Ana Sayfa Raporlar Hisse Yorumları Kervan Gıda K...

Kervan Gıda KRVGD Hisse Analiz ve Yorumları

Kervan Gıda KRVGD hisse senedi ile ilgili tüm güncel hisse analiz, haber, rapor ve yorumları aşağıda sıralı halde bulabilirsiniz. Aracı kurum ve uzmanların KRVGD ile ilgili çıkmış tüm haber, rapor ve teknik analizlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz.

Ak Yatırım – Kervan Gıda KRVGD Hisse 1Ç22 Analiz – 11.05.2022

Kervan Gıda 1Ç22’de beklentimizin üzerinde 64mn TL net kar açıkladı (Ak Yatırım: 26mn TL). Şirket için piyasa beklentisi bulunmuyor. Tahminlerimizde görülen sapmanın temel sebebi beklentilerimizin üzerinde gerçekleşen büyüme ve karlılık oldu. 1Ç22 satış gelirleri yıllık %208 artışla 998mn TL olurken, bizim 792mn TL’lik beklentimizin üzerinde gerçekleşti. Polonya faaliyetlerinin (ZPC) konsolidasyon etkisi 217mn TL ek satış katkısı getirdi (14mn EUR). Polonya operasyonları hariç net satışlar yıllık %141 artışla 781mn TL oldu. 4Ç21

FAVÖK, beklentimizin üzerinde yıllık %124 artışla 140mn TL gerçekleşti (Ak Yatırım: 102mn). FAVÖK marjı, büyük ölçüde Polonya operasyonlarının konsolidasyon etkisiyle yıllık 5.3 puan düşüşle %14,0 seviyesinde gerçekleşti. Şirketin net borcu, zayıf serbest nakit akışı (-255mn TL) nedeniyle 957mn TL seviyesine yükseldi (4Ç21 net borç: 720mn TL). 2022 beklentileri: Kervan Gıda 2022 beklentilerini 22 Nisan tarihinde açıklamıştı. Buna göre şirket 3,8 milyar TL ile 4,1 milyar TL arasında ciro (+%114 YoY), 530mnTL ile 580mnTL arasında konsolide FAVÖK (+110% YoY), 2,40x – 2,65x net borç/FAVÖK oranı ve %13,0 – %13,5 yatırım harcaması / net satışlar oranı öngörüyor.

Yorum ve değerleme: Sonuçlara piyasa tepkisinin beklentilerin üzerinde gerçekleşen faaliyet karlılığı nedeniyle hafif olumlu olmasını bekliyoruz. Kervan Gıda için 12 aylık hedef fiyatımızı i) yeni makro tahminlerimiz ve ii) şirketin beklentilerimizin üzerinde öngördüğü yatırım harcamaları ve işletme sermayesi ihtiyacıyla güncelledik. Kervan Gıda için hedef fiyatımızı 13,7 TL’den 12,5 TL’ye revize ediyoruz ve tavsiyemizi Nötr olarak koruyoruz. Şirket 2022 tahminlerimize göre 7,3x FD/FAVÖK ile uluslararası benzerlerine %25 iskonto ile işlem görüyor.

Oyak Yatırım – Kervan Gıda KRVGD Hisse 1Ç22 Analiz – 11.05.2022

Kervan Gıda 1Ç22 finansallarında 998mn TL ciro (yıllık +%208), 140mn TL FAVÖK (marj %14) (yıllık +%124) ve 64mn TL (yıllık +%19) net kar açıklamıştır. Finansallar için yeterli katılımcılı piyasa beklentisi bulunmamaktır. Hatırlanacağı üzere şirket, 22 Nisan tarihli KAP paylaşımında ilk çeyrek için 900-950mn TL ciro, 90-100mn TL FAVÖK ve %10.2-11 FAVÖK marjı beklediğini açıklamıştı. Operasyonel olarak rakamlar şirketin yakın zamanlı beklentisinin de üzerindedir. Şirketin oldukça zayıf olan 4Ç21 finansallarının ardından önümüzdeki çeyreklerde de toparlanmanın sürmesi ve kalıcılığı önem arz edecektir.

Türkiye’den ihracat ve Polonya operasyonları toplamının cirodaki payı %76’dır: 1Ç22’de Türkiye operasyonlarının cirosu yıllık bazda %141 artışla 781mnTL (ihracat +%166/ organize ticaret +%85/ geleneksel +%120) olmuştur. Polonya operasyonları cirosu 217mn TL’dir ve Türkiye’nin konsolide cirodaki payı %78’dir. Artan kapasite, önceki çeyrekte yaşanan ihracat lojistik sorunlarının giderilmesi, Kovid sonrası normalleşme, zayıf TL ve fiyat artışları sonuçları desteklemiş olabilir.

Operasyonel marjlar gerilemiştir: Artan maliyetler ve göreceli düşük marjlı Polonya operasyonları neticesinde 1Ç21’deki %19,3’lük konsolide FAVÖK marjı bu sene %14’e gerilemiştir (4Ç21: %9.4). Açık döviz pozisyonu kaynaklı kur zararları ve faiz giderleri net karda baskı yaratmaktadır.

Şirketin yıllık bazda faaliyet karının %101 arttığı çeyrekte VÖK %5 artmıştır. Efektif vergi oranındaki düşüş ve azınlık payları net karı desteklemiştir. 1Ç22 sonu net borç çeyreklik bazda %33 artışla 957mnTL ve net borç/FAVÖK 2.8x’dir: Şirketin 2021 sonu bilançosunda 329mn TL net döviz açık pozisyonu vardır. Açık rakamı 2021 sonu 283mn TL’ydi. 1Ç21 sonunda ise 106mn TL net uzun pozisyon söz konusuydu.

Ziraat Yatırım – Kervan Gıda KRVGD Hisse 1Ç22 Analiz – 11.05.2022

Kervan Gıda (KRVGD, Nötr): Şirket’in 1Ç2022’deki ana ortaklık net dönem karı 64,3mn TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı çeyreğinde 54,1mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklanmıştı. Kervan Gıda’nın satış gelirleri 1Ç2022’de 997,9mn TL gerçekleşerek geçen yılın 1. çeyreğine göre %208,5 oranında büyüme kaydederken, brüt kar 269,8mn TL ile yıllık %160,2 oranında artmıştır. Operasyonel giderler 1Ç2022’de geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %224,6 artmış ve 161,1mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden ise 36,3mn TL net gelir elde edilmiştir. Böylece faaliyet karı 144,9mn TL olmuştur (1Ç2021’de 92,3mn TL faaliyet karı kaydedilmişti). 1Ç2022 FAVÖK’ü %123,8 artışla 139,7mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı ise yıllık 5,3 puan azalmış ve %14 olmuştur. Finansman tarafında ise 84,2mn TL net gider kaydedilmiştir. 9,7mn TL vergi gideri sonrası şirketin 1. çeyrek ana ortaklığa düşen net dönem karı 64,3mn TL olarak gerçekleşmiştir.

 

Ak Yatırım – Kervan Gıda KRVGD Hisse 4Ç21 Analiz – 14.03.2022

Kervan Gıda 4Ç21’de beklentilerin altında 43mn TL net zarar açıkladı (Ak Yatırım: 44mn TL kar; Piyasa: 41mn TL net kar). Tahminlerimizde görülen sapmanın temel sebebi beklentilerin oldukça altında kalan FAVÖK ve beklentimiz üzerinde gerçekleşen kur farkı zararları oldu. Şirketin net kısa döviz pozisyonu 8mn dolar seviyesinden 22mn dolar seviyesine yükseldi. 4Ç21 satış gelirleri yıllık %89 artışla 593mn TL olurken, bizim 730mn TL ve piyasanın 731mn TL’lik beklentisinin alında gerçekleşti. Polonya faaliyetlerinin (ZPC) konsolidasyon etkisi 164mn TL ek satış katkısı getirdi (13mn EUR). Polonya operasyonları hariç net satışlar yıllık bazda %37 artışla 429mn TL oldu. Bu rakam çeyreksel/yıllık bazda dolar bazında %27/%4 düşüşe işaret ediyor.

Şirketin Türkiye organize ticaret kanalına satışları yıllık bazda %32 azalışla 68mn TL’ye geriledi. Buradan önemli bir müşteriyle iş ilişkisinin sonlandırılmış olabileceği sonucunu çıkartıyoruz. 4Ç21 FAVÖK, beklentilerin oldukça altında yıllık %18 düşüşle 56mn TL gerçekleşti (Ak Yatırım: 110mn TL; Piyasa: 118mn TL). FAVÖK marjı, oldukça yüksek gerçekleşen faaliyet gider artışları (%169 YoY) ve Polonya operasyonlarının konsolidasyon etkisiyle yıllık 12.4 puan düşüşle %9.4 seviyesinde gerçekleşti. Düzeltilmiş FAVÖK rakamını 60mn TL olarak hesaplıyoruz. Beklentimizin altında kalan ciro ve faaliyet giderlerindeki yüksek artış öngörülerimizdeki sapmanın temel sebepleri olarak öne çıkıyor. Şirketin net borcu, artan döviz açık pozisyon ve zayıf operasyonel nakit akışı (-273mn TL) nedeniyle 720mn TL seviyesine yükseldi. Artan stok günleri (görece zayıf satış performansına bağlıyoruz) ve verilen sipariş yatırım avansları nakit akışını olumsuz etkileyen faktör oldu.

Yorum ve değerleme: Sonuçlara piyasa tepkisinin olumsuz olmasını bekliyoruz. Kervan Gıda için 12 aylık hedef fiyatımızı yeni makro tahminlerimiz ve 2021 gerçekleşmeleriyle güncelledik (temel olarak oldukça yükselen faaliyet gider bazı ve işletme sermayesi ihtiyacıyla). Dolar bazlı risksiz getiri oranımızı %6.5’dan %7.0’a revize ettik. Son olarak, Polonya operasyonlarının faaliyet karlılığında iyileşmenin daha kademeli ve yavaş olacağını öngörüyoruz. 2Y21 gerçekleşmeleri marjlarda yılın ilk yarısına kıyasla bozulmaya işaret ediyor ve şirketin ana beklentilerinin oldukça altında. Girdi maliyetlerindeki keskin artış ve şirketin kademeli olarak fiyat geçişleri yapabilmesinin 2022’de marjlar üzerinde baskı unsuru olmaya devam edebileceğini düşünüyoruz. Kervan Gıda için hedef fiyatımızı 13,70 TL’ye revize ediyoruz ve tavsiyemizi Nötr olarak güncelliyoruz (önceki: Gözden Geçiriliyor).

Deniz Yatırım – Kervan Gıda KRVGD Hisse 4Ç21 Analiz – 14.03.2022

KRVGD; 4Ç21 sonuçları beklentilerin altında / sınırlı olumsuz ▪ Kervan Gıda, 4Ç21’de 593 milyon TL gelir (Konsensus: 731 milyon TL), 56 milyon TL FAVÖK (Konsensus: 118 milyon TL) ve 43 milyon TL net zarar (Konsensus: 41 milyon TL net kar) açıkladı. 4Ç21 FAVÖK ve net kar rakamlarının beklentilerin altında açıklanması dolayısıyla sonuçların hisse performansı üzerinde sınırlı olumsuz bir etki yapacağını düşünüyoruz.

Kervan Gıda, 4Ç21’de satış gelirlerini yıllık %89 artış ile 593 milyon TL seviyesine yükseltmiştir.  Şirket’in FAVÖK rakamı yıllık bazda %18 azalarak 56 milyon TL seviyesine gerilemiştir. 4Ç21’de FAVÖK marjında da yıllık bazda 12,4 puanlık bir azalış olmuştur. Genel değerlendirme: Hisse, yıl başından bu yana endeksin %24 altında performans göstermiştir. Geriye dönük 12 aylık verilere göre hisse 16,3x F/K ve 12,9x FD/FAVÖK çarpanlarıyla işlem görmektedir.

Tacirler Yatırım – Kervan Gıda KRVGD Hisse 4Ç21 Analiz – 14.03.2022

Şirket, 4Ç21 sonuçlarını 43,0 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 51 milyon TL net kar açıklamıştı. Net satışlar 593 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %89 arttı. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %53 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %69 oldu. (4Ç20: %60) Şirket, 4Ç21’de 55,7 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %18,3 azalış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1239 baz puan azalarak %9,4 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 883 baz puan azaldı ve %28 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 735 baz puan arttı ve %25 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 660 milyon TL (4Ç20: 375 milyon TL ve 3Ç21: 571 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %44,7 (4Ç20: %40,8 ve 3Ç21: 43%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %52 artarak 720 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 2,7 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0,6 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 16,3 F/K çarpanından ve 12,7 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

Oyak Yatırım – Kervan Gıda KRVGD Hisse Yorum – 22.02.2022

Kervan Gıda, USD1.6mn karşılığında Kervan USA LLC iştirakindeki payını %50’den %100’e çıkardığını paylaşmıştır. Bu sayede ABD gibi önemli ve büyük bir pazarda farklı büyük zincir marketlerle (daha önce anlaşmaları yapılmış olan Walmart, Dollar General gibi) anlaşmalar yapılarak daha fazla penetrasyon sağlanması amaçlanmaktadır. KAP açıklamasına göre 2021 yıl sonu hasılatı yaklaşık 28 milyon USD olan Kervan USA’de 2022 yılında yaklaşık 40% büyüme hedeflenmektedir. Pozitif.

Deniz Yatırım – Kervan Gıda KRVGD Yorum – 22.02.2022

KRVGD; Finansal duran varlık edinimi / olumlu / Kervan USA LLC iştirakinde sahip olunan 50%’lik paya ek olarak kalan 50%’lik payın da satın alımı gerçekleştirilmiştir ve şirketteki toplam pay 100%’ye çıkarılmıştır. Yeni alınan 50%’lik payın satın alım bedeli 1,6 milyon Amerikan Doları’dır. Bu sayede ABD gibi önemli ve büyük bir pazarda farklı büyük zincir marketlerle (daha önce anlaşmaları yapılmış olan Walmart, Dollar General gibi) anlaşmalar yapılarak daha fazla penetrasyon sağlanması amaçlanmaktadır. 2021 yıl sonu hasılatı yaklaşık 28 milyon USD olan Kervan USA ile 2022 yılında yaklaşık 40% büyüme hedeflenmektedir. Söz konusu gelirin hem döviz bazlı olması hem de ciroya katkısının oldukça fazla olması sebebiyle ilgili haberi KRVGD payları için olumlu bir haber olarak değerlendiriyoruz.

Kervan Gıda Dünyanın İlk 100 Şekerleme Şirketi Arasına Girdi

Oyak Yatırım – Kervan Gıda KRVGD Hisse Analiz 3Ç21 – 03.12.2021

Kervan Gıda, Polonya operasyonlarını ilk kez konsolide ettiği 3Ç21 finansallarında satın alma kaynaklı 55mn TL’lik negatif şerefiye ve 18mn TL’lik pozitif verginin de katkısıyla beklentimiz olan 45mn TL’nin üzerinde 97mn TL net kar açıklamıştır: Sonuçlara ilişkin piyasa beklentisi bulunmamaktadır. Ciro beklentimizi %8 aşarken FAVÖK beklentimizin %6 gerisinde kalmıştır. Genel hatlarıyla artan hammadde maliyet artışları, göreceli olarak üçüncü çeyrekteki stabil TL, kanal miksindeki değişimler ve düşük marjlı Polanya operasyonları finansalları etkilemiştir. Güçlü net kar hisse performansını destekleyebilir. Zayıflayan TL ve yüksek ihracat payı açısından dördüncü çeyreğin operasyonel olarak daha güçlü olabileceği görüşündeyiz. Şirket için hisse başına 17.20TL’yle Endeks Üzeri Getiri tavsiyemizi koruyoruz.

Türkiye’den ihracat ve Polonya operasyonları toplamının cirodaki payı %75’tir: 3Ç21’de Türkiye operasyonlarının cirosu yıllık bazda %98 artışla 451mnTL olmuştur. Polonya operasyonları cirosu 129mn TL’dir ve Türkiye’nin konsolide cirodaki payı %78’dir. Kovid-19’a ilişkin baz, kuvvetli ihracat ve okulların açılışı ciroyu desteklemiştir.

Operasyonel marjlar gerilemiştir: Yüksek hammadde maliyetleri, normalleşmeyle artan giderler (fuar, reklam), artan maliyetlerin raf fiyatlarına yansımasının zaman alması ve göreceli düşük marjlı Polonya operasyonları 3Ç20’deki aşırı yüksek %26,1’lik FAVÖK marjından bu sene %12.3’e gerilemiştir.

Operasyonel olmayan karlılıkta artış söz konusudur: Diğer operasyonlardan net gelirler 3Ç20’deki 12mn TL’lik seviyesinden 3Ç21’de ciro primlerinin etkisiyle negatif 19mnTL olmuştur. Öte yandan yatırım gelirleri negatif şerefiye kaynaklı 55mnTL’lik gelirle artmıştır ve düşen kur giderlerleri net finansal giderlerin 43mnTL’den 16mn TL’ye gerilemesinde etkendir. 3Ç21 sonu net borç 475mnTL ve net borç/FAVÖK 1.8x’dir: Şirketin 3Ç21 sonu bilançosunda 74mn TL net döviz açık pozisyonu vardır.

Ak Yatırım – Kervan Gıda KRVGD Hisse Analiz 2Ç21 – 20.08.2021

Kervan Gıda 2Ç21’de beklentimizin hafif altında 54mn TL net kar açıkladı (Ak Yatırım: 60mn TL). Tahminlerimizde görülen sapmanın temel sebebi şirketin satış gelirlerinin beklentimizin altında kalması oldu. Kervan Gıda için piyasa beklentisi bulunmuyor. 2Ç21 satış gelirleri yıllık %59 artışla 348mn TL olurken, bizim 375mn TL’lik beklentimizin altında kaldı. İhracat gelirlerinin toplam satışlar içindeki payı 1H21’de %65 seviyesine yükseldi (1H20 ihracat payı: %57). 2Ç21 FAVÖK beklentimizin hafif altında, yıllık %34 artışla 69mn TL gerçekleşti (Ak Yatırım: 75mn TL). FAVÖK marjı yüksek baz etkisi ve aratan nakliye ve personel giderleri nedeniyle yıllık bazda 3,7 puan düşüşle %19,9 oldu.

Şirketin net borcu, Polonya’da ZPC Otmuchów’un satın alınması için kullanılan 17,1mn Euro’luk nakit çıkışı nedeniyle, 347mn TL’ye yükseldi (1Ç21 net borç: 111mn TL). Satın alma işlemi 1 Temmuz 2021 itibarıyla tamamlandığından, 2Ç21 finansallarında ZPC Otmuchów’un konsolidasyon etkisi yok. Ek olarak, yükselen stok tutma günlerine bağlı artan net işletme sermayesi (NWC) nedeniyle, faaliyetlerden nakit akışı 2Ç21’de eki 28mn TL’ye geriledi (2Ç20 operasyonel nakit akışı: 64mn TL).

Yorum ve değerleme: Sonuçlara piyasa tepkisinin beklentimizin altında gelen net kar nedeniyle hafif olumsuz olmasını bekliyoruz. Kervan Gıda için mevcut tahminlerimizde bir değişikliğe gitmiyoruz. Şirketin 2021 hedeflerine 2Ç21 sonuçları sonrası önemli bir aşağı yönlü risk görmüyoruz ve 21,21 TL fiyat hedefiyle “Endeksin Üzerinde Getiri” önerimizi koruyoruz. Kervan Gıda için uzun vadeli olumlu görüşümüzü, i) şirketin üstün büyüme profili ve ii) döviz ağırlıklı gelir yapısı nedeniyle koruyoruz.

Oyak Yatırım – Kervan Gıda KRVGD Hisse Analiz 2Ç21 – 20.08.2021

Kervan Gıda, 2Ç21’de yıllık bazda %78 artışla 54mn TL net kar açıklamıştır. İkinci çeyrekte ciro ve FAVÖK yıllık bazda sırasıyla %59 ve %34 oranlarında artmıştır. Sonuçlara ilişkin piyasa beklentisi bulunmamaktadır. FAVÖK nispeten beklentimize paralel gelse de net kar 54mn TL’yle beklentimiz olan 61mn TL’nin gerisindedir. Finansallar güçlenen ihracat, marjlarda normalleşme ve şirketin teşvik bölgesindeki yatırımları sayesinde gerileyen efektif vergi oranının etkilerini içermektedir. 1Ç21 ve 1Y20 finansallarında bazı muhasebesel değişikliklerle revize edilmiş rakamlara göre 1Y21’de ciro yıllık bazda %43, FAVÖK %39 ve net kar %119 artmıştır. Son günlerdeki okulların 6 Eylül’de açılacağına ilişkin haber akışı da hisse için pozitiftir. Şirket için hisse başına 22.00TL hedef fiyatla “Endeks Üzeri Getiri” tavsiyemizi koruyoruz.

Ziraat Yatırım – Kervan Gıda KRVGD Hisse Analiz 2Ç21 – 20.08.2021

Kervan Gıda (KRVGD, Sınırlı Pozitif): Kervan Gıda 2Ç2021’de 54,3mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamıştır. Şirket geçen yılın aynı döneminde ise 30,4mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti. Şirket’in satış gelirleri 2Ç2021’de 2Ç2020’ye göre %59,5 oranında artarak 347,9mn TL’ye yükselirken, brüt kar %78,6 oranında artarak 132,6mn TL’ye çıkmıştır. Şirketin brüt kar marjı ise 2Ç2020’ye göre 4,1 puan artışla %38,1 olarak gerçekleşmiştir. Kervan Gıda’nın operasyonel giderleri aynı dönemde %172,9 oranında artmış ve 72,8mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden de 22,2mn TL gelir kaydedilmesinin ardından faaliyet karı 82mn TL’yi göstermiştir. 2Ç2020’deki faaliyet karı 53mn TL idi. Faaliyet karı marjı ise operasyonel giderlerin görece yüksek artmasından dolayı 0,7 puan azalışla %23,6’yı göstermiştir. Yatırım faaliyetlerinden 0,1mn TL gider kaydeden şirket, özkaynak yöntemiyle değerlediği yatırımlardan da 2,3mn TL’lik gider kaydetmiştir. Böylelikle 2Ç2021 finansman öncesi kar 79,7mn TL olmuştur. Diğer yandan, Şirket’in net finansman giderleri 21,1mn TL olurken, 3mn TL’lik vergi gideri sonrasında ana ortaklık net dönem karı 54,3mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Ana ortaklık net dönem karı üzerinden hesaplanan net kar marjı da 1,6 puan artışla %15,6’ya yükselmiştir.

İkinci çeyrek karı sonrasında Şirket’in 1Y2021’deki ana ortaklık net dönem karı 108,4mn TL olmuştur. 2020’nin aynı dönemindeki ana ortaklık net dönem karı 49,5mn TL idi.

 

Oyak Yatırım – Kervan Gıda KRVGD Hisse Haber Yorum – 12.08.2021

Kervan Gıda, dün öğlen yaptığı KAP açıklamasında Walmart’ın Amerika Birleşik Devletleri’ndeki mağazalarına özel markalı (Private Label) ürün sevkiyatına başlandığını paylaşmıştır. Mart başında Walmart’ın Amerika Birleşik Devletleri’ndeki mağazalarına Bebeto marka ürün sevkiyatının başladığını bildiren şirket için yumuşak şeker hatlarındaki yüksek kapasite kullanım oranları göz önüne alındığında haberin gelecek yıllara daha fazla katkı sağlaması muhtemeldir. Hafif olumlu.

Oyak Yatırım – Kervan Gıda KRVGD Hisse Haber Yorum – 14.07.2021

Kervan Gıda satın almayı içeren revize 2021 beklentilerini paylaşmıştır. 2021 Ortalama USD/TL kurunu 8.30 ve 2Y21 EUR/TL 10.20 alan öngörüler şöyledir: Konsolide satışlar 1.85-1.90milyar TL (yıllık +%83-88), iç piyasa satışları 550-570mn TL (yıllık +%35-40), ihracat 1.3-1.33 milyar TL (yıllık +%116-121), konsolide FAVÖK 322- 345mn TL (yıllık +%50-62%), FAVÖK marjı %17.5-18.1. Satın alma Haziran sonu gerçekleşmiştir ve 2Y21 finansallarına konsolide edilecektir. Hatırlanacağı üzere Kervan Gıda, Halka arz izahnamesinde ve fon kullanım raporunda gümrük vergisi avantajlarından yararlanmak, coğrafi riski dağıtmak ve Avrupa modern kanalındaki Bebeto markasının konumunu güçlendirmek amacıyla Avrupa’da şirket alımı amaçladığını belirtmişti. Pozitif. Kervan Gıda yaptığı KAP bildiriminde daha önceden açıkladığı %28’lik bedelsiz sermaye artırımına istinaden SPK’ya başvurduğunu açıklamıştır.

Oyak Yatırım – Kervan Gıda KRVGD Hisse Haber Yorum – 01.07.2021

Kervan Gıda, daha önceden hakkında açıklama yapmış olduğu Polonya’daki satın almaya ilişkin işlemin kapanışının yapıldığını paylaşmıştır. Buna göre toplam ödenen bedel EUR17.1mn olmuştur. ZPC Otmuchow’daki %64.93 pay için EUR13.3mn, PWC Odra’daki %26.95 pay içinse EUR3.8mn ödenmiştir. ZPC Otmuchów halka açık bir şirket olduğu için Polonya Sermaye Piyasası uygulamalarına göre Kervan Gıda, 3 ay içinde ZPC Otmuchów’daki toplam hissedarlığını %66’ya çıkartmak üzere %1,07’lik hisse alımı için kalan hissedarlara zorunlu pay alım teklifi yapmakla yükümlüdür. Kapanışın 2Ç21’de planlanması açısından da haber hisse için pozitif katalist etkisi taşımaktadır.

Hatırlanacağı üzere satın alımdaki geleceğe yönelik stratejik hedefler satın alınan şirketlerin %48 seviyesinde olan kapasite kullanım oranını artırarak ve operasyonel verimlilik sağlayarak karlılığı yükseltmek, Bebeto markasının Avrupa modern kanalındaki etkinliğini artırmak ve know-how aktarımı ile katma değerli ürün gamını genişletmektir. ZPC Otmuchów ve PWC Odra yumuşak şeker, çikolatalı marshmallow, bar, helva ve tuzlu atıştırmalıklar gibi ürünlerin markalı ve fason üretimini ve satışını yapmaktadır. Şirket, yumuşak şeker kategorisinde Polonya’da %38’lik üretici payı ile pazar lideridir.

Devralınacak şirketlerin 2020 yılı konsolide gelirler ve FAVÖK’ü sırasıyla 50.4mn EUR ve 2.8mn EUR seviyesindedir. 2021 yılı ilk çeyrek net satış geliri ise 14,4 mn EUR olarak gerçekleşmiştir ve FAVÖK EUR1.2mn’dur. Satın alınacak şirketlere ilişkin projeksiyonlarda tonajın 2021’de hedeflenen 23,500’den 2025’te 45,969’a, gelirlerin 2021’de 60mn EUR’dan 2025’te 116mn EUR’ya artması beklenmektir. FAVÖK marjının %9’dan %14.5’a çıkarılması planlanmaktadır. YBBO’nı hacim, gelir ve FAVÖK için %18, %18 ve %33 olarak hesapladık. 1Ç21 sonu ZPC Otmuchów’un net borcu EUR6.7mn’dur. Şirketlerin 600’den fazla çalışanı ve 4 tane üretim tesisi bulunmaktadır. Bu üretim tesislerindeki yıllık üretim kapasitesi 37.707 tondur. Satın alım işlemi sonrasında Kervan Gıda’nın 72.300 ton olan üretim kapasitesi yaklaşık %52 oranında artacaktır. Hesaplarımıza göre şirketin 2020 gelirleri ve FAVÖK rakamlarının, Kervan Gıda konsolide rakamlarına oranı sırasıyla %40 ve %11’dir.

Ziraat Yatırım – Kervan Gıda KRVGD Hisse 1Ç21 Analiz – 17.05.2021

Kervan Gıda (KRVGD, Pozitif): Kervan Gıda 1Ç2021’de 54,1mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamıştır. Şirket geçen yılın aynı döneminde 19mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti. Şirket’in satış gelirleri 1Ç2021’de 1Ç2020’ye göre %28,9 oranında artarak 323,5mn TL’ye yükselirken, brüt kar %35,1 oranında artarak 103,7mn TL’ye yükselmiştir. Şirket’in brüt kar marjı ise 1Ç2020’ye göre 1,5 puan artışla %32,1 olarak gerçekleşmiştir. Kervan Gıda’nın operasyonel giderleri aynı dönemde %34,3 oranında yükselmiş ve 49,6mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden de 38,3mn TL gelir kaydedilmesinin ardından faaliyet karı 92,3mn TL’yi göstermiştir. 1Ç2020’deki faaliyet karı 55,7mn TL idi. Faaliyet karı marjı ise 6,3 puan artışla %28,5’i göstermiştir. Yatırım faaliyetlerinden 117bin TL gelir, özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan ise 3,1mn TL zarar kaydedilmiştir. Diğer yandan, Şirket’in net finansman giderleri yıllık %23,4 azalışla 25,4mn TL olmuştur. 10,4mn TL’lik vergi gideri sonrasında ana ortaklık net dönem karı 54,1mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Ana ortaklık net dönem karı üzerinden hesaplanan net kar marjı da 9,1 puan artışla %16,7’yi göstermiştir.

Sonuçların ardında şirket 2021 yılı beklentilerini koruduğunu açıklamıştır:

Oyak Yatırım – Kervan Gıda KRVGD Hisse Haber – 15.04.2021

Kervan Gıda, dün öğlen saatlerinde güncel durumda %90 üzerinde kapasite kullanım oranı ile çalışan licorice hatlarına ek olarak, artan Licorice talebini karşılamak için 5.000 ton/yıl kapasiteli yeni hat yatırımına karar verildiğini açıklamıştır. Yeni hatla birlikte kapasitesi %40 artarak 17.500 ton/yıl seviyesine yükselecektir ve hattın 2021 yılı Aralık ayında devreye girmesi planlanmaktadır. Hatırlanacağı üzere licorice kategorisindeki üretim kapasitesi, 2020 yılı sonunda devreye giren yeni hatla 12.500 ton/yıl olmuştu. Hafif pozitif.

Oyak Yatırım – Kervan Gıda KRVGD Hisse Haber – 12.04.2021

Cuma akşamı Kervan Gıda satın alma görüşmeleri devam eden hedef şirketin etkisini içermeyen 2021 beklentilerini paylaşmıştır. Ortalama USD/TL kurunu 7.75 alan öngörüler şöyledir: Konsolide satışlar 1.45- 1.5milyar TL (yıllık +%44-49), iç piyasa satışları 550-570mn TL (yıllık +%35-40), ihracat 900-930mn TL (yıllık +%50-54), konsolide FAVÖK 275-295mn TL (yıllık +%29-38%), FAVÖK marjı %19-19,6 (2020: 21,2%), 95mn TL yatırım (yıllık -%8,5). Satın almanın gerçekleşmesiyle birlikte revizyon söz konusu olacaktır. Hatırlanacağı üzere Kervan Gıda, Halka arz izahnamesinde ve fon kullanım raporunda gümrük vergisi avantajlarından yararlanmak, coğrafi riski dağıtmak ve Avrupa modern kanalındaki Bebeto markasının konumunu güçlendirmek amacıyla Avrupa’da şirket alımı amaçladığını belirtmiş ve Ocak’ta KPMG Yönetim Danışmanlığı A.Ş. ile vergi, hukuk ve finansal durum tespit çalışmalarının tamamlanması için sözleşme imzalandığını açıklamıştı.

Oyak Yatırım – Kervan Gıda KRVGD Hisse Haber – 10.03.2021

Kervan Gıda 29.12.2020 tarihinde yapmış olduğu “Yatırımlar Hakkında Bilgilendirme” başlıklı KAP bildiriminde geçen 5. Jelly üretim hattının devreye alındığını belirtmiştir. 5. Licorice hattında olduğu gibi 5. Jelly hattının da %90’ın üzerinde kapasite kullanım oranı ile üretim yapması planlanmaktadır. Bu üretim hattıyla beraber şirketin Jelly kategorisindeki üretim kapasitesi %26,5 oranında artacaktır ve yıllık konsolide ciroya katkısının yaklaşık 25 milyon USD olması beklenmektedir.

Oyak Yatırım – Kervan Gıda Hisse KRVGD 4Ç20 Analizi  – 05.03.2021

Kervan Gıda, Aralık ayının başındaki halka arzından sonra açıkladığı ilk finansallara göre 4Ç20’de 51mn TL net kar etmiştir. Rakam, geçen senenin %118 üzerindedir. Ciro ve FAVÖK yıllık bazda %72 seviyesinde artmıştır. Net kar rakamı çeyreksel bazda %134 artmıştır. Şirketin net borcu çeyreksel bazda %77, yıllık bazda %71 gerileyerek 78mn TL’ye inmiştir. Eylül 2020 sonu net 123mn TL açık olan bilanço döviz pozisyonu 2020 sonunda pozitif 29mn TL olmuştur. Anımsanacağı üzere şirket, halka arz gelirinin (TL329mn) %55’i ile Avrupa’da satın alma yapmayı ve süreci 2021 yılının ilk çeyreginde sonuçlandırmayı planlamaktadır. Şirketin 2020 ciro, FAVÖK ve net kar rakamları 1milyar TL (yıllık +%47), 213mn TL (yıllık +%71) ve 122mn TL (yıllık +%63) olarak açıklanmıştır. İhracat, organize ticaret ve geleneksel kanalın ciro büyümesi yıllık bazda %52, %50 ve %25’tir. İhracatın cirodaki payı 2019’daki %58’den %60’a yükselmiştir.

Şirket, Bebeto markasıyla Türkiye yumuşak şeker pazarındaki pazar payını 2019’daki %18’den 2020’de %24.5’a yükseltmiştir. Üretici pazar payında da (Bebeto ve özel marka üretim) yaklasık %50’lik pazar payı ile pazar lideri konumundadır. Güçlü ihracatın ve zayıf TL’nin ciro ve marjları desteklediği yılda şirketin brüt ve FAVÖK marjları %34.3 ve %21.2 olarak gerçekleşmiştir. Yıllık bazda artışlar 366bps ve 305 bps seviyesindedir. Operasyonel performansın yanısıra efektif vergi oranı şirketin teşvik bölgesi olan Akhisardaki yatırımları sayesinde %12.5’den %4,5’e gerilemiştir ve net kara katkı sağlamıştır. Kervan Gıda hisse başına brüt 0.1333TL temettü dağıtımını ve %28 bedelsiz sermaye artışını Genel Kurul’a sunacağını da açıklamıştır. Dağıtım oranı %20 ve temettü verimi %0.7’dir. Olumlu.

Tacirler Yatırım – Kervan Gıda  Hisse 4Ç20 Analiz  – 05.03.2021

Kervan Gıda – 4Ç20 sonuçlarını 50.9 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %118 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %134 arttı. Net satışlar 312 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %72 arttı. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %23 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %106 oldu. (4Ç19: %109) Şirket, 4Ç20’de 69 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %72 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yatay kalarak %22.0 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 288 baz puan arttı ve %36.4 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 323 baz puan arttı ve %17.1 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 413 milyon TL (4Ç19: 254 milyon TL ve 3Ç20: 361 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %40.9 (4Ç19: %37.0 ve 3Ç20: 41.1%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %77 azalarak 78 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 0.4 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.1 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 28.5 F/K çarpanından ve 16.7 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

Kervan Gıda (KRVGD): Şirket hisse başına toplam 0,1333 TL (net 0,1133TL) kar payı dağıtımı Genel Kurul onayına sunmaya karar vermiştir. Dünkü kapanış fiyatına göre temettü verimi %0,7 olarak hesaplanmaktadır.

Oyak Yatırım – Kervan Gıda KRVGD Hisse Haber Yorum – 04.03.2021

Kervan Gıda, Walmart’la Amerika Birleşik Devletleri’ndeki zincir mağazalarında Bebeto markalı ürünlerin satışına ilişkin tedarikçi sözleşmesinin imzalandığını ve ürün tedariğine başlandığını açıklamıştır. Aynı şirketin Güney Amerika bölgesinde yer alan zincir mağazaları için de ürün listeleme görüşmelerinin sürdüğü belirtilmiştir. Amerikanın Kervan Gıda’nın ihracat pazarlarında ilk sırada olması açısından da haber olumludur.

Şirket yine bu sabah yaptığı KAP açıklamasında e-ticaretin Türkiye’deki ve dünyadaki büyük temsilcileri ile işbirliklerini artırdığını açıklamıştır. Bu kapsamda Trendyol ve N11 kanallarında ürünlerinin satışlarına devam eden Kervan Gıda, Banabi (Yemeksepeti) ve “Amazon” ile Bebeto markalı ürünlerin satışı için anlaşmaya varmıştır

Tacirler Yatırım – Kervan Gıda Hisse Haber – 04.03.2021

Kervan Gıda – Şirket, Walmart ile Amerika Birleşik Devletleri’ndeki zincir mağazalarında Bebeto markalı ürünlerin satışına ilişkin tedarikçi sözleşmesi imzalanmış olup ürün tedariğine başlanıldığını açıkladı. Aynı şirketin Güney Amerika bölgesinde yer alan zincir mağazaları için de ürün listeleme görüşmeleri devam ettiği de bildirildi.

 

Kervan Gıda Halka arz Gelirlerinin Kullanımına dair Açıklamada Bulundu – 29.12.2020

29.12.2020 – Kervan Gıda, bu sabah KAP’ta duyurduğu halka arz gelirleri ile gerçekleştirdiği yatırımlarına dair açıklamalara ilave olarak yeni bir bildirimde bulundu. Şirket, Akhisar’da fabrika binası ve arsa satın alındığını açıkladı. Açıklama şu şekilde gerçekleşti:

“Şirketimiz izahnamesinde ve fon kullanım raporunda belirtildiği üzere, devam eden ve ilerleyen dönemde planlanan yeni yatırımlarımız kapsamında Akhisar’da yer alan mevcut 16.000 metrekare kapalı alanlı yumuşak şeker üretimi yapan fabrikamızın yanındaki yaklaşık 7.000 metrekarelik kapalı alanlı fabrika binası ve arsası satın alınmıştır. Akhisar bölgesinin sağladığı düşük operasyonel maliyet ve teşvik avantajları dolayısıyla ilerleyen dönemde yurt içi yatırımlarının tamamını Akhisar bölgesinde gerçekleştirmeyi planlamaktayız. Bölgesel avantajlar sayesinde üretim ağırlığının Akhisar’a kaymasının FAVÖK marjlarımızı da olumlu yönde etkileyeceğini öngörmekteyiz.”

Kervan Gıda, Yatırımlar Hakkında Bilgilendirmede Bulundu

29.12.2020 – Kervan Gıda, Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde 26 – 27 Kasım 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen halka arzı takiben 4 Aralık 2020 tarihinden itibaren BİST Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlamıştı. Şirket, bedelli sermaye artırımı yoluyla halka arz edilen 37.500.000 TL nominal değerli 37.500.000 adet paydan 337.500.000 TL brüt gelir elde etmişti.

Bilindiği üzere şirketlerin halka arz gelirlerinin kullanılması ile daha önce ilan ettikleri yükümlülükleri bulunmaktadır. Fon kullanım raporlarında belirtilen bu konularla ilgili gelişemlere dair açıklamalar halka arzı takiben geçen süre içinde yapılması gerekmektedir.

Buradan hareketle şirket 8 Aralık’ta halka arzdan sağlanan gelirin yaklaşık %23’ü kullanılarak kısa vadeli 8.250.000 USD ve 1.150.000 EUR tutarında banka kredisi kapaması gerçekleştirildiğini duyurmuştu. Ayrıca yine fon kullanım raporunda belirtildiği üzere halka arzdan sağlanan gelirin Avrupa’da şirket satın alınması için kullanılacak olan yaklaşık %55’lik bölümünün, bir kısmı dövize çevrilerek katılım bankalarındaki katılma hesaplarında değerlendirilmekte olduğu da belirtilmişti. Bu işlemler sonucunda, Şirketin kamuoyuna açıklanmış olan son finansal tablolardaki (30.09.2020) döviz açık pozisyonu kapanmış ve döviz pozisyonu pozitife dönmüştü.

Bugün ise Kervan Gıda’dan yatırımlar hakkında bir bilgilendirmede bulundu. Açıklamada jelly ve licorice kategorilerindeki üretimlerle ilgili yatırımlara dair bilgi verldi. Şirket tarafından yapılan açıklama şu şekilde gerçekleşmiştir:

“Şirketimizin konsolide cirosunun yaklaşık %71’ini oluşturan, yüksek kapasite kullanım oranları ile üretim yaptığımız Jelly ve Licorice kategorilerinde artan talebi karşılayabilmek için her iki üründe de kapasite artırımı amacıyla başladığımız yatırımlarımızla ilgili olarak 5. Licorice hattımız devreye alınmıştır. %90 üzerinde kapasite kullanım oranıyla üretim yapması planlanan yeni hattımız ile birlikte Licorice kategorisinde %25 kapasite artışı gerçekleşecek olup bu kapasite artışının yıllık ciromuza katkısının yaklaşık 6,5 milyon USD olması beklenmektedir.

Yatırım süreci devam eden 5. Jelly hattımızın da 2021 yılı Şubat ayında devreye alınması ile Jelly kategorisindeki üretimimizde %26,5 kapasite artışı gerçekleşecektir. %90 üzerinde kapasite kullanım oranıyla üretim yapması planlanan yeni hattımızın yıllık konsolide ciromuza katkısının yaklaşık 25 milyon USD olması beklenmektedir.

Her iki hattımız da devreye alındığında yıllık konsolide ciromuza yaklaşık 31,5 milyon USD katkı yapmaları planlanmaktadır.”

 

  • Şirket: Kervan Gıda San. ve Tic. A.Ş.
  • BİST Kodu: KRVGD
  • Dolaşımdaki Pay Adedi: 51.750.000 
  • Halka Açıklık Oranı (%): 27,6
  • İşleme Başlama Tarihi:  4 Aralık 2020