Ana Sayfa Raporlar Hisse Yorumları Bağfaş Bandır...

Bağfaş Bandırma BAGFS Hisse Analiz ve Yorumları

bagfas-hisse-yorumları-08

Bağfaş Bandırma BAGFS hisse senedi ile ilgili tüm güncel hisse analiz, haber,rapor ve hisse yorumlarını aşağıda sıralı halde bulabilirsiniz. Kurum ve uzmanların BAGFS ile ilgili çıkmış tüm hisse analiz ve yorumlarını, haber,veri ve raporları bu sayfadan takip edebilirsiniz.

Tacirler Yatırım – Bağfaş BAGFS Hisse Analiz 1Ç22 – 11.05.2022

Bagfaş – 1Ç22 sonuçlarını 141 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 9 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 800 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %156 arttı. Şirket, 1Ç22’de 312 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %274 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1233 baz puan artarak %39 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 1317 baz puan arttı ve %39 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 85 baz puan azaldı ve %02 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 465,5 milyon TL (1Ç21: -125,0 milyon TL ve 4Ç21: 110 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %20,9 (1Ç21: -%12,0 ve 4Ç21: 6,3%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %86 artarak 682 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 0,8 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0,9 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 7,1 F/K çarpanından ve 3,2 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

Tacirler Yatırım – Bağfaş BAGFS Hisse Analiz 2Ç21 – 20.08.2021

Bagfaş – 2Ç21 sonuçlarını 17.9 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 24.3 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 367.7 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %74 arttı. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %155 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %50 oldu. (2Ç20: %28) Şirket, 2Ç21’de 110.4 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %170 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1063 baz puan artarak %30.0 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 1200 baz puan arttı ve %29.3 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 76 baz puan azaldı ve %2.9 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise -104.4 milyon TL (2Ç20: -104.2 milyon TL ve 1Ç21: -84.6 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı -%8.7 (2Ç20: – %10.9 ve 1Ç21: -8.1%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %11 azalarak 388.2 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 1.4 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.9 olarak kaydedilmiştir.

 

Geçici Faaliyet Belgesi başvurusunun sonuçlanması – 11.08.2021

KAP Açıklaması: 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında alınması gereken çevre izni için T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yaptığımız Geçici Faaliyet Belgesi başvurumuz, Bakanlık tarafından bugün, 11.08.2021 tarihinde, uygun bulunarak kabul edilmiş olup ekte paylaşılmaktadır.

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği’nin rutin bir uygulaması olarak Çevre İzin Belgesi için öncelikle Geçici Faaliyet Belgesi alınması mecburiyeti olup bu kapsamda Şirketimize belge verilmiştir. Geçici Faaliyet Belgesi işletmelerin faaliyette bulunabilmeleri için çevre izni öncesi verilen belgeyi ifade etmektedir. Alınan Geçici Faaliyet Belgesi fosforik asit tesisimiz haricindeki tüm tesislerimizi kapsamakta olup üretim ve satış faaliyetlerimiz bugüne kadar olduğu gibi devam edecektir. Fosforik asit tesisimiz ile ilgili iyileştirme ve bakım çalışmaları devam etmekte olup Bakanlık ile gerekli izin süreci takip edilmektedir. Sürece ilişkin gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Balıkesir 1. İdare Mahkemesi – Faaliyetlerin Durdurulmasına İlişkin Yürütmenin Durdurulması Kararı – 16.07.2021

KAP Açıklaması: 12 Temmuz 2021 tarihli duyurumuzda belirtildiği üzere, T.C.Balıkesir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 11.06.2021 tarihli ve E-64275756-858- 1102881 sayılı İdari Yaptırım Karar tutanağına konu idari para cezası ve tesis faaliyetlerinin durdurulması idari işlemlerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali talepli olarak 9 Temmuz 2021 tarihinde İdare Mahkemesi nezdinde Şirketimizce dava ikame edildiği belirtilmiştir.

Tarafımızca dava konusu edilen idari yaptırım kararının davalı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın savunmasından sonra yeni bir karar verilinceye kadar yürütmesinin durdurulmasına Balıkesir 1. İdare Mahkemesi tarafından karar verilmiş olup karar şirketimiz avukatlarına 16.07.2021 tarihinde tebliğ edilmiştir.

Faaliyetler Hakkında Durum Bilgisi – 12.07.2021

KAP Açıklaması: 21 Haziran 2021 tarihli KAP açıklamamızda belirttiğimiz gibi, çevre izin/lisans işlemlerine ilişkin yükümlülüklerimizi yerine getirmek adına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın talimat ve koordinasyonunda gerekli iş ve işlemleri yürütmeye devam etmekteyiz. Bu kapsamda T.C Balıkesir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan incelemeler neticesinde, 09.07.2021 tarihinde “İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı” alınmıştır.

Ayrıca, 14 Haziran 2021 tarihli KAP açıklamamız doğrultusunda, ilgili idarenin 11.06.2021 tarihli ve E-64275756-858-1102881 sayılı İdari Yaptırım Karar Tutanağına konu idari para cezası ve tesis faaliyetin durdurulması idari işlemlerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali talepli olarak 9 Temmuz 2021 tarihinde İdare Mahkemesi nezdinde dava ikame ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.

 

DENİZ YATIRIM – Bağfaş BAGFS Hisse Yorum – 15.06.2021

BAGFS; Üretimi durdurma kararıyla ilgili açıklama / sınırlı olumsuz

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Bağfaş Gübre Fabrikası’ndaki faaliyetleri durdurma kararı sonrası, Şirket tarafından KAP’a açıklamada bulunuldu. Buna göre Balıkesir İli Erdek İlçesi Bandırma – Erdek Karayolu 10. km’de faaliyette bulunan Sülfürik Asit, Fosforik Asit, Nitrik Asit ve AS, CAN/AN, Dap/Npk tesislerinde işletmenin tüm faaliyetlerinin verilen 50 günlük sürenin sonunda durdurulacağı hususu 12.06.2021 Cumartesi günü tebliğ edildi. Şirket’ten yapılan açıklamada Bakanlık çerçevesinde alınan karara karşı yasal hakların kullanılacağı bildirildi.

Şirket tarafından bloombergHT’ye yapılan açıklamalarda ise suya veya atmosfere zehir atılmadığı, tesislerin en yeni kurulmuş tesislerden olduğu ve ek yatırımın planlanmadığı belirtildi.

Bağfaş yatırımcı ilişkileri ile yapmış olduğumuz görüşmeye göre; hafta sonu yapılan kapsamlı denetimde deniz kirliliği konusu dışında birkaç konuda kanuna aykırılık bulunmuş, sözleşmeli satışlar olduğu için tesisin üretim yapmaya devam etmesine izin verilmiş, ancak kanuna aykırılığı düzeltmesi için 50 gün süre verilmiştir. Eğer bu süre içinde düzeltebilirse yeniden denetim yapılacak ve yeterli bulunursa üretim devam edecek. Eğer 50 gün içinde tamamlanamazsa üretim kanuna aykırılık giderilinceye kadar durdurulacak. Şirket, üretim kesintisi olmaması için en kısa sürede tamamlamaya çalışacak ancak yapım/inşa işlerinin tamamlanmaması / uzaması riski bulunuyor. Şirket ile ilgili basında ve sosyal medyada yer alan haberlerin yanı sıra üretim kesintisi riski ve oluşacak maliyetler nedeniyle işlemlerin yeniden açılması durumunda hisse üzerinde baskı görülebileceğini düşünüyoruz.

Bakanlık tarafından gerçekleştirilen denetimler ve kararlar sonrası 13 Haziran tarihinde duyurulan yönerge ile BAGFAŞ’ın Balıkesir’de bulunan üretim tesisi geçici bir süre ile faaliyetlerine ara verdiği basında yer aldı. Bunun üzerine bu sabah piyasa açılmadan 09:40’da gelen KAP (Kamu Aydınlatma Platformu) bildirimiyle de Şirket’in Borsa İstanbul’da işlem gören hisselerinin, geçici bir süre ile alım-satıma dahil edilmeyeceği ve işleme kapalı olacağı duyurulmuştu.

Bagfaş Yakın İzleme Pazarına

Payları Yıldız Pazar’da işlem gören Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş.’nin 14/06/2021 tarihinde KAP’ta duyurduğu özel durum açıklaması dikkate alınarak, Kotasyon Yönergesinin 35/1-e maddesi kapsamında Şirket paylarının Yakın İzleme Pazarı’na alınmasına, 35/3 maddesi kapsamında Şirket paylarının işlem sırasının 15/06/2021 günü sonuna kadar kapalı kalmaya devam etmesine ve 16/06/2021 tarihinden itibaren Yakın İzleme Pazarı’nda tekrar açılmasına karar verilmiştir.

DENİZ YATIRIM – Bağfaş BAGFS Hisse Analiz Haber – 26.01.2021

BAGFS; %200 bedelli sermaye artırımı / nötr / Bağfaş 45.000.000 TL olan sermayesinin esas sermaye sisteminde 90.000.000 TL (%200) bedelli sermaye artırımı ile 135.000.000 TL’ye yükseltilmesine karar verdi. Sermaye artırımına yönelik olarak SPK ve takiben Ticaret Bakanlığı’na başvurulacak, gerekli izinlerin alınmasının ardından sermaye artırımı kararı yapılacak ilk Genel Kurul’un onayına sunulacak. Haberi hisse için nötr olarak değerlendiriyoruz. Öte yandan gübre fiyatlarındaki olumlu trend dolayısıyla hisseye yönelik ilginin kısa vadede sürebileceğini tahmin ediyoruz. Hissenin son 6 aylık dönemde nominal bazda %77 oranında yükselirken, endeksin %37 üzerinde performans sergilediğini hatırlatalım.

DENİZ YATIRIM – Bağfaş BAGFS Hisse Analiz 3Ç20 – 10.11.2020

BAGFS; 3Ç20’de zayıf sonuçlar açıkladı / olumsuz / Bağfaş, 3Ç20’de 226 milyon TL gelir, 38 milyon TL FAVÖK ve 73 milyon TL zarar açıkladı. Ortalama piyasa beklentisi bulunmamaktadır. Cirodaki azalış ve zarar rakamı dikkate alındığında sonuçların sonuçların hisse performansı üzerinde kısa vadede olumsuz bir etki yaratabileceğini düşünüyoruz. Şirket’in toplam satış hacmi 3. çeyrekte önceki yılın aynı dönemine kıyasla %22 azalışla 161 bin ton düzeyinde gerçekleşmiştir. Toplam satış gelirleri ise bu dönemde yıllık %6 oranında azalmıştır.

Brüt kar marjında ılımlı bir azalış görülürken, faaliyet giderlerinin satışlara oranının azaltılmasına bağlı olarak FAVÖK marjı 3Ç19’a kıyasla 60 baz puan artış göstermiştir. 3Ç19’da 26,9 milyon TL olan net finansal gelir elde eden Şirket bu çeyrekte 123,5 milyon TL net finansal gider kaydetti. Bu dönemde diğer giderler ve finansman giderleri altında nette sırasıyla 30,5 milyon TL ve 106,9 milyon TL kur farkı giderleri oluştu. Şirket’in yatırımların finansmanı amacıyla kullandığı ağırlıklı olarak Euro cinsi olan kredilere bağlı olarak Eylül sonu itibariyle 675 milyon TL net borç, 536 milyon TL tutarında döviz açık pozisyonu bulunmaktadır (Haziran sonu: 624 mln TL net borç, 669 mln TL döviz açık). Net borç/ FAVÖK oranı bu dönemde 4,0x düzeyine yükselmiştir (Haziran sonu: 3,7x).

TACİRLER YATIRIM – Bağfaş BAGFS Hisse Analiz 3Ç20 – 10.11.2020

Bagfaş – 3Ç20 sonuçlarını 73.1 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 60.3 milyon TL net kar açıklamıştı. Net satışlar 226 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %6 düştü. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %40 azalış kaydetti ve net satışlardaki payı %38 oldu. (3Ç19: %47) Şirket, 3Ç20’de 38 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %2 azalış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 59 baz puan artarak %16.8 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 55 baz puan azaldı ve %15.0 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 82 baz puan azaldı ve %3.5 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise -133 milyon TL (3Ç19: -51 milyon TL ve 2Ç20: -104 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı -%14.1 (3Ç19: -%6.8 ve 2Ç20: -10.9%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %5 artarak 440 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 2.6 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 1.3 olarak kaydedilmiştir.

 

DENİZ YATIRIM – Bağfaş BAGFS Hisse Analiz 2Ç20 – 19.08.2020

BAGFS; Bağfaş 1Ç20’de zayıf sonuçlar açıkladı… Bağfaş, 1Ç20’de 305 milyon TL gelir, 63 milyon TL FAVÖK ve 15 milyon TL zarar açıkladı. Ortalama piyasa beklentisi bulunmamaktadır. Marjlardaki kötüleşme ve kur farkı giderleri Şirket’in ilk çeyrekte zarar açıklamasına neden olurken, sonuçlar hisse performansı üzerinde kısa vadede negatif bir etki yaratabilir. Şirket’in satış gelirleri 1Ç20’de önceki yılın aynı dönemine kıyasla %30 oranında artmıştır. FAVÖK marjı 1Ç19’a kıyasla 3,1 yüzde puan azalırken, FAVÖK yıllık %13 artışla 63 milyon TL düzeyinde gerçekleşti. Kur farklarına bağlı olarak diğer giderler ve net finansman giderlerinde görülen artış 1Ç sonuçlarını olumsuz yönde etkilerken, yatırım faaliyetlerinden gelirler ve ertelenmiş vergi geliri zararın daha fazla olmasını engelledi. 1Ç19’da 33,6 milyon TL olan net finansal giderler bu çeyrekte 60,4 milyon TL düzeyinde oluştu. Şirket’in Mart sonu itibariyle 615 milyon TL net borç, 703 milyon TL tutarında döviz açık pozisyonu bulunmaktadır.

TACİRLER YATIRIM – Bağfaş BAGFS Hisse Analiz 1Ç20 – 01.06.2020

1Ç20 sonuçlarını 15.0 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 0.7 milyon TL net kar açıklamıştı. Net satışlar 305 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %30 arttı. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %9 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %25 oldu. (1Ç19: %27) Şirket, 1Ç20’de 63 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %13 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 317 baz puan azalarak %20.7 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 292 baz puan azaldı ve %19.9 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 84 baz puan azaldı ve %3.2 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise -144 milyon TL (1Ç19: -23 milyon TL ve 4Ç19: -13 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı -%15.3 (1Ç19: -%5.2 ve 4Ç19: -1.5%) olarak kaydedildi. Negatif işletme sermayesinin yarattığı nakit akımına bağlı olarak, şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %21 azalarak 425 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 2.4 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 1.0 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 12.6 F/K çarpanından ve 7.1 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

ZİRAAT YATIRIM – Bağfaş BAGFS Hisse Analiz 1Ç20 – 01.06.2020

Bagfas Bandırma Gübre Fabrikaları(BAGFS, Sınırlı Negatif): Şirket’in 1Ç2020’de 15mn TL net dönem zararı açıklamıştır. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise 655bin TL kar kaydetmişti. Şirket’in satış gelirleri bu çeyrekte 305,4mn TL gerçekleşerek yıllık %29,8 oranında artarken, maliyetler %34,7 oranında artmış ve buna bağlı olarak da brüt kar yıllık %13,2 oranında artmış ve 60,8mn TL olmuştur. Operasyonel giderleri geçen yılın aynı dönemine göre %2,7 oranında artmış, diğer faaliyetlerden 37mn TL gider kaydedilmiştir. Böylece şirketin esas faaliyet karı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %46,1 oranında azalmış ve 14,1mn TL olmuştur. Yatırım tarafında 26,6mn TL gelir kaydedilirken, finansman giderleri 33,6mn TL’den 60,4mn TL’ye yükselmiş ve zarar kaydedilmesinde önemli etken olmuştur. Vergi öncesi zararı 19,7mn TL iken, 4,6mn TL vergi geliri sonrası şirketin net dönem zararı 15mn TL olmuştur.

 

OYAK YATIRIM – Bağfaş BAGFS Hisse Haber – 23.03.2020

Bağfaş, Resmi Gazete’de yayınlanan genelge kapsamında, T.C. Balıkesir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü tarafından gönderilen yazı doğrultusunda, 26 Mart 2020 tarihinde yapılması planlanan Olağan Genel Kurul toplantısının Nisan ayı sonrasında yapılmak üzere ertelendiğini açıkladı. Hatırlatmak gerekirse, Cuma günü Resmi Gazete’de yayınlanan “Organizasyonların Ertelenmesi” konulu genelge ile , koronavirüs salgınını önlemek amaçlı, her türlü bilimsel, kültürel, sanatsal ve benzeri toplantıların Nisan ayı sonuna kadar ertelenmesi uygun görülmüştü.

HALK YATIRIM – Bağfaş BAGFS Hisse Analiz 4Ç19 – 28.02.2020

Hisse Fiyatı: 16,04 TL Hedef Fiyat: 20,00 TL Getiri Potansiyeli: %25

Beklentimizin aksine gelen net zarar. Bagfaş yılın son çeyreğinde, beklentimiz olan 29,4 milyon TL net karın aksine 8,4 milyon TL net zarar açıkladı. Beklentimiz altında gerçekleşen satış hacmi ve operasyonel karlılık beklentimizin aksine gelen net zararda etkili oldu.

Satış gelirleri yıllık bazda güçlü artış kaydetti. Son çeyrekte net satış gelirleri, beklentimiz olan 245 milyon TL’nin %18,4 altında, yıllık bazda %183,7 artışla 200 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Beklentimizin altında gelen satış gelirlerinde, zayıf gerçekleşen satış hacmi etkili oldu. Yurt içi ve yurt dışı satış gelirleri, yıllık bazda sırasıyla %206,7 ve %148,1 artışlar kaydetti. Tonaj tarafında ise, ihraç edilen gübre satışları yıllık %166 artışla 96 bin tona, yurt içi gübre satışları da yıllık %416 artışla 85 bin ton seviyesine yükseldi. 3Ç19’da CAN üretimi 138,6 bin ton seviyesinde gerçekleşirken, kapasite kullanım oranı %84 seviyesinde gerçekleşti.

Brüt kar marjındaki iyileşme FAVÖK marjını destekledi. Geçen yılın aynı döneminde 6,1 milyon TL seviyesinde gerçekleşen FAVÖK 4Ç19’da beklentimiz olan 40,0 milyon TL’nin altında, yıllık bazda %314,0 artış ile 25,3 milyon TL seviyesinde gerçekleşirken, FAVÖK marjı %12,6 seviyesinde gerçekleşti. Yıllık bazda 7,6 puan iyileşme göstererek 4Ç19’da %9,2 seviyesine yükselen brüt kar marjı ve yıllık bazda 5,5 puan azalışla %3,5 seviyesine gerileyen faaliyet giderleri/satışlar rasyosu FAVÖK marjını destekledi.

Kur farkı gideri net zararı artırdı. Geçen yılın aynı döneminde ağırlıklı kur farkı gelirinin desteğiyle 77,4 milyon TL seviyesinde gerçekleşen net finansman gelirinin aksine 4Ç19’da kur farkı giderlerinin etkisiyle 54,4 milyon TL seviyesinde gerçekleşen net finansman gideri net zararı artırdı. Bununla birlikte geçen yılın aynı dönemine kıyasla 10 milyon TL azalmasına karşılık 44,8 milyon TL seviyesinde gerçekleşen ertelenmiş vergi geliri net zararı azalttı.

Tavsiyemizi AL olarak sürdürüyoruz. Beklentimizin altında gerçekleşen sonuçlara rağmen vergi finansalları sonrasında endekse relatif %9 negatif ayrışması nedeniyle son çeyrek finansallarının hisse performansına etkisinin sınırlı negatif olabileceğini düşünüyoruz. Beklentimizin altında gerçekleşen sonuçların ardından 2020 FAVÖK ve net kar tahminimizi sırasıyla %6 ve %9 aşağı yönlü revize ediyoruz. Tahminlerimizde yaptığımız aşağı yönlü revizyonlar, güncellediğimiz net borç ve benzer şirket modelimizi güncellememiz sonucunda, Bagfaş için 23,90 TL seviyesindeki 12-aylık hedef fiyatımızı 20,00 TL’ye indiriyor, %25 getiri potansiyeli doğrultusunda AL tavsiyemizi sürdürüyoruz. 2020 yılı tahminlerimize göre BAGFS 5,9x FD/FAVÖK ile 3 yıllık ortalaması olan 8,5x’e %31, benzer şirket çarpanları medyanı olan 7,4x’e göre %21 iskontolu işlem görüyor.

TACİRLER YATIRIM – Bağfaş BAGFS Hisse Analiz 4Ç19 – 28.02.2020

4Ç19 sonuçlarını 8.4 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 110.5 milyon TL net kar açıklamıştı. Şirket faaliyet karlılığındaki artışa ve 45 milyon TL ertelenmiş vergi geliri yazmış olmasına rağmen yüksek finansal giderler şirketin zarar açıklamasına neden oldu. Net satışlar 200 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %184 arttı. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %136 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %34 oldu. (4Ç18: %39) Şirket, 4Ç19’de 25 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %314 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 397 baz puan artarak %12.6 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 762 baz puan arttı ve %9.2 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 552 baz puan azaldı ve %3.5 olarak gerçekleşti. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %35 artarak 540 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 3.1 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 1.2 olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise -13 milyon TL (4Ç18: 56 milyon TL ve 3Ç19: -51 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı -%1.5 (4Ç18: %15.6 ve 3Ç19: – 6.8%) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 8.8 F/K çarpanından ve 7.3 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

ZİRAAT YATIRIM – Bağfaş BAGFS Hisse Analiz 4Ç19 – 28.02.2020

Bagfaş Bandırma (BAGFS, Sınırlı Negatif): 2019’un 4. çeyrek finansallarına göre şirket 8,4mn TL net dönem zararı açıklamıştır.Geçen yılın aynı döneminde ise 110,5mn TL net dönem karı açıklamıştı. Şirket’in 4Ç2019 satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %183,7 oranında artışla 200,1mn TL olmuştur. Satışların maliyeti %161,7 oranında artarak 181,7mn TL’ye çıkarken, brüt kar ise 18,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler ise %10,7 oranında artışla 7,1mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden 25,8mn TL gider kaydedilmiş ve faaliyet karı ise %2,6 azalışla 14,5mn TL’ olmuştur. Yatırım tarafında ise 15,7mn TL gelir kaydedilirken, 54,4mn TL finansman gideri sonrası vergi öncesi zarar 53,2mn TL olurken 44,8mn TL vergi geliri sonrası şirketin ana ortaklık net dönem zararı 8,4mn TL olmuştur. 4. çeyrek zararı sonrası Şirket’in 2019 yılı ana ortaklık net dönem karı 81,8 mn TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde ise 107,7mn TL net dönem zararı kaydedilmişti.

 

HALK YATIRIM – Bağfaş BAGFS Hisse Analiz 3Ç19 – 28.10.2019

Hedef Fiyat: 21,10 TL Getiri Potansiyeli: %77  Analist: Abdullah Demirer

Beklentimiz ile uyumlu gelen net kar. Bagfaş yılın üçüncü çeyreğinde, beklentimiz ile uyumlu 60,3 milyon TL net kar açıkladı. Satış gelirleri beklentimizin üzerinde gelmesine rağmen operasyonel kar beklentilerimizle uyumlu geldi.

Satış gelirleri yıllık bazda güçlü artış kaydetti. Üçüncü çeyrekte net satış gelirleri, beklentimiz olan 171 milyon TL’nin üzerinde, yıllık bazda %324,7 artışla 240 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Beklentimizin üzerinde gelen satış gelirlerinde, güçlü gerçekleşen satış hacmi etkili oldu. Yurt içi ve yurt dışı satış gelirleri, yıllık bazda sırasıyla %332,5 ve %315,8 artışlar kaydetti. Tonaj tarafında ise, ihraç edilen gübre satışları yıllık %364 artışla 128 bin tona, yurt içi gübre satışları da yıllık %614 artışla 80 bin ton seviyesine yükseldi. 3Ç19’da CAN üretimi 120 bin ton seviyesinde gerçekleşirken, kapasite kullanım oranı %73 seviyesinde gerçekleşti.

Brüt kar marjındaki iyileşme FAVÖK marjını destekledi. Geçen yılın aynı döneminde -1,6 milyon TL seviyesinde gerçekleşen FAVÖK 3Ç19’da beklentimiz ile uyumlu 39,0 milyon TL seviyesinde gerçekleşirken, FAVÖK marjı %16,2 seviyesinde gerçekleşti. Yıllık 12,3 puan iyileşme göstererek 3Ç19’da %20,3 seviyesine yükselen nakit brüt kar marjı ve yıllık bazda 7,4 puan azalışla %4,3 seviyesine gerileyen faaliyet giderleri/satışlar rasyosu FAVÖK marjını destekledi.

Kur farkı geliri net karı destekledi. Geçen yılın aynı döneminde 156,3 milyon TL seviyesinde gerçekleşen net finansman giderinin aksine bu yılın aynı döneminde kur farkı gelirlerinin katkısıyla 26,9 milyon TL seviyesinde gerçekleşen net finansman geliri net karı destekledi. Bununla birlikte geçen yılın aynı döneminin aksine 3,9 milyon TL seviyesinde gerçekleşen ertelenmiş vergi gideri net karı baskıladı.

Tavsiyemizi AL olarak sürdürüyoruz. Ortalama piyasa beklentisi olmamasına rağmen, yıllık bazda güçlü artış kaydeden operasyonel karlılıktan dolayı, üçüncü çeyrek finansallarının hisse performansına etkisinin pozitif olacağını düşünüyoruz. Beklentimizin üzerinde gerçekleşen satış hacmi sonrasında modelimizi güncelliyoruz. 2019 yılı satış gelirleri ve FAVÖK tahminimizi sırasıyla %11 ve %7 yukarı yönlü revize ediyoruz. Tahminlerimizde yaptığımız yukarı yönlü revizyonlar, güncellediğimiz net borç, risksiz faiz oranı varsayımımızı ve benzer şirket modelimizi güncellememiz sonucunda, Bagfaş için 12,90 TL seviyesindeki 12-aylık hedef fiyatımızı 21,10 TL’ye yükseltiyor, %77 getiri potansiyeli doğrultusunda AL tavsiyemizi sürdürüyoruz. 2019 yılı tahminlerimize göre BAGFS 4,9x FD/FAVÖK ile 3 yıllık ortalaması olan 9,0x’e %46, benzer şirket çarpanları medyanı olan 5,5x’e göre %11 iskontolu işlem görüyor.

TACİRLER YATIRIM – Bağfaş BAGFS Hisse Analiz 3Ç19 – 28.10.2019

3Ç19 sonuçlarını 60.3 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 136.4 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 240 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %325 büyüdü. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %311 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %47 oldu. (3Ç18: %48) Şirket, 3Ç19’de 39 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %2469 gerileme gösterdi. Şirket, 3Ç19’de 39 milyon TL FAVÖK açıklarken, bu rakam geçen yılın aynı döneminde 02 milyon TL zarar idi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1916 baz puan artarak %16.2 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 2647 baz puan iyileşti ve %15.5 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 741 baz puan geriledi ve %4.3 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %104 büyüdü. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %27 büyüdü. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %8 azalarak 399 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 2.6 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.9 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 2.7 F/K çarpanından ve 6.1 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

ZİRAAT YATIRIM – Bağfaş BAGFS Hisse Analiz 3Ç19 – 28.10.2019

Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları (BAGFS, Pozitif): Şirket 3Ç2019’da 60,3mn TL net dönem karı açıklamıştır. Geçen yılın üçüncü çeyreğinde 136,4mn TL zarar kaydedilmişti. Şirket’in satış gelirleri 3Ç2019’da 240mn TL ile geçen yıl kaydettiği 56,5mn TL’nin oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. Satış maliyetleri 202,8mn TL olmuş ve buna bağlı olarak 37,2mn TL brüt kar elde edilmiştir. Geçen yılın aynı döneminde ise 6,2mn TL brüt zarar kaydedilmişti. Operasyonel giderleri %55,2 oranında artan şirket, 15,2mn TL diğer faaliyet geliri elde etmiş ve 42,2mn TL esas faaliyet karı kaydetmiştir. Yatırım faaliyetlerinden 4,9mn TL gider kaydeden şirket, finansman tarafında 26,9mn TL gelir yazmıştır. Vergi öncesi karı 64,2mn TL olan şirketin 3,9mn TL vergi gideri sonrası 3. çeyrek karı 60,3mn TL olmuştur. 3. çeyrek karıyla birlikte 9 aylık net dönem karı 90,3mn TL olmuştur. Şirket geçen yılın aynı döneminde 218,3mn TL zarar kaydetmişti.

 

HALK YATIRIM – Bağfaş BAGFS Hisse Analiz 2Ç19 – 15.08.2019

Beklentimizin aksine gelen net kar. Bagfaş yılın ikinci çeyreğinde, beklentimiz olan 25,3 milyon TL net zararın aksine 29,3 milyon TL net kar açıkladı. Beklentimizin üzerinde gerçekleşen operasyonel kar rakamı ve ertelenmiş vergi geliri, beklentimizin aksine gelen net karda etkili olan ana unsurlar oldu. Satış gelirleri yıllık bazda güçlü artış kaydetti. İkinci çeyrekte net satış gelirleri, beklentimiz olan 110 milyon TL’nin üzerinde, yıllık bazda %183,3 artışla 197 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Beklentimizin üzerinde gelen satış gelirlerinde, güçlü gerçekleşen satış hacmi etkili oldu. Yurt içi ve yurt dışı satış gelirleri, yıllık bazda sırasıyla %111,2 ve %586,5 artışlar kaydetti. Tonaj tarafında ise, geçen senenin aynı çeyreğinde 3,3 bin ton olan ihraç edilen katı gübre satışları 2Ç19’da 107,7 bin tona, 39 bin ton seviyesinde gerçekleşen yurt içi katı gübre satışları da 98 bin ton seviyesine yükseldi.

Son on yıldaki en yüksek ikinci çeyrek FAVÖK marjı. FAVÖK yılın ikinci çeyreğinde kaldıraç etkisiyle beklentimiz olan 15,9 milyon TL’nin oldukça üzerinde, yıllık bazda %683,2 artışla 51,4 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Yıllık 21,0 puan iyileşme göstererek 2Ç19’da %25,6 seviyesine yükselen brüt kar marjı FAVÖK’ü destekledi. Böylece 2Ç18’de %9,5 düzeyinde bulunan FAVÖK marjı 2Ç19’da %26,1 seviyesine yükseldi.

Kur farkı gideri net karı baskıladı. Operasyonel olmayan tarafta, ağırlıklı olarak kredi kur farkı giderlerinden oluşan net finansman gideri geçen yılın aynı dönemine kıyasla azalış göstererek 2Ç19’da 28,8 milyon TL seviyesinde gerçekleşmesine rağmen net karı baskılamaya devam etti. Geçen senenin aynı döneminde 0,2 milyon TL seviyesinde gerçekleşen ertelenmiş vergi gelirinin 26,3 milyon TL’ye yükselmesi ise net karı destekledi.

Tavsiyemizi AL olarak sürdürüyoruz. Ortalama piyasa beklentisi olmamasına rağmen, yıllık bazda güçlü artış kaydeden operasyonel karlılıktan dolayı, ikinci çeyrek finansallarının hisse performansına etkisinin pozitif olabileceğini düşünüyoruz. Beklentimizin üzerinde gerçekleşen finansallar sonrasında modelimizi güncelliyoruz. 2019 yılı satış gelirleri ve FAVÖK tahminimizi sırasıyla %22 ve %76 yukarı yönlü revize ediyoruz. Tahminlerimizde yaptığımız yukarı yönlü revizyonlar, güncellediğimiz net borç ve benzer şirket modelimizi güncellememiz sonucunda, Bagfaş için 7,30 TL seviyesindeki 12-aylık hedef fiyatımızı 12,90 TL’ye yükseltiyor, AL tavsiyemizi sürdürüyoruz. 2019 yılı tahminlerimize göre BAGFS 4,2x FD/FAVÖK ile 3 yıllık ortalaması olan 8,2x’e göre %49, benzer şirket çarpanları medyanı olan 5,6x’e göre %24 iskontolu işlem görüyor.

Riskler. Beklentimizin altında gerçekleşecek satış gelirleri ve operasyonel karlılık modelimiz için aşağı yönlü riskler arasında yer alırken, tahminimiz üzerinde gerçekleşebilecek EUR/TL de kur farkı giderlerini artırarak net kar tahminimizin aşağı yönlü sapmasına neden olacaktır.

TACİRLER YATIRIM – Bağfaş BAGFS Hisse Analiz 2Ç19 – 15.08.2019

Bagfaş – 2Ç19 sonuçlarını 29.3 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 59.2 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 197 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %183 arttı. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %411 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %37 oldu. (2Ç18: %15) Şirket, 2Ç19’de 51 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %683 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1669 baz puan artarak %26.1 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 2098 baz puan arttı ve %25.6 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 572 baz puan azaldı ve %5.6 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %96 arttı. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %6 arttı. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %11 azalarak 432 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 3.9 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 1.1 olarak kaydedilmiştir.

VAKIF YATIRIM – Bağfaş BAGFS Hisse Analiz 2Ç19 – 15.08.2019

(+) Bagfas (BAGFS): Şirket 2Ç18’de kaydettiği 59 mn TL net zararın aksine 2Ç19’da güçlü operasyonel performansın desteğiyle 29 mn TL net kâr açıkladı. Yorum: Şirket hisselerinin endekse göre son 1 ve 3 aylık dönemlerde sırasıyla %7,2 ve %10 pozitif ayrışmasına rağmen, güçlü 2Ç sonuçlarının hisse fiyatına olumlu yansıyacağını tahmin ediyoruz.

 

HALK YATIRIM – Bağfaş BAGFS Hisse Analiz 1Ç19 – 02.05.2019

Beklentimizin aksine gelen net kar. Bagfaş yılın ilk çeyreğinde, beklentimiz olan 7,2 milyon TL net zararın aksine 0,7 milyon TL net kar açıkladı. Tahminimizin üzerinde gelen operasyonel kar rakamı, beklentimizin aksine gelen net karda etkili olan ana unsur oldu.

Satış gelirleri yıllık bazda artış gösterdi. İlk çeyrekte net satış gelirleri, beklentimiz olan 150 milyon TL’nin üzerinde, yıllık bazda %46,9 artışla 235 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Beklentimizin üzerinde gelen satış gelirlerinde, güçlü gerçekleşen yurt içi satış gelirleri etkili oldu. Yurt içi ve yurt dışı satış gelirleri, yıllık bazda sırasıyla %46,7 ve %47,2 artışlar kaydetti. Tonaj bazında ise, ihraç edilen katı gübre satışları 1Ç19’da yıllık bazda %34,2, yurt içi katı gübre satışları yıllık %25,1 artış kaydetti.

Kaldıraç etkisi ve brüt kar marjındaki iyileşme operasyonel karlılığı destekledi. FAVÖK yılın ilk çeyreğinde, kaldıraç etkisiyle beklentimiz olan 14,3 milyon TL’nin oldukça üzerinde, yıllık bazda %139,4 artışla 56,1 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Yıllık bazda %30,5 gerileyen faaliyet giderleri ile yıllık 6,7 puan iyileşme göstererek 1Ç19’da %22,8 seviyesine yükselen brüt kar marjı FAVÖK’ü destekledi.

Kur farkı gideri net karı baskıladı. Operasyonel olmayan tarafta, ağırlıklı olarak kredi kur farkı giderlerinden oluşan net finansman gideri geçen yılın aynı dönemine kıyasla azalış göstererek 1Ç19’da 33,6 milyon TL seviyesinde gerçekleşmesine rağmen net karı baskılamaya devam etti.

Tavsiyemizi AL’a yükseltiyoruz. Ortalama piyasa beklentisi olmamasına rağmen, yıllık bazda güçlü artış kaydeden operasyonel karlılıktan dolayı, ilk çeyrek finansallarının hisse performansına etkisinin pozitif olabileceğini düşünüyoruz. Şirketin ihracat siparişlerinin artacağını ve satış gelirlerini desteklemeye devam edeceğini tahmin ediyoruz. Tahminlerimizdeki değişiklikler sonucu 2019 yılı FAVÖK tahminimizi 101 milyon TL’den 111 milyon TL’ye revize ediyoruz. Sonuçların ardından tahminlerimizde yaptığımız yukarı yönlü revizyonlar, güncellediğimiz net borç ve benzer şirket modelimizi güncellememiz sonucunda, Bagfaş için 6,80 TL seviyesindeki 12-aylık hedef fiyatımızı 7,30 TL’ye yükseltiyoruz. Kapanış fiyatına göre %36 yükseliş potansiyeli sunması nedeniyle TUT olan tavsiyemizi de AL’a yükseltiyoruz. Ancak beklentimizin altında gerçekleşecek satış gelirleri ve operasyonel karlılık modelimiz için aşağı yönlü riskler arasında yer alırken, tahminimiz üzerinde gerçekleşebilecek EUR/TL de kur farkı giderlerini artırarak net kar tahminimizin aşağı yönlü sapmasına neden olacaktır

ZİRAAT YATIRIM – Bağfaş BAGFS Hisse Analiz 1Ç19 – 02.05.2019

Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları (BAGFS, Sınırlı Pozitif): Şirketin 2019 yılı birinci çeyrek ana ortaklık net dönem karı 655.666 TL olmuştur. Şirket geçen yılın aynı döneminde 22,7mn TL zarar kaydetmişti. Şirketin satış gelirleri 1Ç2019’de bir önceki yılın aynı dönemine göre %46,9 oranında artarak 235,3mn TL’ye yükselmiştir. Ayrıca satışların maliyeti %35,2 oranında artarak ve 181,6mn TL olmuştur. Brüt kar ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %107,5 oranında artarak 53,8mn TL’ye ulaşmıştır. Operasyonel giderler 2018’nin ilk çeyreğine göre %30,5 oranında azalarak 9,5mn TL’ye gerilerken, diğer faaliyetlerden 18,2mn TL gider kaydedilmiştir. Böylece esas faaliyet karı 26,1mn TL olmuştur. Ayrıca, yatırım faaliyetlerinden ise 8mn TL gelir kaydedilmiş ancak 33,6mn TL’lik finansman gideri sonrası 1. çeyrek ana ortaklık net dönem karı 656bin TL olarak gerçekleşmiştir.

TACİRLER YATIRIM – Bağfaş BAGFS Hisse Analiz 1Ç19 – 02.05.2019

1Ç19 sonuçlarını 0.7 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 22.7 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 235 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %47 büyüdü. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %5 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %27 oldu. (1Ç18:%27) Şirket, 1Ç19’de 56 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %139 büyüme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 922 baz puan artarak %23.8 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 668 baz puan iyileşti ve %22.8 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 448 baz puan iyileşti ve %4.0 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %45 azalırken, genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %11 azaldı. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %16 azalarak 487 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 7.3 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 1.3 olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise -23 milyon TL (1Ç18: -3 milyon TL ve 4Ç18: 56 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı -%5.2 (1Ç18: -%0.6 ve 4Ç18: 15.6%) olarak kaydedildi.

 

ZİRAAT YATIRIM – Bağfaş BAGFS Hisse Haber – 30.04.2019

Bagfaş (BAGFS, Nötr): Şirket Hexagon Group AG firması ile, Mayıs-Aralık 2019 ve Ocak-Nisan 2020 tarihleri arasında, İspanya, Portekiz ve İrlanda’ya sevk edilmek üzere, takriben 140.000 tonluk granül CAN gübresi satış/ihracat anlaşması imzalamıştır. 17.04.2019 tarihinde imzalanan 60.000 ton bu miktarın içindedir.

 

VAKIF YATIRIM – Bağfaş BAGFS Hisse Yorum – 02.04.2019

(+) Bagfaş (BAGFS): Şirket, Mart ayı içinde, İtalya’ya ihraç edilmek üzere Ameropa AG firmasından; Bulgaristan’a ihraç edilmek üzere Sembodja firmasından; Fas’a ihraç edilmek üzere Saftco firmasından 1,6 mn $ bedelle toplam 10.080 ton CAN gübresi siparişi alındığını ve ödemelerin peşin tahsil edilerek ay sonu itibariyle teslimatların tamamlandığını bildirdi. Yorum: Mevcut kur seviyesine göre sipariş tutarı Şirketin 2018 yılı toplam cirosunun yaklaşık %2,5’ine denk gelmektedir.

Bağfaş BAGFS Mart Ayı İhracatı Hakkında Bilgi Verdi – 01.04.2019

Mart ayı içinde, İtalya’ya ihraç edilmek üzere, Ameropa AG firmasından; Bulgaristan’a ihraç edilmek üzere, Sembodja firmasından; Fas’a ihraç edilmek üzere Saftco firmasından 1.615.065,-USD bedelle toplam 10.080 ton CAN gübresi siparişi alınmış, ödemeler peşin tahsil edilmiş ve ay sonu itibariyle teslimatlar tamamlanmıştır.

 

HALK YATIRIM – Bağfaş BAGFS Hisse Analiz 4Ç18 – 01.03.2019

Beklentimizin üzerinde gelen net kar. Bagfaş yılın son çeyreğinde, beklentimiz olan 80,0 milyon TL’nin %38,1 üzerinde 110,5 milyon TL net kar açıkladı. Tahminimizin oldukça üzerinde gelen ertelenmiş vergi geliri, beklentimizin üzerinde gelen net karda etkili olan ana unsur oldu. ü Satış gelirleri yıllık bazda geriledi. Son çeyrekte net satış gelirleri, beklentimiz olan 114 milyon TL’nin altında, yıllık bazda %48,8 azalışla 71 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Beklentimizin altında gelen satış gelirlerinde, beklentimizin üzerinde gerçekleşen yurt içi pazar kaybı etkili oldu. İhracat gelirleri ve yurt içi gelirleri, yıllık bazda sırasıyla %49,9 ve %46,3 geriledi. Tonaj bazında ise, ihraç edilen katı gübre satışları 4Ç18’de yıllık bazda %45,5, yurt içi katı gübre satışları yıllık %79,9 azalış kaydetti.

Brüt kar marjındaki gerileme operasyonel karlılığı baskıladı. FAVÖK yılın son çeyreğinde, beklentimiz olan 11,0 milyon TL’nin altında, yıllık bazda %78,9 azalışla 6,1 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Faaliyet giderleri yıllık bazda %27 gerilemesine karşın nakit brüt kar marjındaki kötüleşme FAVÖK’ü baskıladı. ü Kur farkı gideri net karı destekledi. Operasyonel olmayan tarafta, geçen yılın aynı döneminin aksine TL’nin Euro karşısındaki değer kazancına bağlı olarak kredi kur farkı gelirlerinden dolayı 77,4 milyon TL seviyesinde gerçekleşen net finansman geliri ile 54,8 milyon TL seviyesinde gerçekleşen ertelenmiş vergi geliri net karı destekledi.

Tavsiyemizi TUT’ta sürdürüyoruz. Beklentimizin altında gelen operasyonel kar rakamına rağmen beklentimizin üzerinde gerçekleşen net kar rakamından dolayı son çeyrek finansalları olumlu değerlendiriyoruz. Öte yandan son bir haftada %7,7, endekse relatif %5,7 değer kazanan hissede finansalların etkisinin nötr olacağını düşünüyoruz. Sonuçların ardından tahminlerimizde yaptığımız aşağı yönlü revizyonlara rağmen benzer şirket modelimizi güncellememiz ve risksiz faiz oranı varsayımımızdaki değişiklik sonucunda, Bagfaş için 6,30 TL seviyesindeki 12-aylık hedef fiyatımızı 6,80 TL’ye yükseltiyor ve TUT tavsiyemizi sürdürüyoruz. Tahminlerimizdeki değişiklikler sonucu 2019 yılı satış gelirleri tahminimizi 824 milyon TL’den 666 milyon TL’ye, FAVÖK tahminimizi 109 milyon TL’den 101 milyon TL’ye revize ediyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Bağfaş BAGFS Hisse Analiz 4Ç18 – 01.03.2019

Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları (BAGFS, Sınırlı Negatif): Şirketin 2018 yılı dördüncü çeyrek ana ortaklık net dönem karı 110,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde 6,6mn TL ana ortaklık net dönem karı elde etmişti. Şirketin satış gelirleri 4Ç2018’de bir önceki yılın aynı dönemine göre %48,8 oranında düşüşle 70,6mn TL olmuştur. Satışların maliyeti geçen yıla göre %37,6 düşüşle 69,4mn TL olmuş böylece brüt kar %95,8 oranında azalarak sadece 1,1mn TL olmuştur. Operasyonel giderler 2017’nin dördüncü çeyreğine göre %10 oranında artmış, diğer faaliyetlerden ise 9,6mn TL gider yazılmıştır ve böylece esas faaliyet zararı 14,9mn olmuştur. Yatırım faaliyetlerinden 6,8mn TL zarar yazılmıştır. Finansman tarafında ise 77,4mn TL gelir kaydedilmiş ve bunun katkısıyla şirket 55,7mn TL vergi öncesi kara ulaşmıştır. Şirket 54,8mn TL’lik vergi gelirinin etkisiyle 110,5mn TL ana ortaklık karına ulaşmıştır. 4. çeyrek kar rakamına karşın şirketin 2018 yılı ana ortaklık net dönem zararı 107,7mn TL olmuştur. Bir önceki yılda 10,2mn TL zarar kaydedilmişti.

Şirket ayrıca, Şubat ayı içinde, İtalya’ya ihraç edilmek üzere, Ameropa AG firmasından; İspanya’ya ihraç edilmek üzere Hexagon firmasından; 859.365,-USD ve 1.249.035 EURO bedelle toplam 16.685 ton CAN gübresi siparişi alınmış, ödemeler peşin tahsil edilmiş ve ay sonu itibariyle teslimatlar tamamlanmıştır.

 

Bağfaş İhracat siparişi alınması hakkında açıklama yaptı – 04.12.2018

İspanya’ya ihraç edilmek üzere Orcom SA firmasından 4.951 Ton, Bulgaristan’a ihraç edilmek üzere Ardor Intertrade LP firmasından 5.000 Ton, İspanya’ya ihraç edilmek üzere Vertiqal AG firmasından 4.500 Ton, Fas ve Avrupa’ya ihraç edilmek üzere Saftco SA firmasından 10.000 Ton CAN gübresi siparişi alınmıştır. Toplam sipariş tutarı 3,83 milyon USD olup, sevkiyatların Ocak ayında tamamlanması planlanmaktadır. Ödemeler peşindir.

 

TACİRLER YATIRIM – Bağfaş BAGFS Hisse Analiz 3Ç18 – 30.10.2018

3Ç18 sonuçlarını 136.4 milyon TL zarar ile açıkladı. Açıklanan zarar rakamı, 55.7 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Şirket geçen yılın aynı döneminde de 9.4 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 57 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %49 geriledi. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 89 milyon TL’nin altında gerçekleşti. Şirket, 2 milyon TL FAVÖK seviyesinde zarar açıklarken, bu rakam geçen yılın aynı döneminde 24 milyon TL idi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 9 milyon TL’nin altında gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 2420 baz puan azalarak -%2.9 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %56 büyüyerek 617 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 1 milyon TL (3Ç17: 28 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %0,1 (3Ç17: %6,2) olarak kaydedildi.

VAKIF YATIRIM – Bağfaş BAGFS Hisse Analiz 3Ç18 – 30.10.2018

(-) Bagfaş (BAGFS): 3Ç18 döneminde 56 mn TL net zarar olan Research Turkey konsensus tahmininin üzerinde 136 mn TL net zarar açıklamıştır. Net zararda, 3Ç17’de 24 mn TL olan net finansal giderlerin, bu çeyrekte kredi kur farkı giderine bağlı olarak 156 mn TL’ye yükselmesi etkilidir. Şirketin satış gelirlerinde yıllık bazda %49 gerileme yaşanırken, elde edilen 56,5 mn TL’lik gelir, 89 mn TL’lik Research Turkey konsensus tahmininin altında kalmıştır. 1,6 mn TL negatif FAVÖK açıklayan şirkete ilişkin Research Turkey konsensus tahmini ise 9 mn TL seviyesinde bulunuyordu. Yorum: 3Ç18 finansalları piyasa beklentilerinin altında gerçekleşirken, yılbaşından bugüne ve son 1 ayda şirket hisseleri endekse göre sırasıyla %35 ve %3 negatif getiri performansı sergilemiştir. 3Ç18 finansalları sonrası hissede negatif tepki görebiliriz.

DENİZ YATIRIM – Bağfaş BAGFS Hisse Analiz 3Ç18 – 30.10.2018

BAGFS 3Ç18 sonuçları: Satışlar 57 milyon TRY (Yıllık -%49 Çeyreklik -%19), FAVÖK -2 milyon TRY (2ç18 FAVÖK 7 milyon TRY, 3ç17 FAVÖK 24 milyon TRY) ve Net Kar -136 milyon TRY (2ç18 Net kar -59 milyon TRY, 3ç17 Net kar -9 milyon TRY). Sonuçlar FAVÖK için 9 milyon TRY ve Net kar için -56 milyon TRY olan piyasa beklentilerinin ciddi bir farkla altında gerçekleşti. Hisse için olumsuz bir piyasa tepkisi görme ihtimalimiz yüksek.

ŞEKER YATIRIM – Bağfaş BAGFS Hisse Analiz 3Ç18 – 30.10.2018

Bağfaş (BAGFS) 3Ç18’de beklentilerden daha kötü 136mn TL konsolide olmayan net zarar açıkladı (3Ç17: 9mn TL net zarar). Piyasadaki ortalama net zarar beklentisi ise 56mn TL seviyesindeydi. Şirket, piyasa beklentisinin altında –2mn TL FAVÖK açıklamıştır (Piyasa Beklentisi: 9mn TL). Üçüncü çeyreğe ilişkin sonuçların da eklenmesiyle şirketin 9A18’de kümüle net zarar rakamı 218mn TL seviyesine ulaşmış oldu (9A17: 17mn TL net zarar).

ZİRAAT YATIRIM – Bağfaş BAGFS Hisse Analiz 3Ç18 – 30.10.2018

Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları (BAGFS, Negatif): Şirket, 2018 yılının 3.çeyreğinde 136,4mn TL ana ortaklık net dönem zararı açıklamıştır. Şirket geçen yılın aynı çeyreğinde 9,4mn TL ana ortaklık net dönem zararı açıklamıştı. Şirket’in satış gelirleri 2018’in 3.çeyreğine göre %49,1 oranında azalarak 56,5mn TL olurken, şirket 6,2mn TL brüt zarar açıklamıştır. Diğer taraftan operasyonel giderler %37 oranında azalırken, diğer faaliyetlerden 47mn TL’lik gider kaydedilmiş ve 59,8mn TL’lik faaliyet zararı oluşmuştur. Yatırım faaliyetlerinden 40,3mn TL’lik gelire karşın finansman tarafında net 156,3mn TL’lik gider yazılmıştır. Şirket 3Ç2017’de finansmandan 23,9mn TL net gider yazmıştı. Vergi öncesi zarar 175,8mn TL olmuştur. 39,5mn TL’lik vergi geliri sonrasında ana ortaklık net dönem zararı 136,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. Üçüncü çeyrek zararı ile birlikte Şirket’in 2018 yılının ilk 9 ayındaki ana ortaklık net dönem zararı 218,3mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket’in 2017 yılının ilk 9 ayındaki ana ortaklık net dönem zararı 16,8mn TL idi.

 

Bağfaş da Yatırım Teşviğinden Yararlanacak – 26.09.2018

Resmi Gazete’de 464 proje için yatırım teşvikleri açıklandı. Resmi Gazete’de açıklandığı üzere 464 yeni proje için farklı büyüklüklerde hükümet teşviği sağlandı.

Bu projeler arasında borsaya kote 2 firma olan Bağfaş BAGFS ve Medical Park (MPARK) sırasıyla 57.8mln TL ve 60.4 mln TL yatırım teşviği aldı. Bağfaş’ın BAGFS yatırım teşvik pakedi modernizasyon ve yenileme projesi ile ilgili. Resmi gazetede yayınlanan listede teşvik kapsamındaki üretimin yılda 264bin tonluk amonyum sülfat ve 495bin tonluk DAP/NPK granül kompoze gübre olduğu belirtildi.

Ayrıca son günlerde tarımsal üretimi destekleyen yeni uygulamalar kapsamında çiftçilere %15 gübre indirimi haberini de hatırlatalım. Söz konusu indiriminin kimyasal gübre ve DAP gübresi olduğu verilen örneklerde belirtilmişti, Bağfaş’ın da teşvik kapsamındaki üretimini DAP/NPK kompoze gübre olduğu dikkat çekmektedir.

Bağfaş açıklanan teşvikler kapsamında imalat kaleminde KDV istisnası, Gümrük vergisi muafiyeti alırken, modernizasyon kaleminde ise vergi indirimi ve faiz desteği alacak…

Konu ile ilgili olarak henüz şirketten bir açıklama yapılmadı. (Kaynak: Resmi Gazete)

VAKIF YATIRIM – Bağfaş BAGFS Hisse Haber Yorum – 20.09.2018

(=) Bagfaş (BAGFS): Şirket, İspanya’ya ihraç edilmek üzere 5.500 ton, Fas’a 5.000 ton ve Bulgaristan’a 2.500 ton olmak üzere toplam tutarı 2 mn $ olan CAN gübresi siparişi alındığını ve sevkiyatların Ekim ayında tamamlanmasının planlandığını bildirdi. Yorum: Söz konusu sipariş tutarı Şirketin son 12 aylık net satış gelirlerinin yaklaşık %2,6’sına denk gelmektedir.

Bagfaş Yeni İş Anlaşmaları Hakkında Açıklama Yaptı – 19.09.2018

İspanya’ya ihraç edilmek üzere Vertiqal AG firmasından 5.500 ton, Fas’a ihraç edilmek üzere Orcom SA firmasından 5.000 ton ve Bulgaristan’a ihraç edilmek üzere Ardor Intertrade LP firmasından 2.500 ton CAN gübresi siparişi alınmıştır. Toplam sipariş tutarı 2 milyon USD olup, sevkiyatların Ekim ayında tamamlanması planlanmaktadır. Ödemeler, peşin ve vesaik mukabilidir.

 

TACİRLER YATIRIM – Bağfaş BAGFS Hisse Haber Yorum – 29.08.2018

Bagfaş – Şirketten gelen açıklamada, 2015 yılının 3.çeyreğinden itibaren devreye alınmaya başlanarak üretime geçen CAN/AN kimyevi gübre üretim tesisinin, kurucu ThyssenKrupp Industrial Solutions AG firması tarafından garanti testleri mukavele şartları çerçevesinde yerine getirilmediğinden tesellüm edilemediği ve ThyssenKrupp Industrial Solutions AG firmasının bu sebeple ICC International Court of Arbitration – Uluslararası Tahkim Mahkemesi’ne yaptığı başvuru sonuçlanmıştır. Bu bağlamda, Uluslararası Tahkim Mahkemesi, Bagfaş tarafından ThyssenKrupp Industrial Solutions AG firmasına takriben 24.5 milyon Euro tutarında ödeme yapılması doğrultusunda karar verdiği bildirildi. Söz konusu tahkim kararının Türkiye’de doğrudan icrası mümkün olmadığından, ThyssenKrupp Industrial Solutions AG firmasının Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde tenfiz yoluna başvurması beklenmektedir.

 

VAKIF YATIRIM – Bağfaş BAGFS Hisse Analiz 2Ç18 – 08.08.2018

(-) Bagfaş (BAGFS): Şirket, 2Ç18’de piyasa ortalama beklentisinin %35,5 üzerinde 59,2 mn TL net zarar açıkladı. Söz konusu sapmada, operasyonel kârlılığın beklentilerden zayıf gerçekleşmesi etkili oldu. Şirketin 2Ç18’de net satış gelirleri piyasa ortalama beklentisinin %31,7 altında, yıllık bazda %6,4 düşüşle 69 mn TL oldu. Bu dönemde FAVÖK’ü piyasa ortalama beklentisinin %55,2 altında, yıllık bazda %14,2 artışla 6,6 mn TL olurken, FAVÖK marjı piyasa ortalama beklentisinin 5 puan altında, yıllık bazda 1,7 puan artışla %9,5 seviyesinde gerçekleşti. Şirketin 1Ç18 sonu itibariyle 397 mn TL olan net borç pozisyonu 2Ç18’de 395 mn TL olurken, net borç/FAVÖK’ü 4,86x’dan 4,78x’e geriledi. Yorum: BAGFS hisseleri BIST100 endeksine göre son 1 ve 3 aylık dönemlerde sırasıyla %8,7 ve %3,6 oranlarında negatif ayrışmıştır. Buna rağmen, her anlamda beklentilerden zayıf gelen 2Ç18 sonuçlarının hisse fiyatına olumsuz yansıyacağını tahmin ediyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Bağfaş BAGFS Hisse Analiz 2Ç18 – 08.08.2018

Bagfaş – 2Ç18 sonuçlarını 59.2 milyon TL zarar ile açıkladı. Açıklanan zarar rakamı, 43,7 milyon TL olan piyasa zarar beklentisinin üzerindedir. Şirket geçen yılın aynı döneminde de, 14,9 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 69 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %6 düştü. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 102 milyon TL’nin altında gerçekleşti. Şirket, 2Ç18’de 7 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %14 yükseldi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 15 milyon TL’nin altında gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 170 baz puan artarak %9,5 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %1 düşerek 395 milyon TL olarak gerçekleşti.

ZİRAAT YATIRIM – Bağfaş BAGFS Hisse Analiz 2Ç18 – 08.08.2018

Bagfaş (BAGFS, Negatif): Bagfaş’ın 2Ç2018’de 59,2mn TL zarar kaydetmiştir. Geçen yılın aynı döneminde de 14,9mn TL zarar açıklanmıştı. Şirketin satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %6,4 düşüş kaydederek 69,4mn TL olmuştur. Brüt kar ise %19,5 oranında azalarak 3,2mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı 0,8 puan gerilemeyle %4,7’yi göstermiştir. Operasyonel giderler %8,7 gerilemeyle 15,7mn TL olmuştur. Diğer faaliyet giderlerinin geçen sene aynı dönemdeki 2,4mn TL’lik gelir yerine 35,2mn TL gider olarak gerçekleşmesi faaliyet zararı yazılmasına neden olmuştur. 2Ç2017’de de şirket 2,1mn TL’lik faaliyet zararı kaydetmişti. Öte yandan, yatırım faaliyetlerinden geçen seneki 2,5mn TL’lik zararın aksine 24,4mn TL’lik gelir yazılması finansman öncesi zararın 15,4mn TL’ye gerilemesini sağlamıştır. Diğer yandan, finansman giderleri 2Ç2017’ye göre 29mn TL artış göstermiş ve 44mn TL olmuştur. Son olarak, 2Ç2018’deki vergi geliri de geçen sene aynı döneme göre düşmüştür. 2. Çeyrekte kaydedilen 59,2mn TL’lik net dönem zararı ile şirketin 2018 yılının ilk yarısındaki zararı 81,9mn TL olmuştur. Şirket geçen yılın aynı döneminde 7,4mn TL zarar açıklamıştı.

ŞEKER YATIRIM – Bağfaş BAGFS Hisse Analiz 2Ç18 – 08.08.2018

Bağfaş (BAGFS) 2Ç18’de beklentilerin üstünde 59,4mn TL konsolide olmayan net zarar açıkladı (2Ç17: 14,7mn TL net zarar). Piyasadaki ortalama net zarar beklentisi de 44mn TL seviyesindeydi. Şirket, piyasa beklentisinin altında 7mn TL FAVÖK açıklamıştır (Piyasa Beklentisi: 15mn TL). İkinci çeyreğe ilişkin sonuçların da eklenmesiyle şirketin 1H18’de kümüle net zarar rakamı 82,6mn TL seviyesine ulaşmış oldu (1H17: 7,9mn TL net zarar).

 

Bağfaş’tan Yeni İhracat Siparişi Açıklaması – 06.07.2018

İspanya’ya ihraç edilmek üzere Orcom SA ve Vertiqal AG firmalarından toplamda 18.000 ton CAN gübresi siparişi alınmıştır. Toplam sipariş tutarı 2,44 milyon USD olup, sevkiyatların Temmuz ayında tamamlanması planlanmaktadır. Ödeme mal mukabilidir.

ŞEKER YATIRIM – Bağfaş BAGFS Hisse Haber – 05.07.2018

Medya haberine göre; Bağfaş’ın (BAGFS) Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bulunan fabrikasında yangın meydana geldi. Çıkan yangın sonucunda Şirket’in fabrikasındaki bant sisteminde maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

Bağfaş İhracat Siparişi Hakkında Açıklama Yaptı – 12.06.2018

Bulgaristan’a ihraç edilmek üzere Ardor Intertrade LP firmasından 1.000 ton NPK 15.15.15 ve 2.000 ton DAP gübresi siparişi alınmıştır. Siparişin tutarı 1,1 milyon USD olup, sevkiyatın Haziran ayında tamamlanması planlanmaktadır. Ödeme mal mukabilidir.

VAKIF YATIRIM – Bağfaş BAGFS Hisse Yorum – 29.05.2018

(=) Bagfaş (BAGFS): Şirket, Romanya’ya ihraç edilmek üzere Keytrade firmasından 1,3 mn $’lık 3.300 ton DAP gübresi siparişi aldığını açıkladı. Ödeme mal mukabili olup, sevkiyatın Haziran ayında tamamlanması planlanıyor. Söz konusu sözleşme tutarı Şirketin son 12-aylık cirosunun yaklaşık %1,2’sine denk gelmektedir.

Bağfaş’dan İhracat Siparişi Açıklaması – 28.05.2018

KAP: Romanya’ya ihraç edilmek üzere Keytrade firmasından 3.300 ton DAP gübresi siparişi alınmıştır. Siparişin tutarı 1,3 milyon USD olup, sevkiyatın Haziran ayında tamamlanması planlanmaktadır. Ödeme mal mukabilidir.

 

HALK YATIRIM – Bağfaş BAGFS Hisse Analiz 1Ç18 – 02.05.2018

Hedef Fiyat: 10,50 TL

Beklentilerimizin üzerinde net zarar. Bagfaş yılın ilk çeyreğinde beklentimiz olan 16,7 milyon TL net zararın üzerinde 22,7 milyon TL net zarar açıkladı. Beklentilerimizin altında gerçekleşen satış gelirleri ve operasyonel karlılık, beklentilerimizin üzerinde gelen net zararda etkili olan ana unsur oldu.

Satış gelirleri beklentimizin altında. İlk çeyrekte net satış gelirleri, beklentimizin %17,8 altında, yıllık bazda %18,4 azalarak 160 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Tonaj bazında, ihraç edilen gübre satışları yıllık %94,5 artmasına rağmen, yurt içi gübre satışlarının yıllık %36,2 azalması nedeniyle toplam gübre satışları yıllık %9,1 geriledi. Karlılık marjı yüksek olan DAP gübre satışlarının yıllık bazda %49,8 azalması nedeniyle de brüt kar marjı yıllık bazda 9,4 puan kötüleşme göstererek %16,2 seviyesinde gerçekleşti.

Brüt kar marjındaki kötüleşme operasyonel karlılığı baskıladı. FAVÖK yılın ilk çeyreğinde, beklentimiz olan 37,2 milyon TL’nin altında yıllık bazda %51 azalarak 23,4 milyon TL seviyesindegerçekleşti. Brüt kar marjındaki kötüleşmenin yanı sıra, geçen yılın aynı döneminde %6,5 olan Faaliyet Giderleri/Satışlar oranı bu yılın aynı döneminde %8,5 seviyesine yükselerek FAVÖK’ü baskıladı. Böylece 1Ç17’de %24,4 seviyesinde gerçekleşen FAVÖK marjı1Ç18’de %14,6 seviyesine geriledi. Kur farkı gideri net karı baskılamaya devam etti. Operasyonel olmayan tarafta, geçen yılın aynı dönemine benzer şekilde kredi kur farkı giderlerinden dolayı oluşan net finansman gideri net kârı baskılarken, geçen yılın aynı döneminin aksine 1Ç18’de gerçekleşen 6,6 milyon TL’lik ertelenmiş vergi geliri net kârı destekledi.

Tavsiyemizi AL olarak sürdürüyoruz. Beklentilerimizin altında gelen operasyonel karlılık ve beklentilerimizin üzerinde gelen net zarardan dolayı, ilk çeyrek sonuçlarının hisse performansına etkisinin negatif olabileceğini düşünüyoruz.

Sonuçların ardından tahminlerimizde yaptığımız aşağı yönlü revizyonlar, benzer şirket modelimizi güncellememiz, makroekonomik tahminlerimizdeki revizyonlar ve risksiz faiz oranı varsayımımızdaki değişiklik sonucunda Bagfaş için 13,00 TL seviyesindeki 12-aylık hedef fiyatımızı 10,50 TL’ye revize ediyor, mevcut fiyat seviyesine göre %20’lik yükseliş potansiyeli sunması nedeniyle AL tavsiyemizi sürdürüyoruz.  Tahminlerimizdeki değişiklikler sonucu 2018 yılı FAVÖK tahminimizi 117 milyon TL’den 81 milyon TL’ye revize ediyoruz. Bagfaş, 2018 yılı FAVÖK tahminimize göre 9,8x FD/FAVÖK ile işlem görürken, tarihsel ortalalaması olan 11,2x’e göre %12,7 iskontolu işlem görüyor.

VAKIF YATIRIM – Bağfaş BAGFS Hisse Analiz 1Ç18 – 02.05.2018

(-) Bagfaş (BAGFS): 2017 yılının ilk çeyreğinde 7,5 mn TL net kâr elde eden Şirket, bu yılın ilk çeyreğinde ise operasyonel kârlılıktaki zayıflama ve esas faaliyet dışı giderlerde yaşanan artışın etkisiyle 22,7 mn TL net zarar açıkladı. 1Ç18’de net satış gelirleri yıllık bazda %18,4 düşüşle 160 mn TL’ye geriledi. Brüt kâr marjının geçen yılın aynı dönemine göre 9,4 puan düşüşle %16,2’ye gerilemesinin yanı sıra, faaliyet giderlerinin net satışlara oranında yaşanan yıllık bazda 2 puanlık yükseliş, operasyonel kârlılıkta baskı oluşturdu. Böylece 1Ç18’de FAVÖK yıllık bazda %51 düşüşle 23,4 mn TL’ye, FAVÖK marjı da yıllık bazda 9,7 puan düşüşle %14,6’ya geriledi.

Operasyonel olmayan tarafta ise, 1Ç18’de kaydedilen 6,6 mn TL’lik ertelenmiş vergi gelirinin destekleyici etkisine karşın, net finansman giderlerinin yıllık bazda %54 artışla 40,5 mn TL’ye yükselmesi zayıf operasyonel kârlılıkla birlikte net kârı olumsuz yönde etkileyen bir diğer unsur oldu.

Yorum: Hissenin BIST100 endeksine göre son 3 ayda %3,4 ile sınırlı oranda negatif ayrıştığını görürken, zayıf operasyonel kârlılığın ve operasyonel olmayan giderlerin baskısıyla net kârdan net zarara geçişin hisse performansına ‘olumsuz’ yansımasını bekliyoruz.

DENİZ YATIRIM – Bağfaş BAGFS Hisse Analiz 1Ç18 – 02.05.2018

Bagfaş’ın 1Ç18 sonuçları geçtiğimiz yıla göre zayıflama gösterdi Bagfaş 1Ç18’de ertelenmiş vergi geliri ve yatırımlardan elde edilen gelirlere rağmen, artan finansal giderler ve zayıflayan operasyonel karlılık nedeniyle 23 mln TL net zarar elde etti (geçtiğimiz yılın aynı döneminde 7.5 mln TL net kar, tahmin yok). Sonuçlar hisse üzerinde olumsuz bir etki yapabileceğini düşünüyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Bağfaş BAGFS Hisse Analiz 1Ç18 – 02.05.2018

Bağfaş – 1Ç18 sonuçlarını 22.7 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 7.5 milyon TL net kar açıklamıştı. Net satışlar 160 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %18 düştü. Şirket, 1Ç18’de 23 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %51 düştü. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 972 baz puan azalarak %14,6 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %4 yükselerek 397 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise -3 milyon TL (1Ç17: -1 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı -%0.6 (1Ç17: -%0.3) olarak kaydedildi.

 

Bağfaş Yeni İhracat Siparişi Açıklaması Yaptı – 23.03.2018

Fas’a ihraç edilmek üzere OCP firmasından 22.000 ton Sülfürik Asit siparişi alınmıştır. Siparişin tutarı 1,1 milyon USD olup, sevkiyatın Nisan ayında tamamlanması planlanmaktadır. Ödeme mal mukabilidir.

 

TACİRLER YATIRIM – Bağfaş BAGFS Hisse Analiz – 27.02.2018

Bagfaş – 4Ç17 sonuçlarını 6,6 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı piyasa zarar beklentisi olan 19,2 milyon TL’den daha iyidir. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 39,4 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 138 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %91 büyüdü. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 134 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 4Ç17’de 29 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %231 büyüme gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 25 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 886 baz puan artarak %21,0 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %3 yükselerek 382 milyon TL olarak gerçekleşti.

DENİZ YATIRIM – Bağfaş BAGFS Hisse Analiz – 27.02.2018

Bagfaş’ın 4Ç17 sonuçları son dönemdeki operasyonel iyileşme trendinin devam ettiğini gösterdi. Şirket’in cirosu geçtiğimiz yıla göre %91 artış gösterirken, FAVÖK daha yüksek marjlı ürünlerin satışından yararlanarak %231 yükselerek 29 mln TL’ye ulaştı (beklenti 25 mln TL, 4Ç16’da 9 mln TL). FAVÖK marjı bir önceki senenin aynı döneminde %12 seviyesinden %21’e ulaştı (bir önceki çeyrek %21, beklenti %18.7). Net kara baktığımızda, 7 mln TL gelen net kar rakamı, piyasa beklentisi olan 19 mln TL net zararın oldukça üzerinde geldi (4Ç16’da 39 mln TL net zarar). Beklentileri aşan net kar rakamında 33 mln TL’lik ertelenmiş vergi geliri etkili oldu. Yine de sonuçların hisse üzerinde olumlu etki yapmasını bekliyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Bağfaş BAGFS Hisse Analiz – 27.02.2018

Bagfaş (BAGFS, Sınırlı Pozitif): Bagfaş Bandırma’nın 2017 yılı 4. çeyrek net dönem karı 6,6mn TL olmuştur. Şirket 2016’in aynı çeyreğinde 39,4mn TL net zarar açıklamıştı. Bagfaş’ın satış gelirleri son çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %91 oranında artarak 137,9mn TL’ye çıkarken, satışların maliyeti ise %72 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar 26,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde sadece %1 oranında artış göstermiştir. Diğer faaliyetlerden de 11,5mn TL gider kaydedilmesi sonucu faaliyet karı 6,3mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Yatırım faaliyetlerinden gelirler %57,3 oranında azalarak 6,9mn TL olmuştur. Finansman tarafında da geçen seneki 43,6TL’lik giderin altında 4Ç2017’da 39,3mn TL gider yazılmıştır. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net zarar 26,1mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 32,7mn TL’lik vergi geliri şirketin net kar açıklamasını sağlamıştır. 4. çeyrek kar rakamına karşın Bagfaş’ın 2017 yılını 10,2mn TL net dönem zararı ile kapamıştır. 2016 yılı net zararı ise 37,6mn TL idi.

HALK YATIRIM – Bağfaş BAGFS Hisse Analiz – 27.02.2018

Bagfaş (BAGFS, Pozitif): Bagfaş yılın son çeyreğinde ortalama piyasa beklentisi olan 19,2 milyon TL ve bizim beklentimiz olan 23,6 milyon TL net zararın aksine 6,6 milyon TL net kar açıkladı. 32,7 milyon TL seviyesinde gerçekleşen ertelenmiş vergi geliri beklentilerimizin aksine gelen net karda etkili olan ana unsur oldu. Son çeyrekte net satış gelirleri, beklentimizin %14,8, ortalama piyasa beklentisinin %3,0 üzerinde yıllık bazda %91 artarak 138 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Tonaj bazında ise, gübre satışları ağırlıklı olarak ihracatın katkısıyla yıllık bazda %83 artış gösterirken, brüt kâr marjı yıllık bazda 9,0 puan iyileşme göstererek %19,2 seviyesinde gerçekleşti. FAVÖK yılın son çeyreğinde, hem bizim beklentimiz olan 26,2 milyon TL’nin hem de ortalama piyasa beklentisi olan 25,1 milyon TL’nin üzerinde 28,9 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Beklentilerin üzerinde gelen operasyonel karlılık ve beklentilerin aksine gelen net kardan dolayı, son çeyrek sonuçlarının hisse performansına etkisinin “pozitif” olacağını düşünüyoruz.

 

Bagfaş İhracat siparişi alınması hakkında açıklama yaptı – 30.01.2018

Avrupa’ya ihraç edilmek üzere Teotrade firmasından 5.000 ton DAP gübresi siparişi alınmıştır. Sipariş tutarı 2,0 milyon USD olup, sevkiyatın Şubat ayında tamamlanması planlanmaktadır. Ödeme mal mukabilidir.

 

Bagfaş Pankobirlik İhalesi Hakkında Açıklama Yaptı – 04.01.2017

Pankobirlik Sınırlı Sorumlu Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği tarafından, 2018 üretim yılı ihtiyacı gübre alımları için açılan ihale sonucunda toplam KDV hariç 55.666.108 TL tutarında 41.464 ton Kompoze NPK 12.30.12 gübresinin Şirketimize ihale edildiği bugün (04.01.2018) Şirketimize bildirilmiştir. Sevkiyatlara Ocak ayında başlanılarak Nisan ayında tamamlanacaktır.

Bagfaş’tan İhracat siparişi alınması hakkında açıklama – 02.01.2017

KAP: Fas’a ihraç edilmek üzere Trammo firmasından 60.000 ton Sülfürik Asit siparişi alınmıştır. Siparişin toplam tutarı 3,2 milyon USD olup, sevkiyatların Ocak-Mart aylarında tamamlanması planlanmaktadır. Ödeme mal mukabilidir.

 

Bagfaş’tan İhracat Siparişi Duyurusu – 12.12.2017

Bulgaristan ve Yunanistan’a ihraç edilmek üzere Dreymoor ve Teotrade firmalarından sırasıyla 4.000 ton NPK 15.15.15 ve 3.000 ton NP 20.20 gübresi siparişleri alınmıştır. Siparişlerin toplam tutarı 2,1 milyon USD olup, sevkiyatların Ocak ayında tamamlanması planlanmaktadır. Ödemeler mal mukabilidir.

Bagfaş’tan ihracat siparişi alınması açıklaması – 09.11.2017

Yunanistan’a ihraç edilmek üzere Teotrade ve Yara firmalarından sırasıyla 2.500 ton DAP ve 3.500 ton AS gübresi siparişleri alınmıştır. Siparişlerin toplam tutarı 1,4 milyon USD olup, sevkiyatların Kasım ve Aralık aylarında tamamlanması planlanmaktadır. Ödemeler mal mukabilidir.

 

GARANTİ YATIRIM – Bağfaş BAGFS Hisse Analiz 3Ç17 – 31.10.2017

Bagfas (BAGFS, MP, Price:TL10.61 Mcap:TL477mn): Bagfaş 3Ç17’de 9mn TL zarar açıklamıştır. Bu rakam piyasanın net zarar beklentisi olan 8mn TL’den ile uyumlu iken bizim ne zarar beklentimizden daha iyi gerçekleşmiştir. Her ne kadar gelir beklentimizle uyumlu olsa da, açıklanan zarar rakamı ile beklentilerimiz arasındaki farkın temel sebebi operasyonel olmayan kalemler ve daha güçlü faaliyet karlılığıdır. Gübre sektöründe, mevsimsellik söz konu olup yılın ilk ve son çeyreği gelir ve karlılık anlamında daha güçlü gerçekleşmektedir. Bu sebeple finansalların yıllık karşılaştırılmasını daha anlamlı buluyoruz.

Bagfaş’ın yurtiçi gübre satış hacmi yıllık olarak %8 azalarak 82,309 ton olmasına karşın, ihracat gelirlerinin 3Ç16’daki 6.2mn ABD$’dan 3Ç17’de 8.2mn ABD$’ına çıkması, ortalama gübre satış fiyatındaki artış ve elektrik satış hacmindeki artışlar gelirleri desteklemiştir. Bagfaş 3Ç17’de yıllık %15 artışla 111mn TL gelir kaydetmiştir. Bagfaş’ın brüt ve faaliyet karı yıllık sırasıyla %29 ve %52 artmış ve faaliyet kar marjı yıllık 2.9 puan iyileşmiştir. Şirket’in faaliyet karlılığı satılan malların ve faaliyet giderlerinin satışlara oranındaki düşüş nedeniyle beklentilerin oldukça üzerinde gerçekleşmiştir.

Hatırlatmak gerekirse, Bagfaş’ın yıllık üretim kapasitesi, AN/CAN fabrikasının Ağustos 2015’te üretime geçmesiyle birlikte 610bin tondan 1.26mn tona çıkmıştır. Bagfaş, AN/CAN fabrikasının üreteceği 400bin tonluk ürün için yurtdışı satış kontratları yapmıştır.

Bagfaş 3Ç17’de 15.9bin ton CAN ihracatı yapmıştır. (3Ç16’da ise 13.4bin ton’dur). AN/CAN fabrikasında iyileştirme çalışmaları devam etmekte olup yıl sonuna kadar tamamlanması beklenmektedir. İyileştirme çalışmalarının tamamlanmasıyla Şirket’in artan AN/CAN ihracatı Bagfaş için en önemli katalizör olacaktır. Şu aşamada gelişmeleri talip ediyoruz, Bagfaş için Endekse Paralel tavsiyemizi devam ettiriyoruz. Her ne kadar Bagfaş net zarar açıklamış olsa da, Şirketin faaliyet karlılığı 3Ç17’de güçlüdür. Bu sebeple sonuçların hisse etkisini olumlu olarak değerlendiriyoruz.

DENİZ YATIRIM – Bağfaş BAGFS Hisse Analiz 3Ç17 – 31.10.2017

Bagfaş’ın operasyonel performansındaki iyileşme finansal giderlerdeki artış nedeniyle net kara yansımadı. Satışların yıllık bazda %15 arttığı Bagfaş’ta brüt karlılıktaki ciddi iyileşmeye paralel olarak FAVÖK 24 mln TL olarak gerçekleşti. Açıklanan FAVÖK değeri piyasa beklentilerini neredeyse ikiye katlarken, şirketin AN/CAN yatırımından dolayı bilançosunda bulunan 373 mln TL değerindeki Euro para birimli kredilerinden yazdığı kur farkı, net marjının piyasa beklentilerinin gerisinde kalmasına neden oldu. Piyasa beklentisi şirketin 7.6 mln TL net zarar açıklaması iken, şirket 9.4 mln TL zarar açıkladı. Operasyonel performansın beklentileri aşmasına rağmen net karda piyasa beklentisinin altında kalması nedeniyle hissede bir miktar kar realizasyonu görebiliriz. Hisse araştırma kapsamında değildir.

HALK YATIRIM – Bağfaş BAGFS Hisse Analiz 3Ç17 – 31.10.2017

Bagfaş (BAGFS, Pozitif): Bagfaş yılın üçüncü çeyreğinde ortalama piyasa beklentisi olan 7,7 milyon TL net zararın üzerinde, bizim beklentimiz olan 23,8 milyon TL net zararın altında 9,4 milyon TL net zarar açıkladı. Operasyonel kârlılıkta beklentimizden daha yüksek bir performans gerçekleşmesi, net zararın beklentimizden daha düşük gelmesinde etkili olan ana unsur oldu. FAVÖK yılın üçüncü çeyreğinde, hem bizim beklentimiz olan 10,4 milyon TL’nin hem de ortalama piyasa beklentisi olan 12,2 milyon TL’nin oldukça üzerinde 23,6 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Beklentilerin üzerinde gelen net zarara rağmen, beklentilerin üzerinde gelen operasyonel kârlılıktan dolayı, üçüncü çeyrek sonuçlarının hisse performansına etkisinin “pozitif” olacağını düşünüyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Bağfaş BAGFS Hisse Analiz 3Ç17 – 31.10.2017

Bagfaş – 3Ç17 sonuçlarını 9.4 milyon TL zarar ile açıkladı. Açıklanan zarar rakamı, -7.7 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Şirket geçen yılın aynı döneminde de, 9.7 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 111 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %15 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 106 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. Şirket, 3Ç17’de 24 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %307 büyüme gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 12 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1526 baz puan artarak %21.3 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %9 artarak 371 milyon TL olarak gerçekleşti.

 

OYAK YATIRIM – Bağfaş BAGFS Hisse Analiz 3Ç17 – 31.10.2017

BAGFS yılın üçüncü çeyreğinde 9.4 milyon TL zarar açıklarken finansal giderlerin baskı yaptığı görülüyor. Ancak şirketin FAVÖK rakamı üçüncü çeyrekte 23.6 milyon TL seviyesine ulaşarak 2016 üçüncü çeyrek rakamı olan 5.8 milyon TL’nin oldukça üzerine çıkmış oldu.

 

TACİRLER YATIRIM – Bağfaş BAGFS Hisse Analiz – 09.08.2017

Bağfaş – Şirket 2Ç17’de 15 milyon TL zarar açıkladı. Açıklanan zarar rakamı, 0,1 milyon TL olan piyasa beklentisinin altındadır. Şirket geçen yılın aynı döneminde de, 3,2 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 74 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %1 azaldı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 95 milyon TL’nin altında gerçekleşti. Şirket, 2Ç17’de 6 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %32 gerileme gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 13 milyon TL’nin altında gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 365 baz puan azalarak %7,8 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %10 artarak 341 milyon TL olarak gerçekleşti.

DENİZ YATIRIM – Bağfaş BAGFS Hisse Analiz – 09.08.2017

Bagfaş’ın 2Ç17 sonuçları beklentilerin gerisinde kaldı Bagfaş’ın cirosu 2Ç17’de geçtiğimiz yılla aynı seviyede 74 mln TL’de kalırken, FAVÖK %32 düşerek 6 mln TL’ye geriledi. Ciro piyasa beklentisi olan 75 mln TL’nin %22 altında kalırken, karlılığın da tahminlerin gerisinde kalmasıyla FAVÖK de 13 mln TL olan piyasa tahmininin %56 altında kaldı. Sonuç olarak 2Ç16’da 3 mln TL olan net zarar, düşen operasyonel performansın etkisiyle 15 mln TL’ye geriledi ve piyasa beklentisi olan 0 mln TL’nin altında kaldı. Tekfen Holding’in gübre tarafındaki güçlü performansın ardından, Bagfas’ın zayıf 2Ç17 sonuçları hisse üzerinde baskı yaratabilir.

ZİRAAT YATIRIM – Bağfaş BAGFS Hisse Analiz – 09.08.2017

Bağfaş (BAGFS, Sınırlı Negatif): Bağfaş 2Ç2017’de 14,9mn TL zarar kaydetmiştir. Geçen yılın aynı döneminde 3,2mn TL zarar kaydedilmişti. Brüt kar ise aynı dönemler itibariyle 2,8mn TL artarak 4mn TL’ye çıkmıştır. Şirket’in satış gelirleri ufak çaplı bir düşüş gösterse de maliyetlerdeki düşüş brüt karın artmasına neden olmuştur. Son olarak, 2017 yılının ikinci çeyreğindeki zararla birlikte Şirket’in 2017 yılının ilk yarısındaki zararı 7,4mn TL olmuştur. Geçen yılın aynı döneminde 11,6mn TL kar açıklanmıştı.

 

HSBC YATIRIM – BAGFS Hisse Analiz 1Ç17 – 25.04.2017

Bagfaş’ın 1Ç operasyonel sonuçları satış kompozisyonundaki değişim ve düşük bazlı maliyet sayesinde güçlü geldi.

Üretimdeki en önemli girdiler arasında olan amonyak fiyatlarında son aylarda yaşanan artışın henüz maliyetlere yansımamış olduğunu düşünüyor, dolayısıyla bundan sonraki dönemde marjlarda 1Ç’deki kadar (satış ve karlılıktaki mevsimsellik etkisini de gözönünde bulundurarak) güçlü bir seyir öngörmüyoruz. İhracatta da yeni AN/CAN
tesisinin ürün spesifikasyonlarında yaşamakta olduğu problem nedeniyle
düşük tempo devam etmektedir..

Revize ettiğimiz tahminlerimiz doğrultusunda hedef fiyatımızı 11.1 TL’den 11.50 TL’ye yükseltiyor, %6.5 yukarı potansiyel doğrultusunda Tut tavsiyemizi sürdürüyouz.

 

HALK YATIRIM – BAGFS Hisse Analiz 1Ç17 – 21.04.2017

Bagfaş (BAGFS, Sınırlı Pozitif): Şirket, yılın ilk çeyreğinde 196 milyon TL satış geliri, 48 milyon TL FAVÖK açıkladı. Satış gelirleri yıllık bazda %23 gerilerken, FAVÖK rakamı aynı seviyede kaldı. Bu doğrultuda geçen yılın aynı döneminde %18,7 olan FAVÖK marjı 1Ç17’de %24,4 seviyesine yükseldi. 1Ç16’da %17,6 seviyesinde gerçekleşen brüt kâr marjının 1Ç17’de %25,6 seviyesine yükselmesi FAVÖK marjını destekleyen ana unsur oldu. 1Ç16’da 15 milyon TL seviyesinde olan net kâr ise 1Ç17’de 7 milyon TL seviyesine geriledi. Satış gelirlerinin yıllık bazda gerilemesine rağmen, operasyonel kar marjlarındaki artıştan dolayı sonuçları sınırlı pozitif olarak değerlendiriyoruz.

DENİZ YATIRIM – BAGFS Hisse Analiz 1Ç17 – 21.04.2017

Bagfaş 1Ç17’de faaliyet karı yatay kalmasına rağmen net kar geçtiğimiz yıla göre %49 daraldı. Bagfas’in 1Ç17’de net kar geçtiğimiz yıla göre finansal giderler ve diğer giderlerdeki artış nedeniyle geçtiğimiz yıla göre %49 daralarak 7 mln TL’ye düştü. Operasyonel performansa baktığımızda cirodaki düşüşe rağmen FAVÖK geçtiğimiz yıl ile aynı seviyede kalmayı başarmış. Cirodaki düşüşü azotlu gübre satışındaki sıkıntılar nedeniyle satış hacminde düşüşe bağlı olduğunu düşünüyoruz. Diğer taraftan FAVÖK marjının %24.4’e yükselmesi, sektörde genel olarak gübre şirketlerinin karlılığında düşüş beklentisinin aksine gerçekleşmiştir. Bagfaş’ın yüksek 1Ç17 operasyonel marjları Tekfen Holding’in gübre şirketi olan Toros Tarım için de benzer bir performans sergilemesi için beklenti oluşturabilir. Bunun da Tekfen Holding hissesi üzerinde olumlu etki yapabileceğini düşünüyoruz. (KAP, Deniz Yatırım Araştırma)

OYAK YATIRIM – BAGFS Hisse Analiz 1Ç17 – 21.04.2017

BAGFS yılın ilk çeyreğinde 7.5 milyon TL net kar açıklarken bu rakam 2016 ilk çeyrek rakamı olan 14.7 milyon TL’ye göre %49 gerilemiş oldu. Net kardaki gerilemeye özellikle finansal giderlerdeki artış etkili olurken şirketin faaliyet karlılığının ise iyi seviyelerde olduğu görülüyor. Şirketin satış hacminde yıllık %18 gerileme olması ve gelirlerdeki yıllık %23 gerilemeye rağmen VAFÖK 47.9 milyon TL’de sabit kaldı. VAFÖK marjı ise ilk çeyrekte %24 seviyesine çıkarken geçtiğimiz sene ilk çeyrekteki marj %18.7 seviyesindeydi.

ZİRAAT YATIRIM – BAGFS Hisse Analiz 1Ç17 – 21.04.2017

Bagfaş (BAGFS, Nötr): Bağfaş 1Ç2017’de 7,5mn TL kar elde ederken, bu kar rakamı geçen yılın aynı döneminde elde edilen 14,7mn TL’nin altında kalmıştır. Şirket’in yurtdışı satışları 3,5 katına çıkarak 39,6mn TL’ye yükselse de yurtiçi satışların %36 oranında gerilemesi satış gelirlerinin toplamda %23 oranında gerileyerek 196,5mn TL’ye düşmesinde etkili olmuştur. Diğer yandan satışların maliyeti ise %31 oranında gerileyerek 146,2mn TL olmuştur. Maliyetlerdeki daha yüksek düşüşün de etkisiyle, brüt kar rakamı 1Ç2017’de bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %11 oranında artarak 50,3mn TL’ye yükselmiştir. Brüt kar marjı da %26’ya yükselmiştir. Bir önceki yılın aynı çeyreğinde brüt kar marjı %18 idi. Net kar marjı ise %6’dan %4’e gerilemiştir. Son olarak, 450,4mn TL net yabancı para açık pozisyonu (3,6mn USD, 118,6mn EUR) bulunan Şirket 54,7mn TL kredi kur farkı gideri kaydetmiştir.

 

ZİRAAT YATIRIM – BAGFS Hisse Analiz 4Ç16 – 24.02.2017

Bagfaş (BAGFS, Sınırlı Negatif): Bagfaş Bandırma’nın 2016 yılı 4. çeyrek net dönem zararı 39,4mn TL olmuştur. Piyasa beklentisi şirketin 8mn TL zarar yazması yönünde idi. Şirket 2015’in aynı çeyreğinde yüksek vergi gelirine istinaden 230,1mn TL net kar açıklamıştı. Bagfaş’ın satış gelirleri son çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %32,1 oranında azalarak 72,2mn TL’ye gerilerken, satışların maliyeti ise %29,9 oranında düşüş kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %46,7 oranında azalarak 7,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde %13,4 oranında artarak net dönem zararının artmasına sebep olmuştur. Diğer faaliyetlerden de 21,5mn TL gider kaydedilmesi sonucu faaliyet zararı 22,7mn TL’ye yükselmiştir. Öte yandan şirket yatırım faaliyetlerinden 16,1mn TL gelir kaydetmiştir. 2015 son çeyrekte yatırım gelirinin aksine 2,4mn TL’lik gider kaydedilmişti. Finansman tarafında da geçen seneki 21,8mn TL’lik gelirin aksine 4Ç2016’da 43,6mn TL gider yazılmıştır. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net zarar 50,1mn TL seviyesinde gerçekleşirken, vergi gelirindeki büyük azalmayla birlikte, ana ortaklık net dönem karı da 39,5mn TL olmuştur. 4. çeyrek rakamlarıyla birlikte Bagfaş’ın 2016 yılı zararı 37,6mn TL olmuştur. 2015 yılı net karı ise 233,9mn TL idi.

OYAK YATIRIM – BAGFS Hisse Analiz 4Ç16 – 24.02.2017

Yılın son çeyreğinde 39 milyon TL zarar açıklarken bu rakam piyasa beklentisi olan 20 milyon TL zarara göre daha olumsuz gelmiş oldu. Özellikle 499 milyon TL tutarındaki döviz açığı nedeniyle yazılan finansal giderler finansallar üzerinde baskı yarattı. Diğer taraftan VAFÖK rakamı ise gelirlerdeki düşüş ve marjlardaki yıllık hafif gerileme sonucunda 8.7 milyon TL seviyesinde gerçekleşti (4Ç15: 15.2 milyon TL).

 

Bağfaş’tan Nitratlı Gübre Satışları Hakkında Açıklama – 23.01.2017

20.01.2017 tarih ve E.156673 sayılı Nitratlı gübrelerle ilgili Bakan talimatı gereği %26 CAN gübresinin sevk ve çiftçiye satış işlemi kontrollü bir şekilde yapılmaya başlanacaktır. %33 AN gübresinin tarımsal amaçlı kullanımı tamamen yasaklanmış olup, tarımsal amaç dışı kullanımlar için satış ve sevkiyatlar Bakanlık iznine tabi olacaktır.

İhracat Açıklaması – 19.01.2017

İtalya ve Yunanistan’a ihraç edilmek üzere Helm ve Teotrade firmalarından sırasıyla 8.000 ton DAP ve 3.000 ton AS gübre siparişi alınmıştır. Siparişlerin toplam tutarı 3,0 milyon USD olup, sevkiyatların Ocak-Şubat aylarında tamamlanması planlanmaktadır. Ödemeler mal mukabilidir.

İhracat Açıklaması – 17.01.2017

Çeşitli Avrupa ülkelerine ihraç edilmek üzere Dreymoor ve Keytrade firmalarından sırasıyla 4.000 ton NP 20.20 Kompoze, 8.000 ton CAN ve 4.000 ton DAP gübre siparişi alınmıştır. Siparişlerin toplam tutarı 3,7 milyon USD olup, sevkiyatların Şubat ayında tamamlanması planlanmaktadır. Ödemeler mal mukabilidir.

ZİRAAT YATIRIM – Hisse Haber Yorum – 16.01.2017

Gübre Sektörü: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, “Nitratlı gübrelerde yapılan araştırma sonucu potasyum nitrat ve sodyum nitrat gübrelerinde sorun olmadığı görüldü. İkisinin serbest bırakılma kararını almış bulunuyoruz.” dedi. Cuma günü sektörde faaliyet gösteren şirketler önemli prim kaydettiler. BAGFS, EGGUB, GUBRF ve TKFEN sırasıyla %4,69, %3,14, %6,23 ve %4,92 oranında değer kazandılar.

 

Yatırım tamamlama vizesi alınması hakkında açıklama – 13.01.2017

Türkiye’nin ilk Granül Stabilize Amonyum Nitrat/Granül Kalsiyum Amonyum Nitrat Kimyevi Gübre Fabrikaları ve İlgili Yardımcı Tesisleri Projesi için alınan 29.11.2012 tarihli ve 107787 sayılı yatırım teşvik belgemizin yatırım tamamlama vizesinin yapıldığı 06.01.2017 tarihli ve 67577454-401.06-E.2630 sayılı T.C. Ekonomi Bakanlığı yazısıyla Şirketimize tebliğ edilmiştir.

İhracat Siparişi Açıklaması – 13.01.2017

İngiltere ve Hırvatistan’a ihraç edilmek üzere Helm ve Keytrade firmalarından sırasıyla 3.300 ton CAN ve 8.000 ton DAP gübre siparişi alınmıştır. Siparişlerin toplam tutarı 3,0 milyon USD olup, sevkiyatların Ocak ayında tamamlanması planlanmaktadır. Ödemeler mal mukabilidir.

İhracat Açıklaması – 03.01.2017

Yunanistan ve İngiltere’ye ihraç edilmek üzere Teotrade ve Helm firmalarından sırasıyla 3.000 ton AS ve 6.500 ton AN gübre siparişi alınmıştır. Siparişlerin toplam tutarı 1,6 milyon USD olup, sevkiyatların Ocak ayında tamamlanması planlanmaktadır. Ödemeler mal mukabilidir.

ZİRAAT YATIRIM – BAGFS Hisse Haber Analiz- 22.12.2016

Bağfaş (BAGFS, Sınırlı Pozitif): Şirket ile SNC-Lavalin SA/NV firması arasında ThyssenKrupp Industrial Solutions AG’ye anahtar teslimi ihale edilen CAN/AN tesisinin; kurulu kapasitesi olan 2.000 ton/gün Kalsiyum Amonyum Nitrat (CAN) ve 1.550 ton/gün stabilize Amonyum Nitrat (AN)’ın Avrupa piyasalarına ihraç edilecek kalitede üretim yapmasını teminen mühendislik, malzeme tedarik ve denetim-gözetim hizmetlerinin yanı sıra süreç ve operasyonların düzenli olarak gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi hizmetlerini kapsayan bir sözleşme imzalanmıştır. İyileştirme çalışmalarına 2017 yılında başlanacak ve bu çalışmalara dek tesis üretime devam edecektir. Sözleşme bedeli 4mn EUR’dur.

Bağfaş AN/CAN Tesisinde İyileştirme Yapacak – 21.12.2016

SNC-Lavalin ile CAN/AN üretim tesisinin iyileştirilmesine yönelik sözleşme imzalanması hk.açıklama

Şirketimiz ile SNC-Lavalin SA/NV firması arasında ThyssenKrupp Industrial Solutions AG’ye anahtar teslimi ihale edilen CAN/AN tesisinin; kurulu kapasitesi olan 2.000 ton/gün Kalsiyum Amonyum Nitrat (CAN) ve 1.550 ton/gün stabilize Amonyum Nitrat (AN)’ın Avrupa piyasalarına ihraç edilecek kalitede üretim yapmasını teminen mühendislik, malzeme tedarik ve denetim-gözetim hizmetlerinin yanı sıra süreç ve operasyonların düzenli olarak gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi hizmetlerini kapsayan bir sözleşme imzalanmıştır. İyileştirme çalışmalarına 2017 yılında başlanacak ve bu çalışmalara dek tesis üretime devam edecektir. Sözleşme bedeli 4.000.000 EURO’dur.

 

HSBC – Bağfaş Bandırma BAGFS Hisse Analiz- 21.11.2016

HSBC’nin güncellediği “The Fertile Crescent – Global Kimyasal Tarım/Gübre Sektörü Raporu”’nda Türkiye’den de takipte bulunan ilgili üç şirket – Bagfaş, Gübretaş ve Tekfen Holding – yeralıyor. Global olarak gerileyen gübre fiyatları, yapılan yeni yatırımlar ve değerleme parametlerinde yaşanan değişimleri (faizlerdeki artış, TL’de devam eden zayıflık) göz önüne alarak güncellediğimiz değerleme ve tavsiyelerimize göre Türk Gübre üreticileri için 2016 yılı zayıf satış fiyatları, devam eden azotlu (nitratlı) gübre satış yasağı ve zayıf TL gibi olumsuzluklar altında kapanıyor.

Son haftalarda global gübre fiyatlarındaki düşüş trendi son bulmuş gözükse de fiyatlar halen oldukça düşük seviyelerde seyrediyor. Buna ilaveten karlılık açısından oldukça önemli olan azotlu gübrelerde 1.çeyrekteki ana sezona yaklaşılırken satış yasağının devam ediyor oluşu şirketlerin 2017 yılı performansını olumsuz etkileyebilir.

Bagfaş’ın yeni AN/CAN yatırımına ilişkin devam eden dava Türkiye’de azotlu gübre satış yasağı başlıca olumsuzluklar olarak öne çıkıyor. Azotlu gübre sezonu (1Ç 2017) için daha düşük satış hacimleri varsayımıyla temkinli bir görünüm tercih ediyoruz. Hedef fiyatımızı
11.3 TL’den 11.1 TL’ye indiriyoruz ve Tut önerimizi sürdüyoruz.

 

ZİRAAT YATIRIM – Bağfaş Bandırma BAGFS Hisse Analiz 3Ç16 – 01.11.2016

Bağfaş Bandırma (BAGFS, Nötr): Bagfaş’ın 3. çeyrek net dönem zararı 9,7mn TL ile 13mn TL’lik piyasanın zarar beklentisinin altında gerçekleşmiştir. Şirketin 3Ç2015’teki net dönem zararı 18,5mn TL idi. Bagfaş’ın zararının geçen seneye göre daralmasında ana etken, esas faaliyetlerinden diğer giderlerinin, kur farkı giderlerindeki düşüşe istinaden azalmasıdır. Şirketin satış gelirleri 3Ç2016’da bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,5 oranında artmış 96,4mn TL olmuştur. Öte yandan, satışların maliyetindeki yüksek artış sebebiyle brüt kar %0,6 gerilemeyle 18,2mn TL’yi göstermiştir. Buna bağlı olarak brüt kar marjı 1,5 puan düşüşle %18,9 olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderlerdeki artış %36 olmuş ve olumsuz bir görüntü sergilemiştir.

Diğer faaliyetlerden giderler geçen seneki 16,5mn TL’den bu sene 3. çeyrekte 6,2mn TL’ye gerilemiştir. Bu kalemdeki 10,3mn TL’lik gerileme, net zararın azalmasındaki ana faktördür. Bu gelişmeler neticesinde, faaliyet karı 2,4mn TL olmuştur. Şirket geçen sene esas faaliyetlerinden 4,8mn TL zarar kaydetmişti. Bagfaş’ın 3Ç2016 yatırım gelirleri geçen yıla göre 5,9mn TL azalarak 4,2mn TL olmuştur. Bunun sebebi kur farkı gelirlerindeki 6mn TL’lik gerilemedir. Finansman tarafında ise giderler geçen sene aynı döneme göre 6,6mn TL azalarak 22,1mn TL seviyesini göstermiştir. Şirketin 3. çeyrek vergi geliri 1mn TL artışla 5,8mn TL olmuştur. 3. çeyrek zarar rakamlarıyla birlikte Bağfaş’ın 9 aylık net karı 1,9mn TL olmuştur. Geçen sene aynı dönemde şirket 3,8mn TL net kar açıklamıştı.

ZİRAAT YATIRIM – Bağfaş Bandırma BAGFS Hisse Analiz 2Ç16 – 10.08.2016

Bagfaş Gübre (BAGFS, Negatif): Bagfaş Gübre 2Ç2016’da 3,2mn TL zarar açıkladı. Bir önceki yılın ikinci çeyreğinde 6,2mn TL kar açıklamıştı. Piyasa beklentisi 7mn kar TL idi. Şirketin satış gelirleri 2.çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %35,5, satışların maliyeti %23,2 geriledi. Şirketin brüt karı %93,3 düşüşle 1,2mn TL oldu. Buna bağlı olarak brüt kar marjı 14,5 puan gerilemeyle %1,6 oldu. Operasyonel giderlerdeki artış %9,1 olurken, esas faaliyetlerden diğer gelirler geçen seneki 4mn TL’lik zararın aksine 5,2mn TL gelir olarak gerçekleşti. Şirket 2. çeyrekte 2,5mn TL faaliyet zararı yazdı. Geçen sene aynı çeyrekte 6,2mn TL faaliyet karı kaydetmişti.

Yatırım faaliyetlerinden gelirler neredeyse 2 katına çıkarak 2,3mn TL olmasına karşın, finansman öncesi faaliyetlerden yine de 210bin TL zarar kaydedildi. 2Ç2016’da finansman giderleri geçen sene aynı dönemin 5 kat yukarısında 3,8mn TL olarak gerçekleşti ve zarar rakamını artırıcı etkide bulundu. 859bin TL’lik vergi gelirine karşın, 3,2mn TL’lik zarar oluştu. Bagfaş’ın ikinci çeyrek sonuçları ile birlikte Ocak-Haziran dönemi karı 11,6mn TL olarak gerçekleşmiş ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %48,1 düşüş kaydetmiştir.

OYAK YATIRIM – Bağfaş Bandırma BAGFS Hisse Analiz 2Ç16 – 10.08.2016

BAGFS: Yılın ikinci çeyreğinde 3 milyon TL zarar açıklarken piyasa beklentisi 7.5 milyon TL kar açıklaması yönündeydi. Beklenenden kötü gelen karda düşük gelirler ve zayıf marjlar etkili oldu. Şirketin gelirleri %75 azalırken bunda nitrojen bazlı ürünlerin Haziran ayı başlarında yasaklanması da etkili oldu. Diğer taraftan şirketin VAFÖK marjı ise %11.4 ile beklenti olan %15 seviyesinin altında gerçekleşirken VAFÖK 8.5 milyon TL oldu (beklenti 25.5mn TL).

HALK YATIRIM – Bağfaş Bandırma BAGFS Hisse Analiz 2Ç16 – 10.08.2016

BAGFS 2Ç16’da, kâr beklentilerinin aksine, net zarar açıkladı. Bagfas yılın ikinci çeyreğinde 1 milyon TL’lik net kâr beklentimiz (piyasanın en düşük beklentisi) ve ortalama piyasa beklentisi olan 7 milyon TL’lik net kârın aksine 3,2 milyon TL net zarar açıkladı (2015 yılının aynı döneminde ise 6,2 milyon TL net kâr açıklamıştı). Şirketin ikinci çeyrekte net satış gelirleri, ortalama piyasa beklentisinin %55, bizim beklentimizin %54 altında, yıllık bazda %35 gerileyerek 75 milyon TL olurken  yurt dışı satış gelirlerinde yıllık bazda %94 gerileme, yurt içi satış gelirlerinde ise %20 artış yaşandı.

Ancak yurt dışı BayWa AG ve Trammo AG ile imzalanan sözleşmelerle yıllık toplam 320.000 ton CAN siparişi bulunan şirketin sözleşme kapsamında satışların henüz gerçekleşmemiş olması ve yılın ikinci yarısında gerçekleşecek olması, satış gelirleri açısından katalizör olmaya devam edebilir diye düşünüyoruz.

Operasyonel kârlılık beklentilerin oldukça altında kaldı. İkinci çeyrekte FAVÖK yıllık bazda %29 gerileyerek 8,5 milyon TL seviyesinde gerçekleşirken, beklentimiz olan 23 milyon TL’nin oldukça altında kaldı (ortalama piyasa beklentisi 26 milyon TL). 2Ç15’te %10,5 seviyesinde gerçekleşen FAVÖK marjı ise cirodaki düşüş nedeniyle 2Ç16’da %11,4’e yükseldi. Faaliyet giderlerinde ise ağırlıklı olarak pazarlama ve satış giderlerinin etkisiyle yıllık bazda %9,1 artış yaşandı ve operasyonel kârlılıktaki kötüleşmenin nedenlerinden biri oldu.

Operasyonel olmayan tarafta ise, 2Ç15’te kaydedilen 3,6 milyon TL’lik esas faaliyet dışı net giderlerin aksine bu çeyrekte oluşan 3,6 milyon TL’lik net esas faaliyet dışı gelirin net zararı bir miktar azalttığını görüyoruz. Sonuç olarak, hem bizim hem de ortalama piyasa beklentisine göre kötüleşen sonuçların hisse performansına etkisinin ‘negatif’ olacağını düşünüyoruz.

Şirket ile yapacağımız görüşme sonrasında tahminlerimizde güncelleme yapacağız. Mevcut durumda 12-aylık hedef fiyatmızı 13,92 TL, tavsiyemizi de ‘EKLE’ yönünde koruyoruz.

AK YATIRIM – Bağfaş Bandırma BAGFS Hisse Analiz 2Ç16 – 10.08.2016

Bagfas (BAGFS TI) 2Ç16’da 3 milyon TL net zarar açıkladı. Rakam konsensus (7 milyon TL) ve bizim (12 milyon TL) net kar beklentimizin bir hayli altında. Sapmanın temel nedeni ihracat gelirlerindeki (3 milyon TL, 2Ç15= 54 milyon TL) düşüş ve finansal giderlerdeki artış olarak görünüyor. Yurtiçi satışlarda ise AN/KAN gübre yasağının ardından, kapasite artışına rağmen sadece %20 nispetinde artış sağlandı. Genel yönetim giderleri (8 milyon TL) olarak beklentilerimizden düşük gelse de, düşen ciroyla birlikte azalan operasyonel kaldıraçtan ötürü FAVÖK marjı %11.4 olarak gerçekleşti. Operasyonel olarak şirketin beklentilerin altında performans gösteren şirket için 2016T ciro tahminimizi 720 milyon TL’den 610milyon TL’ye çekerken, FAVÖK ve net kar tahminlerimizi ise sırasıyla, 97 milyon TL’den 81milyon TL’ye ve 43milyon TL’den 33milyon TL’ye çekiyoruz. Azalan nakit akım tahminlerimizle birlikte hedef fiyatımızı 14.00 TL’den 13.28 TL’ye revize ediyoruz. Sonuçların hisse senedi performansı için negatif olmasını bekliyoruz.