Ana Sayfa Raporlar Hisse Yorumları Borusan Boru ...

Borusan Boru BRSAN Hisse Analiz ve Yorumları

borusan-brsan-hisse-yorumlariBorusan Boru BRSAN hisse senedi ile ilgili tüm güncel hisse analiz, haber ve yorumları aşağıda sıralı halde bulabilirsiniz. Bu sayfadan aracı kurum ve uzmanların Borusan BRSAN hissesi ile ilgili tüm analizlerini güncel haber, rapor ve teknik yorumları takip edebilirsiniz.

Tacirler Yatırım – Borusan Boru BRSAN Hisse Analiz 2Ç21 – 18.08.2021

Borusan Boru – 2Ç21 sonuçlarını 74.5 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 39.6 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 1611.4 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %163 arttı. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %59 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %61 oldu. (2Ç20: %83) Şirket, 2Ç21’de 203.2 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %12043 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1234 baz puan artarak %12.6 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 1223 baz puan arttı ve %14.1 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 440 baz puan azaldı ve %6.0 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 1171.7 milyon TL (2Ç20: 1371.7 milyon TL ve 1Ç21: 1410.3 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %24.5 (2Ç20: %33.7 ve 1Ç21: 37.3%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %15 azalarak 1966.2 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 3.8 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.4 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 23.7 F/K çarpanından ve 11.2 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

Ziraat Yatırım – Borusan Boru BRSAN Hisse Analiz 2Ç21 – 18.08.2021

Borusan Mannesmann Boru (BRSAN, Pozitif): Şirket 2021 yılının ikinci çeyreğinde 74,5mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamıştır. Bir önceki yılın aynı döneminde Şirket 39,6mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmişti. Satış gelirleri ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %163,4 oranında artan Şirket’in brüt karı da maliyetlerdeki görece düşük artışa bağlı olarak 2Ç2020’deki 11,4mn TL’den 2Ç2021’de 227mn TL’ye yükselmiştir.  Aynı dönemde operasyonel giderleri %51,6 oranında artan Şirket, diğer faaliyetlerden 28,4mn TL gelir kaydetmiş ve böylece faaliyet karı 163,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket 2Ç2020’de 1,8mn TL net faaliyet zararı kaydetmişti. 66mn TL’lik finansman ve 22,7mn TL’lik vergi gideri sonrasında ana ortaklık net dönem karı 74,5mn TL olarak gerçekleşmiştir.

İkinci çeyrek kar rakamıyla birlikte Şirket’in Ocak Haziran dönemi ana ortaklık net dönem karı 15,8mn TL’ye ulaşmıştır. Bir önceki yılın aynı döneminde 21,7mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydedilmişti.

 

TACİRLER YATIRIM – Borusan Boru BRSAN Hisse Analiz 1Ç21 – 08.06.2021

Borusan Boru – 1Ç21 sonuçlarını 73,4 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %335 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %19 azaldı. Net satışlar 1199,2 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %4 arttı. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %33 azalış kaydetti ve net satışlardaki payı %60 oldu. (1Ç20: %77) Şirket, 1Ç21’de 141,6 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %74 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 471 baz puan artarak %12 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 367,8 baz puan arttı ve %13,3 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 27 baz puan arttı ve %6,9 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 1.410 milyon TL (1Ç20: 1.394 milyon TL ve 4Ç20: 1.198 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %37 (1Ç20: %31 ve 4Ç20: 32%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %12 artarak 2301,2 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 7,3 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0,6 olarak kaydedilmiştir.

 

TACİRLER YATIRIM – Borusan Boru BRSAN Hisse Analiz 3Ç20 – 09.11.2020

Borusan Boru – 3Ç20 sonuçlarını 78.1 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde de, 35.6 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 763 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %25 düştü. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %45 azalış kaydetti ve net satışlardaki payı %68 oldu. (3Ç19: %72) Şirket, 3Ç20’de 49 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %13 azalış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 88 baz puan artarak %6.4 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 307 baz puan azaldı ve %5.9 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 223 baz puan arttı ve %9.2 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 1,751 milyon TL (3Ç19: 1,598 milyon TL ve 2Ç20: 1,372 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %45.1 (3Ç19: %31.4 ve 2Ç20: 33.7%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %25 artarak 2,712 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 15.2 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.7 olarak kaydedilmiştir.

ZİRAAT YATIRIM – Borusan Boru BRSAN Hisse Analiz 3Ç20 – 09.11.2020

Borusan Mannesmann Boru Sanayi (BRSAN, Sınırlı Negatif): Şirket’in 3Ç2020 ana ortaklık net dönem zararı 78,1mn TL olmuştur. Satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %24,8 oranında azalarak 763,3mn TL’ye gerilerken, satışların maliyetleri de %22,2 oranında azalmış ve böylece brüt kar %50,5 oranında azalarak 45mn TL’ye gerilemiştir. Faaliyet giderleri geçen yılın aynı dönemine göre %0,6 oranında azalarak 70,2mn TL’ye gerilerken, diğer faaliyetlerden 16,1mn TL gelir elde edilmiş ve böylece esas faaliyet zararı 9mn TL olarak gerçekleşmiştir. Yatırım faaliyetlerinden 2,2mn TL zarar kaydeden Borusan Boru’nun finansman giderleri geçen senenin aynı dönemine göre %20,6 azalmış ve 40,8mn TL olmuştur. 25mn TL vergi gideri ve 1mn TL’lik durdurulan faaliyetler zararının etkisiyle ana ortaklık net dönem zararı 78,1mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde Şirket 35,6mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmişti.

Üçüncü çeyrek zarar rakamının ardından Şirketin 2020 yılının Ocak-Eylül dönemi ana ortaklık net dönem zararı 100,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. 2019’un ilk 9 ayındaki ana ortaklık net dönem karı 48,6mn TL idi.

 

ZİRAAT YATIRIM – Borusan Boru BRSAN Hisse Haber – 21.10.2020

Borusan Mannesmann (BRSAN, Sınırlı Pozitif): 15 Temmuz 2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yapılan açıklamada da belirtiği üzere, ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, Şirketin taraf olduğu 4 davadan biri olan “Transpacific Steel LLC  v. United States” davasında 14 Temmuz tarihinde vermiş olduğu kararında, sadece bir ülke için vergilerin % 25’den % 50’ye artırılmasının kanuna aykırı olduğuna hükmetmiş ve ek alınan %25 oranındaki vergilerin iade edilmesine karar vermişti. Şirket’in ve Bağlı ortaklığı olan ABD’de kurulu Borusan Mannesmann Pipe Inc. Firmasının ABD gümrük otoritesinden gelir yazacağı tutar toplamda yaklaşık olarak 14 milyon Amerikan Doları seviyesindedir. Karşı taraf kararı hem temyize taşımış hem de yürütmeyi durdurma talebinde bulunmuştur. Yürütmeyi durdurma kararı mahkemece kabul edilmez ise temyiz sonucu beklenmeden Ticaret Bakanlığı ilgili vergileri iade edecektir.

Bağlı ortağı olan Borusan Mannesmann Pipe firmasının taraf olduğu ve OCTG ham boruların Türkiye’den ithalatına dair yapılan istisna başvurusunun reddedilmesine dair açılan davada da, yukarıda bahsedilen “Transpacific Steel LLC v. United States” davasından doğan haklar saklı kalmak kaydı ile ABD hükümeti ile anlaşmaya varılmıştır.

TACİRLER YATIRIM – Borusan Boru BRSAN Hisse Analiz 2Ç20 – 18.08.2020

Borusan Boru – 2Ç20 sonuçlarını 39.6 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 69.6 milyon TL net kar açıklamıştı. Net satışlar 612 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %46 azaldı. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %49 azalış kaydetti ve net satışlardaki payı %83 oldu. (2Ç19: %76) Şirket, 2Ç20’de 2 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %99 azalış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1121 baz puan azalarak %0.3 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 1228 baz puan azaldı ve %1.9 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 422 baz puan arttı ve %10.4 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 1,372 milyon TL (2Ç19: 1,314 milyon TL ve 1Ç20: 1,394 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %33.7 (2Ç19: %23.8 ve 1Ç20: 30.5%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %1 artarak 2,163 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 11.6 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.7 olarak kaydedilmiştir.

ZİRAAT YATIRIM – Borusan Boru BRSAN Hisse Analiz 2Ç20 – 18.08.2020

Borusan Mannesmann Boru Sanayi (BRSAN, Sınırlı Negatif): Şirket’in 2Ç2020 ana ortaklık net dönem zararı 39,6mn TL olmuştur. Satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %45,7 oranında azalarak 611,7mn TL’ye gerilerken, satışların maliyetleri de %38 oranında azalmış ve böylece brüt kar %92,9 oranında azalarak 11,4mn TL’ye gerilemiştir. Faaliyet giderleri geçen yılın aynı dönemine göre %8,6 oranında azalarak 63,4mn TL’ye gerilerken, diğer faaliyetlerden 50,2mn TL gelir elde edilmiş ve böylece esas faaliyet zararı 1,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Yatırım faaliyetlerinden 14,7mn TL gelir kaydeden Borusan Boru’nun finansman giderleri geçen senenin aynı dönemine göre %19,7 azalmış ve 39mn TL olmuştur. 13,6mn TL vergi gideri ve 0,1mn TL’lik durdurulan faaliyetler karının etkisiyle ana ortaklık net dönem zararı 39,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde Şirket 69,6mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti.

İkinci çeyrek zarar rakamının ardından Şirketin 2020 yılının Ocak-Haziran dönemi ana ortaklık net dönem zararı 21,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. 2019’un ilk 6 ayındaki ana ortaklık net dönem karı 83,9mn TL idi.

 

TACİRLER YATIRIM – Borusan Boru BRSAN Hisse Haber – 16.07.2020

Borusan Mannesman Boru – Şirketten gelen açıklamada, şirket Section 232 vergileri ile ilgili olarak ABD Ticaret Bakanlığı’na karşı açılmış 4 ayrı davaya müdahil olmuştur. ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, bu davalardan biri olan “Transpacific Steel LLC v. United States” davasında 14 Temmuz tarihinde vermiş olduğu kararında, sadece bir ülke için vergilerin %25’den %50’ye artırılmasının kanuna aykırı olduğuna hükmetmiş ve ek alınan %25 oranındaki vergilerin iade edilmesine karar vermiştir. Davanın temyiz süreci açık olmakla birlikte kararın bu şekilde kesinleşmesi durumunda, şirket ABD gümrük otoritesinden geri alacağı tutar 14 milyon Amerikan Doları seviyesindedir.

TACİRLER YATIRIM – Borusan Boru BRSAN Hisse Analiz 1Ç20 – 28.05.2020

Borusan Boru – 1Ç20 sonuçlarını 16.9 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %23 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %3 azaldı. Net satışlar 1,149 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %0 arttı. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %11 azalış kaydetti ve net satışlardaki payı %77 oldu. (1Ç19: %76) Şirket, 1Ç20’de 82 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %19 azalış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 168 baz puan azalarak %7.1 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 191 baz puan azaldı ve %9.6 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 47 baz puan arttı ve %6.6 olarak gerçekleşti. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %32 artarak 2,151 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 6.8 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.7 olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise 1,394 milyon TL (1Ç19: 1,250 milyon TL ve 4Ç19: 929 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %30.5 (1Ç19: %23.8 ve 4Ç19: 20.3%) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 21.1 F/K çarpanından ve 11.5 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

OYAK YATIRIM – Borusan Boru BRSAN Hisse Haber – 02.04.2020

Borusan Mannesmann, 8 Nisan tarihinde düzenlenilmesi planlanan Olağan Genel Kurul toplantısının koronavirüs salgını nedeniyle daha sonra duyurulacak ileri bir tarihe ertelenmesine karar veriken, İtalya’da bulunan BM Vobarno fabrikasında üretime geçici olarak ara verdi.

Borusan, Şirketin Türkiye ve Diğer Ülkelerdeki Koronavirüs Tedbirleri Hakkında Açıklama Yaptı

Türkiye ofislerinde uzaktan çalışmaya uygun olan ofis çalışanları için uzaktan çalışma modeline geçilmiştir. Türkiye’deki fabrika üretim bölümlerinde ise yine dönüşümlü çalışma modeline geçmiş bulunulmaktadır. Cumhurbaşkanlığı Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi’nde şirketin kapsamına girdiği maddelerle ilgili olarak başvuru yapılmıştır. Yeni çalışma düzenlemeleri neticesinde operasyonlar (planlama, üretim, sevkiyat vb.) her zamanki yüksek standartlarda devam etmektedir. Faaliyetlere kesintisiz bir şekilde devam etmek açısından gerekli tüm önlemlerin alınmasına, tüm ilgili ülke mevzuatları ile de uyumlu olacak şekilde devam edilecektir.

Buna ek olarak, BM Vobarno İtalya fabrikası, İtalya Hükümetinin üretim durdurma kararının öncesinde, önlem amaçlı olarak üretime ara vermiştir. Üretimin başlaması için salgın yayılım oranının düşmesi ve İtalyan Hükümetinin kararı beklenmektedir. Yasak kalktığında üretim faaliyetlerine devam edilecektir.

BM Pipe Us Houston/Teksas fabrikası, ABD yasaları çerçevesinde stratejik öneme sahip tesis olarak konumlandırıldığı için minimum çalışanla dönüşümlü üretim modelinde üretimine devam etmektedir. Bu tesiste gerekli tüm güvenlik önlemleri protokollere uygun olarak alınmıştır.

TACİRLER YATIRIM – Borusan Boru BRSAN Hisse Analiz 4Ç19 – 04.03.2020

Borusan Boru, 4Ç19 sonuçlarını 17.4 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %85 azalırken, şirket 3Ç19’de 35.6 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 1,222 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %30 azaldı. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %37 azalış kaydetti ve net satışlardaki payı %78 oldu. (4Ç18: %83) Şirket, 4Ç19’de 44 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %71 azalış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 530 baz puan azalarak %3.6 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 274 baz puan düştü ve %9.2 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 639 baz puan yükseldi ve %10.5 olarak gerçekleşti. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %26 azalarak 1,633 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 4.9 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.6 olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise 929 milyon TL (4Ç18: 877 milyon TL ve 3Ç19: 1,598 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %20.3 (4Ç18: %18.0 ve 3Ç19: 31.4%) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 23.4 F/K çarpanından ve 9.5 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

ZİRAAT YATIRIM – Borusan Boru BRSAN Hisse Analiz 4Ç19 – 04.03.2020

Borusan Mannesmann Boru Sanayi (BRSAN): Şirketin 4Ç2019’da ana ortaklık net dönem karı 17,4mn TL olmuştur. Satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %29,9 oranında azalarak 1.222mn TL’ye gerilerken, satışların maliyetleri de %27,7 oranında azalmış ve böylece brüt kar %45,9 oranında azalarak 113mn TL’ye gerilemiştir. Faaliyet giderleri geçen yılın aynı dönemine göre %77,9 oranında artarak 128,9mn TL’ye yükselirken, diğer faaliyetlerden 51,3mn TL gelir elde edilmiş ve böylece esas faaliyet karı %79,3 oranında azalarak 35,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. Yatırım faaliyetlerinden 0,1mn TL gelir kaydeden Borusan’ın finansman giderleri geçen senenin aynı dönemine göre %42,4 azalmış ve 40mn TL olmuştur. 25,9mn TL vergi geliri ve 4,2mn TL’lik durdurulan faaliyetler zararının etkisiyle ana ortaklık net dönem karı 17,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketin 2019 yılı ana ortaklık net dönem karı 2018’in aynı dönemine göre %76,7 azalarak 66mn TL’ye gerilemiştir.

 

TACİRLER YATIRIM – Borusan Boru BRSAN Hisse Analiz 3Ç19 – 08.11.2019

3Ç19 sonuçlarını 35.6 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 81.7 milyon TL net kar açıklamıştı. Net satışlar 1,014 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %18 geriledi. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %37 azalış kaydetti ve net satışlardaki payı %72 oldu. (3Ç18: %93) Şirket, 3Ç19’de 56 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %71 gerileme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1031 baz puan azalarak %5.5 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %16 artarak 2,203 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 5.0 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.8 olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise 1,598 milyon TL (3Ç18: 1,310 milyon TL ve 2Ç19: 1,314 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %31.3 (3Ç18: %33.2 ve 2Ç19: 23.7%) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 8.1 F/K çarpanından ve 8.1 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

ZİRAAT YATIRIM – Borusan Boru BRSAN Hisse Analiz 3Ç19 – 08.11.2019

Borusan Mannesmann Boru Sanayi (BRSAN, Negatif): Şirket 3Ç2019’da ana ortaklık net dönem zararı 35,6mn TL olmuştur. Satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %17,9 oranında azalarak 1.014mn TL’ye gerilerken, satışların maliyetleri de %11,1 oranında azalmış ve böylece brüt kar %53,9 oranında azalarak 91mn TL’ye gerilemiştir. Faaliyet giderleri ise geçen yılın aynı dönemine göre %22,5 oranında artarak 70,7mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden 11mn TL gelir elde edilmiştir. Esas faaliyet karı %79,7 oranında azalarak 31,3mn TL olarak gerçekleşmiştir. Yatırım faaliyetlerinden 0,1mn TL gider kaydeden Borusan’ın finansman giderleri geçen senenin aynı dönemine göre %64,8 artmış ve 51,4mn TL olmuştur. 16,1mn TL vergi gideri ve 0,6mn TL’lik durdurulan faaliyetler karının etkisiyle ana ortaklık net dönem zararı 35,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketin 9 aylık ana ortaklık net dönem karı 2018’in aynı dönemine göre %70,6 azalarak 48,6mn TL’ye gerilemiştir.

 

TACİRLER YATIRIM – Borusan Boru BRSAN Hisse Analiz 2Ç19 – 07.08.2019

2Ç19 sonuçlarını 69.6 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %14 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %408 arttı. Net satışlar 1,127 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %24 büyüdü. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %6 azalış kaydetti ve net satışlardaki payı %76 oldu. (2Ç18: %75) Şirket, 2Ç19’de 129 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %17 büyüme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 66 baz puan azalarak %11.5 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %1 artarak 1,892 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 3,2 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.6 olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise 1,314 milyon TL (2Ç18: 815 milyon TL ve 1Ç19: 1,250 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %23.7 (2Ç18: %25.4 ve 1Ç19: 23.5%) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 3.9 F/K çarpanından ve 5.1 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

ZİRAAT YATIRIM – Borusan Boru BRSAN Hisse Analiz 2Ç19 – 07.08.2019

Borusan Mannesmann Boru Sanayi (BRSAN, Sınırlı Pozitif): Şirket 2Ç2019’da ana ortaklık net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %13,7 oranında artışla 69,6mn TL olmuştur. Satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %24,3 oranında artarak 1.127mn TL’ye yükselirken, şirketin maliyetleri de %24,9 oranında artmış ve böylece brüt kar %20,5 oranında artarak 159,4mn TL’ye ulaşmıştır. Faaliyet giderleri ise geçen yılın aynı dönemine göre %26,6 oranında artarak 69,4mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden  26,3mn TL gelir elde edilmiştir. Esas faaliyet karı %29,1 oranında artarak 116,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. Yatırım faaliyetlerinden 15,6mn TL gelir kaydeden Borusan’ın finansman giderleri geçen senenin aynı dönemine göre %41 artmış ve 48,6mn TL olmuştur. 14mn TL vergi gideri ve 0,2mn TL’lik durdurulan faaliyetler karının etkisiyle ana ortaklık net dönem karı 69,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketin 6 aylık ana ortaklık net dönem karı 2018’in aynı dönemine göre %13,2 artarak 83,9mn TL’ye ulaşmıştır.

 

AK YATIRIM – Borusan Boru BRSAN Hisse Analiz 1Ç19 – 09.05.2019

Borusan Boru 1Ç19 da 14 milyon TL net kar açıkladı, yıllık bazda %13 büyüme ve Ak Yatırım beklentisi olan 15 milyon TL’ye paralel. Faaliyet kalemleri de beklentiler dahilinde gerçekleşti. 1Ç19 ciro yıllık %61 büyüme ile 1 milyar 149 milyon TL olarak gerçekleşti ve bizim beklentimiz olan 1 milyar 133 milyon TL’ye paralel geldi. Şirketin satışları dolar bazında olduğunda dolar ciroya da baktığımızda yıllık %14 büyüme ile 214 milyon dolar olarak gerçekleştiğini görüyoruz. FAVÖK marjı %8,8 ile 1Ç18’deki %9,9 marjın hafif altında. Şirket Kuzey Amerika pazarında yüksek katma değerli kuyu ve sondaj boru satışlarını artırabilmesine rağmen çelik satış fiyatlarının düşüş trendinde olması nedeniyle hafif marjı daralması yaşandı. 1Ç19 FAVÖK 101 milyon TL ile yıllık %43 büyüdü ve beklentimiz olan 99 milyon TL’ye paralel gerçekleşti. Demir çelik sektörde sıkıntılar olmasına rağmen Şirketin Kuzey Amerika pazarında satışlarını büyütebilmesi 12 aylık hedef fiyatımızı yükseltmemize neden oldu; 8,40 TL’den 10,00 TL’ye revize oldu. Nötr önerimizi koruyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Borusan Boru BRSAN Hisse Analiz 1Ç19 – 09.05.2019

Borusan Mannesmann Boru Sanayi (BRSAN, Sınırlı Pozitif): Şirket 1Ç2019’da ana ortaklık net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %13,4 oranında artışla 13,7mn TL olmuştur. Satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %60,8 oranında artarak 1.149mn TL’ye yükselirken, şirketin maliyetleri de %63,9 oranında artmış ve böylece brüt kar %40,5 oranında artarak 132,3mn TL’ye ulaşmıştır. Faaliyet giderleri ise geçen yılın aynı dönemine göre %45,4 oranında artarak 70,2mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden ise 9,5mn TL gelir elde edilmiştir. Esas faaliyet karı ise %35,4 oranında artarak 71,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. Finansman tarafında 50,6mn TL gider ile vergi öncesi kar 20,9mn TL olmuş, 4,2 vergi gideri ve 3,2mn TL’lik durdurulan faaliyetler zararının etkisiyle ana ortaklık net dönem karı 13,7mn TL olarak gerçekleşmiştir.

 

Ak Yatırım – Borusan Mannesman BRSAN Hisse Analiz 4Ç18 – 01.03.2019

Borusan Boru 4Ç18 de yıllı %98 büyüme ile 118 milyon TL net kar açıkladı ve bizim beklentimiz olan 58 milyon TL’nin altında kaldı. Şirket 4Ç18 de beklentimizin üzerinde 17 milyon TL net vergi varlığı açıkladı; biz 29 milyon TL net vergi yükümlülüğü öngörmüştük. 4Ç18 de ciro yıllık %113 büyüme ile 1 milyar 749 milyon TL olarak gerçekleşti ve bizim beklentimiz olan 1 milyar 202 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. 4Ç18 VAFÖK marjı %8,8 ile 4Ç17 deki %9,8 ve 3Ç18 deki %15,7’nin ve bizim beklentimiz olan %13,3’ün altında kaldı. 2018 yılsonundaki net borç pozisyonu 1 milyar 351 milyon TL, Eylül 2018 sonundaki 1 milyar 928 milyon TL’ye göre hafif düştü. İyi gelen net kar rakamı ile hissede bir miktar olumlu tepki olabileceğini düşünüyoruz ancak şirketin faaliyet karlılığının 4Ç18 de zayıf olması ve demir çelik sektörü için bu yılki beklentilerimizin olumsuz olması ile yukarı potansiyelinin sınırlı olduğunu düşünüyoruz.

 

Ziraat Yatırım – Borusan Mannesman BRSAN Hisse Haber Yorum – 14.12.2018

Borusan Mannesmann Boru Sanayi (BRSAN, Sınırlı Pozitif): 09.01.2018 tarihli KAP açıklamasında belirtilen yatırım planının birinci aşaması olan; Halkalı Fabrikası’nın kaynaklı çelik boru üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların planlanan bütçe ve zaman dilimi çerçevesinde tamamlamış ve ticari üretime geçmiş olduğu açıklanmıştır.

Nihai aşamaya gelindiğinde toplam yatırım bedeli 75mn USD mertebesinde olacak yatırım planının diğer aşamaları Halkalı ve Gemlik tesislerinin de zaman planına uygun olarak ilerlediği belirtilmiştir. Bu yatırım planı, Şirketin faaliyet göstermekte olduğu ana iş kolları içerisinde stratejik büyüme alanlarından biri olarak belirlemiş olduğu otomotiv segmentini odağına alan, bununla birlikte katma değeri yüksek standart boru ürün gruplarına da hizmet edecektir.

 

Ak Yatırım – Borusan Mannesman BRSAN Hisse Analiz 3Ç18 – 08.11.2018

Borusan Boru 3Ç18 de yıllık %41 büyüme ile 91 milyon TL net kar açıkladı; bizim beklentimiz olan 46 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. 9 Ay 2018 de yıllık %10 büyüme ile 165 milyon TL olarak gerçekleşti. 3Ç18 FAVÖK marjı %14,5 ile 3Ç17 deki %15,3Ün altında ancak 2Ç18 deki %12,1 ve bizim beklentimiz olan %11,0’ın üzerinde gerçekleşti. 3Ç18 de TL’nin değer kaybetmesiyle FAVÖK marjında genişleme yaşandı; şirketin cirosu ve maliyetlerin çoğu dolar bazlı.

3Ç18 ciro yıllık %108 büyüme ile 1 milyar 453 milyon TL olarak gerçekleşti ve bizim beklentimiz olan 1 milyar 36 milyon TL’nin üzerinde geldi. Haziran sonundaki 1 milyar 365 milyon TL net borç pozisyonu Eylül sonunda 1 milyar 453 milyon TL’ye yükseldi. Son 3 ayda hisseler %4 değer kaybetti ve benzer seviyede BİST-100 endeksin altında getirisi oldu. Hisselerde sınırlı olumlu tepki gelebileceğini düşünüyoruz. Demir çelik sektöründe beklentiler olumsuza dönmeye başladı.

Ziraat Yatırım – Borusan Mannesman BRSAN Hisse Analiz 3Ç18 – 08.11.2018

Borusan Mannesmann (BRSAN, Nötr): Şirketin 3Ç2018’deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %23,6 oranında artarak 81,7mn TL’ye yükselmiştir. Borusan’ın satış gelirleri 3. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %73,8 oranında artarak 1.240mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %80,4 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %45,7 oranında artarak 196,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 3,1 puan düşmüş ve %15,9’u göstermiştir. Borusan’ın operasyonel giderleri aynı dönemde %19 oranında artmış ve 58,4mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden de 15,5mn TL gelir kaydedilmesi ardından faaliyet karı %65,8 yükselişle 153,8mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı 0,6 puan azalışla %12,4 olmuştur. Finansman tarafında 31,2mn TL’lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 122,5mn TL seviyesinde gerçekleşirken, ana ortaklık net dönem karı da 81,7mn TL olmuştur. Net kar marjı 2,7 puan düşüşle %6,6 olmuştur. Şirketin 9 aylık net dönem karı 2017’nin aynı dönemine göre %10,2 oranında gerilemeyle 165,2mn TL’yi göstermiştir.

 

Ziraat Yatırım – Borusan Mannesman BRSAN Hisse Analiz 2Ç18 – 15.08.2018

Borusan Mannesmann (BRSAN, Sınırlı Negatif): Şirketin 2Ç2018’deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %39,8 oranında azalarak 61,2mn TL’ye gerilemiştir. Borusan’ın satış gelirleri 2. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %17 oranında artarak 911,6mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %23,6 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %10,9 oranında azalarak 133,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 4,6 puan düşmüş ve %14,7’yi göstermiştir. Borusan’ın operasyonel giderleri aynı dönemde %12,6 oranında artmış ve 55,6mn TL olmuştur.

Diğer faaliyetlerden de 12,6mn TL gelir kaydedilmesi ardından faaliyet karı %19,4 gerilemeyle 90,6mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı 4,5 puan azalışla %9,9 olmuştur. Yatırım faaliyetlerinden gelirler %19,5 artışla 31,5mn TL olmuştur. Finansman tarafında 34,5mn TL’lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 87,6mn TL seviyesinde gerçekleşirken, ana ortaklık net dönem karı da 61,2mn TL olmuştur. Net kar marjı 6,3 puan düşüşle %6,7 olmuştur. Şirketin 6 aylık net dönem karı 2017’nin aynı dönemine göre %37,8 oranında gerilemeyle 74,1mn TL’yi göstermiştir.

 

Vakıf Yatırım – Borusan Mannesman BRSAN Hisse Yorumu- 27.07.2018

(=) Borusan Mannesmann (BRSAN): Şirket, faaliyet göstermekte olduğu ana iş kolları içerisinde stratejik büyüme alanlarından otomotiv segmentini odağına alan, bununla birlikte katma değeri yüksek standart boru ürün gruplarına da hizmet edecek, 75 mn $ sabit kıymet yatırım planının finansmanı ile ilgili olarak ING ile toplam 53 mn $ tutarında 2 yılı geri ödemesiz toplam 6 yıl vadeli bir kredi anlaşması imzaladığını bildirdi. Ayrıca, yatırım finansmanının ikinci fazı olan Avusturya Eximbank garantisiyle temin edilecek krediye ilişkin sözleşme sürecinin ise sene sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti.

Tacirler Yatırım – Borusan Mannesman BRSAN Hisse Yorumu- 27.07.2018

Borusan Mannesmann – Şirket faaliyet göstermekte olduğu ana iş kolları içerisinde stratejik büyüme alanlarından otomotiv segmentini odağına alan, bununla birlikte katma değeri yüksek standart boru ürün gruplarına da hizmet edecek, 75 milyon ABD doları tutarındaki sabit kıymet yatırım planının finansmanı ile ilgili olarak 53 milyon ABD doları tutarında iki yılı geri ödemesiz toplam altı yıl vadeli bir kredi anlaşması imzaladı. Ayrıca, yatırım finansmanının ikinci fazı olan Avusturya Eximbank (Oekb) garantisiyle temin edilecek krediye ilişkin sözleşme sürecinin sene sonuna kadar tamamlanması hedeflendiği bildirildi.

 

ZİRAAT YATIRIM – Borusan Mannesman BRSAN Hisse Haber – 25.05.2018

Borusan Mannesmann Boru; Borusan Yatırım ve Pazarlama (BRSAN, BRYAT, Nötr): 22 Mayıs’ta internet sitelerinde ve ardından sosyal medyada “Borusan da yeniden yapılandırma istedi” adlı asılsız haber ile ilgili olarak ana kuruluşları Borusan Holding A.Ş. tarafından sosyal medya ve basın kanalıyla kamuoyuna yapılan açıklama aşağıdaki gibidir:

“22 Mayıs Salı akşamı internet haber sitelerinde ve sosyal medyada dile getirilen “Borusan da yeniden yapılandırma istedi” iddiası tamamen asılsızdır. Borusan Grubu bugüne kadar hiçbir banka ile borç yapılandırması kapsamında hiçbir görüşme yapmamıştır. Grubumuzun böyle bir ihtiyacı da yoktur. Kim tarafından ileri sürüldüğü belli olmayan bir iddia ile yapılmak istenen toplam cirosu 17,1 milyar TL olan ve 9.000 kişiye istihdam sağlayan grubumuza zarar vermektir.”

TACİRLER YATIRIM – Borusan Mannesman BRSAN Hisse Analiz 1Ç18 10.05.2018

Borusan Boru – 1Ç18 sonuçlarını 12.1 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %32 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %80 azaldı. Net satışlar 717 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %30 büyüdü. Şirket, 1Ç18’de 70 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %23 büyüme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 54 baz puan azalarak %9.8 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %52 büyüyerek 1,367 milyon TL olarak gerçekleşti.

AK YATIRIM – Borusan Mannesman BRSAN Hisse Analiz 1Ç18 10.05.2018

Borusan Boru 1Ç18 de 12 milyon TL net kar ile yıllık %32 daraldı ve bizim beklentimiz olan 38 milyon TL’nin altında kaldı. Beklenenden düşük gelen net kar rakamı 19 milyon TL vergi yükümlülüğünden kaynaklandı. Biz 1 milyon TL vergi varlığı tahmin etmiştik. 1Ç18 VAFÖK 70 milyon TL ile yıllık %23 büyüme gösterdi ve 71 milyon TL beklentimize paralel gerçekleşti. 1Ç18 ciro yıllık %30 büyümeyle 717 milyon TL gerçekleşti ve 688 milyon TL beklentimize paralel geldi. Sonuçlar piyasada hafif olumsuz tepki görebilir.

 

TACİRLER YATIRIM – Borusan Mannesman BRSAN Hisse Teknik Analiz 30.04.2018

Borusan Boru , dün gün içinde en düşük 12.68 seviyesini test etti ve günü 12.94 seviyesinden kapattı. Senette 13.24 seviyesini hedef olarak belirlerken, stop-loss seviyesini ise 12.80 olarak görüyoruz. Hissede Beklenen Yön: Yukarı

Direnç seviyeleri 13.24 / 13.30 Destek seviyeleri 12.80 / 12.72

ANADOLU YATIRIM – Borusan Mannesman BRSAN Hisse Teknik Analiz 06.04.2018

12,60 üzerinde 12,90 ilk hedef…

Bu haftaki öneri listemizde 12,47’den 13,20 hedef fiyat ile yer alan hissede, 12,60 üzerinde 12,90 direnci ilk hedef olarak izlenebilir. Bu hafta 12,90 direncini test eden ancak kıramayan hissede, 12,90 üzerine yerleşmede 13,00 ardından 13,20 hedef olarak izlenebilir. Hissede 12,15 olan haftalık stop-loss seviyemizi de 12,50’ye yükseltiyoruz.

Kapanış :
Destekler : 12,60-12,50-12,35
Dirençler : 12,80-12,90-13,00

TACİRLER YATIRIM – Borusan Mannesman BRSAN Hisse Teknik Analiz 06.04.2018

Borusan Boru , dün gün içinde en düşük 12.63 seviyesini test etti ve günü 12.70 seviyesinden kapattı. Senette 13.20 seviyesini hedef olarak belirlerken, stop-loss seviyesini ise 12.64 olarak görüyoruz. Hissede Beklenen Yön: Yukarı

Direnç seviyeleri Destek seviyeleri 13.20 / 13.50 12.64 / 12.50

Bizim Menkul Değerler – Borusan Mannesman BRSAN Hisse Analiz – 02.03.2018

BRSAN için 12 aylık hedef fiyatımızı 15,90 TL olarak koruyor,  %20,5 getiri potansiyeli ve Endeksin Üzerinde Getiri tavsiyesi ile araştırma model portföyümüzde tutmaya devam ediyoruz. Borusan’ın 2017 yılında yakalamış olduğu yüksek büyüme, %6,2 temettü verimi, doların TL karşısında güçlü seyretmesi, petrol fiyatlarındaki ılımlı seyrin ABD sondaj kulesi taleplerini artırması hisse için temel yatırım katalizörleri olarak öne çıkıyor. Şirketin katma değeri yüksek segmentlere yatırım kararı alması karlılığın artırılması adına iyi bir hikaye oluşturuyor.

AK YATIRIM – Borusan Mannesman BRSAN Hisse Analiz 4Ç17 – 28.02.2018

Hedef Fiyat: 16,20 TL Öneri: AL

Borusan Mannesmann Boru 4Ç17 de yıllık %371 büyüme ile 327 milyon TL net kar açıkladı ve bizim beklentimiz olan 58 milyon TL’ye paralel. Ortalama piyasa beklentisi bulunmuyor. 4Ç17 hammadde fiyatları hızlı arttığından brüt kar marjda daralma yaşandı, dolayısıyla 4Ç17 FAVÖK marjı %9,8 ile 4Ç16’daki %11,4’ün altında kaldı ve bizim beklentimiz olan %14,1’in de altında kaldı. Şirket 4Ç17 de beklentimizin üzerinde 20 milyon TL vergi varlığı kaydetti. 4Ç17 ciro yıllık %56 büyüme ile 821 milyon TL ve bizim beklentimiz olan 702 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti.

Şirket bu yıl ABD’nin Teksas eyaletine gerçekleştireceği 173 milyon dolarlık sipariş (2017 cironun %22’si) ve bu yıl kısmen devreye girecek ve 2019 da tümüyle devreye girecek olan 75 milyon dolarlık otomotiv borular yatırımı ile beklentilerimizde revizeler yaptık. Bu revizeler sonucunda Borusan Boru hisseleri için hesapladığımız 12 aylık hedef değeri 14,45 TL’den 16,20 TL ye yükseldi ve önerimizi ‘Nötr’den ‘Al’a yükselttik.

TACİRLER YATIRIM – Borusan Mannesman BRSAN Hisse Analiz 4Ç17 – 28.02.2018

Borusan Boru – 4Ç17 sonuçlarını 59.6 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %371 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %10 azaldı. Net satışlar 821 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %56 büyüdü. Şirket, 4Ç17’de 81 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %35 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 157 baz puan azalarak %9,8 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %25 azalarak 901 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 453 milyon TL (4Ç16: 119 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %15,9 (4Ç16: %6.0) olarak kaydedildi.

ZİRAAT YATIRIM – Borusan Mannesman BRSAN Hisse Analiz 4Ç17 – 28.02.2018

Borusan Mannesman (BRSAN, Pozitif): Şirket 2017 yılının 4. çeyreğinde karını bir önceki yılın aynı dönemine göre %371 artırarak 59,6mn TL ana ortaklık karı kaydetmiştir. Brüt kar %38,9 artışla 100,7mn TL’yi gösterirken, faaliyet karı %35,5 artışla 65,6mn TL olmuştur. 27,9mn TL’lik finansman gideri sonrasında vergi öncesi kar 39,7mn TL olmuştur. 2016’nın aynı dönemindeki vergi öncesi kar 18,3mn TL idi. 19,9bin TL’lik vergi geliri sonrasında net kar 59,6mn TL’yi göstermiştir. 4. çeyrek sonuçlarıyla beraber Borusan Mannesman’ın 2017 yılı ana ortaklık karı 243,6mn TL olmuştur. 2016 yılındaki ana ortaklık karı 102,1mn TL idi.

 

ZİRAAT YATIRIM – Borusan Mannesman BRSAN Hisse Haber – 21.02.2018

Borusan Mannesmann Boru (BRSAN, Nötr): ABD Ticaret Bakanlığı, dış ticaret koruma önlemlerinden birisi olan ve kısaca Section 232 olarak da isimlendirilen uygulama kapsamında başlatmış olduğu incelmesinin sonuç raporunu 16 Şubat 2018 tarihi itibariyle yayınlayarak ABD Başkanlık makamına tavsiye nitelikli bir rapor sunmuştur. Söz konusu tavsiye çerçevesinde, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu ülkelere yönelik değişik oranlarda gümrük vergi ve kotalarından oluşan farklı alternatif öneriler sıralanmıştır. Söz konusu önlemlerin her birinin ABD yerli çelik üretimini ithalat karşısında koruyarak ABD ulusal güvenliğine katkı sağlayacağı iddia edilmektedir. Bahsedilen rapor, bir öneri niteliğinde olup ABD başkanlık makamı tarafından değerlendirilmek üzere sunulmuştur. Bu değerlendirme süreci sonunda, raporlarda verilen analiz ve tavsiyeler temel alınarak bir dizi eylem yürürlüğe alınabilir veya herhangi bir işlem yapmayabilir. ABD Başkanlık makamı, önerilen yüzdeleri değiştirebilir veya önerilen tedbirleri değiştirebilir.

Halihazırda, Şirketten ABD’ye yapılan satışlara dair Section 232 kapsamında herhangi bir yaptırım uygulanmamaktadır. Hem ABD’de yerleşik bir üretim tesisine sahip olması hem de Türkiye’den ABD’ye ihracatı olması münasebetiyle Şirket’in konsolide sonuçlarına doğrudan veya dolaylı olarak farklı etkileri olması muhtemel bu inceleme süreci ile ilgili gelişmeler şirket tarafından kamuoyu ve yatırımcılarla ayrıca paylaşılacaktır.

AK YATIRIM – Borusan Mannesman BRSAN Hisse Haber Analiz – 09.02.2018

Borusan Mannesman ABD’nin Teksas eyaleti sınırları içinde inşa edilecek olan bir doğal gaz boru hattı projesinin 368 km uzunluğundaki kısmının boru tedarik ihalesini kazandı. 173 milyon dolar tutarındaki kontrat bedeliyle, Borusan Mannesman’ın şimdiye kadar kazandığı en büyük ihale olan bu proje kapsamında gerekli olan doğal gaz hat borularının tamamı, şirketin Gemlik fabrikasında üretilecektir. Sevkiyatın 2018 yılı içinde tamamlanması planlanmaktadır. Sözleşme tutarı Eylül 2017 sonundan geçmiş 12 aylık cironun %24’üne denk geliyor. Haberi olumlu değerlendiriyoruz.

Borusan Yeni İş Alınması Hakkında Açıklama Yaptı – 08.02.2018

Şirketimiz, ABD’nin Teksas eyaleti sınırları içinde inşa edilecek olan bir doğal gaz boru hattı projesinin 368 km uzunluğundaki kısmının boru tedarik ihalesini kazanmıştır.

173 milyon ABD doları tutarındaki kontrat bedeliyle, Borusan Mannesmann’ın şimdiye kadar kazandığı en büyük ihale olan bu proje kapsamında gerekli olan doğal gaz hat borularının tamamı, dünyanın en yeni spiral boru üretim teknolojisine sahip tesislerinden biri olan Gemlik fabrikasında üretilecektir. Sevkiyatın 2018 yılı içinde tamamlanması planlanmaktadır.

Şirketimizin özellikle son 3 yılda tedarikçisi olduğu ABD boru hattı projelerinde gösterdiği olağanüstü performans; ABD ekonomisi için çok önemli olan, hat güvenliği açısından da uzmanlık ve güvenilirlik gerektiren bu projeyi almasında en önemli unsur olmuştur.

 

 

BİZİM MENKUL DEĞERLER – Borusan Mannesman BRSAN Hisse Analiz – 10.01.2018

%21,0 Getiri Potansiyeli… 

BRSAN için 12 aylık hedef fiyatımızı 15,90 TL olarak belirliyor,  %21 getiri potansiyeli ve Endeksin Üzerinde Getiri tavsiyesi ile araştırma model portföyümüze dahil ediyoruz. Borusan’ın 2017 yılında yakalamış olduğu yüksek büyüme, %6,2 temettü verimi, doların TL karşısında özellikle 2017 son çeyrekte değer kazanması, petrol fiyatlarındaki artışın rafineri sondaj kulesi taleplerini artırması hisse için temel yatırım katalizörleri olarak öne çıkıyor. Uluslararası rakiplerinin altında bir çarpanla işlem görmesine rağmen FAVÖK büyümesi ve büyüme beklentisi rakiplerinin üzerinde yer alıyor. 

Çelik boru ihracatı %6,9 artarak 1,4 milyon tona ulaştı. Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise beşinci büyük çelik boru üreticisi konumunda olan Türkiye çelik boru sektörünün, Avrupa Birliği bölgesine gerçekleştirdiği ihracat 2017 yılının ilk dokuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %19,6 oranında artış göstermiştir. Dikişli çelik boru ihracatında ilk sırayı Irak alırken bu ülkeyi Romanya, ABD, İngiltere ve Almanya izlemiştir 

Petrol fiyatlarının yükselişe geçmesi sektörü destekliyor. Petrol fiyatlarının 2016 yılının ilk çeyreğinde son 12 yılın en düşük seviyesine gerilemesiyle birlikte, ABD sondaj ve kuyu borusu talebine yön veren petrol kuyu sayısı, son 30 yılın en düşük seviyesine gerilemişti.2016’nın ikinci yarısında petrol fiyatlarının yükselmeye başlamasıyla kuyu sayılarında artış yaşanmıştır. Petrol fiyatlarında gözlemlenen bu ılımlı seyir ABD petrol ve kuyu sayısında artışı tetiklemiştir. Borusan’ın ABD pazarına yönlendirdiği sondaj borusu satışlarının performansını ve şirketin ABD’deki bağlı ortaklığının karlılığını olumlu etkileyen bu durumun, petrol fiyatlarında majör bir gerileme beklemediğimiz 2018 yılında da devam edeceğini öngörmekteyiz.

Güçlü mali veriler. 3Ç17’de %62 ciro, %79 FAVÖK büyümesi yakalayan BRSAN’ın 2017’nin ilk 9 ayında cirosu %40 artışla 2.020,6 milyon TL olurken FAVÖK %40 artışla 283 milyon TL olmuştur. Mali tablolarını dolar bazlı tutan ama TL bazlı raporlama yapan Borusan doların TL karşısında yükselmesinden operasyonel olarak olumlu etkilenmektedir. ABD’deki bağlı ortaklığı Borusan Mannesmann Pipe’n petrol fiyatlarının etkisiyle satış hacminin artması ve doların TL karşısında değer kazanması şirketin karlılığını artıran en önemli gelişmedir. 2016 yılının ilk 9 ayında satış gelirlerinin %59’u yurtdışından kaynaklanırken 2017 yılının ilk 9 ayında bu oran %67’ye yükselmiştir. Şirketin net karı ise 2017 üçüncü çeyrekte %194 artışla 64,8 milyon TL olurken 9 aylık net karı %106 artışla 184 milyon TL kaydedilmiştir.

2017’de yüksek temettü verimi. Son altı yılın tamamında temettü dağıtan Şirket, 2017 yılında %6,2 verim ile 84 milyon TL temettü dağıtmıştır.

AK YATIRIM – Borusan Mannesman BRSAN Hisse Haber – 10.01.2018

Borusan Mannesmann Boru, stratejik büyüme alanlarından biri olarak belirlenen otomotiv segmentini odağına alan, bununla birlikte katma değeri yüksek standart boru ürün gruplarına da hizmet edecek; 1) Halkalı tesislerde kapasite artırımı ve Gemlik tesislerde yeni otomotive boru üretim tesisi yapılması, 2) Kaynak ve çekme üretim süreçlerine yönelik devreye alınacak bir dizi makine ekipmanının proje planı çevresinde 2019 yılından itibaren peyderpey devreye girmesine; 3) Otomotiv segmentine yönelik müşteri ihtiyaçlarını karşılamak üzere faaliyet göstermekte olan Bursa tesislerinde kapasite artışı sağlayacak marjinal bir yatırım gerçekleştirilmesine; 4) Gemlik tesisin giderek artan iş hacmi doğrultusundaki ihtiyacını karşılayacak ve iş sağlığı ve güvenliği anlamında çalışma koşullarını iyileştirecek modern, etkin ve verimli bir stok alanı tesis edilmesine. Bu kapsamda, toplam 75 milyon dolar sabit kıymet yatırım bedeli olan bu yatırım planına karar verildi.

Söz konusu yatırımla 250 kişilik yeni istihdam yaratılması, otomotiv segmentine yönelik satışlarda Türkiye’deki lider pozisyonu pekiştirilirken, Avrupa pazarında en büyük 3 oyuncu arasına girilmesi planlanıyor. Yatırımlar kısmen 2018 de devreye girmesi ve 2019’da tamamlanması hedefleniyor.

Yatırımlar tamamlandığında otomotiv boru satışı son 5 yıldaki %4-%5 düzeyinde büyürken Şirketin 2017 yılı konsolide satış rakamının yaklaşık 850 bin ton (yıllık bazda %18 büyüme) ve 770 milyon dolar (yıllık %18 büyüme) olması bekleniyor. Şirketin yatırım kararını olumlu buluyoruz, önümüzdeki yıllarda şirketin ciro ve karına katkısı olacak. Otomotiv boru ürünlerinin toplam satışlar içindeki payın artacağını düşünüyoruz ve bunlar da yüksek katma değerli. 2017 satış tutarı ve ciro performansını da olumlu buluyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Borusan Mannesman BRSAN Hisse Haber – 10.01.2018

Borusan Mannesmann (BRSAN, Sınırlı Pozitif): Şirket katma değerli ürünler alanında büyüme stratejisi kapsamında otomotiv sektörü odaklı 75mn USD’lik yatırım kararı alırken; Gemlik’te yeni bir fabrika kurulması, Halkalı fabrikasında da kapasite artışı öngören söz konusu yatırım ile otomotiv borusu segmentinde %55 kapasite, 130mn USD de ciro artışı hedefleniyor. Söz konusu yatırımın finansmanı için 60mn USD civarı kredi kullanmayı planlayan şirket, Şubat ayında bankalarla görüşmelere başlayacak.

Borusan’dan Yeni Yatırım Açıklaması – 09.01.2018

Sürdürülebilir rekabet avantajıyla birlikte, getiri potansiyeli yüksek iş alanlarında sıçramalı büyüme fırsatlarının belirlenmesi ve hissedarlarımıza değer yaratacak bir plan çerçevesinde uygulamaya geçirilmesi prensibinden hareketle; Şirketimizin faaliyet göstermekte olduğu ana iş kolları içerisinde stratejik büyüme alanlarından biri olarak belirlemiş olduğumuz otomotiv segmentini odağına alan, bununla birlikte katma değeri yüksek standart boru ürün gruplarına da hizmet edecek, her iki iş segmentimiz için de tamamlayıcı olacak, mevcut ve yakın vadede karşılaşacağımız teknik ve ticari eksikliklerimizi giderecek, Şirketimizin marka ismini, değer yaratma potansiyelini ve temel satış vaatlerini ileriye taşıyacak bir yatırım hamlesinin değerlendirilmesi yapılmış ve bu plan dahilinde;

1.Halkalı ve Gemlik tesislerimizdeki üretim imkanlarının, öngörülen pazar büyümesi ve pazar payı hedeflerimizi karşılayacak şekilde arttırılmasına;

2.Kaynak ve çekme üretim süreçlerine yönelik devreye alınacak bir dizi makine ekipmanının proje planı çevresinde 2019 yılından itibaren peyderpey devreye girmesine;

3.Otomotiv segmentine yönelik müşteri ihtiyaçlarını karşılamak üzere faaliyet göstermekte olan Bursa tesisimizde kapasite artışı sağlayacak marjinal bir yatırım gerçekleştirilmesine;

4.Gemlik tesisimizin giderek artan iş hacmi doğrultusundaki ihtiyacını karşılayacak ve iş sağlığı ve güvenliği anlamında çalışma koşullarını iyileştirecek modern, etkin ve verimli bir stok alanı tesis edilmesine;

5.Bu kapsamda, toplam 75.000.000 USD sabit kıymet yatırım bedeli olan bu yatırım planının kabulüne;

karar verilmiştir.

Sözkonusu yatırımla 250 kişilik yeni istihdam yaratılması, otomotiv segmentine yönelik satışlarda Türkiye’deki lider pozisyonu pekiştirilirken, Avrupa pazarında en büyük 3 oyuncu arasına girilmesi planlanmaktadır.

Şirketimizin 2017 yılı konsolide satış rakamının yaklaşık 850 bin ton ve 770 milyon ABD doları olması beklenmektedir.

 

Borusan İhaleleri Kazandı – 29.12.2017

Borusan Neden Yükseliyor? Yılın Son Haftasındaki İhalelere Eksi Fiyatlar Damga Vurdu

2015 yılında müracaatları yapılmış olan 3.000 MW’tan geriye kalan 2.130 MW’lık tahsisini toplamda 29 firma aldı. Kazanan projeler arasında Borusan Enbw Enerji 8 adet RES ile toplam 275,60 MW’lik ihaleyi kazanmış oldu.

 

TACİRLER YATIRIM – Borusan Mannesman BRSAN Hisse Analiz 3Ç17 08.11.2017

Borusan Boru – 3Ç17 sonuçlarını 66.1 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %204 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %35 azaldı. Net satışlar 713 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %67 arttı. Şirket, 3Ç17’de 108 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %83 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 132 baz puan artarak %15.2 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %11 artarak 1,203 milyon TL olarak gerçekleşti.

DENİZ YATIRIM – Borusan Mannesman BRSAN Hisse Analiz 3Ç17 08.11.2017

Borusan Boru’nun 3Ç17 sonuçlarının yorumlanmasında düzeltme Borusan Boru’nun 713 mln TL olan 3Ç17 cirosu bir önceki çeyreğe göre %8 azalış, geçtiğimiz yıla göre ise doların TL karşısındaki değer kazanımı ve yeni proje alımları sayesinde %67 artışa işaret etmektedir. Diğer taraftan faaliyet karı yıllık bazda ise %114 artış kaydetmiş oldu ve 93 mln TL’ye yükseldi. Operasyonel karda bir önceki çeyreğe göre bir miktar gerileme ve 2Ç17’deki 11 mln TL’lik ertelenmiş vergi gelirinin 1 mln TL’ye düşmesi nedeniyle 102 mln TL’den 66 mln TL’ye düştü (3Ç16’da 22 mln TL). Dün yapılan bilgilendirmede, şehven, 3Ç17 cirosu 699 mln TL ve net kar 65 mln TL olarak yazılmıştı.

ZİRAAT YATIRIM – Borusan Mannesman BRSAN Hisse Analiz 3Ç17 08.11.2017

Borusan Mannesman (BRSAN, Pozitif): Şirket 2017 yılının 3. çeyreğinde karını bir önceki yılın aynı dönemine göre %204 artırarak 66,1mn TL ana ortaklık karı kaydetmiştir. Brüt kar %81,8 artışla 135mn TL’yi gösterirken, faaliyet karı %114,1 artışla 92,7mn TL olmuştur. Öte yandan finansman giderleri 3Ç2016’daki 14mn TL’den 3Ç2017’de 27,4mn TL’ye yükselmiştir. Böylelikle vergi öncesi kar 65,9mn TL olmuştur. 2016’nın aynı dönemindeki vergi öncesi kar 29,3mn TL idi. 225bin TL’lik vergi geliri sonrasında net kar 66,1mn TL’yi göstermiştir. 3. çeyrek sonuçlarıyla beraber Borusan Mannesman’ın 9 aylık ana ortaklık karı 183,9mn TL olmuştur. 2016’nın ilk 9 ayındaki kar 89,4mn TL idi.

 

TACİRLER YATIRIM – Borusan Mannesman BRSAN Hisse Analiz 2Ç17 15.08.2017

Borusan Mannesmann – İkinci çeyrekte 102 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %103 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %482 arttı. Net satışlar 779 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %54 yükseldi. Şirket, 2Ç17’de 121 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %44 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 111 baz puan azalarak %15,5 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %3 artarak 1,080 milyon TL olarak gerçekleşti.

ZİRAAT YATIRIM – Borusan Mannesman BRSAN Hisse Analiz 2Ç17 15.08.2017

Borusan Mannesman (BRSAN, Pozitif): Şirket 2017 yılının ikinci çeyreğinde karını bir önceki yılın aynı dönemine göre %102,7 artırarak 101,7mn TL ana ortaklık karı kaydetmiştir. Brüt kar %43,5 artışla 150mn TL’yi gösterirken, faaliyet karı, görece düşük artış kaydeden operasyonel giderler ve esas faaliyetlerden diğer gelirlerden kaydedilen 11,7mn TL’lik gelir eşliğinde, %71 artışla 112,4mn TL olmuştur. Yatırım faaliyetlerden gelirler 2Ç2046’daki 11mn TL’den 26,4mn TL’ye yükselmiştir. Öte yandan finansman giderleri 2Ç2016’daki 14,5mn TL’den 2Ç2017’de 25,8mn TL’ye yükselmiştir. Böylelikle vergi öncesi kar 112,9mn TL olmuştur. 2016’nın aynı dönemindeki vergi öncesi kar 62,2mn TL idi. 11,2mn TL’lik vergi gideri sonrasında net kar 101,7mn TL’yi göstermiştir. Bu kar içinde 13bin TL’lik kontrol gücü olmayan paylara bağlı zarar olması sebebiyle ana ortaklık payına düşen kar 101,71mn TL’dir. Güçlü 2. çeyrek sonuçlarıyla beraber Borusan Mannesman’ın 6 aylık ana ortaklık karı 119,2mn TL olmuştur. 2016’nın ilk 6 ayındaki kar 67,4mn TL idi.

 

TACİRLER YATIRIM – Borusan Mannesman BRSAN Hisse Haber Analizi 16.06.2017

İzmit’te bulunan gayrimenkulleri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne toplam 87,8 milyon TL karşılığında sattı. Şirket, 2013 yılında burada bulunan tesislerini Gemlik’e taşımıştı. Satış sonucu elde edilecek fon, yatırım harcamalarında ve borç seviyesinin azaltılmasında kullanılacak. 1Ç17 itibariyle Borusan Mannesmann’ın net borcu 289 milyon TL’ydi.

Borusan’dan BRSAN Arsa Satışı Açıklaması – 15.06.2017

Şirketimiz stratejik iş kollarından biri olan büyük çaplı hat borularının üretimini, 2013 yılından itibaren Kocaeli/İzmit Tesislerimizden Gemlik’e taşınmıştık. Ayrıca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü Sekapark ve Kentsel Dönüşüm Projelerinin bir sonucu olarak bahsi geçen gayrimenkullerimiz atıl duruma düşmüştü. Şirketimiz sahip olduğu bu Gayrimenkulleri Kocaeli Büyükşehir Belediyesine  toplam 87.835.000,- Türk Lirasına, nakden ve peşin ödenmek üzere satmıştır. Satış işlemi sonucunda elde edilen fon şirketimizin stratejik yatırım harcamalarında ve borç seviyesinin azaltılmasında değerlendirilecektir.

Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi: Şirketimizin stratejik yatırım harcamalarında ve genel borç seviyesinin düşürülmesinde kullanılacak fon yaratmak

Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı: 5,675,991 TL ( Kar tutarı şirketin fonksiyonel para birimi olan Amerikan Doları cinsinden olan karın işlem tarihindeki kur esas alınarak hesaplanmıştır)

Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği: Şirketimizin stratejik yatırım harcamalarında ve borç seviyesinin düşürülmesinde

ANADOLU YATIRIM – Borusan Mannesman BRSAN Hisse Teknik Analizi 31.05.2017

9,69 üzerine yerleşmede alımlar güçlenebilir…

Hisse orta vadeli yükselen kanalın alt bandı üzerinde tutunmaktadır. Hissede 9,50 ilk destek iken kanalın alt bandına denk gelen 9,40 seviyesi önemli destek olarak izlenebilir. Yukarıda ise 50 seanslık ortalamaya denk gelen 9,69 direncini izliyoruz. 9,69 üzerine yerleşmede 9,85-9,90 hedef olarak izlenebilir. Mevcut ve yeni alınacak pozisyonlar için de stop-loss seviyemizi 6,50 olarak belirliyoruz.

Kapanış : 6,16
Destekler : 6,13-6,10-6,00
Dirençler : 6,25-6,30-6,35

 

AK YATIRIM – Borusan Mannesman BRSAN Hisse Analiz 1Ç17 – 10.05.2017

Borusan Boru 1Ç17’de yıllık bazda %2 büyüme ile 18 milyon TL net kar açıkladı. Ortalama piyasa beklentisi yok; bizim beklentimiz olan 19 milyon TL ye paralel gerçekleşti. 1Ç17 VAFÖK marjı %10,3 ile 1Ç16 ve 4Ç16 da gerçekleşen %11,4 VAFÖK marjın altında. 1Ç17 ciro yıllık %9 büyüme ile 552 milyon TL olarak gerçekleşti. Yavaşlayan satış hacmi ve düşen ürün fiyatlar karşısında şirketin hammaddesi olan yassı çelik fiyatlarında yükselme ile bu faaliyet sonuçları gerçekleşti.

ZİRAAT YATIRIM – Borusan Mannesman BRSAN Hisse Analiz 1Ç17 – 10.05.2017

Borusan Mannesman (BRSAN, Nötr): Şirket 2017 yılının ilk çeyreğinde karını %2,2 artırarak 17,7mn TL net dönem karı kaydetmiştir. Brüt kar ve faaliyet karındaki gerilemeye rağmen azalan vergi gideri şirketin karındaki hafif yükselişin ana sebebi olmuştur. Brüt kar %1,5 gerilemeyle 78mn TL’yi gösterirken, faaliyet karı %4,5 gerilemeyle 40,9mn TL olmuştur. 18,4mn TL’lik finansman gideri sonrasında vergi öncesi kar %20,6 düşüşle 22,5mn TL’yi göstermiştir. 1Ç2016’daki 11,1mn TL’lik vergi gideri yerine 1Ç2017’de 4,8mn TL vergi gideri kaydedilmesi şirketin net karının 17,8mn TL olarak gerçekleşmesini sağlamıştır. Ana ortaklığın payına düşen net kar ise 17,7mn TL’dir. Net kat marjı 0,2 puan gerilemeyle %2,2 olmuştur.

 

Borusan’dan Temettü Dağıtım İşlemlerine İlişkin Açıklama – 23.03.2017

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBRSN00014
Peşin
0,595
59,5
0,50575
50,575
B Grubu, BRSAN, TRABRSAN91G8
Peşin
0,595
59,5
0,50575
50,575
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
31.05.2017
31.05.2017
02.06.2017
01.06.2017

Yönetim Kurulu toplanarak, 2016 yılı karının dağıtımı hususunda;

2016 yılı kârından vergiler ve genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan ana ortaklık paylarının dağıtılabilir net dönem karından;

  • Ödenmiş sermayenin % 5’inin ortaklara I. Temettü (7.087.500,00 TL) olarak,
  • Bakiye kârın % 10’unun intifa senedi sahiplerine,

780.000 TL’nin yönetim kurulu üyelerine,

  • 253.750,00 TL’nin ortaklara II. Temettü olarak dağıtılmasına, Bu tutarın 73.879.446,00 TL’si 2016 yılı kârından, 3.374.304,00 TL’si ise geçmiş yıl kârlarından karşılanacaktır.)

Kâr dağıtımının yukarıdaki esaslara göre yapılması sonucunda, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımız esas alındığında;

  • Ortaklara dağıtılacak 84.341.250,00 TL brüt kâr payının; 65.061.443 TL’sının Net Dağıtılabilir Dönem Kârından, 19.279.807 TL’sının ise Olağanüstü Yedeklerden karşılanmasına,

Böylelikle 2016 yılı için ortaklarımızın hukuki durumlarına bağlı olarak brüt % 59,50, net % 50,5750 oranında toplam 84.341.250,00 TL kâr payının 31.05.2017 tarihinden itibaren nakden ödenmesi hususunun 23 Mart 2017 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir.

ZİRAAT YATIRIM – Borusan Mannesman BRSAN Hisse Analiz 4Ç16 – 27.02.2017

Çeyreklik Finansal Sonuçlarda Zarardan Kara…

Borusan Mannesmann (BRSAN, Pozitif): Borusan Mannesmann’ın 2016 yılı son çeyrek ana ortaklık karı 12,7mn TL olmuştur. 2015 yılının aynı dönemindeki net zarar 17,7mn TL idi. Aynı dönemde şirketin brüt karı %60,6 artışla 72,5mn TL olmuş ve 2015 son çeyrekteki zarardan 2016 son çeyrekte kara geçilmesindeki ana etken olmuştur. Diğer faaliyet gelirlerindeki artışın da pozitif etkisiyle faaliyet karı 4Ç2015’in 2,3 kat üzerinde 48,4mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Finansman giderlerindeki %21’lik artışa rağmen, vergi giderinin %61 azalması net kar oluşumunu desteklemiştir. 4. çeyrek rakamlarıyla beraber şirketin 2016 yılı net dönem karı 102,1mn TL olmuş ve 2015’teki 19,1mn TL’nin oldukça üzerinde gerçekleşmiştir.

AK YATIRIM – Borusan Mannesman BRSAN Hisse Analiz 4Ç16 – 27.02.2017

Borusan Boru 4Ç16’da 13 milyon TL net kar açıkladı. Ak Yatırım beklentisi olan 20 milyon TL net karın altında gerçekleşti ancak 4Ç15’deki 18 milyon TL net zarara göre daha iyi bir sonuç. Bizim beklentimizin altında gelen net kar rakamı, beklentimizden yüksek gelen net finansal giderlerden kaynaklandı. Şirketin faaliyet sonuçları beklentimizden daha iyi gerçekleşti. 4Ç16 ciro yıllık %3 daralma ile 526 milyon TL olarak gerçekleşti, satış fiyatlarında artış olmasına rağmen satış hacminde yıllık %15 oranında daralma yaşandı. Tüm yıl 2016 da ciroda %1 oranında daralma vardı. 4Ç16 da VAFÖK marjı %11,4 ile 4Ç15’deki %4,0’e göre genişledi. Ürün gamında petrol ve doğal gaz ve otomotiv boruların artmasıyla karlılıkta yükseliş sağlandı. VAFÖK büyümesi ile de Borusan Boru’nun net borç/VAFÖK çarpanı 2015’deki 4,2’den 2016’da 2,8’e indi.

 

ZİRAAT YATIRIM – Borusan Mannesman BRSAN Hisse Analiz 2Ç16 – 16.08.2016

Borusan Mannesmann Boru (BRSAN, Pozitif): Şirket’in 2.çeyrek ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %139 oranında artarak 50,2mn TL’ye yükselmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir. Satış gelirleri %3,9 oranında artan şirketin satış maliyetleri ise %5,5 oranında gerilemiştir. Buna bağlı olarak şirketin brüt karı %68,5 oranında artarak 104,5mn TL’ye yükselmiştir. Ayrıca operasyonel giderlerdeki görece düşük artış ve yatırım faaliyetlerinden gelirlerin 5,7mn TL’den 11mn TL’ye yükselmesi de karı desteklemiştir. İkinci çeyrekteki yüksek kar rakamı ile birlikte Borusan Boru’nun Ocak- Haziran dönemi karı 67,3mn TL’ye ulaşmış ve bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 9,7mn TL’nin çok üzerinde gerçekleşmiştir