Ana Sayfa Raporlar Hisse Yorumları Ege Gübre EGG...

Ege Gübre EGGUB Hisse Analiz ve Yorumları

TACİRLER YATIRIM – EGGUB Hisse Analiz 4Ç17 – 23.02.2018

Ege Gübre – 4Ç17 sonuçlarını 10,8 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %51 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %59 arttı. Faaliyet karlılığındaki zayıf seyre rağmen azalan net finansal giderler yıllık karlılık artışını olumlu etkiledi. Net satışlar 75 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %3 yükseldi. Şirket, 4Ç17’de 19 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %10 geriledi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 364 baz puan azalarak %25,1 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %23 yükselerek 36 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 10 milyon TL (4Ç16: -12 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %2.9 (4Ç16: -%3,5) olarak kaydedildi.

Ayrıca, Yönetim Kurulu pay başında 1 TL nakit temettünün (brüt) ödenmesini Olağan Genel Kurul’a teklif etmeyi kararlaştırdı. Teklif edilen miktar %3,2 temettü verimini işaret etmektedir.

DENİZ YATIRIM – EGGUB Hisse Analiz 4Ç17 – 23.02.2018

Ege Gübre’nin operasyonel karında iyileşme yok. Ege Gübre 4Ç17’de 11 miyon TL net kar açıkladı. Bu rakam geçen sene aynı dönem 7 milyon TL idi. Düşen finansal ve vergi giderleri gibi operasyonel olmayan faktörler iyi net kar performansının ardındaki esas nedenleri. Liman elleçleme hacmindeki azalışa rağmen kur ve tarife artışları ciroyu geçen sene ile aynı seviyede tutsa da, opearasyonel karlılıkta gübre tarafında bir iyileşme gözlemlenmemesi ve artan faaliyet giderleri yüzünden FAVÖK marjının 3.6 yüzde puan gerileyerek %25.1’e geldiğini ve FAVÖK rakamının da 19 milyon TL ile geçen seneye kıyasla %10 düştüğünü gözlemliyoruz. Her ne kadar şirket benzeri Trabzon Limanına kıyasla FD/FAVÖK bazında %10 iskonto ile işlem görse de, faaliyet karında durgun performans olumlu net kar performansına rağmen hali hazırda son 3 ayda piyasaya relatif %20 getiri sağlayan hissenin yakın dönemde daha da ivmelenmesine mani olabilir.

ZİRAAT YATIRIM – EGGUB Hisse Analiz 4Ç17 – 23.02.2018

Ege Gübre (EGGUB, Sınırlı Pozitif): Ege Gübre’nin 2017 yılı 4. çeyrek net dönem karı 10,8 mn TL ile 2016 4. çeyrekte kaydedilen 7,2mn TL’nin %50,5 üzerinde gerçekleşmiştir. Satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre sadece %3,3 lük artış göstermiş ve 75,2 mn TL olmuştur. 4Ç2016 brüt karı %1,1 lik düşüşle 25,2 mn TL olurken, faaliyet karı 18,3 mn TL ile 4Ç2016 ın %7,1 üzerinde gerçekleşmiştir. Finansman tarafında ise 4Ç2017’de 4,6 mn TL’lik gider kaydedilmiştir. Bu gelişmeler neticesinde 2017 yılının son çeyrek net dönem karı 10,8 mn TL olmuştur. 2017 yılı genelindeki net kar ise 31,1mn TL ile 2016’da kaydedilen 21,4mn TL nin oldukça üzerindedir.

 

 

TACİRLER YATIRIM – EGGUB Hisse Analiz 3Ç17  – 26.10.2017

Ege Gübre – 3Ç17 sonuçlarını 6.8 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %242 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %45 arttı. Net satışlar 71 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %22 arttı. Şirket, 3Ç17’de 12 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %56 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 354 baz puan artarak %16,6 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %52 artarak 29 milyon TL olarak gerçekleşti.

DENİZ YATIRIM – EGGUB Hisse Analiz 3Ç17  – 26.10.2017

Ege Gübre’nin net karı 3Ç17’de artan operasyonel karlılık sayesinde yıllık bazda %242 artış gösterdi Şirket’in cirosu 3Ç16’ya göre %22 artarken ürün maliyetlerindeki artışın daha sınırlı kalması ve faaliyet giderlerinin sabit kalması sayesinde, FAVÖK marjında 3.6 puanlık iyileşme gözlemliyoruz. Bu sayede FAVÖK bir önceki yıla göre %56 artarak 12 mln TL’ye yükseldi, net kar ise %242 sıçrama ile 7 mln TL’ye ulaştı. Güçlü 3Ç17 gerçekleşmesi ile Ege Gübre’nin 9 aylık net karı %43 artış ile 20 mln TL’ye ulaştı. Bizim ve piyasa beklentisi bulunmazken, operasyonel karlılıktaki iyileşmeye bağlı olan net kar artışının hisse üzerinde olumlu etki yapması öngörülebilir.

ZİRAAT YATIRIM – EGGUB Hisse Analiz 3Ç17  – 26.10.2017

Ege Gübre (EGGUB, Pozitif): Ege Gübre’nin 2017 yılı 3. çeyrek net dönem karı 6,8mn TL ile 2016 3. çeyrekte kaydedilen 2mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Şirket’in 3Ç2017 brüt karı %39,4 artışla 16,8mn TL olurken, faaliyet karı ise 9,1mn TL ile 3Ç2016’nın %64,7 üzerinde gerçekleşmiştir. Finansman tarafında ise 592bin TL gider kaydedilmiştir. Bu gelişmeler neticesinde 2017 yılının 3. çeyrek net dönem karı 6,8mn TL olmuştur. 3. çeyrek sonuçlarıyla birlikte şirketin 9 aylık net dönem karı 20,3mn TL olmuştur. 2016’nın ilk 9 ayındaki net dönem karı 14,2mn TL idi.

 

DENİZ YATIRIM – EGGUB Hisse Analiz 2Ç17  – 10.08.2017

Ege Gübre’nin 2Ç17’de yıllık bazda operasyonel performansı düşerken, net kar bir miktar artış gösterdi Ege Gübre’nin net karı geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğine göre karşılaştırıldığında artış gösterirken operasyonel performans maliyetlerdeki artışa bağlı olarak düşüş gösterdi. 5 mln TL gelen 2Ç17 net karın, faaliyet karındaki %33’lük düşüşe rağmen %46 artmasındaki ana neden, geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğinde yazılan 6 mln TL’lik diger giderin yüksek baz yaratması oldu. Sonuçların hisse üzerinde hafif olumsuz etki yapması beklenebilir.

ZİRAAT YATIRIM – EGGUB Hisse Analiz 2Ç17  – 10.08.2017

Ege Gübre (EGGUB, Nötr): Ege Gübre’nin 2017 yılı 2. çeyrek net dönem karı 4,7mn TL ile 2016 2. çeyrekte kaydedilen 3,2mn TL’nin hafif üzerinde gerçekleşmiştir. Brüt kardaki azalmaya rağmen, diğer faaliyetlerden gelir kaydedilmesi sebebiyle net dönem karı 2016’nın aynı döneminin 1,5mn TL üzerinde gerçekleşmiştir. Şirket’in 2Ç2017 brüt karı %10,8 düşüşle 12,7mn TL olurken, faaliyet karı ise 7,4mn TL ile 2Ç2016’nın %70,1 üzerinde gerçekleşmiştir. Finansman tarafında ise 1,5mn TL gider kaydedilmiştir. Bu gelişmeler neticesinde 2017 yılının ikinci çeyrek net dönem karı 4,7mn TL olmuştur. 2. çeyrek sonuçlarıyla birlikte şirketin 6 aylık net dönem karı 13,5mn TL olmuştur. 2016’nın ilk 6 ayındaki net dönem karı 12,2mn TL idi.