Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Uşak Seramik ...

Uşak Seramik USAK Hisse Analiz ve Yorumları

Uşak Seramik USAK hisse senedi ile ilgili tüm güncel analiz, haber, rapor ve yorumları aşağıda bulabilirsiniz. Kurum ve uzmanların USAK ile ilgili çıkmış tüm hisse analiz ve yorumlarını, hisseye ait haber,veri ve raporları bu sayfadan takip edebilirsiniz.

TACİRLER YATIRIM – USAK Hisse Analiz 1Ç21 – 20.05.2021

Uşak Seramik – 1Ç21 sonuçlarını 2,1 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %4 artarken, şirket 4Ç20’de 0,1 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 136,1 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %38 arttı. Şirket, 1Ç21’de 19,5 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %22 azalış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1102 baz puan azalarak %14 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 961 baz puan azaldı ve %17 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 14 baz puan azaldı ve %08 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 321 milyon TL (1Ç20: 300 milyon TL ve 4Ç20: 336 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %61 (1Ç20: %77 ve 4Ç20: 69%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %10 azalarak 213,8 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 2,7 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0,5 olarak kaydedilmiştir.

 

TACİRLER YATIRIM – USAK Hisse Analiz 2Ç20 – 11.08.2020

Uşak Seramik – 2Ç20 sonuçlarını 0.3 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %94 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %86 azaldı. Net satışlar 123 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %31 büyüdü. Şirket, 2Ç20’de 24 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %7 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 444 baz puan azalarak %19.8 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 597 baz puan azaldı ve %20.9 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 272 baz puan azaldı ve %6.6 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 363 milyon TL (2Ç19: 231 milyon TL ve 1Ç20: 300 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %86.7 (2Ç19: %70.9 ve 1Ç20: 76.9%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %26 azalarak 243 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 2.4 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.6 olarak kaydedilmiştir.

 

Uşak Seramik Rüçhan Haklarının Kullanılmasının Ardından Kalan Payların Borsada Satışına İlişkin Açıklama Yaptı – 26.06.2020

Şirketimizin ödenmiş sermayesi yönetim kurulumuzun 21.01.2020 tarihli toplantısında alınan kararına istinaden ve Sermaye Piyasası Kurulunun 04.06.2020 tarih ve 2020/35 sayılı izni ile 300.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 100.000.000,00 TL olan ödenmiş sermayenin % 145 bedelle artırılarak 245.000.000,00 TL’ye çıkarılacaktır. Bedelli sermaye artırımı ile ilgili yeni pay alma hakları 10.06.2020 ile 24.06.2020 tarihleri arasında kullandırılmıştır. Sermaye artırımında ortaklar tarafından kullanılmayan 1.061.338,540 adet pay 29.06.2020 ile 30.06.2020 tarihlerinde 2 işgünü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere BİAŞ’de birincil piyasada satışına sunulacaktır.

Rüçhan Hakkı Nedir, Nasıl Kullanılır, Kullanılmazsa Ne Olur?

ZİRAAT YATIRIM – USAK Hisse Analiz 4Ç19 – 19.02.2019

Uşak Seramik (USAK, Sınırlı Pozitif): 2019’un 4. çeyrek finansallarına göre şirketin net dönem karı 3,5mn TL olmuştur. Geçen senenin aynı döneminde şirket 2mn TL zarar açıklamıştı. Şirket’in 4Ç2019 satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %49,6 oranında artışla 105,7mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %52,2 oranında artışla 74,2mn TL’ye ulaşmış ve böylece brüt kar %43,8 artışla 31,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler ise %15,0 oranında artışla 9,4mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden 4,2mn TL gider kaydedilmiş ve faaliyet karı ise %35,0 artışla 17,9mn TL’ye yükselmiştir. Finansman tarafında 21,3mn TL gider kaydedilmiş ve vergi öncesi zarar 2,8mn TL olurken 6,3mn TL vergi geliri sonrası şirketin net dönem karı 3,5mn TL olmuştur. 4. çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirket’in 2019 yılı net dönem karı bir önceki yıla göre %136,7 oranında artarak 10,7mn TL’ye yükselmiştir.

 

TACİRLER YATIRIM – USAK Hisse Analiz 4Ç18 – 18.02.2019

4Ç18 sonuçlarını 2 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 0,1 milyon TL net kar açıklamıştı. Net satışlar 71 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %2 büyüdü. Şirket, 4Ç18’de 20 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %30 büyüme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 618 baz puan artarak %28,6 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 297 baz puan büyüdü ve %31 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 206 baz puan büyüdü ve %11,5 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %32 büyüdü. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %22 büyüdü. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %12 gerileyerek 215 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 147 milyon TL (4Ç17: 131 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %46,6 (4Ç17: %47.9) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 24.7 F/K çarpanından ve 5.0 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

ZİRAAT YATIRIM – USAK Hisse Analiz 4Ç18 – 18.02.2019

Uşak Seramik Sanayii (USAK): Şirketin 2018 yılı dördüncü çeyrek ana ortaklık net dönem zararı 2mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketin satış gelirleri 4Ç2018’de bir önceki yılın aynı dönemine göre sadece %2 oranında artarak 70,7mn TL olmuştur. Satışların maliyeti %2,2 oranında azalmış, brüt kar ise %12,8 oranında artmış ve 21,9mn TL olmuştur. Operasyonel giderler %24,3 artışla 8,1mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden 5,6mn TL gelir kaydedilmiş ve böylece esas faaliyet karı 19,4mn TL olmuştur. 21,7mn TL’lik finansman gideri sonucu şirketin 2018 yılı dördüncü çeyrek ana ortaklık net dönem zararı 2mn TL olarak gerçekleşmiştir. 4. çeyrek sonuçlarıyla birlikte şirketin 2018 yılı ana ortaklık karı geçen yıla göre %18,4 oranında azalmış ve 4,5mn TL olmuştur.

 

Uşak Seramik, Birleşilen Şirket Eda Turizm Otelcilik Hakkında Bilgi Verdi – 15.01.2019

USAK: Eda Turizm Otelcilik Madencilik Ltd.Şti.ile Uşak Seramik San.A.Ş. nin 08.01.2019 tarihinde Kap’ta yapılan birleşme haberinden sonra yatırımcılarımızdan gelen yoğun sorulara karşılık detaylı açıklama yapmak gereği hasıl olmuştur.

Şirket, firmadan seramik hammaddesi olan madenlerinin %85’ini (kaolen, feldspat, kuvarsit) Eda Turizm Otelcilik Madencilik Ltd.Şti. den almaktadır. Aynı zamanda madencilik alanında taşeronluk hizmeti vermektedir.

Bunun yanında Aydın, Konya ve Uşakta ruhsat sahibi olduğu Kil ve feldspat gurubu madenleri çıkartarak pazarlayan şirket, bunun yanında Turizm alanında 3000 yıllık bir geçmişe sahip Urganlı Kaplıcaları n nın işletmecisi konumundadır. Tesis 240 yatak kapasitesine sahiptir. Şirket Uşak Seramik Sanayi A.Ş.’ye bayileri, müşterilerine, usta eğitim seminerlerinde bu tesisten yararlanma fırsatı vermektedir.

Uşak Seramik Şirket Birleşme Kararı Hakkında Bir Açıklama Yaptı – 08.01.2019

Şirketimiz kaynaklarının pay sahiplerinin yararına verimli olarak kullanılması, şirketin sürdürülebilir karlılığının devamı ve artırılması, şirketin büyüme hedefleri doğrultusunda faaliyet alanının genişletilmesi hedefleri doğrultusunda;

Devralınan Şirket
Borsa’da İşlem Gören/Borsa’da İşlem Görmeyen
Pay Değişim Oranı
Ortaklarına Verilecek Pay Grubu
Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
EDA TURİZM OTELCİLİK MADENCİLİK LTD.ŞTİ.
Borsa’da İşlem Görmeyen
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye
Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
Ulaşılacak Sermaye
Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
USAK, TRAUSAKW91F6
100.000.000
100.000.000

1-Şirketimiz tarafından Grup şirketlerimizden Eda Turizm Otelcilik Madencilik Ltd.Şti.’nin Devir alınması yoluyla birleşmesi işlemi için Sermaye Piyasası Kurulu’nca düzenlenen birleşme ve bölünme tebliği’nin 12/4/A maddesi gereğince birleşmesinin Genel Kurulda görüşülmesine ,

2- Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde Satın alınan tarafın ilişkili taraf olması sebebiyle, yapılması değerlendirilen işlem bir ilişkili taraf işlemidir, bu kapsamda;

Söz konusu hisse devralma işleminin Önemli Nitelikteki İşlemler Tebliği’nin 5.maddesinin 1.fıkrasının (a) bendi ve 3. Fıkrası uyarınca önemli nitelikteki işlem olduğuna,

3) İşlemin sürecinin tamamlanabilmesi için, ilgili kamu kurumlarının onaylarının yanı sıra, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 23.ve 24.maddeleri ile Önemli Nitelikteki İşlemler Tebliği hükümlerine uygun olarak, söz konusu işlemlerin en kısa süre içinde genel kurulun onayına sunulması ve ilgili Kurumlardan onay alınması için gerekli işlemlerin başlatılmasına,

4) Söz konusu işlemin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılarak olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin;

a) Söz konusu işlemlerin SPK’nın II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği’nde tanımlanan önemlilik kriterini sağladığı, bu nedenle aynı tebliğin ‘’Ayrılma Hakkının Kullanılması” başlıklı 9’uncu maddesine göre işlemin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılıp muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerinin paylarını Şirkete satarak ayrılma hakkına sahip olacakları,

Ayrılma Hakkı: 1,20 TL

b) SPKn.’nun “Ayrılma hakkı” başlığını taşıyan 24’üncü maddesi ve SPK’nun II-23.1 Tebliği’nin “Ayrılma hakkı kullanım fiyatı” başlığını taşıyan 10’uncu maddesi hükümleri çerçevesinde ayrılma hakkının pay başına işlemin kamuya açıklandığı tarihten önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı olan 1,20 TL olduğu,

c) SPK’nın II-23.1 Tebliği’nin “Ayrılma hakkının kullanımı” başlığını taşıyan 9’uncu maddesinin 6’ncı fıkrası hükümleri dâhilinde, ayrılma hakkı kullandırılması şirket hisse devralınmasının onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı itibaren en geç 6 (altı) işgünü içinde başlanacağı ve 10 (on) iş günü süreceği,

d) SPK’nın II-23.1 Tebliği’nin “Ayrılma hakkının kullanımı” başlığını taşıyan 9’uncu maddesinin 9’uncu fıkrasına göre; ayrılma hakkının, pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu,

e) SPK’nın II-23.1 Tebliği’nin “Ayrılma hakkının kullanımı” başlığını taşıyan 9’uncu maddesinin 7’nci fıkrasına göre; ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimizin ayrılma hakkına konu paylarını, ayrılma hakkının kullanımında aracılık yapan aracı kurum nezdindeki Şirketimiz hesabına genel hükümler doğrultusunda virmanlayarak satışı (ayrılma hakkı kullanımını) gerçekleştireceği; ayrılma hakkını kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin satışı takip eden işgünü Şirketimizce ödeneceği,

f) İşlemin Genel Kurul Toplantısı’nda ret edilmesi durumunda ayrılma hakkının doğmayacağı,

Ayrılma Hakkı için Katlanılacak Azami Tutar: 5.000.000,00TL

g) Ayrıca, gündemin ilgili maddesinde görüşülecek olan yönetim kurulu teklifinin kabul edilmesi halinde ayrılma hakkı için Şirketin katlanacağı azami maliyetin 5.000.000,00TL olacağı ve ayrılma hakkı kullanım taleplerinin azami maliyet tutarını geçeceğinin anlaşılması durumunda işlemden vazgeçilmesi hususunun gündemin ilgili maddesinde görüşüleceği, hususlarında Genel Kurul’a bilgi verilmesine karar verilmiştir.

 

Uşak Seramik Değerleme Raporuna Dair Açıklama Yaptı – 12.11.2018

Şirketimiz aktifinde bulunan arsalar, binalar ve makina techizatlar, Maddi Duran Varlıklara İlişkin Muhasebe Standartı (TMS 16) gereğince; DGD Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından  30.09.2018 tarihi itibariyle hazırlanan raporda toplam ekspertiz değeri 288.938.863 TL çıkmış olup 66.465.299 TL  değer artışı olmuştur.

TACİRLER YATIRIM – USAK Hisse Analiz 3Ç18 – 12.11.2018

3Ç18 sonuçlarını 3.6 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %311 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %120 arttı. Net satışlar 89 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %26 yükseldi. Şirket, 3Ç18’de 17 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %44 yükseldi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 246 baz puan artarak %19.5 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 336 baz puan yükseldi ve %24.5 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 69 baz puan yükseldi ve %8.2 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %44 yükseldi. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %29 yükseldi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %6 düşerek 243 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 152 milyon TL (3Ç17: 124 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %48.5 (3Ç17: %46.7) olarak kaydedildi. Şirketin özsermayesi 30 Haziran 2018 tarihindeki 126 milyon TL’den dönem sonunda 180 milyon TL’ye yükseldi. Bu yükseliş sırasında, şirket 3Ç18’de 51.5 milyon TL değerleme geliri kaydetmiştir. Net borç/özsermaye ve net borç/FAVÖK rasyoları, sırasıyla, 1,4 ve 4,1 olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 10.2 F/K çarpanından ve 5.2 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

TACİRLER YATIRIM – USAK Hisse Haber – 28.09.2018

Uşak Seramik – Yönetim Kurulu şirketin sermayesini %130.75539 oranında bedelli arttırarak 100 milyon TL’ye çıkarma kararı aldı.

OYAK YATIRIM – USAK Hisse Analiz 4Ç17 – 20.02.2018

Hedef Fiyat: 4,40 TL   Endeksin Üzerinde Getiri

USAK: Uşak Seramik 4. çeyrekte 0.1mn TL net kar açıkladı. Açıklanan kar bizim beklentimiz olan 2mn TL ve geçen senenin aynı döneminde kaydedilen 3,4mn TL’nin altında geldi. Gelirler %16 yükselişle 69mn TL oldu ancak gelir büyümesi yılın ilk 9 aylık periyodundaki %23’e göre zayıf kaldı. Şirketin gelir büyümesi 2017 yılında %23 olurken özellikle 2016 sonunda devreye giren yeni granit kapasitesi satış büyümesini destekleyen unsurlardan biri oldu. Uşak Seramik’in faaliyet karı 4. çeyrekte 15,5mn TL olarak gerçekleşti, faaliyet kar marjı (FAVÖK) %22,4 ile yılın en iyi çeyreği oldu.

2017 yılında kaydedilen 55mn TL seviyesindeki faaliyet karı da bu zamana kadar kaydedilen en yüksek yıllık faaliyet karı oldu. Her ne kadar operasyonel anlamda güçlü bir çeyrek olsa da, yüksek borçluluk dolayısıyla oluşan finansal giderler faaliyet karını sildi. Şirketin net borcu bir önceki çeyreğe göre 204mn TL’den 212mn TL’ye yükseldi. 2018’de %18 gelir büyümesi ve %20 faaliyet kar marjı (FAVÖK) beklentimizi koruyoruz. Uşak Seramik için hedef fiyatımızı 4,7TL’den 4,4TL’ye indiriyoruz ve Endeksin Üzerinde Getiri tavsiyemizi koruyoruz.

DENİZ YATIRIM – USAK Hisse Analiz 4Ç17 – 20.02.2018

Uşak Seramik’in faaliyet karındaki gelişme net kara tam yansıyamamış. Uşak Seramik 4Ç17’de kar açıklayamadı. Şirket halbuki geçen sene 3 milyon TL net kar açıklamıştı. 4Ç17 satış geliri rakamı geçen seneye kıyasla %16 artarak 69 milyon TL’ye çıktı. FAVÖK marjı ise artan ürün fiyatları ve etkin maliyet yönetimi sayesinde 4.0 yüzde puan artarak %22.4’ye çıktı ve artan cironun da etkisiyle FAVÖK rakamını geçen seneye kıyasla %41 artırarak 16 milyon TL’ye ulaştırdı.

Ancak şirketin yüksek borçluluğuna bağlı olarak artan faiz giderleri iyileşen operasyonel performansa rağmen şirketin pozitif kar açıklamasını engellemişe benziyor. Şirket her ne kadar son 12 ay 5.9 FD/FAVÖK gibi cazip bir çarpana sahip olsa da, net kar yaratma kapasitesindeki sınırlılık F/K çarpanını 19.4 gibi yüksek bir seviyede çıkarıyor. Sonuçların hisse performansı üstünde belirgin bir etki yaratmasını beklemiyoruz.

TACİRLER YATIRIM – USAK Hisse Analiz 4Ç17 – 20.02.2018

Uşak Seramik – 4Ç17 sonuçlarını 0.1 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %96 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %86 azaldı. Net satışlar 69 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %16 yükseldi. Şirket, 4Ç17’de 16 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %41 yükseldi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 395 baz puan artarak %22,4 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %4 yükselerek 212 milyon TL olarak gerçekleşti.

 

Uşak Seramik Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama Yaptı – 05.01.2018

Şirketimiz ile ilgili basın ve yayın organlarında çıkan haberlerin doğru olmadığını bildiriz.

Şirketimiz ile ilgili sosyal medya ve bazı internet sitelerinde sipekülasyona neden olabilecek süper teşvik beklentileri altında yorumlar yapılmaktadır. Şirketimiz ile ilgili önemli bilgi ve haberler gerek kap gerekse bilanço ve faaliyet raporlarında ortaklarımızın bilgisine sunulmaktadır. Sosyal medya ve Basında çıkan haberlerle ile ilgili olarak kısa vadede şirket bilançomuzu önemli ölçüde etkileyecek bir teşvik geliri beklentimiz bulunmamaktadır.

Şirketimizin payları üzerinde 05.01.2018 Tarihinde  gerçekleşen “Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri”ne ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Özel Durum Açıklamasına İlişkin Tebliği”ne göre, Şirketimizin kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumu bulunmamaktadır.

Uşak Seramik Okul Yaptırdı, Milli Eğitim Bakanlığı’na Devretti – 08.12.2017

Şirketimiz Bağış ve Yardımlar kapsamında Uşak ili Banaz İlçesinde 8+8 derslik Anadolu imam hatip lisesi yaptırarak 07.12.2017 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca kullanılmak üzere Uşak İl Özel İadaresine Devir işlemi yapılmıştır. İlgili okul için Bağış ve yardımlar kapsamında 2.494.155,03 TL harcama yapılmış olup, 2017 Kurum kazancından indirim konusu yapılarak 2017 Olağan Genel Kurulunda Bağış ve yardımlar kalemi içerisinde genel kurulun onayına sunulacaktır.

 

OYAK YATIRIM – USAK Hisse Analiz 3Ç17 – 09.11.2017

Hedef Fiyat: 4,70TL  Endeksin Üzerinde Getiri  Kapanış: 2,82  Get. Pot: %62

Uşak Seramik yılın 3. çeyreğinde beklentimiz olan 3mn TL’nin altında 0,9mn TL net kar açıkladı. Şirketin 3. çeyrek karı geçen yıla göre aynı seviyede kaldı. Gelirlerdeki %33’lük büyümeye rağmen faaliyet kar marjındaki (FAVÖK) 6 puanlık gerileme (yüksek baz etkisi nedeniyle) ve artan finansman giderleri 3. çeyrekte net kar büyümesini engelleyen faktörler oldu. Gelirler 3. çeyrekte %33 artışla 71mn TL olurken ilk dokuz aylık dönemde büyüme %25 olarak gerçekleşti. Geçen senenin sonunda devreye alınan ve 3. çeyrekte %51 artan granit seramik satışları büyümeyi destekleyen en önemli faktör oldu.

Şirketin, tüm yıl için büyüme beklentimiz olan %25’e ulaşması için ihracat ve kamu yatırımları destekli iç talebin yardımıyla 4. çeyrekte de %25 büyüyebileceğini düşünüyoruz. Uşak Seramik’in faaliyet karı (FAVÖK) geçen yılın aynı dönemine göre sabit kalarak 12.1mn TL olarak gerçekleşti. FAVÖK marjı ise ilk yarıda kaydedilen %20,3’ün altında %17 oldu. Şirketin yüksek seyreden borçluluğu 3. çeyrekte 9mn TL net finansman giderine yol açtı.

Uşak Seramik için 2017 gelir büyümesi beklentimizi %25’te tutarken FAVÖK marjı beklentimizi 1 puan aşağı çekerek %20’ye düşürüyoruz. Beklenenden yüksek seyreden borçluluğun yol açtığı yüksek finansman giderleri nedeniyle 2017 net kar beklentimizi 15mn TL’den 9mn TL’ye düşürüyoruz. Şirket için Endeksin Üzerinde Getiri tavsiyesi ve 4,7TL hedef fiyatımızı koruyoruz.

DENİZ YATIRIM – USAK Hisse Analiz 3Ç17 – 09.11.2017

Uşak Seramik’in operasyonel performansında bir miktar bozulma var Açıkladığı sonuçlara göre geçtiğimiz yılın düşük bazının da etkisiyle satışları yıllık bazda %33 artarak 71 mln TL açıklanan Uşak Seramik’in FAVÖK rakamı ise geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine göre %2 düşerek 12 mln TL gerçekleşti. FAVÖK marjındaki düşüş büyük ölçüde şirketin satışlarına göre daha yüksek bir oranda artan maliyetlerinden kaynaklanıyor. Çeyreklik bazda 3.1 puan azalan brüt kar marjının 3Ç17’de net kar’a da yansıdığını görüyoruz. Açıklanan sonuçların hisse üzerinde hafif olumsuz bir etkisi olabileceğini düşünüyoruz.

OYAK YATIRIM – USAK Hisse Analiz 2Ç17 – 10.08.2017

USAK: Uşak Seramik ikinci çeyrekte beklentimiz olan 3,3mn TL’ye paralel 3,4mn TL net kar açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde 0,2mn TL zarar kaydedilmişti. Satış gelirleri %27 artışla 76mn TL olurken yılın ilk yarısında gelir büyümesi %22’ye yükseldi. Yer karosu ve granit seramik talebinin hem ihracat pazarlarında hem de devam eden kamu yatırımları sebebiyle yurtiçinde güçlü olması Şirket’in gelir büyümesini desteklemektedir. Şirket yönetiminin ihracat satışlarını artırmaya yönelik çabaları sonucunda ihracat gelirlerinin payı ilk yarıda %19’a yükseldi.

Yılın geri kalanında hem zayıf baz etkisi hem de devam eden güçlü talep sayesinde gelir büyümesinin hızlanmasını bekliyoruz. Bu anlamda, 2017 yılı için %25’lik gelir büyümesi tahminimizi koruyoruz. Uşak Seramik ikinci çeyrekte faaliyet karını (FAVÖK) %59 artışla 15,3mn TL’ye yükseltti. 9mn TL tutarında finansman giderleri ise net karı baskılayan en önemli unsur oldu. Şirketin net borcu yıl sonundaki 191mn TL seviyesinden 205mn TL seviyesine yükseldi. Yıl sonu itibariyle net borcun 178mn TL’ye düşmesini bekliyoruz. Uşak Seramik için 4,70TL hedef fiyatımızı ve Endeksin Üzerinde Getiri tavsiyemizi koruyoruz.

TACİRLER YATIRIM – USAK Hisse Analiz 2Ç17 – 10.08.2017

Uşak Seramik – İkinci çeyrekte 3,4 milyon TL net kar açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 0,2 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 76 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %27 arttı. Şirket, 2Ç17’de 25 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %158 büyüme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1.655 baz puan artarak %32,7 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %11 artarak 206 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 131 milyon TL (2Ç16: 131 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %53,0 (2Ç16: %62,1) olarak kaydedildi.

 

OYAK YATIRIM – USAK Hisse Analiz 1Ç17 – 11.05.2017

Uşak Seramik yılın ilk çeyreğinde 1,1mn TL net kar açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde 0,8mn TL kar vardı. Satış gelirleri granit satışlarındaki %43’lük büyümenin katkısıyla %15 artarak 58mn TL olarak gerçekleşti. Granit satışları ilk çeyrekte toplam satışların %41’ini oluşturdu. Şirketin yurtdışı pazarlardaki etkinliğini artırmak amacıyla yaptığı çalışmaların ve Turquality Program’ının katkılarıyla ihracat gelirlerinin toplam gelirler içindeki payı geçen yılın aynı döneminde %14 iken bu yılın ilk çeyreğinde %20 olarak gerçekleşti. Şirket faaliyet karını (FAVÖK) %16’lık artışla 11,8mn TL’ye yükseltti. %20,3 olarak açıklanan FAVÖK marjında bir önceki çeyreğe göre sağlanan yaklaşık 2 puanlık iyileşmeyi doğalgaz indiriminin etkisi olarak yorumluyoruz.

Her ne kadar ilk çeyrekte gelir ve faaliyet karı büyümesi şirket yönetiminin tüm yıl için beklentisinin altında gelse de ilk çeyreğin normal bir yılda en zayıf çeyrek olduğunu hatırlatmakta fayda görüyoruz. Şirketin net borcu 5mn TL düşüşle 186mn TL oldu. Önümüzdeki çeyreklerde, faaliyetlerden sağlanan nakit akışının artması ve net borcun düşmesi beklentimiz dahilinde finansman giderlerinin yükünün bir miktar azalmasıyla birlikte net karda gözle görülür bir iyileşme bekliyoruz.

TACİRLER YATIRIM – USAK Hisse Analiz 1Ç17 – 11.05.2017

1Ç17 sonuçlarını 1,1 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %36 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %67 azaldı. Net satışlar 58 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %15 yükseldi. Şirket, 1Ç17’de 12 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %16 yükseldi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 13 baz puan artarak %20,3 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %3 azalarak 186 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 112 milyon TL (1Ç16: 148 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %48,6 (1Ç16: %73,1) olarak kaydedildi.

 

OYAK YATIRIM – USAK Hisse Analiz 4Ç16 – 28.02.2017

Uşak Seramik 4. çeyrekte 3,38mn TL net kar elde etti. Açıklanan kar, şirketin 2009 yılından bu yana kaydettiği en yüksek çeyreklik rakam olarak ön plana çıkmaktadır. Geçen yılın aynı döneminde 420bin TL zarar kaydedilmişti. Net kardaki iyileşmenin arkasında %17’lik gelir büyümesi ve iyileşen FAVÖK marjının yanında 2.4mn TL’lik yeniden değerleme karı da etkili olmuştur. Şirketin gelirleri %17’lik artışla 60mn TL seviyesine ulaştı ve 2016 yılı 223mn TL satış geliri ile kapanmış oldu. 2016 yılı gelir büyümesi ise %19 olarak gerçekleşti. Ürün gruplarına baktığımızda, granit satışlarının %30 ile 2016’da en yüksek büyümeyi sağlayan ürün olduğunu görüyoruz. Şirketin brüt kar marjı 4. çeyrekte geçen yılın aynı dönemindeki %20 seviyesinden %22’ye yükseldi. Ekim 2016’da açıklanan doğalgaz indiriminin kısmi katkısının maliyetlerdeki iyileşmede etkili olduğunu düşünüyoruz. Uşak Seramik 4. çeyrekte 11mn TL FAVÖK kaydetti. FAVÖK marjı ise geçen yılın aynı dönemindeki %15’ten bu yıl %18’e yükseldi. Şirketin 2016 yılı FAVÖK’ü ise %42 büyüme göstererek 43mn TL oldu. Hem 2016 sonunda devreye giren granit yatırımının katkısı hem de doğalgaz indirimi sayesinde enerji maliyetlerinde oluşabilecek iyileşme ile FAVÖK marjının 2017’de %19’un altına gelmesini beklememekteyiz.

 

OYAK YATIRIM – Uşak Seramik USAK Hisse Analizi – 23.01.2017

UŞAK Seramik Şirket Raporu

Hisse Kodu: USAK Piyasa Değeri: 60mnTL Halka Açıklık Oranı: 58% 3 Aylık Ortalama İşlem Hacmi: 4,5mn TL (1,3mn Dolar) Tavsiye: Hedef Fiyat ve Tavsiyemiz Bulunmamaktadır.

Hisseyi neden beğeniyoruz?

Uşak Seramik Cuma günü kapanış fiyatı olan 1.38 TL’ye göre 60milyon TL piyasa değerine sahiptir. Bize göre son 10 yılda nakit faaliyet karını (FAVÖK) 3 milyon TL’den 30 milyon TL’ye istikrarlı şekilde yükselten şirketin düşük piyasa değerinin arkasındaki en önemli etken yüksek borç seviyesi ve finansman giderleridir. Şirketin son 2 senede kapasite artırımı için yaptığı yatırım ve işletme sermayesi nedeniyle borcunun şiştiğini ve son yapılan granit yatırımının devreye girmesiyle hem faaliyet karındaki artışın hızlanmasını hem de borç seviyesinin tekrar aşağı gelmesini bekliyoruz. Şirket’in 2017 yılında yaratacağı FAVÖK neredeyse bugünkü piyasa değerine eşit hale gelebilecek olup, borçluluk aynı kalsa dahi yükselen faaliyet karı net karda gözle görülür bir sıçrayışa neden olabilir. Kısaca, Uşak Seramik’i düşük değerleme çarpanları, yüksek operasyonel nakit yaratma gücü, orta vadede yeni yatırım ihtiyacı olmaması, son beş yılda görülen düzenli büyüme ve 2017’de de yeni yatırımların katkısıyla görülmesi muhtemel yüksek büyüme gibi nedenlerle beğeniyoruz.

Şirket ve faaliyet alanı hakkında özet bilgi:

Uşak Seramik 1972 yılında kurulmuş olup 1991 yılında yer karosu üretimine başlamıştır. 2004’te Kalkınma Bankası’nın sahip olduğu %47,26’lık paylar satışa çıkarılmış, bu hisseler Tanışlar Grup tarafından satın alınmıştır. Uşak Seramik’te %40,19 paya sahip olan Tanışlar Grup, Şirket yönetim kurulundaki beş üyeden 3’ünü aday gösterme hakkına sahiptir. Şirket’in ana faaliyet alanı seramik sektörü olup duvar karosu, yer karosu ve granit ana ürün gruplarını oluşturmaktadır. Şirket’in üretim faaliyetleri Uşak’ın Banaz ilçesinde 120bin m2 alan üzerinde kurulu tesislerde devam etmektedir.

Uşak Seramik’in seramik pazarında yaklaşık %8’lik payı bulunmaktadır. Şirket, hem pazar payının düşük olması hem de ürün farklılaşmasının daha zor olduğu seramik segmentinde büyüme oranlarının göreceli olarak daha düşük seyretmesini beklemektedir. Diğer taraftan, granit segmenti ise fiyat/karlılık açısından daha katma değerli bir ürün olarak ön plana çıkmaktadır. Uşak Seramik’in bu segmentteki pazar payı ise Şirket’ten aldığımız bilgilere göre %30 seviyesindedir. İnşaat sektöründe, kentsel dönüşüm ve kamu yatırımları dolayısıyla devam eden büyüme seramik ve granit talebini destekleyen en önemli unsurlardan biri olmaya devam edecektir.

2017’de gelirler ve FAVÖK %32 artış gösterebilir: Uşak Seramik, ürün portföyündeki katma değerli ürünlerin payını artırmak amacıyla 2015 yılında başladığı granit üretim tesisi yatırımını 2016 sonu itibariyle tamamlamış olup artan kapasitenin tam yıl katkısı ilk defa 2017 yılında görülecektir. Şirketin gelirleri ilk dokuz aylık dönem itibariyle 163mnTL seviyesinden, 2016 yıl sonunda 220mn TL’ye 2017’de ise 290mn TL’ye yükselebilir (kötümser senaryo: 260mn TL). Bu beklentiler dahilinde, 2016 ve 2017 için tahmini satış gelirleri sırasıyla %17 ve %32 büyümeye işaret etmektedir. Yine ilk dokuz aylık dönemde %19,7’lik marj ile 32mn TL seviyesinde gerçekleşen FAVÖK (nakit faaliyet karı) aynı marj korunduğu takdirde 2016 yıl sonunda 44mn TL’ye 2017’de de 58mn TL’ye yükselebilir.

Yüksek borçluluk oranları: Uşak Seramik’in 3. çeyrek itibariyle 194mn TL net borcu bulunmaktadır. Net borç, geriye dönük bir yıllık FAVÖK’ün 4.85 katına denk gelmektedir. Banka kredilerinin tamamı TL cinsindendir. Bu noktada, finansal borçların kısa vadeli kısımlarının toplamının 134mn TL seviyesinde olması bir risk unsuru olarak göz önünde bulundurulabilir. Net borcun son beş yılda 2.6 katına yükselmesinin sebebi olarak yaklaşık 105mn TL tutarındaki yatırımlar ve satışlardaki artışa paralel yükselen ticari alacaklar nedeniyle doğan işletme sermayesi ihtiyacı gösterilebilir. Her ne kadar Şirket’in borçluluk seviyesi yüksek olsa da, önümüzdeki dönemde artmasını beklediğimiz nakit faaliyet karı sayesinde borç seviyelerinde azalma görülmesi muhtemeldir.

Kur etkisi: Şirket’in satışlarının yaklaşık %12’si ihracat olup üretim girdileri içerisinde ithalatın payı çok düşük seviyelerdedir. Bu durum, TL’nin değer kaybettiği dönemlerde karlılık marjlarına katkı sağlamaktadır. Ayrıca, 3. çeyrek 2016 itibariyle şirketin döviz açık pozisyonu sadece 3.5mn TL seviyesindedir.

Artan faaliyet karı sayesinde Şirket 2017 yılında 15mn TL net kar kaydedebilir: Uşak seramik, 2015 yılında 19mn TL, 2016 yılının ilk dokuz ayında da 21mn TL faiz gideri ödemiştir. Her ne kadar Şirket’in satış gelirleri ve faaliyet karı son dönemde düzenli olarak artış göstermiş olsa da, bunun net kara yansıması yüksek finansman maliyetleri nedeniyle sınırlı olmuştur. Şirket son dört çeyrekte 40mn TL FAVÖK yaratırken, net kar sadece 1.2mn TL olarak gerçekleşmiştir. Borç seviyelerinin azalması, finansman giderlerini düşüreceğinden 2017 yılından itibaren net karda gözle görülür bir artış olması muhtemeldir. 2017 yılında finansman giderlerinin 2016 seviyelerinde kalması durumunda dahi Şirket’in net karı son dört çeyrekteki 1,2mn TL’den 15mn TL seviyelerine çıkabilir (kötümser senaryo: 8mn TL).

2016 sonlarında açıklanan doğalgaz indirimi faaliyet karını destekleyecektir: Doğalgaz, toplam maliyetlerin %30-33’ünü oluşturmaktadır. Şirket doğalgazı hem üretimde hem de kojenerasyon tesisinde kullanmaktadır. 2016 yılı sonlarına doğru doğalgazda yapılan %10’luk indirimin, Şirket’in faaliyet karına yaklaşık 6-8mn TL arası katkı yapması beklenebilir. Şirket’in ayrıca elektrik ihtiyaçlarının %80’ini kendi karşılayabilmesi dolayısıyla, elektrikte fiyat artışı görüldüğü dönemlerde maliyet artışı sınırlı kalmaktadır.

Riskler
  • Şirket granit yatırımının ardından orta vadede yeni bir yatırım sürecine girmeyi planlamamasına rağmen yüksek seyreden işletme sermayesi ihtiyacı net borcun düşmesinde önemli bir engel teşkil edebilir. Toplam finansal borçların büyük bölümünün kısa vadeli olması, finansman piyasalarında ya da kredi kanallarında yaşanabilecek krizlerde şirketin yükümlülüklerini yerine getirememesine neden olabilir. Bu noktada, hem finansal borçların büyük kısmının teminatlı kredilerden oluşması hem de ana ortağın şirketi finansal olarak destekleyebilecek finansal güce sahip olması söz konusu riski sınırlandırmaktadır.
  • Borçluluk seviyelerinin yüksek seyretmeye devam etmesi durumunda, Şirket ana ortaklarının kısa/orta vadede böyle bir planı bulunmamakla birlikte, bedelli sermaye artırımı olasılığı hisse fiyatı açısından bir risk unsuru olabilir.
USAK hisseleri B grubu olarak sınıflandırılmaktadır

USAK hisseleri Borsa İstanbul’un 2016 Temmuz-Aralık dönemine ilişkin yaptığı değerlendirme sonucunda A grubundan B grubuna geçirilmiştir. Hissenin fiili dolaşımdaki paylarının piyasa değeri ortalamasının tekrar 30mn TL’nin üzerine çıkması durumunda Haziran 2017’deki değerlendirmede USAK hisseleri tekrar A grubuna geçebilir. Bunun için, fiili dolaşımdaki pay oranı değişmediği takdirde hisse fiyatı ağırlıklı ortalamasının yaklaşık 1,19TL üzerinde oluşması gerekecektir.

Değerleme ve yükseliş potansiyeli:

2017’de gelir büyümesi ve karlılık beklentilerimiz dahilinde, hissenin 2017 tahmini Firma değeri/FAVÖK (FD/FAVÖK) çarpanı 4,4x’e düşmektedir. Şirket’in net karındaki gözle görülür artış sayesinde 2017 tahmini Fiyat/Kazanç oranını (F/K) ise 4,1x olarak hesaplıyoruz. Hisse, kötümser senaryo beklentileri dahilinde bile BIST100 sanayi hisselerinin ortalama F/K’sı olan 11,5x baz alındığında %36 iskontolu işlem görmektedir.