Ana Sayfa Raporlar Hisse Yorumları Torunlar GYO ...

Torunlar GYO TRGYO Hisse Analiz ve Yorumları

torunlar-hisse-yorumlariTorunlar GYO TRGYO hisse senedi ile ilgili tüm güncel analiz, haber, rapor ve yorumları aşağıda bulabilirsiniz. Kurum ve uzmanların TRGYO ile ilgili çıkmış tüm hisse analiz ve yorumlarını, hisseye ait haber,veri ve raporları bu sayfadan takip edebilirsiniz.

Halk Yatırım – Torunlar TRGYO Hisse Analiz 1Ç22 – 11.05.2022

Net kar beklentiler ile uyumlu gerçekleşti. Torunlar GYO yılın ilk çeyreğinde hem bizim hem piyasa ortalama beklentisi olan 173 mn TL ile benzer 171,3 mn TL net kar açıkladı. Şirket geçen yıl aynı dönemde 116 mn TL net zarar kaydetmişti. Yıllık bazda kur farkı giderlerindeki düşüş ve özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan elde edilen kazanç net karı destekledi. Şirket bu dönemde 194,1 mn TL kur farkı gideri kaydetti. Genel olarak beklentiler ile uyumlu gerçekleşen ilk çeyrek finansallarının hisse performansına yansımasını ‘nötr’ olarak değerlendiriyoruz.

Net satış gelirleri beklentiler ile uyumlu. AVM kira gelirlerindeki artışın yanı sıra ağırlıklı Torun Center projesinin satışından elde edilen gelirlerin katkısıyla ilk çeyrekte güçlü ciro büyümesi kaydedildi. Net satış gelirleri, piyasa ortalama beklentisi olan 585 mn TL ile benzer yıllık bazda %126 artışla 581 mn TL seviyesinde gerçekleşti. Kira gelirleri ilk çeyrekte hem düşük bazın etkisi hem de AVM trafiğindeki canlanmanın desteğiyle güçlü görünüm sergileyerek yıllık bazda %109,3 artışla 263,2 mn TL, ortak alan gelirleri yıllık bazda %162,6 artışla 68,8 mn TL, konut ve ofis satışları tarafında ise ağırlıklı Torun Center teslimatlarının katkısıyla yıllık bazda ise %135,2 artışla 236 mn TL’lik gelir kaydedildiğini izliyoruz.

Operasyonel karlılık beklentimiz ile uyumlu. FAVÖK, ilk çeyrekte piyasa ortalama beklentisi olan 417 mn TL’nin %6 üzerinde, beklentimiz olan 434 mn TL ile uyumlu yıllık bazda %142,5 artışla 442 mn TL seviyesinde gerçekleşti (1Ç21’de 182,3 mn TL FAVÖK). Şirketin 1Ç22 itibariyle net borcu 2021 yıl sonuna göre %2,5 azaldı. Şirketin net borcu, ilk çeyrek sonu itibariyle 4.675 mn TL olarak gerçekleşirken, net döviz pozisyonu açığı 1.804 mn TL seviyesinde gerçekleşti (85,9 mn euro ve 27,4 mn USD). 2021 sonunda net döviz pozisyonu açığı 1.994 mn TL seviyesinde gerçekleşmişti (105,4 mn euro ve 29,9 mn USD). 2020 sonunda ise net borç 4.455 mn TL, net döviz pozisyonu açığı 1.197 mn TL seviyesinde bulunuyordu (98,3 mn euro ve 42,4 mn USD).

Torunlar GYO için hedef fiyatımızı 6,85 TL’den 9,74 TL’ye çıkarıyor, ‘TUT’ olan önerimizi koruyoruz. AVM’lerin ziyaretçi sayısı ve ciro oranlarındaki artışın beraberinde, AVM’lerin operasyonel karlılıkları da olumlu etkilenmeye başladı. Pandemi döneminde, kira indirimleri uygulayan GYO’ların kira gelirleri üzerindeki baskı azaldı. Ayrıca, yüksek enflasyon paralelelinde artan AVM ve ofis m2 kira fiyatları doğrultusunda şirketin gelir tahminlerinde revizyona gidiyoruz. Öte yandan, döviz kurlarının oldukça dalgalı ve belirsiz seyir izlediği dönemde Torunlar GYO’nun döviz açık pozisyonunu azalmasını olumlu olarak değerlendiriyoruz. İlk çeyrek finansallarının ardından tahminlerimizde yaptığımız değişiklikler ile 12 aylık hedef fiyatımızı revize ederek 6,85 TL’den 9,74 TL’ye çıkarıyor, sunduğu %18’lik potansiyel doğrultusunda ‘TUT’ tavsiyemizi koruyoruz.

Ziraat Yatırım – Torunlar TRGYO Hisse Analiz 1Ç22 – 11.05.2022

Torunlar GYO (TRGYO, Nötr): Torunlar GYO’nun 1Ç2022’deki (konsolide) net dönem karı 169,5mn TL net olarak gerçekleşmiş ve hem bizim beklentimiz olan 171mn TL hem de piyasa beklentisi olan 173mn TL’ye yakın gerçekleşmiştir. Şirket, 1Ç2021’de 117,1mn TL net zarar yazmıştı. Torunlar GYO’nun ilk çeyrekteki satış gelirleri 593,5mn olarak gerçekleşmiş ve yıllık %127,1 oranında büyüme kaydetmiştir. Şirket’in kira gelirleri yıllık %109,3 oranında artarak 1Ç2022’de 263,2mn TL’ye yükselirken, konut ve ofis satış gelirleri 236,1mn TL ile geçen yılın ilk çeyreğine göre %135,2 oranında artış göstermiştir. Şirket’in brüt karı ise 484,8mn TL ile yıllık %150,3 oranında yükselirken, FAVÖK 445,1mn TL (Beklenti: 417mn TL) gerçekleşmiş ve aynı dönemde %143,5 oranında artmıştır. FAVÖK marjı ise %75 (1Ç2021: %69,9) olmuştur. Diğer yandan, bu çeyrekte 296mn TL net finansman gideri (1Ç2021: 304mn TL net finansman gideri) yazılırken, özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan 27,9mn TL gelir kaydedilmiştir.

 

Oyak Yatırım – Torunlar TRGYO Hisse Analiz 4Ç21 – 11.03.2022

Torunlar GYO, 4Ç21’de yeniden değerleme değer artışının beklentilerden daha yüksek gelmesi sayesinde piyasa beklentisinin (4.746mTL) ve bizim beklentimizin (4.700mTL) üzerinde 5,677mTL net kar açıkladı (3Ç21: 153mTL net kar, 4Ç20: 736mTL net kar). Yeniden değerleme geliri düşüldüğünde aslında nette şirket son çeyrekte 208mnTL zarardadır. Güçlü konut satışları ve artan kira gelirleri bu çeyrek faaliyet karını desteklemiştir. Özellikle Torun Center ağırlıklı satışla, Mall of Istanbul ve Hilton Hotel kira gelirleri marjları ve karlılığı desteklemiştir. 5. Levent projesinde ise 2. etap geçişini bu sene beklemekteyiz. Net borç seviyesi hem geçen çeyreğe hemde geçen seneye göre sınırlı artış kaydetmiştir.

Şirket, döviz borcunu TL’ye çevirerek kur kaynaklı dalgalanmaların önüne geçmiştir. Buna rağmen bu çeyrek yaklaşık 1 milyar TL civarı kur farkı zararı görülmektedir. Operasyonel açıdan FAVÖK marjı 3Ç’de %71’den 4Ç’de %82’ye yükselmiştir. TRGYO’nun net borç pozisyonu yıldan yıla sadece %8 artarak 2021 yılını 4,8 milyar TL olarak tamamlamıştır. Bizim görüşümüze göre, borcun azalması hisse senedi için önemli bir katalizördür. TRGYO, cari NAD’sine göre %27 iskontolu işlem görmektedir (5 yıllık ortalama iskonto %61). Hisse için 4,90TL hedef fiyatımızı ve “Endekse Paralel Getiri” tavsiyemizi korumaktayız. Sonuçları TRGYO için nötr olarak değerlendiriyoruz.

 

Oyak Yatırım – Torunlar TRGYO Hisse Analiz 2Ç21 – 18.08.2021

Torunlar GYO, 2Ç21’de piyasa beklentisinin (47mTL) ve bizim beklentimizin (47mTL) altında 32mTL net kar açıkladı (1Ç21: 116mTL net zarar, 2Ç20: 162mTL net zarar). Güçlü konut satışları bu çeyrek şirketin net zarardan net kara geçmesini sağlamıştır. Özellikle Torun Center ağırlıklı satışlar marjları ve karlılığı desteklemiştir. Bunun yanısıra, 1 Temmuz itibariyle gerçekleşen açılma AVM ve ofis kira gelirlerinde yükselişi beraberinde getirmiştir. Net borç seviyesi hem geçen çeyreğe hemde geçen seneye göre sınırlı artış kaydetmiştir. Şirket, döviz borcunu TL’ye çevirerek kur kaynaklı dalgalanmaların önüne geçmiştir. Operasyonel açıdan FAVÖK marjı 2Ç’de %71’de çeyreksel olarak sabit kalırken geçen senenin aynı dönemine (2Ç20: %27) göre yükselmiştir. TRGYO’nun net borç pozisyonu yıldan yıla sadece %4 artarak 2Ç’de 4,6 milyar TL’ye yükselmiştir. Bizim görüşümüze göre, borcun azalması hisse senedi için önemli bir katalizördür. TRGYO, cari NAD’sine göre %56 iskontolu işlem görmektedir (5 yıllık ortalama iskonto %62). Hisse için 3,76TL hedef fiyatımızı ve “Endekse Paralel Getiri” tavsiyemizi korumaktayız.

Tacirler Yatırım – Torunlar TRGYO Hisse Analiz 2Ç21 – 18.08.2021

Torunlar GYO – 2Ç21 sonuçlarını 32.2 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 47.2 milyon TL olan piyasa beklentisinin altındadır. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 161.8 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 329.6 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %181 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 327.2 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 2Ç21’de 236.9 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %656 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 222.1 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 4519 baz puan artarak %71.9 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 3499 baz puan arttı ve %77.2 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 963 baz puan azaldı ve %6.2 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 814.5 milyon TL (2Ç20: 884.6 milyon TL ve 1Ç21: 588.7 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %65.8 (2Ç20: %88.1 ve 1Ç21: 57.4%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %5 artarak 4628.5 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 5.7 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.5 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 8.0 F/K çarpanından ve 10.5 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

Oyak Yatırım – Torunlar TRGYO Hisse Analiz 1Ç21 – 12.05.2021

Torunlar GYO, 1Ç21’de piyasa beklentisinin (67mTL zarar) ve bizim beklentimizin (92mTL zarar) üzerinde 116mTL net zarar açıkladı (4Ç: 736mTL kar, +9% y/y). Yükselen finansal giderler, özellikle kur farkı giderleri, bu çeyrek şirketin zarara geçmesine neden olmuştur. Torunlar’ın kısa döviz pozisyonu (198 milyon dolar) geçen çeyreğe göre %9 azalmasına rağmen bu çeyrek TL’nin değer kaybetmesinden dolayı şirket kur farkı zararı yazmıştır. Operasyonel açıdan ise Torun Center, 5.Levent ve Mall of Istanbul’da konut ve rezidans daire satışları sonuçları desteklemiştir. Kira gelirlerinde ise yıldan yıla bakınca daralma devam etmektedir. Sonuç olarak, FAVÖK marjı 1Ç’de %71’e yükselmiştir (4Ç20: %63, 1Ç20: %53). TRGYO’nun net borç pozisyonu yıldan yıla sadece %2 artarak 1Ç’de 4,4 milyar TL’ye yükselmiştir. Bizim görüşümüze göre, borcun azalması hisse senedi için önemli bir katalizördür. TRGYO, cari NAD’sine göre %58 iskontolu işlem görmektedir (5 yıllık ortalama iskonto %62). Hisse için 4,07TL hedef fiyatımız ve Endekse Paralel Getiri tavsiyemiz mevcuttur. Sonuçları TRGYO için hafif olumsuz olarak değerlendiriyoruz.

Vakıf Yatırım – Torunlar TRGYO Hisse Analiz 1Ç21 – 12.05.2021

(-) Torunlar GYO (TRGYO): Şirket 2021 ilk çeyrek için beklentimizin (-19 mn TL) ve piyasa tahminlerinin (-55 mn TL) üzerinde, yıllık bazda %9,0 artışla ile 116 mn TL net zarar açıkladı. 1Ç’de operasyonel sonuçlar beklentimize yakın gerçekleşmesine karşın, beklentimizin üzerinde gerçekleşen net finansal giderler net kar tahminimizde sapmaya neden oldu. Şirket’in 1Ç21’de net satışlar gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %22,0 azalırken, bu gerilemede azalan kira gelirleri (y/y:-%21,8) ve konut satış gelirleri (y/y:-%29,5) etkili oldu. Bu dönemde şirket çoğunlukla Torun Center ve 5. Levent projelerinin satışlarından gelir elde etti. Diğer yandan, 1Ç’de şirketin brüt karı yıllık bazda %1,0 azalırken, FAVÖK’ü ise %3,0 artış göstererek 182 mn TL ile beklentimize yakın gerçekleşti (piyasa beklentisi:168 mn TL). Böylece bu dönemde şirketin FAVÖK marjı %53,6’dan %70,9’a çıktı. Şirket’in net borcu 1Ç itibariyle 2020 sonuna göre sınırlı değişim göstererek 4,4 mlr TL olurken, net aktif değeri %1,3 azalarak 8,65 mlr TL olarak gerçekleşti. Yorum: Piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşen net zararın, hisse performansına etkisinin sınırlı negatif olacağını değerlendiriyoruz. Son bir ayda endekse göre %8,8 pozitif ayrışan şirket net aktif değerine göre %58,4 iskontolu işlem görmektedir. Torunlar GYO için 4,33 TL olan hedef fiyatımızı ve kısa vadeli “Endekse Paralel Getiri” tavsiyemizi korurken, yükseliş potansiyelini göz önünde bulundurarak “TUT” olan uzun vadeli önerimizi “AL”a güncelliyoruz.

Tacirler Yatırım – Torunlar TRGYO Hisse Analiz 1Ç21 – 12.05.2021

Torunlar GYO, 1Ç21 sonuçlarını 116 milyon TL zarar ile açıkladı. Açıklanan zarar rakamı, 91,2 milyon TL olan piyasa zarar beklentisinin üzerindedir. Şirket geçen yılın aynı döneminde de, 106 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 256,9 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %22 azaldı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 247,3 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 1Ç21’de 182,3 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %3 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 183,4 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1738 baz puan artarak %71 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %1 azalarak 4412,1 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 7,4 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0,5 olarak kaydedilmiştir. 1Ç21 sonuçlarına göre Torunlar GYO’nun net aktif değeri iskontosunu %58 olarak hesaplıyoruz. Son bir yılda kaydedilen ortalama net aktif değeri iskontosu %56’dır.

Ziraat Yatırım – Torunlar TRGYO Hisse Analiz 1Ç21 – 12.05.2021

Torunlar GYO (TRGYO, Nötr): Torunlar GYO 1Ç2021’de 117,1mn TL net dönem zararı kaydetmiştir. Şirket geçen yılın ilk çeyreğinde 105,7mn TL net dönem zararı yazmıştı. Piyasanın ortalama zarar beklentisi 67mn TL idi. Torunlar GYO’nun 1Ç2021’deki satış gelirleri 261,4mn olarak gerçekleşmiş ve yıllık %21,4 oranında düşüş göstermiştir. Şirket’in kira gelirleri yıllık %21,8 oranında azalarak 125,8mn TL’ye düşerken, konut ve ofis satış gelirleri %29,5 oranında gerilemiş ve 100,3mn TL olmuştur. Şirket’in brüt karı ise aynı dönemler itibarıyla önemli bir değişim göstermeyerek 1Ç2021’de 193,7mn TL olmuştur. Brüt kar marjı da %74,1 olarak (1Ç2020: %58,6) gerçekleşmiştir. Diğer yandan, bu çeyrekte yazılan 304mn TL’lik net finansman gideri (1Ç2020: 289,9mn TL), zarar kaydedilmesinde ana etken olmuştur.

 

Torunlar GYO, muhtelif basın organlarında şirket hakkındaki haberler ile ilgili açıklamada bulundu – 09.04.2021

Son günlerde bazı basın yayın organlarında ve haber platformlarına Torunlar GYO ve Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Aziz Torun’u zan altında bırakan çeşitli iddialar yer almaktadır. Bu haberlerin hiç biri gerçekleri yansıtmamaktadır. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Aziz Torun’un şahsına ya da şirketimiz Torunlar GYO’a ait direkt Kanal İstanbul güzergâhı üzerinde yer alan bir arazisi bulunmamaktadır.

Başakşehir Kayabaşı olarak adlandırılan bölgede toplam 60.832 m2 büyüklüğündeki üç ayrı arazi, Kanal İstanbul projesinin henüz gündemde olmadığı 2008 yılında Torunlar GYO tarafından satın alınmıştır. Üstelik bu arazilerin Kanal İstanbul güzergâhı ile direkt bir yakınlığı söz konusu değildir. Kayabaşı’nda yer alan bu araziler ile ilgili bilgiler, Torunlar GYO’nun Faaliyet Raporlarında 10 yıldır yer alan kamuya açık bilgilerdir.

Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Aziz Torun ve Borsa İstanbul’da işlem gören ve kurumsal yönetim ilkeleri ışığında şeffaf bir iletişim anlayışı ile faaliyet gösteren kurumumuzu zan altında bırakan, üstelik yatırımcılarımızı da yanlış yönlendiren haberin aynı kanaldan düzeltilmesi talep edilmiştir.

 

Halk Yatırım – Torunlar TRGYO Hisse Analiz 4Ç20 – 10.03.2021

Hisse Fiyatı: 3,64 TL Hedef Fiyat: 4,35 TL Getiri Potansiyeli: %19 / Beklentilerin üzerinde net kar. Torunlar GYO, son çeyrekte hem piyasa ortalama beklentisi olan 546 mn TL hem de beklentimiz olan 437 mn TL’nin üzerinde 736,3 mn TL net kar açıkladı. Beklentimizin üzerinde gelen net karda, 743,9 mn TL seviyesinde gerçekleşen yatırım amaçlı gayrimenkullerden elde edilen yeniden değerleme değer artışının tahminimizin üzerinde gerçekleşmesi etkili oldu. Böylece Torunlar GYO’nun 2020 yılında net karı bir önceki yıla göre %66,1 azalarak 294 mn TL seviyesinde gerçekleşti. Beklentilerin üzerinde gelen net kar nedeniyle sonuçların hisse performansına etkisini ‘pozitif’ olarak değerlendiriyoruz.

Net satış gelirleri beklentimiz ile benzer. Net satış gelirleri, hem bizim hem piyasa ortalama beklentisi ile benzer yıllık bazda %9,5 artışla 326 mn TL seviyesinde gerçekleşti. Ağırlıklı AVM kira geliri portföyüne sahip olması ve salgın döneminde AVM’lerden alınan kira gelirlerinde düşüş paralelinde kira gelirleri tarafında 135,5 mn TL, ortak alan gelirleri 30,5 mn TL, konut ve ofis satışları tarafında ise ağırlıklı 5. Levent teslimatlarının katkısıyla 161,1 mn TL’lik gelir kaydedildiğini izliyoruz.

Operasyonel karlılık beklentilerin üzerinde. FAVÖK, son çeyrekte piyasa ortalama beklentisi olan 181 mn TL’nin %10, beklentimiz olan 189 mn TL’nin %4,8 üzerinde yıllık bazda %11,6 artışla 198,5 mn TL seviyesinde gerçekleşti (4Ç19’da 177,8 mn TL FAVÖK). Şirketin net borcu, 4Ç20 sonu itibariyle 4.484 mn TL olarak gerçekleşirken, net döviz pozisyonu açığı 1.598 mn TL seviyesinde gerçekleşti (142,9 mn euro ve 42,4 mn USD). 2019 sonunda ise 2.027 mn TL açık pozisyon (192,4 mn euro ve 125,8 mn USD) şeklindeydi.

Torunlar GYO için ‘TUT’ olan önerimizi sürdürüyoruz. Salgın nedeniyle alınan sağlık önlemleri ve alışveriş alışkanlarında meydana gelen değişim ile birlikte ziyaretçi sayılarında meydana gelen düşüş alışveriş merkezlerinden elde edilen kira gelirlerini olumsuz etkilemeye devam ediyor. Haftasonu kısıtlamalarının kısmen kaldırılmış olmasına karşın, kira indirimleri ya da mağaza ciroları üzerinden kira alınması uygulamaları nedeniyle kira gelirleri üzerindeki baskının bir süre daha devam edeceğini düşünüyoruz. Sosyal mesafenin belirli oranda korunmaya devam edilmesi nedeniyle ziyaretçi trafiğinin normale dönmesinin kademeli bir şekilde gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Sonuçların ardından tahminlerimizde değişikliğe gitmiyor; kira gelirlerindeki kayıp, yüksek borçluluk, döviz açık pozisyonu nedeniyle TRGYO için 4,35 TL seviyesindeki hedef fiyatımızı ve ‘TUT’ olan tavsiyemizi sürdürüyoruz.

OYAK YATIRIM – Torunlar TRGYO Hisse Analiz 4Ç20 – 10.03.2021

Torunlar GYO, son çeyrekte piyasa (546mTL) ve bizim beklentimizin (437mTL) üzerinde 736 milyon TL net kar açıkladı (3Ç: 175 milyon TL zarar; -%21 yıldan yıla). Beklentilerden yüksek gerçekleşen varlık yeniden değerleme farkları güçlü sonuçları açıklamaktadır. Torunlar’ın kısa döviz pozisyonu (41 milyon dolar ve 133 milyon avro) geçen çeyreğe göre azalmıştır ve bu çeyrek TL’nin değer kazanmasından dolayı şirket az da olsa kur farkı geliri elde etmiştir. Operasyonel açıdan ise iyileşen kira gelirleri sonuçları desteklemiştir. Kira gelirleri geçen çeyreğe göre daha iyi performans sergilemiştir, ama yıldan yıla bakınca daralma devam etmektedir. Konut satış gelirleri ise yıl içindeki kampanyalar ve düşük konut kredisi faizleri sayesinde yıldan yıla %51 artmıştır.

Sonuç olarak, FAVÖK marjı 4Ç’de %62’e yükselmiştir (3Ç: %58, 4Ç19: %58). TRGYO’nun net borç pozisyonu yıldan yıla %6 artarak 3Ç’de 4,5 milyar TL’ye yükselmiştir. Bizim görüşümüze göre, borcun azalması hisse senedi için önemli bir katalizördür. TRGYO, cari NAD’sine göre %56 iskontolu işlem görmektedir (5 yıllık ortalama iskonto %62). Hisse için 4,07TL hedef fiyatımız ve Endekse Paralel Getiri tavsiyemiz mevcuttur. Sonuçları TRGYO için sınırlı olumlu olarak değerlendiriyoruz.

DENİZ YATIRIM – Torunlar TRGYO Hisse Analiz 4Ç20 – 10.03.2021

TRGYO; 4Ç20 Finansalları Değerlendirmesi / olumlu / döneminde şirketin net kar rakamı 927 milyon TL idi. 694 milyon TL’lik değerleme farkı hariç tutulduğunda (4Ç20: 954 milyon TL) şirketin net kar rakamı 42 milyon TL olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde 27 milyon TL zarar 3Ç20’de ise 175 milyon TL zarar vardı. 4Ç20’de kur farkı gelirinin oluşması ve operasyonel performansın daha kuvvetli olmasına bağlı olarak şirket değerleme hariç net kar rakamı elde etmiştir. 2Ç20’deki oldukça zayıf performansın ardından 2020 yılının ikinci yarısında hem konut ve ofis satış rakamları artmış hem de kira gelirleri önemli ölçüde normal seviyesine yükselmiştir. Şirketin 4Ç20 FAVÖK rakamı beklentilerin kısmen üzerinde gerçekleşirken, net kar rakamı ise belirgin şekilde beklentilerin üzerinde gelmiştir. Şirketin döviz açık pozisyonu da bir önceki yıla önemli ölçüde azalmıştır. Bu nedenle de kur riski gerilemiştir. Beklentilerden daha iyi gelen finansal sonuçların hisse fiyatı üzerinde olumlu etkisi olabileceğini düşünüyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Torunlar TRGYO Hisse Analiz 4Ç20 – 10.03.2021

Torunlar GYO – 4Ç20 sonuçlarını 736.3 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 437.0 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %21 azalırken, şirket 3Ç20’de 174.8 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 326 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %9 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 334 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 4Ç20’de 198 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %12 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 189 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 116 baz puan artarak %60.8 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %3 azalarak 4,455 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 7.5 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.5 olarak kaydedilmiştir. Şirketin 2020 yıl sonunda pay başına net aktif değeri 8,77 TL olup en son kapanış fiyatına göre, şirket %58 iskontolu işlem görmektedir.

 

VAKIF YATIRIM – Torunlar TRGYO Hisse Analiz 3Ç20 – 09.11.2020

(=) Torunlar GYO (TRGYO): Şirket 2020 yılının üçüncü çeyreği için beklentimizin %60,0 altında ancak piyasa tahminlerine paralel 174,8 mn TL net zarar açıkladı. Şirket 3Ç19’da ise 136 mn TL net kar açıklamıştı. 3Ç20’de temel olarak operasyonel karlılığın beklentimizin üzerinde gerçekleşmesi, net kar tahminimizde yukarı yönlü sapmaya neden oldu. Torunlar GYO’nun 3Ç’de toplam satış gelirleri çeyreksel %177,0, yıllık %27,0 oranında artararak 325,7 mn TL ile beklentimizin %81,0 üzerinde gerçekleşti. Şirket’in bu dönemde tahminlerimizin üzerinde konut satış geliri kaydetmesi, gelirlerini olumlu etkiledi.

Şirket’in 3Ç’de kira gelirleri (ortak alan gelirler dahil) yıllık %18,4 düşüş gösterirken, konut ve ofis satış gelirleri aynı dönemde %173,1 artarak 167 mn TL oldu. 3Ç’de şirketin FAVÖK’ü yıllık %24,0 yükselerek 187,6 mn TL olurken, FAVÖK marjı 1,5 puan düşüş ile %57,6’ye geriledi. Üçüncü çeyrekte artan operasyonel karlılığa karşın, TL’deki değer kaybına bağlı olarak döviz açığı bulunan şirketin net finansal giderlerinin 362 mn TL’ye ulaşması, net karı olumsuz etkiledi. Ayrıca şirketin 3Ç itibariyle, net borcu 2019 sonuna göre %7,8, bir önceki çeyreğe göre %2,0 artarak 4,57 mlr TL’ye ulaştı.

Yorum: Piyasa beklentilerine paralel gerçekleşen sonuçların hisse performansına etkisinin nötr olacağını düşünüyoruz. Son 1 ayda BIST-100’e göre %7,1 negatif ayrışan Torunlar GYO için 3,20 TL olan hedef fiyatımızı ve kısa vadeli “Endekse Paralel Getiri”, uzun vadeli “TUT” olan tavsiyemizi koruyoruz.

DENİZ YATIRIM – Torunlar TRGYO Hisse Analiz 3Ç20 – 09.11.2020

TRGYO; 3Ç20 finansal sonuç değerlendirmesi / hafif olumlu / Torunlar GYO Cuma akşamı açıkladığı konsolide olmayan 3Ç20 finansal sonuçlarında 175 milyon TL zarar açıkladı (Beklenti: 222 milyon TL zarar). FAVÖK ve FAVÖK marjının 2Ç20’de pandemi kaynaklı bozulmanın ardından normalleştiğini görüyoruz. Hem konut ve ofis satış gelirleri hem de alışveriş merkezi ve ofis kiralama gelirleri 3Ç20’de normale dönerek şirketin 3Ç20 FAVÖK rakamını 189 milyon TL’ye (Beklenti: 151 milyon TL) ve FAVÖK marjını da %57.9’a yükseltmiştir (2Ç20: 56.7 milyon TL FAVÖK ve %48.3 FAVÖK marjı) Ancak 87 milyon TL’lik finansman gideri ve 289 milyon TL’lik kur farkı zararı 3Ç20’de şirketin 175 milyon TL zarar açıklamasına neden oldu.

Açıklanan finansalların hisse performansı üzerinde sınırlı bir olumlu etkisi olabileceğini düşünüyoruz. Operasyonel performansın normalleşmesini olumlu olarak değerlendiriyor ve 4Ç20’de de benzer bir operasyonel performansın olabileceği görüşündeyiz. Yatırımların yeniden değerleme farkının 4Ç20 kar rakamı için olumlu olmasını beklemekle birlikte 3Ç20’ye göre kısmen daha düşük olmakla birlikte kur farkı zararının oluşabileceğini düşünüyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Torunlar TRGYO Hisse Analiz 3Ç20 – 09.11.2020

Torunlar GYO – 3Ç20 sonuçlarını 175 milyon TL zarar ile açıkladı. Açıklanan zarar rakamı, 222 milyon TL olan piyasa beklentisinin altındadır. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 136.0 milyon TL net kar açıklamıştı. Net satışlar 326 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %27 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 301 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. Şirket, 3Ç20’de 188 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %24 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 151 milyon TL’nin %24 üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 146 baz puan azalarak %57.6 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %2 artarak 4,574 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 8,0 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.6 olarak kaydedilmiştir. Cuma günü kapanış fiyatına göre Torunlar GYO’nun net aktif değerine göre %56 iskontolu işlem görmekte olup son bir yıldaki ortalama net aktif değeri iskontosu %62 olarak kaydedildi.

ZİRAAT YATIRIM – Torunlar TRGYO Hisse Analiz 3Ç20 – 09.11.2020

Torunlar GYO (TRGYO, Nötr): Torunlar GYO 3Ç2020’de 177,2mn TL net dönem zararı (konsolide) kaydetmiştir. Piyasanın ortalama zarar beklentisi 222mn TL iken, bizim beklentimiz 172mn TL zarar yönündeydi.  Şirket geçen yılın ikinci çeyreğinde ise 135,5mn TL net dönem karı kaydetmişti. Torunlar GYO’nun 3Ç2020’deki satış gelirleri 325,8mn olarak gerçekleşmiş ve yıllık %26,5 oranında artış göstermiştir. Şirket’in kira gelirleri pandemi etkisiyle yıllık %18,0 oranında azalarak 129,2mn TL’ye düşerken, konut ve ofis satış gelirleri %173,1 oranında artmış ve 167,3mn TL’ye yükselmiştir. Şirket’in brüt karı ise 3Ç2020’de 199,5mn TL gerçekleşerek yıllık %19,1 oranında artış kaydetmiştir. Brüt kar marjı da yılın üçüncü çeyreğinde %61,2 olmuştur. Bir önceki yılın üçüncü çeyreğindeki brüt kar marjı %65 idi. Diğer yandan, Şirket bu çeyrekte 375,9mn TL net finansman gideri (kur farkı gideri 288,9mn TL) kaydetmiştir.

Üçüncü çeyrek zararıyla birlikte Şirket’in 2020 yılı Ocak – Eylül dönemi net dönem zararı 444,4mn TL olmuştur. Bir önceki yılın aynı döneminde 61,8mn TL net dönem zararı kaydedilmişti.

 

OYAK YATIRIM – Torunlar TRGYO Hisse Haber Yorum – 22.10.2020

Mall of İstanbul’da yer alan Hilton Oteli dün itibariyle açıldı. Hilton Mall of İstanbul, Torunlar GYO’nun %100 iştiraki olan TRN Otel İşletmeciliği tarafından franchise anlaşması modeli ile işletilecektir. Pandeminin etkisinin azalması ile birlikte 2021 yılı için %65 doluluk ile yaklaşık 60 milyon TL’lik ciro hedeflenmektedir. OLUMLU

TACİRLER YATIRIM – Torunlar TRGYO Hisse Haber – 22.10.2020

Torunlar GYO, Şirketten gelen açıklamada, Mall of İstanbul bünyesinde yer alan Hilton Mall of İstanbul misafirlerini ağırlamaya başladığı bildirildi. Hilton Mall of İstanbul’da 14’ü süit olmak üzere 175 oda bulunmaktadır. Otel, 1.410 kişi kapasiteli kongre merkezi ve balo salonu ile 13 adet toplantı salonuna sahiptir. Hilton Mall of İstanbul, Torunlar GYO’nun %100 iştiraki olan TRN Otel İşletmeciliği tarafından franchise anlaşması modeli ile işletilecektir. Pandeminin etkisinin azalması ile birlikte 2021 yılı için %65 doluluk ile yaklaşık 60 milyon TL’lik ciro hedeflenmektedir.

VAKIF YATIRIM – Torunlar TRGYO Hisse Analiz 2Ç20 – 19.08.2020

(-) Torunlar GYO (TRGYO): Şirket 2Ç20 için beklentimizin %16,0, piyasa tahminlerinin %17,0 üzerinde, 162 mn TL net zarar açıkladı. 2Ç19’da şirket 54 mn TL net zarar açıklamıştı. 2Ç’de salgın nedeniyle operasyonel karlılığın azalması ve TL’deki değer kaybı nedeniyle kambiyo giderinin artması, şirketin net karını olumsuz etkiledi. Şirketin 2Ç’de toplam satış gelirleri yıllık %48,0 oranında düşüş göstererek 117 mn TL ile beklentimize paralel gerçekleşti. Aynı dönemde pandemi nedeniyle uygulanan kısıtlamalara bağlı olarak şirketin kira gelirleri (ortak alan gelirler dahil) yıllık %61,2 gerilerken, 5. Levent ve Torun Center projelerinden kaynaklı olarak konut ve ofis satış gelirleri yıllık %6,4 artış ile 45,4 mn TL seviyesinde gerçekleşti. Şirketin 2Ç’de özellikle yurtdışı yerleşiklere yapılan satışlar için aracı emlak şirketlerine ödenen komisyonlar nedeniyle pazarlama giderleri öncülüğünde yıllık %17,5 artan faaliyet giderlerinin etkisi ile FAVÖK’ü bir önceki yılın aynı dönemine göre %78,0 azalarak 31 mn TL ile beklentimizin %43,0 altında kaldı.

2Ç itibariyle 1,66 mlr TL döviz açık pozisyonu bulunan Torunlar GYO, 2Ç’de döviz kurundaki artış nedeniyle 128,8 mn TL (y/y:+%7,4) kambiyo gideri kaydederken, aynı dönemde net finansman giderleri yıllık %17,2 azaldı. Ayrıca şirketin 2Ç sonunda net borç pozisyonu yılsonuna göre %5,3 artarak 4,47 mlr TL’ye çıktı. Yorum: Tahminlerin altında gerçekleşen operasyonel karlılığın yanı sıra beklentilerin üzerinde gerçekleşen net zararın, hisse performansına etkisini negatif olacağını değerlendiriyoruz. Son 1 ayda BIST100’e göre %16,6 negatif ayrışan Torunlar GYO için 3,20 TL olan hedef fiyatımızı ve uzun vadeli “TUT” önerimizi korurken, “Endeksin Üzerinde Getiri” olan kısa vadeli önerimizi “Endekse Paralel Getiri”ye güncelliyoruz.

DENİZ YATIRIM – Torunlar TRGYO Hisse Analiz 2Ç20 – 19.08.2020

TRGYO; 2Ç20 sonuçlarını açıkladı / Sınırlı olumlu… Torunlar GYO 2Ç20’de162 milyon TL zarar açıkladı. Şirket bu dönemde 56.7 milyon TL FAVÖK ve %48.3 FAVÖK marjı elde etti. Pandemi kaynaklı olarak kira gelirlerinin bir önceki döneme göre 110 milyon TL kadar daralmış olması ve konut/ticari ünite satışlarının da zayıf seyrine bağlı olarak şirketin FAVÖK rakamı normal dönemler ortalamasının oldukça gerisinde kalmıştır. Ancak 1 Haziran’dan itibaren AVM’lerin açılması ile birlikte yılın ikinci yarısında kira gelirlerinin normal seyrine dönebileceğini düşünüyoruz. Ayrıca düşük faiz ortamı sayesinde 3Ç20’de konut/ticari ünite satışları da 2Ç20’ye kıyasla daha yüksek olabilir.

Finansal giderlerin bir önceki döneme göre belirgin bir şekilde gerilemiş olması ise (1Ç20: 189 milyon TL, 2Ç20: 70 milyon TL) bundan sonraki dönemler için olumlu olarak değerlendirilebilir. 2019 yılı ile kıyaslandığında TL cinsi kısa vadeli kredilerde 10 puan seviyesinde uzun vadeli TL kredilerde ise 5 puana yaklaşan bir iyileşme olduğunu görüyoruz. Döviz cinsi borçların maliyetinde de sınırlı da olsa gerileme göze çarpmaktadır. 2Ç20 sonu itibari ile şirketin net borcu 4.47 milyar TL ile 2019 sene sonuna göre sınırlı denilebilecek 225 milyon TL kadar artış göstermiştir. Ayrıca şirketin net yabancı para pozisyonu da Haziran 2020 itibari ile 2019 sene sonuna göre belirgin bir iyileşme göstermiştir (1Ç20: 338 milyon $, 2Ç20: 242 milyon $). Bunun uzun dönemli finansallar için olumlu olduğunu düşünüyoruz. Açıklanan finansal sonuçların hisse fiyatı üzerinde sınırlı olumlu bir etkisi olabileceği fikrindeyiz.

OYAK YATIRIM – Torunlar TRGYO Hisse Analiz 2Ç20 – 19.08.2020

Torunlar GYO, ikinci çeyreği 162 milyon TL net zarar ile kapattı (1Ç: 106 milyon TL zarar; 2Ç19: 54 milyon TL zarar). Böylelikle, hem tahminimizin (142 milyon TL net zarar) hem de piyasa beklentisinin (139 milyon TL net zarar) üzerinde net zarar açıkladı. Torunlar’ın kısa döviz pozisyonu nedeniyle (90 milyon dolar ve 135 milyon avro) meydana gelen kur farkı kayıpları bu çeyrekteki zararı açıklamaktadır. Alışveriş merkezlerindeki kiracıların ciroları Covid-19 ile ilgili tedbirler nedeniyle düştüğü için ve 5. Levent ve Torun Center projelerinden satışlar muhasebesel olarak bu çeyreğe yansımadığı için VAFÖK zayıftı. Sonuç olarak, FAVÖK marjı 2Ç’de bir yıl önceki %61’den %27’ye düştü. TRGYO’nun net borç pozisyonu 2Ç’de 4,5 milyar TL’ye yükseldi. Bizim görüşümüze göre, borcun azalması hisse senedi için önemli bir katalizördür. TRGYO, cari NAD’sine göre %57 iskontolu işlem görmektedir (5 yıllık ortalama iskonto %62). Sonuçları hisse senedi için sınırlı olumsuz değerlendiriyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Torunlar TRGYO Hisse Analiz 2Ç20 – 19.08.2020

Torunlar GYO, 2Ç20 sonuçlarını 161.8 milyon TL zarar ile açıkladı. Açıklanan zarar rakamı, 139 milyon TL olan piyasa beklentisinden %17 daha fazladır. Şirket geçen yılın aynı döneminde de, 53.8 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 117 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %48 azaldı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 112 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 2Ç20’de 31 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %78 azalış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 67 milyon TL’nin %4 altında gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 3521 baz puan azalarak %26.7 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %3 artarak 4,469 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 8.3 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.5 olarak kaydedilmiştir. Dünkü kapanış fiyatına göre Torunlar GYO net aktif değerine göre %57 iskontolu işlem görmekte olup, son bir sene içinde kaydedilen ortalama net aktif değeri iskontosu %67 olarak gerçekleşmiştir.

ZİRAAT YATIRIM – Torunlar TRGYO Hisse Analiz 2Ç20 – 19.08.2020

Torunlar GYO (TRGYO, Nötr): Torunlar GYO 2Ç2020’de 161,5mn TL net dönem zararı (konsolide) kaydetmiştir. Piyasanın ortalama zarar beklentisi 139mn TL idi. Şirket geçen yılın ikinci çeyreğinde ise 53,5mn TL net dönem zararı kaydetmişti. Torunlar GYO’nun 2Ç2020’deki satış gelirleri 118,3mn TL ile beklentilere (112mn TL) yakın gerçekleşmiş ve yıllık olarak %48,2 oranında düşüş göstermiştir. Şirket’in kira gelirleri pandemi etkisiyle yıllık %66,0 oranında azalarak 51,8mn TL’ye düşmüş ve satış gelirlerindeki azalışta ana etken olmuştur. Konut ve ofis satış gelirleri ise %6,4 oranında artmış ve 45,4mn TL’ye yükselmiştir. Şirket’in brüt karı ise 2Ç2020’de 49,9mn TL gerçekleşerek yıllık %68,1 oranında düşüş kaydetmiştir. Brüt kar marjı da 2Ç2020’de %42,2 olmuştur. Bir önceki yılın ikinci çeyreğindeki brüt kar marjı %68,4 idi. Diğer yandan, Şirket bu çeyrekte 198,6mn TL net finansman gideri (kur farkı gideri 128,8mn TL) kaydetmiştir.

İkinci çeyrek zararıyla birlikte Şirket’in 2020 yılı Ocak – Haziran dönemi net dönem zararı 267,2mn TL olmuştur. Bir önceki yılın aynı döneminde 197,3mn TL zarar kaydedilmişti.

 

 

DENİZ YATIRIM – Torunlar TRGYO Hisse Analiz 1Ç20 – 09.06.2020

TRGYO; 1Ç20 Finansalları Değerlendirmesi: Torunlar GYO 1Ç20’de106 milyon TL zarar açıkladı. Piyasa beklentisi de 102 milyon TL zarar yönünde idi. Kira gelirleri enflasyona paralel olarak geçen yıla göre %11 oranında artış göstermiştir. 2Ç20’de kira gelirlerinde bir miktar baskı olabileceğini düşünüyoruz. Salgın nedeni ile kapalılık durumu kira gelirlerini baskılamış olabilir. Konut ve ofis satış gelirleri 142 milyon TL ile 1Ç20’de geçen yılın aynı dönemine kıyasla oldukça belirgin bir iyileşme gösterirken, 4Ç19’a göre ise %40 oranında artmıştır. 2Ç20’deki ekonomik yavaşlamanın konut ve ofis satışlarına da olumsuz etkisi olabileceğini düşünüyoruz.

Bu gelişmeler doğrultusunda şirketin FAVÖK rakamı yıllık %29, bir önceki döneme göre ise %7 artarak 186 milyon TL seviyesine yükselmiştir. FAVÖK marjı ise %56.2 seviyesinde gerçekleşmiştir. 189 milyon TL’lik finansal giderler ve 101 milyon TL’lik kur farkı zararı şirketin dip toplamda zarar açıklamasına neden olmuştur. 1Ç20 sonu itibari ile şirketin net borcu 4.33 milyar TL ile 2019 sene sonuna göre sınırlı denilebilecek 100 milyon TL kadar artış göstermiştir. Beklentiler dahilinde gelen sonuçların hisse fiyatı üzerinde bir etkisi olmayacağını düşünüyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Torunlar TRGYO Hisse Analiz 1Ç20 – 09.06.2020

1Ç20 sonuçlarını 106.0 milyon TL zarar ile açıkladı. Açıklanan zarar rakamı 102.1 milyon TL olan piyasa zarar beklentisi ile uyumludur. Şirket geçen yılın aynı döneminde de 144 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 331 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %62 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 277 milyon TL’nin %20 üzerinde gerçekleşti. Şirket, 1Ç20’de 178 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %30 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 159 milyon TL’nin %11 üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1300 baz puan azalarak %53.6 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %2 artarak 4,336 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 6,7 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.5 olarak kaydedilmiştir. Şirket net aktif değerine göre %66 iskontolu işlem görmekte olup, bu değer son bir yıldaki ortalama net aktif değeri iskontosu olan %71’den daha düşüktür.

ZİRAAT YATIRIM – Torunlar TRGYO Hisse Analiz 1Ç20 – 09.06.2020

Torunlar GYO (TRGYO, Nötr): Torunlar GYO 1Ç2020’de 105,7mn TL  net dönem zararı (konsolide) kaydetmiştir. Bizim beklentimiz Şirket’in bu çeyrekte 43mn TL zarar yazması yönündeyken, piyasanın ortalama zarar beklentisi 102mn TL idi. Brüt kar tahminimizin biraz altında, net finansman giderleri ise beklentimizin üzerinde gerçekleşmiştir. Şirket geçen yılın ilk çeyreğinde ise 143,8mn TL net dönem zararı kaydetmişti.

 

TACİRLER YATIRIM – Torunlar TRGYO Hisse Yorum – 11.03.2020

Dün Torunlar GYO tarafından düzenlenen ve şirketin üst düzey yöneticilerinin hazır bulunduğu toplantıya katıldık. Şirket yönetimin önceliği, mevcut projelerin bitirilmesi olduğu ve mevcut borçluluk seviyesinin azaltılması vurgulandı.

5.Levent projesinde şirket önemli sayıda konut satışı gerçekleştirmiş olup, şirket 5. Levent projesinde satılan konutlarda 2019 yılında ortalama %18,5 ve 2020 yılında ise %7 fiyat artışı gerçekleştirmiştir. Şirketin 5. Levent projesinde 2019 yılsonunda tapu devrini gerçekleştirmediği yaklaşık 50 milyon TL tutarında konut olup, bu konutların devri 1Ç20’de yapılacaktır. Şirket 2019 yılında 5. Levent projesinden 197 milyon TL satış gelir elde ederken, 2020 yılının başından bu yana yaklaşık 112 milyon TL satış geliri elde etmiştir. Bu nedenle şirketin 1Ç20 faaliyet performansı 1Ç19’a göre çok kuvvetli olması beklenmektedir. 5. Levent projesinin 2. Etabı 3Ç20’de satışa çıkacak olup, şirket bu etaptan 2020 yılında 110 milyon TL, 2021 yılında 384 milyon TL, 2022 yılında 442 milyon TL ve 2023 yılında 324 milyon TL olmak üzere toplamda 1,26 milyar TL satış hasılatı elde etmeyi planlamaktadır.

Şirket Paşabahçe projesine başlamış olup, şirket 2021 yılında 746 milyon TL, 2022 yılında 799 milyon TL ve 2023 yılında 665 milyon TL olmak üzere toplamda 2,21 milyar TL satış hasılatı elde etmeyi planlamaktadır. Şirket yatırım harcamaları olarak da 2020 yılında 343 milyon TL ve 2021 yılında ise 783 milyon TL yatırım harcaması yapmayı planlamaktadır.

2020 yılının yatırım harcamasında Mall of İstanbul’un 2. fazına ait 167,5 milyon TL ana kalemi oluştururken, 2021 yılında ise, 5. Levent 2. Etap ve Paşabahçe projesine, sırasıyla, 336 milyon TL ve 366 milyon TL tutarında yatırım harcaması yapılacaktır. 2020 beklentilerine baktığımızda ise, şirketin konsolide ciro büyümesinin %39 olması beklenmekte olup, alt detaylarında, konut ve ofis satış gelirlerinde %108 ve kira gelirlerinde ise %19 artış öngörmektedir. FAVÖK’te ise %32’lik artış olması ve 850 milyon TL’ye yükselmesi beklenmektedir.

Yönetim, 2020 yılında 248 milyon TL, 44 milyon ABD Doları ve 85 milyon Euro borç geri ödemesi yapmayı planlamakta olup, buna bağlı olarak, şirketin 2020 yıl sonunda TL banka kredilerinin 2,283 milyar TL’ye, ABD doları bazlı kredilerinin 92 milyon ABD Dolarına ve Euro bazlı kredilerinin ise 121 milyon Euro’ya gerilemesi planlanmaktadır. Torunlar GYO’nun 2019 yıl sonundaki net aktif büyüklüğü 8,5 milyar TL olup, şirket yönetimi bu değerin 2020 yılsonunda 9,1 milyar TL’ye yükselmesi ve 2021 yılında 11,7 milyar TL’ye yükselmesini tahmin etmektedir.

 

VAKIF YATIRIM – Torunlar TRGYO Hisse Analiz 4Ç19 – 10.03.2020

(+) Torunlar GYO (TRGYO): Şirketin 2019 yılı son çeyrekte net dönem karı beklentimizin %12,0, piyasa tahminlerinin %17,0 üzerinde 927 mn TL düzeyinde gerçekleşti. Şirket 2018 yılının son çeyreğinde 2,33 mlr TL net kar açıklamıştı. Böylece şirketin 2019 yılında net dönem karı yıllık %32,8 düşüş ile 866 mn TL’ye geriledi. 4Ç’de şirketin 954 mn TL gayrimenkul değerleme farkı geliri kaydetmesi net karını olumlu etkiledi. Diğer yandan, 4Ç’de şirketin net satış gelirleri beklentimizin %8,0 altında 298 mn TL olurken, FAVÖK’ü ise tahminlerimize paralel 178 mn TL düzeyinde gerçekleşti. Ayrıca şirketin 2019 sonunda net borcu yıllık %6,0, çeyreksel %2,0 oranında artarak 4,24 mlr TL düzeyine ulaşırken, net aktif değeri ise yıllık %11,4 artış ile 8,5 mlr TL’ye çıktı. Yorum: Beklentilerin bir miktar üzerinde gerçekleşen 4Ç net karının hisse performansına etkisini sınırlı olumlu olarak değerlendiriyoruz. Net aktif değerine göre %72,0 iskontolu işlem gören Torunlar GYO için hedef fiyatımız 3,13 TL olup, önerimizi kısa vadeli “Endeksin Üzerinde Getiri” ve uzun vadeli “AL” olarak koruyoruz.

 

TACİRLER YATIRIM – Torunlar TRGYO Hisse Analiz 3Ç19 – 08.11.2019

Torunlar GYO – 3Ç19 sonuçlarını 136 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 139 milyon TL olan piyasa beklentisi ile uyumludur. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 974.2 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 257 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %25 azaldı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 253 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 3Ç19’de 152 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %21 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 154 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 2228 baz puan artarak %59.1 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %3 azalarak 4,150 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 7.4 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.5 olarak kaydedilmiştir. Torunlar GYO’nun 9A19 itibariyle net aktif değeri 7,55 TL olup, dünkü kapanış fiyatına göre %76 net aktif iskontosu ile işlem görmektedir. Torunlar GYO’nun son bir yıldaki net aktif iskontosu %72 olarak gerçekleşti.

VAKIF YATIRIM – Torunlar TRGYO Hisse Analiz 3Ç19 – 08.11.2019

(=) Torunlar GYO (TRGYO): 3Ç19 için 138 mn TL olan beklentimize paralel 136 mn TL net kar açıkladı (piyasa beklentisi 139 mn TL). Şirket 3Ç18’de 974 mn TL net zarar açıklamıştı. 3Ç’de TL’nin değer kazanması sonucunda şirket açık döviz pozisyonu nedeniyle kambiyo geliri kaydetmesi net karı olumlu etkiledi. Diğer yandan, şirketin 3Ç’de net satış gelirleri yıllık %25,0 gerileme ile 257 mn TL düzeyinde gerçekleşirken, bu dönemde özellikle 5. Levent ve Torun Center projelerindeki teslimatların satış gelirlerine olumlu katkısı oldu. Ayrıca 3Ç itibariyle şirketin net borcu yıllık %8,0 düşüş ile 4,15 mlr TL düzeyine gerilerken, aynı dönemde şirketin net aktif değeri 7,55 mlr TL seviyesindedir.Yorum: Beklentilere yakın gerçekleşen 3Ç sonuçlarının hisse performansına etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz. Net aktif değerine göre %75,6 iskontolu işlem gören Torunlar GYO için hedef fiyatımız 2,35 TL olup, önerimizi kısa vadeli “Endeksin üzerinde getiri” ve uzun vadeli “AL” olarak koruyoruz.

OYAK YATIRIM – Torunlar TRGYO Hisse Analiz 3Ç19 – 08.11.2019

Torunlar GYO 3Ç19 finansallarında piyasa beklentilerine paralel olarak 139mnTL kar açıkladı. Konut ve ofis satışlarından gelen 61mnTL tutarındaki katkı şirketin satışlarını çeyreklik bazda cirosunu %13 yükseltmesine ve 257mn TL olarak açıklanmasına katkıda bulundu. Öte yandan, şirket 152mnTL FAVÖK elde etti ve piyasa beklentilerini karşıladı. Ancak, çeyreklik FAVÖK marjı çeyreklik bazda 2.6pp düştü ve %59.1 oldu. Daha önceki çeyreklerle karşılaştırdığımızda, güçlü TL performansı şirketin bu çeyrekte daha az finansman gideri yazmasına katkıda bulundu ve sadece 39mn TL finansman gideri açıkladı (2Ç19: 204mnTL). Düşük finansal gider neticesinde şirketin net karı olumu yönde etkilendi. Buna ek olarak, Torunlar’ın bu dönemde net borcu 4,259mnTL’den 4,150mnTL seviyesine düştü ve net borç/FAVÖK 7.4x oldu (6M19:8x). Nötr

ŞEKER YATIRIM – Torunlar TRGYO Hisse Analiz 3Ç19 – 08.11.2019

Torunlar GYO (TRGYO) yılın üçüncü çeyreğinde beklentiler dâhilinde net kar açıkladı. Şirket, 3Ç19’da 135,5mn TL net kar açıkladı. (3Ç18: 974,3mn TL net zarar). Piyasadaki beklenti şirketin 139mn TL net kar açıklayabileceği yönündeydi. 3Ç19 finansal sonuçlarının da eklenmesiyle şirket 9A19’da kümüle olarak 61,8mn TL zarar yazmış oldu (9A18: 1,04mlr TL net zarar).

 

OYAK YATIRIM – Torunlar TRGYO Hisse Analiz 2Ç19 – 15.08.2019

TRGYO 2Ç19’da piyasa beklentilerinin altında 54mn TL zarar açıkladı (Piyasa Bekl: 74mn TL zarar; OYAK Bekl: 70mn TL zarar). 204mn TL tutarındaki net finansal giderler şirketin zarar yazmasındaki en önemli faktörlerden biri olmuştur. Şirketin satış gelirleri 2Ç19’da çeyreklik bazda %11 yükselerek 227mn TL olurken (yıllık bazda %65 düşüş) piyasa beklentisi 224mn TL kar açıklaması yönündeydi (OYAK Bekl: 220mn TL). Şirket, bu dönemde 152mn TL’lik kira geliri elde etti. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise 123mn TL’lik kira geliri kaydetmişti. FAVÖK ise 140mn TL olarak gerçekleşti (Piyasa Bekl: 159mn TL). İkinci çeyrekte şirketin FAVÖK marjı geçen yılın aynı dönemine göre 25.0 puan artış göstererek %61.6 olmuştur. Diğer yandan, şirketin Net Borcu 4259.2mn TL olarak gerçekleşirken, Net Borç/FAVÖK çarpanı ise 8.0x olmuştur. (1Ç19: 4,169mn TL)

TACİRLER YATIRIM – Torunlar TRGYO Hisse Analiz 2Ç19 – 15.08.2019

Torunlar GYO – 2Ç19 sonuçlarını 53.8 milyon TL zarar ile açıkladı. Açıklanan zarar rakamı, 73.6 milyon TL olan piyasa zarar beklentisinin altındadır. Şirket geçen yılın aynı döneminde de, 218.4 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 226 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %65 azaldı. Şirket, 2Ç19’de 140 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %41 azalış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 159 milyon TL’nin altında gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 2567 baz puan artarak %61.9 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 2981 baz puan arttı ve %68.8 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 411 baz puan arttı ve %7.0 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %53 azaldı. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %12 azaldı. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %2 artarak 4,259 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 8.0 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.6 olarak kaydedilmiştir. Son kapanış fiyatı olan, 1,90 TL’ye göre, Torunlar GYO’nun net aktif iskontosu %74 olup, son bir yıldaki ortalama net aktif iskonto oranı %71 olarak kaydedilmiştir.

ŞEKER YATIRIM – Torunlar TRGYO Hisse Analiz 2Ç19 – 15.08.2019

Torunlar GYO (TRGYO) 2Ç19’da 53,5mn TL net zarar açıkladı. (2Ç18: 218,5mn TL net zarar). Piyasadaki beklenti şirketin 74mn TL net zarar açıklayabileceği yönündeydi. 2Ç18 finansal sonuçlarının da eklenmesiyle şirket 1Y19’da kümüle olarak 197,3mn TL zarar yazmış oldu (1Y18: 68,1mn TL net zarar).

ZİRAAT YATIRIM – Torunlar TRGYO Hisse Analiz 2Ç19 – 15.08.2019

Torunlar GYO (TRGYO, Nötr): Torunlar GYO 2Ç2019’da 53,5mn TL zarar kaydetmiştir. Şirket geçen yılın ikinci çeyreğinde 218,5mn TL zarar yazmıştı. Piyasa beklentisi Şirket’in bu çeyrekte 74mn zarar kaydetmesi yönündeyken, bizim beklentimiz 75mn TL zarar idi. Şirket’in 2Ç2019’daki satış gelirleri 228,3mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın ikinci çeyreğinde 654,4mn TL satış geliri kaydedilmişti. Satış gelirlerindeki düşüşte, bir önceki yılın ikinci çeyreğine göre 462,4mn TL azalarak 2Ç2019’da 42,7mn TL’ye gerileyen konut ve ofis satış gelirleri önemli bir etken olmuştur. Kira gelirleri ise aynı dönemler itibarıyla %24 oranında artarak 152,3mn TL’ye yükselmiştir. Şirket’in bu yılın ikinci çeyreğindeki brüt karı yıllık %39 oranında gerileyerek 156,1mn TL olmuştur. Öte yandan, Şirket’in bu çeyrekte 204,2mn TL net finansman gideri yazması zarar kaydedilmesinde önemli bir faktör olmuştur. Geçen yılın ikinci çeyreğinde ise 479mn TL net finansman gideri kaydedilmişti. Son olarak, ikinci çeyrek zararı sonrasında Şirket’in bu yılın ilk yarısındaki zararı 197,3mn TL olmuştur. Geçen yılın aynı döneminde 68,1mn TL zarar kaydedilmişti.

 

Torunlar GYO Yeni Alınan Taşınmaz Hakkında Açıklama Yaptı – 02.08.2019

İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, İkitelli -2 Mahallesi, 858 Ada, 1 No’lu Parsel sayılarında kayıtlı 18.208,90 m2 yüzölçümlü taşınmazın 401/60000 hisseli payı (121,70 m2) 26.07.2019 tarihinde 1.150.000 TL + KDV bedelle Yaşar Aslandan satın alınmıştır. Değerleme firması tarafından söz konusu taşınmaz için 01.08.2019 tarih ve 2019/961 sayılı gayrimenkul değerleme raporunda 994.814 TL +KDV değer takdir edilmiştir.

26.07.2019 tarihinde 1.150.000 TL+ KDV bedelle satın aldığımız taşınmaz, portföyümüzde yer alan Mall Of İstanbul 2.Etap (Hotel, rezidans ve kongre merkezi) projesiyle bitişik konumda yer almaktadır. Uzun vadede yeni alınan taşınmazın Mall Of İstanbul projesiyle geliştirdiğimiz konsepte değer katacağını düşündüğümüz için bahse konu taşınmaz değerleme firması tarafından belirlenen makul değerin üzerinde bir bedelle satın alınmıştır. Bu işlem sonucunda taşınmaz üzerindeki Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı payı %100’e ulaşmıştır. Bu durum, yapılacak ilk genel kurul toplantısında ortaklara açıklanacak ve gerekli bilgilendirme yapılacaktır

VAKIF YATIRIM – Torunlar TRGYO Hisse Analiz 1Ç19 – 13.05.2019

Torunlar GYO (TRGYO) 1Ç19 Finansal Sonuçları: Beklentinin üzerinde net zarar (-) Torunlar GYO 1Ç19’da 144 mn TL net zarar (1Ç18: 150 mn TL net kar) açıklamış, açıklanan net zarar ise hem bizim 108 mn TL’lik net zarar hem de Research Turkey ortalama net zarar beklentisi olan 45 mn TL’yi aşmıştır. 1Ç19’da TL’deki değer kaybına bağlı artan finansman giderleri nedeniyle net zarar oluştuğu görülmektedir. Şirket’in 1Ç19’da operasyonel sonuçları ise hem bizim hem de piyasa beklentilerinin altında kalmıştır. Proje teslimatlarındaki gelirlerin azalması nedeniyle Şirket’in 1Ç19’da net satış gelirleri çeyreksel bazda %28,0 oranında gerilemiştir. 1Ç19’da net zararın piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşmesi nedeniyle hisse üzerine etkisini negatif olarak değerlendiriyoruz. Torunlar GYO için 2,35 TL hedef fiyatımızı ve kısa vadede “Endeksin Üzerinde Getiri”, uzun vadede “AL” önerimizi koruyoruz.

Beklentilerin üzerinde net zarar. Torunlar GYO, ilk çeyrekte hem piyasa ortalama beklentisi olan 44,8 mn TL hem de bizim beklentimiz olan 87 mn TL’lik net zararın üzerinde 144 mn TL net zarar açıkladı (1Ç18’de 150,4 mn TL net kar). Beklentimizin üzerinde gelen net zararda, finansman giderinin beklentimizin üzerinde gerçekleşmesi ana etken oldu. Şirketin geçen yıl ilk çeyrekte 197,7 mn TL düzeyinde gerçekleşen net finansal gideri 1Ç19’da 290,2 mn TL’ye yükseldi. TL’nin yabancı para karşısındaki değer kaybı nedeniyle şirketin taşıdığı 3.594 milyon TL karşılığı açık pozisyonu, 208 mn TL faaliyet dışı kur farkı gideri oluşturmasında etkili oldu. Ciro ve operasyonel karlılık her ne kadar bizim beklentimiz ile uyumlu gerçekleşse de, piyasa beklentisinin oldukça altında kalan sonuçların hisse performansına etkisini ‘negatif’ olarak değerlendiriyor, AL yönündeki tavsiyemizi TUT’a çekiyoruz.

HALK YATIRIM – Torunlar TRGYO Hisse Analiz 1Ç19 – 13.05.2019

Net satış gelirleri piyasa beklentisinin altında. Net satış gelirleri, piyasa ortalama beklentisi olan 284 mn TL’nin %27,7 altında, bizim beklentimiz olan 201 mn TL’ye yakın yıllık bazda ise %69,5 azalışla 205,2 mn TL seviyesinde gerçekleşti. Mall Of Antalya’nın katkısıyla ofis ve kira gelirleri tarafında 145,4 mn TL, ortak alan gelirlerinin 31,1 mn TL seviyesinde gerçekleştiğini, konut satışları tarafında ise 5.Levent teslimatlarının katkısıyla 28,8 mn TL’lik gelir kaydedildiğini izliyoruz.

Operasyonel karlılık piyasa beklentisinin altında. FAVÖK, ilk çeyrekte piyasa ortalama beklentisi olan 175 mn TL’nin %22 altında, bizim beklentimiz olan 141 mn TL ile uyumlu yıllık bazda %58,9 düşüşle 137 mn TL seviyesinde gerçekleşti (1Ç18’de 332,4 mn TL FAVÖK). 1Ç19’da FAVÖK marjı ortalama piyasa beklentisinin 5,0 puan altında yıllık bazda 17,2 puanlık düşüşle %66,6 seviyesinde gerçekleşti. Şirketin net borcu 1Ç19 itibariyle 4.169 mn TL olarak gerçekleşirken, net döviz pozisyonu açığı 3.594 mn TL’dir (197 mn euro ve 417 mn USD). 1Ç18’de ise 3.501 mn TL açık pozisyon (194 mn euro ve 443 mn USD) şeklindeydi.

Torunlar GYO için ‘AL’ olan tavsiyemizi TUT’a çekiyoruz. Torunlar GYO’yu, tek bir segmente bağlı kalmayıp, daha geniş müşteri portföyüne hitap edebilme olanağı sağlayan çeşitlendirilmiş varlık portföyüne sahip olması açısından uzun vadede beğeniyoruz. Ancak, ilk çeyrek sonuçları ciro ve operasyonel karlılık tarafında her ne kadar bizim beklentimiz ile uyumlu gerçekleşse de, piyasa beklentisinin oldukça altında kaldı. Dolayısıyla, ilk çeyrek sonuçlarının hisse performansına negatif yansıyacağını düşünüyoruz. İlk çeyrek sonuçlarının ardından BIST’e relatif yıl başından bu yana %41 pozitif performans sergileyen TRGYO hissesi için sunduğu prim potansiyeli doğrultusunda ‘AL’ yönündeki tavsiyemizi ‘TUT’a çekiyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Torunlar TRGYO Hisse Analiz 1Ç19 – 13.05.2019

Torunlar GYO – 1Ç19 sonuçlarını 144 milyon TL zarar ile açıkladı. Açıklanan zarar rakamı, 44.8 milyon TL olan piyasa zarar beklentisinin üzerindedir. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 150.4 milyon TL net kar açıklamıştı. Net satışlar 205 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %70 azaldı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 284 milyon TL’nin %28 altında gerçekleşti. Şirket, 1Ç19’de 137 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %59 gerileme gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 175 milyon TL’nin %22 altında gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1721 baz puan artarak %66.6 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %4 artarak 4,169 milyon TL olarak gerçekleşti.Net borç/FAVÖK rasyosu 6.6 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.6 olarak kaydedilmiştir. Cuma günü kapanış fiyatlarına göre, Torunlar GYO net aktif değerine göre %72 iskontolu işlem görmekte olup, son bir yıldaki ortalama iskonto oranı %68 olarak gerçekleşti.

 

VAKIF YATIRIM – Torunlar TRGYO Hisse Yorum – 30.04.2019

(=) Torunlar GYO (TRGYO): Şirket yaptığı açıklamada, portföyünde yer alan ve Otel, Kongre Merkezi ile Rezidans’tan oluşan Mall of İstanbul 2. Etap projesinde otel kısmı için Hilton markası ile anlaşma yapıldığını bildirdi. 2020 yılının yaz aylarında faaliyetlerine başlaması planlanan Hilton Mall of İstanbul Otel’in 19’u süit, 161’i standart olmak üzere toplam 180 odadan oluşacağı belirtildi. Hilton Mall of İstanbul, Torunlar GYO’nun %100 iştiraki olan TRN Otel İşletmeciliği ve Yatırımları tarafından franchise anlaşması modeli ile işletilecek. Arsa hariç 71 mn $ yatırım bedeli öngörülmektedir. Yorum: Şirket’in portföy çeşitliliğini arttırmasını orta- uzun vadede olumlu bir gelişme olarak değerlendirmekle birlikte, ilgili otel projesinin şirketin gelirlerine 2020’den itibaren yansımaya başlayacağı için hisse performansına etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz.

Torunlar GYO, Turizm Yatırımları İçin Hilton ile Anlaştı

 

ŞEKER YATIRIM – Torunlar TRGYO Hisse Analiz 4Ç18 – 12.03.2019

Torunlar GYO (TRGYO) yılın dördüncü çeyreğinde 2,34mlr TL net kar elde ettiğini duyurdu, geçen yılın aynı döneminde ise 341mn TL net kar elde etmişti. Piyasadaki ortalama net kar beklentisi ise 587mn TL seviyesindeydi. 4Ç18 net kar rakamının da eklenmesiyle şirketin 12A18’de kümüle net kar rakamı 1.28mn TL seviyesine ulaşmış oldu (12A17: 455mn TL net kar). Şirketin dördüncü çeyrek satış gelirleri rakamı önceki yılın aynı dönemine göre %18,3 oranında azalışla 286mn TL olarak gerçekleşti (4Ç17: 350mn TL) (Ortalama Piyasa Beklentisi: 314mn TL). Şirket’in açıklamış olduğu FAVÖK rakamı ise 131mn TL olarak gerçekleşirken (4Ç17: 178mn TL), FAVÖK marjı ise 4Ç18’de yıllık bazda 5,1 puan daralarak %45,9 olarak gerçekleşti. Piyasanın ortalama FAVÖK beklentisi ise 138mn TL seviyesindeydi.

OYAK YATIRIM – Torunlar TRGYO Hisse Analiz 4Ç18 – 12.03.2019

Torunlar GYO 4Ç18’de piyasa beklentilerinin üzerinde 2,330mn TL net kar açıkladı (Piyasa Bekl: 587mn TL net kar). Açıklanan net kar rakamı geçen yılın aynı dönemine göre %584 yukarıdadır ve bir önceki çeyrek rakamının %339 altındadır. Şirketin satış gelirleri 4Ç18’de yıllık bazda %19 düşerek 284mn TL olmuştur (Piyasa Bekl: 314mn TL). FAVÖK rakamı ise 4Ç18’de geçen yılın aynı dönemine göre %26 düşüşle piyasa beklentisi olan 138mn TL’ye paralel, 132mn TL olarak gerçekleşmiştir. Yılın son çeyreğinde şirketin FAVÖK marjı geçen yılın aynı dönemine göre 4.5 puan daralma göstererek %46.5 olmuştur. Operasyonel olarak sonuçlar büyük ölçüde beklentilere paralel iken 1.7 milyar TL tutarındaki gayrimenkul yeniden değerleme gelirleri (4Ç17: 374mn TL) net karda önemli ölçüde sapmaya sebebiyet vermiştir. Şirketin Net Borcu 4Ç18 itibariyle 3,990mn TL olarak gerçekleşirken, Net Borç/FAVÖK çarpanı ise 4.8x olmuştur (3Ç18: 5.1x).

VAKIF YATIRIM – Torunlar TRGYO Hisse Analiz 4Ç18 – 12.03.2019

Torunlar GYO (TRGYO) 4Ç18 Finansal Sonuçları: Beklentilerin üzerinde net (+) Torunlar GYO 4Ç18 için beklentimizin oldukça üzerinde 2,3 mlr TL net kar açıkladı. Şirket 3Ç’de TL’deki yaşanan değer kaybının etkisi ile artan kur farkı gideri sonucu 974 mn TL net zarar açıklamıştı. Şirket’in bir önceki çeyrekte 1 mlr TL düzeyinde gerçekleşen net finansal giderinin 4Ç’de 2,2 mlr TL gelire dönüşmesi net karı olumlu etkilemiştir. Böylece Şirket’in 2018 yılı net dönem karı yıllık bazda %183 artarak 1,3 mlr TL’ye çıkmıştır. Şirket’in 4Ç’de operasyonel tarafta sonuçlarının hem bizim hem de piyasa beklentilerinin hafif altında kaldığı görülmektedir. Önemli büyüklükte proje teslimatlarının olmaması nedeniyle Şirket’in 4Ç’de net satış gelirleri çeyreksel bazda %16,0 oranında gerilerken, FAVÖK’ü ise 4Ç’de 132 mn TL ile beklentimizin %12 altında kalmıştır. Torunlar GYO’nun 4Ç’de net borç pozisyonunu 4,5 mlr TL’den 4,0 mlr TL’ye gerilemiştir. 2018 yılında Şirket’in net aktif değer ise 2017 yılına göre %19,4 oranında artarak 7,61 mlr TL’ye ulaşmıştır.

Yorum: Şirketin operasyonel karlılığının tahminlerin hafif altında kalmasına karşın, piyasa beklentisinin üzerinde net kar açıklaması nedeniyle 4Ç sonuçlarının hisse performansı üzerine etkisini olumlu olarak değerlendiriyoruz. Son 1 aylık dönemde şirket hisseleri BIST 100 getirisine göre %10,0 daha iyi performans göstermiştir. Şirket bugün saat 10:00’da analist toplantısı gerçekleştirecek.

TACİRLER YATIRIM – Torunlar TRGYO Hisse Analiz 4Ç18 – 12.03.2019

Torunlar GYO, 4Ç18’de 2.330 milyon TL net kar açıkladı. Konsensus 587 milyon TL’ydi. Şirket 2018’de gayrimenkul portföyünün yeniden değerlenmesinden oluşan 1.695 milyon TL bir seferlik net kar elde etti. Dünkü kapanış fiyatlarına göre, Torunlar GYO net aktif değerine göre %75 iskontolu işlem görmekte olup, son bir yıldaki ortalama iskonto oranı %65 olarak gerçekleşti.

 

VAKIF YATIRIM – Torunlar TRGYO Hisse Analiz 3Ç18 – 12.11.2018

Torunlar GYO (TRGYO) 3Ç18 Finansal Sonuçları: Kur farkı gideri nedeniyle net zarar açıkladı (-) Torunlar GYO 3Ç18 için beklentimize paralel 974 mn TL net zarar açıkladı.
3Ç’de TL’deki yaşanan değer kaybının etkisi ve yaklaşık 4,4 mlr TL karşılığı taşıdığı açık döviz pozisyonu nedeniyle Şirket’in 1,1 mlr TL kur farkı gideri kaydetmesi, açıklanan net zararın en önemli kaynağını oluşturmuştur.

Şirket’in operasyonel sonuçları, hem bizim hem de piyasa beklentilerinin altında kalmıştır. Özellikle proje teslimatlarının azalması nedeniyle Şirket’in 3Ç’de net satış gelirleri çeyreksel bazda %48 oranında gerilemiştir. Şirketin operasyonel karlılığının tahminlerin altında seyretmesi ile büyüyen net zarar nedeniyle 3Ç sonuçlarının hisse performansı üzerine etkisini olumsuz olarak değerlendiriyoruz.

Son 1 aylık dönemde şirket hisseleri BIST 100 getirisine göre %4,1 daha iyi performans göstermiştir. Değerlemede kullandığımız risksiz faiz oranı güncellememiz, TL’deki değer kaybı ve Şirket’in net borç pozisyonundaki artışı göz önünde bulundurarak yaptığımız parçaların toplamı değerleme çalışması sonucunda Şirket için hedef fiyatımızı 3,39 TL’den 2,35 TL’ye aşağı yönde revize ediyoruz. Torunlar GYO için kısa vadede “Endeks Üzeri Getiri”, uzun vadede “AL” önerimizi koruyoruz.

ŞEKER YATIRIM – Torunlar TRGYO Hisse Analiz 3Ç18 – 12.11.2018

Torunlar GYO (TRGYO) 3Ç18’de beklentilerden daha kötü net zarar açıkladı. Torunlar GYO 2018 yılının üçüncü çeyreğinde konsolide olmayan 974mn TL net zarar açıkladı (3Ç17: 17mn TL net kar). Piyasadaki ortalama net zarar beklentisi ise 895mn TL seviyesindeydi. Şirket, 3Ç18’de piyasa beklentisinden daha kötü, 125mn TL, FAVÖK rakamı açıkladı (Piyasa Beklentisi: 195mn TL). 3Ç18 sonuçlarının da eklenmesiyle şirketin 9A18’de kümüle net zarar rakamı 1,04mlr TL seviyesine ulaşmış oldu (9A17: 114mn TL net kar)

 

TACİRLER YATIRIM – Torunlar TRGYO Hisse Analiz 2Ç18 – 20.08.2018

Torunlar GYO – 2Ç18 sonuçlarını 218.4 milyon TL zarar ile açıkladı. Açıklanan zarar rakamı, -134.3 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 130.4 milyon TL net kar açıklamıştı. Net satışlar 654 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %406 büyüdü. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 671 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. 5. Levent projesindeki teslimatların ciro artışına olumlu katkısı olduğunu görüyoruz. Şirketin kira gelirleri ise, yıllık bazda, %24 artış kaydetti.

Şirket, 2Ç18’de 237 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %187 büyüme gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 322 milyon TL’nin altında gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 2772 baz puan azalarak %36.2 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %12 artarak 3,513 milyon TL olarak gerçekleşti. Türk lirasındaki değer kaybı şirketin net borcunun artışındaki en önemli nedendir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 6.3 F/K çarpanından ve 6.3 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir. Ayrıca, şirketin net aktif iskontosu %71 olup, son bir yıl içerisinde ortalama %52 net aktif iskontosu ile işlem görmüştür.

ŞEKER YATIRIM – Torunlar TRGYO Hisse Analiz 2Ç18 – 20.08.2018

Torunlar GYO (TRGYO) 2Ç18’de beklentilerin gerisinde net zarar açıkladı. Torunlar GYO 2018 yılının ikinci çeyreğinde 218,4mn TL net zarar açıkladı (2Ç17: 130,4mn TL net kar). Piyasadaki ortalama net zarar beklentisi ise 134mn TL seviyesindeydi. Şirket, 2Ç18’de piyasa beklentisinden daha kötü, 240mn TL, FAVÖK rakamı açıkladı (Piyasa Beklentisi: 322mn TL). 2Ç18 sonuçlarının da eklenmesiyle şirketin 1Y18’de kümüle net zarar rakamı 68,1mn TL seviyesine ulaşmış oldu (1Y17: 97mn TL net kar).

VAKIF YATIRIM – Torunlar TRGYO Hisse Analiz 2Ç18 – 20.08.2018

Torunlar GYO (TRGYO) 2Ç18 Finansal Sonuçları: Beklentilerin altında sonuçlar (-)  Torunlar GYO 2Ç18 için bizim tahminimizin %68 üzerinde, Research Turkey konsensüs tahminlerinin ise %63 üzerinde 218 mn TL net zarar açıkladı. Şirket 1Ç’de ise 150 mn TL net kar açıklamıştı. Temel olarak çeyreksel bazda %150 oranında artan net finansal giderler net karı olumsuz etkilemiştir. Böylece Şirket’in 2018 yılının ilk yarısında net dönem zararı yıllık 68 mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketin 2Ç’de satış gelirleri, 680 mn TL’lik beklentimizin hafif altında 654 mn TL seviyesinde gerçekleşirken, bir önceki çeyreğe göre %3,0 düşüş, yıllık bazda yaklaşık 4 kat artış göstermiştir.

Şirket’in 2Ç’de 5.levent projesi ve Torun Center projesinin kısmi olarak gelir tablosuna yansımıştır. Şirket’in 2Ç’de kira gelirleri ise yıllık bazda %23,7 artarak 122,8 mn TL’ye çıkmıştır. Böylece Şirket’in ilk yarıda toplam satış gelirleri yıllık bazda yaklaşık 4 kat artarak 1,3 mlr TL’ye ulaşmıştır. Torunlar GYO’nun FAVÖK’ü 2Ç’de çeyreksel bazda %28 gerileyerek 250 mn TL ile beklentimizin %28 altında gerçekleşti. Bu rakam piyasa beklentisinin %26 altında kalmıştır. Şirket’in 1Ç’de 3,1 mlr TL seviyesinde olan net borcu 2Ç itibariyle 3,5 mlr TL düzeyine çıkmıştır.

Yorum: Şirketin 2Ç18 finansal sonuçları hem bizim hem de piyasa beklentilerinin altında gerçekleşmiştir. Bundan dolayı 2Ç sonuçlarının hisse performansı üzerine etkisini hafif olumsuz olarak değerlendiriyoruz. Son 1 aylık dönemde şirket hisseleri BIST 100 getirisine göre %18,8, GMYO endeksine göre %18,1 daha kötü performans göstermiştir. Torunlar GYO için 3,39 TL hedef fiyat ve kısa vadede “Endeks Üzeri Getiri”, uzun vadede “AL” önerimizi koruyoruz.

HALK YATIRIM – Torunlar TRGYO Hisse Analiz 2Ç18 – 20.08.2018

Torunlar GYO (TRGYO, Negatif): Torunlar GYO, ikinci çeyrekte hem beklentimiz olan 138 mn TL hem de ortalama piyasa beklentisi olan 134,3 mn TL’lik net zararın üzerinde 218,5 mn TL net zarar açıkladı. Şirket geçen yıl ikinci çeyrekte 130,4 mn TL net kar kaydetmişti. Beklentilerin üzerinde gelen net zararda, esas faaliyet dışı giderlerin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi etkili oldu. 2Ç17’de 35,2 mn TL seviyesinde gerçekleşen net finansman gelirinin 2Ç18’de 481,7 mn TL’lik net finansman giderine dönüşmesi şirketin zarar açıklamasına neden oldu. Şirketin 30 Haziran 2018 itibariyle 514 mn dolar ve 181,7 mn euro borcu bulunuyor. Beklentilerin üzerinde gelen net zarar nedeniyle ikinci çeyrek finansallarının hisse performansına etkisini ‘negatif’ olarak değerlendiriyoruz.

 

VAKIF YATIRIM – Torunlar TRGYO Hisse Analiz 1Ç18 – 10.05.2018

(=) Torunlar GYO (TRGYO): Torunlar GYO, 1Ç18 için piyasa beklentisinin %2 altında 150 mn TL net kar açıkladı. Bu rakam bir önceki çeyreğe göre %56 düşüşe işaret etmektedir. Şirket 2017 yılının ilk çeyreğinde ise 33 mn TL net zarar açıklamıştı. Şirketin satış gelirleri 1Ç18’de konut ve ofis satış gelirlerindeki artışın etkisi (533,7 mn TL) ile yıllık bazda yaklaşık 4 kat, bir önceki çeyreğe göre %93 oranında artarak 674 mn TL seviyesinde gerçekleşmiş olup, piyasa beklentisinin %5 altında oluşmuştur. Şirket’in FAVÖK’ü ise 1Ç’de yıllık bazda %374 artarak 332 mn TL ile piyasa beklentisinin %4 üzerinde gerçekleşmiştir.

Yorum: Torunlar GYO hisseleri son 1 ayda BIST 100’e göre %2,1 daha kötü performans gösterdiğini görülmektedir. Finansal verilerin piyasa beklentisine paralel gerçekleşmesi nedeniyle hissede nötr bir performans görülebileceğini düşünüyoruz.

AK YATIRIM – Torunlar TRGYO Hisse Analiz 1Ç18 – 10.05.2018

Torunlar GYO 1Ç18’de 150 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar bizim beklentimiz olan 158 milyon TL ve piyasa ortalama beklentisi olan 153 milyon TL net kar tahminlerine paralel gerçekleşti. Ciro yıllık bazda %397 artarak 674 milyon TL oldu (bizim beklentimiz 712 milyon TL; piyasa ortalama beklentisi 709 milyon TL). Yıllık bazda cironun artmasının sebebi 5. Levent konut projesinde yapılan yüksek teslimattan kaynaklanmaktadır. 1Ç18’de Torunlar’ın kira gelirleri yıllık %23 artarak 115 milyon TL’ye yükseldi. FAVÖK 1Ç18’de beklentilere paralel 332 milyon TL oldu (bizim beklentimiz 328 milyon TL; piyasa ortalama beklentisi 320 milyon TL). Net kar döviz bazlı borcundan (522 milyon dolar ve 176 milyon Avro) dolayı yüksek kur farkı ve faiz giderleri sebebiyle olumsuz etkilendi. Beklentilere paralel gelen net kar sonucu, 1Ç18 sonuçlarının hisse üzerinde bugün nötr etki yaratmasını bekliyoruz. Halihazırda şirket hisseleri için 4,00 TL 12 aylık hedef fiyat ile “Endeksin Üzerinde” getiri beklentimiz bulunmaktadır.

OYAK YATIRIM – Torunlar TRGYO Hisse Analiz 1Ç18 – 10.05.2018

Torunlar GYO yılın 1. çeyreğinde 150mn TL net kar açıkladı. Açıklanan kar bizim 160mn TL beklentimizin hafif altında, fakat piyasa beklentisi olan 153mn TL ile paralel. 674mn TL olarak gerçekleşen gelirler piyasanın 709mn TL beklentisinin altında kalsa da, FAVÖK rakamı beklentilerden güçlü geldi (345 mn TL, piyasa beklentisi 320mn TL). Güçlü gelen operasyonel karlılık rakamına karşın beklentinin üzerinde gelen finansal giderler net karın beklentinin üzerinde gelmesine engel olmuş. Torunlar GYO’nun hisse başına 6.53TL net aktif değeri bulunmaktadır ve hisse net aktif değerine göre %62 iskontolu işlem görmektedir. 1. çeyrek sonuçlarının hisse üzerinde etkisinin olmasını beklemiyoruz. Hisse için Endeksin Üzerinde Getiri ve 4,2TL hedef fiyatımızı koruyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Torunlar TRGYO Hisse Analiz 1Ç18 – 10.05.2018

Torunlar GYO – 1Ç18 sonuçlarını 150.4 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 152.7 milyon TL olan piyasa beklentisi ile uyumludur. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 33.4 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 674 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %397 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 709 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 1Ç18’de 332 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %274 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 320 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1633 baz puan azalarak %49.3 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %4 artarak 3,124 milyon TL olarak gerçekleşti. Dünkü kapanış fiyatlarıyla Torunlar GYO net aktif değerine göre %62 iskontolu işlem görmektedir.

Torunlar GYO Artık Konsolide Mali Tablo Düzenleyecek – 29.03.2018

Torunlar GYO KAP’a mali tablo düzenlenmesi hakkında bir açıklama yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Şirketimiz daha önce konsolide olmayan mali tablo düzenlemekte iken, 13.03.2018 tarihi itibariyle TRN Otel İşletmeciliği ve Yatırımları A.Ş.’nin hisselerinin %100’ünün alınması sonrasında konsolide olmayan kapsamından çıkmış olup Şirketimiz konsolide mali tablo düzenleme yükümlülüğüne girmektedir. Dolayısıyla, bundan sonra konsolide mali tablolar düzenlenecek ve KAP’ta duyurulacaktır.”

ZİRAAT YATIRIM – Torunlar TRGYO Hisse Analiz – 20.03.2018

Hedef Fiyat: 3,65 TL   Öneri: EKLE

Torunlar GYO’nun 4Ç2017 ana ortaklık net dönem karı 340,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın son çeyreğinde ise ana ortaklık net dönem karı 856,7mn TL idi. Şirket’in 2017 yılının son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre karının düşük seviyede gerçekleşmesi, önemli ölçüde yatırım amaçlı gayrimenkul değerleme farkından kaynaklanmıştır.

Şirket’in kira gelirleri 4Ç2017’de 110,3mn TL gerçekleşerek bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %24 oranında artış göstermiştir. Konut satışları ise yine bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 172mn TL artış göstererek 217,2mn TL’ye yükselmiştir. Brüt kar da 4Ç2017’de 193mn TL gerçekleşmiş ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %110 oranında artış gösterirken, FAVÖK 178,3mn olmuş ve yine bir önceki çeyreğin aynı dönemine göre %153,7 oranında artış kaydetmiştir. Şirket’in brüt kar ve FAVÖK marjı sırasıyla %55,2 ve %51 oranında gerçekleşmiştir. Öte yandan, Şirket’in 158,9mn EUR, 527,7mn USD net yabancı para açık pozisyonu bulunması ve kurlardaki yükseliş, bu çeyrekte 176,4mn TL net kur farkı gideri kaydedilmesine neden olmuştur. Yeniden değerlemeden 4Ç2016’da 1.192mn TL gelir kaydedilirken, 4Ç2017’de ise 374mn TL gelir kaydedilmiş ve buna bağlı olarak da dönem net karı görece düşük gerçekleşmiştir.

Son çeyrek net dönem karı ile birlikte Şirket’in 2017 yılı ana ortaklık karı 455,1mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın ana ortaklık net dönem karı 1.172,4mn TL idi. Torunlar GYO hisse senetleri 19.03.2018 tarihi itibariyle 0,47x PD/DD ile işlem görmektedir. Gayrimenkul sektörünün ortalama PD/DD’si 0,64x seviyesindedir. Torunlar GYO’nun son bir yıllık ortalama PD/DD ise 0,48x seviyesindedir.

Torunlar GYO’nun tahmini değerini, 2017 yılı gerçekleşmelerin ardından beklentilerimizdeki değişiklikler ve piyasa çarpanlarındaki güncellemelere bağlı olarak 2.724mn TL’den 3.650 mn TL’ye yükseltiyoruz. Torunlar GYO hisseleri güncellediğimiz hedef hisse fiyatına göre %18,4 oranında iskontolu işlem görmektedir. Bu nedenle daha önceki “TUT” önerimizi “EKLE” olarak değiştiriyor ve hedef hisse fiyatını da 3,65TL olarak güncelliyoruz.

 

Torunlar GYO Şirket hissesi alım işlemi hakkında açıklama yaptı – 16.03.2018

Yönetim Kurulumuzun 12.03.2018 Tarih ve 2018/07 sayılı toplantısında PwC Yönetim Danışmanlığı A.Ş. tarafından 109.1 Bin TL değer tespiti yapılan; nominal beher değeri 0,22 TL olan, 500.000 nominal adet olan TRN Otel İşletmeciliği ve Yatırımları A.Ş.’nin hisselerinin %100’ünü 109.130,26 TL bedel karşılığı alınmasına karar verilmiştir.

 

DENİZ YATIRIM – Torunlar TRGYO Hisse Analiz 4Ç17 – 01.03.2018

Torunlar GYO’da güçlü FAVÖK hisse performansına olumlu etki edebilir. Torunlar GYO 4Ç17 finansallarında 341 milyon TL net kar açıkladı. Piyasa beklentisi 376 milyon TL seviyesindeydi. Şirketin net kar rakamı içerisinde 374 milyon TL’lik yeniden değerleme değer artışı farkını da içermektedir. Bu şekilde bakıldığında 4Ç17’de net kar geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre belirgin bir şekilde toparlarken bir önceki döneme göre ise yatay kalmıştır. Şirketin FAVÖK rakamındaki toparlanma dikkate değer. 118 milyon TL’lik piyasa beklentisinin oldukça üzerinde şirket 178 milyon TL FAVÖK açıkladı. Bu da emlak piyasasındaki durgunluğa rağmen kira gelirleri şirketin operasyonel performansına katkı sağlamaktadır. Açıklanan sonuçların net aktif değerine göre %53 iskonto ile işlem göre Torunlar GYO hissesi için kısmen olumlu olabileceğini düşünüyoruz. Şirket bugün öğleden önce bir analist toplantısı düzenleyecektir.

TACİRLER YATIRIM – Torunlar TRGYO Hisse Analiz 4Ç17 – 01.03.2018

Torunlar GYO – 4Ç17 sonuçlarını 341 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 376 milyon TL olan piyasa beklentisinin altındadır. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %60 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %1862 arttı. Net satışlar 350 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %131 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 272 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. Şirket, 4Ç17’de 178 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %148 artış gösterdi.

Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 118 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 341 baz puan artarak %51 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %7 artarak 3,004 milyon TL olarak gerçekleşti. 2017 yıl sonu itibariyle Torunlar GYO’nun pay başına net aktif değeri 6,38 TL olup, dünkü kapanış fiyatı olan 3.02 TL’ye göre %50 iskontolu işlem görmektedir. Şirket son bir yılda ortalama %52 net aktif iskontosu ile işlem görmüştür.

OYAK YATIRIM – Torunlar TRGYO Hisse Analiz 4Ç17 – 01.03.2018

TRGYO: Torunlar GYO yılın 4. çeyreğinde 341mn TL net kar açıkladı. Açıklanan kar piyasa beklentisi olan 376mn TL’nin hafif altında kaldı. Ancak, gayrimenkul değerleme karının beklentilerden düşük, konut satış gelirlerinin de yüksek gelmesi itibariyle satış gelirleri ve faaliyet karı piyasa beklentilerini aştı. Şirketin 4. çeyrek gelirleri %106 artışla 350mn TL oldu. Satışlardaki güçlü büyümeyi 5. Levent Projesi’nde teslimlerin başlaması ve %24 artış gösteren kira gelirleri destekledi.

Torunlar GYO’nun portföyündeki alışveriş merkezlerindeki perakende cirolarının geçen yılın aynı dönemine göre %29 artması ve kiralarda uygulanan sabit Dolar kurunun yukarı revize edilmesi kira gelirlerinde %24’lük artış sağladı. Şirket aynı zamanda 4. çeyrek içerisinde Torun Center’dan 29mn TL’lik stok sattı. TL’nin hem Dolar hem de Euro’ya göre zayıflaması 176mn TL kur farkı giderine yol açtı. Torunlar GYO’nun hisse başına 6.38TL net aktif değeri bulunmaktadır ve hisse net aktif değerine göre %53 iskontolu işlem görmektedir. 4. çeyrek sonuçlarının hisse üzerinde etkisinin olmasını beklemiyoruz. Hisse için Endeksin Üzerinde Getiri ve 4,2TL hedef fiyatımızı koruyoruz.

HALK YATIRIM – Torunlar TRGYO Hisse Analiz 4Ç17 – 01.03.2018

Torunlar GYO (TRGYO, Pozitif): Torunlar GYO, son çeyrekte ortalama piyasa beklentisi olan 376 mn TL ve bizim beklentimiz olan 394 mn TL’nin altında 341 mn TL seviyesinde net kar açıkladı. Torunlar GYO’nun 4Ç16’da 406,2 mn TL seviyesinde gerçekleşen net finansman giderinin 4Ç17’de 219,6 mn TL seviyesine gerilemesi net karı desteklese de, beklenenden daha düşük gayrimenkul yeniden değerleme geliri kaydedilmesi net karın beklentilerin altında kalmasında etkili oldu. Net satış gelirleri, piyasa ortalama beklentisi olan 272 mn TL ve bizim beklentimiz olan 296 mn TL’nin üzerinde yıllık bazda %131,5 artışla 350 mn TL seviyesinde gerçekleşirken; ortak alan gelirleri dahil toplam kira gelirleri beklentimiz olan 133 mn TL ile uyumlu yıllık bazda %25,3 artışla 132,6 mn TL seviyesinde gerçekleşti.

Konut ve ofis satışları tarafında 5. Levent, Torun Center ve Korupark 3.etap ve Nishistanbul projelerindeki teslimatların katkısıyla 163 mn TL seviyesinde bulunan beklentimizin üzerinde 217,9 mn TL’lik gelir kaydedildiğini görüyoruz. FAVÖK, son çeyrekte piyasa ortalama beklentisi olan 118 mn TL ve bizim beklentimiz olan 126 mn TL’nin üzerinde yıllık bazda %148 artışla 178,3 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Hem güçlü son çeyrek sonuçları hem de hissenin son üç aylık dönemde BIST100 endeksine göre %23,8 negatif ayrışmasını göz önünde bulundurduğumuzda, sonuçların hisse performansına yansımasını pozitif olarak değerlendiriyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Torunlar TRGYO Hisse Analiz 4Ç17 – 01.03.2018

Torunlar GYO (TRGYO, Nötr): Torunlar GYO’nun 4Ç2017 net dönem karı 340,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Beklenti 365mn TL kar elde edeceği yönündeydi. Bir önceki yılın son çeyreğinde ise net dönem karı 856,7mn TL idi. Şirket’in kira gelirleri 4Ç2017’de 110,3mn TL gerçekleşerek bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %24 oranında artış göstermiştir. Konut satışları ise yine bir öneki yılın aynı çeyreğine göre 172mn TL artış göstererek 217,2mn TL’ye yükselmiştir. Brüt kar da 4Ç2017’de 193mn TL gerçekleşmiş ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %110 oranında artış göstermiştir. Şirket’in 2017 yılının son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre karının düşük gelmesinde ise önemli ölçüde yatırım amaçlı gayrimenkul değerleme farkından kaynaklanmıştır. Son olarak, Şirket’in 2017 yılı karı 455,1mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın net dönem karı 1.172,4mn TL idi.

 

Torunlar GYO Arsa Alımı Hakkında Ek Açıklama Yaptı – 12.02.2018

İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, İkitelli-2 mahallesi 858 ada 3 no’lu parsel sayılarında kayıtlı 12.131,79 m2 yüzölçümlü taşınmazın tamamı 10/01/2018 tarihinde 75.100.000 TL + KDV bedelle Başakşehir Belediyesinden satın alınmıştır. Değerleme firması tarafından söz konusu taşınmaz için 31.01.2018 tarih ve 2018/20 sayılı gayrimenkul değerleme raporunda 67.985.000 TL+ KDV değer takdir edilmiştir.

10.01.2018 tarihinde 75.100.000 TL+ KDV bedelle satın aldığımız taşınmaz, portföyümüzde yer alan Mall of İstanbul AVM, Mall of İstanbul ofis kule ve halihazırda inşaatı devam eden Mall Of İstanbul 2.Etap (Hotel, rezidans ve kongre merkezi) projesiyle bitişik konumda yer almaktadır. Uzun vadede yeni alınan taşınmazın Mall Of İstanbul projesiyle geliştirdiğimiz konsepte değer katacağını düşündüğümüz için bahse konu taşınmaz değerleme firması tarafından belirlenen makul değerin üzerinde bir bedelle satın alınmıştır. Bu durum, yapılacak ilk genel kurul toplantısında ortaklara açıklanacak ve gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

Torunlar GYO Arsa Alımları Hakkında Açıklama Yaptı – 05.02.2018

İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, İkitelli-2 mahallesininde 858 ada 3 no’lu parsel (Mall Of İstanbul AVM’ye bitişik) sayılarında kayıtlı 12.131,79 m2 yüzölçümlü taşınmazın tamamı 10/01/2018 tarihinde 75.100.000 TL + KDV bedelle Başakşehir Belediyesinden satın alınmıştır.

 

GARANTİ YATIRIM – Torunlar TRGYO Hisse Yorum – 11.01.2018

Torunlar GYO (TRGYO, EP, Fiyat:3.24TL, Piyasa Değeri TL3,240mn) 2017-sonu itibariyle yeni değerleme raporlarını yayınladı. Portföydeki gayrimenkullerin toplam değeri 2016 sonundaki 9.3mlr TL seviyesinden %4 artarak 9.6mlr TL seviyesine yükselmiştir. Artışta en önemli katkı Mall of İstanbul AVM’den (%13 artış) gelirken Zafer Plaza ve Torium AVM’nin ekspertiz değerleri yıllık %11 düşmüştür. (Nötr)

 

Torunlar GYO’nun Bedelsiz Sermaye Arttırımı Tescillendi – 27.12.2017
Bedelsiz sermaye arttırımına ilişkin SPK onayı ve bedelsiz pay alma kullanım tarihi  – 26.12.2017

Şirketimizin 500.004.283,00 TL olan çıkarılmış sermayesinin 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde ve tamamı Olağanüstü Yedeklerden karşılanmak üzere 499.995.717,00 TL. artırılarak 1.000.000.000 TL’ye yükseltilmesi nedeniyle ihraç ettiği paylar Sermaye Piyasası Kurulu’nun 22.12.2017 tarih ve 46/1562 sayılı toplantısında olumlu karşılanmış, 25.12.2017 tarih ve 12233903-340.05.05-E.14357 sayılı yazı ile tarafımıza bildirilmiştir.

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETRGY00026
100.235.491,071
100.233.773,85
99,99828
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETRGY00026
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRETRGY00034
100.235.491,071
100.233.773,85
99,99828
B Grubu
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRETRGY00034
C Grubu, TRGYO, TRETRGY00018
299.533.300,858
299.528.169,3
99,99828
C Grubu
C Grubu, TRGYO, TRETRGY00018
 
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
500.004.283
499.995.717,000
99,99828
Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi
27.12.2017
İç Kaynakların Detayı :
Yedek Akçeler (TL)
499.995.717

 

 

OYAK YATIRIM – Torunlar TRGYO Hisse Teknik Öneri – 12.12.2017

TRGYO
Kapanış 6.76
20G HO 6.58
Direnç
7.00 7.30
Destek
6.60

Olağanüstü yedeklerin sermayeye eklenmesi suretiyle şirket sermayesinin arttırılması – 06.11.2017

Şirket’in 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 500.004.283,00 TL olan çıkarılmış sermayesinin 499.995.717,00 TL (% 999983) arttırılarak mevcut ortaklara bedelsiz hisse senedi verilmek üzere sermayeye eklenerek 1.000.000.000,00 TL’ye çıkarılması hususundaki “izin” talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu’na müracaat edilmesine,

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETRGY00026
100.235.491,071
100.233.773,85
99,99828
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETRGY00026
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRETRGY00034
100.235.491,071
100.233.773,85
99,99828
B Grubu
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRETRGY00034
C Grubu, TRGYO, TRETRGY00018
299.533.300,858
299.528.169,3
99,99828
C Grubu
C Grubu, TRGYO, TRETRGY00018
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
500.004.283
499.995.717,000
99,99828
İç Kaynakların Detayı :
Yedek Akçeler (TL)
499.995.717

BMD Araştırma – Torunlar GYO TRGYO Hisse Analiz 3Ç17 – 31.10.2017

Hedef Fiyat 8,36

Şirketin 3. çeyrekte satış geliri 165,6 Milyon TL (BMD beklentisi 127 Milyon TL) olurken 9 aylık satış geliri 430 Milyon TL oldu. 3. çeyrekte satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %22,7 gerilerken, 9 aylık satış gelirlerinde gerileme %16,4 oldu. Bu çeyrekte satış gelirlerinin 130,8 Milyon TL’si ortak alan gelirleri dahil kira gelirlerinden oluşurken (BMD beklentisi 120,3 Milyon TL) konut satış gelirleri 34,7 Milyon TL (BMD beklentisi 7 Milyon TL) olmuştur. Şirketin 9 ay sonunda ortak alan gelirleri dahil kira gelirleri bir önceki yıla göre %14 artarak 360 Milyon TL olmuştur.

Şirket 3. çeyrekte Torun Center projesinde 28,7 Milyon TL’lik satış gerçekleştirmiştir. Projenin 2017 yılındaki satış geliri 59,5 Milyon TL olmuştur. Kira gelirlerinde ise Mall of İstanbul AVM ve Korupark AVM’de gerçekleşen kira artışları ile Mall of Antalya AVM’den kira geliri elde edilmeye başlanması ciro büyümesini yukarı çekmiştir.

Şirketin 3. çeyrekte brüt karı 117,7 Milyon TL olurken 9 aylık brüt karı 315,7 Milyon TL’ye yükselmiştir. Şirketin 3. çeyrekte net kur farkı gideri 73,6 Milyon TL olurken, net finansman gideri 101 Milyon TL olmuştur. Böylece 9 aylık net finansman gideri 199,8 Milyon TL olmuştur. Şirket 3. çeyrek dönemde 17,4 Milyon TL net dönem karı elde ederken 9 aylık net dönem karı 114,3 Milyon TL olmuştur.

TRGYO 3. çeyrekte beklentilerimizi aşan bir ciro büyümesi yaşasa da hedef fiyatımızı güncellemek için yılsonu verilerini takip etmeyi uygun buluyoruz. TRGYO için pay başına hedef fiyatımız 8,36 TL olup %30’luk getiri potansiyeli bulunmaktadır.

GARANTİ YATIRIM – Torunlar GYO TRGYO Hisse Analiz 3Ç17 – 31.10.2017

Torunlar GYO (TRGYO, EP, Fiyat:6.48TL, Piyasa Değeri TL3,240mn Hedef Fiyat: 7.50TL): Torunlar GYO, 3Ç17 sonuçlarında bizim 15mn TL ve piyasa beklentisi olan 16mn TL net kar ile uyumlu 17mn TL net kar açıkladı. Açıklanan net satış ve FVAÖK rakamları da beklentilerle uyumlu gerçekleşmiştir. Yıllık bazda 3Ç17’de kaydedilen 9mn TL net diğer gelirin etkisi ile yıllık bazda net kar %159 artmıştır. Finansalların hisse etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz.

Kira gelirlerindeki artış öne çıkıyor.  3Ç17’de Torunlar GYO’nun net satışları yıllık bazda %23 düştü. Şirket 3Ç17’de büyük bölümü Torun Center teslimlerinden olmak üzere toplam 35mn TL satış geliri kaydetti. Torun Center projesinde teslim edilen ünitelerin brüt kar marjı %66 seviyesinde gerçekleşti. 3Ç17’de kira geliri büyümesi Zafer Plaza hariç tüm kira geliri yaratan varlıklardaki kira artışları ve Mall of Antalya’nın açılmasının etkisi ile yıllık bazda %23 ve çeyreksel bazda %9 artmıştır. Öte yandan Şirket 3Ç17’de ortak alan gelir/giderlerinde 14mn TL brüt zarar kaydetmiştir. Torunlar GYO, 3Ç17’de 74mn TL kur farkı giderine bağlı olarak 101mn TL net finansman gideri kaydetmiştir. 3Ç17 sonu itibariyle Şirket’in 181mn € ve 540mn ABD$ açık döviz pozisyonu bulunmaktadır.

İskonto son dönemde azaldı . TRGYO, 12.08TL olan hissebaşı  NAD’ine göre son 1 yıl iskontosu olan %58’in altında %46 iskontolu işlem görüyor.

DENİZ YATIRIM – Torunlar GYO TRGYO Hisse Analiz 3Ç17 – 31.10.2017

Torunlar GYO’nun sonuçları beklentiler dahilinde, hisse üzerine bir etki beklemiyoruz Torunlar GYO 3Ç17 finansallarında piyasa beklentileri dahilinde 17 mln TL net kar ve 104 mln TL favök açıkladı. Şirketin gelirlerinin %84’lük bölümünü kira gelirleri oluştururken geri kalan kısmın önemli bir kısmı ise Torun Center projesindeki satış gelirlerinden oluşmaktadır. Şirketin net borcu 2.8 milyar TL olarak gerçekleşirken bir önceki döneme kıyasla 82 mln TL gibi sınırlı bir artış göstermiştir. Açıklanan finansalların hisse fiyatı üzerine belirgin bir etkisi olmayacağını düşünüyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Torunlar GYO TRGYO Hisse Analiz 3Ç17 – 31.10.2017

Torunlar G.M.Y.O. – 3Ç17 sonuçlarını 17 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 16 milyon TL olan piyasa beklentisinin hafif üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %159 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %87 azaldı. Net satışlar 166 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %23 geriledi. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 158 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 3Ç17’de 104 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %1 gerileme gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 105 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1365 baz puan artarak %62.8 oldu.

HALK YATIRIM – Torunlar GYO TRGYO Hisse Analiz 3Ç17 – 31.10.2017

Torunlar GYO (TRGYO, Nötr): Torunlar GYO, üçüncü çeyrekte bizim beklentimiz olan 17,2 mn TL ile benzer, ortalama piyasa beklentisinin %5,7 üzerinde yıllık bazda %158,7 artışla 17,4 mn TL net kar açıkladı. Geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde 105,7 mn TL seviyesinde kaydedilen net finansman giderinin bu çeyrekte 100,9 mn TL seviyesine gerilemesi net karı destekledi

ZİRAAT YATIRIM – Torunlar GYO TRGYO Hisse Analiz 3Ç17 – 31.10.2017

Torunlar GYO (TRGYO, Nötr): Torunlar GYO, 3Ç2017’de 17,4mn TL kar açıklarken, net dönem karı bizim (18mn TL) ve piyasanın (16mn TL) beklentileri ile uyumlu gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı çeyreğinde 6,7mn TL kar elde edilmişti. Diğer yandan, brüt kar 3Ç2017’de bir önceki çeyreğe göre %2 oranında artarak 117,7mn TL’ye yükselmiştir. Brüt kar marjı %71 ile bir önceki yılına aynı çeyreğindeki %54 oranının üzerinde gerçekleşmiştir. Net kar marjı da %10 ile bir önceki çeyrekteki %3’ün üzerinde gerçekleşmiştir. Şirket’in 181mn EUR, 540mn USD net yabancı para açık pozisyonu bulunurken, bu çeyrekte 117,5mn TL finansman gideri kaydedilmiştir. Son olarak, yılın dokuz ayında 114,3mn TL kar açıklayan Şirket’in geçen yılın aynı dönemindeki karı 315,7mn TL idi.

 

BMD Araştırma – Torunlar GYO TRGYO Hisse Analiz – 13.10.2017

Halihazırda model portföy listemizde bulunan TRGYO güçlü kira gelirleri ve önümüzdeki 2 yıl içerisinde teslim edeceği yada başlayacağı projelerle öne çıkıyor. 2017/06 itibariyle 9,2 Milyar TL (Şirket aktiflerinde yaklaşık 1 Milyar TL’lik değerle yer tutan 5. Levent projesi gayrimenkul portföyünde arsa değeri ile görülmektedir.) gayrimenkul portföy değerine sahip olan şirketin iştirak hisseleri hariç kira geliri elde ettiği gayrimenkullerin portföy değeri 6,7 Milyar TL’dir (Toplam portföyün %73’ü).

2016 yılının ilk yarısında 210 Milyon TL kira geliri (Ortak alan gelirleri dahil) olmak üzere 300 Milyon TL satış geliri elde eden Şirket 2017 yılının ilk yarısında 230 Milyon TL’si kira geliri olmak üzere 264 Milyon TL satış geliri elde etmiştir (%87,1). Şirketin kira gelirlerinde %9,1’lik büyüme sağlanmıştır.

Şirketin yılın ilk 6 ayında elde ettiği brüt kar 198 Milyon TL olurken brüt kar marjı %74,8 olarak gerçekleşmiştir (2016: 184,4 Milyon TL brüt kar ve %61,4 brüt kar marjı). Şirketin aynı dönemde ürettiği FAVÖK rakamı 182,4 Milyon TL (Diğer gelir/gider hariç, Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan kar/zarar dahil) olurken 2016 yılının aynı dönemine göre %3 artış göstermiştir.

Şirketin 6 ay sonunda elde ettiği net dönem karı 97 Milyon TL olmuştur. Geçen yılın aynı dönemine göre yaşanan düşüşün sebebi diğer gelir kalemindeki düşüş ve finansman giderlerindeki artış olarak görülmektedir.

TRGYO için 5,95 TL olan hedef fiyatımızı pay başına 8,36 TL olarak güncelliyoruz. Yeni hedef fiyatımız cari fiyata göre %31’lik bir potansiyel barındırmaktadır.

Mall of İstanbul AVM’deki kira artışı ve Mall of Antalya’nın devreye girmesinin etkisiyle 2017 ve 2018 yılında şirketin kira gelirlerinde ortalama %10 büyüme bekliyoruz. Bu iki yılda şirket finansallarına asıl etkiyi ise 5. Levent projesinde teslimlere başlanmasının yapacağını düşünüyoruz. Bunun dışında Paşabahçe projesi başta olmak üzere gayrimenkullerde oluşacak değer artışlarının da bilançoyu olumlu etkilemesini bekliyoruz. Şirketin yüksek borçluluğu ve yüksek döviz yükümlülüğü ise şirket açısından risk teşkil etmeye devam ediyor.

Şirket bu yılın son çeyreğinde 5.Levent projesine ait gayrimenkullerin teslimine başlamayı ve ilk iki etaba ait projenin teslimini 2018 yılı içerisinde tamamlamayı planlamaktadır. Projenin birinci ve ikinci etabında bulunan 2.061 adet dairenin 2017 yılı Haziran ayı sonuna kadar 1.439 adedi için ön satış sözleşmesi imzalanmış ve 1.254 milyon TL ön satış geliri elde edilmiştir. Projeye ait 3. Etap için başlangıç tarihi 2018’in son çeyreği olarak öngörülüyor.

Şirketin önemli projelerinden biri olan Torun Center Projesi 42’şer katlı iki rezidans ve 36 katlı bir ofis bloğu olmak üzere 3 bloktan oluşmaktadır. Bu projede satışların yavaş gittiğini söylemek yanlış olmaz. 30 Haziran 2017 itibarıyla, 44 adet ofis, 31 adet yatay ofis ve 75 adet konut teslim edilmiş ve karşılığında 506 milyon TL’lik satış hasılatı elde edilmiştir. Şirket Körfez ülkelerinden yatırımcı gruplarıyla bir otel projesi için bloklardan birinin blok satışı üzerinde görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtmektedir. Bunun dışında daha önce satışı düşünülen ofis katlarının da kiralanarak şirket bünyesinde tutulmasına karar verilmiştir. Şirket ayrıca henüz tam doluk olmasa dahi 15.000 m² büyüklüğündeki ticari alanlardan kira geliri elde etmeye başlamıştır.

Şirketin Paşabahçe projesini gerçekleştireceği arazi için inşaat iznini almış bulunuyor. Proje yalı, yalı daireleri ve otelden oluşacak şekilde tasarlanırken 2019 yılında teslimi öngörülüyor. Şirket yalı ve yalı daireleri satarken otel projesinden kira geliri elde etmeyi planlıyor.

Antalya’da faaliyette olan Deepo Outlet AVM’nin büyüme projesi ile birlikte daha brüt kiralanabilir alanı 42.000 m² olan Mall of Antalya AVM projesi hayata geçirilmiştir. Bu projenin yapım aşamasında Deepo Outlet alanı da 18.000 m²’den 22.000 m²’ye çıkmıştır. Şirket Deepo Outlet’e ek olarak 2017’nin ikinci yarısında faaliyete geçen Mall of Antalya’dan da 2018 yılında tam randımanla kira geliri elde etmeye başlayacaktır (Mevcut doluluk oranı %80).

Şirket daha önce otel, kongre merkezi ve ofis olarak tasarladığı Mall of İstanbul 2. Faz projesinde değişikliğe giderek ofis yerine konut üretmeyi uygun bulmuştur. Konut projesinin 18.000 m² brüt satılabilir alana sahip 120 daireden oluşması planlanırken, otel projesinin yaklaşık 140odaya sahip olması planlanıyor. Şirket bu proje ile ilgili 2017 yılının son aylarında lansman yapmayı planlamaktadır.

Şirketin yılın ilk 6 ayında elde ettiği satış geliri 264 Milyon TL olurken bu gelirin 230 Milyon TL’si kira gelirlerinden elde edilmiştir. Kira Gelirlerinin %37,6’sı Mall of İstanbul AVM’den, %22,5’i Bursa Korupark AVM’den, %16’sı ise Torun Tower projesinden elde edilmiştir. Şirket toplam kira gelirlerinde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %9,1 büyüme kaydederken toplam satış gelirleri konut satış gelirlerindeki düşüş sebebiyle %11,9 gerilemiştir.

 

DENİZ YATIRIM – TRGYO Hisse Haber Yorum – 08.09.2017

Torunlar GYO’nun Paşabahçe arsası için yapı ruhsatını almasının olumlu etkisi güçlü TL ile uzun döneme yayılabilir.

Şirket Paşabahçe/Beykoz’da bulunan 71 bin m2 büyüklüğündeki arsası için İBB’den yapı ruhsatının alındığını açıkladı. Torunlar GYO Paşabahçe arsasını 5 yıl önce portföyüne dahil etmişti. Şirketten gelen açıklamaya göre proje, “Kentsel Resort Otel” konseptinde, az yoğunluklu, lüks, yaklaşık 120 odalı butik otel ve yine öngörülen prestijli otel markasının hizmet vereceği apart otel villaları ve apart otel daireleri kapsayan karma bir projedir. Otel lüks ve prestijli uluslararası bir marka tarafından işletilecektir.

Projenin tamamlanması 2019 yılı olarak öngörülmekte olup, tahmini inşaat maliyeti 317,5 milyon TL’dır. Geliştirilecek projenin Torunlar GYO’nun net aktif değerine %15’e yakın katkı sağlayabileceğini düşünüyoruz. Buna bağlı olarak da hisse fiyatı mevcut %58 iskonto seviyelerinde ilk etapta 6.20 TL seviyelerine gelebilir, ki aslında dün haberin ardından bu seviyeler test edildi. Uzun zamandır beklenen yapı ruhsatının alınmış olması risk primini bir miktar azaltarak iskontonun kısmen daralmasına olanak sağlayabilir. Bununla birlikte güçlü TL’nin yabancı para cinsinden borç yükünü (831 mln $) azaltması da hisse için olumlu bir argüman olarak söylenebilir.

AK YATIRIM – TRGYO Hisse Haber Yorum – 08.09.2017

Torunlar GYO, Paşabahçe’de bulunan arazisinin (54 bin metrekare) inşaat iznini aldığını açıkladı. Torunlar GYO bu arazi üzerine 120 odalı butik otel ve deniz manzaralı villalar inşa etmeyi planlıyor. Torunlar GYO projeye 317,5 milyon TL yatırım yapmayı planlarken, proje 2019 yılında tamamlanacak. Arazinin değeri 2016 sonu itibariyle 607,3 milyon TL (Torunlar GYO’nun net aktif değerinin %10,2’sine denk geliyor). Projeyi değerlememize eklediğimizde, Torunlar GYO hisseleri için 12 aylık hedef fiyatımızı 6,30 TL’den 7,5 TL’ye yükseltiyoruz ve “Endeksin Üzerinde” önerimizi koruyoruz.

OYAK YATIRIM – TRGYO Hisse Haber Yorum – 08.09.2017

Torunlar GYO portföyünde bulunan 54bin m2’lik Paşabahçe arsası için yapı ruhsatının alındığını açıkladı. Şirket Paşabahçe arsası üzerinde 120 odalı lüks butik otel, altı adet yalı ve deniz manzaralı villaları içeren karma bir proje geliştirecektir. İnşaat ruhsatının alınmasıyla birlikte, şirket projede ön satışlara başlayabilecek olup, ön satış gelirlerinin inşaat maliyetlerini karşılaması ve şirketin borçluluğunu aşağı çekmesi beklenebilir. İnşaat maliyetinin iki yılda toplam 317mn TL’ye ulaşması beklenmektedir. Şirket yalı ve villaların satışından toplam 1.4milyar TL gelir beklemektedir. Ayrıca, proje içerisinde geliştirilecek olan otel uluslararası prestijli bir markaya kiralanacaktır.

Torunlar GYO, Paşabahçe arsasını 2012’de 355mn TL bedelle portföyüne dahil etmişti. Arsanın cari ekspertiz değeri 607mn TL olup projeye başlandığında proje değerinin bu rakamların çok üzerinde olması beklenebilir. Torunlar GYO için Endeksin Üzerinde Getiri tavsiyesi ve 8.35TL hedef fiyatımız bulunmaktadır.

 

Borsa İstanbul: TRGYO.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır – 07.09.2017

Paşabahçe Arsası için Yapı Ruhsatının Alınması Açıklaması – 07.09.2017

İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Paşabahçe Mahallesi,  32/38/39 Pafta, 195 Ada, 7 No’lu Parselde   bulunan   53.865,56 m2 arsamızda gerçekleştirilecek karma kullanım projesinde, proje inşaatının başlayabilmesi için İmar Kanunu hükümleri çerçevesinde alınması gereken “Yapı Ruhsatı” İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden 07.09.2017 tarihinde  alınmıştır. Yapı Ruhsatının tarih ve sayısı : 07.09.2017/52

Paşabahçe arsası, Torunlar GYO portföyüne Eylül 2012 tarihinde dahil edilmiştir. Şirketimiz, arsanın %100 mülkiyetine sahiptir. Ayrıca, projenin deniz kısmında yer alan iskele, rıhtım ve dolgu alanından oluşan 3.935 m2 büyüklüğündeki alanın “kullanma izni sözleşmesi” 2008 yılından itibaren 49 yıllığına Torunlar GYO’ya aittir.

Proje, “Kentsel Resort Otel” konseptinde, az yoğunluklu, lüks, yaklaşık 120 odalı butik otel ve yine öngörülen prestijli otel markasının hizmet vereceği apart otel villaları ve apart otel daireleri  kapsayan karma bir projedir. Otel lüks ve prestijli uluslararası bir marka tarafından işletilecektir. Projenin tamamlanması 2019 yılı olarak öngörülmekte olup, tahmini inşaat maliyeti 317,5 milyon TL’dır.

OYAK YATIRIM – TRGYO Hisse Haber Yorum – 07.09.2017

Veriler iyileşmenin üçüncü çeyrekte de devam edebileceğine işaret etmektedir

Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği’nin açıkladığı Temmuz ayı AVM ciro endeksi geçen yılın aynı ayına göre %18 artış gösterdi. Torunlar GYO’nun yönettiği altı AVM’de ikinci çeyrekte toplam perakende cirosu %16 artış göstermişti. Açıklanan Temmuz datası Torunlar GYO’nun alışveriş merkezlerinde ikinci çeyrekte görülen iyileşmenin üçüncü çeyrekte de devam edebileceğine işaret etmektedir.

 

ZİRAAT YATIRIM – TRGYO Hisse Analiz 2Ç17 – 09.08.2017

Şirket’in 2Ç2017’deki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %25 oranında gerileyerek 130,4mn TL olmuş ve piyasa beklentisi olan 127mn TL’ye yakın bizim beklentimiz olan 156mn TL’nin ise altında gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada satış gelirlerinin beklentimizin altında gelmesi ve net finansal gelirlerin yine beklentimizden düşük gelmesi etkili olmuştur. Karın gerilemesinde ise esas faaliyetlerden diğer gelirlerin düşmesi önemli etken olmuştur. Şirket’in kira gelirleri %12 oranında artarak 99,3mn TL’ye yükselmiştir. Torun Tower’dan elde dilen kira gelirleri %30 oranında artarak kira gelirlerini desteklerken, Şirket Torun Center Projesinde teslim edilen ünitelerden 11mn TL satış geliri elde etmiştir.

İkinci çeyrekteki net dönem karı ile birlikte Şirket’in 2017 yılının ilk yarısındaki net dönem karı 97mn TL olmuştur. Geçen yılın aynı döneminde Şirket 308,9mn TL kar elde etmişti. Brüt kar 2Ç2017’de bir önceki yılın aynı dönemine göre %5 oranında artarak 101,8mn TL olmuştur. FAVÖK ise 82,7mn TL ile geçen yılın aynı dönemine göre ufak çaplı bir düşüş göstermiş ve 93mn TL olan beklentilerin altında gerçekleşmiştir. Şirket’in brüt ve FAVÖK marjı ise sırasıyla %78,7 ve %73,2 olurken, net kar marjı %2,1 olarak gerçekleşmiştir.

Torunlar GYO’nun ikinci çeyrek itibariyle yaklaşık 2,8 milyar TL’lik döviz açık pozisyonu (585mn USD, 190mn EUR) bulunmaktadır. Dolar kurundaki gerilemeye bağlı olarak Şirket 62mn TL kur farkı geliri elde etmiştir. Diğer yandan, net borç/FAVÖK (yıllık) olarak 7,7x seviyesindendir.

Ekspertiz değerlerine göre Şirket’in Net Aktif Değeri (NAD) Haziran sonu itibariyle yaklaşık 6 milyar TL’dir. 8 Ağustos tarihi itibariyle NAD’a göre %55 oranında iskontolu işlem gören Torunlar GYO’nun tarihi iskontosu %52 iken son bir yıllık ortalama iskontosu %58’dir.

Torunlar GYO için hedef piyasa değerinde bir değişiklikte bulunmazken, hissenin hedef piyasa değerimize göre potansiyel barındırmaması nedeniyle daha önceki “EKLE” önerimizi “TUT” olarak değiştiriyoruz.

HALK YATIRIM – TRGYO Hisse Analiz 2Ç17 – 09.08.2017

Torunlar GYO (TRGYO, Sınırlı Negatif): Torunlar GYO, yılın ikinci çeyreğinde hem ortalama piyasa beklentisi hem bizim beklentimiz ile uyumlu geçtiğimiz çeyrekte açıkladığı 33,4 mn TL’lik net zararın aksine, yıllık bazda ise %26,8 düşüşle 130,4 milyon TL net kar açıkladı. Yılın ilk çeyreğinde 134,1 milyon TL’lik net finansman giderinin bu çeyrekte 35,2 milyon TL’lik net finansman gelirine dönüşmesi açıklanan net karda etkili oldu. Geçen yıl ilk çeyrekte zarar açıklayan şirketin, bu çeyrekte esas faaliyet dışı performansının desteğiyle net kar açıklamasına karşın, beklentilerin altında kalan operasyonel karlılığı nedeniyle sonuçların hisse performansına etkisinin “sınırlı negatif” olacağını düşünüyoruz.

OYAK YATIRIM – TRGYO Hisse Analiz 2Ç17 – 09.08.2017

TRGYO: Torunlar GYO 2. çeyrekte 130,4mn TL net kar açıkladı. Açıklanan kar piyasa beklentisi olan 127mn TL’nin üzerinde geldi. Gelirler düşük konut ve ofis satışlarının etkisiyle %18 düştü, ancak kira gelirlerinin %12’lik artışla 100mn TL seviyesinde gerçekleştiğini görüyoruz. Çeyrek içerisinde Dolar’a karşı güçlü seyreden Lira kur farkı gelirleri vasıtasıyla net karı desteklemiştir. Şirketin net varlık değeri (NAD) hisse başına 12TL’ye yükselmiş olup, hisse cari fiyatlara göre %55 NAD iskontosuyla işlem görmektedir.

TACİRLER YATIRIM – TRGYO Hisse Analiz 2Ç17 – 09.08.2017

Torunlar GYO – İkinci çeyrekte 130 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 127 milyon TL olan piyasa beklentisi ile uyumludur. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %25 azaldı. Şirket, 1Ç17’da 33,4 milyon TL zarar açıklamıştı.

 

BMD ARAŞTIRMA – TRGYO Hisse Analiz 1Ç17 – 09.05.2017

2017 ilk çeyrekte beklentilere paralel zarar..

Torunlar GYO 2017 ilk çeyrekte piyasa beklentisi 30mn TL zarara paralel olarak 33 mn TL zarar açıkladı. Şirket 2016 yılının aynı döneminde ise 134 mn TL kar açıklamıştı. Şirket’in 1Ç2017’deki satış gelirleri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %4,5 oranında artarak 135,5mn TL’ye yükselirken, kira gelirleri yıllık %8,1 artışla 93,5mn TL’ye yükselmiştir. Brüt kar ve FAVÖK sırasıyla %10,3 ve %10,2 oranında artarak 96 mn TL ve 101,7 mn TL’ye yükselmiştir. Brüt kar marjı ve FAVÖK marjı ise sırasıyla %71 ve %75,1 olarak gerçekleşmiştir.

Şirketin 2017 ilk çeyrek itibariyle yaklaşık 3 milyar TL’lik döviz açık pozisyonu bulunmaktadır. Net karlılık dönem içinde oluşan kur farkı zararları etkisiyle eksiye dönmüş durumda. Şirket bu çeyrekte 107,2 mn TL kur farkı gideri yazmıştır. Şirket’in borçluluğu azaltmaya yönelik planı devam etmektedir. Döviz kurlarındaki volatilitenin azalmış olması hisse için olumlu bir tablo oluşturabilir.

Şirket 2017 yılının ilk 3 ayında 131,7 milyon TL’si 5. Levent ve 34,4 milyon TL’si Mall of Antalya projelerinden olmak üzere 172,8 milyon TL yatırım harcaması yapmıştır.

Torun Center’da 31 Mart 2017 itibarıyla, 45 adet ofis, 31 adet yatay ofis ve 71 adet konut teslim edilmiş ve karşılığında 438 milyon TL’lik satış hasılatı elde edilmiştir. 5. Levent projesinin performansı oldukça kuvvetli seyretmektedir. Projenin birinci ve ikinci etabında bulunan 2.061 adet dairenin 2017 yılı Mart ayı sonuna kadar 1.351 adedi için ön satış sözleşmesi imzalanmış ve 1.147 milyon TL ön satış geliri elde edilmiştir.

Şirket’in Net Aktif Değeri Mart ayı sonu itibariyle yaklaşık 6 milyar TL’dir. Torunlar GYO NAD’ına göre %57 oranında iskontolu işlem görürken sektör ortalaması %40 tır.

Pay başına 5,95 TL hedef fiyat ile model portföyümüzde bulundurduğumuz TRGYO’nun mevcut hedef fiyat ile %18,8 getiri potansiyeli bulunmaktadır. Önümüzdeki dönemde değerleme modelimizde gereken güncellemeleri yaparak Şirket için detaylı raporumuzu yatırımcılarımızla paylaşacağız.

 

HALK YATIRIM – TRGYO Hisse Analiz 1Ç17 – 03.05.2017

Torunlar GYO (TRGYO, Nötr): Torunlar GYO, 2017 yılının ilk çeyreğinde ortalama piyasa beklentisi olan 30 milyon TL net zararın hafif üzerinde bizim beklentimiz olan 34,8 milyon TL net zarara yakın, 33,4 milyon TL net zarar açıkladı. Geçen yıl aynı dönemde 45,4 milyon TL’lik net finansman gelirinin bu çeyrekte 134,1 milyon TL net finansman giderine dönüşmesi açıklanan net zararda etkili oldu. Net satış gelirleri Mall of İstanbul ve Torun Tower projelerinin etkisiyle yıllık bazda %4,5 artışla 135,5 milyon TL seviyesinde gerçekleşirken, cironun %83’ünü kira gelirleri, %17’sini ise konut satışları oluşturdu. FAVÖK, 89 milyon TL ile ortalama piyasa beklentisi olan 84 milyon TL’nin %6 üzerinde, bizim beklentimiz olan 90,8 milyon TL’ye ise yakın gerçekleşti. Sonuç olarak, esas faaliyet dışı performans nedeniyle beklentilerin hafif üzerinde net zarar açıklasa da, beklentilerin üzerinde gerçekleşen operasyonel karlılık nedeniyle, 1Ç17 finansallarının hisse performansına etkisinin “nötr” olacağını düşünüyoruz

ZİRAAT YATIRIM – TRGYO Hisse Analiz 1Ç17 – 03.05.2017

Torunlar GYO (TRGYO, Öneri “EKLE”, Sınırlı Negatif): Torunlar GYO yılın ilk çeyreğinde 33,4mn TL zarar kaydetmiştir. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 134,3mn TL kar elde etmişti. Piyasa beklentisi 30mn TL yönünde zarar iken, bizim beklentimiz 4mn TL kar yönündeydi. Tahminimizdeki sapmada satış gelirlerinin beklentimizden daha düşük gelmesi etkili olmuştur. Şirket’in 1Ç2017’deki satış gelirleri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %4,5 oranında artarak 135,5mn TL’ye yükselirken, brüt kar %10,3 oranında artmış ve 96,2mn TL’ye yükselmiştir. Brüt kar marjı da %71 gerçekleşirken, geçen yılın ilk çeyreğindeki brüt kar marjı %67 idi. Zarar kaydedilmesinde ise 144,6mn TL’lik finansman giderleri etkili olmuştur. Torunlar GYO’nun ilk çeyrek itibariyle yaklaşık 3 milyar TL’lik döviz açık pozisyonu (621mn USD, 196,5mn EUR) bulunmaktadır.

Mall of İstanbul Avm üzerinde 300mn USD bedelle Türkiye İş Bankası lehine tesis edilmiş olan ipoteğin bütün şartları saklı kalmak kaydıyla, 27.04.2017 tarihinde ipotek tutarı 150mn USD’ye indirilmiştir.

OYAK YATIRIM – TRGYO Hisse Analiz 1Ç17 – 03.05.2017

Torunlar GYO, piyasa beklentisi olan 30mn TL’ye karşın ilk çeyrekte 33mn TL zarar açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde 134mn TL net kar vardı. Gelirlerdeki %5 artışa ve FAVÖK marjındaki 3 puanlık iyileşmeye rağmen 134mn TL seviyesindeki net finansal giderler zarara yol açtı. Kira gelirlerindeki %8’lik artışla birlikte şirketin konsolide gelirleri %5 büyüdü. Net borç ilk çeyrek sonu itibariyle 2,68milyar TL seviyesine yükseldi.

 

ZİRAAT YATIRIM – TRGYO Hisse Teknik Analiz – 17.04.2017

Yükselen kanal hareketi içerisinde olan hisse ortalamalarının da üzerinde. Göstergeler de olumlu bir görüntü sergilerlerken, hissenin 4,74 civarında bulunan yatay direncini aşıp kanal üst bandına doğru hareket edebileceğini tahmin ediyoruz. Günlük gragikte göstergelerdeki olumlu görüntünün yanı sıra haftalık grafikte de göstergeler güçlenmekte.

Kapanış:4,67      Satış Seviyeleri: 4,89 4,92 Zarar Kes: 4,65

Gizmen Nalbantlı, Başanalist, IŞIK FX – TRGYO Hisse Analiz – 23.03.2017

Hedef fiyat 5.70   Tavsiye: AL

Küresel likidite koşulları ve talep üzerindeki potansiyel riskler, 2017 yılı için konut talebindeki iştahın artmasını engelliyor. Ancak yapılan kampanya ve vergi indirimleri ile aşağı yönlü çok fazla risk görmüyoruz.

Son dönemde AVM’lerde metrekare başına satış gelirlerinin düştüğünü görmekteyiz. Yüksek arzın olduğu bölgelerde satış gelirinin düşmesi, doluluk oranlarını olumsuz etkileyebilir. Yatırımların zayıflaması ise ofis piyasasını olumsuz etkileyebileceğini düşünüyoruz.

Sektörde iş modeli ve yeni projeleri ile ön plan şirketlere yatırım yapılabileceğini düşünüyorum. Yeni projeleri ile ön plana çıkan Emlak GYO, yüksek geliri ile Torunlar GYO ve iskontolu işlem gören İş GYO ön plana çıkıyor.

2014 yılı sonu itibariyle kiralanabilir varlıklara yaptığı yatırımlarla dikkat çeken şirket, yıllık kira seviyesini 158 milyon TL’den 400 milyon TL seviyesine yükseltmiştir. Şirketin net döviz pozisyonunun yüksek olması hisse fiyatı üzerinde baskı oluşturuyor. Ancak Torun Center ve Paşabahçe projelerinden beklenen gelir bu borç miktarını karşılayacak düzeyde. Önümüzdeki dönemde ortaya çıkabilecek yeni projeler ve beklenen net aktif değeri artışı hisse performansını olumlu etkileyebilir. Hedef fiyat 5.70.

BMD Araştırma – TRGYO Hisse Analiz 4Ç16 – 01.03.2017

Beklentilerin Üzerinde Net Kar…

2016 yılının tamamını 665 Milyon TL satış hasılatı ile tamamlayan şirket, 351 Milyon TL kira geliri elde etti.

Yılın son çeyreğinde 151 Milyon TL gelir elde ederek 2015 yılının aynı dönemine göre satış gelirlerinde %50’lik sert bir düşüş yaşayan şirket, 2016 yılını ise 2015 yılına göre %6’lık gelir artışıyla tamamladı. 2015 yılında 309 Milyon TL olan kira gelirleri 2016 yılında 351 Milyon TL’ye yükselirken şirketin 2015 yılında 249 Milyon TL olan konut satış gelirleri 2016 yılında 243 Milyon TL’ye gerilemiştir. Konut satışlarının kötü performans göstermesinde Torun Center’ın satışlarının beklentilerden yavaş ilerlemesi etkili olurken döviz kurlarındaki oynaklığa rağmen kira gelirlerindeki artışta ise AVM kira gelirlerinde %13,5’lere yaklaşan büyüme rakamları, başta MOİ AVM olmak üzere yüksek doluluk oranları ve kiracıyı kaybetmeden yapılan kur sabitlemeleri etkili olmuştur.

2015 yılında 377 Milyon TL’lik brüt kar ile %60,1’lik brüt kar marjı elde eden şirket 2016 yılsonunda bir önceki yıla göre %3,9’luk artışla 392,5 Milyon TL brüt kar elde ederken, brüt kar marjı %58,9 olmuştur. 2016 4.Ç’te 92,1 Milyon TL brüt kar elde eden şirket aynı dönemin bir önceki yılında ise 156,2 Milyon TL brüt kar elde etmiştir.

Şirket yılın son çeyreğinde 86,4 Milyon TL FAVÖK elde ederken yılsonu FAVÖK rakamı 344,6 Milyon TL olarak gerçekleşerek 2015 yılındaki 343,6 Milyon rakamına yakın seyretmiştir.

4 çeyrekte net dönem karı 856 Milyon TL olan Şirketin 2016 yılsonunda net karı 1.172 Milyon TL olmuştur. Yılsonunda beklentilerin üzerinde açıklanan Net Kar rakamları şirketin gayrimenkullerini yeniden değerlemesi sonucunda ortaya çıkan değer artışlarından kaynaklanmaktadır.

2015 yılında 1,9 Milyar TL Net borcu olan şirket Dolar cinsinden borcunu %9 Euro cinsinden borcunu %5 azaltmasına rağmen döviz kurlarında yaşanan yükselişten dolayı kambiyo zararı yazmıştır. Bu nedenle şirketin 2016 yılında Net borcu 2,5 Milyar TL’ye yükselmiştir. Ayrıca şirket döviz kurlarındaki oynaklıktan dolayı kar hedefini tutturmakta zorluk çekmiştir.

Pay başına 5,95 TL hedef fiyat ile model portföyümüzde bulundurduğumuz TRGYO’nun mevcut hedef fiyat ile %26 getiri potansiyeli bulunmaktadır. Önümüzdeki dönemde 2016 mali sonuçları ışığında değerleme modelimizde gereken güncellemeleri yaparak Şirket için detaylı raporumuzu yatırımcılarımızla paylaşacağız.

 

ZİRAAT YATIRIM – TRGYO Hisse Analiz 4Ç16 – 28.02.2017

Torunlar GYO (TRGYO, “TUT”, Sınırlı Pozitif): Torunlar GYO 2016 yılının son çeyreğinde 856,7mn TL net dönem karı elde etti. Net dönem karı hem bizim beklentimiz olan 490mn TL hem de piyasa beklentisi olan 419mn TL’nin oldukça üzerindedir. Tahminimizdeki sapmada, Şirket’in yatırım amaçlı gayrimenkul değer artışından 1.191,7mn TL ile beklentimizin üzerinde gelir elde etmesi etkili olmuştur. Şirket 2015 yılının son çeyreğinde 1.329,7mn TL kar açıklamıştı. Öte yandan, Şirket’in 4Ç2016 brüt karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %41 oranında gerileyerek 92,1mn TL olmuştur. Ek olarak, 2,86 milyar TL döviz açık pozisyonu bulunan Şirket, 4Ç2016’da 346,7mn TL kur farkı gideri yazmıştır. Son çeyrek kar rakamı ile birlikte 2016 yılındaki kar rakamı bir önceki yıla göre %23 oranında artarak 1.172,4mn TL’ye ulaşmıştır. Şirket’in yüksek kar artışı gayrimenkul değerleme artışından geldiği için net karın hisse üzerindeki olası olumlu etkisinin sınırlı olacağını düşünüyoruz. Nitekim net satışlar da 151,7mn TL ile beklentilerin altında gerçekleşmiştir.

AK YATIRIM – TRGYO Hisse Analiz 4Ç16 – 28.02.2017

Torunlar GYO 4Ç16’da 857 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar bizim beklentimiz olan 505 milyon TL ve piyasa ortalama beklentisi olan 419 milyon TL net karın üzerinde gerçekleşti. Bunun sebebi, şirketin yılsonu gayrimenkul portföyünün yeniden değerlenmesinden kaynaklı 1.3 milyar TL’lik gayrimenkul değer artışından kaynaklanmaktadır. Ciro yıllık bazda %50, çeyreklik bazda %29 düşerek 75 milyon TL oldu (bizim beklentimiz 86 milyon TL). Beklentilerin üzerinde gelen net kar sonucu, 4Ç16 sonuçlarının hisse üzerinde bugün olumlu etki yaratmasını bekliyoruz.

DENİZ YATIRIM – TRGYO Hisse Analiz 4Ç16 – 28.02.2017

Torunlar GYO 4Ç16’da 857 milyon TL net kar açıklayarak 419 milyon TL’lik piyasa beklentisini ikiye katlamış oldu. Şirketin tüm yıl karı ise 1,172 milyon TL ile 2015 yılına göre %23 oranında artış gösterdi. Şirketin 345 milyon TL’lik FAVÖK rakamı 2015 yılına paralel kalırken FAVÖK marjı da %49.4 oranında gerçekleşti. Net borç rakamı TL’deki değer kaybının döviz cinsi borçları yukarı çekmesi ile birlikte yıllık bazda %33 artarak 2,535 milyon TL’ye yükselmiş olmasına rağmen, borcun sermayeye oranı gerilemeye devam etti ve bir yıl önceki %82 seviyesinden %74’e geriledi. Gerek şirketin karının beklentilerin üzerinde olması gerekse de borç seviyesindeki gerilemenin sürüyor olması nedeniyle açıklanan sonuçların hisse üzerinde pozitif olmasını bekliyoruz.

OYAK YATIRIM – TRGYO Hisse Analiz 4Ç16 – 28.02.2017

Torunlar GYO yılın 4. çeyreğinde 982mn TL net kar açıkladı. Açıklanan kar piyasa beklentisi olan 419mn TL’nin üstünde geldi. Şirketin 4. çeyrek net karının piyasa beklentilerini aşmasının arkasındaki en önemli etken 1,3milyar TL’lik yeniden değerleme karı gösterilebilir. Buna rağmen, 4. çeyrek karı geçen yıla göre %27 aşağıda. Şirketin gelirleri ve faaliyet karı ise piyasa beklentilerini karşılayamadı.

HSBC – TRGYO Hisse Analiz – 01.02.2017

Emlak GYO ve Torunlar GYO’dan 4Ç’de güçlü sonuçlar açıklamasını bekliyoruz, ancak faizlerdeki artış nedeniyle hedef fiyatlarımızı düşürüyoruz.

Torunlar GYO yeniden değerleme (proje) kazançlarından faydalanacak, ancak bunun kur farkı zararları ile dengelenmesini bekliyoruz. Al tavsiyemizi koruyor, hedef fiyatımızı 6.3 TL’den 5.0 TL’ye çekiyoruz.

 

Torunlar GYO’dan şirket birleşmesi neticesi sermaye artışı hakkında açıklama – 13.01.2017

Şirketimizin, sermayesine 17.948.488,38 TL’sı ile % 99,991579 oranında iştirak ettiği, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünün 730421 Sicil numarasında kayıtlı olan 17.950.000,00 TL’sı sermayeli ‘‘TRN Alışveriş Merkezleri Yatırım ve Yönetim Anonim Şirketi” ile, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 136.-158 inci maddelerinin ilgili hükümleri, Kurumlar Vergisi Kanununun 18, 19 ve 20. maddeleri ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulunun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği’nin ilgili hükümleri uyarınca bütün aktif ve pasifi ile birlikte ‘‘devir alan” sıfatı ile birleşmesi sonrasında, Şirket sermayemizde  nominal 4.283  adet ve nominal 4.283 TL artış olmuş ve paylar 13.01.2017 tarihi itibariyle  ilgili hesaba aktarılmıştır. Birleşme sonrasında çıkarılmış sermayemiz 500.000.000,00 TL’dan 500.004.283,00 TL’na yükselmiştir.

 

Torunlar Alışveriş Merkezlerinden Şirket Birleşmesi Hakkında Açıklama – 12.12.2016

Yönetim Kurulumuzun 09.12.2016 Tarih ve 2016/38 Sayılı Toplantısında alınan kararlar ile, Şİrketimizin, sermayesine 17.948.488,38 TL’sı ile % 99,991579 oranında iştirak etmiş bulunduğu 17.950.000,00 TL’sı sermayeli ‘‘TRN Alışveriş Merkezleri Yatırım ve Yönetim Anonim Şirketi” ile bütün aktif ve pasifi ile birlikte ‘‘devir alan” sıfatı ile birleştirilmesi işlemi nedeniyle yapılacak sermaye artırımı sonucunda çıkarılacak yeni hisselerin Şirketimiz ortaklarının yeni pay alma haklarının kısıtlanmak suretiyle doğrudan TRN Alışveriş Merkezleri Yatırım ve Yönetim A.Ş. ortaklarına verilmesi husunda karar alınmış olup alınan karar 12.12.2016 tarihinde T.C. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Ulaşılacak Sermaye
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETRGY00026 100.235.491,071 100.235.491,071
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRETRGY00034 100.235.491,071 100.235.491,071
C Grubu, TRGYO, TRETRGY00018 299.529.017,858 299.529.017,858
 
Mevcut Sermaye
Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM
500.000.000 TL
500.000.000 TL

ZİRAAT YATIRIM – Torunlar GYO TRGYO Hisse Analiz Şirket Raporu – 15.11.2016

Öneri : “TUT” Hedef Hisse Fiyatı : 5,20TL

Torunlar GYO 3Ç2016 net dönem karı 6,7mn TL ile hem bizim beklentimiz olan 24mn TL’nin, hem de piyasa beklentisi olan 29mn TL’nin altında gerçekleşmiştir. Konut satış gelirleri 108,7mn TL ile beklentimizin (89mn TL) üzerinde gelirken, kur farkı gideri beklentimizin üzerinde gerçekleşerek tahminimizdeki sapmada ana etken olmuştur. Şirket geçtiğimiz yılın aynı döneminde kur farkı kaynaklı 217,6mn TL zarar açıklamıştı. Geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde 261,2mn TL kur farkı gideri yazan şirket, 2016 yılının üçüncü çeyreğinde 86,2mn TL kur farkı gideri yazmıştır.

Şirket’in Ocak – Eylül 2016 kar rakamı 315,7mn TL’ye çıkarken, geçtiğimiz yılın aynı döneminde kur farkı giderlerin önemli etkisiyle 376,1mn TL zarar kaydedilmişti.Şirket’in kira gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,8 oranında artarak 87,2mn TL’ye yükselmiştir. Yılın üçüncü çeyreğinde önemli bir kısmı Torun Center’dan olmak üzere konut satışları 108,7mn TL olmuştur.Geçtiğimiz yılına aynı dönemindeki konut satışları 12,5mn TL idi. Sonuç olarak satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %89 oranında artarak 214,2mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Brüt kar ise aynı dönem itibariyle %44,1 oranında artarak 115,8mn TL’ye yükselirken, brüt kar marjı %54,1 olmuştur. Şirket’in FAVÖK (105mn TL gelir) ve net kar marjı ise sırasıyla %49,2 ve %3,1 olmuştur.

Ekspertiz değerine göre Şirket’in Net Aktif Değeri (NAD) Eylül ayı sonu itibariyle 5,1 milyar TL’dir. 14 Kasım tarihi itibariyle NAD’a göre %56,3 oranında iskontolu işlem gören Torunlar GYO’nun tarihi iskontosu %50,5 iken son bir yıllık iskontosu %57,2’dir.

Torunlar GYO hisseleri Aralık 2015 tarihinde %66 ile tarihinin en yüksek iskontosu ile işlem görmekteydi. Torunlar GYO’nun döviz açık pozisyonu 2,4 milyar TL (619mn USD, 193,7mn EUR) ile oldukça yüksek tutarda iken, net borç/FAVÖK (yıllık) olarak 5,1x seviyesindedir. Finansal kredilerin varlıklara oranı da %30 seviyesindedir.

Portföyündeki AVM’lerin cirosu üçüncü çeyrekte 559mn oldu…

Torunlar GYO’nun portföyünde bulunan AVM’ler 356bin metrekare brüt kiralanabilir alana sahipken, 2016 yılının üçüncü çeyreğinde 13,2mn kişi söz konusu AVM’leri (9A2016: 38,4) ziyarette bulunmuştur. Bu ziyaretlerden 559milyar TL ciro elde edilmiştir. Diğer taraftan, AVM’lerin ortalama doluluk oranı %92 seviyesindendir.

Torunlar GYO’nun son bir yıllık ortalama PD/DD oranı 0,45x seviyesindedir…

Torunlar GYO hisse senetleri 14.11.2016 tarihi itibariyle 0,45x PD/DD ile işlem görmektedir. Gayrimenkul sektörü ortalama PD/DD ise 0,71x seviyesindedir. Torunlar GYO’nun son bir yıllık ortalama PD/DD ise 0,45x seviyesindedir.

 

ZİRAAT YATIRIM – Torunlar GYO TRGYO Hisse Analiz 3Ç16 – 08.11.2016

Torunlar GYO (TRGYO, Öneri “TUT”, Sınırlı Negatif): Torunlar GYO 3Ç2016’da 6,7mn TL kar rakamı açıklarken, net dönem karı bizim beklentimiz olan 24mn TL piyasa beklentisi olan 29mn TL’nin altında gerçekleşmiştir. Konut satış gelirleri 108,7mn TL ile beklentimizin (89mn TL) üzerinde gelirken, kur farkı gideri beklentimizin altında gerçekleşmiştir. Kira gelirleri ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %5 oranında artarak 87,2mn TL’ye yükselirken, beklentimiz 90mn TL yönündeydi. Şirket geçtiğimiz yılın aynı döneminde kur farkı kaynaklı 217,6mn TL zarar açıklamıştı. Geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde 261,2mn TL kur farkı gideri yazan şirket, 2016 yılının üçüncü çeyreğinde 86,2mn TL kur farkı gideri yazmıştır. Torunlar GYO’nun döviz açık pozisyonu 2,5milyar TL (620,4mn USD, 193,3mn EUR) ile oldukça yüksek tutardadır. Öte taraftan, brüt kar ise 3Ç2016’da 115,8mn TL ile geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki 80,4mn TL’nin üzerinde -konut satış gelirlerindeki artışın önemli etkisiyle- gerçekleşmiştir. Son olarak, Şirket’in Ocak – Eylül 2016 kar rakamı ise 315,7mn TL’ye çıkarken, geçtiğimiz yılın aynı döneminde – yine kur farkı kaynaklı- 376,1mn TL zarar kaydedilmişti.

AK YATIRIM – Torunlar GYO TRGYO Hisse Analiz 3Ç16 – 08.11.2016

Torunlar GYO 3Ç16’da 6.7 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar bizim beklentimiz olan 0.2mn TL’nin üzerinde ama piyasa beklentisi olan 29 milyon TL net karın altında gerçekleşti. Tahminimizin üstünde gelen net karın temel sebebi beklentimizin üzerinde gelen cirodan kaynaklanmaktadır. Buna göre, Torunlar GYO 3Ç16’da 214 milyon ciro elde ederken (bizim beklentimiz 200 milyon TL), ciroya en büyük katkıyı Torun Center konut ve ofis teslimatlarından elde edilen 108.7 milyon TL gelirden kaynaklanmaktadır. FAVÖK marjı 3Ç16’da beklentilere paralel %49.2 oldu (piyasa beklentisi %47.9).

 

ZİRAAT YATIRIM – Torunlar GYO TRGYO Hisse Haber Yorum – 23.09.2016

Torunlar GYO’dan “Torun Center Mahkemesi” ile İlgili Açıklama

Torunlar GYO (TRGYO, Öneri “TUT”, Nötr): Bazı yayın organlarında, Torun Center Projesinin planlarının iptal edildiği ve 12 Temmuz 2016 tarihinde mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı verdiğine dair haber ilgili olarak şirket şu açıklamayı yapmıştır: “Şirketimizin Ali Sami Yen Stadının bulunduğu arsa üzerinde gerçekleştirdiği “Torun Center” adlı proje beş Bloktan oluşmaktadır. Beş bloktan dördünün inşaatı tamamlanmış, bir bloğun imalatı ise bağımsız bölümler içindeki tefriş işlemleri dışında tamamlanmıştır. Yapımı tamamlanan dört bloktan üçünün Yapı Kullanma izin belgesi alınmış, sosyal tesis vasfında bulunan bir bloğun da yapı kullanma izin belgesi verilmesi için ilgili belediyesine müracaat edilmiştir. Haberlerde yer alan karar, Projenin bulunduğu arsanın “imar planı” ile ilgili yürütmenin durdurulmasına ilişkin karar olup, inşaat ruhsatı ile ilgili açılmış bir dava bulunduğu bilgisi şirketimizde mevcut değildir. Yürütmenin durdurulmasına dair verilen karara İstanbul Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itiraz edilmiştir.”

 

ŞEKER YATIRIM – Torunlar GYO TRGYO Hisse Analiz 2Ç16 – 19.09.2016

Torunlar GYO (TRGYO) ikinci çeyrekte piyasa beklentisinin çok daha üzerinde net kar açıkladı. Şirket, 2Ç 16’da 174,6mn TL net kar elde etti (2Ç15: 4,1mn TL net zarar). Piyasadaki ortak kanı şirketin 2Ç16’da 75mn TL kar elde etmiş olabileceği yönündeydi. İkinci çeyrek net kar rakamının da eklenmesiyle şirketin 1Y16’da kümüle net kar rakamı 308,9mn TL seviyesine ulaşmış oldu (1Y15: 158,5mn TL net zarar).

ZİRAAT YATIRIM – Torunlar GYO TRGYO Hisse Analiz 2Ç16 – 19.09.2016

Torunlar GYO (TRGYO, Öneri “TUT”, Nötr): Torunlar GYO’nun 2Ç2016’daki net dönem karı 174,6mn TL olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz yılının ikinci çeyreğinde 4mn TL zarar kaydedilmişti. Brüt kar ise 2Ç2016’da 97,2mn TL ile 2Ç2015’teki 76,5mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Açıklanan kar rakamı bizim beklentimiz (120mn TL) ve piyasa beklentisi olan 75mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. İkinci çeyrek karı ile birlikte Şirketin 2016 Ocak – Haziran dönemindeki net dönem karı 309mn TL olurken, geçtiğimiz yılın aynı döneminde kur farkı giderinin önemli etkisiyle 158,5mn TL zarar kaydedilmişti. Tahminimizdeki sapmada yatırım amaçlı gayrimenkul artışından 119,1mn TL’lik gelirin yanı sıra satış gelirlerindeki sapmadan kaynaklanmıştır. Şirketin beklentilerin üzerinde kar açıklanmasında, yatırım amaçlı gayrimenkul değer artışının önemli bir etken olması nedeniyle piyasa etkisinin nötr olabileceğini düşünüyoruz