Ana Sayfa Raporlar Hisse Yorumları Türk İlaç ve ...

Türk İlaç ve Serum Sanayi TRILC Hisse Analiz ve Yorumları

TRILC hisse senedi ile ilgili tüm güncel analiz, haber, rapor ve yorumları aşağıda bulabilirsiniz. Kurum ve uzmanların TRILC ile ilgili çıkmış tüm hisse analiz ve yorumlarını, hisseye ait haber,veri ve raporları bu sayfadan takip edebilirsiniz.

Tacirler Yatırım – Türk İlaç TRILC Hisse 1Ç22 – 18.05.2022

Türk İlaç ve Serum 1Ç22 sonuçlarını 9 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %6 azalırken, şirket 4Ç21’de 27 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 137 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %174 arttı. Şirket, negatif 1Ç22 06 milyon TL FAVÖK açıklarken, bu rakam geçen yılın aynı döneminde 10 milyon TL idi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 2402 baz puan azalarak -%4 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 1635 baz puan azaldı ve %12 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 599 baz puan arttı ve %17,5 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 207,3 milyon TL (1Ç21: 143,5 milyon TL ve 4Ç21: 266 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %27,3 (1Ç21: %65,8 ve 4Ç21: 39,6%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %8 artarak 164 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 2,4 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0,5 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 38,7 F/K çarpanından ve 23,1 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

Ziraat Yatırım – Türk İlaç TRILC Hisse 1Ç22 – 18.05.2022

Türk İlaç Sanayi (TRILC, Sınırlı Negatif): Şirket, 2022 yılının ilk çeyreğinde 8,6mnTL ana ortaklık net dönem karı açıklamıştır. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise Şirket 9,1mn TL net dönem karı kaydetmişti. 1Ç2022’de Şirket’in satış gelirleri %173,8 oranında artarak 137mn TL olurken satışların maliyeti ise %236 oranında artarak 121mn TL olarak gerçekleşmiş ve böylelikle brüt kar geçen senenin aynı dönemine göre %13,8 artarak 16mn TL’ye yükselmiştir. Operasyonel giderler geçen senenin aynı döneminde 6mn TL iken 1Ç2022’de 24mnTL olmuştur. Diğer faaliyetlerden 2mn TL gelir kaydeden Şirket’in, net faaliyet zararı 6mn TL olmuştur. Şirket bu dönemde gayrimenkul kira geliri ve gayrimenkullerin gerçeğe uygun değeri sayesinde 29mn TL yatırım faaliyet geliri kaydetmiştir. Finansman giderleri %126 artarak 14mn TL’ye yükselirken, 1mn TL vergi gideri sonucunda Şirket’in 2022 yılı 1. Çeyrek ana ortaklık net dönem karı 8,6mn TL olarak gerçekleşmiştir.

 

Ziraat Yatırım – Türk İlaç TRILC Hisse 4Ç21 – 21.02.2022

Türk İlaç ve Serum (TRILC): Şirket, 2021 yılının dördüncü çeyreğinde 27,2mnTL ana ortaklık net dönem zararı açıklamıştır. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise Şirket 316bin TL net dönem karı kaydetmişti. 4Ç2021’de Şirket’in satış gelirleri 162,1mn TL olurken satışların maliyeti 166,9mn TL olarak gerçekleşmiş ve böylelikle 4,8mn TL brüt zarar açıklanmıştır. Geçen senenin aynı döneminde 19,8mn TL brüt kar rakamı kaydedilmişti. Operasyonel giderler geçen senenin aynı dönemine göre %64,9 artmış ve 13mn TL harcanmıştır. Diğer faaliyetlerden 1,6mn TL gelir kaydedilmiş ve 16,3mn TL faaliyet zararı gerçekleşmiştir. Finansman giderleri %5 artarak 10,9mn TL olan Şirketin 1,2mn TL vergi geliri sonucunda 2021 yılı, 4. Çeyrek ana ortaklık net dönem zararı 27,2mn TL olmuştur.
Dördüncü çeyrek rakamlarıyla birlikte Şirket’in 12 aylık ana ortaklık net dönem karı 37,1mn TL ile geçen senenin aynı dönemine göre %11,4 artış göstermiştir.

 

Türk İlaç, Favipavir bazlı ilaç satışı ile ilgili Bakanlık başvurusuna dair açıklama yaptı – 22.06.2021

Rusya’da yerleşik ChemRar Group Firması tarafından Rusya Yatırım fonu desteği ile geliştirilen , yapılan klinik çalışmalar neticesinde Covid 19 hastalığının tedavisinde %80 üzeri etkinliği kanıtlanmış olan , hastalık süresini 9 günden 4 güne kadar indiren ,favipiravir bazlı dünyada ilk onay alan avifavir ilacı için ; firmamıza Rusya Otoritesi tarafından verilen yetkiye istinaden ürünün satışa sunulması İçin gerekli olan yüksek öncelik müracaatı T.C Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Kurumu’na yapılmıştır .

Söz konusu ilaç Sağlık Bakanlığımız tarafından yayınlanmış Covid 19 erişkin tedavi kılavuzunda yer alan tek tedavi seçeneğidir. Favipiravir virüslerin çoğalmasını önleyerek etki eden antiviral bir ilaçtır . Sadece Covid değil yeni ve yeniden ortaya çıkan influenza virüs enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılmaktadır.

Türk İlaç, Rus İlaç Şirketi ile Anlaşma İmzaladığını Açıkladı – 21.06.2021

KAP – Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. Chromis LLC Çevçeve Anlaşması dair Açıklama: Rusya’da yerleşik Chromıs LLC Firması ve TURK İlaç Ve Serum Sanayi A.Ş arasında coronovirüs COVID -19 tedavisinde kullanılan favipiravir etken maddeli AVIFAVİR isimli ilacın satışı ve üretimi ile ilgili olarak ana ticari ve hukuki hatların belirlendiği çerçeve anlaşma imzalanmıştır.

 

OYAK YATIRIM – Türk İlaç TRILC Hisse Haber – 27.05.2021

Turk İlaç, Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılarak halkın kullanımına sunulan CoviVac isimli inaktif Covid-19 aşısının Türkiye’de üretimi, ruhsatlandırılması ve dağıtımı için International Research Institute for advance Systems (IRIAS) ile sözleşme imzalamıştır. Şirket tarafından nümerik bir bilgi paylaşılmamıştır.

 

OYAK YATIRIM – Türk İlaç TRILC Hisse 1Ç21 – 03.05.2021

Turk İlaç 1Ç21’de; 50mnTL net satış hasılatı (yıllık %59, çeyreklik %14 yükseliş), 10mnTL FAVÖK (1Ç20: 0.3mnTL) ve 7.6mnTL vergi geliri katkısıyla birlikte, 9mnTL net kar (1Ç20: 1.9mnTL zarar) açıkladı. Piyasa beklentisi bulunmuyordu. Yılın ilk çeyreğinde, şirketin net borcu 128mnTL’den 51mnTL’ye geriledi ve net borç/FAVÖK 2.3x oldu.

 

OYAK YATIRIM – Türk İlaç TRILC Hisse Haber Yorum – 07.04.2021

T.C Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Aşı ile Önlenebilir Hastalıklar Daire Başkanlığı ihtiyacı için, 14 Nisan 2021 tarihinde yapılacak olan 100bin doz at kaynaklı kuduz immunglubolin aşısı alımı için Hindistan’da yerleşik Haffkine Bio Pharmaceutical firması tarafından ihaleye katılım için Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş.ne yetkilendirme belgesi vermiştir. Toplam satış tutarının yaklaşık 1mnUSD olması öngörülüyor. Yeni alınan bu iş, Turk İlaç’ın 2020 yılında elde ettiği toplam satış hasılatının %4’üne denk geliyor. Hafif pozitif.

OYAK YATIRIM – Türk İlaç TRILC Hisse Haber Yorum – 19.03.2021

Turk Ilaç, 17 Mart 2021 tarihinde, IV Parenteral Solüsyonlarının Yemen’de satış ve pazarlama haklarına yönelik bir distribütörlük anlaşması imzalamıştır. İlk yıl için, 3 milyon adet torba serum karşılığında 1.5mnUSD gelir elde edilmesi hedeflenirken, teslimatlara Temmuz 2021’de başlanılması planlanıyor. Hatırlatmak gerekirse Turk İlaç, 2020 yılında 200mnTL net satış hasılatı elde etmişti. Yeni alınan bu sözleşme, 2020 cirosunun yaklaşık %5.6’lık bir kısmını oluşturuyor. Gelişmeyi Turk İlaç hissesi için hafif pozitif olarak değerlendiriyoruz.

Turk İlaç, TURKFLEKS %3 sodyum klorür sudaki çözelti ve TURKFLEKS TEOFİLİN 0,2G+4,5G/100ml IV infüzyon çözelti ürünleri için yerli malı belgelerini almıştır. Bu sayede, ilgili ürünlerle iştirak edilen ihalelerde %15 yerli malı fiyat avantajına sahip olunması ve uluslararası firmalara karşı rekabet gücünün artırılması bekleniyor. Hafif pozitif.

DENİZ YATIRIM – Türk İlaç TRILC Hisse Haber Yorum – 12.03.2021

TRILC; Hepatit B aşısının Türkiye’de üretimi için LG Chem ile anlaşma imzaladı / olumlu / Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş., Hepatit B aşısının Türkiye’de üretimine geçişi için Kore menşeili LG Chem ile 12.03.2021 tarihinde anlaşma imzaladı. Bu anlaşma ile birlikte Hepatit B aşısının da yerlileştirilmesi için ithalden imale geçiş süreci başlatılıyor. Şirket girilecek ilk ihalede %15 yerli malı avantajından faydalanacak.

T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Bulaşıcı Hastalıkları Önleyici Bağışıklama Programı kapsamında yer alan Hepatit B aşısının TİTCK (Türkiye İlaç Eczacılık Tıbbi Cihaz Kurumu) tarafından ruhsatlandırma çalışmalarının 150 günde tamamlanması imtiyazını sağlayan yüksek öncelik ve GMP denetim süreçlerinin hızlandırılmasını sağlayan GMP/2 Öncelik onayları da alınmıştır.

Şirket’in Hepatit B aşısının yerlileştirilmesi sürecini gerçekleştirmesi önümüzdeki dönemde ihalelerde avantaj sağlayarak ciro büyümesine katkı sağlayabilir. Haberi hisse için olumlu değerlendiriyoruz, yakın zamanda gerçekleşen halka arzın ardından haberin de katkısıyla yatırımcı ilgisinin sürebileceğini düşünüyoruz. Türk İlaç, Difteri-tetanos aşısının yerli üretimini başarı ile gerçekleştirmiştir. Türkiye’de toplam 810 kamu hastanesine 10.000.000/ay torba serum kapasitesi ile her ay 6.000.000 adet serum üretim ve dağıtımı gerçekleştirmektedir.

OYAK YATIRIM – Türk İlaç TRILC Hisse Haber Yorum – 12.03.2021

Turk İlaç, Hepatit B aşısının Türkiye’de üretimine geçişi için Kore menşeili LG Chem ile 12 Mart 2021 tarihinde bir anlaşma imzalamıştır. Bu anlaşma ile birlikte, Hepatit B aşısının da yerlileştirilmesi için ithalden imale geçiş süreci başlatılmış olup, girilecek ilk ihalede %15 yerli malı avantajından faydalanılacağı açıklanmıştır. T.C Sağlık Bakanlığı’nın, Halk Sağlığı Bulaşıcı Hastalıkları Önleyici Bağışıklama Programı kapsamında yer alan Hepatit B aşısının, TİTCK (Türkiye İlaç Eczacılık Tıbbi Cihaz Kurumu ) tarafından ruhsatlandırma çalışmalarının 150 günde tamamlanması imtiyazını sağlayan yüksek öncelik ve GMP denetim süreçlerinin hızlandırılmasını sağlayan GMP/2 Öncelik onayları da alınmıştır. Gelişmenin Turk İlaç hisessi üzerinde pozitif bir etki yaratmasını bekleriz.