Ana Sayfa Raporlar Hisse Yorumları Anadolu Grubu...

Anadolu Grubu Holding AGHOL Hisse Analiz ve Yorumları

Anadolu Grubu Holding AGHOL hisse senedi ile ilgili tüm güncel analiz, haber, rapor ve yorumları aşağıda bulabilirsiniz. Kurum ve uzmanların AGHOL ile ilgili çıkmış tüm hisse analiz ve yorumlarını, hisseye ait haber,veri ve raporları bu sayfadan takip edebilirsiniz. Şirketin adı 2018 yılı itibari ile değişmiştir. Holding’in önceki adı Yazıcılar Holding ve kısaltması YAZIC, birleşme sonrası ismi Anadolu Grubu Holding kısaltması AGHOL olarak geçmektedir.

Deniz Yatırım – Anadolu Grubu AGHOL Haber Yorum – 12.05.2022

AGHOL; Anadolu Restoran İşletmeleri Ltd. Şti. paylarının satımı / olumlu / Şirketi’in %100 bağlı ortaklığı olan ve Türkiye’deki McDonald’s restoranlarının franchise işletmeciliğini yapan Anadolu Restoran sermayesinin %100’ünü temsil eden payların Boheme Investment GmbH şirketine veya Türkiye’deki herhangi bir iştirakine satılmasına yönelik olarak Şirket ile Boheme Investment GmbH arasında 11 Mayıs 2022 tarihinde bağlayıcı pay devir sözleşmesi imzalanmıştır. Boheme Investment GmbH, Viyana/Avusturya’da kurulu bir şirket olup Katarlı bir yatırımcı olan Kamal Saleh Al Mana’nın iştirakidir. Kamal Saleh Al Mana’nın, Katar’daki McDonald’s restoranlarının franchise işletmeciliğini yürütmekte olan şirkette ortaklığı bulunmaktadır.

Pay devrinin tamamlanması pay devir sözleşmesinde yer alan ön şartların gerçekleşmesine bağlı olarak devrin 2022 yılının ilk yarısı içerisinde sonuçlanması öngörülmektedir. Taraflarca sağlanmış mutabakata göre, Anadolu Restoran sermayesinin %100’ünü temsil eden payların devir bedeli, 54.500.000 USD tutarı üzerinden Anadolu Restoran’ın kapanış tarihindeki bilançosunda yer alan net borç tutarı ile pay devir sözleşmesinde tanımlanan diğer varlık ve yükümlülüklerinin netleştirilmesi ile hesaplanacak tutarın çıkarılması şeklinde belirlenecektir. Bahsedilen net borç tutarı ile pay devir sözleşmesinde tanımlanan diğer varlık ve yükümlülüklerinin netleştirilerek tenzil edilmesi ile hesaplanacak tutarın yaklaşık 5-6 milyon USD olması öngörülmektedir.

Yapılan pay satımının Şirket’in mevcut net nakit ve net yabancı para pozisyonu değerlendirilerek borçluluk haritası incelendiğinde, ilgili açıklamanın AGHOL hisse performansı üzerinde olumlu bir etki yaratabileceğini düşünüyoruz.

Oyak Yatırım – Anadolu Grubu AGHOL Haber Yorum – 12.05.2022

Anadolu Grubu %100 bağlı ortaklığı olan ve Türkiye’deki McDonald’s restoranlarının franchise işletmeciliğini yapan Anadolu Restoran’ın sermayesinin %100’ünü temsil eden payların Boheme Investment GmbH şirketine veya Türkiye’deki herhangi bir iştirakine satılmasına yönelik olarak Boheme Investment GmbH arasında 11 Mayıs 2022 tarihinde bağlayıcı pay devir sözleşmesi imzalandığını açıklamıştır. Boheme Investment GmbH, Viyana/Avusturya’da kurulu bir şirket olup Katarlı bir yatırımcı olan Kamal Saleh Al Mana’nın iştirakidir. Kamal Saleh Al Mana’nın, Katar’daki McDonald’s restoranlarının franchise işletmeciliğini yürütmekte olan şirkette ortaklığı bulunmaktadır. Pay devrinin tamamlanması pay devir sözleşmesinde yer alan ön şartların gerçekleşmesine tabi olup, devrin 2022 yılının ilk yarısı içerisinde sonuçlanması öngörülmektedir.

Taraflarca sağlanmış mutabakata göre, Anadolu Restoran sermayesinin %100’ünü temsil eden payların devir bedeli, 54.5mn USD tutarı üzerinden Anadolu Restoran’ın kapanış tarihindeki bilançosunda yer alan net borç tutarı ile pay devir sözleşmesinde tanımlanan diğer varlık ve yükümlülüklerinin netleştirilmesi ile hesaplanacak tutarın çıkarılması şeklinde belirlenecektir. Bahsedilen net borç tutarı ile pay devir sözleşmesinde tanımlanan diğer varlık ve yükümlülüklerinin netleştirilerek tenzil edilmesi ile hesaplanacak tutarın yaklaşık 5-6 mn USD olması öngörülmektedir. Rakamın 48.5mn USD olarak finalize edilmesi durumunda şu anki kurla 741mn TL’a tekabül etmektedir. Holdingin piyasa değerine oranı %8’dir ve 1Ç22 sonu holdingin solo net borcunun %22’sine denk gelmektedir. Hafif pozitif.

 

Deniz Yatırım – Anadolu Grubu AGHOL Hisse 1Ç22 Analizi – 11.05.2022

Güçlü FAVÖK ve net kar beklentilerine karşın net zarar açıklandı / Değerlendirme: Sınırlı Olumsuz / Anadolu Grubu Holding, 1Ç22’de 28,214 milyon TL gelir (Konsensus: 25,619 milyon TL, Deniz Yatırım: 23,022 milyon TL), 3,223 milyon TL FAVÖK (Konsensus: 2,764 milyon TL, Deniz Yatırım: 2,302 milyon TL) ve 77 milyon TL net zarar (Konsensus: 60 milyon TL net kar, Deniz Yatırım: 299 milyon TL net kar) açıkladı. 2022 yılının ilk çeyreğinde ciro, FAVÖK tarafında beklentilerin üzerinde sonuçlar açıklayan Şirket, net kar beklentilerinin aksine net zarar gerçekleştirdi. Sonuçları hisse performansı açısından sınırlı olumsuz değerlendiriyoruz. İşlem gören iştiraklerinin (AEFES, CCOLA, MGROS) sonuçlarının daha önce açıklanmış olması nedeniyle sonuçların etkisinin sınırlı kalabileceğini tahmin ediyoruz.

Şirket’in konsolide satış gelirleri 1Ç22’de önceki yılın aynı dönemine kıyasla %84 oranında artışla 28,214 milyon TL’ye ulaştı. Şirket’in faaliyet segmentlerinden, meşrubat segmentinin yanı sıra Migros ve aynı zamanda otomotiv segmenti satış gelirlerindeki büyümeyi desteklemiştir. FAVÖK 1Ç22’ye kıyasla %125 güçlü artışla 3,223 milyon TL olarak gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, yıllık 2,1 puan artarak %11,4 düzeyine ulaştı. FAVÖK içerisinde Meşrubat, Migros ve Bira’nın payları sırasıyla %45, %27 ve %19 olarak gerçekleşti.

Holding 1Ç22’de bira operasyonları etkilenmeleri ile 77 milyon TL net zarar açıklamıştır. Toplam tek seferlik gelir/giderlerin ana ortaklık karına net etkisi arındırılmış olarak bakıldığında konsolide ana ortaklık net kârı 97 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Mart sonu itibariyle Holding’in Net Borç/FAVÖK rasyosu 1,8x seviyesinde gerçekleşmiştir.

Genel değerlendirme: Hisse yılbaşından bu yana rölatif olarak endeksin %23 gerisinde performans gösterirken geriye dönük 12 aylık verilere göre hisse 18.7x F/K ve 2.6x FD/FAVÖK çarpanlarıyla işlem görmektedir.

Tacirler Yatırım – Anadolu Grubu AGHOL Hisse 1Ç22 Analizi – 11.05.2022

Anadolu Grubu Holding – 1Ç22 sonuçlarını 77 milyon TL zarar ile açıkladı. Açıklanan zarar rakamı, 60 milyon TL olan piyasa beklentisinin altındadır. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 684 milyon TL net kar açıklamıştı. Net satışlar 28.214 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %84 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 25.619 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. Şirket, 1Ç22’de 3.223 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %125 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 2.764 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 207 baz puan artarak %11 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 308 baz puan arttı ve %30 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 13 baz puan azaldı ve %23 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise -4929,1 milyon TL (1Ç21: -2669,0 milyon TL ve 4Ç21: -5.912 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı -%5,2 (1Ç21: -%4,1 ve 4Ç21: -7,1%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %18 artarak 21.985 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 1,8 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 2,4 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 18,7 F/K çarpanından ve 2,6 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

Ak Yatırım – Anadolu Grubu AGHOL Hisse 1Ç22 Analizi – 11.05.2022

Anadolu Grubu Holding 1Ç22 finansallarında 77 milyon TL net zarar açıkladı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 684 milyon TL kar açıklamıştı. Güçlü operasyonel sonuçlara rağmen net karda yıllık bazda yaşanan kötüleşme geçtiğimiz yıl varlık satışlarından kaynaklı tek seferlik yatırım gelirlerine karşın bu yıl Anadolu Efes’in Ukrayna operasyonlarına ilişkin değer düşüklüğü gideri kaydedilmesinden kaynaklandı. Tek seferlik giderler olmasaydı net kar geçen sene ilk çeyreğe paralel 97 milyon TL seviyesinde olurdu. Karşılaştırma yapmak için herhangi bir piyasa tahmini bulunmazken bizim beklentilerimiz 180mn TL zarar açıklayacağı yönündeydi. Zararın beklentimizden daha az gerçekleşmesi sonuçlarını daha önce açıklayan halka açık iştiraklerinin net kar katkılarının beklentilerimizin üzerinde olmasından kaynaklandı.

Holding’in konsolide cirosu ve FAVÖK’ü beklentimize paralel gerçekleşti. Net aktif değerinin yaklaşık %90’ını oluşturan halka açık iştiraklerinin sonuçlarını daha önce açıklaması, halka açık olmayan portföyde de önemli bir sürpriz olmaması nedeniyle piyasanın sonuçlara önemli bir tepki vermesini beklemiyoruz.

Güçlü büyüme gösterirken, girdi maliyetlerindeki artışa rağmen operasyonel marjlar iyileşti: Anadolu Holding’in konsolide gelirleri başta içecek segmenti olmak tüm segmentlerin güçlü büyümesi sayesinde yıllık bazda %84 artış göstererek 28.2 milyar TL’ye yükseldi. Konsolide FAVÖK ise özellikle meşrubat ve enerji segmentleri başta olmak üzere tüm segmentlerin katkısı ile yıllık bazda oldukça güçlü %125 büyüme göstererek 3.2 milyar TL’ye yükseldi. FAVÖK marjı Migros hariç tüm segmentlerde yaşanan marj iyileşmesi ve marjı daha yüksek olan meşrubat segmentinin ağırlığının artması nedeniyle yıllık bazda 200 baz puan yükselerek %11.4’e ulaştı.

Yurt dışı operasyonları FAVÖK’ün yaklaşık %33’ünü oluşturdu. Güçlü operasyonel sonuçlar serbest nakit akışına yansımadı: Güçlü büyümeye ve karlılığa rağmen serbest nakit akışı eksi 378 milyon TL olurken geçen sene aynı dönem pozitif 551mn TL seviyesindeydi. Önemli iş kollarında tedarik tarafında yaşanabilecek olası riskler için stok miktarının artırılması ve yatırım harcamalarındaki artış serbest nakit akışının zayıf olmasını sağladı. Holding’in konsolide net borcu zayıf nakit akışı ve TL’nin değer kaybı nedeniyle 22 milyar TL seviyesine yükseldi (4Ç21 sonu: 18.6 milyar TL). Net borç / FAVÖK rasyosu 1.8x olarak gerçekleşti (4Ç21 sonu: 1.8x, 1Ç21 sonu: 1.7x). Holding’in solo net borç pozisyonu da 1Ç22 sonu itibari ile 3.3 milyar TL seviyesinde gerçekleşti (4Ç21 sonu: 3.2 milyar TL, 1Ç21 sonu: 3 milyar TL).

 

Ak Yatırım – Anadolu Grubu AGHOL Hisse 3Ç21 Analizi – 09.11.2021

Anadolu Grubu Holding 3Ç21’de yıllık %21 artışla 301mn TL net kar açıkladı. Açıklanan rakam bizim beklentimiz 272mn TL’nin üzerinde. Şirket için piyasa tahmini bulunmuyor. Anadolu Efes ve Migros’un beklentilerin üzerinde gelen sonuçları net kar beklentimizde görülen sapmanın temel sebebi. Grubun konsolide satışları 3Ç21’de yıllık bazda %27 artışla 23,4 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Ciro artışını enerji &sanayi (%41 YoY), meşrubat (%37 YoY) ve bira (%35 YoY) iş kolları destekledi.

Otomotiv iş kolunda ise geçen yılın yüksek baz etkisi (Çelik Motor’un araç filosu satışları) nedeniyle satışlar yıllık bazda %21 geriledi. 3Ç21 FAVÖK yıllık %16 artışla 3.5 milyar TL seviyesine yükseldi. Bira operasyonlarının görece zayıf katkısı (+%5 YoY) ve otomotiv tarafında yüksek baz (-47% YoY) konsolide rakamlar üzerinde baskı yarattı. Enerji ve sanayi iş kollarının FAVÖK’ü, 3Ç21’de 198mn TL’ye yükseldi (3Ç20 FAVÖK: 55mn TL). İş kolunun tam FAVÖK kırılımı mevcut olmamakla beraber 3Ç21 rakamları McDonald’s operasyonlarında anlamlı bir toparlanmaya işaret ediyor (mevcut değerlememize yukarı yönlü potansiyel var) Holding’in solo borcu, 2,39 milyar TL seviyesinden 2,76 milyar TL seviyesine yükseldi. Konsolide Net Borç / FAVÖK oranı ise 1,4x’den 1,2x’ye geriledi.

Yorum ve değerleme: 3Ç21 sonuçlarına önemli bir piyasa tepkisi beklemiyoruz. Şirketin net varlık değerinin %90’ından fazlasını sonuçlarını daha önce açıklayan halka açık şirketler oluşturuyor. Ek olarak şirket geçtiğimiz 2 aylık dönemde Anadolu Efes ve Migros’un %13 üzerinde performans gösterdi. McDonald’s faaliyetlerinde devam eden güçlü toparlanma bizim için çeyreğin pozitif sürprizi. 3Ç21 gerçekleşmeleri sonrası, Anadolu Efes hedef fiyatımızdaki revizyonu (28,5 TL’den 30,5’TL’ye), MOOV’da 23,4mn dolarlık hisse satışını ve otomotiv iş kolunda hafif yukarı revize ettiğimiz FAVÖK tahminlerini, değerlememize yansıttık. Bu revizyonlar neticesinde AGHOL için hedef fiyatımız 36,4TL oldu (önceki: 32,4TL). Hisse için “Endeksin Üzerinde Getiri” tavsiyemizi koruyoruz.

Tacirler Yatırım – Anadolu Grubu AGHOL Hisse 3Ç21 Analizi – 09.11.2021

AGHOL – Anadolu Grubu Holding – 3Ç21 sonuçlarını 301.3 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %21 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %52 arttı. Net satışlar 23361.0 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %27 arttı. Şirket, 3Ç21’de 3547.0 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %16 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 142 baz puan azalarak %15.2 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 67 baz puan azaldı ve %30.7 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 17 baz puan arttı ve %19.2 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise -7831.6 milyon TL (3Ç20: -5094.2 milyon TL ve 2Ç21: -6133.9 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı -%10.4 (3Ç20: -%8.7 ve 2Ç21: -8.7%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %6 azalarak 12623.4 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 1.3 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 1.8 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 6.3 F/K çarpanından ve 2.0 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

Tacierler Yatırım – Anadolu Grubu AGHOL Hisse Haber – 20.08.2021

Anadolu Grubu Holding – Holding indirect olarak sahibi olduğu MOOV’un sermayesini temsil eden payların %75’inin Getir Perakende Lojistik A.Ş.’ne satılmasına yönelik olarak Getir Perakende Lojistik A.Ş. ile bağlayıcı olmayan bir mutabakat sağlanmış olup ilgili tarafla pay devrine ilişkin finansal, vergisel, hukuki inceleme ve ilgili devir ve ortaklık sözleşmelerinin hazırlanması süreci başlatılmıştır. Bu çerçevede, pay devir işlemlerinin gerektirebileceği izinler için resmi kuruluş ön başvuruları da dâhil, gerekli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir. Taraflarca sağlanmış mutabakata göre MOOV’un sermayesini temsil eden payların %75’inin devir bedeli, 16.000.000 USD tutarı üzerine MOOV’un kapanış tarihindeki bilançosunda yer alan araçlara ilişkin varlık ve yükümlülüklerinin netleştirilmesi ile hesaplanacak tutarın %75 oranındaki kısmının eklenmesi/çıkarılması şeklinde hesaplanacaktır.

Deniz Yatırım – Anadolu Grubu AGHOL Hisse 2Ç21 Analizi – 17.08.2021

AGHOL; Tüm segmentlerde yıllık bazda güçlü büyüme görüldü / olumlu / Anadolu Grubu Holding, 2Ç21’de 20,603 milyon TL gelir, 2,912 milyon TL FAVÖK ve 198 milyon TL net kar açıkladı. Ortalama piyasa beklentisi bulunmamaktadır. Bu dönemde tüm operasyonlarda yıllık bazda güçlü ciro büyümesi dikkat çekmektedir. Operasyonel olmayan tarafta finansal giderlerin azalması da Şirket’in bu dönemde kar açıklamasında etkili olmuştur. Sonuçları hisse performansı açısından olumlu değerlendiriyoruz. İşlem gören iştiraklerinin (AEFES, CCOLA, MGROS) sonuçlarının daha önce açıklanmış olması nedeniyle güçlü sonuçların sürpriz niteliğinde olmadığını ve etkisinin sınırlı kalabileceğini tahmin ediyoruz.

Şirket’in konsolide satış gelirleri 2Ç21’de önceki yılın aynı dönemine kıyasla %37 oranında artışla 20,603 milyon TL’ye ulaştı. Bira operasyonlarında toplam satış hacmi yıllık %3,9 artışla 10,9 mhl’ye yükselirken, satış gelirleri yıllık %32 artışla 3,457 milyon TL düzeyinde gerçekleşti. Meşrubat operasyonlarında toplam satış hacmi yıllık %19,8 artışla 393 milyon ünite kasa olurken, satış gelirleri yıllık %61,2 artarak 5,824 milyon TL’ye yükseldi.

Migros yıllık %21,9 artışla 8,415 milyon TL ciro katkısı sağlarken, otomotiv segmentinde yıllık %58,8 artışla 1,582 milyon TL satış geliri elde edildi. Enerji ve sanayi segmenti net satış gelirleri ise yıllık %62,2 oranında artışla 475 milyon TL oldu. Konsolide FAVÖK marjı 2Ç20’ye kıyasla önemli bir değişim göstermeyerek %14,1 seviyesinde oluştu. Şirket bu dönemde ciro artışına paralel %36 yıllık artışla 2,912 milyon TL FAVÖK elde etti.

Holding ikinci çeyrekte kur risklerini azaltma amaçlı kullandığı bazı türev ürünlerinin vadelerinin gelmesi sonucunda 128 milyon TL finansal gelir elde etti. Haziran sonu itibariyle Holding’in konsolide net borç pozisyonu 13,491 milyon TL (1,301 milyon EUR) düzeyinde olup (Mart sonu: 14,616 milyon TL/1,494 milyon EUR) konsolide net borç/FAVÖK rasyosu 1,4x seviyesine gerilemiştir (2020 sonu: 1,5x, Mart sonu: 1,6x).

Ak Yatırım – Anadolu Grubu AGHOL Hisse 2Ç21 Analizi – 17.08.2021

Anadolu Grubu Holding 2Ç21’de 198mn TL net kar açıkladı (2Ç20 net zarar: 124mn TL). Açıklanan rakam bizim beklentimiz 65mn TL’nin üzerinde. Şirket için piyasa tahmini bulunmuyor. Yıllık bazda net kar tarafında görülen artışın temel sebepleri Anadolu Efes’in yıllık %19 artışla net karını 415mn TL’ye çıkarması ve halka açık olmayan iş kollarının karlıklılarında görülen iyileşme etkili oldu. Bizim tahminlerimizdeki sapmanın temel sebebi, enerji ve sanayi iş kollarında beklentilerimizin üzerinde gelen net kar katkısı oldu. Grubun konsolide satışları 2Ç21’de yıllık bazda %37 artışla 20,6 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Satışları yılık bazda %62 artan enerji ve sanayi iş kolu, %61 artışla meşrubat (CCI) ve %58 artışla otomotiv segmenti takip etti.

2Ç21 FAVÖK yıllık %36 artışla 2.9 milyar TL seviyesine yükseldi. Meşrubat operasyonlarının güçlü performansı (yıllık +%71), konsolide FAVÖK büyümesine öncülük etti. Enerji ve sanayi iş kollarının FAVÖK’ü, Adel Kalemciliğin zayıf katkısına rağmen 119mn TL’ye yükseldi (2Ç20 FAVÖK: -11mn TL). 2Ç21 rakamları McDonald’s operasyonlarında anlamlı bir toparlanmaya işaret ediyor (tam FAVÖK kırılımı mevcut değil). Holding’in solo borcu, Anadolu Efes’ten sağlanan yüksek temettü gelirinin (493mn TL) etkisiyle 2,97 milyar TL seviyesinden 2,39 milyar TL seviyesine geriledi. Yorum ve değerleme: Sonuçlara ilk piyasa tepkisinin diğer iş kollarından artan net kar katkısı nedeniyle olumlu olmasını bekliyoruz. AGHOL, 95%’i halka açık mevcut net varlık değerine (NAD) göre %30 iskonto ile işlem görüyor. Grup bugün saat 16.00’da (yerel saatle) bir konferans düzenleyecek. Anadolu Grubu için 32,40 TL/hisse hedef fiyatımız ve ‘Endeksin Üzerinde Getiri’ tavsiyemiz bulunmaktadır.

Tacirler Yatırım – Anadolu Grubu AGHOL Hisse 2Ç21 Analizi – 17.08.2021

Anadolu Grubu Holding – Şirket 2Ç21 sonuçlarını 198 milyon TL net ile açıkladı. (2Ç20: 124 milyon TL zarar) Konsolide ciro, yıllık bazda, %37 artarken konsolide FAVÖK ise yıllık bazda %41 artış kaydetti. Konsolide net borç 13,5 milyar TL (1,3 milyar EUR) olarak kaydedildi ve 1Ç21’e göre Euro bazında %12 azaldı. Holding seviyesindeki net borç, çeyreksel bazda, %20 azaldı ve 2,4 milyar TL’ye olarak kaydedildi. 1Ç21 sonuçlarına göre Anadolu Grubu Holding’in net aktif değeri iskontosunu %43 olarak hesaplıyoruz ve ayrıca şirketin halka açık iştirakleri ve net borcuna göre de %26 iskontolu işlem gördüğünü hesaplıyoruz.

Oyak Yatırım – Anadolu Grubu AGHOL Hisse 2Ç21 Analizi – 17.08.2021

Anadolu Grubu Holding 2Ç21 finansallarında 20,6milyar TL ciro (yıllık +%37), 2,99milyar TL FAVÖK (yıllık +%41) ve 198mn TL net kar açıklamıştır (2Ç20 net zarar 124mnTL). Sonuçlar hakkında piyasa beklentisi bulunmamaktadır. Daha önceden açıklanan Anadolu Efes ve Migros finansallarında normalleşme etkilerini ve özellikle gazsız içecek segmentinin olumlu performansını görmüştük. Bu holdingin de sonuclarını desteklemiştir. 2Ç21 sonu net borcu 13,5milyar TL’dir ve 1.4x net borç/FAVÖKe tekabül etmektedir.

 

Ak Yatırım – Anadolu Grubu AGHOL Hisse Haber – 24.05.2021

Vahit Yazıcı, Borsada işlem görmeyen statüde 3,3mn adet Anadolu Grubu Holding (AGHOL TI) pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu’na başvuru yaptı. Kaydedilen hisseler şirketin sermayesinin %1,4’ünü ve halka açık kısmının %3,1’ini oluşturuyor. Potansiyel Negatif.

Deniz Yatırım – Anadolu Grubu AGHOL Hisse 1Ç21 Analizi – 10.05.2021

AGHOL; Güçlü operasyonel sonuçlar ve tek seferlik gelirler net karı destekledi / olumlu / Anadolu Grubu Holding, 1Ç21’de 15,348 milyon TL gelir, 1,435 milyon TL FAVÖK ve 684 milyon TL net kar açıkladı. Ortalama piyasa beklentisi bulunmamaktadır. Enerji ve sanayi segmentindeki daralmaya karşın, diğer tüm operasyonlarda güçlü ciro büyümesi dikkat çekmektedir. Sonuçları hisse performansı açısından olumlu değerlendiriyoruz. İşlem gören iştiraklerinin sonuçlarının daha önce açıklanmış olması nedeniyle güçlü sonuçların sürpriz niteliğinde olmadığını ve etkisinin sınırlı kalabileceğini tahmin ediyoruz.

  • Şirket’in konsolide satış gelirleri 1Ç21’de önceki yılın aynı dönemine kıyasla %24 oranında artışla 15,348 milyon TL’ye ulaştı.
  • Bira operasyonlarında toplam satış hacmi yıllık %4,3 artışla 7,3 mhl’ye yükselirken, satış gelirleri yıllık %27,5 artışla 2,412 milyon TL düzeyinde gerçekleşti.
  • Meşrubat operasyonlarında toplam satış hacmi yıllık %17,8 artışla 281 milyon ünite kasa olurken, satış gelirleri yıllık %42,9 artarak 3,747 milyon TL’ye yükseldi.
  • Migros yıllık %21,1 artışla 7,689 milyon TL ciro katkısı sağlarken, otomotiv segmentinde yıllık %14,1 artışla 1,320 milyon TL satış geliri elde edildi.
  • Enerji ve sanayi segmenti net satış gelirleri ise yıllık %24,6 oranında daraldı.
  • Konsolide FAVÖK marjında 1Ç20’ye kıyasla 4,3 yüzde puanlık artış görülürken, FAVÖK yıllık %58 artışla 1,435 milyon TL oldu.

AND Anadolu Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. ve Migros Makedonya operasyonlarının satışı sonucunda oluşan bağlı ortaklık satış karı sonuçlara 588 milyon TL katkı sağlamıştır. Bu etki hariç bakıldığında 1Ç21 net karı 97 milyon TL olup 1Ç20’de kaydedilen 373 milyon TL’lik zarara kıyasla olumlu değerlendirilebilir.

Mart sonu itibariyle Holding’in konsolide net borç pozisyonu 14,616 milyon TL (1,494 milyon EUR) düzeyinde olup (2020 sonu: 12,870 milyon TL/1,429 milyon EUR) konsolide net borç/FAVÖK rasyosu 1,6x seviyesindedir (2020 sonu: 1,5x).

Tacirler Yatırım – Anadolu Grubu AGHOL Hisse 1Ç21 Analizi – 10.05.2021

Anadolu Grubu Holding – Şirket 1Ç21 sonuçlarını 684 milyon TL net ile açıkladı. (1Ç21: 373 milyon TL zarar) Konsolide ciro, yıllık bazda, %24 artarken konsolide FAVÖK ise yıllık bazda %54 artış kaydetti. Konsolide net borç 14,6 milyar TL (1,5 milyar EUR) olarak kaydedildi ve 2020 yıl sonuna göre Euro bazında %5 arttı. Net borç/FAVÖK rasyosu 1,6 olarak kaydedilirken, 2020’de 1,5 idi. Holding seviyesindeki net borç, çeyreksel bazda, %18 artış kaydetti ve 3 milyar TL’ye olarak kaydedildi. Holding’in konsolide borcunun %37’si kısa vadeli olup, ortalama vade süresi 19 aydır. 1Ç21 sonuçlarına göre Anadolu Grubu Holding’in net aktif değeri iskontosunu %42 olarak hesaplıyoruz ve ayrıca şirketin halka açık iştirakleri ve net borcuna göre de %24 iskontolu işlem gördüğünü hesaplıyoruz.

Ak Yatırım – Anadolu Grubu AGHOL Hisse 1Ç21 Analizi – 10.05.2021

Anadolu Grubu Holding 1Ç21’de 684mn TL net kar açıkladı (1Ç20 net zarar: 373mn TL). Bizim ve piyasanın net kar tahmini bulunmuyor. Yıllık bazda net kar tarafında görülen büyük dönüşümün temel sebebi şirketin 30.03.2021’de tamamlanan AND Anadolu Gayrimenkul Yatırımlarının (AND) satışından 460mn TL tek seferlik gelir etmesi oldu. Şirket AND’nin satışını 74mn TL’ye gerçekleştirmişti. Elde edilen kar rakamı AND’nin satış öncesi bilançoda negatif 385mn TL net varlık değeriyle taşıdığına işaret ediyor.

Buna ek olarak Migros, Makedonya operasyonlarının satışından elde ettiği 213mn TL gelir nedeniyle beklentilerin üzerinde net kar açıklamıştı. AND ve Migros’un varlık satışı şirketin 1Ç21 net kar rakamına toplamda 588mn TL pozitif katkı yaptı (Migros’tan gelen katkı şirketin %50 payına göre düzeltildi). Bu gelirler hariç bakıldığında 1Ç21 net kar 97mn TL olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz yıldaki 373mn net zarar rakamına karşılık iyileşmeye işaret ediyor. Burada Anadolu Efes’in geçtiğimiz yıldaki 129mn TL net zarara karşılık 1Ç21’de 295mn net kar etmesi ve solo holding borcu ile alakalı net finansal giderler ve diğer segmentlerin karlıklarında görülen iyileşmeler etkili oldu.

Grubun konsolide satışları 1Ç21’de yıllık bazda %24 artışla 15,3 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Satışları yılık bazda %43 artan meşrubat iş kolu (CCOLA TI), %28 artışla bira ve %21 artışla Migros (MGROS TI) takip etti. Otomotiv tarafında satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %14 artış gösterdi. Yurt dışı operasyonların toplam satış içinde aldığı pay 1Ç21’de %24’den seviyesinden %27’ye yükseldi (konsolide bazda, azınlık payları dahil değil). 1Ç21 konsolide FAVÖK yıllık %58 artışla 1.44 milyar TL seviyesine yükseldi. Satışlardaki görünüme benzer olarak, Meşrubat, Bira ve Migros segmentleri yıllık bazda sırasıyla %88, %51 ve %20 FAVÖK artışı sağladı. Toplam FAVÖK içerisinde Meşrubat, Migros ve Bira’nın payları sırasıyla %39, %28 ve %22 olarak gerçekleşti. Otomotiv ve Enerji &Sanayi segmentlerinin toplam FAVÖK içerisindeki payı ise yaklaşık %10 oldu. Holding’in solo borcu kurdaki değişime bağlı olarak 2.78 milyar TL seviyesinden 2.97 milyar TL seviyesine yükseldi. Mevcut durumda solo borcu %89’u hedge edilmiş durumda.

Yorum ve değerleme: Sonuçlara ilk piyasa tepkisinin AND tarafından gelen güçlü tek seferlik net kar katkısı nedeniyle olumlu olacağını düşünüyoruz. Diğer yandan bizim mevcut değerlememize AND kaynaklı pozitif veya negatif bir katkı bulunmuyordu. Dolayısıyla satış üzerinden gelen kar katkısının bizim değerlememize bir etkisi yok. 1Ç21 gerçekleşmeleri sonrası AND satışı ve Migros varlık satışından gelen etkileri rakamlarımıza dâhil ettik ve 2021 yılı net kar beklentimizi 423mn TL’ye revize ettik (önceki: 160mn TL zarar). Ek olarak, solo borçtaki hafif artış ve Migros hedef fiyatımızdaki revizyonu (52,0 TL’den 50,0’TL’ye değerlememize yansıttık. Bu revizyonlar neticesinde AGHOL için hedef fiyatımız 32,44TL oldu (önceki: 33,50TL). Hisse için “Endeksin Üzerinde Getiri” tavsiyemizi koruyoruz. AGHOL, 95%’i halka açık mevcut net varlık değerine (NAD) göre %30 iskonto ile işlem görüyor.

Ziraat Yatırım – Anadolu Grubu AGHOL Hisse 1Ç21 Analizi – 10.05.2021

AG Anadolu Grubu Holding (AGHOL, Pozitif): Şirket’in 1Ç2021’deki ana ortaklık net dönem karı 684,3mn TL olmuştur. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise Şirket 372,6mn TL ana ortaklık net dönem zararı açıklamıştı. Şirketin satış gelirleri 1Ç2021’de bir önceki yılın aynı dönemine göre %24,3 oranında büyüme göstererek 15.348mn TL’ye yükselirken, brüt kar %33,9 oranında artmış ve 4.365mn TL olmuştur. Operasyonel giderler 1Ç2021’de geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %20 oranında artmış ve 3.736mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden 160,8mn TL gider kaydedilmiştir. Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan 86,2mn TL gider kaydedilmiş ve böylece faaliyet karı 382,4mn TL olmuştur. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise 147,8mn TL gider zarar açıklanmıştı. Yatırım faaliyetlerinden ise Grup’un bağlı ortaklıklarından AND Anadolu Gayrimenkul’ün 30 Mart 2021 tarihinde satılması sonucu elde edilen bağlı ortaklık satış karı ve Migros Makedonya operasyonlarının satışı sonucunda oluşan bağlı ortaklık satış karı kaynaklı 1.251mn TL gelir elde edilmiştir. 308,8mn TL finansman gideri, 196,4mn TL vergi gideri sonrası şirketin 1. çeyrek ana ortaklığa düşen net dönem karı 684,3mn TL olarak gerçekleşmiştir.

 

TACİRLER YATIRIM – AGHOL Hisse Analiz 4Ç20 – 04.03.2021

Anadolu Grubu Holding – Şirket 4Ç20 sonuçlarını 61 milyon TL zarar ile açıkladı ve açıklanan zarar rakamı yıllık bazda %12 azalışı işaret etmektedir. Konsolide ciro, yıllık bazda, %30 artarken konsolide FAVÖK ise yıllık bazda %50 artış kaydetti. Konsolide net borç 12,9 milyar TL (1,4 milyar EUR) olarak kaydedildi ve 9M20’ye göre Euro bazında %5 azaldı. Net borç/FAVÖK rasyosu 1,5 olarak kaydedilirken, 9A20’de 1,8 idi. Holding seviyesindeki net borç, çeyreksel bazda, %5 artış kaydetti ve 2,8 milyar TL’ye geriledi. Holding’in konsolide borcunun %37’si kısa vadeli olup, ortalama vade süresi 21 aydır. 2020 yıl sonu finansallarına göre Anadolu Grubu Holding’in net aktif değeri iskontosunu %38 olarak hesaplıyoruz ve ayrıca şirketin halka açık iştirakleri ve net borcuna göre de %18 iskontolu işlem gördüğünü hesaplıyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – AGHOL Hisse Analiz 4Ç20 – 04.03.2021

AG Anadolu Grubu Holding (AGHOL, Nötr): Holdingin 2020 yılı son çeyrek ana ortaklık net dönem zararı 60,7mn TL olmuştur. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise 84mn TL kar açıklamıştı (Migros değerleme etkisi çıkarıldığında 69mn TL ana ortaklık net dönem zararı). Holdingin satış gelirleri 4. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %28,5 oranında artmış ve 16.060mn TL olmuştur. Satışların maliyeti ise aynı dönemde %29,1 oranında artmıştır. Buna bağlı olarak brüt kar %27’lik artışla 4.723mn TL olmuştur. Operasyonel giderler ise geçen senenin aynı dönemine göre %20,6 artmış ve 3,8mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden 111mn TL gelir yazan şirketin faaliyet karı 1.036mn TL olarak gerçekleşmiştir. Yatırımlardan 42,1mn TL gelir ve finansman tarafında net 814,5mn TL gider kaydedilmiştir. Böylece vergi öncesi net dönem karı 264,4mn TL’ye ulaşırken (4Ç2019’da 118,5mn TL vergi öncesi zarar), 304,8mn TL’lik yüksek vergi gideri sonrası net dönem zararı 36,6mn TL olmuş ve ana ortaklık payına düşen net dönem zararı ise 60,7mn TL olarak gerçekleşmiştir.

4. çeyrek zararıyla birlikte şirketin 2020 yılı ana ortaklık net dönem zararı 279,8mn TL olmuştur. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise holding 564,9mn TL ana ortaklık net dönem karı (Migros değerleme etkisi çıkarıldığında 297mn TL ana ortaklık net dönem zararı) açıklamıştı.

 

DENİZ YATIRIM – Anadolu Efes AEFES Hisse Haber – 08.01.2021

AGHOL; Yönetim Kurulu net 0,1232 TL nakit kar payı kararı aldı / nötr

Anadolu Grubu Holding Yönetim Kurulu, tamamı geçmiş yıl karlarından karşılanmak üzere brüt ve net 0,12319 TL kar payı ödenmesine karar verdi. Kar payı ödeme tarihi 5 Şubat 2021 olarak belirlendi. Karar, 2 Şubat 2021 tarihinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda ortakların onayına sunulacak. Söz konusu tutar son kapanış fiyatına göre %0,5 oranında temettü verimliliğine işaret etmektedir. Haberin hisse performansı üzerindeki etkisinin nötr olmasını bekliyoruz.

Dağıtıma konu karın, 31.12.2002 ve önceki hesap dönemlerinde kurumlar vergisinden istisna edilmiş kazançlardan ayrılan olağanüstü yedeklerden karşılanacak olması nedeniyle, Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 62/1-b maddesi uyarınca kar dağıtımında gelir vergisi tevkifatı söz konusu olmayacak.

Şirket Mart 2020’de söz konusu kar payının dağıtımına karar vermiş, ancak Korona Virüs Salgını’nın etkisinin azaltılmasına dair mevzuat nedeniyle YK kararı Nisan 2020’de yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında reddedilmişti. Daha sonra Ekim 2020’de yapılması planlanan Olağanüstü GK toplantısı gerçekleştirilmemişti.

TACİRLER YATIRIM – AGHOL Hisse Yorum – 09.12.2020

3 Şubat 2020 tarihinde Birleşik Holding Limited (“Alıcı”) tarafından yapılmış olan Rekabet Kurumu başvurusuna uygunluk kararı verildiği Rekabet Kurumu tarafından 8 Aralık 2020 tarihinde Alıcıya bildirilmiştir. Bununla beraber aradan geçen bu sürede bütün dünyada pandemi koşulları ağırlaşmış ve gerek dünyada gerekse Türkiye’de yayılımı engellemek için çok sayıda tedbirin alınması gereği doğmuştur. Bunların arasında yer alan sokağa çıkma yasakları, restoranların sadece paket servis ve gel al servis olarak çalışabilmesi gibi kısıtlamalar doğal olarak Anadolu Restoranın (McDonalds) çalışma koşullarını olumsuz olarak etkilemiştir. Alıcı taraf, bahsedilen koşulları göz önünde bulundurarak anlaşmadan doğan haklarını kullanarak kapanış işleminin belirli bir süre ertelenmesini istemiş ve gelişmelere göre karar vereceğini Anadolu Grubu Holding’e bildirmiştir. 30 Ocak 2020 tarihinde yapılan açıklamada Anadolu Restoran için belirtilen hisse değer 280.7 milyon TL olup, bu değer dünkü kapanış fiyatlarını baz alarak hesapladığımız net aktif değeri’nin %3’ünü oluşturmaktadır. Dünkü kapanış fiyatları ile Anadolu Grubu Holding net aktif değeri iskontosu %45’dir. Diğer yandan, Anadolu Grubu Holding’in halka açık iştirakleri ve net borcuna göre iskontosu ise %26 olup, 2018 yılı başında beri hesapladığımız iskonto oranı ise %38’dir.

Anadolu Grubu’nun McDonald’s Satışı Hakkında Gelişme – 09.12.2020

Anadolu Restoran İşletmeleri (McDonald’s) satışında, Birleşik Holding virüsün çalışma koşullarını kötü yönde etkilemesi nedeniyle kapanış işleminin belirli bir süre ertelenmesini istedi. İki taraf 30 Ocak’ta hisse devir sözleşmesi imzalamış, 8 Aralık’ta da Rekabet Kurumu onayı alınmıştı.

AG Anadolu Grubu Holding : Bağlı ortaklarından Anadolu Restoran İşletmeleri Ltd. Şti.’nin (“McDonald’s”, “Anadolu Restoran”) sermayesinin %100’ünü temsil eden hisselerin Birleşik Holding Limited şirketine (“Alıcı”) satışının yapılması için hisse devir sözleşmesi 30 Ocak 2020 tarihinde imzalanmış ve resmi makamların onayını takiben söz konusu devir işleminin 2020 yılının ilk çeyreği içerisinde tamamlanmasının öngörüldüğü kamuoyu ile paylaşılmıştı.

Alıcı, Sözleşme’nin imzasını müteakip 3 Şubat 2020 tarihinde hisse devri ile ilgili onay almak üzere Rekabet Kurumu’na başvurmuştu. Aradan geçen yaklaşık 7 ay boyunca Rekabet Kurumu’ndan henüz bir onay alınamaması ve Sözleşme süresinin 30 Temmuz 2020 tarihinde sona ermiş olmasından dolayı 20 Ağustos 2020 tarihinde Alıcı ile mevcut Sözleşme’nin süresinin uzatılması ve tadil edilmesine ilişkin ek bir sözleşme imzalanmıştı. Söz konusu süre zarfında, özellikle Nisan ayından itibaren pandemi koşulları nedeniyle restoranların belirli süre kapalı kalmasından ötürü operasyonlar olumsuz etkilenmiş ve dolayısıyla Alıcı’nın talebi doğrultusunda, kapanış günü itibariyle hesaplanacak net finansal borç miktarı uyarınca hisse devir bedeline bir düzeltme yapılması gereği doğmuştur. Taraflar, bu doğrultudaki değişikliği 20 Ağustos 2020 tarihinde imzalanan ek sözleşmeye yansıtmışlardı.

3 Şubat 2020 tarihinde Alıcı tarafından yapılmış olan Rekabet Kurumu başvurusuna uygunluk kararı verildiği Rekabet Kurumu tarafından 8 Aralık 2020 tarihinde Alıcıya bildirilmiştir. Bununla beraber aradan geçen bu sürede bütün dünyada pandemi koşulları ağırlaşmış ve gerek dünyada gerekse Türkiye’de yayılımı engellemek için çok sayıda tedbirin alınması gereği doğmuştur. Bunların arasında yer alan sokağa çıkma yasakları, restoranların sadece paket servis ve gel al servis olarak çalışabilmesi gibi kısıtlamalar doğal olarak Anadolu Restoranın çalışma koşullarını olumsuz olarak etkilemiştir. Alıcı taraf, bahsedilen koşulları göz önünde bulundurarak anlaşmadan doğan haklarını kullanarak kapanış işleminin belirli bir süre ertelenmesini istemiş ve gelişmelere göre karar vereceğini bildirmiştir.

TACİRLER YATIRIM – AGHOL Hisse Analiz 3Ç20 – 10.11.2020

Anadolu Grubu Holding – Şirket 3Ç20 sonuçlarını 259 milyon TL net ile açıkladı ve açıklanan net kar rakamı yıllık bazda %7 artışı işaret etmektedir. Konsolide ciro, yıllık bazda, %26 artarken konsolide FAVÖK ise yıllık bazda %31 artış kaydetti. Güçlü net satış büyümesi Anadolu Efes’in yürüttüğü bira ve meşrubat faaliyetlerindeki net satış büyümesi elde edilmiş olup, güçlü FAVÖK büyümesi ise Anadolu Efes’in yürüttüğü bira ve meşrubat faaliyetleri ve otomotiv bölümünün güçlü sonuçlarıya kaydedilmiştir. Konsolide net borç 13,6 milyar TL (1,5 milyar EUR) olarak kaydedildi ve 1Y20’ye göre Euro bazında %24 azaldı. Net borç/FAVÖK rasyosu 1,8 olarak kaydedilirken, 1Y20’de 2,2 idi. Holding seviyesindeki net borç, çeyreksel bazda, %24 artış kaydetti ve 2,6 milyar TL’ye geriledi. Holding’in konsolide borcunun %27’si kısa vadeli olup, ortalama vade süresi 24 aydır. Öte yandan, holding seviyesinde bulunan döviz bazlı borcunun %84’ü kur riskine karşı hedge edilmiştir. 1Y20 sonuçlarına göre Anadolu Grubu Holding’in net aktif değeri iskontosunu %48 olarak hesaplıyoruz ve ayrıca şirketin halka açık iştirakleri ve net borcuna göre de %32 iskontolu işlem gördüğünü hesaplıyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – AGHOL Hisse Analiz 3Ç20 – 10.11.2020

Anadolu Grubu Holding (AGHOL, Sınırlı Pozitif): Holding’in 3Ç2020 ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %7,1 oranında artarak 258,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Satış gelirleri üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %25,7 oranında artarak 18,5milyar TL’ye yükselirken, brüt karı da %24,3 oranında artarak 5,97 milyar TL’ye yükselmiştir. Operasyonel giderler aynı dönemde %14,5 oranında artarken, diğer faaliyetler giderler 113,5mn TL’den 213,8mn TL’ye yükselmiştir. İştiraklerden de 3Ç2019’daki 26,9mn TL’lik gidere karşın 3Ç2020’de 177,3mn TL gider kaydedilmiştir. Böylece faaliyet karı %31,4 oranında artarak 1,88 milyar TL’ye yükselmiştir. Diğer taraftan yatırım faaliyetlerinden gelirler 301,1mn TL’den 120,3mn TL’ye gerilerken, finansman giderleri de 529,6mn TL’den 641,1mn TL’ye yükselmiştir. Böylece vergi öncesi kar 1.359,5mn TL olmuştur. 330,2mn TL’lik vergi gideri sonrasında net dönem karı 1029,3mn TL olurken, 770,8mn TL’lik azınlık payı karı düşüldüğünde ana ortaklık payı net dönem karı 258,6mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Üçüncü çeyrekteki kar rakamına karşın Holding, Ocak-Eylül dönemi 219,1mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmiştir. Holding 2019 yılının aynı döneminde 480,8mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti.

 

TACİRLER YATIRIM – AGHOL Hisse Haber – 21.08.2020

Anadolu Grubu Holding – Holding ile McDonald’s arasında 30 Ocak 2020 tarihinde imzalanan yurtiçindeki McDonald’s operasyonlarının satışı ile ilgili anlaşmanın aradan geçen yaklaşık 7 ay boyunca Rekabet Kurulu’ndan henüz bir onay alınamaması ve Sözleşme süresinin 30 Temmuz 2020 tarihinde sona ermiş olmasından dolayı 20 Ağustos 2020 tarihinde McDonald’s ile mevcut sözleşmenin süresinin uzatılması ve tadil edilmesine ilişkin ek bir sözleşme imzalandı. Aradan geçen süre zarfında, özellikle Nisan ayından itibaren pandemi koşulları nedeniyle restoranların belirli süre kapalı kalmasından ötürü operasyonlar olumsuz etkilenmiş ve dolayısıyla McDonald’s talebi doğrultusunda, kapanış günü itibariyle hesaplanacak net finansal borç miktarı uyarınca hisse devir bedeline bir düzeltme yapılması gereği doğmuştur. Taraflar, bu doğrultudaki değişikliği ek sözleşmeye yansıtmışlardır. Hatırlanacağı üzere, hisse ilişkin devir bedeli 280.739.431 TL olarak belirlenmişti.

DENİZ YATIRIM – AGHOL Hisse Analiz 2Ç20 – 14.08.2020

AGHOL; Tasarruflar, Migros ve yurtdışı bira performansı olumsuzlukları dengeledi. Anadolu Grubu Holding, 2Ç20’de 15,15 milyar TL gelir, 2,15 milyar TL FAVÖK ve 122 milyon TL zarar açıkladı. Enerji ve sanayi segmentlerindeki daralmanın Migros ve otomotiv segmentindeki güçlü operasyonel performans ile dengelendiğini görüyoruz. Sonuçların hisse performansı üzerinde nötr bir etkiye yol açmasını bekliyoruz.

Şirket’in konsolide satış gelirleri 2Ç20’de (Migros’un tam konsolide edildiği varsayımı ile) önceki yılın aynı dönemine kıyasla %8 oranında artmıştır. Bira operasyonlarında toplam satış hacmi yıllık %2,6 azalışla 10,5 mhl’ye gerilerken, satış gelirleri yıllık %5,5 artışla 3,46 milyar TL düzeyinde gerçekleşti. Meşrubat operasyonlarında toplam satış hacmi yıllık %16,1 azalışla 328 milyon ünite kasa olurken, satış gelirleri yıllık %5,8 düşüşle 3,6 milyar TL’ye geriledi.

Migros yıllık %20,2 artışla 6,98 milyar TL ciro katkısı sağlarken, otomotiv segmentinde yıllık %20,2 artışla 996 milyon TL satış geliri elde edildi. Enerji ve sanayi segmenti net satış gelirleri ise yıllık %38,7 oranında daraldı. Düzeltilmiş konsolide FAVÖK marjında 2Ç19’a kıyasla 0,9 yüzde puanlık düşüş görülürken, FAVÖK yıllık %1,1 artışla 2,15 milyar TL oldu. Haziran sonu itibariyle Şirket’in net borç pozisyonu 1Ç20 sonuna kıyasla 1,8 milyar TL azalarak 15,1 milyar TL düzeyine geriledi. Konsolide net borç/FAVÖK rasyosu yılın ilk çeyreğinde 2,5x seviyesindeyken, 2Ç20 sonunda 2,2x seviyesine gerileyerek 2019 Aralık sonundaki seviyede gerçekleşti. Hatırlanacağı üzere, Migros’un değerlemesinden kaynaklanan 1.186 milyon TL’lik fark 2Ç19 döneminde Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler kalemi altında kaydedilmiş ve sonuçları olumlu yönde etkilemişti.

TACİRLER YATIRIM – AGHOL Hisse Analiz 2Ç20 – 14.08.2020

Anadolu Grubu Holding – Şirket 2Ç20 sonuçlarını 122 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket 2Ç19’da da 640 milyon TL net kar açıklamıştı. Konsolide ciro, yıllık bazda, %8 artarken konsolide FAVÖK ise yıllık bazda yatay kaldı. Konsolide net borç 15 milyar TL (2,0 milyar EUR) olarak kaydedildi ve 1Ç20’ye göre Euro bazında %17 azaldı. Net borç/FAVÖK rasyosu 2,2 olarak kaydedilirken, 1Ç20’de 2,5 idi. Holding seviyesindeki net borç, çeyreksel bazda, %9 artış kaydetti ve 2,7 milyar TL’ye yükseldi. 1Ç20 sonuçlarına göre Anadolu Grubu Holding’in net aktif değeri iskontosunu %51 olarak hesaplıyoruz ve ayrıca şirketin halka açık iştirakleri ve net borcuna göre de %34 iskontolu işlem gördüğünü hesaplıyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – AGHOL Hisse Analiz 2Ç20 – 14.08.2020

AG Anadolu Grubu Holding (AGHOL, Nötr): Şirket ikinci çeyrekte 122,4mn TL ana ortaklık net dönem zararı açıklamıştır. Şirket geçen yılın aynı döneminde 639,9mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamıştı. Satış gelirleri ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %23,1 oranında artan şirketin, satışlarının maliyeti ise %21,2 oranında artmış ve böylece brüt kar %27,4 oranında artarak 4.748mn TL olmuştur. Aynı dönemde operasyonel giderler ise %22,8 oranında artmış ve diğer faaliyetlerden 84,8mn TL gider kaydedilmiştir. Ayrıca özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan giderler 110,8mn TL’den 15mn TL’ye gerilemiştir. Böylece şirketin esas faaliyet karı geçen yılın aynı dönemine göre %96,7 oranında artmış ve 1.301mn TL olmuştur. Diğer taraftan yatırım faaliyetlerinden gelirler 2Ç2019’daki 1.404,7mn TL’den 95,9mn TL’ye gerilemiş ve karlılığı olumsuz etkilemiştir. 2Ç2019’da Migros’un kosolidasyonu kapsamında gerçeğe uygun şirket değeri ile özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırım tutarı arasındaki 1.185,8mn TL fark yatırım faaliyetlerinden gelir olarak konsolide kar veya zarar tablosunda muhasebeleştirilmişti. Şirket’in finansman gideri de %9,7 oranında artarak 837,1mn TL’ye yükselirken, 221,7mn TL vergi gideri sonrası şirketin net dönem karı 335,9mn TL olurken, 458,3mn TL’lik azınlık payı düşüldükten sonra 122,4mn TL ana ortaklık net dönem zararı oluşmuştur.

İkinci çeyrek zarar rakamıyla birlikte şirketin Ocak-Haziran dönemi ana ortaklık net dönem zararı 477,7mn TL olmuştur. Şirket geçen yılın aynı döneminde 239,3mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamıştı.

 

ZİRAAT YATIRIM – AGHOL Hisse Analiz 1Ç20 – 11.05.2020

AG Anadolu Grubu Holding (AGHOL, Nötr): Şirket’in 1Ç2020’deki ana ortaklık net dönem zararı 355,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket geçen yılın aynı döneminde 400,6mn TL ana ortaklık net dönem zararı açıklamıştı. Şirket’in bu çeyrekteki satış gelirleri Migros’un Mayıs 2019’dan itibaren konsolide edilmesinin de katkısıyla geçen yılın aynı dönemine göre %135,1 oranında artarak 12.443mn TL’ye yükselmiştir. Satış maliyeti %136,7 oranında artan Şirket’in 1Ç2020’deki brüt karı da geçen yılın ilk çeyreğinde göre %131,1 oranında artmış ve 3.315mn TL olmuştur. Operasyonel giderleri %119,3 oranında artan şirket, diğer faaliyetlerden 157,1mn TL gider kaydetmiştir. Ayrıca iştiraklerden giderler 1Ç2019’daki 152,4mn TL’den 70,7mn TL’ye gerilemiştir. Bunlara bağlı olarak faaliyet zararı %71,3 oranında azalmış ve 31,7mn TL’ye gerilemiştir. Yatırım faaliyetlerinden 1Ç2019’daki 6,4mn TL’lik gidere karşın 1Ç2020’de kur farkı geliri kaynaklı 243,1mn TL gelir kaydedilmiş ve finansman öncesi kar 211,5mn TL olmuştur. Finansman tarafında ise 893,6mn TL gider kaydedilmiştir. Tüm bunlara bağlı olarak vergi öncesi zarar 682,2mn TL olurken, 30,7mn TL vergi gideri sonrası şirketin ana ortaklığa düşen net dönem zararı 355,4mn TL olmuştur.

TACİRLER YATIRIM – AGHOL Hisse Analiz 1Ç20 – 11.05.2020

Şirket 1Ç20 sonuçlarını 355 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket 1Ç19’da da 401 milyon TL zarar açıklamıştı. Konsolide ciro, yıllık bazda, %24 artarken konsolide FAVÖK ise yıllık bazda yatay kaldı. Konsolide cironun içerisinde yurtdışı gelirlerin payı 1Ç19’da %27’den 1Ç20’de %25.7’ye gerilerken, konsolide FAVÖK’ün içerisinde yurtdışı operasyonların payı yıllık bazda yatay kaldı. Konsolide net borç 17 milyar TL (2,353 milyar EUR) olarak kaydedildi ve 2019 yılsonuna göre yatay kaldı. Net borç/FAVÖK rasyosu 2,5 olarak kaydedilirken, 2019 yılsonunda 2,2 idi.

Holding seviyesindeki net borç, çeyreksel bazda, %10 artış kaydetti ve 2,5 milyar TL’ye yükseldi. 1Ç20 sonuçlarına göre Anadolu Grubu Holding’in net aktif değeri iskontosunu %42 olarak hesaplıyoruz ve ayrıca şirketin halka açık iştirakleri ve net borcuna göre de %23 iskontolu işlem gördüğünü hesaplıyoruz.

 

TACİRLER YATIRIM – Anadolu Grubu AGHOL Hisse Analiz 4Ç19 – 05.03.2020

Anadolu Grup Holding, 4Ç19 sonuçlarını 772 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket 4Ç18’de 268 milyon TL Kar açıklamıştı. 4Ç19’da Anadolu Grup Holding yatırım gelirleri kalemi altında 1,186 milyar TL tutarında bir defalığa mahsus edinilen işletmede önceden elde bulundurulan payların yeniden ölçüm kazancı kaydetmiş olup, net kar büyümesindeki ana etkendir. Konsolide gelirler, yıllık bazda, %118 büyürken, konsolide FAVÖK ise yıllık bazda %111 artış kaydetti ve 1,5 milyar TL olarak gerçekleşti. (UFRS-16 hariç olarak 1,25 milyar TL). Konsolide net borç 11,2 milyar TL (1,7 milyar Euro) olarak gerçekleşirken, net borç/FAVÖK rasyosu 1,9x olarak gerçekleşti. (2018: 2,8x) Holding bazındaki net borç ise çeyreksel bazda %32 artış kaydederek 2,232 milyar TL olarak gerçekleşti. Söz konusu artışın altında yatan ana neden %100 iştiraki konumunda bulunan Çelik Motor’un sermaye artırımına 320 milyon TL ile katılmasıdır.

ZİRAAT YATIRIM – Anadolu Grubu AGHOL Hisse Analiz 4Ç19 – 05.03.2020

Anadolu Grubu Holding (AGHOL, Sınırlı Pozitif): Holding 2019 yılının son çeyreğinde 771,7mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmiştir. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde 268,2mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti. Satış gelirleri son çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre, Migros’un Mayıs ayından itibaren konsolide edilmesinin de katkısıyla %119 oranında artarak 12,8milyar TL’ye yükselirken, brüt karı da %108,8 oranında artarak 3,4 milyar TL’ye yükselmiştir. Diğer taraftan Holding’in diğer faaliyetlerden gelirlerin 200,9mn TL’den 4Ç2019’da 96,5mn TL’ye gerilemesinin ve iştiraklerden 4Ç2018’deki 256,5mn TL’lik gelire karşın 4Ç2019’da 85,6mn TL gider kaydedilmesinin etkisiyle faaliyet karı ise  %55,4 oranında azalarak 194,8mn TL’ye gerilemiştir. Yatırım faaliyetlerinden 1,3 milyar TL gelir kaydedilirken, finansman tarafında 920,6mn TL gider kaydedilmiş ve vergi öncesi kar 603,5mn TL olmuştur. 56mn TL’lik vergi gideri sonrasında net dönem karı 547,5mn TL olurken, 224,2mn TL’lik azınlık payı zararı düşüldüğünde ana ortaklık payı net dönem karı 771,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Son çeyrekteki kar rakamıyla birlikte Holding 2019 yılını 543,8mn TL ana ortaklık net dönem karı ile kapamıştır. Holding 2018 yılında 1.168,2mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmişti.

 

Anadolu Grubu Holding Haber ve Söylentiler Hakkında Açıklama Yaptı – 04.02.2020

Anadolu Restoran İşletmeleri Ltd. Şti. (“McDonald’s”, “Anadolu Restoran”) sermayesinin %100’ünü temsil eden hisselerinin Birlesik Holding Limited (“Alıcı”) şirketine satışının yapılması ile ilgili resmi ve kurumsal açıklamalarımıza rağmen, bir kısım internet ve sosyal medya platformlarında bu işlem ile ilgili olarak Alıcı’nın kimliği, satış bedeli ve satış nedenine dair, bilgiye dayanmayan, spekülatif ve gerçeklerle ilgisiz bir kısım haber ve paylaşımlar yapıldığı görülerek işbu açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.
AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. (“Anadolu Grubu”) olarak faaliyetlerimizde stratejik opsiyonları devamlı değerlendiren bakış açısıyla verimli ve etkin bir portföy yönetimi anlayışı çerçevesinde portföyümüzdeki varlıkların en verimli şekilde değerlendirilmesine yönelik planlar yürütmekteyiz.

Bu kapsamda, konu ile ilgili 06.05.2019 tarihli ilk özel durum açıklamamızın devamı olarak, 30.01.2020 tarihli özel durum açıklamamız ile Anadolu Restoran sermayesinin %100’ünü temsil eden hisselerinin Alıcı’ya satışının yapılması için hisse devir sözleşmesi imzalandığı ve 31.01.2020 tarihli ek özel durum açıklamamız ile de hisse devir sözleşmesinde Alıcı taraf olarak belirtilen Birlesik Holding Limited’in, McDonald’s Corporation’ın uzun yıllardır başarılı bir şekilde faaliyet gösteren mevcut bir franchise işletmecisi tarafından İrlanda’da (Türkiye’de McDonald’s franchise işletmecisi olmak maksadıyla) yeni kurulan bir şirket olduğu ve bu Alıcı ile yapılan devir işleminin McDonald’s Corporation tarafından onaylandığı Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirilmiştir.

Mevzuat gereği Anadolu Grubu tarafından Alıcı’nın kimliği, satış bedeli ve satış nedeni hakkında bilgiler Sermaye Piyasası Kurumu’na; Alıcı tarafından ise, Rekabet Kurumu’na yine Alıcı’nın kimliği, taraflar arasındaki hisse devir sözleşmesi ve gerekli diğer bilgiler sunulmuştur. Bununla birlikte resmi kurum ve kuruluşların işlemle ilgili incelemeleri devam ettiğinden ve tarafı olduğumuz hisse devir sözleşmesinin hükümleri çerçevesinde, satıcı taraf sıfatıyla Anadolu Grubu olarak bu aşamada daha detaylı bilgiler verilememektedir.
Yine 30.01.2020 tarihli özel durum açıklamamızda belirttiğimiz hisse devir sözleşmesine konu satış bedeli, bu tip işlemlerde genel kabul görmüş değerleme yöntemleri çerçevesinde hesaplanan adil piyasa değeri seviyesinde olmak üzere, taraflar arasında karşılıklı müzakere yoluyla belirlenmiştir.

Bir kısım internet ve sosyal medya platformlarında bu işlem ile ilgili olarak Alıcı’nın kimliği, satış bedeli ve satış nedenine dair bilgiye dayanmayan, spekülatif ve gerçeklerle ilgisiz bir kısım haber ve paylaşımların aksine Alıcı, Anadolu Grubu ile bağlantısız, tamamen yabancı yatırımcı statüsünde, Anadolu Grubu dışı bir şirket olup nihai hissedarları da Anadolu Grubu çalışanları, hissedarları veya üst düzey yöneticileri değildir.

Köklü ve saygın bir geçmişe sahip olan Anadolu Grubu’nun yukarıda belirtilen haber ve paylaşımlarda iddia edilen türden iş ve işlemlerin içinde yer alması mümkün olmayıp, bu nitelikte haber ve paylaşım yapanlara karşı gerekli hukuki yollara başvurulacaktır.

 

OYAK YATIRIM – Anadolu Grubu AGHOL Hisse Yorum – 31.01.2020

Anadolu Grubu Anadolu Restoran’daki (Mc Donald’s) %100 hissesini Birleşik Holding’e 280.7mn TL hisse değeri üzerinden hisse devir sözleşmesi imzaladı. Hisse devri, resmi makam ve kurumlardan izinlerin alınması sonrasında tamamlanacak olup, 2020 yılı ilk çeyreği içerisinde sonuçlandırılması öngörülüyor. Şirket bu işlemden 222.4mn TL bir defaya mahsus kar yazacak. Hesaplamamıza göre işlem çarpanı olan 6x 2020 FD/FAVÖK beklentilerimizle uyumludur.

TACİRLER YATIRIM – Anadolu Grubu AGHOL Hisse Yorum – 31.01.2020

Şirketten gelen açıklamada, Anadolu Restoran (McDonald’s) sermayesinin %100’ünü temsil eden hisselerini Birlesik Holding Limited şirketine satışının yapılması için hisse devir sözleşmesi imzalandığı bildirildi. Hisse devri, resmi makam ve kurumlardan izinlerin alınması sonrasında tamamlanacak olup, 2020 yılı ilk çeyreği içerisinde sonuçlandırılması öngörülmektedir. Söz konusu hisse devir sözleşmesine göre, Anadolu Restoran’ın hisse değeri 280.739.431 TL olarak belirlenmiştir. Rekabet Kurumu onayı sonrasında hisse devri yapılacak olup, kamuoyu ile paylaşılacaktır. Söz konusu satış işleminde geçerli olan FD/FAVÖK çarpanı 7,9 olup, FD/Satış çarpanı ise 0,35’dir. Dünkü kapanış fiyatına göre Anadolu Grubu Holding, net aktif değerine göre %42 iskontolu işlem görmektedir.

 

OYAK YATIRIM – AGHOL Hisse Yorum – 20.01.2020

Cuma akşamki KAP açıklamasına göre AGHOL hissedarlarının bir bölümü 13.25mn’luk hisselerini (toplam şirket sermayesinin %5.4’ü) “Borsada İşlem Görebilir” statüye dönüştürmek üzere Merkezi Kayıt Kurumu’na başvuru sürecinin başlatıldığını ve bu payların kısa ve orta vadede 3. kişilere satılması niyetinin söz konusu olmadığını ve anılan payların kurucusu/ortakları olacakları bir sermaye şirketine ayni sermaye olarak konulmasının planlandığını bildirmiştir.

 

OYAK YATIRIM – Anadolu Grubu AGHOL Hisse Yorum – 05.12.2019

Tayvanlı JS Power Türkiye’de elektrikli araç bataryası üretimi için Zorlu Enerji ve Anadolu Grubu ile görüşüyor. Olası bir yatırımın büyüklüğü ile ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmamış olsa da haberin Zorlu Enerji ve Anadolu Grubu Holding hisselerini olumlu yönde etkileyebileceğini düşünüyoruz.

OYAK YATIRIM – Anadolu Grubu AGHOL Hisse Yorum – 26.11.2019

Anadolu Grubu Holding %100 bağlı ortaklığı Çelik Motor’un sermaye artırımı için 320mn TL nakit ödenmesine karar verdi. Holdingin 3. Çeyrek sonu itibarı ile 1.69 milyar TL net borç pozisyonu bulunmaktaydı. Haberin nakit çıkışı nedeniyle Anadolu Grubu hisselerinde baskı yapabileceğini düşünüyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Anadolu Grubu AGHOL Hisse Yorum – 26.11.2019

Anadolu Grubu Holding – Holding’in %100 iştiraki olan Çelik Motor ödenmiş sermayesini 32 milyon TL’den 352 milyon TL’ye yükseltecek. 30 Eylül 2019 tarihi itibariyle, Çelik Motor’un net borcu 1,421 milyon TL olup, net borç/FAVÖK rasyosu 5,6 idi. Dünkü kapanış fiyatlarına göre, Anadolu Grubu Holding net aktif değerine göre %45 iskontolu işlem görmektedir.

Anadolu Grubu Holding Çelik Motor A.Ş.’de Sermaye Artışına dair Açıklama Yaptı – 25.11.2019

Şirketimizin 25.11.2019 tarihli yönetim kurulu kararı ile %100 oranında bağlı ortaklığımız Çelik Motor Ticaret A.Ş.’nin 25.11.2019 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararı ile onaylanmış olan 32.000.000 TL’lik sermayesinin 352.000.000 TL’ye çıkartılmasına ilişkin olarak, nakden arttırılan 320.000.000 TL’lik tutarın tamamına Şirketimiz tarafından katılınmasına karar verilmiştir.

 

TACİRLER YATIRIM – Anadolu Grubu AGHOL Hisse Analiz 3Ç19 – 08.11.2019

Anadolu Grup Holding – 3Ç19 sonuçlarını 243 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket 3Ç18’de 779 milyon TL zarar açıklamıştı. UFRS-16 etkisi hariç bırakıldığında Anadolu Grup Holding’in 3Ç19 net karı 272 milyon TL olarak kaydedilmektedir. Anadolu Efes ve Migros’taki yüksek karlılık Anadolu Grup Holding’in net karındaki artışın ana sebepleridir. Konsolide gelirler, yıllık bazda, %91 büyürken, konsolide FAVÖK ise yıllık bazda %70 artış kaydetti ve 2,3 milyar TL olarak gerçekleşti. (UFRS-16 hariç olarak 2 milyar TL). Konsolide net borç 11,5 milyar TL (1,87 milyar Euro) olarak gerçekleşirken, 6A19 itibariyle 13,3 milyar TL (2,03 milyar Euro) idi. Holding bazındaki net borç ise çeyreksel bazda hafif artış kaydederek 1,688 milyar TL olarak gerçekleşti. 9A19 finansalları ve dünkü kapanış fiyatları baz alınarak hesapladığımız net aktif değerine göre Anadolu Grup Holding %43 iskontolu işlem görmektedir.

ZİRAAT YATIRIM – Anadolu Grubu AGHOL Hisse Analiz 3Ç19 – 08.11.2019

AG Anadolu Grubu Holding (AGHOL, Pozitif): Holding 2019 yılının üçüncü çeyreğinde 243,4mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmiştir. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde kurlardaki yüksek artış kaynaklı 778,5mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmişti. Satış gelirleri üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre, Migros’un Mayıs ayından itibaren konsolide edilmesinin de katkısıyla %91,4 oranında artarak 14,7milyar TL’ye yükselirken, brüt karı da %81,8 oranında artarak 4,8 milyar TL’ye yükselmiştir. Holding’in faaliyet karı da 3Ç2018’deki 378mn TL’den 3Ç2019’da 1,4 milyar TL’ye yükselmiştir. Yatırım faaliyetlerinden 314mn TL gelir kaydedilirken, finansman gideri 1.079mn TL’den 529,6mn TL’ye gerilemiş ve vergi öncesi kar 1,211mn TL olmuştur. 240mn TL’lik vergi gideri sonrasında net dönem karı 970,8mn TL olurken, 727,5mn TL’lik azınlık payı düşüldüğünde ana ortaklık payı net dönem karı 243,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. Üçüncü çeyrekteki kar rakamına karşın Holding ilk dokuz ayda 227,8mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmiştir. Holding bir önceki yılın aynı döneminde 1.436mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmişti.

 

VAKIF YATIRIM – AGHOL Hisse Analiz 2Ç19 – 20.08.2019

(=) Anadolu Grubu Holding (AGHOL): Şirket 2Ç19’da yıllık bazda %76 düşüşle 70,6 mn TL net zarar açıkladı. Geçen yılın aynı dönemine göre net zararda yaşanan düşüşte, ciro ve operasyonel kâr seviyesinde gerçekleşen büyüme etkili oldu. Yorum: Şirket hisselerinin endekse göre son 1 ve 3 aylık dönemlerde sırasıyla %27 ve %18,7 pozitif ayrışmasını göz önünde bulundurarak sonuçların hisse fiyatına etkisinin “nötr” olmasını bekliyoruz.

TACİRLER YATIRIM – AGHOL Hisse Analiz 2Ç19 – 20.08.2019

AG Anadolu Grubu Holding – 2Ç19 sonuçlarını 70.6 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde de, 295.5 milyon TL zarar açıklamıştı. Konsolide net satışlar 12,359 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %88 arttı. Şirket, 2Ç19’de 1,998 milyon TL konsolide FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %83 artış gösterdi. konsolide FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 42 baz puan azalarak %16.2 oldu. Şirketin konsolide net borcu çeyreksel bazda yüzde %46 artarak 17,281 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 4.0 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.8 olarak kaydedilmiştir.

 

ZİRAAT YATIRIM – Anadolu Holding AGHOL Hisse Analiz 1Ç19 – 13.05.2019

Anadolu Grubu Holding (AGHOL, Sınırlı Negatif): Holding’in 1Ç2019’daki ana ortaklık net dönem zararı 400,6mn TL olmuştur. Geçen sene aynı dönemdeki ana ortaklık net dönem zararı 362,4mn TL idi. Holding’in satış gelirleri ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %38,2 oranında artarak 5.347mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %45,4 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %21,8 oranında artarak 1.440,2mn TL olarak gerçekleşmiştir. Holding’in operasyonel giderleri aynı dönemde %40 oranında artmış ve 1426,7mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden 29,5mn TL gelir iştiraklerden 152,4mn TL gider kaydedilmesinin ardından 109,4mn TL net faaliyet zararı kaydedilmiştir. Finansman gideri 1Ç2018’deki 461mn TL’den 1Ç2019’da 501,6mn TL’ye yükselmiştir. Tüm bunların etkisiyle vergi öncesi net zarar 617,5mn TL seviyesinde gerçekleşirken, 50mn TL’lik vergi gideri ardından, net dönem zararı 667,5mn TL olurken, ana ortaklık payına düşen net dönem zararı ise 400,6mn TL olarak gerçekleşmiştir.

TACİRLER YATIRIM – Anadolu Holding AGHOL Hisse Analiz 1Ç19 – 13.05.2019

Anadolu Groubu Holding 1Ç19 sonuçlarını 401 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 362 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 5,347 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %38 arttı. Şirket, 1Ç19’de 520 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %18 büyüme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 170 baz puan daralarak %9.7 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %14 artarak 11,803 milyon TL olarak gerçekleşti.

 

Anadolu Holding Grubu, Anadolu Restoran İşletmeleri Ltd.Şti. ile ilgili stratejik alternatiflerin araştırılmasına yönelik yetki verilmesi hakkında açıklama yaptı – 06.05.2019

Şirketimiz portföyündeki varlıkların en verimli şekilde değerlendirilmesine yönelik stratejisi çerçevesinde, bağlı ortaklıklarımızdan Anadolu Restoran İşletmeleri Ltd. Şti. (McDonald’s) ile ilgili olarak stratejik alternatifleri araştırmak ve bu amaçla gerektiğinde üçüncü kişiler ile görüşmeler yapmak üzere bir yatırım bankası veya aracı kurumun yetkilendirilmesine karar verilmiştir. Konu ile ilgili gelişmeler olduğunda kamuoyu bilgilendirilecektir.

 

OYAK YATIRIM – Anadolu Grubu AGHOL Hisse Analiz 4Ç18 – 08.03.2019

Anadolu Grubu Holding 4. Çeyrekte 283mn TL net kar açıkladı. Geçen sene aynı dönemde 362mn TL net zarar açıklanmıştı. Proforma FAVÖK Migros’un faaliyet karlılığındaki iyileşme ile geçen seneye göre %22 arttı. Net kar ise olumlu kur etkisiyle Migros ile beraber bira ve hafif içecek segmentlerdindeki iyileşmeden pozitif etkilendi. Şirketin proforma net borç/FAVÖK oranı 2.8’e düştü. Holdinge mahsus net borcu da 1.5 milyar TL seviyesinde kaldı. Şirket ayrıca %0.7 temettü verimini ifade eden hisse başına 0.10 TL brüt temette ödenmesine karar verdi.

TACİRLER YATIRIM – Anadolu Grubu AGHOL Hisse Analiz 4Ç18 – 08.03.2019

Anadolu Grubu 4Ç18’de 283 milyon TL net kar açıkladı. 4Ç17’de şirket 362 milyon TL net zarar açıklamıştı. Şirket proforma bazda (2017 rakamlarına ABI Rusya ve Ukrayan dahil edilerek) %24 ciro büyümesi gerçekleştirdi ve net satışları 5.843 milyon TL’ye yükseldi. Bira ve gazlı içecek kategorilerinde yüksek ciro büyümesi elde edilirken otomotiv bölümü sadece %2 yıllık ciro büyümesi gösterdi. Konsolide FAVÖK %6 artışla 689 milyon TL2’ye ulaştı. Otomotiv segmentinde 300 baz puan marj iyileşmesi gazlı içecekteki marj daralmasını dengeledi. Migros tam konsolidasyonla konsolide edilseydi FAVÖK’teki büyüme %21 yıllık olarak gerçekleşecekti. Bilindiği üzere Migros özkaynak yöntemiyle konsolide edilirken Haziran 2019’a kadar tam konsolidasyona tabi olacaktır. Ayrıca Migros ve Anadolu Efes’te 4Ç18’de görülen kur farkı gelirleri Anadolu Grubu’nun da kur farkı geliri elde etmesine ve net karında iyileşmeye neden oldu. Anadolu Grubu’nun net borcu çeyreksel bazda %14, 10 milyar TL seviyesinde gerilerken, net borç/FAVÖK rasyosu 2.8 seviyesinde gerçekleşti.

Anadolu Grubu’nun yönetim kurulu hisse başına 0,1026549 TL brüt nakit temettünün dağıtımı hususunda teklifte bulunacak, temettü verimi %0,8’dir.

ZİRAAT YATIRIM – Anadolu Grubu AGHOL Hisse Analiz 4Ç18 – 08.03.2019

AG Anadolu Grubu Holding (AGHOL, Nötr): Holding 2018 yılının son çeyreğinde 282,8mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde Holding 437,5mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmişti. Satış gelirleri son çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %23 oranında artan Holding’in FAVÖK’ü ise %22 oranında artarak 1 milyar TL olmuştur. Son çeyrek kar rakamına rağmen Holding 2018 yılını 1.114mn TL ana ortaklık net dönem zararı ile kapamıştır. 2017 yılı Holding ana ortaklık net dönem zararı ise 130,1mn TL idi.

 

Anadolu Grubu Holding’den Birleşme Sözleşmesi’nin imzalanması hakkında açıklama – 28.01.2019

Anadolu Grubu Holding, Anadolu Termik Santralleri Elektrik Üretim A.Ş. ile Birleşme Sözleşmesi’nin imzalanması hakkında KAP’a açıklama yaptı. Açıklamada yer alan bilgiler şu şekildedir:

Şirketimizin gayrifaal durumdaki bağlı ortaklığı Anadolu Termik Santralleri Elektrik Üretim A.Ş’in %100’üne sahip olması sebebiyle; Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 155. maddesinde ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19 ve 20. maddelerinde düzenlenen kolaylaştırılmış birleşme hükümleri uyarınca düzenlenen devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin Birleşme Sözleşmesi imzalanmıştır.

Devralınan Şirket
Borsa’da İşlem Gören/Borsa’da İşlem Görmeyen
Pay Değişim Oranı
Ortaklarına Verilecek Pay Grubu
Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
Anadolu Termik Santralleri Elektrik Üretim A.Ş.
Borsa’da İşlem Görmeyen
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye
Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Ulaşılacak Sermaye
Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, AGHOL, TRAYAZIC91Q6
194.827.614,36
194.827.614,36
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREYAZI00017
48.706.903,6
48.706.903,6
Mevcut Sermaye
Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM
243.534.517,96 TL
0 TL
0 TL
243.534.517,96 TL

 

OYAK YATIRIM – Anadolu Holding AGHOL Hisse Haber – 07.12.2018

AGHOL: Yönetim Kurulu eski üyesi Mehmet Nuri Yazıcı borsada işlem görmeyen statüde 1 milyon hissenin borsada satışa konu edilebilmesi için MKK’ya başvurdu. Haberin AGHOL hisselerinde bugün bir miktar baskı yaratabileceğini düşünüyoruz. AGHOL’un son 3 aylık günlük ortalama işlem hacmi 2.3 milyon TL’dir.

ZİRAAT YATIRIM – Anadolu Holding AGHOL Hisse Haber – 07.12.2018

AG Anadolu Grubu Holding (AGHOL, Sınırlı Negatif): Yatırımcı Mehmet Nuri Yazıcı Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde 1mn TL nominal tutarlı AG Anadolu Grubu Holding A.S pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu’na başvurdu.

 

AK YATIRIM – Anadolu Holding AGHOL Hisse Analiz – 03.12.2018

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum pet şişe, metal şişe, cam şişe, karton ve plastik kapların toplanması ve geri dönüştürülmesine ilişkin bir yasal düzenleme üzerinde çalıştıklarını belirtti. Buna göre ürünlerini bu kaplarda piyasaya süren firmaların kap başına Bakanlığa bir ücret yatırmaları söz konusu olabilir. Böyle bir düzenleme Anadolu Efes AEFES ve Coca Cola İçecek’de CCOLA maliyet artışına yol açabilir. Haber Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca plastik alışveriş poşetlerinin 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren ücretli olmasına ilişkin yapılan düzenlemenin ardından gündeme geldi.

 

Anadolu Grubu Holding Gayrimenkul Satışı ile İlgili Açıklama Yaptı – 20.11.2018

Şirketimize ait İstanbul İli, Şişli İlçesi, Harbiye Mahallesi, 95 pafta, 1759 Adada kayıtlı taşınmaz (Alternatifbank A.Ş. eski genel müdürlük binası) 19.11.2018 tarihinde 62.000.000 TL peşin satış bedeli karşılığı Karadeniz Örme Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi’ne satılmıştır. Sözkonusu gayrimenkulün satışından elde edilecen kazancın şirketimiz finansal borçlarını azaltma stratejisine uygun olarak kullanılması planlanmaktadır.

 

Anadolu Grubu Holding, Bağlı Ortaklığı Anadolu Kafkasya Enerji Yatırımları’ndan Hisse Satışı Yapacağını Açıkladı – 16.11.2018

Bağlı ortaklıklarımızdan Anadolu Kafkasya Enerji Yatırımları A.Ş. (Anadolu Kafkasya)’de sahip olduğumuz hisselerin %13,51 lik kısmının sözkonusu şirketteki mevcut ortağımız Paravani Energy B.V. (Paravani Energy)’ye toplam 10 milyon dolar bedel ile satışı konusunda 14.11.2018 tarihinde bir pay devir sözleşmesi imzalanmıştır. Sözkonusu satış işlemi 21.12.2018 tarihinde bedelin nakden ve defeaten tahsil edilmesi suretiyle gerçekleştirilecektir. Taraflar ayrıca 2019 yılı sonuna kadar %14,19 oranındaki bir kısmın daha 10,5 milyon dolar bedelle satışı hususunda da mutabakata varmışlardır. Sözkonusu satışlar neticesinde şirketimizin Anadolu Kafkasya’daki iştirak oranı %89,19’dan %61,49’a inecektir.

Aynı zamanda, Anadolu Kafkasya ile Hollanda’da yerleşik ve Paravani Energy’nin ilişkili tarafı olan Ricoti Energy B.V. (Ricoti), Ricoti’nin bağlı ortaklığı olan Gürcistan’da yerleşik TABA L.L.C. (TABA)’nin %50 payının Anadolu Kafkasya tarafından satın alınması konusunda mutabakata varmışlardır. TABA’nın Gürcistan’da 20 MW’lık bir rüzgar santrali kurma projesi bulunmaktadır.