Ana Sayfa Raporlar Hisse Arşivi Kardemir KRDM...

Kardemir KRDMD, KRDMA, KRDMB Hisse Analiz Arşivi

Bu sayfa Kardemir hisse senedine ait olan güncel sayfa değildir. Bu sayfada hisseye ait geçmiş haber ve analizler yer almaktadır. Hisseye ait güncel analizler için “Kardemir KRDMD, KRDMA, KRDMB Hisse Analiz ve Yorumları” sayfamızı ziyaret etmelisiniz.

Kardemir’den Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama – 20.03.2017

ŞİRKETİMİZ ALEYHİNE İKAME EDİLMİŞ GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ DAVALARI İLE 17.03.2017 TARİHLİ GAZETE İLANINA İLİŞKİN AÇIKLAMADIR

17.03.2017 tarihinde bazı basın organlarında Şirketimizin geçmiş yıllarda gerçekleşmiş olan genel kurulları hakkında çıkan ilana ilişkin olarak hissedarlarımızın ve kamuoyunun bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek görülmüştür.

A- 17.03.2017 tarihli ilan metninde Şirketimizin 2011 ve 2014 yıllarında gerçekleşen genel kurullarında  şirket yönetim kurulu üyelerine verilen şirketle işlem yapma ve rekabet etme izinlerinin iptal edildiği belirtilmiştir. Şirketimiz genel kurul kararlarının iptali konulu olup da yargılama süreci tamamlanmış hiçbir dava bulunmamaktadır. Genel kurul kararlarının iptali konulu şirketimiz aleyhine açılan davaların safahatına ilişkin güncel bilgiler aşağıda yer almaktadır.

  •      *  12.08.2011 tarihli genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyelerine  şirket ile Ticaret ve Rekabet etme izni verilmesine dair kararın iptali konulu Karabük 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2015/25     E. sayılı davasında; son olarak yerel mahkemece   izinlerin iptaline karar verilmiş, bu karar Yargıtayca onanmış, kararın düzeltilmesine ilişkin talebimiz YARGITAY İNCELEMESİNDEDİR.
  •      *  28.03.2013 tarihli genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyelerine  şirket ile Ticaret ve Rekabet etme izni verilmesine dair kararın iptali konulu Karabük 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2013/157   E. sayılı davasında; son olarak yerel mahkemece   izinlerin iptal edilmemesine karar verilmiş, bu karar Yargıtayca bozulmuş, kararın düzeltilmesine ilişkin talebimiz YARGITAY İNCELEMESİNDEDİR.
  •      * 08.08.2014 tarihli genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyelerine  şirket ile Ticaret ve Rekabet etme izni verilmesine dair kararın iptali konulu Karabük 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2014/525     E. sayılı davasında; son olarak yerel mahkemece   izinlerin iptaline karar verilmiş, bu karar Yargıtayca onanmış, kararın düzeltilmesine ilişkin talebimiz YARGITAY İNCELEMESİNDEDİR.
  •      * 27.03.2015 tarihli genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyelerine  şirket ile Ticaret ve Rekabet etme izni verilmesine dair kararın iptali konulu Karabük 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2015/226     E. sayılı davasında; son olarak yerel mahkemece   izinlerin iptal edilmemesine karar verilmiş, bu karar YARGITAY İNCELEMESİNDEDİR.
  •      * 14.04.2016 tarihli genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyelerine  şirket ile Ticaret ve Rekabet etme izni verilmesine dair kararın iptali konulu Karabük 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2016/164     E. sayılı davasında; mahkemece arakararla izinlerin uygulanmasının durdurulmasına karar verilmiş olup, duruşma günü 22.03.2017’dir. YARGILAMA  DEVAM ETMEKTEDİR.

B-  Basında 17.03.2017 tarihinde çıkan ilanda yer verilen ” 29.03.2017 tarihinde yapılacak genel kurul gündeminde  yönetim kurulu üyelerine şirketle Ticaret ve Rekabet etme izinlerinin verilmesinin yer alamayacağı” yönündeki beyan tamamen isabetsizdir.

Şirketimizin  her genel kurulunda bir sonraki genel kurula kadar uygulanmak üzere yönetim kurulu üyelerine şirketle işlem yapma ve rekabet etme izni verilmesi teklif edilmekte, genel kurulun uygun görmesi halinde de bu izinler verilmektedir. 29.03.2017 tarihli genel kurulumuzda bu izinlerin yeniden gündeme alınmasına mani olacak bir yasa hükmü veya yargı kararı bulunmamaktadır.

C- Basında 17.03.2017 tarihinde çıkan ilanla ilgili olarak sorumlular hakkında Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı’na  suç duyurusunda, ilgili gazete hakkında da Basın İlan Kurumuna şikayette bulunulmuştur.  İlana ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu başta olmak üzere ilgili diğer resmi kurumlar nezdinde gerekli şikayet ve başvurular da ayrıca gerçekleştirilecektir.

Kamuoyuna saygı ile arz olunur.

OYAK YATIRIM – KRDMD Hisse Haber Yorum – 16.03.2017

Kardemir yuvarlak demir fiyatlarında geçen haftaya göre %2,4’lük artışa gitti. Yapılan son fiyat artışıyla birlikte, sene başından bu yana yuvarlak demir fiyatları %8 yükselmiş oldu. Özellikle, Şubat başından bu yana diğer ana ürün gruplarında fiyatlar yatay seyrederken yuvarlak demir fiyatlarının %16 artmış olması bir süredir durgun olan inşaat talebinde bir iyileşmeye işaret ediyor olabilir. Hafif olumlu.

 

ŞEKER YATIRIM – KRDMD Hisse Analiz 4Ç16 – 10.03.2017

KRDMD: 4Ç16 operasyonel performansı beklentilerin altında gerçekleşti
Kardemir, 4Ç16’da, TL135.0mn tutarında net zarar kaydetmiştir (3Ç15 net kar: TL113.8mn). Şirket’in 4Ç16 net zararı, geniş bir aralıkta olan piyasa tahminlerinin (TL-53mn – TL-202mn) dahilinde, ancak beklentilerden zayıf gerçekleşmiş olan operasyonel performansı nedeniyle, net zarar beklentilerin ortalaması olan TL-121mn’un altında (Şeker  Yatırım T.: TL-169mn) gerçekleşmiştir.
FAVÖK marjı 4Ç16’da normalize olmuştur. Talebin 4Ç16’ya ertelenmiş olmasıyla Kardemir’in toplam satış hacmi bu dönemde yıllık bazda %22.6 (bir önceki çeyreğe göre %35.3) artış göstermiştir. Böylelikle Şirket, 4Ç16’da piyasa ortalama beklentisi olan TL783mn’a paralel olarak (Şeker Yatırım T.: TL827mn), yıllık bazda %29.3 (bir önceki çeyreğe göre %41.8) oranında artışla TL763.6mn satış geliri elde etmiştir. Kardemir’in FAVÖK’ü 4Ç16’da hesaplamalarımıza göre TL101.4mn’a ulaşarak, zayıf bir dönem olan 4Ç15’in oldukça üzerinde, ancak piyasa ortalama beklentisi olan TL141mn’un altında (Şeker Yatırım T.: TL145mn) gerçekleşmiştir. Kardemir’in FAVÖK marjı, zayıf bir baz dönem olan 4Ç15’e göre 11.6 y.p. artış göstererek (bir önceki döneme göre 4.9 y.p. azalış ile) %13.3 olarak gerçekleşmiştir. Şirket’in FAVÖK marjındaki bu artışa rağmen, artan finansal giderleri nedeniyle Kardemir, 4Ç15’te elde edilen TL13.8mn net kara kıyasla 4Ç16’da TL135.0mn tutarında net zarar açıklamıştır. Kardemir 4Ç16’da büyük ölçüde US$ ve EUR cinsinden döviz açık pozisyonu ve TL’nin bu para birimleri karşısındaki değer kaybı ile artan kur farkı giderleri nedeniyle, TL228.7mn tutarında net finansal gider kaydetmiştir (4Ç15 finansal gelirler: TL92.0mn). Bu dönem Kardemir’in net borcu hafif artarak TL1.77mlyr’a yükselmiştir (3Ç16 sonu: TL1.75mlyr).
Kardemir D payları için hedef fiyatımızı pay başına TL1.10 olarak revize ederek “TUT” tavsiyemizi korumaktayız. (Önceki Hedef Fiyat: TL 1.05) Kardemir 2016 yılı finansal sonuçlarının açıklanmasından sonra bir analist toplantısı düzenleyerek 2017 yılına dair beklentilerini de paylaşmıştır. Bu toplantı sonrasında, Şirket için 2017T ve 2018T satış hacmi tahminlerimizi %4-%5 oranında yukarı yönde revize ederek ve fiyat tahminlerimizi pazar trendlerine uygun olarak güncelleyerek, Şirket için yaklaşık olarak %8-%9 daha yüksek 2017T ve 2018T satış geliri öngörülerine ulaşmış bulunuyoruz. Bunun yanında, Kardemir’in demir cevheri alımlarında avantajlı durumuna rağmen, ortalama üretim maliyetlerinde artış varsayımımız ile Şirket için FAVÖK marjı tahminimizi korumaktayız. Şirket’in yurt dışı benzerlerine göre değerlemesini de güncellememiz ile, KRDMD payları için TL1.10 hedef fiyata ulaşmamız ile, KRDMD üzerindeki TUT tavsiyemizi sürdürmekteyiz. KRDMD payları tahminlerimize göre hâlihazırda 6.5x 2017T FD/FAVÖK çarpanı ile, yurtdışı benzerlerinin 6.8x olan ortalama 2017T FD/FAVÖK çarpanlarına göre hafif iskontolu işlem görmektedirler.

AK YATIRIM – KRDMD Hisse Haber Yorum – 09.03.2017

Kardemir, çalışan sayını %10 ilave istihdam ile artıracağını açıkladı. Şirketin 2016 sonu itibarıyla kendi bünyesinde 3.849 ve iştiraklerinde 183 kişi istihdam edilmişti. Şirket, 2016’da da 214 yeni personel alımı ile personel sayısını %7 oranında arttırmıştı. Hatırlanacağı üzere Kardemir 4Ç16’da yeni çubuk kangal tesisini devreye almıştı. Yeni personel alımı bu tesise dönük olarak düşünülmüş olabilir. Yeni alımların zamanlaması ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Şirketin personel giderleri 2015’te üretim giderlerinin %14’ünü oluştururken 2016’da bu rakam %14’e yükselmişti.

DENİZ YATIRIM – KRDMD Hisse Analiz – 07.03.2017

Kardemir 4Ç16 sonuçlarının ardından hem sonuçlar hem de beklentilerine yönelik kapsamlı bir toplantı düzenledi. Toplantının satırbaşları şu şekilde:

Zayıf 4Ç16 Karlılığının Nedeni: Şirket 4Ç16’da %18’lik piyasa beklentisinin oldukça altında %13 gibi bir FAVÖK marjı açıklamıştı. Artan dolar kurunun sipariş anında TL’ye dönülen satışlara olan olumsuz etkisi, talep koşullarında yeterince canlanma olmaması nedeniyle global çelik fiyatlarındaki ralliyi yerli fiyatların takip etmemiş olması ve piyasa fiyatından oldukça ucuza bağlanan kömür kontratına uymayan tedarikçi yüzünden planlanılandan daha yüksek girdi maliyeti ile karşılaşılması zayıf karlılığın ardındaki nedenler olarak gösterildi. Şirket, tedarikçinin tek taraflı hareketini bu yıl içerisinde tahkime götürmeyi planlıyor.

Şayet kazandığı takdirde, bu sene içerisinde bu durumdan tek seferliğe mahsus bir gelir elde edilebilir. Biz bu rakamı kabaca 20 milyon dolarak hesaplıyoruz ki bu rakam D hisselerinin işaret ettiği piyasa değerinin yaklaşık %5-6’sına tekabül ediyor. 2017 nihai üretim satış hedefi 2.3 milyon ton. Bu rakam yıllık bazda %11 artışa tekabül ediyor. Şirket satış hacmindeki artışını ray ve filmaşin ürünleriyle yaparak ürün kompozisyonunu daha kaliteli hale getirmek istiyor. Şirketin 2017 yılı ciro hedefi 1 milyar dolar ki bu bizim beklentilerimiz ile de uyumlu. 2017 yılı FAVÖK marjı hedefi %14-16 aralığında.

Şirket özellikle artan küresel cevher fiyatları sayesinde belirgenleşen yerli cevher üretimi kullanımı avantajı sayesinde bu sene karlılığını iyileştirmeyi hedefliyor. Şirket 2016 yılında cevher talebinin %60’ını yerli üreticilerden karşılamıştı. Bu sene 90$’a kadar çıkan global cevher fiyatlarına kıyasla yerli üreticilerle 40$ seviyesinde anlaşma sağlayan şirket, yerli tedarikini de %75 mertebesine çıkararak paçal maliyetini 50$’a kadar düşürmeyi hedefliyor. Bizim şirket için FAVÖK marjı tahminimiz ise şimdilik 2016’ya parelel şekilde %13 civarında. Çoğu tamamlanmak üzere olan yatırımlar sayesinde 2017 yatırım gideri geçen seneye kıyasla düşecek. 2016 yılında 110 milyon dolar yatırım harcaması yapan şirket bu sene 65 milyon dolar yatırım bütçesi hedefliyor.

Şirketin hali hazırda devam eden yatırımları arasında 2018 yılının ikinci yarısında devreye alınması planlanan 200 bin adet kapasiteli yüksek katma değerli demiryolu tekeri üretim tesisi ve orta vadede sıvı çelik üretim kapasitesini 2.8milyon tona çıkaracak çelikhane yatırımı bulunmakta. Filyos Limanı’nın şirketin gelecek karına olan katkısı yapılacak olan yatırıma bağlı. Yakın zamanda temelleri atılan ve 2019 yılının ikinci yarısında faal hale gelmesi hedeflenen Filyos Limanı ile şirketin liman elleçleme maliyetlerinde ton başına 5-10 dolar aralığında bir tasarruf yapması söz konusu olacak. Şirketin uzun vadeli 3 milyon tonluk çelik üretimini baz aldığımızda bu rakam maliyetlerde yaklaşık 15-25 milyon dolarlık bir tasarrufa denk ediyor.

Ama şirketin Filyos Limanı’nın yapımı sonrası limandan faydalanmak için ilave ne kadar yatırım yapması gerektiği henüz net değil. Bu yüzden şirketin elde edeceği net faydayı bu aşamada hesaplayamıyoruz. Çalışan başına üretim rakamında rekabetçi seviyeler hedefleniyor. Şirket üretilen çelik üretimine kıyasla yüksek kalan işçilik giderlerini gelecekte optimize etmeye yönelik bir takım kararlar alabilir. Özet olarak; toplantı şirket için kısa vadedeki zorlu karlılık koşullarına rağmen uzun vadeli olumlu potansiyel görünümü beklentimizde bir değişiklik yaratmadı. Hisse için 1.46 hedef fiyatla TUT tavsiyemizi şimdilik korumaya devam ediyoruz.

İŞ YATIRIM – KRDMD Hisse Analiz 4Ç16 – 03.03.2017

Kapanış (TL) : 1.23 – Hedef Fiyat (TL) : 1.72 – Piyasa Deg.(TL) : 960 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 12.32 KRDMD TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 39.53 Analist: [email protected]

Kardemir 4Ç16 sonuçlaını açıkladı

Kardemir D bizim net zarar beklentimiz olan 83 milyon TL’ye yakın fakat piyasa net zarar beklentisi olan 121 milyon TL’nin üstünde 92 milyon TL net zarar açıkladı. Açıklanan rakam ile birlikte tüm yılın net zarar 85 milyon TL olarak gerçekleşti. Şirketin 4Ç16’da 69 milyon TL olarak gerçekleşen FAVÖK’ü ise bizim beklentimiz olan 106 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 141 milyon TL’nin altında kaldı. Geçen senenin aynı döneminde ise 7 milyon TL FAVÖK vardı.

Şirketin satışları yıllık bazda %29 artarak 523 milyon TL’ye (İŞY: 535 milyon TL, piyasa: 783 milyon TL) ulaştı. Şirket üretim tarafında karlılığı daha fazla ürün grubuna yönelmesiyle birlikte yılın son çeyreğinde FAVÖK marjı yıllık bazda 11.6 baz puan arttı. 4Ç15’e kıyasla faaliyet tarafındaki toparlanmaya rağmen 157 milyon TL tutarındaki net finansal gider şirketin net zarar kaydetmesine neden oldu.

Şirket geçen Aralık ayında başlattığı hisse geri alım programını sona erdirdi.
Şirket 6 Mart günü analist toplantısı düzenleyecek ve daha sonra tahminlerimizin üzerinden geçebiliriz. Sonuçlar piyasa beklentisinin altında kaldığından dolayı piyasa tepkinin olumsuz olmasını bekliyoruz.

DENİZ YATIRIM – KRDMD Hisse Analiz 4Ç16 – 03.03.2017

Kardemir 4Ç16 için 135 milyon net zarar açıkladı. Rakam 121 milyon TL’lik beklentilerin de altında kaldı. Şirketin yükselen satış hacmine rağmen yüksek katma değerli ürünlerde karlılığın artan hammade fiyatları nedeniyle düşük kalması kar rakamının düşük kalmasını açıklayan en önemli faktörlerden. Sonuçların hisse üzerindeki etkisi olumsuz olabilir. Yükselen kur ve hammade fiyatları nedeniyle şirketin kısa vade karlılığında iyileşmeyi geciktirebilir. Uzun vadedeki organik büyüme, katma değeri yüksek ürünlerin ağırlığının artırılması ve lojistik maliyetleri düşürecek Filyos Limanı’nın inşaatına başlanması gibi olumlu faktörler nedeniyle hisse için 1.46TL hedef fiyatıyla TUT tavsiyemizi sürdürüyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – KRDMD Hisse Analiz 4Ç16 – 03.03.2017

Kardemir (KRDMD, Sınırlı Negatif): Kardemir’in 2016 yılı 4. çeyrek ana ortaklık net dönem zararı 135mn TL ile piyasanın 121mn TL olan zarar beklentisinin hafif üzerinde gerçekleşmiştir. Şirketin, 4Ç2015’e göre, operasyonel anlamdaki görece daha iyi performansını yüksek finansman giderleri gölgelemiş ve şirketin zarar etmesine neden olmuştur. Kardemir 4Ç2015’te 5,2mn TL’lik brüt zarar ve 65,3mn TL’lik faaliyet zararı yazmıştı. 2016 son çeyrekte ise şirketin brüt karı 87,8mn TL, faaliyet karı ise 14,7mn TL olmuştur. Yatırım faaliyetlerden 2015 son çeyrekte 5,6mn TL gelir yazan Kardemir, 4Ç2016’da 3,1mn TL gider kaydetmiştir. Şirketin 2016 son çeyrek performansını belirleyen ana kalem olan finansmanda 228,7mn TL’lik gider yazdığı görülmektedir. 2015’in aynı döneminde 92mn TL finansman geliri kaydedilmişti. Yüksek finansman gideri sonrasında vergi öncesi net dönem zararı 217,1mn TL’ye yükselmiştir. 82mn TL’lik vergi geliri sonrasında net zarar 135mn TL’ye gerilemiştir. 4Ç2015’te Kardemir’in net karı 113,8mn TL idi. Son çeyrek zarar rakamının etkisiyle Kardemir’in 2016 yılı net dönem zararı 123,8mn TL olurken, 2015 yılında da şirket 21,3mn TL net dönem zararı açıklamıştı.

OYAK YATIRIM – KRDMD Hisse Analiz 4Ç16 – 03.03.2017

Kardemir yılın 4. çeyreğinde 135mn net zarar açıkladı. Açıklanan zarar piyasa beklentisi olan 121mn TL zararın üstünde. Şirket 2016 yılını 124mn TL zararla kapatırken üst üste iki yıl zarar açıklamış oldu. Şirketin 4. çeyrek sonuçları faaliyet performansı açısından da piyasa beklentilerini karşılamadı. Gelirler satış hacmindeki %23 artış sayesinde %29 yükselişle 764mn TL oldu. Ortalama fiyatlar her ne kadar geçen yılın aynı dönemine göre TL bazında aynı seviyelerde olsa da Dolar bazında %13 aşağıda. Şirketin faaliyet karı (FAVÖK) 141mn TL olan piyasa beklentisinin altında 101mn TL olarak gerçekleşti. Ton başına faaliyet karı ise artan hammadde maliyetleri ve zayıf TL ile birlikte bir önceki çeyrekteki 77Dolar seviyesinden 49Dolar’a geriledi. Çeyrek içerisinde TL’nindeğer kaybetmesi dolayısıyla Şirket 221mn TL kur farkı gideri kaydetti. Kardemir’in net borcu bir önceki çeyreğe göre avanslardaki artışı eklediğimizde 2milyar TL seviyesinde. Beklentilerden zayıf gelen 4. çeyrek karına piyasa tepkisinin olumsuz olmasını bekliyoruz.

AK YATIRIM – KRDMD Hisse Analiz 4Ç16 – 03.03.2017

Kardemir 4Ç16 da 135 milyon TL net zarar açıkladı, 4Ç15 de 114 milyon TL net kar açıklamıştı. 4Ç16 zarar rakamı ortalama piyasa beklentisi olan 121 milyon TL’den biraz büyük ve Ak Yatırım beklentisi olan 202 milyon TL’den küçük. Biz çok daha yüksek finansal gider bekliyorduk. 4Ç16 ciro yıllık %29 büyüme ile 764 milyon TL olarak gerçekleşti, ortalama piyasa beklentisi olan 783 milyon TL’ye yakın. Satış hacmindeki yıllık %23 büyüme ile bu sonuç elde edildi. 4Ç16 VAFÖK marjı %13,3 ile 4Ç15’deki %1,6’nın üstünde ancak 3Ç16’daki %18,1’in altında kaldı. Ortalama piyasa beklentisi olan %18,0’in çok altında ve Ak Yatırım beklentisi olan %14,5’in biraz altında kaldı. Çeyrek bazda karşılaştırmada karlılıktaki daralma çoğunlukla girdiler arasında yüksek maliyetli kok kömürün olmasından kaynaklanıyor. Tahminlerimizde küçük revizeler yaptık ancak 12 aylık hedef fiyatı olan 1,50TL ve Nötr önerimizi değiştirmiyoruz. Ayrıca, Kardemir 15 Aralık 2016’da başlatılan hisse geri alım programını sona erdirdiğini açıkladı. Bizim hesaplamamıza göre bu dönemde Şirket toplam ödenmiş sermayenin (A,B ve D hisselerin toplamı) %0,05’ini geri aldı.

OYAK YATIRIM – Hisse Haber Yorum – 11.01.2017

Bakanlar Kurulu kararına göre belirli özelliklerdeki çelik tel ithalatına tarife kontenjanı uygulanmasına karar verildi ve ithalat miktarı 6bin ton ile sınırlandı. Söz konusu ürünlerin 2015 yılındaki toplam ithalatı sadece 14mn Dolar olup bu koruyucu önlemin EREGL ve KRDMD için etkisinin sınırlı kalacağını düşünüyoruz.

Kardemir’den Basın Duyurusu: 2016 Yılı Zor Koşullara Rağmen Rekor Yılımız Oldu – 05.01.2017

Dünya ve Türkiye çelik sektöründeki zorlu koşullara rağmen 2016 yılı, üretim faaliyetlerimiz açısından rekor üretimlerin gerçekleştirildiği bir yıl olarak geride kaldı.

Özellikle 2002 yılından bu yana sürdürdüğü yatırımlar ile üretimlerini her yıl artıran şirketimiz, dünya demir çelik sektöründe önemli bir ölçüt olarak kabul edilen 2 Milyon ton üretim seviyesini bilindiği gibi ilk kez 2015 yılında aşmış ve 2.15 Milyon ton sıvı çelik üretimi gerçekleştirmişti.

2016 yılında ise sıvı çelik üretimimiz 2.17 Milyon tona ulaşmış ve  yıl, yeni bir rekorla kapatılmıştır.

2016 yılında toplam nihai ürün üretiminde de rekor kırılmış, 2015 yılında 2.04 Milyon ton olan toplam nihai ürün üretimi 2016 yılında 2.08 milyon tona ulaşmıştır.

Bu dönemde, maliyetlerimizi düşürerek verimliliklerimizi artırmaya yönelik gayretlerimiz üretim faaliyet sonuçlarımıza yansımış ve üretim hattımızdaki 70 ayrı üretim parametresinde rekor seviyelere ulaşılmıştır.

2017 yılı bütçesinde ise şirketimizin toplam sıvı çelik üretim hacminin daha da artarak 2.4 Milyon ton/yıl seviyelerine taşınması planlanmıştır. Orta ve uzun vadede ulaşılması hedeflenen ise 3-3,5 milyon ton seviyeleridir.

Filyos Liman Projesinin temelinin 9 Aralık 2016 tarihinde Başbakanımız Sn. Binali Yıldırım tarafından atılmış olması da, bu hedeflere ulaşma konusundaki heyecanımızı daha da artırmıştır.

2016 yılı, satışlarımızda da 2 Milyon ton sınırının ilk kez aşıldığı bir yıl olmuştur. Yan ürünler hariç 2015 yılında 1.93 Milyon ton olan satış miktarı, 2016 yılında 2.06 Milyon tona yükselerek rekor kırmıştır.

Bilindiği gibi şirketimiz; 2010 yılından itibaren başladığımız, üretim kapasitelerimizin artırılması ve katma değeri yüksek ürünlerle ürün çeşitliliğinin sağlanmasına yönelik 1,1 milyar dolardan fazla yatırım gerçekleştirmiş ayrıca, çevre, toplum ve insan odaklı yatırımlarını da eş zamanlı sürdürmüştür.

Son dönemde döviz kurunda yaşanan artışlara rağmen, şirketimizin Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar (FAVÖK) üretme kapasitesi, sektör ortalamalarının altında kalmamıştır. Kamuya açıklanmış finansallarımızdan son 5 yıl ortalamalarına bakıldığında ise, %15’ten fazla bir FAVÖK karlılığının yakalandığı görülmektedir.

Bu kapsamda, yeni devreye alıyor olduğumuz ve benzerlerine göre ayrıcalıklı teknolojilere sahip  Çubuk ve Kangal Haddehanemizin de şirketimizin rekabet gücüne olumlu yansımaları olacaktır.

Stratejik yatırım kapsamında yapımı süren Demiryolu Tekeri Fabrikamızın ise 2018 yılında devreye girmesi ile birlikte, ülkemiz artık kendi demiryolu tekerini üretebilir hale gelecek, bu katma değerli ürün de orta ve uzun vadede şirketimizin önemli bir varlığı olacaktır.

Tüm süreçlerimizde maliyetleri düşürmek ve iyileştirmeye açık alanlarımızı belirleyerek üzerine hızla gitmek 2017 yılında da önceliğimizdir.

Kardemir; yenilikçi, dünya standartlarında üretim yapan ve hizmet veren, teknolojiye ve insana yatırımı önemseyen, ekip çalışmasına inanan ve ülkemiz ekonomisine katma değer yaratan bir kuruluş olmaya devam edecektir.

Zonguldak’ın Filyos Beldesi, Türkiye’nin Stratejik Yatırım Alanı Olacak
2. Abdülhamit’in Rüyası Sonunda Gerçek Oldu