Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Koç Holding K...

Koç Holding KCHOL Hisse Analiz ve Yorumları

koc-holding-kchol-hisse-yorumlariKoç Holding KCHOL hisse senedi ile ilgili tüm güncel hisse analiz, haber,rapor ve hisse yorumlarını aşağıda sıralı halde bulabilirsiniz. Bu sayfadan kurum ve uzmanların KCHOL ile ilgili çıkmış tüm hisse analiz ve yorumlarını, haber,veri ve raporları takip edebilirsiniz.

VAKIF YATIRIM – Koç Holding KCHOL Hisse Analiz – 16.11.2018

Hedef Fiyatı (TL) : 19,30   Yükselme Potansiyeli : 28,5%

Koç Holding’in dengeli portföy yapısı sektörlere bağımlılığı azaltırken, toplam gelirler içerisinde ihracatın payının ve dövize endeksli gelirlerinin (~%55) yüksek olması ve iştiraklerinin bilançolarında döviz riskinin olmaması finansallarda dalgalanmaları azaltarak sürdürülebilir karlılığı desteklemektedir. Ayrıca Koç Holding’in solo 330 mn $ net nakit pozisyonu ve artan temettü gelirleri sayesinde cazip satın-alma fırsatlarını değerlendirebileceğini veya temettü dağıtma oranını arttırabileceğini düşünüyoruz. Net aktif değerine göre %7 iskonto ile işlem görmekte olan Koç Holding’i 19,30 TL hedef fiyat ile araştırma kapsamına alıyoruz. Hisse için kısa vade önerimizi “Endekse Paralel Getiri”, uzun vade önerimizi ise “AL” olarak belirliyoruz.

Dengeli portföy yapısı dayanıklı kılıyor – Çeşitlendirilmiş portföy yapısı Koç Holding’in sektörel dalgalanmalardan daha az etkilenmesini sağlıyor. Öte yandan konsolide gelirlerinin yaklaşık yarısının ihracat ve dövize endeksli gelirden oluşmasının yanı sıra iştiraklerinin bilançosunda kur riskinin olmaması Koç Holding’in konsolide finansalları üzerindeki dalgalanmaları azaltarak sürdürülebilir karlılık sağlamakta ve yurtiçi pazarın daralmasına karşı da korunaklı kılmaktadır.

İhracat gelirlerinde artış daralan yurtiçi pazarlarını telafi edecek – İhracatta maliyet+prim ihracat anlaşmaları ile Ford Otosan ve al-ya da-öde anlaşmaları da dahil olmak üzere Tofaş, ihracat gücü ile Arçelik, dövize endeksli gelirleri ile Tüpraş sayesinde TL’nin değer kaybettiği ve yurtiçi pazarın olumsuz etkilendiği bu dönemde Türkiye’nin en büyük ihracatçı gruplarından olan Koç Holding’in güçlü kalacağını düşünüyoruz. Her ne kadar hala Avrupa pazarı Koç Holding şirketlerinin en önemli ihracat pazarı olsa da, coğrafi olarak dünyanın birçok yerine yayılmış faaliyetleri ile holding, bölge riskini azaltmaya çalışmakta ve yurtdışı satışlarının payını artırmakta.

Yüksek ve dengeli temettü gelirleri holdinge sürdürülebilir nakit akışı sağlıyor – İştiraklerinden elde ettiği yüksek oranlı temettü geliri Holding’in nakit pozisyonunu olumlu etkilemektedir. Grup bazında yüklü yatırım döneminin tamamlanması ile Holding’in iştiraklerinden elde ettiği temettü gelirleri 2018 yılının ilk dokuz ayında 2,48 mlr TL düzeyine çıkmıştır (2017’de 1,29 mlr TL idi). Bu dönemde en yüksek temettü geliri %54 pay ile Tüpraş’tan elde edilirken, bunu %12’şerlik oran ile Ford Otosan ve Tofaş izlemektedir. Holding’in elde ettiği temettü gelirlerinin 2019’da 2,7 mlr TL, 2020’de ise 3,1 mlr TL düzeyinde gerçekleşmesini bekliyoruz.

Güçlü nakit pozisyonu – 2018 Eylül sonu itibariyle Holding’in solo 330 mn $ net nakit pozisyonu bulunmaktadır. Artan temettü gelirleri ile birlikte yüksek nakit varlığı, Holding’in cazip satın alma fırsatlarını değerlendirebilecek durumda olmasının yanı sıra daha yüksek temettü dağıtma potansiyeline işaret etmektedir. Bu gelişmelerin hisse performansı açısından katalizör olacağını düşünüyoruz.

Riskler – Portföyündeki tüketime dayalı segmentler nedeniyle Türkiye ekonomisinin yavaşlamasından olumsuz etkilenebilir. Bankacılıkta düşen net faiz marjları ve aktif kalitesinde bozulma, rafineri marjlarındaki gerileme, otomotiv ve tüketim eşyaları talebinde zayıflama, Koç Holding’i olumsuz etkileyebilir.

Değerleme ve Öneri – Koç Holding için Parçaların Toplamı Yöntemi ile yaptığımız değerleme sonucunda 12 aylık hedef fiyatımızı 19,30 TL olarak belirliyor, kısa vadeli önerimizi “Endekse Paralel Getiri”, uzun vadeli önerimizi ise “AL” olarak başlatıyoruz.

 

İŞ YATIRIM – Koç Holding KCHOL Hisse Analiz 3Ç18 – 08.11.2018

Kapanış (TL) : 15.53 – Hedef Fiyat (TL) : 20.4 – Piyasa Deg.(TL) : 39382 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 15.16 KCHOL TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 31.36

KCHOL 3Ç18 Finansal Sonuçları: Nötr
Koç Holding 3Ç18’de 1.27milyar TL konsolide net kar açıklarken yıllık bazda %2 daraldı. Net kar piyasa beklentisinin %8 üzerinde gerçekleşti (İş Yatırım: 1.13milyar TL, piyasa: 1.18 milyar TL). Operasyonel karın yıllık bazda güçlü büyüme göstermesine karşın net kur farkı ve faiz giderlerindeki artış nedeni ile net kar geçen sene aynı döneme yakın gerçekleşti. Holding’in konsolide gelirleri 3Ç18’de yıllık bazda %76.1 artış göstererek 45.5 milyar TL’ye, konsolide FAVÖK ise yıllık bazda %117 artış göstererek 5.34milyar TL’ye yükseldi. FAVÖK marjı geçen seneki %9.5 seviyesinden %11.7’e geriledi. Enerji hariç halka açık iştiraklerin sonuçlarını daha önce açıklamış olması, dün kapanıştan sonra sonuçlarını açıklayan Tüpraş’ın operasyonel karının güçlü olmasına karşın net karının beklentilerin altında kalması nedeni ile sonuçların hisse fiyatı üzerinde önemli bir hareket yaratmasını beklemiyoruz.

VAKIF YATIRIM – Koç Holding KCHOL Hisse Analiz 3Ç18 – 08.11.2018

(=) Koç Holding (KCHOL): Koç Holding, 3Ç18 için piyasa beklentisi olan 1,18 mlr TL’nin %8 üzerinde 1,27 mlr TL net kar açıkladı. Bu rakam bir önceki yılın aynı dönemine göre %2, bir önceki çeyreğe göre ise %11 düşüşe işaret etmektedir. Holding hisseleri, son 1 ayda BİST getirisinin %3,6 altında performans göstermiştir. Beklentiye yakın gerçekleşen 3Ç18 net karının, hisse performansına etkisini nötr olarak yansıyabileceğini düşünüyoruz.

AK YATIRIM – Koç Holding KCHOL Hisse Analiz 3Ç18 – 08.11.2018

Koç Holding 3Ç18 de yıllık %2 daralma ile 1 milyar 267 milyon TL net kar açıkladı; ortalama piyasa beklentisi olan 1 milyar 176 milyon TL’nin de altında kaldı. 3Ç18 de TL’nin değer kaybetmesiyle yüksek kur farkı giderleri ile bu sonuç ortaya çıktı. Oysa FAVÖK de yüksek büyüme gerçekleşti; yıllık %117 büyüme ile 5 milyar 343 milyon TL’ye ulaştı ve marj %11,8 ile 3Ç17 deki %9,6’nın üzerinde geldi. 3Ç18 ciro yıllık %45 büyüme ile 45 milyar 350 milyon TL olarak gerçekleşti. Zayıflayan TL’nin de özellikle döviz bazlı ciro üzerinde olumlu etkisi oldu. Sonuçların hisselere nötr etki yapmasını bekliyoruz. Koç Holding hisse fiyatı cari net aktif değerine %16 ıskontoda; geçmiş 3 yıllık ortalama seviyesi %10 ve 5 yıllık ortalaması %7.

OYAK YATIRIM – Koç Holding KCHOL Hisse Analiz 3Ç18 – 08.11.2018

Koç Holding 3. çeyrek için 1,267mn TL net kar açıkladı. Piyasa tahmini 1,176mn TL’ydi. Tofaş, Arçelik ve Yapı Kredi Bankası’nın beklentilerin üzerinde kar açıklaması ve holdingin uzun döviz pozisyonu sayesinde yazılan kur farkı gelirleri net karın beklentinin hafifçe üzerinde gelmesini sağladı. Sonuçları hafifçe olumlu olarak değerlendiriyoruz. Şirket hisseleri net aktif değerine göre son 3 yıllık ortalaması olan %6’nın üzerinde %13 iskontolu işlem görmektedir.

ZİRAAT YATIRIM – Koç Holding KCHOL Hisse Analiz 3Ç18 – 08.11.2018

Koç Holding (KCHOL, Sınırlı Pozitif): Koç Holding’in 2018 yılı üçüncü çeyrek ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %1,8 oranında azalarak 1.267mn TL’ye gerilemiş ancak piyasa beklentisi olan 1.176mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Yapı Kredi Bankası, Arçelik ve Tofaş karlarının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi bunda ana etken olurken, Tüpraş ve Aygaz’ın 3. çeyrek karı ise beklentilerin altında kalmıştır. Üçüncü çeyrek kar rakamı ile birlikte holdingin Ocak-Eylül ana ortaklık net dönem karı 3.826,6mn TL’ye ulaşmıştır. Holding bir önceki yılın aynı döneminde 3.831,5mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti.

 

İŞ YATIRIM – Koç Holding KCHOL Hisse Analiz 2Ç18 – 15.08.2018

Kapanış (TL) : 14.35 – Hedef Fiyat (TL) : 20.07 – Piyasa Deg.(TL) : 36390 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 22.99 KCHOL TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 39.84

KCHOL 2Ç18 Finanal Sonuçları: Nötr
Koç Holding 2Ç18’de 1.42milyar TL konsolide net kar açıkladı. Net kar piyasa beklentisinin %11 üzerinde gerçekleşti (İş Yatırım: 1.35milyar TL, piyasa:1.27 milyar TL). Operasyonel karın yıllık bazda güçlü büyüme göstermesine karşın net kur farkı ve faiz giderlerindeki artış nedeni ile net kar geçen sene aynı döneme paralel gerçekleşti. Holding’in konsolide gelirleri 2Ç18’de yıllık bazda %43.4 artış göstererek 33.3 milyar TL’ye, konsolide FAVÖK ise yıllık bazda %40 artış göstererek 3.14milyar TL’ye yükseldi. FAVÖK marjı geçen seneki %9.6 seviyesinden %9.4’e geriledi. Holding’in net aktif değerinin %90’ınından fazlasını oluşturan iştiraklerinin finansallarını daha önce açıklamış olmasından dolayı önemli bir sürpriz olmaması nedeni ile bugün hisse fiyatında sonuçlarla alakalı önemli bir hareket beklemiyoruz.

OYAK YATIRIM – Koç Holding KCHOL Hisse Analiz 2Ç18 – 15.08.2018

Koç Holding 2. çeyrek için 1,418mn net kar açıkladı. Piyasa tahmini 1,275mn TL’ydi. Tüpraş, Aygaz ve Yapı Kredi Bankası’nın beklentilerin üzerinde kar açıklaması Koç Holding’in net karının da beklentinin üzerinde gelmesini sağladı. Şirketin iştiraklerinin karları daha önce açıklandığı için Koç Holding’in net karının beklentinin üzerinde geleceği sinyalini vermişti. Bu nedenle sonuçları nötr olarak değerlendiriyoruz. Şirket hisseleri net aktif değerine göre son 3 yıllık ortalaması olan %6’nın üzerinde %16 iskontolu işlem görmektedir.

ŞEKER YATIRIM – Koç Holding KCHOL Hisse Analiz 2Ç18 – 15.08.2018

Koç Holding (KCHOL) 2018 yılının ikinci çeyreğinde beklentilerin üzerinde net kar açıkladı. Şirket 2Ç18’de 1,418mlr TL net kar elde ettiğini duyurdu, geçen yılın ikinci çeyreğinde ise şirket 1,417mlr TL net kar elde etmişti. Piyasadaki ortalama net kar beklentisi 1.28mlr TL seviyesindeydi. İkinci çeyreğe ilişkin net kar rakamının da eklenmesiyle şirketin 1Y18’de kümüle net kar rakamı 2,56mlr TL seviyesine ulaşmış oldu (1Y17: 2,54mlr TL net kar)

DENİZ YATIRIM – Koç Holding KCHOL Hisse Analiz 2Ç18 – 15.08.2018

Koç Holding net karı beklentileri aşan Tüpraş ve Ford ’un katkısıyla piyasa tahmininin üzerinde gerçekleşti Koç Holding’in 1.418 milyon TL’lik 2Ç18 net kar rakamı çeyreklik olarak %24 oranında artarken, (yıllık bazda değişim olmadı) 1.275 milyon TL’lik piyasa beklentisinin %11 üzerinde gerçekleşmiştir. Bu güçlü karın sinyali güçlü gelen Tüpraş ve Ford rakamlarından alınmış olduğu için hisse fiyatı üzerine belirgin bir etkisi olmayacağını düşünüyoruz.

 

İŞ YATIRIM – Koç Holding KCHOL Hisse Analiz 1Ç18 – 10.05.2018

Kapanış (TL) : 13.35 – Hedef Fiyat (TL) : 20.07 – Piyasa Deg.(TL) : 33854 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 19.33 KCHOL TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 50.31

Koç Holding 1Ç18 finansallarını açıkladı- Nötr
Koç Holding, geçen seneki aynı döneme göre yatay, 1Ç18’de 1,14 milyar TL tutarında net kar açıkladı. İştirakler halihazırda 1Ç18 finansallarını açıkladığından ve neredeyse portföydeki tüm şirketlerin halka açık olması sebebiyle, açıklanan finansalların hisse performansı üzerinde bir etkisi olması beklemiyoruz.

OYAK YATIRIM – Koç Holding KCHOL Hisse Analiz 1Ç18 – 10.05.2018

Koç Holding 1. çeyrek için 1,141mn net kar açıkladı. Piyasa tahmini 988mn TL, bizim tahminimiz de 975mn TL’ydi. Tüpraş ve Aygaz’ın beklentilerin altında kar açıklamasına rağmen Yapı Kredi, Tofaş, Ford Otosan ve Arçelik’in beklenenin üzerindeki performansları net karın beklentinin üzerinde gelmesini sağladı. Şirketin iştiraklerinin karları daha önce açıklandığı için Koç Holding’in net karının beklentinin üzerinde geleceği sinyalini vermişti. Bu nedenle sonuçları nötr olarak değerlendiriyoruz.

AK YATIRIM – Koç Holding KCHOL Hisse Analiz 1Ç18 – 10.05.2018

Koç Holding 1Ç18’de 1,141 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar piyasa ortalama kar beklentisi olan 988 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. Beklentinin üzerinde gelen net kar ile bugün hissede olumlu tepki olabileceğini düşünüyoruz. Ciro yıllık bazda %10 artarak 1Ç18’de 24,414 milyon TL oldu

TACİRLER YATIRIM – Koç Holding KCHOL Hisse Analiz 1Ç18 – 10.05.2018

Koç Holding – 1Ç18 konsolide net karı 1.1 milyar TL olarak gerçekleşti ve yıllık bazda %1 ve çeyreksel bazda %6 arttı. Açıklanan net kar rakamı piyasa beklentisi olan 988 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. Dünkü kapanış fiyatlarıyla Koç Holding net aktif değerine göre %25 iskontolu işlem görmektedir.

 

Koç Holding bağlı ortaklık yönetim kurulunca temettü dağıtımına ilişkin karar alınması hakkında açıklama yaptı – 05.03.2018

İlgili şirket: AYGAZ – Şirketimizin %77 oranında, bağlı ortaklıklarımızdan Aygaz A.Ş.’nin ise %20 oranında pay sahibi olduğu bağlı ortaklığımız Enerji Yatırımları A.Ş.’nin (EYAŞ) yönetim kurulu tarafından, 1.737.271.395,10 TL tutarında nakit temettü dağıtılması ve temettü dağıtım tarihinin 29 Mart 2018 olarak belirlenmesi teklifinin, EYAŞ’ın 21 Mart 2018’de yapılacak genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir.

 

İŞ YATIRIM – Koç Holding KCHOL Hisse Yorum – 22.02.2018

Kapanış (TL) : 17.57 – Hedef Fiyat (TL) : 20.5 – Piyasa Deg.(TL) : 44556 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 15.04 KCHOL TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 16.68

Koç Holding brüt 876mn TL temettü dağıtma kararı aldı
Koç Holding Yönetim Kurulu 876mn TL (0.3455TL/hisse) nakit brüt temettü dağıtma kararını 22 Mart’ta yapılacak Genel Kurul’un onayına sunacak. Temettü dağıtma oranı %18’e temettü verimi %1.97’e karşılık geliyor. Temettü dağıtım başlangıç tarihi 2 Nisan olarak teklif edilecek.

İŞ YATIRIM – Koç Holding KCHOL Hisse Analiz 4Ç17 – 16.02.2018

Kapanış (TL) : 17.53 – Hedef Fiyat (TL) : 20.5 – Piyasa Deg.(TL) : 44454 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 15.2 KCHOL TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 16.94

KCHOL 4Ç17 Finanal Sonuçları: Net kar beklentilerin altında
Koç Holding 4Ç17’de 1.08milyar TL net kar açıkladı (İş Yatırım:1.2milyar TL, piyasa:1.24 milyar TL). Beklentilerin altında gerçekleşen net kar yıllık bazda sınırlı %3 artış gösterdi. Enerji ve beyaz eşya segmentilerinin zayıf katkısı otomotif segmentinin güçlü katkısı ile telafi edildi. Holding’in gelirleri 4Ç17’de yıllık bazda %30 artış göstererek 27.5milyar TL’ye yükseldi. Güçlü gelir büyümesine rağmen FAVÖK yıllık bazda %9.6 daralarak 2milyar TL’ye geriledi. FAVÖK marjı geçen seneki %10.6 seviyesinden %7.4 seviyesine düştü. Holding’in net aktif değerinin %90’ınından fazlasını oluşturan iştiraklerinin finansallarını daha önce açıklamış olmasından dolayı önemli bir sürpriz olmaması nedeni ile bugün hisse fiyatında sonuçlarla alakalı önemli bir hareket beklemiyoruz.

OYAK YATIRIM – Koç Holding KCHOL Hisse Analiz 4Ç17 – 16.02.2018

Koç Holding 4. Çeyrek için 1,077mn net kar açıkladı. Piyasa tahmini 1,242mn, bizim tahminimiz de 1,249’du. Tüpraş, Aygaz ve Arçelik’in beklenenden düşük kar açıklaması net karda sapmaya neden olmuş görünüyor. Koç Holding’in iştiraklerinin önceden açıklanan karları Koç Holding’in karının beklentinin altında kalacağı sinyalini vermişti. Bu nedenle hissede önemli bir piyasa etkisi beklemiyoruz.

AK YATIRIM – Koç Holding KCHOL Hisse Analiz 4Ç17 – 16.02.2018

Koç Holding 4Ç17 de yıllık %3 büyümeyle 1 milyar 77 milyon TL net kar açıkladı; ortalama piyasa beklentisi olan 1 milyar 242 milyon TL ve Ak Yatırım beklentisi olan 1 milyar 477 milyon TL’nin altında gerçekleşti. Bugün piyasa sonuçlara olumsuz tepki olabilir. Beklentilerden düşük gelen net kar rakamı temelde Koç Holding’in kombine cirosunun %55’ini oluşturan Arçelik, Tüpraş ve Aygaz’ın daha önce açıkladıkları ve beklentilerin altında gerçekleşen sonuçlardan kaynaklandı. 2017 tüm yılda yıllık %42 büyümeyle net kar 4 milyar 909 milyon TL olarak gerçekleşti. 4Ç17 konsolide ciro yıllık %30 büyümeyle 98 milyar 273 milyon TL olarak gerçekleşti. Cari hisse fiyatı cari net aktif değerine %10 ıskontoda. Bugün saat 17’de şirket sonuçlarla ilgili tele-konferans düzenleyecek.

TACİRLER YATIRIM – Koç Holding KCHOL Hisse Analiz 4Ç17 – 16.02.2018

Koç Holding – 4Ç17 sonuçlarını 1.077 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 1.242 milyon TL olan piyasa beklentisinin hafif altındadır. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %3 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %16 azaldı. Net kar beklentisindeki sapmanın ana sebebi Tüpraş’ın sonuçlarının beklentilerden daha zayıf gerçekleşmesidir.

DENİZ YATIRIM – Koç Holding KCHOL Hisse Analiz 4Ç17 – 16.02.2018

Koç Holding net karı Tüpraş’ın düşük katkısı yüzünden beklentilerin altında kaldı. Koç Holding, 4Ç17’de 1,077 milyon TL net kar açıkladı. Bu rakam piyasanın 1,242 milyon TL rakamının altında kalırken bizim daha muhafazakar 1,110 milyon TL beklentimiz ile daha uyumlu gerçekleşti. Tüpraş’ın beklenenden düşük net kar performansı piyasa ile arada oluşan negatif farkı açıklayabilir. Ancak halka açık iştiraklerinin sonuçlarının önceden açıklanması ve hissede bunların fiyatlanması nedeniyle sonuçların bugün hisse üzerinde belirgin bir etki yaratmasını beklemiyoruz.

 

 

OYAK YATIRIM – KCHOL Hisse Haber Yorum – 12.02.2018

KCHOL & AYGAZ: Koç Holding ve Aygaz %49,62 iştirakleri olan Entek’in sermaye artırımı için her ikisi de 203,9 milyon TL nakden ödeme yapacak. 9 aylık finansallara göre Aygaz’ın 456 milyon TL net borcu, Koç Holding’in de 573 milyon dolar net nakdi bulunmaktadır. Gelişmeyi Aygaz’ın net borcunu daha da arttıracağı için sınırlı olumsuz, Koç Holding için ise nötr olarak değerlendiriyoruz.

 

İŞ YATIRIM – Koç Holding KCHOL Hisse Haber Yorum – 18.12.2017

Kapanış (TL) : 17.51 – Hedef Fiyat (TL) : 20.5 – Piyasa Deg.(TL) : 44404 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 17.58 KCHOL TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 17.08

Koç Holding’in iştiraki Setur Marinas Alimos Yat Limanı ile ilgilenebilir

Gazete haberine göre Koç Holding’in iştiraki Setur Marinas Yunanistan ve Balkan’ların en büyük yat limanı olan Alimos Yat Limanı ile ilgileniyor. Habere göre Ocak 2018’de ilk tekliflerin alınması beklenen 1.110 kapasiteli liman için Setur yerel bir ortakla konsorsiyum oluşturmayı planlıyor. Setur’un yerel bir ortakla oluşturduğu konsorsiyum Yunanistan’daki Midilli Limanı’nın işletim hakkını 2012 yılında 40 yıllığına kazanmıştı. Setur Koç Holding için hesapladığımız NAD’in %0.5’inden daha azını oluşturuyor. Koç Grubundan konu ile ilgili herhangi bir duyuru yapılmazken ihale ilgili de henüz detaylar belli değildir.

 

İŞ YATIRIM – Koç Holding KCHOL Hisse Haber Yorum – 20.11.2017

Kapanış (TL) : 16.86 – Hedef Fiyat (TL) : 18.2 – Piyasa Deg.(TL) : 42755 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 17.42 KCHOL TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 7.95

Otokoç Yunan oto kiralama Şirket’i Olympic satın alıyor
Otokoç Avis Budget ile birlikte Yunan oto kiralama Şirket’i Olympic Commercial and Tourist Enterprises’ı toplam 80.6mn euro bedelle satın almak için anlaşma imzaladığını açıkladı. Otokoç’un Ortak Girişim Grubu’ndaki payı %80 olacak ve payı oranında bedelin 64.5mn euro’sunu ödeyecek. Otokoç değerlememiz KCHOL NAV hesaplamamızın %3’ünü oluşturuyor. Anlaşmanın bedeli ise NAV’nin %1’inden daha düşük kısmına denk geliyor. Biz haberin KCHOL hisse fiyatında önemli bir hareket yaratmasını beklemiyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Koç Holding KCHOL Hisse Haber Yorum – 20.11.2017

Otokoç (OTOKC): Şirketin Yunanistan’da Avis, Budget ve Payless lisansları altında kısa ve uzun dönem araç kiralama faaliyetinde bulunan Olympic Commercial and Tourist Enterprises S.A. (Olympic) şirketi hisselerinin, Şirketin %80 ve Avis Budget Group (ABG) şirketlerinden Avis Europe Holdings Limited’in (Avis Europe) %20 hissedar olacağı bir Ortak Girişim Şirketi tarafından satın alınması konusunda ABG ile mutabakata varılmış olup, Otokoç Holland B.V. süreçte Ortak Girişim Şirketi olarak yer alacaktır.

Yapılan mutabakat çerçevesinde, Olympic paylarının tamamı için bir Hisse Devir Sözleşmesi imzalanmış, ayrıca hisse devrinde alıcıların ve Ortak Girişim Şirketi yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde garantör olarak, Şirket ve Avis Europe tarafından Piraeus Bank S.A.’ya hitaben Ana Şirket Garanti Mektubu iletilmiştir. Olağan ticari faaliyetler dışında önemli işlemlerin gerçekleşmesi halinde düzeltmeye tabi olmak üzere, Olympic hisselerinin %100’ü için toplam devir bedeli olan 80,8mn EUR, ilgili yasal izinlerin alınmasını müteakip sözleşmedeki ödeme planına uygun olarak ödenecektir. Kapanış şartlarının yerine getirilmesine bağlı olan hisse devirlerinin 4 ay içerisinde gerçekleşmemesi durumunda tarafların sözleşmeyi feshetme hakkı bulunmaktadır. Ayrıca, Yunanistan’da yürütülecek ortak faaliyetler ve ilgili şirketlerin yönetim, denetim, sermaye gibi esaslarını düzenlemek amacıyla Şirket ve Avis Europe arasında bir Ortaklık Anlaşması imzalanmıştır. Ortaklık Anlaşması uyarınca ilk etapta Otokoç Holland B.V.’nin %20 oranındaki payları, Avis Europe’a devredilecektir. Ayrıca Otokoç Holland B.V.’nin %10 oranındaki payları kapanıştan bir yıl sonra, %10 oranındaki payları ise kapanıştan 2 yıl sonra payların Piraeus Bank S.A.’dan alım fiyatını baz alan ve Ortaklık Anlaşması’nda tanımlanan yönteme göre belirlenen fiyat üzerinden Avis Europe’a devredilecektir.

 

İŞ YATIRIM – Koç Holding KCHOL Hisse Analiz 3Ç17 – 09.11.2017

Kapanış (TL) : 17.44 – Hedef Fiyat (TL) : 18.2 – Piyasa Deg.(TL) : 44226 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 17.24 KCHOL TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 4.36

KCHOL 3Ç17 Finansal Sonuçları
Koç Holding 3Ç17 finansallarında 1.29 milyar TL net kar açıkladı. Yıllık bazda %32 artış gösteren net kar piyasa beklentisinin hafif altında gerçekleşti (İş Yatırım: 1.3milyar TL, piyasa:1.33milyar TL). Otomotiv ve banka segmentlerinin beklentimizden yüksek gelen karları (sonuçlarını daha önce açıkladıkları için sürpriz değil), dün seans kapandıktan sonra karını açıklayan Tüpraş’ın beklentilerin altında kalan kar katkısını dengelediği için sonuçlar beklentimize paralel gerçekleşti. Koç Holding’in cari net varlık değerinin %27’sini oluşturan Türpraş’ın net kar katkısının piyasa beklentisinin %24 altında gerçekleşmesi nedeniyle bugün hem KCHOL hem de TUPRS hisselerinde olumsuz tepki görebileceğimizi düşünüyoruz.

DENİZ YATIRIM – Koç Holding KCHOL Hisse Analiz 3Ç17 – 09.11.2017

Koç Holding net kar performansı beklentilerin biraz altında Koç Holding 3Ç17’de 1,290 milyon TL net kar açıkladı. Bu rakam beklentilerin %4 altında kaldı. Tüpraş’daki olumsuz faaliyet karına rağmen güçlü otomotiv performansı daha olumsuz bir tabloyu engelledi. Sonuçların hisse üzerinde kısmen olumsuz etkisi olabilir.

OYAK YATIRIM – Koç Holding KCHOL Hisse Analiz 3Ç17 – 09.11.2017

Koç Holding (KCHOL, EÜ, Fiyat:17.44TL, Piyasa Değeri TL44,226mn): Koç Holding 3Ç17’de piyasa beklentisi olan 1,328mn TL’nin %3 altında ve bizim beklentimiz 1,193mn TL’nin %8 üzerinde 1,290mn TL net kar açıkladı. 3Ç17’de net kar yıllık bazda %32 artmıştır. Koç Holding’in iştiraklerinden Ford Otosan, Tofaş ve Yapı Kredi sırasıyla piyasa beklentilerinin %27, %11 ve %11 üzerinde kar açıklamıştı. Dün açıklanan Tüpraş net karı ise piyasa beklentisinin %27 altında kaldı. Beklentilerin altında gelen Tüpraş sonuçlarının etkisiyle Koç Holding’in net karı piyasa beklentisinin hafif altında gerçekleşti. Bu nedenle hisse etkisinin hafif olumsuz olmasını bekliyoruz. Koç Holding mevcut durumda NAD’ine göre tarihi iskontosu %6’nın üzerinde %15 iskonto ile işlem görmektedir. Koç Holding için tahminlerimizi revize edeceğiz.

AK YATIRIM – Koç Holding KCHOL Hisse Analiz 3Ç17 – 09.11.2017

Hedef Fiyat: 18,6TL

Aygaz, 3Ç17’de 166 milyon TL net kâr açıkladı. Ortalama piyasa beklentisi 180 milyon TL net kâr, bizim tahminimiz ise 203 milyon TL net kârdı. Sapmanın temel nedeni, EYAŞ’ın beklentilerin altında gelen katkısı oldu. Aygaz, EYAŞ’taki %20 sahipliği dolayısıyla Tüpraş’da %10,2 hisseye sahip. Öte yandan şirketin 3Ç17 FAVÖK’ü (120 milyon TL) ortalama piyasa beklentisinin (85 milyon TL) ve bizim beklentimizin (107 milyon TL) üstünde gerçekleşti. Aygaz için “NÖTR” tavsiyemizi korurken, hedef fiyatımızı hisse başına 18,3TL’den 18,6TL’ye yükseltiyoruz.

GARANTİ YATIRIM – Koç Holding KCHOL Hisse Analiz 3Ç17 – 09.11.2017

Koç Holding (KCHOL, EÜ, Fiyat:17.44TL, Piyasa Değeri TL44,226mn): Koç Holding 3Ç17’de piyasa beklentisi olan 1,328mn TL’nin %3 altında ve bizim beklentimiz 1,193mn TL’nin %8 üzerinde 1,290mn TL net kar açıkladı. 3Ç17’de net kar yıllık bazda %32 artmıştır. Koç Holding’in iştiraklerinden Ford Otosan, Tofaş ve Yapı Kredi sırasıyla piyasa beklentilerinin %27, %11 ve %11 üzerinde kar açıklamıştı. Dün açıklanan Tüpraş net karı ise piyasa beklentisinin %27 altında kaldı.

Beklentilerin altında gelen Tüpraş sonuçlarının etkisiyle Koç Holding’in net karı piyasa beklentisinin hafif altında gerçekleşti. Bu nedenle hisse etkisinin hafif olumsuz olmasını bekliyoruz. Koç Holding mevcut durumda NAD’ine göre tarihi iskontosu %6’nın üzerinde %15 iskonto ile işlem görmektedir. Koç Holding için tahminlerimizi revize edeceğiz.

İŞ YATIRIM – Koç Holding KCHOL Hisse Analiz 2Ç17 – 18.08.2017

Kapanış (TL) : 17.02 – Hedef Fiyat (TL) : 18.2 – Piyasa Deg.(TL) : 43161 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 33.72 KCHOL TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 6.93

KCHOL 2Ç17 Finansal Sonuçları
Koç Holding 2Ç17’de piyasa beklentisinin üzerinde 1.42milyar TL net kar açıkladı İş Yatırım: 1.2 milyar TL, piyasa:1.25 milyar TL). Net kar enerji ve otomotiv segmentlerinin güçlü katkısı ile yıllık bazda %54 artış gösterdi. Şirket’in konsolide gelirleri yıllık bazda 36% artış göstererek 23.2milyar TL’ye yükselirken FAVÖK %69 artış göstererek 2.24milyar TL’ye yükseldi. Net Aktif Değerinin %90’ından fazlasını oluşturan halka açık iştiraklerinin sonuçları daha önce açıklamış olması nedeni ile sonuçların hisse fiyatı üzerinde önemli bir etki yaratmasını beklemiyoruz.

AK YATIRIM – Koç Holding KCHOL Hisse Analiz 2Ç17 – 18.08.2017

Koç Holding net kârını 2Ç17’de önceki yılın aynı dönemine göre %82 artırarak 2,42 milyar TL olarak açıkladı. Böylece holdingin dönem kârı 1,25 milyar TL düzeyinde olan analist beklentilerinin önemli derecede üzerinde gerçekleşmiş oldu. Koç Holding’in 2Ç17 FAVÖK marjı %9,7 ile 2Ç16’daki %7,8’in çok üzerinde gelirken, satış gelirleri de yıllık %36 artarak 2Ç17’de 23,1 milyar TL’ye ulaştı. Holding net kârının kuvvetli gelmesi özellikle yatırımlarını tamamlayan Tüpraş’ın kuvvetli dönem sonucundan kaynaklanıyor. Ayrıca, otomotiv ve dayanıklı tüketim segmentlerinin de performansa olumlu katkısı oldu. Koç Holding yılın ilk altı aylık döneminde de toplam 4,27 milyar TL’lik net kâra ulaşarak önceki yıla göre %108 artış sağladı. Holding bugün saat 16.00’da 2Ç17 sonuçları hakkında bir analist konferansı düzenleyecek.

DENİZ YATIRIM – Koç Holding KCHOL Hisse Analiz 2Ç17 – 18.08.2017

Koç Holding 2Ç17 Net Karı Beklentilerin üzerinde Koç Holding 2Ç17 için 1,417mlnTL net kar açıkladı. Bu rakam geçen yıla kıyasla %54 artışa tekabül ederken, piyasa beklentilerinin de %13 üzerinde gerçekleşti. Tüpraş ve Tofaş’ın beklenenden üstün kar performansı net kardaki olumlu performansı açıklıyor. Şirket bugün saat 4’de sonuçlarını değerlendireceği bir tele-konferans düzenleyecek. Halka açık şirketleri sonuçlarını önceden açıklamış olsa da sonuçların hisse üzerindeki etkisi kısmen olumlu olabilir. Hisse için %16 getiri potansiyeline işaret eden 19.70TL hedef fiyatımızla AL tavsiyemizi sürdürüyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Koç Holding KCHOL Hisse Analiz 2Ç17 – 18.08.2017

Koç Holding (KCHOL, Sınırlı Pozitif): Holding’in 2017 yılı 2. çeyrek ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %54,4 oranında artarak 1.417,1mn TL’ye piyasa beklentisi olan 1.251mn TL’yi de aşarak iyi bir görüntü sergilemiştir. İkinci çeyrek kar rakamıyla birlikte Holding’in ilk yarı ana ortaklık net dönem karı 2.541,6mn TL’ye ulaşmış ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %77,2 oranında artış kaydetmiştir.

OYAK YATIRIM – Koç Holding KCHOL Hisse Yorum – 02.06.2017

Koç Holding’in Halka Açıklık Oranı Arttı

KCHOL: Koç aile üyelerinin KCHOL’daki hisse başına 15.87TL’den 107 milyon adet (%4.22) hisse satışı 1 Haziran itibariyle tamamlandı. Bu satışla birlikte Koç ailesinin hisse oranı %64.29 seviyesine gerilerken şirketin halka açıklık oranı %26.46 seviyesine yükselmiş oldu.

AK YATIRIM – Koç Holding KCHOL Hisse Analiz – 02.06.2017

1Ç17 sonuçların ardından Koç Holding için 12 aylık hedef fiyatımızı 15,72 TL’den 19,28TL’ye yükseltirken getiri beklentimizi ‘Endeksin Üzerinde’ olarak revize ediyoruz. Hedef fiyattaki değişiklik 1Ç17 sonuçlardan sonra iştiraklerde yapılan hedef fiyat revizyonlarından kaynaklanmaktadır. Mevcut durumda Koç Holding hisseleri cari net aktif değerine (NAD) göre %10, hedef NAD’ine göre ise %17 iskontolu işlem görmektedir. Koç Holding NAD’ine göre son 5 yılda ortalama %5 iskontolu işlem görmüştü. Yıllık bazda %25 değer kazanan Koç Holding hisselerinin getiri aynı dönemde BİST-100’e paralel getiri getirdi

Aile üyeleri %4,2 pay sattı. Geçen hafta Koç aile üyeleri 107 milyon adet Koç Holding hissesini (%4,2 pay) hisse başına 15,87 TL fiyattan sattı (toplam tutarı 1.698 milyar TL; 3,564 dolar/TL üzerinden 476 milyon dolar). Bizim tahminimize göre Koç aile üyelerinin elinde halen 580 milyon adet (%23 pay) bulunmaktadır. Aile üyelerinin bu hisseleri 180 gün süreyle satmayacaklarını taahhüt etmişlerdir.

Koç Holding’in 1Ç17 konsolide finansal sonuçları beklentilerden iyi geldi. 1Ç17’de Koç Holding 1 milyar 125 milyon TL net kar açıkladı. Yıllık bazda %118 büyümeye işaret eden bu tutar ortalama piyasa beklentisi olan 910 milyon TL’nin üstünde gerçekleşti. 1Ç17 VAFÖK marjı %10,5 ile 1Ç16’daki %6,7 marjın üzerindedir. 1Ç17’de konsolide ciro yıllık %59 büyüme ile 22,1 milyar TL’ye ulaştı. Güçlü gelen faaliyet performansı ağırlıklı olarak Tüpraş’ın RUP yatırımın tamamlanması sonrasışirketteki 2016 ve 1Ç17’deki iyileşmelerle ortaya çıktı. Otomotiv ve Dayanıklı Tüketim sektörlerinde faaliyet gösteren Koç Grubu şirketlerinin de sonuçlara olumlu katkıları oldu.

Koç Holding’in Türkiye ekonomisini yansıtan dengeli bir faaliyet portföyü bulunmaktadır. Koç Holding enerji, otomotiv, dayanıklı tüketim, bankacılık, turizm, perakende ve gıda sektörleri başta olmak üzere grup şirketleri ile Türkiye ekonomisini yansıtan bir grup konumundadır. Aynı zamanda bu portföy ekonomide yaşanan dalgalanmalara karşı yurtdışı ve dövize endeksli gelirler ile de nispeten defansif bir yatırım imkanı sağlamaktadır

Riskler. Aile üyelerinin ileride daha fazla hisse satma ihtimali ortaya çıkabilir. Ancak geçtiğimiz günlerdeki satış sonrası hisse fiyatının ilk reaksiyon sonrası çabuk bir toparlanma gösterdiğine de dikkat çekmek isteriz.

DENİZ YATIRIM – Koç Holding KCHOL Hisse Opsiyonlar Poziyonu Önerisi – 02.06.2017

KCHOL”un düşme potansiyeli limitli bularak put opsiyon kullanım seviyesinin (15.50) altında kapanışlarda long olabilme riskini alabilen; ayni zamanda portföyünde bulunan KCHOL uzun pozisyonlarında kar satisi yapmak isteyen veya KCHOL ’un yukarı hareketinin limitli olduğunu düşünerek call opsiyon kullanım seviyesinin(17.00) üstüne olan bir hareketin satış riskini alabilen yatırımcılarımız için KCHOL’de satış yönlü (Prim alma) Strangle (es zamanlı ve ayni miktarda call ve put) fiyatladık. • 31/07 vade KCHOL 15.50/17.00 strangle bid:0.48tl/hisse (16.02 ref)

İŞ YATIRIM – Koç Holding KCHOL Hisse Analiz – 26.05.2017

Koç Holding’de Pozisyon Alınır mı?

Borsada dünkü düşüşün yaklaşık %90’ı Koç ve Sabancı grubu hisselerinden kaynaklandı. Dünkü kapanış itibarı ile Koç Holding’in net aktif değerine göre ıskontosu %6.4 ‘e genişlemiş durumda. Bu son bir yıllık ortalama iskonto seviyesinin (%2.8) yaklaşık 2 katı. Koç Holding hissesi alıp halka açık iştirakleri satarak piyasa riski almadan ıskontonun kapanacağına yönelik bir pozisyon almak şu aşamada oldukça mantıklı görülüyor.

DENİZ YATIRIM – Koç Holding KCHOL Hisse Analiz – 26.05.2017

Koç Ailesi Koç Holding’in %4.2 hissesini sattı. Koç Ailesi üyeleri 107 milyon adetlik hisseyi hızlandırılmış talep toplama yöntemi ile yurtdışında yerleşik kurumsal yatırımcılara tahsisli olarak sattı. Bloomberg’e göre satış hisse başına 15.87TL’den gerçekleşti ki bu rakam hissenin son kapanış fiyatına kıyasla %6’lık bir iskontoya işaret ediyor. Satış sonrası holdingin halka açıklık oranının %26.3’e ulaşması bekleniyor. Satış haberi hisse üzerinde kısa vadeli bir olumsuz etki yaratabilir ancak uzun vadede artacak likiditenin olumlu etki doğurması da söz konusu olabilir

ŞEKER YATIRIM – Koç Holding KCHOL Hisse Haber Yorum – 26.05.2017

Caroline Nicole Koç’un (12mn TL nominal), Mehmet Ömer Koç’un (12mn TL nominal), Yıldırım Ali Koç’un (12mn TL nominal), Mustafa Rahmi Koç’un (35mn TL nominal) ve Suna Kıraç’ın (35mn TL nominal), Kurul kaydında olan ancak borsada işlem görmeyen statüde toplam 107mn TL nominal tutarlı Koç Holding (KCHOL) pay senetlerinin borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla MKK’ya başvurduğu açıklandı. Satışa konu edilecek toplam nominal tutarlı pay şirket sermayesinin %4,22’sine, dolaşımdaki pay tutarının ise %19,0’una isabet etmektedir. Satışın gerçekleşmesi halinde Koç Holding A.Ş.’nde Koç Ailesi’nin doğrudan sermaye payının %11,67, Koç Ailesi ve Koç Ailesi üyeleri tarafından sahip olunan şirketlerin payının %64,76 olması; Koç Holding A.Ş.’nin halka açıklık oranının ise %26,46’ya yükselmesi beklenmektedir. Ayrıca; hızlandırılmış talep toplama işleminin tamamlandığı ve 1 TL nominal değerli pay için satış fiyatının 15,87 TL olarak belirlendiği bildirildi.

 

Rahmi Koç’tan KAP Açıklaması – 25.05.2017

Koç Holding A.Ş. ile ilgili olarak Mustafa Rahmi Koç tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır:

Hisse Satış Fiyatının Belirlenmesi: 24 Mayıs 2017 tarihli özel durum açıklamamızı takiben, sahibi olduğumuz toplam 107 milyon TL nominal değerli Koç Holding A.Ş. payları için hızlandırılmış talep toplama işlemi tamamlanmış olup, bedeli nakden ve peşinen ödenmek üzere 1 TL nominal değerli pay için satış fiyatı 15,87 TL olarak belirlenmiştir. Söz konusu hisselerin devir işlemi tamamlandığında ayrıca açıklama yapılacaktır.

İŞ YATIRIM – Koç Holding KCHOL Hisse Haber Analiz – 25.05.2017

Kapanış (TL) : 17.02 – Hedef Fiyat (TL) : 18.1 – Piyasa Deg.(TL) : 43161 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 14.62 KCHOL TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 6.35

Koç Ailesi üyeleri hisse başına 15.87TL fiyattan 107 milyon Koç Holding hissesi satıyor
Koç Ailesi üyeleri hızlandırılmış talep toplama yöntemi ile 477 milyon dolar değerinde ödenmiş sermayenin %4.2’sine ve halka açık kısmın %19’a denk gelen Koç Holding hisselerini satacağını açıkladı. Hisse satış fiyatı dünkü kapanış fiyatına nazaran %6.8 iskontoya denk geliyor. Koc Holding geçmiş bir yıllık ortalama %2.8 NAD iskontosuna kıyasla mevcut NAD’ine göre %1.5 iskonto ile işlem görüyor. Bugün açılışta hissede aşağı yönlü hareket görebiliriz. Ancak, geçmiş ortalama iskontosuna kıyasla daha çekici olan iskonto nedeniyle açılıştaki aralık daha az olabilir.

DENİZ YATIRIM – Koç Holding KCHOL Hisse Haber Analiz – 25.05.2017

Koç Ailesi Koç Holding’in %4.2 hissesini sattı. Koç Ailesi üyeleri 107 milyon adetlik hisseyi hızlandırılmış talep toplama yöntemi ile yurtdışında yerleşik kurumsal yatırımcılara tahsisli olarak sattı. Bloomberg’e göre satış hisse başına 15.87TL’den gerçekleşti ki bu rakam hissenin son kapanış fiyatına kıyasla %6’lık bir iskontoya işaret ediyor. Satış sonrası holdingin halka açıklık oranının %26.3’e ulaşması bekleniyor. Satış haberi hisse üzerinde kısa vadeli bir olumsuz etki yaratabilir ancak uzun vadede artacak likiditenin olumlu etki doğurması da söz konusu olabilir.

İŞ YATIRIM – Koç Holding KCHOL Hisse Analiz 1Ç17 – 10.05.2017

Kapanış (TL) : 17.05 – Hedef Fiyat (TL) : 16.6 – Piyasa Deg.(TL) : 43237 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 13.86 KCHOL TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: -2.64

Koç Holding 1Ç17’de 1125mn TL net kar açıkladı. Yıllık bazda %118 artış gösterderdi. Bizim beklentimiz. Bizim beklentimiz 870mn TL ve piyasa beklentisi 910mn TL’nin üzerinde gerçekleşti. Şirket’in konsolide gelirleri yıllık bazda 59% artış göstererek 22.3milyar TL’ye yükselirken FAVÖK %149 artış göstererek 2.3milyar TL’ye yükseldi. Net Aktif Değerinin %90’ından fazlasını oluşturan halka açık iştiraklerinin sonuçları daha önce açıklamış olması nedeni ile sonuçların hisse fiyatı üzerinde önemli bir etki yaratmasını beklemiyoruz.

DENİZ YATIRIM – Koç Holding KCHOL Hisse Analiz 1Ç17 – 10.05.2017

Koç Holding 1Ç17’de 1,125 mln TL net kar açıklayarak yıllık bazda %118’lik bir büyüme gerçekleştirdi. Bu rakam piyasa beklentisi olan 910 mln TL’nin oldukça üzerinde kalırken bizim görece yüksek beklentimiz olan 1,175 mln TL ile uyumlu. Olumlu sonuçların beklenenin üzerinde performans gösteren Tüpraş karından kaynaklandığı görülüyor. Şirket 1ç17 sonuçlarını değerlendirmek üzere bugün saat 17:00’de telekonferans gerçekleştirecek. Holding’in iştiraklerinin finansallarını önceden açıklamış olmaları nedeniyle bugün hisse üzerinde önemli bir değişim beklemiyoruz. KCHOL için 16.60 TL hedef fiyatımızla TUT tavsiyeimizi koruyoruz. Hisse, an itibariyle net aktifine oranla %2 primle işlem görürken bu oran tarihsel ortalama iskontosu olan %4’ün biraz üzerinde.

AK YATIRIM – Koç Holding KCHOL Hisse Analiz 1Ç17 – 10.05.2017

Koç Holding 1Ç17’de yıllık bazda %118 büyüme 1 milyar 125 milyon TL net kar açıkladı. Ortalama piyasa beklentisi olan 910 milyon TL’nin üstünde. 1Ç17 ciro yıllık %59 büyüme ile 22 milyar 136 milyon TL olarak gerçekleşti. 1Ç17 marjı %10,5 ile 1Ç16’daki %6,7’nin üstünde. Faaliyetlerdeki iyileşme temelde Tüpraş’daki iyileşmelerden kaynaklandı. Ancak diğer bölümler olan otomotive ve dayanıklı tüketimin de olumlu katkılar oldu. Bugün piyasada olumlu tepki bekliyoruz.

OYAK YATIRIM – Koç Holding KCHOL Hisse Analiz 1Ç17 – 10.05.2017

Koç Holding yılın ilk çeyreğinde 1,125 milyon TL net kar açıklarken bu rakam piyasa beklentisi olan 910 milyon TL’nin üzerinde gelmiş oldu. Özellikle Tüpraş ve Yapı Kredi’deki güçlü performans rakamlara olumlu yansıdı. Şirketin kombine VAFÖK rakamı ise 4.6 milyar TL seviyesine ulaşarak 2016 ilk çeyrek rakamı olan 2.7 milyar TL’nin oldukça üzerine çıkmış oldu.

Koç Holding’den Kar Payı Dağıtımına İlişkin Genel Kurul Kararı – 30.03.2017
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKCHL00022
Peşin
0,3259
32,59
0,3259
32,59
B Grubu, KCHOL, TRAKCHOL91Q8
Peşin
0,3259
32,59
0,277134
27,7134
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
06.04.2017
06.04.2017
10.04.2017
07.04.2017

*) A grubu payların tamamı tam mükellef tüzel kişilerden oluştuğu için stopaj söz konusu değildir. B grubu hisselerin stopaja tabi olmadığı bilinen tüzel kişi ortakların payına isabet eden kısım için stopajsız hesaplama yapılırken, bilinmeyen kısmın tamamı için stopaj olduğu varsayılarak hesaplama yapılmıştır.

(**) Temettü ve intifa payı toplamı olan 924.481.155,64 TL’nin 2.250.398,33 TL’si cari yıl yasal karının istisna kazançlarına isabet eden kısmından, 922.230.757,31 TL’si ise cari yıl yasal karının diğer kazançlara isabet eden kısmından karşılanacak olup, istisna olmayan kazançlara isabet eden kısım üzerinden stopaj uygulanacaktır.

 

EYAŞ Kararı Hakkında, Oyak Yatırım – 07.03.2017

Koç Holding’in %77 oranında ve bağlı ortaklığı Aygaz’ın ise %20 oranında pay sahibi olduğu Enerji Yatırımlarının (EYAŞ) yönetim kurulu tarafından, EYAŞ’ın 29 Mart tarihinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında 2016 yılı kârından 437,45 milyon TL’lik tutarın nakit temettü olarak dağıtılması ve temettü dağıtım tarihinin 4 Nisan olarak belirlenmesi tekliflerinin ortakların onayına sunulmasına karar verildi.

Deniz Yatırım- Temettü Açıklaması Yorumu – 07.03.2017

Koç Holding’in KAP’a yaptığı açıklamaya göre Tüpraş’ın %51’ine sahip olan Enerji Yatirimlari 437.5 mln TL temettü ödeyecek. Koç Holding ve Aygaz Enerji Yatirimlari’ndaki sırasıyla %77 ve %20 payları için 336.8 mln TL ve 97.5 mln TL temettü geliri elde edecekler. Bu Enerji Yatirimlari’nin yaptığı ilk temettü ödemesi olacak. Hatırlanacağı gibi, Enerji Yatirimlari, Tüpraş’taki %51 payı için 794.1 mln TL temettü geliri elde edecek. (KAP)

Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı – 03.03.2017

(*) A grubu payların tamamı tam mükellef tüzel kişilerden oluştuğu için stopaj söz konusu değildir. B grubu hisselerin stopaja tabi olmadığı bilinen tüzel kişi ortakların payına isabet eden kısım için stopajsız hesaplama yapılırken, bilinmeyen kısmın tamamı için stopaj olduğu varsayılarak hesaplama yapılmıştır.

(**) Temettü ve intifa payı toplamı olan 924.481.155,64 TL’nin 2.250.398,33 TL’si cari yıl yasal karının istisna kazançlarına isabet eden kısmından, 922.230.757,31 TL’si ise cari yıl yasal karının diğer kazançlara isabet eden kısmından karşılanacak olup, istisna olmayan kazançlara isabet eden kısım üzerinden stopaj uygulanacaktır.

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKCHL00022
Peşin
0,3259
32,59
0,3259
32,59
B Grubu, KCHOL, TRAKCHOL91Q8
Peşin
0,3259
32,59
0,277134
27,7134
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
06.04.2017
 
10.04.2017
07.04.2017

 

İŞ YATIRIM – Koç Holding KCHOL Hisse Analiz 4Ç16 – 17.02.2017

Kapanış (TL) : 15.23 – Hedef Fiyat (TL) : 15.3 – Piyasa Deg.(TL) : 38622 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 10.8 KCHOL TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 0.46

KCHOL 4Ç16 Finansal Sonuçları
Koç Holding 4Ç16’da 1046mn TL net kar açıkladı. Yıllık bazda %23 düşüş gösterirken bizim beklentimiz 930mn TL ve piyasa beklentisi 982mn TL’nin üzerinde gerçekleşti. Net karda yıllık bazda yaşanan düşüş geçtiğimiz yıl aynı dönemde gayrimenkul satışından kaynaklı 223mn TL tek seferlik kar kaydedilmiş olmasından kaynaklandı. Net Aktif Değerinin %90’ından fazlasını oluşturan halka açık iştiraklerinin sonuçları daha önce açıklamış olması nedeni ile sonuçların hisse fiyatı üzerinde önemli bir etki yaratmasını beklemiyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Koç Holding KCHOL Hisse Analiz 4Ç16 – 17.02.2017

Koç Holding (KCHOL, Nötr): Koç Holding’in 2016 yılı 4.çeyrek ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %22,7 oranında azalarak 1.045,8mn TL’ye gerilemiş ancak piyasa beklentisi olan 991mn TL’nin hafif üzerinde gerçekleşmiştir. Bu düşüşte kur kaynaklı finansman giderlerinde kaydedilen yükseliş ana etken olmuştur. Son çeyrek kar rakamı ile birlikte 2016 yılı ana ortaklık net dönem karı 3.460mn TL’ye ulaşmış ve 2015 yılına göre %3 oranında gerileme kaydetmiştir.

OYAK YATIRIM – Koç Holding KCHOL Hisse Analiz 4Ç16 – 17.02.2017

2016 yılının son çeyreğinde 1,046 milyon TL net kar açıklarken bu rakam piyasa beklentisi olan 982 milyon TL üzerinde gerçekleşmiş oldu. Özellikle Tüpraş’ın güçlü kar rakamları şirketin finansallarını olumlu etkiledi.

AK YATIRIM – Koç Holding KCHOL Hisse Analiz 4Ç16 – 17.02.2017

Koç Holding 4Ç16’da 1,046 milyar TL net kar elde etti (yıllık bazda %23 düşüş). Piyasa beklentisi 982 milyon TL net kar, bizim beklentimiz 1,230 milyon TL net kar yönündeydi. Bu sonuçla şirketin 12A16 kümülatif net kar rakamı 3,46 milyar TL’ye ulaştı (yıllık bazda %3 düşüş).

DENİZ YATIRIM – Koç Holding KCHOL Hisse Analiz  – 24.01.2017

Koç Holding’i %5 üzerinde relatif getiri ile model portföyümüzden çıkarıyoruz

8 Kasım 2016’da model portföye soktuğumuzdan bu yana Koç Holding hissesi nominal %15.7, relatif %5.5 getiri sağladı. Mevcut fiyat seviyesi hedef fiyatımıza kıyasla artık pozitif bir getiri potansiyeline işaret etmemekte. Hisse mevcut net aktif değerine kıyasla %1 iskonto ile işlem görüyor ki bu rakam da tarihsel ortalama olan %5’in de altında. Bu yüzden bu seviyeleri kar realizasyonu fırsatı olarak görüyor ve hisseyi model portföyümüzden çıkarıyoruz.