Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Aksigorta AKG...

Aksigorta AKGRT Hisse Analiz ve Yorumları

Aksigorta AKGRT Hisse Analiz ve YorumlarıAK Sigorta AKGRT hisse senedi ile ilgili tüm güncel hisse analiz, haber,rapor ve hisse yorumlarını aşağıda sıralı halde bulabilirsiniz. Kurum ve uzmanların AKGRT ile ilgili çıkmış tüm hisse analiz ve yorumlarını, haber,veri ve raporları bu sayfadan takip edebilirsiniz.

100.000 TL Paranız Olsa Nasıl Yatırım Yapardınız? Sanal Para ile Deneyin!

Aksigorta’dan Covid-19 Virüsü Hakkında Açıklama – 24.02.2020

Aksigorta olarak tüm dünyayı küresel olarak etkisi altına alan Korona virüs salgını konusunda yoğun önlem ve tedbirleri almış bulunmaktayız. COVID 19 salgın hastalığının yayılımını önleyebilmek amacıyla gelişmeleri anlık olarak değerlendirmekte ve tüm kararlarımızı, en şeffaf hali ile çalışanlarımız, acentelerimiz, iş ortaklarımız ve müşterilerimizle paylaşmaktayız.

İlk günden itibaren bu konuda gerekli bilgilendirmeyi ve koruma amaçlı tedbirleri almakta ve uygulamaktayız. Bu kapsamda ortak kullanım alanları dahil olmak üzere, hijyen tedbirlerimizi en üst seviyeye çıkardık. Çalışanlarımızın yurtdışına kişisel seyahatleri için çıkması durumunda, seyahat sonrasında 14 gün evde kalmalarını zorunlu tuttuk ve ofise gelemeyeceklerini bildirdik. Uçakla yapılacak yurtiçi ve yurtdışı iş seyahatlerimizi, yüksek katılımlı toplantılarımızı, etkinliklerimizi ve eğitimlerimizi ileri tarihlere erteledik, zorunlu olan toplantı ve eğitimlerimizi online ortama taşıdık. Yüz yüze teması en aza indirmek amacı ile acente, broker ve müşteri ziyaretlerine belli bir süre erteledik. Şirketimizin teknolojik altyapısını, tüm çalışanlarımızın evden çalışmasını destekleyecek seviyede getirdik. Mobil çalışma için gerekli aksiyonlarımızı aldık ve mobil çalışma olanaklarımızı artırdık. Müşterilerimize hizmet veren tüm alt tedarikçilerimizin aynı çerçevede hizmetlerine devam ettirebilmesi için gerekli önlemlerimizi aldık.

Aksigorta olarak mevcut durum itibarıyla uzaktan çalışma modeliyle iş süreçlerimizi yürütmekteyiz. Zorunlu görevler nedeniyle ofiste bulunulması gereken süreçler için ise ilgili birimler, sıkı sağlık ve güvenlik tedbirleri altında, dönüşümlü olarak ofiste bulunmaktadırlar. İş Sürekliliği Planımız doğrultusunda, müşterilerimize sözleşme ve poliçelerle ilgili işlemleri ve talepleri için tüm Aksigorta iletişim kanalları (çağrı merkezi, kurumsal sosyal medya hesapları,internet sitemiz) üzerinden hizmet vermeye devam etmekteyiz. İş sürekliliğiyle ilgili gerekli müşteri bilgilendirmelerini yine Aksigorta iletişim kanalları üzerinden yapmış bulunmaktayız.

İŞ YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Yorum  – 11.03.2020

Kapanış (TL) : 6.24 – Hedef Fiyat (TL) : 8 – Piyasa Deg.(TL) : 1909 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.76 AKGRT TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 28.21

Aksigorta Şubat ayı prim üretim rakamlarını açıkladı. Şirket Şubat ayında 452mn TL ile prim üretimini yıllık bazda %18 oranında arttırdı. Böylece 2020ilk iki ay toplam prim üretimi TL802mn’a ulaşarak yıllık bazda %11 artış gösterdi. Büyümeye en büyük katkı yıllık %35ve %30 artış ile sağlık ve trafik segmentlerinden geldi. Şirketin Şubat ayında ödediği brüt hasar miktarı ise TL347mn’a ulaşarak yıllık olarak %38artış gösterdi ancak ilik iki ay toplamı geçen yılın aynı dönemine göre yatay kalmış durmuş durumda. Nötr

Aksigorta AKGRT Temettü Miktar ve Zamanı – 10.02.2020

Aksigorta, Şirket yönetimi kurulu pay başında 0,66 TL nakit kar payının (brüt) 13 Mart 2020 tarihinde dağıtılmasını teklif etmeyi kararlaştırdı. Teklif edilen temettü miktarı %9,8 temettü verimine denk gelmektedir.

İŞ YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz 4Ç19 – 31.01.2020

Kapanış (TL) : 6.84 – Hedef Fiyat (TL) : 8 – Piyasa Deg.(TL) : 2093 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.62 AKGRT TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 16.96

AKGRT: Oldukça pozitif 4Ç19 sonuçları: Aksigorta yılın son çeyreğinde TL 107mn net kar açıkladı. Açıklanan kar rakamı bizim beklentimiz olan TL92mn ve piyasa ortalama beklentisi olan TL94mn’un oldukça üzerinde. Şirket yıllık olarak karını TL 366mn’a taşırken, bu rakam yıllık olarak %61 artışa karşılık geliyor. 2019 öz kaynak karlılığı geöen sene seviyesi olan %36’nın çok üzerinde %48 oalrak gerçeklşti. Bu olumlu tablonun sebebi ise şirketin sigortacılık marjlarını yüksek seviyede korumaya devam etmesi ve 2019 yılındaki yüksek faiz ortamından yararlanması olarak özetlenebilir. Biz, Aksigorta’nın son çeyrek sonuçlarına piyasa tepkisinin son derece olumlu olacağını düşünüyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz 4Ç19 – 31.01.2020

4Ç19 sonuçlarını 107 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket 4Ç18’de 62 milyon TL net kar açıklamış olup, açıklanan net kar rakamı piyasa beklentisi olan 94 milyon TL’nin üzerindedir. 4Ç19’da şirket, yıllık bazda, %40 brüt prim büyümesi kaydetti. Söz konusu büyüme motor segmentindeki prim artışından gerçekleşti. Aksigorta’nın sigortacılık faaliyeti oldukça kuvvetli olup, şirket bileşik rasyosunda 4Ç18’e göre %14 iyileşme kaydetti ve %94 olarak gerçekleşti. Hasar rasyosu %67 olarak gerçekleşirken, yıllık bazda, %17 iyileşme gösterdi. Gider rasyosu ise %26 olarak kaydedildi ve yıllık bazda %3 artışı işaret etti. Net yatırım gelirleri ise, yıllık bazda, %14 azaldı.

Şirket yönetimi 2020 beklentilerini de açıkladı. Açıklanan beklentilere göre, yönetim %15- 25 aralığında prim büyümesi elde etmeyi ve net karda ise %0 ile %10 arasında bir artış kaydetmeyi planlıyor. Belirtilen net kar artışı 366-403 milyon TL aralığında bir net karı işaret etmekte olup, Bloomberg’de bulunan 2020 yılı net kar beklentisi olan 372 milyon TL ile uyumludur. Dünkü kapanış fiyatı olan, 6,84 TL’ye göre Aksigorta 5,6 2020T F/K ve 2,15T PD/DD çarpanlarından işlem görmektedir.

ZİRAAT YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz 4Ç19 – 31.01.2020

Aksigorta (AKGRT, Sınırlı Pozitif): Aksigorta’nın 4Ç2019’daki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %72 oranında artarak 107,4mn TL’ye yükselmiştir. Piyasa beklentisi Şirket’in bu çeyrekte 94mn TL kar elde edebileceği yönündeydi. Diğer yandan, Şirket’in genel teknik bölüm dengesi ise 4Ç2019’da 158,6 mn TL gerçekleşerek yıllık %67 oranında artış göstermiştir. Dördüncü çeyrek karı sonrasında Şirket’in 2019 yılındaki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %61 oranında artarak 366,4mn TL olmuştur.

Şirket ayrıca geleceğe yönelik değerlendirmeler kapsamında beklentilerini açıklamıştır. Buna göre; Aksigorta’nın bir önceki yıla göre 2020 yılında Prim Üretimi büyüme beklentisinin 15-25% aralığında, Net Kar büyüme beklentisinin 0-10% aralığında belirlenmesine karar verilmiştir.

 

İŞ YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Yorum – 14.01.2020

Kapanış (TL) : 6.44 – Hedef Fiyat (TL) : 8 – Piyasa Deg.(TL) : 1971 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.54 AKGRT TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 24.22

Aksigorta Aralık ayı prim üretim rakamlarını açıkladı. Şirket Aralık 2019 ayında TL 545mn ile prim üretimini yıllık bazda %31 oranında arttırdı. Böylece 2019 tümünde prim üretimi TL 4.46 milyara ulaşarak yıllık bazda %31 artış gösterdi. Büyümeye en büyük katkı yıllık %35, %23, 41% ve %66 artış ile trafik, kasko, sağlık ve finansal kayıplar segmentlerinden geldi. Şirketin 2019 yılında ödediği brüt hasar miktarı ise TL 2.1 milyara ulaşarak yıllık olarak %43 artış gösterdi. Açıklanan rakamlar şirketin kombine oranlarını %100 civarında tuttuğunu göstermekte, bu da kuvvetli bir son çeyrek karına işaret etmekte. Olumlu

TACİRLER YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Yorum – 14.01.2020

Şirket Aralık ayında, yıllık %31, prim büyümesi kaydetti. Trafik (Kasko ve zorunlu trafik sigortaları) segmenti primleri %27 büyürken, trafik harici ve sağlık segmentleri primleri, sırasıyla ve yıllık bazda, %26 ve %73 artış kaydetti. 4Ç19’da prim büyümesi %40 olarak gerçekleşirken trafik, trafik harici segmentler ve sağlık segmenti, sırasıyla ve yıllık bazda, %43, %28 ve %79 artış kaydetti. 2019 yılının genelinde ise, Aksigorta’nın prim büyümesi %31 olarak gerçekleşti.

ZİRAAT YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Yorum – 14.01.2020

Aksigorta (AKGRT, Pozitif): Şirket’in 2019 Aralık ayındaki toplam prim üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre %31 oranında artarak 544,7mn TL’ye yükselmiştir. Kara araçları sorumluluk hariç toplam üretim ise aynı dönemler itibarıyla %29 oranında artarak 376,8mn TL’ye yükselmiştir. Aralık ayı prim üretimi ile beraber Şirket’in 2019 yılındaki prim üretimi bir önceki yıla göre %31 oranında artarak 4.462mn TL’ye yükselmiştir. Kara araçları sorumluluk hariç toplam üretim ise yıllık olarak %29 oranında artmış ve 2019 tılında 2.920mn TL olmuştur.

ZİRAAT YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz 3Ç19 – 25.10.2019

Aksigorta (AKGRT, Nötr): Aksigorta’nın 3Ç2019’daki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %31 oranında artarak 90,8mn TL’ye yükselmiştir. Piyasa beklentisi Şirket’in bu çeyrekte 88mn TL kar elde edebileceği yönündeydi. Diğer yandan, Şirket’in genel teknik bölüm dengesi ise 3Ç2019’da 144,3mn TL gerçekleşerek yıllık %24 oranında artış göstermiştir. Üçüncü çeyrek karı sonrasında Şirket’in 2019 yılının ilk 9 ayındaki net dönem karı da bir önceki yılın aynı dönemine göre %57 oranında artarak 259mn TL olmuştur.

TACİRLER YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz 3Ç19 – 25.10.2019

Aksigorta – 3Ç19 sonuçlarını 90,8 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı yıllık bazda %31 artışı ifade etmekte olup, piyasa beklentisi olan 88 milyon TL ile uyumlu gelişti.

 

İŞ YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Yorum – 11.10.2019

Kapanış (TL) : 4.91 – Hedef Fiyat (TL) : 6 – Piyasa Deg.(TL) : 1502 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.19 AKGRT TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 22.2
Aksigorta Eylül ayı prim üretim rakamlarını açıkladı. Şirket Temmuz ayında 355mn TL ile prim üretimini yıllık bazda %35 oranında arttırdı. Böylece 2019 ilk yarı toplam prim üretimi 3.1 milyar TL’ye ulaşarak yıllık bazda %27 artış gösterdi. Büyümeye en büyük katkı yıllık %32, %37, 29% ve %29 artış ile yangın, genel sorumluluk, kara araçları ve sağlık segmentlerinden geldi. Şirketin yılın ilk dokuz ayında ödediği brüt hasar miktarı ise 2.5 milyar TL’ye ulaşarak yıllık olarak %44 artış gösterdi. Nötr

ZİRAAT YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Yorum – 11.10.2019

Aksigorta (AKGRT, Pozitif): Şirket’in 2019 Eylül ayındaki toplam prim üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre %35 oranında artarak 355mn TL’ye yükselmiştir. Kara araçları sorumluluk hariç toplam üretim ise aynı dönemler itibariyle %27 oranında artarak 211,6mn TL’ye yükselmiştir. Eylül ayı prim üretimi ile beraber Şirket’in 2019 Ocak – Eylül dönemi prim üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre %27 oranında artarak 3.108mn TL’ye yükselmiştir. Kara araçları sorumluluk hariç toplam üretim aynı ise dönemler itibariyle yine %27 oranında artarak 2.049mn TL olmuştur.

 

İŞ YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Yorum – 19.08.2019

Kapanış (TL) : 4.89 – Hedef Fiyat (TL) : 4.24 – Piyasa Deg.(TL) : 1496 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.16 AKGRT TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: -13.25
Aksigorta Temmuz ayı prim üretim rakamlarını açıkladı. Şirket Temmuz ayında 319mn TL ile prim üretimini yıllık bazda %22 oranında arttırdı. Böylece 2019 ilk yarı toplam prim üretimi 2.45 milyar TL’ye ulaşarak yıllık bazda %27 artış gösterdi. Büyümeye en büyük katkı yıllık %38, %27 ve %26 artış ile yangın, kara araçları ve sağlık segmentlerinden geldi. Şirketin yılın ilk yarısında ödediği brüt hasar miktarı ise yıllık olarak %20 artış gösterdi. Nötr

İŞ YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz 2Ç19 – 31.07.2019

Kapanış (TL) : 4.6 – Hedef Fiyat (TL) : 4.24 – Piyasa Deg.(TL) : 1408 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.16 AKGRT TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: -7.78

Aksigorta 2019’un ilk çeyreğinde TL 90mn solo net kar açıkladı. Açıklanan kar rakamı piyasa bizim beklentimiz olan TL 85 mn ve piyasa beklentisi olan TL84 mn’un hafif üzerinde gerçekleşmiş oldu. Şirketin oto segmentlerindeki pazar payı artış, kuvvetli teknik karlılığın sürdürülmesi ve yükselen yatırım gelirleri karın yıllık bazda %101 oranında artışına neden oldu. Şirket ilk çeyrekte %57 öz kaynak karlılığına ulaşmış durumda ki bu rakam geçtiğimiz yılın aynı döneminde %30 seviyesindeydi. Şirketin kombine oranı geçen yılın son çeyreğinde %107 seviyesini gördükten sonra bu çeyrekte yeniden %93.4 seviyesi gibi sigorta şirketleri açısından oldukça karlı sayılabilecek bir teknik karlılığı yeniden yakalamış durumda.

Trafik segmentindeki pazar payı kazanımları nedeniyle artış gösteren hasar oranının şirket maliyet kontrolleriyle dengelemiş durumda. Bunun yanında yıllık olarak %85 seviyesinde artan yatırım gelirleri teknik karlılığı çok olumlu desteklemeye devam ediyor. Bunun yanında TL34mn’u bulan karşılık iptal gelirleri de karlılığı olumlu desteklemiş gözüküyor. Şirketin büyüme ve Pazar payı kazanım döneminde yüksek karlılığını korumasını olumlu buluyoruz. Piyasanın açıklanan kar rakamına ortalama beklentilere göre iyi olması ve teknik tarafta çeyreklik bazda görülen iyileşme nedeniyle olumlu tepki vermesini bekliyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz 2Ç19 – 31.07.2019

Ak Sigorta (AKGRT, Sınırlı Pozitif): Aksigorta’nın 2Ç2019’daki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %101 oranında artarak 90mn TL’ye yükselmiştir. Piyasa beklentisi Şirket’in bu çeyrekte 84mn TL kar elde edebileceği yönündeydi. Diğer yandan, Şirket’in genel teknik bölüm dengesi ise 2Ç2019’da 149,3mn TL gerçekleşerek yıllık %99 oranında artış göstermiştir. İkinci çeyrek karı sonrasında Şirket’in 2019 yılının ilk yarısındaki net dönem karı da bir önceki yılın aynı dönemine göre  %75,1 oranında artarak 168,2mn TL olmuştur.

 

İŞ YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz 1Ç19 – 26.04.2019

Kapanış (TL) : 4.24 – Hedef Fiyat (TL) : 4.24 – Piyasa Deg.(TL) : 1297 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.36 AKGRT TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 0.05

Aksigorta 2019’un ilk çeyreğinde TL 78mn solo net kar açıkladı. Açıklanan kar rakamı piyasa bizim beklentimiz olan TL 82 mn’a yakın olarak gerçekleşirken, piyasa beklentisi olan TL72 mn’un üzerinde gerçekleşmiş oldu. Şirketin oto segmentlerindeki pazar payı artış, kuvvetli teknik karlılığın sürdürülmesi ve yükselen yatırım gelirleri karın yıllık bazda %53 oranında artışına neden oldu. Şirket ilk çeyrekte %48 öz kaynak karlılığına ulaşmış durumda ki bu rakam geçtiğimiz yılın aynı döneminde %34 seviyesindeydi. Şirketin kombine oranı geçen yılın son çeyreğinde %107 seviyesini gördükten sonra bu çeyrekte yeniden %99 seviyesine dönmüş durumda. Trafik segmentindeki pazar payı kazanımları nedeniyle artış gösteren hasar oranının şirket maliyet kontrolleriyle dengelemiş durumda. Bunun yanında yıllık olarak %130 seviyesinde artan yatırım gelirleri teknik karlılığı çok olumlu desteklemeye devam ediyor. Şirketin büyüme ve Pazar payı kazanım döneminde yüksek karlılığını korumasını olumlu buluyoruz. Piyasanın açıklanan kar rakamına ortalama beklentilere göre iyi olması ve teknik tarafta çeyreklik bazda görülen iyileşme nedeniyle olumlu tepki vermesini bekliyoruz.

VAKIF YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz 1Ç19 – 26.04.2019

(=) Aksigorta (AKGRT): Aksigorta’nın 2019 yılı ilk çeyrekte net dönem karı bir önceki çeyreğe göre %25,2, yıllık bazda %52,7 oranında artarak 78,3 mn TL ile piyasa beklentisinin %9 üzerinde gerçekleşti. (Research Turkey beklenti anketi: 72 mn TL). 1Ç19’de hayat dışı branşta Şirket’in prim üretimi çeyreksel bazda %9,0 oranında artarak 1,06 mlr TL olarak gerçekleşirken, teknik karının (hayat dışı) çeyreksel bazda %39,1 yükseliş göstererek 131,8 mn TL’ye ulaşması net karı olumlu etkiledi. Yorum: Şirket hisseleri son 1 ayda BIST 100 getirisinin %9,7 altında, sigortacılık endeksinin ise %7,3 altında bir performans sergiledi. Açıklanan finansal sonuçların hisse performansına etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz 1Ç19 – 26.04.2019

Aksigorta (AKGRT, Sınırlı Pozitif): Şirket’in 1Ç2019’daki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %53 oranında artarak 78,3mn TL’ye yükselmiştir. Beklenti Şirket’in yılın ilk çeyreğinde 72mn TL kar elde edeceği yönündeydi. Şirket’in genel teknik bölüm dengesi ise 1Ç2019’da 131,8mn TL gerçekleşerek bir önceki yılın aynı dönemine göre %61 oranında artış göstermiştir. Diğer yandan, bu çeyrekte 8,9mn TL net yatırım gideri oluşurken, bu rakam bir önceki yılın net yatırım gideri olan 5mn TL’nin biraz üzerinde gerçekleşti.

TACİRLER YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz 1Ç19 – 26.04.2019

Aksigorta – 1Ç19 sonuçlarını 78 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı yıllık bazda %53 ve çeyreksel bazda %25 artışı göstermekte olup, piyasa beklentisi olan 72 milyon TL’den yüksek gerçekleşmiştir.

 

İŞ YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Haber Yorum – 11.02.2019

Kapanış (TL) : 3.96 – Hedef Fiyat (TL) : 4.9 – Piyasa Deg.(TL) : 1212 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.18 AKGRT TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 23.79

Aksigorta yönetimi 2019 hedeflerini ve hisse başına 66 kuruş temettü dağıtacağını paylaştı. Büçelenen rakamlara göre şirket 2019 yılında %18-20 oranında prim büyümesi %35-40 oranında ise net kar büyümesi hedefliyor. Büyüme hedefleri olumlu ve bizim beklentilerimizle paralel. Ek olarak şirket 2018 net karından 202 milyon brüt temettü dağıtacağını açıkladı. Bu da %80 dağıtma oranında ve %16.7 temettü verimine işaret ediyor. Genel kurul 4 Mart’ta toplanacak. Olumlu.

TACİRLER YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Haber Yorum – 11.02.2019

Yönetim Kurulu 5 Mart 2019 tarihinde ödenmek üzere 202 milyon TL nakit temettü dağıtımını Olağan Genel Kurul’a teklif etmeyi kararlaştırdı. Kararlaştırılan nakit temettü miktarı pay başı 0,66 TL olup, %16,7 temettü verimini işaret etmektedir. Ayrıca, şirket yönetimi 2019 yılı beklentilerini de açıkladı. Şirket yönetimi 2019 yılında %18-20 brüt prim büyümesi kaydetmeyi, bileşik rasyosunun 2018 yılına göre yatay kalmasını ve yatırım portföyünden %21-22 getir kaydetmeyi ve böylelikle net karda %35-40 büyüme olmasını beklemektedir. Hesaplamalarımıza göre şirket beklentileri Aksigorta’nın %40 özsermaye karlılığı gerçekleştirebileceğini göstermektedir.

Aksigorta’dan Temettü, Genel Kurul ve Geleceğe Yönelik Beklentilere dair Açıklamalar – 08.02.2019

2018 yılı Karının kullanım şeklinin belirlenmesi: Şirketimiz tarafından sigortacılık mevzuatı gereği yürürlükte bulunan muhasebe ilke ve standartlarına göre hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (PwC) tarafından denetlenen 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 227.619.080.-TL “Dönem Net Karı” elde edilmiştir.

Söz konusu dönem net karından yasal yükümlülükler düşüldükten sonra; 197.572.126.-TL’si Net Dağıtılabilir Dönem Karından, 4.387.874 TL’si Geçmiş Yıllar Karından karşılanmak üzere toplam 201.960.000.-TL Brüt kar payının nakden dağıtılması husununun, Genel Kurul’un onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
AKGRT, TRAAKGRT91O5
Peşin
0,66
66
0,561
56,1
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
05.03.2019
 
07.03.2019
06.03.2019
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI – NAKİT (TL) – NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI – BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI – TUTARI(TL) – NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI – ORANI(%) – NET
– – –
171.666.000
0
79,39
0,561
56,1
TOPLAM
171.666.000
0
79,39
0,561
56,1

Aksigorta Genel Kurul Tarihi:

Genel Kurul Tarihi
04.03.2019
Genel Kurul Saati
15:00

Geleceğe yönelik bilgi paylaşımı: Aksigorta’nın 2019 yılında Prim Üretimi büyüme beklentisinin 18-20%, Net Kar büyüme beklentisinin 35- 40% olarak belirlenmesine, bu beklentinin kamuoyu ile paylaşılması konusunda Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Haluk Dinçer, Yönetim Kurulu üyesi ve CEO Sn. Uğur Gülen ve Mali işler Genel Müdür Yardımcısı Sn. Osman Akkoca’nın münferiden yetkilendirilmelerine ve geleceğe yönelik değerlendirmeler kapsamında Kamuyu Aydınlatma Platformu uzerinden kamuya duyurulmasına karar verilmiştir.

 

İŞ YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz 4Ç18 – 08.02.2019

Kapanış (TL) : 3.8 – Hedef Fiyat (TL) : 4.9 – Piyasa Deg.(TL) : 1163 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.17 AKGRT TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 29

Aksigorta 4Ç18: Yüksek kombine rasyosu, sınırlı negatif
Aksigorta yılın son çeyreğinde beklentilerin biraz altında 62.5 milyon TL net kar açıkladı ISY: 68 milyon TL; Piyasa: 65 milyon TL). Böylece 2018 net karı 228 milyon TL olarak gerçekleşerek 2017’ye göre %79 büyüme kaydetti. Beklentilerin altında kalan kar rakamı oto segmentindeki zararlardan kaynaklandı. Bu da 4Ç18 kombine rasyosunu bir önceki çeyrek kaydedilen %99 seviyesinden %107 seviyesine çıkarttı. Şirketin trafik segmentinde artan pazar payı yatırım gelirlerini desteklemiş olsada kombine rasyosunu yukarılara taşıdı. Pirim üretimi zorunlu trafik sigortası ve oto segmentindeki pazar payı kazançları ve fiyat artışları ile yıllık bazda %50 oranında artış gösterdi. Aksigorta 2 milyar TL net nakit poziysonu ile 4Ç18’de 132 milyon TL net yatırım geliri elde etti. Bu rakam geçen sene aynı dönemde 57 milyon TL ve 3Ç18’de 110 milyon TL olarak gerçekleşmişti. Kombine rasyosundaki yükseliş hafif olumsuz bir algı yaratsada, şirketin rahat bir şekilde 200 milyon TL 2018 net kar hedefine ulaşmış olması destekleyici.

TACİRLER YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz 4Ç18 – 08.02.2019

Aksigorta – 4Ç18 mali tablolarını 62 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı 4Ç17 net kar rakamı olan 41 milyon TL’ye göre %52 artış gösterdi. Net kardaki artış net finansal gelirlerdeki artış sonucunda gerçekleşti. 4Ç18’de brüt prim büyümesi %10 olarak kaydedildi. Öte yandan, şirketin bileşik rasyosu %108 olarak gerçekleşti ve bu değer 4Ç17’de %98 idi. Söz konusu bozulmanın alt detaylarına baktığımızda, hasar rasyosundaki artışın ana sebep olduğunu (4Ç18: %84, 4Ç17: %67) ve gider rasyosundaki iyileşmenin (4Ç18: %23, 3Ç17: %31) bu olumsuz durumu kısmen azaltmaktadır. Şirketin net finansman gelirleri ise, yıllık bazda, %143 arttı ve net kar artışının ana sebebi oldu. 4Ç18’de Aksigorta’nın özsermaye karlılığı %36 oldu, bu değer 3Ç18’de %43 idi. 2018 yılında Aksigorta’nın özsermaye karlılığı %35 olarak kaydedildi.

VAKIF YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz 4Ç18 – 08.02.2019

(=) Aksigorta (AKGRT): Aksigorta’nın 2018 yılı dördüncü çeyrekte net dönem karı bir önceki çeyreğe göre %9,5 düşüş, yıllık bazda %51,9 oranında artarak 62,5 mn TL ile piyasa beklentisinin %8 altında gerçekleşti. (Research Turkey beklenti anketi: 68 mn TL). 4Ç18’de hayat dışı branşta Şirket’in prim üretimi çeyreksel bazda %26,0 oranında artarak 971 mn TL olarak gerçekleşirken, teknik karının (hayat dışı) çeyreksel bazda %18,5 düşüş göstererek 94,7 mn TL’ye gerilemesi net karı olumsuz etkiledi. Yorum: Şirket hisseleri son 1 ayda BIST 100 getirisinin %7,2 altında, sigortacılık endeksinin ise %2,6 üzerinde bir performans sergiledi. Açıklanan finansal sonuçların hisse performansına etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz 4Ç18 – 08.02.2019

Aksigorta (AKGRT, Sınırlı Pozitif): Şirket’in 4Ç2018’deki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %52 oranında artarak 62mn TL’ye yükselmiştir. Şirket’in teknik bölüm dengesi ise 4Ç2018’de 95mn TL gerçekleşerek bir önceki yılın aynı dönemine göre %44 oranında artmıştır. Son çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirket’in 2018 yılı net dönem karı 228mn TL gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı dönemine 127mn TL kar elde edilmişti.

 

VAKIF YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz – 14.01.2019

(+) Aksigorta (AKGRT): Aksigorta’nın 2018 yılı Aralık ayında (Y/Y +%8 A/A +%44) 417,2 mn TL olan toplam prim üretimi 4Ç’de bir önceki çeyreğe göre %26,0 artarak 970,1 mn TL olmuştur. Böylece Şirket’in 2018 yılında toplam prim üretimi yıllık bazda %29,7 artarak 3,41 mlr TL olarak gerçekleşmiştir.

 

İŞ YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz – 12.12.2018

Kapanış (TL) : 3.6 – Hedef Fiyat (TL) : 4.9 – Piyasa Deg.(TL) : 1102 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.24  AKGRT TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 36.17

Aksigorta Kasım ayı prim üretim sonuçlarını açıkladı. Buna göre şirket Kasım ayında TL 290mn’luk üretim yaparak geçen senenin aynı ayına göre primlerini %9 arttırdı. Şirketin 2018 toplam prim üretimi ise yıllık olarak %34 artarak TL 2.993 milyar düzeyine yükseldi. Kasım ayında hem baz etkisi hem de yavaşlayan ekonomik aktivitenin bir sonucu olarak büyüme rakamları tek haneye düşmüş gözüküyor.

TACİRLER YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz – 12.12.2018

Brüt primler Kasım ayında, yıllık bazda, 9 büyüdü ve önceki aylardaki prim büyümesine göre ciddi ivme kaybı oldu. Kasım ayında, motor segmenti primleri, yıllık bazda, %3 azalırken, motor harici branşların prim büyümesi %40 ve sağlık branşı prim büyümesi ise %9 oldu. Motor segmenti primlerinin detaylarına baktığımızda ise, kasko segmentinin %27 prim daralması kaydettiğini ancak trafik segmenti ise %24 prim büyümesi gerçekleştirdiğini görüyoruz. Ocak-Kasım döneminde Aksigorta’nın brüt primleri, yıllık bazda, %34 büyüdü. Motor, motor harici branşlar ve sağlık branşı prim büyümesi, sırasıyla ve yıllık bazda, %58, %14 ve %7 olarak kaydedildi.

 

ZİRAAT YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz – 13.11.2018

Aksigorta (AKGRT, Nötr): Şirket’in 2018 Ekim ayındaki toplam prim üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre %17 oranında artarak 262,6mn TL’ye yükselmiştir. Kara araçları sorumluluk hariç toplam üretim ise aynı dönemler itibariyle %3 oranında artarak 168mn TL olmuştur. Ekim ayı prim üretimi ile beraber Şirket’in 2018 Ocak – Ekim dönemi toplam prim üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre %37 oranında artarak 2.704mn TL’ye yükselmiştir. Kara araçları sorumluluk hariç toplam üretim ise aynı dönemler itibariyle %13 oranında artarak 1.788mn TL olmuştur.

İŞ YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz 3Ç18 – 25.10.2018

Kapanış (TL) : 3.51 – Hedef Fiyat (TL) : 4.9 – Piyasa Deg.(TL) : 1074 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.24 AKGRT TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 39.66

Aksigorta 3Ç18: Güçlü sonuçlar 2018 tahminlerine göre %14 temettü verimine işaret ediyor. AL tavsiyemizi koruyoruz.
Aksigorta 2018’in üçüncü çeyreğinde TL 69mn solo net kar açıkladı. Açıklanan kar rakamı piyasa beklentisinin %11, bizim beklentimizin ise %15 üzerinde gerçekleşti. Böylece Şirket yılın ilk dokuz ayında 165 mn TL net kar elde etmiş oldu. Geçen sene aynı dönem bu rakam 127 milyon TL gerçekleşmişti. Tahminlerimizdeki sapma beklenenden iyi gelen yatırım gelirlerinden kaynaklandı. Trafik segmentindeki pazar payı artışı ve zayıf TL’den dolayı yazılan zararlara rağmen şirketin combine rasyosunu %100’ün altında %98.7 seviyesinde tutarak güçlü teknik marjfaliyet karlılığını koruduğunu ve faliyet karlılığını verimli bir sekilde yönettiğini söyleyebiliriz.

Sonuçlara piyasanın olumlu tepki göstermesini bekliyoruz. Şirketin 2018 yılsonunda rahatlıkla 200 milyon TL net kar rakamına ulaşacaktır. Bu nedenle, 2019’da 2018’in karından dağıtılacak temettü verimliliğinin %12-%14 aralığında olmasını bekliyoruz. AL tavsiyemizi koruyoruz.

VAKIF YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz 3Ç18 – 25.10.2018

(+) Aksigorta (AKGRT): Aksigorta’nın 2018 yılı üçüncü çeyrekte net dönem karı bir önceki çeyreğe göre %54,2, yıllık bazda %226 oranında artarak 69,1 mn TL ile piyasa beklentisinin %11 üzerinde gerçekleşti. (Research Turkey beklenti anketi: 62 mn TL). 3Ç’de hayat dışı branşta Şirket’in prim üretimi çeyreksel bazda %3,6 oranında artarak 770 mn TL olarak gerçekleşirken, teknik karının (hayat dışı) çeyreksel bazda %55,0 artış göstererek 116 mn TL’ye ulaşması net karı olumlu etkiledi. Yorum: Şirket hisseleri son 1 ayda BIST 100 getirisinin %5,8 üzerinde, sigortacılık endeksinin ise %0,9 altında bir performans sergiledi. Açıklanan finansal sonuçların hisse performansına etkisini sınırlı pozitif olarak değerlendiriyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz 3Ç18 – 25.10.2018

Aksigorta – 3Ç18 mali tablolarını 69 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı 3Ç17 net kar rakamı olan 21 milyon TL’ye göre ciddi artış gösterdi ve piyasa beklentisi olan 62 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. Net kardaki artış net finansal gelirlerdeki artış sonucunda gerçekleşti. 3Ç18’de brüt prim büyümesi %21 olarak kaydedildi. Öte yandan, şirketin bileşik rasyosu %99 olarak gerçekleşti ve bu değer 3Ç17’de %100 idi. Söz konusu bozulmanın alt detaylarına baktığımızda, hasar rasyosundaki artışın ana sebep olduğunu (3Ç18: %73, 3Ç17: %64) ve gider rasyosundaki iyileşme (3Ç18: %26, 3Ç17: %30) bu olumsuz durumu kısmen azaltmaktadır. Şirketin net finansman gelirleri ise, yıllık bazda, %193 arttı ve net kar artışının ana sebebi oldu. 3Ç18’de Aksigorta’nın özsermaye karlılığı %43 oldu, bu değer 2Ç18’de %30 idi. 30 Eylül 2018 itibariyle Aksigorta’nın özsermaye karlılığı %35 olarak kaydedildi.

ZİRAAT YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz 3Ç18 – 25.10.2018

Aksigorta (AKGRT, Pozitif): Şirket’in 3Ç2018’deki net dönem karı 69,1mn TL gerçekleşerek bir önceki yılın aynı dönemindeki 21,2mn TL karın üzerinde gerçekleşmiştir. Beklenti Şirket’in bu çeyrekte 62mn TL kar elde edeceği yönündeydi. Diğer yandan, yatırım gelirleri 3Ç2018’de 261,5mn TL gerçekleşmiş ve bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 197mn TL artarak karı desteklemiştir. Şirket’in teknik bölüm dengesi ise 3Ç2018’de 116,2mn TL gerçekleşerek bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 74,1mn TL artış göstermiş ve karı destekleyen bir diğer unsur olmuştur. Son olarak, üçüncü çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirket’in 2018 yılı Ocak – Eylül ana ortaklık net dönem karı 165,1mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket’in bir önceki yılın aynı dönemindeki net dönem karı 85,8mn TL idi.

 

VAKIF YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Yorum – 11.10.2018

(=) Aksigorta (AKGRT): Bağımsız denetimden geçmemiş verilere göre, Şirket’in 2018 yılı Eylül ayında toplam prim üretimi (Y/Y +%29 A/A +%6) 262,1 mn TL olmuştur. Böylece Şirket’in 2018 Ocak-Eylül döneminde toplam prim üretimi yıllık bazda %39,4 artarak 2,44 mlr TL düzeyine ulaşmıştır.

ZİRAAT YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Yorum – 11.10.2018

Aksigorta (AKGRT, Sınırlı Pozitif): Şirket’in 2018 Eylül ayındaki toplam prim üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre %29 oranında artarak 262,1mn TL’ye yükselmiştir. Kara araçları sorumluluk hariç toplam üretim ise aynı dönemler itibariyle %23 oranında artarak 167,1mn TL olmuştur. Eylül ayı prim üretimi ile beraber Şirket’in 2018 Ocak – Eylül dönemi prim üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre %39 oranında artarak  2.441mn TL’ye yükselmiştir. Kara araçları sorumluluk hariç toplam üretim ise aynı dönemler itibariyle %14 oranında artarak 1.620mnmn TL olmuştur.

İŞ YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz – 12.09.2018

Kapanış (TL) : 3.01 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 921 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.26 AKGRT TI Equity- Öneri :GÖZDEN GEÇİRİLİYOR Get.Pot.%: n.a

Aksigorta Ağustos 2018 prim üretim rakamlarını açıkladı. Buna göre şirket Ağustos ayında TL 246mn brüt prim üretimi gerçekleştirdi. Bu rakam geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %16 büyümeye karşılık geliyor. Şirketin zorunlu trafik ve kasko segmentlerinde artan Pazar payına paralel prim üretimi 2018 yılında güçlü bir seyirle devam ediyor. Yıl başından bu yana prim üretimi TL 2.18 milyara ulaşarak yıllık bazda %41 büyüme kaydetti. Yıl başından bu yana trafik segmentinin katkısıyla prim üretimi güçlü gerçekleştiği için sonuçların hisse performansına etkisinin nötr olacağını düşünüyoruz.

VAKIF YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz – 12.09.2018

(=) Aksigorta (AKGRT): Aksigorta’nın 2018 yılı Ağustos ayında toplam prim üretimi (Y/Y %16 A/A %-6) 246,5 mn TL olmuştur. Böylece Şirket’in 2018 Ocak-Ağustos döneminde toplam prim üretimi yıllık bazda %40,7 artarak 2,2 mlr TL’ye ulaşmıştır.

TACİRLER YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz – 12.09.2018

Aksigorta – Brüt primler Ağustos ayında, yıllık bazda, %16 artış kaydetti. Motor, motor harici branşların prim büyümesi, yıllık bazda, %25 ve %5 olurken sağlık branşı primleri %14 geriledi. Ocak-Ağustos döneminde Aksigorta’nın brüt primleri, yıllık bazda, %41 büyüdü. Motor, motor harici branşlar ve sağlık branşı prim büyümesi, yıllık bazda, %84, %10 ve %12 olarak kaydedildi.

AK YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz – 12.09.2018

Aksigorta’nın Ağustos ayı prim üretimi geçen senenin aynı ayına göre %16 artarak 247 milyon TL olarak gerçekleşti. Söz konusu artış, %34 büyüme gösteren zorunlu trafik sigortası sayesinde gerçekleşti. Zorunlu trafik sigortası dışındaki prim üretim artışı %6 oldu. Bu ayki prim üretimiyle beraber, sene başından bu yana gerçekleşen prim üretimi yıllık bazda %41 artarak yaklaşık 2,2milyar TL ulaştı.

 

İŞ YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz 2Ç18 – 01.08.2018

Kapanış (TL) : 3.61 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 1105 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.33 AKGRT TI Equity- Öneri :GÖZDEN GEÇİRİLİYOR Get.Pot.%: n.a

Aksigorta 2Ç18’de beklentilerin altında kalarak 44 milyon TL solo net kar açıkladı.
Aksigorta yılın ikinci çeyreğinde, piyasa beklentisi 51 milyon TL ve bizim beklentimiz 55 milyon TL’nin altında 44 milyon TL net kar açıkladı. Net kar yıllık bazda %20 artış göstersede, çeyreklik bazda özellikle oto segmentinden olmasını beklediğimiz zararlar %13 oranında geriledi. Yılbaşından bu yana %48 prim büyümesi ile yatırım gelirlerindeki güçlü seyri sürden şirketin, operasyonel zararlar nedeniyle bu çeyrek teknik karında bir bozulma sözkonusu. Piyasanın sonuçlara negatif tepki verebileceğini düşünüyoruz fakat son günlerde hisse performansıdaki düşüş göz önüne alındığında negatif tepki sınırlı olabilir. Şirketin telekonferansını takiben sonuçlar ve 2018 beklentileri ile ilgili daha fazla bilgi alacağız.

VAKIF YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz 2Ç18 – 01.08.2018

(-) Aksigorta (AKGRT): Aksigorta’nın 2018 yılı ikinci çeyrekte net dönem karı bir önceki çeyreğe göre %12,6 düşüş, yıllık bazda %20,3 oranında artarak 44,8 mn TL ile piyasa beklentisinin %12 altında gerçekleşti. (Research Turkey beklenti anketi: 51 mn TL). 2Ç’de hayat dışı branşta Şirket’in prim üretimi çeyreksel bazda %20,2 oranında azalarak 744 mn TL olarak gerçekleşirken, teknik karının (hayat dışı) çeyreksel bazda %8,6 düşüş göstererek 75,0 mn TL’ye gerilemesi ve ayrıca diğer giderlerde görülen %23’lük yükseliş net karı olumsuz etkiledi. Yorum: Şirket hisseleri son 1 ayda BIST 100 getirisinin %7,6 altında, sigortacılık endeksinin ise %2,5 üzerinde bir performans sergiledi. Açıklanan finansal sonuçların hisse performansına etkisini sınırlı negatif olarak değerlendiriyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz 2Ç18 – 01.08.2018

Aksigorta – 2Ç18 mali tablolarını 45 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı yıllık bazda %20 artışı ifade etmekte olup, piyasa beklentisi olan 51 milyon TL’nin altında gerçekleşti. Net kardaki artış net finansal gelirlerdeki artış sonucunda gerçekleşti. 2Ç17’de Aksigorta %48 brüt prim büyümesi kaydetti. Öte yandan, şirketin bileşik rasyosu %97 olarak gerçekleşti ve bu değer 2Ç17’da %93 idi. Söz konusu bozulmanın alt detaylarına baktığımızda, hasar rasyosundaki artışın ana sebep olduğunu (2Ç18: %71, 2Ç16: %61) ve gider rasyosundaki iyileşme (2Ç18: %26, 2Ç17: %33) bu olumsuz durumu kısmen azaltmaktadır. Şirketin net finansman gelirleri ise, yıllık bazda, %60 arttı ve net kar artışının ana sebebi oldu. 2Ç18’de Aksigorta’nın özsermaye karlılığı %30 oldu, bu değer 1Ç18’de %34 idi.

ZİRAAT YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz 2Ç18 – 01.08.2018

Aksigorta (AKGRT, Nötr): Şirket’in 2Ç2018’deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %20 oranında artarak 44,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Beklenti Şirket’in bu yılın ikinci çeyreğinde 51mn TL kar elde edeceği yönündeydi. Diğer yandan, Şirket’in teknik bölüm dengesi ise 2Ç2018’de 75mn TL gerçekleşerek bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %26 oranında artış göstermiştir. Son olarak, ikinci çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirket’in 2018 yılı Ocak – Haziran ana ortaklık net dönem karı 96mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket’in bir önceki yılın aynı dönemindeki net dönem karı 37,2mn TL idi.

 

 

İŞ YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Yorum – 13.07.2018

Kapanış (TL) : 3.55 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 1086 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.38 AKGRT TI Equity- Öneri :GÖZDEN GEÇİRİLİYOR Get.Pot.%: n.a Aksigorta Haziran 2018 prim üretim rakamlarını açıkladı. Buna göre şirket Haziran ayında TL 244mn prim üretimi açıklayarak toplam primini bu ayda yıllık olarak %44 arttırdı. Yıl başından yana üretilen toplam üretim ise TL 1.67 milyar olarak yıllık karşılaştırmalarda %50 büyümüş oldu. Özellikle zorunlu trafik sigortası segmentinde yeniden agresif büyümeye başlayan şirketin toplam üretiminde oto sigortalarının büyümesinin önemli bir rolü var. Aynı dönemde ödenen hasarlar toplam ise TL 653mn gerçekleşerek %53 yıllık artış rakamına ulaşsa da güçlü prim artışı şirketin kuvvetli teknik karlılığının sürdüğünü gösteriyor.

TACİRLER YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Yorum – 13.07.2018

Haziran ayında brüt primler %44 artış kaydetti. Trafik sigortaları %78 büyürken, trafik harici sigorta primleri %25 ve sağlık segmenti primleri %7 artış kaydetti. Böylelikle 2Ç18’de brüt primler %48 artarken, yılın ilk altı ayında prim büyümesi yıllık bazda %50 olarak gerçekleşti.

İŞ YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Yorum – 12.06.2018

Kapanış (TL) : 3.66 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 1120 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.46 AKGRT TI Equity- Öneri :GÖZDEN GEÇİRİLİYOR Get.Pot.%: n.a

Aksigorta yılın ilk beş ayında TL 1.43 milyarlık brüt prim rakamına ulaştı. Şirket geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre prim üretimini %50 oranında arttırmış durumda. Aynı dönemde kaydedilen brüt hasar rakamı ise yılık bazda %16 artmış durumda. Şirketin bu sene trafik segmentinde büyüme hamleleriyle prim üretimi önemli derecede ivme kazanmış gözüküyor. Katlanılan hasar miktarındaki büyümenin prim üretime göre düşük kalması şirketin güçlü teknik karlılığını koruduğunu gösteriyor.

DENİZ YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Yorum – 07.06.2018

Rekabet Kurumu Aksigorta ve diğer bazı sigorta şirketlere yönelik soruşturma başlattı Rekabet Kurulu, 03.05.2018 tarihli 18-13/240-M sayılı kararı ile, 4054 sayılı Kanun’un 4.maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacı ile aralarında Aksigota’nın da bulunduğu bir grup şirketler nezdinde soruşturma açılmasına karar vermiştir. Haber dün seans içerisinde geldiği için kısmen fiyatlanadığını düşünüyoruz. Ancak kısa vadede hisse performansını baskılayabilir. Operasyonel açıdan yüksek faiz ortamı Aksigorta’nın finansal gelirlerinin artmasına olanak sağladığı için sert geri çekilmeler alım fırsatı olarak değerlendirilebilir.

VAKIF YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Yorum – 07.06.2018

Rekabet Kurulu 8 sigorta şirketi hakkında soruşturma açtı (AKGRT için hafif olumsuz) Rekabet Kurulu proje finansmanı dahil olmak üzere risk kapasitesi büyük işler ihtiyari sigorta pazarında faaliyet gösteren 8 şirkete soruşturma açtığını duyurdu. BIST’de işlem gören Aksigorta (AKGRT) dahil olmak üzere soruşturma açılan diğer şirketler şu şekildedir: Allianz Sigorta, Axa Sigorta, Dubai Starr Sigorta, Ergo Sigorta, Sompo Japan Sigorta, Zurich Sigorta.

 

İŞ YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz 1Ç18 – 27.04.2018

Kapanış (TL) : 4.25 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 1301 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.75 AKGRT TI Equity- Öneri :GÖZDEN GEÇİRİLİYOR Get.Pot.%: n.a

Aksigorta 2018’in ilk çeyreğinde TL 51mn solo net kar açıkladı. Açıklanan kar rakamı piyasa beklentisi olan TL 50mn’ a yakın gerçekleşirken bizim beklentimiz olan TL 58 mn’un altında kaldı. Şirketin oto segmentlerindeki Pazar payı artış, kuvvetli teknik karlılığın sürdürülmesi ve yükselen yatırım gelirleri karın yıllık bazda %87 artışına neden oldu. Şirket ilk çeyrekte %35 öz kaynak karlılığına ulaşmış durumda. Açıklanan rakam beklentilere yakın olduğu için çok fazla bir piyasa tepkisi beklemiyoruz. Bununla beraber şirketin kuvvetli kar artışının bütün yıl süreceğini de belirtelim.

DENİZ YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz 1Ç18 – 27.04.2018

Aksigorta’da güçlü kar hisseyi destekleyebilir. Aksigorta 1Ç18 finansallarında 50 milyon TL’lik piyasa beklentisine paralal olarak 51.3 milyon TL net kar açıkladı. Şirketin kar rakamı bir önceki döneme göre %25 oranında artarken geçen yılın aynı dönemine göre ise %87 oranında artış gösterdi ve özsermaye karlılığı da %34.2 olarak gerçekleşti. %52’lik yıllık prim üretimi artışı, iyi hasar yönetimi ve operasyonel gider rasyosunun kontrollü seyri sayesinde şirketin bileşik oranı %94.5 seviyesinde gerçekleşti. Operasyonel performansın yanısıra yüksek faiz ortamı sayesinde şirketin finansal gelirleri de karlılığa oldukça önemli bir katkı sağladı. Aksigorta’nın 2018 yılında %25 prim üretimi artışı, %95 bileşik oran ve yüksek seyreden faiz oranları sayesinde 200 milyon TL kar eşiğine rahatlıkla ulaşabileceğini tahmin ediyoruz. Açıklanan finansal sonuçların hisse fiyatına kısmen olumlu yansıyabileceğini düşünüyoruz.

VAKIF YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz 1Ç18 – 27.04.2018

Aksigorta (AKGRT): Aksigorta’nın 2018 yılı ilk çeyrekte net dönem karı bir önceki çeyreğe göre %24,6, yıllık bazda %87,1 oranında artarak 51,3 mn TL ile piyasa beklentisinin %3 üzerinde gerçekleşti. (Research Turkey beklenti anketi: 50 mn TL). 1Ç’de hayat dışı branşta Şirket’in prim üretimi çeyreksel bazda %5,9, yıllık bazda %51,5 artışla 932 mn TL olarak gerçekleşirken, teknik karının (hayat dışı) çeyreksel bazda %24,4 artış göstererek 82,1 mn TL’ye ulaşması net karı olumlu etkiledi. Yorum: Şirket hisseleri son 1 ayda endeks getirisinin %21,2 üzerinde bir performans sergiledi. Açıklanan finansal sonuçların hisse performansına etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz 1Ç18 – 27.04.2018

Aksigorta (AKGRT, Sınırlı Pozitif): Şirket’in 1Ç2018’deki net dönem karı bir önceki çeyreğe göre %25, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %87 oranında artarak 51,3mn TL’ye yükselmiştir. Beklenti Şirket’in bu yılın ilk çeyreğinde 50mn TL kar elde edeceği yönündeydi. Diğer yandan, teknik bölüm dengesi ise 1Ç2018’de 82,1mn TL gerçekleşmiş ve bir önceki çeyreğe göre %25, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %76 oranında artış göstermiştir.

ŞEKER YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz 1Ç18 – 27.04.2018

Aksigorta A.Ş. (AKGRT) birinci çeyrekte beklentilerin hafif üzerinde 241mn TL konsolide net kar açıkladı (1Ç17: 162mn TL net kar). Piyasadaki ortalama net kar beklentisi ise 225mn TL seviyesindeydi. Şirket’in açıklamış olduğu FAVÖK rakamı 279mn TL olup piyasa beklentisi olan 275mn TL ile birbirine paralel açıklanmıştır.

TACİRLER YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz 1Ç18 – 27.04.2018

Aksigorta – 1Ç18 net kar rakamını 51 milyon TL olarak açıkladı. Açıklanan net kar rakamı piyasa beklentisi olan 50 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti ve yıllık bazda %87 arttı. Ana faaliyetlerdeki güçlü karlılığın devam etmesi ve net finansal gelirlerdeki ciddi artış net kar artışındaki ana unsurlardır. Bileşik oran %93 olarak gerçekleşirken, yıllık bazda %3,3 iyileşti. 1Ç18’de özsermaye karlılığı %34 olarak gerçekleşti.

 

İŞ YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz – 12.04.2018

Kapanış (TL) : 3.85 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 1178 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.88 AKGRT TI Equity- Öneri :GÖZDEN GEÇİRİLİYOR Get.Pot.%: n.a

Aksigorta Mart ayı prim üretimi yıllık bazda %54 artış gösterdi.
Aksigorta Mart ayı prim üretiminin yıllık bazda %54 oranında artarak 300 milyon TL’ye ulaştığını paylaştı. Kara araçları sorumluluk hariç, diğer branşlarda toplam prim üretimi 202 milyon TL’ye yükselerek yıllık bazda %18 arttı. Çeyreklik olarak baktığımızda, yılın ilk üç ayında toplam prim üretimi yıllık bazda %50 artışla 926 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Kara araçları sorumluluk hariç toplam prim üretimi ise yılın ilk çeyreğinde, geçen sene birinci çeyreğe oranla %17 artış göstermiştir. (Pozitif)

ZİRAAT YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz – 12.04.2018

Aksigorta (AKGRT, Pozitif): Şirket’in Mart ayındaki prim üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre %54 oranında artarak 300mn TL’ye yükselmiştir. Kara araçları sorumluluk hariç toplam prim üretimi ise Mart ayında 201,8mn TL gerçekleşerek bir önceki aynı ayına göre %18 oranında artış göstermiştir. Mart ayı prim üretimi ile birlikte Şirket’in 2018 yılının ilk üç ayındaki prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %50 oranında artarak 925,6milyar TL’ye yükselmiştir. Kara araçları sorumluluk hariç toplam prim üretimi yılın ilk çeyreğinde 201,8mn TL gerçekleşerek bir önceki aynı dönemine göre %17 oranında artış göstermiştir.

 

İŞ YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz – 02.04.2018

İş Yatırım’da ilk defa düzenlediğimiz Enerji Sektörü Yatırımcı Günü 27 Mart tarihinde gerçekleştirildi. Yatırımcı Günü’ne katılan 15 Portföy Yönetim Şirketi, Şubat 2018 sonu itibarı ile sektörde yönetilen 165 Milyar TL’nin %88,4’ünü yönetmektedir.

Anadolu Sigorta ANSGR, Aksigorta, AvivaSa AVISA ve Anadolu Hayat ANHYT ile toplantılar yapıldı. Yatırımcılar, şirketlerin büyüme ve karlılık ile ilgili önümüzdeki dönemlerde şirket beklentilerini sorguladığı toplantılarda ayrıca rekabet, regülasyon değişimlerinin olası etkileri ve makro ekonomik gelişmelerin sektörün mali yapısını nasıl etkileyeceğine yönelik sorular yöneltti.

Aksigorta (<AKGRT.IS>, Gözden Geçiriliyor)

  • Aksigorta trafik segmentinde pazar payı artırım stratejisi çerçevesinde 2017’de gerçekleşen güçlü prim artışının bu sene de devam etmesini bekliyor. Şirket 2018 yılında brüt prim üretiminin %25-30 bandında artmasını tahmin ediyor.
  • Her ne kadar trafik segmentinde sektör genelinde zarar edilse de şirketin hedefi bu branşta breakeven’i yakalamak ve nakit akım etkisiyle yatırım gelirlerini arttırmak.
  • Aksigorta’nın kuvvetli ana faaliyet gelir göstergelerinde bu sene için de bir bozulma beklenmiyor. Hedeflenen %96-97 bandında ki kombine oranının da geçen yıla yakın bir düzey olduğunu görüyoruz.
  • Şirket artan prim hacmi dolaysıyla bu sene içinde yatırım portföyünün TL 1.5 milyar düzeyine ulaşmasını ve yatırım gelirlerinin de TL 250mn civarında olmasını öngörüyor.
  • Trafik segmentinin kombine rasyosuna 2018’de olacak olumsuz etkisinin geçen sene gerçekleşen dolu kaynaklı zararlarının bu sene olmayacak oluşu ile telafi edileceği öngörülüyor. Şirket geçen sene dolu kaynaklı TL65mn zarar görmüştü.
  • Aksigorta banka kanalını yoğun bir şekilde kullanmaya devam edecek. Özellikle bireysel tarafta büyüme potansiyelinin daha fazla olduğu görülüyor.
  • Şirket güçlü karlılık nedeniyle %140 oranında sermaye yeterliliğine sahip. Bundan sonraki süreçte şirketin %75 dağıtım oranıyla (net karın) temettü dağıtımına devam etmesini bekliyoruz.
  • Sağlık segmentinde Acıbadem ile süregelen anlaşma, Acıbadem’in olası yeni sahiplerinin belli olmasından sonra değerlendirilecek.
  • 2018 yılı için net karda en az %40-50 oranında artış öngörülüyor. Öz kaynak karlılığı orta vadede en az %25 seviyelerinde tutulacak.

AK YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Haber – 16.02.2018

Aksigorta 2009-2012 dönemiyle ile ilgili tebliğ edilen vergi cezalarıyla ile ilgili Vergi Dairesi ile uzlaşmaya varılamadığını açıkladı. Şirket vergi aslı ve cezalarına ilişkin bu aşamada bir ödeme yapılmayacağını ve konuyla ile ilgili yasal haklar çerçevesinde hukuki işlemlere başlanacağını açıkladı. Şirketin yaptığı önceki açıklamalara dayanarak, toplam vergi aslı ve cezasını 28 milyon TL olarak hesaplıyoruz.

AK YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz – 14.02.2018

Aksigorta 2018 yılı için prim üretim büyüme hedefini %25-%30 ve net kar büyüme beklentisini %45-%50 olarak belirledi. Böyle bir gerçekleşme durumunda, net karın 2018 senesinde 185-190 milyon TL seviyesine ulaşması beklenebilir. Öte yandan, açıklanan aylık veriye göre şirketin prim üretimi, Ocak ayında zorunlu trafik sigortasındaki %401’lik artışın etkisiyle %47 artarak 402 milyon TL olarak gerçekleşti.

İŞ YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz 4Ç17 – 13.02.2018

Kapanış (TL) : 4.03 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 1233 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.04 AKGRT TI Equity- Öneri :GÖZDEN GEÇİRİLİYOR Get.Pot.%: n.a

Aksigorta yılın son çeyreğinde 41 milyon TL net kar açıkladı. Ortalama piyasa beklentisi ise 39 milyon TL idi. Böylece şirket 2017 yılını 127 milyon TL net kar ile kapatırken geçen yıl 57 milyon TL net kar elde etmişti. Bizim son çeyrek net kar beklentimiz 39 milyon TL düzeyindeydi. Son çeyrekte beklentiden daha güçlü teknik sonuçlar net kardaki ile yatırım gelirlerinin artışı karın son çeyrekte beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinde en önemli rol oynayan faktörler.

Yazılan brüt primler çeyreklik %50, yıllık bazda ise %39 artmış durumda. Son çeyrekte kombine rasyonun güçlü büyüme ve hasar kontrolü nedeniyle 200 baz puan düşmesi teknik marjın yılın son üç aylık diliminde hem yıllık hem de çeyreklik bazda kuvvetlenmesine neden oldu.

Temettü: Aksigorta 2017’de elde ettiği karın %87’sini dağıtacağını açıkladı. Bu da yaklaşık %8.9 temettü verimine karşılık geliyor. Karın beklentilerin biraz üzerinde olması ve güçlü temettü verimi bugün hisseyi destekleyebilir.

TACİRLER YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz 4Ç17 – 13.02.2018

Aksigorta – 4Ç17 sonuçlarını 41 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı piyasa beklentisi olan 38 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. Açıklanan net kar rakamı çeyreksel bazda %94 ve yıllık bazda %3 büyümeyi göstermektedir. Aksigorta’nın 4Ç17 sonuçlarında sigortacılık faaliyetlerinde iyi bir performans sergilediğini ve bileşik rasyosunun %98 olarak kaydedildiğini görüyoruz. Diğer yandan, düzeltilmiş net finansal gelirlerin ise yıllık ve çeyreksel bazda, sırasıyla, %80 ve %45 artış kaydetmesinin vurgulanması gereken diğer önemli bir nokta olduğunu ve net kar artışına önemli katkıda bulunduğunu belirtmek isteriz.

Temettü: Ayrıca, şirketin yönetim kurulu 2017 yılı dağıtılabilir net karının %77,6’sını dağıtmayı ve buna bağlı olarak hisse başına 0,36 TL (brüt) 0,306 TL (net) nakit temettünün dağıtımını 20 Mart 2018 tarihinde yapılmasını Yıllık Genel Kurul toplantısına teklif etti. Teklif edilen brüt nakit temettü tutarı %8,9 temettü verimini işaret etmektedir.

DENİZ YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz 4Ç17 – 13.02.2018

Aksigorta’nın güçlü 4Ç17 sonuçları piyasa için sürpriz yaratmadı. Aksigorta 4Ç17 finansallarında 41 milyon TL net kar açıkladı. Şirketin net karı 38 milyon TL’lik piyasa beklentisinin hafif üzerinde gerçekleşirken geçen çeyreğin iki kat üzerinde geçen yılın aynı dönemine göre ise paralel gerçekleşti. 2017 tüm yıl kar rakamı ise %22 özsermaye karlılığı ile 2016 yılı net kar rakamını ikiye katladı.

Güçlü operasyonel kar ve yüksek faiz ortamı şirketin karlılığına olumlu katkı sağladı. 40 milyon TL’lik Marmara Bölgesi’ndeki dolu hasarına rağmen şirketin karlılığını oldukça başarılı buluyoruz. 2018’in ilk yarısında yüksek seyrini korumasını beklediğimiz faiz ortamı ve güçlü operasyonel performans sayesinde 2018’in kar rakamının 200 milyon TL seviyesine yakınlaşmasını bekliyoruz. Açıklanan sonuçlara piyasa tepkisinin nötr/ hafif olumlu olmasını bekliyoruz. %8.11 seviyesinde cömert bir temettü verimliliği ve hisse başına 0.3268 TL temettü ödemesi bekliyoruz.

AK YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz 4Ç17 – 13.02.2018

Aksigorta 4Ç17’de bizim beklentimiz olan 39 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 38 milyon TL’nin biraz üzerinde 41 milyon TL net kar açıkladı. Yıllık bazdaki dinamiklere baktığımız zaman, brüt prim üretiminin %70 arttığını, teknik karın 72 milyon TL’den 66 milyon TL’ye düştüğünü gözlemliyoruz. Bu performans ile beraber, şirketin 2017 yılı net karı 2016’da kaydedilen 48 milyon TL’den 127 milyon TL’ye çıkmış oldu.

2017 finansallarının açıklanmasıyla beraber, Genel Kurul’da görüşülmek üzere 16 Mart’ta hisse başında 0,36TL brüt temettü dağıtılmasının teklif edileceği açıklandı. Açıklanan temettü miktarı, %87 temettü oranına ve %8,9 temettü verimine işaret etmektedir. Şirket hisseleri son 3 ayda BIST 100 Getiri Endeksi’nin %19 üstünde performans gösterdi. Sonuçların hisse performansı üzerinde hafif olumlu etki yapacağını tahmin ediyoruz.

 

TACİRLER YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Yorum – 13.12.2017

Aksigorta – Kasım ayında brüt prim üretimi yıllık bazda %88 artış gösterdi. Trafikkasko, Trafik-kasko harici branşlar ve sağlık branşındaki prim artışı sırasıyla %156, %27 ve %31 oldu. Trafik-kasko branşındaki güçlü prim büyümesi zorunlu trafik sigorta primlerindeki güçlü büyümeden (%429) kaynaklanmaktadır. Şirketin Ocak-Kasım dönemindeki prim artışı %37 olarak gerçekleşmiştir.

AK YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Yorum – 13.12.2017

Aksigorta’nın Kasım ayı prim üretimi geçen senenin aynı ayına göre %46 artarak 184 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu artış önemli ölçüde %429 artış gösteren zorunlu trafik sigortası sayesinde gerçekleşti. Öte yandan, zorunlu trafik sigortasının dışında genel zararlar (%73), genel sorumluluk (%66) ve kasko (%73) branşlarında da oldukça hızlı büyümelerin gerçekleştiğini gözlemliyoruz. Bu ayki prim üretimiyle beraber, yılın ilk onbir ayındaki prim üretimi yıllık bazda %24 artarak 1,769 milyon TL’ye ulaştı.

 

DENİZ YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz – 31.10.2017

Aksigorta’da iyi operasyonel performans yüksek vergi gideri ile kısmen gölgeledi. Aksigorta 3Ç17 finansallarında 21.2 mln TL net kar açıkladı. İki tahminden oluşan piyasa beklentisi 25 mln TL düzeyinde idi. Şirketin operasyonel performansının iyi olduğunu söyleyebiliriz. Gerek yıllık %57 oranında artan prim üretimi gerekse de 42 mln TL’lik operasyonel kar Aksigorta için olumlu olarak değerlendirilebilir. Ancak vergi giderlerinin oldukça yüksek olduğu göze çarpıyor. Şirket ile konuştuğumuzda bunun 124 mln TL’lik muallak hasar indirimi sonucunda oluşan kurumlar vergisi kaynaklı olduğunu öğrendik (yaklaşık 25 mln TL).

Önümüzdeki dönemlerde takrarlanmayacak bir vergi gideri olduğunu söyleyebiliriz. Aksigorta’nın dokuz aylık dönem karı 86 mln TL olarak gerçekleşti. Yılın son çeyreğinde gerek %100’ün altında seyreden bileşik oran ve yüksek faiz ortamının sürmesine bağlı olarak şirketin 130 mln TL’lik net kar hedefine ulaşabileceğini düşünüyoruz. %50 civarında bir temettü dağıtım oranı ile temettü veriminin %6.5 seviyesine ulaşabileceğini bekliyoruz. Bu pozitif beklentilerin Aksigorta hisse performansına da olumlu yansıması olacağını düşünüyoruz.

GARANTİ YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz – 31.10.2017

Aksigorta (AKGRT, EÜ, Fiyat:3.12TL, Piyasa Değeri TL955mn): Aksigorta 3Ç17’de 27mn TL net kar açıkladı, açıklanan bu kar rakamı çeyreklik %21, yıllık ise %9 azalmaya işaret etmektedir. 9 aylık net kar rakamı ise yıllık %404 artışla 86mn TL olarak gerçekleşmiştir. Açıklanan net kar rakamı 26mn TL olan piyasa ve bizim beklentimiz ile uyumlu gerçekleşti. Aksigorta’nın 9-aylık özkaynak karlılığı %23 olurken bu rakam 2016’da %13 olarak gerçekleşmişti. Yılın ilk 9 ayında prim üretimi yıllık bazda %27 artarken, kombine rasyo ise 8.9 puan azalarak %97 oldu. Çeyreklik bazda kar azalmasının en önemli nedeni 28mn TL artan hasar giderleri olmuştur.

TACİRLER YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz – 31.10.2017

Aksigorta – 3Ç17 sonuçlarını 21 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı yıllık bazda %7 azalmayı ve çeyreksel bazda ise %47 gerilemeyi işaret etmektedir. 3Ç17’de Aksigorta’nın brüt primleri %57 arttı. Kombine rasyo 3Ç16’ya göre %3 yükselerek %100 olarak gerçekleşti. Artışın altındaki en önemli sebep artan hasar rasyosu (3Ç17: %69 – 3Ç16: %66) olup, bunun altında yatan en önemli sebebin Temmuz ayında yaşanan doğal afetler olduğunu düşünüyoruz.

 

AK YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz – 12.10.2017

Aksigorta’nın Eylül ayı prim üretimi geçen senenin aynı ayına göre %60 artarak 203 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu artış önemli ölçüde %318 artış gösteren zorunlu trafik sigortası sayesinde gerçekleşti. Öte yandan, zorunlu trafik sigortasının dışında genel zararlar (%89), finansal kayıplar (%54) ve yangın&doğal afetler (%25) branşlarında da oldukça hızlı büyümelerin gerçekleştiğini gözlemliyoruz. Bu ayki prim üretimiyle beraber, yılın ilk dokuz ayındaki prim üretimi yıllık bazda %27 artarak 1,549 milyon TL’ye ulaştı.

TACİRLER YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz – 12.10.2017

Aksigorta – Eylül ayı brüt prim üretimi yıllık bazda %60 artış gösterdi. Trafik-kasko, Trafik-kasko harici branşlar ve sağlık branşındaki prim artışı sırasıyla %94, %33 ve %27 oldu. Trafik-kasko branşındaki güçlü prim büyümesi zorunlu trafik sigorta primlerindeki güçlü büyümeden (%318) kaynaklanmaktadır. Eylül ayı verileri ile birlikte, Aksigorta’nın prim üretiminin 3. Çeyrekte %56, Ocak-Eylül döneminde %27 büyüme kaydettiğini görüyoruz.

 

DENİZ YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz – 22.09.2017

Aksigorta’nın operasyonel ve mali performansı cazip değerleme oranları ile destekleniyor

Aksigorta’nın operasyonel performansındaki iyileşmenin sürmesini bekliyoruz. Havuz sistemine dahil edilecek olan Trafik sigortası poliçeleri bu alandaki zararı minimize edebilir. Bununla birlikte finansal gelirlerin de güçlü kalmaya devam ettiğini görebiliriz. Gelirlerdeki artışa bağlı olarak şirketin temettü ödeme kapasitesi de artacaktır.

F/K oranının 5.0’in altında, özsermaye karlılığının %20 seviyesinin üzerinde, temettü verimliliğinin ise orta/yüksek tek hanelere yaklaşabileceğini tahmin ediyoruz.Güçlü operasyonel ve mali performası cazip değerleme oranları ile desteklenen Aksigorta’yı model portföyümüze dahil ediyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Haber Yorum – 21.09.2017

Aksigorta –2017 yılına ait UFRS net kar beklentisini 130-140 milyon TL olarak güncelledi. Şirket, 27 Temmuz’da yapmış olduğu açıklamada, TFRS mali tablolarında 130 – 135 milyon TL ve UFRS mali tablolarında 150 – 155 milyon TL net kar öngördüğünü açıklamıştı.

Ak Sigorta’dan Geleceğe yönelik finansal bilgi paylaşımı – 21.09.2017

Aksigorta’nın 2017 yılında; “UFRS” (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları) mali tablolarında net kar öngörüsünün 130–140 Milyon TL olarak güncellenmesine, bu beklentinin kamuoyu ile paylaşılması konusunda Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Haluk Dinçer, Yönetim Kurulu üyesi ve CEO Sn. Uğur Gülen ve Finans Genel Müdür Yardımcısı Sn. Osman Akkoca’nın münferiden yetkilendirilmelerine ve geleceğe yönelik değerlendirmeler kapsamında Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden kamuya duyurulmasına karar verilmiştir.

İŞ YATIRIM – Sigorta Sektörü Haber Analizi – 18.09.2017

Hükümet altyapı projelerinde kullanılmak üzere sigorta teminatı getiriyor

Şu ana kadar kullanılan banka teminat mektupları yerine alt yapı yatırımı yapacak yatırımcılar teminatlarını sigorta şirketleri aracılığıyla temin edebilecekler. Bundan önce sadece banka teminat mektupları kabul edilirken bundan sonra Sigorta şirketlerinin proje teminat poliçeleri de aynı işlevi görebilecek. Bunun hayat dışı sigorta şirketleri için potansiyel bir büyüme alanı olabileceğini düşünüyoruz. Bunun yanında bankaların önemli bir komisyon kaynağı olan bir alana da baskı anlamına gelebilir.

 

ZİRAAT YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz  – 11.08.2017

Aksigorta (AKGRT, Pozitif): Şirket’in Temmuz ayı prim üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre %47 oranında artarak 218,1mn TL’ye yükselmiştir. Bu artışta Kara Araçları (Kasko) prim üretimi %53 oranında artarak 72,4mn TL’ye, Kara Araçları Sorumluluk (Trafik) ise %60 oranında artarak 58,9mn TL’ye çıkmış ve prim üretimine önemli katkı yapmışlardır. Hastalık / Sağlık, Yangın ve Doğal Afetler ile Genel Zararlar prim üretimleri ise sırasıyla %70, %15 ve %58 oranında artarak 12,3mn TL, 29,2mn TL ve 21,8mn TL olmuşlardır. Prim üretiminde düşük bir paya sahip olan Doğruda Kefalet, Hukuksal Koruma ve Destek branşlarındaki prim üretimi ise gerilemiştir. Temmuz ayı prim üretimi ile birlikte Şirket’in 2017 Ocak – Temmuz dönemine ait prim üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre %19 oranında artarak 1.336mn TL’ye yükselmiştir.

AK YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz  – 11.08.2017

Aksigorta’nın Temmuz ayı prim üretimi geçen senenin aynı ayına göre %47 artarak 218 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu artış büyük ölçüde %60 artış gösteren zorunlu trafik sigortası ve %53 artış gösteren kasko prim üretimi sayesinde gerçekleşti. Bu ayki prim üretimiyle beraber, yılın ilk yedi ayındaki prim üretimi yıllık bazda %19 artarak 1,336 milyon TL’ye ulaştı.

TACİRLER YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz  – 11.08.2017

Aksigorta – Brüt primler Temmuz ayında, yıllık bazda, %47 artış kaydetti. Güçlü artışın altında yatan ana sebep geçen yılın Temmuz ayında yaşanan 15 Temmuz darbe girişiminin yarattığı negatif etki ve uzun Ramazan Bayramı tatilinin etkisi ile daha az çalışma günü sayısıdır. Yılbaşından bu yana, Aksigorta’nın brüt primleri, yıllık bazda, %19 büyüdü.

 

AK YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz 2Ç17  – 28.07.2017

Aksigorta 2Ç17’de piyasanın ve bizim beklentimiz olan 33 milyon TL’ye paralel 34 milyon TL net kâr açıkladı. Yıllık bazdaki dinamiklere baktığımız zaman, brüt prim üretiminin %16 arttığını ve geçen sene gerçekleşen 2 milyon TL teknik zarardan 55 milyon teknik kâra geçildiğini gözlemliyoruz. 2Ç17 sonuçlarıyla beraber ilk yarıdaki toplam net kâr 59 milyon TL’ye ulaşırken, Aksigorta 2017 net kâr beklentisini 100-105 milyon TL seviyesinden 130- 135 milyon TL seviyesine çıkardı. Şirket hisseleri son 3 ayda BIST 100 Getiri Endeksi’nin %9,8 üzerinde performans gösterdi. Sonuçların hisse performansı üzerinde kısa vadeli kayda değer bir etkisinin olmayacağını düşünüyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz 2Ç17  – 28.07.2017

Aksigorta – 2Ç17 mali tablolarını 34 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket geçen senenin aynı döneminde 10 milyon TL zarar açıklamıştı. Net kardaki güçlü toparlama esas faaliyet karlılığındaki artış ve artan finansal gelirler eşliğinde gerçekleşti. 2Ç17’de Aksigorta %7 brüt prim büyümesi kaydetti. Öte yandan, şirketin kombine rasyosu %95 olarak gerçekleşti ve bu değer 2Ç16’da %114 idi. Bu iyileşmenin alt detaylarına baktığımızda, hasar rasyosundaki gerileme (2Ç17: %62, 2Ç16: %76) ve daha düşük gider rasyosu olduğunu görüyoruz (2Ç17: %33, 2Ç16: %37). Şirketin net finansman gelirleri ise, çeyreksel ve yıllık bazda, sırasıyla %7 ve %36 arttı. 1Y17 itibariyle, Aksigorta’nın yatırım portföyü büyüklüğü 1.312 milyon TL olup, ortalama getirisi %14,2 ve ortalama vadesi 10 ay idi. Şirket yönetimi 2017 yılına ait net kar beklentisini yukarı yönlü revize etti. Daha önce, bir defalık kalemler hariç tutulduğunda, 2017 yılı için %8-10 arasında net kar büyümesi olması tahmin edilirken, bu 103-105 milyon TL arasında net karı işaret ediyordu (2016 açıklanan net kar: 48 milyon TL), bu beklenti 130-135 milyon TL olarak revize edildi. UFRS net kar beklentisi ise 150-155 milyon TL olarak açıklandı. Şirket yönetimin belirtmiş olduğu 130-135 milyon TL net kar beklentisini baz aldığımızda, Aksigorta’nın 2017 yılı F/K oranı 7,6-7,9x olarak gerçekleşiyor.

DENİZ YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz 2Ç17  – 28.07.2017

Aksigorta’da operasyonel karlılık devam ediyor Aksigorta 2Ç17 finansallarında 34.2 mln TL net kar açıkladı. Şirketin karı bir önceki döneme göre %40 oranında artarken geçen yılın aynı dönemindeki 10.2 mln TL’lik zarara göre önemli bir iyileşme kaydetti. Sadece üç katılımcıdan ibaret olan ortalama piyasa beklentisi 33.3 mln TL düzeyinde idi. Bu dönem özsermaye karlılığı %30 seviyesinde gerçekleşti. Her ne kadar prim üretimi bir önceki döenem göre artış göstermese de 55 mln TL’lik operasyonel kar şirketin net karına önemli bir katkı sağladı. Başarılı operasyonel kar rakamının ardında iyi bir hasar yönetimi olduğunu görüyoruz. Bunun yanısıra finansal gelirlerin artmaya devam ettiğini ve yıllık %36 artış ile 35 mln TL’ye yükseldiğini gözlemledik. Mevduat faizlerinin yüksek seyrettiği bu ortamda şirketin finansal gelirlerinin de güçlü kalması beklenebilir. Sonuçlar için müthiş diyemeyiz ama regülasyonların sıklıkla değiştiği hayat dışı sigorta sektöründe yeterince başarılı olduğunu düşünüyoruz. Bunun yanısıra yönetimin 2017 için hedeflemş olduğu 135 mln TL net kar hedefini yakalayabileceği fikrindeyz. Açıklanan sonuçların hisse fiyatı üzerine etkisi nötr/hafif olumlu olabilir.

Aksigorta Geleceğe Dönük Net Kar Rakamı Öngörüsünü Açıkladı – 27.07.2017

Aksigorta 2017 yılında; “TFRS” (Türkiye Finansal Raporlama Standartları) mali tablolarında 130 – 135 milyon TL, “UFRS” (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları) mali tablolarında 150 – 155 milyon TL net kar öngörmektedir. Şirket Yönetim Kurulu, bu beklentinin kamuoyu ile paylaşılması konusunda Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Haluk Dinçer, Yönetim Kurulu üyesi ve CEO Sn. Uğur Gülen ve Finans Genel Müdür Yardımcısı Sn. Osman Akkoca’nın münferiden yetkilendirilmelerine ve geleceğe yönelik değerlendirmeler kapsamında Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden kamuya duyurulmasına karar vermiştir.

TACİRLER YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Haber Yorum – 12.07.2017

Aksigorta – Haziran ayı brüt prim üretimi yıllık bazda %15 düşüş gösterdi. Motor ve sağlık segmentlerinde düşüş sırasıyla %27 ve %3 oldu. Motor harici segment ise %6 büyüdü. Haziran ayı verileri ile birlikte, Aksigorta’nın prim üretiminin 2. Çeyrekte %7, Ocak-Haziran döneminde %15 büyüme kaydettiğini görüyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Haber Yorum – 12.07.2017

Aksigorta (AKGRT, Sınırlı Negatif): Şirket’in 2017 Haziran ayındaki brüt prim üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre %11 oranında gerileyerek 166,7mn TL olmuştur. 2017 yılının Ocak – Haziran dönemindeki prim üretimi ise %15 oranında artarak 1,1milyar TL’ye yükselmiştir.

AK YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Haber Yorum – 12.07.2017

Aksigorta’nın Haziran ayı prim üretimi geçen senenin aynı ayına göre %11 düşerek 167 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu düşüş büyük ölçüde Nisan ayında tavan fiyat uygulamasının başladığı zorunlu trafik sigortasında prim üretiminin 40 milyon TL’den 20 milyon TL’ye düşmesinden kaynaklandı. Haziran ayında trafik segmentinde prim üretimi yıllık bazda %27,4 düşerken, sağlık segmentinde %2,7 düştü. Öte yandan daha karlı olan motor-dışı segmentde prim üretimi yıllık bazda %6,7 arttı. Bu ayki prim üretimiyle beraber, yılın ilk yarısındaki prim üretimi yıllık bazda %15 artarak 1,118 milyon TL’ye ulaştı.

 

ZİRAAT YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Haber Yorum – 28.04.2017

Ak Sigorta Hisse Senetlerinin Satın Alınması Kararı İptal Edildi

Sabancı Holding (SAHOL, Öneri “AL”, Nötr), Aksigorta (AKGRT, Sınırlı Negatif): Sabancı Holding iştiraklerinden Aksigorta hisse senetlerinin Borsa İstanbul’dan bir yıl içerisinde Aksigorta A.Ş.’nin sermayesinin %2’sine kadar satın alınması kararı iptal edilmiştir. Ayrıca, Aksigorta A.Ş.’deki ortağı Ageas Insurance International N.V., ortak yönetim prensibi doğrultusunda Aksigorta hisse senetlerinin Borsa İstanbul’dan bir yıl içerisinde Aksigorta A.Ş.’nin sermayesinin %2’sine kadar satın alma kararını iptal etmiştir. Şirket ve Ageas Insurance International N.V tarafından bugüne kadar Aksigorta hisse senedi alımı yapılmamıştır. Bu alımlar için Ageas Insurance International N.V. ve Şirket tarafından Ak Yatırım’a verilen yetki iptal edilmiştir.

 

İŞ YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz 1Ç17 – 21.04.2017

Kapanış (TL) : 2.82 – Hedef Fiyat (TL) : 2.12 – Piyasa Deg.(TL) : 863 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.06 AKGRT TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: -24.67

1Ç17 kar analizi
Aksigorta yılın ilk çeyreğinde 24,5 milyon TL net kar açıkladı. Geçen yılın ilk çeyreğinde ise şirket 2,7 milyon TL net zarar ve bir önceki çeyrek 43 milyon TL net kar açıklamıştı. Ortalama piyasa beklentisi bulunmuyordu.

İlk çeyrekte şirketin son brüt prim üretimi yıllık %23 büyüme ile 615 milyon TL olurken kombine hasar prim oranı %98 düzeyinde gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde bu oran %107 idi. İlk çeyrekteki güçlü prim üretimi büyümesi ve hasar oranlarındaki iyileşme ile teknik karlılık oranı %15 olurken geçen yıl %2 düzeyindeydi. 4 milyon TL kambiyo karlarına karşın net yatırım gelirleri 4 milyon TL zarar olarak kaydedildi.

ZİRAAT YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz 1Ç17 – 21.04.2017

Dün Prim Yapan Hissede Güçlü Finansallarda Kazançlar Devam Edebilir

Aksigorta (AKGRT, Pozitif): Aksigorta 2017 yılının ilk çeyreğinde 24,5mn TL kar açıklamıştır. Şirket geçen yılın ilk çeyreğinde 2,7mn TL zarar kaydetmişti. Şirket’in genel teknik bölüm gelirleri ise 1Ç2017’de 43,6mn TL gerçekleşerek bir önceki yılın aynı çeyreğindeki 4,8mn TL’nin oldukça üzerinde gerçekleşmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir. Bilanço öncesi dün %3’e varan prim yapan Aksigorta hisseleri güçlü finansallar sonrasında bu kazançlarını devam ettirebilir.

AK YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz 1Ç17 – 21.04.2017

Aksigorta 1Ç17’de bizim beklentimize paralel 25 milyon TL net kar açıkladı. Piyasa beklentisi bulunmuyor. Yıllık bazdaki dinamiklere baktığımız zaman, brüt prim üretiminin %23 arttığını ve teknik karın 5 milyon TL’den 44 milyon TL’ye çıktığını gözlemliyoruz. Bu performans, şirketin 2017 yılı için koyduğu hedeflerin hafif üzerinde bir seyre işaret ediyor. Ancak, yılın geri kalanında karlılığın zorunlu trafik sigortasında Nisan ayı itibarıyla başlayan tavan fiyat uygulamasından olumsuz etkilenmesini bekliyoruz. Şirket hisseleri son 3 ayda BIST 100 Getiri Endeksi’nin %3,4 altında performans gösterdi. Sonuçların hisse performansı üzerinde kısa vadeli kayda değer bir etkisinin olmayacağını düşünüyoruz.

OYAK YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz 1Ç17 – 21.04.2017

AKGRT yılın ilk çeyreğinde 25 milyon TL net kar açıklarken 2016 yılının ilk çeyreğinde 3 milyon TL zarar bulunmaktaydı. Şirketin olumlu performansı özellikle teknik bölüm karlılığındaki iyileşmeden kaynaklandı. Şirketin kombine rasyosu ilk çeyrekte yıllık 10 puanlık iyileşme ile %99 seviyesine gelmiş oldu. AKGRT’nin özsermaye karlılığı ise ilk çeyrekte %20 seviyesine ulaşmış oldu.

 

ZİRAAT YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Teknik Analiz  – 17.04.2017

Hisse 4 Nolu Dalgada Düzeltmesini Yapıyor

Tercih ettiğimiz elliott sayımına göre hisse yaşanan yükseliş hareketinin ardından dört no’lu dalga içerisinde üçgen düzeltme yapmakta. Genellikle dördüncü (ikinci düzeltme dalgası) dalgada kendini gösteren üçgenler, kendi içinde de beş dalga yaparlarken, Aksigorta hisselerinde bu yapının oluştuğunu izliyoruz. Bu kapsamda hissenin bu hafta üçgenin dışına çıkarak 5 no’lu yükseliş dalgası içerisine girebileceğini düşünüyoruz.

Kapanış:2,69        Satış Seviyeleri: 2,80 2,82     Zarar Kes: 2,67

AK Sigorta Temettü Ödememe Kararı Aldı – KAP – 20.02.2017

Şirketimiz tarafından sigortacılık mevzuatı gereği yürürlükte bulunan muhasebe ilke ve standartlarına göre hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (Ernst &Young) tarafından denetlenen 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 48.167.276.-TL “Dönem Net Karı” elde edilmiştir.

Söz konusu 48.167.276.-TL Dönem Net Karı ile 31.12.2016 tarihli bilançomuzda yer alan 83.064.172.-TL tutarındaki Genel Kanuni Yedek Akçenin tamamının Geçmiş Yıl Zararları’nın kapatılmasında kullanılmasının Genel Kurul’un onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

İŞ YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz 4Ç16 – 14.02.2017

Kapanış (TL) : 2.73 – Hedef Fiyat (TL) : 2.12 – Piyasa Deg.(TL) : 835 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.71 AKGRT TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: -22.19

4Ç16 kar analizi
Aksigorta yılın son çeyreğinde 43 milyon TL net kar açıkladı. Ortalama piyasa beklentisi ise 37 milyon TL idi. Böylece şirket 2016 yılını 48 milyon TL net kar ile kapatırken geçen yıl 136 milyon TL net zarar elde etmişti. Bizim son çeyrek net kar beklentimiz 28 milyon TL düzeyindeydi. Son çeyrekte beklentiden daha güçlü teknik sonuçlar net kardaki sapmada etkili oldu. Şirketin ayrıca Merter BV için 8 milyon TL ilave değer düşüş karşılığı ayırdığını belirtelim. Bu karşılık gideri güçlü teknik sonuçlara bir miktar gölge düşürse de sonuçlara piyasanın olumlu tepki vermesini bekliyoruz.
Şirketin son çeyrekte kombine hasar prim oranı %84 düzeyine geriledi ki bu tarihsel olarak en düşük düzey. Yılın ilk 9 ayında bu oran %106 düzeyindeydi. Son çeyrekteki güçlü prim üretimi büyümesi ve hasar giderlerinde bir sürpriz olmayışı teknik rasyoları destekledi. Şirket yönetimi bugün sonuçları ve 2017 beklentilerini paylaşmak üzere bir telekonferans düzenleyecek.

ZİRAAT YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz 4Ç16 – 14.02.2017

Aksigorta (AKGRT, Pozitif): Aksigorta’nın 2016 yılının son çeyreğindeki net dönem karı 43mn TL ile 37mn TL olan beklentilerin üzerinde gerçekleşmiştir. Şirket geçen yılın aynı çeyreğinde 27mn TL zarar kaydetmişti. Diğer yandan, genel teknik bölüm dengesindeki gelir 87mn TL ile geçen yılın aynı dönemindeki 36mn TL gidere göre oldukça olumlu bir görüntü sergilemiştir. Son çeyrek karı ile birlikte Şirket 2016 yılında 48,2mn TL kar elde etmiştir. Geçen yıl 135,9mn TL zarar kaydedilmişti.

OYAK YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz 4Ç16 – 14.02.2017

Ak Sigorta, yılın son çeyreğinde 43 milyon TL net kar açıklarken 2016 tüm yıl karı 48.2 milyon TL seviyesine ulaştı. Şirketin olumlu dördüncü çeyrek performansı özellikle teknik bölüm karlılığındaki iyileşmeden kaynaklandı. Şirketin özsermaye karlılığı ise 2016 yılında %12.8 seviyesine ulaşmış oldu.

AK YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz 4Ç16 – 14.02.2017

Aksigorta 4Ç16’da 43 milyon TL net kâr açıkladı. Ortalama piyasa beklentisi 37 milyon TL seviyesindeydi. Toplam teknik kâr 87 milyon TL olarak gerçekleşti (3Ç16: 33,2 milyon TL, 4Ç15: -36,3 milyon TL). Teknik kâr daki bu artış yapılan düzenlemelerle birlikte karşılıkların bir kısmının serbest bırakılmasıyla gerçekleşti.

 

KAP – Vergi Açıklaması – 30.11.2016

Ak Sigorta Yapılandırma’dan Yararlandı

Şirketimizin 21 Ekim 2016 tarihli özel durum açıklamasında belirtilen İstanbul 6. Vergi Mahkemesi kararıyla lehimize sonuçlanan 2010 vergilendirme dönemine ilişkin ilave 60.908.125,96 TL kurumlar vergisi aslı ve 91.362.188,94 TL vergi ziyaı cezasına ilişkin olarak, “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6736 sayılı Kanun” hükümlerinden yararlanılması sonucu toplam 14.080.984,19 TL vergi aslı ve gecikme faizi 30.11.2016 tarihinde ilgili vergi dairesine ödenerek bahse konu uyuşmazlık sona erdirilmiştir.

 

İŞ YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Haber Analiz – 10.11.2016

Kapanış (TL) : 2.48 – Hedef Fiyat (TL) : 2.12 – Piyasa Deg.(TL) : 759 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.25 AKGRT TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: -14.35

Hakim ortaklar borsadan hisse almaya karar verdi.
Aksigorta’nın ortakları Sabancı Holding ve Ageas Insurance International N.V. bir yıllık süre zarfında borsadan %2’şer (toplamda %4) Aksigorta hissesi almak üzere yönetim kurulu kararı aldıklarını açıkladılar. Bu tutar Aksigorta hisselerinin halka açık kısmının yaklaşık %15’ine denk geliyor. Bu haber Aksigorta hisseleri için olumlu ancak son iki işlem gününde hiçbir haber akışı olmaksızın Aksigorta hisselerinin BİST-100’ün %20’den fazla üzerinde getiri sağladığını belirtelim.

 

İŞ YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz 3Ç16 – 20.10.2016

Kapanış (TL) : 2.13 – Hedef Fiyat (TL) : 2.12 – Piyasa Deg.(TL) : 652 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.08 AKGRT TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: -0.27

3Ç16 sonuçları beklentilerin gerisinde kaldı.

Aksigorta yılın üçüncü çeyreğinde 18 milyon TL net kar açıkladı. Sonuçlar bizim beklentimizle uyumlu ancak ortalama piyasa beklentisi olan 22 milyon TL’nin %18 gerisinde kaldı. Böylece Eylül sonu itibarıyla şirketin net karı 5 milyon TL olurken geçen yılın aynı döneminde 109 milyon TL net zarar kaydedilmişti.

Brüt prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %16 artarken net prim üretimi de %14 büyüdü. Şirketin konservasyon oranı %67 düzeyinde korunurken prim üretimindeki artış trafik branşının yeniden canlanması ve sorumluluk sigortalarındaki büyümeden kaynaklandı. Üçüncü çeyrekte şirketin kombine oranı %100 eşiğinin hemen altında %98,7 olarak gerçekleşirken geçen yılı %122 düzeyinde tamamlamıştı. Kombine orandaki iyileşme hem hasar prim oranındaki düşüş hem de giderler oranındaki gerilemeden kaynaklandı. Diğer yandan yılın ilk dokuz ayındaki kombine oran halen eşiğin üzerinde %106 düzeyinde bulunuyor. Burada yılbaşında asgari ücret artışı nedeniyle ortaya çıkan bir kereye mahsus ilave karşılıkların etkisi olduğunu hatırlatalım. Sonuç olarak şirketin teknik marjı %12 düzeyinde gerçekleşirken geçen yılın aynı döneminde teknik marj %15,4 düzeyindeydi.
Şirket bu çeyrekte 3 milyon TL net kambiyo gelirine rağmen 4 milyon TL net yatırım zararı kaydederken 5 milyon TL tutarındaki ertelenmiş vergi varlıkları nedeniyle kaydedilen giderler karlılığı olumsuz etkiledi.

Teknik marjlardaki çeyreksel iyileşmeye karşın karlılığın beklentilerden düşük kalması nedeniyle piyasanın sınırlı da olsa olumsuz tepki vermesini bekliyoruz. Şirket yönetimi bugün bir telekonferans düzenleyerek üçüncü çeyrek performansı ve beklentilerinden bahsedecek.

ZİRAAT YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz 3Ç16 – 20.10.2016

Aksigorta (AKGRT, Nötr): Şirketin 3Ç2016’daki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %10 oranında azalarak 18,1mn TL (Beklenti: 19mn TL) olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan, genel teknik bölüm dengesi ise aynı dönem itibariyle %24 oranında azalarak 33,3mn TL’ye gerilemiştir. Aksigorta, bu yılın Ocak – Haziran döneminde 12,9mn TL zarar kaydetmişti. Bu yılın üçüncü çeyreğindeki kar ile birlikte şirketin Ocak – Eylül 2016 dönemindeki net dönem karı da 5,2mn TL olmuştur. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 109,4mn TL zarar kaydedilmişti.

 

AK YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz 2Ç16 – 05.08.2016

Aksigorta (AKGRT TI) 2Ç16’da 10 milyon TL net zarar açıkladı (2Ç15: 11 milyon TL net kâr). Ortalama piyasa beklentisi 7 milyon TL net zarar şeklindeydi. 2Ç16 teknik denge 2,2 milyon TL zarar olarak gerçekleşti (2Ç15: (+)17,5 milyon TL). Teknik kârlılıktaki düşüşün temel sebebi artan asgari ücret artışınıntrafiksegmenti kârlılığına olan olumsuz etkisi. Şirketin trafik segmenti teknik zararı 2Ç15’deki 17 milyon TL’den 2Ç16’da 44 milyon TL’ye yükseldi. Diğer taraftan motor-dışı segment teknik kârlılığındaki düşüş (2Ç15: 29 milyon TL, 2Ç16: 24 milyon TL), kasko segmenti (2Ç15: 6 milyon TL, 2Ç16: 14 milyon TL) ve sağlık segmentindeki (2Ç15: 0,5 milyon TL, 2Ç16: 4 milyon TL) teknik kârlılık iyileşmesi ile telafi edildi. Şirket hisseleri son 3 ayda BIST100 getiri endeksinin %9,9 üzerinde performans gösterdi.

ZİRAAT YATIRIM – Aksigorta AKGRT Hisse Analiz 2Ç16 – 05.08.2016

Aksigorta (AKGRT, Sınırlı Negatif): Aksigorta 2Ç2016’da 10,2mn TL zarar kaydetmiştir. (Beklenti 7mn TL zarar yönündeydi) Bir önceki yılın ikinci çeyreğinde 10,7mn TL kar açıklanmıştı. İkinci çeyrekteki zarar ile birlikte 2016 yılının Ocak – Haziran dönemindeki zarar 12,9mn TL olmuştur. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 129,6mn TL zarar kaydedilmişti.