Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Anadolu Grubu...

Anadolu Grubu Holding AGHOL Hisse Analiz ve Yorumları

Anadolu Grubu Holding AGHOL hisse senedi ile ilgili tüm güncel analiz, haber, rapor ve yorumları aşağıda bulabilirsiniz. Kurum ve uzmanların AGHOL ile ilgili çıkmış tüm hisse analiz ve yorumlarını, hisseye ait haber,veri ve raporları bu sayfadan takip edebilirsiniz. Şirketin adı 2018 yılı itibari ile değişmiştir. Holding’in önceki adı Yazıcılar Holding ve kısaltması YAZIC, birleşme sonrası ismi Anadolu Grubu Holding kısaltması AGHOL olarak geçmektedir.

İŞ YATIRIM – Anadolu Grubu AGHOL Hisse Analiz 4Ç18 – 08.03.2019

Kapanış (TL) : 13.41 – Hedef Fiyat (TL) : 28 – Piyasa Deg.(TL) : 3266 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.69 AGHOL TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 108.8

AGHOL 4Ç18 finansal sonuçları:
We continue to keep the name on our most recommend stock list on the back of deep discount and ongoing deleveraging process in all group companies. Anadolu Grubu Holding 4Ç18’de 283mn TL net kar açıkladı. Kıyaslama yapmak için herhangi bir tahmin bulunmazken geçtiğimiz yıl aynı çeyrek 438mn TL zarar açıklanmıştı. Yıllık bazdaki iyileşme büyük ölçüde TL’nin dolar ve euroya karşı çeyrek içerisinde değer kazanmasından kaynaklandı. Holding’in değerlemesinin %95’inden fazlasını oluşturan halka açık iştiraklerin ve en büyük halka açık olmayan iştiraki Çelik Motor’un sonuçlarını daha önce açıklamış olması nedeni ile sonuçların hisse fiyatı üzerinde önemli bir hareket yaratmasını beklemiyoruz.Holding 25mn TL nakit temettü dağıtma kararı aldı. Hissebaşı brüt 0.1026549TL’ye, temettü verimi ise yaklaşık %0.8’e denk gelmektedir. 14 Haziran temettü ödeme tarihi olarak belirlendi.

Holding’i iskontosunun son dönemde çok genişlemiş olması ve tüm iştiraklerinde devam eden borçluluğu azaltma stratejisi nedeni ile en çok önerdiğimiz hisseler listesinde tutmaya devam ediyoruz. Holding’in net borcu hem TL’nin 4Ç18’de değer kazanması hemde borçluluğu azaltmak için atılan adımların sayesinde 3Ç18’deki 15.4 milyar TL seviyesinden yıl sonu itibari ile 13.1 milyar TL’ye gerilerken, net borç FAVÖK rasyosu 3.6’ten 2.8x’e iyileşti.

OYAK YATIRIM – Anadolu Grubu AGHOL Hisse Analiz 4Ç18 – 08.03.2019

Anadolu Grubu Holding 4. Çeyrekte 283mn TL net kar açıkladı. Geçen sene aynı dönemde 362mn TL net zarar açıklanmıştı. Proforma FAVÖK Migros’un faaliyet karlılığındaki iyileşme ile geçen seneye göre %22 arttı. Net kar ise olumlu kur etkisiyle Migros ile beraber bira ve hafif içecek segmentlerdindeki iyileşmeden pozitif etkilendi. Şirketin proforma net borç/FAVÖK oranı 2.8’e düştü. Holdinge mahsus net borcu da 1.5 milyar TL seviyesinde kaldı. Şirket ayrıca %0.7 temettü verimini ifade eden hisse başına 0.10 TL brüt temette ödenmesine karar verdi.

TACİRLER YATIRIM – Anadolu Grubu AGHOL Hisse Analiz 4Ç18 – 08.03.2019

Anadolu Grubu 4Ç18’de 283 milyon TL net kar açıkladı. 4Ç17’de şirket 362 milyon TL net zarar açıklamıştı. Şirket proforma bazda (2017 rakamlarına ABI Rusya ve Ukrayan dahil edilerek) %24 ciro büyümesi gerçekleştirdi ve net satışları 5.843 milyon TL’ye yükseldi. Bira ve gazlı içecek kategorilerinde yüksek ciro büyümesi elde edilirken otomotiv bölümü sadece %2 yıllık ciro büyümesi gösterdi. Konsolide FAVÖK %6 artışla 689 milyon TL2’ye ulaştı. Otomotiv segmentinde 300 baz puan marj iyileşmesi gazlı içecekteki marj daralmasını dengeledi. Migros tam konsolidasyonla konsolide edilseydi FAVÖK’teki büyüme %21 yıllık olarak gerçekleşecekti. Bilindiği üzere Migros özkaynak yöntemiyle konsolide edilirken Haziran 2019’a kadar tam konsolidasyona tabi olacaktır. Ayrıca Migros ve Anadolu Efes’te 4Ç18’de görülen kur farkı gelirleri Anadolu Grubu’nun da kur farkı geliri elde etmesine ve net karında iyileşmeye neden oldu. Anadolu Grubu’nun net borcu çeyreksel bazda %14, 10 milyar TL seviyesinde gerilerken, net borç/FAVÖK rasyosu 2.8 seviyesinde gerçekleşti.

Anadolu Grubu’nun yönetim kurulu hisse başına 0,1026549 TL brüt nakit temettünün dağıtımı hususunda teklifte bulunacak, temettü verimi %0,8’dir.

ZİRAAT YATIRIM – Anadolu Grubu AGHOL Hisse Analiz 4Ç18 – 08.03.2019

AG Anadolu Grubu Holding (AGHOL, Nötr): Holding 2018 yılının son çeyreğinde 282,8mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde Holding 437,5mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmişti. Satış gelirleri son çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %23 oranında artan Holding’in FAVÖK’ü ise %22 oranında artarak 1 milyar TL olmuştur. Son çeyrek kar rakamına rağmen Holding 2018 yılını 1.114mn TL ana ortaklık net dönem zararı ile kapamıştır. 2017 yılı Holding ana ortaklık net dönem zararı ise 130,1mn TL idi.

 

Anadolu Grubu Holding’den Birleşme Sözleşmesi’nin imzalanması hakkında açıklama – 28.01.2019

Anadolu Grubu Holding, Anadolu Termik Santralleri Elektrik Üretim A.Ş. ile Birleşme Sözleşmesi’nin imzalanması hakkında KAP’a açıklama yaptı. Açıklamada yer alan bilgiler şu şekildedir:

Şirketimizin gayrifaal durumdaki bağlı ortaklığı Anadolu Termik Santralleri Elektrik Üretim A.Ş’in %100’üne sahip olması sebebiyle; Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 155. maddesinde ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19 ve 20. maddelerinde düzenlenen kolaylaştırılmış birleşme hükümleri uyarınca düzenlenen devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin Birleşme Sözleşmesi imzalanmıştır.

Devralınan Şirket
Borsa’da İşlem Gören/Borsa’da İşlem Görmeyen
Pay Değişim Oranı
Ortaklarına Verilecek Pay Grubu
Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
Anadolu Termik Santralleri Elektrik Üretim A.Ş.
Borsa’da İşlem Görmeyen
 
 
 
 
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye
Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Ulaşılacak Sermaye
Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, AGHOL, TRAYAZIC91Q6
194.827.614,36
 
194.827.614,36
 
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREYAZI00017
48.706.903,6
 
48.706.903,6
 
 
Mevcut Sermaye
Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM
243.534.517,96 TL
0 TL
0 TL
243.534.517,96 TL

İŞ YATIRIM – Anadolu Holding AGHOL Hisse Haber – 17.12.2018

Kapanış (TL) : 10.54 – Hedef Fiyat (TL) : 28 – Piyasa Deg.(TL) : 2567 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.38 AGHOL TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 165.65

Mey İçki’nin Anadolu Grubu tarafından muhtemel satın alınması. Finans Gündem’in kulis haberine göre İngiliz alkol devi Diageo, Türk alkollü içki üreticisi Mey İçki’yi Anadolu Grubuna (AGHOL) satmayı planlıyor. Hatırlanacağı üzere Diageo, Mey İçki’yi 2011 yılında 1,5 milyon avro bedel ile satın almıştı.

Mey İçki’nin muhtemel satın alınması grup şirketi Anadolu Efes’i, belirli operasyonel sinerjiler yaratılması açısından pozitif etkileyebilecek olsa da, Anadolu Grubu’nun borçluluğu düşüldüğünde, satın almanın finansmanın mevcut durumda zor olabileceğini düşünüyoruz.

Mey İçkinin ürün portföyü Yeni Rakı, Tekirdağ Rakısı, İstanblue ve Binboa votkaları, Kayra, Terra ve Buzbağ şarapları gibi markalardan oluşuyor.

 

OYAK YATIRIM – Anadolu Holding AGHOL Hisse Haber – 07.12.2018

AGHOL: Yönetim Kurulu eski üyesi Mehmet Nuri Yazıcı borsada işlem görmeyen statüde 1 milyon hissenin borsada satışa konu edilebilmesi için MKK’ya başvurdu. Haberin AGHOL hisselerinde bugün bir miktar baskı yaratabileceğini düşünüyoruz. AGHOL’un son 3 aylık günlük ortalama işlem hacmi 2.3 milyon TL’dir.

ZİRAAT YATIRIM – Anadolu Holding AGHOL Hisse Haber – 07.12.2018

AG Anadolu Grubu Holding (AGHOL, Sınırlı Negatif): Yatırımcı Mehmet Nuri Yazıcı Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde 1mn TL nominal tutarlı AG Anadolu Grubu Holding A.S pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu’na başvurdu.

 

AK YATIRIM – Anadolu Holding AGHOL Hisse Analiz – 03.12.2018

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum pet şişe, metal şişe, cam şişe, karton ve plastik kapların toplanması ve geri dönüştürülmesine ilişkin bir yasal düzenleme üzerinde çalıştıklarını belirtti. Buna göre ürünlerini bu kaplarda piyasaya süren firmaların kap başına Bakanlığa bir ücret yatırmaları söz konusu olabilir. Böyle bir düzenleme Anadolu Efes AEFES ve Coca Cola İçecek’de CCOLA maliyet artışına yol açabilir. Haber Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca plastik alışveriş poşetlerinin 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren ücretli olmasına ilişkin yapılan düzenlemenin ardından gündeme geldi.

 

Anadolu Grubu Holding Gayrimenkul Satışı ile İlgili Açıklama Yaptı – 20.11.2018

Şirketimize ait İstanbul İli, Şişli İlçesi, Harbiye Mahallesi, 95 pafta, 1759 Adada kayıtlı taşınmaz (Alternatifbank A.Ş. eski genel müdürlük binası) 19.11.2018 tarihinde 62.000.000 TL peşin satış bedeli karşılığı Karadeniz Örme Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi’ne satılmıştır. Sözkonusu gayrimenkulün satışından elde edilecen kazancın şirketimiz finansal borçlarını azaltma stratejisine uygun olarak kullanılması planlanmaktadır.

 

Anadolu Grubu Holding, Bağlı Ortaklığı Anadolu Kafkasya Enerji Yatırımları’ndan Hisse Satışı Yapacağını Açıkladı – 16.11.2018

Bağlı ortaklıklarımızdan Anadolu Kafkasya Enerji Yatırımları A.Ş. (Anadolu Kafkasya)’de sahip olduğumuz hisselerin %13,51 lik kısmının sözkonusu şirketteki mevcut ortağımız Paravani Energy B.V. (Paravani Energy)’ye toplam 10 milyon dolar bedel ile satışı konusunda 14.11.2018 tarihinde bir pay devir sözleşmesi imzalanmıştır. Sözkonusu satış işlemi 21.12.2018 tarihinde bedelin nakden ve defeaten tahsil edilmesi suretiyle gerçekleştirilecektir. Taraflar ayrıca 2019 yılı sonuna kadar %14,19 oranındaki bir kısmın daha 10,5 milyon dolar bedelle satışı hususunda da mutabakata varmışlardır. Sözkonusu satışlar neticesinde şirketimizin Anadolu Kafkasya’daki iştirak oranı %89,19’dan %61,49’a inecektir.

Aynı zamanda, Anadolu Kafkasya ile Hollanda’da yerleşik ve Paravani Energy’nin ilişkili tarafı olan Ricoti Energy B.V. (Ricoti), Ricoti’nin bağlı ortaklığı olan Gürcistan’da yerleşik TABA L.L.C. (TABA)’nin %50 payının Anadolu Kafkasya tarafından satın alınması konusunda mutabakata varmışlardır. TABA’nın Gürcistan’da 20 MW’lık bir rüzgar santrali kurma projesi bulunmaktadır.

 

İŞ YATIRIM – Anadolu Holding AGHOL Hisse Analiz 3Ç18 – 09.11.2018

Kapanış (TL) : 12.2 – Hedef Fiyat (TL) : 28 – Piyasa Deg.(TL) : 2971 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.27 AGHOL TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 129.51

AGHOL 3Ç18 Finansal Sonuçları
Anadolu Grubu Holding 3Ç18 finansallarında 764mn TL net kar açıkladı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 32mn TL net zarar açıklanmıştı. Kıyaslama yapmak için herhangi bir tahmin bulunmuyor. Güçlü operasyonel karlılığa rağmen yıllık bazda zarardaki artış TL’nin değer kaybı nedeniyle oluşan kur farkı zararlarından kaynaklandı. Holding’in Net Aktif Değerinin %95’inden fazlasını oluşturan halka açık iştiraklerinin sonuçlarını daha önce açıklamış olmaları nedeni ile sonuçların hisse fiyatı üzerinde önemli bir hareket yaratmasını beklemiyoruz. Şirket’in konsolide gelirleri 7.81 milyar TL’ye ulaşırken yıllık proforma bazda %33.8 büyüme gösterdi. FAVÖK ise 1.4milyar TL’ye ulaşarak yıllık proforma bazda %33.1 büyüme gösterdi.

Operasyonel karlılıktaki büyüme ile birlikte bu çeyrek ile ilgili öne çıkan en önemli unsurun borçluluğun azalması olduğunu düşünüyoruz. Şirket’in proforma konsolide borcu (özsermaye yöntemi ile konsolide olan Migros dahil) 2.2 milyar euro seviyesine düştü. Geçtiğimiz çeyrek 2.6 milyar euro seviyesindeydi. Özellikle halka açık olmaya iştirakler arasında en yüksek borçluluğa sahip olan Çelik Motor’un araç parkının küçültülmesi sayesinde 3Ç18’de 380mn TL, 9A18’de ise 690mn nakit elde edilerek borçluluğun azaltılması dikkat çekici. Net Borç/FAVÖK rasyosu TL’nin ciddi değer kaybına rağmen yaklaşık 3.6x seviyesinde sabit kalmıştır.

OYAK YATIRIM – Anadolu Holding AGHOL Hisse Analiz 3Ç18 – 09.11.2018

Anadolu Grubu Holding 3. çeyrekte 764mn TL net zarar açıkladı. Herhangi bir piyasa beklentisi bulunmamaktadır. Proforma FAVÖK hafif içecek, perakende ve Migros faaliyetleri nedeniyle %29 artsa da Migros’un Euro borcundan dolayı yazılan kur farkı zararları nedeniyle ciddi bir net zarar rakamı oluştu.

TACİRLER YATIRIM – Anadolu Holding AGHOL Hisse Analiz 3Ç18 – 09.11.2018

Anadolu Grubu Holding 3Ç18’de 764 milyon TL zarar açıkladı. 3Ç17’de 32 milyon TL zarar açıklamıştı. Proforma bazda, AB InBev Rusya ve Ukrayna faaliyet rakamlarının 9A17 finansallarına dahil edilmesiyle ciro %34 artışla 7,8 milyar TL’ye, FAVÖK %33 artışla 1,4 milyar TL’ye yükseldi. Operasyonel iyileşmeye rağmen net zarar oluşması özellikle Migros tarafında gerçekleşen kur farkı giderlerinden kaynaklanıyor.

ZİRAAT YATIRIM – Anadolu Holding AGHOL Hisse Analiz 3Ç18 – 09.11.2018

AG Anadolu Grubu Holding (AGHOL, Sınırlı Negatif): Holding 2018 yılının 3. çeyreğinde 763,6mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde de 31,6mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmişti. Satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %49,8 oranında artan Holding’in brüt karı ise %55,6 oranında artarak 2.827mn TL’ye yükselmiştir. Operasyonel giderler aynı dönemde %62,5 oranında artarken, diğer faaliyetlerden 3Ç2017’de kaydedilen net 17,7mn TL’lik gelire karşın 3Ç2018’de net 87,2mn TL gider kaydedilmiştir. Buna ilaveten iştiraklerden özkaynak yöntemiyle elde edilen 3Ç2017’deki 47,8mn TL’lik gidere karşın 3Ç2018’de 440,5mn TL gider kaydedilmiş ve bu durum ana ortaklık zararı kaydedilmesinde önemli etken olmuştur. Tüm bunların etkisiyle holding 455mn TL faaliyet karı kaydetmiştir. Holding ayrıca yatırım faaliyetlerinden net 7mn TL gelir elde ederken, 1.079mn TL’de bu çeyrekte net finansman gideri kaydetmiştir. Şirketin 9 aylık ana ortaklık net dönem zararı 1.397mn TL olmuştur. Geçen sene aynı dönemdeki ana ortaklık net dönem karı 307mn TL idi.

 

İŞ YATIRIM – Anadolu Holding AGHOL Hisse Haber Yorum – 24.09.2018

(TL) : 17.89 – Hedef Fiyat (TL) : 33 – Piyasa Deg.(TL) : 4357 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.3 AGHOL TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 84.46

Anadolu Grubu Holding Migros’daki payını yeniden %50 seviyesine çıkardı
Anadolu Grubu Holding 21 Eylül tarihinde 100% oranında bağlı ortaklığı MH Perakendecilik üzerinden Migros’da ortalama yaklaşık 14.83 TL fiyatla yaklaşık 31.1 adet MGROS alış işlemi yaptı. Alımla birlikte Grup’un Migros’daki MGROS payı yeniden %50 seviyesine çıktı. Hatırlatmak gerekirse Migros ile Kipa’nın birleşme işlemi sonrası artırılan sermaye nedeni ile Grup’un Migros’daki payı %50 seviyesinden %49.16’ya gerilemişti. Haberin AGHOL ve MGROS hisseleri üzerinde önemli bir etki yaratmasını beklemiyoruz.

İŞ YATIRIM – Anadolu Holding AGHOL Hisse Analiz 2Ç18 – 16.08.2018

Kapanış (TL) : – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : ↔ YAZIC TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a

AGHOL 2Ç18 Finansal Sonuçları: Anadolu Grubu Holding 2Ç18 konsolide finansallarında 273mn TL net zarar açıkladı. Karşılaştırma yapmak için herhangi bir tahmin bulunmazken, geçtiğimiz yıl aynı dönem 30mn TL zarar açıklanmıştı. Karşılaştırılabilir olması için ABI Rusya ve ABI Ukrayna’nın operasyonlarının dahil edildiği proforma finansallarda ise geçen sene aynı dönem için 46mn TL zarar açıklandı. Holding’in operasyonel karı güçlü olmasına rağmen kur farkı giderleri zararın artmasının ana nedeni oldu. Şirket’in gelirleri yıllık bazda %40 artış göstererek 6.68 milyar TL’ye yükseldi.

2Ç18 gelirlerinin ABI Rusya ve ABI Ukrayna’nın etkisini içeriyor olması büyümeyi desteklemiştir. ABI operasyonlarının 2Ç17’ye dahil edildiği proforma rakamlar dikkate alındığında Holding’in konsolide gelir büyümesi %22.2’ye denk gelmektedir. Konsolide proforma FAVÖK ise yıllık bazda %27.5 artış göstererek 1.1 milyar TL’ye yükselmiştir. Holding’in Net Aktif Değerinin %95’ini oluşturan halka açık iştiraklerinin sonuçlarını daha önce açıklamış olmalarından dolayı önemli bir sürpriz içemeyen sonuçların hisse fiyatı üzerinde önemli bir hareket yaratmasını beklemiyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Anadolu Holding AGHOL Hisse Analiz 2Ç18 – 16.08.2018

Anadolu Grubu Holding – 2Ç18 sonuçlarını 273.5 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde de, 46 milyon TL zarar açıklamıştı. Satış gelirleri ile birlikte operasyonel kârlılıkta da yıllık bazda yüksek-yirmili artışlarına rağmen net karlılık, yabancı para borçlardan kaynaklanan nakit olmayan kur farkı giderlerinden olumsuz etkilenmektedir. Karşılaştırılabilir olması maksadıyla Bira Grubu 2017 rakamları ABI Rusya ve ABI Ukrayna’nın etkisini 1 Nisan itibariyle içerecek şekilde proforma bazda hazırlanmıştır. Net satışlar 11,056 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %20 yükseldi. Şirket, 2Ç18’de 1,360 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %31 yükseldi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 100 baz puan iyileşerek %12.3 oldu.

Şirketin konsolide net borcu çeyreksel bazda yüzde %14 yükselerek 10,962 milyon TL olarak gerçekleşti. Holding seviyesindeki net borç 229 milyon Avro olup, net borç/FAVÖK rasyosu 3.5x olarak gerçekleşmiştir. Öte yandan, iş modeli sonucu diğer segmentlere göre göreceli olarak yüksek borçluluğa sahip olan otomotiv segmenti hariç tutularak hesaplandığında proforma konsolide net borç/FAVÖK rasyosu 2,7x seviyesindedir. Anadolu Grubu Holding, dünkü kapanış fiyatı olan 18 TL’ye göre %42 net aktif iskontosu ile işlem görmektedir.

ZİRAAT YATIRIM – Anadolu Holding AGHOL Hisse Analiz 2Ç18 – 16.08.2018

AG Anadolu Grubu Holding (AGHOL, Negatif): Holding 2018 yılının ikinci çeyreğinde 273,5mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde de 30,2mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmişti. Satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %40,2 oranında artan Holding’in brüt karı ise %46,8 oranında artarak 2.442mn TL’ye yükselmiştir. Operasyonel giderler aynı dönemde %49,9 oranında artarken, diğer faaliyetlerden 2Ç2017’de kaydedilen net 2,1mn TL’lik gelire karşın 2Ç2018’de net 12,7mn TL gider kaydedilmiştir.

Buna ilaveten iştiraklerden özkaynak yöntemiyle elde edilen 2Ç2017’deki 65mn TL’lik gidere karşın 2Ç2018’de 185,1mn TL gider kaydedilmiş ve bu durum ana ortaklık zararı kaydedilmesinde önemli etken olmuştur. Tüm bunların etkisiyle holding 525,2mn TL faaliyet karı kaydetmiştir. Holding ayrıca yatırım faaliyetlerinden net 1,7mn TL gelir elde ederken, 578,3mn TL’de bu çeyrekte net finansman gideri kaydetmiştir. Şirketin 6 aylık ana ortaklık net dönem zararı 633,2mn TL olmuştur. Geçen sene aynı dönemdeki ana ortaklık net dönem karı 339,1mn TL idi.

OYAK YATIRIM – Anadolu Holding AGHOL Hisse Analiz 2Ç18 – 16.08.2018

Anadolu Grubu Holding 2. çeyrekte, geçen senenin aynı dönemindeki 46mn TL’nin üzerinde 273mn TL net zarar açıkladı. Bira ve içecek ile Migros tarafındaki iyileşen faaliyet karı nedeniyle konsolide FAVÖK geçen seneye göre %28 büyüme kaydetti. Ancak Euro’nun TL karşısında değer kazanması neticesinde Migros’un ciddi oranda kur zararı yazmasıyla şirket net zarar yazdı. Holdingin proforma konsolide net borcu 2,6 milyar dolar ve net borç/FAVÖK 3,5’e ulaştı.

 

 

Yerli Otomobil için Kuruluş ve Tescil İşlemleri Tamamlandı – 28.06.2018

Anadolu Grubu tarafından KAP’a yapılan açıklamaya göre Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ’nin kuruluş ve tescil işlemleri tamamlandı. Anadolu Grubu şu ifadeleri kullandı:

“2 Haziran 2018 tarihli açıklamamıza ilişkin olarak, Türkiye’nin Otomobili Projesi’nde temel olarak elektrikli binek otomobil üretmek ve bunu destekleyici faaliyetleri yürütmek amacıyla kurulması planlanan Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ’nin kuruluş ve tescil işlemleri tamamlanmıştır.” haberin detaylarını buradan okuyabilirsiniz.

TACİRLER YATIRIM – Anadolu Holding AGHOL Hisse Analiz 1Ç18 – 09.05.2018

Anadolu Grubu Holding – 1Ç18 sonuçlarını 359.7 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde 369.3 milyon TL net kar açıklamıştı. Konsolide net satışlar 3,924 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %21 büyüdü. Şirket, 1Ç18’de 443 milyon TL konsolide FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %17 büyüme gösterdi. Konsolide FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 35 baz puan azalarak %11.3 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %17 yükselerek 9,593 milyon TL olarak gerçekleşti.

ZİRAAT YATIRIM – Anadolu Holding AGHOL Hisse Analiz 1Ç18 – 09.05.2018

AG Anadolu Grubu Holding (AGHOL, Negatif): Holding 2018 yılının ilk çeyreğinde 359,7mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde 369,3mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti. Satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %21 oranında artan Holding’in brüt karı ise %19 oranında artarak 1.236,8mn TL’ye yükselmiştir. Operasyonel giderler aynı dönemde %15,4 oranında artarken, diğer faaliyetlerden 1Ç2017’de kaydedilen net 17mn TL’lik gelire karşın 1Ç2018’de net 41,9mn TL gider kaydedilmiştir. Buna ilaveten iştiraklerden özkaynak yöntemiyle elde edilen 1Ç2017’deki 440,2mn TL’lik gelire karşın 1Ç2018’de 140,2mn TL gider kaydedilmiş ve bu durum ana ortaklık zararı kaydedilmesinde önemli etken olmuştur. Tüm bunların etkisiyle holding 19,4mn TL net faaliyet gideri kaydetmiştir. Holding ayrıca yatırım faaliyetlerinden net 4,6mn TL gelir elde ederken, 461mn TL’de bu çeyrekte net finansman gideri kaydetmiştir.

 

Anadolu Grubu Holding Temettü Teklifini Düzeltmeli Olarak Tekrar Yayınladı – 15.03.2018

Şirketimizin 14.03.2018 (bugün) yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı’nda, gündem uyarınca yapılan müzakere sonucunda;

Şirketimizin 2017 faaliyet yılına ilişkin, gerek Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II, No:14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ve Türkiye Muhasebe Standartları / Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) çerçevesinde düzenlenen ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolarında, gerekse yasal kayıtlarında dönem zararı olması sebebiyle, geçmiş yıl karlarından (olağanüstü yedeklerden) karşılanmak üzere, ödenmiş sermaye (243.534.517,96 TL) üzerinden brüt % 10,27 oranında, 25.000.000 TL. kâr payı dağıtılmasına ve bu nedenle;

1- Tam mükellef kurum niteliğindeki pay sahiplerine % 10,27 oranında olmak üzere 1 TL nominal değerdeki 1 adet hisse senedi karşılığında 0,1026548 TL brüt (=net) kâr payı,

2- Gerçek kişi pay sahiplerine de % 8,73 oranında olmak üzere 1 TL. nominal değerdeki 1 adet hisse senedi karşılığında 0,0872566 TL. net kâr payının,

Nakden ödenmesine, kâr dağıtımına 04.06.2018 tarihinden itibaren başlanılması, bu hususun yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda ortaklarımızın onayına sunulmasına mevcudun oy birliğiyle karar verilmiştir.

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
A Grubu, AGHOL, TRAYAZIC91Q6
Peşin
0,1026548
10,26548
0,0872566
8,72566
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREYAZI00017
Peşin
0,1026548
10,26548
0,1026548
10,26548
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
04.06.2018
 
06.06.2018
05.06.2018

İŞ YATIRIM – Anadolu Grubu Holding AGHOL Hisse Analiz 4Ç17 – 13.03.2018

Kapanış (TL) : 27.7 – Hedef Fiyat (TL) : 34.75 – Piyasa Deg.(TL) : 6746 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.19 AGHOL TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 25.45

AGHOL 4Ç17 Finansal Sonuçları
Anadolu Grubu Holding 333mn TL net zarar açıkladı. Karşılaştırma yapmak için herhangi bir tahmin bulunmazken, geçtiğimiz yıl aynı dönem 346mn TL zarar açıklanmıştı. Şirket’in operasyonel karı güçlü olmasına rağmen kur farkı zararları nedeni ile net kara yansımadı. Şirket’in gelirleri yıllık bazda %24 artış göstererek 14.8 milyar TL’ye, FAVÖK ise %28 büyüme ile 2.2 milyar TL’ye yükseldi. Net Aktif Değerinin %95’ini oluşturan halka açık iştirakleri sonuçlarını daha önce açıklamış olmasından dolayı önemli bir sürpriz bulunmayan sonuçların hisse fiyatı üzerinde önemli bir hareket yaratmasını beklemiyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Anadolu Grubu Holding AGHOL Hisse Analiz 4Ç17 – 13.03.2018

Anadolu Grubu Holding 2017’de 130 milyon TL net zarar açıkladı, 2016 net zararı 376 milyon TL seviyesindeydi. Bilindiği üzere 2017 finansalları, Yazıcılar Holding, Anadolu Endüstri Holding ve Özilhan Sinai Yatırım şirketlerinin birleşmesi sonrası ilk açıklanan finansallardır ve kümüle rakamlar paylaşılmıştır. Konsolide bazda ciro (17 milyar TL) büyümesi %23 seviyesinde gerçekleşti. Bira, alkolsüz içecek, otomotiv ve perakende kategorileri yıllık bazda sırasıyla %31, %21, %20 ve %16 büyüdü. Konsolide FAVÖK %29 iyileşmeyle 2.670 milyon TL’ye ulaşırken, FAVÖK marjı 72 baz puan artışla %15,4’e yükseldi. Eksi karlılık kur farkı giderlerinden kaynaklandı. Bilidiği üzere Migros özkaynak yöntemiyle değerlenmektedir ve tam konsolidasyon yöntemiyle konsolide edilmesi durumunda toplam ciro ve FAVÖK büyümeleri %30 ve %28 olarak gerçekleşecekti. Net borç/FAVÖK rasyosu ise 3,1x seviyesindedir.

 

TACİRLER YATIRIM – Anadolu Grubu Holding AGHOL Hisse Yorum – 12.02.2018

Anadolu Grubu Holding (AGHOL) – Cuma günü analist toplantısı gerçekleştirdi. Ana hatlarıyla toplantı özetlerini aşağıda bulabilirsiniz. Bilindiği üzere Anadolu Grup, Yazıcılar Holding, Özilhan Sinai Yatırım ve Anadolu Endüstri Holding’in birleşimi sonrasında kuruldu. İşlem görebilecek toplam hisse oranı %51,5 seviyesindeyken, halka açık oran %14,1’dir. Şirket yönetimi Anadolu Grup’unda değer yaratmak için potansiyel olduğuna inanıyor ve yakın zamanda halka açıklık oranını artırmak için bir girişimde bulunmayı düşünmüyor.

Yönetim toplantıda ayrıca Migros’un hissedarlık yapısından bahsetti. Bilindiği üzere Migros’un %50’sini AGHOL ve %23’ünü BC Partners elinde bulunduruyor ve iki hissedarın 12 üyeli yönetim kurulunda 4’er üye atama yetkisi var. Haziran 2019’da sona erecek hissedarlık anlaşması sonrası AGHOL, Migros’un yönetim kurulunda 7 üye atama yetkisine sahip olacak. Eğer BC Partners’ın Migros’taki payı anlaşma öncesi %20’nin altına inerse yönetim kurulundaki değişim daha yakın dönemde gerçekleşecek. Ancak şirket yönetim kurulu üye sayısındaki değişimin Migros’ta çağrıya neden olmayacağını belirtti.

Toplantıda Anadolu Efes’in ve AB InBev’in Rusya ve Ukrayna faaliyetlerinin de Mart sonuna kadar birleştirileceği yinelendi. Şirket 12 Mart’ta açıklayacağı 2017 finansalları sonrası halka açık olmayan iştirakleriyle ilgili daha fazla detay paylaşmayı planlıyor. Son olarak şirket Migros satın alması sonrası artan net borcunu iştiraklerden gelecek nakit akışıyla azaltmayı planladığını ve Migros’un avro borcunu azaltmaya yönelik çalışmalar yaptığını açıkladı.

 

Türkiye’nin Otomobili Projesi Ortak Girişim Grubu’na katılım hakkında açıklamaya ilişkin güncelleme – 02.01.2017

T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği koordinasyonunda yürütülen Türkiye’nin Otomobili Projesi’nde potansiyel yatırımcı olarak yer alma niyetimize istinaden 02.11.2017 tarihinde imzaladığımız Ortak Girişim Grubu İşbirliği Protokolü çerçevesinde mevcut durumda teknoloji ve finansal analiz çalışmaları devam etmektedir. İş bu özel durum açıklaması SPK Özel Durumlar Tebliği’nin 23. maddesinin 7. fıkrası gereğince yatırımcılarımızın bilgilendirilmesini teminen güncelleme maksadıyla yapılmıştır.

 

Yazıcılar Holding’de İsim Değişikliği – 29.12.2017

Yazıcılar Holding’in yeni adı bugünden itibaren Anadolu Grubu Holding olup hisse 2 Ocak’tan itibaren AGHOL koduyla işlem görecektir.

 

İş Yatırım Yazıcılar Holding Birleşmesi’nde Esas Sözleşme Değişikliğinden Yararlanan Taraflarla İlgili Pay Alım Teklifi Açıklaması Yaptı – 27.12.2017
İşlem Türü
Zorunlu Pay Alım Teklifi
Pay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın Unvanı
YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.
Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişi
AG Sınai Yatırım ve Yönetim A.Ş. ve AEP Anadolu Etap Penkon Pazarlama LTD. ŞTİ.
Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Pay Alım Teklifinde Kullanılacak Hesap
66086
Pay Alım Teklifi Bedellerinin Ödenme Zamanı
T+1-16:00
Para Birimi
TRY
Pay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi
28.12.2017
Pay Alım Teklifi Başlangıç Saati
09:00
Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi
11.01.2018
Pay Alım Teklifi Bitiş Saati
17:00

Yazıcılar Hold. A.Ş.’nin Özilhan Sınai Yat. A.Ş. ve Anadolu Endüstri Hold. A.Ş. ile birleşmesi işlemi kapsamında yapılan esas sözleşme değişikliğinden yararlanan taraflar pay alım teklifi yapmaktadır.

Yazıcılar Holding A.Ş.’nin İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde 105048 sicil numarası ile kayıtlı Anadolu Endüstri Holding A.Ş. (“AEH”) ile İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde 142919 sicil numarası ile kayıtlı Özilhan Sınai Yatırım A.Ş. (“ÖSYAŞ”)’ni tüm aktif ve pasifleri ile birlikte kül halinde devralması suretiyle bu şirketlerle birleşmesi işlemi (“Birleşme İşlemi”) Yazıcılar Holding A.Ş.’nin 26.12.2017 tarihli Olağanüstü Genel Kurulu’nda (“Genel Kurul”) devrolan AEH’nin ve ÖSYAŞ’ın 26.12.2017 tarihli olağanüstü genel kurullarında görüşülmüş ve onaylanmıştır.Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)’nun Birleşme İşlemi Duyuru Metni’nin onaylanmasına ilişkin 20.11.2017 tarihli ve 29833736-106.01.01-E.12956 sayılı yazısına uygun olarak, Yazıcılar Holding A.Ş.’nin söz konusu Birleşme İşlemi’ni onaylayan Genel Kurul’unda; Birleşme İşlemi’ne “Devralan” sıfatıyla taraf olan Yazıcılar Holding A.Ş.’ndeki “imtiyaz öngörülmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunun değiştirilmesi (“İmtiyaz Değişikliği”) işleminden yararlananlar tarafından pay alım teklifinde bulunulacağı bilgisi verilmiştir. İmtiyaz Değişikliği işleminden yararlananlar; İstanbul Ticaret Sicilinde 90382-5 sicil numarası ile kayıtlı bulunan AG Sınai Yatırım ve Yönetim A.Ş. (“AG Sınai”) ile İstanbul Ticaret Sicilinde 915603 sicil numarası ile kayıtlı bulunan AEP Anadolu Etap Penkon Pazarlama Ltd. Şti. (“AEP Anadolu”)’dir.

İmtiyaz Değişikliği’nden yararlanan sıfatıyla AG Sınai ve AEP Anadolu (“AG Sınai” ve “AEP Anadolu”), birlikte; pay alım teklifi hususunda aldıkları sırasıyla 27/12/2017 tarihli ve 2017/06 sayılı karar ve 27/12/2017 tarihli ve 2017/04 sayılı karar, SPK’nın Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği II-23.1 (“Tebliğ”)’nin, 10’uncu ve 11’inci maddelerine uyarınca ve pay sahiplerimize Genel Kurul sırasında Genel Kurul gündeminin 3’üncü maddesi çerçevesinde ayrıntılı olarak bilgisi verildiği üzere, Yazıcılar Holding A.Ş.’nin mevcut her biri 1 TL nominal değerinde 35.356.415 adet (A) Grubu ve 5.175.612 adet (C) Grubu olmak üzere toplam 40.532.027 adet pay için, pay sahiplerine pay alım teklifinde bulunmaktadır.

Pay Alım Teklifine Konu Pay Bilgileri
Pay Grup Bilgileri
Nevi
İmtiyazlı Olup Olmadığı
İmtiyaza İlişkin Bilgi
Pay Alım Teklifi Fiyatı
A Grubu, YAZIC, TRAYAZIC91Q6
Hamiline
İmtiyazlı
Yönetim Kurulu seçiminde imtiyazlı
14,3597
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREYAZI00025
Nâma
İmtiyazlı
Yönetim Kurulu seçiminde imtiyazlı
14,3597

 

Yazıcılar Holding’den Birleşme Sonrası Pay Alım Teklifi ile İlgili Önemli Açıklama – 27.12.2017

Halka açık Grup Şirketlerimizde pay alım teklifi yükümlülüğü doğup doğmadığına ilişkin açıklama

Yeni ünvanı AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. olan Yazıcılar Holding A.Ş.’nin, Anadolu Endüstri Holding A.Ş.’yi ve Özilhan Sınai Yatırım A.Ş.’yi devralması suretiyle birleşmesi işlemi, birleşmeye taraf şirketlerin 26.12.2017 tarihli olağanüstü genel kurullarında onaylanmış ve anılan genel kurullarda alınan kararlar 27/12/2017 tarihinde tescil edilerek işlemler tamamlanmıştır.

Bu işlemler sonucunda, AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.’de ve bunun bağlı ortaklık ve iştiraklerinde, Süleyman Kamil Yazıcı Ailesi’nin ve İzzet Özilhan Ailesi’nin eşit paylaşımına dayalı yönetim esasına geçilmiş olması sebebiyle, halka açık Grup şirketlerinde (Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş., Coca Cola İçecek A.Ş., Migros Ticaret A.Ş., Kipa Ticaret A.Ş., Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş., Adel Kalemcilik A.Ş.) pay alım teklifi yükümlülüğü doğup doğmadığı konusu ilgili taraflarca değerlendirilmiştir.

Gerek birleşme sonucunda söz konusu halka açık Grup şirketlerinin yönetim kontrollerinde Birleşme öncesine göre bir değişiklik oluşmadığı gerekse Anadolu Grubu’nun çatısını oluşturan birleşmeye taraf şirketlerin birleşmesinin amacının, Grup şirketlerinde yönetim kontrolünü elde etme ya da yönetim kontrolünde değişiklik yaratma amacı olmadığı hususları göz önüne alındığında, halka açık Grup şirketlerinde pay alım teklifi yükümlülüğü doğmayacağı görüşüne varılmıştır.

Ayrılma Hakkına ait Açıklama

Şirketimizin 26.12.2017 tarihli Olağanüstü Genel Kurul gündeminin 5. maddesinde görüşülen, onaylanan ve önemli nitelikteki işlemlerden olan Birleşme Sözleşmesi ve Birleşme İşlemi’ne olumsuz oy vermekle birlikte Ayrılma Hakkı’nı kullanabilmek için gerekli olan muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahibimiz bulunmadığından, ayrılma hakkı kullanımı ile ilgili herhangi bir süreç yürütülmeyecektir.

İŞ YATIRIM – Yazıcılar Holding YAZIC Hisse Yorum – 27.12.2017

Kapanış (TL) : 23.36 – Hedef Fiyat (TL) : 29 – Piyasa Deg.(TL) : 3738 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.74 YAZIC TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 24.14

Yazıcılar Holding Genel Kurulunda birleşme işlemi onaylandı
Yazıcılar Holding’in dün yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda Grup Şirketleri Anadolu Endüstri Holding ve Özilhan A.Ş’nin Yazıcılar Holding altında birleştirilmesi işlemi beklendiği üzere onaylandı. Birleşmeden sonra bütün Anadolu Grup şirketleri doğrudan Yazıcılar Holding’in altında toplanmış olacağı için daha büyük piyasa değerine sahip bir şirket yaratılmış olacak. Birleşme işleminin birkaç hafta içerisinde tamamlanmasını öngörüyoruz. Hisse için AL tavsiyemizi ve 24% getiri potansiyeli sunan 29TL/hisse hedef değerimizi devam ettiriyoruz.

DENİZ YATIRIM – Yazıcılar Holding YAZIC Hisse Yorum – 27.12.2017

Yazıcılar Holding Anadolu Grubu Şirketlerini Devralmak Suretiyle Birleşti Yazıcılar Holding’in dün yapılan olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda Yazıcılar Holding’in Anadolu Endüstri Holding A.Ş.’ni ve Özilhan Sınai Yatırım A.Ş.’ni tüm aktif ve pasifiyle bir bütün halinde “devir alması” suretiyle Şirket bünyesinde birleştirilmesi işlemine karar verildi. Buna göre 160.0 milyon TL’lik ödenmiş sermayesi bulunan Yazıcılar’ın birleşme nedeniyle artıracağı sermaye tutarı 83.5 milyon TL olacak. Birleşme sonrası Yazıcılar Holding’in grup şirketleri ile dolaylı ortaklık ilişkisinin doğrudan hale gelecek olması nedeniyle iştiraklerinden elde edeceği nakit akışının da direkt hale gelmesi ve birleşme sayesinde elde edilecek diğer operasyonel sinerjiler ve daha yalın ve kurumsal yapı nedeniyle birleşmenin hisse üzerindeki uzun vadeli etkisinin olumlu olacağına inanıyoruz

 

OYAK YATIRIM – Yazıcılar Holding YAZIC Hisse Yorum – 04.12.2017

YAZIC’ın, Anadolu Endüstri Holding ve Özilhan Sınai Yatırım ile birleşmesinin görüşüleceği genel kurulun 26 Aralık tarihinde yapılacağını duyurdu. Bu genel kurulda birleşmeye onay vermeyen hissedarlar için hisse başına 14.6847 TL’den ayrılma hakkı bulunuyor. Bu genel kurulda onaylanması durumunda birleşmenin Ocak ayı içerisinde tamamlanması beklenebilir.

Hatırlanacağı gibi bu birleşmede YAZIC’ın sermayesi 160 milyon TL’den 243.5 milyon TL’ye yükseltilirken yeni çıkarılacak 83.5 milyonluk pay Anadolu Endüstri Holding ve Özilhan Sınai ortaklarına verilecek. Birleşme ile YAZIC’ın altındaki şirketlerde kontrol gücünün artması şirket açısından olumlu olacaktır.

OYAK YATIRIM – Yazıcılar Holding YAZIC Hisse Analiz – 21.11.2017

SPK YAZIC, Anadolu Endustri Holding ve Özilhan Sınai Yatırım’ın birleşme başvurusunu onayladı. Buna göre YAZIC bu birleşmeyi onaylamak üzere olağanüstü genel kurul toplayacak. Bu genel kurulda birleşmeye onay vermeyen hissedarlar için hisse başına 14.6847 TL’den ayrılma hakkı bulunuyor. Bu genel kurulun ise Aralık ortalarında gerçekleşmesi ve birleşmenin ise Aralık sonu veya Ocak ayı başında tamamlanması beklenebilir. Hatırlanacağı gibi bu birleşmede YAZIC’ın sermayesi 160 milyon TL’den 243.5 milyon TL’ye yükseltilirken yeni çıkarılacak 83.5 milyonluk pay Anadolu Endustri Holding ve Özilhan Sınai ortaklarına verilecek. Birleşme ile YAZIC’ın altındaki şirketlerde kontrol gücünün artması şirket açısından olumlu olacaktır.

Yazıcılar Holding Birleşmesi SPK Tarafından Onaylandı – 20.11.2017

İlgili Hisseler: ADEL, AEFES, ASUZU, CCOLA, MGROS

Şirketimizin Anadolu Endüstri Holding A.Ş’ni ve Özilhan Sınai Yatırım A.Ş’ni devralma suretiyle birleşme işlemlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’na 07.09.2017 tarihinde yapılan izin başvurusuna istinaden SPK’nun 17.11.2017 tarihli toplantısında karar verilmiş ve bu husus 17.11.2017 tarihli ve 2017/39 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni’nde ilan edilmiştir.
 
SPK’nun anılan başvurumuzla ilgili olarak 20.11.2017 tarihli ve 29833736-106.01.01-E.12956 sayılı yazısı ile ekinde yer alan (onaylanmış) Duyuru Metni ve (onaylanmış) Esas Sözleşme Tadil Metni bugün tarafımıza tevdi edilmiştir.
 
Öte yandan Birleşmeye İlişkin İnceleme Hakkı Duyurusu 20.11.2017 tarihli ve 9455 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde sayısında yayınlanmıştır.
 
Devralınan Şirket
Borsa’da İşlem Gören/Borsa’da İşlem Görmeyen
Pay Değişim Oranı
Ortaklarına Verilecek Pay Grubu
Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
Anadolu Endüstri Holding A.Ş.
Borsa’da İşlem Görmeyen
0,29030805
  
Özilhan Sınai Yatırım A.Ş.
Borsa’da İşlem Görmeyen
3,21266721
  
 
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye
Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Ulaşılacak Sermaye
Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, YAZIC, TRAYAZIC91Q6
87.818.036,828
45.848.983,59
133.667.020,418
A Grubu, YAZIC, TRAYAZIC91Q6
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREYAZI00017
31.999.964
16.706.884,8
48.706.848,8
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREYAZI00017
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREYAZI00025
19.235.048,692
10.042.440,75
29.277.489,442
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREYAZI00025
D Grubu, İşlem Görmüyor, TREYAZI00033
20.946.950,48
10.936.208,82
31.883.159,3
D Grubu, İşlem Görmüyor, TREYAZI00033
 
Mevcut Sermaye
Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM
160.000.000 TL
83.534.517,96 TL
0 TL
243.534.517,96 TL

İŞ YATIRIM – Yazıcılar Holding YAZIC Hisse Analiz – 20.11.2017

Kapanış (TL) : 22.18 – Hedef Fiyat (TL) : 27.2 – Piyasa Deg.(TL) : 3549 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.79 YAZIC TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 22.63

SPK Yazıcılar Holding’in birleşme işlemini onayladı
SPK Yazıcılar Holding, Özilhan A.Ş ve Anadolu Endüstri Holding’in Yazıcılar Holding’in altında birleştirilmesi işlemini beklendiği gibi onayladı. Birleşme sürecinde SPK’nın onayının önemli bir adım olması ve az da olsa onaylanmama riskinin ortadan kalkmış olması hisseyi olumlu etkileyebilir.

TACİRLER YATIRIM – Yazıcılar Holding YAZIC Hisse Analiz – 20.11.2017

Yazıcılar Holding Birleşmesi Ayrılma Hakkı

Yazıcılar Holding – SPK, Yazıcılar Holding’in Özilhan Sinai Yatırım ve Anadolu Endüstri Holding’in birleşmesine yönelik birleşme dokumanlarını ve Yazıcılar Holding azınlık hissedarlarına hisse başına 14.6847 TL ayrılmak hakkı tanınmasını onayladı.

 

İŞ YATIRIM – Yazıcılar Holding YAZIC Hisse Analiz  3Ç17 – 10.11.2017

Kapanış (TL) : 23.6 – Hedef Fiyat (TL) : 27.2 – Piyasa Deg.(TL) : 3776 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.8 YAZIC TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 15.25

YAZIC 3Ç17 Finansal Analizi: Güçlü operasyonel sonuçlar
Yazıcılar Holding 3Ç17 finansallarında 26mn TL net zarar açıkladı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 48mn TL net zarar açıklamıştı. Karşılaştırma yapmak için herhangi bir tahmin bulunmuyor. Operasyonel sonuçlar güçlü olmasına rağmen öz sermaye yöntemi ile konsolide olan iştiraklerin (büyük ölçüde halka açık olan AEFES, MGROS ve ASUZU) zayıf katkısı ve finansman giderlerindeki artış nedeni ile net kardaki iyileşme sınırlı kaldı. Öz sermaye yöntemi ile konsolide olan iştirakleri 3Ç17’de 29mn TL kar katkısı sağlarken geçtiğimiz yılın aynı döneminde 34mn TL kar elde etmişlerdi.

Şirket’in konsolide gelirleri yıllık bazda %37 artış gösterirken FAVÖK %51 artış gösterdi. Çelik Motor’un otomotiv kiralama operasyonlarının güçlü katkısı hem gelirler hem FAVÖK büyümesinin arkasındaki en temel etken olarak öne çıkıyor. Şirket’in net aktif değerinin %95’inden fazlasını oluşturan iştiraklerinin finansallarını daha önce açıklamış olması nedeniyle sonuçların hisse fiyatı üzerinde önemli bir etki yaratmasını beklemiyoruz. Hisse için varolan 27.2TL hedef değerimize %15 getiri potansiyeli sunan hisse için AL tavsiyemizi devam ettiriyoruz.

DENİZ YATIRIM – Yazıcılar Holding YAZIC Hisse Analiz  3Ç17 – 10.11.2017

Yazıcılar Holding 3Ç17’de 25 mln TL net zarar açıkladı Yazıcılar Holding 3Ç17’de 26 mln TL zarar açıkladı. Şirketin tam konsolide ettiği otomotiv, perakende ve enerji sektörü aktiviteleri oldukça güçlü operasyonel performans sergilerken (otomotiv EBITDA marjı %17, perakende %14, enerji %27), yüksek finansman giderleri nedeniyle otomotiv ve enerji bölümleri net kara olumsuz katkıda bulunurken, özkaynak yöntemiyle konsolide edilen Aslancık, Anadolu Efes, Anadolu Isuzu ve Migros operasyonlarının net kara 29 milyon katkısı oldu. Sonuçların hisse üzerinde önemli bir etkisi olacağını düşünmüyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Yazıcılar Holding YAZIC Hisse Analiz  3Ç17 – 10.11.2017

Yazıcılar Holding – 3Ç17 sonuçlarını 72.5 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %147 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %75 arttı. Net satışlar 3,287 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %26 yükseldi. Şirket, 3Ç17’de 164 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %95 büyüme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 175 baz puan artarak %5.0 oldu.

 

Yazıcılar Holding YAZIC Temettü Kararı – 03.11.2017

Şirketimizin 03.11.2017 (bugün) yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı’nda, gündem uyarınca yapılan müzakere sonucunda;

Ortaklarımıza geçmiş yıl karlarından (olağanüstü yedeklerden) Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği hükümleri ve diğer düzenlemeleri çerçevesinde ödenmiş sermaye üzerinden brüt % 31,25 oranında, 50.000.000,00 TL. kar payı dağıtılması ve bu nedenle;

1- Tam mükellef kurum niteliğindeki pay sahiplerine % 31,25 oranında olmak üzere 1 TL nominal değerdeki 1 adet hisse senedi karşılığında 0,3125 TL. brüt (=net) kar payı,

2- Gerçek kişi pay sahiplerine de % 26,5625 oranında olmak üzere 1 TL. nominal değerdeki 1 adet hisse senedi karşılığında 0,265625 TL. net kar payının nakden ödenmesine ve kar dağıtımına 29.11.2017 tarihinden itibaren başlanılması uygun görüldükten sonra bu hususların yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda ortaklarımıza teklif edilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verilmiştir.

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
A Grubu, YAZIC, TRAYAZIC91Q6
Peşin
0,3125
31,25
0,265625
26,5625
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREYAZI00017
Peşin
0,3125
31,25
0,265625
26,5625
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREYAZI00025
Peşin
0,3125
31,25
0,265625
26,5625
D Grubu, İşlem Görmüyor, TREYAZI00033
Peşin
0,3125
31,25
0,265625
26,5625
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
29.11.2017
 
01.12.2017
30.11.2017

Yazıcılar Holding’den Ankara’da Gayrimenkul Yatırımı Hakkında Açıklama – 03.11.2017

Gayrimenkul sektöründeki bağlı ortaklıklarımızdan AND Ankara Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. (AND Ankara) tarafından, Ankara İli, Çankaya İlçesi, Karakusunlar Mahallesi 29322 ada, 14 numaralı ve 15 numaralı parsellere kayıtlı toplam 9.779 m2 olan taşınmazlar üzerinde ticari alanlardan oluşacak bir proje geliştirilmesi amacıyla, Anagün İnşaat A.Ş. ile 02.11.2017 tarihinde, Düzenleme Şeklinde Arsa Karşılığı Hasılat Paylaşımı Sözleşmesi (Sözleşme) imzalanmıştır. Sözleşme’ye göre, AND Ankara’nın payı, arsa payı karşılığında satış geliri üzerinden %50 olarak belirlenmiştir. Söz konusu projeye ilişkin geliştirme ve tasarım çalışmalarına başlanmıştır.

Yazıcılar Holding’den Türkiye’nin Otomobili Projesi Ortak Girişim Grubu’na Katılım Açıklaması – 02.11.2017

Bağlı ortaklıklarımızdan Anadolu Endüstri Holding A.Ş., T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği koordinasyonunda yürütülen Türkiye’nin Otomobili Projesi’nde potansiyel yatırımcı olarak yer alma niyetine istinaden, söz konusu projeye ilişkin Ortak Girişim Grubu İşbirliği Protokolü (“Protokol”)’nü 02.11.2017 tarihinde imzalamış bulunmaktadır.

Protokol’ün amacı, Türkiye Cumhuriyeti’nin dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer alma hedefine katkı sağlayabilecek; fikri ve sınai mülkiyet hakları kurulacak yerli bir şirkete ait olan bir otomobilin tasarlanması, geliştirilmesi, üretilmesi, satış ve dağıtım sisteminin oluşturulması için, şirketleşme sürecinde projenin gerektirdiği faaliyetlerin çerçevesinin belirlenmesidir.

Protokolün imzalanmasını takiben yürütülecek teknolojik ve finansal analiz çalışmalarının sonuçlarına bağlı olarak, kurulacak şirketin sermaye, hissedarlık ve yönetim yapısı ileriki dönemlerde belirlenecek olup, ilgili gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılacaktır.

TACİRLER YATIRIM – Yazıcılar Holding YAZIC Hisse Haber Analiz  – 21.09.2017

Yazıcılar Holding ve Türk Traktör (TTRAK AL, hedef fiyat: 95 TL)

Yazıcılar Holding’in iştiraki Anadolu Motor, Argo Tractor’le Türkiye’de üretim için %50:50 ortaklık anlaşması açıkladı. Üretim Anadolu Motor’un Gebze fabrikasında gerçekleşecek ve ilk yatırım tutarı 14 milyon TL seviyesinde olacak. Anadolu Motor 2018’de 1,000 adet üretim yapmayı ve beş yıl içinde üretimi 6,000 adede artırmayı planladığını açıkladı. Gazete haberine göre ise toplam yatırım tutarı 40 milyon avrodur. Anadolu Motor Argo Tractor’ün sahip olduğu Landini markalı traktörün Türkiye’deki distribütörlük faaliyetlerini yürütmektedir.

Ayrı bir haberde ise Hintli Mahindra & Mahindra’nın Erkunt Traktör’ü 76 milyon dolara satin alacağını açıkladı. Türkiye’de toplam traktör talebi 2016’da 70 bin adetti ve ithal traktörlerin oranı %29’du. Hindistan ve Çin’den ithal edilen traktöre getirilen vergiler sonrası Türk Traktör 8A17’de %8 yurtiçi traktör satış büyümesi sağlarken, yedi ay itibariyle pazar payını 400 baz puan yükseltti.

Yeni yatırımlar büyük ölçekte olmadığı için kısa vadede Türk Traktör açısından risk oluşturmayacağını düşünüyoruz ancak uzun vadede rakipler tarafından yapılan yatırımlar piyasada rekabeti artıracaktır.

OYAK YATIRIM – Yazıcılar Holding YAZIC Hisse Haber Yorum  – 21.09.2017

Yazıcılar Holding’e bağlı ortaklığı Anadolu Motorun Agro Tractors (Landini) ile Türkiye’de traktör üretimi için bir ortaklık anlaşması imzaladığını duyurdu. Başta 16 milyon TL’lik sermaye ile kurulacak olan ortaklığın ilk yıl 1000 adet ve 5 yıl sonunda yıllık 6000 adet traktör üretmesi hedeflenmektedir.

İlgili Haberin Detayı aşağıdaki linktedir:

Anadolu Motor İtalyan Landini Traktörlerini Artık Türkiye’de Üretecek 21.09.2017

Anadolu Motor Üretim ve Pazarlama A.Ş. Traktör Üretim Faaliyetleri Hakkında – 20.09.2017

Şirketimiz bağlı ortaklıklarından Anadolu Motor Üretim ve Pazarlama A.Ş. (Anadolu Motor), Landini markasıyla distribütörlük anlaşmasını yürüttüğü İtalyan şirketi Argo Tractors S.p.a. (Argo Tractors) ile ülkemizin ihtiyaçlarına uygun Landini markalı yerli traktör üretimi alanında ortak yatırım yapmak üzere ortaklık anlaşması imzalamıştır. Gerekli izinlerin alınması ve şirket kuruluşunu müteakip, Anadolu Motor’un Gebze’deki mevcut üretim tesislerinde Anadolu Motor ve Argo Tractors’ın %50-%50 olarak iştirak edecekleri 14 milyon TL’lik başlangıç sermayesi ile 2018 yılı başında başlaması öngörülen söz konusu traktör üretim faaliyetlerinde ilk yıl en az 1.000 adedin üzerinde, 5 yılın sonunda da yaklaşık yıllık 6.000 adet traktör üretilmesi hedeflenmektedir.

 

Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim SPK Başvurusu – 07.09.2017

ADEL, AEFES, ASUZU, CCOLA, MGROS

Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 05.09.2017 tarihli toplantısında; Şirketimizin Anadolu Endüstri Holding A.Ş.’ni ve Özilhan Sınai Yatırım A.Ş.’ni devralmak suretiyle birleşmesi işlemlerinde 25.08.2017 tarihli Uzman Kuruluş Raporu’ndaki birleşme ve değiştirme oranlarının esas alınması suretiyle, devralan sıfatıyla Şirketimiz’de yapılacak sermaye artırım tutarının ve takiben de söz konusu sermaye artırımında devrolan şirketlerin pay sahiplerine tahsis edilecek pay adetlerinin bu oranlara göre tespit edilmesine ve bu oranlara göre hazırlanan Birleşme Sözleşmesi ile Birleşme Raporu’nun imzalanmasına mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Bu çerçevede, Şirketimiz, Anadolu Endüstri Holding A.Ş. ve Özilhan Sınai Yatırım A.Ş. tarafından 06.09.2017 tarihinde imzalanan Birleşme Sözleşmesi ve Birleşme Raporu ekte yer almakta olup Sermaye Piyasası Kurulu’na gerekli izinler için başvuru bugün itibariyle yapılmıştır. 06.09.2017 tarihinde imzalanan Birleşme Duyurusu ise, KAP sistemindeki dosya boyutu kısıtı sebebiyle bugün içerisinde takip eden açıklamamızda yer alacaktır.

İlave bir not olarak; işbu bildirimimizde, devralma şeklinde birleşme tablosunda yer alan Anadolu Endüstri Holding A.Ş. ve Özilhan Sınai Yatırım A.Ş. pay değişim oranları, KAP sistemindeki kısıt sebebiyle virgülden sonra 8 hane olarak girilmiş olup, aslen Uzman Kuruluş Raporu’nda ve ilgili 25 Ağustos 2017 tarihli bildirimimizde yer alan Anadolu Endüstri Holding A.Ş. için 0,290308046 ve Özilhan Sınai Yatırım A.Ş. için 3,212667209 olarak virgülden sonra 9 hane şeklinde ifade edilen pay değişim oranları dikkate alınmalıdır.

Ayrıca, birleşme işlemlerine ilişkin ilk olarak 10.03.2017 tarihinde hazırlanan ve 30.07.2017 tarihinde güncellenen bilgilendirme sunumumuz işbu özel durum açıklaması çerçevesinde tekrar güncellenmiş olup, www.yazicilarholding.com adresindeki internet sitemizde yayınlanacaktır.

Devralınan Şirket
Borsa’da İşlem Gören/Borsa’da İşlem Görmeyen
Pay Değişim Oranı
Ortaklarına Verilecek Pay Grubu
Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
Anadolu Endüstri Holding A.Ş.
Borsa’da İşlem Görmeyen
0,29030805
  
Özilhan Sınai Yatırım A.Ş.
Borsa’da İşlem Görmeyen
3,21266721
  
 
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye
Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Ulaşılacak Sermaye
Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, YAZIC, TRAYAZIC91Q6
87.818.036,828
45.848.983,59
133.667.020,418
A Grubu, YAZIC, TRAYAZIC91Q6
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREYAZI00017
31.999.964
16.706.884,8
48.706.848,8
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREYAZI00017
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREYAZI00025
19.235.048,692
10.042.440,75
29.277.489,442
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREYAZI00025
D Grubu, İşlem Görmüyor, TREYAZI00033
20.946.950,48
10.936.208,82
31.883.159,3
D Grubu, İşlem Görmüyor, TREYAZI00033
 
Mevcut Sermaye
Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM
160.000.000 TL
83.534.517,96 TL
0 TL
243.534.517,96 TL

Birleşme İçin Rekabet Kuruluna Başvuru – 06.09.2017

Yazıcılar Holding (YAZIC, Nötr): Yazıcılar Holding, Anadolu Endüstri Holding ve Özilhan Sınai Yatırım’ın Yazıcılar Holding çatısı altında birleştirilmesi işlemi için Rekabet Kurulu’na başvuruda bulundu.

 

İŞ YATIRIM – Yazıcılar Holding YAZIC Hisse Haber – 28.08.2017

Kapanış (TL) : 22.46 – Hedef Fiyat (TL) : 27.2 – Piyasa Deg.(TL) : 3594 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.69 YAZIC TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 21.1

Yazıcılar Holding birleşme rasyosunu açıkladı
Yazıcılar Holding Birleşme işlemine ilişkin İş Yatırım tarafından hazırlanan Uzman Kuruluş Raporu’nu açıkladı. Buna göre birleşme oranı beklentimize paralel yaklaşık %65.7, değiştirme rasyoları ise Özilhan A.Ş. için yaklaşık 3.21x, Anadolu Endüstri Holding için yaklaşık 0.29x olarak açıklandı. Birleşme rasyosuna göre Yazıcılar Holding’in ödenmiş sermayesi %52 oranında artırılarak 160mn TL’den yaklaşık 243.5mn TL’ye çıkarılacak.

Yorum: Birleşme rasyosu beklentimize paralel açıklanmış olmasından dolayı önemli bir fiyat hareketi beklemiyoruz ancak yine de haberin birleşme işleminin planlandığı gibi devam ettiğini gösterebileceği için hisse üzerinde hafif pozitif etki yaratabileceğini düşünüyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Yazıcılar Holding YAZIC Hisse Haber – 28.08.2017

Yazıcılar Holding – Şirketin Özilhan Sınai Yatırım A.Ş. ve Anadolu Endüstri Holding A.Ş. birleşmesine ilişkin uzman kuruluş raporu yayınlandı. Rapora göre, “Birleşme Oranı” %65,699106, değiştirme oranları ise 1 adet Anadolu Endüstri Holding A.Ş. payına 0,290308046 adet ve 1 adet Özilhan Sınai Yatırım A.Ş. payına da 3,212667209 adet Yazıcılar Holding A.Ş. payı verilmesi olarak tespit edilmiş, dolayısıyla birleşme işleminde mevcut Yazıcılar Holding A.Ş.’nin 160.000.000 TL’lik sermayesinin 243.534.517,96 TL’ye artırılacağı, artan 83.529.347,42 TL’lik kısmın Özilhan Sınai Yatırım A.Ş. hissedarlarına, 5.170,54 TL’lik kısmın ise Anadolu Endüstri Holding A.Ş.’nin azınlık hissedarlarına verileceği hesaplanmıştır. Uzman Kuruluş Raporu’nda yer alan bu birleşme ve değişim oranlarına göre, Yazıcılar Holding A.Ş.’nin ortaklık payı için %65,699106, Özilhan Sınai Yatırım A.Ş.’nin ortaklık payı için %34,298771 ve Anadolu Endüstri Holding A.Ş. azınlık payları için %0,002123 hesaplanmaktadır.

HALK YATIRIM – Yazıcılar Holding YAZIC Hisse Haber – 28.08.2017

Yazıcılar Holding (YAZIC, Nötr): Yazıcılar Holding A.Ş., Özilhan Sınai Yatırım A.Ş. ve Anadolu Endüstri Holding A.Ş. birleşmesine ilişkin uzman kuruluş raporu düzenlendi. Söz konusu rapora göre; Birleşme Oranı %65,699106, değiştirme oranları ise 1 adet Anadolu Endüstri Holding A.Ş. payına 0,290308046 adet ve 1 adet Özilhan Sınai Yatırım A.Ş. payına da 3,212667209 adet Yazıcılar Holding A.Ş. payı verilmesi olarak tespit edilmiş, dolayısıyla birleşme işleminde mevcut Yazıcılar Holding A.Ş.’nin 160.000.000 TL’lik sermayesinin 243.534.517,96 TL’ye artırılacağı, artan 83.529.347,42 TL’lik kısmın Özilhan Sınai Yatırım A.Ş. hissedarlarına, 5.170,54 TL’lik kısmın ise Anadolu Endüstri Holding A.Ş.’nin azınlık hissedarlarına verileceği hesaplandı.Uzman Kuruluş Raporu’nda yer alan bu birleşme ve değişim oranlarına göre, Yazıcılar Holding A.Ş.’nin ortaklık payı için %65,699106, Özilhan Sınai Yatırım A.Ş.’nin ortaklık payı için %34,298771 ve Anadolu Endüstri Holding A.Ş. azınlık payları için %0,002123 hesaplanmaktadır.

 

OYAK YATIRIM – Yazıcılar Holding YAZIC Hisse Haber – 21.08.2017

YAZIC yönetim kurulu Anadolu Endüstri Holding ve Özilhan Sınai Yatırımlar ile birleşme kararını yayınladı. Bu birleşme ile ilgili YAZIC hissedarları için ayrılma hakkının ise 14.6847 olacağı belirtilirken birleşmenin 30.06.2017 finansalları üzerinden gerçekleşmesinin hedeflendiği belirtildi.

 

İŞ YATIRIM – Yazıcılar Holding YAZIC Hisse Analiz 2Ç17 – 14.08.2017

Kapanış (TL) : 22.74 – Hedef Fiyat (TL) : 27.2 – Piyasa Deg.(TL) : 3638 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.64 YAZIC TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 19.61

YAZIC 2Ç17 Finansal Analizi: Nötr
Yazıcılar Holding 2Ç17 finansallarında 24mn TL net zarar açıkladı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 24mn TL net kar açıklamıştı. Karşılaştırma yapmak için herhangi bir tahmin bulunmuyor. Operasyonel kar büyümesi güçlü olmasına rağmen öz sermaye yöntemi ile konsolide olan iştiraklerin (büyük ölçüde halka açık olan AEFES, MGROS ve ASUZU) zayıf katkısı ve finansman giderlerindeki artış net karın geçen seneye göre kötüleşmesinin ana nedenleri olarak öne çıkıyor. Öz sermaye yöntemi ile konsolide olan iştirakleri 2Ç17’de 6mn TL zarar ederken geçtiğimiz yılın aynı döneminde 46mn TL kar elde etmişlerdi. Şirket’in konsolide gelirleri iştiraki Çelik Motor’un gerileyen Kia satış hacimlerine ve perakende segmentinin zayıf katkısına rağmen otomotiv kiralama operasyonlarının güçlü katkısıyla yıllık bazda %12 artış göstererek 856mn TL’ye yükseldi. Gelirlerde sınırlı büyümeye rağmen konsolide FAVÖK yine otomotiv kiralama operasyonlarının güçlü katkısıyla yıllık bazda %27 artış göstererek 105mn TL’ye yükseldi.

Şirket’in net aktif değerinin %95’inden fazlasını oluşturan iştiraklerinin finansallarını daha önce açıklamış olması nedeniyle sonuçların hisse fiyatı üzerinde önemli bir etki yaratmasını beklemiyoruz. YAZIC hissesi Şubat 2017’de açıklanan birleşme kararından beri %58 yükseldi ve endeksin %30 üzerinde getiri sağladı. Güçlü performansının ardından bir süre önce YAZIC hisselerini en çok önerdiğimiz hisseler listesinden çıkarmış olsak da 27.2TL olan hedef değerimize halen %20 getiri potansiyeli sunan hisse için AL tavsiyemizi devam ettiriyoruz.

HALK YATIRIM – Yazıcılar Holding YAZIC Hisse Analiz 2Ç17 – 14.08.2017

Yazıcılar Holding (YAZIC, Sınırlı Negatif): Yazıcılar Holding, yılın ikinci çeyreğinde 24,3 mn TL net zarar açıkladı (2Ç16’da 23,7 mn TL net kar). Geçtiğimiz yıl ikinci çeyrekte kaydedilen 62,2 mn TL’lik net finansal giderinin bu yılın ikinci çeyreğinde 121 mn TL’ye yükselmesi açıklanan net zararda etkili oldu. Net satış gelirleri yıllık bazda %11,7 artışla 855,8 mn TL seviyesinde gerçekleşirken, FAVÖK yıllık bazda %26,8 artarak 105,4 mn TL seviyesinde gerçekleşti. Piyasa beklentisi bulunmayan Yazıcılar Holding’in ikinci çeyrek finansallarının hisse performansına etkisinin “sınırlı negatif” olabileceğini düşünüyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Yazıcılar Holding YAZIC Hisse Analiz 2Ç17 – 14.08.2017

Yazıcılar Holding (YAZIC, Sınırlı Negatif): Holding’in ikinci çeyrek ana ortaklık net dönem zararı 24,3mn TL olarak gerçekleşmiş ve bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 23,7mn TL’lik karın tersi yönünde gerçekleşmiştir. Geçen seneki kardan bu çeyrekte zarara geçilmesinde özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan geçen seneki 46,4mn TL’lik karın aksine bu çeyrekte 6,3mn TL’lik zarar kaydedilmesidir. Satış gelirleri %11,7 oranında artan Holding’in brüt karı ise %17,5 oranında artmıştır. 6,3mn TL’lik iştirak zararlarıyla birlikte Holding’in faaliyet gelirleri 97,2mn TL’den 73,2mn TL’ye gerilemiştir. Diğer taraftan finansman giderleri 62,2mn TL’den 120,9mn TL’ye yükselmiş ve Holding’in vergi öncesi zararı 41,9mn TL olmuştur. Vergi gideri sonrasında zarar 41,7mn TL’yi göstermiştir. Bu rakamın 17,4mn TL’si kontrol gücü olmayan paylara ilişkin olduğu için, ana ortaklık zararı 24,3mn TL olarak gerçekleşmiştir.

 

İŞ YATIRIM – Yazıcılar Holding YAZIC Hisse Haber Analiz – 31.07.2017

Kapanış (TL) : 24.1 – Hedef Fiyat (TL) : 27.2 – Piyasa Deg.(TL) : 3856 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.56 YAZIC TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 12.86 Analist: [email protected]

Anadolu Grup şirketleri hissedarları birleşme için bağlayıcı anlaşmaları imzaladı
Yazıcılar Holding, Özilhan Yatırım ve Yazıcılar Holding’de imtiyazlı hisseler sahip C ve D grubu hissedarlar Grup Şirketlerinin Yazıcılar Holding altında birleştirilmesi için bağlayıcı anlaşmaları imzaladı. Bağlayıcı anlaşmanın imzalanması birleşmenin iptaine ilişkin riskleri azaltacağı için haberin bugün YAZIC hisseleri üzerinde olumlu etki yatabileceğini düşünüyoruz. Buna göre Özilhan Sinai Yatırım (ÖSYAŞ) ve Anadolu Endüstri Holding, Yazıcılar Holding bünyesinde birleştirilerek tüm Anadolu Grubu şirketlerinin Yazıcılar Holding altında birleşmesi sağlanmış olacak. Birleşme 6A17 finansalları ile gerçekleştirilmesi bekleniyor. Bağımsız bir değerleme şirketi tarafından hazırlanacak olan birleşme raporunun Ağustos sonu gibi yayınlanması bekleniyor. Birleşme Rekabet Kurlu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı gibi hukuku otoritelerin yasal onaylarından ve Şirketler’in genel kurullarının nihai onayının ardından tamamlanacak.

Yazıcılar Holding hissedarları için ayrılma hakkı doğacak. Yaklaşık 14.98 TL/hisse olarak hesapladığımız ayrılma hakkı fiyatı şuanki fiyat olan 24.1 TL’nin oldukça altında. Diğer taraftan, Anadolu Grubu’nun diğer halka açık olan şirketleri olan AEFES, CCOLA, MGROS, ASUZU ve ADEL gibi şirketler üzerinde herhangi bir çağrı zorunluluğu olmasını beklemiyoruz.

Ayrı bir not olarak Yazıcılar Holding birleşmeden önce kasasındaki 50mn TL’lik nakdi ortaklarına temettü olarak dağıtma kararı aldı. Brüt temettü verimi %1.3’e denk geliyor.

 

İŞ YATIRIM – Yazıcılar Holding YAZIC Hisse Haber Analiz – 13.07.2017

Kapanış (TL) : 23.12 – Hedef Fiyat (TL) : 27.2 – Piyasa Deg.(TL) : 3699 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.66 YAZIC TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 17.65 Analist: [email protected]

Mergermarket’a göre Anadolu Grubu ABH’yi satmak üzere
Mergermarket’da yer alan habere göre Yazıcılar Holding’in %68 iştiraki Anadolu Endustri Holding Anadolu Bilişim Hizmetleri’nin (ABH) IBM’in Türkiye İştiraki IBM Turk’e satışını sonuçlandırmaya çok yakın. Şirketten konuya ilişkin resmi bir açıklama yok. ABH Yazıcılar için varolan değerlememizde iştirak ile ilgili yeterli bilgi olmaması nedeni ile yer almıyor. Olası satışın NAV’ye etkisi de çok çok sınırlı olur ancak yine de Anadolu Grubu’nun küçük iştiraklerini satarak ana iş kollarına daha fazla odaklanma stratejisni olumlu karşılıyoruz. 27.2TL hedef değerimize %18 getiri potansiyeli sunan hisse için AL tavsiyemizi yineliyoruz. Hisseler cari NAD’e göre halen %32 iskonto ile işlem görmektedir.

Bağlı Ortaklarımızdan Anadolu Endüstri Holding A.Ş.nin Sermaye Artırımına Katılım Hakkkında Açıklama – 05.06.2017

Bağlı ortaklıklarımızdan Anadolu Endüstri Holding A.Ş.’nin sermayesinin 332.200.000,-TL.’dan 37.800.000,-TL artırılarak 370.000.000,-TL.’na çıkarılmasına karar verilmiş olduğundan; Şirketimizin rüçhan hakkını kullanarak nakden arttırılan 37.800.000,-TL. sermayeden payımıza düşen 25.702.766,89 TL. ile sermaye artırımına iştirak edilmesine, sermaye apellerinin Anadolu Endüstri Holding A.Ş.’nin talep edeceği tarihlerde ödenmesine; yapılacak iş ve işlemler için Şirket yönetiminin yetkili kılınmasına,

 

MH Perakendecilik ve Ticaret A.Ş’deki satın alma/satma hakkının kullanılmasına ilişkin hisse devrinin tamamlanması hakkında açıklama- 17.05.2017

03.05.2017 tarihli özel durum açıklamamızda konu edildiği üzere, MH Perakendecilik ve Ticaret A.Ş (MH Perakendecilik)’deki satın alma/satma hakkının kullanılmasına ilişkin olarak hisse devir işlemleri 17.05.2017 tarihi itibariyle tamamlanmıştır. Sözkonusu işlemler için toplam 509.029.436 TL hisse satın alım bedeli ödenmiş olup, bu tutarın finansmanında Anadolu Endüstri Holding A.Ş. (AEH)’nin mevcut nakit kaynaklarının yanısıra AEH tarafından sağlanan 100 milyon Euro tutarındaki 4 yıl vadeli satınalma kredisi kullanılmıştır.

Daha önceki açıklamalarımızda da yer aldığı üzere, hisse devri neticesinde AEH’nin MH Perakendecilik’teki hisse oranı %100’e ve böylelikle Migros Ticaret A.Ş.’deki dolaylı payı %50’ye yükselmiştir.  Migros’un yönetim kontrolü BC Partners’ın yönettiği fonlar ve AEH tarafından eşit olarak paylaşılmaya devam edecek olup herhangi bir pay alım yükümlülüğü doğmayacaktır.

İŞ YATIRIM – Yazıcılar Holding YAZIC Hisse Analiz 1Ç17 – 11.05.2017

Kapanış (TL) : 22.88 – Hedef Fiyat (TL) : 25 – Piyasa Deg.(TL) : 3661 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 2.16 YAZIC TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 9.27 Analist: [email protected]

YAZIC 1Ç17: Positive
Yazıcılar Holding 1Ç17 finansallarında 253mn TL net kar açıkladı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 5mn TL net zarar açıklamıştı. Karşılaştırma yapmak için herhangi bir tahmin bulunmuyor. Net kardaki güçlü iyileşme büyük ölçüde öz sermaye yöntemi ile konsolide olan iştiraklerin karındaki artıştan kaynaklanırken operasyonel karlılıktaki iyileşme de bu durumu destekledi. Öz sermaye yöntemi ile konsolide olan iştiraklerin karı 1Ç17’de 411mn TL olarak gerçekleşirken geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu iştiraklerden 5mn TL’lik zarar söz konusuydu.

Bu artış Migros’un Kipa’yı satın almasından kaynaklanan tek seferlik iştirak karından kaynaklandı. Şirket’in gelirleri Çelik Motor’un gerileyen satış hacimleri nedeni ile yıllık bazda %6’lık düşüş göstererek 693mn TL’ye geriledi. Ancak satış daralmasına rağmen Şirket’in FAVÖK’ü otomotiv ve perakende segmentlerinin güçlü katkısı ile yıllık bazda %39 artış göstererek 99mn TL’ye ulaştı. Şirket’in net aktif değerinin %92’sini oluşturan iştiraklerinin finansallarını daha önce açıklamış olması nedeni net kardaki artış piyasa için sürpriz olmamalı ancak operasyonel kardaki %39’luk artışa piyasanın olumlu tepki verebileceğini düşünüyoruz.

Bununla birlikte Anadolu Grup şirketlerini Yazıcılar Holding’in altında birleştirme kararının Holding’e uygulanan iskontoyu daraltmaya devam edeceğini düşünüyor olmamız nedeni ile Yazıcılar Holding’in halen en çok önerdiğimiz hisseler listesinde tutmaya devam ediyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Yazıcılar Holding YAZIC Hisse Analiz 1Ç17 – 11.05.2017

1Ç17 sonuçlarını 253 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 4,5 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 693 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %6 düştü. Şirket, 1Ç17’de 99 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %39 yükseldi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 456 baz puan artarak %14,2 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %7 artarak 3.502 milyon TL olarak gerçekleşti.

 

YAZIC’dan MH Perakendecilik ve Ticaret A.Ş’deki satın alma/satma hakkının kullanılmasına ilişkin açıklama – 03.05.2017

15.07.2015 tarihli özel durum açıklamamızda konu edildiği üzere, Migros Ticaret A.Ş. (Migros)’nin sermayesinin %50’sini temsil eden hisselerin sahibi olan MH Perakendecilik ve Ticaret A.Ş.’nin (MH Perakendecilik), BC Partners tarafından yönetilen Moonlight Capital S.A. (Moonlight Capital)’ya ait %19,5 oranındaki hisse payına ilişkin olarak, 01.05.2017 ve 31.10.2017 tarihleri arasında gerçekleştirilmek üzere Anadolu Endüstri Holding A.Ş (AEH)’nin sözkonusu hisseleri “satın alma hakkı”, Moonlight Capital’ın ise “satma hakkı” bulunmaktaydı.

Bu bağlamda, 02.05.2017 tarihi itibariyle Moonlight Capital sözkonusu hisseler için satma hakkının kullanılmasına yönelik kararını AEH’ye bildirmiş bulunmaktadır.

Bu işlem çerçevesinde, AEH tarafından MH Perakendecilik’in %19,5 oranında hisse payı satın alım fiyatının hesaplanmasında, MH Perakendecilik’in iştiraki Migros’un 1 adet hisse bedeli, 31.12.2014 tarihli Hisse Alım Sözleşmesi uyarınca 30,2 TL olarak baz alınmış olup, yine anlaşma uyarınca yapılan diğer düzeltmeler sonrası toplamda 509.029.436  TL hisse satın alım bedeli hesaplanmaktadır. Hisse Alım Sözleşmesi uyarınca, bu bildirimi takip eden 10 işgünü sonunda (16.05.2017) hakkın kullanımı hisse bedelinin transferi ve hisselerin devri ile tamamlanmış olacaktır. İşlem sonrasında AEH’nin MH Perakendecilik’teki hisse oranı %100’e ve böylelikle Migros’taki dolaylı payı %50’ye yükselirken, BC Partners’ın ise yönettiği fonlar üzerinden Migros’taki toplam payı %30,5 olacaktır.  Migros’un yönetim kontrolü BC Partners’ın yönettiği fonlar ve AEH tarafından eşit olarak paylaşılmaya devam edecek olup herhangi bir pay alım yükümlülüğü doğmayacaktır.

*Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi satırında yazan 31.12.2014 tarihi ilgili taraflar arasında imzalanan Hisse Alım Sözleşmesi imzalanma tarihidir.

 

İş Yatırım – Şirket Haberleri: Yazicilar Holding 45mn TL temettü dağıtacak- 06.04.2017

Yazıcılar Holding Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantısında 45mn TL nakit temettü dağıtmayı teklif edeceğini (brüt 0.28125TL /hisse) açıkladı. Bizim beklentimiz 40mn TL seviyesindeydi. Temettü verimi %1.3’e denk gelmektedir. Temettü dağıtımına 30 Mayıs’tan itibaren başlanması beklenmektedir

İŞ YATIRIM – Yazıcılar Holding YAZIC Hisse Analiz  – 15.03.2017

İş Yatırım – Şirket Raporu: Hedef değerimizi 25TL’ye yükseltiyoruz (önceki: 19.85TL)

Birleşme Değer Yaratıyor             AL                            Yükselme Potansiyeli* 37%

Hedef değerimizdeki değişiklik Holding’in hedef net aktif değerine (NAD) uyguladığımız iskontoyu birleşme kararı nedeni ile %40’dan %25’e indirmemiz ve AEFES ve MGROS değerlemelerimizde %8’lik yukarı yönlü revizyonumuzdan kaynaklandı. Biz birleşmenin Grup’un karmaşık 3 katmanlı ortaklık yapısını sadeleştireceği, önemli iştiraklerinde kontrol gücü sağlayacağı ve şeffaflığı artıracağı için Holding’e uygulanan iskontoyu azaltacağını düşünüyoruz. Hedef değerimize %37 getiri potansiyeli sunan hisse için AL tavsiyemizi yineliyoruz. En önemli risk unsurunu birleşme işleminin iptali olarak görüyoruz ancak birleşmenin bütün hissedarlar için değer yaratan doğası gereği bu olasılığın düşük olduğunu düşünüyoruz.

Yazıcılar Holding birleşme kararı sonrası yayınladığımız raporumuzdan beri % 25 getiri sağladı ve endeksi %24 oranın da yendi : (27.02.17 tarihlii raporumuz). Güçlü hisse performansı sonrası Holding’in iskontosu %55 seviyesinden %41’e kadar geriledi. Ancak takip listemizdeki holdinglerin %25 olan güncel ortalama iskontosu ve Holding’in yüksek iskontosunun en önemli sebeplerinin ortadan kalkacak olması nedeni ile biz iskontonun %25 seviyelerine daralabileceğini düşünüyoruz. Cari iskontoda yaşanacak olası her 5% puanlık daralma hisse fiyatının %9 oranında artışına işaret ediyor.

Birleşme kararı karmaşık ortaklık yapısını sadeleştirirken önemli portföy şirketlerinde kontrol gücü sağlayacak: Birleşme kararının şu nedenlerden dolayı iskontoyu azaltmaya devam edeceğini düşünüyoruz:

1)Yüksek holding iskontosunun arkasındaki en önemli neden olduğunu düşündüğümüz Holding’in karmaşık 3 katmanlı ortaklık yapısı ortadan kalkacak,

2) Holding’in kontrol gücüne sahip olduğu iştiraklerinin NAD’deki payı %13’ten %81’e yükselecek. Birleşme sonrası AEFES, CCOLA (AEFES üzerinden dolaylı yoldan) ve  ASUZU gibi iştiraklerinde kontrol gücüne kavuşacak ve bu iştirakleri finansallarında tam konsolidasyon yöntemi ile konsolide etmeye başlayacak. Ayrıca BC Partners’ın MGROS’ta orta vadede olası hisse satışı sonrası Holding’in Migros’ta da defakto kontrol gücüne sahip olacağını düşünüyoruz. Bu durumda  kontrol edebildiği iştiraklerinin NAD’indeki payı 100%’e yaklaşacak.

Birleşme sonrası Yazıcılar Holding’in NAD’nin 2 milyar dolara yükselmesini bekliyoruz. Yazıcılar Holding’de %52 sermaye artırımına neden olmasını beklediğimiz birleşme işleminden sonra yeni çıkartılacak paylar portföy şirketlerindeki payları karşılığında Özilhan ailesine tahsis edilecek. Sermaye artırımı sonrası halka açıklık oranının %14.1’e (önceki 21.5%) gerilemesini bekliyoruz. Yapılacak olan sermaye artışı sonrası Yazıcılar Holding’in piyasa değerinin mevcut fiyatlar ile 1.2milyar dolar seviyesine çıkmasını bekliyoruz. Holding’in iskontosu öngördüğümüz gibi %25 seviyesine gerilerse bu piyasa değerinin 1.5 milyar dolar seviyesinin üzerine çıkacağına işaret ediyor.

Türkiye’nin önde gelen perakende şirketlerine sahip olmanın ucuz alternatifi: Şirket’in cari aktif değerinin %88’ini oluşturan 3 önemli halka açık iştirakinden MGROS ve CCOLA’da AL tavsiyemiz varken AEFES’te SAT tavsiyemiz bulunmaktadır. YAZIC hisselerinin, faaliyet gösterdikleri sektörlerde önemli pazar paylarına sahip bu perakende şirketlerine sahip olmanın halen ucuz yolu olduğunu düşünüyoruz. Hisseler halka açık iştiraklerine %37 iskonto ile işlem görmektedir.

YAZIC ile İlgili Şirketlerdeki İş Yatırım Raporlarını Hisselerin Sayfalarında bulabilirsiniz:

Coca-Cola İçecek A.Ş CCOLA Hisse Yorumları

Anadolu Efes AEFES Hisse Analiz ve Yorumları

Migros MGROS Hisse Analiz ve Yorumları

İŞ YATIRIM – Yazıcılar Holding YAZIC Hisse Analiz 4Ç16 – 14.03.2017

Kapanış (TL) : 18.29 – Hedef Fiyat (TL) : 19.85 – Piyasa Deg.(TL) : 2926 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.25 YAZIC TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 8.53 Analist: [email protected]

YAZIC 4Ç16: Nötr
Yazıcılar Holding 4Ç16 finansallarında 225mn TL net zarar açıkladı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 96mn TL net kar açıklamıştı. Karşılaştırma yapmak için herhangi bir tahmin bulunmuyor. Holding Alternatifbank’ın satışından 4Ç16’da 345mn TL kar kaydetmiş olmasına rağmen net karın yıllık bazda düşmesi öz sermaye yöntemi ile konsolide olan iştiraklerin negatif katkısı ve geçen seneye göre daha yüksek gerçekleşen kur farkı zararlarından kaynaklandı. Öz sermaye yöntemi ile konsolide olan iştirakleri (büyük ölçüde AEFES ve MGROS) 4Ç16’da 271mn TL negatif katkıda bulunurken geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu iştiraklerinden 43mn TL kar söz konusuydu. Şirket’in gelirleri yıllık bazda %19 artış göstererek 803mn TL’ye yükselirken, FAVÖK 48mn TL olarak gerçekleşti. 4Ç15’te 10mn TL FAVÖK açıklamıştı. Şirket’in net aktif değerinin %92’sini oluşturan iştiraklerinin finansallarını daha önce açıklamış olması nedeni ile piyasanın sonuçlara önemli bir tepki vermesini beklemiyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Yazıcılar Holding YAZIC Hisse Analiz 4Ç16 – 14.03.2017

Yazıcılar Holding (YAZIC, Sınırlı Negatif): Yazıcılar Holding 2016 yılının son çeyreğinde 225,5mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmiş ve 2015 yılının aynı dönemindeki 95,7mn TL’lik ana ortaklık net dönem karına göre olumsuz bir görüntü sergilemiştir. Son çeyrekte zarar kaydedilmesinde kur kaynaklı olarak yüksek finansman giderleri etkili olmuştur. Son çeyrekte satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %18,9 oranında artan şirketin brüt karı ise %41,4 oranında artarak 111,7mn TL’ye yükselmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir. Diğer taraftan Holding 4Ç2015’teki 87,4mn TL’lik finansman gelirine karşın 4Ç2016’da 404mn TL’lik finansman gideri kaydetmiş ve buna bağlı olarak da 225,5mn TL ana ortaklık net dönem zararı oluşmuştur. Son çeyrek zararı ile birlikte, Holding 2016 yılını 255,5mn TL ana ortaklık net dönem zararı ile kapamıştır. Şirket’in 2015 yılı ana ortaklık net dönem zararı 210,6mn TL idi.

 

İŞ YATIRIM – Yazıcılar Holding YAZIC Hisse Haber Analiz – 27.02.2017

Kapanış (TL) : 14.59 – Hedef Fiyat (TL) : 19.85 – Piyasa Deg.(TL) : 2334 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.5 YAZIC TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 36.05 Analist: [email protected]

Anadolu Grup şirketleri Yazıcılar Holding’in altında birleşme kararı aldı

Buna göre Özilhan Sinai Yatırım (ÖSYAŞ) ve Anadolu Endüstri Holding, Yazıcılar Holding bünyesinde birleştirerek tüm Anadolu Grubu şirketleri Yazıcılar Holding altında birleşecek. Şirket ilk birleşme niyetini Haziran’16 tarihinde açıklamıştı fakat o zaman C ve D grubu imtiyazlı hisse sahipleri birleşmeyi kabul etmemişti. Bu imtiyazlı hisse sahipleri ile Cuma günü mutabakata varıldı. Birleşme, nihai bağlayıcı anlaşmaların ilişkili taraflarla imzalanmasının ardından ve Rekabet Kurlu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı gibi hukuku otoritelerin yasal onaylarından sonra tamamlanacak.

Yorum: Yazıcılar Holding için çıkış fiyatını yaklaşık 14.98 TL/hisse olarak hesaplıyoruz. Diğer taraftan, Anadolu Grubu’nun diğer halka açık olan şirketleri olan AEFES, CCOLA, MGROS, ASUZU ve ADEL gibi şirketler üzerinde herhangi bir çağrı zorunluluğu olmasını beklemiyoruz. Yazıcılar Holding şuan cari NAD’ine göre %55 iskonto ile işlem görüyor. Planlanan birleşmenin iskontoyu azaltacağını düşünüyoruz. Şirketin NAD iskontosunun %5 oranında olası bir daralması YAZIC hisselerinin %11 oranında değer kazanması anlamına geliyor. Şu an için YAZIC hisseleri için 19.85TL/hisse olan hedef fiyatımız %36 getiri potansiyeli anlamına geliyor. Olası bir birleşme neticesinde NAD iskontosunun daralması nedeniyle önemli bir yukarı yönlü potansiyel olabileceği için bunun yatırımcılar için iyi bir fırsat olduğuna inanıyoruz. Ayrıca hesaplamış olduğumuz ayrılma hakkı fiyatının dünkü kapanışın %3 üzerinde olması aşağı yönlü riskleri sınırlıyor.

Yazıcıların YAZIC Payı Olduğu Şirketler Hangileri? Mevcut Durum

Business Valuation -Değerleme MetoduMevcut DeğerYAZIC PayıYAZIC PayıWeight in NAV
Anadolu EfesAEFESCurrent Mcap3,37527.70%93464%
MigrosMGROSCurrent Mcap1,00327.40%27419%
Celik Motor & Anadolu Motor Unlisted Peer Comparison12668.00%866%
Anadolu IsuzuASUZUCurrent Mcap13037.60%493%
Adel KalemcilikADELCurrent Mcap11138.70%433%
Aslancik HEPPUnlistedRealized Capex8322.70%191%
Paravani HEPPUnlistedRealized Capex6157.50%352%
Mc DonaldsUnlistedPeer Comparison4168.00%282%
Sum  4,931 1,468100%

Yazıcıların YAZIC Payı Olduğu Şirketler Birleşme Sonrası

Business YAZIC’s StakeYAZIC’sWeight
  YAZIC PayıStakein NAV
Anadolu EfesAEFES43.10%1,45565%
MigrosMGROS40.30%40418%
Celik Motor & Anadolu Motor Unlisted100.00%1266%
Anadolu IsuzuASUZU54.60%713%
Adel KalemcilikADEL56.90%633%
Aslancik HEPPUnlisted33.30%281%
Paravani HEPPUnlisted84.50%512%
Mc DonaldsUnlisted100.00%412%
Sum  2,239100%

HALK YATIRIM – Yazıcılar Holding YAZIC Hisse Haber Analiz – 27.02.2017

Yazıcılar Holding (YAZIC, Nötr): Şirket, Özilhan Sınai Yatırım A.Ş. (OSYAŞ) ve Kamil Yazıcı Yönetim ve Danışma A.Ş.’nin (KYYDAŞ) şirket bünyesinde birleştirilmesine yönelik görüşmelere başlanması konusunda mutabakata varıldığını açıkladı. Şirket, birleşme işlemi sonrasında, KYYDAŞ ve Özilhan ailesinin %50-%50 ortaklık yapacağı ve şirketin imtiyazlı B grubu paylarının tümüne ve imtiyazsız A grubu payların bir kısmına sahip olacak ayrı bir sermaye şirketi kurulmasının öngörüldüğünü bildirdi. Şirket ek olarak, planlanan bu birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul sırasında, şirketin imtiyazlı A, C ve D grubu paylarının imtiyazlarının kaldırılarak bu payların imtiyazsız halka açık A grubu paylar olarak düzenleneceğini bildirdi.

Yazıcılar Holding KAP Açıklaması – 27.02.2017

İlgili Hisseler: ADEL, AEFES, ASUZU, CCOLA, MGROS

28.06.2016 tarihli özel durum açıklamamızda, Kamil Yazıcı Yönetim ve Danışma A.Ş. (“KYYDAŞ”) ve Özilhan Sınai Yatırım A.Ş. (“ÖSYAŞ”) arasında Anadolu Grubu’nun kurumsal ve hukuki yönetim altyapısının bütünleştirilmesi ve daha da kurumsallaştırılarak güçlendirilmesi amacıyla çalışmalara başlandığı bildirilmişti. Söz konusu açıklamamızda belirtildiği üzere nihai hedefin gerçekleştirilmesi konusunda bazı Yazıcılar Holding A.Ş. (“Yazıcılar Holding”) imtiyazlı pay sahipleri ile mutabakat sağlanamaması dolayısı ile sürecin eşit temsil ve eşit yönetim prensibine bağlı olarak işbirliği yapmak sureti ile ilerleyebileceği ifade edilmişti.

Nihai hedefi; Yazıcılar Holding A.Ş., ÖSYAŞ ve Anadolu Endüstri Holding A.Ş. (“AEH”)’nin Yazıcılar Holding bünyesinde birleştirilmesi ve böylece önemli büyüklükte bir halka açık şirket yaratılması olan bu işbirliği çalışmaları kapsamında, bugün itibariyle nihai hedefin gerçekleşmesi konusunda gelişme sağlanabilmiş olup, KYYDAŞ, ÖSYAŞ, Yazıcılar Holding ve Yazıcılar Holding’in imtiyazlı (C) ve (D) Grubu pay sahipleri arasında, Yazıcılar Holding, ÖSYAŞ ve AEH’nin, Yazıcılar Holding bünyesinde birleştirilmesine yönelik görüşmelere başlanması konusunda mutabakata varılmıştır.

Plânlanan bu birleşme sonrasında, yukarıda belirtilen ÖSYAŞ ve AEH’yi bünyesine katacak olan Yazıcılar Holding’in, KYYDAŞ ve Özilhan Ailesi tarafından, eşit temsil ve eşit yönetim prensibi doğrultusunda kontrol edilmesi öngörülmektedir. Bunun sağlanması için, KYYDAŞ ve Özilhan Ailesi’nin %50-%50 ortaklık yapacağı ve Yazıcılar Holding’in imtiyazlı (B) Grubu paylarının tümüne ve imtiyazsız (A) Grubu payların bir kısmına sahip olacak ayrı bir sermaye şirketi kurulması öngörülmektedir. Birleşme işleminin onaylanacağı Yazıcılar Holding genel kurulu sırasında, Yazıcılar Holding’in imtiyazlı (A), (C) ve (D) Grubu paylarının imtiyazlarının kaldırılarak bu payların imtiyazsız halka açık (A) Grubu paylar olarak düzenlenmesi planlanmaktadır.

Yukarıda anılan işlemler, ilgili tarafların nihai bağlayıcı anlaşmalar üzerinde mutabakata varmalarını; Rekabet Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”), Gümrük ve Ticaret Bakanlığı gibi resmi kurum ve kuruluşlardan alınması gereken izin ve onayların alınmasını ve ÖSYAŞ, AEH ve Yazıcılar Holding’de genel kurul onaylarını müteakip gerçekleştirilebilecektir.

Plânlanan bu birleşmenin gerçekleşmesi halinde, Yazıcılar Holding pay sahiplerine, ilgili mevzuat kapsamında ayrılma hakkı tanınması gerekecek olup, ayrılma hakkı kullanım fiyatının belirlenmesinde, işbu özel durum açıklamasının yapıldığı tarih esas alınacaktır.

Diğer yandan, bu işlem sonucunda birleşen şirketleri de bünyesinde toplayacak olan Yazıcılar Holding, AEH ve ÖSYAŞ’ın aktifinde bulundurduğu Anadolu Grubu şirketlerinin paylarına sahip olacaktır. Bu işlem nedeniyle,  halka açık Anadolu Grubu şirketlerinin pay sahiplerine zorunlu pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünün doğmayacağı değerlendirilmektedir. Ancak, bu konudaki nihai durum, SPK’nun süreç içerisindeki değerlendirmesine bağlı olup, işlemin gerçekleşmesini takiben herhangi bir yükümlülük doğması halinde, ilgili halka açık Anadolu Grubu şirketlerinde zorunlu pay alım teklif fiyatları için gerekli hesaplamaların yapılmasında da, işbu özel durum açıklamasının tarihi esas alınacaktır.

Nihai bağlayıcı anlaşmaların imzalanmasını takiben ve yukarıda anılan izin ve onayların alınması sürecinde, ilave bilgi ve detaylar belirginleştikçe kamuoyu ile paylaşılacaktır.

 

 

Kheledula Hidorelektrik Santrali Projesi ile ilgili açıklama – 20.01.2017

Yazıcılar Holding’in Gürcistan’daki HES Projesi için İmzalar Atıldı

Bağlı ortaklıklarımızdan Anadolu Taşıt Ticaret A.Ş. ile Gürcistan Enerji Bakanlığı arasında 2015 yılının Mayıs ayında imzalanan Niyet Anlaşması (Memorandum of Understanding)  kapsamında Kheledula Hidroelektrik Santrali (HES) Projesi’nde fizibilite ve saha çalışmalarının tamamlanmasının ardından Niyet Anlaşması’nın bir parçası olarak İnşaat İşlerine Başlangıç Anlaşması imzalanmış olup, sözkonusu anlaşma Gürcistan Enerji Bakanlığı’nca tescil edilmiştir. Bundan sonraki aşamada, resmi kurumlardan inşaat izinlerinin alınmasının ardından inşaat safhasına geçilecektir. Gürcistan’ın Racha-Lechkhumi ve Kvemo Svaneti bölgesinde Kheledula Nehri üzerinde 50,7 MW kurulu gücünde ve yıllık 257 milyon kilovat-saat elektrik üretim kapasitesinde planlanmış olan Kheledula HES için 82 milyon USD yatırım bedeli öngörülmektedir.

 

İŞ YATIRIM – Yazıcılar Holding YAZIC Hisse Haber Analiz – 10.01.2017

Kapanış (TL) : 13.39 – Hedef Fiyat (TL) : 19 – Piyasa Deg.(TL) : 2142 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.4 YAZIC TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 41.9 Analist: [email protected]

Anadolu Grup İcra Başkanlığı pozisyonunda değişiklik
Yazıcılar Holding yaptığı açıklama ile , %68 iştiraki Anadolu Endüstri Holding’in Anadolu Grup Yönetim Kurulu Başkanlığı ve icra Başkanlığı (CEO) görevlerinin ayrılmasına karar vermiş olduğunu duyurdu. Mevcut durumda her iki görevi de yürütmekte olan Tuncay Özilhan 1 Şubat itibariyle Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine devam ederken, halihazırda İcra Başkan Yardımcısı olan Hurşit Zorlu aynı tarih itibariyle Anadolu Grup İcra Başkanlığı görevini üstlenecek. Görev ayrımı kararının şirketin operasyonlarında ve stratejisinde öneli bir değişiklik yaratmasını beklemiyoruz.

İŞ YATIRIM – Yazıcılar Holding YAZIC Hisse Haber Analiz – 20.12.2016

Kapanış (TL) : 12.94 – Hedef Fiyat (TL) : 19 – Piyasa Deg.(TL) : 2070 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.34 YAZIC TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 46.83 Analist: [email protected]

Yazıcılar Holding Alternatifbank’taki hisse satışını tamamladı

Yazıcılar Holding’in %68 iştiraki Anadolu Endustri Holding (AEH) daha önce açıklamış olduğu Alternatifbank’taki %25 hissesinin satışının dün itibari ile tamamlandığını ve 224.9mn doları (daha önce 222.5mn dolar olarak açıklanmıştı) tahsil ettiğini açıkladı. Hisse transferini değerlememize daha önce yansıttığımız için Yazıcılar Holding için hedef değerizde herhangi bir revizyona gitmiyoruz. Hatırlatmak gerekirse AEH Ana Gıda’daki %55.25’lik hissesini de 55mn TL bedel üzerinden satma kararı almıştı. Biz Holding’in toplam varlık değeri içerisinde küçük paya sahip asıl iş kolu olmayan Alternatifbank ve Ana Gıda gibi şirketleri satmasını ve asıl iş kollarına odaklanması stratejisini olumlu karşılıyoruz. 19 TL hedef değer ile Yazıcılar hissesi için AL tavsiyemizi devam ettiriyoruz.

İŞ YATIRIM – Yazıcılar Holding YAZIC Hisse Haber Analiz – 15.12.2016

Kapanış (TL) : 12.65 – Hedef Fiyat (TL) : 19 – Piyasa Deg.(TL) : 2024 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.37 YAZIC TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 50.2 Analist: [email protected]

Yazıcılar Holding Ana Gıda’daki payını satıyor
Yazıcılar Holding’in %68 iştiraki Anadolu Endustri Holding (AEH) ve SEEF Foods Ana Gıda’da sahip oldukları sırasıyla %55.25 ve %44.75 hisselerini Koninklijke Bunge’ye satmak için anlaşma imzaladılar. Ana Gıda’nın şirket değeri 172.5mn TL olarak belirlendi ancak yıl sonu finansalları ile yeniden hesaplanacak. Hisse transferinin 1Ç17 itibari ile tamamlanması öngörülüyor. AEH’e düzeltmeler sonrası %55.25 hissesi karşılığında 55.4mn TL nakit girişi olacak. Ana Gıda’nın Yazıcılar net aktif değerinin sadece %1’ini oluşturması ve satışın bizim değerlememiz 54mn TL’ye paralel gerçekleşmesi nedeni ile değerlememiz üzerinde önemli bir etkisi bulunmuyor. Yazıcılar’ın Ana Gıda gibi küçük varlıklardan çıkışını ve ana iş kollarına odaklanmasınıı olumlu değerlendiriyoruz. 19TL hedef değerimiz olan hisse için AL tavsiyemizi sürdürüyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Yazıcılar Holding YAZIC Hisse Haber Analiz – 15.12.2016

Yazıcılar Holding (YAZIC, Sınırlı Pozitif): Bağlı ortaklığı Anadolu Endüstri Holding A.Ş. (AEH), SEEF Foods S.A.R.L. (SEEF Foods) ve Koninklijke Bunge B.V. (Bunge) arasında, Ana Gıda İhtiyaç Maddeleri ve Sanayi Ticaret A.Ş.(Ana Gıda)’de AEH’nin sahip olduğu %55,25 ve SEEF Foods’un sahip olduğu %44,75 oranında hisselerin Bunge’ye satışı konusunda Hisse Alım/Satış Sözleşmesi imzalanmıştır. Anlaşma resmi makam ve kurumlardan izinlerin alınması sonrasında tamamlanacak olup, anlaşma uyarınca hisse devrinin 2017 yılı 1.çeyrek içinde sonuçlandırılması öngörülmektedir. Sözkonusu sözleşmeye göre, Ana Gıda’nın şirket değeri 172,5 milyon TL olarak saptanmış olup hisse bedeli şirketin yılsonu nakdi, borcu, işletme sermayesi gibi diğer düzeltmeler sonucunda belirlenecektir. Buna göre, mevcut durumda, Ana Gıda’nın 30.09.2016 tarihli finansal raporları dikkate alınarak yukarıda anılan şirket değeri üzerinden yapılan net borç, işletme sermayesi ve diğer düzeltmeler sonrasında AEH’nin %55,25 oranında hisselerinin satış bedeli yaklaşık 55,4 milyon TL seviyesinde hesaplanmakta olup, 31.12.2016 tarihli finansal tablolar dikkate alınarak nihai satış bedeli belirlenecektir

 

İŞ YATIRIM – Yazıcılar Holding YAZIC Hisse Analiz 3Ç16 – 10.11.2016

Kapanış (TL) : 13.22 – Hedef Fiyat (TL) : 20.7 – Piyasa Deg.(TL) : 2115 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.57 YAZIC TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 56.58 Analist: [email protected]

YAZIC 3Ç16: Nötr
Yazıcılar Holding 3Ç16 finansallarında 48mn TL net zarar açıkladı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 358mn TL net zarar söz konusuydu. Karşılaştırma yapmak için herhangi bir tahmin bulunmuyor. Net karın yıllık bazda iyileşmesi öz sermaye yöntemi ile konsolide olan iştiraklerin güçlü katkısı ve daha düşük gerçekleşen finansman giderlerinden kaynaklandı. Öz sermaye yöntemi ile konsolide olan iştiraklerden (büyük ölçüde AEFES ve MGROS) 3Ç16’da 34mn TL gelir elde edilirken geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu iştiraklerinin kur farkı giderleri nedeni ile 226mn TL zarar söz konusuydu. Şirket’in gelirleri yıllık bazda %10 artış göstererek 727mn TL’ye yükselirken, FAVÖK yıllık bazda %13 artış göstererek 94mn TL’ye ulaştı. Şirket’in net aktif değerinin %92’sini oluşturan iştiraklerinin finansallarını daha önce açıklamış olmasından kaynaklı sonuçlarda önemli bir sürpriz olmaması nedeni ile piyasanın sonuçlara önemli bir tepki vermesini beklemiyoruz.

 

ANADOLU YATIRIM – YAZIC Hisse Teknik Analizi – 26.08.2016

Şartları Sağlarsa Alış İçin Uygun

10.50 seviyelerinden başlayan yükseliş trendinin sürdüğü hissede 13.20 seviyesinde oluşan desteği   önemsiyoruz. Hisse senedinde yükselişin sürebilmesi için olası geri çekilmeleri, 13.20 altında kapanış olmaması şartıyla alış fırsatı olarak değerlendiriyoruz. Bununla birlikte 13.65 direncini izlediğimiz hissede, bu seviye üzerinde yerleşmenin sağlanmasıyla ivme kazanacağını ve 14.00 seviyelerinin hedef  haline geleceğini tahmin ediyoruz. Mevcut veya açılacak pozisyonların, 13.20 altında kapanış görülmesi durumunda kapatılmasını tavsiye ediyoruz.

Kapanış : 13.50
Destekler : 13.40-13.20-12.90
Dirençler : 13.65-13.80-14.00

 

İŞ YATIRIM – Yazıcılar Holding YAZIC Hisse Analiz 2Ç16 – 22.08.2016

Kapanış (TL) : 13.68 – Hedef Fiyat (TL) : 20.7 – Piyasa Deg.(TL) : 2189 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.74    ↔ YAZIC TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 51.32 Analist: [email protected]

YAZIC 2Ç16 Finansal Sonuçları

Yazıcılar Holding 24mn TL net kar açıkladı. Karşılaştırma yapmak için herhangi bir tahmin bulunmuyorken geçtiğimiz yıl bu çeyrek 63mn TL net kar açıklanmıştı. Yazıcılar’ın net aktif değerinin %92’sini oluşturan halka açık iştiraklerinin sonuçlarını daha önce açıklamış olması nedeni sonuçların hisse fiyatı üzerinde önemli bir etki yaratmasını beklemiyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Yazıcılar Holding YAZIC Hisse Analiz 2Ç16 – 22.08.2016

Yazıcılar Holding (YAZIC, Negatif): Yazıcılar Holding’in 2.çeyrek ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %62,5 oranında azalarak 23,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Düşük kar rakamında özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan gelirlerin 70mn TL’den 46,4mn TL’ye gerilemesi ve finansman giderlerinin 44,2mn TL’den 62,2mn TL’ye yükselmesi etkili olmuştur. İkinci çeyrek kar rakamı ile birlikte ilk çeyrekteki zarar rakamının etkisiyle Yazıcılar Holding’in Ocak- Haziran dönemi karı 18,4mn TL olmuş ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %63,3 oranında gerileme kaydetmiştir.

 

İŞ YATIRIM – Yazıcılar Holding YAZIC Hisse Analiz 1Ç16 – 19.07.2016

is-yatirim-logo

 Kapanış (TL) : 11.45 – Hedef Fiyat (TL) : 19.7 – Piyasa Deg.(TL) : 1832 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.64
YAZIC TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 72.05 Analist: [email protected]Anadolu Endüstri Holding Alternatifbank’ta geriye kalan %25’lik hisseyi 222.5mn dolara satıyor

Yazıcılar Holding’in %68 iştiraki Anadolu Endüstri Holding (AEH) Alternatifbank’ta sahip olduğu %25’lik hissenin Commercial Bank of Qatar (CBQ)’a 222.5mn dolara satışı için sahip olduğu opsiyonu kullanmaya karar verdi. Hatırlatmak gerekirse Grup 18 Temmuz 2013’te Alternatifbak’ta sahip olduğu %70.84 hisseyi yaklaşık 430mn dolara satmıştı. Satış işleminin gerekli izinleri takiben 2016 yılı içerisinde gerçekleşmesi bekleniyor. Satış karının 3/4 ’ünün öz sermaye altında özel bir fon hesabna aktarılacağı belirtildi. Ayrıca elde edilen nakdin AEH’in mevcut borçlarının ödenmesinde kullanılacağı belirtildi. Yazıcılar’ın hedef değerini %5 oranında artırarak 20.7TL/hisseye yükseltiyoruz. Yeni hedef değerimize %81 getiri potansiyeli sunan hisseler için AL tavsiyemizi yeniliyoruz.

 

İŞ YATIRIM Yazıcılar Holding YAZIC Hisse Yorumu 1Ç16 – 11.05.2016

is-yatirim-logo

Kapanış (TL) : 13.58 – Hedef Fiyat (TL) : 19.7 – Piyasa Deg.(TL) : 2173 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.21
YAZIC TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 45.07
 
YAZIC 1Ç16 Finansal Sonuçları
Yazıcılar Holding 1Ç16 konsolide finansallarında 19 milyon TL net zarar açıkladı (13 milyon TL net zarar 1Ç15). Net karı kıyaslamak için herhangi bir tahmin bulunmuyor. Özsermaye yöntemiyle konsolide olan iştiraklerinin geçtiğimiz yıla göre daha yüksek katkısı ve bu çeyrek daha düşük gerçekleşen efektif vergi oranının net kar üzerindeki olumlu katkısı, geçen yıla göre daha yüksek gerçekleşen finansman giderleri nedeniyle net kara yansımadı. Öz sermaye yöntemi ile konsolide olan iştirakler geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinde -70mn TL katkı sağlarken bu çeyrek -5mn TL katkı sağladı.
 
Değerlemenin %92’sini oluşturan halka açık iştiraklerinin finansallarını daha önce açıklamış olmaları neden ile sonuçların hisse üzerinde önemli bir hareket yaratmasını beklemiyoruz.
 
Konsolide satışlar otomativ segmentinin güçlü katkısı ile yıllık bazda %34 artış göstererek 734mn TL’ye yükseldi. Otomotiv segmenti gelirleri yıllık bazda %55 büyüyerek 463mn TL’ye ulaştı. Büyümenin ana sebebi Çelik Motor’un Kia satışlarında %42’lik bir büyüme yakalayarak 3185 adetlik satış gerçekleştirmesidir. Perakende sektörü gelirleri Adel Kalemcilik’in güçlü katkısı ile 1Ç16’da yıllık bazda %7 büyüyerek 230mn TL’ye ulaşmıştır. Holding’in konsolide FAVÖK’ü yıllık bazda %3 büyüyerek 68mn TL’ye ulaşmıştır. Perakende segmenti FAVÖK’ü yıllık bazda %3 büyüyerek 23mn TL’ye ulaşırken, otomotiv segmenti FAVÖK’ü yıllık bazda %1 büyüyerek 47mn TL’ye yükselmiştir.
 

İŞ YATIRIM Yazıcılar Holding YAZIC Hisse Yorumu – 17.03.2016

is-yatirim-logo

Kapanış (TL) : 12.64 – Hedef Fiyat (TL) : 19.7 – Piyasa Deg.(TL) : 2022 – 3A Ort. İşl.Hac. (TL) : 0.91
YAZIC TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 55.85
 
Yazıcılar Polinas Plastik’teki %10.5 payını 9mn dolar bedel ile sattı
 
Yazıcılar Holding Polinas Plastik’teki %10.5 payını 9mn dolar bedel ile Gözde Girişim Sermayesi’ne sattı. Finansal verilerine sahip olmadığımız Polinas Yazıcılar Holding değerlememizde yer almıyordu. Ancak satış değerinin Yazıcılar Holding NAD’inin %1’inden daha azına tekabül ediyor olması nedeni ile hisse fiyatında önemli bir etki yaratmasını beklemiyoruz.
 
Diğer taraftan Gözde Girişim Sermayesi Diğer Anadolu Grup şirketlerinden ilave %12.5 pay aldı. Gözde Girişim Sermayesi Polinas’ın toplamda %23’ü için 20mn dolar ödedi. Alım bedeli Gözde için var olan NAD hesaplamamızın %10’una denk geliyor.
 

İŞ YATIRIM Yazıcılar Holding Yorumu – 14.03.2016

is-yatirim-logo

 YAZIC    Yazıcılar Holding    AL

Kapanış TRY: 12.68    Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % :    19.70 TL 55.36%   Piyasa Değeri .mn(TL): 2,029

Yazıcılar Holding 4Ç15 Finansal Sonuçları

Yazıcılar Holding 4Ç15 konsolide finansallarında 98mn TL net kar açıkladı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 218mn TL zarar söz konusuydu. Net kardaki yıllık bazdaki iyileşme öz sermaye yöntemi ile konsolide olan halka açık iştiraklerinin güçlü katkısı, fx karları ve geçtiğimiz yıl kaydedilen yaklaşık 160mn TL’lik tek seferlik giderin bu dönem olmamasından kaynaklandı. Öz sermaye yöntemi ile konsolide olan iştirakleri geçtiğimiz yıl son çeyrekte 222mn TL zarar açıklarken bu çeyrek 46mn TL kar açıkladılar. Değerlemenin %92’sini oluşturan halka açık iştiraklerinin sonuçlarını daha önce açıklamış olmaları neden ile sonuçların hisse üzerinde önemli bir hareket yaratmasını beklemiyoruz.

Diğer taraftan yönetim 23 Mart’taki Genel Kurul’da ortaklara 10mn TL (hisse başı TL0.0625) brüt nakit temettü dağıtma teklifi yapacak. Temettü verimi %0.5’e denk geliyor. Temettü dağıtımına 31 Mayıs’ta başlanması teklif edilecek.

 

10.03.2016 Temettü Açıklaması

Kar payı dağıtım teklifine ilişkin açıklama

Şirketimizin 2015 faaliyet yılına ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II, No: 14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ve Uluslararası Muhasebe/ Finansal Raporlama Standartları (UMS/UFRS) çerçevesinde düzenlenen ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolarında yer alan Net dağıtılabilir dönem karı ”Zarar” sebebiyle hasıl olmadığından, geçmiş yıl karlarından (olağanüstü yedeklerden) Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği hükümleri ve diğer düzenlemeleri çerçevesinde ödenmiş sermaye üzerinden brüt % 6,25 oranında, 10.000.000 TL. kar payı dağıtılması ve bu nedenle;

1- Tam mükellef kurum niteliğindeki pay sahiplerine % 6,25 oranında olmak üzere 1 TL nominal değerdeki 1 adet hisse senedi karşılığında 0,0625 TL. brüt (=net) kar payı,

2- Gerçek kişi pay sahiplerine de % 5,3125 oranında olmak üzere 1 TL. nominal değerdeki 1 adet hisse senedi karşılığında 0,053125 TL. net kar payının nakden ödenmesine ve kar dağıtımına 31.05.2016 tarihinden itibaren başlanılması uygun görüldükten sonra bu hususların yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda ortaklarımıza teklif edilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verilmiştir.

Yazıcılar Holding A.Ş’nin 2015 yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu ve dağıtılan Kar Payı Oranı hakkında bilgi tablosu açıklama ekinde sunulmuştur.