Ana sayfa Raporlar Borsa Hisse Analiz Raporları En Çok Öneril...

En Çok Önerilen Hisseler, İş Yatırım

En Çok Önerilen Hisseler, İş Yatırım

İş Yatırım Araştırma Birimi tarafından hazırlanmış olan “en çok önerilen hisseler” adlı model portföy çalışması, güncel hisse tavsiye listesidir. İş Yatırım’ın en çok önerilenler dışında takip ettiği şirketlere ait AL, SAT,TUT şeklinde tüm hisse önerilerini ve hedef fiyatlarını görmek için tıklayın. Aşağıda İş Yatırım model portföyünün geçirdiği değişiklikleri tarih sırasına göre yeniden eskiye listeye eklenen ve çıkarılan hisseleri görebilirsiniz.

100.000 TL Paranız Olsa Nasıl Yatırım Yapardınız? Sanal Para ile Deneyin!

Model Portföy Değişiklikleri

30.07.2019 – ARCLK’i, hisse için 23.7TL hedef fiyatımızın sınırlı %13 getiri potansiyeli ve şirket 2019 yılı beklentilerinin aşağı yönlü revizyonu nedeniyle en çok önerilenler listemizden çıkarıyoruz. Arçelik 2019 için Türkiye beyaz eşya pazarı daralma beklentisini %10’dan % 15’e revize ederken, global beyaz eşya pazar için %2 büyüme beklentisini korudu. Şirket 2019 yılı için konsolide satış geliri önceki %25-%30 büyüme beklentisini ise %20-%25’e düşürürken, FAVÖK marj hedefini ise önceki %11.5’den %10.’5e düşürdü. Şirket uzun vadeli %12 FAVÖK marj beklentisinde ise değişikliğe gitmedi. Şirket beklentileri 2019 yılı için yıllık bazda %24-%29 artış ile 3.39-3.53 milyar TL FAVÖK rakamına işaret ediyor. ARCLK için 23.7TL hedef fiyatımız %13 sınırlı getiriye işaret ettiğinden hisse için tavsiyemizi AL’dan TUT’a çekiyoruz. Hisse öneri listemize eklendiğinden beri endeksin % 5.14 üzerinde getiri sağladı. Model portföyümüzde yer alan şirketler ve sepet içindeki ağırlıkları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

HisseGirişHedef Fiyat (TRY)Piyasa Değeri (TRY)Get. Pot.(%)F/KPD/DD2019T FD/ FAVÖKAğ. (%)Gir. İti. Rel.%
AGHOL8.11.1817.9295248%a.d0.653.2515-0.119
GARAN31.5.19124137022%6.150.8130.1
KORDS18.3.1916.91237139%22.251.244.35110.195
THYAO18.9.18221762372%5.660.425.3316-0.348
TTKOM9.5.196.792016018%11.862.23.68160.135
TUPRS14.5.19163.083420719%8.532.975.6216-0.037
YKBNK3.1.183.252322918%4.810.53130.09

 

Model portföyümüzde bankacılık sektörünün portföy içindeki ağırlığını %26 seviyesine çıkardık.

 

Portföyün yıl içi getirisi Türk Lirası bazında %34 iken BIST-100’e göreceli olarak bakıldığında getiri 15% seviyesinde gerçekleşti.

 

İş Yatırım – Model Portföy Değişiklikleri 31/05/2019

Öneri listemizden Vakıfbank’ı çıkararak Garanti Bankası’nı ekliyoruz. Sene başından beri kamu bankalarının yükselen faiz ortamında devam eden hızlı kredi büyüme süreci söz konusu kamu bankalarının kredi spredlerinde öngörülenin çok üzerinde bir tahribat yaptı. Her ne kadar Vakifbank’ı diğer kamu bankalarından hem karlılık hem de fonlama gücü açısından daha olumlu bir yere koyuyorsak da, bu olumsuz algının hisse performansını bir süre daha etkilemesi söz konusu olabilir. Hisse girişinden bu yana rölatif olarak %19 negatif performans gösterdi. Bu noktada, öneri listemize Garanti Bankası’nı ekliyoruz. Bankanın güçlü ve çeşitlendirilmiş gelir yapısı ve her türlü faiz ortamında yüksek karlılığı koruyan esnek bilanço yapısı daha öngörülebilir bir karlılık vadediyor. Bunun yanında kuvvetli karşılık oranları ise aktif kalitesi açısından güçlü bir koruma kalkanı oluşturmakta. Bankanın 2019 tahmin edilen F/K’sı 4.9x, PD/DD’i ise 0.64 gibi tarihi ve uluslararası ortalamalara göre oldukça cazip bir düzeyde bulunuyor.

ARCLK’i cazip getiri potansiyeli nedeniyle öneri listemize ekliyoruz. ARCLK 2019T 4.9 Firma Değ/FAVÖK çarpanı ile uluslararası benzerlerinin ortalaması olan 7.7x ve kendi 1 yıllık tarihi ortalama 5.6x Firma Değ/FAVÖK çarpanına kıyasla iskontolu işlem görüyor. ARCLK için hisse başına 23.70TL hedef fiyatımız %38 getiriye işaret ediyor. Haziran ayı sonunda beyaz eşya sektöründe ÖTV indirim teşvik süresinin dolması, 2Ç ve 3Ç’lerde işletme sermayesi ihtiyacının yurtiçi pazarda mevsimsellik nedeniyle olası artışı, $’ın TL ve € karşısında değer kazanmasının marjlar üzerindeki olası olumsuz etkisi ve 2019 yılında negatif nakit akım tahminleri hisse için olumsuz etkenler. Hissenin cazip çarpanını gözönünde bulundurduğumuzda olumsuz gelişmelerin çoğunlukla fiyatlandığını düşünüyoruz. Diğer taraftan, hammadde fiyatlarındaki gerilemenin ve yurtiçi beyaz eşya pazarında ÖTV indirim teşviğinin uzatılması hisse için kısa vade de hisse üzerinde olumlu etki yaratabilecek etkenler olduğunu düşünüyoruz. .

Model Portföy Değişiklikleri 30/05/2019 – Selçuk Eczayı en çok önerilenler listesinden, şirketin azalan artış potansiyeli ve kar realizasyonu nedeni ile çıkartıyoruz. Selçuk Ecza en çok önerinler listesine dahil ettiğimiz 14.02.2019 tarihinden itibaren nominal %38 getiri sağlarken, endeksin %62 üzerinde performans gösterdi.

Model portföyümüzde yer alan şirketler ve sepet içindeki ağırlıkları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Model portföyümüzde sektör ağırlıklarına baktığımızda bankacılık sektörünün portföy içindeki ağırlığı %24 seviyesinde.

Portföyün yıliçi getirisi Türk Lirası bazında %7,9 iken BIST-100’e göreceli olarak bakıldığında getiri %12,9 seviyesinde gerçekleşti.

 

Öneri bilgilendirmesi: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin (İş Yatırım) Borsa İstanbul’da halka açık şirketler için AL, TUT ve SAT yönündeki önerileri BIST100 endeksinin (endeks) beklenen getirisine göre değerlendirilmektedir. Tüm bu öneriler İş Yatırım Araştırma Bölümü analistleri tarafından şirketlerin ileride elde edeceği tahmin edilen karları, nakit akımları ve bilançolarına göre bağımsız olarak değerlendirilir. Ek olarak, analistler koşulların elverişsiz olduğu veya doğru değerlendirme yapmanın mümkün olmadığı durumlarda bazı hisse senetleri için geçici olarak GÖZDEN GEÇİRİLİYOR önerisi verebilirler.

Münferit her şirket için yatırım önerisi sırasıyla belirtilen şu kriterlere göre değerlendirilir i-) şirketin beklenen toplam getiri potansiyeli endeksin beklenen getiri potansiyelinin %5 üzerinde ise AL önerisi verilir; ii-) şirketin beklenen toplam getiri potansiyeli endeksin beklenen getiri potansiyelinin %5 altında ise SAT önerisi verilir; iii-) şirketin beklenen toplam getiri potansiyeli ile endeksin beklenen getiri potansiyeli arasındaki fark negatif %5 ve pozitif %5 sınırları içinde kalıyorsa TUT önerisi verilir.