Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Ege Gübre EGG...

Ege Gübre EGGUB Hisse Analiz ve Yorumları

Ege Gübre EGGUB hisse senedi ile ilgili tüm güncel hisse analiz, haber,rapor ve hisse yorumlarını aşağıda sıralı halde bulabilirsiniz. Kurum ve uzmanların EGGUB ile ilgili çıkmış tüm hisse analiz ve yorumlarını, haber,veri ve raporları bu sayfadan takip edebilirsiniz.

ZİRAAT YATIRIM – Ege Gübre EGGUB Hisse Analiz 4Ç18 – 22.02.2019

Ege Gübre (EGGUB, Pozitif): Şirketin 2018 yılı dördüncü çeyrek ana ortaklık net dönem karı 39,2mn TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde şirket 10,8mn TL kar elde etmişti. Şirketin satış gelirleri 4Ç2018’de bir önceki yılın aynı dönemine göre %88,4 oranında artarak 141,7mn TL olmuştur. Satışların maliyeti geçen yıla göre %100,2 oranında artış göstererek 97mn TL olmuştur. Böylece brüt kar geçen yıla göre %67,1 oranında artmış ve 44,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler 2017’nin dördüncü çeyreğine göre %17,4 artış göstermiş ve 9,5mn TL’ye ulaşmıştır. Diğer faaliyetlerden 4Ç2017’deki 441bin TL’lik gidere karşın 4Ç2018’de 19,6mn TL gelir yazılmış ve böylece faaliyet karı 54,9mn TL olmuştur. Finansman tarafında ise 4,4mn TL gider yazılmıştır. 50,5mn TL vergi öncesi kara ulaşan şirket 11,3mn TL’lik vergi gideri ile 39,2mn TL ana ortaklık karına ulaşmıştır. 4. çeyrek sonuçlarıyla birlikte şirketin 2018 yılı ana ortaklık net dönem karı 28,4mn TL’ye ulaşmıştır. 2017 yılı ana ortaklık karı 31,1mn TL idi.

Ayrıca Şirketin Yönetim Kurulu 2018 yılı karından hisse başına 1,2 TL brüt (1,02 net) kar payı ödenmesi teklifini Genel Kurul Onayına sunmaya karar vermiştir. Dünkü hisse kapanış fiyatına göre temettü verimi %4,8 olarak hesaplanmaktadır.  

 

Ege Gübre’den Temettü Açıklaması – 21.02.2019

Yönetim Kurulumuz 2018 yılı net dağıtılabilir karımız üzerinden , ödenmiş sermayemize nispetle brüt %120 , net %102 oranında kar payı dağıtılması ve dağıtım tarihinin belirlenmesi hususunun genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGGU00011
Peşin
1,2
120
1,02
102
B Grubu, EGGUB, TRAEGGUB91E8
Peşin
1,2
120
1,02
102

 

İŞ YATIRIM – Ege Gübre EGGUB Hisse Yorum – 25.10.2018

Gübre desteğinde artış- GUBRF, BAGFS ve EGGUB için olumlu
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli dün yaptığı açıklamada buğday, arpa ve kuru hububatta gübre desteğinin 4 TL’den 8 TL’ye çıkarılacağını bildirdi. Bu kararla çiftçinin alım gücünün artması hedefleniyor. TL’de gözlenen değer kaybı nedeniyle geçtiğimiz aylarda gübre fiyatlarında artış gözlenmişti, bu da çiftçileri olumsuz etkileyen bir gelişmeydi. Haberin talebi canlandıracağı için gübre şirketleri GUBRF, BAGFS and EGGUB için olumlu olacağını düşünüyoruz.

 

ZİRAAT YATIRIM – Ege Gübre EGGUB Hisse Analiz 3Ç18 – 23.10.2018

Ege Gübre (EGGUB, Sınırlı Negatif): Şirketin 3Ç2018 net dönem zararı 20,4mn TL olmuştur, şirket 2017 3. Çeyrekte 6,8mn TL kar açıklamıştı. Şirketin satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %6,8 oranında azalarak 66,5mn TL olarak gerçekleşmiştir ancak satış maliyetlerinin geçen yıla göre %32,4 oranında azalması nedeniyle brüt kar %82,8 oranında artış kaydetmiş ve 29mn TL olmuştur. Brüt kar marjı da 21,4 puan artışla %43,6’a yükselmiştir. Operasyonel giderler geçen yıla göre %3,3 oranında azalarak iyi bir görüntü sergilemiştir. Öte yandan, şirket döviz açık pozisyonunun etkisiyle diğer faaliyetlerden kurlardaki artışa bağlı olarak 41,6mn TL gider yazmış ve böylece 18,8mn TL esas faaliyet zararı kaydetmiştir. Finansman tarafında ise 7,4mn TL gider gerçekleşmiş ve böylece vergi öncesi 26,2mn TL zarar gerçekleşmiştir.3. çeyrek sonuçlarıyla birlikte şirketin 9 aylık net dönem zararı 10,7mn TL olmuştur. Şirket’in 2017’nin ilk 9 ayındaki net dönem karı 20,3mn TL idi.

 

İŞ YATIRIM – Ege Gübre EGGUB Hisse Analiz 2Ç18 – 01.08.2018

Kapanış (TL) : 24.28 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 243 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.04 EGGUB TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a

Ege Gübre 2Ç18 finansallarını açıkladı-Nötr
Ege Gübre 2Ç18 finansallarında geçen senenin aynı döneminde açıkladığı 13 milyon TL net kara karşılık 10 milyon TL net kar açıkladı. Satışlar yıllık bazda %2,9 oranında azalarak 2Ç18’de 183 milyon TL oldu. Şirket 2Ç18’de %24,3 oranında brüt karj marjı kaydetti. Şirketin ilk çeyrekteki brüt kar marjı %19,6 seviyesinde, geçen senenin 2. çeyreğinde ise %18,7 idi. Brüt kar marjındaki iyileşme şirketin FAVÖK’ünü olumlu etkiledi ve şirketin FAVÖK’ü 32 milyon TL’ye ulaştı. 2Ç17’deki FAVÖK rakamı ise 23 milyon TL ve FAVÖK marjı %12,2 idi (2Ç18: %17,5). Nötr.

VAKIF YATIRIM – Ege Gübre EGGUB Hisse Analiz 2Ç18 – 01.08.2018

(+) Ege Gübre (EGGUB): Şirket, 2Ç18’de operasyonel kârlılıktaki güçlü artışa rağmen kur farkı giderlerinin etkisiyle yıllık bazda %61,3 düşüşle 1,8 mn TL net kâr açıkladı. 2Ç17’de 5,5 mn TL olan FAVÖK’ü 2Ç18’de 16,2 mn TL’ye, FAVÖK marjı da %6,9’dan %23,7’ye güçlü artış gösterdi. Ancak, Şirket 2Ç18’de ticari faaliyetlerinden dolayı 14,6 mn TL net kur farkı gideri kaydetti (2Ç17’de 3,2 mn TL gelir).

Yorum: Kur kaynaklı olumsuz etkiyle net kârda gerileme yaşansa da, operasyonel kârlılıktaki güçlü iyileşmenin hisse fiyatına olumlu yansıyabileceğini düşünüyoruz. EGGUB hisseleri BIST100 endeksine göre son 1 ve 3 aylık dönemlerde sırasıyla %3,5 ve %2,6 oranlarında pozitif ayrışmıştır.

ZİRAAT YATIRIM – Ege Gübre EGGUB Hisse Analiz 2Ç18 – 01.08.2018

Ege Gübre (EGGUB, Sınırlı Pozitif): Şirket 2018 yılının ikinci çeyreğinde 1,8mn TL net dönem karı açıklamıştır. Ege gübre, geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğinde ise 4,7mn TL net dönem karı açıklamıştı. Satış gelirleri %13,9 oranında azalan şirketin brüt karı ise %79,5 oranında artmış ve 22,1mn TL’ye yükselmiştir. Brüt kar marjı da 2Ç2018’de %32,3 gerçekleşerek bir önceki yılın aynı dönemindeki %15,5’in üzerinde gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,9 oranında azalmıştır. Diğer taraftan 2Ç2017’deki 3,1mn TL’lik diğer faaliyet gelirine karşın 2Ç2018’de 14,3mn TL diğer faaliyet gideri kaydedilmiş ve bu durum olumlu operasyonel performansa karşın net dönem karının düşük gerçekleşmesinde ana etken olmuştur. 2. çeyrek sonuçlarıyla birlikte Ege Gübre’nin 6 aylık net dönem karı 9,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı dönemindeki 13,5mn TL idi.

 

TACİRLER YATIRIM – EGGUB Hisse Analiz 1Ç18 – 18.04.2018

Ege Gübre – 1Ç18 sonuçlarını 7.8 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %11 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %28 azaldı. Net satışlar 115 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %5 arttı. Şirket, 1Ç18’de 16 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %9 azalış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 219 baz puan azalarak %13,9 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu 22 milyon TL olarak gerçekleşmiş olup, bir önceki çeyrekte şirketin net borcu 36 milyon TL olarak kaydedilmiştir.

ZİRAAT YATIRIM – EGGUB Hisse Analiz 1Ç18 – 18.04.2018

Ege Gübre (EGGUB, Sınırlı Negatif): Ege Gübre’nin 2018 yılının ilk çeyreğindeki net dönem karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %11 oranında azalarak 7,8mn TL’ye gerilemiştir. Diğer yandan, satışlar yine aynı dönemler itibariyle %5 oranında artarak 115mn TL olurken, satışların maliyeti %7 oranında artmış ve 92,5mn TL olmuştur. Maliyetlerin satışlardan daha fazla oranda artmasına bağlı olarak brüt kar aynı dönemler itibariyle %3 oranında azalarak 1Ç2018’de 22,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket’in yılın ilk çeyreğindeki net ve brüt kar marjı ise sırasıyla %7 ve %20 olmuştur. Geçen yılın aynı döneminde net ve brüt kar marjı sırasıyla %8 ve %21 idi.

 

TACİRLER YATIRIM – EGGUB Hisse Analiz 4Ç17 – 23.02.2018

Ege Gübre – 4Ç17 sonuçlarını 10,8 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %51 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %59 arttı. Faaliyet karlılığındaki zayıf seyre rağmen azalan net finansal giderler yıllık karlılık artışını olumlu etkiledi. Net satışlar 75 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %3 yükseldi. Şirket, 4Ç17’de 19 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %10 geriledi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 364 baz puan azalarak %25,1 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %23 yükselerek 36 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 10 milyon TL (4Ç16: -12 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %2.9 (4Ç16: -%3,5) olarak kaydedildi.

Ayrıca, Yönetim Kurulu pay başında 1 TL nakit temettünün (brüt) ödenmesini Olağan Genel Kurul’a teklif etmeyi kararlaştırdı. Teklif edilen miktar %3,2 temettü verimini işaret etmektedir.

DENİZ YATIRIM – EGGUB Hisse Analiz 4Ç17 – 23.02.2018

Ege Gübre’nin operasyonel karında iyileşme yok. Ege Gübre 4Ç17’de 11 miyon TL net kar açıkladı. Bu rakam geçen sene aynı dönem 7 milyon TL idi. Düşen finansal ve vergi giderleri gibi operasyonel olmayan faktörler iyi net kar performansının ardındaki esas nedenleri. Liman elleçleme hacmindeki azalışa rağmen kur ve tarife artışları ciroyu geçen sene ile aynı seviyede tutsa da, opearasyonel karlılıkta gübre tarafında bir iyileşme gözlemlenmemesi ve artan faaliyet giderleri yüzünden FAVÖK marjının 3.6 yüzde puan gerileyerek %25.1’e geldiğini ve FAVÖK rakamının da 19 milyon TL ile geçen seneye kıyasla %10 düştüğünü gözlemliyoruz. Her ne kadar şirket benzeri Trabzon Limanına kıyasla FD/FAVÖK bazında %10 iskonto ile işlem görse de, faaliyet karında durgun performans olumlu net kar performansına rağmen hali hazırda son 3 ayda piyasaya relatif %20 getiri sağlayan hissenin yakın dönemde daha da ivmelenmesine mani olabilir.

ZİRAAT YATIRIM – EGGUB Hisse Analiz 4Ç17 – 23.02.2018

Ege Gübre (EGGUB, Sınırlı Pozitif): Ege Gübre’nin 2017 yılı 4. çeyrek net dönem karı 10,8 mn TL ile 2016 4. çeyrekte kaydedilen 7,2mn TL’nin %50,5 üzerinde gerçekleşmiştir. Satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre sadece %3,3 lük artış göstermiş ve 75,2 mn TL olmuştur. 4Ç2016 brüt karı %1,1 lik düşüşle 25,2 mn TL olurken, faaliyet karı 18,3 mn TL ile 4Ç2016 ın %7,1 üzerinde gerçekleşmiştir. Finansman tarafında ise 4Ç2017’de 4,6 mn TL’lik gider kaydedilmiştir. Bu gelişmeler neticesinde 2017 yılının son çeyrek net dönem karı 10,8 mn TL olmuştur. 2017 yılı genelindeki net kar ise 31,1mn TL ile 2016’da kaydedilen 21,4mn TL nin oldukça üzerindedir.

 

 

TACİRLER YATIRIM – EGGUB Hisse Analiz 3Ç17  – 26.10.2017

Ege Gübre – 3Ç17 sonuçlarını 6.8 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %242 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %45 arttı. Net satışlar 71 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %22 arttı. Şirket, 3Ç17’de 12 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %56 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 354 baz puan artarak %16,6 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %52 artarak 29 milyon TL olarak gerçekleşti.

DENİZ YATIRIM – EGGUB Hisse Analiz 3Ç17  – 26.10.2017

Ege Gübre’nin net karı 3Ç17’de artan operasyonel karlılık sayesinde yıllık bazda %242 artış gösterdi Şirket’in cirosu 3Ç16’ya göre %22 artarken ürün maliyetlerindeki artışın daha sınırlı kalması ve faaliyet giderlerinin sabit kalması sayesinde, FAVÖK marjında 3.6 puanlık iyileşme gözlemliyoruz. Bu sayede FAVÖK bir önceki yıla göre %56 artarak 12 mln TL’ye yükseldi, net kar ise %242 sıçrama ile 7 mln TL’ye ulaştı. Güçlü 3Ç17 gerçekleşmesi ile Ege Gübre’nin 9 aylık net karı %43 artış ile 20 mln TL’ye ulaştı. Bizim ve piyasa beklentisi bulunmazken, operasyonel karlılıktaki iyileşmeye bağlı olan net kar artışının hisse üzerinde olumlu etki yapması öngörülebilir.

ZİRAAT YATIRIM – EGGUB Hisse Analiz 3Ç17  – 26.10.2017

Ege Gübre (EGGUB, Pozitif): Ege Gübre’nin 2017 yılı 3. çeyrek net dönem karı 6,8mn TL ile 2016 3. çeyrekte kaydedilen 2mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Şirket’in 3Ç2017 brüt karı %39,4 artışla 16,8mn TL olurken, faaliyet karı ise 9,1mn TL ile 3Ç2016’nın %64,7 üzerinde gerçekleşmiştir. Finansman tarafında ise 592bin TL gider kaydedilmiştir. Bu gelişmeler neticesinde 2017 yılının 3. çeyrek net dönem karı 6,8mn TL olmuştur. 3. çeyrek sonuçlarıyla birlikte şirketin 9 aylık net dönem karı 20,3mn TL olmuştur. 2016’nın ilk 9 ayındaki net dönem karı 14,2mn TL idi.

 

DENİZ YATIRIM – EGGUB Hisse Analiz 2Ç17  – 10.08.2017

Ege Gübre’nin 2Ç17’de yıllık bazda operasyonel performansı düşerken, net kar bir miktar artış gösterdi Ege Gübre’nin net karı geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğine göre karşılaştırıldığında artış gösterirken operasyonel performans maliyetlerdeki artışa bağlı olarak düşüş gösterdi. 5 mln TL gelen 2Ç17 net karın, faaliyet karındaki %33’lük düşüşe rağmen %46 artmasındaki ana neden, geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğinde yazılan 6 mln TL’lik diger giderin yüksek baz yaratması oldu. Sonuçların hisse üzerinde hafif olumsuz etki yapması beklenebilir.

ZİRAAT YATIRIM – EGGUB Hisse Analiz 2Ç17  – 10.08.2017

Ege Gübre (EGGUB, Nötr): Ege Gübre’nin 2017 yılı 2. çeyrek net dönem karı 4,7mn TL ile 2016 2. çeyrekte kaydedilen 3,2mn TL’nin hafif üzerinde gerçekleşmiştir. Brüt kardaki azalmaya rağmen, diğer faaliyetlerden gelir kaydedilmesi sebebiyle net dönem karı 2016’nın aynı döneminin 1,5mn TL üzerinde gerçekleşmiştir. Şirket’in 2Ç2017 brüt karı %10,8 düşüşle 12,7mn TL olurken, faaliyet karı ise 7,4mn TL ile 2Ç2016’nın %70,1 üzerinde gerçekleşmiştir. Finansman tarafında ise 1,5mn TL gider kaydedilmiştir. Bu gelişmeler neticesinde 2017 yılının ikinci çeyrek net dönem karı 4,7mn TL olmuştur. 2. çeyrek sonuçlarıyla birlikte şirketin 6 aylık net dönem karı 13,5mn TL olmuştur. 2016’nın ilk 6 ayındaki net dönem karı 12,2mn TL idi.