Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Yazıcılar Hol...

Yazıcılar Holding YAZIC Hisse Analiz ve Yorumları

PAYLAŞ

  Yazıcılar Holding YAZIC hisse senedi ile ilgili tüm güncel analiz, haber, rapor ve yorumları aşağıda bulabilirsiniz. Kurum ve uzmanların YAZIC ile ilgili çıkmış tüm hisse analiz ve yorumlarını, hisseye ait haber,veri ve raporları bu sayfadan takip edebilirsiniz.

  OYAK YATIRIM – Yazıcılar Holding YAZIC Hisse Yorum – 04.12.2017

  YAZIC’ın, Anadolu Endüstri Holding ve Özilhan Sınai Yatırım ile birleşmesinin görüşüleceği genel kurulun 26 Aralık tarihinde yapılacağını duyurdu. Bu genel kurulda birleşmeye onay vermeyen hissedarlar için hisse başına 14.6847 TL’den ayrılma hakkı bulunuyor. Bu genel kurulda onaylanması durumunda birleşmenin Ocak ayı içerisinde tamamlanması beklenebilir.

  Hatırlanacağı gibi bu birleşmede YAZIC’ın sermayesi 160 milyon TL’den 243.5 milyon TL’ye yükseltilirken yeni çıkarılacak 83.5 milyonluk pay Anadolu Endüstri Holding ve Özilhan Sınai ortaklarına verilecek. Birleşme ile YAZIC’ın altındaki şirketlerde kontrol gücünün artması şirket açısından olumlu olacaktır.

  OYAK YATIRIM – Yazıcılar Holding YAZIC Hisse Analiz – 21.11.2017

  SPK YAZIC, Anadolu Endustri Holding ve Özilhan Sınai Yatırım’ın birleşme başvurusunu onayladı. Buna göre YAZIC bu birleşmeyi onaylamak üzere olağanüstü genel kurul toplayacak. Bu genel kurulda birleşmeye onay vermeyen hissedarlar için hisse başına 14.6847 TL’den ayrılma hakkı bulunuyor. Bu genel kurulun ise Aralık ortalarında gerçekleşmesi ve birleşmenin ise Aralık sonu veya Ocak ayı başında tamamlanması beklenebilir. Hatırlanacağı gibi bu birleşmede YAZIC’ın sermayesi 160 milyon TL’den 243.5 milyon TL’ye yükseltilirken yeni çıkarılacak 83.5 milyonluk pay Anadolu Endustri Holding ve Özilhan Sınai ortaklarına verilecek. Birleşme ile YAZIC’ın altındaki şirketlerde kontrol gücünün artması şirket açısından olumlu olacaktır.

  Yazıcılar Holding Birleşmesi SPK Tarafından Onaylandı – 20.11.2017

  İlgili Hisseler: ADEL, AEFES, ASUZU, CCOLA, MGROS

  Şirketimizin Anadolu Endüstri Holding A.Ş’ni ve Özilhan Sınai Yatırım A.Ş’ni devralma suretiyle birleşme işlemlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’na 07.09.2017 tarihinde yapılan izin başvurusuna istinaden SPK’nun 17.11.2017 tarihli toplantısında karar verilmiş ve bu husus 17.11.2017 tarihli ve 2017/39 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni’nde ilan edilmiştir.
  SPK’nun anılan başvurumuzla ilgili olarak 20.11.2017 tarihli ve 29833736-106.01.01-E.12956 sayılı yazısı ile ekinde yer alan (onaylanmış) Duyuru Metni ve (onaylanmış) Esas Sözleşme Tadil Metni bugün tarafımıza tevdi edilmiştir.
  Öte yandan Birleşmeye İlişkin İnceleme Hakkı Duyurusu 20.11.2017 tarihli ve 9455 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde sayısında yayınlanmıştır.
  Devralınan Şirket
  Borsa’da İşlem Gören/Borsa’da İşlem Görmeyen
  Pay Değişim Oranı
  Ortaklarına Verilecek Pay Grubu
  Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
  Anadolu Endüstri Holding A.Ş.
  Borsa’da İşlem Görmeyen
  0,29030805
  Özilhan Sınai Yatırım A.Ş.
  Borsa’da İşlem Görmeyen
  3,21266721
  Pay Grup Bilgileri
  Mevcut Sermaye
  Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
  Ulaşılacak Sermaye
  Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
  A Grubu, YAZIC, TRAYAZIC91Q6
  87.818.036,828
  45.848.983,59
  133.667.020,418
  A Grubu, YAZIC, TRAYAZIC91Q6
  B Grubu, İşlem Görmüyor, TREYAZI00017
  31.999.964
  16.706.884,8
  48.706.848,8
  B Grubu, İşlem Görmüyor, TREYAZI00017
  C Grubu, İşlem Görmüyor, TREYAZI00025
  19.235.048,692
  10.042.440,75
  29.277.489,442
  C Grubu, İşlem Görmüyor, TREYAZI00025
  D Grubu, İşlem Görmüyor, TREYAZI00033
  20.946.950,48
  10.936.208,82
  31.883.159,3
  D Grubu, İşlem Görmüyor, TREYAZI00033
  Mevcut Sermaye
  Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
  Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
  Ulaşılacak Sermaye
  TOPLAM
  160.000.000 TL
  83.534.517,96 TL
  0 TL
  243.534.517,96 TL

  İŞ YATIRIM – Yazıcılar Holding YAZIC Hisse Analiz – 20.11.2017

  Kapanış (TL) : 22.18 – Hedef Fiyat (TL) : 27.2 – Piyasa Deg.(TL) : 3549 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.79 YAZIC TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 22.63

  SPK Yazıcılar Holding’in birleşme işlemini onayladı
  SPK Yazıcılar Holding, Özilhan A.Ş ve Anadolu Endüstri Holding’in Yazıcılar Holding’in altında birleştirilmesi işlemini beklendiği gibi onayladı. Birleşme sürecinde SPK’nın onayının önemli bir adım olması ve az da olsa onaylanmama riskinin ortadan kalkmış olması hisseyi olumlu etkileyebilir.

  TACİRLER YATIRIM – Yazıcılar Holding YAZIC Hisse Analiz – 20.11.2017

  Yazıcılar Holding Birleşmesi Ayrılma Hakkı

  Yazıcılar Holding – SPK, Yazıcılar Holding’in Özilhan Sinai Yatırım ve Anadolu Endüstri Holding’in birleşmesine yönelik birleşme dokumanlarını ve Yazıcılar Holding azınlık hissedarlarına hisse başına 14.6847 TL ayrılmak hakkı tanınmasını onayladı.

   

  İŞ YATIRIM – Yazıcılar Holding YAZIC Hisse Analiz  3Ç17 – 10.11.2017

  Kapanış (TL) : 23.6 – Hedef Fiyat (TL) : 27.2 – Piyasa Deg.(TL) : 3776 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.8 YAZIC TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 15.25

  YAZIC 3Ç17 Finansal Analizi: Güçlü operasyonel sonuçlar
  Yazıcılar Holding 3Ç17 finansallarında 26mn TL net zarar açıkladı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 48mn TL net zarar açıklamıştı. Karşılaştırma yapmak için herhangi bir tahmin bulunmuyor. Operasyonel sonuçlar güçlü olmasına rağmen öz sermaye yöntemi ile konsolide olan iştiraklerin (büyük ölçüde halka açık olan AEFES, MGROS ve ASUZU) zayıf katkısı ve finansman giderlerindeki artış nedeni ile net kardaki iyileşme sınırlı kaldı. Öz sermaye yöntemi ile konsolide olan iştirakleri 3Ç17’de 29mn TL kar katkısı sağlarken geçtiğimiz yılın aynı döneminde 34mn TL kar elde etmişlerdi.

  Şirket’in konsolide gelirleri yıllık bazda %37 artış gösterirken FAVÖK %51 artış gösterdi. Çelik Motor’un otomotiv kiralama operasyonlarının güçlü katkısı hem gelirler hem FAVÖK büyümesinin arkasındaki en temel etken olarak öne çıkıyor. Şirket’in net aktif değerinin %95’inden fazlasını oluşturan iştiraklerinin finansallarını daha önce açıklamış olması nedeniyle sonuçların hisse fiyatı üzerinde önemli bir etki yaratmasını beklemiyoruz. Hisse için varolan 27.2TL hedef değerimize %15 getiri potansiyeli sunan hisse için AL tavsiyemizi devam ettiriyoruz.

  DENİZ YATIRIM – Yazıcılar Holding YAZIC Hisse Analiz  3Ç17 – 10.11.2017

  Yazıcılar Holding 3Ç17’de 25 mln TL net zarar açıkladı Yazıcılar Holding 3Ç17’de 26 mln TL zarar açıkladı. Şirketin tam konsolide ettiği otomotiv, perakende ve enerji sektörü aktiviteleri oldukça güçlü operasyonel performans sergilerken (otomotiv EBITDA marjı %17, perakende %14, enerji %27), yüksek finansman giderleri nedeniyle otomotiv ve enerji bölümleri net kara olumsuz katkıda bulunurken, özkaynak yöntemiyle konsolide edilen Aslancık, Anadolu Efes, Anadolu Isuzu ve Migros operasyonlarının net kara 29 milyon katkısı oldu. Sonuçların hisse üzerinde önemli bir etkisi olacağını düşünmüyoruz.

  TACİRLER YATIRIM – Yazıcılar Holding YAZIC Hisse Analiz  3Ç17 – 10.11.2017

  Yazıcılar Holding – 3Ç17 sonuçlarını 72.5 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %147 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %75 arttı. Net satışlar 3,287 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %26 yükseldi. Şirket, 3Ç17’de 164 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %95 büyüme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 175 baz puan artarak %5.0 oldu.

   

  Yazıcılar Holding YAZIC Temettü Kararı – 03.11.2017

  Şirketimizin 03.11.2017 (bugün) yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı’nda, gündem uyarınca yapılan müzakere sonucunda;

  Ortaklarımıza geçmiş yıl karlarından (olağanüstü yedeklerden) Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği hükümleri ve diğer düzenlemeleri çerçevesinde ödenmiş sermaye üzerinden brüt % 31,25 oranında, 50.000.000,00 TL. kar payı dağıtılması ve bu nedenle;

  1- Tam mükellef kurum niteliğindeki pay sahiplerine % 31,25 oranında olmak üzere 1 TL nominal değerdeki 1 adet hisse senedi karşılığında 0,3125 TL. brüt (=net) kar payı,

  2- Gerçek kişi pay sahiplerine de % 26,5625 oranında olmak üzere 1 TL. nominal değerdeki 1 adet hisse senedi karşılığında 0,265625 TL. net kar payının nakden ödenmesine ve kar dağıtımına 29.11.2017 tarihinden itibaren başlanılması uygun görüldükten sonra bu hususların yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda ortaklarımıza teklif edilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verilmiştir.

  Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
  Pay Grup Bilgileri
  Ödeme
  1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
  1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
  1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
  1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
  A Grubu, YAZIC, TRAYAZIC91Q6
  Peşin
  0,3125
  31,25
  0,265625
  26,5625
  B Grubu, İşlem Görmüyor, TREYAZI00017
  Peşin
  0,3125
  31,25
  0,265625
  26,5625
  C Grubu, İşlem Görmüyor, TREYAZI00025
  Peşin
  0,3125
  31,25
  0,265625
  26,5625
  D Grubu, İşlem Görmüyor, TREYAZI00033
  Peşin
  0,3125
  31,25
  0,265625
  26,5625
  Kar Payı Ödeme Tarihleri
  Ödeme
  Teklif Edilen
  Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
  Kesinleşen
  Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
  Ödeme Tarihi (3)
  Kayıt Tarihi (4)
  Peşin
  29.11.2017
  01.12.2017
  30.11.2017

  Yazıcılar Holding’den Ankara’da Gayrimenkul Yatırımı Hakkında Açıklama – 03.11.2017

  Gayrimenkul sektöründeki bağlı ortaklıklarımızdan AND Ankara Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. (AND Ankara) tarafından, Ankara İli, Çankaya İlçesi, Karakusunlar Mahallesi 29322 ada, 14 numaralı ve 15 numaralı parsellere kayıtlı toplam 9.779 m2 olan taşınmazlar üzerinde ticari alanlardan oluşacak bir proje geliştirilmesi amacıyla, Anagün İnşaat A.Ş. ile 02.11.2017 tarihinde, Düzenleme Şeklinde Arsa Karşılığı Hasılat Paylaşımı Sözleşmesi (Sözleşme) imzalanmıştır. Sözleşme’ye göre, AND Ankara’nın payı, arsa payı karşılığında satış geliri üzerinden %50 olarak belirlenmiştir. Söz konusu projeye ilişkin geliştirme ve tasarım çalışmalarına başlanmıştır.

  Yazıcılar Holding’den Türkiye’nin Otomobili Projesi Ortak Girişim Grubu’na Katılım Açıklaması – 02.11.2017

  Bağlı ortaklıklarımızdan Anadolu Endüstri Holding A.Ş., T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği koordinasyonunda yürütülen Türkiye’nin Otomobili Projesi’nde potansiyel yatırımcı olarak yer alma niyetine istinaden, söz konusu projeye ilişkin Ortak Girişim Grubu İşbirliği Protokolü (“Protokol”)’nü 02.11.2017 tarihinde imzalamış bulunmaktadır.

  Protokol’ün amacı, Türkiye Cumhuriyeti’nin dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer alma hedefine katkı sağlayabilecek; fikri ve sınai mülkiyet hakları kurulacak yerli bir şirkete ait olan bir otomobilin tasarlanması, geliştirilmesi, üretilmesi, satış ve dağıtım sisteminin oluşturulması için, şirketleşme sürecinde projenin gerektirdiği faaliyetlerin çerçevesinin belirlenmesidir.

  Protokolün imzalanmasını takiben yürütülecek teknolojik ve finansal analiz çalışmalarının sonuçlarına bağlı olarak, kurulacak şirketin sermaye, hissedarlık ve yönetim yapısı ileriki dönemlerde belirlenecek olup, ilgili gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılacaktır.

  TACİRLER YATIRIM – Yazıcılar Holding YAZIC Hisse Haber Analiz  – 21.09.2017

  Yazıcılar Holding ve Türk Traktör (TTRAK AL, hedef fiyat: 95 TL)

  Yazıcılar Holding’in iştiraki Anadolu Motor, Argo Tractor’le Türkiye’de üretim için %50:50 ortaklık anlaşması açıkladı. Üretim Anadolu Motor’un Gebze fabrikasında gerçekleşecek ve ilk yatırım tutarı 14 milyon TL seviyesinde olacak. Anadolu Motor 2018’de 1,000 adet üretim yapmayı ve beş yıl içinde üretimi 6,000 adede artırmayı planladığını açıkladı. Gazete haberine göre ise toplam yatırım tutarı 40 milyon avrodur. Anadolu Motor Argo Tractor’ün sahip olduğu Landini markalı traktörün Türkiye’deki distribütörlük faaliyetlerini yürütmektedir.

  Ayrı bir haberde ise Hintli Mahindra & Mahindra’nın Erkunt Traktör’ü 76 milyon dolara satin alacağını açıkladı. Türkiye’de toplam traktör talebi 2016’da 70 bin adetti ve ithal traktörlerin oranı %29’du. Hindistan ve Çin’den ithal edilen traktöre getirilen vergiler sonrası Türk Traktör 8A17’de %8 yurtiçi traktör satış büyümesi sağlarken, yedi ay itibariyle pazar payını 400 baz puan yükseltti.

  Yeni yatırımlar büyük ölçekte olmadığı için kısa vadede Türk Traktör açısından risk oluşturmayacağını düşünüyoruz ancak uzun vadede rakipler tarafından yapılan yatırımlar piyasada rekabeti artıracaktır.

  OYAK YATIRIM – Yazıcılar Holding YAZIC Hisse Haber Yorum  – 21.09.2017

  Yazıcılar Holding’e bağlı ortaklığı Anadolu Motorun Agro Tractors (Landini) ile Türkiye’de traktör üretimi için bir ortaklık anlaşması imzaladığını duyurdu. Başta 16 milyon TL’lik sermaye ile kurulacak olan ortaklığın ilk yıl 1000 adet ve 5 yıl sonunda yıllık 6000 adet traktör üretmesi hedeflenmektedir.

  İlgili Haberin Detayı aşağıdaki linktedir:

  Anadolu Motor İtalyan Landini Traktörlerini Artık Türkiye’de Üretecek 21.09.2017

  Anadolu Motor Üretim ve Pazarlama A.Ş. Traktör Üretim Faaliyetleri Hakkında – 20.09.2017

  Şirketimiz bağlı ortaklıklarından Anadolu Motor Üretim ve Pazarlama A.Ş. (Anadolu Motor), Landini markasıyla distribütörlük anlaşmasını yürüttüğü İtalyan şirketi Argo Tractors S.p.a. (Argo Tractors) ile ülkemizin ihtiyaçlarına uygun Landini markalı yerli traktör üretimi alanında ortak yatırım yapmak üzere ortaklık anlaşması imzalamıştır. Gerekli izinlerin alınması ve şirket kuruluşunu müteakip, Anadolu Motor’un Gebze’deki mevcut üretim tesislerinde Anadolu Motor ve Argo Tractors’ın %50-%50 olarak iştirak edecekleri 14 milyon TL’lik başlangıç sermayesi ile 2018 yılı başında başlaması öngörülen söz konusu traktör üretim faaliyetlerinde ilk yıl en az 1.000 adedin üzerinde, 5 yılın sonunda da yaklaşık yıllık 6.000 adet traktör üretilmesi hedeflenmektedir.

   

  Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim SPK Başvurusu – 07.09.2017

  ADEL, AEFES, ASUZU, CCOLA, MGROS

  Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 05.09.2017 tarihli toplantısında; Şirketimizin Anadolu Endüstri Holding A.Ş.’ni ve Özilhan Sınai Yatırım A.Ş.’ni devralmak suretiyle birleşmesi işlemlerinde 25.08.2017 tarihli Uzman Kuruluş Raporu’ndaki birleşme ve değiştirme oranlarının esas alınması suretiyle, devralan sıfatıyla Şirketimiz’de yapılacak sermaye artırım tutarının ve takiben de söz konusu sermaye artırımında devrolan şirketlerin pay sahiplerine tahsis edilecek pay adetlerinin bu oranlara göre tespit edilmesine ve bu oranlara göre hazırlanan Birleşme Sözleşmesi ile Birleşme Raporu’nun imzalanmasına mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

  Bu çerçevede, Şirketimiz, Anadolu Endüstri Holding A.Ş. ve Özilhan Sınai Yatırım A.Ş. tarafından 06.09.2017 tarihinde imzalanan Birleşme Sözleşmesi ve Birleşme Raporu ekte yer almakta olup Sermaye Piyasası Kurulu’na gerekli izinler için başvuru bugün itibariyle yapılmıştır. 06.09.2017 tarihinde imzalanan Birleşme Duyurusu ise, KAP sistemindeki dosya boyutu kısıtı sebebiyle bugün içerisinde takip eden açıklamamızda yer alacaktır.

  İlave bir not olarak; işbu bildirimimizde, devralma şeklinde birleşme tablosunda yer alan Anadolu Endüstri Holding A.Ş. ve Özilhan Sınai Yatırım A.Ş. pay değişim oranları, KAP sistemindeki kısıt sebebiyle virgülden sonra 8 hane olarak girilmiş olup, aslen Uzman Kuruluş Raporu’nda ve ilgili 25 Ağustos 2017 tarihli bildirimimizde yer alan Anadolu Endüstri Holding A.Ş. için 0,290308046 ve Özilhan Sınai Yatırım A.Ş. için 3,212667209 olarak virgülden sonra 9 hane şeklinde ifade edilen pay değişim oranları dikkate alınmalıdır.

  Ayrıca, birleşme işlemlerine ilişkin ilk olarak 10.03.2017 tarihinde hazırlanan ve 30.07.2017 tarihinde güncellenen bilgilendirme sunumumuz işbu özel durum açıklaması çerçevesinde tekrar güncellenmiş olup, www.yazicilarholding.com adresindeki internet sitemizde yayınlanacaktır.

  Devralınan Şirket
  Borsa’da İşlem Gören/Borsa’da İşlem Görmeyen
  Pay Değişim Oranı
  Ortaklarına Verilecek Pay Grubu
  Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
  Anadolu Endüstri Holding A.Ş.
  Borsa’da İşlem Görmeyen
  0,29030805
  Özilhan Sınai Yatırım A.Ş.
  Borsa’da İşlem Görmeyen
  3,21266721
  Pay Grup Bilgileri
  Mevcut Sermaye
  Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
  Ulaşılacak Sermaye
  Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
  A Grubu, YAZIC, TRAYAZIC91Q6
  87.818.036,828
  45.848.983,59
  133.667.020,418
  A Grubu, YAZIC, TRAYAZIC91Q6
  B Grubu, İşlem Görmüyor, TREYAZI00017
  31.999.964
  16.706.884,8
  48.706.848,8
  B Grubu, İşlem Görmüyor, TREYAZI00017
  C Grubu, İşlem Görmüyor, TREYAZI00025
  19.235.048,692
  10.042.440,75
  29.277.489,442
  C Grubu, İşlem Görmüyor, TREYAZI00025
  D Grubu, İşlem Görmüyor, TREYAZI00033
  20.946.950,48
  10.936.208,82
  31.883.159,3
  D Grubu, İşlem Görmüyor, TREYAZI00033
  Mevcut Sermaye
  Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
  Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
  Ulaşılacak Sermaye
  TOPLAM
  160.000.000 TL
  83.534.517,96 TL
  0 TL
  243.534.517,96 TL

  Birleşme İçin Rekabet Kuruluna Başvuru – 06.09.2017

  Yazıcılar Holding (YAZIC, Nötr): Yazıcılar Holding, Anadolu Endüstri Holding ve Özilhan Sınai Yatırım’ın Yazıcılar Holding çatısı altında birleştirilmesi işlemi için Rekabet Kurulu’na başvuruda bulundu.

   

  İŞ YATIRIM – Yazıcılar Holding YAZIC Hisse Haber – 28.08.2017

  Kapanış (TL) : 22.46 – Hedef Fiyat (TL) : 27.2 – Piyasa Deg.(TL) : 3594 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.69 YAZIC TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 21.1

  Yazıcılar Holding birleşme rasyosunu açıkladı
  Yazıcılar Holding Birleşme işlemine ilişkin İş Yatırım tarafından hazırlanan Uzman Kuruluş Raporu’nu açıkladı. Buna göre birleşme oranı beklentimize paralel yaklaşık %65.7, değiştirme rasyoları ise Özilhan A.Ş. için yaklaşık 3.21x, Anadolu Endüstri Holding için yaklaşık 0.29x olarak açıklandı. Birleşme rasyosuna göre Yazıcılar Holding’in ödenmiş sermayesi %52 oranında artırılarak 160mn TL’den yaklaşık 243.5mn TL’ye çıkarılacak.

  Yorum: Birleşme rasyosu beklentimize paralel açıklanmış olmasından dolayı önemli bir fiyat hareketi beklemiyoruz ancak yine de haberin birleşme işleminin planlandığı gibi devam ettiğini gösterebileceği için hisse üzerinde hafif pozitif etki yaratabileceğini düşünüyoruz.

  TACİRLER YATIRIM – Yazıcılar Holding YAZIC Hisse Haber – 28.08.2017

  Yazıcılar Holding – Şirketin Özilhan Sınai Yatırım A.Ş. ve Anadolu Endüstri Holding A.Ş. birleşmesine ilişkin uzman kuruluş raporu yayınlandı. Rapora göre, “Birleşme Oranı” %65,699106, değiştirme oranları ise 1 adet Anadolu Endüstri Holding A.Ş. payına 0,290308046 adet ve 1 adet Özilhan Sınai Yatırım A.Ş. payına da 3,212667209 adet Yazıcılar Holding A.Ş. payı verilmesi olarak tespit edilmiş, dolayısıyla birleşme işleminde mevcut Yazıcılar Holding A.Ş.’nin 160.000.000 TL’lik sermayesinin 243.534.517,96 TL’ye artırılacağı, artan 83.529.347,42 TL’lik kısmın Özilhan Sınai Yatırım A.Ş. hissedarlarına, 5.170,54 TL’lik kısmın ise Anadolu Endüstri Holding A.Ş.’nin azınlık hissedarlarına verileceği hesaplanmıştır. Uzman Kuruluş Raporu’nda yer alan bu birleşme ve değişim oranlarına göre, Yazıcılar Holding A.Ş.’nin ortaklık payı için %65,699106, Özilhan Sınai Yatırım A.Ş.’nin ortaklık payı için %34,298771 ve Anadolu Endüstri Holding A.Ş. azınlık payları için %0,002123 hesaplanmaktadır.

  HALK YATIRIM – Yazıcılar Holding YAZIC Hisse Haber – 28.08.2017

  Yazıcılar Holding (YAZIC, Nötr): Yazıcılar Holding A.Ş., Özilhan Sınai Yatırım A.Ş. ve Anadolu Endüstri Holding A.Ş. birleşmesine ilişkin uzman kuruluş raporu düzenlendi. Söz konusu rapora göre; Birleşme Oranı %65,699106, değiştirme oranları ise 1 adet Anadolu Endüstri Holding A.Ş. payına 0,290308046 adet ve 1 adet Özilhan Sınai Yatırım A.Ş. payına da 3,212667209 adet Yazıcılar Holding A.Ş. payı verilmesi olarak tespit edilmiş, dolayısıyla birleşme işleminde mevcut Yazıcılar Holding A.Ş.’nin 160.000.000 TL’lik sermayesinin 243.534.517,96 TL’ye artırılacağı, artan 83.529.347,42 TL’lik kısmın Özilhan Sınai Yatırım A.Ş. hissedarlarına, 5.170,54 TL’lik kısmın ise Anadolu Endüstri Holding A.Ş.’nin azınlık hissedarlarına verileceği hesaplandı.Uzman Kuruluş Raporu’nda yer alan bu birleşme ve değişim oranlarına göre, Yazıcılar Holding A.Ş.’nin ortaklık payı için %65,699106, Özilhan Sınai Yatırım A.Ş.’nin ortaklık payı için %34,298771 ve Anadolu Endüstri Holding A.Ş. azınlık payları için %0,002123 hesaplanmaktadır.

   

  OYAK YATIRIM – Yazıcılar Holding YAZIC Hisse Haber – 21.08.2017

  YAZIC yönetim kurulu Anadolu Endüstri Holding ve Özilhan Sınai Yatırımlar ile birleşme kararını yayınladı. Bu birleşme ile ilgili YAZIC hissedarları için ayrılma hakkının ise 14.6847 olacağı belirtilirken birleşmenin 30.06.2017 finansalları üzerinden gerçekleşmesinin hedeflendiği belirtildi.

   

  İŞ YATIRIM – Yazıcılar Holding YAZIC Hisse Analiz 2Ç17 – 14.08.2017

  Kapanış (TL) : 22.74 – Hedef Fiyat (TL) : 27.2 – Piyasa Deg.(TL) : 3638 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.64 YAZIC TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 19.61

  YAZIC 2Ç17 Finansal Analizi: Nötr
  Yazıcılar Holding 2Ç17 finansallarında 24mn TL net zarar açıkladı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 24mn TL net kar açıklamıştı. Karşılaştırma yapmak için herhangi bir tahmin bulunmuyor. Operasyonel kar büyümesi güçlü olmasına rağmen öz sermaye yöntemi ile konsolide olan iştiraklerin (büyük ölçüde halka açık olan AEFES, MGROS ve ASUZU) zayıf katkısı ve finansman giderlerindeki artış net karın geçen seneye göre kötüleşmesinin ana nedenleri olarak öne çıkıyor. Öz sermaye yöntemi ile konsolide olan iştirakleri 2Ç17’de 6mn TL zarar ederken geçtiğimiz yılın aynı döneminde 46mn TL kar elde etmişlerdi. Şirket’in konsolide gelirleri iştiraki Çelik Motor’un gerileyen Kia satış hacimlerine ve perakende segmentinin zayıf katkısına rağmen otomotiv kiralama operasyonlarının güçlü katkısıyla yıllık bazda %12 artış göstererek 856mn TL’ye yükseldi. Gelirlerde sınırlı büyümeye rağmen konsolide FAVÖK yine otomotiv kiralama operasyonlarının güçlü katkısıyla yıllık bazda %27 artış göstererek 105mn TL’ye yükseldi.

  Şirket’in net aktif değerinin %95’inden fazlasını oluşturan iştiraklerinin finansallarını daha önce açıklamış olması nedeniyle sonuçların hisse fiyatı üzerinde önemli bir etki yaratmasını beklemiyoruz. YAZIC hissesi Şubat 2017’de açıklanan birleşme kararından beri %58 yükseldi ve endeksin %30 üzerinde getiri sağladı. Güçlü performansının ardından bir süre önce YAZIC hisselerini en çok önerdiğimiz hisseler listesinden çıkarmış olsak da 27.2TL olan hedef değerimize halen %20 getiri potansiyeli sunan hisse için AL tavsiyemizi devam ettiriyoruz.

  HALK YATIRIM – Yazıcılar Holding YAZIC Hisse Analiz 2Ç17 – 14.08.2017

  Yazıcılar Holding (YAZIC, Sınırlı Negatif): Yazıcılar Holding, yılın ikinci çeyreğinde 24,3 mn TL net zarar açıkladı (2Ç16’da 23,7 mn TL net kar). Geçtiğimiz yıl ikinci çeyrekte kaydedilen 62,2 mn TL’lik net finansal giderinin bu yılın ikinci çeyreğinde 121 mn TL’ye yükselmesi açıklanan net zararda etkili oldu. Net satış gelirleri yıllık bazda %11,7 artışla 855,8 mn TL seviyesinde gerçekleşirken, FAVÖK yıllık bazda %26,8 artarak 105,4 mn TL seviyesinde gerçekleşti. Piyasa beklentisi bulunmayan Yazıcılar Holding’in ikinci çeyrek finansallarının hisse performansına etkisinin “sınırlı negatif” olabileceğini düşünüyoruz.

  ZİRAAT YATIRIM – Yazıcılar Holding YAZIC Hisse Analiz 2Ç17 – 14.08.2017

  Yazıcılar Holding (YAZIC, Sınırlı Negatif): Holding’in ikinci çeyrek ana ortaklık net dönem zararı 24,3mn TL olarak gerçekleşmiş ve bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 23,7mn TL’lik karın tersi yönünde gerçekleşmiştir. Geçen seneki kardan bu çeyrekte zarara geçilmesinde özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan geçen seneki 46,4mn TL’lik karın aksine bu çeyrekte 6,3mn TL’lik zarar kaydedilmesidir. Satış gelirleri %11,7 oranında artan Holding’in brüt karı ise %17,5 oranında artmıştır. 6,3mn TL’lik iştirak zararlarıyla birlikte Holding’in faaliyet gelirleri 97,2mn TL’den 73,2mn TL’ye gerilemiştir. Diğer taraftan finansman giderleri 62,2mn TL’den 120,9mn TL’ye yükselmiş ve Holding’in vergi öncesi zararı 41,9mn TL olmuştur. Vergi gideri sonrasında zarar 41,7mn TL’yi göstermiştir. Bu rakamın 17,4mn TL’si kontrol gücü olmayan paylara ilişkin olduğu için, ana ortaklık zararı 24,3mn TL olarak gerçekleşmiştir.

   

  İŞ YATIRIM – Yazıcılar Holding YAZIC Hisse Haber Analiz – 31.07.2017

  Kapanış (TL) : 24.1 – Hedef Fiyat (TL) : 27.2 – Piyasa Deg.(TL) : 3856 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.56 YAZIC TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 12.86 Analist: [email protected]

  Anadolu Grup şirketleri hissedarları birleşme için bağlayıcı anlaşmaları imzaladı
  Yazıcılar Holding, Özilhan Yatırım ve Yazıcılar Holding’de imtiyazlı hisseler sahip C ve D grubu hissedarlar Grup Şirketlerinin Yazıcılar Holding altında birleştirilmesi için bağlayıcı anlaşmaları imzaladı. Bağlayıcı anlaşmanın imzalanması birleşmenin iptaine ilişkin riskleri azaltacağı için haberin bugün YAZIC hisseleri üzerinde olumlu etki yatabileceğini düşünüyoruz. Buna göre Özilhan Sinai Yatırım (ÖSYAŞ) ve Anadolu Endüstri Holding, Yazıcılar Holding bünyesinde birleştirilerek tüm Anadolu Grubu şirketlerinin Yazıcılar Holding altında birleşmesi sağlanmış olacak. Birleşme 6A17 finansalları ile gerçekleştirilmesi bekleniyor. Bağımsız bir değerleme şirketi tarafından hazırlanacak olan birleşme raporunun Ağustos sonu gibi yayınlanması bekleniyor. Birleşme Rekabet Kurlu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı gibi hukuku otoritelerin yasal onaylarından ve Şirketler’in genel kurullarının nihai onayının ardından tamamlanacak.

  Yazıcılar Holding hissedarları için ayrılma hakkı doğacak. Yaklaşık 14.98 TL/hisse olarak hesapladığımız ayrılma hakkı fiyatı şuanki fiyat olan 24.1 TL’nin oldukça altında. Diğer taraftan, Anadolu Grubu’nun diğer halka açık olan şirketleri olan AEFES, CCOLA, MGROS, ASUZU ve ADEL gibi şirketler üzerinde herhangi bir çağrı zorunluluğu olmasını beklemiyoruz.

  Ayrı bir not olarak Yazıcılar Holding birleşmeden önce kasasındaki 50mn TL’lik nakdi ortaklarına temettü olarak dağıtma kararı aldı. Brüt temettü verimi %1.3’e denk geliyor.

   

  İŞ YATIRIM – Yazıcılar Holding YAZIC Hisse Haber Analiz – 13.07.2017

  Kapanış (TL) : 23.12 – Hedef Fiyat (TL) : 27.2 – Piyasa Deg.(TL) : 3699 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.66 YAZIC TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 17.65 Analist: [email protected]

  Mergermarket’a göre Anadolu Grubu ABH’yi satmak üzere
  Mergermarket’da yer alan habere göre Yazıcılar Holding’in %68 iştiraki Anadolu Endustri Holding Anadolu Bilişim Hizmetleri’nin (ABH) IBM’in Türkiye İştiraki IBM Turk’e satışını sonuçlandırmaya çok yakın. Şirketten konuya ilişkin resmi bir açıklama yok. ABH Yazıcılar için varolan değerlememizde iştirak ile ilgili yeterli bilgi olmaması nedeni ile yer almıyor. Olası satışın NAV’ye etkisi de çok çok sınırlı olur ancak yine de Anadolu Grubu’nun küçük iştiraklerini satarak ana iş kollarına daha fazla odaklanma stratejisni olumlu karşılıyoruz. 27.2TL hedef değerimize %18 getiri potansiyeli sunan hisse için AL tavsiyemizi yineliyoruz. Hisseler cari NAD’e göre halen %32 iskonto ile işlem görmektedir.

  Bağlı Ortaklarımızdan Anadolu Endüstri Holding A.Ş.nin Sermaye Artırımına Katılım Hakkkında Açıklama – 05.06.2017

  Bağlı ortaklıklarımızdan Anadolu Endüstri Holding A.Ş.’nin sermayesinin 332.200.000,-TL.’dan 37.800.000,-TL artırılarak 370.000.000,-TL.’na çıkarılmasına karar verilmiş olduğundan; Şirketimizin rüçhan hakkını kullanarak nakden arttırılan 37.800.000,-TL. sermayeden payımıza düşen 25.702.766,89 TL. ile sermaye artırımına iştirak edilmesine, sermaye apellerinin Anadolu Endüstri Holding A.Ş.’nin talep edeceği tarihlerde ödenmesine; yapılacak iş ve işlemler için Şirket yönetiminin yetkili kılınmasına,

   

  MH Perakendecilik ve Ticaret A.Ş’deki satın alma/satma hakkının kullanılmasına ilişkin hisse devrinin tamamlanması hakkında açıklama- 17.05.2017

  03.05.2017 tarihli özel durum açıklamamızda konu edildiği üzere, MH Perakendecilik ve Ticaret A.Ş (MH Perakendecilik)’deki satın alma/satma hakkının kullanılmasına ilişkin olarak hisse devir işlemleri 17.05.2017 tarihi itibariyle tamamlanmıştır. Sözkonusu işlemler için toplam 509.029.436 TL hisse satın alım bedeli ödenmiş olup, bu tutarın finansmanında Anadolu Endüstri Holding A.Ş. (AEH)’nin mevcut nakit kaynaklarının yanısıra AEH tarafından sağlanan 100 milyon Euro tutarındaki 4 yıl vadeli satınalma kredisi kullanılmıştır.

  Daha önceki açıklamalarımızda da yer aldığı üzere, hisse devri neticesinde AEH’nin MH Perakendecilik’teki hisse oranı %100’e ve böylelikle Migros Ticaret A.Ş.’deki dolaylı payı %50’ye yükselmiştir.  Migros’un yönetim kontrolü BC Partners’ın yönettiği fonlar ve AEH tarafından eşit olarak paylaşılmaya devam edecek olup herhangi bir pay alım yükümlülüğü doğmayacaktır.

  İŞ YATIRIM – Yazıcılar Holding YAZIC Hisse Analiz 1Ç17 – 11.05.2017

  Kapanış (TL) : 22.88 – Hedef Fiyat (TL) : 25 – Piyasa Deg.(TL) : 3661 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 2.16 YAZIC TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 9.27 Analist: [email protected]

  YAZIC 1Ç17: Positive
  Yazıcılar Holding 1Ç17 finansallarında 253mn TL net kar açıkladı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 5mn TL net zarar açıklamıştı. Karşılaştırma yapmak için herhangi bir tahmin bulunmuyor. Net kardaki güçlü iyileşme büyük ölçüde öz sermaye yöntemi ile konsolide olan iştiraklerin karındaki artıştan kaynaklanırken operasyonel karlılıktaki iyileşme de bu durumu destekledi. Öz sermaye yöntemi ile konsolide olan iştiraklerin karı 1Ç17’de 411mn TL olarak gerçekleşirken geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu iştiraklerden 5mn TL’lik zarar söz konusuydu.

  Bu artış Migros’un Kipa’yı satın almasından kaynaklanan tek seferlik iştirak karından kaynaklandı. Şirket’in gelirleri Çelik Motor’un gerileyen satış hacimleri nedeni ile yıllık bazda %6’lık düşüş göstererek 693mn TL’ye geriledi. Ancak satış daralmasına rağmen Şirket’in FAVÖK’ü otomotiv ve perakende segmentlerinin güçlü katkısı ile yıllık bazda %39 artış göstererek 99mn TL’ye ulaştı. Şirket’in net aktif değerinin %92’sini oluşturan iştiraklerinin finansallarını daha önce açıklamış olması nedeni net kardaki artış piyasa için sürpriz olmamalı ancak operasyonel kardaki %39’luk artışa piyasanın olumlu tepki verebileceğini düşünüyoruz.

  Bununla birlikte Anadolu Grup şirketlerini Yazıcılar Holding’in altında birleştirme kararının Holding’e uygulanan iskontoyu daraltmaya devam edeceğini düşünüyor olmamız nedeni ile Yazıcılar Holding’in halen en çok önerdiğimiz hisseler listesinde tutmaya devam ediyoruz.

  TACİRLER YATIRIM – Yazıcılar Holding YAZIC Hisse Analiz 1Ç17 – 11.05.2017

  1Ç17 sonuçlarını 253 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 4,5 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 693 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %6 düştü. Şirket, 1Ç17’de 99 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %39 yükseldi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 456 baz puan artarak %14,2 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %7 artarak 3.502 milyon TL olarak gerçekleşti.

   

  YAZIC’dan MH Perakendecilik ve Ticaret A.Ş’deki satın alma/satma hakkının kullanılmasına ilişkin açıklama – 03.05.2017

  15.07.2015 tarihli özel durum açıklamamızda konu edildiği üzere, Migros Ticaret A.Ş. (Migros)’nin sermayesinin %50’sini temsil eden hisselerin sahibi olan MH Perakendecilik ve Ticaret A.Ş.’nin (MH Perakendecilik), BC Partners tarafından yönetilen Moonlight Capital S.A. (Moonlight Capital)’ya ait %19,5 oranındaki hisse payına ilişkin olarak, 01.05.2017 ve 31.10.2017 tarihleri arasında gerçekleştirilmek üzere Anadolu Endüstri Holding A.Ş (AEH)’nin sözkonusu hisseleri “satın alma hakkı”, Moonlight Capital’ın ise “satma hakkı” bulunmaktaydı.

  Bu bağlamda, 02.05.2017 tarihi itibariyle Moonlight Capital sözkonusu hisseler için satma hakkının kullanılmasına yönelik kararını AEH’ye bildirmiş bulunmaktadır.

  Bu işlem çerçevesinde, AEH tarafından MH Perakendecilik’in %19,5 oranında hisse payı satın alım fiyatının hesaplanmasında, MH Perakendecilik’in iştiraki Migros’un 1 adet hisse bedeli, 31.12.2014 tarihli Hisse Alım Sözleşmesi uyarınca 30,2 TL olarak baz alınmış olup, yine anlaşma uyarınca yapılan diğer düzeltmeler sonrası toplamda 509.029.436  TL hisse satın alım bedeli hesaplanmaktadır. Hisse Alım Sözleşmesi uyarınca, bu bildirimi takip eden 10 işgünü sonunda (16.05.2017) hakkın kullanımı hisse bedelinin transferi ve hisselerin devri ile tamamlanmış olacaktır. İşlem sonrasında AEH’nin MH Perakendecilik’teki hisse oranı %100’e ve böylelikle Migros’taki dolaylı payı %50’ye yükselirken, BC Partners’ın ise yönettiği fonlar üzerinden Migros’taki toplam payı %30,5 olacaktır.  Migros’un yönetim kontrolü BC Partners’ın yönettiği fonlar ve AEH tarafından eşit olarak paylaşılmaya devam edecek olup herhangi bir pay alım yükümlülüğü doğmayacaktır.

  *Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi satırında yazan 31.12.2014 tarihi ilgili taraflar arasında imzalanan Hisse Alım Sözleşmesi imzalanma tarihidir.

   

  İş Yatırım – Şirket Haberleri: Yazicilar Holding 45mn TL temettü dağıtacak- 06.04.2017

  Yazıcılar Holding Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantısında 45mn TL nakit temettü dağıtmayı teklif edeceğini (brüt 0.28125TL /hisse) açıkladı. Bizim beklentimiz 40mn TL seviyesindeydi. Temettü verimi %1.3’e denk gelmektedir. Temettü dağıtımına 30 Mayıs’tan itibaren başlanması beklenmektedir

  İŞ YATIRIM – Yazıcılar Holding YAZIC Hisse Analiz  – 15.03.2017

  İş Yatırım – Şirket Raporu: Hedef değerimizi 25TL’ye yükseltiyoruz (önceki: 19.85TL)

  Birleşme Değer Yaratıyor             AL                            Yükselme Potansiyeli* 37%

  Hedef değerimizdeki değişiklik Holding’in hedef net aktif değerine (NAD) uyguladığımız iskontoyu birleşme kararı nedeni ile %40’dan %25’e indirmemiz ve AEFES ve MGROS değerlemelerimizde %8’lik yukarı yönlü revizyonumuzdan kaynaklandı. Biz birleşmenin Grup’un karmaşık 3 katmanlı ortaklık yapısını sadeleştireceği, önemli iştiraklerinde kontrol gücü sağlayacağı ve şeffaflığı artıracağı için Holding’e uygulanan iskontoyu azaltacağını düşünüyoruz. Hedef değerimize %37 getiri potansiyeli sunan hisse için AL tavsiyemizi yineliyoruz. En önemli risk unsurunu birleşme işleminin iptali olarak görüyoruz ancak birleşmenin bütün hissedarlar için değer yaratan doğası gereği bu olasılığın düşük olduğunu düşünüyoruz.

  Yazıcılar Holding birleşme kararı sonrası yayınladığımız raporumuzdan beri % 25 getiri sağladı ve endeksi %24 oranın da yendi : (27.02.17 tarihlii raporumuz). Güçlü hisse performansı sonrası Holding’in iskontosu %55 seviyesinden %41’e kadar geriledi. Ancak takip listemizdeki holdinglerin %25 olan güncel ortalama iskontosu ve Holding’in yüksek iskontosunun en önemli sebeplerinin ortadan kalkacak olması nedeni ile biz iskontonun %25 seviyelerine daralabileceğini düşünüyoruz. Cari iskontoda yaşanacak olası her 5% puanlık daralma hisse fiyatının %9 oranında artışına işaret ediyor.

  Birleşme kararı karmaşık ortaklık yapısını sadeleştirirken önemli portföy şirketlerinde kontrol gücü sağlayacak: Birleşme kararının şu nedenlerden dolayı iskontoyu azaltmaya devam edeceğini düşünüyoruz:

  1)Yüksek holding iskontosunun arkasındaki en önemli neden olduğunu düşündüğümüz Holding’in karmaşık 3 katmanlı ortaklık yapısı ortadan kalkacak,

  2) Holding’in kontrol gücüne sahip olduğu iştiraklerinin NAD’deki payı %13’ten %81’e yükselecek. Birleşme sonrası AEFES, CCOLA (AEFES üzerinden dolaylı yoldan) ve  ASUZU gibi iştiraklerinde kontrol gücüne kavuşacak ve bu iştirakleri finansallarında tam konsolidasyon yöntemi ile konsolide etmeye başlayacak. Ayrıca BC Partners’ın MGROS’ta orta vadede olası hisse satışı sonrası Holding’in Migros’ta da defakto kontrol gücüne sahip olacağını düşünüyoruz. Bu durumda  kontrol edebildiği iştiraklerinin NAD’indeki payı 100%’e yaklaşacak.

  Birleşme sonrası Yazıcılar Holding’in NAD’nin 2 milyar dolara yükselmesini bekliyoruz. Yazıcılar Holding’de %52 sermaye artırımına neden olmasını beklediğimiz birleşme işleminden sonra yeni çıkartılacak paylar portföy şirketlerindeki payları karşılığında Özilhan ailesine tahsis edilecek. Sermaye artırımı sonrası halka açıklık oranının %14.1’e (önceki 21.5%) gerilemesini bekliyoruz. Yapılacak olan sermaye artışı sonrası Yazıcılar Holding’in piyasa değerinin mevcut fiyatlar ile 1.2milyar dolar seviyesine çıkmasını bekliyoruz. Holding’in iskontosu öngördüğümüz gibi %25 seviyesine gerilerse bu piyasa değerinin 1.5 milyar dolar seviyesinin üzerine çıkacağına işaret ediyor.

  Türkiye’nin önde gelen perakende şirketlerine sahip olmanın ucuz alternatifi: Şirket’in cari aktif değerinin %88’ini oluşturan 3 önemli halka açık iştirakinden MGROS ve CCOLA’da AL tavsiyemiz varken AEFES’te SAT tavsiyemiz bulunmaktadır. YAZIC hisselerinin, faaliyet gösterdikleri sektörlerde önemli pazar paylarına sahip bu perakende şirketlerine sahip olmanın halen ucuz yolu olduğunu düşünüyoruz. Hisseler halka açık iştiraklerine %37 iskonto ile işlem görmektedir.

  YAZIC ile İlgili Şirketlerdeki İş Yatırım Raporlarını Hisselerin Sayfalarında bulabilirsiniz:

  Coca-Cola İçecek A.Ş CCOLA Hisse Yorumları

  Anadolu Efes AEFES Hisse Analiz ve Yorumları

  Migros MGROS Hisse Analiz ve Yorumları

  İŞ YATIRIM – Yazıcılar Holding YAZIC Hisse Analiz 4Ç16 – 14.03.2017

  Kapanış (TL) : 18.29 – Hedef Fiyat (TL) : 19.85 – Piyasa Deg.(TL) : 2926 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.25 YAZIC TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 8.53 Analist: [email protected]

  YAZIC 4Ç16: Nötr
  Yazıcılar Holding 4Ç16 finansallarında 225mn TL net zarar açıkladı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 96mn TL net kar açıklamıştı. Karşılaştırma yapmak için herhangi bir tahmin bulunmuyor. Holding Alternatifbank’ın satışından 4Ç16’da 345mn TL kar kaydetmiş olmasına rağmen net karın yıllık bazda düşmesi öz sermaye yöntemi ile konsolide olan iştiraklerin negatif katkısı ve geçen seneye göre daha yüksek gerçekleşen kur farkı zararlarından kaynaklandı. Öz sermaye yöntemi ile konsolide olan iştirakleri (büyük ölçüde AEFES ve MGROS) 4Ç16’da 271mn TL negatif katkıda bulunurken geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu iştiraklerinden 43mn TL kar söz konusuydu. Şirket’in gelirleri yıllık bazda %19 artış göstererek 803mn TL’ye yükselirken, FAVÖK 48mn TL olarak gerçekleşti. 4Ç15’te 10mn TL FAVÖK açıklamıştı. Şirket’in net aktif değerinin %92’sini oluşturan iştiraklerinin finansallarını daha önce açıklamış olması nedeni ile piyasanın sonuçlara önemli bir tepki vermesini beklemiyoruz.

  ZİRAAT YATIRIM – Yazıcılar Holding YAZIC Hisse Analiz 4Ç16 – 14.03.2017

  Yazıcılar Holding (YAZIC, Sınırlı Negatif): Yazıcılar Holding 2016 yılının son çeyreğinde 225,5mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmiş ve 2015 yılının aynı dönemindeki 95,7mn TL’lik ana ortaklık net dönem karına göre olumsuz bir görüntü sergilemiştir. Son çeyrekte zarar kaydedilmesinde kur kaynaklı olarak yüksek finansman giderleri etkili olmuştur. Son çeyrekte satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %18,9 oranında artan şirketin brüt karı ise %41,4 oranında artarak 111,7mn TL’ye yükselmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir. Diğer taraftan Holding 4Ç2015’teki 87,4mn TL’lik finansman gelirine karşın 4Ç2016’da 404mn TL’lik finansman gideri kaydetmiş ve buna bağlı olarak da 225,5mn TL ana ortaklık net dönem zararı oluşmuştur. Son çeyrek zararı ile birlikte, Holding 2016 yılını 255,5mn TL ana ortaklık net dönem zararı ile kapamıştır. Şirket’in 2015 yılı ana ortaklık net dönem zararı 210,6mn TL idi.

   

  İŞ YATIRIM – Yazıcılar Holding YAZIC Hisse Haber Analiz – 27.02.2017

  Kapanış (TL) : 14.59 – Hedef Fiyat (TL) : 19.85 – Piyasa Deg.(TL) : 2334 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.5 YAZIC TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 36.05 Analist: [email protected]

  Anadolu Grup şirketleri Yazıcılar Holding’in altında birleşme kararı aldı

  Buna göre Özilhan Sinai Yatırım (ÖSYAŞ) ve Anadolu Endüstri Holding, Yazıcılar Holding bünyesinde birleştirerek tüm Anadolu Grubu şirketleri Yazıcılar Holding altında birleşecek. Şirket ilk birleşme niyetini Haziran’16 tarihinde açıklamıştı fakat o zaman C ve D grubu imtiyazlı hisse sahipleri birleşmeyi kabul etmemişti. Bu imtiyazlı hisse sahipleri ile Cuma günü mutabakata varıldı. Birleşme, nihai bağlayıcı anlaşmaların ilişkili taraflarla imzalanmasının ardından ve Rekabet Kurlu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı gibi hukuku otoritelerin yasal onaylarından sonra tamamlanacak.

  Yorum: Yazıcılar Holding için çıkış fiyatını yaklaşık 14.98 TL/hisse olarak hesaplıyoruz. Diğer taraftan, Anadolu Grubu’nun diğer halka açık olan şirketleri olan AEFES, CCOLA, MGROS, ASUZU ve ADEL gibi şirketler üzerinde herhangi bir çağrı zorunluluğu olmasını beklemiyoruz. Yazıcılar Holding şuan cari NAD’ine göre %55 iskonto ile işlem görüyor. Planlanan birleşmenin iskontoyu azaltacağını düşünüyoruz. Şirketin NAD iskontosunun %5 oranında olası bir daralması YAZIC hisselerinin %11 oranında değer kazanması anlamına geliyor. Şu an için YAZIC hisseleri için 19.85TL/hisse olan hedef fiyatımız %36 getiri potansiyeli anlamına geliyor. Olası bir birleşme neticesinde NAD iskontosunun daralması nedeniyle önemli bir yukarı yönlü potansiyel olabileceği için bunun yatırımcılar için iyi bir fırsat olduğuna inanıyoruz. Ayrıca hesaplamış olduğumuz ayrılma hakkı fiyatının dünkü kapanışın %3 üzerinde olması aşağı yönlü riskleri sınırlıyor.

  Yazıcıların YAZIC Payı Olduğu Şirketler Hangileri? Mevcut Durum

  Business Valuation -Değerleme MetoduMevcut DeğerYAZIC PayıYAZIC PayıWeight in NAV
  Anadolu EfesAEFESCurrent Mcap3,37527.70%93464%
  MigrosMGROSCurrent Mcap1,00327.40%27419%
  Celik Motor & Anadolu Motor Unlisted Peer Comparison12668.00%866%
  Anadolu IsuzuASUZUCurrent Mcap13037.60%493%
  Adel KalemcilikADELCurrent Mcap11138.70%433%
  Aslancik HEPPUnlistedRealized Capex8322.70%191%
  Paravani HEPPUnlistedRealized Capex6157.50%352%
  Mc DonaldsUnlistedPeer Comparison4168.00%282%
  Sum  4,931 1,468100%

  Yazıcıların YAZIC Payı Olduğu Şirketler Birleşme Sonrası

  Business YAZIC’s StakeYAZIC’sWeight
    YAZIC PayıStakein NAV
  Anadolu EfesAEFES43.10%1,45565%
  MigrosMGROS40.30%40418%
  Celik Motor & Anadolu Motor Unlisted100.00%1266%
  Anadolu IsuzuASUZU54.60%713%
  Adel KalemcilikADEL56.90%633%
  Aslancik HEPPUnlisted33.30%281%
  Paravani HEPPUnlisted84.50%512%
  Mc DonaldsUnlisted100.00%412%
  Sum  2,239100%

  Yazıcılar ve ÖSYAŞ tüm varlıkları Anadolu Endüstri Holding kanalıyla idare ediyor

  HALK YATIRIM – Yazıcılar Holding YAZIC Hisse Haber Analiz – 27.02.2017

  Yazıcılar Holding (YAZIC, Nötr): Şirket, Özilhan Sınai Yatırım A.Ş. (OSYAŞ) ve Kamil Yazıcı Yönetim ve Danışma A.Ş.’nin (KYYDAŞ) şirket bünyesinde birleştirilmesine yönelik görüşmelere başlanması konusunda mutabakata varıldığını açıkladı. Şirket, birleşme işlemi sonrasında, KYYDAŞ ve Özilhan ailesinin %50-%50 ortaklık yapacağı ve şirketin imtiyazlı B grubu paylarının tümüne ve imtiyazsız A grubu payların bir kısmına sahip olacak ayrı bir sermaye şirketi kurulmasının öngörüldüğünü bildirdi. Şirket ek olarak, planlanan bu birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul sırasında, şirketin imtiyazlı A, C ve D grubu paylarının imtiyazlarının kaldırılarak bu payların imtiyazsız halka açık A grubu paylar olarak düzenleneceğini bildirdi.

  Yazıcılar Holding KAP Açıklaması – 27.02.2017

  İlgili Hisseler: ADEL, AEFES, ASUZU, CCOLA, MGROS

  28.06.2016 tarihli özel durum açıklamamızda, Kamil Yazıcı Yönetim ve Danışma A.Ş. (“KYYDAŞ”) ve Özilhan Sınai Yatırım A.Ş. (“ÖSYAŞ”) arasında Anadolu Grubu’nun kurumsal ve hukuki yönetim altyapısının bütünleştirilmesi ve daha da kurumsallaştırılarak güçlendirilmesi amacıyla çalışmalara başlandığı bildirilmişti. Söz konusu açıklamamızda belirtildiği üzere nihai hedefin gerçekleştirilmesi konusunda bazı Yazıcılar Holding A.Ş. (“Yazıcılar Holding”) imtiyazlı pay sahipleri ile mutabakat sağlanamaması dolayısı ile sürecin eşit temsil ve eşit yönetim prensibine bağlı olarak işbirliği yapmak sureti ile ilerleyebileceği ifade edilmişti.

  Nihai hedefi; Yazıcılar Holding A.Ş., ÖSYAŞ ve Anadolu Endüstri Holding A.Ş. (“AEH”)’nin Yazıcılar Holding bünyesinde birleştirilmesi ve böylece önemli büyüklükte bir halka açık şirket yaratılması olan bu işbirliği çalışmaları kapsamında, bugün itibariyle nihai hedefin gerçekleşmesi konusunda gelişme sağlanabilmiş olup, KYYDAŞ, ÖSYAŞ, Yazıcılar Holding ve Yazıcılar Holding’in imtiyazlı (C) ve (D) Grubu pay sahipleri arasında, Yazıcılar Holding, ÖSYAŞ ve AEH’nin, Yazıcılar Holding bünyesinde birleştirilmesine yönelik görüşmelere başlanması konusunda mutabakata varılmıştır.

  Plânlanan bu birleşme sonrasında, yukarıda belirtilen ÖSYAŞ ve AEH’yi bünyesine katacak olan Yazıcılar Holding’in, KYYDAŞ ve Özilhan Ailesi tarafından, eşit temsil ve eşit yönetim prensibi doğrultusunda kontrol edilmesi öngörülmektedir. Bunun sağlanması için, KYYDAŞ ve Özilhan Ailesi’nin %50-%50 ortaklık yapacağı ve Yazıcılar Holding’in imtiyazlı (B) Grubu paylarının tümüne ve imtiyazsız (A) Grubu payların bir kısmına sahip olacak ayrı bir sermaye şirketi kurulması öngörülmektedir. Birleşme işleminin onaylanacağı Yazıcılar Holding genel kurulu sırasında, Yazıcılar Holding’in imtiyazlı (A), (C) ve (D) Grubu paylarının imtiyazlarının kaldırılarak bu payların imtiyazsız halka açık (A) Grubu paylar olarak düzenlenmesi planlanmaktadır.

  Yukarıda anılan işlemler, ilgili tarafların nihai bağlayıcı anlaşmalar üzerinde mutabakata varmalarını; Rekabet Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”), Gümrük ve Ticaret Bakanlığı gibi resmi kurum ve kuruluşlardan alınması gereken izin ve onayların alınmasını ve ÖSYAŞ, AEH ve Yazıcılar Holding’de genel kurul onaylarını müteakip gerçekleştirilebilecektir.

  Plânlanan bu birleşmenin gerçekleşmesi halinde, Yazıcılar Holding pay sahiplerine, ilgili mevzuat kapsamında ayrılma hakkı tanınması gerekecek olup, ayrılma hakkı kullanım fiyatının belirlenmesinde, işbu özel durum açıklamasının yapıldığı tarih esas alınacaktır.

  Diğer yandan, bu işlem sonucunda birleşen şirketleri de bünyesinde toplayacak olan Yazıcılar Holding, AEH ve ÖSYAŞ’ın aktifinde bulundurduğu Anadolu Grubu şirketlerinin paylarına sahip olacaktır. Bu işlem nedeniyle,  halka açık Anadolu Grubu şirketlerinin pay sahiplerine zorunlu pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünün doğmayacağı değerlendirilmektedir. Ancak, bu konudaki nihai durum, SPK’nun süreç içerisindeki değerlendirmesine bağlı olup, işlemin gerçekleşmesini takiben herhangi bir yükümlülük doğması halinde, ilgili halka açık Anadolu Grubu şirketlerinde zorunlu pay alım teklif fiyatları için gerekli hesaplamaların yapılmasında da, işbu özel durum açıklamasının tarihi esas alınacaktır.

  Nihai bağlayıcı anlaşmaların imzalanmasını takiben ve yukarıda anılan izin ve onayların alınması sürecinde, ilave bilgi ve detaylar belirginleştikçe kamuoyu ile paylaşılacaktır.

   

  Kheledula Hidorelektrik Santrali Projesi ile ilgili açıklama – 20.01.2017

  Yazıcılar Holding’in Gürcistan’daki HES Projesi için İmzalar Atıldı

  Bağlı ortaklıklarımızdan Anadolu Taşıt Ticaret A.Ş. ile Gürcistan Enerji Bakanlığı arasında 2015 yılının Mayıs ayında imzalanan Niyet Anlaşması (Memorandum of Understanding)  kapsamında Kheledula Hidroelektrik Santrali (HES) Projesi’nde fizibilite ve saha çalışmalarının tamamlanmasının ardından Niyet Anlaşması’nın bir parçası olarak İnşaat İşlerine Başlangıç Anlaşması imzalanmış olup, sözkonusu anlaşma Gürcistan Enerji Bakanlığı’nca tescil edilmiştir. Bundan sonraki aşamada, resmi kurumlardan inşaat izinlerinin alınmasının ardından inşaat safhasına geçilecektir. Gürcistan’ın Racha-Lechkhumi ve Kvemo Svaneti bölgesinde Kheledula Nehri üzerinde 50,7 MW kurulu gücünde ve yıllık 257 milyon kilovat-saat elektrik üretim kapasitesinde planlanmış olan Kheledula HES için 82 milyon USD yatırım bedeli öngörülmektedir.

   

  İŞ YATIRIM – Yazıcılar Holding YAZIC Hisse Haber Analiz – 10.01.2017

  Kapanış (TL) : 13.39 – Hedef Fiyat (TL) : 19 – Piyasa Deg.(TL) : 2142 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.4 YAZIC TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 41.9 Analist: [email protected]

  Anadolu Grup İcra Başkanlığı pozisyonunda değişiklik
  Yazıcılar Holding yaptığı açıklama ile , %68 iştiraki Anadolu Endüstri Holding’in Anadolu Grup Yönetim Kurulu Başkanlığı ve icra Başkanlığı (CEO) görevlerinin ayrılmasına karar vermiş olduğunu duyurdu. Mevcut durumda her iki görevi de yürütmekte olan Tuncay Özilhan 1 Şubat itibariyle Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine devam ederken, halihazırda İcra Başkan Yardımcısı olan Hurşit Zorlu aynı tarih itibariyle Anadolu Grup İcra Başkanlığı görevini üstlenecek. Görev ayrımı kararının şirketin operasyonlarında ve stratejisinde öneli bir değişiklik yaratmasını beklemiyoruz.

  İŞ YATIRIM – Yazıcılar Holding YAZIC Hisse Haber Analiz – 20.12.2016

  Kapanış (TL) : 12.94 – Hedef Fiyat (TL) : 19 – Piyasa Deg.(TL) : 2070 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.34 YAZIC TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 46.83 Analist: [email protected]

  Yazıcılar Holding Alternatifbank’taki hisse satışını tamamladı

  Yazıcılar Holding’in %68 iştiraki Anadolu Endustri Holding (AEH) daha önce açıklamış olduğu Alternatifbank’taki %25 hissesinin satışının dün itibari ile tamamlandığını ve 224.9mn doları (daha önce 222.5mn dolar olarak açıklanmıştı) tahsil ettiğini açıkladı. Hisse transferini değerlememize daha önce yansıttığımız için Yazıcılar Holding için hedef değerizde herhangi bir revizyona gitmiyoruz. Hatırlatmak gerekirse AEH Ana Gıda’daki %55.25’lik hissesini de 55mn TL bedel üzerinden satma kararı almıştı. Biz Holding’in toplam varlık değeri içerisinde küçük paya sahip asıl iş kolu olmayan Alternatifbank ve Ana Gıda gibi şirketleri satmasını ve asıl iş kollarına odaklanması stratejisini olumlu karşılıyoruz. 19 TL hedef değer ile Yazıcılar hissesi için AL tavsiyemizi devam ettiriyoruz.

  İŞ YATIRIM – Yazıcılar Holding YAZIC Hisse Haber Analiz – 15.12.2016

  Kapanış (TL) : 12.65 – Hedef Fiyat (TL) : 19 – Piyasa Deg.(TL) : 2024 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.37 YAZIC TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 50.2 Analist: [email protected]

  Yazıcılar Holding Ana Gıda’daki payını satıyor
  Yazıcılar Holding’in %68 iştiraki Anadolu Endustri Holding (AEH) ve SEEF Foods Ana Gıda’da sahip oldukları sırasıyla %55.25 ve %44.75 hisselerini Koninklijke Bunge’ye satmak için anlaşma imzaladılar. Ana Gıda’nın şirket değeri 172.5mn TL olarak belirlendi ancak yıl sonu finansalları ile yeniden hesaplanacak. Hisse transferinin 1Ç17 itibari ile tamamlanması öngörülüyor. AEH’e düzeltmeler sonrası %55.25 hissesi karşılığında 55.4mn TL nakit girişi olacak. Ana Gıda’nın Yazıcılar net aktif değerinin sadece %1’ini oluşturması ve satışın bizim değerlememiz 54mn TL’ye paralel gerçekleşmesi nedeni ile değerlememiz üzerinde önemli bir etkisi bulunmuyor. Yazıcılar’ın Ana Gıda gibi küçük varlıklardan çıkışını ve ana iş kollarına odaklanmasınıı olumlu değerlendiriyoruz. 19TL hedef değerimiz olan hisse için AL tavsiyemizi sürdürüyoruz.

  ZİRAAT YATIRIM – Yazıcılar Holding YAZIC Hisse Haber Analiz – 15.12.2016

  Yazıcılar Holding (YAZIC, Sınırlı Pozitif): Bağlı ortaklığı Anadolu Endüstri Holding A.Ş. (AEH), SEEF Foods S.A.R.L. (SEEF Foods) ve Koninklijke Bunge B.V. (Bunge) arasında, Ana Gıda İhtiyaç Maddeleri ve Sanayi Ticaret A.Ş.(Ana Gıda)’de AEH’nin sahip olduğu %55,25 ve SEEF Foods’un sahip olduğu %44,75 oranında hisselerin Bunge’ye satışı konusunda Hisse Alım/Satış Sözleşmesi imzalanmıştır. Anlaşma resmi makam ve kurumlardan izinlerin alınması sonrasında tamamlanacak olup, anlaşma uyarınca hisse devrinin 2017 yılı 1.çeyrek içinde sonuçlandırılması öngörülmektedir. Sözkonusu sözleşmeye göre, Ana Gıda’nın şirket değeri 172,5 milyon TL olarak saptanmış olup hisse bedeli şirketin yılsonu nakdi, borcu, işletme sermayesi gibi diğer düzeltmeler sonucunda belirlenecektir. Buna göre, mevcut durumda, Ana Gıda’nın 30.09.2016 tarihli finansal raporları dikkate alınarak yukarıda anılan şirket değeri üzerinden yapılan net borç, işletme sermayesi ve diğer düzeltmeler sonrasında AEH’nin %55,25 oranında hisselerinin satış bedeli yaklaşık 55,4 milyon TL seviyesinde hesaplanmakta olup, 31.12.2016 tarihli finansal tablolar dikkate alınarak nihai satış bedeli belirlenecektir

   

  İŞ YATIRIM – Yazıcılar Holding YAZIC Hisse Analiz 3Ç16 – 10.11.2016

  Kapanış (TL) : 13.22 – Hedef Fiyat (TL) : 20.7 – Piyasa Deg.(TL) : 2115 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.57 YAZIC TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 56.58 Analist: [email protected]

  YAZIC 3Ç16: Nötr
  Yazıcılar Holding 3Ç16 finansallarında 48mn TL net zarar açıkladı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 358mn TL net zarar söz konusuydu. Karşılaştırma yapmak için herhangi bir tahmin bulunmuyor. Net karın yıllık bazda iyileşmesi öz sermaye yöntemi ile konsolide olan iştiraklerin güçlü katkısı ve daha düşük gerçekleşen finansman giderlerinden kaynaklandı. Öz sermaye yöntemi ile konsolide olan iştiraklerden (büyük ölçüde AEFES ve MGROS) 3Ç16’da 34mn TL gelir elde edilirken geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu iştiraklerinin kur farkı giderleri nedeni ile 226mn TL zarar söz konusuydu. Şirket’in gelirleri yıllık bazda %10 artış göstererek 727mn TL’ye yükselirken, FAVÖK yıllık bazda %13 artış göstererek 94mn TL’ye ulaştı. Şirket’in net aktif değerinin %92’sini oluşturan iştiraklerinin finansallarını daha önce açıklamış olmasından kaynaklı sonuçlarda önemli bir sürpriz olmaması nedeni ile piyasanın sonuçlara önemli bir tepki vermesini beklemiyoruz.

   

  ANADOLU YATIRIM – YAZIC Hisse Teknik Analizi – 26.08.2016

  Şartları Sağlarsa Alış İçin Uygun

  10.50 seviyelerinden başlayan yükseliş trendinin sürdüğü hissede 13.20 seviyesinde oluşan desteği   önemsiyoruz. Hisse senedinde yükselişin sürebilmesi için olası geri çekilmeleri, 13.20 altında kapanış olmaması şartıyla alış fırsatı olarak değerlendiriyoruz. Bununla birlikte 13.65 direncini izlediğimiz hissede, bu seviye üzerinde yerleşmenin sağlanmasıyla ivme kazanacağını ve 14.00 seviyelerinin hedef  haline geleceğini tahmin ediyoruz. Mevcut veya açılacak pozisyonların, 13.20 altında kapanış görülmesi durumunda kapatılmasını tavsiye ediyoruz.

  Kapanış : 13.50
  Destekler : 13.40-13.20-12.90
  Dirençler : 13.65-13.80-14.00

   

  İŞ YATIRIM – Yazıcılar Holding YAZIC Hisse Analiz 2Ç16 – 22.08.2016

  Kapanış (TL) : 13.68 – Hedef Fiyat (TL) : 20.7 – Piyasa Deg.(TL) : 2189 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.74    ↔ YAZIC TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 51.32 Analist: [email protected]

  YAZIC 2Ç16 Finansal Sonuçları

  Yazıcılar Holding 24mn TL net kar açıkladı. Karşılaştırma yapmak için herhangi bir tahmin bulunmuyorken geçtiğimiz yıl bu çeyrek 63mn TL net kar açıklanmıştı. Yazıcılar’ın net aktif değerinin %92’sini oluşturan halka açık iştiraklerinin sonuçlarını daha önce açıklamış olması nedeni sonuçların hisse fiyatı üzerinde önemli bir etki yaratmasını beklemiyoruz.

  ZİRAAT YATIRIM – Yazıcılar Holding YAZIC Hisse Analiz 2Ç16 – 22.08.2016

  Yazıcılar Holding (YAZIC, Negatif): Yazıcılar Holding’in 2.çeyrek ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %62,5 oranında azalarak 23,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Düşük kar rakamında özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan gelirlerin 70mn TL’den 46,4mn TL’ye gerilemesi ve finansman giderlerinin 44,2mn TL’den 62,2mn TL’ye yükselmesi etkili olmuştur. İkinci çeyrek kar rakamı ile birlikte ilk çeyrekteki zarar rakamının etkisiyle Yazıcılar Holding’in Ocak- Haziran dönemi karı 18,4mn TL olmuş ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %63,3 oranında gerileme kaydetmiştir.

   

  İŞ YATIRIM – Yazıcılar Holding YAZIC Hisse Analiz 1Ç16 – 19.07.2016

  is-yatirim-logo

   Kapanış (TL) : 11.45 – Hedef Fiyat (TL) : 19.7 – Piyasa Deg.(TL) : 1832 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.64
  YAZIC TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 72.05 Analist: [email protected]Anadolu Endüstri Holding Alternatifbank’ta geriye kalan %25’lik hisseyi 222.5mn dolara satıyor

  Yazıcılar Holding’in %68 iştiraki Anadolu Endüstri Holding (AEH) Alternatifbank’ta sahip olduğu %25’lik hissenin Commercial Bank of Qatar (CBQ)’a 222.5mn dolara satışı için sahip olduğu opsiyonu kullanmaya karar verdi. Hatırlatmak gerekirse Grup 18 Temmuz 2013’te Alternatifbak’ta sahip olduğu %70.84 hisseyi yaklaşık 430mn dolara satmıştı. Satış işleminin gerekli izinleri takiben 2016 yılı içerisinde gerçekleşmesi bekleniyor. Satış karının 3/4 ’ünün öz sermaye altında özel bir fon hesabna aktarılacağı belirtildi. Ayrıca elde edilen nakdin AEH’in mevcut borçlarının ödenmesinde kullanılacağı belirtildi. Yazıcılar’ın hedef değerini %5 oranında artırarak 20.7TL/hisseye yükseltiyoruz. Yeni hedef değerimize %81 getiri potansiyeli sunan hisseler için AL tavsiyemizi yeniliyoruz.

  İŞ YATIRIM Yazıcılar Holding YAZIC Hisse Yorumu 1Ç16 – 11.05.2016

  is-yatirim-logo

  Kapanış (TL) : 13.58 – Hedef Fiyat (TL) : 19.7 – Piyasa Deg.(TL) : 2173 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.21
  YAZIC TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 45.07
  YAZIC 1Ç16 Finansal Sonuçları
  Yazıcılar Holding 1Ç16 konsolide finansallarında 19 milyon TL net zarar açıkladı (13 milyon TL net zarar 1Ç15). Net karı kıyaslamak için herhangi bir tahmin bulunmuyor. Özsermaye yöntemiyle konsolide olan iştiraklerinin geçtiğimiz yıla göre daha yüksek katkısı ve bu çeyrek daha düşük gerçekleşen efektif vergi oranının net kar üzerindeki olumlu katkısı, geçen yıla göre daha yüksek gerçekleşen finansman giderleri nedeniyle net kara yansımadı. Öz sermaye yöntemi ile konsolide olan iştirakler geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinde -70mn TL katkı sağlarken bu çeyrek -5mn TL katkı sağladı.
  Değerlemenin %92’sini oluşturan halka açık iştiraklerinin finansallarını daha önce açıklamış olmaları neden ile sonuçların hisse üzerinde önemli bir hareket yaratmasını beklemiyoruz.
  Konsolide satışlar otomativ segmentinin güçlü katkısı ile yıllık bazda %34 artış göstererek 734mn TL’ye yükseldi. Otomotiv segmenti gelirleri yıllık bazda %55 büyüyerek 463mn TL’ye ulaştı. Büyümenin ana sebebi Çelik Motor’un Kia satışlarında %42’lik bir büyüme yakalayarak 3185 adetlik satış gerçekleştirmesidir. Perakende sektörü gelirleri Adel Kalemcilik’in güçlü katkısı ile 1Ç16’da yıllık bazda %7 büyüyerek 230mn TL’ye ulaşmıştır. Holding’in konsolide FAVÖK’ü yıllık bazda %3 büyüyerek 68mn TL’ye ulaşmıştır. Perakende segmenti FAVÖK’ü yıllık bazda %3 büyüyerek 23mn TL’ye ulaşırken, otomotiv segmenti FAVÖK’ü yıllık bazda %1 büyüyerek 47mn TL’ye yükselmiştir.

  İŞ YATIRIM Yazıcılar Holding YAZIC Hisse Yorumu – 17.03.2016

  is-yatirim-logo

  Kapanış (TL) : 12.64 – Hedef Fiyat (TL) : 19.7 – Piyasa Deg.(TL) : 2022 – 3A Ort. İşl.Hac. (TL) : 0.91
  YAZIC TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 55.85
  Yazıcılar Polinas Plastik’teki %10.5 payını 9mn dolar bedel ile sattı
  Yazıcılar Holding Polinas Plastik’teki %10.5 payını 9mn dolar bedel ile Gözde Girişim Sermayesi’ne sattı. Finansal verilerine sahip olmadığımız Polinas Yazıcılar Holding değerlememizde yer almıyordu. Ancak satış değerinin Yazıcılar Holding NAD’inin %1’inden daha azına tekabül ediyor olması nedeni ile hisse fiyatında önemli bir etki yaratmasını beklemiyoruz.
  Diğer taraftan Gözde Girişim Sermayesi Diğer Anadolu Grup şirketlerinden ilave %12.5 pay aldı. Gözde Girişim Sermayesi Polinas’ın toplamda %23’ü için 20mn dolar ödedi. Alım bedeli Gözde için var olan NAD hesaplamamızın %10’una denk geliyor.

  İŞ YATIRIM Yazıcılar Holding Yorumu – 14.03.2016

  is-yatirim-logo

   YAZIC    Yazıcılar Holding    AL

  Kapanış TRY: 12.68    Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % :    19.70 TL 55.36%   Piyasa Değeri .mn(TL): 2,029

  Yazıcılar Holding 4Ç15 Finansal Sonuçları

  Yazıcılar Holding 4Ç15 konsolide finansallarında 98mn TL net kar açıkladı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 218mn TL zarar söz konusuydu. Net kardaki yıllık bazdaki iyileşme öz sermaye yöntemi ile konsolide olan halka açık iştiraklerinin güçlü katkısı, fx karları ve geçtiğimiz yıl kaydedilen yaklaşık 160mn TL’lik tek seferlik giderin bu dönem olmamasından kaynaklandı. Öz sermaye yöntemi ile konsolide olan iştirakleri geçtiğimiz yıl son çeyrekte 222mn TL zarar açıklarken bu çeyrek 46mn TL kar açıkladılar. Değerlemenin %92’sini oluşturan halka açık iştiraklerinin sonuçlarını daha önce açıklamış olmaları neden ile sonuçların hisse üzerinde önemli bir hareket yaratmasını beklemiyoruz.

  Diğer taraftan yönetim 23 Mart’taki Genel Kurul’da ortaklara 10mn TL (hisse başı TL0.0625) brüt nakit temettü dağıtma teklifi yapacak. Temettü verimi %0.5’e denk geliyor. Temettü dağıtımına 31 Mayıs’ta başlanması teklif edilecek.

  10.03.2016 Temettü Açıklaması

  Kar payı dağıtım teklifine ilişkin açıklama

  Şirketimizin 2015 faaliyet yılına ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II, No: 14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ve Uluslararası Muhasebe/ Finansal Raporlama Standartları (UMS/UFRS) çerçevesinde düzenlenen ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolarında yer alan Net dağıtılabilir dönem karı ”Zarar” sebebiyle hasıl olmadığından, geçmiş yıl karlarından (olağanüstü yedeklerden) Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği hükümleri ve diğer düzenlemeleri çerçevesinde ödenmiş sermaye üzerinden brüt % 6,25 oranında, 10.000.000 TL. kar payı dağıtılması ve bu nedenle;

  1- Tam mükellef kurum niteliğindeki pay sahiplerine % 6,25 oranında olmak üzere 1 TL nominal değerdeki 1 adet hisse senedi karşılığında 0,0625 TL. brüt (=net) kar payı,

  2- Gerçek kişi pay sahiplerine de % 5,3125 oranında olmak üzere 1 TL. nominal değerdeki 1 adet hisse senedi karşılığında 0,053125 TL. net kar payının nakden ödenmesine ve kar dağıtımına 31.05.2016 tarihinden itibaren başlanılması uygun görüldükten sonra bu hususların yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda ortaklarımıza teklif edilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verilmiştir.

  Yazıcılar Holding A.Ş’nin 2015 yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu ve dağıtılan Kar Payı Oranı hakkında bilgi tablosu açıklama ekinde sunulmuştur.

   

PAYLAŞ