Ana Sayfa Raporlar Hisse Yorumları Lokman Hekim ...

Lokman Hekim Engürüsağ LKMNH Hisse Analiz ve Yorumları

İŞ YATIRIM – Lokman Hekim LKMNH Hisse Haber – 11.04.2019

Kapanış (TL) : 4.36 – Hedef Fiyat (TL) : 7.1 – Piyasa Deg.(TL) : 105 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.45 LKMNH TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 62.78

Lokman Hekim 2019 yılı temettü ödemesini açıkladı
Lokman Hekim 2019 yılında 1,2 milyon TL net temettü ödemesi açıkladı (hisse başına brüt 0,05 TL). Temettü 27 Kasım’da dağıtılacak. Temettü verimi %1,15’e tekabül ediyor. Geçen yıl şirket 2,4 milyon TL net temettü ödemesi yapmıştı, tekabül eden temettü verimi %2,13 oranındaydı. Nötr.

İŞ YATIRIM – Lokman Hekim LKMNH Hisse Analiz 4Ç18 – 14.02.2019

Kapanış (TL) : 5.04 – Hedef Fiyat (TL) : 7.1 – Piyasa Deg.(TL) : 121 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.42 LKMNH TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 40.82

4Ç18 sonuçları bekletilerimize çok yakın. Lokman Hekim 4Ç18’de bizim beklentimiz ile uyumlu 3 milyon TL net kar açıkladı. Şirket için herhangi bir piyasa beklentisi olmadığını hatırlatalım.

Beklentilerimiz olan 82 milyon TL’ye yakın Lokman Hekim’in 4Ç18 satış gelirleri 79 milyon TL olarak gerçekleşerek, yıllık bazda %22 oranında yükseliş ve çeyreksek bazda da sezonsallığın olumlu etkisiyle, ayakta ve yatan hasta gelirlerinin artmasıyla %14 büyümeye işaret etti (3Ç18: 70 milyon TL).

FAVÖK 4Ç18’de çeyreksel bazda %61 oranında artarak 7 milyon TL’den 11 milyon TL’ye yükseldi. Yıllık bazda FAVÖK’te artış %37 oranında gerçekleşti. FAVÖK marjı da 4Ç18’de %14 oranına yükseldi (3Ç18: %9,9).

Yorum: Piyasanın beklentiler dahilinde gelen güçlü sonuçlara sınırlı olumlu tepki vermesini bekliyoruz. Şirket 2018 için verdiği hedefleri çoğunlukla tutturmuş gözüküyor. Ancak beklentilere paralel açıklanan sonuçların piyasa tarafından kısmen fiyatlandığını düşünüyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Lokman Hekim LKMNH Hisse Analiz 4Ç18 – 14.02.2019

Lokman Hekim – 4Ç18 sonuçlarını 2.9 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %2 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %182 arttı. Net satışlar 79 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %22 yükseldi. Şirket, 4Ç18’de 11 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %37 yükseldi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 157 baz puan artarak %14 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 105 baz puan yükseldi ve %14.2 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 121 baz puan geriledi ve %3.1 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %28 düştü. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %6 düştü. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %10 yükselerek 119 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 42 milyon TL (4Ç17: 29 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %14.5 (4Ç17: %11.8) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 14.5 F/K çarpanından ve 7.2 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

İŞ YATIRIM – Lokman Hekim LKMNH Hisse Analiz – 20.11.2018

3Ç18 finansallarının yayınlanmasını takiben Lokman Hekim’in CFO’su ile bir toplantı gerçekleştirdik. Beklentilerimizin altında gelen 3Ç18 sonuçlarına rağmen, şirketin 2018 yıl sonu sonuçlarının hedeflerine uygun bir şekilde gerçekleşeceğini ve 2019 yılı için de daha yüksek bir ciro artış olacağını düşünüyoruz. AL tavsiyemizi ve hisse başına fiyat hedefimizi 7,10 TL seviyesinde koruyoruz.

3Ç18 net karı beklentimizin altında gerçekleşti. Lokman Hekim 3Ç18’de bizim beklentimiz olan 2 milyon TL’nin altında 1 milyon TL net kar açıkladı (3Ç17: 2 milyon TL). Operasyonel performansın tahminimizin altında gerçekleşmesi sapmamızın temel nedeni. Brüt karj marjı 3Ç17’deki %14,1 seviyesinin altında 3Ç18’de %10,9 olarak gerçekleşti. Şirket için herhangi bir piyasa beklentisi olmadığını hatırlatalım.

Beklenenden daha zayıf çeyreksel büyüme. Beklentimiz olan 77 milyon TL’nin biraz altında, Lokman Hekim’in 3Ç18 cirosu, 3Ç17’de 64 milyon TL’ye nazaran yıllık bazda %8,6 oranında büyüyerek 70 milyon TL olarak gerçekleşti. Üçüncü çeyrek, mevsimsellik sebebiyle, şirketin en zayıf çeyreği olsa da, SUT fiyatlarında yapılan artışlar sebebiyle, biz cironun daha yüksek gerçekleşmesini öngörmüştük.

FAVÖK 3Ç18’de 7 milyon TL olarak gerçekleşerek (İŞY tahmin: 9 milyon TL), 3Ç17’deki 9 milyon TL rakamına göre 21% oranında düşüş gösterdi. Tıbbı malzemeler ve genel yönetim giderlerinin beklentilerimizin üzerinde artması farkı açıklayan başlıca nedenler olarak öne çıkıyor. FAVÖK marjı da 3Ç18’de 9,9% oranında gerçekleşti (3Ç17: %13,6). 2Ç ve 3Ç’nin sektör açısından en zayıf FAVÖK marjı kaydedilen çeyrekler olduğunu hatırlatalım.

2018 şirket hedeflerinde değişiklik yok ancak biz 2018 ve 2019 tahminlerimizde değişiklikler yaptık. Şirket yıl başında ciro ve FAVÖK hedeflerini sırasıyla 275-295 milyon TL ve 36-40 milyon TL aralığında vermişti. SUT fiyatlarındaki yukarı yönlü revizyon ve Elazığ şehir hastanesi fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümlerinin işletimine başlanmasının olumlu etkisiyle, gelir tahminimizi 298 milyon TL’ye FAVÖK tahminimizi Temmuz ayında 38 milyon TL’ye yükseltmiştik. Açıklanan 3Ç sonuçları sonrasında, beklentimizden daha düşük gerçekleşen Van ve Etlik hastaneleri ile Erbil Tıp Merkezi ciroları sonrasında, 2018 ciro beklentimizi 285 milyon TL’ye, FAVÖK beklentimizi de 37 milyon TL’ye çekiyoruz. Bilkent Şehir Hastanesi fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümlerinin işletiminin başlamasıyla 2019’da şirketin ek 6 milyon TL gelir yaratmasını bekliyoruz. Ancak 2019’da talepte önceki tahminimiz kadar bir artış olmayacağı beklentisiyle, 2019 gelir tahminimizi 363 milyon TL’ye ve FAVÖK beklentimizi 51 milyon TL’ye çekiyoruz.

AL tavsiyemizi ve hisse başına hedef fiyatımızı 7,10 TL olarak koruyoruz. 9M18 sonuçlarının açıklanmasını sonrasında 2018 ve 2019 yıllarındaki ciro ve FAVÖK tahminlerimizdeki aşağı yönlü revizyonlara rağmen, makroekonomik tahminlerimizdeki enflasyon ve faiz oranı varsayımlarındaki aşağı yönlü revizyonlar nedeniyle, hisse başına hedef fiyatımızı 7,10 TL seviyesinde koruyoruz.

 

İŞ YATIRIM – Lokman Hekim LKMNH Hisse Analiz 3Ç18 – 15.11.2018

Kapanış (TL) : 4.5 – Hedef Fiyat (TL) : 7.1 – Piyasa Deg.(TL) : 108 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.23 LKMNH TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 57.87

Sonuçlar beklentilerimiz altında gerçekleşti
Lokman Hekim 3Ç18’de bizim beklentimiz olan 2 milyon TL’nin altında 1milyon TL net kar açıkladı (3Ç17: 2 milyon TL). Operasyonel performansın tahminimizin altında gerçekleşmesi sapmamızın temel nedeni. Brüt karj marjı 3Ç17’deki %14,1 seviyesinin altında 3Ç18’de %10,9 olarak gerçekleşti. Şirket için herhangi bir piyasa beklentisi olmadığını hatırlatalım.

Beklentimiz olan 77 milyon TL’nin biraz altında, Lokman Hekim’in 3Ç18 cirosu, 3Ç17’de 64 milyon TL’ye nazaran yıllık bazda %8,6 oranında büyüyerek 70 milyon TL olarak gerçekleşti. FAVÖK 3Ç18’de 7 milyon TL olarak gerçekleşerek (İŞY tahmin: 9 milyon TL), 3Ç17’deki 9 milyon TL rakamına göre 21% oranında düşüş gösterdi. Genel yönetim giderlerinin beklentilerimizin üzerinde artması farkı açıklayan başlıca neden olarak öne çıkıyor. FAVÖK marjı da 3Ç18’de 9,9% oranında gerçekleşti (3Ç17: %13,6). 2Ç ve 3Ç’nin sektör açısından en zayıf geçen çeyrekler olduğunu hatırlatalım.

Yorum: Sezonsallığın da etkisiyle 3Ç18’de ciroda sınırlı bir büyüme görüyoruz. Beklentilerimizin altında açıklanan sonuçlar önceki yıla göre daha zayıf bir operasyonel performansa işaret ediyor. Piyasanın sonuçlara sınırlı olumsuz tepki verebileceğini düşünüyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Lokman Hekim LKMNH Hisse Analiz 3Ç18 – 15.11.2018

Lokman Hekim – 3Ç18 sonuçlarını 1.0 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %37 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %46 azaldı. Net satışlar 70 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %9 büyüdü. Şirket, 3Ç18’de 07 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %21 gerileme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 364 baz puan azalarak %9.9 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 320 baz puan geriledi ve %10.9 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 45 baz puan büyüdü ve %4.4 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %19 geriledi. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %36 büyüdü. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %16 büyüyerek 108 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 37 milyon TL (3Ç17: 35 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %13.5 (3Ç17: %14.5) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 12.9 F/K çarpanından ve 7.1 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

ZİRAAT YATIRIM – Lokman Hekim LKMNH Hisse Analiz 3Ç18 – 15.11.2018

Lokman Hekim (LKMNH, Sınırlı Negatif): Şirket’in 3Ç2018’de ana ortaklık net dönem karı %37,5 oranında azalarak 1mn TL’ye gerilemiştir. Satış gelirleri üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %8,6 oranında artan şirketin brüt karı ise maliyetlerdeki yüksek artışın etkisiyle %15,9 oranında azalarak 7,6mn TL’ye gerilemiştir. Operasyonel giderlerdeki %21’lik artış ve 753bin TL’lik diğer faaliyet gideri ardından faaliyet karı da %39,2 oranında azalarak 3,8mn TL’ye gerilemiştir. Üçüncü çeyrek düşük kar rakamına karşın şirketin ilk dokuz ay ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %62,5 oranında artarak 5,5mn TL olarak gerçekleşmiştir.

 

ZİRAAT YATIRIM – Lokman Hekim LKMNH Hisse Analiz 2Ç18 – 15.08.2018

Lokman Hekim (LKMNH, Pozitif): Şirketin 2Ç2018’deki ana ortaklık net dönem karı 1,9mn TL olmuştur. Geçen sene aynı dönemdeki ana ortaklık net dönem zararı 0,8mn TL idi. Lokman Hekim’in satış gelirleri 2. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %20,1 oranında artarak 68,3mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %13 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %126 oranında artarak 8,1mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 5,6 puan artışla %11,9’a yükselmiştir. Lokman Hekim’in operasyonel giderleri aynı dönemde %12,3 oranında artmış ve 3,1mn TL olmuştur. Faaliyet karı 4,9mn TL olurken finansman tarafında 3mn TL’lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 2,1mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem karı da 3mn TL olmuştur. Bu karın 1,1mn TL’si kontrol gücü olmayan paylara ait olduğu için ana ortaklığın payına düşen net dönem karı 1,9mn TL olmuştur. Şirketin 6 aylık net dönem karı 2017’nin aynı dönemine göre %157,4 artışla 4,4mn TL’ye ulaşmıştır.