Ana Sayfa Raporlar Hisse Yorumları ARD Grup Bili...

ARD Grup Bilişim Teknolojileri ARDYZ Hisse Analiz ve Yorumları

ARD Grup Bilişim Teknolojileri ARDYZ hisse senedi ile ilgili tüm güncel analiz, haber, rapor ve yorumları aşağıda bulabilirsiniz. Kurum ve uzmanların ARDYZ ile ilgili çıkmış tüm hisse analiz ve yorumlarını, hisseye ait haber, veri ve raporları bu sayfadan takip edebilirsiniz.

Ak Yatırım – ARD Bilişim ARDYZ Hisse Analiz 1Ç22 – 11.05.2022

ARD Bilişim 1Ç22’de 22 milyon TL net kar açıkladı, yıllık %15 büyümeye işaret ediyor. Ciro yıllık %10 büyümeyle 36 milyon TL olarak gerçekleşti. Cirodaki yavaş büyümenin yeni sözleşmelerin imzalanmamasından kaynaklandığını düşünüyoruz. 1Ç22 FAVÖK yıllık %40 büyümeyle 22 milyon TL olarak gerçekleşti. FAVÖK marjı %62,7 ile 1Ç21’deki %49,2 marjın üzerinde. Artan faaliyet karlılığı satılan ticari malların azalması ve düşen faaliyet giderleri nedeniyle gerçekleşti. 1Ç22’de şirketin azalan anahtar teslim projeleri için gereken ticari mallar maliyeti düştü. Şirketin bilançosunda 2021 sonundaki 57 milyon TL net nakit pozisyonu Mart sonunda 36 milyon TL’ye düştü.

 

Deniz Yatırım – ARD Bilişim ARDYZ Hisse Analiz 4Ç21 – 14.03.2022

4Ç21’de ciro ve FAVÖK beklentimizin üzerinde / Değerlendirme: Sınırlı Olumlu / Ard Grup Bilişim, 4Ç21’de 102 milyon TL satış geliri (Deniz Yatırım: 80 milyon TL), 59 milyon TL FAVÖK (Deniz Yatırım: 44 milyon TL) ve 54 milyon TL net kar (Deniz Yatırım: 54 milyon TL) açıkladı. Şirket’in 4Ç21 rakamlarında ciro ve FAVÖK beklentimizin üzerinde gerçekleşirken net kar tahminimizle paralel seyretmiştir. Sonuçların hisse üzerinde sınırlı olumlu bir etki yaratacağını düşünüyoruz.

4Ç21’de tamamı yurt içi hizmet ve ticari mal satışlarından kaynaklanmak üzere 102 milyon TL satış geliri kaydetmiş olup, bu gelirler yıllık bazda %60 arttı. 4Ç21’de FAVÖK yıllık bazda %45 oranında artarak 59 milyon TL’ye ulaştı. Ancak FAVÖK marjı 4Ç21’de yıllık bazda 6,1 puan daralarak %54,9 seviyesinde gerçekleşti.

4Ç21’de net kar yıllık bazda %48 ile güçlü artarak 54 milyon TL’ye ulaştı. Ancak net kâr marjı da 4Ç21’de yıllık bazda 4,5 puan daralarak %53,0 seviyesine geriledi. 4Ç21 döneminde Şirket, 57 milyon TL net nakit pozisyonunda bulunuyor.

Genel değerlendirme: 2021 yılında bilişim sektöründeki büyüme Şirket’in büyüme ivmesini desteklemektedir. Satış gelirlerinde ve operasyonel karlarındaki nominal bazda büyüme ile dikkat çeken Ard Grup Bilişim’in kar marjlarında daralma gözlemlenmektedir. ARDYZ hissesi yıl başından itibaren rölatif olarak endeksin %35 altında performans göstermiştir. Geriye dönük 12 aylık verilere göre hisse 5,9x F/K ve 5,2x FD/FAVÖK çarpanlarıyla işlem görmektedir.

Ak Yatırım – ARD Bilişim ARDYZ Hisse Analiz 4Ç21 – 14.03.2022

ARD Bilişim 4Ç21’de 54 milyon TL net kar açıkladı, yıllık %48 büyümeye işaret ediyor. Ortalama piyasa beklentisi olan 54 milyon TL’ye paralel. Ciro yıllık %60 büyümeyle 102 milyon TL olarak gerçekleşti ve ortalama piyasa beklentisi olan 80 milyon TL’nin üzerinde. Cirodaki büyüme artan sözleşmeler ve sözleşme tutarları ile meydana geldi. FAVÖK marjı 4Ç21’de %57,6 olarak gerçekleşti, 4Ç20’deki %64,0 marjının altında. Daralan faaliyet karlılığı satılan ticari malların artması nedeniyle gerçekleşti. 4Ç21’de şirketin artan anahtar teslim projeleri için gereken ticari mallar maliyeti yükseldi. Bundan dolayı brüt kar marjı daha düşük bir seviye olan %67,0 olarak gerçekleşti, 4Ç20’de %83,0 brüt kar marjı vardı. Böylece, FAVÖK cirodan daha yavaş, yıllık %48 büyümeyle 59 milyon TL olarak gerçekleşti; ortalama piyasa beklentisi olan 44 milyon TL’nin üzerinde. Şirketin bilançosunda 3Ç21 sonundaki 50 milyon TL net nakit pozisyonu 4Ç21 sonunda 57 milyon TL’ye yükseldi. Faaliyet sonuçları beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi ancak net kara paralel olması nedeniyle piyasa tepkisinin hafif olumlu olmasını bekliyoruz.

 

Deniz Yatırım – ARD Bilişim ARDYZ Hisse Yorum – 08.02.2022

ARD Grup Bilişim 07.02.2022 tarihinde alınan Yönetim Kurulu toplantısında; ▪ 500.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde olmak üzere 170.000.000 TL nominal değerli çıkarılmış sermayesinin 330.000.000 TL tutarında arttırılarak 500.000.000 TL’ye çıkartılmasına,

▪ Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına ve hali hazırda mevcut nominal değeri 1,00 TL olan payların, yeni pay alma hakkı açısından 1 lot payın nominal değeri olan 1,00 TL üzerinden kullandırılmasına

▪ Arttırılan 330.000.000 TL sermayeyi temsil eden payların, 41.465.968,586 TL A Grubu nama yazılı olarak oluşturulmasına, 288.534.031,414 TL B Grubu hamiline yazılı olarak oluşturulmasına

▪ Şirket’in nakit olarak artırılan 330.000.000 TL tutarındaki sermayeyi temsil eden paylarına ilişkin yeni pay alma haklarının 1,00 TL’den 15 gün süreyle kullandırılmasına, bu sürenin son günü resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,

▪ Mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları karşılığında A grubu nama yazılı paylar için A grubu nama, B grubu hamiline yazılı paylar için B grubu hamiline yazılı pay verilmesine ve nakit olarak artırılan sermayeyi temsil eden paylara ilişkin yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa’da oluşacak fiyat üzerinden 2 iş günü süreyle satılmasına karar verildiğini duyurmuştur.

Şirket 3Ç21 finansal tablolarına göre 57.51 mln. TL nakit pozisyonuna sahiptir. Bedelli sermaye artırımı gelirlerinin finansal teknoloji yatırımları, yeni Ar-Ge merkezleri ve ofislerin açılması, istihdamın artırılması, Ar-Ge yatırımlarının yapılması ve mevcut Ar-Ge faaliyetlerinin iyileştirilmesinin yanı sıra yaklaşık %15’i işletme sermayesi ihtiyacına yönelik kullanılacaktır. Bedelli sermaye artırım kararlarının algı açısından hisse performansına etkilerini de göz önünde bulundurduğumuz ilgili haberi ARDYZ payları açısından sınırlı olumsuz olarak değerlendiriyoruz.

 

Deniz Yatırım – ARD Bilişim ARDYZ Hisse Analiz 3Ç21 – 01.11.2021

ARDYZ; 3Ç21’de beklentilerimizi rakamsal bazda aştı / sınırlı olumlu / Ard Grup Bilişim, 3Ç21’de 72 milyon TL satış geliri (Deniz Yat.: 47 milyon TL), 42 milyon TL FAVÖK (Deniz Yat.: 29 milyon TL) ve 39 milyon TL net kar (Deniz Yat: 28 milyon TL) açıkladı. 3Ç21 sonuçlarında satış geliri ve operasyonel kar marjları güçlü arttı. Şirket’in, 3Ç21 rakamları beklentimizin üzerinde seyretmiştir. Sonuçların hisse üzerinde sınırlı olumlu bir etki yaratacağını düşünüyoruz.

Şirket, 3Ç21’de tamamı yurt içi operasyonlarından kaynaklanmak üzere 72 milyon TL satış geliri kaydetmiş olup, bu gelirler yıllık bazda %340 ile güçlü arttı. İlk 9 aylık dönemde ise toplam satış gelirleri yıllık bazda %186 ile güçlü artmış olup 176 milyon TL seviyesine ulaştı. Gelirlerin güçlü artmasında, katma değeri yüksek projeler etkili oldu. 3Ç21’de FAVÖK yıllık bazda %234 oranında güçlü artarak 42 milyon TL’ye ulaştı. Ancak brüt kar marjındaki daralma ve artan ar-ge giderleri gibi nedenler sebebiyle FAVÖK marjı 3Ç21’de yıllık bazda 18,5 puan daraldı.

3Ç21’de ar-ge giderleri yıllık bazda 1,4 milyon TL’den 12,6 milyon TL’ye artmıştır. Arge giderlerindeki bu artış ise, sağlanabilecek yeni katma değerler göz önünde bulundurulduğunda, gelecek dönemlerdeki FAVÖK artışını destekleyebilecek bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. 3Ç21’de net kar yıllık bazda %271 ile güçlü artarak 40 milyon TL’ye ulaştı. Ancak net kar marjı 3Ç21’de yıllık bazda 10 puan geriledi. 3Ç21 döneminde Şirket, 50 milyon TL net nakit pozisyonunda bulunuyor.

Genel değerlendirme: Bilişim Sanayicileri Derneğinin (TÜBİSAD) raporuna göre, 2021 yılında Türkiye bilgi ve iletişim teknolojileri pazarının büyüklüğü 152 milyar TL olarak hesaplanmış olup payı ölçeğinde, bilgi teknolojileri 56 milyar TL’lik büyüklüğü temsil etmektedir. Sektördeki büyüme Şirket’in büyüme ivmesini desteklemektedir. Satış gelirlerinde ve operasyonel karlarındaki nominal bazda güçlü büyüme ile dikkat çeken Arg Grup Bilişim, dönemsellik etkisini değerlendirerek yaptığımız kar tahminlerimizin üzerinde rakamsal sonuçlar açıklamıştır. Öte yandan 3Ç21’de kar marjlarının daraldığını izlemiş olsak da, açıklanan marjlar da güçlü performans göstermiştir. ARDYZ hissesi son 12 ayda relatif olarak endeksin %1 altında seyrederek hafif değer kaybetmiştir. Geriye dönük 12 aylık verilere göre hisse 8,15x F/K ve 7,27x FD/FAVÖK çarpanlarıyla işlem görmektedir.

Ak Yatırım – ARD Bilişim ARDYZ Hisse Analiz 3Ç21 – 01.11.2021

ARD Bilişim 3Ç21’de 39 milyon TL net kar açıkladı, yıllık %271 büyümeye işaret ediyor. Bizim beklentimiz olan 24 milyon TL’nin üzerinde. Ciro yıllık %340 büyümeyle 72 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu yıl artan sözleşmeler ve sözleşme tutarları ile bu sonuç ortaya çıktı. FAVÖK marjı 3Ç21’de %58,6 olarak gerçekleşti, bu da 3Ç20’deki %77,1 marjının altında. Daralan faaliyet karlılığı satılan ticari malların artması nedeniyle gerçekleşti. 3Ç21’de şirketin artan anahtar teslim projeleri için gereken ticari mallar maliyeti yükseldi. Bundan dolayı brüt kar marjı daha düşük bir seviye olan %74,5 olarak gereçkleşti, 3Ç20’de %80,9 brüt kar marjı vardı. 3Ç21’de brüt kar marjı daralmasıyla, FAVÖK cirodan daha yavaş ancak yine 3 haneli büyüme gösterdi, yıllık %234 büyümeyle 42 milyon TL olarak gerçekleşti. Şirketin bilançosunda Haziran sonundaki 43 milyon TL net nakit pozisyonu Eylül sonunda 50 milyon TL’ye yükseldi. Sonuçların güçlü olduğunu ve piyasa tepkisinin olumlu olmasını bekliyoruz.

 

Ziraat Yatırım – ARD Bilişim ARDYZ Hisse Haber – 12.08.2021

ARD Bilişim (ARDYZ): Mevcut 23,87mn TL olan sermayenin, 30,96mn TL’si Hisse Senedi İhraç Primlerinden, 115,16mn TL’si geçmiş yıl karlarından karşılanmak üzere toplam 146,12mn TL artırılarak SPK’nin II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi tebliğinin 6. Maddesinin 6. Fıkrası hükmü gereğince bir defaya mahsus olmak üzere 80mn TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanının aşılarak 170mn TL’ye yükseltilmesine, Şirket sermayesinin %612,04 oranında bedelsiz olarak artırılması kapsamında ihraç edilecek 146,12mn TL nominal değerli payların 18,36mn TL nominal değerli kısmının A grubu nama, 127,76mn TL nominal değerli kısmının B grubu nama pay olarak verilmesine, Söz konusu sermaye artırımı nedeniyle oluşacak payların mevcut pay sahiplerine şirketi sermayesine iştirakleri oranında bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına, İhraç belgesinin onaylanması için başta SPK olmak üzere bedelsiz sermaye artırımına ilişkin gerekli diğer işlemler için ilgili kurumlara başvuruda bulunulmasına, katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.

İntegral Yatırım – ARD Bilişim ARDYZ Hisse Analiz 2Ç21 – 03.08.2021

Şirket, 2Ç21 döneminde 40.2 mn TL net kâr açıkladı… ARDYZ 2Ç21 döneminde 40.2 mn TL net kar açıkladı. Net kar bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %240 artış gösterirken, bir önceki çeyreğe göre ise %121 artış gösterdi. Güçlü ciro büyümesi ile birlikte kar marjlarındaki kuvvetli artış net kar rakamındaki artışta etkili oldu. Bir önceki yılın aynı çeyreğinde 1.3 mn TL olan araştırma giderlerinin 2Ç21’de 25.6 mn TL’ye yükselmesi net kar üzerinde baskı yarattı.

Cirodaki büyüme ve kar marjlarındaki artış dikkat çekici… Şirketin satış gelirleri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %128 artışla 70.6 mn TL oldu. Bir önceki çeyreğe göre satışlar %117 artış gösterdi. Satışlardaki güçlü büyümenin yanında brüt kar marjı da yıllık bazda 56 puan, bir önceki çeyreğe göre ise 19 puan artışla %96 seviyesinde gerçekleşti. Brüt kar marjındaki kuvvetli artışa karşılık 25.6 mn TL’lik ARGE gideri (2Ç20: 1.3 mn TL) FAVÖK marjını dengeledi. FAVÖK marjı yıllık bazda 23 puan, bir önceki çeyreğe göre 13 puan artışla %62 seviyesinde gerçekleşti. FAVÖK ise yıllık bazda %266 artış göstererek 43.7 mn TL oldu. (1Ç21: 16 mn TL) Bu çeyrekte gerçekleşen 25.6 mn TL’lik ARGE gideri, çalışmaları devam eden projeler için satın alınan hizmet giderlerinden oluşuyor. Yüksek ARGE giderinin gelecek dönemlerdeki FAVÖK rakamına pozitif etki göstermesini bekliyoruz.

Net nakdi artış gösterdi… Şirketin bir önceki çeyrekte 18 mn TL olan net nakdi yılın ikinci çeyreğinde 43 mn TL’ye yükseldi. Cari oran 14.9 ve likidite oranı 14.6 ile yüksek seviyede bulunuyor. Ayrıca, şirketin döviz pozisyon açığı bulunmuyor. 63 bin $ ve 11 bin € döviz fazlası bulunmaktadır.

EYDEP kapsamında B seviye sertifika aldı… Şirket, Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından yürütülen, Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı (EYDEP)kapsamında B seviye sertifika (yüksek yetkinlik seviyesi) aldı. Bu sertifika ile birlikte savunma sanayi ana entegratör firmalar için doğrudan onaylı tedarikçi ve ana alt yüklenici olma hakkını kazanmış oldu.

6 Aylık Sonuçlar: 2021 yılının ilk 6 ayına baktığımızda, şirketin satış gelirleri yıllık bazda %130 artışla 103.3 mn TL’ye yükseldi. Brüt kar marjı 42 puan artışla %90 seviyesinde, FAVÖK marjı 11,7 puan artışla %58 seviyesinde gerçekleşti. FAVÖK yıllık bazda %188, artış gösterdi ve 59.7 mn TL olarak hesaplandı. Bu sonuçlarla birlikte şirketin 6 aylık net dönem kari %214 artışla 58.5 milyon TL’ye yükseldi.

Ak Yatırım – ARD Bilişim ARDYZ Hisse Analiz 2Ç21 – 03.08.2021

ARD Bilişim 2Ç21’de 40 milyon TL net kar açıkladı, yıllık %240 büyümeye işaret ediyor. Bizim beklentimiz olan 47 milyon TL’nin altında. Ciro yıllık %128 büyümeyle 71 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu yıl artan sözleşmeler ve sözleşme tutarları ile bu sonuç ortaya çıktı. FAVÖK marjı 2Ç21’de %61,8 olarak gerçekleşti, bu da 2Ç20’deki %38,5 marjının önemli ölçüde üzerinde. Genişleyen faaliyet karlılığı satılan ticari malların sıfırlanması nedeniyle gerçekleşti. 2Ç21’de şirketin hiç anahtar teslim projeleri için gereken ticari mallar maliyeti oluşmadı. Bundan dolayı brüt kar marjı %96,0 gibi çok olağandışı yüksek seviyeye ulaştı.

Önümüzdeki dönemlerde anahtar teslim projeler olacağını ve bunlara bağlı ticari mallar maliyeti olacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla, daha normal seviyelerde brüt kar marjı gerçekleşmesini bekliyoruz. 2Ç21’de brüt kar marjı genişlemesiyle FAVÖK yıllık %266 büyümeyle 44 milyon TL olarak gerçekleşti.

Şirketin bilançosunda Mart sonundaki 18 milyon TL net nakit pozisyonu Haziran itibariyle 43 milyon TL’ye yükseldi. Son 3 ayda hisse fiyatı nominal bazda %10 ve BİST-100 endekse göre %11 değer kaybetti. Sonuçların güçlü olduğunu ve piyasa tepkisinin olumlu olmasını bekliyoruz.

Tacirler Yatırım – ARD Bilişim ARDYZ Hisse Analiz 2Ç21 – 03.08.2021

Ard Yazılım – 2Ç21 sonuçlarını 40.2 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %240 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %121 arttı. Net satışlar 70.6 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %128 arttı. Şirket, 2Ç21’de 43.7 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %266 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 2336 baz puan artarak %61.8 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 5587 baz puan arttı ve %96.0 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 3122 baz puan arttı ve %38.4 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 77.2 milyon TL (2Ç20: 37.8 milyon TL ve 1Ç21: 59.6 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %42.1 (2Ç20: %43.6 ve 1Ç21: 41.4%) olarak kaydedildi. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %134 artarak 43.0 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 11.9 F/K çarpanından ve 10.7 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

 

Ak Yatırım – ARD Bilişim ARDYZ Hisse 2Ç21 Beklentisi – 17.07.2021

Projeksiyonlarımız araştırma kapsamımızdaki şirketlerin 2Ç21 net kârının salgın etkilerinin güçlü olduğu önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık 5 kat artış sağlayacağını gösteriyor. Diğer taraftan 2Ç21’de bankaların önceki çeyreğe paralel, banka dışı şirketlerin ise önceki çeyreğe göre %7 net kâr büyümesi bekliyoruz. Bu beklentilere göre toplam (bankalar + banka dışı şirketler) net kârın yıllık %143 ve önceki çeyreğe göre %3 büyümesini öngörüyoruz. (2Ç21 Net Kar Beklentileri Raporu)

ARDYZ: ARD Bilişim’in 2Ç21 net kârının 47 milyon TL’ye ulaşarak yıllık %300 büyümesini bekliyoruz. Bu yıl artan sözleşmeler ve sözleşme tutarları ile büyüyen FAVÖK bu sonucun ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Açıklama Tarihi 9-13 Ağu

Satışlar FAVÖK Net Kar
Yıllık Yıllık Yıllık
Hisse 2Ç21T 2Ç20 Değişim 2Ç21T 2Ç20 Değişim 2Ç21T 2Ç20 Değişim
ARDYZ 88 31 185% 44 12 265% 47 12 300%

 

Tacirler Yatırım – ARD Bilişim ARDYZ Hisse Analiz 4Ç20 – 04.02.2021

Ard Grup Bilisim Teknolojileri, 4Ç20 sonuçlarını 36.7 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %141 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %253 arttı. Net satışlar 64 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %69 arttı. Şirket, 4Ç20’de 41 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %107 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1180 baz puan artarak %64.0 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 3192 baz puan arttı ve %83.0 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 2054 baz puan arttı ve %22.6 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 56 milyon TL (4Ç19: 38 milyon TL ve 3Ç20: 47 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %45.0 (4Ç19: %66.1 ve 3Ç20: 47.1%) olarak kaydedildi. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %146 artarak 18 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 21.6 F/K çarpanından ve 18.9 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

Ziraat Yatırım – ARD Bilişim ARDYZ Hisse Analiz 4Ç20 – 04.02.2021

ARD Grup (ARDYZ): Şirketin 4Ç2020’deki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %141,2 oranında artarak 36,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket’in dördüncü çeyrekteki satış gelirleri 63,9mn TL olarak gerçekleşerek yıllık %68,7 oranında artarken, brüt kar %174,2 oranında yükselmiş ve 4Ç2020’de 53mn TL’ye çıkmıştır. Şirketin operasyonel giderleri arge kaynaklı olarak bir önceki yılın aynı dönemindeki 773bin TL’den 14,2mn TL’ye çıkmıştır. Faaliyet karı ise aynı dönemde %121,6 oranında artarak 36,2mn TL’ye ulaşmıştır. Dördüncü çeyrek karı sonrasında Şirket’in 2020 yılı ana ortaklık net dönem karı yıllık %148,7 oranında artarak 65,7mn TL’ye yükselmiştir.

 

Ziraat Yatırım – ARD Bilişim ARDYZ Hisse Analiz 3Ç20 – 02.11.2020

ARD Grup (ARDYZ, Pozitif): Şirketin 2020 yılı 3. çeyrek net dönem karı 10,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. 3Ç2019 net dönem karı ise 3,7mn TL idi. Şirket’in satış gelirleri 3. çeyrekte 16,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde ise 3,9mn TL satış geliri kaydedilmişti. Satışların maliyeti ise aynı dönemde %63,6 oranında artmıştır. Buna bağlı olarak brüt kar 13,3mn TL olmuştur. Geçen yılın aynı dönemindeki brüt kar ise 2mn TL idi. Operasyonel giderler ise 3Ç2019’a göre %54,9 artmış ve 2,8mn TL olmuştur. Böylece 3Ç2020’deki faaliyet karı 11,5mn TL’ye ulaşmıştır. 1,4mn TL finansman giderinin ardından, vergi öncesi karı 10,2mn TL olan şirket 209 bin TL’lik vergi gelir ardından net dönem karı 10,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. Üçüncü çeyrek karı sonrasında Şirket’in 2020 yılının Ocak-Eylül dönemi net dönem karı 29mn TL olmuştur. Şirket geçen yılın aynı döneminde 11,2mn TL net kar elde etmişti.

 

Ziraat Yatırım – ARD Bilişim ARDYZ Hisse Analiz 2Ç20 – 11.08.2020

ARD Grup Bilişim Teknolojileri (ARDYZ, Pozitif): Şirketin ikinci çeyrek net dönem karı 11,9mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise 3,4mn TL kar açıklamıştı. Satış gelirleri ikinci çeyrekte 9,3mn TL’den 31mn TL’ye yükselen şirketin brüt karı ise geçtiğimiz yılın yanı dönemine göre %53,9 oranında artarak 12,5mn TL olmuştur. Aynı dönemde operasyonel giderler 2,2mn TL olarak gerçekleşmiş ve diğer faaliyetlerden 2,3mn TL gelir yazılmıştır. Böylece esas faaliyet karı geçen yılın aynı dönemine göre 9,9mn TL artmış ve 12,6mn TL olmuştur. Vergi öncesi kar 12,3mn TL olurken ve 496bin TL vergi gideri sonrası şirketin 2. çeyrek net dönem karı 11,9mn TL olmuştur.

İkinci çeyrek kar rakamıyla birlikte şirketin Ocak-Haziran dönemi net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %148,8 oranında artmış ve 18,6mn TL olmuştur.

 

ARD Bilişim Hakkında

2011 yılından beri Hacettepe Üniversitesi Teknokent’te teknoloji ve araştırma-geliştirme faaliyetlerini sürdürmekte olan ARD GRUP BİLİŞİM A.Ş.; Bilişim, Sağlık, Savunma, Danışmanlık, Enerji ve İnşaat sektörlerinde faaliyet gösteren ARD GRUP HOLDING’in iştiraklerinden biridir. Şirketi kurumların kendine özel ihtiyaçları için farklı çözümler üretmektedir. Şirketin e-dönüşüm (e-defter, e-irsaliye, e-fatura vb. mali süreç yönetimi çözümleri), hukuki süreç takibine dair yazılımlar, sağlık işletmesi yazılımları, siber güvenlik yazılımları ve bulut çözümleri alanlarında faaliyetleri bulunmaktadır.