Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Uşak Seramik ...

Uşak Seramik USAK Hisse Analiz ve Yorumları

PAYLAŞ

Aracı kurum ve uzmanların Uşak Seramik USAK hisse senedi ile ilgili tüm güncel hisse analiz, haber ve yorumları aşağıda sıralı halde bulabilirsiniz. Bu sayfadan hisse ile ilgili çıkmış tüm şirket haberi, rapor ve teknik analizleri takip edebilirsiniz.

OYAK YATIRIM – USAK Hisse Analiz 2Ç17 – 10.08.2017

USAK: Uşak Seramik ikinci çeyrekte beklentimiz olan 3,3mn TL’ye paralel 3,4mn TL net kar açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde 0,2mn TL zarar kaydedilmişti. Satış gelirleri %27 artışla 76mn TL olurken yılın ilk yarısında gelir büyümesi %22’ye yükseldi. Yer karosu ve granit seramik talebinin hem ihracat pazarlarında hem de devam eden kamu yatırımları sebebiyle yurtiçinde güçlü olması Şirket’in gelir büyümesini desteklemektedir. Şirket yönetiminin ihracat satışlarını artırmaya yönelik çabaları sonucunda ihracat gelirlerinin payı ilk yarıda %19’a yükseldi.

Yılın geri kalanında hem zayıf baz etkisi hem de devam eden güçlü talep sayesinde gelir büyümesinin hızlanmasını bekliyoruz. Bu anlamda, 2017 yılı için %25’lik gelir büyümesi tahminimizi koruyoruz. Uşak Seramik ikinci çeyrekte faaliyet karını (FAVÖK) %59 artışla 15,3mn TL’ye yükseltti. 9mn TL tutarında finansman giderleri ise net karı baskılayan en önemli unsur oldu. Şirketin net borcu yıl sonundaki 191mn TL seviyesinden 205mn TL seviyesine yükseldi. Yıl sonu itibariyle net borcun 178mn TL’ye düşmesini bekliyoruz. Uşak Seramik için 4,70TL hedef fiyatımızı ve Endeksin Üzerinde Getiri tavsiyemizi koruyoruz.

TACİRLER YATIRIM – USAK Hisse Analiz 2Ç17 – 10.08.2017

Uşak Seramik – İkinci çeyrekte 3,4 milyon TL net kar açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 0,2 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 76 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %27 arttı. Şirket, 2Ç17’de 25 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %158 büyüme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1.655 baz puan artarak %32,7 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %11 artarak 206 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 131 milyon TL (2Ç16: 131 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %53,0 (2Ç16: %62,1) olarak kaydedildi.

 

OYAK YATIRIM – USAK Hisse Analiz 1Ç17 – 11.05.2017

Uşak Seramik yılın ilk çeyreğinde 1,1mn TL net kar açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde 0,8mn TL kar vardı. Satış gelirleri granit satışlarındaki %43’lük büyümenin katkısıyla %15 artarak 58mn TL olarak gerçekleşti. Granit satışları ilk çeyrekte toplam satışların %41’ini oluşturdu. Şirketin yurtdışı pazarlardaki etkinliğini artırmak amacıyla yaptığı çalışmaların ve Turquality Program’ının katkılarıyla ihracat gelirlerinin toplam gelirler içindeki payı geçen yılın aynı döneminde %14 iken bu yılın ilk çeyreğinde %20 olarak gerçekleşti. Şirket faaliyet karını (FAVÖK) %16’lık artışla 11,8mn TL’ye yükseltti. %20,3 olarak açıklanan FAVÖK marjında bir önceki çeyreğe göre sağlanan yaklaşık 2 puanlık iyileşmeyi doğalgaz indiriminin etkisi olarak yorumluyoruz.

Her ne kadar ilk çeyrekte gelir ve faaliyet karı büyümesi şirket yönetiminin tüm yıl için beklentisinin altında gelse de ilk çeyreğin normal bir yılda en zayıf çeyrek olduğunu hatırlatmakta fayda görüyoruz. Şirketin net borcu 5mn TL düşüşle 186mn TL oldu. Önümüzdeki çeyreklerde, faaliyetlerden sağlanan nakit akışının artması ve net borcun düşmesi beklentimiz dahilinde finansman giderlerinin yükünün bir miktar azalmasıyla birlikte net karda gözle görülür bir iyileşme bekliyoruz.

TACİRLER YATIRIM – USAK Hisse Analiz 1Ç17 – 11.05.2017

1Ç17 sonuçlarını 1,1 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %36 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %67 azaldı. Net satışlar 58 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %15 yükseldi. Şirket, 1Ç17’de 12 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %16 yükseldi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 13 baz puan artarak %20,3 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %3 azalarak 186 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 112 milyon TL (1Ç16: 148 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %48,6 (1Ç16: %73,1) olarak kaydedildi.

 

OYAK YATIRIM – USAK Hisse Analiz 4Ç16 – 28.02.2017

Uşak Seramik 4. çeyrekte 3,38mn TL net kar elde etti. Açıklanan kar, şirketin 2009 yılından bu yana kaydettiği en yüksek çeyreklik rakam olarak ön plana çıkmaktadır. Geçen yılın aynı döneminde 420bin TL zarar kaydedilmişti. Net kardaki iyileşmenin arkasında %17’lik gelir büyümesi ve iyileşen FAVÖK marjının yanında 2.4mn TL’lik yeniden değerleme karı da etkili olmuştur. Şirketin gelirleri %17’lik artışla 60mn TL seviyesine ulaştı ve 2016 yılı 223mn TL satış geliri ile kapanmış oldu. 2016 yılı gelir büyümesi ise %19 olarak gerçekleşti. Ürün gruplarına baktığımızda, granit satışlarının %30 ile 2016’da en yüksek büyümeyi sağlayan ürün olduğunu görüyoruz. Şirketin brüt kar marjı 4. çeyrekte geçen yılın aynı dönemindeki %20 seviyesinden %22’ye yükseldi. Ekim 2016’da açıklanan doğalgaz indiriminin kısmi katkısının maliyetlerdeki iyileşmede etkili olduğunu düşünüyoruz. Uşak Seramik 4. çeyrekte 11mn TL FAVÖK kaydetti. FAVÖK marjı ise geçen yılın aynı dönemindeki %15’ten bu yıl %18’e yükseldi. Şirketin 2016 yılı FAVÖK’ü ise %42 büyüme göstererek 43mn TL oldu. Hem 2016 sonunda devreye giren granit yatırımının katkısı hem de doğalgaz indirimi sayesinde enerji maliyetlerinde oluşabilecek iyileşme ile FAVÖK marjının 2017’de %19’un altına gelmesini beklememekteyiz.

 

OYAK YATIRIM – Uşak Seramik USAK Hisse Analizi – 23.01.2017

UŞAK Seramik Şirket Raporu

Hisse Kodu: USAK Piyasa Değeri: 60mnTL Halka Açıklık Oranı: 58% 3 Aylık Ortalama İşlem Hacmi: 4,5mn TL (1,3mn Dolar) Tavsiye: Hedef Fiyat ve Tavsiyemiz Bulunmamaktadır.

Hisseyi neden beğeniyoruz?

Uşak Seramik Cuma günü kapanış fiyatı olan 1.38 TL’ye göre 60milyon TL piyasa değerine sahiptir. Bize göre son 10 yılda nakit faaliyet karını (FAVÖK) 3 milyon TL’den 30 milyon TL’ye istikrarlı şekilde yükselten şirketin düşük piyasa değerinin arkasındaki en önemli etken yüksek borç seviyesi ve finansman giderleridir. Şirketin son 2 senede kapasite artırımı için yaptığı yatırım ve işletme sermayesi nedeniyle borcunun şiştiğini ve son yapılan granit yatırımının devreye girmesiyle hem faaliyet karındaki artışın hızlanmasını hem de borç seviyesinin tekrar aşağı gelmesini bekliyoruz. Şirket’in 2017 yılında yaratacağı FAVÖK neredeyse bugünkü piyasa değerine eşit hale gelebilecek olup, borçluluk aynı kalsa dahi yükselen faaliyet karı net karda gözle görülür bir sıçrayışa neden olabilir. Kısaca, Uşak Seramik’i düşük değerleme çarpanları, yüksek operasyonel nakit yaratma gücü, orta vadede yeni yatırım ihtiyacı olmaması, son beş yılda görülen düzenli büyüme ve 2017’de de yeni yatırımların katkısıyla görülmesi muhtemel yüksek büyüme gibi nedenlerle beğeniyoruz.

Şirket ve faaliyet alanı hakkında özet bilgi:

Uşak Seramik 1972 yılında kurulmuş olup 1991 yılında yer karosu üretimine başlamıştır. 2004’te Kalkınma Bankası’nın sahip olduğu %47,26’lık paylar satışa çıkarılmış, bu hisseler Tanışlar Grup tarafından satın alınmıştır. Uşak Seramik’te %40,19 paya sahip olan Tanışlar Grup, Şirket yönetim kurulundaki beş üyeden 3’ünü aday gösterme hakkına sahiptir. Şirket’in ana faaliyet alanı seramik sektörü olup duvar karosu, yer karosu ve granit ana ürün gruplarını oluşturmaktadır. Şirket’in üretim faaliyetleri Uşak’ın Banaz ilçesinde 120bin m2 alan üzerinde kurulu tesislerde devam etmektedir.

Uşak Seramik’in seramik pazarında yaklaşık %8’lik payı bulunmaktadır. Şirket, hem pazar payının düşük olması hem de ürün farklılaşmasının daha zor olduğu seramik segmentinde büyüme oranlarının göreceli olarak daha düşük seyretmesini beklemektedir. Diğer taraftan, granit segmenti ise fiyat/karlılık açısından daha katma değerli bir ürün olarak ön plana çıkmaktadır. Uşak Seramik’in bu segmentteki pazar payı ise Şirket’ten aldığımız bilgilere göre %30 seviyesindedir. İnşaat sektöründe, kentsel dönüşüm ve kamu yatırımları dolayısıyla devam eden büyüme seramik ve granit talebini destekleyen en önemli unsurlardan biri olmaya devam edecektir.

2017’de gelirler ve FAVÖK %32 artış gösterebilir: Uşak Seramik, ürün portföyündeki katma değerli ürünlerin payını artırmak amacıyla 2015 yılında başladığı granit üretim tesisi yatırımını 2016 sonu itibariyle tamamlamış olup artan kapasitenin tam yıl katkısı ilk defa 2017 yılında görülecektir. Şirketin gelirleri ilk dokuz aylık dönem itibariyle 163mnTL seviyesinden, 2016 yıl sonunda 220mn TL’ye 2017’de ise 290mn TL’ye yükselebilir (kötümser senaryo: 260mn TL). Bu beklentiler dahilinde, 2016 ve 2017 için tahmini satış gelirleri sırasıyla %17 ve %32 büyümeye işaret etmektedir. Yine ilk dokuz aylık dönemde %19,7’lik marj ile 32mn TL seviyesinde gerçekleşen FAVÖK (nakit faaliyet karı) aynı marj korunduğu takdirde 2016 yıl sonunda 44mn TL’ye 2017’de de 58mn TL’ye yükselebilir.

Yüksek borçluluk oranları: Uşak Seramik’in 3. çeyrek itibariyle 194mn TL net borcu bulunmaktadır. Net borç, geriye dönük bir yıllık FAVÖK’ün 4.85 katına denk gelmektedir. Banka kredilerinin tamamı TL cinsindendir. Bu noktada, finansal borçların kısa vadeli kısımlarının toplamının 134mn TL seviyesinde olması bir risk unsuru olarak göz önünde bulundurulabilir. Net borcun son beş yılda 2.6 katına yükselmesinin sebebi olarak yaklaşık 105mn TL tutarındaki yatırımlar ve satışlardaki artışa paralel yükselen ticari alacaklar nedeniyle doğan işletme sermayesi ihtiyacı gösterilebilir. Her ne kadar Şirket’in borçluluk seviyesi yüksek olsa da, önümüzdeki dönemde artmasını beklediğimiz nakit faaliyet karı sayesinde borç seviyelerinde azalma görülmesi muhtemeldir.

Kur etkisi: Şirket’in satışlarının yaklaşık %12’si ihracat olup üretim girdileri içerisinde ithalatın payı çok düşük seviyelerdedir. Bu durum, TL’nin değer kaybettiği dönemlerde karlılık marjlarına katkı sağlamaktadır. Ayrıca, 3. çeyrek 2016 itibariyle şirketin döviz açık pozisyonu sadece 3.5mn TL seviyesindedir.

Artan faaliyet karı sayesinde Şirket 2017 yılında 15mn TL net kar kaydedebilir: Uşak seramik, 2015 yılında 19mn TL, 2016 yılının ilk dokuz ayında da 21mn TL faiz gideri ödemiştir. Her ne kadar Şirket’in satış gelirleri ve faaliyet karı son dönemde düzenli olarak artış göstermiş olsa da, bunun net kara yansıması yüksek finansman maliyetleri nedeniyle sınırlı olmuştur. Şirket son dört çeyrekte 40mn TL FAVÖK yaratırken, net kar sadece 1.2mn TL olarak gerçekleşmiştir. Borç seviyelerinin azalması, finansman giderlerini düşüreceğinden 2017 yılından itibaren net karda gözle görülür bir artış olması muhtemeldir. 2017 yılında finansman giderlerinin 2016 seviyelerinde kalması durumunda dahi Şirket’in net karı son dört çeyrekteki 1,2mn TL’den 15mn TL seviyelerine çıkabilir (kötümser senaryo: 8mn TL).

2016 sonlarında açıklanan doğalgaz indirimi faaliyet karını destekleyecektir: Doğalgaz, toplam maliyetlerin %30-33’ünü oluşturmaktadır. Şirket doğalgazı hem üretimde hem de kojenerasyon tesisinde kullanmaktadır. 2016 yılı sonlarına doğru doğalgazda yapılan %10’luk indirimin, Şirket’in faaliyet karına yaklaşık 6-8mn TL arası katkı yapması beklenebilir. Şirket’in ayrıca elektrik ihtiyaçlarının %80’ini kendi karşılayabilmesi dolayısıyla, elektrikte fiyat artışı görüldüğü dönemlerde maliyet artışı sınırlı kalmaktadır.

Riskler
  • Şirket granit yatırımının ardından orta vadede yeni bir yatırım sürecine girmeyi planlamamasına rağmen yüksek seyreden işletme sermayesi ihtiyacı net borcun düşmesinde önemli bir engel teşkil edebilir. Toplam finansal borçların büyük bölümünün kısa vadeli olması, finansman piyasalarında ya da kredi kanallarında yaşanabilecek krizlerde şirketin yükümlülüklerini yerine getirememesine neden olabilir. Bu noktada, hem finansal borçların büyük kısmının teminatlı kredilerden oluşması hem de ana ortağın şirketi finansal olarak destekleyebilecek finansal güce sahip olması söz konusu riski sınırlandırmaktadır.
  • Borçluluk seviyelerinin yüksek seyretmeye devam etmesi durumunda, Şirket ana ortaklarının kısa/orta vadede böyle bir planı bulunmamakla birlikte, bedelli sermaye artırımı olasılığı hisse fiyatı açısından bir risk unsuru olabilir.
USAK hisseleri B grubu olarak sınıflandırılmaktadır

USAK hisseleri Borsa İstanbul’un 2016 Temmuz-Aralık dönemine ilişkin yaptığı değerlendirme sonucunda A grubundan B grubuna geçirilmiştir. Hissenin fiili dolaşımdaki paylarının piyasa değeri ortalamasının tekrar 30mn TL’nin üzerine çıkması durumunda Haziran 2017’deki değerlendirmede USAK hisseleri tekrar A grubuna geçebilir. Bunun için, fiili dolaşımdaki pay oranı değişmediği takdirde hisse fiyatı ağırlıklı ortalamasının yaklaşık 1,19TL üzerinde oluşması gerekecektir.

Değerleme ve yükseliş potansiyeli:

2017’de gelir büyümesi ve karlılık beklentilerimiz dahilinde, hissenin 2017 tahmini Firma değeri/FAVÖK (FD/FAVÖK) çarpanı 4,4x’e düşmektedir. Şirket’in net karındaki gözle görülür artış sayesinde 2017 tahmini Fiyat/Kazanç oranını (F/K) ise 4,1x olarak hesaplıyoruz. Hisse, kötümser senaryo beklentileri dahilinde bile BIST100 sanayi hisselerinin ortalama F/K’sı olan 11,5x baz alındığında %36 iskontolu işlem görmektedir.

 

PAYLAŞ