Ana Sayfa Raporlar Hisse Yorumları Ulusoy Un ULU...

Ulusoy Un ULUUN Hisse Analiz ve Yorumları

Ulusoy Un ULUUN hisse senedi ile ilgili tüm güncel teknik-temel analiz, haber ve hisse yorumlarını aşağıda sıralı halde bulabilirsiniz. Bu sayfadan hisse ile ilgili çıkmış tüm haber, rapor ve teknik analizleri takip edebilirsiniz.

Ulusoy Un, İhale haberi hakkında açıklama yaptı – 12.11.2020

%100 Bağlı Ortaklığımız olan Rolweg S.A , Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)’ nun 11.11.2020 tarihinde yapmış olduğu Buğday İthalatı ihalesinde vermiş olduğu teklif ile 24.518.100 USD ( 192.467.085 Türk Lirası) değerinde ihale kazanmıştır.

 

Ulusoy Un Potansiyel Yatırımcılarla Görüşmelere Başlanması Hakkında Açıklama Yaptı – 02.07.2020

08.04.2020 tarihinde yapmış olduğumuz açıklamaya istinaden ve Sermaye Piyasası Kurulu’nın II.15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği gereğince aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekliliği oluşmuştur.

Pragma Finansal Danışmanlık AŞ’ye (Pragma) vermiş olduğumuz Birleşme ve Devralma (M&A) yetkisi gereğince ve Pragma tarafından yürütülen M&A süreçleri dahilinde potansiyel yatırımcı kurum ve kuruluşların listesi ile bu kurum ve kuruluşlarca imzalanan gizlilik sözleşmeleri şirketimize iletilmiştir.

İlgili süreç gereğince potansiyel yatırımcı kurum ve kuruluşlarca talep edilen bilgi ve belgelerin paylaşılabilmesi için, söz konusu kurum ve kuruluşlarca imzalanan gizlilik sözleşmeleri yönetim kurulumuzca incelenmiş, söz konusu sözleşmelerin şirketimizi temsilen yönetim kurulu başkanımız tarafından imzalanarak görüşmelere başlanmasına yönetim kurulumuzca karar verilmiştir.

Bu çalışmalar ve görüşmeler kapsamında gerçekleşecek gelişmeler II-15.1 no.lu Özel Durumlar Tebliği’ne uygun olarak yatırımcılarımıza KAP üzerinden ayrıca duyurulacaktır.

 

Ulusoy Un Vergi Uzlaşması Hakkında Açıklama Yaptı – 24.06.2020

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı vergi müfettişleri tarafından 2017 ve 2018 vergilendirme dönemlerine ilişkin Şirketimiz nezdinde gerçekleştirilen vergi incelemesi sonucunda düzenlenen vergi inceleme raporlarıyla ilgili 03.09.2019 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu’nda da açıkladığımız üzere uzlaşma talebinde bulunma hakkı kullanılmıştır.

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı vergi müfettişleri tarafından 2017 ve 2018 vergilendirme dönemlerine ilişkin Şirketimiz nezdinde gerçekleştirilen vergi incelemesi sonucunda düzenlenen vergi inceleme raporlarıyla salınan vergi ve cezalar üzerinde 23.06.2020 tarihinde Vergi Daireleri Koordinasyonu Uzlaşma Komisyonunda varılan uzlaşma sonucunda şirketimiz 1.053.607,76 TL. Kurumlar Vergisi İade alacağından vazgeçmiş, toplam 800.000,00 TL. vergi aslı üzerinde uzlaşmaya varmış ve uzlaşılan bu vergi için 307.890,85 TL. gecikme faizi hesaplanmıştır. Böylece şirketimiz ile Vergi Uzlaşma Komisyonu arasında toplam 2.161.498,61 TL. amme borcu ödemek üzere uzlaşma vaki olmuştur.

Ayrıca kesilen 230.000,00 TL. Özel Usulsüzlük cezası uzlaşma kapsamına girmediğinden, bu cezaların kaldırılması için Samsun Vergi Mahkemesi nezdinde dava açılmış, Samsun Vergi Mahkemesince anılan cezaların kaldırılmasına karar verilmiştir.

TACİRLER YATIRIM – Ulusoy Un ULUUN Hisse Haber – 10.12.2019

Ulusoy Un, Samsun Gıda Organize Sanayi Bölgesinde yapılmakta olan 1,800 ton/gün buğday işleme kapasiteli un fabrikamızın 600 ton/gün kapasiteli ilk bölümü tamamlanmış ve üretime başlanmış olup, şirketin 900 ton/gün olan üretim kapasitesi 1500 ton/güne yükseldiği açıklandı.

ZİRAAT YATIRIM – Ulusoy Un ULUUN Hisse Haber – 04.09.2019

Ulusoy Un (ULUUN, Sınırlı Negatif): Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı müffettişlerinin incelemesi sonucunda Şirket’e 4,4mn TL vergi aslı, 6,6mn TL vergi zıyâ ve 230bin TL özel usulsüzlük cezası düzenlenmiştir.

Şirket, kesilen özel usulsüzlük cezalarına indirim hakkını kullanmaksızın, doğrudan Samsun Vergi Mahkemesi nezdinde kaldırılması için yasal süresi içerisinde dava açılacağını belirtmiştir. Vergi tarhiyatı ve vergi zıyaı cezası uygulamasına karşı, hatalı düzenlenen vergi inceleme raporlarının yeniden değerlendirilmesi için Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’na başvuru da yapılmıştır. Ayrıca, Maliye Bakanlığı Merkezi Uzlaşma Komisyonu nezdinde uzlaşma talebinde bulunma ve uzlaşmanın vaki olmaması durumunda vergi mahkemeleri nezdinde dava açma hakkı kullanılacaktır.

 

Ulusoy Un Finansal Duran Varlık Satışı Hakkında Bilgi Verdi – 28.02.2019

KAP: Şirket yönetim kurulumuz 04.02.2019 tarihinde söz konusu finansal duran varlığın satışına ilişkin karar almış ve pay devir sözleşmesi ekinde Samsun Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici AŞ’nin yönetim kuruluna dilekçe ile başvurmuştur. Samsun Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici AŞ ilgili pay devrini kabul ettiğine ve keyfiyetin ortaklar pay defterine işlendiğine ilişkin 28.02.2019 tarihli yönetim kurulu kararını tarafımıza bugün bildirmiştir.

TACİRLER YATIRIM – Ulusoy Un ULUUN Hisse Haber –  04.10.2018

Ulusoy Un – Şirket ile FMO (Hollanda Kalkınma Bankası) arasında 18 milyon Amerikan Doları tutarında ve 8 yıl vadeli yatırım kredisi imzalandı.

 

ZİRAAT YATIRIM – Ulusoy Un ULUUN Hisse Analiz 2Ç18 –  28.08.2018

Ulusoy Un (ULUUN, Nötr): Şirket 2Ç2018’de 10,8mn TL ana ortaklık net dönem karı elde etmiştir. Şirket, geçen yılın aynı çeyreğinde 3,5mn TL ana ortaklık karı elde etmişti. Diğer yandan, brüt kar ise aynı dönemler itibariyle önemli bir değişim göstermeyerek 21,4mn TL olurken, diğer faaliyetlerden 2Ç2017’de kaydedilen 7,1mn TL’lik gidere karşın 2Ç2018’de 52,4mn TL gelir kaydedilmesi karı desteklemiştir. Brüt kar marjı ise 2Ç2018’de %3,1 ile bir önceki yılın aynı dönemindeki %4,8 brüt kar marjının altında kalmıştır. Diğer yandan, Şirket’in net finansman gideri yılın ikinci çeyreğinde 52,8mn TL gerçekleşerek, bir önceki yılın aynı dönemine göre 53,1mn TL artmış ve karın daha yüksek gelmesini engellemiştir. Son olarak, Şirket’in 2018 yılının ilk yarısındaki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre ufak çaplı bir düşüş göstererek 12,4mn TL olmuştur

 

Ulusoy Un Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerini Paylaştı – 20.03.2018

Yönetim Kurulu ve İcra Kurulumuzun yapmış olduğu planlama ve değerlendirmeler sonucunda şirketimizin toplam satış hasılatında 2018 yılında 2017 yılına oranla yaklaşık olarak %17 oranında artış beklenmektedir.

OYAK YATIRIM – Ulusoy Un ULUUN Hisse Analiz 4Ç17 –  12.03.2018

ULUUN: Ulusoy Un yılın 4. Çeyreğinde 3,2mn TLnet kar açıkladı. Açıklanan kar geçe yılın aynı döneminde kaydedilen 8mn TL’nin altında kaldı. Gelirlerdeki %73’lük büyümeye rağmen, gelirler içindeki gıda hammaddesi ticaretinden gelirlerin payının artması ile FAVÖK marjı geçen yıla göre %6’dan %1,5’a gerilemiştir. FAVÖK de %57 düşüşle 8mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Şirketin net borcu bir önceki çeyrekteki 29mn TL seviyesinden 79mn TL’ye yükselmiştir. Hem faaliyet karı hem de net kardaki zayıflık nedeniyle 4. Çeyrek rakamlarına piyasa tepkisinin olumsuz olabileceğini düşünüyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Ulusoy Un ULUUN Hisse Analiz 4Ç17 –  12.03.2018

Ulusoy Un – 4Ç17 sonuçlarını 3.2 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %61 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %280 arttı. Net satışlar 536 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %73 yükseldi. Şirket, 4Ç17’de 08 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %57 düştü. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 446 baz puan azalarak %1,5 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %178 yükselerek 78 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 181 milyon TL (4Ç16: 180 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %10 (4Ç16: %15,6) olarak kaydedildi.

 

Ulusoy Un Yurt Dışında Şirket Kuruluşu Hakkında Açıklama Yaptı – 14.02.2018

Şirket yönetim kurulumuzun 13.02.2018 tarih ve 2018/002 sayılı kararı gereğince;

İsviçre’nin uluslararası hammadde ticaretinin ağırlıklı olarak yönetildiği bir lokasyon olması ve ilaveten petrol, tahıl ürünleri ve her türlü hammadde ticaretinin finansmanının %60’dan fazlasının İsviçre’de yapılmakta olması, İsviçre’de ticareti destekleyici bir ekonomik ortam ve istikrarın varlığı, İsviçre bankacılık sistemindeki finansman alternatifleri, sermaye piyasalarına erişim kolaylığı vb. sağladığı avantajlar yönetim kurulumuzca etraflıca değerlendirilmiştir.

Bu kapsamda şirketimizin, uluslararası piyasalarda daha rekabetçi olabilmesi, bu piyasalarda daha etkili bir oyuncu olabilmesi ayrıca hammaddeye erişim avantajları elde edebilmesi ve hammaddeye ulaşırken oluşacak maliyet avantajlarından faydalanabilmesi amacıyla İsviçre’nin Cenevre şehrinde Rue du Nant 6, 1207 Cenevre adresinde, 1.000.000,00 İsviçre Frangı tutarındaki sermayesinin %100’ü Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ne ait ROLWEG S.A ünvanlı bir şirket kurulmasına karar verildiğinden gerekli işlemlere başlanmıştır.

 

Ulusoy Un Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) İhalesi Hakkında Açıklama Yaptı – 08.12.2017

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açılan ithal yemlik arpa ihalesine 07.12.2017 tarihinde vermiş olduğumuz teklif kapsamında firmamız uhdesinde kalan miktar 15.01.2018 tarihine kadar teslim edilecektir.

 

Ulusoy Un’dan Pay Devri Açıklaması – 07.12.2017

Şirket ortaklarımızdan Fahrettin Ulusoy ile Şirket ortaklarımızdan Nevin Ulusoy, Onur Erhan Ulusoy ve Eren Günhan Ulusoy arasında yapılan 07.12.2017 tarihli pay devir sözleşmesi gereğince Fahrettin Ulusoy’dan diğer şirket ortaklarına yapılan 23.873.882 adet pay devrine ilişkin Şirket Bilgileri Güncelleme Formu önceki açıklamamız ile bildirilmiştir.

Ayrıca Borsa İstanbul AŞ’de işlem görmekte olan halka açık kısımdaki ve Fahrettin Ulusoy’a ait olan 1.126.118 adet C Grubu hamiline yazılı paylar anılan pay devir sözleşmesi gereğince Fahrettin Ulusoy hesabından Eren Günhan Ulusoy hesabına virman yapılmıştır.

Anılan pay devir sözleşmesi gereğince yapılan pay devirlerinde 06.12.2017 tarihli kapanış fiyatı olan 2,52 TL esas alınmış olup toplam devir tutarı 63.000.000,00 TL’dir.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

 

ZİRAAT YATIRIM – Ulusoy Un ULUUN Hisse Analiz 3Ç17 –  10.11.2017

Ulusoy Un (ULUUN, Sınırlı Negatif): Ulusoy Un 3Ç2017’de 835bin TL net dönem karı açıklamıştır. Şirket geçtiğimiz yılın aynı döneminde 3,4mn TL net dönem karı açıklamıştı. Satış gelirleri %33,9 artış kaydetmiştir. Satışların maliyeti ise hasılat artışından daha yüksek %34,8 oranında yükselmiştir. Bu gelişmeler doğrultusunda, brüt kar %16,2 artışla 16,9mn TL, brüt kar marjı ise 0,6 puan düşüşle %3,8 olmuştur. Faaliyet karı ise %10 gerilemiş ve 8,5mn TL olmuştur. Faaliyet kar marjı 0,9 puan düşüşle %1,9’u göstermiştir. Finansman giderleri geçen seneki 5,6mn TL’den 3Ç2017’de 8,1mn TL’ye yükselmiştir. Vergi öncesi kar 617bin TL ile geçen seneki 3,8mn TL’lik karın altında gerçekleşmiştir. 219bin TL’lik vergi geliri sonrasında net dönem karı 835bin TL olarak gerçekleşmiştir. 3. çeyrek sonuçlarıyla birlikte Ulusoy Un’un 9 aylık net dönem karı 13,4mn TL’ye ulaşmıştır. Geçen sene aynı dönemdeki net dönem karı 6,7mn TL idi.

TACİRLER YATIRIM – Ulusoy Un ULUUN Hisse Analiz 3Ç17 –  10.11.2017

Ulusoy Un – 3Ç17 sonuçlarını 0.8 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %75 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %76 azaldı.

 

TACİRLER YATIRIM – Ulusoy Un ULUUN Hisse Teknik Analiz –  31.10.2017

Ulusoy Un , dün gün içinde en düşük 3.12 seviyesini test etti ve günü 3.21 seviyesinden kapattı. Senette 3.36 seviyesini hedef olarak belirlerken, stop-loss seviyesini ise 3.13 olarak görüyoruz. Hissede Beklenen yön: Yukarı

Direnç seviyeleri 3.36 / 3.45 Destek seviyeleri 3.13 / 3.08

ANADOLU YATIRIM – Ulusoy Un ULUUN Hisse Teknik Analiz –  31.10.2017

3,13 üzerinde görünüm pozitf…

Son iki gündür sabah bültenlerimizde yer verdiğimiz 3,18-3,20 ilk hedef olarak gösterdiğimiz hissede dün 3,21 görülürken kapanış, 3,21 seviyesinden gerçekleşti. Hisseyi 5 günlük ağırlıklı ortalamaya denk gelen 3,13 üzerinde beğenmeye devam ederken yükselişin ivmelenmesi için 3,20 üzerine yerleşme görmeliyiz. Bu durumunda hissede 3,25 ardından 3,30 yeni hedef olarak izlenebilir.

Kapanış : 3,21
Destekler : 3,13-3,10-3,05
Dirençler : 3,21-3,25-3,30

Ulusoy Un’dan Birleşmiş Milletler (UNRWA) Buğday Unu İhalesi Hakkında Açıklama – 17.10.2017

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) tarafından 02.10.2017 tarihinde açılan Buğday Unu ihalesine vermiş olduğumuz teklif kapsamında firmamız uhdesinde kalan miktar 10.12.2017 tarihine kadar Gazze’ye teslim edilecektir.

Gizmen Nalbantlı, Araştırma Uzmanı – Ulusoy Un ULUUN Hisse Teknik Analiz –  04.10.2017

düşüş trendi kırılmış 2.78 stop ile 3.05 ve 3.20 seviyelerini takip ediyorum…

 

ULUUN’dan Kazanılan İhale ile İlgili Açıklama – 11.09.2017

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açılan ithal yemlik arpa ihalesine 11.09.2017 tarihinde vermiş olduğumuz teklif kapsamında firmamız uhdesinde kalan miktar 2017 Ekim sonuna kadar teslim edilecektir.

 

ZİRAAT YATIRIM – Ulusoy Un ULUUN Hisse Analiz 2Ç17 –  22.08.2017

Ulusoy Un (ULUUN, Sınırlı Pozitif): Ulusoy Un 2Ç2017’de 3,5mn TL kar açıklamıştır. Şirket geçtiğimiz yılın aynı döneminde 1,7mn TL zarar açıklamıştı. Satış gelirleri %77,7 artış kaydetmiştir. Satışların maliyeti ise hasılat artışından hafif daha düşük %71,9 oranında yükselmiştir. Bu gelişmeler doğrultusunda, brüt kar 5,3 kat artışla 21,4mn TL, brüt kar marjı ise 3,2 puan yükselişle %4,8 olmuştur. Faaliyet karı ise, vade ve kur farkı giderlerindeki artış sebebiyle eksiye dönen diğer faaliyet giderleri doğrultusunda, %42,8 gerilemiş ve 3,5mn TL olmuştur. Faaliyet kar marjı 1,6 puan düşüşle %0,8’ı göstermiştir. Finansman tarafında kambiyo zararlarındaki gerilemeden ötürü geçen seneki giderin aksine 347bin TL’lik net gelir kaydedilmiştir. Vergi öncesi kar 4mn TL ile geçen seneki 2,5mn TL’lik zararın tersi yönünde gerçekleşmiştir. Şirketin net dönem karı ise 3,5mn TL’yi göstermiştir. İkinci çeyrek sonuçlarıyla birlikte Ulusoy Un’un 6 aylık net dönem karı 12,6mn TL’ye ulaşmıştır. Geçen sene aynı dönemdeki net dönem karı 3,3mn TL idi.