Ana sayfa Haberler SPK’dan...

SPK’dan Akın ve Tekin İpek’e Suç Duyurusu

SPK Koza Grubu Şirketlerini Zarara Uğratmaktan Akın ve Tekin İpek’e Suç Duyurusunda Bulundu. KOZAL, KOZAA, IPEKE

SPK, Koza Grubu ve bağlı ortaklıklarını zarara uğrattıkları gerekçesi ile Hamdi Akın İPEK ve Cafer Tekin İPEK için suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurularına kaynaklık eden eylemlere bakıldığında Akin İpek ve Tekin İpek tarafından kişisel nitelikte gerçekleştirilmiş 5,4 milyon TL‘lik konaklama harcaması, toplam 18,8 milyon TL‘lik uçak seyahatleri, 0,9 milyon TL‘lik gezi ve araç kiralama masrafları halka açık şirketlerin hesabından yapılmış.

Koza Altın ve Özdemir Antimuan’ın binaları bedelsiz ve usulsüz olarak tahsis edilerek şirketler gelir kaybına uğratılmış. Şirket personeli olmayan kişilere 20 araç tahsis edilerek giderleri şirkete ödetilmiş.

SPK tarafından yapılan resmi açıklama şu şekilde yer aldı:

Halka açık Koza Grubu şirketleri ve bağlı ortaklıkları nezdinde Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan inceleme sonucunda aşağıda yer alan suç duyurularının/suç ihbarlarının yapılmasına karar verilmiştir

Akın İpek ve Tekin İpek tarafından işlendiği tespit edilerek, SPK tarafından suç duyurusu yapılmasına neden olan, 5237 sayılı TCK’nın 155 inci maddesine aykırılık teşkil eden, eylemler şu şekildedir:

Kişisel nitelikteki konaklama harcamalarının Koza Altın ile ATP İnşaat tarafından üstlenilmesi yoluyla, söz konusu şirketlerin toplamda en az 5.419.675,28 TL tutarında sermaye ve/veya malvarlığı kaybına uğratılması.

Kişisel nitelikteki yurt içi ve yurt dışı özel uçak seyahatleri olarak düzenlenen faturalar yoluyla Koza Altın ile ATP İnşaat’ın toplamda en az 18.821.633,23 TL tutarında sermaye ve/veya malvarlığı kaybına uğratılması.

Kişisel nitelikteki ulaşım, konaklama, gezi, araç kiralama vb. açıklamalarla acente aracılığıyla düzenlenen faturalar yoluyla İpek Enerji, Koza Anadolu, Koza Altın, ATP İnşaat ve Koza İpek Tedarik’in toplamda en az 928.003,83 TL tutarında sermaye ve/veya malvarlığı kaybına uğratılması.

Koza Altın’ın Bergama ve Gümüşhane sınırlarında bulunan binalarının; Özdemir Antimuan’ın ise Tokat/Turhal sınırlarında bulunan binasının bedelsiz olarak tahsis edilmesi yoluyla ve bedelsiz mülk tahsisatı yapılarak kira gelirinden mahrum kalmaları ve katkı payı açıklamalarıyla ödenen tutarlar nedeniyle toplamda en az 9.854.485,32 TL tutarında sermaye ve/veya malvarlığı kaybına uğratılması.

Koza Altın tarafından Koza Altın personel listesinde yer almayan kişilere usulsüz olarak tahsis edilen 20 adet araç nedeniyle Koza Altın’ın toplamda en az 3.807.604,06 TL tutarında sermaye ve/veya malvarlığı kaybına uğratılması

ATP İnşaat tarafından İpek Ailesi fertlerine usulsüz olarak tahsis edilen 2 adet araç nedeniyle ATP İnşaat’ın toplamda en az 687.274,28 TL tutarında sermaye ve/veya malvarlığı kaybına uğratılması.

Bunlara ek olarak

SPK tarafından yapılan tespitlerde Akın İpek ve Tekin İpek tarafından:

Yaşam TV’nin üstlenmesi gereken yakın koruma güvenlik görevlisi giderlerinin Koza Altın tarafından üstlenilmesi nedeniyle Koza Altın’ın en az 188.796,74 TL tutarında sermaye ve/veya malvarlığı kaybına uğratılması.

Akın İpek, Tekin İpe, Melek İpek, Pelin Zenginer tarafından:

Türkiye Muhasebe Standartları uygulamasında (TMS 19) parasal olmayan faydalar kapsamında değerlendirilen; 26.10.2015 tarihi öncesinde Hamdi Akın İPEK (751.686,57 TL), Cafer Tekin İPEK (1.501.636,08 TL), Melek İPEK (949.409,61 TL) ve Pelin ZENGİNER’e (806.787,04 TL) kişisel kullanıma yönelik tahsis edilen araçlar dolayısıyla Koza Altın’ın toplamda en az 4.009.519,30 TL tutarında araç kiralama bedelinden mahrum bırakılarak sermaye ve/veya malvarlığı kaybına uğratılması

Akın İpek, Tekin İpe, Pelin Zenginer tarafından:

Türkiye Muhasebe Standartları uygulamasında (TMS 19) parasal olmayan faydalar kapsamında değerlendirilen; İngiltere’de Koza Altın mülkiyetinde yer alan 5 adet konutun Hamdi Akın İPEK, Pelin ZENGİNER ve Cafer Tekin İPEK’in kendisi ve aileleri tarafından kullanılması dolayısıyla Koza Altın’ın toplamda en az 1.022.738,06 TL tutarında konut tahsisi kira gelirinden mahrum bırakılarak sermaye ve/veya malvarlığı kaybına uğratılması.

eylemleri tespit edilerek suç duyurusu yapılmıştır.

Zarara Uğrayan Yatırımcılar da Dava Açabilir

Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), tespit edilen suçlar nedeniyle zarara uğrayan yatırımcılar, mevzuata aykırı işlemlerde sorumluluğu bulunan şirket yöneticileri aleyhine dava açabilecekler.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Kurul tarafındantespit edilen suçlar nedeniyle (varsa) zarara uğrayan yatırımcıların, genel hukuk hükümleri çerçevesinde, yasal koşulların oluşması halinde, mevzuata aykırılık teşkil eden bahse konu işlemlerde sorumluluğu bulunan şirket yöneticileri aleyhine dava açabilecekleri hususunun Kurul Bülteni ile kamuya duyurulmasına ve söz konusu hususta ortaklarının bilgilendirilmesini teminen konunun Koza Altın, ATP İnşaat, Özdemir Antimuan, Koza İpek Tedarik, İpek Enerji ve Koza Anadolu tarafından yapılacak olan ilk genel kurul toplantısının gündemine alınmasının anılan şirketlerden istenmesine karar verilmiştir.”