Ana Sayfa Raporlar Hisse Yorumları Ege Gübre EGG...

Ege Gübre EGGUB Hisse Analiz ve Yorumları

Ege Gübre EGGUB hisse senedi ile ilgili tüm güncel hisse analiz, haber,rapor ve hisse yorumlarını aşağıda sıralı halde bulabilirsiniz. Kurum ve uzmanların EGGUB ile ilgili çıkmış tüm hisse analiz ve yorumlarını, haber,veri ve raporları bu sayfadan takip edebilirsiniz.

Deniz Yatırım – Ege Gübre EGGUB Hisse Analiz 2Ç21 – 13.08.2021

EGGUB; 2Ç21 sonuçlarında satış geliri ve operasyonel kar marjları arttı / sınırlı olumlu / Ege Gübre, 2Ç21’de 201 milyon TL satış geliri, 62 milyon TL FAVÖK ve 37 milyon TL net kar açıkladı. 2Ç21 sonuçlarında hem satış geliri, hem de operasyonel kar marjları yıllık bazda artış gösterdi. Sonuçların hisse üzerinde sınırlı olumlu bir etki yaratacağı beklentisindeyiz.

Şirket, 2Ç21’de %71’i yurt içi operasyonlarından kaynaklanmak üzere 201 milyon TL satış geliri kaydetmiş olup, bu gelirler yıllık bazda %28 arttı. İlk 6 aylık dönemde ise toplam satış gelirleri yıllık bazda %8 oranında artarak 457 milyon TL seviyesine ulaştı. Şirket’in 1Y21 dönemi toplam satış gelirlerinde; gübre üretimi ve satışının payı %69 , liman faaliyetlerinin payı %29, tank çiftliği faaliyetlerinin payı %2 seviyesinde izlendi.

2021 yılının ilk 6 aylık döneminde 96.207 tonu üretimden, 22.518 tonu tedarikten olmak üzere toplam 118.725 ton çeşitli cinslerde gübre satışı gerçekleştiren Şirket, 2020 yılının ilk 6 aylık döneminde ise 56.498 tonu üretimden, 120.077 tonu tedarikten olmak üzere toplam 179.575 ton çeşitli cinslerde gübre satışı gerçekleştirdi. Gübre satışları ilk 6 ayda ton bazında %34 oranında azalırken, liman faaliyetlerinden elde edilen gelir geçen yıla oranla % 19,72 artarak 132 milyon TL’ye, tank çiftliğinden elde edilen gelir ise %33,75 artış ile 7,5 milyon TL’ye ulaştı. Satış gelirlerindeki artış ise liman ve tank çiftliği faaliyetlerinden destek görse de, ton bazında düşüş izlenen gübre satışı aracılığıyla gerçekleşti. Bu noktada satış geliri artışında, gübre fiyatlarındaki artış öncü etken olarak karşımıza çıkmaktadır.

2Ç21’de FAVÖK yıllık bazda %51 oranında artarak 62 milyon TL’ye ulaştı. Bu artışta yıllık bazda %46 oranında artmış olan brüt karlılığın temel nedeni olan satılan mal maliyetlerindeki düşüş ve operasyonel giderlerin kontrollü takibi etkili oldu.

2Ç21’de net kar yıllık bazda %71 ile güçlü artarak 37 milyon TL’ye ulaştı. FAVÖK artışının üzerinde gerçekleşen net kar artışı, finansman giderleri altında kaydedilen net kur zararının 2Ç20’de 6,2 milyon TL iken, 2Ç21’de 3,7 milyon TL’ye gerilemesinden destek gördü.

2020 yılsonunda 160 milyon TL net borcu bulunan Şirket’in 2Ç21 döneminde net borcu 38 milyon TL seviyesine gerilemiş olup Net Borç/FAVÖK rasyosu ise 1.0x çarpanından 0.2x çarpanına gerileyerek makul izlendi.

Genel değerlendirme: 2Ç21 döneminde satış gelirlerinde ve operasyonel kar marjlarındaki büyüme ile dikkat çeken Şirket, net borcunun azalmasıyla da öne çıkmıştır. 2Ç21 itibariyle 44,7 milyon TL döviz fazlası bulunmakta olup kur hassasiyeti söz konusu değildir. Hisse son 12 ayda relatif olarak endeksin %36 üzerinde getiri sağlamıştır. Geriye dönük 12 aylık verilere göre hisse 14,4x F/K ve 9,5x FD/FAVÖK çarpanlarıyla işlem görmektedir.

Ziraat Yatırım – Ege Gübre EGGUB Hisse Analiz 2Ç21 – 13.08.2021

Ege Gübre (EGGUB, Pozitif): Şirket’in 2Ç2021’deki net dönem karı geçtiğimiz yılın yanı dönemine göre %70,6 artmış ve 36,5mn TL olmuştur. Şirketin satış gelirleri 2Ç2021’de bir önceki yılın aynı dönemine göre %27,8 oranında artmış ve 201,3mn TL olmuştur. Brüt kar ise, satış maliyetlerindeki daha düşük artışa bağlı olarak, %45,5 oranında artmış ve 71,6mn TL olmuştur. Operasyonel giderler 2Ç2021’de 15,9mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden 3,7mn TL gider kaydedilmiştir. Böylece faaliyet karı geçtiğimiz yıla göre %53,3 oranında artmış ve 51,9mn TL’ye yükselmiştir. Yatırım faaliyetlerinden 2mn TL gelir, finansman tarafında ise 3,7mn TL gider kaydedilmiştir. 13,7mn TL vergi gideri sonrası şirketin 2. çeyrek net dönem karı 36,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. İkinci çeyrekteki net dönem karıyla birlikte şirketin 6 aylık net dönem karı 75,8mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı dönemindeki 6 aylık net dönem karı 50,9mn TL idi.

 

TACİRLER YATIRIM – Ege Gübre EGGUB Hisse Analiz 4Ç20 – 26.02.2021

Ege Gübre – 4Ç20 sonuçlarını 22.0 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %520 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %25 azaldı. Net satışlar 167 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %27 arttı. Şirket, 4Ç20’de 35 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %255 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1350 baz puan artarak %21.0 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 1779 baz puan arttı ve %32.3 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 526 baz puan arttı ve %14.7 olarak gerçekleşti. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %48 artarak 109 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 0.7 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.4 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 20.0 F/K çarpanından ve 13.5 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

ZİRAAT YATIRIM – Ege Gübre EGGUB Hisse Analiz 4Ç20 – 26.02.2021

Ege Gübre (EGGUB, Pozitif): Şirket 4Ç2020’de net dönem karı 22mn TL olmuştur. Geçen yılın aynı döneminde şirket 3,5mn TL kar açıklamıştı. Şirket’in satış gelirleri 4Ç2020’de 4Ç2019’a göre %27 oranında artarak 167,2mn TL’ye yükselirken, brüt kar %182,6 oranında artarak 54,1mn TL’ye çıkmıştır.  Şirket’in operasyonel giderleri aynı dönemde %98 oranında artmış ve 24,5mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden 19,9mn TL gelir kaydeden şirketin faaliyet karı ise 4,1mn TL’yi göstermiştir. Yatırımlardan 12,1mn TL gider, finansman tarafında 11,6mn TL gider yazılmıştır. 3,8mn TL vergi gideri sonrası şirketin net dönem karı 22mn TL olmuştur. 4. çeyrekte açıklanan net dönem karıyla birlikte 2020 yılı toplam ana ortaklık net dönem karı 102,2mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 2019 yılındaki net dönem karı 45,3mn TL idi.

 

DENİZ YATIRIM – Ege Gübre EGGUB Hisse Haber – 14.12.2020

EGGUB; 2019 yılı kar payı 2. taksit ödemesi 31 Aralık 2020 tarihinde yapılacak / nötr / Ege Gübre’nin 19 Mart 2020 tarihli genel kurulunda dağıtılmasına karar verilen brüt %200 oranındaki kar payı, 17.04.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Geçici 13. Maddesi gereği, 27 Temmuz 2020 tarihinde brüt %105 olarak dağıtılmıştı. 2019 yılı net dönem karının %25’ini aşan kısmının ödenmesi ilgili kanun maddesi ile 30.09.2020 tarihine kadar ertelenmiş, 18.09.2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararı ile bu süre üç ay daha uzatılmıştı. Cuma günü yapılan açıklamaya göre 2019 yılı karından ödenmesi gereken brüt %95 oranındaki ikinci taksit kar payı ödemesi, kanundaki süre tekrar uzatılmazsa, 31.12.2020 tarihinde yapılacak. Açıklamanın hisse üzerinde önemli bir etkiye neden olmasını beklemiyoruz.

Ege Gübre 27 Temmuz 2020 tarihinde ilk taksit olarak hisse başına brüt 1,05 TL, net 0,8925 TL nakit kar payı ödemiştir. 31 Aralık 2020 tarihinde 2. taksit olarak brüt 0,95 TL, net 0,8075 TL kar payı ödenecektir. Brüt kar payı toplamı 2 TL olup temettü verimliliği (brüt) son kapanışa göre %1,5 düzeyindedir.

DENİZ YATIRIM – Ege Gübre EGGUB Hisse Analiz 3Ç20 – 04.11.2020

EGGUB; 3Ç20’de güçlü sonuçlar açıkladı / olumlu / Ege Gübre, 3Ç20’de 146 milyon TL gelir (yıllık %30 artış), 41 milyon TL FAVÖK (yıllık %54 artış) ve 29 milyon TL net kar (yıllık %78 artış) açıkladı. Ortalama piyasa beklentisi bulunmamaktadır. Güçlü operasyonel performans ve net kardaki belirgin artış hisse performansı üzerinde olumlu bir etkiye neden olabilir. Brüt kar marjı 6,2 yüzde puanlık güçlü bir artışla %34,3 seviyesine yükselirken, faaliyet giderlerinin satışlara oranının artması dolayısıyla FAVÖK marjında 4,4 yüzde puan artış görüldü.

TACİRLER YATIRIM – Ege Gübre EGGUB Hisse Analiz 3Ç20 – 04.11.2020

Ege Gübre – 3Ç20 sonuçlarını 29.3 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %78 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %37 arttı. Net satışlar 146 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %30 arttı. Şirket, 3Ç20’de 41 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %54 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 435 baz puan artarak %27.8 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 618 baz puan arttı ve %34.3 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 278 baz puan arttı ve %10.0 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise -15 milyon TL (3Ç19: 97 milyon TL ve 2Ç20: -58 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı -%2.1 (3Ç19: %16.6 ve 2Ç20: -8.8%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %304 artarak 74 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 0.5 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.3 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 14.5 F/K çarpanından ve 9.6 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

ZİRAAT YATIRIM – Ege Gübre EGGUB Hisse Analiz 3Ç20 – 04.11.2020

Ege Gübre (EGGUB, Pozitif): Şirket’in 3Ç2020’deki net dönem karı 29,3mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket geçen yılın aynı döneminde 16,5mn TL kar açıklamıştı. Şirket’in satış gelirleri üçüncü çeyrekte yıllık %30 oranında artarak 145,5mn TL’ye yükselirken, brüt kar %58,5 oranında artmış ve 50mn TL’ye yükselmiştir. Operasyonel giderleri %80,4 oranında artan şirket, diğer faaliyetlerden ise 7,2mn TL gider kaydetmiştir. Böylece şirketin esas faaliyet karı 28,2mn TL olmuştur. Yatırım faaliyetlerinden 1,7mn TL gelir, finansman tarafında ise 5,6 gelir kaydeden şirketin vergi öncesi karı 35,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. 6,2mn TL vergi gideri sonrası şirketin net dönem karı 29,3mn TL olmuştur. Üçüncü çeyrek karı sonrasında Şirket’in 2020 yılının ilk dokuz ayındaki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %92,1 oranında artarak 80,2mn TL’ye yükselmiştir.

 

TACİRLER YATIRIM – Ege Gübre EGGUB Hisse Analiz 2Ç20 – 11.08.2020

Ege Gübre – 2Ç20 sonuçlarını 21.4 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %26 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %27 azaldı. Net satışlar 158 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %19 büyüdü. Şirket, 2Ç20’de 41 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %38 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 359 baz puan artarak %26.1 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 237 baz puan arttı ve %31.2 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 16 baz puan arttı ve %8.3 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise -58 milyon TL (2Ç19: -29 milyon TL ve 1Ç20: -89 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı -%8.8 (2Ç19: -%5.5 ve 1Ç20: -13.9%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu 18 milyon TL olarak gerçekleşmiş olup, bir önceki çeyrekte şirketin net nakit pozisyonu 00 milyon TL olarak kaydedilmiştir Net borç/FAVÖK rasyosu 0.2 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.1 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 14.7 F/K çarpanından ve 8.8 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

ZİRAAT YATIRIM – Ege Gübre EGGUB Hisse Analiz 2Ç20 – 11.08.2020

Ege Gübre (EGGUB, Pozitif): Şirketin ikinci çeyrek net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %25,5 oranında artmış ve 21,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. Satış gelirleri ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %18,8 oranında artmış ve 157,5mn TL olmuştur. Satışların maliyeti %14,8 oranında artmış ve böylece brüt kar da %28,6 oranında artarak 49,2mn TL olmuştur. Aynı dönemde operasyonel giderler %21,2 oranında artmış ve diğer faaliyetlerden 2,2mn TL gider yazılmıştır. Böylece esas faaliyet karı geçen yılın aynı dönemine göre %38 oranında artmış ve 33,9mn TL olmuştur. Finansman tarafında ise 6,2mn TL gider yazılmıştır. Vergi öncesi kar 27,7mn TL’ye ulaşmış ve 6,2mn TL vergi gideri sonrası şirketin 2. çeyrek net dönem karı 21,4mn TL olmuştur. İkinci çeyrek kar rakamıyla birlikte şirketin Ocak-Haziran dönemi net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %101,3 oranında artmış ve 50,9mn TL olmuştur.

 

ZİRAAT YATIRIM – Ege Gübre EGGUB Hisse Analiz 1Ç20 – 29.05.2020

Ege Gübre (EGGUB, Pozitif): Şirket’in 1Ç2020’de 29,5mn TL net dönem karı açıklamıştır. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise Şirket 8,2mn TL net dönem karı kaydetmişti. Şirket’in satış gelirleri bu çeyrekte 265mn TL gerçekleşerek yıllık %36,6 oranında artarken, maliyetler %31,8 oranında artmış ve buna bağlı olarak da brüt kar yıllık %58,3 oranında artarak 55,7mn TL’ye yükselmiştir. Operasyonel giderleri geçen yılın aynı dönemine göre %64,4 oranında artmış, diğer faaliyetlerden 14,2mn TL gider kaydedilmiştir. Böylece şirketin esas faaliyet karı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %38,4 oranında artmış ve 24,5mn TL olmuştur. Finansman tarafında ise 1,4mn TL gider yazılmıştır. Vergi öncesi karı 23,1mn TL iken, 6,4mn TL vergi geliri sonrası şirketin net dönem karı 29,5mn TL olmuştur.

 

TACİRLER YATIRIM – Ege Gübre EGGUB Hisse Analiz 4Ç19 – 21.02.2020

4Ç19 sonuçlarını 3.5 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %91 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %78 azaldı. Net satışlar 132 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %7 geriledi. Şirket, 4Ç19’de 10 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %73 gerileme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1877 baz puan azalarak %7.5 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 1704 baz puan azaldı ve %14.5 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 272 baz puan arttı ve %9.4 olarak gerçekleşti.

Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %28 artarak 112 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 1.2 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.5 olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise 29 milyon TL (4Ç18: 10 milyon TL ve 3Ç19: 97 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %5.2 (4Ç18: %2.6 ve 3Ç19: 16.6%) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 10.8 F/K çarpanından ve 6.4 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir. Ayrıca, Yönetim Kurulu pay başına 2 TL nakit temettünün dağıtılmasını Olağan Genel Kurul’a teklif etme kararı aldı. Teklif edilen temettü miktarı %4,1 temettü verimini işaret etmektedir.

ZİRAAT YATIRIM – Ege Gübre EGGUB Hisse Analiz 4Ç19 – 21.02.2020

Ege Gübre (EGGUB): 2019’un 4. çeyrek finansallarına göre şirketin net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %91 düşüşle 3,5mn TL olmuştur. Şirket’in 4Ç2019 satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %7,1 oranında azalışla 131,6mn TL’ye gerilerken, satışların maliyeti ise %16 oranında artışla 112,5mn TL’ye yükselmiştir. Böylece, brüt kar %57,2 oranında düşüşle 19,1mn TL’ye gerilemiştir. Operasyonel giderler ise %30,7 oranında artışla 12,4mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden 4,2mn TL gider kaydedilmiş ve faaliyet karı ise %95,4 azalışla 2,5mn TL’ye inmiştir. Finansman tarafında 5,6mn TL gider kaydedilmiş ve vergi öncesi zarar 3mn TL olurken 6,6mn TL vergi geliri sonrası şirketin net dönem karı 3,5mn TL olmuştur. Zayıf son çeyrek karına karşın Şirket’in 2019 yılı net dönem karı bir önceki yıla göre %59,4 oranında artarak 45,3mn TL’ye yükselmiştir.

Ayrıca, Şirket’in yönetim kurulu hisse başına brüt 2,00 TL (net 1,70 TL) kar payı dağıtımı teklifini Genel Kurul onayına sunmaya karar verdi. Dünkü kapanış fiyatına göre temettü verimi %4 olarak hesaplanmaktadır.

Ege Gübre Temettü Dağıtımı Hakkında Açıklama Yaptı – 20.02.2020

Yönetim Kurulumuz 2019 yılı net dağıtılabilir karımız üzerinden, ödenmiş sermayemize nispetle brüt %200, net %170 oranında kar payı dağıtılması ve dağıtım tarihinin belirlenmesi hususunun genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI – NAKİT (TL) – NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI – BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI – TUTARI(TL) – NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI – ORANI(%) – NET
A Grubu
850.000
0,38
1,7
170
B Grubu
16.150.000
0,38
1,7
170
TOPLAM
17.000.000
0,38
1,7
170

Ege Gübre 2019 Finansalları Açıkladı

Ege Gübre, 2019 Yılı ana ortaklık paylarında yıllık 45.309 milyon net kar açıkladı. Şirket 2018 yılında 28.426 milyon net kar açıklamıştı.

 

TACİRLER YATIRIM – Ege Gübre EGGUB Hisse Analiz 3Ç19 – 25.10.2019

Ege Gübre – 3Ç19 sonuçlarını 16.5 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 20.4 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 112 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %68 büyüdü. Şirket, 3Ç19’de 26 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %6 büyüme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1366 baz puan azalarak %23.5 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 1541 baz puan geriledi ve %28.2 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 214 baz puan geriledi ve %7.2 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %65 büyüdü. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %15 büyüdü. Şirketin net borcu 88 milyon TL olarak gerçekleşmiş olup, bir önceki çeyrekte şirketin net nakit pozisyonu 21 milyon TL olarak kaydedilmiştir. Net borç/FAVÖK rasyosu 0.7 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.4 olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise 97 milyon TL (3Ç18: -08 milyon TL ve 2Ç19: -29 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %16.6 (3Ç18: -%2.6 ve 2Ç19: -5.5%) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 4.9 F/K çarpanından ve 4.0 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

ZİRAAT YATIRIM – Ege Gübre EGGUB Hisse Analiz 3Ç19 – 25.10.2019

Ege Gübre (EGGUB, Sınırlı Pozitif): Şirket 3Ç2019’da 16,5mn TL net dönem karı açıklamıştır. Geçen yılın üçüncü çeyreğinde 20,4mn TL zarar kaydedilmişti. Şirket’in satış gelirleri 3Ç2019’da bir önceki yılın aynı dönemine göre %68,2 artmış, maliyetlerin %114,1 oranında artmasına bağlı olarak brüt kar sadece %8,7 oranında artmış ve 31,5mn TL olmuştur. Operasyonel giderleri %29,6 oranında artan şirket, 23,9mn TL esas faaliyet karı kaydetmiştir. Finansman tarafında 2,6mn TL gider yazmıştır. Vergi öncesi karı 21,3mn TL olan şirketin 4,8mn TL vergi gideri sonrası 3.çeyrek karı 16,5mn TL olmuştur. 3. çeyrek karıyla birlikte 9 aylık net dönem karı 41,8mn TL olmuştur. Şirket geçen yılın aynı döneminde 10,7mn TL zarar kaydetmişti.

 

TACİRLER YATIRIM – Ege Gübre EGGUB Hisse Analiz 2Ç19 – 01.08.2019

2Ç19 sonuçlarını 17.1 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %835 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %107 arttı. Net satışlar 133 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %94 yükseldi. Şirket, 2Ç19’de 30 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %82 yükseldi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 139 baz puan azalarak %22.5 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 346 baz puan geriledi ve %28.9 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 310 baz puan azaldı ve %8.2 olarak gerçekleşti. Şirketin net nakit pozisyonu 21 milyon TL olarak gerçekleşmiş olup, bir önceki çeyrekte şirketin net borcu 4 milyon TL olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 6.8 F/K çarpanından ve 2.3 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

ZİRAAT YATIRIM – Ege Gübre EGGUB Hisse Analiz 2Ç19 – 01.08.2019

Ege Gübre Sanayii (EGGUB, Pozitif): Şirket’in 2Ç2019’daki ana ortaklık net dönem karı 17,1mn TL olmuştur. Geçen yılın aynı döneminde şirket 1,8mn TL kar elde etmişti. Şirket’in satış gelirleri 2Ç2019’da yıllık %93,8 oranında artarak 132,6mn TL’ye çıkarken, brüt karı aynı dönemde %73 oranında artarak 2Ç2019’da 38,3mn TL’ye yükselmiştir. Operasyonel giderleri %40,5 oranında artan şirket, diğer faaliyetlerden ise 2,9mn TL gider kaydetmiştir. Esas faaliyet karı 24,6mn TL olan şirket, finansman tarafında 2mn TL gider kaydetmiş ve vergi öncesi kar 22,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. 5,5mn TL vergi gideri sonrasında net dönem karı 17,1mn TL olmuştur. Son olarak, ikinci çeyrek net karı ile birlikte Şirket’in 2019 yılının ilk yarısındaki ana ortaklık net dönem karı 25,3mn TL olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılının aynı döneminde şirket 9,6mn TL net dönem karı kaydetmişti.

 

TACİRLER YATIRIM – Ege Gübre EGGUB Hisse Analiz 1Ç19 – 25.04.2019

Ege Gübre – 1Ç19 sonuçlarını 8.2 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %6 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %79 azaldı. Net satışlar 194 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %69 arttı. Şirket, 1Ç19’de 27 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %72 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 27 baz puan artarak %14.1 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 146 baz puan azaldı ve %18.2 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 204 baz puan azaldı ve %5.3 olarak gerçekleşti. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %89 gerileyerek 4 milyon TL olarak gerçekleşti. En son kapanış fiyatına göre, şirket 9.3 F/K çarpanından ve 2.6 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

ZİRAAT YATIRIM – Ege Gübre EGGUB Hisse Analiz 4Ç18 – 22.02.2019

Ege Gübre (EGGUB, Pozitif): Şirketin 2018 yılı dördüncü çeyrek ana ortaklık net dönem karı 39,2mn TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde şirket 10,8mn TL kar elde etmişti. Şirketin satış gelirleri 4Ç2018’de bir önceki yılın aynı dönemine göre %88,4 oranında artarak 141,7mn TL olmuştur. Satışların maliyeti geçen yıla göre %100,2 oranında artış göstererek 97mn TL olmuştur. Böylece brüt kar geçen yıla göre %67,1 oranında artmış ve 44,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler 2017’nin dördüncü çeyreğine göre %17,4 artış göstermiş ve 9,5mn TL’ye ulaşmıştır. Diğer faaliyetlerden 4Ç2017’deki 441bin TL’lik gidere karşın 4Ç2018’de 19,6mn TL gelir yazılmış ve böylece faaliyet karı 54,9mn TL olmuştur. Finansman tarafında ise 4,4mn TL gider yazılmıştır. 50,5mn TL vergi öncesi kara ulaşan şirket 11,3mn TL’lik vergi gideri ile 39,2mn TL ana ortaklık karına ulaşmıştır. 4. çeyrek sonuçlarıyla birlikte şirketin 2018 yılı ana ortaklık net dönem karı 28,4mn TL’ye ulaşmıştır. 2017 yılı ana ortaklık karı 31,1mn TL idi.

Ayrıca Şirketin Yönetim Kurulu 2018 yılı karından hisse başına 1,2 TL brüt (1,02 net) kar payı ödenmesi teklifini Genel Kurul Onayına sunmaya karar vermiştir. Dünkü hisse kapanış fiyatına göre temettü verimi %4,8 olarak hesaplanmaktadır.

 

Ege Gübre’den Temettü Açıklaması – 21.02.2019

Yönetim Kurulumuz 2018 yılı net dağıtılabilir karımız üzerinden , ödenmiş sermayemize nispetle brüt %120 , net %102 oranında kar payı dağıtılması ve dağıtım tarihinin belirlenmesi hususunun genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGGU00011
Peşin
1,2
120
1,02
102
B Grubu, EGGUB, TRAEGGUB91E8
Peşin
1,2
120
1,02
102

İŞ YATIRIM – Ege Gübre EGGUB Hisse Yorum – 25.10.2018

Gübre desteğinde artış- GUBRF, BAGFS ve EGGUB için olumlu
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli dün yaptığı açıklamada buğday, arpa ve kuru hububatta gübre desteğinin 4 TL’den 8 TL’ye çıkarılacağını bildirdi. Bu kararla çiftçinin alım gücünün artması hedefleniyor. TL’de gözlenen değer kaybı nedeniyle geçtiğimiz aylarda gübre fiyatlarında artış gözlenmişti, bu da çiftçileri olumsuz etkileyen bir gelişmeydi. Haberin talebi canlandıracağı için gübre şirketleri GUBRF, BAGFS and EGGUB için olumlu olacağını düşünüyoruz.

 

ZİRAAT YATIRIM – Ege Gübre EGGUB Hisse Analiz 3Ç18 – 23.10.2018

Ege Gübre (EGGUB, Sınırlı Negatif): Şirketin 3Ç2018 net dönem zararı 20,4mn TL olmuştur, şirket 2017 3. Çeyrekte 6,8mn TL kar açıklamıştı. Şirketin satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %6,8 oranında azalarak 66,5mn TL olarak gerçekleşmiştir ancak satış maliyetlerinin geçen yıla göre %32,4 oranında azalması nedeniyle brüt kar %82,8 oranında artış kaydetmiş ve 29mn TL olmuştur. Brüt kar marjı da 21,4 puan artışla %43,6’a yükselmiştir. Operasyonel giderler geçen yıla göre %3,3 oranında azalarak iyi bir görüntü sergilemiştir. Öte yandan, şirket döviz açık pozisyonunun etkisiyle diğer faaliyetlerden kurlardaki artışa bağlı olarak 41,6mn TL gider yazmış ve böylece 18,8mn TL esas faaliyet zararı kaydetmiştir. Finansman tarafında ise 7,4mn TL gider gerçekleşmiş ve böylece vergi öncesi 26,2mn TL zarar gerçekleşmiştir.3. çeyrek sonuçlarıyla birlikte şirketin 9 aylık net dönem zararı 10,7mn TL olmuştur. Şirket’in 2017’nin ilk 9 ayındaki net dönem karı 20,3mn TL idi.

 

İŞ YATIRIM – Ege Gübre EGGUB Hisse Analiz 2Ç18 – 01.08.2018

Kapanış (TL) : 24.28 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 243 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.04 EGGUB TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a

Ege Gübre 2Ç18 finansallarını açıkladı-Nötr
Ege Gübre 2Ç18 finansallarında geçen senenin aynı döneminde açıkladığı 13 milyon TL net kara karşılık 10 milyon TL net kar açıkladı. Satışlar yıllık bazda %2,9 oranında azalarak 2Ç18’de 183 milyon TL oldu. Şirket 2Ç18’de %24,3 oranında brüt karj marjı kaydetti. Şirketin ilk çeyrekteki brüt kar marjı %19,6 seviyesinde, geçen senenin 2. çeyreğinde ise %18,7 idi. Brüt kar marjındaki iyileşme şirketin FAVÖK’ünü olumlu etkiledi ve şirketin FAVÖK’ü 32 milyon TL’ye ulaştı. 2Ç17’deki FAVÖK rakamı ise 23 milyon TL ve FAVÖK marjı %12,2 idi (2Ç18: %17,5). Nötr.

VAKIF YATIRIM – Ege Gübre EGGUB Hisse Analiz 2Ç18 – 01.08.2018

(+) Ege Gübre (EGGUB): Şirket, 2Ç18’de operasyonel kârlılıktaki güçlü artışa rağmen kur farkı giderlerinin etkisiyle yıllık bazda %61,3 düşüşle 1,8 mn TL net kâr açıkladı. 2Ç17’de 5,5 mn TL olan FAVÖK’ü 2Ç18’de 16,2 mn TL’ye, FAVÖK marjı da %6,9’dan %23,7’ye güçlü artış gösterdi. Ancak, Şirket 2Ç18’de ticari faaliyetlerinden dolayı 14,6 mn TL net kur farkı gideri kaydetti (2Ç17’de 3,2 mn TL gelir).

Yorum: Kur kaynaklı olumsuz etkiyle net kârda gerileme yaşansa da, operasyonel kârlılıktaki güçlü iyileşmenin hisse fiyatına olumlu yansıyabileceğini düşünüyoruz. EGGUB hisseleri BIST100 endeksine göre son 1 ve 3 aylık dönemlerde sırasıyla %3,5 ve %2,6 oranlarında pozitif ayrışmıştır.

ZİRAAT YATIRIM – Ege Gübre EGGUB Hisse Analiz 2Ç18 – 01.08.2018

Ege Gübre (EGGUB, Sınırlı Pozitif): Şirket 2018 yılının ikinci çeyreğinde 1,8mn TL net dönem karı açıklamıştır. Ege gübre, geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğinde ise 4,7mn TL net dönem karı açıklamıştı. Satış gelirleri %13,9 oranında azalan şirketin brüt karı ise %79,5 oranında artmış ve 22,1mn TL’ye yükselmiştir. Brüt kar marjı da 2Ç2018’de %32,3 gerçekleşerek bir önceki yılın aynı dönemindeki %15,5’in üzerinde gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,9 oranında azalmıştır. Diğer taraftan 2Ç2017’deki 3,1mn TL’lik diğer faaliyet gelirine karşın 2Ç2018’de 14,3mn TL diğer faaliyet gideri kaydedilmiş ve bu durum olumlu operasyonel performansa karşın net dönem karının düşük gerçekleşmesinde ana etken olmuştur. 2. çeyrek sonuçlarıyla birlikte Ege Gübre’nin 6 aylık net dönem karı 9,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı dönemindeki 13,5mn TL idi.

 

TACİRLER YATIRIM – EGGUB Hisse Analiz 1Ç18 – 18.04.2018

Ege Gübre – 1Ç18 sonuçlarını 7.8 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %11 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %28 azaldı. Net satışlar 115 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %5 arttı. Şirket, 1Ç18’de 16 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %9 azalış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 219 baz puan azalarak %13,9 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu 22 milyon TL olarak gerçekleşmiş olup, bir önceki çeyrekte şirketin net borcu 36 milyon TL olarak kaydedilmiştir.

ZİRAAT YATIRIM – EGGUB Hisse Analiz 1Ç18 – 18.04.2018

Ege Gübre (EGGUB, Sınırlı Negatif): Ege Gübre’nin 2018 yılının ilk çeyreğindeki net dönem karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %11 oranında azalarak 7,8mn TL’ye gerilemiştir. Diğer yandan, satışlar yine aynı dönemler itibariyle %5 oranında artarak 115mn TL olurken, satışların maliyeti %7 oranında artmış ve 92,5mn TL olmuştur. Maliyetlerin satışlardan daha fazla oranda artmasına bağlı olarak brüt kar aynı dönemler itibariyle %3 oranında azalarak 1Ç2018’de 22,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket’in yılın ilk çeyreğindeki net ve brüt kar marjı ise sırasıyla %7 ve %20 olmuştur. Geçen yılın aynı döneminde net ve brüt kar marjı sırasıyla %8 ve %21 idi.