Ana sayfa Haberler Şirket Haberleri Türkiye İşver...

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun 28 Günlük Askerlik Açıklaması

Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Hakkında Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun Görüş ve Önerileri

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Önen, Askerlik Kanunu ile bazı kanunlarda ve kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair Kanun Teklifi hakkında bir değerlendirme yayımladı. Görüş ve önerilerin yer aldığı değerlendirmede şu ifadelere yer verildi:

“Askerlikle ilgili olarak kıdem tazminatını düzenleyen 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14’üncü maddesinde özel bir düzenleme mevcut olup, Kanun Teklifi kapsamındaki bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kıdem tazminatı alarak işyerlerinden ayrılıp ayrılamayacakları konusunda bir belirsizlik söz konusudur.

Konfederasyonumuz, 28 gün olarak öngörülen temel askerlik eğitiminin kaldırılması halinde kıdem tazminatı ile ilgili bu belirsizliğin giderileceği görüşünü taşımaktadır. Ayrıca bu kapsamda çalışan personelin 28 gün ücretsiz izinli olması nedeniyle işletmelerimizdeki yaşanacak iş kaybının da önüne geçilebilecektir.

Diğer taraftan, 28 günlük temel eğitim süresi, kamu maliyesi için yaklaşık 1 milyar TL tutarında ek bir maliyet doğuracaktır. Bu sürenin kaldırılması halinde kamunun da önemli bir tasarruf yapması mümkün olacaktır.

Sonuç olarak Kanun Teklifi’nin 2’nci maddesindeki 28 günlük temel askerlik eğitiminin kaldırılması uygun olacaktır.”

 

TİSK: YENİ SİSTEMDE ORTAK HEDEF; GÜÇLÜ TÜRKİYE İÇİN DAHA ÇOK ÜRETEN, REKABETÇİ SANAYİ

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından 24 Haziran seçimlerine ilişkin yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin ülkemize hayırlı olmasını diliyor, bu vesile ile Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı olarak seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı ve Sayın Milletvekillerimizi kutluyoruz. Halkın iradesi ve demokrasinin zaferi ile tecelli eden seçimde, Cumhurbaşkanlığı ve Hükümet Sistemi’nin ülkemiz için büyük kazanımlar sağlayacağı inancındayız” ifadelerine yer verildi.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), 24 Haziran tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerine ilişkin olarak bir açıklamada bulundu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Seçimlerin ülkemize hayırlı olmasını diliyor, bu vesile ile Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı olarak seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı ve Sayın Milletvekillerimizi kutluyoruz.

Halkın iradesi ve demokrasinin zaferi ile tecelli eden seçimde, Cumhurbaşkanlığı ve Hükümet Sistemi’nin ülkemiz için büyük kazanımlar sağlayacağı inancındayız.

Hukuk, adalet ve demokrasi üçlüsünün, güçlü bir ekonominin tamamlayıcıları olduğuna inanıyoruz. Ülkemizin küresel rekabet gücünü artırabilmek, istikrarlı bir büyüme sağlayabilmek bu üç temel unsur ile bağlantılıdır.

İşletmeler üzerindeki yüklerin azaltılması, rekabet gücümüzü artıracaktır

Yüksek rekabet gücü, sanayiye dayalı güçlü bir ekonomi ve ihracatta başarıyı sağlayacaktır. Rekabet gücümüzün geliştirilmesi ülkemize daha fazla yatırım çekilmesine imkân tanıyacaktır. Yatırımlar, üretim ve ihracatımızı artırarak istihdamı destekleyecektir.

Beşeri sermayenin niteliğinin artırılması, doğal kaynakların yenilenmesi ve geliştirilmesi, ar-ge çalışmalarının teşvik edilmesi ve teknolojik gelişmelere hızla uyum sağlanması, rekabet gücüne olumlu etki yapacaktır.

İhracat kapasitemizi artırmak en önemli önceliğimizdir. Bu çerçevede Avrupa Birliği ile ilişkilerin canlandırılması, uluslararası pazarlarda ekonomik ilişkilerimizin güçlenmesini sağlayacaktır.

Türk işverenleri olarak, daha çok üreten Türkiye için, işgücü piyasalarındaki katılıkları ve işletmeler üzerindeki mali yükleri ortadan kaldıracak, makroekonomik istikrarı sağlayacak, yapısal reformlarla verimliliği ve dolayısıyla küresel rekabet gücümüzü artıracak stratejilerin milletin iradesiyle seçilen yeni hükümet tarafından öncelikle geliştireceğine olan inancımız tamdır.

Sanayi 4.0’a ve dijital dönüşüme uyumlu, nitelikli işgücü ihtiyacını karşılayacak mesleki eğitimin yaygınlaştırması güçlü Türkiye için şarttır. Eğitim-istihdam ilişkisi,işgücünün niteliği ve becerilerin artırılması amacıyla alınacak önlemlerle kuvvetlendirilmelidir. TİSK ve tüm sendikalar, gençlerimizi iş yaşamıyla tanıştırmaya yönelik bugüne kadar gerçekleştirdikleri çalışmaları artan bir tempo ile sürdürecektir. Mesleki eğitimin her alanında yeni teşvikler ile donatılması bu süreci hızlandırır.

Büyüme stratejisinin temelini, sanayinin gelişimi ve teknolojik dönüşümü oluşturmaktadır. Rekabet gücü, verimlilik ve istihdam artışına imkân sağlayabilecek dijital dönüşüm, sanayimizin verimliliği için çok önemlidir. Yüksek teknolojiye dayalı üretim süreçlerinin desteklenmesi sanayimizin rekabetçiliğini artıracaktır.

Ülkemizin rekabet gücünü koruyabilmesi için asgari ücret, ekonomik ve sosyal dengeler gözetilerek belirlenmelidir

Asgari ücretin kalıcı, sürdürülebilir ve daha fazla çalışanı kapsayacak bir seviyeye ulaşabilmesinin, yatırım ortamının güçlendirilmesi ve iyileştirilmesine bağlı olduğuna inanıyoruz.

Küresel dünyada varlık gösterebilmek için ülkemizdeki asgari ücret sisteminin daha geniş bir perspektifle, daha rasyonel ve makroekonomik verileri gözeten bir bakış açısıyla güncellenmesi gereği ortadadır.

Toplumsal barış, birlik ve beraberlik kültürümüzün güçlenmesi güven ve istikrar getirir. Yeni dönemde; işvereni, işçisi, kamu çalışanı, çiftçisi, memuru ile her kesiminden insanımızın, özellikle geleceğimiz olan gençlerin müreffeh ve huzurlu bir ülkede yaşamasını sağlayacak, ekonomik ve yapısal reformların destekçisi olacağız.”

 

Seçim Vaatlerinde Hükümet, İşçi ve İşveren İlişkilerindeki Dengeler Gözetilmeli

TİSK Yönetim Kurulu Açıklaması

28.05.2018 – TİSK tarafından seçim kampanyaları sırasında çalışma hayatı ile ilgili olarak gündeme gelen konulara ilişkin yapılan açıklamada, “Ekonomik gelişmelerdeki belirleyici diğer etmenlerin en önemlileri de hükümet-işveren-işçi ilişkilerindeki uyum ve çalışma barışıdır. Bizler için bu uyum, siyaset üstüdür ve seçim vaatlerinde bu dengelerin gözetilmesi çok önemlidir” ifadelerine yer verildi.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), seçim kampanyaları sırasında çalışma hayatı ile ilgili olarak gündeme getirilen konulara ilişkin açıklama yaptı. TİSK Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada; erken seçim çağrısı sonrasında başlatılan seçim kampanyaları sırasında özellikle çalışma hayatının temel bileşenleri ile ilgili konuların gündeme getirildiği belirtildi ve hükümet-işveren-işçi ilişkilerinde uyum vurgusu yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İşverenler olarak temel hedefimiz dünyada ve bölgemizde yaşanan çalkantılara rağmen, küresel ekonomideki olumsuz gelişmelerin ülkemize etkilerini azaltacak, önüne geçecek zemini hazırlamaktır.

Ekonomik gelişmelerdeki belirleyici diğer etmenlerin en önemlileri de hükümet-işveren-işçi ilişkilerindeki uyum ve çalışma barışıdır. Bizler için bu uyum, siyaset üstüdür ve seçim vaatlerinde bu dengelerin gözetilmesi çok önemlidir.

Çalışma hayatının temel unsurlarından olan asgari ücretin ülkenin ekonomik koşulları, ekonomik hayatı etkileyen diğer parametreler ve işletmelerin durumları ile birlikte değerlendirilmesi gereken bir konu olduğuna inanıyoruz.

Asgari ücretin belirlenmesinde büyüme, enflasyon gibi dengeleri objektif bir şekilde gözeten yatırım-üretim-ihracat-istihdam zincirindeki halkalara zarar vermeden, ücretler ile verimlilik arasındaki ilişkiyi sağlayan bir yaklaşım içinde olmamız gerekmektedir.

Rekabet gücü, yatırımların, dolayısıyla istihdamın belirleyicisidir. Çalışma hayatı içerisinde yer alan her alanda başarılı ve sürdürülebilir sonuçlara ulaşabilmek için ulusal ve küresel düzeyde çalışma hayatında yaşanan gelişmeleri dikkate alan değişime açık, esnek ve dengeleri gözeten çalışmaların ortak sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz.”

 

TİSK’in Türkiye’deki Teşvik Uygulamaları Bilgilendirme Toplantıları devam ediyor

17.05.2018 – Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK), Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) işbirliği ile düzenlediği Teşvik Uygulamaları Bilgilendirme Toplantıları 21 Mayıs 2018 tarihinde İzmir’de, 22 Mayıs 2018 tarihinde Bursa’da gerçekleştirilecek.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK), Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) işbirliği ile Teşvik Uygulamaları Bilgilendirme Toplantılarının ikincisi 21 Mayıs 2018 tarihinde Swissotel Büyük Efes İzmir Otel’de, üçüncüsü ise 22 Mayıs 2018 tarihinde Divan Otel Bursa’da gerçekleştirilecek.

İşverenlere sunulan mevcut ve yeni teşvikler hakkında işveren camiasını bilgilendirmek amacıyla düzenlenen toplantılardan; 21 Mayıs tarihinde İzmir’de yapılacak toplantının açılış konuşmaları TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi İdil Yiğitbaşı tarafından yapılacak. 22 Mayıs 2018 tarihinde Bursa’da gerçekleşecek toplantının açılış konuşmalarını ise TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ile TÜSİAD İstihdam ve Sosyal Güvenlik Çalışma Grubu Üyesi İlber Aydemir yapacak.

Toplantılar sırasında; Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Ekonomi Bakanlığı ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Temsilcileri istihdam, yatırım ve KOBİ teşvikleri uygulamaları konusundaki uygulamalar hakkında bilgi sunacak.

 

TİSK YÖNETİM KURULU BAŞKANI KUDRET ÖNEN’DEN FİLİSTİN MESAJI

15.05.2018 – Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Önen, Gazze’deki olaylarda yaşamını yitiren Filistinlilere ilişkin bir mesaj yayımladı.

Kudret Önen mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Ortadoğu’da son yıllarda yaşanan olaylar, ülkemizin siyasi dengeleri kadar ekonomik büyüme ve istikrarına da etki etmektedir.

Ülkemizin de bulunduğu coğrafyanın daha refah seviyelere yükselerek,dünya medeniyet yarışında hız kesmeden yoluna devam etmesi için bölgemizin en kısa sürede barışave huzur ortamına kavuşması gereklidir.

Türk İşverenleri olarak, Ortadoğu’da yaşanan acıların en kısa sürede son bulmasını istiyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle, şahsım ve Camiamız adına, yaşamlarını yitiren Filistinli kardeşlerimize Allah’tan Rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.”

 

TİSK YÖNETİM KURULU BAŞKANI KUDRET ÖNEN’DEN ÇALIŞANLARA 1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ MESAJI

30.04.2018 – Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Önen, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Önen, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu olarak, tüm çalışan kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü en içten dileklerimizle kutluyoruz.

Türk işverenleri olarak işçilerimizle birlikte, ülkemiz ekonomisinin büyümesine ve rekabet gücünün artışına katkıda bulunmak amacıyla çalışma barışı içinde büyük bir özveriyle çalışıyoruz.

Daha güçlü ve refah düzeyi daha yüksek bir Türkiye dileğiyle birlikte üretiyor, birlikte büyüyoruz.

Şahsım ve Camiamız adına, tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü huzur ve barış içinde kutlamalarını dilerim.”