Ana Sayfa Raporlar Hisse Arşivi Erdemir EREGL...

Erdemir EREGL Hisse Analiz Arşivi

VAKIF YATIRIM – Erdemir EREGL Hisse Analizi Sektöre Bakış – 27.09.2017

Raporun hisseye ait kısmı güncel sayfadadır.

Sektöre Bakış

Hurda fiyatları rekor seviyelere yükselirken, demir cevherinde fiyatların tekrar tırmanışa geçmesi ile sektörde maliyet artışları marjlar açısından tehdit oluştursa da çelik fiyatlarındaki mevcut seviyelerin korunmasına destek oluşturduğuna inanıyoruz. Yurtiçi tüketimde yılbaşından bu yana en yüksek seviyeye Temmuz ayında ulaşılması aynı zamanda geçtiğimiz yıla göre gözlenen önemli ölçüde artış, global piyasalara paralel ürün fiyatlarında yaşanan yükseliş, Çin’in güçlü iç piyasa tüketiminin ihraç piyasalarında oluşturduğu baskıyı azaltması nedeniyle sektördeki ılımlı havanın devam edeceğini düşünüyoruz. Global çelik piyasalarına 18 Ekim’de Çin’de başlayacak ve ortalama 5-10 gün sürecek 19. Komünist Parti UIusal Kongre’si yön verecek. Kongreden kredi ve emlak balonunu söndürmek için, büyümeyi %6’nın altına çekmeye sebep olacak tedbirler çıkma ihtimali var. Her ne kadar büyümeyi daha düşük tabanda tutacak önlemler alınması beklenmese de, verilecek kararlar küresel piyasalar için oldukça önem taşımakta.

Hurda fiyatlarındaki artış sektör için olumsuz olmakla birlikte, rekabetin entegre tesisler lehine gelişmesine neden olacaktır – 2017 yılı başlarında 230 $/ton’a gerileyen hurda fiyatlarının son dönemde 360 $/mt’ye yükselmesinin ardında; çevresel faktörlerle kapatılan elektrot tesisleri, başlıca elektrot girdisi olan kristal kok fiyatlarının 450 $/mt’den 3.200 $/mt’ye çıkması, dünyanın en büyük hurda ithalatçısı Türkiye’nin hurda talebinin artması gibi etmenler rol aldı. Önümüzdeki dönemde Çin’de yeni çelik kapasitesinin elektrik ark ocağına dayalı planlanmasının elektrot talebini artıracağı, elektrot fiyatlarında gevşeme olsa da yüksek seviyelerin korunacağı düşünülüyor. Bu nedenle rekabetin maliyet avantajları nedeniyle entegre tesisler lehine gelişeceğini düşünüyoruz.

Demir cevheri fiyatları oynaklık göstermeye devam ediyor

2016 sonunda artmaya başlayan cevher fiyatları 2017 Mart’tan Haziran’a kadar, arz artışının yanı sıra Çin’deki cevher stoklarının rekor seviyelere yükselmesi ile 55 $/ton seviyelerine gerilemişti. Dünya demir cevheri ithalinin %65’ini tek başına gerçekleştiren Çin’de Haziran sonrası ivmelenen çelik üretiminin (Haziran-Ağustos y/y %18 artış) etkisiyle cevhere olan talebin yükselmesine bağlı olarak fiyatlar tekrar 80 $/ton seviyelerine doğru tırmanışa geçti. Cevher fiyatlarındaki artışların, marjlar açısından tehdit oluştursa da, çelik fiyatlarındaki mevcut seviyelerin korunmasına destek oluşturduğuna inanıyoruz.

Kok kömürü 170-190 $ arasında değişen fiyatlarda stabilize olmuş durumda

Kok kömürü tüketiminin %50’si, üretiminin ise %66’sı Çin tarafından yapılmakta. Arz sıkıntısı kömür fiyatlarının artmasına neden olurken, yılın ilk sekiz ayında Çin’de yıllık %5,6 oranında yükselen üretim, kömüre olan talebi de beraberinde getirmiştir. Önümüzdeki dönemde kok kömüründe keskin artışlar yaşansa bile fiyatların yüksek seviyelerde kalmayacağını, şirketlerin maliyet yönetimi açısından önemli bir risk oluşturmayacağını öngörüyoruz.

Çin’in iç piyasa tüketimi güçlü ancak ihracat artışı risk arz ediyor

Çin’deki talepte devam eden artışlar üretimi ve çelik tesislerinin kapasite kullanım oranlarını artırıyor. Ağustos itibariyle, Çin’deki çelik ithalatının geçen yıla paralel, ihracatının %28,5 gerilemesi üretim artışının iç talebi karşıladığı tezini doğruluyor. Ancak Çin’de iç tüketimin azalması, Çin’i ihracatı artırmaya yönelik önlemler almaya itebilir. Bu durumda Çin’in korumacı önlemlerin daha az olduğu piyasalara yönleneceği ve Türk demir-çelik sektöründe arz ve fiyat baskısı yaratma potansiyeli nedeniyle önümüzdeki dönemde takip edilmesi gereken haber akışı içerisinde görüyoruz.

Türkiye inşaat demiri ithalatında gümrük vergisini düşürdü

28 Temmuz itibariyle nervürlü inşaat demiri ithalatında gümrük vergisi oranları %30’dan Güney Kore için %5,6, Malezya, AB üyesi ülkeler ve serbest ticaret anlaşması yapılan bazı ülkeler hariç %10 olarak değiştirildi. Global çelik fiyatlarının yüksek olduğu bu dönemde (bu nedenle ithalat baskısı yok), ithalat vergisinin düşürülmesinin Türk çelik üreticilerinin kar marjlarına olumsuz etkisinin sınırlı olacağını öngörüyoruz. Ancak küresel ölçekte çelik fiyatlarının gerilemesiyle birlikte, halihazırda kapasite fazlası bulunan uzun çelik tarafında ithalat ve fiyat baskısının artacağını dolayısıyla bu dönemlerde uzun çelik üreticileri için kar marjlarını koruma adına zorluklar yaşanmasını muhtemel görüyoruz. 2017’de geçen yıla göre inşaat çeliği ihracatında azalmaya, yurt içi üretimde artışa rağmen tüketim, referandum sonrası yaşanan arz-talep uyumsuzluğu ve maliyet baskısı nedeniyle geriledi. Türk inşaat çeliği fiyatları en ucuz olarak bilinen Çin ve BDT piyasalarına göre daha düşük seyrediyor.

Buna karşın müteahhitler, ithalat vergisinde yapılan indirimin inşaat demiri fiyatlarındaki yükselişe engel olmadığını, ithalatta kalan %10’luk verginin kaldırılması gerektiğini bunun da ötesinde ihracata %10 ek vergi getirilmesini talep ediyorlar. Net ihracatçı konumda bulunduğumuz uzun çelikte söz konusu talebin hayata geçirilmesine, dış ticaret açığımızı artıracak bir adım olması nedeniyle düşük bir ihtimal veriyoruz. İnşaat sektörü temsilcileri, aynı zamanda çelik ürünlerinde KDV indirimi ile ilgili bir düzenleme beklemekte. Bu yönde atılacak bir adımın inşaat demiri talebini genel anlamda olumlu etkileyeceğini, ürün fiyatlarının gevşemesine neden olabileceğini bununla birlikte demir-çelik şirketlerine vergisiz fiyatlarda artış imkanı yaratacağını düşünüyoruz. Ancak üretim sürecinde kullanılan hammaddeler üzerindeki KDV’nin korunması durumunda, inşaat demirinde yapılacak KDV indirimi demir-çelik şirketlerinde ortalama 2 aylık hammadde alımlarındaki KDV maliyeti kadar ek işletme sermayesi ihtiyacı doğuracaktır.