Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Ulusoy Un ULU...

Ulusoy Un ULUUN Hisse Analiz ve Yorumları

PAYLAŞ

  Ulusoy Un ULUUN hisse senedi ile ilgili tüm güncel teknik-temel analiz, haber ve hisse yorumlarını aşağıda sıralı halde bulabilirsiniz. Bu sayfadan hisse ile ilgili çıkmış tüm haber, rapor ve teknik analizleri takip edebilirsiniz.

  Ulusoy Un Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) İhalesi Hakkında Açıklama Yaptı – 08.12.2017

  Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açılan ithal yemlik arpa ihalesine 07.12.2017 tarihinde vermiş olduğumuz teklif kapsamında firmamız uhdesinde kalan miktar 15.01.2018 tarihine kadar teslim edilecektir.

   

  Ulusoy Un’dan Pay Devri Açıklaması – 07.12.2017

  Şirket ortaklarımızdan Fahrettin Ulusoy ile Şirket ortaklarımızdan Nevin Ulusoy, Onur Erhan Ulusoy ve Eren Günhan Ulusoy arasında yapılan 07.12.2017 tarihli pay devir sözleşmesi gereğince Fahrettin Ulusoy’dan diğer şirket ortaklarına yapılan 23.873.882 adet pay devrine ilişkin Şirket Bilgileri Güncelleme Formu önceki açıklamamız ile bildirilmiştir.

  Ayrıca Borsa İstanbul AŞ’de işlem görmekte olan halka açık kısımdaki ve Fahrettin Ulusoy’a ait olan 1.126.118 adet C Grubu hamiline yazılı paylar anılan pay devir sözleşmesi gereğince Fahrettin Ulusoy hesabından Eren Günhan Ulusoy hesabına virman yapılmıştır.

  Anılan pay devir sözleşmesi gereğince yapılan pay devirlerinde 06.12.2017 tarihli kapanış fiyatı olan 2,52 TL esas alınmış olup toplam devir tutarı 63.000.000,00 TL’dir.

  Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

   

  ZİRAAT YATIRIM – Ulusoy Un ULUUN Hisse Analiz 3Ç17 –  10.11.2017

  Ulusoy Un (ULUUN, Sınırlı Negatif): Ulusoy Un 3Ç2017’de 835bin TL net dönem karı açıklamıştır. Şirket geçtiğimiz yılın aynı döneminde 3,4mn TL net dönem karı açıklamıştı. Satış gelirleri %33,9 artış kaydetmiştir. Satışların maliyeti ise hasılat artışından daha yüksek %34,8 oranında yükselmiştir. Bu gelişmeler doğrultusunda, brüt kar %16,2 artışla 16,9mn TL, brüt kar marjı ise 0,6 puan düşüşle %3,8 olmuştur. Faaliyet karı ise %10 gerilemiş ve 8,5mn TL olmuştur. Faaliyet kar marjı 0,9 puan düşüşle %1,9’u göstermiştir. Finansman giderleri geçen seneki 5,6mn TL’den 3Ç2017’de 8,1mn TL’ye yükselmiştir. Vergi öncesi kar 617bin TL ile geçen seneki 3,8mn TL’lik karın altında gerçekleşmiştir. 219bin TL’lik vergi geliri sonrasında net dönem karı 835bin TL olarak gerçekleşmiştir. 3. çeyrek sonuçlarıyla birlikte Ulusoy Un’un 9 aylık net dönem karı 13,4mn TL’ye ulaşmıştır. Geçen sene aynı dönemdeki net dönem karı 6,7mn TL idi.

  TACİRLER YATIRIM – Ulusoy Un ULUUN Hisse Analiz 3Ç17 –  10.11.2017

  Ulusoy Un – 3Ç17 sonuçlarını 0.8 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %75 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %76 azaldı.

   

  TACİRLER YATIRIM – Ulusoy Un ULUUN Hisse Teknik Analiz –  31.10.2017

  Ulusoy Un , dün gün içinde en düşük 3.12 seviyesini test etti ve günü 3.21 seviyesinden kapattı. Senette 3.36 seviyesini hedef olarak belirlerken, stop-loss seviyesini ise 3.13 olarak görüyoruz. Hissede Beklenen yön: Yukarı

  Direnç seviyeleri 3.36 / 3.45 Destek seviyeleri 3.13 / 3.08

  ANADOLU YATIRIM – Ulusoy Un ULUUN Hisse Teknik Analiz –  31.10.2017

  3,13 üzerinde görünüm pozitf…

  Son iki gündür sabah bültenlerimizde yer verdiğimiz 3,18-3,20 ilk hedef olarak gösterdiğimiz hissede dün 3,21 görülürken kapanış, 3,21 seviyesinden gerçekleşti. Hisseyi 5 günlük ağırlıklı ortalamaya denk gelen 3,13 üzerinde beğenmeye devam ederken yükselişin ivmelenmesi için 3,20 üzerine yerleşme görmeliyiz. Bu durumunda hissede 3,25 ardından 3,30 yeni hedef olarak izlenebilir.

  Kapanış:3,21
  Destekler:3,13-3,10-3,05
  Dirençler:3,21-3,25-3,30

  Ulusoy Un’dan Birleşmiş Milletler (UNRWA) Buğday Unu İhalesi Hakkında Açıklama – 17.10.2017

  Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) tarafından 02.10.2017 tarihinde açılan Buğday Unu ihalesine vermiş olduğumuz teklif kapsamında firmamız uhdesinde kalan miktar 10.12.2017 tarihine kadar Gazze’ye teslim edilecektir.

  Gizmen Nalbantlı, Araştırma Uzmanı – Ulusoy Un ULUUN Hisse Teknik Analiz –  04.10.2017

  düşüş trendi kırılmış 2.78 stop ile 3.05 ve 3.20 seviyelerini takip ediyorum…

   

  ULUUN’dan Kazanılan İhale ile İlgili Açıklama – 11.09.2017

  Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açılan ithal yemlik arpa ihalesine 11.09.2017 tarihinde vermiş olduğumuz teklif kapsamında firmamız uhdesinde kalan miktar 2017 Ekim sonuna kadar teslim edilecektir.

   

  ZİRAAT YATIRIM – Ulusoy Un ULUUN Hisse Analiz 2Ç17 –  22.08.2017

  Ulusoy Un (ULUUN, Sınırlı Pozitif): Ulusoy Un 2Ç2017’de 3,5mn TL kar açıklamıştır. Şirket geçtiğimiz yılın aynı döneminde 1,7mn TL zarar açıklamıştı. Satış gelirleri %77,7 artış kaydetmiştir. Satışların maliyeti ise hasılat artışından hafif daha düşük %71,9 oranında yükselmiştir. Bu gelişmeler doğrultusunda, brüt kar 5,3 kat artışla 21,4mn TL, brüt kar marjı ise 3,2 puan yükselişle %4,8 olmuştur. Faaliyet karı ise, vade ve kur farkı giderlerindeki artış sebebiyle eksiye dönen diğer faaliyet giderleri doğrultusunda, %42,8 gerilemiş ve 3,5mn TL olmuştur. Faaliyet kar marjı 1,6 puan düşüşle %0,8’ı göstermiştir. Finansman tarafında kambiyo zararlarındaki gerilemeden ötürü geçen seneki giderin aksine 347bin TL’lik net gelir kaydedilmiştir. Vergi öncesi kar 4mn TL ile geçen seneki 2,5mn TL’lik zararın tersi yönünde gerçekleşmiştir. Şirketin net dönem karı ise 3,5mn TL’yi göstermiştir. İkinci çeyrek sonuçlarıyla birlikte Ulusoy Un’un 6 aylık net dönem karı 12,6mn TL’ye ulaşmıştır. Geçen sene aynı dönemdeki net dönem karı 3,3mn TL idi.

PAYLAŞ