Ana Sayfa Raporlar Hisse Yorumları Aksigorta AKG...

Aksigorta AKGRT Hisse Analiz ve Yorumları

AK Sigorta AKGRT hisse senedi ile ilgili tüm güncel hisse analiz, haber,rapor ve hisse yorumlarını aşağıda sıralı halde bulabilirsiniz. Kurum ve uzmanların AKGRT ile ilgili çıkmış tüm hisse analiz ve yorumlarını, haber,veri ve raporları bu sayfadan takip edebilirsiniz.

Deniz Yatırım – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz 1Ç22  – 05.05.2022

1Ç22 Finansal Sonuçları Değerlendirmesi Değerlendirme: Sınırlı Olumsuz / Aksigorta 1Ç22 finansal sonuçlarında 254 milyon TL zarar açıkladı. Piyasa beklentisi 125 milyon TL zarar, bizim beklentimiz ise daha sınırlı bir şekilde 13 milyon TL zarar idi. Devam eden riskler karşılığındaki 198.3 milyon TL’lik ve kazanılmamış primler karşılığındaki 220 milyon TL’lik artış toplam karşılık giderlerini yükselterek zarar rakamının beklentimizden daha fazla olmasına neden olmuştur.

Aksigorta için önerimiz TUT hedef fiyatımız ise hisse başına 4.10 TL’dir. 1Ç22’de şirketin brüt prim üretimi yıllık %57 artış ile 2.48 milyar TL olurken, bir önceki döneme paralel gerçekleşmiştir. Şirketin 1Ç22 brüt prim üretimi içerisinde Kasko ve Trafik segmentlerinin payı sırası ile %18.6 ve %24.7 olarak gerçekleşti (son 1 yıl sırası ile %17.8 ve %28). Toplam brüt prim üretimi olarak değerlendirildiğinde şirketin pazar payı 1Ç22’de %6.7, Kasko ve Trafik segmentlerinde ise %7.7 ve %7.9 olarak gerçekleşti (son 1 yıl sırası ile %7.6, %8.2 ve %8.8).

Şirketin motor segmentinde payını azaltma eğiliminde olduğu görülmektedir. Buna bağlı olarak operasyonel karlılığın yılın sonuna doğru tekrar makul bir seviyeye ulaşabileceğini tahmin ediyoruz. Hisse son 3 aylık dönemde %15 nominal ve %30 göreceli değer kaybettiği için zayıf operasyonel performansın kısmen fiyatların içerisinde olduğunu düşünüyoruz. Ancak yakın dönemde belirgin bir katalist olmadığı için hissede alım yönünde hareket için bir süre daha beklenebileceği görüşündeyiz.

Operasyonel karlılığa yılın ikinci yarısında ulaşılabilir. Aksigorta 1Ç22’de, yatırım gelirlerinden aktarılan 285 milyon TL gelir dahil olmak üzere, 293 milyon TL operasyonel zarar açıkladı. Kasko tarafında yedek parça fiyatlarındaki artış ve trafik segmentinde karşılık giderlerinin yükselmesi operasyonel zararın iki ana nedeni olarak söylenebilir (Kasko operasyonel zarar: 150 milyon TL, Trafik operasyonel zarar: 273 milyon TL). Aksigorta’nın 2022 yılın prim üretiminin bir önceki yıla göre %54 artmasını bekliyoruz. Karşılık ve hasar giderlerinde yılın ikinci yarısından itibaren daha dengeli bir görünüme ulaşılabileceğini tahmin ediyoruz. Şirketin operasyonel performansının bir sonraki yıldan itibaren tekrar artıya geçmesini bekliyoruz. Şirketin 1,426 milyon TL gerekli özsermaye ihtiyacına karşılık yaklaşık 259 milyon TL sermaye açığı bulunmaktadır. Bu açığın önümüzdeki dönemlerde içsel sermaye oluşumu ile kapatılabileceğini tahmin ediyoruz.

5.3 milyar TL’lik finansal varlık büyüklüğü. Finansal gelirler tarafında faiz gelirleri 185 milyon TL olarak gerçekleşirken, kur farkı geliri ve türev enstrümanlardan elde edilen gelir toplamı 95 milyon TL ile bir önceki döneme göre belirgin şekilde gerilemiştir. Şirketin 5.3 milyar TL’ye ulaşan finansal varlıklarının gelir tablosuna katkısının 2022 yılında 1 milyar TL seviyesinde olabileceğini tahmin ediyoruz. Aksigorta 1Ç22 finansallarında yaklaşık 918 milyon TL net uzun döviz pozisyonu taşımaktadır. Döviz kurunun stabil seyretmesi durumunda takip eden dönemlerde kur farkı ve türev enstrüman gelirlerinin kısmen biraz daha azalması beklenebilir.

Oyak Yatırım – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz 1Ç22  – 05.05.2022

Aksigorta 1Ç22’de hem tahminimizin (166mn TL net zarar) hem de piyasa beklentisinin (125mn TL net zarar) üzerinde 254mn TL (4Ç21: 42mn TL net zarar, 1Ç21: 92mn TL net kar) net zarar açıkladı. Muallak risk karşılıklarındaki artış bu çeyrek sonuçları olumsuz etkiledi. Buna rağmen düzenleyici kurum tarafından yeni alınan kararla iskonto oranının 3 puan artması (%14’ten %17’ye) kombine oranın beklentilerden daha düşük gerçekleşmesini sağladı. Bu iskonto oranının, trafik ve genel sorumluluk ürünleri gibi uzun vadeli yükümlülük ürünlerinde tazminat ve ilgili karşılıkların hesaplanmasında kullanıldığını hatırlatalım.

Yükseltilen iskonto oranına ve bununla birlikte azalan reserv giderine rağmen, teknik kalem bu çeyrek de motor segmentinden gelen hasar ve asgari ücret oranındaki %50’lik artışın etkisi ile negatifte kaldı. Ayrıca, liranın USD karşısında değer kaybetmesi ile motor segmentinde yüksek yedek parça maliyetleri teknik kar üzerinde olumsuz etki yaratmaya devam etti. Birleşik oran, 4Ç’deki %156’dan 1Ç’de %177’e geriledi, ancak bir yıl öncesine göre daha yüksek kaldı. İyi portföy yönetimi sayesinde finansal gelir karlılığa katkıda bulundu. Sermaye getirisi, 4Ç21’de %19 ve 1Ç21’de %45 seviyesindeydi. Aksigorta, 2022 tahminlerimize göre 14,0x F/K ve 1,7x F/DD’de işlem görüyor. Sonuçları AKGRT için olumsuz olarak değerlendiriyoruz. Hisse için hedef fiyatımızı 3,64TL’ye (önceki 4,62TL) indiriyoruz ve “Endekse Paralel Getiri” tavsiyemizi koruyoruz.

 

Oyak Yatırım – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz 4Ç21  – 08.02.2022

Aksigorta, 4Ç21’de beklentilerin altında 42mnTL net zarar açıkladı (Piyasa: 20mTL net kar, OYAK: 20mTL net kar). Artan hasar frekansı, asgari ücret zammı ve araç yedek parçalarında kur kaynaklı artan maliyet sonucunda kombine oran %156 (3Ç21: %107, 4Ç20: %91) seviyesine çıkmıştır. Mali gelirler off-shore mevduat ve Eurobond gibi daha yüksek getirili varlıklara yönelik portföy değişikliği sayesinde karlılığa katkıda bulunurken teknik zararı kapatacak ölçüde artmamıştır. Dört çeyrek takip eden sermaye getirisi bu çeyrek %19 (2021 yılsonu: %17) seviyesinde gerçekleşmiştir (3Ç21: %33, 4Ç20: %46). 4Ç21 sonuçlarını AKGRT için OLUMSUZ olarak değerlendiriyoruz. Aksigorta için 10,83TL hedef fiyatla “Endekse Paralel Getiri” tavsiyemizi sürdürüyoruz.

 

Aksigorta AKGRT Analist Toplantı Notları, İntegral Yatırım – 09.08.2021

Şirket 4 senedir yıl sonu hedeflerini gerçekleştirdiğini bildirdi. Şirketin net karı 2021 yılının 2. Çeyreğinde yaklaşık 93 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Net karda geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine göre yüzde 45’lik bir düşüş görüldü.

Yetkililer, net hasar prim oranının beklenmedik bir şekilde artmasının nedeniyle net karın yılın ikinci çeyreğinde düştüğünü ifade etti. Net hasar prim oranı 2Ç21’de 23 puan yükselerek yüzde 78 seviyesinde oluştu. Şirket bu sonuçların olağanüstü olduğunu belirterek ilerleyen dönemlerde net kardaki düşüşün azalacağını bildirdi. 2Ç21’de prim üretimi geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine göre yüzde 38 yükseldi. Bu kapsamda prim üretim miktarı 1,42 milyar TL oldu.

 • Net birleşik oran 22 puan yukarı yönlü hareketle beraber yüzde 101’e geriledi.
 • Özkaynak karlılığı 2Ç21’de yıllık bazda 17 puan azalarak yüzde 33’e geriledi.
  Sektörel olarak 2021’in ikinci çeyreğinde geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla Türkiye’deki prim büyümesi yüzde 17 artarak 16.257 milyon TL oldu.
 • MTPL segmeti için yılın geri kalanında sınırlı bir büyüme beklentisi bulunuyor. Yetkililer yılın diğer yarısında segmentin enflasyondan daha yavaş büyümesine bekliyorlar. Yılın ilk çeyreğinde rekor kıran araç satışları ve kurdaki yükseliş nedeniyle MOD segmenti yılın ilk yarısında yüzde 30 büyüme gerçekleştirdi.
 • Geçen senenin aynı dönemine kıyasla yılın ilk yarısında Türkiye pazarında en fazla büyüyen dağıtım kanalı yüzde 30 ile banka ve MOD segmentleri oldular.
 • 1Ç’de kurlarda görülen yükseliş sektör portföylerinde kurumsal sigorta primlerinin payını artırdı. Aksigorta tarafında ise prim büyümesi yılın ikinci çeyreğinde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 33 olarak gerçekleşti. Prim büyümesi sektör ortalamasının üstünde oluştu. 2Ç21’de ise prim büyümesi geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 38 olarak gerçekleşti.
 • Prim üretiminde en zayıf kalan alan sağlık hizmetlerine yönelik prim üretimi oldu. 1Y21’de yıllık prim büyümesi bu kalemde yüzde 21 olarak gerçekleşirken Aksigorta’da bu kalem yüzde -1 olarak oluştu.
 • Sigortalama faaliyetleri karına bakıldığında 2Ç21’de geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 69 daraldı. Sağlık ve banka segmentleri bu dönemde yükseliş kaydederken diğer segmentler yatay kaldı.
 • Banka geçen sene gibi şirketin en güçlü dağıtım kanalı olmaya devam etti. Yönetilen varlık büyüklüğü 3,67 milyar TL’ye yükseldi.
 • Motorlu taşıt ve konut satışlarında artışların şirketi pozitif etkileyebileceği söylendi.
  Kurlardaki oynaklık, doğal afetler, kişisel harcamalardaki düşüş, ekonomik sıkıntılar nedeniyle prim üretimindeki yükseliş sınırlı olması 2021 yılının risklerin oluşturuyor.

2021 yıl sonuna dair şirket beklentileri açıklandı:

 • Yüzde 15-25 arasında prim büyümesi sağlanması bekleniyor.
 • Yüzde 10-20 arasında net karın büyümesi bekleniyor.
 • Uzun vadede pazar payının yüzde 10 olması hedefleniyor.

Deniz Yatırım – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz 2Ç21  – 09.08.2021

AKGRT; 2Ç21 Finansalları Değerlendirmesi / sınırlı olumsuz / Aksigorta 2Ç21 finansallarında 93 milyon TL net kar açıkladı. Piyasa beklentisi 99 milyon TL, bizim beklentimiz ise 108 milyon TL seviyesinde idi. Şirketin açıkladığı net kar bir önceki döneme göre %23 artarken, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise %45 oranında daralmıştır.

Şirket 1.4 milyar TL prim üretimin ardından bu dönem 132 milyon TL operasyonel gelir elde etmiştir. Karşılık giderlerinin düşük kalması sayesinde operasyonel marjı bir önceki dönemde %33.6’dan %37.1’e yükselmiş ancak prim üretimi bir önceki döneme göre %10 daralmış olduğu için operasyonel kar 132 milyon TL seviyesinde bir önceki döneme göre yatay kalmıştır. Finansal gelirler ise bir önceki döneme göre hafifçe gerileyerek 128 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

Vergi öncesi kar bir önceki döneme göre %66 oranında artmasına rağmen vergi giderlerinin yüksek seyrine bağlı olarak açıklanan net kar çeyreksel bazda %23 artış göstermiştir. Ekonomik aktivitedeki hızlanma, finansal enstrümanların getirilerinin mevcut seyrini koruyabileceği ve hasar oranının da ilk yarıya kıyasla biraz daha düşük olabileceği varsayımları altında ikinci yarıda daha yüksek bir karlılık bekliyoruz. 2021 yılında şirketin karını 426 milyon TL ile 2020 yılına paralel bekliyoruz. Özsermaye karlılığı beklentimiz ise %41.4 düzeyindedir.

Aksigorta için AL olan önerimizi koruyoruz. Hedef fiyatımız ise 10.40 TL’dir. %35 uzuna vadeli özsermaye karlılığı, %22 sermaye maliyeti ile Aksigorta için hedef fiyatımız hisse başı 10.40 TL’dir. Hisse başı 0.70 TL temettü de eklendiğinde toplam %35 civarında bir getiri olabileceğini düşünüyoruz. Hisse için AL olan önerimizi koruyoruz.

Oyak Yatırım – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz 2Ç21  – 09.08.2021

Mali gelirler desteklerken kombine oran yüksek kaldı… Aksigorta, 2Ç21’de piyasa beklentisinin hafif altında 93mnTL net kar açıkladı. Sonuçlar, net karda çeyreksel %23 artışa, yıldan yıla ise %45 düşüşe (Kovid-19 etkisi arındırılmış %55 artış) işaret etmektedir. 2Ç’de TL’nin hızlı değer kaybetmesi özellikle kasko branşı marjlarında baskıya neden oldu. Bunun yanısıra, trafik sigortası havuzunun nihai hasar oranı 2020 için %90’dan %111’e revize edilirken 2021 için %115’e yükseltildi. Hesaplamalarımıza göre bunun karlılık üzerinde yaklaşık 20mnTL olumsuz etkisi oldu. Kombine oran (%101) bu çeyrek %100’ün üzerinde kaldı. Mali gelir ise yüksek seyreden mevduat faizleri sayesinde 1Ç’deki gibi sonuçları desteklemeye devam etmiştir. Sermaye getirisi 1Ç’de %43 iken 2Ç21’de %35’e geri çekilmiştir (2Ç20: %54).

Motor segmenti karlılık için belirleyici gözüküyor… Kasko Aksigorta’nın en karlı iş koludur ve şirket %9,7 pazar payına sahiptir. Trafik sigortasında ise şirket pazar payını %9,5 seviyesinde sabit tutarak yatırım portföyü için fon sağlamaktadır.

Önerimizi “Endekse Paralel Getiri” olarak revize ediyoruz… Kombine oran tahminlerimizdeki değişikliklerle Aksigorta için 2021-23 net kar tahminlerimizi ortalama %10 aşağı revize ediyoruz. Aksigorta için 2021 yılında %2 net kar düşüşü beklerken 2022 için %23 yükseliş öngörmekteyiz. Aksigorta, 2022 tahmini 4,8 F/K ve 1,7 fiyat/DD çarpanlarıyla işlem görmektedir. Hedef fiyatımızı %4 düşürerek 9,44TL’ye (Önceki: 9,79TL) revize ediyoruz. Tavsiyemizi ise “Endekse Paralel Getiri”’ye indiriyoruz (Önceki: Endeks Üzerinde Getiri).

Tacirler Yatırım – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz 2Ç21  – 09.08.2021

Aksigorta – 2Ç21 sonuçlarını 93 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı yıllık bazda %45 gerilmiş olup, piyasa beklentisi olan 98 milyon TL’den hafif düşüktür. 2Ç21’de Aksigorta’nın brüt primleri yıllık bazda %38 büyüdü. Şirketin net teknik gelirleri 8 milyon TL zarar olarak açıklanırken bu değer 2Ç20’de 162 milyon TL gelir idi. 2Ç20’de COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler sonucu kapanmaların ve ulaşım sınırlamalarının olumlu etkileri görülmüştü. Aksigorta’nın kombine rasyosu %101 olarak gerçekleşirken 2Ç20’de %76 idi. Hasar rasyosu %74 olarak kaydedilirken 2Ç20’de %51 olarak kaydedilmişti. Gider rasyosu ise yıllık bazda 201 baz puan yükselerek %27 olarak gerçekleşti. Net finansal gelirler yıllık bazda %50 arttı. Özkaynak karlılığı 2Ç21’de %41 olarak gerçekleşirken 2Ç20’de %80 ve 1Ç21’de %31 olarak kaydedilmişti.

Ziraat Yatırım – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz 2Ç21  – 09.08.2021

Aksigorta (AKGRT, Nötr): Şirket’in 2Ç2021’deki net dönem karı bir önceki yılın ikinci çeyreğine göre %44,8 oranında gerileyerek 93,3mn TL olarak gerçekleşmiştir. Piyasanın ortalama kar beklentisi 99mn TL idi. Ak Sigorta’nın brüt yazılan primleri aynı dönemler itibarıyla %37,8 oranında artarak 2Ç2021’de 1.422mn TL’ye yükselirken, genel teknik bölüm dengesi yıllık %45,2 oranında düşüş göstermiş ve 2Ç2021’de 144,3mn TL olmuştur. Öte yandan, Şirket 2Ç2021’de 11,7mn TL net yatırım gideri kaydetmiştir. Geçen yılın ikinci çeyreğinde 15,1mn TL net yatırım gideri yazılmıştı.

İkinci çeyrek kar rakamının ardından Şirket’in 1Y2021’deki net dönem karı 169,1mn TL gerçekleşerek yıllık %34,6 oranında düşüş göstermiştir.

 

Oyak Yatırım – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz 1Ç21  – 29.04.2021

Aksigorta, 1Ç21’de piyasa beklentisinin altında 76mnTL net kar açıkladı. Sonuçlar, net karda çeyreksel %14 yıldan yıla ise %15 düşüşe işaret etmektedir. Trafik sigortası kurallarına ilişkin mahkeme kararından kaynaklanan olarak daha yüksek karşılıklar, İzmir’deki sel baskınları ve kısmi kapanmalardan kaynaklanan yükselen hasar frekansı teknik karı zayıflatmıştır. Kombine oran bu çeyrek %100’ün üzerine çıkmıştır. Tahvil getirileri çeyrek boyunca keskin bir şekilde yükseldiği ve zarara yol açtığı için mali gelir son çeyrek kadar destekleyici olmamıştır. Sermaye getirisi geçen sene %44 iken 1Ç21’de %31’e geri çekilmiştir. Sonuçları, AKGRT için nötr olarak değerlendiriyoruz.

Ziraat Yatırım – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz 1Ç21  – 29.04.2021

Aksigorta (AKGRT, Nötr): Aksigorta’nın 1Ç2021’deki net dönem karı yıllık %15,2 oranında gerileyerek 75,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Piyasanın ortalama kar beklentisi 86mn TL idi. Şirket’in genel teknik bölüm dengesi yıllık %10,8 oranında düşüş göstererek 1Ç2021’de 132,6mn TL’ye gerilerken, net yatırım giderleri 13,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın ilk çeyreğinde 12,7mn TL net yatırım gideri yazılmıştı.

 

DENİZ YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz 4Ç20  – 02.02.2021

AKGRT; 4Ç20 Finansalları Değerlendirmesi: Aksigorta 4Ç20 finansallarında 88 milyon TL net kar açıkladı. Piyasa beklentisi de 89 milyon TL seviyesinde idi. Şirketin açıkladığı net kar bir önceki döneme göre yatay kalırken geçen yılın aynı dönemine göre ise %18 oranında daralmıştır. Çeyreksel bazda %37 artan prim üretimine rağmen gerek reasüröre devredilen prim oranının artış göstermesi, gerek hasar oranındaki sınırlı artış gerekse de yatırım tarafından aktarılan gelirlerin azalmasına bağlı olarak operasyonel kar bir önceki döneme paralel kalırken operasyonel marj ise %44.8 seviyesinden %32.5 seviyesine gerilemiştir. Faiz gelirlerindeki artışa rağmen bir önceki dönem elde edilen kur farkı gelirinin olmaması toplam finansal gelirlerin daha düşük bir seviyede oluşmasına neden olmuştur.

Aksigorta için AL olan önerimizi ve 12.60 TL olan hedef fiyatımızı sürdürüyoruz. 2021 yılının ilk yarısında yüksek mevduat faiz oranlarının sürebileceği ve hasar frekansının da olumlu katkı sağlayabileceği beklentisi ile hisse performansının güçlü kalmasını öngörüyoruz. Bunun yanısıra %50 temettü dağıtım oranı beklentisi ile %7.3 seviyesindeki yüksek temettü veriminin de önemli bir destekleyici unsur olmasını bekliyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz 4Ç20  – 02.02.2021

4Ç20 sonuçlarını 88 milyon TL net kar ile açıkladı ve açıklanan net kar rakamı yıllık bazda %18 azaldı. 4Ç20’de şirket, yıllık bazda, %28 brüt prim büyümesi kaydetti. Aksigorta’nın sigortacılık faaliyeti oldukça kuvvetli olup, şirket bileşik rasyosunda 4Ç19’a göre 106 baz puan iyileşme kaydetti ve %93 olarak gerçekleşti. Hasar rasyosu %70 olarak gerçekleşirken, yıllık bazda, 229bp arttı. Gider rasyosu ise %23 olarak kaydedildi ve yıllık bazda 335 baz puan azaldı. Net teknik bölüm gelirleri yıllık bazda %35 artarken net finansal gelirlerde ise yıllık bazda %32 azalma kaydedildi. Söz konusu azalmanın altında yatan ana nedenler kur farkı giderleridir. Aksigorta 4Ç20’de 12 milyon TL net kur farkı gideri kaydederken 4Ç19’da ise 49 milyon TL net kur farkı geliri kaydetmişti. Ayrıca, Aksigorta diğer giderler kaleminde 21 milyon TL gider kaydetmiş olup, 4Ç19’da bu kalemde 5 milyon TL gelir vardı.

Şirket yönetimi 2021 beklentilerini açıkladı. Yönetim, 2021 yılında %15-25 aralığında prim büyümesi elde etmeyi ve net karda ise %10 ile %20 arasında bir artış kaydetmeyi planlamakta olup, belirtilen net kar artışı 476-519 milyon TL aralığında bir net karı işaret etmektedir. Şirket yönetimin net kar beklenti aralığı 5,7-6,2 2021T F/K çarpanını işaret etmektedir.

OYAK YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz 4Ç20  – 02.02.2021

Aksigorta, 4Ç20 için hem bizim beklentimize (TL88m) hem de piyasa beklentisine (TL89m) paralel 88mTL net kar açıkladı. Bu sonuç, bir önceki çeyreğe göre %3 artışa yıllık ise %18 düşüşe işaret etmektedir. Beklenenden yüksek asgari ücret artışının ve son depremlerle bağlantılı hasar giderlerinin karlılık üzerindeki olumsuz etkisini bu çeyrek sonuçlarda görüyoruz. Yatırım geliri yüksek mevduat oranları sayesinde desteklenmiştir. Sermaye getirisinin bir yıl önceki %51’den 4Ç’de %34’e gerilemiştir. Sonuçları, Aksigorta için nötr olarak değerlendiriyoruz.

 

DENİZ YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz 3Ç20  – 27.10.2020

AKGRT; TUT olan önerimizi ve 9.15 TL hedef fiyatımızı koruyoruz Aksigorta 3Ç20 finansal sonuçlarında piyasa beklentisine paralel olarak 86 milyon TL net kar açıkladı. Şirketin kar rakamı bir önceki çeyreğe göre %49 oranında daralırken, geçen yılın aynı dönemine göre ise %5 oranında daralmıştır. Bu dönemde özsermaye karlılığı ise %35.5 seviyesinde gerçekleşmiştir. Ocak-Eylül döneminde ise Aksigorta’nın kar rakamı 344 milyon TL geçen yılın aynı dönemine göre %33 oranında artış göstermiştir. Aksigorta hisseleri için TUT olan önerimizi ve 9.15 TL olan hedef fiyatımızı koruyoruz. 2021 tahminlerimize göre 4.4x F/K ve %43.2 özsermaye karlılığı ile işlem gören Aksigorta’nın 2020 yılı karının yarısını temettü olarak dağıtmasını bekliyoruz. Bu durumda güncel fiyata göre temettü verimliliği ~%9.7 seviyesinde bulunmaktadır. Açıklanan finansal sonuçların Aksigorta hisse fiyatı üzerinde belirgin bir etkisi olmayacağını düşünüyoruz. Bu dönemde öne çıkan hususlar:

Yüksek brüt prim üretimi artışı: Aksigorta 3Ç20’de 1,270 milyon TL brüt prim üretim rakamına ulaşarak bir önceki döneme göre %23 geçen yılın aynı dönemine göre ise %30 prim üretimi artışı elde etmiştir. Bu dönemde reasüröre devredilen prim oranı bir önceki döneme göre kısmen yükselerek %59.9 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Hasar/Prim oranı önceki döneme göre yükselmiştir. Pandemi nedeniyle ekonomik aktivitenin 2Ç20’de yavaşlamış olması hasar frekansını bu dönemde aşağı çekmişti. 3Ç20’de ekonomik aktivitenin toparlanma sürecine girmiş olmasına bağlı olarak bu dönemde hasar/prim oranının yükseldiğini görüyoruz.

Operasyonel gider oranı 2Ç20’ye göre daha düşük gerçekleşmiştir. Her ne kadar toplam operasyonel giderler 2Ç20’ye göre 3Ç20’de daha yüksek olsa da yüksek brüt prim artışı sayesinde operasyonel gider oranı bir önceki döneme göre gerilemiştir.

Karşılık giderleri normalize oldu. 3Ç20’de Aksigorta 212 milyon TL karşılık ayırmıştır. 2Ç20’de oldukça düşük bir seviyede yazılan karşılık giderlerinin ardından 3Ç20 itibari ile karşılık giderlerinin normal seviyelerine geldiğini düşünüyoruz.

Kur farkı gelirleri sayesinde yatırım gelirleri bir önceki döneme göre artış göstermiştir. Aksigorta 3Ç20’de bir önceki döneme göre üç kat artışla 45 milyon TL kur farkı geliri elde etmiştir. Menkul kıymetler üzerinden getiri oranı ise bir önceki çeyreğe kıyasla %8.4 seviyesinde yatay bir performans sergilemiştir. Şirketin faiz kazandıran varlıklarının genişlemesine ve faiz oranlarının 4Ç20’de bir önceki çeyreğe kıyasla daha yüksek seyretmesine bağlı olarak şirketin finansal gelirlerinin yılın son çeyreğinde karlılığa olumlu destek vermeye devam edeceğini düşünüyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz 3Ç20  – 27.10.2020

Aksigorta (AKGRT, Nötr): Aksigorta’nın 3Ç2020’deki net dönem karı yıllık %5,3 oranında azalarak 86mn TL olmuştur. Piyasanın ortalama kar beklentisi de 86mn TL idi. Şirket’in genel teknik bölüm dengesi 142,1mn TL gerçekleşerek yıllık %1,6 oranında gerilemiştir. Üçüncü çeyrek karı ile birlikte Şirket’in 2020 yılının ilk dokuz ayındaki net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %33 oranında artarak 344,5mn TL’ye yükselmiştir.

 

ZİRAAT YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Yorum – 13.10.2020

Aksigorta (AKGRT, Pozitif): Şirket’in 2020 Eylül ayındaki toplam prim üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %19 oranında artarak 422,8mn TL’ye yükselmiştir. Kara araçları sorumluluk hariç toplam üretim ise aynı dönemler itibarıyla %27 oranında artarak 269mn TL olmuştur. Diğer yandan, eylül  ayı prim üretimi ile beraber Şirket’in 2020 Ocak – Eylül dönemi prim üretimi bir önceki yıla göre %13 oranında artarak 3.520mn TL’ye yükselmiştir. Kara araçları sorumluluk hariç toplam üretim ise yıllık olarak %14 oranında artmış ve 2.336mn TL olmuştur.

DENİZ YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz 2Ç20  – 30.07.2020

AKGRT; 2Ç20 Finansalları Değerlendirmesi – TUT olan tavsiyemizi sürdürüyor ve hedef fiyatımızı hisse başına 9.26 TL’den 9.15 TL’ye düşürüyoruz

Ak Sigorta 2Ç20 finansal sonuçlarında 169 milyon TL net kar açıkladı. Şirketin karı yıllık bazda %88 çeyreksel bazda ise %89 arttı. Bu dönemde özsermaye karlılığı %81 olarak gerçekleşti. Beklentimiz 188 milyon TL kar açıklayacağı şeklinde idi. Piyasa eklentisi ise sadece üç katılımcı ile 180 milyon TL idi. Operasyonel ve finansal gelirler beklentimize paralel olmasına rğmen diğer gelir/gider kalemleri içerisinde yer alan şüpheli ticari alacak karşılığının yüksek olması açıklanan net kar rakamını beklentimizin altına çekmiştir. Açıklanan finansalların hisse fiyatı üzerinde belirgin bir etkisi olmayacağını düşünüyoruz.

TUT olan tavsiyemizi sürdürüyor ve hedef fiyatımızı hisse başına 9.26 TL’den 9.15 TL’ye düşürüyoruz. Yıllık %15 prim artışı, %60 elde tutma oranı ve %20 karşılık oranı ile çalışıyoruz. Bu temel varsayımlara dayanarak %32.5’lik sürdürülebilir ortalama özsermaye karlılığına, 2.25x hedef F/DD çarpanına ve Ak Sigorta için için hisse başına 9.15 TL hedef fiyata ulaşıyoruz. Ak Sigorta, 1 yıl ileriye dönük tahminlerimize göre 4.79x F/K ve 1.85x F/DD çarpanları ile işlem görmektedir. bu noktada değerlemeyi yeterince cazip bulmadığımız için TUT tavsiyemizi sürdürüyoruz. %50 temettü ödeme oranı varsayımımıza dayanarak, temettü verimini %10.1 olarak hesap ediyoruz, ki bunun da hisse de aşağı yönlü fiyat hareketini sınırlayabileceğini düşünüyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz 2Ç20  – 30.07.2020

Aksigorta (AKGRT, Nötr): Şirket’in 2Ç2020’deki net dönem karı 169,1mn TL gerçekleşerek yıllık %88,0 oranında artış göstermiştir. Piyasanın ikinci çeyrek ortalama kar beklentisi 180mn TL idi. Diğer yandan, Şirket’in genel teknik bölüm dengesi de yıllık %76,2 oranında artış göstererek 263,1mn TL’ye yükselmiştir. İkinci çeyrek karı sonrasında ise Şirket’in 2020 yılının ilk yarısındaki net dönem karı 258,5mn TL olarak gerçekleşmiş ve yıllık olarak %53,7 oranında artış göstermiştir.

 

TACİRLER YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz 1Ç20  – 04.05.2020

1Ç20 sonuçlarını 89 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket 1Ç18’de 78 milyon TL net kar açıklamış olup, açıklanan net kar rakamı yıllık bazda %12 net kar artışı gerçekleştirdi. 1Ç20’de şirket, yıllık bazda, %17 brüt prim büyümesi kaydetti. Kasko, trafik ve sağlık segmentleri, yıllık bazda ve sırasıyla, %36, %32 ve %22 prim artışı kaydederken, diğer segmentlerin primleri %4 azaldı. Aksigorta’nın sigortacılık faaliyeti oldukça kuvvetli olup, şirket bileşik rasyosunda 1Ç18’e göre %8,5 iyileşme kaydetti ve %91 olarak gerçekleşti. Açıklanan bileşik rasyosu, 4Ç16’den beri açıklanan en düşük rasyodur. Hasar rasyosu %67 olarak gerçekleşirken, yıllık bazda, %5 iyileşme gösterdi. Gider rasyosu ise %24 olarak kaydedildi ve yıllık bazda %3 iyileşti. Şirketin sahip olduğu yatırım portföyü 202 milyon TL nakit kâr payı ödenmesine rağmen çeyreksel bazda 1,6 milyar TL olarak yatay kaldı. Yatırım portföyünün ortalama getirisi %13 olarak kaydedildi.

Şirket yönetimi Covid-19 salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamalardan ötürü düşük hareketliliğin kasko ve trafik segmentlerinin hasar oranları üzerinde çok olumlu etki yaratmasını ve de bunun karlılığa kısa vadede çok olumlu yansımasını beklediklerini belirttiler. Ayrıca, şirket yönetimi şirketin alacaklarının teminat altında olduğunu ve herhangi bir büyük alacak risklerinin bulunmadıklarını da eklediler.

Şirket yönetimi 2020 beklentilerini de muhafaza etti. Yönetim %15-25 aralığında prim büyümesi elde etmeyi ve net karda ise %0 ile %10 arasında bir artış kaydetmeyi planlamakta olup, belirtilen net kar artışı 366-403 milyon TL aralığında bir net karı işaret etmektedir. Şirket yönetimin net kar beklenti aralığı 4,5-5 2020T F/K çarpanını işaret etmektedir.

 

ZİRAAT YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz 1Ç20  – 04.05.2020

Aksigorta (AKGRT, Nötr): Aksigorta’nın 1Ç2020’deki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %14,3 oranında artarak 89,4mn TL’ye yükselmiştir. Şirket’in prim üretimi yılın ilk çeyreğinde 1,23milyar TL gerçekleşerek yıllık % 16,6 oranında artarken, teknik kar %12,7 oranında artmış ve 148,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Teknik kar marjlarında önemli bir değişim gözlenmezken, Şirket’in 1Ç2020’deki ortalama özsermaye karlılığı %44 olmuştur. (1Ç2019: %48). Şirket 2019 yılını %45 ortalama özsermaye karlılığı ile kapatmıştı. Son olarak, Şirket’in net finansman gideri ise yıllık 3,9mn TL artarak 12,7mn TL’ye yükselmiştir.

 

Aksigorta’dan Covid-19 Virüsü Hakkında Açıklama – 24.02.2020

Aksigorta olarak tüm dünyayı küresel olarak etkisi altına alan Korona virüs salgını konusunda yoğun önlem ve tedbirleri almış bulunmaktayız. COVID 19 salgın hastalığının yayılımını önleyebilmek amacıyla gelişmeleri anlık olarak değerlendirmekte ve tüm kararlarımızı, en şeffaf hali ile çalışanlarımız, acentelerimiz, iş ortaklarımız ve müşterilerimizle paylaşmaktayız.

İlk günden itibaren bu konuda gerekli bilgilendirmeyi ve koruma amaçlı tedbirleri almakta ve uygulamaktayız. Bu kapsamda ortak kullanım alanları dahil olmak üzere, hijyen tedbirlerimizi en üst seviyeye çıkardık. Çalışanlarımızın yurtdışına kişisel seyahatleri için çıkması durumunda, seyahat sonrasında 14 gün evde kalmalarını zorunlu tuttuk ve ofise gelemeyeceklerini bildirdik. Uçakla yapılacak yurtiçi ve yurtdışı iş seyahatlerimizi, yüksek katılımlı toplantılarımızı, etkinliklerimizi ve eğitimlerimizi ileri tarihlere erteledik, zorunlu olan toplantı ve eğitimlerimizi online ortama taşıdık. Yüz yüze teması en aza indirmek amacı ile acente, broker ve müşteri ziyaretlerine belli bir süre erteledik. Şirketimizin teknolojik altyapısını, tüm çalışanlarımızın evden çalışmasını destekleyecek seviyede getirdik. Mobil çalışma için gerekli aksiyonlarımızı aldık ve mobil çalışma olanaklarımızı artırdık. Müşterilerimize hizmet veren tüm alt tedarikçilerimizin aynı çerçevede hizmetlerine devam ettirebilmesi için gerekli önlemlerimizi aldık.

Aksigorta olarak mevcut durum itibarıyla uzaktan çalışma modeliyle iş süreçlerimizi yürütmekteyiz. Zorunlu görevler nedeniyle ofiste bulunulması gereken süreçler için ise ilgili birimler, sıkı sağlık ve güvenlik tedbirleri altında, dönüşümlü olarak ofiste bulunmaktadırlar. İş Sürekliliği Planımız doğrultusunda, müşterilerimize sözleşme ve poliçelerle ilgili işlemleri ve talepleri için tüm Aksigorta iletişim kanalları (çağrı merkezi, kurumsal sosyal medya hesapları,internet sitemiz) üzerinden hizmet vermeye devam etmekteyiz. İş sürekliliğiyle ilgili gerekli müşteri bilgilendirmelerini yine Aksigorta iletişim kanalları üzerinden yapmış bulunmaktayız.

 

TACİRLER YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz 4Ç19 – 31.01.2020

4Ç19 sonuçlarını 107 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket 4Ç18’de 62 milyon TL net kar açıklamış olup, açıklanan net kar rakamı piyasa beklentisi olan 94 milyon TL’nin üzerindedir. 4Ç19’da şirket, yıllık bazda, %40 brüt prim büyümesi kaydetti. Söz konusu büyüme motor segmentindeki prim artışından gerçekleşti. Aksigorta’nın sigortacılık faaliyeti oldukça kuvvetli olup, şirket bileşik rasyosunda 4Ç18’e göre %14 iyileşme kaydetti ve %94 olarak gerçekleşti. Hasar rasyosu %67 olarak gerçekleşirken, yıllık bazda, %17 iyileşme gösterdi. Gider rasyosu ise %26 olarak kaydedildi ve yıllık bazda %3 artışı işaret etti. Net yatırım gelirleri ise, yıllık bazda, %14 azaldı.

Şirket yönetimi 2020 beklentilerini de açıkladı. Açıklanan beklentilere göre, yönetim %15- 25 aralığında prim büyümesi elde etmeyi ve net karda ise %0 ile %10 arasında bir artış kaydetmeyi planlıyor. Belirtilen net kar artışı 366-403 milyon TL aralığında bir net karı işaret etmekte olup, Bloomberg’de bulunan 2020 yılı net kar beklentisi olan 372 milyon TL ile uyumludur. Dünkü kapanış fiyatı olan, 6,84 TL’ye göre Aksigorta 5,6 2020T F/K ve 2,15T PD/DD çarpanlarından işlem görmektedir.

ZİRAAT YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz 4Ç19 – 31.01.2020

Aksigorta (AKGRT, Sınırlı Pozitif): Aksigorta’nın 4Ç2019’daki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %72 oranında artarak 107,4mn TL’ye yükselmiştir. Piyasa beklentisi Şirket’in bu çeyrekte 94mn TL kar elde edebileceği yönündeydi. Diğer yandan, Şirket’in genel teknik bölüm dengesi ise 4Ç2019’da 158,6 mn TL gerçekleşerek yıllık %67 oranında artış göstermiştir. Dördüncü çeyrek karı sonrasında Şirket’in 2019 yılındaki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %61 oranında artarak 366,4mn TL olmuştur.

Şirket ayrıca geleceğe yönelik değerlendirmeler kapsamında beklentilerini açıklamıştır. Buna göre; Aksigorta’nın bir önceki yıla göre 2020 yılında Prim Üretimi büyüme beklentisinin 15-25% aralığında, Net Kar büyüme beklentisinin 0-10% aralığında belirlenmesine karar verilmiştir.

 

TACİRLER YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Yorum – 14.01.2020

Şirket Aralık ayında, yıllık %31, prim büyümesi kaydetti. Trafik (Kasko ve zorunlu trafik sigortaları) segmenti primleri %27 büyürken, trafik harici ve sağlık segmentleri primleri, sırasıyla ve yıllık bazda, %26 ve %73 artış kaydetti. 4Ç19’da prim büyümesi %40 olarak gerçekleşirken trafik, trafik harici segmentler ve sağlık segmenti, sırasıyla ve yıllık bazda, %43, %28 ve %79 artış kaydetti. 2019 yılının genelinde ise, Aksigorta’nın prim büyümesi %31 olarak gerçekleşti.

ZİRAAT YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Yorum – 14.01.2020

Aksigorta (AKGRT, Pozitif): Şirket’in 2019 Aralık ayındaki toplam prim üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre %31 oranında artarak 544,7mn TL’ye yükselmiştir. Kara araçları sorumluluk hariç toplam üretim ise aynı dönemler itibarıyla %29 oranında artarak 376,8mn TL’ye yükselmiştir. Aralık ayı prim üretimi ile beraber Şirket’in 2019 yılındaki prim üretimi bir önceki yıla göre %31 oranında artarak 4.462mn TL’ye yükselmiştir. Kara araçları sorumluluk hariç toplam üretim ise yıllık olarak %29 oranında artmış ve 2019 tılında 2.920mn TL olmuştur.

ZİRAAT YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz 3Ç19 – 25.10.2019

Aksigorta (AKGRT, Nötr): Aksigorta’nın 3Ç2019’daki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %31 oranında artarak 90,8mn TL’ye yükselmiştir. Piyasa beklentisi Şirket’in bu çeyrekte 88mn TL kar elde edebileceği yönündeydi. Diğer yandan, Şirket’in genel teknik bölüm dengesi ise 3Ç2019’da 144,3mn TL gerçekleşerek yıllık %24 oranında artış göstermiştir. Üçüncü çeyrek karı sonrasında Şirket’in 2019 yılının ilk 9 ayındaki net dönem karı da bir önceki yılın aynı dönemine göre %57 oranında artarak 259mn TL olmuştur.

TACİRLER YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz 3Ç19 – 25.10.2019

Aksigorta – 3Ç19 sonuçlarını 90,8 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı yıllık bazda %31 artışı ifade etmekte olup, piyasa beklentisi olan 88 milyon TL ile uyumlu gelişti.

 

ZİRAAT YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Yorum – 11.10.2019

Aksigorta (AKGRT, Pozitif): Şirket’in 2019 Eylül ayındaki toplam prim üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre %35 oranında artarak 355mn TL’ye yükselmiştir. Kara araçları sorumluluk hariç toplam üretim ise aynı dönemler itibariyle %27 oranında artarak 211,6mn TL’ye yükselmiştir. Eylül ayı prim üretimi ile beraber Şirket’in 2019 Ocak – Eylül dönemi prim üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre %27 oranında artarak 3.108mn TL’ye yükselmiştir. Kara araçları sorumluluk hariç toplam üretim aynı ise dönemler itibariyle yine %27 oranında artarak 2.049mn TL olmuştur.

 

ZİRAAT YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz 2Ç19 – 31.07.2019

Ak Sigorta (AKGRT, Sınırlı Pozitif): Aksigorta’nın 2Ç2019’daki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %101 oranında artarak 90mn TL’ye yükselmiştir. Piyasa beklentisi Şirket’in bu çeyrekte 84mn TL kar elde edebileceği yönündeydi. Diğer yandan, Şirket’in genel teknik bölüm dengesi ise 2Ç2019’da 149,3mn TL gerçekleşerek yıllık %99 oranında artış göstermiştir. İkinci çeyrek karı sonrasında Şirket’in 2019 yılının ilk yarısındaki net dönem karı da bir önceki yılın aynı dönemine göre  %75,1 oranında artarak 168,2mn TL olmuştur.

 

VAKIF YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz 1Ç19 – 26.04.2019

(=) Aksigorta (AKGRT): Aksigorta’nın 2019 yılı ilk çeyrekte net dönem karı bir önceki çeyreğe göre %25,2, yıllık bazda %52,7 oranında artarak 78,3 mn TL ile piyasa beklentisinin %9 üzerinde gerçekleşti. (Research Turkey beklenti anketi: 72 mn TL). 1Ç19’de hayat dışı branşta Şirket’in prim üretimi çeyreksel bazda %9,0 oranında artarak 1,06 mlr TL olarak gerçekleşirken, teknik karının (hayat dışı) çeyreksel bazda %39,1 yükseliş göstererek 131,8 mn TL’ye ulaşması net karı olumlu etkiledi. Yorum: Şirket hisseleri son 1 ayda BIST 100 getirisinin %9,7 altında, sigortacılık endeksinin ise %7,3 altında bir performans sergiledi. Açıklanan finansal sonuçların hisse performansına etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz 1Ç19 – 26.04.2019

Aksigorta (AKGRT, Sınırlı Pozitif): Şirket’in 1Ç2019’daki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %53 oranında artarak 78,3mn TL’ye yükselmiştir. Beklenti Şirket’in yılın ilk çeyreğinde 72mn TL kar elde edeceği yönündeydi. Şirket’in genel teknik bölüm dengesi ise 1Ç2019’da 131,8mn TL gerçekleşerek bir önceki yılın aynı dönemine göre %61 oranında artış göstermiştir. Diğer yandan, bu çeyrekte 8,9mn TL net yatırım gideri oluşurken, bu rakam bir önceki yılın net yatırım gideri olan 5mn TL’nin biraz üzerinde gerçekleşti.

TACİRLER YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz 1Ç19 – 26.04.2019

Aksigorta – 1Ç19 sonuçlarını 78 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı yıllık bazda %53 ve çeyreksel bazda %25 artışı göstermekte olup, piyasa beklentisi olan 72 milyon TL’den yüksek gerçekleşmiştir.

 

TACİRLER YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Haber Yorum – 11.02.2019

Yönetim Kurulu 5 Mart 2019 tarihinde ödenmek üzere 202 milyon TL nakit temettü dağıtımını Olağan Genel Kurul’a teklif etmeyi kararlaştırdı. Kararlaştırılan nakit temettü miktarı pay başı 0,66 TL olup, %16,7 temettü verimini işaret etmektedir. Ayrıca, şirket yönetimi 2019 yılı beklentilerini de açıkladı. Şirket yönetimi 2019 yılında %18-20 brüt prim büyümesi kaydetmeyi, bileşik rasyosunun 2018 yılına göre yatay kalmasını ve yatırım portföyünden %21-22 getir kaydetmeyi ve böylelikle net karda %35-40 büyüme olmasını beklemektedir. Hesaplamalarımıza göre şirket beklentileri Aksigorta’nın %40 özsermaye karlılığı gerçekleştirebileceğini göstermektedir.

Aksigorta’dan Temettü, Genel Kurul ve Geleceğe Yönelik Beklentilere dair Açıklamalar – 08.02.2019

2018 yılı Karının kullanım şeklinin belirlenmesi: Şirketimiz tarafından sigortacılık mevzuatı gereği yürürlükte bulunan muhasebe ilke ve standartlarına göre hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (PwC) tarafından denetlenen 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 227.619.080.-TL “Dönem Net Karı” elde edilmiştir.

Söz konusu dönem net karından yasal yükümlülükler düşüldükten sonra; 197.572.126.-TL’si Net Dağıtılabilir Dönem Karından, 4.387.874 TL’si Geçmiş Yıllar Karından karşılanmak üzere toplam 201.960.000.-TL Brüt kar payının nakden dağıtılması husununun, Genel Kurul’un onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
AKGRT, TRAAKGRT91O5
Peşin
0,66
66
0,561
56,1
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
05.03.2019
07.03.2019
06.03.2019
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI – NAKİT (TL) – NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI – BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI – TUTARI(TL) – NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI – ORANI(%) – NET
– – –
171.666.000
0
79,39
0,561
56,1
TOPLAM
171.666.000
0
79,39
0,561
56,1

Aksigorta Genel Kurul Tarihi:

Genel Kurul Tarihi
04.03.2019
Genel Kurul Saati
15:00

Geleceğe yönelik bilgi paylaşımı: Aksigorta’nın 2019 yılında Prim Üretimi büyüme beklentisinin 18-20%, Net Kar büyüme beklentisinin 35- 40% olarak belirlenmesine, bu beklentinin kamuoyu ile paylaşılması konusunda Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Haluk Dinçer, Yönetim Kurulu üyesi ve CEO Sn. Uğur Gülen ve Mali işler Genel Müdür Yardımcısı Sn. Osman Akkoca’nın münferiden yetkilendirilmelerine ve geleceğe yönelik değerlendirmeler kapsamında Kamuyu Aydınlatma Platformu uzerinden kamuya duyurulmasına karar verilmiştir.

 

TACİRLER YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz 4Ç18 – 08.02.2019

Aksigorta – 4Ç18 mali tablolarını 62 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı 4Ç17 net kar rakamı olan 41 milyon TL’ye göre %52 artış gösterdi. Net kardaki artış net finansal gelirlerdeki artış sonucunda gerçekleşti. 4Ç18’de brüt prim büyümesi %10 olarak kaydedildi. Öte yandan, şirketin bileşik rasyosu %108 olarak gerçekleşti ve bu değer 4Ç17’de %98 idi. Söz konusu bozulmanın alt detaylarına baktığımızda, hasar rasyosundaki artışın ana sebep olduğunu (4Ç18: %84, 4Ç17: %67) ve gider rasyosundaki iyileşmenin (4Ç18: %23, 3Ç17: %31) bu olumsuz durumu kısmen azaltmaktadır. Şirketin net finansman gelirleri ise, yıllık bazda, %143 arttı ve net kar artışının ana sebebi oldu. 4Ç18’de Aksigorta’nın özsermaye karlılığı %36 oldu, bu değer 3Ç18’de %43 idi. 2018 yılında Aksigorta’nın özsermaye karlılığı %35 olarak kaydedildi.

VAKIF YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz 4Ç18 – 08.02.2019

(=) Aksigorta (AKGRT): Aksigorta’nın 2018 yılı dördüncü çeyrekte net dönem karı bir önceki çeyreğe göre %9,5 düşüş, yıllık bazda %51,9 oranında artarak 62,5 mn TL ile piyasa beklentisinin %8 altında gerçekleşti. (Research Turkey beklenti anketi: 68 mn TL). 4Ç18’de hayat dışı branşta Şirket’in prim üretimi çeyreksel bazda %26,0 oranında artarak 971 mn TL olarak gerçekleşirken, teknik karının (hayat dışı) çeyreksel bazda %18,5 düşüş göstererek 94,7 mn TL’ye gerilemesi net karı olumsuz etkiledi. Yorum: Şirket hisseleri son 1 ayda BIST 100 getirisinin %7,2 altında, sigortacılık endeksinin ise %2,6 üzerinde bir performans sergiledi. Açıklanan finansal sonuçların hisse performansına etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz 4Ç18 – 08.02.2019

Aksigorta (AKGRT, Sınırlı Pozitif): Şirket’in 4Ç2018’deki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %52 oranında artarak 62mn TL’ye yükselmiştir. Şirket’in teknik bölüm dengesi ise 4Ç2018’de 95mn TL gerçekleşerek bir önceki yılın aynı dönemine göre %44 oranında artmıştır. Son çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirket’in 2018 yılı net dönem karı 228mn TL gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı dönemine 127mn TL kar elde edilmişti.

 

VAKIF YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz – 14.01.2019

(+) Aksigorta (AKGRT): Aksigorta’nın 2018 yılı Aralık ayında (Y/Y +%8 A/A +%44) 417,2 mn TL olan toplam prim üretimi 4Ç’de bir önceki çeyreğe göre %26,0 artarak 970,1 mn TL olmuştur. Böylece Şirket’in 2018 yılında toplam prim üretimi yıllık bazda %29,7 artarak 3,41 mlr TL olarak gerçekleşmiştir.

 

TACİRLER YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz – 12.12.2018

Brüt primler Kasım ayında, yıllık bazda, 9 büyüdü ve önceki aylardaki prim büyümesine göre ciddi ivme kaybı oldu. Kasım ayında, motor segmenti primleri, yıllık bazda, %3 azalırken, motor harici branşların prim büyümesi %40 ve sağlık branşı prim büyümesi ise %9 oldu. Motor segmenti primlerinin detaylarına baktığımızda ise, kasko segmentinin %27 prim daralması kaydettiğini ancak trafik segmenti ise %24 prim büyümesi gerçekleştirdiğini görüyoruz. Ocak-Kasım döneminde Aksigorta’nın brüt primleri, yıllık bazda, %34 büyüdü. Motor, motor harici branşlar ve sağlık branşı prim büyümesi, sırasıyla ve yıllık bazda, %58, %14 ve %7 olarak kaydedildi.

 

ZİRAAT YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz – 13.11.2018

Aksigorta (AKGRT, Nötr): Şirket’in 2018 Ekim ayındaki toplam prim üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre %17 oranında artarak 262,6mn TL’ye yükselmiştir. Kara araçları sorumluluk hariç toplam üretim ise aynı dönemler itibariyle %3 oranında artarak 168mn TL olmuştur. Ekim ayı prim üretimi ile beraber Şirket’in 2018 Ocak – Ekim dönemi toplam prim üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre %37 oranında artarak 2.704mn TL’ye yükselmiştir. Kara araçları sorumluluk hariç toplam üretim ise aynı dönemler itibariyle %13 oranında artarak 1.788mn TL olmuştur.

 

VAKIF YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz 3Ç18 – 25.10.2018

(+) Aksigorta (AKGRT): Aksigorta’nın 2018 yılı üçüncü çeyrekte net dönem karı bir önceki çeyreğe göre %54,2, yıllık bazda %226 oranında artarak 69,1 mn TL ile piyasa beklentisinin %11 üzerinde gerçekleşti. (Research Turkey beklenti anketi: 62 mn TL). 3Ç’de hayat dışı branşta Şirket’in prim üretimi çeyreksel bazda %3,6 oranında artarak 770 mn TL olarak gerçekleşirken, teknik karının (hayat dışı) çeyreksel bazda %55,0 artış göstererek 116 mn TL’ye ulaşması net karı olumlu etkiledi. Yorum: Şirket hisseleri son 1 ayda BIST 100 getirisinin %5,8 üzerinde, sigortacılık endeksinin ise %0,9 altında bir performans sergiledi. Açıklanan finansal sonuçların hisse performansına etkisini sınırlı pozitif olarak değerlendiriyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz 3Ç18 – 25.10.2018

Aksigorta – 3Ç18 mali tablolarını 69 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı 3Ç17 net kar rakamı olan 21 milyon TL’ye göre ciddi artış gösterdi ve piyasa beklentisi olan 62 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. Net kardaki artış net finansal gelirlerdeki artış sonucunda gerçekleşti. 3Ç18’de brüt prim büyümesi %21 olarak kaydedildi. Öte yandan, şirketin bileşik rasyosu %99 olarak gerçekleşti ve bu değer 3Ç17’de %100 idi. Söz konusu bozulmanın alt detaylarına baktığımızda, hasar rasyosundaki artışın ana sebep olduğunu (3Ç18: %73, 3Ç17: %64) ve gider rasyosundaki iyileşme (3Ç18: %26, 3Ç17: %30) bu olumsuz durumu kısmen azaltmaktadır. Şirketin net finansman gelirleri ise, yıllık bazda, %193 arttı ve net kar artışının ana sebebi oldu. 3Ç18’de Aksigorta’nın özsermaye karlılığı %43 oldu, bu değer 2Ç18’de %30 idi. 30 Eylül 2018 itibariyle Aksigorta’nın özsermaye karlılığı %35 olarak kaydedildi.

ZİRAAT YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz 3Ç18 – 25.10.2018

Aksigorta (AKGRT, Pozitif): Şirket’in 3Ç2018’deki net dönem karı 69,1mn TL gerçekleşerek bir önceki yılın aynı dönemindeki 21,2mn TL karın üzerinde gerçekleşmiştir. Beklenti Şirket’in bu çeyrekte 62mn TL kar elde edeceği yönündeydi. Diğer yandan, yatırım gelirleri 3Ç2018’de 261,5mn TL gerçekleşmiş ve bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 197mn TL artarak karı desteklemiştir. Şirket’in teknik bölüm dengesi ise 3Ç2018’de 116,2mn TL gerçekleşerek bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 74,1mn TL artış göstermiş ve karı destekleyen bir diğer unsur olmuştur. Son olarak, üçüncü çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirket’in 2018 yılı Ocak – Eylül ana ortaklık net dönem karı 165,1mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket’in bir önceki yılın aynı dönemindeki net dönem karı 85,8mn TL idi.

 

VAKIF YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Yorum – 11.10.2018

(=) Aksigorta (AKGRT): Bağımsız denetimden geçmemiş verilere göre, Şirket’in 2018 yılı Eylül ayında toplam prim üretimi (Y/Y +%29 A/A +%6) 262,1 mn TL olmuştur. Böylece Şirket’in 2018 Ocak-Eylül döneminde toplam prim üretimi yıllık bazda %39,4 artarak 2,44 mlr TL düzeyine ulaşmıştır.

ZİRAAT YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Yorum – 11.10.2018

Aksigorta (AKGRT, Sınırlı Pozitif): Şirket’in 2018 Eylül ayındaki toplam prim üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre %29 oranında artarak 262,1mn TL’ye yükselmiştir. Kara araçları sorumluluk hariç toplam üretim ise aynı dönemler itibariyle %23 oranında artarak 167,1mn TL olmuştur. Eylül ayı prim üretimi ile beraber Şirket’in 2018 Ocak – Eylül dönemi prim üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre %39 oranında artarak  2.441mn TL’ye yükselmiştir. Kara araçları sorumluluk hariç toplam üretim ise aynı dönemler itibariyle %14 oranında artarak 1.620mnmn TL olmuştur.

 

VAKIF YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz – 12.09.2018

(=) Aksigorta (AKGRT): Aksigorta’nın 2018 yılı Ağustos ayında toplam prim üretimi (Y/Y %16 A/A %-6) 246,5 mn TL olmuştur. Böylece Şirket’in 2018 Ocak-Ağustos döneminde toplam prim üretimi yıllık bazda %40,7 artarak 2,2 mlr TL’ye ulaşmıştır.

TACİRLER YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz – 12.09.2018

Aksigorta – Brüt primler Ağustos ayında, yıllık bazda, %16 artış kaydetti. Motor, motor harici branşların prim büyümesi, yıllık bazda, %25 ve %5 olurken sağlık branşı primleri %14 geriledi. Ocak-Ağustos döneminde Aksigorta’nın brüt primleri, yıllık bazda, %41 büyüdü. Motor, motor harici branşlar ve sağlık branşı prim büyümesi, yıllık bazda, %84, %10 ve %12 olarak kaydedildi.

AK YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz – 12.09.2018

Aksigorta’nın Ağustos ayı prim üretimi geçen senenin aynı ayına göre %16 artarak 247 milyon TL olarak gerçekleşti. Söz konusu artış, %34 büyüme gösteren zorunlu trafik sigortası sayesinde gerçekleşti. Zorunlu trafik sigortası dışındaki prim üretim artışı %6 oldu. Bu ayki prim üretimiyle beraber, sene başından bu yana gerçekleşen prim üretimi yıllık bazda %41 artarak yaklaşık 2,2milyar TL ulaştı.

 

VAKIF YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz 2Ç18 – 01.08.2018

(-) Aksigorta (AKGRT): Aksigorta’nın 2018 yılı ikinci çeyrekte net dönem karı bir önceki çeyreğe göre %12,6 düşüş, yıllık bazda %20,3 oranında artarak 44,8 mn TL ile piyasa beklentisinin %12 altında gerçekleşti. (Research Turkey beklenti anketi: 51 mn TL). 2Ç’de hayat dışı branşta Şirket’in prim üretimi çeyreksel bazda %20,2 oranında azalarak 744 mn TL olarak gerçekleşirken, teknik karının (hayat dışı) çeyreksel bazda %8,6 düşüş göstererek 75,0 mn TL’ye gerilemesi ve ayrıca diğer giderlerde görülen %23’lük yükseliş net karı olumsuz etkiledi. Yorum: Şirket hisseleri son 1 ayda BIST 100 getirisinin %7,6 altında, sigortacılık endeksinin ise %2,5 üzerinde bir performans sergiledi. Açıklanan finansal sonuçların hisse performansına etkisini sınırlı negatif olarak değerlendiriyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz 2Ç18 – 01.08.2018

Aksigorta – 2Ç18 mali tablolarını 45 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı yıllık bazda %20 artışı ifade etmekte olup, piyasa beklentisi olan 51 milyon TL’nin altında gerçekleşti. Net kardaki artış net finansal gelirlerdeki artış sonucunda gerçekleşti. 2Ç17’de Aksigorta %48 brüt prim büyümesi kaydetti. Öte yandan, şirketin bileşik rasyosu %97 olarak gerçekleşti ve bu değer 2Ç17’da %93 idi. Söz konusu bozulmanın alt detaylarına baktığımızda, hasar rasyosundaki artışın ana sebep olduğunu (2Ç18: %71, 2Ç16: %61) ve gider rasyosundaki iyileşme (2Ç18: %26, 2Ç17: %33) bu olumsuz durumu kısmen azaltmaktadır. Şirketin net finansman gelirleri ise, yıllık bazda, %60 arttı ve net kar artışının ana sebebi oldu. 2Ç18’de Aksigorta’nın özsermaye karlılığı %30 oldu, bu değer 1Ç18’de %34 idi.

ZİRAAT YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz 2Ç18 – 01.08.2018

Aksigorta (AKGRT, Nötr): Şirket’in 2Ç2018’deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %20 oranında artarak 44,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Beklenti Şirket’in bu yılın ikinci çeyreğinde 51mn TL kar elde edeceği yönündeydi. Diğer yandan, Şirket’in teknik bölüm dengesi ise 2Ç2018’de 75mn TL gerçekleşerek bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %26 oranında artış göstermiştir. Son olarak, ikinci çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirket’in 2018 yılı Ocak – Haziran ana ortaklık net dönem karı 96mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket’in bir önceki yılın aynı dönemindeki net dönem karı 37,2mn TL idi.

 

TACİRLER YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Yorum – 13.07.2018

Haziran ayında brüt primler %44 artış kaydetti. Trafik sigortaları %78 büyürken, trafik harici sigorta primleri %25 ve sağlık segmenti primleri %7 artış kaydetti. Böylelikle 2Ç18’de brüt primler %48 artarken, yılın ilk altı ayında prim büyümesi yıllık bazda %50 olarak gerçekleşti.

 

DENİZ YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Yorum – 07.06.2018

Rekabet Kurumu Aksigorta ve diğer bazı sigorta şirketlere yönelik soruşturma başlattı Rekabet Kurulu, 03.05.2018 tarihli 18-13/240-M sayılı kararı ile, 4054 sayılı Kanun’un 4.maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacı ile aralarında Aksigota’nın da bulunduğu bir grup şirketler nezdinde soruşturma açılmasına karar vermiştir. Haber dün seans içerisinde geldiği için kısmen fiyatlanadığını düşünüyoruz. Ancak kısa vadede hisse performansını baskılayabilir. Operasyonel açıdan yüksek faiz ortamı Aksigorta’nın finansal gelirlerinin artmasına olanak sağladığı için sert geri çekilmeler alım fırsatı olarak değerlendirilebilir.

VAKIF YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Yorum – 07.06.2018

Rekabet Kurulu 8 sigorta şirketi hakkında soruşturma açtı (AKGRT için hafif olumsuz) Rekabet Kurulu proje finansmanı dahil olmak üzere risk kapasitesi büyük işler ihtiyari sigorta pazarında faaliyet gösteren 8 şirkete soruşturma açtığını duyurdu. BIST’de işlem gören Aksigorta (AKGRT) dahil olmak üzere soruşturma açılan diğer şirketler şu şekildedir: Allianz Sigorta, Axa Sigorta, Dubai Starr Sigorta, Ergo Sigorta, Sompo Japan Sigorta, Zurich Sigorta.

 

DENİZ YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz 1Ç18 – 27.04.2018

Aksigorta’da güçlü kar hisseyi destekleyebilir. Aksigorta 1Ç18 finansallarında 50 milyon TL’lik piyasa beklentisine paralal olarak 51.3 milyon TL net kar açıkladı. Şirketin kar rakamı bir önceki döneme göre %25 oranında artarken geçen yılın aynı dönemine göre ise %87 oranında artış gösterdi ve özsermaye karlılığı da %34.2 olarak gerçekleşti. %52’lik yıllık prim üretimi artışı, iyi hasar yönetimi ve operasyonel gider rasyosunun kontrollü seyri sayesinde şirketin bileşik oranı %94.5 seviyesinde gerçekleşti. Operasyonel performansın yanısıra yüksek faiz ortamı sayesinde şirketin finansal gelirleri de karlılığa oldukça önemli bir katkı sağladı. Aksigorta’nın 2018 yılında %25 prim üretimi artışı, %95 bileşik oran ve yüksek seyreden faiz oranları sayesinde 200 milyon TL kar eşiğine rahatlıkla ulaşabileceğini tahmin ediyoruz. Açıklanan finansal sonuçların hisse fiyatına kısmen olumlu yansıyabileceğini düşünüyoruz.

VAKIF YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz 1Ç18 – 27.04.2018

Aksigorta (AKGRT): Aksigorta’nın 2018 yılı ilk çeyrekte net dönem karı bir önceki çeyreğe göre %24,6, yıllık bazda %87,1 oranında artarak 51,3 mn TL ile piyasa beklentisinin %3 üzerinde gerçekleşti. (Research Turkey beklenti anketi: 50 mn TL). 1Ç’de hayat dışı branşta Şirket’in prim üretimi çeyreksel bazda %5,9, yıllık bazda %51,5 artışla 932 mn TL olarak gerçekleşirken, teknik karının (hayat dışı) çeyreksel bazda %24,4 artış göstererek 82,1 mn TL’ye ulaşması net karı olumlu etkiledi. Yorum: Şirket hisseleri son 1 ayda endeks getirisinin %21,2 üzerinde bir performans sergiledi. Açıklanan finansal sonuçların hisse performansına etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz 1Ç18 – 27.04.2018

Aksigorta (AKGRT, Sınırlı Pozitif): Şirket’in 1Ç2018’deki net dönem karı bir önceki çeyreğe göre %25, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %87 oranında artarak 51,3mn TL’ye yükselmiştir. Beklenti Şirket’in bu yılın ilk çeyreğinde 50mn TL kar elde edeceği yönündeydi. Diğer yandan, teknik bölüm dengesi ise 1Ç2018’de 82,1mn TL gerçekleşmiş ve bir önceki çeyreğe göre %25, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %76 oranında artış göstermiştir.

ŞEKER YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz 1Ç18 – 27.04.2018

Aksigorta A.Ş. (AKGRT) birinci çeyrekte beklentilerin hafif üzerinde 241mn TL konsolide net kar açıkladı (1Ç17: 162mn TL net kar). Piyasadaki ortalama net kar beklentisi ise 225mn TL seviyesindeydi. Şirket’in açıklamış olduğu FAVÖK rakamı 279mn TL olup piyasa beklentisi olan 275mn TL ile birbirine paralel açıklanmıştır.

TACİRLER YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz 1Ç18 – 27.04.2018

Aksigorta – 1Ç18 net kar rakamını 51 milyon TL olarak açıkladı. Açıklanan net kar rakamı piyasa beklentisi olan 50 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti ve yıllık bazda %87 arttı. Ana faaliyetlerdeki güçlü karlılığın devam etmesi ve net finansal gelirlerdeki ciddi artış net kar artışındaki ana unsurlardır. Bileşik oran %93 olarak gerçekleşirken, yıllık bazda %3,3 iyileşti. 1Ç18’de özsermaye karlılığı %34 olarak gerçekleşti.

 

ZİRAAT YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz – 12.04.2018

Aksigorta (AKGRT, Pozitif): Şirket’in Mart ayındaki prim üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre %54 oranında artarak 300mn TL’ye yükselmiştir. Kara araçları sorumluluk hariç toplam prim üretimi ise Mart ayında 201,8mn TL gerçekleşerek bir önceki aynı ayına göre %18 oranında artış göstermiştir. Mart ayı prim üretimi ile birlikte Şirket’in 2018 yılının ilk üç ayındaki prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %50 oranında artarak 925,6milyar TL’ye yükselmiştir. Kara araçları sorumluluk hariç toplam prim üretimi yılın ilk çeyreğinde 201,8mn TL gerçekleşerek bir önceki aynı dönemine göre %17 oranında artış göstermiştir.

 

AK YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Haber – 16.02.2018

Aksigorta 2009-2012 dönemiyle ile ilgili tebliğ edilen vergi cezalarıyla ile ilgili Vergi Dairesi ile uzlaşmaya varılamadığını açıkladı. Şirket vergi aslı ve cezalarına ilişkin bu aşamada bir ödeme yapılmayacağını ve konuyla ile ilgili yasal haklar çerçevesinde hukuki işlemlere başlanacağını açıkladı. Şirketin yaptığı önceki açıklamalara dayanarak, toplam vergi aslı ve cezasını 28 milyon TL olarak hesaplıyoruz.

AK YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz – 14.02.2018

Aksigorta 2018 yılı için prim üretim büyüme hedefini %25-%30 ve net kar büyüme beklentisini %45-%50 olarak belirledi. Böyle bir gerçekleşme durumunda, net karın 2018 senesinde 185-190 milyon TL seviyesine ulaşması beklenebilir. Öte yandan, açıklanan aylık veriye göre şirketin prim üretimi, Ocak ayında zorunlu trafik sigortasındaki %401’lik artışın etkisiyle %47 artarak 402 milyon TL olarak gerçekleşti.

 

TACİRLER YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz 4Ç17 – 13.02.2018

Aksigorta – 4Ç17 sonuçlarını 41 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı piyasa beklentisi olan 38 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. Açıklanan net kar rakamı çeyreksel bazda %94 ve yıllık bazda %3 büyümeyi göstermektedir. Aksigorta’nın 4Ç17 sonuçlarında sigortacılık faaliyetlerinde iyi bir performans sergilediğini ve bileşik rasyosunun %98 olarak kaydedildiğini görüyoruz. Diğer yandan, düzeltilmiş net finansal gelirlerin ise yıllık ve çeyreksel bazda, sırasıyla, %80 ve %45 artış kaydetmesinin vurgulanması gereken diğer önemli bir nokta olduğunu ve net kar artışına önemli katkıda bulunduğunu belirtmek isteriz.

Temettü: Ayrıca, şirketin yönetim kurulu 2017 yılı dağıtılabilir net karının %77,6’sını dağıtmayı ve buna bağlı olarak hisse başına 0,36 TL (brüt) 0,306 TL (net) nakit temettünün dağıtımını 20 Mart 2018 tarihinde yapılmasını Yıllık Genel Kurul toplantısına teklif etti. Teklif edilen brüt nakit temettü tutarı %8,9 temettü verimini işaret etmektedir.

DENİZ YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz 4Ç17 – 13.02.2018

Aksigorta’nın güçlü 4Ç17 sonuçları piyasa için sürpriz yaratmadı. Aksigorta 4Ç17 finansallarında 41 milyon TL net kar açıkladı. Şirketin net karı 38 milyon TL’lik piyasa beklentisinin hafif üzerinde gerçekleşirken geçen çeyreğin iki kat üzerinde geçen yılın aynı dönemine göre ise paralel gerçekleşti. 2017 tüm yıl kar rakamı ise %22 özsermaye karlılığı ile 2016 yılı net kar rakamını ikiye katladı.

Güçlü operasyonel kar ve yüksek faiz ortamı şirketin karlılığına olumlu katkı sağladı. 40 milyon TL’lik Marmara Bölgesi’ndeki dolu hasarına rağmen şirketin karlılığını oldukça başarılı buluyoruz. 2018’in ilk yarısında yüksek seyrini korumasını beklediğimiz faiz ortamı ve güçlü operasyonel performans sayesinde 2018’in kar rakamının 200 milyon TL seviyesine yakınlaşmasını bekliyoruz. Açıklanan sonuçlara piyasa tepkisinin nötr/ hafif olumlu olmasını bekliyoruz. %8.11 seviyesinde cömert bir temettü verimliliği ve hisse başına 0.3268 TL temettü ödemesi bekliyoruz.

AK YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz 4Ç17 – 13.02.2018

Aksigorta 4Ç17’de bizim beklentimiz olan 39 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 38 milyon TL’nin biraz üzerinde 41 milyon TL net kar açıkladı. Yıllık bazdaki dinamiklere baktığımız zaman, brüt prim üretiminin %70 arttığını, teknik karın 72 milyon TL’den 66 milyon TL’ye düştüğünü gözlemliyoruz. Bu performans ile beraber, şirketin 2017 yılı net karı 2016’da kaydedilen 48 milyon TL’den 127 milyon TL’ye çıkmış oldu.

2017 finansallarının açıklanmasıyla beraber, Genel Kurul’da görüşülmek üzere 16 Mart’ta hisse başında 0,36TL brüt temettü dağıtılmasının teklif edileceği açıklandı. Açıklanan temettü miktarı, %87 temettü oranına ve %8,9 temettü verimine işaret etmektedir. Şirket hisseleri son 3 ayda BIST 100 Getiri Endeksi’nin %19 üstünde performans gösterdi. Sonuçların hisse performansı üzerinde hafif olumlu etki yapacağını tahmin ediyoruz.

 

TACİRLER YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Yorum – 13.12.2017

Aksigorta – Kasım ayında brüt prim üretimi yıllık bazda %88 artış gösterdi. Trafikkasko, Trafik-kasko harici branşlar ve sağlık branşındaki prim artışı sırasıyla %156, %27 ve %31 oldu. Trafik-kasko branşındaki güçlü prim büyümesi zorunlu trafik sigorta primlerindeki güçlü büyümeden (%429) kaynaklanmaktadır. Şirketin Ocak-Kasım dönemindeki prim artışı %37 olarak gerçekleşmiştir.

AK YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Yorum – 13.12.2017

Aksigorta’nın Kasım ayı prim üretimi geçen senenin aynı ayına göre %46 artarak 184 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu artış önemli ölçüde %429 artış gösteren zorunlu trafik sigortası sayesinde gerçekleşti. Öte yandan, zorunlu trafik sigortasının dışında genel zararlar (%73), genel sorumluluk (%66) ve kasko (%73) branşlarında da oldukça hızlı büyümelerin gerçekleştiğini gözlemliyoruz. Bu ayki prim üretimiyle beraber, yılın ilk onbir ayındaki prim üretimi yıllık bazda %24 artarak 1,769 milyon TL’ye ulaştı.

 

DENİZ YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz – 31.10.2017

Aksigorta’da iyi operasyonel performans yüksek vergi gideri ile kısmen gölgeledi. Aksigorta 3Ç17 finansallarında 21.2 mln TL net kar açıkladı. İki tahminden oluşan piyasa beklentisi 25 mln TL düzeyinde idi. Şirketin operasyonel performansının iyi olduğunu söyleyebiliriz. Gerek yıllık %57 oranında artan prim üretimi gerekse de 42 mln TL’lik operasyonel kar Aksigorta için olumlu olarak değerlendirilebilir. Ancak vergi giderlerinin oldukça yüksek olduğu göze çarpıyor. Şirket ile konuştuğumuzda bunun 124 mln TL’lik muallak hasar indirimi sonucunda oluşan kurumlar vergisi kaynaklı olduğunu öğrendik (yaklaşık 25 mln TL).

Önümüzdeki dönemlerde takrarlanmayacak bir vergi gideri olduğunu söyleyebiliriz. Aksigorta’nın dokuz aylık dönem karı 86 mln TL olarak gerçekleşti. Yılın son çeyreğinde gerek %100’ün altında seyreden bileşik oran ve yüksek faiz ortamının sürmesine bağlı olarak şirketin 130 mln TL’lik net kar hedefine ulaşabileceğini düşünüyoruz. %50 civarında bir temettü dağıtım oranı ile temettü veriminin %6.5 seviyesine ulaşabileceğini bekliyoruz. Bu pozitif beklentilerin Aksigorta hisse performansına da olumlu yansıması olacağını düşünüyoruz.

GARANTİ YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz – 31.10.2017

Aksigorta (AKGRT, EÜ, Fiyat:3.12TL, Piyasa Değeri TL955mn): Aksigorta 3Ç17’de 27mn TL net kar açıkladı, açıklanan bu kar rakamı çeyreklik %21, yıllık ise %9 azalmaya işaret etmektedir. 9 aylık net kar rakamı ise yıllık %404 artışla 86mn TL olarak gerçekleşmiştir. Açıklanan net kar rakamı 26mn TL olan piyasa ve bizim beklentimiz ile uyumlu gerçekleşti. Aksigorta’nın 9-aylık özkaynak karlılığı %23 olurken bu rakam 2016’da %13 olarak gerçekleşmişti. Yılın ilk 9 ayında prim üretimi yıllık bazda %27 artarken, kombine rasyo ise 8.9 puan azalarak %97 oldu. Çeyreklik bazda kar azalmasının en önemli nedeni 28mn TL artan hasar giderleri olmuştur.

TACİRLER YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz – 31.10.2017

Aksigorta – 3Ç17 sonuçlarını 21 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı yıllık bazda %7 azalmayı ve çeyreksel bazda ise %47 gerilemeyi işaret etmektedir. 3Ç17’de Aksigorta’nın brüt primleri %57 arttı. Kombine rasyo 3Ç16’ya göre %3 yükselerek %100 olarak gerçekleşti. Artışın altındaki en önemli sebep artan hasar rasyosu (3Ç17: %69 – 3Ç16: %66) olup, bunun altında yatan en önemli sebebin Temmuz ayında yaşanan doğal afetler olduğunu düşünüyoruz.

 

AK YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz – 12.10.2017

Aksigorta’nın Eylül ayı prim üretimi geçen senenin aynı ayına göre %60 artarak 203 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu artış önemli ölçüde %318 artış gösteren zorunlu trafik sigortası sayesinde gerçekleşti. Öte yandan, zorunlu trafik sigortasının dışında genel zararlar (%89), finansal kayıplar (%54) ve yangın&doğal afetler (%25) branşlarında da oldukça hızlı büyümelerin gerçekleştiğini gözlemliyoruz. Bu ayki prim üretimiyle beraber, yılın ilk dokuz ayındaki prim üretimi yıllık bazda %27 artarak 1,549 milyon TL’ye ulaştı.

TACİRLER YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz – 12.10.2017

Aksigorta – Eylül ayı brüt prim üretimi yıllık bazda %60 artış gösterdi. Trafik-kasko, Trafik-kasko harici branşlar ve sağlık branşındaki prim artışı sırasıyla %94, %33 ve %27 oldu. Trafik-kasko branşındaki güçlü prim büyümesi zorunlu trafik sigorta primlerindeki güçlü büyümeden (%318) kaynaklanmaktadır. Eylül ayı verileri ile birlikte, Aksigorta’nın prim üretiminin 3. Çeyrekte %56, Ocak-Eylül döneminde %27 büyüme kaydettiğini görüyoruz.

 

DENİZ YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz – 22.09.2017

Aksigorta’nın operasyonel ve mali performansı cazip değerleme oranları ile destekleniyor

Aksigorta’nın operasyonel performansındaki iyileşmenin sürmesini bekliyoruz. Havuz sistemine dahil edilecek olan Trafik sigortası poliçeleri bu alandaki zararı minimize edebilir. Bununla birlikte finansal gelirlerin de güçlü kalmaya devam ettiğini görebiliriz. Gelirlerdeki artışa bağlı olarak şirketin temettü ödeme kapasitesi de artacaktır.

F/K oranının 5.0’in altında, özsermaye karlılığının %20 seviyesinin üzerinde, temettü verimliliğinin ise orta/yüksek tek hanelere yaklaşabileceğini tahmin ediyoruz.Güçlü operasyonel ve mali performası cazip değerleme oranları ile desteklenen Aksigorta’yı model portföyümüze dahil ediyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Haber Yorum – 21.09.2017

Aksigorta –2017 yılına ait UFRS net kar beklentisini 130-140 milyon TL olarak güncelledi. Şirket, 27 Temmuz’da yapmış olduğu açıklamada, TFRS mali tablolarında 130 – 135 milyon TL ve UFRS mali tablolarında 150 – 155 milyon TL net kar öngördüğünü açıklamıştı.

Ak Sigorta’dan Geleceğe yönelik finansal bilgi paylaşımı – 21.09.2017

Aksigorta’nın 2017 yılında; “UFRS” (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları) mali tablolarında net kar öngörüsünün 130–140 Milyon TL olarak güncellenmesine, bu beklentinin kamuoyu ile paylaşılması konusunda Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Haluk Dinçer, Yönetim Kurulu üyesi ve CEO Sn. Uğur Gülen ve Finans Genel Müdür Yardımcısı Sn. Osman Akkoca’nın münferiden yetkilendirilmelerine ve geleceğe yönelik değerlendirmeler kapsamında Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden kamuya duyurulmasına karar verilmiştir.

 

ZİRAAT YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz  – 11.08.2017

Aksigorta (AKGRT, Pozitif): Şirket’in Temmuz ayı prim üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre %47 oranında artarak 218,1mn TL’ye yükselmiştir. Bu artışta Kara Araçları (Kasko) prim üretimi %53 oranında artarak 72,4mn TL’ye, Kara Araçları Sorumluluk (Trafik) ise %60 oranında artarak 58,9mn TL’ye çıkmış ve prim üretimine önemli katkı yapmışlardır. Hastalık / Sağlık, Yangın ve Doğal Afetler ile Genel Zararlar prim üretimleri ise sırasıyla %70, %15 ve %58 oranında artarak 12,3mn TL, 29,2mn TL ve 21,8mn TL olmuşlardır. Prim üretiminde düşük bir paya sahip olan Doğruda Kefalet, Hukuksal Koruma ve Destek branşlarındaki prim üretimi ise gerilemiştir. Temmuz ayı prim üretimi ile birlikte Şirket’in 2017 Ocak – Temmuz dönemine ait prim üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre %19 oranında artarak 1.336mn TL’ye yükselmiştir.

AK YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz  – 11.08.2017

Aksigorta’nın Temmuz ayı prim üretimi geçen senenin aynı ayına göre %47 artarak 218 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu artış büyük ölçüde %60 artış gösteren zorunlu trafik sigortası ve %53 artış gösteren kasko prim üretimi sayesinde gerçekleşti. Bu ayki prim üretimiyle beraber, yılın ilk yedi ayındaki prim üretimi yıllık bazda %19 artarak 1,336 milyon TL’ye ulaştı.

TACİRLER YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz  – 11.08.2017

Aksigorta – Brüt primler Temmuz ayında, yıllık bazda, %47 artış kaydetti. Güçlü artışın altında yatan ana sebep geçen yılın Temmuz ayında yaşanan 15 Temmuz darbe girişiminin yarattığı negatif etki ve uzun Ramazan Bayramı tatilinin etkisi ile daha az çalışma günü sayısıdır. Yılbaşından bu yana, Aksigorta’nın brüt primleri, yıllık bazda, %19 büyüdü.

 

AK YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz 2Ç17  – 28.07.2017

Aksigorta 2Ç17’de piyasanın ve bizim beklentimiz olan 33 milyon TL’ye paralel 34 milyon TL net kâr açıkladı. Yıllık bazdaki dinamiklere baktığımız zaman, brüt prim üretiminin %16 arttığını ve geçen sene gerçekleşen 2 milyon TL teknik zarardan 55 milyon teknik kâra geçildiğini gözlemliyoruz. 2Ç17 sonuçlarıyla beraber ilk yarıdaki toplam net kâr 59 milyon TL’ye ulaşırken, Aksigorta 2017 net kâr beklentisini 100-105 milyon TL seviyesinden 130- 135 milyon TL seviyesine çıkardı. Şirket hisseleri son 3 ayda BIST 100 Getiri Endeksi’nin %9,8 üzerinde performans gösterdi. Sonuçların hisse performansı üzerinde kısa vadeli kayda değer bir etkisinin olmayacağını düşünüyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz 2Ç17  – 28.07.2017

Aksigorta – 2Ç17 mali tablolarını 34 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket geçen senenin aynı döneminde 10 milyon TL zarar açıklamıştı. Net kardaki güçlü toparlama esas faaliyet karlılığındaki artış ve artan finansal gelirler eşliğinde gerçekleşti. 2Ç17’de Aksigorta %7 brüt prim büyümesi kaydetti. Öte yandan, şirketin kombine rasyosu %95 olarak gerçekleşti ve bu değer 2Ç16’da %114 idi. Bu iyileşmenin alt detaylarına baktığımızda, hasar rasyosundaki gerileme (2Ç17: %62, 2Ç16: %76) ve daha düşük gider rasyosu olduğunu görüyoruz (2Ç17: %33, 2Ç16: %37). Şirketin net finansman gelirleri ise, çeyreksel ve yıllık bazda, sırasıyla %7 ve %36 arttı. 1Y17 itibariyle, Aksigorta’nın yatırım portföyü büyüklüğü 1.312 milyon TL olup, ortalama getirisi %14,2 ve ortalama vadesi 10 ay idi. Şirket yönetimi 2017 yılına ait net kar beklentisini yukarı yönlü revize etti. Daha önce, bir defalık kalemler hariç tutulduğunda, 2017 yılı için %8-10 arasında net kar büyümesi olması tahmin edilirken, bu 103-105 milyon TL arasında net karı işaret ediyordu (2016 açıklanan net kar: 48 milyon TL), bu beklenti 130-135 milyon TL olarak revize edildi. UFRS net kar beklentisi ise 150-155 milyon TL olarak açıklandı. Şirket yönetimin belirtmiş olduğu 130-135 milyon TL net kar beklentisini baz aldığımızda, Aksigorta’nın 2017 yılı F/K oranı 7,6-7,9x olarak gerçekleşiyor.

DENİZ YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz 2Ç17  – 28.07.2017

Aksigorta’da operasyonel karlılık devam ediyor Aksigorta 2Ç17 finansallarında 34.2 mln TL net kar açıkladı. Şirketin karı bir önceki döneme göre %40 oranında artarken geçen yılın aynı dönemindeki 10.2 mln TL’lik zarara göre önemli bir iyileşme kaydetti. Sadece üç katılımcıdan ibaret olan ortalama piyasa beklentisi 33.3 mln TL düzeyinde idi. Bu dönem özsermaye karlılığı %30 seviyesinde gerçekleşti. Her ne kadar prim üretimi bir önceki döenem göre artış göstermese de 55 mln TL’lik operasyonel kar şirketin net karına önemli bir katkı sağladı. Başarılı operasyonel kar rakamının ardında iyi bir hasar yönetimi olduğunu görüyoruz. Bunun yanısıra finansal gelirlerin artmaya devam ettiğini ve yıllık %36 artış ile 35 mln TL’ye yükseldiğini gözlemledik. Mevduat faizlerinin yüksek seyrettiği bu ortamda şirketin finansal gelirlerinin de güçlü kalması beklenebilir. Sonuçlar için müthiş diyemeyiz ama regülasyonların sıklıkla değiştiği hayat dışı sigorta sektöründe yeterince başarılı olduğunu düşünüyoruz. Bunun yanısıra yönetimin 2017 için hedeflemş olduğu 135 mln TL net kar hedefini yakalayabileceği fikrindeyz. Açıklanan sonuçların hisse fiyatı üzerine etkisi nötr/hafif olumlu olabilir.

Aksigorta Geleceğe Dönük Net Kar Rakamı Öngörüsünü Açıkladı – 27.07.2017

Aksigorta 2017 yılında; “TFRS” (Türkiye Finansal Raporlama Standartları) mali tablolarında 130 – 135 milyon TL, “UFRS” (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları) mali tablolarında 150 – 155 milyon TL net kar öngörmektedir. Şirket Yönetim Kurulu, bu beklentinin kamuoyu ile paylaşılması konusunda Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Haluk Dinçer, Yönetim Kurulu üyesi ve CEO Sn. Uğur Gülen ve Finans Genel Müdür Yardımcısı Sn. Osman Akkoca’nın münferiden yetkilendirilmelerine ve geleceğe yönelik değerlendirmeler kapsamında Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden kamuya duyurulmasına karar vermiştir.

TACİRLER YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Haber Yorum – 12.07.2017

Aksigorta – Haziran ayı brüt prim üretimi yıllık bazda %15 düşüş gösterdi. Motor ve sağlık segmentlerinde düşüş sırasıyla %27 ve %3 oldu. Motor harici segment ise %6 büyüdü. Haziran ayı verileri ile birlikte, Aksigorta’nın prim üretiminin 2. Çeyrekte %7, Ocak-Haziran döneminde %15 büyüme kaydettiğini görüyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Haber Yorum – 12.07.2017

Aksigorta (AKGRT, Sınırlı Negatif): Şirket’in 2017 Haziran ayındaki brüt prim üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre %11 oranında gerileyerek 166,7mn TL olmuştur. 2017 yılının Ocak – Haziran dönemindeki prim üretimi ise %15 oranında artarak 1,1milyar TL’ye yükselmiştir.

AK YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Haber Yorum – 12.07.2017

Aksigorta’nın Haziran ayı prim üretimi geçen senenin aynı ayına göre %11 düşerek 167 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu düşüş büyük ölçüde Nisan ayında tavan fiyat uygulamasının başladığı zorunlu trafik sigortasında prim üretiminin 40 milyon TL’den 20 milyon TL’ye düşmesinden kaynaklandı. Haziran ayında trafik segmentinde prim üretimi yıllık bazda %27,4 düşerken, sağlık segmentinde %2,7 düştü. Öte yandan daha karlı olan motor-dışı segmentde prim üretimi yıllık bazda %6,7 arttı. Bu ayki prim üretimiyle beraber, yılın ilk yarısındaki prim üretimi yıllık bazda %15 artarak 1,118 milyon TL’ye ulaştı.

 

ZİRAAT YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Haber Yorum – 28.04.2017

Ak Sigorta Hisse Senetlerinin Satın Alınması Kararı İptal Edildi

Sabancı Holding (SAHOL, Öneri “AL”, Nötr), Aksigorta (AKGRT, Sınırlı Negatif): Sabancı Holding iştiraklerinden Aksigorta hisse senetlerinin Borsa İstanbul’dan bir yıl içerisinde Aksigorta A.Ş.’nin sermayesinin %2’sine kadar satın alınması kararı iptal edilmiştir. Ayrıca, Aksigorta A.Ş.’deki ortağı Ageas Insurance International N.V., ortak yönetim prensibi doğrultusunda Aksigorta hisse senetlerinin Borsa İstanbul’dan bir yıl içerisinde Aksigorta A.Ş.’nin sermayesinin %2’sine kadar satın alma kararını iptal etmiştir. Şirket ve Ageas Insurance International N.V tarafından bugüne kadar Aksigorta hisse senedi alımı yapılmamıştır. Bu alımlar için Ageas Insurance International N.V. ve Şirket tarafından Ak Yatırım’a verilen yetki iptal edilmiştir.

 

ZİRAAT YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz 1Ç17 – 21.04.2017

Dün Prim Yapan Hissede Güçlü Finansallarda Kazançlar Devam Edebilir

Aksigorta (AKGRT, Pozitif): Aksigorta 2017 yılının ilk çeyreğinde 24,5mn TL kar açıklamıştır. Şirket geçen yılın ilk çeyreğinde 2,7mn TL zarar kaydetmişti. Şirket’in genel teknik bölüm gelirleri ise 1Ç2017’de 43,6mn TL gerçekleşerek bir önceki yılın aynı çeyreğindeki 4,8mn TL’nin oldukça üzerinde gerçekleşmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir. Bilanço öncesi dün %3’e varan prim yapan Aksigorta hisseleri güçlü finansallar sonrasında bu kazançlarını devam ettirebilir.

AK YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz 1Ç17 – 21.04.2017

Aksigorta 1Ç17’de bizim beklentimize paralel 25 milyon TL net kar açıkladı. Piyasa beklentisi bulunmuyor. Yıllık bazdaki dinamiklere baktığımız zaman, brüt prim üretiminin %23 arttığını ve teknik karın 5 milyon TL’den 44 milyon TL’ye çıktığını gözlemliyoruz. Bu performans, şirketin 2017 yılı için koyduğu hedeflerin hafif üzerinde bir seyre işaret ediyor. Ancak, yılın geri kalanında karlılığın zorunlu trafik sigortasında Nisan ayı itibarıyla başlayan tavan fiyat uygulamasından olumsuz etkilenmesini bekliyoruz. Şirket hisseleri son 3 ayda BIST 100 Getiri Endeksi’nin %3,4 altında performans gösterdi. Sonuçların hisse performansı üzerinde kısa vadeli kayda değer bir etkisinin olmayacağını düşünüyoruz.

OYAK YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz 1Ç17 – 21.04.2017

AKGRT yılın ilk çeyreğinde 25 milyon TL net kar açıklarken 2016 yılının ilk çeyreğinde 3 milyon TL zarar bulunmaktaydı. Şirketin olumlu performansı özellikle teknik bölüm karlılığındaki iyileşmeden kaynaklandı. Şirketin kombine rasyosu ilk çeyrekte yıllık 10 puanlık iyileşme ile %99 seviyesine gelmiş oldu. AKGRT’nin özsermaye karlılığı ise ilk çeyrekte %20 seviyesine ulaşmış oldu.

 

ZİRAAT YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Teknik Analiz  – 17.04.2017

Hisse 4 Nolu Dalgada Düzeltmesini Yapıyor

Tercih ettiğimiz elliott sayımına göre hisse yaşanan yükseliş hareketinin ardından dört no’lu dalga içerisinde üçgen düzeltme yapmakta. Genellikle dördüncü (ikinci düzeltme dalgası) dalgada kendini gösteren üçgenler, kendi içinde de beş dalga yaparlarken, Aksigorta hisselerinde bu yapının oluştuğunu izliyoruz. Bu kapsamda hissenin bu hafta üçgenin dışına çıkarak 5 no’lu yükseliş dalgası içerisine girebileceğini düşünüyoruz.

Kapanış:2,69        Satış Seviyeleri: 2,80 2,82     Zarar Kes: 2,67

AK Sigorta Temettü Ödememe Kararı Aldı – KAP – 20.02.2017

Şirketimiz tarafından sigortacılık mevzuatı gereği yürürlükte bulunan muhasebe ilke ve standartlarına göre hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (Ernst &Young) tarafından denetlenen 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 48.167.276.-TL “Dönem Net Karı” elde edilmiştir.

Söz konusu 48.167.276.-TL Dönem Net Karı ile 31.12.2016 tarihli bilançomuzda yer alan 83.064.172.-TL tutarındaki Genel Kanuni Yedek Akçenin tamamının Geçmiş Yıl Zararları’nın kapatılmasında kullanılmasının Genel Kurul’un onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

ZİRAAT YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz 4Ç16 – 14.02.2017

Aksigorta (AKGRT, Pozitif): Aksigorta’nın 2016 yılının son çeyreğindeki net dönem karı 43mn TL ile 37mn TL olan beklentilerin üzerinde gerçekleşmiştir. Şirket geçen yılın aynı çeyreğinde 27mn TL zarar kaydetmişti. Diğer yandan, genel teknik bölüm dengesindeki gelir 87mn TL ile geçen yılın aynı dönemindeki 36mn TL gidere göre oldukça olumlu bir görüntü sergilemiştir. Son çeyrek karı ile birlikte Şirket 2016 yılında 48,2mn TL kar elde etmiştir. Geçen yıl 135,9mn TL zarar kaydedilmişti.

OYAK YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz 4Ç16 – 14.02.2017

Ak Sigorta, yılın son çeyreğinde 43 milyon TL net kar açıklarken 2016 tüm yıl karı 48.2 milyon TL seviyesine ulaştı. Şirketin olumlu dördüncü çeyrek performansı özellikle teknik bölüm karlılığındaki iyileşmeden kaynaklandı. Şirketin özsermaye karlılığı ise 2016 yılında %12.8 seviyesine ulaşmış oldu.

AK YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz 4Ç16 – 14.02.2017

Aksigorta 4Ç16’da 43 milyon TL net kâr açıkladı. Ortalama piyasa beklentisi 37 milyon TL seviyesindeydi. Toplam teknik kâr 87 milyon TL olarak gerçekleşti (3Ç16: 33,2 milyon TL, 4Ç15: -36,3 milyon TL). Teknik kâr daki bu artış yapılan düzenlemelerle birlikte karşılıkların bir kısmının serbest bırakılmasıyla gerçekleşti.

 

KAP – Vergi Açıklaması – 30.11.2016

Ak Sigorta Yapılandırma’dan Yararlandı

Şirketimizin 21 Ekim 2016 tarihli özel durum açıklamasında belirtilen İstanbul 6. Vergi Mahkemesi kararıyla lehimize sonuçlanan 2010 vergilendirme dönemine ilişkin ilave 60.908.125,96 TL kurumlar vergisi aslı ve 91.362.188,94 TL vergi ziyaı cezasına ilişkin olarak, “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6736 sayılı Kanun” hükümlerinden yararlanılması sonucu toplam 14.080.984,19 TL vergi aslı ve gecikme faizi 30.11.2016 tarihinde ilgili vergi dairesine ödenerek bahse konu uyuşmazlık sona erdirilmiştir.

 

ZİRAAT YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz 3Ç16 – 20.10.2016

Aksigorta (AKGRT, Nötr): Şirketin 3Ç2016’daki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %10 oranında azalarak 18,1mn TL (Beklenti: 19mn TL) olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan, genel teknik bölüm dengesi ise aynı dönem itibariyle %24 oranında azalarak 33,3mn TL’ye gerilemiştir. Aksigorta, bu yılın Ocak – Haziran döneminde 12,9mn TL zarar kaydetmişti. Bu yılın üçüncü çeyreğindeki kar ile birlikte şirketin Ocak – Eylül 2016 dönemindeki net dönem karı da 5,2mn TL olmuştur. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 109,4mn TL zarar kaydedilmişti.

 

AK YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz 2Ç16 – 05.08.2016

Aksigorta (AKGRT TI) 2Ç16’da 10 milyon TL net zarar açıkladı (2Ç15: 11 milyon TL net kâr). Ortalama piyasa beklentisi 7 milyon TL net zarar şeklindeydi. 2Ç16 teknik denge 2,2 milyon TL zarar olarak gerçekleşti (2Ç15: (+)17,5 milyon TL). Teknik kârlılıktaki düşüşün temel sebebi artan asgari ücret artışınıntrafiksegmenti kârlılığına olan olumsuz etkisi. Şirketin trafik segmenti teknik zararı 2Ç15’deki 17 milyon TL’den 2Ç16’da 44 milyon TL’ye yükseldi. Diğer taraftan motor-dışı segment teknik kârlılığındaki düşüş (2Ç15: 29 milyon TL, 2Ç16: 24 milyon TL), kasko segmenti (2Ç15: 6 milyon TL, 2Ç16: 14 milyon TL) ve sağlık segmentindeki (2Ç15: 0,5 milyon TL, 2Ç16: 4 milyon TL) teknik kârlılık iyileşmesi ile telafi edildi. Şirket hisseleri son 3 ayda BIST100 getiri endeksinin %9,9 üzerinde performans gösterdi.

ZİRAAT YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz 2Ç16 – 05.08.2016

Aksigorta (AKGRT, Sınırlı Negatif): Aksigorta 2Ç2016’da 10,2mn TL zarar kaydetmiştir. (Beklenti 7mn TL zarar yönündeydi) Bir önceki yılın ikinci çeyreğinde 10,7mn TL kar açıklanmıştı. İkinci çeyrekteki zarar ile birlikte 2016 yılının Ocak – Haziran dönemindeki zarar 12,9mn TL olmuştur. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 129,6mn TL zarar kaydedilmişti.