Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Anadolu Grubu...

Anadolu Grubu Holding AGHOL Hisse Analiz ve Yorumları

Anadolu Grubu Holding AGHOL hisse senedi ile ilgili tüm güncel analiz, haber, rapor ve yorumları aşağıda bulabilirsiniz. Kurum ve uzmanların AGHOL ile ilgili çıkmış tüm hisse analiz ve yorumlarını, hisseye ait haber,veri ve raporları bu sayfadan takip edebilirsiniz. Şirketin adı 2018 yılı itibari ile değişmiştir. Holding’in önceki adı Yazıcılar Holding ve kısaltması YAZIC, birleşme sonrası ismi Anadolu Grubu Holding kısaltması AGHOL olarak geçmektedir.

100.000 TL Paranız Olsa Nasıl Yatırım Yapardınız? Sanal Para ile Deneyin!

İŞ YATIRIM – Anadolu Grubu AGHOL Hisse Analiz – 18.09.2019

En Çok Önerilen Hisseler Listesi / Hedef Fiyat: 23,50 Getiri Potansiyeli :%65

Yatırım Teması: Holding’in kombine borcunun yüksek olması ve büyük ölçüde döviz cinsinden olması, araç kiralama, enerji ve gayrimenkul segmentlerinin görünümlerinin zayıf olması yatırımcılar için endişe yaratsa da özelikle son dönemde TL’nin değer kazanması/stabilize olması, faizlerin düşmesi ve Şirket yönetiminin borçluluğu azaltmak için araç kiralama operasyonunun araç parkını küçültmesi ve portföyde stratejik olmayan varlıkların satış opsiyonlarının değerlendirmesini orta uzun vadede hisse için olumlu olarak değerlendiriyoruz.

Değerleme: Holding cari net aktif değerine göre %46 iskonto ile işlem görmektedir. Holding’in net aktif değerinin %95’inden fazlasını oluşturan iştiraklerinin halka açık olduğu ve halka açık olmayan iştirakleri halihazırda zaten negatif değerlediğimiz göz önünde bulundurulursa %46’lık iskontonun yüksek olduğunu düşünüyoruz. Holding’in halka açık iştiraklerinden ve net borç pozisyonundan oluşan olan net aktif değerine iskontosu %48’e yükselirken son bir yıllık dönemde yaklaşık %25 puanlık artışın fırsat yarattığını düşünüyoruz.

Riskler: Döviz cinsinden yüksek borçluluk nedeni ile TL’nin dolara ve euroya karşı değer kaybının en önemli risk unsuru olduğunu düşünüyoruz. Holding’in kombine borç pozisyonu (Migros dahil) 2Ç19 itibari ile 13.3 milyar TL seviyesindedir. TL’nin değer kazancı ve borçluluğu azaltmak için atılan adımlar borçluluk rasyolarını iyileştirmiş olmasına rağmen hala yüksektir. Net Borç / FAVÖK rasyosu 2Ç19 itibari ile 2.5x seviyesinde bulunuyor. Borcun %74’ü yabancı para cinsinden ve %40’ı kısa vadeli. Ancak bununla birlikte kombine operasyonel karın yaklaşık 1/3 ünün yabancı para cinsinden olması kısmen doğal koruma sağlamaktadır.

İŞ YATIRIM – Anadolu Grubu AGHOL Hisse Analiz 2Ç19 – 20.08.2019

Kapanış (TL) : 13.33 – Hedef Fiyat (TL) : 17.9 – Piyasa Deg.(TL) : 3246 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 2.11 AGHOL TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 34.26

AGHOL 2Ç19: İştiraklerin sonuçlarını daha önce açıklamış olmaları nedeni ile sürpriz yok. Anadolu Grubu Holding 2Ç19’da 71mn TL net zarar açıkladı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 295mn TL net zarar açıklamıştı. Yıllık bazda daha yüksek finansman giderine rağmen operasyonel kardaki güçlü artış ve yatırım gelirlerinde artış nedeni ile açıklanan net zarar geçen seneye göre iyileşme gösterdi. Holding’in değerlemesinin %95’inden fazlasını oluşturan halka açık iştirakleri ve en büyük halka açık olmayan iştiraki olan Çelik Motor’un sonuçlarını daha önce açıklamış olması nedeni ile sonuçların hisse fiyatı üzerinde önemli bir hareket yaratmasını beklemiyoruz.

Şirket’in proforma kombine gelirleri yıllık bazda %28.4 artış göstererek 14.1 milyar TL’ye yükselirken, kombine FAVÖK (IFRS 16 etkisi hariç) yıllık bazda %44.3 artış göstererek 1.9 milyar TL’ye yükseldi. Holding’in toplam kombine borcu hafif düşerek 13.3 milyar TL’ye geriledi. (end-1Q19: 14.1 milyar TL). Kombine Net Borç/FAVÖK rasyosu güçlü operasyonel kar büyümesi sayesinde 2.5x’e geriledi (1Q19: 2.9x).

Net aktif değerine %48 gibi oldukça yüksek iskonto ile işlem görüyor olması, bütün grup şirketlerinde devam eden borçluluğun azaltılması hedefleri ve TL’nin son dönemde dolara ve euroya karşı daha stabil olması nedeni ile hisseyi en çok önerdiğimiz hisseler listesinde tutmaya devam ediyoruz. Hisse fiyatı en çok önerilenler listesine eklediğimizden beri (Kasım 2019) %10 yükselirken endeksin %8 üzerinde getiri sağladı.

VAKIF YATIRIM – AGHOL Hisse Analiz 2Ç19 – 20.08.2019

(=) Anadolu Grubu Holding (AGHOL): Şirket 2Ç19’da yıllık bazda %76 düşüşle 70,6 mn TL net zarar açıkladı. Geçen yılın aynı dönemine göre net zararda yaşanan düşüşte, ciro ve operasyonel kâr seviyesinde gerçekleşen büyüme etkili oldu. Yorum: Şirket hisselerinin endekse göre son 1 ve 3 aylık dönemlerde sırasıyla %27 ve %18,7 pozitif ayrışmasını göz önünde bulundurarak sonuçların hisse fiyatına etkisinin “nötr” olmasını bekliyoruz.

TACİRLER YATIRIM – AGHOL Hisse Analiz 2Ç19 – 20.08.2019

AG Anadolu Grubu Holding – 2Ç19 sonuçlarını 70.6 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde de, 295.5 milyon TL zarar açıklamıştı. Konsolide net satışlar 12,359 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %88 arttı. Şirket, 2Ç19’de 1,998 milyon TL konsolide FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %83 artış gösterdi. konsolide FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 42 baz puan azalarak %16.2 oldu. Şirketin konsolide net borcu çeyreksel bazda yüzde %46 artarak 17,281 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 4.0 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.8 olarak kaydedilmiştir.

 

İŞ YATIRIM – Anadolu Holding AGHOL Hisse Analiz – 25.06.2019

Kapanış (TL) : 9.93 – Hedef Fiyat (TL) : 17.9 – Piyasa Deg.(TL) : 2418 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.26 AGHOL TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 80.23

Anadolu Grubu yatırımcıların sahip oldukları AGHOL ve AEFES hisselerini kendilerine ait özel bir fono transfer etti. Anadolu Grubu Holding, hissedarlarından Süleyman Kamil Yazıcı, Fazilet Yazıcı, Gülten Yazıcı, Gülşen Yazıcı, Nilgün Yazıcı ve Hülya Elmalıoğlu’nun sahip olduğu toplamda 2.023.778 adet AGHOL ve 1.160.910 adet AEFES hissesinin, sözkonusu kişilerin Nitelikli Yatırımcıları oldukları SKY Serbest Özel Fon’a özel emir yöntemiyle satışı 24.06.2019 tarihinde gerçekleştiğini duyurdu. SKY Serbest Özel Fon’un katılma payları önceden belirlenmiş olarak sadece yukarıda anılan kişilere tahsis edildiği için bahsi geçen kişilerin bu hisselerde sahiplik oranlarından herhangi bir değişiklik olmadı. Nötr.

İŞ YATIRIM – Anadolu Holding AGHOL Hisse Analiz 1Ç19 – 13.05.2019

Kapanış (TL) : 11.58 – Hedef Fiyat (TL) : 26 – Piyasa Deg.(TL) : 2820 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.69 AGHOL TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 124.53

AGHOL 1Ç19 finansal sonuçları: Güçlü operasyonel sonuçlara rağmen, kur farkı zararları nedeni ile nette zarar açıkladı. Anadolu Grubu Holding 1Ç19’da 368mn TL (IFRS 16 etkisinden arındırılmış) net kar açıkladı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 362mn TL net kar açıklamıştı. Operasyonel sonuçlar güçlü olmasına rağmen Fx borçluluk nedeni ile oluşan kur farkı zararları net zarar açıklanmasına neden oldu. Holding’in değerlemesinin %95’inden fazlasını oluşturan halka açık iştiraklerin sonuçlarını daha önce açıklamış olması nedeni ile sonuçların hisse fiyatı üzerinde önemli bir hareket yaratmasını beklemiyoruz. Şirket’in proforma kombine gelirleri yıllık bazda %24.6 artış göstererek 10.1 milyar TL’ye yükselirken, FAVÖK yıllık bazda %39.1 artış göstererek 801mn TL’ye yükseldi. Toplam kombine borcu ise 14 milyar TL’ye yükseldi( 2018: 12.9 milyar TL). NET Borç/FAVÖK rasyosu 2.9x seviyesinde gerçekleşti (2018: 2.7x).

ZİRAAT YATIRIM – Anadolu Holding AGHOL Hisse Analiz 1Ç19 – 13.05.2019

Anadolu Grubu Holding (AGHOL, Sınırlı Negatif): Holding’in 1Ç2019’daki ana ortaklık net dönem zararı 400,6mn TL olmuştur. Geçen sene aynı dönemdeki ana ortaklık net dönem zararı 362,4mn TL idi. Holding’in satış gelirleri ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %38,2 oranında artarak 5.347mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %45,4 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %21,8 oranında artarak 1.440,2mn TL olarak gerçekleşmiştir. Holding’in operasyonel giderleri aynı dönemde %40 oranında artmış ve 1426,7mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden 29,5mn TL gelir iştiraklerden 152,4mn TL gider kaydedilmesinin ardından 109,4mn TL net faaliyet zararı kaydedilmiştir. Finansman gideri 1Ç2018’deki 461mn TL’den 1Ç2019’da 501,6mn TL’ye yükselmiştir. Tüm bunların etkisiyle vergi öncesi net zarar 617,5mn TL seviyesinde gerçekleşirken, 50mn TL’lik vergi gideri ardından, net dönem zararı 667,5mn TL olurken, ana ortaklık payına düşen net dönem zararı ise 400,6mn TL olarak gerçekleşmiştir.

TACİRLER YATIRIM – Anadolu Holding AGHOL Hisse Analiz 1Ç19 – 13.05.2019

Anadolu Groubu Holding 1Ç19 sonuçlarını 401 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 362 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 5,347 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %38 arttı. Şirket, 1Ç19’de 520 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %18 büyüme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 170 baz puan daralarak %9.7 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %14 artarak 11,803 milyon TL olarak gerçekleşti.

 

İŞ YATIRIM – Anadolu Holding AGHOL Hisse Analiz – 07.05.2019

Kapanış (TL) : 12.11 – Hedef Fiyat (TL) : 26 – Piyasa Deg.(TL) : 2949 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.66 AGHOL TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 114.7

Anadolu Grubu Holding McDonald’s için stratejik opsiyonları değerlendiriyor. Anadolu Grubu Holding McDonald’s ile ilgili olarak stratejik opsiyonların değerlendirilmesi için bir yatırım bankasını yetkilendirmeye karar verdiğini duyurdu. McDonald’s, Holding için stratejik olmayan bir varlık ve yaptığımız net aktif değer hesaplamasının sadece %2’sini oluşturuyor. Anadolu Grubu’nun stratejik olmayan küçük iştiraklerini satarak ana iş kollarına daha fazla odaklanma stratejisini olumlu karşılıyoruz. Aynı zamanda olası bir satışın Holding’in hayli borçlu olan bilançosunu güçlendireceğini düşünüyoruz. AGHOL hissesi için AL tavsiyemizi yineliyor ve en çok önerdiğimiz hisseler listesinde tutmaya devam ediyoruz. Hisse cari NAD’e göre halen %31, halka açık NAD’e göre %40 iskonto ile işlem görmektedir.

 

Anadolu Holding Grubu, Anadolu Restoran İşletmeleri Ltd.Şti. ile ilgili stratejik alternatiflerin araştırılmasına yönelik yetki verilmesi hakkında açıklama yaptı – 06.05.2019

Şirketimiz portföyündeki varlıkların en verimli şekilde değerlendirilmesine yönelik stratejisi çerçevesinde, bağlı ortaklıklarımızdan Anadolu Restoran İşletmeleri Ltd. Şti. (McDonald’s) ile ilgili olarak stratejik alternatifleri araştırmak ve bu amaçla gerektiğinde üçüncü kişiler ile görüşmeler yapmak üzere bir yatırım bankası veya aracı kurumun yetkilendirilmesine karar verilmiştir. Konu ile ilgili gelişmeler olduğunda kamuoyu bilgilendirilecektir.

 

İŞ YATIRIM – Anadolu Grubu AGHOL Hisse Analiz 4Ç18 – 08.03.2019

Kapanış (TL) : 13.41 – Hedef Fiyat (TL) : 28 – Piyasa Deg.(TL) : 3266 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.69 AGHOL TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 108.8

AGHOL 4Ç18 finansal sonuçları:
We continue to keep the name on our most recommend stock list on the back of deep discount and ongoing deleveraging process in all group companies. Anadolu Grubu Holding 4Ç18’de 283mn TL net kar açıkladı. Kıyaslama yapmak için herhangi bir tahmin bulunmazken geçtiğimiz yıl aynı çeyrek 438mn TL zarar açıklanmıştı. Yıllık bazdaki iyileşme büyük ölçüde TL’nin dolar ve euroya karşı çeyrek içerisinde değer kazanmasından kaynaklandı. Holding’in değerlemesinin %95’inden fazlasını oluşturan halka açık iştiraklerin ve en büyük halka açık olmayan iştiraki Çelik Motor’un sonuçlarını daha önce açıklamış olması nedeni ile sonuçların hisse fiyatı üzerinde önemli bir hareket yaratmasını beklemiyoruz.Holding 25mn TL nakit temettü dağıtma kararı aldı. Hissebaşı brüt 0.1026549TL’ye, temettü verimi ise yaklaşık %0.8’e denk gelmektedir. 14 Haziran temettü ödeme tarihi olarak belirlendi.

Holding’i iskontosunun son dönemde çok genişlemiş olması ve tüm iştiraklerinde devam eden borçluluğu azaltma stratejisi nedeni ile en çok önerdiğimiz hisseler listesinde tutmaya devam ediyoruz. Holding’in net borcu hem TL’nin 4Ç18’de değer kazanması hemde borçluluğu azaltmak için atılan adımların sayesinde 3Ç18’deki 15.4 milyar TL seviyesinden yıl sonu itibari ile 13.1 milyar TL’ye gerilerken, net borç FAVÖK rasyosu 3.6’ten 2.8x’e iyileşti.

OYAK YATIRIM – Anadolu Grubu AGHOL Hisse Analiz 4Ç18 – 08.03.2019

Anadolu Grubu Holding 4. Çeyrekte 283mn TL net kar açıkladı. Geçen sene aynı dönemde 362mn TL net zarar açıklanmıştı. Proforma FAVÖK Migros’un faaliyet karlılığındaki iyileşme ile geçen seneye göre %22 arttı. Net kar ise olumlu kur etkisiyle Migros ile beraber bira ve hafif içecek segmentlerdindeki iyileşmeden pozitif etkilendi. Şirketin proforma net borç/FAVÖK oranı 2.8’e düştü. Holdinge mahsus net borcu da 1.5 milyar TL seviyesinde kaldı. Şirket ayrıca %0.7 temettü verimini ifade eden hisse başına 0.10 TL brüt temette ödenmesine karar verdi.

TACİRLER YATIRIM – Anadolu Grubu AGHOL Hisse Analiz 4Ç18 – 08.03.2019

Anadolu Grubu 4Ç18’de 283 milyon TL net kar açıkladı. 4Ç17’de şirket 362 milyon TL net zarar açıklamıştı. Şirket proforma bazda (2017 rakamlarına ABI Rusya ve Ukrayan dahil edilerek) %24 ciro büyümesi gerçekleştirdi ve net satışları 5.843 milyon TL’ye yükseldi. Bira ve gazlı içecek kategorilerinde yüksek ciro büyümesi elde edilirken otomotiv bölümü sadece %2 yıllık ciro büyümesi gösterdi. Konsolide FAVÖK %6 artışla 689 milyon TL2’ye ulaştı. Otomotiv segmentinde 300 baz puan marj iyileşmesi gazlı içecekteki marj daralmasını dengeledi. Migros tam konsolidasyonla konsolide edilseydi FAVÖK’teki büyüme %21 yıllık olarak gerçekleşecekti. Bilindiği üzere Migros özkaynak yöntemiyle konsolide edilirken Haziran 2019’a kadar tam konsolidasyona tabi olacaktır. Ayrıca Migros ve Anadolu Efes’te 4Ç18’de görülen kur farkı gelirleri Anadolu Grubu’nun da kur farkı geliri elde etmesine ve net karında iyileşmeye neden oldu. Anadolu Grubu’nun net borcu çeyreksel bazda %14, 10 milyar TL seviyesinde gerilerken, net borç/FAVÖK rasyosu 2.8 seviyesinde gerçekleşti.

Anadolu Grubu’nun yönetim kurulu hisse başına 0,1026549 TL brüt nakit temettünün dağıtımı hususunda teklifte bulunacak, temettü verimi %0,8’dir.

ZİRAAT YATIRIM – Anadolu Grubu AGHOL Hisse Analiz 4Ç18 – 08.03.2019

AG Anadolu Grubu Holding (AGHOL, Nötr): Holding 2018 yılının son çeyreğinde 282,8mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde Holding 437,5mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmişti. Satış gelirleri son çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %23 oranında artan Holding’in FAVÖK’ü ise %22 oranında artarak 1 milyar TL olmuştur. Son çeyrek kar rakamına rağmen Holding 2018 yılını 1.114mn TL ana ortaklık net dönem zararı ile kapamıştır. 2017 yılı Holding ana ortaklık net dönem zararı ise 130,1mn TL idi.

 

Anadolu Grubu Holding’den Birleşme Sözleşmesi’nin imzalanması hakkında açıklama – 28.01.2019

Anadolu Grubu Holding, Anadolu Termik Santralleri Elektrik Üretim A.Ş. ile Birleşme Sözleşmesi’nin imzalanması hakkında KAP’a açıklama yaptı. Açıklamada yer alan bilgiler şu şekildedir:

Şirketimizin gayrifaal durumdaki bağlı ortaklığı Anadolu Termik Santralleri Elektrik Üretim A.Ş’in %100’üne sahip olması sebebiyle; Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 155. maddesinde ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19 ve 20. maddelerinde düzenlenen kolaylaştırılmış birleşme hükümleri uyarınca düzenlenen devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin Birleşme Sözleşmesi imzalanmıştır.

Devralınan Şirket
Borsa’da İşlem Gören/Borsa’da İşlem Görmeyen
Pay Değişim Oranı
Ortaklarına Verilecek Pay Grubu
Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
Anadolu Termik Santralleri Elektrik Üretim A.Ş.
Borsa’da İşlem Görmeyen
 
 
 
 
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye
Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Ulaşılacak Sermaye
Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, AGHOL, TRAYAZIC91Q6
194.827.614,36
 
194.827.614,36
 
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREYAZI00017
48.706.903,6
 
48.706.903,6
 
 
Mevcut Sermaye
Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM
243.534.517,96 TL
0 TL
0 TL
243.534.517,96 TL

İŞ YATIRIM – Anadolu Holding AGHOL Hisse Haber – 17.12.2018

Kapanış (TL) : 10.54 – Hedef Fiyat (TL) : 28 – Piyasa Deg.(TL) : 2567 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.38 AGHOL TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 165.65

Mey İçki’nin Anadolu Grubu tarafından muhtemel satın alınması. Finans Gündem’in kulis haberine göre İngiliz alkol devi Diageo, Türk alkollü içki üreticisi Mey İçki’yi Anadolu Grubuna (AGHOL) satmayı planlıyor. Hatırlanacağı üzere Diageo, Mey İçki’yi 2011 yılında 1,5 milyon avro bedel ile satın almıştı.

Mey İçki’nin muhtemel satın alınması grup şirketi Anadolu Efes’i, belirli operasyonel sinerjiler yaratılması açısından pozitif etkileyebilecek olsa da, Anadolu Grubu’nun borçluluğu düşüldüğünde, satın almanın finansmanın mevcut durumda zor olabileceğini düşünüyoruz.

Mey İçkinin ürün portföyü Yeni Rakı, Tekirdağ Rakısı, İstanblue ve Binboa votkaları, Kayra, Terra ve Buzbağ şarapları gibi markalardan oluşuyor.

 

OYAK YATIRIM – Anadolu Holding AGHOL Hisse Haber – 07.12.2018

AGHOL: Yönetim Kurulu eski üyesi Mehmet Nuri Yazıcı borsada işlem görmeyen statüde 1 milyon hissenin borsada satışa konu edilebilmesi için MKK’ya başvurdu. Haberin AGHOL hisselerinde bugün bir miktar baskı yaratabileceğini düşünüyoruz. AGHOL’un son 3 aylık günlük ortalama işlem hacmi 2.3 milyon TL’dir.

ZİRAAT YATIRIM – Anadolu Holding AGHOL Hisse Haber – 07.12.2018

AG Anadolu Grubu Holding (AGHOL, Sınırlı Negatif): Yatırımcı Mehmet Nuri Yazıcı Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde 1mn TL nominal tutarlı AG Anadolu Grubu Holding A.S pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu’na başvurdu.

 

AK YATIRIM – Anadolu Holding AGHOL Hisse Analiz – 03.12.2018

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum pet şişe, metal şişe, cam şişe, karton ve plastik kapların toplanması ve geri dönüştürülmesine ilişkin bir yasal düzenleme üzerinde çalıştıklarını belirtti. Buna göre ürünlerini bu kaplarda piyasaya süren firmaların kap başına Bakanlığa bir ücret yatırmaları söz konusu olabilir. Böyle bir düzenleme Anadolu Efes AEFES ve Coca Cola İçecek’de CCOLA maliyet artışına yol açabilir. Haber Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca plastik alışveriş poşetlerinin 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren ücretli olmasına ilişkin yapılan düzenlemenin ardından gündeme geldi.

 

Anadolu Grubu Holding Gayrimenkul Satışı ile İlgili Açıklama Yaptı – 20.11.2018

Şirketimize ait İstanbul İli, Şişli İlçesi, Harbiye Mahallesi, 95 pafta, 1759 Adada kayıtlı taşınmaz (Alternatifbank A.Ş. eski genel müdürlük binası) 19.11.2018 tarihinde 62.000.000 TL peşin satış bedeli karşılığı Karadeniz Örme Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi’ne satılmıştır. Sözkonusu gayrimenkulün satışından elde edilecen kazancın şirketimiz finansal borçlarını azaltma stratejisine uygun olarak kullanılması planlanmaktadır.

 

Anadolu Grubu Holding, Bağlı Ortaklığı Anadolu Kafkasya Enerji Yatırımları’ndan Hisse Satışı Yapacağını Açıkladı – 16.11.2018

Bağlı ortaklıklarımızdan Anadolu Kafkasya Enerji Yatırımları A.Ş. (Anadolu Kafkasya)’de sahip olduğumuz hisselerin %13,51 lik kısmının sözkonusu şirketteki mevcut ortağımız Paravani Energy B.V. (Paravani Energy)’ye toplam 10 milyon dolar bedel ile satışı konusunda 14.11.2018 tarihinde bir pay devir sözleşmesi imzalanmıştır. Sözkonusu satış işlemi 21.12.2018 tarihinde bedelin nakden ve defeaten tahsil edilmesi suretiyle gerçekleştirilecektir. Taraflar ayrıca 2019 yılı sonuna kadar %14,19 oranındaki bir kısmın daha 10,5 milyon dolar bedelle satışı hususunda da mutabakata varmışlardır. Sözkonusu satışlar neticesinde şirketimizin Anadolu Kafkasya’daki iştirak oranı %89,19’dan %61,49’a inecektir.

Aynı zamanda, Anadolu Kafkasya ile Hollanda’da yerleşik ve Paravani Energy’nin ilişkili tarafı olan Ricoti Energy B.V. (Ricoti), Ricoti’nin bağlı ortaklığı olan Gürcistan’da yerleşik TABA L.L.C. (TABA)’nin %50 payının Anadolu Kafkasya tarafından satın alınması konusunda mutabakata varmışlardır. TABA’nın Gürcistan’da 20 MW’lık bir rüzgar santrali kurma projesi bulunmaktadır.