Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Anadolu Grubu...

Anadolu Grubu Holding AGHOL Hisse Analiz ve Yorumları

Anadolu Grubu Holding AGHOL hisse senedi ile ilgili tüm güncel analiz, haber, rapor ve yorumları aşağıda bulabilirsiniz. Kurum ve uzmanların AGHOL ile ilgili çıkmış tüm hisse analiz ve yorumlarını, hisseye ait haber,veri ve raporları bu sayfadan takip edebilirsiniz. Şirketin adı 2018 yılı itibari ile değişmiştir. Holding’in önceki adı Yazıcılar Holding ve kısaltması YAZIC, birleşme sonrası ismi Anadolu Grubu Holding kısaltması AGHOL olarak geçmektedir.

100.000 TL Paranız Olsa Nasıl Yatırım Yapardınız? Sanal Para ile Deneyin!

TACİRLER YATIRIM – AGHOL Hisse Haber – 21.08.2020

Anadolu Grubu Holding – Holding ile McDonald’s arasında 30 Ocak 2020 tarihinde imzalanan yurtiçindeki McDonald’s operasyonlarının satışı ile ilgili anlaşmanın aradan geçen yaklaşık 7 ay boyunca Rekabet Kurulu’ndan henüz bir onay alınamaması ve Sözleşme süresinin 30 Temmuz 2020 tarihinde sona ermiş olmasından dolayı 20 Ağustos 2020 tarihinde McDonald’s ile mevcut sözleşmenin süresinin uzatılması ve tadil edilmesine ilişkin ek bir sözleşme imzalandı. Aradan geçen süre zarfında, özellikle Nisan ayından itibaren pandemi koşulları nedeniyle restoranların belirli süre kapalı kalmasından ötürü operasyonlar olumsuz etkilenmiş ve dolayısıyla McDonald’s talebi doğrultusunda, kapanış günü itibariyle hesaplanacak net finansal borç miktarı uyarınca hisse devir bedeline bir düzeltme yapılması gereği doğmuştur. Taraflar, bu doğrultudaki değişikliği ek sözleşmeye yansıtmışlardır. Hatırlanacağı üzere, hisse ilişkin devir bedeli 280.739.431 TL olarak belirlenmişti.

DENİZ YATIRIM – AGHOL Hisse Analiz 2Ç20 – 14.08.2020

AGHOL; Tasarruflar, Migros ve yurtdışı bira performansı olumsuzlukları dengeledi. Anadolu Grubu Holding, 2Ç20’de 15,15 milyar TL gelir, 2,15 milyar TL FAVÖK ve 122 milyon TL zarar açıkladı. Enerji ve sanayi segmentlerindeki daralmanın Migros ve otomotiv segmentindeki güçlü operasyonel performans ile dengelendiğini görüyoruz. Sonuçların hisse performansı üzerinde nötr bir etkiye yol açmasını bekliyoruz.

Şirket’in konsolide satış gelirleri 2Ç20’de (Migros’un tam konsolide edildiği varsayımı ile) önceki yılın aynı dönemine kıyasla %8 oranında artmıştır. Bira operasyonlarında toplam satış hacmi yıllık %2,6 azalışla 10,5 mhl’ye gerilerken, satış gelirleri yıllık %5,5 artışla 3,46 milyar TL düzeyinde gerçekleşti. Meşrubat operasyonlarında toplam satış hacmi yıllık %16,1 azalışla 328 milyon ünite kasa olurken, satış gelirleri yıllık %5,8 düşüşle 3,6 milyar TL’ye geriledi.

Migros yıllık %20,2 artışla 6,98 milyar TL ciro katkısı sağlarken, otomotiv segmentinde yıllık %20,2 artışla 996 milyon TL satış geliri elde edildi. Enerji ve sanayi segmenti net satış gelirleri ise yıllık %38,7 oranında daraldı. Düzeltilmiş konsolide FAVÖK marjında 2Ç19’a kıyasla 0,9 yüzde puanlık düşüş görülürken, FAVÖK yıllık %1,1 artışla 2,15 milyar TL oldu. Haziran sonu itibariyle Şirket’in net borç pozisyonu 1Ç20 sonuna kıyasla 1,8 milyar TL azalarak 15,1 milyar TL düzeyine geriledi. Konsolide net borç/FAVÖK rasyosu yılın ilk çeyreğinde 2,5x seviyesindeyken, 2Ç20 sonunda 2,2x seviyesine gerileyerek 2019 Aralık sonundaki seviyede gerçekleşti. Hatırlanacağı üzere, Migros’un değerlemesinden kaynaklanan 1.186 milyon TL’lik fark 2Ç19 döneminde Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler kalemi altında kaydedilmiş ve sonuçları olumlu yönde etkilemişti.

TACİRLER YATIRIM – AGHOL Hisse Analiz 2Ç20 – 14.08.2020

Anadolu Grubu Holding – Şirket 2Ç20 sonuçlarını 122 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket 2Ç19’da da 640 milyon TL net kar açıklamıştı. Konsolide ciro, yıllık bazda, %8 artarken konsolide FAVÖK ise yıllık bazda yatay kaldı. Konsolide net borç 15 milyar TL (2,0 milyar EUR) olarak kaydedildi ve 1Ç20’ye göre Euro bazında %17 azaldı. Net borç/FAVÖK rasyosu 2,2 olarak kaydedilirken, 1Ç20’de 2,5 idi. Holding seviyesindeki net borç, çeyreksel bazda, %9 artış kaydetti ve 2,7 milyar TL’ye yükseldi. 1Ç20 sonuçlarına göre Anadolu Grubu Holding’in net aktif değeri iskontosunu %51 olarak hesaplıyoruz ve ayrıca şirketin halka açık iştirakleri ve net borcuna göre de %34 iskontolu işlem gördüğünü hesaplıyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – AGHOL Hisse Analiz 2Ç20 – 14.08.2020

AG Anadolu Grubu Holding (AGHOL, Nötr): Şirket ikinci çeyrekte 122,4mn TL ana ortaklık net dönem zararı açıklamıştır. Şirket geçen yılın aynı döneminde 639,9mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamıştı. Satış gelirleri ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %23,1 oranında artan şirketin, satışlarının maliyeti ise %21,2 oranında artmış ve böylece brüt kar %27,4 oranında artarak 4.748mn TL olmuştur. Aynı dönemde operasyonel giderler ise %22,8 oranında artmış ve diğer faaliyetlerden 84,8mn TL gider kaydedilmiştir. Ayrıca özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan giderler 110,8mn TL’den 15mn TL’ye gerilemiştir. Böylece şirketin esas faaliyet karı geçen yılın aynı dönemine göre %96,7 oranında artmış ve 1.301mn TL olmuştur. Diğer taraftan yatırım faaliyetlerinden gelirler 2Ç2019’daki 1.404,7mn TL’den 95,9mn TL’ye gerilemiş ve karlılığı olumsuz etkilemiştir. 2Ç2019’da Migros’un kosolidasyonu kapsamında gerçeğe uygun şirket değeri ile özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırım tutarı arasındaki 1.185,8mn TL fark yatırım faaliyetlerinden gelir olarak konsolide kar veya zarar tablosunda muhasebeleştirilmişti. Şirket’in finansman gideri de %9,7 oranında artarak 837,1mn TL’ye yükselirken, 221,7mn TL vergi gideri sonrası şirketin net dönem karı 335,9mn TL olurken, 458,3mn TL’lik azınlık payı düşüldükten sonra 122,4mn TL ana ortaklık net dönem zararı oluşmuştur.

İkinci çeyrek zarar rakamıyla birlikte şirketin Ocak-Haziran dönemi ana ortaklık net dönem zararı 477,7mn TL olmuştur. Şirket geçen yılın aynı döneminde 239,3mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamıştı.

 

ZİRAAT YATIRIM – AGHOL Hisse Analiz 1Ç20 – 11.05.2020

AG Anadolu Grubu Holding (AGHOL, Nötr): Şirket’in 1Ç2020’deki ana ortaklık net dönem zararı 355,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket geçen yılın aynı döneminde 400,6mn TL ana ortaklık net dönem zararı açıklamıştı. Şirket’in bu çeyrekteki satış gelirleri Migros’un Mayıs 2019’dan itibaren konsolide edilmesinin de katkısıyla geçen yılın aynı dönemine göre %135,1 oranında artarak 12.443mn TL’ye yükselmiştir. Satış maliyeti %136,7 oranında artan Şirket’in 1Ç2020’deki brüt karı da geçen yılın ilk çeyreğinde göre %131,1 oranında artmış ve 3.315mn TL olmuştur. Operasyonel giderleri %119,3 oranında artan şirket, diğer faaliyetlerden 157,1mn TL gider kaydetmiştir. Ayrıca iştiraklerden giderler 1Ç2019’daki 152,4mn TL’den 70,7mn TL’ye gerilemiştir. Bunlara bağlı olarak faaliyet zararı %71,3 oranında azalmış ve 31,7mn TL’ye gerilemiştir. Yatırım faaliyetlerinden 1Ç2019’daki 6,4mn TL’lik gidere karşın 1Ç2020’de kur farkı geliri kaynaklı 243,1mn TL gelir kaydedilmiş ve finansman öncesi kar 211,5mn TL olmuştur. Finansman tarafında ise 893,6mn TL gider kaydedilmiştir. Tüm bunlara bağlı olarak vergi öncesi zarar 682,2mn TL olurken, 30,7mn TL vergi gideri sonrası şirketin ana ortaklığa düşen net dönem zararı 355,4mn TL olmuştur.

TACİRLER YATIRIM – AGHOL Hisse Analiz 1Ç20 – 11.05.2020

Şirket 1Ç20 sonuçlarını 355 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket 1Ç19’da da 401 milyon TL zarar açıklamıştı. Konsolide ciro, yıllık bazda, %24 artarken konsolide FAVÖK ise yıllık bazda yatay kaldı. Konsolide cironun içerisinde yurtdışı gelirlerin payı 1Ç19’da %27’den 1Ç20’de %25.7’ye gerilerken, konsolide FAVÖK’ün içerisinde yurtdışı operasyonların payı yıllık bazda yatay kaldı. Konsolide net borç 17 milyar TL (2,353 milyar EUR) olarak kaydedildi ve 2019 yılsonuna göre yatay kaldı. Net borç/FAVÖK rasyosu 2,5 olarak kaydedilirken, 2019 yılsonunda 2,2 idi.

Holding seviyesindeki net borç, çeyreksel bazda, %10 artış kaydetti ve 2,5 milyar TL’ye yükseldi. 1Ç20 sonuçlarına göre Anadolu Grubu Holding’in net aktif değeri iskontosunu %42 olarak hesaplıyoruz ve ayrıca şirketin halka açık iştirakleri ve net borcuna göre de %23 iskontolu işlem gördüğünü hesaplıyoruz.

 

TACİRLER YATIRIM – Anadolu Grubu AGHOL Hisse Analiz 4Ç19 – 05.03.2020

Anadolu Grup Holding, 4Ç19 sonuçlarını 772 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket 4Ç18’de 268 milyon TL Kar açıklamıştı. 4Ç19’da Anadolu Grup Holding yatırım gelirleri kalemi altında 1,186 milyar TL tutarında bir defalığa mahsus edinilen işletmede önceden elde bulundurulan payların yeniden ölçüm kazancı kaydetmiş olup, net kar büyümesindeki ana etkendir. Konsolide gelirler, yıllık bazda, %118 büyürken, konsolide FAVÖK ise yıllık bazda %111 artış kaydetti ve 1,5 milyar TL olarak gerçekleşti. (UFRS-16 hariç olarak 1,25 milyar TL). Konsolide net borç 11,2 milyar TL (1,7 milyar Euro) olarak gerçekleşirken, net borç/FAVÖK rasyosu 1,9x olarak gerçekleşti. (2018: 2,8x) Holding bazındaki net borç ise çeyreksel bazda %32 artış kaydederek 2,232 milyar TL olarak gerçekleşti. Söz konusu artışın altında yatan ana neden %100 iştiraki konumunda bulunan Çelik Motor’un sermaye artırımına 320 milyon TL ile katılmasıdır.

ZİRAAT YATIRIM – Anadolu Grubu AGHOL Hisse Analiz 4Ç19 – 05.03.2020

Anadolu Grubu Holding (AGHOL, Sınırlı Pozitif): Holding 2019 yılının son çeyreğinde 771,7mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmiştir. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde 268,2mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti. Satış gelirleri son çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre, Migros’un Mayıs ayından itibaren konsolide edilmesinin de katkısıyla %119 oranında artarak 12,8milyar TL’ye yükselirken, brüt karı da %108,8 oranında artarak 3,4 milyar TL’ye yükselmiştir. Diğer taraftan Holding’in diğer faaliyetlerden gelirlerin 200,9mn TL’den 4Ç2019’da 96,5mn TL’ye gerilemesinin ve iştiraklerden 4Ç2018’deki 256,5mn TL’lik gelire karşın 4Ç2019’da 85,6mn TL gider kaydedilmesinin etkisiyle faaliyet karı ise  %55,4 oranında azalarak 194,8mn TL’ye gerilemiştir. Yatırım faaliyetlerinden 1,3 milyar TL gelir kaydedilirken, finansman tarafında 920,6mn TL gider kaydedilmiş ve vergi öncesi kar 603,5mn TL olmuştur. 56mn TL’lik vergi gideri sonrasında net dönem karı 547,5mn TL olurken, 224,2mn TL’lik azınlık payı zararı düşüldüğünde ana ortaklık payı net dönem karı 771,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Son çeyrekteki kar rakamıyla birlikte Holding 2019 yılını 543,8mn TL ana ortaklık net dönem karı ile kapamıştır. Holding 2018 yılında 1.168,2mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmişti.

 

Anadolu Grubu Holding Haber ve Söylentiler Hakkında Açıklama Yaptı – 04.02.2020

Anadolu Restoran İşletmeleri Ltd. Şti. (“McDonald’s”, “Anadolu Restoran”) sermayesinin %100’ünü temsil eden hisselerinin Birlesik Holding Limited (“Alıcı”) şirketine satışının yapılması ile ilgili resmi ve kurumsal açıklamalarımıza rağmen, bir kısım internet ve sosyal medya platformlarında bu işlem ile ilgili olarak Alıcı’nın kimliği, satış bedeli ve satış nedenine dair, bilgiye dayanmayan, spekülatif ve gerçeklerle ilgisiz bir kısım haber ve paylaşımlar yapıldığı görülerek işbu açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.
AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. (“Anadolu Grubu”) olarak faaliyetlerimizde stratejik opsiyonları devamlı değerlendiren bakış açısıyla verimli ve etkin bir portföy yönetimi anlayışı çerçevesinde portföyümüzdeki varlıkların en verimli şekilde değerlendirilmesine yönelik planlar yürütmekteyiz.

Bu kapsamda, konu ile ilgili 06.05.2019 tarihli ilk özel durum açıklamamızın devamı olarak, 30.01.2020 tarihli özel durum açıklamamız ile Anadolu Restoran sermayesinin %100’ünü temsil eden hisselerinin Alıcı’ya satışının yapılması için hisse devir sözleşmesi imzalandığı ve 31.01.2020 tarihli ek özel durum açıklamamız ile de hisse devir sözleşmesinde Alıcı taraf olarak belirtilen Birlesik Holding Limited’in, McDonald’s Corporation’ın uzun yıllardır başarılı bir şekilde faaliyet gösteren mevcut bir franchise işletmecisi tarafından İrlanda’da (Türkiye’de McDonald’s franchise işletmecisi olmak maksadıyla) yeni kurulan bir şirket olduğu ve bu Alıcı ile yapılan devir işleminin McDonald’s Corporation tarafından onaylandığı Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirilmiştir.

Mevzuat gereği Anadolu Grubu tarafından Alıcı’nın kimliği, satış bedeli ve satış nedeni hakkında bilgiler Sermaye Piyasası Kurumu’na; Alıcı tarafından ise, Rekabet Kurumu’na yine Alıcı’nın kimliği, taraflar arasındaki hisse devir sözleşmesi ve gerekli diğer bilgiler sunulmuştur. Bununla birlikte resmi kurum ve kuruluşların işlemle ilgili incelemeleri devam ettiğinden ve tarafı olduğumuz hisse devir sözleşmesinin hükümleri çerçevesinde, satıcı taraf sıfatıyla Anadolu Grubu olarak bu aşamada daha detaylı bilgiler verilememektedir.
Yine 30.01.2020 tarihli özel durum açıklamamızda belirttiğimiz hisse devir sözleşmesine konu satış bedeli, bu tip işlemlerde genel kabul görmüş değerleme yöntemleri çerçevesinde hesaplanan adil piyasa değeri seviyesinde olmak üzere, taraflar arasında karşılıklı müzakere yoluyla belirlenmiştir.

Bir kısım internet ve sosyal medya platformlarında bu işlem ile ilgili olarak Alıcı’nın kimliği, satış bedeli ve satış nedenine dair bilgiye dayanmayan, spekülatif ve gerçeklerle ilgisiz bir kısım haber ve paylaşımların aksine Alıcı, Anadolu Grubu ile bağlantısız, tamamen yabancı yatırımcı statüsünde, Anadolu Grubu dışı bir şirket olup nihai hissedarları da Anadolu Grubu çalışanları, hissedarları veya üst düzey yöneticileri değildir.

Köklü ve saygın bir geçmişe sahip olan Anadolu Grubu’nun yukarıda belirtilen haber ve paylaşımlarda iddia edilen türden iş ve işlemlerin içinde yer alması mümkün olmayıp, bu nitelikte haber ve paylaşım yapanlara karşı gerekli hukuki yollara başvurulacaktır.

 

OYAK YATIRIM – Anadolu Grubu AGHOL Hisse Yorum – 31.01.2020

Anadolu Grubu Anadolu Restoran’daki (Mc Donald’s) %100 hissesini Birleşik Holding’e 280.7mn TL hisse değeri üzerinden hisse devir sözleşmesi imzaladı. Hisse devri, resmi makam ve kurumlardan izinlerin alınması sonrasında tamamlanacak olup, 2020 yılı ilk çeyreği içerisinde sonuçlandırılması öngörülüyor. Şirket bu işlemden 222.4mn TL bir defaya mahsus kar yazacak. Hesaplamamıza göre işlem çarpanı olan 6x 2020 FD/FAVÖK beklentilerimizle uyumludur.

TACİRLER YATIRIM – Anadolu Grubu AGHOL Hisse Yorum – 31.01.2020

Şirketten gelen açıklamada, Anadolu Restoran (McDonald’s) sermayesinin %100’ünü temsil eden hisselerini Birlesik Holding Limited şirketine satışının yapılması için hisse devir sözleşmesi imzalandığı bildirildi. Hisse devri, resmi makam ve kurumlardan izinlerin alınması sonrasında tamamlanacak olup, 2020 yılı ilk çeyreği içerisinde sonuçlandırılması öngörülmektedir. Söz konusu hisse devir sözleşmesine göre, Anadolu Restoran’ın hisse değeri 280.739.431 TL olarak belirlenmiştir. Rekabet Kurumu onayı sonrasında hisse devri yapılacak olup, kamuoyu ile paylaşılacaktır. Söz konusu satış işleminde geçerli olan FD/FAVÖK çarpanı 7,9 olup, FD/Satış çarpanı ise 0,35’dir. Dünkü kapanış fiyatına göre Anadolu Grubu Holding, net aktif değerine göre %42 iskontolu işlem görmektedir.

 

OYAK YATIRIM – AGHOL Hisse Yorum – 20.01.2020

Cuma akşamki KAP açıklamasına göre AGHOL hissedarlarının bir bölümü 13.25mn’luk hisselerini (toplam şirket sermayesinin %5.4’ü) “Borsada İşlem Görebilir” statüye dönüştürmek üzere Merkezi Kayıt Kurumu’na başvuru sürecinin başlatıldığını ve bu payların kısa ve orta vadede 3. kişilere satılması niyetinin söz konusu olmadığını ve anılan payların kurucusu/ortakları olacakları bir sermaye şirketine ayni sermaye olarak konulmasının planlandığını bildirmiştir.

 

OYAK YATIRIM – Anadolu Grubu AGHOL Hisse Yorum – 05.12.2019

Tayvanlı JS Power Türkiye’de elektrikli araç bataryası üretimi için Zorlu Enerji ve Anadolu Grubu ile görüşüyor. Olası bir yatırımın büyüklüğü ile ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmamış olsa da haberin Zorlu Enerji ve Anadolu Grubu Holding hisselerini olumlu yönde etkileyebileceğini düşünüyoruz.

OYAK YATIRIM – Anadolu Grubu AGHOL Hisse Yorum – 26.11.2019

Anadolu Grubu Holding %100 bağlı ortaklığı Çelik Motor’un sermaye artırımı için 320mn TL nakit ödenmesine karar verdi. Holdingin 3. Çeyrek sonu itibarı ile 1.69 milyar TL net borç pozisyonu bulunmaktaydı. Haberin nakit çıkışı nedeniyle Anadolu Grubu hisselerinde baskı yapabileceğini düşünüyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Anadolu Grubu AGHOL Hisse Yorum – 26.11.2019

Anadolu Grubu Holding – Holding’in %100 iştiraki olan Çelik Motor ödenmiş sermayesini 32 milyon TL’den 352 milyon TL’ye yükseltecek. 30 Eylül 2019 tarihi itibariyle, Çelik Motor’un net borcu 1,421 milyon TL olup, net borç/FAVÖK rasyosu 5,6 idi. Dünkü kapanış fiyatlarına göre, Anadolu Grubu Holding net aktif değerine göre %45 iskontolu işlem görmektedir.

Anadolu Grubu Holding Çelik Motor A.Ş.’de Sermaye Artışına dair Açıklama Yaptı – 25.11.2019

Şirketimizin 25.11.2019 tarihli yönetim kurulu kararı ile %100 oranında bağlı ortaklığımız Çelik Motor Ticaret A.Ş.’nin 25.11.2019 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararı ile onaylanmış olan 32.000.000 TL’lik sermayesinin 352.000.000 TL’ye çıkartılmasına ilişkin olarak, nakden arttırılan 320.000.000 TL’lik tutarın tamamına Şirketimiz tarafından katılınmasına karar verilmiştir.

 

TACİRLER YATIRIM – Anadolu Grubu AGHOL Hisse Analiz 3Ç19 – 08.11.2019

Anadolu Grup Holding – 3Ç19 sonuçlarını 243 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket 3Ç18’de 779 milyon TL zarar açıklamıştı. UFRS-16 etkisi hariç bırakıldığında Anadolu Grup Holding’in 3Ç19 net karı 272 milyon TL olarak kaydedilmektedir. Anadolu Efes ve Migros’taki yüksek karlılık Anadolu Grup Holding’in net karındaki artışın ana sebepleridir. Konsolide gelirler, yıllık bazda, %91 büyürken, konsolide FAVÖK ise yıllık bazda %70 artış kaydetti ve 2,3 milyar TL olarak gerçekleşti. (UFRS-16 hariç olarak 2 milyar TL). Konsolide net borç 11,5 milyar TL (1,87 milyar Euro) olarak gerçekleşirken, 6A19 itibariyle 13,3 milyar TL (2,03 milyar Euro) idi. Holding bazındaki net borç ise çeyreksel bazda hafif artış kaydederek 1,688 milyar TL olarak gerçekleşti. 9A19 finansalları ve dünkü kapanış fiyatları baz alınarak hesapladığımız net aktif değerine göre Anadolu Grup Holding %43 iskontolu işlem görmektedir.

ZİRAAT YATIRIM – Anadolu Grubu AGHOL Hisse Analiz 3Ç19 – 08.11.2019

AG Anadolu Grubu Holding (AGHOL, Pozitif): Holding 2019 yılının üçüncü çeyreğinde 243,4mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmiştir. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde kurlardaki yüksek artış kaynaklı 778,5mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmişti. Satış gelirleri üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre, Migros’un Mayıs ayından itibaren konsolide edilmesinin de katkısıyla %91,4 oranında artarak 14,7milyar TL’ye yükselirken, brüt karı da %81,8 oranında artarak 4,8 milyar TL’ye yükselmiştir. Holding’in faaliyet karı da 3Ç2018’deki 378mn TL’den 3Ç2019’da 1,4 milyar TL’ye yükselmiştir. Yatırım faaliyetlerinden 314mn TL gelir kaydedilirken, finansman gideri 1.079mn TL’den 529,6mn TL’ye gerilemiş ve vergi öncesi kar 1,211mn TL olmuştur. 240mn TL’lik vergi gideri sonrasında net dönem karı 970,8mn TL olurken, 727,5mn TL’lik azınlık payı düşüldüğünde ana ortaklık payı net dönem karı 243,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. Üçüncü çeyrekteki kar rakamına karşın Holding ilk dokuz ayda 227,8mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmiştir. Holding bir önceki yılın aynı döneminde 1.436mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmişti.

 

VAKIF YATIRIM – AGHOL Hisse Analiz 2Ç19 – 20.08.2019

(=) Anadolu Grubu Holding (AGHOL): Şirket 2Ç19’da yıllık bazda %76 düşüşle 70,6 mn TL net zarar açıkladı. Geçen yılın aynı dönemine göre net zararda yaşanan düşüşte, ciro ve operasyonel kâr seviyesinde gerçekleşen büyüme etkili oldu. Yorum: Şirket hisselerinin endekse göre son 1 ve 3 aylık dönemlerde sırasıyla %27 ve %18,7 pozitif ayrışmasını göz önünde bulundurarak sonuçların hisse fiyatına etkisinin “nötr” olmasını bekliyoruz.

TACİRLER YATIRIM – AGHOL Hisse Analiz 2Ç19 – 20.08.2019

AG Anadolu Grubu Holding – 2Ç19 sonuçlarını 70.6 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde de, 295.5 milyon TL zarar açıklamıştı. Konsolide net satışlar 12,359 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %88 arttı. Şirket, 2Ç19’de 1,998 milyon TL konsolide FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %83 artış gösterdi. konsolide FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 42 baz puan azalarak %16.2 oldu. Şirketin konsolide net borcu çeyreksel bazda yüzde %46 artarak 17,281 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 4.0 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.8 olarak kaydedilmiştir.

 

ZİRAAT YATIRIM – Anadolu Holding AGHOL Hisse Analiz 1Ç19 – 13.05.2019

Anadolu Grubu Holding (AGHOL, Sınırlı Negatif): Holding’in 1Ç2019’daki ana ortaklık net dönem zararı 400,6mn TL olmuştur. Geçen sene aynı dönemdeki ana ortaklık net dönem zararı 362,4mn TL idi. Holding’in satış gelirleri ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %38,2 oranında artarak 5.347mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %45,4 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %21,8 oranında artarak 1.440,2mn TL olarak gerçekleşmiştir. Holding’in operasyonel giderleri aynı dönemde %40 oranında artmış ve 1426,7mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden 29,5mn TL gelir iştiraklerden 152,4mn TL gider kaydedilmesinin ardından 109,4mn TL net faaliyet zararı kaydedilmiştir. Finansman gideri 1Ç2018’deki 461mn TL’den 1Ç2019’da 501,6mn TL’ye yükselmiştir. Tüm bunların etkisiyle vergi öncesi net zarar 617,5mn TL seviyesinde gerçekleşirken, 50mn TL’lik vergi gideri ardından, net dönem zararı 667,5mn TL olurken, ana ortaklık payına düşen net dönem zararı ise 400,6mn TL olarak gerçekleşmiştir.

TACİRLER YATIRIM – Anadolu Holding AGHOL Hisse Analiz 1Ç19 – 13.05.2019

Anadolu Groubu Holding 1Ç19 sonuçlarını 401 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 362 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 5,347 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %38 arttı. Şirket, 1Ç19’de 520 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %18 büyüme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 170 baz puan daralarak %9.7 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %14 artarak 11,803 milyon TL olarak gerçekleşti.

 

Anadolu Holding Grubu, Anadolu Restoran İşletmeleri Ltd.Şti. ile ilgili stratejik alternatiflerin araştırılmasına yönelik yetki verilmesi hakkında açıklama yaptı – 06.05.2019

Şirketimiz portföyündeki varlıkların en verimli şekilde değerlendirilmesine yönelik stratejisi çerçevesinde, bağlı ortaklıklarımızdan Anadolu Restoran İşletmeleri Ltd. Şti. (McDonald’s) ile ilgili olarak stratejik alternatifleri araştırmak ve bu amaçla gerektiğinde üçüncü kişiler ile görüşmeler yapmak üzere bir yatırım bankası veya aracı kurumun yetkilendirilmesine karar verilmiştir. Konu ile ilgili gelişmeler olduğunda kamuoyu bilgilendirilecektir.

 

OYAK YATIRIM – Anadolu Grubu AGHOL Hisse Analiz 4Ç18 – 08.03.2019

Anadolu Grubu Holding 4. Çeyrekte 283mn TL net kar açıkladı. Geçen sene aynı dönemde 362mn TL net zarar açıklanmıştı. Proforma FAVÖK Migros’un faaliyet karlılığındaki iyileşme ile geçen seneye göre %22 arttı. Net kar ise olumlu kur etkisiyle Migros ile beraber bira ve hafif içecek segmentlerdindeki iyileşmeden pozitif etkilendi. Şirketin proforma net borç/FAVÖK oranı 2.8’e düştü. Holdinge mahsus net borcu da 1.5 milyar TL seviyesinde kaldı. Şirket ayrıca %0.7 temettü verimini ifade eden hisse başına 0.10 TL brüt temette ödenmesine karar verdi.

TACİRLER YATIRIM – Anadolu Grubu AGHOL Hisse Analiz 4Ç18 – 08.03.2019

Anadolu Grubu 4Ç18’de 283 milyon TL net kar açıkladı. 4Ç17’de şirket 362 milyon TL net zarar açıklamıştı. Şirket proforma bazda (2017 rakamlarına ABI Rusya ve Ukrayan dahil edilerek) %24 ciro büyümesi gerçekleştirdi ve net satışları 5.843 milyon TL’ye yükseldi. Bira ve gazlı içecek kategorilerinde yüksek ciro büyümesi elde edilirken otomotiv bölümü sadece %2 yıllık ciro büyümesi gösterdi. Konsolide FAVÖK %6 artışla 689 milyon TL2’ye ulaştı. Otomotiv segmentinde 300 baz puan marj iyileşmesi gazlı içecekteki marj daralmasını dengeledi. Migros tam konsolidasyonla konsolide edilseydi FAVÖK’teki büyüme %21 yıllık olarak gerçekleşecekti. Bilindiği üzere Migros özkaynak yöntemiyle konsolide edilirken Haziran 2019’a kadar tam konsolidasyona tabi olacaktır. Ayrıca Migros ve Anadolu Efes’te 4Ç18’de görülen kur farkı gelirleri Anadolu Grubu’nun da kur farkı geliri elde etmesine ve net karında iyileşmeye neden oldu. Anadolu Grubu’nun net borcu çeyreksel bazda %14, 10 milyar TL seviyesinde gerilerken, net borç/FAVÖK rasyosu 2.8 seviyesinde gerçekleşti.

Anadolu Grubu’nun yönetim kurulu hisse başına 0,1026549 TL brüt nakit temettünün dağıtımı hususunda teklifte bulunacak, temettü verimi %0,8’dir.

ZİRAAT YATIRIM – Anadolu Grubu AGHOL Hisse Analiz 4Ç18 – 08.03.2019

AG Anadolu Grubu Holding (AGHOL, Nötr): Holding 2018 yılının son çeyreğinde 282,8mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde Holding 437,5mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmişti. Satış gelirleri son çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %23 oranında artan Holding’in FAVÖK’ü ise %22 oranında artarak 1 milyar TL olmuştur. Son çeyrek kar rakamına rağmen Holding 2018 yılını 1.114mn TL ana ortaklık net dönem zararı ile kapamıştır. 2017 yılı Holding ana ortaklık net dönem zararı ise 130,1mn TL idi.

 

Anadolu Grubu Holding’den Birleşme Sözleşmesi’nin imzalanması hakkında açıklama – 28.01.2019

Anadolu Grubu Holding, Anadolu Termik Santralleri Elektrik Üretim A.Ş. ile Birleşme Sözleşmesi’nin imzalanması hakkında KAP’a açıklama yaptı. Açıklamada yer alan bilgiler şu şekildedir:

Şirketimizin gayrifaal durumdaki bağlı ortaklığı Anadolu Termik Santralleri Elektrik Üretim A.Ş’in %100’üne sahip olması sebebiyle; Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 155. maddesinde ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19 ve 20. maddelerinde düzenlenen kolaylaştırılmış birleşme hükümleri uyarınca düzenlenen devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin Birleşme Sözleşmesi imzalanmıştır.

Devralınan Şirket
Borsa’da İşlem Gören/Borsa’da İşlem Görmeyen
Pay Değişim Oranı
Ortaklarına Verilecek Pay Grubu
Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
Anadolu Termik Santralleri Elektrik Üretim A.Ş.
Borsa’da İşlem Görmeyen
 
 
 
 
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye
Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Ulaşılacak Sermaye
Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, AGHOL, TRAYAZIC91Q6
194.827.614,36
 
194.827.614,36
 
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREYAZI00017
48.706.903,6
 
48.706.903,6
 
 
Mevcut Sermaye
Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM
243.534.517,96 TL
0 TL
0 TL
243.534.517,96 TL

 

OYAK YATIRIM – Anadolu Holding AGHOL Hisse Haber – 07.12.2018

AGHOL: Yönetim Kurulu eski üyesi Mehmet Nuri Yazıcı borsada işlem görmeyen statüde 1 milyon hissenin borsada satışa konu edilebilmesi için MKK’ya başvurdu. Haberin AGHOL hisselerinde bugün bir miktar baskı yaratabileceğini düşünüyoruz. AGHOL’un son 3 aylık günlük ortalama işlem hacmi 2.3 milyon TL’dir.

ZİRAAT YATIRIM – Anadolu Holding AGHOL Hisse Haber – 07.12.2018

AG Anadolu Grubu Holding (AGHOL, Sınırlı Negatif): Yatırımcı Mehmet Nuri Yazıcı Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde 1mn TL nominal tutarlı AG Anadolu Grubu Holding A.S pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu’na başvurdu.

 

AK YATIRIM – Anadolu Holding AGHOL Hisse Analiz – 03.12.2018

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum pet şişe, metal şişe, cam şişe, karton ve plastik kapların toplanması ve geri dönüştürülmesine ilişkin bir yasal düzenleme üzerinde çalıştıklarını belirtti. Buna göre ürünlerini bu kaplarda piyasaya süren firmaların kap başına Bakanlığa bir ücret yatırmaları söz konusu olabilir. Böyle bir düzenleme Anadolu Efes AEFES ve Coca Cola İçecek’de CCOLA maliyet artışına yol açabilir. Haber Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca plastik alışveriş poşetlerinin 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren ücretli olmasına ilişkin yapılan düzenlemenin ardından gündeme geldi.

 

Anadolu Grubu Holding Gayrimenkul Satışı ile İlgili Açıklama Yaptı – 20.11.2018

Şirketimize ait İstanbul İli, Şişli İlçesi, Harbiye Mahallesi, 95 pafta, 1759 Adada kayıtlı taşınmaz (Alternatifbank A.Ş. eski genel müdürlük binası) 19.11.2018 tarihinde 62.000.000 TL peşin satış bedeli karşılığı Karadeniz Örme Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi’ne satılmıştır. Sözkonusu gayrimenkulün satışından elde edilecen kazancın şirketimiz finansal borçlarını azaltma stratejisine uygun olarak kullanılması planlanmaktadır.

 

Anadolu Grubu Holding, Bağlı Ortaklığı Anadolu Kafkasya Enerji Yatırımları’ndan Hisse Satışı Yapacağını Açıkladı – 16.11.2018

Bağlı ortaklıklarımızdan Anadolu Kafkasya Enerji Yatırımları A.Ş. (Anadolu Kafkasya)’de sahip olduğumuz hisselerin %13,51 lik kısmının sözkonusu şirketteki mevcut ortağımız Paravani Energy B.V. (Paravani Energy)’ye toplam 10 milyon dolar bedel ile satışı konusunda 14.11.2018 tarihinde bir pay devir sözleşmesi imzalanmıştır. Sözkonusu satış işlemi 21.12.2018 tarihinde bedelin nakden ve defeaten tahsil edilmesi suretiyle gerçekleştirilecektir. Taraflar ayrıca 2019 yılı sonuna kadar %14,19 oranındaki bir kısmın daha 10,5 milyon dolar bedelle satışı hususunda da mutabakata varmışlardır. Sözkonusu satışlar neticesinde şirketimizin Anadolu Kafkasya’daki iştirak oranı %89,19’dan %61,49’a inecektir.

Aynı zamanda, Anadolu Kafkasya ile Hollanda’da yerleşik ve Paravani Energy’nin ilişkili tarafı olan Ricoti Energy B.V. (Ricoti), Ricoti’nin bağlı ortaklığı olan Gürcistan’da yerleşik TABA L.L.C. (TABA)’nin %50 payının Anadolu Kafkasya tarafından satın alınması konusunda mutabakata varmışlardır. TABA’nın Gürcistan’da 20 MW’lık bir rüzgar santrali kurma projesi bulunmaktadır.