Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Türkiye Sigor...

Türkiye Sigorta TURSG Hisse Analiz ve Yorumları

Türkiye Sigorta hisse senedi ile ilgili tüm güncel analiz, haber, rapor ve yorumları aşağıda bulabilirsiniz. Kurum ve uzmanların TURSG ile ilgili çıkmış tüm hisse analiz ve yorumlarını, hisseye ait haber,veri ve raporları bu sayfadan takip edebilirsiniz.

Deniz Yatırım – Türkiye Sigorta Hisse Analiz 3Ç21 – 28.10.2021

TURSG; 3Ç21 net rakamı beklentilerin altında / negatif / Türkiye Sigorta 3Ç21 finansallarında 273 milyon TL’lik piyasa beklentisinin ve bizim 275 milyon TL’lik beklentimizin oldukça altında 150 milyon TL net kar açıkladı. Şirketin açıkladığı net kar bir önceki döneme göre %51, önceki yılın aynı dönemine göre ise %47 oranında daralmıştır. 9A21 döneminde yıllık bazda %18 daralma ile şirketin net rakamı 784 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Piyasa beklentisinin gerisinde kalan sonuçların hisse fiyatı üzerinde kısmen negatif bir etkisi olabileceğini tahmin ediyoruz.

Türkiye Sigorta için AL tavsiyemizi korumakla birlikte, hedef fiyatımızı 6.60 TL olarak revize ediyoruz (Önceki: 7.60 TL). Türkiye Sigorta’nın Eylül 2021 itibari ile son 1 yıllık prim üretimi 10.3 milyar TL olarak gerçekleşti. Toplam prim üretiminde pazar payı %13.2 olan şirketin Kasko segmentindeki pazar payı %8.0, Trafik sigortası segmentindeki pazar payı ise bu dönemde %8.5 olarak gerçekleşti. Şirketin prim üretimi içerisinde ise her iki segmentin sırası ile payları ise %10.0 ve %16.9 oldu. Bu iki segmentin görece payları rakiplerine göre daha sınırlı olmasına rağmen Türkiye Sigorta’nın karlılığını kısmen baskılayabileceğini düşünüyoruz. Kasko segmentinde yedek parça fiyatlarındaki artış ve döviz kurundaki yükselişin negatif etkisi olabileceği görüşündeyiz.

Portföyün yeniden fiyatlanması için geçmesi gereken önemli bir süre olduğu için bu segmentteki yukarı yönlü fiyatlamanın olumlu etkisini 2022 ikinci yarıdan itibaren olabileceği görüşündeyiz. Trafik segmentinde ise asgari ücretin yüksek olması durumunda ise bedeni hasarlara ödenen teminatların beklentilerin üzerinde şekillenmesine neden olabilir. Bununla birlikte halen pandemi dönemi içerisinde bireysel araç kullanımının artmış olması hem kasko hem de trafik segmentlerinde hasar frekanslarını daha yüksek bir noktaya taşıyabilir. Bütün bunların yanı sıra mevduat faizlerindeki gerilemenin etkisi ile finansal gelirlerin de daha önceki dönemlere göre biraz daha düşük olabileceğini tahmin ediyoruz.

Bu sebeplerden ötürü Türkiye Sigorta için 2021 ve 2022 kar tahminlerimizi 1,222 ve 1,423 milyon TL’den 1,048 ve 1,363 milyon TL’ye revize ediyoruz. 2022 tahminlerimize göre 4.36x F/K ve 1.43x F/DD çarpanları ile işlem gören hissenin çarpanlarının sektördeki borsaya kote rakiplerine göre daha cazip olması ve gerek trafik gerekse de kasko segmentlerindeki pazar payının da görece daha düşük olmasında dolayı Türkiye Sigorta için AL tavsiyemizi koruyoruz. %32.5 uzun dönemdeki özsermaye karlılığı, %23 sermaye maliyeti ve %12.5 büyüme ile şirketin değerini ana iş kolu değerini 7,055 milyon TL olarak tahmin ediyoruz. İştirak değerini de dahil edince 7,663 milyon TL hedef piyasa değerine ve hisse başına 6.60 TL hedef fiyata ulaşıyoruz. %35 temettü dağıtım oranı ile hisse başına 0.32 TL temettü de dahil edildiğinde %35 getiri potansiyeline ulaşıyoruz.

 

Deniz Yatırım – Türkiye Sigorta Hisse Analiz 2Ç21 – 09.08.2021

TURSG; 2Ç21 Finansalları Değerlendirmesi / nötr / Türkiye Sigorta 2Ç21 finansallarında 305 milyon TL net kar açıkladı. Beklentimiz ise 355 milyon TL idi. Şirketin açıkladığı net kar bir önceki döneme göre %4, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise %11 oranında daralmıştır. Şirket 2.16 milyar TL prim üretimin ardından bu dönem 467 milyon TL operasyonel gelir elde etmiştir. Karşılık giderlerinin oldukça düşük seviyede kalması sayesinde operasyonel marjı bir önceki dönemde %10.5’den %21.7’ye yükselmiştir. Prim üretimi bir önceki döneme göre %34 daralmasa idi operasyonel kar çok daha yüksek bir seviyede gerçekleşebilirdi. Finansal gelirler ise bir önceki dönemdeki temettü geliri hariç tutulduğunda yatay bir performans sergilemiştir.

Vergi öncesi kar bir önceki döneme göre %4 oranında daralmasına rağmen vergi giderlerinin yüksek seyrine bağlı olarak açıklanan net kar çeyreksel bazda %7 kadar daralmıştır. Ekonomik aktivitedeki hızlanma, finansal enstrümanların getirilerinin mevcut seyrini koruyabileceği ve hasar oranının da ilk yarıya kıyasla biraz daha düşük olabileceği varsayımları altında ikinci yarıda yılın ilk yarısına paralel bir karlılık bekliyoruz. 2021 yılında şirketin karını 1,222 milyon TL ile 2020 yılına göre %6 kadar daha yukarıda öngörüyoruz. Özsermaye karlılığı beklentimiz ise %31.3 düzeyindedir.

Türkiye Sigorta için AL olan önerimizi koruyoruz. Hedef fiyatımız ise 7.60 TL’dir. %35 uzun vadeli özsermaye karlılığı, %22 sermaye maliyeti ile Türkiye Sigorta için hedef fiyatımız hisse başı 7.60 TL’dir. Hisse başı 0.12 TL temettü de eklendiğinde toplam %60 civarında bir getiri olabileceğini düşünüyoruz. Bu nedenle de hisse için AL olan önerimizi koruyoruz.

Oyak Yatırım – Türkiye Sigorta Hisse Analiz 2Ç21 – 09.08.2021

Türkiye Sigorta ikinci çeyrekte 305mn TL (piyasa beklentisi 290mn TL) net kar açıkladı. Bu sonuç, net karda çeyreksel %7, yıldan yıla ise %15 azalışa işaret etmektedir. Düşen hasar frekansı sayesinde teknik karlılık (çeyreksel +%97) artmıştır ve kombine oran %76’ya geri çekilmiştir. Olumsuz tarafta ise azalan yatırım gelirleri (çeyreksel %15 düşüş) ve artan diger giderleri sıralayabiliriz. Sermaye getirisi, 2Ç’de %31 olarak gerçekleşmiştir (1Q: %39, 2Q20: %74).

Ziraat Yatırım – Türkiye Sigorta Hisse Analiz 2Ç21 – 09.08.2021

Türkiye Sigorta (TURSG, Nötr): Şirket’in 2Ç2021’deki net dönem karı (konsolide) bir önceki yılın ikinci çeyreğine göre %12,1 oranında gerileyerek 316,3mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket’in brüt yazılan primleri aynı dönemler itibarıyla %6,2 oranında azalarak 2Ç2021’de 2.155mn TL’ye düşerken, genel teknik bölüm dengesi yıllık %7,9 oranında artış göstermiş ve 2Ç2021’de 466,9mn TL’ye yükselmiştir. Öte yandan, Şirket’in net yatırım gelirleri bu çeyrekte 67,1mn TL gerçekleşerek yıllık %149,2 oranında artış göstermiştir. İkinci çeyrek kar rakamının ardından Türkiye Sigorta’nın 1Y2021’deki net dönem karı 645,3mn TL gerçekleşerek yıllık %5 oranında düşüş göstermiştir.

Tacirler Yatırım – Türkiye Sigorta Hisse Analiz 2Ç21 – 09.08.2021

Türkiye Sigorta – 2Ç21 sonuçlarını 305 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı yıllık bazda %149 artmış olup, çeyreksel bazda %7 azaldı. Özkaynak karlılığı 2Ç21’de %32 olarak gerçekleşirken 1Ç21’de %36 olarak kaydedilmişti.

 

DENİZ YATIRIM – Türkiye Sigorta Hisse Analiz 1Ç21 – 03.05.2021

TURSG; 1Ç21 Finansal Sonuçları Değerlendirmesi / sınırlı olumlu / Türkiye Sigorta 1Ç21 finansallarında 329 milyon TL net kar açıkladı. Şirketin net kar rakamı %72 ç/ç ve %3 y/y artarken, özsermaye karlılığı ise %36.0 seviyesinde gerçekleşti. Piyasa beklentisi yoktu ancak bizim beklentimiz 312 milyon TL idi.

Şirket bu dönemde %39 y/y artış ile 3,259 milyon TL prim üretimi gerçekleştirdi. Sektör ortalamasının oldukça üzerinde olan bu artış ile finansal gelirlerin de katkısı ile operasyonel gelir 342 milyon TL, operasyonel marj ise %10.5 seviyesinde gerçekleşti. Şirket brüt prim üretiminin halen %40 civarında bir kısmını elinde tutarken kalan kısmı ise reasüröre devrediyor. Elde tutulan kısım yükseldikçe şirketin karlılığının daha da yükselmesini bekliyoruz. Bireysel segment olarak tabir edilebilecek sağlık ve motor branşlarında yakın dönemde pazar payını genişletmesini beklediğimiz şirketin karlılığının da bu segmentlere dayalı olarak genişleyebileceğini düşünüyoruz.

Finansal gelirler tarafında ise 7.2 milyar TL’lik portföy büyüklüğünün yüksek faiz ortamında 3Ç21 sonuna dek şirket karlılığına olumlu katkı sağlamaya devam etmesini bekliyoruz. Bu dönemde şirket iştiraklerinden 48 milyon TL temettü geliri elde etmiştir. Takip eden dönemlerde bu gelir tekrar etmeyecektir.

Muhafazakar bir yaklaşım ile Türkiye Sigorta’nın 2021 yılı kar rakamını yıllık %3 artış ile 1,191 milyon TL seviyesinde tahmin ediyoruz. Bu muhafazakar tahminlere rağmen 1 yıl ileriye dönük tahminlerimize göre hisse 1.62x F/DD ve 4.97x F/K gibi oldukça düşük çarpanlar ile işlem görmektedir. Raporlanan bazda özsermaye karlılığını %25, iştirakler elimine edildikten sonra ana iş kolu için ise %44 olarak tahmin ediyoruz. %35 sürdürülebilir özsermaye karlılığı, %21 sermaye maliyeti ve %12.5 sürdürülebilir büyüme ile Türkiye Sigorta için hedef fiyatımız 7.70 TL tavsiyemiz ise AL’dır.

OYAK YATIRIM – Türkiye Sigorta Hisse Analiz 1Ç21 – 03.05.2021

Türkiye Sigorta ilk çeyrekte 329mn TL net kar açıkladı (çeyreksel +%72, yıldan yıla +%3). Yükselen yatırım gelirleri (çeyreksel %56) sayesinde, artan hasar frekansı ve birleşik orandaki 9 puanlık bozulmaya rağmen, geçen çeyreğe göre karını artırmayı başarmış gözükmektedir. Türkiye Sigorta’nın 1Ç21 itibarıyla 6,7 milyar TL yatırım portföyüne sahip olduğunu ve bu portföyün ağırlıklı olarak TL vadeli mevduata yatırıldığını not edelim. Yükselen faiz oranları bu portföy kompozisyonuna olumlu yansımakta ve karlılığı desteklemektedir. Bir önceki yıla göre ise teknik gelir %2 düşüş gösterirken, brüt primler %39 artmıştır. Bize göre, trafik sigortası kurallarına ilişkin mahkeme kararından kaynaklanan daha yüksek karşılıklar ve kısmi kapanmalar nedeniyle daha yüksek hasar frekansı, yıldan yıla teknik karda bir miktar zayıflığa yol açmıştır. Sermaye getirisi, 1Ç’de bir yıl önceki %63’ten %36’ya geri çekilmiştir.

ZİRAAT YATIRIM – Türkiye Sigorta Hisse Analiz 1Ç21 – 03.05.2021

Türkiye Sigorta (TURSG, Nötr): Türkiye Sigorta’nın 1Ç2021’deki net dönem karı (konsolide) yıllık %5,0 oranında artarak 335,3mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket’in genel teknik bölüm dengesi yıllık %1,8 oranında düşüş göstererek 1Ç2021’de 342mn TL’ye gerilerken, net yatırım gelirleri %50,8 oranında artarak 112,4mn TL’ye yükselmiş ve karı desteklemiştir.

 

DENİZ YATIRIM – Türkiye Sigorta Hisse Analiz 4Ç20 – 02.03.2021

TURSG; 4Ç20 Finansalları Değerlendirmesi / nötr / Türkiye Sigorta 4Ç20 finansallarında 192 milyon TL net kar açıkladı. Şirketin brüt prim üretimi bu dönemde 2,618 milyon TL olurken, operasyonel kar marjı ise %10.7 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Sigorta’nın 2020 yılı net kar rakamı ise 1,153 milyon TL, operasyonel kar marjı ise 8,887 milyon TL’lik brüt prim üretiminin ardından %15.3 olarak gerçekleşti. Açıklanan net kar rakamı daha önce açıklanmış olan vergi dairesi finansalları ile uyumlu olduğu için hisse fiyatı üzerinde belirgin bir etkisi olmayacağını düşünüyoruz. Türkiye Sigorta 2020 yılı karından hisse başına brüt 0.4244 TL (net: 0.3608 TL) dağıtım planlandığını da açıkladı. Nakit temettü dağıtım tarihi 9 Nisan 2021 olarak açıklanırken, temettü verimini %5.81 olarak hesap ediyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Türkiye Sigorta Hisse Analiz 4Ç20 – 02.03.2021

Türkiye Sigorta (TURSG, Sınırlı Negatif): Türkiye Sigorta’nın (konsolide olmayan) 4Ç2020’deki net dönem karı yıllık %43,9 oranında azalarak 192mn TL’ye gerilemiştir. Şirket’in genel teknik bölüm dengesi de %29,6 oranında azalarak 279,1mn TL’ye düşmüştür. Diğer yandan, net yatırım gelirleri 4Ç2020’de 118,2mn TL gerçekleşerek yıllık %35,4 oranında artış göstermiştir. Dördüncü çeyrek kar rakamı sonrasında Şirket’in 2020 yılı karı ise bir önceki yıla göre %39,2 oranında artarak 1.153mn TL’ye yükselmiştir. Diğer yandan, Şirket hisse başına brüt 0,4244426 TL (net 0,3607762 TL) kar payı dağıtmayı planlamaktadır. Dünkü hisse kapanış fiyatına göre temettü verimi %5,8 olarak hesaplanmaktadır. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 09.04.2021’dir.

 

OYAK YATIRIM – Türkiye Sigorta Hisse Analiz 3Ç20 – 02.11.2020

Türkiye Sigorta 3Ç’de 701mTL (9A20: 961mTL) net kar açıkladı. Şirket için herhangi bir piyasa tahmini bulunmamaktadır. Şirketin net karında önceki çeyreklere göre muazzam bir artış vardır; ancak bu çeyrek ilk defa birleşik bilanço açıklanmıştır. Dolayısıyla önceki çeyreklere bakarak karşılaştırma yapmak mantıklı olmamaktadır. Şirket teknik açıdan karlıdır; şöyleki üçüncü çeyrekte kombine oranı %100’ün oldukça altında %82 seviyesinde gerçekleşmiştir. Yatırım portföyü (bizim hesaplamamıza göre 10 milyar TL) de karlılığa destek olmuştur. Çeyreklik sermaye getirisi 3Ç’de %118 olurken dört çeyreğin ortalama sermaye getirisi ise 3Ç’de yüksek ve %53 seviyesindedir.

TACİRLER YATIRIM – Türkiye Sigorta Hisse Analiz 3Ç20 – 02.11.2020

Türkiye Sigorta – 3Ç20 sonuçlarını 286,9 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı yıllık bazda %20 artış kaydetti. Ocak-Eylül 2020 döneminde ise, şirketin net karı yıllık bazda, %98 artış kaydederek 961 milyon TL olarak gerçekleşti. Şirketin brüt primleri, yıllık bazda, %26 artış kaydetti ve 6,3 milyar TL olarak kaydedildi. Brüt prim dağılımında genel zararların payı %40 olup, yangın ve doğal afetler sigortasının payı %20, kara araçları sorumluluk (trafik) sigortalarının payı %17, kaskonun payı %9 ve sağlık sigortalarının payı ise %6’dır. Bileşik rasyosu yıllık bazda 20 yüzde puan azalarak %81 olarak kaydedildi.

Detaylarına baktığımızda, net hasar/prim oranında yıllık bazda 19 yüzde puan azalış olup %60 olarak gerçekleşti. Net komisyon ve masraf oranlarında 100 baz puan azalış ile sırasıyla %10 ve %11 olarak kaydedildi. Buna bağlı olarak düzeltilmiş teknik bölüm karı yıllık bazda %53 artarak 1,038 milyar TL’den 1,587 milyar TL’ye yükseldi. Düzeltilmiş net finansal giderler ise yıllık bazda %3 artarak ve 392 milyon TL olarak gerçekleşti. Diğer yandan şirket 3Ç19’da 50,5 milyon TL diğer faaliyetlerden zarar kaydetmişken 3Ç20’de 8,4 milyon TL diğer faaliyetlerden zarar kaydetti. Şirketin 9A20’de özkaynak karlılığı %44 olarak gerçekleşti.

ZİRAAT YATIRIM – Türkiye Sigorta Hisse Analiz 3Ç20 – 02.11.2020

Türkiye Sigorta (TURSG, Nötr): Türkiye Sigorta’nın 3Ç2020’deki net dönem karı yıllık %19,7 oranında artarak 286,9mn TL’ye yükselmiştir. Şirket’in genel teknik bölüm dengesi ise 287,2mn TL gerçekleşerek yıllık %7,1 oranında düşüş kaydetmiştir. Geçen yılın üçüncü çeyreğinde 8,8mn TL net yatırım gideri kaydeden Şirket, bu çeyrekte 32,2mn TL net yatırım geliri kaydetmiştir. Üçüncü çeyrek karı ile birlikte Şirket’in 2020 yılının ilk dokuz ayındaki net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %97,8 oranında artarak 961mn TL’ye yükselmiştir