Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Bağfaş Bandır...

Bağfaş Bandırma BAGFS Hisse Analiz ve Yorumları

bagfas-hisse-yorumları-08

Bağfaş Bandırma BAGFS hisse senedi ile ilgili tüm güncel hisse analiz, haber,rapor ve hisse yorumlarını aşağıda sıralı halde bulabilirsiniz. Kurum ve uzmanların BAGFS ile ilgili çıkmış tüm hisse analiz ve yorumlarını, haber,veri ve raporları bu sayfadan takip edebilirsiniz.

Bağfaş’dan İhracat Siparişi Açıklaması – 28.05.2018

KAP: Romanya’ya ihraç edilmek üzere Keytrade firmasından 3.300 ton DAP gübresi siparişi alınmıştır. Siparişin tutarı 1,3 milyon USD olup, sevkiyatın Haziran ayında tamamlanması planlanmaktadır. Ödeme mal mukabilidir.

İŞ YATIRIM – Bağfaş BAGFS Hisse Analiz 1Ç18 – 02.05.2018

Kapanış (TL) : 8.78 – Hedef Fiyat (TL) : 10 – Piyasa Deg.(TL) : 395 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.59 BAGFS TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 13.9

BAGFS 1Ç18 Finansal Sonuçları: Zayıf Sonuçlar
Bağfaş 1Ç18’de 23mn TL net zarar açıkladı. Geçtiğimiz yıl aynı dönem 7mn TL net kar açıklamıştı. Karşılaştırma yapmak için herhangi bir tahmin bulunmuyor. Şirket’in gelirleri yıllık bazda %18 düşerek 160mn TL’ye geriledi. FAVÖK yıllık bazda %51 düşüş gösterek 23mn TL’ye geriledi. Şirket’in FAVÖK marjı %14.6 gerçekleşirken geçen sene aynı dönem %24.4 gerçekleşmişti. Ürün satış fiyatı ile hammadde girdi maliyetleri arasındaki makasın Şirket aleyhine açılması ve operayonel giderlerin satışlara oranındaki artış marjın daralmasının arkasında yatan faktörler olarak öne çıkıyor. Zayıf sonuçların hisse fiyatı üzerinde olumsuz etki yaratmasını bekliyoruz.

HALK YATIRIM – Bağfaş BAGFS Hisse Analiz 1Ç18 – 02.05.2018

Hedef Fiyat: 10,50 TL

Beklentilerimizin üzerinde net zarar. Bagfaş yılın ilk çeyreğinde beklentimiz olan 16,7 milyon TL net zararın üzerinde 22,7 milyon TL net zarar açıkladı. Beklentilerimizin altında gerçekleşen satış gelirleri ve operasyonel karlılık, beklentilerimizin üzerinde gelen net zararda etkili olan ana unsur oldu.

Satış gelirleri beklentimizin altında. İlk çeyrekte net satış gelirleri, beklentimizin %17,8 altında, yıllık bazda %18,4 azalarak 160 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Tonaj bazında, ihraç edilen gübre satışları yıllık %94,5 artmasına rağmen, yurt içi gübre satışlarının yıllık %36,2 azalması nedeniyle toplam gübre satışları yıllık %9,1 geriledi. Karlılık marjı yüksek olan DAP gübre satışlarının yıllık bazda %49,8 azalması nedeniyle de brüt kar marjı yıllık bazda 9,4 puan kötüleşme göstererek %16,2 seviyesinde gerçekleşti.

Brüt kar marjındaki kötüleşme operasyonel karlılığı baskıladı. FAVÖK yılın ilk çeyreğinde, beklentimiz olan 37,2 milyon TL’nin altında yıllık bazda %51 azalarak 23,4 milyon TL seviyesindegerçekleşti. Brüt kar marjındaki kötüleşmenin yanı sıra, geçen yılın aynı döneminde %6,5 olan Faaliyet Giderleri/Satışlar oranı bu yılın aynı döneminde %8,5 seviyesine yükselerek FAVÖK’ü baskıladı. Böylece 1Ç17’de %24,4 seviyesinde gerçekleşen FAVÖK marjı1Ç18’de %14,6 seviyesine geriledi. Kur farkı gideri net karı baskılamaya devam etti. Operasyonel olmayan tarafta, geçen yılın aynı dönemine benzer şekilde kredi kur farkı giderlerinden dolayı oluşan net finansman gideri net kârı baskılarken, geçen yılın aynı döneminin aksine 1Ç18’de gerçekleşen 6,6 milyon TL’lik ertelenmiş vergi geliri net kârı destekledi.

Tavsiyemizi AL olarak sürdürüyoruz. Beklentilerimizin altında gelen operasyonel karlılık ve beklentilerimizin üzerinde gelen net zarardan dolayı, ilk çeyrek sonuçlarının hisse performansına etkisinin negatif olabileceğini düşünüyoruz.

Sonuçların ardından tahminlerimizde yaptığımız aşağı yönlü revizyonlar, benzer şirket modelimizi güncellememiz, makroekonomik tahminlerimizdeki revizyonlar ve risksiz faiz oranı varsayımımızdaki değişiklik sonucunda Bagfaş için 13,00 TL seviyesindeki 12-aylık hedef fiyatımızı 10,50 TL’ye revize ediyor, mevcut fiyat seviyesine göre %20’lik yükseliş potansiyeli sunması nedeniyle AL tavsiyemizi sürdürüyoruz.  Tahminlerimizdeki değişiklikler sonucu 2018 yılı FAVÖK tahminimizi 117 milyon TL’den 81 milyon TL’ye revize ediyoruz. Bagfaş, 2018 yılı FAVÖK tahminimize göre 9,8x FD/FAVÖK ile işlem görürken, tarihsel ortalalaması olan 11,2x’e göre %12,7 iskontolu işlem görüyor.

VAKIF YATIRIM – Bağfaş BAGFS Hisse Analiz 1Ç18 – 02.05.2018

(-) Bagfaş (BAGFS): 2017 yılının ilk çeyreğinde 7,5 mn TL net kâr elde eden Şirket, bu yılın ilk çeyreğinde ise operasyonel kârlılıktaki zayıflama ve esas faaliyet dışı giderlerde yaşanan artışın etkisiyle 22,7 mn TL net zarar açıkladı. 1Ç18’de net satış gelirleri yıllık bazda %18,4 düşüşle 160 mn TL’ye geriledi. Brüt kâr marjının geçen yılın aynı dönemine göre 9,4 puan düşüşle %16,2’ye gerilemesinin yanı sıra, faaliyet giderlerinin net satışlara oranında yaşanan yıllık bazda 2 puanlık yükseliş, operasyonel kârlılıkta baskı oluşturdu. Böylece 1Ç18’de FAVÖK yıllık bazda %51 düşüşle 23,4 mn TL’ye, FAVÖK marjı da yıllık bazda 9,7 puan düşüşle %14,6’ya geriledi.

Operasyonel olmayan tarafta ise, 1Ç18’de kaydedilen 6,6 mn TL’lik ertelenmiş vergi gelirinin destekleyici etkisine karşın, net finansman giderlerinin yıllık bazda %54 artışla 40,5 mn TL’ye yükselmesi zayıf operasyonel kârlılıkla birlikte net kârı olumsuz yönde etkileyen bir diğer unsur oldu.

Yorum: Hissenin BIST100 endeksine göre son 3 ayda %3,4 ile sınırlı oranda negatif ayrıştığını görürken, zayıf operasyonel kârlılığın ve operasyonel olmayan giderlerin baskısıyla net kârdan net zarara geçişin hisse performansına ‘olumsuz’ yansımasını bekliyoruz.

DENİZ YATIRIM – Bağfaş BAGFS Hisse Analiz 1Ç18 – 02.05.2018

Bagfaş’ın 1Ç18 sonuçları geçtiğimiz yıla göre zayıflama gösterdi Bagfaş 1Ç18’de ertelenmiş vergi geliri ve yatırımlardan elde edilen gelirlere rağmen, artan finansal giderler ve zayıflayan operasyonel karlılık nedeniyle 23 mln TL net zarar elde etti (geçtiğimiz yılın aynı döneminde 7.5 mln TL net kar, tahmin yok). Sonuçlar hisse üzerinde olumsuz bir etki yapabileceğini düşünüyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Bağfaş BAGFS Hisse Analiz 1Ç18 – 02.05.2018

Bağfaş – 1Ç18 sonuçlarını 22.7 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 7.5 milyon TL net kar açıklamıştı. Net satışlar 160 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %18 düştü. Şirket, 1Ç18’de 23 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %51 düştü. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 972 baz puan azalarak %14,6 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %4 yükselerek 397 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise -3 milyon TL (1Ç17: -1 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı -%0.6 (1Ç17: -%0.3) olarak kaydedildi.

 

Bağfaş Yeni İhracat Siparişi Açıklaması Yaptı – 23.03.2018

Fas’a ihraç edilmek üzere OCP firmasından 22.000 ton Sülfürik Asit siparişi alınmıştır. Siparişin tutarı 1,1 milyon USD olup, sevkiyatın Nisan ayında tamamlanması planlanmaktadır. Ödeme mal mukabilidir.

ANADOLU YATIRIM – Bağfaş BAGFS Hisse Teknik Analiz – 07.03.2018

9,35 üzerinde tepki beklenebilir…

Hissede uzun vadeli yükselen kanalın alt bandına yakın seviyelerden işlemler geçmekte. 5 günlük ağırlıklı ortalamaya denk gelen 9,35 üzerine yerleşmede 9,55 ardından 9,65 hedef seviyeler olarak takip edilebilir. Devam eden ve yeni açılacak pozisyonlar için stop-loss öneri seviyemizi ise kanal desteği olan 9,15 olarak belirliyoruz. 

Kapanış:9,38
Destekler:9,35-9,30-9,24
Dirençler:9,55-9,65-9,74

TACİRLER YATIRIM – Bağfaş BAGFS Hisse Teknik Analiz – 28.02.2018

Bagfas , dün gün içinde en düşük 9.79 seviyesini test etti ve günü 9.93 seviyesinden kapattı. Senette 10.18 seviyesini hedef olarak belirlerken, stop-loss seviyesini ise 9.84 olarak görüyoruz. Hissede Beklenen Yön: Yukarı

Direnç seviyeleri10.18/10.40 Destek seviyeleri 9.84 / 9.80

İŞ YATIRIM – Bağfaş BAGFS Hisse Analiz – 27.02.2018

Kapanış (TL) : 9.69 – Hedef Fiyat (TL) : 10 – Piyasa Deg.(TL) : 436 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.72 BAGFS TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 3.2

BAGFS 4Ç17 Finansal Sonuçları – Güçlü sonuçlar
Bağfaş 4Ç17’de 7mn TL net kar açıkladı. Geçtiğimiz yıl aynı dönem 39mn TL net zarar açıklamıştı. Piyasa beklentisi 19mn TL zarar açıklanacağı yönündeydi. Şirket’in gelirleri yıllık bazda %91 artış göstererek 138mn TL’ye yükselirken piyasa beklentisine paralel gerçekleşti. FAVÖK yıllık bazda %231 artış gösterek 29mn TL’ye yükselirken piyasa beklentisinin %16 üzerinden gerçekleşti. Şirket’İn FAVÖK marjı %21 gerçekleşirken geçen seneki %12.1 ve piyasa beklentisi %18.8’e göre daha yüksek gerçekleşti. Ürün satış fiyatı ile hammadde girdi maliyetleri arasındaki makasın Şirket lehine açılması marjın iyileşmesindeki en önemli etken olarqak öne çıkıyor. Sonuçların hisse fiyatı üzerinde olumlu etki yaratacağını düşünüyoruz.

Ayrı bir not olarak Yönetim Kurulu beklentilere paralel Genel Kurul’a 2017 finansallarından herhangi bir temettü ödemesi yapmama teklifi sunacağını açıkladı.

TACİRLER YATIRIM – Bağfaş BAGFS Hisse Analiz – 27.02.2018

Bagfaş – 4Ç17 sonuçlarını 6,6 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı piyasa zarar beklentisi olan 19,2 milyon TL’den daha iyidir. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 39,4 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 138 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %91 büyüdü. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 134 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 4Ç17’de 29 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %231 büyüme gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 25 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 886 baz puan artarak %21,0 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %3 yükselerek 382 milyon TL olarak gerçekleşti.

DENİZ YATIRIM – Bağfaş BAGFS Hisse Analiz – 27.02.2018

Bagfaş’ın 4Ç17 sonuçları son dönemdeki operasyonel iyileşme trendinin devam ettiğini gösterdi. Şirket’in cirosu geçtiğimiz yıla göre %91 artış gösterirken, FAVÖK daha yüksek marjlı ürünlerin satışından yararlanarak %231 yükselerek 29 mln TL’ye ulaştı (beklenti 25 mln TL, 4Ç16’da 9 mln TL). FAVÖK marjı bir önceki senenin aynı döneminde %12 seviyesinden %21’e ulaştı (bir önceki çeyrek %21, beklenti %18.7). Net kara baktığımızda, 7 mln TL gelen net kar rakamı, piyasa beklentisi olan 19 mln TL net zararın oldukça üzerinde geldi (4Ç16’da 39 mln TL net zarar). Beklentileri aşan net kar rakamında 33 mln TL’lik ertelenmiş vergi geliri etkili oldu. Yine de sonuçların hisse üzerinde olumlu etki yapmasını bekliyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Bağfaş BAGFS Hisse Analiz – 27.02.2018

Bagfaş (BAGFS, Sınırlı Pozitif): Bagfaş Bandırma’nın 2017 yılı 4. çeyrek net dönem karı 6,6mn TL olmuştur. Şirket 2016’in aynı çeyreğinde 39,4mn TL net zarar açıklamıştı. Bagfaş’ın satış gelirleri son çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %91 oranında artarak 137,9mn TL’ye çıkarken, satışların maliyeti ise %72 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar 26,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde sadece %1 oranında artış göstermiştir. Diğer faaliyetlerden de 11,5mn TL gider kaydedilmesi sonucu faaliyet karı 6,3mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Yatırım faaliyetlerinden gelirler %57,3 oranında azalarak 6,9mn TL olmuştur. Finansman tarafında da geçen seneki 43,6TL’lik giderin altında 4Ç2017’da 39,3mn TL gider yazılmıştır. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net zarar 26,1mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 32,7mn TL’lik vergi geliri şirketin net kar açıklamasını sağlamıştır. 4. çeyrek kar rakamına karşın Bagfaş’ın 2017 yılını 10,2mn TL net dönem zararı ile kapamıştır. 2016 yılı net zararı ise 37,6mn TL idi.

HALK YATIRIM – Bağfaş BAGFS Hisse Analiz – 27.02.2018

Bagfaş (BAGFS, Pozitif): Bagfaş yılın son çeyreğinde ortalama piyasa beklentisi olan 19,2 milyon TL ve bizim beklentimiz olan 23,6 milyon TL net zararın aksine 6,6 milyon TL net kar açıkladı. 32,7 milyon TL seviyesinde gerçekleşen ertelenmiş vergi geliri beklentilerimizin aksine gelen net karda etkili olan ana unsur oldu. Son çeyrekte net satış gelirleri, beklentimizin %14,8, ortalama piyasa beklentisinin %3,0 üzerinde yıllık bazda %91 artarak 138 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Tonaj bazında ise, gübre satışları ağırlıklı olarak ihracatın katkısıyla yıllık bazda %83 artış gösterirken, brüt kâr marjı yıllık bazda 9,0 puan iyileşme göstererek %19,2 seviyesinde gerçekleşti. FAVÖK yılın son çeyreğinde, hem bizim beklentimiz olan 26,2 milyon TL’nin hem de ortalama piyasa beklentisi olan 25,1 milyon TL’nin üzerinde 28,9 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Beklentilerin üzerinde gelen operasyonel karlılık ve beklentilerin aksine gelen net kardan dolayı, son çeyrek sonuçlarının hisse performansına etkisinin “pozitif” olacağını düşünüyoruz.

 

Bagfaş İhracat siparişi alınması hakkında açıklama yaptı – 30.01.2018

Avrupa’ya ihraç edilmek üzere Teotrade firmasından 5.000 ton DAP gübresi siparişi alınmıştır. Sipariş tutarı 2,0 milyon USD olup, sevkiyatın Şubat ayında tamamlanması planlanmaktadır. Ödeme mal mukabilidir.

 

Bagfaş Pankobirlik İhalesi Hakkında Açıklama Yaptı – 04.01.2017

Pankobirlik Sınırlı Sorumlu Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği tarafından, 2018 üretim yılı ihtiyacı gübre alımları için açılan ihale sonucunda toplam KDV hariç 55.666.108 TL tutarında 41.464 ton Kompoze NPK 12.30.12 gübresinin Şirketimize ihale edildiği bugün (04.01.2018) Şirketimize bildirilmiştir. Sevkiyatlara Ocak ayında başlanılarak Nisan ayında tamamlanacaktır.

Bagfaş’tan İhracat siparişi alınması hakkında açıklama – 02.01.2017

KAP: Fas’a ihraç edilmek üzere Trammo firmasından 60.000 ton Sülfürik Asit siparişi alınmıştır. Siparişin toplam tutarı 3,2 milyon USD olup, sevkiyatların Ocak-Mart aylarında tamamlanması planlanmaktadır. Ödeme mal mukabilidir.

 

Bagfaş’tan İhracat Siparişi Duyurusu – 12.12.2017

Bulgaristan ve Yunanistan’a ihraç edilmek üzere Dreymoor ve Teotrade firmalarından sırasıyla 4.000 ton NPK 15.15.15 ve 3.000 ton NP 20.20 gübresi siparişleri alınmıştır. Siparişlerin toplam tutarı 2,1 milyon USD olup, sevkiyatların Ocak ayında tamamlanması planlanmaktadır. Ödemeler mal mukabilidir.

Bagfaş’tan ihracat siparişi alınması açıklaması – 09.11.2017

Yunanistan’a ihraç edilmek üzere Teotrade ve Yara firmalarından sırasıyla 2.500 ton DAP ve 3.500 ton AS gübresi siparişleri alınmıştır. Siparişlerin toplam tutarı 1,4 milyon USD olup, sevkiyatların Kasım ve Aralık aylarında tamamlanması planlanmaktadır. Ödemeler mal mukabilidir.

 

GARANTİ YATIRIM – Bağfaş BAGFS Hisse Analiz 3Ç17 – 31.10.2017

Bagfas (BAGFS, MP, Price:TL10.61 Mcap:TL477mn): Bagfaş 3Ç17’de 9mn TL zarar açıklamıştır. Bu rakam piyasanın net zarar beklentisi olan 8mn TL’den ile uyumlu iken bizim ne zarar beklentimizden daha iyi gerçekleşmiştir. Her ne kadar gelir beklentimizle uyumlu olsa da, açıklanan zarar rakamı ile beklentilerimiz arasındaki farkın temel sebebi operasyonel olmayan kalemler ve daha güçlü faaliyet karlılığıdır. Gübre sektöründe, mevsimsellik söz konu olup yılın ilk ve son çeyreği gelir ve karlılık anlamında daha güçlü gerçekleşmektedir. Bu sebeple finansalların yıllık karşılaştırılmasını daha anlamlı buluyoruz.

Bagfaş’ın yurtiçi gübre satış hacmi yıllık olarak %8 azalarak 82,309 ton olmasına karşın, ihracat gelirlerinin 3Ç16’daki 6.2mn ABD$’dan 3Ç17’de 8.2mn ABD$’ına çıkması, ortalama gübre satış fiyatındaki artış ve elektrik satış hacmindeki artışlar gelirleri desteklemiştir. Bagfaş 3Ç17’de yıllık %15 artışla 111mn TL gelir kaydetmiştir. Bagfaş’ın brüt ve faaliyet karı yıllık sırasıyla %29 ve %52 artmış ve faaliyet kar marjı yıllık 2.9 puan iyileşmiştir. Şirket’in faaliyet karlılığı satılan malların ve faaliyet giderlerinin satışlara oranındaki düşüş nedeniyle beklentilerin oldukça üzerinde gerçekleşmiştir.

Hatırlatmak gerekirse, Bagfaş’ın yıllık üretim kapasitesi, AN/CAN fabrikasının Ağustos 2015’te üretime geçmesiyle birlikte 610bin tondan 1.26mn tona çıkmıştır. Bagfaş, AN/CAN fabrikasının üreteceği 400bin tonluk ürün için yurtdışı satış kontratları yapmıştır.

Bagfaş 3Ç17’de 15.9bin ton CAN ihracatı yapmıştır. (3Ç16’da ise 13.4bin ton’dur). AN/CAN fabrikasında iyileştirme çalışmaları devam etmekte olup yıl sonuna kadar tamamlanması beklenmektedir. İyileştirme çalışmalarının tamamlanmasıyla Şirket’in artan AN/CAN ihracatı Bagfaş için en önemli katalizör olacaktır. Şu aşamada gelişmeleri talip ediyoruz, Bagfaş için Endekse Paralel tavsiyemizi devam ettiriyoruz. Her ne kadar Bagfaş net zarar açıklamış olsa da, Şirketin faaliyet karlılığı 3Ç17’de güçlüdür. Bu sebeple sonuçların hisse etkisini olumlu olarak değerlendiriyoruz.

DENİZ YATIRIM – Bağfaş BAGFS Hisse Analiz 3Ç17 – 31.10.2017

Bagfaş’ın operasyonel performansındaki iyileşme finansal giderlerdeki artış nedeniyle net kara yansımadı. Satışların yıllık bazda %15 arttığı Bagfaş’ta brüt karlılıktaki ciddi iyileşmeye paralel olarak FAVÖK 24 mln TL olarak gerçekleşti. Açıklanan FAVÖK değeri piyasa beklentilerini neredeyse ikiye katlarken, şirketin AN/CAN yatırımından dolayı bilançosunda bulunan 373 mln TL değerindeki Euro para birimli kredilerinden yazdığı kur farkı, net marjının piyasa beklentilerinin gerisinde kalmasına neden oldu. Piyasa beklentisi şirketin 7.6 mln TL net zarar açıklaması iken, şirket 9.4 mln TL zarar açıkladı. Operasyonel performansın beklentileri aşmasına rağmen net karda piyasa beklentisinin altında kalması nedeniyle hissede bir miktar kar realizasyonu görebiliriz. Hisse araştırma kapsamında değildir.

HALK YATIRIM – Bağfaş BAGFS Hisse Analiz 3Ç17 – 31.10.2017

Bagfaş (BAGFS, Pozitif): Bagfaş yılın üçüncü çeyreğinde ortalama piyasa beklentisi olan 7,7 milyon TL net zararın üzerinde, bizim beklentimiz olan 23,8 milyon TL net zararın altında 9,4 milyon TL net zarar açıkladı. Operasyonel kârlılıkta beklentimizden daha yüksek bir performans gerçekleşmesi, net zararın beklentimizden daha düşük gelmesinde etkili olan ana unsur oldu. FAVÖK yılın üçüncü çeyreğinde, hem bizim beklentimiz olan 10,4 milyon TL’nin hem de ortalama piyasa beklentisi olan 12,2 milyon TL’nin oldukça üzerinde 23,6 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Beklentilerin üzerinde gelen net zarara rağmen, beklentilerin üzerinde gelen operasyonel kârlılıktan dolayı, üçüncü çeyrek sonuçlarının hisse performansına etkisinin “pozitif” olacağını düşünüyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Bağfaş BAGFS Hisse Analiz 3Ç17 – 31.10.2017

Bagfaş – 3Ç17 sonuçlarını 9.4 milyon TL zarar ile açıkladı. Açıklanan zarar rakamı, -7.7 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Şirket geçen yılın aynı döneminde de, 9.7 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 111 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %15 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 106 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. Şirket, 3Ç17’de 24 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %307 büyüme gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 12 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1526 baz puan artarak %21.3 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %9 artarak 371 milyon TL olarak gerçekleşti.

 

OYAK YATIRIM – Bağfaş BAGFS Hisse Analiz 3Ç17 – 31.10.2017

BAGFS yılın üçüncü çeyreğinde 9.4 milyon TL zarar açıklarken finansal giderlerin baskı yaptığı görülüyor. Ancak şirketin FAVÖK rakamı üçüncü çeyrekte 23.6 milyon TL seviyesine ulaşarak 2016 üçüncü çeyrek rakamı olan 5.8 milyon TL’nin oldukça üzerine çıkmış oldu.

 

Bagfaş’tan BAGFS İhracat Siparişi Duyurusu – 28.09.2017

Avrupa’ya ihraç edilmek üzere Ameropa firmasından 4.000 ton CAN gübresi siparişi alınmıştır. Siparişin tutarı 690.000 USD olup, sevkiyatın Kasım ayında tamamlanması planlanmaktadır. Ödemeler mal mukabilidir.

Bagfaş’tan BAGFS İhracat Siparişi Duyurusu – 25.09.2017

Gürcistan ve Türkmenistan’a ihraç edilmek üzere Dreymoor firmasından 5.000 ton DAP gübresi siparişi alınmıştır. Siparişin tutarı 1,84 milyon USD olup, sevkiyatın Ekim ayında tamamlanması planlanmaktadır. Ödemeler mal mukabilidir.

 

Bagfaş’tan ihracat siparişi alınması hakkında açıklama – 11.08.2017

Yunanistan ve Bulgaristan’a ihraç edilmek üzere Teotrade ve Hranservis firmalarından sırasıyla 3.000 ton DAP ve 4.000 ton CAN gübresi siparişi alınmıştır. Siparişlerin toplam tutarı 1,66 milyon USD olup, sevkiyatların Eylül ayında tamamlanması planlanmaktadır. Ödemeler mal mukabilidir.

İŞ YATIRIM – Bağfaş BAGFS Hisse Analiz – 09.08.2017

Kapanış (TL) : 12.79 – Hedef Fiyat (TL) : 12.48 – Piyasa Deg.(TL) : 576 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.95 BAGFS TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: -2.44

BAGFS 2Ç17 Finansal Sonuçları – Zayıf Sonuçlar
Bağfas 2Ç17’de 15mn TL net zarar açıkladı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 3mn TL net zarar açıklamıştı. Piyasa net kar beklentisi 0mn TL seviyesindeydi. Net karda yıllık bazda yaşanan kötüleşme operasyonel karın geçen seneye göre zayıf olması ve Şirket’in euro borcunun bulunması ve TL’nin bu dönem euroya karşı değer kaybetmiş olmasından kaynaklı kur farkı giderlerinden kaynaklandı. Şirket’in gelirleri 2Ç17’de 95mn TL olan piyasa beklentisi altında 74mn TL olarak açıklandı. Gelirler yılık bazda %16 hacim daralması yaşanmasına rağmen TL satış fiyatların aynı oranda artması sonucu geçen seneye paralel gerçekleşti. Şirket 2Ç17’de 6mn TL FAVÖK açıkladı. Yıllık bazda %32 daralan FAVÖK piyasa beklentisi 13mn TL’nin de altında gerçekleşti. FAVÖK marjı satış fiyatları ile hammadde fiyatları arasındaki makasın aleyhte gelişmesi nedeniyle geçen seneki %11.4 seviyesinden daralarak %7.8’e geriledi. Özetle biz sonuçlara piyasa tepkisinin olumsuz olmasını bekliyoruz. Güncellenmiş hedef değerimiz 13.1TL/hisseye (önceki 12.48TL) sadece %2 getiri potansiyeli sunan hisse için TUT tavsiyemizi devam ettiriyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Bağfaş BAGFS Hisse Analiz – 09.08.2017

Bağfaş – Şirket 2Ç17’de 15 milyon TL zarar açıkladı. Açıklanan zarar rakamı, 0,1 milyon TL olan piyasa beklentisinin altındadır. Şirket geçen yılın aynı döneminde de, 3,2 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 74 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %1 azaldı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 95 milyon TL’nin altında gerçekleşti. Şirket, 2Ç17’de 6 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %32 gerileme gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 13 milyon TL’nin altında gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 365 baz puan azalarak %7,8 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %10 artarak 341 milyon TL olarak gerçekleşti.

DENİZ YATIRIM – Bağfaş BAGFS Hisse Analiz – 09.08.2017

Bagfaş’ın 2Ç17 sonuçları beklentilerin gerisinde kaldı Bagfaş’ın cirosu 2Ç17’de geçtiğimiz yılla aynı seviyede 74 mln TL’de kalırken, FAVÖK %32 düşerek 6 mln TL’ye geriledi. Ciro piyasa beklentisi olan 75 mln TL’nin %22 altında kalırken, karlılığın da tahminlerin gerisinde kalmasıyla FAVÖK de 13 mln TL olan piyasa tahmininin %56 altında kaldı. Sonuç olarak 2Ç16’da 3 mln TL olan net zarar, düşen operasyonel performansın etkisiyle 15 mln TL’ye geriledi ve piyasa beklentisi olan 0 mln TL’nin altında kaldı. Tekfen Holding’in gübre tarafındaki güçlü performansın ardından, Bagfas’ın zayıf 2Ç17 sonuçları hisse üzerinde baskı yaratabilir.

ZİRAAT YATIRIM – Bağfaş BAGFS Hisse Analiz – 09.08.2017

Bağfaş (BAGFS, Sınırlı Negatif): Bağfaş 2Ç2017’de 14,9mn TL zarar kaydetmiştir. Geçen yılın aynı döneminde 3,2mn TL zarar kaydedilmişti. Brüt kar ise aynı dönemler itibariyle 2,8mn TL artarak 4mn TL’ye çıkmıştır. Şirket’in satış gelirleri ufak çaplı bir düşüş gösterse de maliyetlerdeki düşüş brüt karın artmasına neden olmuştur. Son olarak, 2017 yılının ikinci çeyreğindeki zararla birlikte Şirket’in 2017 yılının ilk yarısındaki zararı 7,4mn TL olmuştur. Geçen yılın aynı döneminde 11,6mn TL kar açıklanmıştı.

 

HSBC YATIRIM – BAGFS Hisse Analiz 1Ç17 – 25.04.2017

Bagfaş’ın 1Ç operasyonel sonuçları satış kompozisyonundaki değişim ve düşük bazlı maliyet sayesinde güçlü geldi.

Üretimdeki en önemli girdiler arasında olan amonyak fiyatlarında son aylarda yaşanan artışın henüz maliyetlere yansımamış olduğunu düşünüyor, dolayısıyla bundan sonraki dönemde marjlarda 1Ç’deki kadar (satış ve karlılıktaki mevsimsellik etkisini de gözönünde bulundurarak) güçlü bir seyir öngörmüyoruz. İhracatta da yeni AN/CAN
tesisinin ürün spesifikasyonlarında yaşamakta olduğu problem nedeniyle
düşük tempo devam etmektedir..

Revize ettiğimiz tahminlerimiz doğrultusunda hedef fiyatımızı 11.1 TL’den 11.50 TL’ye yükseltiyor, %6.5 yukarı potansiyel doğrultusunda Tut tavsiyemizi sürdürüyouz.

İŞ YATIRIM – BAGFS Hisse Analiz 1Ç17 – 21.04.2017

Kapanış (TL) : 10.63 – Hedef Fiyat (TL) : 10.5 – Piyasa Deg.(TL) : 478 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.19 BAGFS TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: -1.22

Bağfaş 1Ç17’de 7mn TL net kar açıkladı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 15mn TL kar elde etmişti. Yıllık bazdaki kötüleşme finansal giderlerin geçen seneye göre yüksek olmasından kaynaklandı. Karşılaştırma yapmak için herhangi bir tahmin bulunmuyor. Şirket’in gelirleri yıllık bazda %32 daralarak 196mn TL’ye geriledi. Gelirlerdeki daralma büyük ölçüde hacimlerin %18 daralmasından kaynaklandı. Yurtiçi satış hacmi %31 daralarak 174 bine gerilerken ihracat hacimleri 3 kat artarak 45bine ulaştı. Yurtiçinde yıllık bazda gerçekleşen daralma verginin kaldırılacağı beklentisi ile talebin 4Ç15’ten 1Ç16’ya ertelenmiş olması nedeniyle oluşan yüksek baz etkisi ve bu yıl nitratlı gübrelerin satış yasağı kalkmış olmasına rağmen satışı ile ilgili bazı problemlerin uygulamada devam etmesinden kaynaklandı. Şirket’in FAVÖK’ü yıllık bazda sabit kalarak 48mn TL olarak gerçekleşti. FAVÖK marjı ise 1Ç17’de 24.4%’e yükseldi (1Ç16: 18.7%). Sonuçların hisse fiyatında önemli bir hareket yaratmasını beklemiyoruz.

HALK YATIRIM – BAGFS Hisse Analiz 1Ç17 – 21.04.2017

Bagfaş (BAGFS, Sınırlı Pozitif): Şirket, yılın ilk çeyreğinde 196 milyon TL satış geliri, 48 milyon TL FAVÖK açıkladı. Satış gelirleri yıllık bazda %23 gerilerken, FAVÖK rakamı aynı seviyede kaldı. Bu doğrultuda geçen yılın aynı döneminde %18,7 olan FAVÖK marjı 1Ç17’de %24,4 seviyesine yükseldi. 1Ç16’da %17,6 seviyesinde gerçekleşen brüt kâr marjının 1Ç17’de %25,6 seviyesine yükselmesi FAVÖK marjını destekleyen ana unsur oldu. 1Ç16’da 15 milyon TL seviyesinde olan net kâr ise 1Ç17’de 7 milyon TL seviyesine geriledi. Satış gelirlerinin yıllık bazda gerilemesine rağmen, operasyonel kar marjlarındaki artıştan dolayı sonuçları sınırlı pozitif olarak değerlendiriyoruz.

DENİZ YATIRIM – BAGFS Hisse Analiz 1Ç17 – 21.04.2017

Bagfaş 1Ç17’de faaliyet karı yatay kalmasına rağmen net kar geçtiğimiz yıla göre %49 daraldı. Bagfas’in 1Ç17’de net kar geçtiğimiz yıla göre finansal giderler ve diğer giderlerdeki artış nedeniyle geçtiğimiz yıla göre %49 daralarak 7 mln TL’ye düştü. Operasyonel performansa baktığımızda cirodaki düşüşe rağmen FAVÖK geçtiğimiz yıl ile aynı seviyede kalmayı başarmış. Cirodaki düşüşü azotlu gübre satışındaki sıkıntılar nedeniyle satış hacminde düşüşe bağlı olduğunu düşünüyoruz. Diğer taraftan FAVÖK marjının %24.4’e yükselmesi, sektörde genel olarak gübre şirketlerinin karlılığında düşüş beklentisinin aksine gerçekleşmiştir. Bagfaş’ın yüksek 1Ç17 operasyonel marjları Tekfen Holding’in gübre şirketi olan Toros Tarım için de benzer bir performans sergilemesi için beklenti oluşturabilir. Bunun da Tekfen Holding hissesi üzerinde olumlu etki yapabileceğini düşünüyoruz. (KAP, Deniz Yatırım Araştırma)

OYAK YATIRIM – BAGFS Hisse Analiz 1Ç17 – 21.04.2017

BAGFS yılın ilk çeyreğinde 7.5 milyon TL net kar açıklarken bu rakam 2016 ilk çeyrek rakamı olan 14.7 milyon TL’ye göre %49 gerilemiş oldu. Net kardaki gerilemeye özellikle finansal giderlerdeki artış etkili olurken şirketin faaliyet karlılığının ise iyi seviyelerde olduğu görülüyor. Şirketin satış hacminde yıllık %18 gerileme olması ve gelirlerdeki yıllık %23 gerilemeye rağmen VAFÖK 47.9 milyon TL’de sabit kaldı. VAFÖK marjı ise ilk çeyrekte %24 seviyesine çıkarken geçtiğimiz sene ilk çeyrekteki marj %18.7 seviyesindeydi.

ZİRAAT YATIRIM – BAGFS Hisse Analiz 1Ç17 – 21.04.2017

Bagfaş (BAGFS, Nötr): Bağfaş 1Ç2017’de 7,5mn TL kar elde ederken, bu kar rakamı geçen yılın aynı döneminde elde edilen 14,7mn TL’nin altında kalmıştır. Şirket’in yurtdışı satışları 3,5 katına çıkarak 39,6mn TL’ye yükselse de yurtiçi satışların %36 oranında gerilemesi satış gelirlerinin toplamda %23 oranında gerileyerek 196,5mn TL’ye düşmesinde etkili olmuştur. Diğer yandan satışların maliyeti ise %31 oranında gerileyerek 146,2mn TL olmuştur. Maliyetlerdeki daha yüksek düşüşün de etkisiyle, brüt kar rakamı 1Ç2017’de bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %11 oranında artarak 50,3mn TL’ye yükselmiştir. Brüt kar marjı da %26’ya yükselmiştir. Bir önceki yılın aynı çeyreğinde brüt kar marjı %18 idi. Net kar marjı ise %6’dan %4’e gerilemiştir. Son olarak, 450,4mn TL net yabancı para açık pozisyonu (3,6mn USD, 118,6mn EUR) bulunan Şirket 54,7mn TL kredi kur farkı gideri kaydetmiştir.

 

Bağfaş’tan ihracat siparişlerinin sevkiyatının tamamlanamaması hakkında açıklamalar – 19.04.2017

Dreymoor firmasından alınan ve sevkiyatının Şubat ayında tamamlanması planlanan 8.000 ton CAN ihracat siparişinin 4.400 tonluk kısmı sevk edilmiş, bakiye 3.600 tonluk kısmının sevkiyatı müşteri ile mutabık kalınarak 2017 yılı içerisinde tamamlanmak üzere ertelenmiştir.

Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi: İhracat geliri: 635 bin USD

Helm firmasından alınan ve sevkiyatının Ocak ayında tamamlanması planlanan 6.500 ton AN ihracat siparişinin sevkiyatı müşteri ile mutabık kalınarak 2017 yılı içerisinde tamamlanmak üzere ertelenmiştir.

Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi: İhracat geliri: 1,1 milyon USD

 

Bağfaş’tan ihracat siparişinin sevkiyatının tamamlanmaması hakkında açıklama – 17.04.2017

İlgi: 17.01.2017 ve 21.03.2017 tarihlerinde yapılan Özel Durum Açıklamalarımız

Çeşitli Avrupa ülkelerine ihraç edilmek üzere Dreymoor firmasından alınan CAN siparişinin kalan 4.000 tonluk kısmının sevkiyatı tamamlanmamıştır.

 

İŞ YATIRIM – BAGFS Hisse Analiz 4Ç16 – 24.02.2017

Kapanış (TL) : 10.53 – Hedef Fiyat (TL) : 10.5 – Piyasa Deg.(TL) : 474 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.34 BAGFS TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: -0.28

BAGFS 4Ç16: Beklentilerin altında operasyonel sonuçlar
Bağfaş 4Ç16’da 39mn TL zarar açıkladı. Bizim beklentimiz 39mn TL zarar ve p,İlyas’a beklentisi 8mn TL zarardan daha kötü gerçekleşti. Hem gelirlerin hem operasyonel kar marjının beklentimizin altında kalması net karın sapmasına neden oldu. Şirketin gelirleri bizim ve piyasa beklentisinin altında 72mn TL gerçekleşirken hem hacimlerin daralması hem de fiyatların gerilemesi nedeni ile yıllık bazda %32 düşüş gösterdi. FAVÖK ise yıllık bazda %42 daralarak 9mn TL’ye gerilerken hem bizim 17mn TL olan beklentimiz hem de piyasa beklentisi 13 mn TL’nin altında gerçekleşti. Diğer taraftan şirket beklentimize paralel 2016 finansallarından temettü dağıtmayacağını açıkladı. Sonuçların beklentilerin altında kalması nedeni ile piyasanın sonuçlara olumsuz tepki vermesini bekliyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – BAGFS Hisse Analiz 4Ç16 – 24.02.2017

Bagfaş (BAGFS, Sınırlı Negatif): Bagfaş Bandırma’nın 2016 yılı 4. çeyrek net dönem zararı 39,4mn TL olmuştur. Piyasa beklentisi şirketin 8mn TL zarar yazması yönünde idi. Şirket 2015’in aynı çeyreğinde yüksek vergi gelirine istinaden 230,1mn TL net kar açıklamıştı. Bagfaş’ın satış gelirleri son çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %32,1 oranında azalarak 72,2mn TL’ye gerilerken, satışların maliyeti ise %29,9 oranında düşüş kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %46,7 oranında azalarak 7,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde %13,4 oranında artarak net dönem zararının artmasına sebep olmuştur. Diğer faaliyetlerden de 21,5mn TL gider kaydedilmesi sonucu faaliyet zararı 22,7mn TL’ye yükselmiştir. Öte yandan şirket yatırım faaliyetlerinden 16,1mn TL gelir kaydetmiştir. 2015 son çeyrekte yatırım gelirinin aksine 2,4mn TL’lik gider kaydedilmişti. Finansman tarafında da geçen seneki 21,8mn TL’lik gelirin aksine 4Ç2016’da 43,6mn TL gider yazılmıştır. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net zarar 50,1mn TL seviyesinde gerçekleşirken, vergi gelirindeki büyük azalmayla birlikte, ana ortaklık net dönem karı da 39,5mn TL olmuştur. 4. çeyrek rakamlarıyla birlikte Bagfaş’ın 2016 yılı zararı 37,6mn TL olmuştur. 2015 yılı net karı ise 233,9mn TL idi.

OYAK YATIRIM – BAGFS Hisse Analiz 4Ç16 – 24.02.2017

Yılın son çeyreğinde 39 milyon TL zarar açıklarken bu rakam piyasa beklentisi olan 20 milyon TL zarara göre daha olumsuz gelmiş oldu. Özellikle 499 milyon TL tutarındaki döviz açığı nedeniyle yazılan finansal giderler finansallar üzerinde baskı yarattı. Diğer taraftan VAFÖK rakamı ise gelirlerdeki düşüş ve marjlardaki yıllık hafif gerileme sonucunda 8.7 milyon TL seviyesinde gerçekleşti (4Ç15: 15.2 milyon TL).

 

Bağfaş’tan Nitratlı Gübre Satışları Hakkında Açıklama – 23.01.2017

20.01.2017 tarih ve E.156673 sayılı Nitratlı gübrelerle ilgili Bakan talimatı gereği %26 CAN gübresinin sevk ve çiftçiye satış işlemi kontrollü bir şekilde yapılmaya başlanacaktır. %33 AN gübresinin tarımsal amaçlı kullanımı tamamen yasaklanmış olup, tarımsal amaç dışı kullanımlar için satış ve sevkiyatlar Bakanlık iznine tabi olacaktır.

İhracat Açıklaması – 19.01.2017

İtalya ve Yunanistan’a ihraç edilmek üzere Helm ve Teotrade firmalarından sırasıyla 8.000 ton DAP ve 3.000 ton AS gübre siparişi alınmıştır. Siparişlerin toplam tutarı 3,0 milyon USD olup, sevkiyatların Ocak-Şubat aylarında tamamlanması planlanmaktadır. Ödemeler mal mukabilidir.

İhracat Açıklaması – 17.01.2017

Çeşitli Avrupa ülkelerine ihraç edilmek üzere Dreymoor ve Keytrade firmalarından sırasıyla 4.000 ton NP 20.20 Kompoze, 8.000 ton CAN ve 4.000 ton DAP gübre siparişi alınmıştır. Siparişlerin toplam tutarı 3,7 milyon USD olup, sevkiyatların Şubat ayında tamamlanması planlanmaktadır. Ödemeler mal mukabilidir.

ZİRAAT YATIRIM – Hisse Haber Yorum – 16.01.2017

Gübre Sektörü: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, “Nitratlı gübrelerde yapılan araştırma sonucu potasyum nitrat ve sodyum nitrat gübrelerinde sorun olmadığı görüldü. İkisinin serbest bırakılma kararını almış bulunuyoruz.” dedi. Cuma günü sektörde faaliyet gösteren şirketler önemli prim kaydettiler. BAGFS, EGGUB, GUBRF ve TKFEN sırasıyla %4,69, %3,14, %6,23 ve %4,92 oranında değer kazandılar.

 

Yatırım tamamlama vizesi alınması hakkında açıklama – 13.01.2017

Türkiye’nin ilk Granül Stabilize Amonyum Nitrat/Granül Kalsiyum Amonyum Nitrat Kimyevi Gübre Fabrikaları ve İlgili Yardımcı Tesisleri Projesi için alınan 29.11.2012 tarihli ve 107787 sayılı yatırım teşvik belgemizin yatırım tamamlama vizesinin yapıldığı 06.01.2017 tarihli ve 67577454-401.06-E.2630 sayılı T.C. Ekonomi Bakanlığı yazısıyla Şirketimize tebliğ edilmiştir.

İhracat Siparişi Açıklaması – 13.01.2017

İngiltere ve Hırvatistan’a ihraç edilmek üzere Helm ve Keytrade firmalarından sırasıyla 3.300 ton CAN ve 8.000 ton DAP gübre siparişi alınmıştır. Siparişlerin toplam tutarı 3,0 milyon USD olup, sevkiyatların Ocak ayında tamamlanması planlanmaktadır. Ödemeler mal mukabilidir.

 

İhracat Açıklaması – 03.01.2017

Yunanistan ve İngiltere’ye ihraç edilmek üzere Teotrade ve Helm firmalarından sırasıyla 3.000 ton AS ve 6.500 ton AN gübre siparişi alınmıştır. Siparişlerin toplam tutarı 1,6 milyon USD olup, sevkiyatların Ocak ayında tamamlanması planlanmaktadır. Ödemeler mal mukabilidir.

İŞ YATIRIM – BAGFS Hisse Haber Analiz- 22.12.2016

Kapanış (TL) : 9.57 – Hedef Fiyat (TL) : 10.5 – Piyasa Deg.(TL) : 431 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.29 BAGFS TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 9.72

Bağfaş yeni granül CAN/AN tesisindeki teknik problemlerin çözümü için servis anlaşmas imzaladı
Bağfaş SNC-Lavalin SA/NV firması ile CAN/AN tesislerindeki teknik problemlerin çözümü için mühendislik, malzeme tedarik ve denetim-gözetim hizmetlerinin yanısıra süreç operasyonlarının düzenli olarak gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi hizmetlerini kapsayan 4mn euro bedelli bir sözleşme imzaladığını açıkladı. Açıklamaya göre iyileştirme çalışmalarına 2017 yılında başlanması bekleniyor. Tesiste yaşanan teknik problemler hem hacimleri baskılıyor hem de kalite pronlemleri nedeni ile ürünlerin Avrupa piyasalarına ihracı için engel yaratıyordu bu nedenle biz bu anlaşmayı şirketin önümüzdeki dönem büyümesi ve karlılığı için olumlu karşılıyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – BAGFS Hisse Haber Analiz- 22.12.2016

Bağfaş (BAGFS, Sınırlı Pozitif): Şirket ile SNC-Lavalin SA/NV firması arasında ThyssenKrupp Industrial Solutions AG’ye anahtar teslimi ihale edilen CAN/AN tesisinin; kurulu kapasitesi olan 2.000 ton/gün Kalsiyum Amonyum Nitrat (CAN) ve 1.550 ton/gün stabilize Amonyum Nitrat (AN)’ın Avrupa piyasalarına ihraç edilecek kalitede üretim yapmasını teminen mühendislik, malzeme tedarik ve denetim-gözetim hizmetlerinin yanı sıra süreç ve operasyonların düzenli olarak gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi hizmetlerini kapsayan bir sözleşme imzalanmıştır. İyileştirme çalışmalarına 2017 yılında başlanacak ve bu çalışmalara dek tesis üretime devam edecektir. Sözleşme bedeli 4mn EUR’dur.

Bağfaş AN/CAN Tesisinde İyileştirme Yapacak – 21.12.2016

SNC-Lavalin ile CAN/AN üretim tesisinin iyileştirilmesine yönelik sözleşme imzalanması hk.açıklama

Şirketimiz ile SNC-Lavalin SA/NV firması arasında ThyssenKrupp Industrial Solutions AG’ye anahtar teslimi ihale edilen CAN/AN tesisinin; kurulu kapasitesi olan 2.000 ton/gün Kalsiyum Amonyum Nitrat (CAN) ve 1.550 ton/gün stabilize Amonyum Nitrat (AN)’ın Avrupa piyasalarına ihraç edilecek kalitede üretim yapmasını teminen mühendislik, malzeme tedarik ve denetim-gözetim hizmetlerinin yanı sıra süreç ve operasyonların düzenli olarak gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi hizmetlerini kapsayan bir sözleşme imzalanmıştır. İyileştirme çalışmalarına 2017 yılında başlanacak ve bu çalışmalara dek tesis üretime devam edecektir. Sözleşme bedeli 4.000.000 EURO’dur.

Bağfaş’ta Yeni İhracat Açıklaması – KAP – 20.12.2016

Romanya’ya ihraç edilmek üzere Trammo firmasından 10.050 ton CAN gübre siparişi alınmıştır. Siparişin tutarı 1,1 milyon USD olup, sevkiyatlar Aralık ayında tamamlanacaktır. Ödemeler mal mukabilidir.

BAGFAS – Sipariş ve Üretim Duyurusu – KAP- 06.12.2016

08.06.2016 tarih ve 12418 sayılı Nitratlı gübrelerle ilgili Bakan talimatı gereği %33 AN, %26 CAN, Potasyum Nitrat ve Sodyum Nitrat gübrelerinin satışlarının Şirketimizce durdurulduğu 09.06.2016 tarihinde duyurulmuştu.

AN ve CAN ürünlerimiz için söz konusu yurt içi satış yasağı halen devam etmekte olup, gelişmeler olması halinde kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Ukrayna ve Yunanistan’a ihraç edilmek üzere Helios-Agrofert ve Teotrade firmalarından toplam 3.020 ton CAN ve AS gübre siparişi alınmıştır. Siparişlerin toplam tutarı 402.540,- USD olup, sevkiyatlar Aralık ayında tamamlanacaktır. Ödemeler mal mukabilidir.

 

HSBC – Bağfaş Bandırma BAGFS Hisse Analiz- 21.11.2016

HSBC’nin güncellediği “The Fertile Crescent – Global Kimyasal Tarım/Gübre Sektörü Raporu”’nda Türkiye’den de takipte bulunan ilgili üç şirket – Bagfaş, Gübretaş ve Tekfen Holding – yeralıyor. Global olarak gerileyen gübre fiyatları, yapılan yeni yatırımlar ve değerleme parametlerinde yaşanan değişimleri (faizlerdeki artış, TL’de devam eden zayıflık) göz önüne alarak güncellediğimiz değerleme ve tavsiyelerimize göre Türk Gübre üreticileri için 2016 yılı zayıf satış fiyatları, devam eden azotlu (nitratlı) gübre satış yasağı ve zayıf TL gibi olumsuzluklar altında kapanıyor.

Son haftalarda global gübre fiyatlarındaki düşüş trendi son bulmuş gözükse de fiyatlar halen oldukça düşük seviyelerde seyrediyor. Buna ilaveten karlılık açısından oldukça önemli olan azotlu gübrelerde 1.çeyrekteki ana sezona yaklaşılırken satış yasağının devam ediyor oluşu şirketlerin 2017 yılı performansını olumsuz etkileyebilir.

Bagfaş’ın yeni AN/CAN yatırımına ilişkin devam eden dava Türkiye’de azotlu gübre satış yasağı başlıca olumsuzluklar olarak öne çıkıyor. Azotlu gübre sezonu (1Ç 2017) için daha düşük satış hacimleri varsayımıyla temkinli bir görünüm tercih ediyoruz. Hedef fiyatımızı
11.3 TL’den 11.1 TL’ye indiriyoruz ve Tut önerimizi sürdüyoruz.

İŞ YATIRIM – Bağfaş Bandırma BAGFS Hisse Analiz- 02.11.2016

İş Yatırım – Şirket Raporu: Bağfaş   Getiri Potansiyeli:17%

Nitratlı gübre satış yasağı ve AN/CAN tesisinde yaşanan teknik problemler Bağfaş’ın hacimlerini baskılıyor. Bağfaş 2015 yılın ikinci yarısında test üretimine başlayan yeni AN/CAN tesisinde teknik aksaklıklardan dolayı kapasite ve ürün kalitesi ile ilgili problemler yaşamaya devam ediyor. Hatırlatmak gerekirse Bağfaş tesiste ana yüklenici olan Alman ThyssenKrupp bütün teknik yükümlülüklerini yerine getirmediği için son ödemeyi yapmamıştı. Bunun üzerine ThyssenKrupp olayı uluslararası tahkim mahkemesine taşıdı. Sürecin bir süre daha uzayacak gibi görünmesi önümüzdeki döneme ilişkin belirsizlikleri artırıyor. Ayrıca Hükümet halihazırda Şubat 2017’ye kadar uygulamada olan nitratlı gübre yasağının kaldırılıp kaldırılmayacağı ile ilgili kararını henüz vermedi. CAN için yasağın daha erken kaldırılması yada yasağın Şubat 2017‘nin sonrasına uzaması ihtimalleri söz konusu. Yılın ilk çeyreklerinin nitratlı gübrelerin en yoğun kullanıldığı çeyrek olması nedeniyle kararın bu kritik dönemden önce verilmesini bekliyoruz.

Tavsiyemizi TUT’a çekiyoruz. Zayıf gelen 3Ç16 sonuçları sonrası ve belirsizliklerin halen devam ediyor olması nedeni ile tahminlerimizde aşağı yönlü revizyon yaptık. 2016-2018 dönemi için FAVÖK tahminimiz ortalama %10, net kar tahminimizi ortalama %30 aşağıya çektik. Hedef değerimiz 14.4TL/hisseden 12.3TL/hisseye geriledi. Yeni hedef değerimize %17 getiri potansiyeli sunan hisseler için tavsiyemizi AL’dan TUT’a çekiyoruz. 8.0x Firma Değeri/FAVÖK çarpanı ile işlem gören hisseler benzerlerine sadece %3 iskonto ile işlem görmektedir.

İŞ YATIRIM – Bağfaş Bandırma BAGFS Hisse Analiz 3Ç16 – 01.11.2016

Kapanış (TL) : 10.8 – Hedef Fiyat (TL) : 14.4 – Piyasa Deg.(TL) : 486 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.33 BAGFS TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 33.33

BAGFS 3Ç16: Zayıf operasyonel performans
Bagfas 3Ç16’da 9.7mn TL net zarar açıkladı. Bizim beklentimiz 10mn TL’ye paralel gelirken piyasa beklentisi olan 13mn TL’den daha iyi gerçekleşti. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise 18.5mn TL net zarar söz konusuydu. Operasyonel karı yıllık bazda daralmasına ve beklentilerin altında kalmasına rağmen finansman giderlerindeki düşüş nedeni ile net kar yıllık bazda iyileşti. Gelirleri yıllık bazda +4 artış göstererek 96mn TL’ye yükseldi (İş:91mn TL, piyasa:76mn TL). Hacimlerdeki %35’lik güçlü artış düşük seyreden gübre fiyatları nedeni ile gelirlere yansımadı. FAVÖK yıllık bazda %60 daralma göstererek 6mn TL’ye geriledi ve beklentilerin altında gerçekleşti (İş: 9mn TL, piyasa: 11mn TL). Operasyonel karın yıllık bazda ciddi düşüş göstermesi ve beklentilerin altında kalması nedeni ile piyasanın olumsuz tepki verebileceğini düşünüyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Bağfaş Bandırma BAGFS Hisse Analiz 3Ç16 – 01.11.2016

Bağfaş Bandırma (BAGFS, Nötr): Bagfaş’ın 3. çeyrek net dönem zararı 9,7mn TL ile 13mn TL’lik piyasanın zarar beklentisinin altında gerçekleşmiştir. Şirketin 3Ç2015’teki net dönem zararı 18,5mn TL idi. Bagfaş’ın zararının geçen seneye göre daralmasında ana etken, esas faaliyetlerinden diğer giderlerinin, kur farkı giderlerindeki düşüşe istinaden azalmasıdır. Şirketin satış gelirleri 3Ç2016’da bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,5 oranında artmış 96,4mn TL olmuştur. Öte yandan, satışların maliyetindeki yüksek artış sebebiyle brüt kar %0,6 gerilemeyle 18,2mn TL’yi göstermiştir. Buna bağlı olarak brüt kar marjı 1,5 puan düşüşle %18,9 olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderlerdeki artış %36 olmuş ve olumsuz bir görüntü sergilemiştir.

Diğer faaliyetlerden giderler geçen seneki 16,5mn TL’den bu sene 3. çeyrekte 6,2mn TL’ye gerilemiştir. Bu kalemdeki 10,3mn TL’lik gerileme, net zararın azalmasındaki ana faktördür. Bu gelişmeler neticesinde, faaliyet karı 2,4mn TL olmuştur. Şirket geçen sene esas faaliyetlerinden 4,8mn TL zarar kaydetmişti. Bagfaş’ın 3Ç2016 yatırım gelirleri geçen yıla göre 5,9mn TL azalarak 4,2mn TL olmuştur. Bunun sebebi kur farkı gelirlerindeki 6mn TL’lik gerilemedir. Finansman tarafında ise giderler geçen sene aynı döneme göre 6,6mn TL azalarak 22,1mn TL seviyesini göstermiştir. Şirketin 3. çeyrek vergi geliri 1mn TL artışla 5,8mn TL olmuştur. 3. çeyrek zarar rakamlarıyla birlikte Bağfaş’ın 9 aylık net karı 1,9mn TL olmuştur. Geçen sene aynı dönemde şirket 3,8mn TL net kar açıklamıştı.

ZİRAAT YATIRIM – Bağfaş Bandırma BAGFS Hisse Analiz 2Ç16 – 10.08.2016

Bagfaş Gübre (BAGFS, Negatif): Bagfaş Gübre 2Ç2016’da 3,2mn TL zarar açıkladı. Bir önceki yılın ikinci çeyreğinde 6,2mn TL kar açıklamıştı. Piyasa beklentisi 7mn kar TL idi. Şirketin satış gelirleri 2.çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %35,5, satışların maliyeti %23,2 geriledi. Şirketin brüt karı %93,3 düşüşle 1,2mn TL oldu. Buna bağlı olarak brüt kar marjı 14,5 puan gerilemeyle %1,6 oldu. Operasyonel giderlerdeki artış %9,1 olurken, esas faaliyetlerden diğer gelirler geçen seneki 4mn TL’lik zararın aksine 5,2mn TL gelir olarak gerçekleşti. Şirket 2. çeyrekte 2,5mn TL faaliyet zararı yazdı. Geçen sene aynı çeyrekte 6,2mn TL faaliyet karı kaydetmişti.

Yatırım faaliyetlerinden gelirler neredeyse 2 katına çıkarak 2,3mn TL olmasına karşın, finansman öncesi faaliyetlerden yine de 210bin TL zarar kaydedildi. 2Ç2016’da finansman giderleri geçen sene aynı dönemin 5 kat yukarısında 3,8mn TL olarak gerçekleşti ve zarar rakamını artırıcı etkide bulundu. 859bin TL’lik vergi gelirine karşın, 3,2mn TL’lik zarar oluştu. Bagfaş’ın ikinci çeyrek sonuçları ile birlikte Ocak-Haziran dönemi karı 11,6mn TL olarak gerçekleşmiş ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %48,1 düşüş kaydetmiştir.

OYAK YATIRIM – Bağfaş Bandırma BAGFS Hisse Analiz 2Ç16 – 10.08.2016

BAGFS: Yılın ikinci çeyreğinde 3 milyon TL zarar açıklarken piyasa beklentisi 7.5 milyon TL kar açıklaması yönündeydi. Beklenenden kötü gelen karda düşük gelirler ve zayıf marjlar etkili oldu. Şirketin gelirleri %75 azalırken bunda nitrojen bazlı ürünlerin Haziran ayı başlarında yasaklanması da etkili oldu. Diğer taraftan şirketin VAFÖK marjı ise %11.4 ile beklenti olan %15 seviyesinin altında gerçekleşirken VAFÖK 8.5 milyon TL oldu (beklenti 25.5mn TL).

HALK YATIRIM – Bağfaş Bandırma BAGFS Hisse Analiz 2Ç16 – 10.08.2016

BAGFS 2Ç16’da, kâr beklentilerinin aksine, net zarar açıkladı. Bagfas yılın ikinci çeyreğinde 1 milyon TL’lik net kâr beklentimiz (piyasanın en düşük beklentisi) ve ortalama piyasa beklentisi olan 7 milyon TL’lik net kârın aksine 3,2 milyon TL net zarar açıkladı (2015 yılının aynı döneminde ise 6,2 milyon TL net kâr açıklamıştı). Şirketin ikinci çeyrekte net satış gelirleri, ortalama piyasa beklentisinin %55, bizim beklentimizin %54 altında, yıllık bazda %35 gerileyerek 75 milyon TL olurken  yurt dışı satış gelirlerinde yıllık bazda %94 gerileme, yurt içi satış gelirlerinde ise %20 artış yaşandı.

Ancak yurt dışı BayWa AG ve Trammo AG ile imzalanan sözleşmelerle yıllık toplam 320.000 ton CAN siparişi bulunan şirketin sözleşme kapsamında satışların henüz gerçekleşmemiş olması ve yılın ikinci yarısında gerçekleşecek olması, satış gelirleri açısından katalizör olmaya devam edebilir diye düşünüyoruz.

Operasyonel kârlılık beklentilerin oldukça altında kaldı. İkinci çeyrekte FAVÖK yıllık bazda %29 gerileyerek 8,5 milyon TL seviyesinde gerçekleşirken, beklentimiz olan 23 milyon TL’nin oldukça altında kaldı (ortalama piyasa beklentisi 26 milyon TL). 2Ç15’te %10,5 seviyesinde gerçekleşen FAVÖK marjı ise cirodaki düşüş nedeniyle 2Ç16’da %11,4’e yükseldi. Faaliyet giderlerinde ise ağırlıklı olarak pazarlama ve satış giderlerinin etkisiyle yıllık bazda %9,1 artış yaşandı ve operasyonel kârlılıktaki kötüleşmenin nedenlerinden biri oldu.

Operasyonel olmayan tarafta ise, 2Ç15’te kaydedilen 3,6 milyon TL’lik esas faaliyet dışı net giderlerin aksine bu çeyrekte oluşan 3,6 milyon TL’lik net esas faaliyet dışı gelirin net zararı bir miktar azalttığını görüyoruz. Sonuç olarak, hem bizim hem de ortalama piyasa beklentisine göre kötüleşen sonuçların hisse performansına etkisinin ‘negatif’ olacağını düşünüyoruz.

Şirket ile yapacağımız görüşme sonrasında tahminlerimizde güncelleme yapacağız. Mevcut durumda 12-aylık hedef fiyatmızı 13,92 TL, tavsiyemizi de ‘EKLE’ yönünde koruyoruz.

AK YATIRIM – Bağfaş Bandırma BAGFS Hisse Analiz 2Ç16 – 10.08.2016

Bagfas (BAGFS TI) 2Ç16’da 3 milyon TL net zarar açıkladı. Rakam konsensus (7 milyon TL) ve bizim (12 milyon TL) net kar beklentimizin bir hayli altında. Sapmanın temel nedeni ihracat gelirlerindeki (3 milyon TL, 2Ç15= 54 milyon TL) düşüş ve finansal giderlerdeki artış olarak görünüyor. Yurtiçi satışlarda ise AN/KAN gübre yasağının ardından, kapasite artışına rağmen sadece %20 nispetinde artış sağlandı. Genel yönetim giderleri (8 milyon TL) olarak beklentilerimizden düşük gelse de, düşen ciroyla birlikte azalan operasyonel kaldıraçtan ötürü FAVÖK marjı %11.4 olarak gerçekleşti. Operasyonel olarak şirketin beklentilerin altında performans gösteren şirket için 2016T ciro tahminimizi 720 milyon TL’den 610milyon TL’ye çekerken, FAVÖK ve net kar tahminlerimizi ise sırasıyla, 97 milyon TL’den 81milyon TL’ye ve 43milyon TL’den 33milyon TL’ye çekiyoruz. Azalan nakit akım tahminlerimizle birlikte hedef fiyatımızı 14.00 TL’den 13.28 TL’ye revize ediyoruz. Sonuçların hisse senedi performansı için negatif olmasını bekliyoruz.

İŞ YATIRIM – Bağfaş Bandırma BAGFS Hisse Analiz 2Ç16 – 10.08.2016

Kapanış (TL) : 11.73 – Hedef Fiyat (TL) : 14.4 – Piyasa Deg.(TL) : 528 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.59 BAGFS TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 22.76

BAGFS 2Ç16 – Sonuçlar beklentilerin altında

Bagfas 3mn TL net kar zarar açıklarken piyasanın 8mn TL net kar bizim 5 mn TL net kar beklentimizin gerisinde kaldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise 6mn TL net kar açıklanmıştı. Net karın beklentilerin altında kalması genel olarak operasyonel karlılığın beklentilerin altında kalmasından kaynaklandı. Yurt içi satış hacmindeki artışa rağmen yurtdışı satışlardaki daralma ve daha düşük fiyatlar nedeni ile gelirler yıllık bazda %35 daralarak 75mn TL seviyesine düştü. Piyasa beklentisi 163mn TL’nin bir hayli altında kaldı. Gelirlerdeki düşüşe paralel FAVÖK yıllık bazda %29 oranında daralarak 9mn TL seviyesinde gerçekleşti. adı. Piyasa beklentisi 26mn TL’nin oldukça altında kaldı. Operasyonel sonuçların beklentilerin oldukça altında kalmış olmasının bugün hisse fiyatını üzerinde negatif etki yaratmasını bekliyoruz.

 

AK YATIRIM – Bağfaş Bandırma BAGFS Hisse Yorumu – 20.06.2016

Bagfaş hisseleri için getiri beklentimizi “Endekse Paralel” olarak koruyoruz. Bununla birlikte 12 aylık hedef fiyatımızı 14,00 TL (önceki: 15,28 TL) seviyesine indiriyoruz.

AN (Amonyum Nitrat) / CAN (Kalsiyum Amonyum Nitrat) tesisi şirketin üretim kapasitesinin yarısını oluşturmaktadır  bu sebeple, 9 Haziran’da nitratlı gübrelere getirilen satış yasağının Borsa’ya kote gübre şirketleri arasında en fazla Bagfaş’ı etkilemesini bekliyoruz. Şirketin AN / CAN tesisi küçük çaplı işletme problemleri ile birlikte 2015 yılının sonlarına doğru hizmete girmişti. Getirilen yasakla birlikte şirketin kısa-orta vadeli finansal performansının zayıf kalacağını tahmin ediyoruz. 2016 için FAVÖK tahminimizi 125 milyon TL’den 97 milyon TL’ye indirirken, net kâr tahminimizi ise 55 milyon TL’den 43 milyon TL’ye çekiyoruz. Daha düşük nakit akışlarına bağlı olarak hedef fiyatımızı düşürürken, hissenin son üç ayda endeksin %13 gerisindeki performansına bağlı olarak ‘Nötr’ görüşümüzü koruyoruz.

Gübre yasağından en fazla etkilenecek şirket. Hükümet, son dönemde artan terör olaylarına önlem olarak nitrat bazlı gübrelerin satışına yasak getirdi. Bagfaş’ın nitrat bazlı gübre üretimi 600 bin tonluk kapasitesi ile toplam kapasitesinin yarısını oluşturuyor. Bu nedenle yasağın Borsa’daki diğer gübre şirketlerine göre Bagfaş üzerinde daha fazla olumsuz etkisinin olmasını bekliyoruz. Yasağın 2017 Şubat ayı itibarıyla kaldırılması öngörülüyor. Nitratlı gübrelerde yüksek sezon yıl sonuna doğru başladığından, şirketin sadece 2016’da değil ve 2017 yılında da finansallarının bu durumdan olumsuz etkileneceğini düşünüyoruz. Diğer taraftan bu yüksek kapasitenin tamamen ihracata yönlendirilmesini de mümkün görmüyoruz. Bunlara ek olarak, global çapta gübre fiyatlarının düşüşüne bağlı olarak Şirket için 2016 ciro tahminimizi 940 milyon TL’den 720 milyon TL’ye, 2017 ciro tahminimizi ise 1 milyar TL’den 905 milyon TL’ye indiriyoruz.

KDV indirimi gübrede iç talebi desteklemeye devam edebilir. 4Ç15’te KDV indirimi beklentisiyle oluşan ertelenmiş talep, iç satışların 1Ç16’da iki kattan daha fazla artışla 252.370 tona, cironun da 247 milyon TL’ye ulaşmasını sağladı. Bagfaş ve sektör için KDV indiriminin yanı sıra, artan tarımsal mekanizasyon ve tarım arazilerinin birleştirilme çalışmalarının da gübre talebini desteklediğini belirtebiliriz. 2020’ye kadar Bagfaş’ın satış gelirlerinin %15 ortalama büyüme ile 1 milyar 250 milyon TL’ye ulaşacağını tahmin ediyoruz.

Olumsuzluklara rağmen, yarı entegre bir işletme olması sayesinde şirketin kâr marjlarını korumasını bekliyoruz. Bagfaş kendi sülfirik ve fosforik asit üretimini gerçekleştiren yarı entegre bir şirkettir. Şirket, piyasa koşullarına da bağlı olarak asit ve gübre satışı yoluyla kârlılığını maksimize etmekte. 2016 tahminlerimize göre, Bagfaş’ın %13,5 FAVÖK marjı gerçekleştirmesini bekliyoruz. Uzun dönemde bu marjın %13 – %14 düzeyinde sürdürülebilir olduğuna inanıyoruz.

 

Bağfaş Bandırma BAGFS KAP Açıklaması – 08.06.2016

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde faaliyet gösteren Türkiye’nin en büyük gübre fabrikalarından Bagfaş, Tarım Bakanlığı’nın aldığı karar doğrultusunda, yüzde 33 AN, yüzde 26 CAN, potasyum nitrat ve sodyum nitrat gübrelerinin satışlarının durdurulduğunu açıkladı.

Şirket KAP’a yaptığı açıklamada, CAN üretiminin devam ettiğini kaydetti. Bagfaş hisseleri saat 15.21 itibariyle yüzde 2.5 düşüşle 12.48 liradan işlem gördü.