Ana Sayfa Raporlar Hisse Yorumları Klimasan KLMS...

Klimasan KLMSN Hisse Analiz ve Yorumları

klimasan-klmsn-hisse-yorumlariKlimasan KLMSN hisse senedi ile ilgili tüm güncel hisse analiz, haber ve hisse yorumlarını aşağıda sıralı halde bulabilirsiniz. Bu sayfadan KLMSN hissesi ile ilgili çıkmış tüm haber, rapor ve teknik analizleri takip edebilirsiniz.

TACİRLER YATIRIM – Klimasan KLMNS Hisse Analiz 1Ç21 – 11.05.2021

Klimasan – 1Ç21 sonuçlarını 19,9 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 16 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 344 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %118 arttı. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %61 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %30 oldu. (1Ç20: %34) Şirket, 1Ç21’de 37,1 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %31 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 720 baz puan azalarak %11 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 1416 baz puan azaldı ve %18 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 940 baz puan azaldı ve %10 olarak gerçekleşti. Şirket 1Ç21’de sahip olduğu eurobond portföyü ile yatırım fonu ve hisse senetlerinin gerçeğe uygun değer artış / azalışlarından 15,5 milyon TL gelir kaydetti (1Ç20: 1,7 milyon TL) Net işletme sermayesi ise 791 milyon TL (1Ç20: 567 milyon TL ve 4Ç20: 542 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %68 (1Ç20: %62 ve 4Ç20: 55%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %65 artarak 630,3 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 4,1 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 1,7 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 11,1 F/K çarpanından ve 10,2 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

ZİRAAT YATIRIM – Klimasan KLMNS Hisse Analiz 1Ç21 – 11.05.2021

Klimasan (KLMSN, Sınırlı Pozitif): Klimasan 1Ç2021’de 19,9mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamıştır. Şirket geçen yılın aynı döneminde ise 16mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmişti. Şirket’in satış gelirleri 1Ç2021’de 1Ç2020’ye göre %117,9 oranında artarak 344mn TL’ye yükselirken, brüt kar %20,8 oranında artarak 60,6mn TL’ye çıkmıştır. Şirket’in brüt kar marjı ise 1Ç2020’ye göre 14,2 puan düşüşle %17,6 olarak gerçekleşmiştir. Klimasan’ın operasyonel giderleri aynı dönemde %9,7 oranında artmış ve 32,8mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden de 22,4mn TL gelir kaydedilmesinin ardından faaliyet karı 50,2mn TL’yi göstermiştir. 1Ç2020’deki faaliyet karı sadece 3,5mn TL idi. Faaliyet karı marjı ise 12,4 puan artışla %14,6’yı göstermiştir. Yatırım faaliyetlerinden 34,9mn TL gelir kaydedilmiştir. Böylelikle finansman öncesi kar 85,1mn TL olmuştur. Diğer yandan, Şirket’in net finansman giderleri yıllık 49,1mn TL artarak 70,1mn TL’ye yükselmiştir. 4,7mn TL’lik vergi geliri sonrasında ana ortaklık net dönem karı 19,9mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Ana ortaklık net dönem karı üzerinden hesaplanan net kar marjı da %5,8’i göstermektedir.

 

TACİRLER YATIRIM – Klimasan KLMNS Hisse Analiz 3Ç20 – 10.11.2020

Klimasan Klima – 3Ç20 sonuçlarını 2.0 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %83 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %90 azaldı. Net satışlar 263 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %45 arttı. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %29 azalış kaydetti ve net satışlardaki payı %41 oldu. (3Ç19: %65) Şirket, 3Ç20’de 41 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %265 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 951 baz puan artarak %15.7 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 678 baz puan arttı ve %23.5 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 357 baz puan azaldı ve %11.0 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 708 milyon TL (3Ç19: 386 milyon TL ve 2Ç20: 707 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %71.0 (3Ç19: %39.3 ve 2Ç20: 77.2%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %0 azalarak 599 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 4.4 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 2.0 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 33.9 F/K çarpanından ve 8.9 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

Klimasan Fabrikasına Bitişik Konumdaki Arsayı Satın Aldı – 01.09.2020

Klimasan, Şirket fabrika binasına bitişik konumda yer alan, May Et Ürünleri ve Gıda Sanayi Tic. Ltd. Şti.’nin mülkiyetinde bulunan yüzölçümü 12.048,28 m2 olan arsayı 7.771.160,60- TL bedel ile satın aldığını açıkladı.

TACİRLER YATIRIM – Klimasan KLMNS Hisse Analiz 2Ç20 – 17.08.2020

Klimasan, 2Ç20 sonuçlarını 20.4 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %64 azalırken, şirket 1Ç20’de 16 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 325 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %1 azaldı. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %40 azalış kaydetti ve net satışlardaki payı %44 oldu. (2Ç19: %63) Şirket, 2Ç20’de 41 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %23 azalış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 369 baz puan azalarak %12.7 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 436 baz puan azaldı ve %18.2 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri yıllık bazda %8 azaldı ve faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 61 baz puan azaldı ve %8.1 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 707 milyon TL (2Ç19: 282 milyon TL ve 1Ç20: 567 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %77.2 (2Ç19: %30.8 ve 1Ç20: 61.6%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %32 artarak 601 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 5.7 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 2.0 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 19.6 F/K çarpanından ve 10.9 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

AK YATIRIM – Klimasan KLMNS Hisse Analiz 1Ç20 – 10.06.2020

Klimasan geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki 33mn TL net kara karşılık, ilk çeyrekte 16mn TL zarar açıkladı. Piyasa beklentisi mevcut değildi. Şirket son üç yılda ilk defa satış gelirlerinde bir önceki yıla göre düşüş yaşadı. Gelirler %42 gerilerken satışlardaki daralmanın hem iç Pazar hem de ihracat pazarlarında benzer büyüklükte olduğu görüldü. Klimasan’ın faaliyet karı (FAVÖK) 28mn olarak gerçekleşti ve geçen yıla göre %16 düşüş gösterdi. Şirketin net borcu 269mn TL’den 456mn TL’ye yükseldi. Söz konusu artışta işletme sermayesinin yanında şirketin ana ortağı Metalfrio’ya verdiği 245mn TL civarındaki borçlar da etkili oldu. Klimasan için olumsuz görüşümüzü ve Endeksin Altında Getiri tavsiyemizi koruyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Klimasan KLMNS Hisse Analiz 1Ç20 – 10.06.2020

1Ç20 sonuçlarını 16.0 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 33.3 milyon TL net kar açıklamıştı. Net satışlar 158 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %42 azaldı. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %61 azalış kaydetti ve net satışlardaki payı %34 oldu. (1Ç19: %44) Şirket, 1Ç20’de 28 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %16 azalış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 568 baz puan artarak %18.0 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 1135 baz puan arttı ve %31.8 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 889 baz puan arttı ve %18.9 olarak gerçekleşti. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %69 artarak 456 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 3.9 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 1.5 olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise 567 milyon TL (1Ç19: 282 milyon TL ve 4Ç19: 408 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %61.6 (1Ç19: %34.9 ve 4Ç19: 39.4%) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 10.2 F/K çarpanından ve 9.4 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

TACİRLER YATIRIM – Klimasan KLMNS Hisse Analiz 4Ç19 – 28.02.2020

4Ç19 sonuçlarını 11.3 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %73 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %5 azaldı. Net satışlar 251 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %26 arttı. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %38 azalış kaydetti ve net satışlardaki payı %18 oldu. (4Ç18: %35) Şirket, 4Ç19’de 24 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %56 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 186 baz puan artarak %9.7 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 108 baz puan arttı ve %18.0 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 47 baz puan azaldı ve %11.2 olarak gerçekleşti. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %6 artarak 269 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 2.2 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.8 olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise 408 milyon TL (4Ç18: 128 milyon TL ve 3Ç19: 386 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %39.4 (4Ç18: %17.8 ve 3Ç19: 39.3%) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 7.0 F/K çarpanından ve 8.6 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

AK YATIRIM – Klimasan KLMNS Hisse Analiz 4Ç19 – 28.02.2020

Klimasan yılın 4. çeyreğinde beklentimiz olan 37mn TL’nin altında 11mn TL net kar açıkladı. Şirketin 24mn TL olarak gerçekleşen faaliyet karı 25mn TL olan beklentimize paralel geldi. Ancak, beklentimizin altında gelen finansal gelirler net karı baskıladı. Klimasan için Endeksin Altında Getiri tavsiyemizi devam ettiriyoruz.

 

Klimasan’dan Bağlı Ortaklığı “NS Makine Sanayi” ile Birleşme Kararı – 13.11.2019

Klimasan, bağlı ortaklığı NS Makine Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi A.Ş’nin devir alma yoluyla Klimasan ile kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin yönetim kurulu kararı aldığını ve konuyla ilgili olarak SPK’ya başvuru yapıldığını açıkladı. Devir alınacak şirket hali hazırda borsa işlem görmüyor. Şirket tarafından KAP’a yapılan bildirimde tablo ve metin olarak şu açıklamalar yapıldı:

Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye
Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
Ulaşılacak Sermaye
Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00010
17.229.047,616
17.229.047,616
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00028
3.465.000
3.465.000
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00036
3.465.000
3.465.000
D Grubu, KLMSN, TRAKLMSN91H5
15.440.952,384
15.440.952,384
Mevcut Sermaye
Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM
39.600.000 TL
0 TL
0 TL
39.600.000 TL
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi
13.11.2019

“Şirketimiz Yönetim Kurulu,

1-Şirketimizin, NS MAKİNE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin (“NS”) sermayesini temsil eden paylarının ve oy haklarının %100’üne sahip olması nedeniyle, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2) hükümleri çerçevesinde NS ile sermaye artırımı yapılmaksızın ve mevcut tüm aktif ve pasifinin bir kül halinde devralınması suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine,

2-Yukarıda yer alan (1) numaralı maddede belirtilen kolaylaştırılmış işleminin gerçekleştirilmesi için, birleşme sözleşmesi ve duyuru metni başta olmak üzere sair belge ve bilgilerin onaylanarak imzalanmasına,

3- SPK II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği uyarınca, kolaylaştırılmış usulde birleşme yöntemiyle birleşmenin gerçekleştirilecek olması nedeniyle, Türk Ticaret Kanunu’nun 147. maddesinde yer alan Yönetim Kurulu raporunun hazırlanmamasına, SPK II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği’nin 13/2 maddesi uyarınca bağımsız denetim raporu ile birleşme raporunun hazırlanmamasına ve uzman kuruluş görüşü alınmamasına ve ayrıca SPK II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği’nin m.12/e hükmü uyarınca pay sahiplerimiz açısından kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemi kapsamında ayrılma hakkının doğmayacak olduğunun tespitine,

4- Birleşme işleminin gerçekleştirilmesinde, şirketimizin ve NS’nin 30.09.2019 tarihli tarihli finansal tablolarının esas alınmasına,

5- Bahsi geçen işlemde “devralan şirket” sıfatını haiz şirketimizin payları Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem gören bir şirket olması sebebiyle işleme uygulanacak sermaye piyasası mevzuatı hükümleri kapsamında, kolaylaştırılmış birleşme işleminin onaylanması amacıyla SPK’ya başvuruda bulunulmasına ve başvuru neticesinde ilgili belgelerin tadil edilmesi halinde, tadil edilen metinlerin onaylanması için yeni bir Yönetim Kurulu kararı alınmasına, karar vermiştir.”

 

Klimasan Yatırım Teşvik belgesi ile İlgili Açıklama Yaptı – 12.11.2019

KAP Açıklaması: Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nün 24469702-401.02 sayılı yazısıyla, 11.04.2019 tarihli B135809 sayılı yatırım teşvik belgemizin tutarı 22.407.646- Türk Lirasından 26.345.000 TL’ye çıkarılmıştır.

AK YATIRIM – Klimasan KLMNS Hisse Analiz 3Ç19 – 07.11.2019

Klimasan’ın üçüncü çeyrek karı 12mn TL olarak açıklandı ve beklentimiz olan 18mn TL’nin altında kaldı. Geçen yılın aynı döneminde 14mn TL net kar vardı. Faaliyet kar marjının son iki yılın en düşük seviyesi olan %6,2’ye düşmesi net karı beklentimizin altında bıraktı. Finansal yatırımların değerleme farkları net kar 10mn TL katkı yaptı. Şirketin net borcu 2. Çeyrek sonundaki 132mn TL’den 255mn TL’ye yükseldi.

Dördüncü çeyrekte tahsilatların hızlanmasıyla birlikte sene sonunda net borçta sert düşüş bekliyoruz. Beklentimizden zayıf gelen 3. çeyrek karı ve son iki haftada %77 artan hisse fiyatını dikkate aldığımızda piyasa tepkisinin olumsuz olmasını bekliyoruz.

Her ne kadar Klimasan’ın orta-uzun vadeli büyüme görünümünü beğensek de hisse fiyatının hedef fiyatımızı geçmesi sonrasında hisse için tavsiyemizi Endeksin Altında Getiri’ye düşürüyoruz. Hedef fiyatımızı ise 15,10TL olarak koruyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Klimasan KLMNS Hisse Analiz 3Ç19 – 07.11.2019

Klimasan Klima 3Ç19 sonuçlarını 11.9 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %15 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %79 azaldı. Net satışlar 182 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %58 büyüdü. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %94 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %65 oldu. (3Ç18: %53) Şirket, 3Ç19’de 11 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %20 gerileme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 615 baz puan azalarak %6.2 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 983 baz puan geriledi ve %16.7 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 363 baz puan geriledi ve %14.5 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %13 büyüdü. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %72 büyüdü. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %93 artarak 255 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 2.2 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.8 olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise 386 milyon TL (3Ç18: 259 milyon TL ve 2Ç19: 282 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %39.3 (3Ç18: %42.4 ve 2Ç19: 30.8%) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 5.0 F/K çarpanından ve 8.5 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

ZİRAAT YATIRIM – Klimasan KLMNS Hisse Analiz 3Ç19 – 07.11.2019

Kliman Klima (KLMSN, Nötr): Şirket 3Ç2019’daki ana ortaklık net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %15,3 oranında azalmış ve 11,9mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket’in satış gelirleri yıllık %58,5 oranında artarak 181,8mn TL’ye çıkarken, satışların maliyeti %79,6 oranında artmış ve böylece brüt kar %0,3 oranında azalarak 30,3mn TL olmuştur. Operasyonel giderleri ise %28,6 oranında artarak 26,4mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden 3,1mn TL gider kaydeden Şirket’in esas faaliyetler karı 881bin TL olmuştur. Yatırım faaliyetlerinden 14,7mn TL gelir kaydedilmiştir. Vergi öncesi karı 15,2mn TL olan şirketin 3,3mn TL vergi gideriyle, üçüncü çeyrek ana ortaklık net dönem karı 11,9mn TL olmuştur. Son olarak, üçüncü çeyrek sonrasında Şirket’in yılın ilk 9 ayındaki ana ortaklık net dönem karı 101,6mn TL olmuştur. Şirket geçen yılın aynı döneminde 18mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti.

 

AK YATIRIM – Klimasan KLMNS Hisse Analiz 2Ç19 – 15.08.2019

Klimasan 2Ç19’da bizim beklentimiz olan 35 milyon TL’nin oldukça üzerinde 56 milyon TL net kar açıkladı. Beklentimizin üzerinde gelen net karın sebebi güçlü operasyonel performanstan kaynaklanmaktadır. 2Ç19’da FAVÖK yıllık %59 arttı. 2Ç18 sonuçlarının hisse üzerinde bugün olumlu etki yaratmasını bekliyoruz. Hisse için 12 aylık hedef fiyatımızı %26 arttırarak hisse başı 14,7’ye yükseltiyoruz. 2020 tahminlerimize göre hisse 3,3 FD/FAVÖK ve 3,6 F/K ile işlem görmektedir.

TACİRLER YATIRIM – Klimasan KLMNS Hisse Analiz 2Ç19 – 15.08.2019

Klimasan – 2Ç19 sonuçlarını 56.5 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %1207 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %70 arttı. Net satışlar 329 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %50 arttı. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %66 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %63 oldu. (2Ç18: %42) Şirket, 2Ç19’de 54 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %59 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 92 baz puan artarak %16.4 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 15 baz puan arttı ve %22.5 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 22 baz puan azaldı ve %8.7 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %45 arttı. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %60 arttı. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %23 azalarak 132 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 1.1 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.4 olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise 282 milyon TL (2Ç18: 240 milyon TL ve 1Ç19: 282 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %30.8 (2Ç18: %40.9 ve 1Ç19: 34.9%) olarak kaydedildi.

 

AK YATIRIM – Klimasan KLMNS Hisse Analiz 1Ç19 – 10.05.2019

Klimasan yılın ilk çeyreğinde 33mn TL net kar açıkladı ve yıla güçlü bir başlangıç yapmış oldu. Geçen yılın aynı çeyreğinde 0,4mn TL net zarar vardı. Klimasan için piyasa beklentisi bulunmamaktadır. Geçen yılın aynı dönemine göre gelir ve faaliyet karındaki %49 ve %52’lik büyüme ile birlikte finansal yatırımların değerleme artışı ve kur farkı geliri net karı destekledi. Çeyrek sonu itibariyle şirketin uzun döviz pozisyonu olması, 2. çeyreğin mevsimsel olarak güçlü bir çeyrek olması ve TL’deki değer kaybı Klimasan’ın 2. çeyrek sonuçlarını da destekleyecektir. Hisse için Endeksin Üzerinde Getiri ve 11,60TL hedef fiyatımızı koruyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Klimasan KLMNS Hisse Analiz 1Ç19 – 10.05.2019

1Ç19 sonuçlarını 33.3 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 0.4 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 273 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %49 arttı.Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %26 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %44 oldu. (1Ç18:%37) Şirket, 1Ç19’de 34 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %52 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 25 baz puan artarak %12.3 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 59 baz puan arttı ve %20.4 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 16 baz puan arttı ve %10.0 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %63 arttı. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %32 arttı. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %471 artarak 171 milyon TL olarak gerçekleşti.Net borç/FAVÖK rasyosu 1.8 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.7 olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise 282 milyon TL (1Ç18: 248 milyon TL ve 4Ç18: 128 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %34.9 (1Ç18: %46.8 ve 4Ç18: 17.8%) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 3.2 F/K çarpanından ve 4.9 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

ZİRAAT YATIRIM – Klimasan KLMNS Hisse Analiz 1Ç19 – 10.05.2019

Klimasan Klima (KLMSN, Pozitif): Klimasan Klima 1Ç2019’da 33,3mn TL kar açıklamıştır. Şirket geçen yılın çeyreğinde 0,4mn TL zarar kaydetmişti. Şirket’in satış gelirleri %49 oranında artarak 273,3mn TL’ye çıkarken, brüt kar %53 oranında artmış ve 55,8mn TL olmuştur.  Brüt kar marjı ise bir önceki yılın ilk çeyreğine göre önemli bir değişim göstermeyerek %20 olmuştur. Net finansman giderlerinin 10,6mn TL azalarak 13,9mn TL’ye gerilemesi ve yatırım faaliyetlerinden net gelirlerin 12,9mn TL artarak 20mn TL’ye çıkması zarardan kara geçilmesine destek veren diğer unsurlar olmuştur.

 

AK YATIRIM – Klimasan KLMNS Hisse Analiz 4Ç18 – 12.03.2019

Klimasan yılın dördüncü çeyreğinde 42mn TL net kar açıkladı. Açıklanan kar geçen yılın aynı dönemindeki 4mn TL’ye göre ciddi büyüme göstermiş olup Şirket en yüksek çeyreklik net kar seviyesine ulaşmış oldu. Güçlü gelir ve faaliyet karı büyümesinin yanında şirket yönetiminin kur etkisinden korunma konusunda aldığı aksiyonların olumlu sonuçları da dördüncü çeyrek karını destekledi. Satış gelirleri geçen yıla göre iki kattan fazla artışla 200mn TL’ye ulaştı. İç pazarda 3. çeyrekten gelen ertelenen talep, ÖTV indirimlerinin etkisi ve devam eden pazar payı kazanımları gelir büyümesini destekleyen en önemli faktörler oldu. Şirketin faaliyet karı (FAVÖK) geçen yılın aynı dönemindeki 10mn TL’den 16mn TL’ye yükseldi. Klimasan işletme sermayesindeki iyileşmeler sayesinde net borcunu 3. çeyrekteki 208mn TL’den 30mn TL’ye düşürdü. Net borcun FAVÖK’e oranı ise Şirketin bu zamana kadar gördüğü en düşün seviye olan 0,3’a geriledi. Hisse 2018 net karı baz alındığında 3,9 Fiyat/Kazanç oranında işlem görmektedir. Olumlu.

TACİRLER YATIRIM – Klimasan KLMNS Hisse Analiz 4Ç18 – 12.03.2019

4Ç18 sonuçlarını 42.3 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %924 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %201 arttı. Net satışlar 200 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %112 yükseldi. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %8 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %35 oldu. (4Ç17: %48) Şirket, 4Ç18’de 16 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %63 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 231 baz puan azalarak %7.8 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 577 baz puan azaldı ve %16.9 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri %58 arttı ve faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, güçlü satış büyümesi eşliğinde, yıllık bazda, 399 baz puan azaldı ve %11.7 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %70 arttı. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %57 arttı. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %86 gerileyerek 30 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 128 milyon TL (4Ç17: 102 milyon TL, 3Ç18: 259 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %17.8 (4Ç17: %23.9, 3Ç18: %42.4) olarak kaydedildi.

 

İŞ YATIRIM – Klimasan KLMSN Hisse Haber Analiz – 13.11.2018

Kapanış (TL) : 4.07 – Hedef Fiyat (TL) : -0.03 – Piyasa Deg.(TL) : 161 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.25 KLMSN TI Equity- Öneri :GÖZDEN GEÇİRİLİYOR Get.Pot.%: -100.62

Klimasan hisse geri alım programı başlattı. Klimasan hisse geri alım programı açıklanmasına ve geri alım için ayrılacak fonun en fazla toplam 20 milyon TL olarak belirlenmesine karar verildiğini açıkladı. Açıklanan maksimum fon şirketin hakla açık piyasa değerinin %40’ına ve son 3 aylık ortalama günlük işlem hacminin 121 katına tekabül etmekte. Dolayısı ile fonunun önemli bir bölümünün kullanımı hisse fiyatını oldukça olumlu etkileyebilir. Klimasan 5.2x 2018 TTM FD/FAVÖK çarpanında işlem görüyor. Olumlu

KAP – Klimasan Hisse Geri Alım Programı : Geri alıma konu edilecek azami pay sayısının, şirketimizin ödenmiş sermayenin %10’ununa denk gelen 3.960.000 adet veya pay alımı için ayrılabilecek azami fon tutarının ise 20.000.000-TL olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

İŞ YATIRIM – Klimasan KLMSN Hisse Analiz 3Ç18 – 07.11.2018

Kapanış (TL): 3.92 – Hedef Fiyat (TL) : -0.03 – Piyasa Deg.(TL): 155 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$): 0.24 KLMSN TI Equity- Öneri:GÖZDEN GEÇİRİLİYOR Get.Pot.%:-100.64

KLMSN 3Ç18: Güçlü Karlılık
Klimasan 3Ç18’de 14mn TL net kar açıkladı. (3Ç17: 6mn TL net kar). Net kar artışı öncelikli olarak yıldan yıla artış gösteren finansal varlık (çoğunlukla eurobond) değerleme farkları ve güçlü operasyonel performanstan kaynaklandı. TL’nin değer kaybına bağlı net yüksek kur farkı zararları olmasa, şirketin net karı çok daha yüksek olabilirdi. Yine de finansal varlık değerleme tarafından gelen net kar katkısının sürdürülebilir olduğunu düşünmüyoruz.

Klimsan’ın ciro ve FAVÖK’ü 3Ç18’de sırası ile %29 ve %165 artış gösterdi. Özellikle yıllık bazda %45 artış gösteren iç piyasa satışları ciro büyümesini destekledi. FAVÖK marjı 3Ç18’de yıllık 6,3 puan artış göstererek %12,4 olarak gerçekleşti. FAVÖK marj artışının göre düşük maliyetli hammadde stoku ve karlılığı yüksek ihracat satışlarının ciro içinde artan payı olduğunu düşünüyoruz.

Klimsan 3Ç18’de operasyonlarından 51mn TL nakit yarattı (3Ç17: -24mn operasyonel nakit akışı). Buna bağlı olarak şirketin %97’si yabancı para cinsinden olan net borcu, TL’nin değer kaybına rağmen yıllık bazda yalnızca %3 artarak 208mn TL olarak gerçekleşti. Şirketin güçlü operasyonel rakamalara olumlu tepki vermesini bekliyoruz.

AK YATIRIM – Klimasan KLMSN Hisse Analiz 3Ç18 – 07.11.2018

Klimasan yılın 3. çeyreğinde 14mn TL net kar açıkladı. Şirket’in 3. çeyrek karı için piyasa beklentisi bulunmuyor. Güçlü gelir ve faaliyet karı büyümesinin yanında kur farkı geliri ve finansal yatırımların yeniden değerleme geliri net karı destekledi. Satış gelirleri mevsimsel olarak zayıf bir çeyrek olan 3. çeyrekte %29 büyümeyle 115mn TL oldu. Zayıf TL’nin etkisiyle ihracat gelirleri geçen yıla göre neredeyse iki katı artışla 61mn TL’ye yükselirken yurtiçi gelirler kurdaki sert dalgalanmalar ve artan makro belirsizlik sebebiyle aynı seviyelerde kaldı. Ancak, bu durumun sebep olduğu ertelenmiş talebin beyaz eşyadaki ÖTV indiriminin de etkisiyle 4. çeyrekte iç satışları destekleyeceğini düşünüyoruz. 3. Çeyrekte faaliyet karı (FAVÖK) 14mn TL oldu. Geçen yılın aynı döneminde FAVÖK 5mn TL idi. FAVÖK son bir yılda 80mn TL ile en yüksek seviyesine ulaştı. Güçlü gelen 3. çeyrek sonuçlarına piyasa tepkisinin olumlu olmasını bekliyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Klimasan KLMSN Hisse Analiz 3Ç18 – 07.11.2018

3Ç18 sonuçlarını 14.1 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %136 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %225 arttı. Net satışlar 115 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %29 yükseldi. Şirket, 3Ç18’de 14 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %165 yükseldi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 632 baz puan artarak %12.4 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 776 baz puan yükseldi ve %26.5 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 230 baz puan yükseldi ve %18.1 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %58 yükseldi. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %33 yükseldi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %3 yükselerek 208 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 259 milyon TL (3Ç17: 169 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %42.4 (3Ç17: %41.1) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 7.0 F/K çarpanından ve 4.6 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

AK YATIRIM – Klimasan KLMSN Hisse Analiz – 04.09.2018

Klimasan’ı neden beğeniyoruz?

Hisse Fiyatı: 5,48 TL  /   12 Aylık Hedef: Bulunmuyor

Klimasan yurtdışı satışların katkısı ve yurtiçinde pazar payı kazanması sayesinde son üç yılda yıllık ortalama %23 gelir büyümesi kaydetmiştir. İhracat önemli bir büyüme alanı olarak dururken, Şirket son yıllarda özellikle en önemli rakibi Uğur Soğutma’ya kayyum atanması nedeniyle ciddi pazar payı kazanımları elde etmiştir. Metalfrio’nun 2007 yılında şirketin çoğunluk hisselerini almasından bu yana Klimasan’ın büyüme profilinin en güçlü olduğu dönemde olduğumuzu düşünüyoruz. Şirket’in son dört çeyrekteki büyümesi %55’e ulaşmıştır. Devam eden hammadde maliyeti baskısına rağmen, gelir büyümesi marj iyileşmesini de beraberinde getirmektedir. Geçtiğimiz yıl %11 olan faaliyet kar marjı (FAVÖK) bu yılın ilk yarısında %14 olarak gerçekleşmiştir. Klimasan 2016- 17 yıllarında Manisa fabrikasındaki kapasite artışı yatırımlarını tamamladıktan sonra yatırım ihtiyacı da azalmış ve şirketin nakit yaratma kabiliyeti iyileşmeye başlamıştır.

Klimasan hakkında herhangi bir tavsiye ya da hedef fiyat vermemekle birlikte Şirket’in büyüme potansiyeli, yurtiçinde pazar payı kazanımının devam edeceği beklentisi, yurtiçinde talepte zayıflama görülmesi durumunda rahatlıkla yurtdışı pazarlara yönelme kabiliyeti, düşük borçluluk ve cazip değerleme çarpanları sebebiyle beğeniyoruz. Şirket’in şu anki piyasa değeri olan 25mn Euro, Metalfrio’nun 2007’de klimasan’ın ana ortağını satın almak için ödediği 48,5mn Euro’nun çok altında bulunmaktadır.

Klimasan Hakkında: Klimasan, Brezilya’lı Metalfrio Grubu’nun iştiraki olarak dünya genelinde ticari soğutma pazarında kapsamlı çözümler sunmaktadır. Geniş bir ürün/servis portföyünün yanında köklü bir geçmişe sahip olan firma Türkiye’de bu pazarda önde gelen şirketlerden biri konumundadır. Klimasan’ın Manisa’da bulunan yıllık 450bin adetlik kapasiteye sahip fabrikası Metalfrio’nun toplam kapasitesinin üçte birini aşarak grup içerisinde Amerika dışındaki tüm coğrafyaları hedefleyen önemli bir üretim merkezi haline gelmiştir. Şirket, Metalfrio, Klimasan ve Şenocak markaları altında içecek/bira soğutucuları, dondurma dolapları, sürgü camlı dikey ve yatay dondurucular gibi çeşitli ürünleri Coca-cola, Tuborg, Anadolu Efes, Carlsberg, SAB ve Danone gibi özellikle alkolsüz içecek, bira ve dondurma sektörlerindeki önde gelen müşterilerine satış ve satış sonrası hizmeti sunmaktadır.

Klimasan için önemli büyüme alanları: Şirket’in daha çok iç piyasaya odaklanması itibariyle ihracatın toplam gelirler içindeki payı geçen yıl %45’e kadar düştü. Ancak, ana ortak Metalfrio’nun da desteğiyle ihracat her zaman Klimasan için önemli büyüme alanlarından biri olmuştur. Nüfus büyümesi, şehirleşme, ekonomik büyüme ve daha verimli ürünlere ihtiyacın artıyor olması her ne kadar Şirket’in büyümesini desteklese de Şirket kayyum atanan Uğur Soğutma’dan ciddi pazar payı kazanmıştır. Diğer yandan, Metalfrio’nun güçlü müşteri portföyü Amerika dışındaki bölgelerde Klimasan’ın potansiyel müşterileri konumundadır.

 

İŞ YATIRIM – Klimasan KLMSN Hisse Analiz 2Ç18 – 14.08.2018

Kapanış (TL) : 3.73 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 123 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.25 KLMSN TI Equity- Öneri :GÖZDEN GEÇİRİLİYOR Get.Pot.%: n.a

KLMSN 2Ç18: Güçlü Büyüme ve Operasyonel Karlılık
Klimasan 2Ç18’de 4mn TL net kar açıkladı. (2Ç17: 11mn TL net zarar). Net kar arışı öncelikli olarak güçlü operasyonel performans ve daha sonra yılan yıla artış gösteren Eurobond değerleme farklarından kaynaklandı. TL’NİN değer kaybına bağlı yüksek kur farkı zararları olmasa, şirketin net karı çok daha yüksek olabilirdi. Şirketin ciro ve FAVÖK’ü 2Ç18’de sırası ile %35 ve %79 artış gösterdi. Özellikle yıllık bazda %45 artış gösteren iç piyasa satışları ciro büyümesini destekledi. FAVÖK marjı 2Ç18’de yıllık 3,8 puan artış göstererek %15,5 olarak gerçekleşti. FAVÖK marj artışının değişen ürün kompozisyonu ve fiyat artışlarından kaynaklandığını düşünüyoruz.

Şirketin işletme sermayesi ihtiyacı ise artan ticari alacak günleri nedeni ile 2Ç18’de yıllık bazda artış göstermeye devam etti. Net işleteme sermayesinin satışlara oranı 42,3% seviyesine yükseldi (2Ç17 oranı: %34,7). Şirketin devam eden güçlü operasyonel performansını pozitif olarak değerlendirirken, artan işletme sermayesi ihtiyacının negatif olduğunu düşünüyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Klimasan KLMSN Hisse Analiz 2Ç18 – 14.08.2018

Klimasan – 2Ç18 sonuçlarını 4.3 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 11.2 milyon TL zarar açıklamıştı. Şirketin operasyonel performansının ciddi anlamda iyileştiğini ancak kur farkı giderleri nedeniyle bunun net kar rakamına çok fazla yansımadığını görüyoruz. Net satışlar 219 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %35 büyüdü. Şirket, 2Ç18’de 34 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %79 büyüme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 380 baz puan artarak %15.5 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %5 gerileyerek 202 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 240 milyon TL (2Ç17: 137 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %40.9 (2Ç17: %36.3) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 8.8 F/K çarpanından ve 4.6 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

ZİRAAT YATIRIM – Klimasan KLMSN Hisse Analiz 2Ç18 – 14.08.2018

Klimasan (KLMSN, Sınırlı Pozitif): Klimasan, 2018 yılının 2. çeyreğinde 4,3mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmiştir. Şirketin 2Ç2018 satış gelirleri 2Ç2017’ya göre %34,9 artışla 219,5mn TL olurken, satışların maliyeti %27,8 artmıştır. Buna bağlı olarak brüt kar %67,4 artışla 49,1mn TL’ye yükselmiştir. Operasyonel giderler %49,7 artışla 19,5mn TL olurken, şirketin faaliyet karı 32,9mn TL’yi göstermiştir. 8,1mn TL’lik yatırım gelirleri ve 38,7mn TL’lik finansman gideri sonrası şirketin vergi öncesi karı 2,3mn TL olmuştur. 1,9mn TL’lik vergi geliri kaydeden şirketin 2. çeyrek ana ortaklık net dönem karı 4,3mn TL olmuştur. 2Ç2017’deki ana ortaklık net dönem zararı 11,2mn TL idi. Şirketin 6 aylık ana ortaklık net dönem karı ise ilk çeyrekteki zarar sebebiyle 6A2017’ye göre %15,1 gerilemeyle 3,9mn TL olmuştur.

 

İŞ YATIRIM – Klimasan KLMSN Hisse Analiz 1Ç18 – 11.05.2018

Kapanış (TL) : 6.56 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 216 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.63 KLMSN TI Equity- Öneri :GÖZDEN GEÇİRİLİYOR Get.Pot.%: n.a

KLMSN 1Ç18: Güçlü Büyüme
Klimasan Klima 1Ç18’de 0,4mn TL net zarar açıkladı. (1Ç17: 16mn TL net kar). Operasyonel performansta görülen iyileşmeye karşın net kar daralması öncelikli olarak yıldan yıla azalan Eurobond yeniden değerleme karından ve artan fianans gider ve kur farkı zararlarından kaynaklandı. Operasyonel performans 1Ç18’de artan kapasite ile iç piyasaya artan satışlar ve geçen senenin düşük bazının etkisi ile önemli iyileşme gösterdi. Şirketin ciro ve FAVÖK’ü 1Ç18’de sırası ile %126 ve %177 artış gösterdi. Özellikle yıllık bazda %287 artış gösteren iç piyasa satışları ciro büyümesini destekledi.

Güçlü büyümenin getirdiği operasyonel kaldıraç etkisi ile FAVÖK marjı 1Ç18’de yıllık 2,2 puan artış göstererek %12 olarak gerçekleşti. Şirketin iletme sermayesi ihtiyacı artan satışalar ve kısalan ticari borç günleri nedeni ile 1Ç18’de önemli artış gösterdi. Net işleteme sermayesinin satışlara oranı 41,8% seviyesine yükseldi (1Ç17 oranı: %32,8). Artan işletme sermayesine ve devam eden yatırmalara bağlı olarak şirketin net borcu çeyreksel bazda %429 artarak 213mn TL’ye yükseldi. Şirketinin endüstrisinin doğası gereği net işlete sermayesi ihtiyacı yüksek sezonda artma eğilimindedir. Dönemsellik gereği borcun yılın ikinci yarısında azalma eğilimde olacağını düşünüyoruz.

Azalan net kar rakamına rağmen, güçlü satış büyümesi ve artan operasyonel kar marjlarının pozitif olduğunu düşünüyor ve güçlü performansın 2Ç18’de devam edeceğini düşünüyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Klimasan KLMSN Hisse Analiz 1Ç18 – 11.05.2018

Klimasan – 1Ç18 sonuçlarını 0.4 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 15.8 milyon TL net kar açıklamıştı. Net satışlar 184 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %126 büyüdü. Şirket, 1Ç18’de 22 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %177 büyüme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 220 baz puan artarak %12 oldu. Brüt kâr marjı 64 baz puan gerilemesine rağmen, faaliyet giderleri/satışlar rasyosundaki 400 baz puanlık iyileşme, FAVÖK marjındaki iyileşmenin altında yatan en önemli faktördür. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %429 yükselerek 213 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 248 milyon TL (1Ç17: 133 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %46.8 (1Ç17: %41.6) olarak kaydedildi.

 

Klimasan Yeni Teşvik Belgesi Aldı – 09.03.2018

KAP –  135809 nolu yeni teşvik belgesi alınması : Şirketimizin, artan iş hacmi ve büyüyen pazarlardaki konumunu güçlendirmek amacıyla, tevsi,ürün çeşitlendirmesi ve modernizasyon yatırımları için, 07.02.2018 tarihinde T.C Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü nezdinde 33.080.000 TL tutarlı Yatırım Teşvik Belgesi müracatı sonuçlanmış ve belgeyi almaya hak kazanmıştır. 06.03.2018 tarihli 135809 nolu yeni Yatırım Teşvik Belgemiz ile yararlanacağımız destek unsurları aşağıdaki gibidir.

1- Gümrük Vergisi Muafiyeti
2- KDV İstisnası
3- Faiz Desteği
4- Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
5- Vergi İndirimi

Yatırımın Başlangıç Tarihi 07.02.2018, Bitiş Tarihi ise 07.02.2021’dir.
Yatırımın Finansman şekli Özkaynaklar (%30), Yabancı Kaynaklar (%70)’dir.

İŞ YATIRIM – Klimasan KLMSN Hisse Analiz 4Ç17 – 06.03.2018

Kapanış (TL) : 6.74 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 222 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.64 KLMSN TI Equity- Öneri :GÖZDEN GEÇİRİLİYOR Get.Pot.%: n.a

KLMSN 4Ç17: Güçlü operasyonel performans
Klimasan Klima 4Ç17’de yıllık bazda %30 düşüşe işaret eden 4 mn TL net kar açıkladı. Operasyonel performansta görülen iyileşmeye karşın net kar daralması 1) geçen yıl aynı dönem kaydedilen TL4mn vergi gelirinin olmaması ve 2) yıldan yıla azalan Eurobond yeniden değerleme karından kaynakladı. Operasyonel performans 4Q17’de önemli iyileşme gösterdi. Şirketin ciro ve FAVÖK’ü 4Ç17’de sırası ile %18 ve %166 artış gösterdi. Özellikle yıllık bazda %169 artış gösteren yurtdışı satışları ciro büyümesini destekledi. Katma değeri daha yüksek yurtdışı satışlarda görülen artışın kar marjı artışını ve FAVÖK büyümesini de desteklediğini düşünüyoruz.

Buna bağlı şirketin FAVÖK marjı 4Ç17’de yıllık 5,6 puan artış göstererek %10,1 olarak gerçekleşti. Şirketin iletme sermayesi ihtiyacı artan ticari borç ve kısalan ticari alacak günleri nedeni ile 4Ç17’de çok önemli artış gösterdi. Net işleteme sermayesinin satışlara oranı 2017’de 10,2% seviyesine geriledi (2016 oranı: %19,3). Artan nakit yaratma kapasitesine bağlı olarak şirketin net borcu çeyreksel bazda %60 azalarak 40mn TL’ye geriledi. Bunu belirtmek ile beraber şirketinin endüstrisinin doğası gereği net işlete sermayesi ihtiyacının bu seviyelerde sürdürülemeyeceğini ve özellikle 2018’in ilk yarısı, güçlü sezonda borçluluğun bir miktar artacağını düşünüyoruz. Genel anlamda 4Ç17 sonuçlarını olumlu buluyoruz ve piyasa etkisinin pozitif olmasını bekliyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Klimasan KLMSN Hisse Analiz 4Ç17 – 06.03.2018

Klimasan Klima – 4Ç17 sonuçlarını 4.1 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %30 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %31 azaldı. Net satışlar 94 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %18 yükseldi. Şirket, 4Ç17’de 10 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %166 yükseldi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 562 baz puan artarak %10.1 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %60 düşerek 40 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 102 milyon TL (4Ç16: 89 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %23.9 (4Ç16: %26.4) olarak kaydedildi.

ZİRAAT YATIRIM – Klimasan KLMSN Hisse Analiz 4Ç17 – 06.03.2018

Klimasan Klima (KLMSN, Nötr): Şirket’in 4Ç2017’deki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %30 oranında azalarak 4,1mn TL’ye gerilemiştir. Diğer yandan brüt kar ise aynı dönemler itibariyle %60 oranında artarak 4Ç2017’de 21,4mn TL’ye yükselmiştir. Yatırım faaliyetleri ile ilgili net kur farkı gelirinin 10,5mn TL azalması karın gerilemesinde önemli bir faktör olmuştur. Son çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirket’in 2017 yılı net dönem karı bir önceki yıla göre %63 oranında azalarak 14,7 mn TL olmuştur.

 

İŞ YATIRIM – Klimasan KLMSN Hisse Analiz – 08.02.2018

Kapanış (TL) : 7.64 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 252 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.66 KLMSN TI Equity- Öneri :GÖZDEN GEÇİRİLİYOR Get.Pot.%: n.a

Klimasan Rusya’da satın almaları tamamladı

Klimasan merkezleri Kaliningrad, Rusya’da bulunan Metalfrio Solutions Ltd ve Limited Liability Company Estate adlı şirketlerin %100 hissesinin, Merkezi Viborg, Danimarka’da bulunan Metalfrio Solutions AS’den satın alınma işleminin tamamlandığını açıkladı. Satın alınan şirketler, Klimasan’ın ana ortağı Metalfrio Solutions S.A’ın %100 bağlı ortağı, dolayısı ile yapılan grup içi bir satın alma. Şirket değeri Metalfrio Solutions Ltd ve Limited Liability Company Estate şirketleri için sırası ile 2.9mn EUR ve 5.0mn EUR olarak belirlenmişti. Satın alınacak şirketlerin net borç pozisyonları değerlendirildiğinde toplam nakit çıkışının 6.2m EUR olmasını bekliyoruz.

Satın alınan varlıklar Klimasan’ın kamuya açıklanan son finansal tablosundaki aktif toplamına oranının %4,1’ine, cironun ise %7,4’üne karşılık gelmekte. Klimasan’ın stratejik olarak yakın olan Rusya pazarında üretim tesisi satın almasını genel anlamda olumlu buluyoruz. Satın alma haberi daha önce açıklanmış olduğundan hisse performansı üzerine etkisinin nötr olmasını bekliyoruz.

DENİZ YATIRIM – Klimasan KLMSN Hisse Analiz – 08.02.2018

Klimasan 33 mln TL tutarında Yatırım Teşvik Belgesi müracaatı yaptı ve Rusya’da 2 şirketin satın alımını tamamladı Klimasan, dün KAP’a yaptığı açıklamalarda artan iş hacmi ve büyüyen pazarı nedeniyle tevsi, ürün çeşitlendirmesi ve modernizasyon yatırımları için Ekonomi Bakanlığı’na 33 mln TL tutarlı Yatırım Teşvik Belgesi için müracaat ettiğini ve Rusya’da bulunan LLC Metalfrio Solutions ile LLC Estate adlı şirketlerin satın alma işlemlerini tamamladığını bildirdi.

Rusya’daki şirket alımına karar verildiği şirket tarafından halihazırda 23 Ekim 2017’de açıklanmıştı. Açıklanan gelişmeleri şirket operasyonları için olumlu bulmakla birlikte; hissenin yılın başından beri BIST-100’e göre %30 rölatif getirisini ve işlem gördüğü yüksel çarpanları (15 F/K, 10 FD/FAVÖK) göz önüne aldığımızda potansiyelin kısmen fiyatlanmış olabileceğini düşünüyoruz. Bu nedenle açıklamaların hisse üzerindeki etkisi kısıtlı olabilir.

Klimasan’dan Yatırım Tamamlama Vizesi ve Yeni Teşvik Başvurusu Hakkında Açıklamalar – 07.02.2018

Yatırım teşvik belgemizin kapatma işlemleri ve yatırım tamamlama vizesi: Şirketimizin T.C.Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nden alınan 28.02.2014 tarih, 114837 sayılı 37.242.912 TL tutarındaki yatırım teşvik belgemizin kapatma işlemleri ve yatırım tamamlama vizesi için 07.02.2018 tarihinde müracaat edilmiştir.

Şirketimiz tarafından, merkezleri Kaliningrad, Rusya’da bulunan LLC Metalfrıo Solutions ile LLC Estate adlı şirketlerin satın alma işlemleri 07.02.2018 tarihinde tamamlanmıştır.

Klimasan Klima San.ve Tic.A.Ş.’nin Tevsi,Ürün Çeşitlendirmesi ve Modernizasyon konusunda yeni yatırım teşvik belgesi başvurusu: Klimasan Klima San ve Tic A.Ş , artan iş hacmi ve büyüyen pazarı nedeniyle tevsi ,ürün çeşitlendirmesi ve modernizasyon yatırımları için, 07.02.2018 tarihinde T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü nezdinde 33.091.112.-TL tutarlı Yatırım Teşvik Belgesi müracaatı yapılmıştır.

TACİRLER YATIRIM – Klimasan KLMSN Hisse Teknik Analiz – 16.01.2018

Klimasan , dün gün içinde en düşük 6.56 seviyesini test etti ve günü 6.56 seviyesinden kapattı. Senette 6.83 seviyesini hedef olarak belirlerken, stop-loss seviyesini ise 6.53 olarak görüyoruz. Hissede Günlük Olarak Beklenen Yön: Yukarı

Direnç seviyeleri 6.83 / 6.90    Destek seviyeleri 6.53 / 6.45

Klimasan Şube İşyeri Açılması Hakkında Açıklama Yaptı – 29.12.2017

Zihinsel engelli gençlerin iş sahibi olabilmeleri, aynı zamanda İş Kanunu ve sair mevzuat çerçevesinde engelli çalıştırma yükümlülüklerine istinaden istihdam edilmelerini teminen bireylerin ihtiyaç ve yeteneklerine göre donatılmış korumalı işyerlerinin faaliyete geçirilmesi amacıyla, Şirketimizce yeni bir Şube İşyeri açılmasına karar vermiştir.

Açılacak Yeni Şube Unvan ve Adresi:Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Manisa Organize Sanayi Bölgesi Şubesi Keçiliköy OSB Mahallesi 5639 Sok. No : 17/2/11 Yunusemre/Manisa.

İŞ YATIRIM – Klimasan KLMSN Hisse Haber Yorum – 29.12.2017

Kapanış (TL) : 5.81 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 192 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.29 KLMSN TI Equity- Öneri :GÖZDEN GEÇİRİLİYOR Get.Pot.%: n.a

Bağlı Ortaklığın, Sabcool Ltd Ünvanlı Şirketin Hisselerinin Devir Alması
Şirketin Nijerya’daki satış,pazarlama ve lojistik operasyonlarını yürütmek ve Batı Afrika’daki satış imkanlarının geliştirilmesine teminen kurduğu bağlı ortaklığı Metalfrio West Africa Ltd Nijerya’da yerleşik Sabcool Ltd ünvanlı şirketin hisselerinin %90’ını 48 milyon Naira (yaklaşık 145.000 ABD Doları ) bedel ile satın almıştır.Hisselerin alacağa mahsuben devralınması ve tutarın çok büyük olmaması nedeniyle KLMSN pay fiyatını hafif etkileyebilir.

Klimasan’nın Bağlı Ortağı Metalfrio Nijerya’da Satın Alma Gerçekleştirdi – 28.12.2017

Şirketimizin bağlı ortağı Metalfrio West Africa Ltd’nin yine Nijerya’da yerleşik Sabcool Ltd ünvanlı şirketin hisselerinin %90’ını 48 milyon Naira (yaklaşık 145.000 ABD Doları ) bedel ile satın almış olduğu ve sözkonusu bedelin nakden ödenmeyip, hisselerin alacağa mahsuben devralındığı tarafımıza bildirilmiştir.

 

İŞ YATIRIM – Klimasan KLMSN Hisse Analiz 3Ç17 – 10.11.2017

Kapanış (TL) : 6.33 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 209 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.53 KLMSN TI Equity- Öneri :GÖZDEN GEÇİRİLİYOR Get.Pot.%: n.a

KLMSN 3Ç17 Sonuçları: Güçlü ciro büyümesi zayıf operasyonel karlılık ile gölgelendi
Klimasan 3Ç17’de yıllık bazda %37 daralmaya işaret eden 6m TL net kar açıkladı. Net kar tarafında görülen daralmanın en önemli nedenlerini artan borç yükü nedeni ile yükselen faiz giderleri, yılıdan yıla artan kur farkı zararları ve operasyonel karlılıkta görülen hafif daralma oldu. Şirketin cirosu, artan yurtiçi satışlar ile yıllık bazda %65 artış göstererek 89mn TL olurken, şirketin brüt kar marjı, hammadde giderlerinde görülen artışa bağlı yıllık bazda 4,5 puan daralarak %18,8 olarak gerçekleşti. 3Ç17 FAVÖK ise yıllık bazda sadece %11 artış göstererek 5.4mn TL olarak gerçekleşirken, FAVÖK marjı da brüt karlılıkta görülen daralmaya bağlı 2.9puan gerileyerek %6,1 olarak gerçekleşti.

DENİZ YATIRIM – Klimasan KLMSN Hisse Analiz 3Ç17 – 10.11.2017

Klimasan’ın faaliyet karlılığı yıllık bazda daralma göstermiş. Klimasan 3Ç17’de 6 milyon TL net kar rakamı açıkladı. Bu rakam geçen sene 10 milyon TL net kar idi. Şirket ihracat satışları ve artan satış hacimleri sayesinde cirosunu yıllık bazda %65 arttırmayı başarmış olduğunu gözlemlesek de, şirketin muhtemelen metal ve diğer hammade fiyatlarındaki hızlı yükselişi fiyatlara tam yansıtamaması FAVÖK marjının aynı dönemde %9.0’dan %6.1’e gerilemiş olmasına sebep olabilir.

Faaliyetlerin mevsime gore farklılık arz etmesinden dolayı rakamların çeyreksel karşılaştırması doğru bir yaklaşım olmayabilir. Yine de şirketin geçen çeyrekte esas faaliyet dışı Eurobond yatırımlarının değer azalışının etkisiyle kaydettiği 11 milyon TL’lik net zararına göre bu çeyrekte aynı yatırım portföyünün değer artışı sayesinde elde edilen 6 milyon TL’lik net kar yatırımcıya ilk etapta olumlu gözükebilir.

Ancak biz yıllık bazda faaliyet karlılığında görülen olumsuz trendin ve mevcut piyasa değerinin işaret ettiği değerleme çarpanlarının gösterilen kar performansına kıyasla görece pahalı kalmasının yarınki hisse performansını baskılayabileceğini düşünüyoruz.

 

İŞ YATIRIM – Klimasan KLMSN Hisse Haber Analiz – 23.10.2017

Kapanış (TL) : 6.63 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 219 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.85 KLMSN TI Equity- Öneri :GÖZDEN GEÇİRİLİYOR Get.Pot.%: n.a

Klimasan’dan Rusya’da satın alma
Klimsan merkezleri Kaliningrad, Rusya’da bulunan Metalfrio Solutions Ltd ve Limited Liability Company Estate adlı şirketlerin %100 hissesinin, Merkezi Viborg, Danimarka’da bulunan Metalfrio Solutions AS’den satın alınmasına karar verdiğini açıkladı. Satın alınması planlanan şirket, Klimasan’ın ana ortağı Metalfrio Solutions S.A’ın %100 bağlı ortağı, dolayısı ile gerçekleşirse grup içi bir satın alma olacak. Satın alama değeri bulunan Metalfrio Solutions Ltd ve Limited Liability Company Estate adlı şirketler için sırası ile 2.9mn EUR ve 5mn EUR olarak belirlendi. Satın alınacak şirketlerin net nakit pozisyonları değerlendirildiğinde toplam nakit çıkışının 6.2m EUR olmasını bekliyoruz. Satın alınan varlıklar Klimasan’ın kamuya açıklanan son Finansal tablosundaki aktif toplamına oranının %4,1’ine, cironun ise %7,4’üne karşılık gelmekte.

Klimasan’ın kendisine stratejik olarak yakın olan Rusya Pazarına üretim tesisi satın alarak girmesini genel anlamda olumlu buluyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Klimasan KLMSN Hisse Haber Analiz – 23.10.2017

Klimasan – Yönetim Kurulu, ticari merkezi Kaliningrad, Rusya Federasyonu’nda yer alan LLC Metalfrio Solutions (“Metalfrio”) ünvanlı şirket hisselerinin %100’ünün, 1,600,666 Avro bedel ile (“şirket değeri”), Metalfrio Solutions A/S’den satın alınmasına karar verdi. Metalfrio’nun 20.10.2017 itibariyle Net Borcu – 1,299,334 Avro’dur. Derby ve Caravelle markaları ile esas olarak Rusya pazarında faaliyet gösteren Metalfrio’nun, Avrupa’ya da ihracatı bulunmaktadır. Metalfrio, Rusya’da %30-35 pazar payı ile halihazırda sadece yatay dondurucu üretmektedir. Şirket yönetimi, hammadde temini, ürün geliştirme, ortak uluslararası kurumsal müşteriler ile ilişkiler, Türkiye menşeli dikey soğutucuların Rusya’da pazarlanması, üretim maliyet optimizasyonu ve yeni yapıda Metalfrio’nun finansman maliyetlerinin azaltılabilmesi konularında muhtelif avantajları değerlendirerek, sözkonusu satın alma işleminin Klimasan’ın olumlu katkılar yaratacağını öngörmektedir.

 

İŞ YATIRIM – Klimasan KLMSN Hisse Haber Analiz – 03.10.2017

Kapanış (TL) : 6.08 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 201 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.9 KLMSN TI Equity- Öneri :GÖZDEN GEÇİRİLİYOR Get.Pot.%: n.a

Klimasan, Rusya’da satın alma opsiyonu değerlendiriyor

Klimsan merkezleri Kaliningrad, Rusya’da bulunan Metalfrio Solutions Ltd ile Limited Liability Company Estate adlı şirketlerin %100 hissesinin, Merkezi Viborg, Danimarka’da bulunan Metalfrio Solutions AS’den satın alınmasını değerlendirdiğini açıkladı. Satın alınması planlanan şirket, Klimasan’ın ana ortağı Metalfrio Solutions S.A’ in %100 bağlı ortağı, dolayısı ile gerçekleşirse grup içi bir satın alma olacak.

Klimasan’ın kendisine stratejik olarak yakın olan Rusya Pazarına üretim tesisi satın alarak girmesini genel anlamda olumlu buluyoruz. Ancak satın alınması planlanan şirketin büyüklüğü ve finansalları ile alakalı bir detay bulunmuyor.

 

Klimasan’dan şirket satın alınması konusunda önemli açıklama – 02.10.2017

Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 2 Ekim 2017 tarihinde gerçekleşen toplantısında alınan kararlar çerçevesinde:

1.Şirketimiz tarafından, merkezleri Kaliningrad, Rusya’da bulunan Metalfrio Solutions Ltd ile Limited Liability Company Estate adlı şirketlerin %100 hissesinin, Merkezi Viborg, Danimarka’da bulunan Metalfrio Solutions AS’den satın alınması hususunun değerlendirilmesine;

2.Şirket yönetimine, sözkonusu iki şirketin satın alınmasına yönelik operasyonel, finansal ve hukuki incelemelere ve görüşmelere başlaması için yetki verilmesine;

3.Metalfrio Solutions AS’nin ilişkili şirket olması sebebiyle, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili hukuki düzenlemeler uyarınca, Şirket yönetiminin bir değerleme şirketi tayin etmesine;

4.Görüşmelerin olumlu sonuçlanması durumunda, satın alma koşullarının Yönetim Kurulumuzun nihai onayına sunulmasına;

İŞ YATIRIM – Klimasan KLMSN Hisse Analiz 2Ç17 – 09.08.2017

Kapanış (TL) : 7.96 – Hedef Fiyat (TL) : 10.25 – Piyasa Deg.(TL) : 263 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.29 KLMSN TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 28.77

Güçlü operasyonel performans
Klimasan 2Ç17’de 11m TL net zarar açıkladı. Net zararın en önemli sebebi Euro-bond portföyünün değer azalışına bağlı kaydedilen nakit olamayan zararlar oldu. Operasyonel performans ise güçlü seyretti, ciro yıllık bazda %54, FAVÖK ise %23 artış gösterdi. FAVÖK büyümesi ise yüksek stok maliyeti nedeni ile ciro büyümesinin altında kaldı. Bu bağlamda brüt kar marjı 5.4 puan azalış ile 2Ç17’de %18 oldu.

TACİRLER YATIRIM – Klimasan KLMSN Hisse Analiz 2Ç17 – 09.08.2017

Klimasan – İkinci çeyrekte 11 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 14 milyon TL net kar açıklamıştı. 2Ç17’de şirketin zarar açıklamasındaki en önemli neden şirketin Eurobond portföyünden kaydetmiş olduğu 24 milyon TL zarardır. Net satışlar 163 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %54 arttı. Şirket, 2Ç17’de 19 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %23 büyüme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 291 baz puan azalarak %11,7 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %38 artarak 75 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 137 milyon TL (2Ç16: 113 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %36,3 (2Ç16: %36,1) olarak kaydedildi.

İŞ YATIRIM – Klimasan KLMSN Hisse Analiz – 04.08.2017

Hisse en çok önerilenler listesinde

Yatırım Teması: Şirketin yatırım temasını beğenmemizin gerekçelerini; i) endüstriyel tip soğutucu pazarının büyüme potansiyeli, ii) hızlı büyüyen ihracat pazarlarına stratejik yakınlık, iii) yurtiçinde pazar payını artırma ve yurtdışında yeni pazarlar ekleme potansiyeli, iv) cironun %60’ından fazlasını oluşturan döviz bazlı ihracat gelirleri, v) düşük borçluluk, ve vi) güçlü nakit yaratma kabiliyeti ile daha yüksek temettü ödeme potansiyeli olarak sıralayabiliriz.

Değerleme: Hesapladığımız hedef değer 10.25TL/hisse hedef fiyata karşılık geliyor ve %33 artış potansiyeline tekabül ediyor. Dolayısıyla, KLMSN hisseleri için AL tavsiyesi veriyoruz.

KLMSN AL
Fiyat ₺ 7.68 3A Hac.mn ₺ 1.2
Hedef Fiyat ₺ 10.25 Yıliçi Rel. -26%
Getiri Pot. 33% Yabancı 11%
Mutlak Değer ₺ 2016G 2017T 2018T
Net Kar 40 33 36
Satışlar 338 419 475
FAVÖK 38 54 61
Net Borç -23 -33 -22
Oranlar 2016G 2017T 2018T
F/K 6.3 7.6 7.1
FD/FAVÖK 8.2 5.7 5.1
FD/Satışlar 0.91 0.73 0.65
Aktif Karlılık 8% 6% 7%
Özserm. Karlılık 36% 23% 21%
Net Borç/FAVÖK -0.62 -0.58 -0.36
Net Borç/Özserm -0.18 -0.21 -0.12

Riskler: Borçluluğun yüksek olmamasına rağmen, düşük temettü dağıtımı risk faktörü olarak söylenebilir. yeniden değerlemesinin net kar üzerinde yarattığı dalgalanma etkisi ise bir diğer risk faktörü. Yurtiçinde alınacak pazarpayı ve yurtdışında yeni pazarlara girme potansiyelini önemli fırsatlar olarak görüyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Klimasan KLMSN Hisse Analiz 1Ç17 – 10.05.2017

Klimasan Klima (KLMSN, Sınırlı Pozitif): Şirket’in 1Ç2017’deki net dönem karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %46 oranında artarak 15,8mn TL’ye yükselmiştir. Diğer yandan, brüt kar %18 oranında gerileyerek 16,6mn TL olmuştur. Finansman giderlerindeki 13,4mn TL’lik artışa karşın yatırım faaliyetlerinden 29,9mn TL’lik gelir artışı Şirket karının artmasında önemli bir etken olmuştur. Şirketin satış gelirleri de ilk çeyrekte %17,6 oranında gerilemiştir.

 

İŞ YATIRIM – Klimasan KLMSN Hisse Analiz 4Ç16 – 21.02.2017

Kapanış (TL) : 7.61 – Hedef Fiyat (TL) : 10.25 – Piyasa Deg.(TL) : 251 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.73 KLMSN TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 34.69

KLMSN 4Ç16: Bizim tahminimiz olan 3 mn TL net zarara kıyasla, Klimasan Klima 4Ç16’da 6 mn TL net kar açıkladı. Operasyonel performans bir miktar beklentilerimin altında gerçekleşti. Satış gelirleri TL72mn TL (beklentimiz :87 mn TL) ve FAVÖK 4 mn TL (beklentimiz:6 mn TL) gerçekleşti. Eurobond yatırımları neticesinde kaydedilen zararların daha düşük olması net karın artmasını sağladı. 4Ç15’de kaydedilen 25 mn TL zarara kıyasla 4Ç16’da 1.3 mn TL zarar kaydedildi.

4.çeyreğin şirket için mevsimsel olarak zayıf olduğunu hatırlatırız. FAVÖK rakamındaki sapma tahminlerimizde değişikliğe yol açmayacak. AL tavsiyemizi KLMSN için koruyoruz. Şirket ayrıca potansiyel satış fırsatlarını değerlendirmek için Nijerya’da şirket kurma kararı aldı. İhracat gelirlerini Afrika’da büyütmek stratejisine paralel bir gelişme.

 

Klimasan Nijerya’da Şirket Kuracak – KAP – 20.02.2017

Şirketimizin Nijerya’daki satış, pazarlama ve lojistik operasyonlarını yürütmek  ve Batı Afrika’daki potansiyel satış imkanlarının geliştirilmesini teminen,  Yönetim Kurulu’nun, 20.02.2017 tarihinde aldığı karar uyarınca, 10.000 USD (Onbin AmerikanDoları) sermayeli bir şirket kurulmasına, şirketimizin kurulacak şirkete %97 oranında iştirak etmesine, kalan %3’lük sermaye payının ise eşit olarak Bay Petros Diamantides , Bay Erim Şenocak ve Bay Serkan Uyanık tarafından iştirak edilmesine ve ilgili kişilerin kurulacak yeni şirketin Yönetim Kurulu’na atanmasına karar verilmiştir.

Klimasan Lisans Sözleşmesi ile İlgili Sorulara Açıklık Getirdi – 26.12.2016

23.12 2016 tarihinde şirketimiz tarafından Özel Durum Açıklaması ile kamuya duyurulan, gerek Metalfrio markasının ve gerekse Metalfrio Solutions S/A ‘nın geliştirdiği ürünlere dair patent ve sair fikri/sınai hakların şirketimizce kullanım koşullarını düzenleyen lisans anlaşması ile ilgili olarak , yatırımcılarımızdan gelen sorular üzerine bu ek açıklamanın yapılması gereği hasıl olmuştur.

Yapılan lisans anlaşması, sadece Metalfrio markası ile yapılacak ürün satışlarını duzenlemekte olup, şirketimizin Klimasan ve Şenocak markası ile yapacağı satışları kapsamamaktadir.

Bu anlaşmaya konu lisans bedeli, Metalfrio markası ile Türkiye ve Avrupa dışında kalan belirli bölgelere ve müşterilere yapılacak satışlar ile sınırlı olup, fabrika teslim satış cirosunun %2’si olarak hesaplanacaktır.

Her halükarda, bu şekilde hesap edilecek lisans bedeli, 2017 yılı için azami EUR 300.000, 2018 yılı için azami EUR 400.000 ve 2019 yılı için azami EUR 500.000’luk meblağı aşamayacaktır. Takip eden yıllarda bahsi geçen %2’lik oran, herhangi bir azami bedel sınırı olmaksızın uygulanacaktır. Ödeme tutarları, çeyrek dönemler itibariyle gerçekleşen satışlar dikkate alınarak hesaplanacaktır

Klimasan’da İş Geliştirme Temini ile Lisans Sözleşmesi – 23.12.2016

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirketimizin Metalfrio markasını kullanabilmesini ve bu surette belirli ülkelerde iş geliştirebilmesini teminen*, Metalfrio markasının hak sahibi Metalfrio Solutions S/A ile bir lisans sözleşmesi akdedilmesine karar vermiştir. Buna göre; patentler ve sair fikri haklar ile Metalfrio markasının Şirketimize kullanma hakkı veren lisans sözleşmesi 3 yıl süre ile akdedilmiş olup, lisans bedeli satış tutarının %2’si olarak (net bazda, fabrikada teslim) olarak belirlenmiştir. Ödemeler çeyrek yıllık bazda, bir önceki çeyrek dönem esas alınarak ödenecektir.

*Editörün Notu: Metalfrio özellikle Rusya, Meksika ve ABD’de iş ilişkileri olan bir firmadır.

Klimasan’da Tamamlanan Satışlar ve Teşvik Açıklaması – 09.12.2016

07 11 2016 tarihli özel durum açıklamamızda da belirttiğimiz üzere, T.C Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne  yaptımız Yatırım Teşvik Belgemizin süresinin uzatılması ve ilave Yatırım Revizyonu başvurumuz sonuçlanmıştır. Buna göre 15.05.2014 tarih, A114837 sayılı 12.849.453.-TL tutarındaki yerli ve FOB $ 2.067.176.-tutarındaki ithal makine ve teçhizat listelerindeki tutarlar 21.954.453.-TL ve  FOB $ : 3.154.346.-şeklinde revize edilmiştir. Ayrıca Yatırım Teşvik belgemizin yatırım süresi  30.08.2018 tarihine kadar uzatılmıştır.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile 27.06.2016 tarihinde imzalanan ‘Market Tipi Soğutucu Dolap Alımı’ İhale Sözleşmesinin satışları tamamlanmıştır.

İŞ YATIRIM – Klimasan KLMSN Hisse Analiz 3Ç16 – 10.11.2016

Klimasan (KLMSN, Pozitif): Klimasan’ın 3. çeyrek net dönem karı 9,5mn TL olmuştur. Geçen sene aynı çeyrekte şirket 15,2mn TL zarar açıklamıştı. Şirketin geçen seneki zarardan bu sene kara geçmesinin sebebi finansman giderlerindeki düşüştür. Üçüncü çeyrekte satış gelirleri %2,5 oranında artan şirketin brüt karı ise %15,3 oranında yükselerek 12,5mn TL olmuştur. KLMSN 3Ç2015’te 7mn TL diğer faaliyet geliri kaydederken, bu sene 3. çeyrekte yalnızca 2,4mn TL gelir yazmıştır. Bu gelişmeler neticesinde faaliyet karı %52 düşüşle 5,1mn TL’yi göstermiştir. Buna ek olarak, şirketin finansman giderleri 33,1mn TL’den 10,8mn TL’ye gerilemiş ve olumlu bir görüntü çizmiştir. Tüm bunların etkisiyle net dönem karı 9,5mn TL olmuştur. Üçüncü çeyrek karıyla birlikte Ocak-Eylül dönemi karı 34,1mn TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen sene aynı dönemdeki net dönem karı 9,5mn TL idi.

 

İŞ YATIRIM – Klimasan KLMSN Hisse Analiz – Klimasan Sirket Raporu – 03.11.2016

Hisse Senedi / Küçük Şirket / Dayanıklı Tüketim           Yükselme Potansiyeli* 63%

Yüksek getiri potansiyeli

Klimasan Klima’yı 12 aylık 10.25TL hedef fiyat ve AL tavsiyesi ile takip listemize ekliyoruz. Hedef fiyatımız %63 artış potansiyeli vadediyor. Şirket, yurtiçi ve yurtdışına Coca-Cola, Pepsi Cola, ABI, Efes, Tuborg, Heineken, Nestle ve Danone gibi uluslararası firmalara endüstriyel tip soğutucu ve dondurucu dolaplar üretmektedir. Şirketin yatırım temasını beğenmemizin gerekçelerini; i) endüstriyel tip soğutucu pazarının büyüme potansiyeli , ii) hızlı büyüyen ihracat pazarlarına stratejik yakınlık, iii) yurtiçinde pazar payını artırma ve yurtdışında yeni pazarlar ekleme potansiyeli, iv) cironun %60’ından fazlasını oluşturan döviz bazlı ihracat gelirleri, v) düşük borçluluk, ve vi) güçlü nakit yaratma kabiliyeti ile daha yüksek temettü ödeme potansiyeli olarak sıralayabiliriz.

KLMSN, yurtdışı benzerlerine kıyasla 2016T 5.7x FD/FAVÖK ve 6.8x F/K ile %49 ve %65 iskontolu işlem görüyor. 2017T FD/FAVÖK ve F/K kıyaslamasında ise %51 ve %62 iskontolu işlem görüyor.

Hem yurtiçi hem de ihracatta büyüme potansiyeli

Klimasan satıl gelirlerini geçtiğimiz beş yıl içerisinde %23 YBBO’nda artırmayı başardı. İhracat ve yurtiçi pazardaki büyüme ile birlikte, katma değerli ürünlerin satış içerisindeki payının artması ile TL’nın değer kaybının döviz bazlı satışlardaki olumlu katkısı neticesinde büyüme gerçekleşti. Şirketin satış gelirlerinin önümüzdeki beş yıllık dönemde %12,3 YBBO’nda büyümesini öngörüyoruz. Büyümenin temel faktörleri olarak pazarın büyümesi ile birlikte sağlanacak satış hacim büyümesi, yurtiçinde pazar payı alınması, potansiyel yeni ihracat pazarlarına girilmesi ve döviz bazlı fiyatlamanın olumlu katkı sağlamasından kaynaklanacağını öngörüyoruz. Türkiye’de Klimasan ve Uğur iki ana oyuncu olarak faaliyet gösteriyor. 450bin adet üretim kapasitesi ile Klimasan’ın önümzdeki dönemlerde yurtiçi pazar payını artırabileceğini düşünüyoruz. Şirket, halihazırda Avrupa, Orta Doğu, BDT ve Afrika başta olmak üzere yaklaşık 80 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Önümüzdeki dönemde, Afrika ve Asya pazarlarında şirket ihracat pazarlarını artırmayı hedefliyor. Ana ortak Brezilya’lı Metalfrio, Brezilya ve Latin Amerika pazarında pazar lideri ve Türkiye dışında Brezilya, Meksika ve Rusya’da üretim tesisleri bulunuyor. Metalfrio, Orta Doğu, Afrika ve Asya gibi hızlı büyüyen pazarlarda büyümeyi hedefliyor. Bu hedefte Klimasan üretim kapasitesi, iş gücü, limana yakın olmanın sağladığı lojistik avantaj ve teknolojisiyle grup bünyesi stratejik öneme sahip.

Yüksek temettü ödeme kapasitesi

Klimasan, 1.0x Net borç:/FAVÖK rasyosu ve Eurobond yatırımları ile güçlü bir bilançoya sahiptir. Şirket, kur riskini hedge etmek için Eurbond yatırımı yapmayı ve bilançoda likit kalmayı tercih etmektedir. Şirketin yüksek nakit yaratma kabiliyeti ve güçlü bilanço yapısında ileriki dönemlerde daha yüksek temettü dağıtma potansiyeli olduğunu düşünüyoruz.

Riskler: Borçluluğun yüksek olmamasına rağmen, düşük temettü dağıtımı risk faktörü olarak söylenebilir. Eurobond yeniden değerlemesinin net kar üzerinde yarattığı dalgalanma etkisi ise bir diğer risk faktörü. Yurtiçinde alınacak pazar payı ve yurtdışında yeni pazarlara girme potansiyelini önemli fırsatlar olarak görüyoruz.

Değerleme   

Klimasan için hedef fiyatmızı belirlerlen İNA yöntemini kullandık. Buna göre, şirket için 338 milyon TL hedef piyasa değeri hesaplıyoruz. Hesapladığımız hedef değer 10.25TL/hisse hedef fiyata karşılık geliyor ve %63 artış potansiyeline tekabül ediyor. Dolayısıyla, KLMSN hisseleri için AL tavsiyesi veriyoruz.

Değerleme varsayımlarını aşağıdaki özet tabloda bulabilirsiniz.

ŞEKİL 1: İndirgenmiş nakit akımları

 

 

 

 

 

 

İNA ( TL mn )

2016T

2017T

2018T

2019T

2020T

2021T

Satış gelirleri

353

419

475

525

577

631

büyüme%

32%

19%

13%

10%

10%

10%

Faaliyet Karı

37

42

47

52

57

63

Vergi

-7

-8

-9

-10

-11

-13

Amortisman

8

12

13

15

16

18

FAVÖK

46

54

61

66

73

80

FAVÖK Marıj

13,0%

12,9%

12,8%

12,7%

12,7%

12,7%

Yatırım Harcamaları

-15

-16

-17

-18

-18

-18

İşletme Sermayesi İhtiyacı Değişimi

-22

-17

-14

-13

-13

-14

Serbest Nakit Akış

1

12

20

26

31

36

 

 

 

 

 

 

 

AOSM

 

 

 

 

 

 

Risksiz Faiz Haddi

10%

11%

10%

10%

10%

10%

Risk Primi

6,0%

6,0%

6,0%

6,0%

6,0%

6,0%

Beta

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

Özsermaye Maliyeti

14,8%

15,3%

14,8%

14,8%

14,3%

14,3%

Borç Maliyeti

12%

13%

12%

12%

12%

12%

Vergi sonrası Borç Maliyeti

10%

10%

10%

10%

9%

9%

Borç Ağırlığı

66%

66%

63%

58%

50%

50%

Sermaye Ağırlığı

34%

34%

37%

42%

50%

50%

AOSM

11,4%

11,8%

11,5%

11,8%

11,8%

11,8%

 

Benzer Şirket Çarpanlarına göre kıyaslama

KLMSN, yurtdışı benzerlerine kıyasla 2016T 5.7x FD/FAVÖK ve 6.8x F/K ile %49 ve %65 iskontolu işlem görüyor. 2017T FD/FAVÖK ve F/K kıyaslamasında ise %51 ve %62 iskontolu işlem görüyor.

ŞEKİL 2: Benzer Şirket Çarpan Kıyaslaması

Benzer Şirketler

Hisse

PD

 

FD/FAVÖK

 

 

F/K

 

Şirket

(US$ mn)

2016T

2017T

2018T

2016T

2017T

2018T

 

DOVER

DOV US

10.784

12

11

10

23

19

17

ELECTROLUX

ELUXB SS

7.521

7

6

6

14

13

12

LENNOX INT

LII US

6.435

14

13

12

22

19

17

WHIRLPOOL

WHRL4 BZ

1.563

10

9

8

14

13

12

BLUE STAR

BLSTR IN

811

20

16

13

34

25

21

AMICA

AMC PW

410

8

8

7

12

12

12

GORENJE

GRVG SV

218

7

7

7

15

15

8

Ortalama

 

 

11,3

9,9

8,9

19,2

16,6

14,1

Klimasan Klima

KLMSN TI

67

5,7

4,8

4,3

6,8

6,3

5,9

iskonto/prim

 

 

-49%

-51%

-52%

-65%

-62%

-59%

Şirket Tanıtımı ve Ortaklık Yapısı    

klmsn-ortaklik“Şenocak” ismi ile İzmir’de küçük bir ticarethane olarak kurulan Klimasan, bugün endüstriyel buzdolabında Türkiye’de ve ihracat pazarlarında lider marka konumundadır. Şirket, 450bin adet üretim kapasitesi ile Manisa Organize Sanayii’nde faaliyet göstermektedir. Yurtiçi ve yurtdışına Coca- Cola, Pepsi Cola, ABI, Efes, Tuborg, Heineken, Nestle ve Danone gibi uluslararası firmalara endüstriyel tip soğutucu ve dondurucu dolaplar üretmektedir. Avrupa, Ortadoğu, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Afrika olmak üzere 80’e yakın ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir.

Metalfrio Klimasan’ı 2008 yılında satın aldı.

Brezilya’lı endüstriyel buzdolabı üreticisi Metalfrio Solutions, Klimasan Klima’nın %61 ile ana ortağıdır. Halka açıklık oranı %39’dur. Metalfrio Solutions, halka açık payların da %7,75’ine sahiptir.

Metalfrio Brezilya ve Latin Amerika’da pazar lideridir. Şirketin Türkiye, Brezilya, Meksika ve Rusya’da üretim tesisleri bulunmaktadır. Büyüme stratejisini Amerika ve Avrupa olarak iki coğrafi grupta takip etmektedir. Avrupa’da büyüme stratejisinde Klimasan Klima grubun merkezinde bulunmaktadır. Dolayısıyla, yeni coğrafyalara girilmesi ve büyüme olanaklarının Klimasan üzerinden değerlendirileceğini düşünüyoruz.

Özet Finansallar (TL mn)

Özet Mali Tablolar (TL mn)

2

3

4

5

6

Gelir Tablosu (TL mn)

2014G*

2015G*

2016T

2017T

2018T

Satış Geliri

228

267

353

419

475

FAVÖK

26

35

46

54

61

Net Kar

11

22

31

33

36

Nakit Akım Tablosu (TL mn)

 

 

 

 

 

Net Kar

11

22

31

33

36

Amortisman Giderleri

7

8

8

12

13

İşletme Sermayesi Değ.

8

(27)

(22)

(17)

(14)

Faaliyetlerden Gelen Nakit Akımı

27

3

17

28

35

Sabit Sermaye Yatırımları

8

11

15

16

17

Serbest Nakit Akımı

19

(8)

2

12

17

Bilanço (TL mn)

 

 

 

 

 

Maddi Duran Varlıklar

38

39

46

50

54

Nakit & Nakit Benzerleri

191

204

202

222

231

Toplam Varlıklar

344

400

456

517

561

Kısa Vadeli Borçlar

76

67

66

81

79

Toplam Borç

219

240

239

255

253

Toplam Özsermaye

72

93

122

152

185

Rasyolar

 

 

 

 

 

Net Borç/FAVÖK

1.1

1.0

0.8

0.6

0.4

FAVÖK Marjı

11.4

12.9

13.0

12.9

12.8

Net Kar Marjı

4.7

8.2

8.7

7.9

7.5

Değerleme Oranları

 

 

 

 

 

Firma Değeri/Satışlar

0.5x

0.4x

0.7x

0.6x

0.5x

Firma Değeri/FAVÖK

4.2x

3.2x

5.7x

4.8x

4.3x

Firma Değeri/Yatırım Sermayesi

1.2x

0.9x

1.7x

1.5x

1.3x

Fiyat/Kazanç

8.2x

3.9x

6.8x

6.3x

5.9x

Serbest Nakit Akım Verimi

21%

-9%

1%

6%

8%

Temettü Verimi

0%

0%

1%

1%

2%