAK’ın aldığı ilk siparişin çok hayırlı bir başlangıç olmasını temenni ediyoruz. Bu adım, umuyoruz ki Türkiye’nin 5G haritasına da ışık tutacaktır.”

Netaş’ın, 5G Altyapı Birliği’nin de bir üyesi olarak, geleceğin mobil ve sabit haberleşme sistemlerine yön vermek için kurulan Avrupa Teknoloji Platformu NetWorld2020’nin yönetim kurulu üyesi seçildiğini de hatırlatan C. Müjdat Altay, Türk bayrağı altında dünyanın en önemli teknoloji firmalarıyla birlikte çalışmalar sürdürdüklerini belirtti.

ZİRAAT YATIRIM – Netaş Telekom NETAS Hisse Haber Yorumu – 20.02.2017

Anlaşmalar İmzalandı

Netaş Telekomünikasyon (NETAS, Sınırlı Pozitif): 16 Ocak 2017 tarihinde yapılan açıklamada da belirtildiği gibi, İstanbul Yeni Havalimanı Projesi kapsamında çalışmalarını yürüten ve havalimanının 25 yıl işletmesini üstlenmiş olan İGA Havalimanları İnşaatı Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi’ne tüm havalimanını kapsayacak kablolu ve kablosuz alan ağlarının kuruluşu ve 5 yıl işletilmesi için 5 firma arasında 13,5 milyon Euro ile teknik ve finansal olarak en iyi teklif Şirket tarafından verilmiştir. Şirket tarafından İGA Havalimanları İnşaatı Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi’ne verilen teklifin ilk aşaması olan 10,8 milyon Euro tutarındaki kurulum ve tedarik sözleşmesi 17 Şubat 2017 tarihinde imzalanmıştır. Teklif kapsamında yer alan bakım ve servis hizmetlerine ilişkin sözleşme ayrıca imzalanacaktır.

 

NETAŞ 3. Havalimanı Projesi için En İyi Teklifi Verdiğini Duyurdu – 16.01.2017 – KAP

İstanbul Yeni Havalimanı Projesi  kapsamında çalışmalarını yürüten ve havalimanının 25 yıl işletmesini üstlenmiş olan İGA Havalimanları İnşaatı Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi’ne tüm havalimanını kapsayacak kablolu ve kablosuz alan ağlarının kuruluşu ve 5 yıl işletilmesi için 5 firma arasında 13,5 milyon Euro ile teknik ve finansal olarak en iyi teklif Şirketimiz tarafından verilmiştir. Konuya ilişkin gelişmeler mevzuat kapsamında kamunun bilgisine sunulacaktır.

 

ZİRAAT YATIRIM – Netaş Telekom NETAS Hisse Haber Yorumu – 08.12.2016

Netaş Telekomünikasyon (NETAS, Sınırlı Pozitif): 12 Temmuz 2016 tarihinde yapılan açıklamada da belirtildiği gibi, Cezayir’de faaliyet gösteren Sonatrach tarafından, yazılım ve donanım COE Faz III çözümünün dizaynı ve uygulaması için düzenlenen 51,4mn USD tutarındaki ihale 11 Temmuz 2016 tarihinde Şirket tarafından kazanılmıştı. Kazanılan ihalenin kapsamında yapılan değişiklikler ve müzakereler sonucunda kesin bedel 44,2mn USD olarak belirlenmiş olup bu kapsamda Şirket ile Sonatrach arasında sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme uyarınca projenin iki yıl içinde bitirilmesi planlanmaktadır.

Netaş’ta Yeni İş Anlaşması Duyurusu – 07.12.2016

12 Temmuz 2016 tarihinde yapılan açıklamamızda da belirtildiği gibi, Cezayir’de faaliyet gösteren Sonatrach tarafından, yazılım ve donanım COE Faz III çözümünün dizaynı ve uygulaması için düzenlenen 51.358.587,39 ABD Doları tutarındaki ihale 11 Temmuz 2016 tarihinde Şirketimiz tarafından kazanılmıştı. Kazanılan ihalenin kapsamında yapılan değişiklikler ve müzakereler sonucunda kesin bedel 44.185.640,98 ABD Doları olarak belirlenmiş olup bu kapsamda Şirketimiz ile Sonatrach arasında sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme uyarınca projenin iki yıl içinde bitirilmesi planlanmaktadır.

 

ZİRAAT YATIRIM – Netaş Telekom NETAS Hisse Haber Yorumu – 06.12.2016

Netaş (NETAS, Pozitif): Şirket tarafından en son yapılan 1 Kasım 2016 tarihli özel durum açıklamamızda Şirket pay sahiplerinden OEP Turkey Tech B.V.’nin (“OEP”) , Şirketle ilgili muhtemel ortaklık, işbirliği ve/veya hisse satışı gibi stratejik opsiyonları tespit ve doğabilecek imkanları değerlendirme niyetinde olduğu ve mevcut kanun ve tebliğler kapsamında konuyla ilgili gelişmelerin paylaşılmaya devam edileceği bildirilmişti. OEP ile ZTE Cooperatief U.A. arasında, 6 Aralık 2016 tarihinde, Şirketin toplam sermayesinin %48,04’ünü temsil eden halka açık olmayan payların tamamının devrine ilişkin olarak bir hisse alım sözleşmesi akdedilmiştir. Payların devir bedeli taraflar arasında pazarlık usulü ile belirlenmiş ve mutabık kalınmıştır. Sözleşme’de belirtilen fiyat uyarlamasına tabi olarak tespit edilecek olan Pay alım bedeli, diğer şartların yanı sıra Türk Rekabet Kurumu’nun iznine tabi olarak Pay devrinin tamamlanacağı tarihte ödenecektir. Taraflar ayrıca, pay devrinin tamamlanmasını müteakip dört yıl süresince Sözleşme’de belirtilen bazı şartların gerçekleşmesine bağlı olarak Alıcı’nın OEP’ye (maksimum 15 milyon ABD Doları tutarında) ilave ödemeler yapabileceği konusunda anlaşmışlardır. Fiyat uyarlamalarına tabi ve Sözleşme uyarınca belirlenmiş olan Pay alım bedeli hisse başına 11,5078 TL olup toplam alım bedeli 358,6mn TL’dir (101,3mn ABD Doları). Satış işlemi hissenin dün kapanış fiyatı olan 10,42 TL’ye göre yaklaşık %10 daha yukarıda gerçekleşmiştir.

OYAK YATIRIM – Netaş Telekom NETAS Hisse Haber Yorumu – 06.12.2016

NETAS: NETAS’ın %48’i 101.3 milyon dolara satıldı. Netaş tarafından yapılan açıklamaya göre, şirketin %48.04 ortağı konumundaki OEP hisselerinin tamamını 101.3 milyon ABD doları karşılığında ZTE’ye satmak için anlaştı. Anlaşma fiyatı hisse başına yaklaşık 11.5 TL’ye denk gelmektedir ve en son kapanış fiyatının yaklaşık %10 yukarısındadır. Satılan payların toplamı %50’yi aşmadığı için, zorunlu çağrı konusunda bir açıklama yapılmadı.

NETAŞ’TA HİSSE SATIŞI – AÇIKLAMA – 06.12.2016

Şirketimiz tarafından en son yapılan 1 Kasım 2016 tarihli özel durum açıklamamızda Şirket pay sahiplerimizden OEP Turkey Tech B.V.’nin (“OEP”) Şirketimize gönderdiği bildirimde, Şirketimizle ilgili muhtemel ortaklık,işbirliği ve/veya hisse satışı gibi stratejik opsiyonları tespit ve doğabilecek imkanları değerlendirme niyetinde olduğu ve mevcut kanun ve tebliğler kapsamında konuyla ilgili gelişmelerin paylaşılmaya devam edileceği bildirilmişti.

Şirketimize yapılan bildirim uyarınca, OEP ile ZTE Cooperatief U.A. (“Alıcı”) arasında, 6 Aralık 2016 tarihinde, Şirketimizin toplam sermayesinin %48,04’ünü temsil eden halka açık olmayan payların (“Pay(lar)”) tamamının devrine ilişkin olarak bir hisse alım sözleşmesi (“Sözleşme”) akdedilmiştir.

Payların devir bedeli taraflar arasında pazarlık usulü ile belirlenmiş ve mutabık kalınmıştır. Sözleşme’de belirtilen fiyat uyarlamasına tabi olarak tespit edilecek olan Pay alım bedeli, diğer şartların yanı sıra Türk Rekabet Kurumu’nun iznine tabi olarak Pay devrinin tamamlanacağı tarihte ödenecektir. Taraflar ayrıca, pay devrinin tamamlanmasını müteakip dört yıl süresince Sözleşme’de belirtilen bazı şartların gerçekleşmesine bağlı olarak Alıcı’nın OEP’ye (maksimum 15 milyon ABD Doları tutarında) ilave ödemeler yapabileceği konusunda anlaşmışlardır. Fiyat uyarlamalarına tabi ve Sözleşme uyarınca belirlenmiş olan Pay alım bedeli detayları aşağı belirtilmiştir. Aşağıda belirtilmiş olan beher Pay alım bedeli ve toplam alım bedeli işbu açıklama tarihi itibariyle Türkiye Merkez Bankası tarafından yayınlanmış olan, 1 Amerikan Doları 3,5408 Türk Lirası’na tekabül etmek üzere, döviz satış kuru üzerinden Amerikan Doları’ndan Türk Lirasına çevrilmiştir ve en yakın tutara tamamlanmıştır.

Şirket çıkarılmış sermayesi: 64.864.800 TL

Edinilen payların nominal tutarı: 31.162.569,63 TL

Pay adedi: 23.351.328 A Grubu Pay

7.811.241,63 B Grubu Pay

Payların şirket sermayesi içindeki oranı: %48,04

Beher Pay alım bedeli: Yaklaşık 11,5078 TL

Toplam alım bedeli: Yaklaşık 358.614.132,49 TL (101.280.539 Amerikan Doları’na denk gelen tutar)

Yukarıda belirtilen hisse devir işlemiyle ilgili yatırımcılarımızın kararını etkileyecek yeni bir gelişme olduğunda ilgili mevzuat çerçevesinde kamuoyuyla paylaşılacaktır.”