Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Torunlar GYO ...

Torunlar GYO TRGYO Hisse Analiz ve Yorumları

PAYLAŞ

torunlar-hisse-yorumlariAracı kurum ve uzmanların Torunlar TRGYO hisse senedi ile ilgili tüm güncel hisse analiz, haber, rapor ve yorumları aşağıda sıralı halde bulabilirsiniz. Bu sayfadan hisse ile ilgili çıkmış tüm haber, rapor ve teknik analizleri takip edebilirsiniz.

ZİRAAT YATIRIM – TRGYO Hisse Analiz 2Ç17 – 09.08.2017

Şirket’in 2Ç2017’deki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %25 oranında gerileyerek 130,4mn TL olmuş ve piyasa beklentisi olan 127mn TL’ye yakın bizim beklentimiz olan 156mn TL’nin ise altında gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada satış gelirlerinin beklentimizin altında gelmesi ve net finansal gelirlerin yine beklentimizden düşük gelmesi etkili olmuştur. Karın gerilemesinde ise esas faaliyetlerden diğer gelirlerin düşmesi önemli etken olmuştur. Şirket’in kira gelirleri %12 oranında artarak 99,3mn TL’ye yükselmiştir. Torun Tower’dan elde dilen kira gelirleri %30 oranında artarak kira gelirlerini desteklerken, Şirket Torun Center Projesinde teslim edilen ünitelerden 11mn TL satış geliri elde etmiştir.

İkinci çeyrekteki net dönem karı ile birlikte Şirket’in 2017 yılının ilk yarısındaki net dönem karı 97mn TL olmuştur. Geçen yılın aynı döneminde Şirket 308,9mn TL kar elde etmişti. Brüt kar 2Ç2017’de bir önceki yılın aynı dönemine göre %5 oranında artarak 101,8mn TL olmuştur. FAVÖK ise 82,7mn TL ile geçen yılın aynı dönemine göre ufak çaplı bir düşüş göstermiş ve 93mn TL olan beklentilerin altında gerçekleşmiştir. Şirket’in brüt ve FAVÖK marjı ise sırasıyla %78,7 ve %73,2 olurken, net kar marjı %2,1 olarak gerçekleşmiştir.

Torunlar GYO’nun ikinci çeyrek itibariyle yaklaşık 2,8 milyar TL’lik döviz açık pozisyonu (585mn USD, 190mn EUR) bulunmaktadır. Dolar kurundaki gerilemeye bağlı olarak Şirket 62mn TL kur farkı geliri elde etmiştir. Diğer yandan, net borç/FAVÖK (yıllık) olarak 7,7x seviyesindendir.

Ekspertiz değerlerine göre Şirket’in Net Aktif Değeri (NAD) Haziran sonu itibariyle yaklaşık 6 milyar TL’dir. 8 Ağustos tarihi itibariyle NAD’a göre %55 oranında iskontolu işlem gören Torunlar GYO’nun tarihi iskontosu %52 iken son bir yıllık ortalama iskontosu %58’dir.

Torunlar GYO için hedef piyasa değerinde bir değişiklikte bulunmazken, hissenin hedef piyasa değerimize göre potansiyel barındırmaması nedeniyle daha önceki “EKLE” önerimizi “TUT” olarak değiştiriyoruz.

HALK YATIRIM – TRGYO Hisse Analiz 2Ç17 – 09.08.2017

Torunlar GYO (TRGYO, Sınırlı Negatif): Torunlar GYO, yılın ikinci çeyreğinde hem ortalama piyasa beklentisi hem bizim beklentimiz ile uyumlu geçtiğimiz çeyrekte açıkladığı 33,4 mn TL’lik net zararın aksine, yıllık bazda ise %26,8 düşüşle 130,4 milyon TL net kar açıkladı. Yılın ilk çeyreğinde 134,1 milyon TL’lik net finansman giderinin bu çeyrekte 35,2 milyon TL’lik net finansman gelirine dönüşmesi açıklanan net karda etkili oldu. Geçen yıl ilk çeyrekte zarar açıklayan şirketin, bu çeyrekte esas faaliyet dışı performansının desteğiyle net kar açıklamasına karşın, beklentilerin altında kalan operasyonel karlılığı nedeniyle sonuçların hisse performansına etkisinin “sınırlı negatif” olacağını düşünüyoruz.

OYAK YATIRIM – TRGYO Hisse Analiz 2Ç17 – 09.08.2017

TRGYO: Torunlar GYO 2. çeyrekte 130,4mn TL net kar açıkladı. Açıklanan kar piyasa beklentisi olan 127mn TL’nin üzerinde geldi. Gelirler düşük konut ve ofis satışlarının etkisiyle %18 düştü, ancak kira gelirlerinin %12’lik artışla 100mn TL seviyesinde gerçekleştiğini görüyoruz. Çeyrek içerisinde Dolar’a karşı güçlü seyreden Lira kur farkı gelirleri vasıtasıyla net karı desteklemiştir. Şirketin net varlık değeri (NAD) hisse başına 12TL’ye yükselmiş olup, hisse cari fiyatlara göre %55 NAD iskontosuyla işlem görmektedir.

TACİRLER YATIRIM – TRGYO Hisse Analiz 2Ç17 – 09.08.2017

Torunlar GYO – İkinci çeyrekte 130 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 127 milyon TL olan piyasa beklentisi ile uyumludur. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %25 azaldı. Şirket, 1Ç17’da 33,4 milyon TL zarar açıklamıştı.

 

BMD ARAŞTIRMA – TRGYO Hisse Analiz 1Ç17 – 09.05.2017

2017 ilk çeyrekte beklentilere paralel zarar..

Torunlar GYO 2017 ilk çeyrekte piyasa beklentisi 30mn TL zarara paralel olarak 33 mn TL zarar açıkladı. Şirket 2016 yılının aynı döneminde ise 134 mn TL kar açıklamıştı. Şirket’in 1Ç2017’deki satış gelirleri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %4,5 oranında artarak 135,5mn TL’ye yükselirken, kira gelirleri yıllık %8,1 artışla 93,5mn TL’ye yükselmiştir. Brüt kar ve FAVÖK sırasıyla %10,3 ve %10,2 oranında artarak 96 mn TL ve 101,7 mn TL’ye yükselmiştir. Brüt kar marjı ve FAVÖK marjı ise sırasıyla %71 ve %75,1 olarak gerçekleşmiştir.

Şirketin 2017 ilk çeyrek itibariyle yaklaşık 3 milyar TL’lik döviz açık pozisyonu bulunmaktadır. Net karlılık dönem içinde oluşan kur farkı zararları etkisiyle eksiye dönmüş durumda. Şirket bu çeyrekte 107,2 mn TL kur farkı gideri yazmıştır. Şirket’in borçluluğu azaltmaya yönelik planı devam etmektedir. Döviz kurlarındaki volatilitenin azalmış olması hisse için olumlu bir tablo oluşturabilir.

Şirket 2017 yılının ilk 3 ayında 131,7 milyon TL’si 5. Levent ve 34,4 milyon TL’si Mall of Antalya projelerinden olmak üzere 172,8 milyon TL yatırım harcaması yapmıştır.

Torun Center’da 31 Mart 2017 itibarıyla, 45 adet ofis, 31 adet yatay ofis ve 71 adet konut teslim edilmiş ve karşılığında 438 milyon TL’lik satış hasılatı elde edilmiştir. 5. Levent projesinin performansı oldukça kuvvetli seyretmektedir. Projenin birinci ve ikinci etabında bulunan 2.061 adet dairenin 2017 yılı Mart ayı sonuna kadar 1.351 adedi için ön satış sözleşmesi imzalanmış ve 1.147 milyon TL ön satış geliri elde edilmiştir.

Şirket’in Net Aktif Değeri Mart ayı sonu itibariyle yaklaşık 6 milyar TL’dir. Torunlar GYO NAD’ına göre %57 oranında iskontolu işlem görürken sektör ortalaması %40 tır.

Pay başına 5,95 TL hedef fiyat ile model portföyümüzde bulundurduğumuz TRGYO’nun mevcut hedef fiyat ile %18,8 getiri potansiyeli bulunmaktadır. Önümüzdeki dönemde değerleme modelimizde gereken güncellemeleri yaparak Şirket için detaylı raporumuzu yatırımcılarımızla paylaşacağız.

İŞ YATIRIM – TRGYO Hisse Analiz 1Ç17 – 03.05.2017

Kapanış (TL) : 5.17 – Hedef Fiyat (TL) : 5.65 – Piyasa Deg.(TL) : 2585 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.99 TRGYO TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 9.32 Analist: [email protected]

Torunlar GYO 1Ç17 de TL33mn zarar açıkladı. Açıklanan rakam piyasa beklentisi olan TL 30nmn zarara oldukça yakın bir rakam iken bizim beklentimiz olan TL41mn zararın altında bir gerçekleşme. Torunlar GY, 2016’nın aynı döneminde TL134mn kar açıklamıştı. Satışlar yıllık bazda kira gelirlerinin etkisiyle %5 oranında artarken, net karlılık dönem içinde oluşan kur farkı zararları etkisiyle eksiye dönmüş durumda. Torunlar GYO 2016 yıl sonunda 616mn ABD ve 186mn EUR açık pozisyona sahip durumdaydı. Şirketin bundan sonraki çeyreklerde daha iyi kar açıklamasını beklerken, yıl sonunda teslimatların da etkisiyle TL 1.1 milyarlık bir net kara ulaşmasını bekliyoruz. Torunlar GYO NAD’ına göre %57 oranında iskontolu işlem görüyor. Bu rakam sektör ortalaması olan %40 ve kendi tarihi ortalaması olan %47’nin üzerinde. Sonuçların hisse fiyatı üzerinde çok etkili olacağını düşünmüyoruz.

HALK YATIRIM – TRGYO Hisse Analiz 1Ç17 – 03.05.2017

Torunlar GYO (TRGYO, Nötr): Torunlar GYO, 2017 yılının ilk çeyreğinde ortalama piyasa beklentisi olan 30 milyon TL net zararın hafif üzerinde bizim beklentimiz olan 34,8 milyon TL net zarara yakın, 33,4 milyon TL net zarar açıkladı. Geçen yıl aynı dönemde 45,4 milyon TL’lik net finansman gelirinin bu çeyrekte 134,1 milyon TL net finansman giderine dönüşmesi açıklanan net zararda etkili oldu. Net satış gelirleri Mall of İstanbul ve Torun Tower projelerinin etkisiyle yıllık bazda %4,5 artışla 135,5 milyon TL seviyesinde gerçekleşirken, cironun %83’ünü kira gelirleri, %17’sini ise konut satışları oluşturdu. FAVÖK, 89 milyon TL ile ortalama piyasa beklentisi olan 84 milyon TL’nin %6 üzerinde, bizim beklentimiz olan 90,8 milyon TL’ye ise yakın gerçekleşti. Sonuç olarak, esas faaliyet dışı performans nedeniyle beklentilerin hafif üzerinde net zarar açıklasa da, beklentilerin üzerinde gerçekleşen operasyonel karlılık nedeniyle, 1Ç17 finansallarının hisse performansına etkisinin “nötr” olacağını düşünüyoruz

ZİRAAT YATIRIM – TRGYO Hisse Analiz 1Ç17 – 03.05.2017

Torunlar GYO (TRGYO, Öneri “EKLE”, Sınırlı Negatif): Torunlar GYO yılın ilk çeyreğinde 33,4mn TL zarar kaydetmiştir. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 134,3mn TL kar elde etmişti. Piyasa beklentisi 30mn TL yönünde zarar iken, bizim beklentimiz 4mn TL kar yönündeydi. Tahminimizdeki sapmada satış gelirlerinin beklentimizden daha düşük gelmesi etkili olmuştur. Şirket’in 1Ç2017’deki satış gelirleri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %4,5 oranında artarak 135,5mn TL’ye yükselirken, brüt kar %10,3 oranında artmış ve 96,2mn TL’ye yükselmiştir. Brüt kar marjı da %71 gerçekleşirken, geçen yılın ilk çeyreğindeki brüt kar marjı %67 idi. Zarar kaydedilmesinde ise 144,6mn TL’lik finansman giderleri etkili olmuştur. Torunlar GYO’nun ilk çeyrek itibariyle yaklaşık 3 milyar TL’lik döviz açık pozisyonu (621mn USD, 196,5mn EUR) bulunmaktadır.

Mall of İstanbul Avm üzerinde 300mn USD bedelle Türkiye İş Bankası lehine tesis edilmiş olan ipoteğin bütün şartları saklı kalmak kaydıyla, 27.04.2017 tarihinde ipotek tutarı 150mn USD’ye indirilmiştir.

OYAK YATIRIM – TRGYO Hisse Analiz 1Ç17 – 03.05.2017

Torunlar GYO, piyasa beklentisi olan 30mn TL’ye karşın ilk çeyrekte 33mn TL zarar açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde 134mn TL net kar vardı. Gelirlerdeki %5 artışa ve FAVÖK marjındaki 3 puanlık iyileşmeye rağmen 134mn TL seviyesindeki net finansal giderler zarara yol açtı. Kira gelirlerindeki %8’lik artışla birlikte şirketin konsolide gelirleri %5 büyüdü. Net borç ilk çeyrek sonu itibariyle 2,68milyar TL seviyesine yükseldi.

 

ZİRAAT YATIRIM – TRGYO Hisse Teknik Analiz – 17.04.2017

Yükselen kanal hareketi içerisinde olan hisse ortalamalarının da üzerinde. Göstergeler de olumlu bir görüntü sergilerlerken, hissenin 4,74 civarında bulunan yatay direncini aşıp kanal üst bandına doğru hareket edebileceğini tahmin ediyoruz. Günlük gragikte göstergelerdeki olumlu görüntünün yanı sıra haftalık grafikte de göstergeler güçlenmekte.

Kapanış:4,67      Satış Seviyeleri: 4,89 4,92 Zarar Kes: 4,65

Gizmen Nalbantlı, Başanalist, IŞIK FX – TRGYO Hisse Analiz – 23.03.2017

Hedef fiyat 5.70   Tavsiye: AL

Küresel likidite koşulları ve talep üzerindeki potansiyel riskler, 2017 yılı için konut talebindeki iştahın artmasını engelliyor. Ancak yapılan kampanya ve vergi indirimleri ile aşağı yönlü çok fazla risk görmüyoruz.

Son dönemde AVM’lerde metrekare başına satış gelirlerinin düştüğünü görmekteyiz. Yüksek arzın olduğu bölgelerde satış gelirinin düşmesi, doluluk oranlarını olumsuz etkileyebilir. Yatırımların zayıflaması ise ofis piyasasını olumsuz etkileyebileceğini düşünüyoruz.

Sektörde iş modeli ve yeni projeleri ile ön plan şirketlere yatırım yapılabileceğini düşünüyorum. Yeni projeleri ile ön plana çıkan Emlak GYO, yüksek geliri ile Torunlar GYO ve iskontolu işlem gören İş GYO ön plana çıkıyor.

2014 yılı sonu itibariyle kiralanabilir varlıklara yaptığı yatırımlarla dikkat çeken şirket, yıllık kira seviyesini 158 milyon TL’den 400 milyon TL seviyesine yükseltmiştir. Şirketin net döviz pozisyonunun yüksek olması hisse fiyatı üzerinde baskı oluşturuyor. Ancak Torun Center ve Paşabahçe projelerinden beklenen gelir bu borç miktarını karşılayacak düzeyde. Önümüzdeki dönemde ortaya çıkabilecek yeni projeler ve beklenen net aktif değeri artışı hisse performansını olumlu etkileyebilir. Hedef fiyat 5.70.

BMD Araştırma – TRGYO Hisse Analiz 4Ç16 – 01.03.2017

Beklentilerin Üzerinde Net Kar…

2016 yılının tamamını 665 Milyon TL satış hasılatı ile tamamlayan şirket, 351 Milyon TL kira geliri elde etti.

Yılın son çeyreğinde 151 Milyon TL gelir elde ederek 2015 yılının aynı dönemine göre satış gelirlerinde %50’lik sert bir düşüş yaşayan şirket, 2016 yılını ise 2015 yılına göre %6’lık gelir artışıyla tamamladı. 2015 yılında 309 Milyon TL olan kira gelirleri 2016 yılında 351 Milyon TL’ye yükselirken şirketin 2015 yılında 249 Milyon TL olan konut satış gelirleri 2016 yılında 243 Milyon TL’ye gerilemiştir. Konut satışlarının kötü performans göstermesinde Torun Center’ın satışlarının beklentilerden yavaş ilerlemesi etkili olurken döviz kurlarındaki oynaklığa rağmen kira gelirlerindeki artışta ise AVM kira gelirlerinde %13,5’lere yaklaşan büyüme rakamları, başta MOİ AVM olmak üzere yüksek doluluk oranları ve kiracıyı kaybetmeden yapılan kur sabitlemeleri etkili olmuştur.

2015 yılında 377 Milyon TL’lik brüt kar ile %60,1’lik brüt kar marjı elde eden şirket 2016 yılsonunda bir önceki yıla göre %3,9’luk artışla 392,5 Milyon TL brüt kar elde ederken, brüt kar marjı %58,9 olmuştur. 2016 4.Ç’te 92,1 Milyon TL brüt kar elde eden şirket aynı dönemin bir önceki yılında ise 156,2 Milyon TL brüt kar elde etmiştir.

Şirket yılın son çeyreğinde 86,4 Milyon TL FAVÖK elde ederken yılsonu FAVÖK rakamı 344,6 Milyon TL olarak gerçekleşerek 2015 yılındaki 343,6 Milyon rakamına yakın seyretmiştir.

4 çeyrekte net dönem karı 856 Milyon TL olan Şirketin 2016 yılsonunda net karı 1.172 Milyon TL olmuştur. Yılsonunda beklentilerin üzerinde açıklanan Net Kar rakamları şirketin gayrimenkullerini yeniden değerlemesi sonucunda ortaya çıkan değer artışlarından kaynaklanmaktadır.

2015 yılında 1,9 Milyar TL Net borcu olan şirket Dolar cinsinden borcunu %9 Euro cinsinden borcunu %5 azaltmasına rağmen döviz kurlarında yaşanan yükselişten dolayı kambiyo zararı yazmıştır. Bu nedenle şirketin 2016 yılında Net borcu 2,5 Milyar TL’ye yükselmiştir. Ayrıca şirket döviz kurlarındaki oynaklıktan dolayı kar hedefini tutturmakta zorluk çekmiştir.

Pay başına 5,95 TL hedef fiyat ile model portföyümüzde bulundurduğumuz TRGYO’nun mevcut hedef fiyat ile %26 getiri potansiyeli bulunmaktadır. Önümüzdeki dönemde 2016 mali sonuçları ışığında değerleme modelimizde gereken güncellemeleri yaparak Şirket için detaylı raporumuzu yatırımcılarımızla paylaşacağız.

İŞ YATIRIM – TRGYO Hisse Analiz 4Ç16 – 28.02.2017

Kapanış (TL) : 4.68 – Hedef Fiyat (TL) : 5.65 – Piyasa Deg.(TL) : 2340 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.07 TRGYO TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 20.77 Analist: [email protected]

Son çeyrekte net kar beklentilerin üzerinde.

Torunlar GYO yılın son çeyreğinde 857 milyon TL net kar açıkladı. Bu tutar 419 milyon TL düzeyindeki ortalama piyasa beklentisini bir katın üzerinde aştı. Böylece tüm yılın net karı %23 artışla 1.172 milyon TL oldu. Sonuçlarla beklentilerin arasındaki fark yeniden değerleme sonucu ortaya çıkan değer artışlarından kaynaklandı. Son çeyrekte bu taraftan 1.192 milyon TL gelir kaydedildi. Diğer yandan şirketin satış gelirleri son çeyrekte geçen yıla göre %50 düşüşle 151 milyon TL oldu. FAVÖK de %50 düşüşle 75 milyon TL olurken FAVÖK marjı %49 düzeyinde korundu.

Şirketin net borç tutarı yılbaşından bu yana ortalama 2 milyar TL düzeyindeyken bu çeyrekte 2,5 milyar TL net borç pozisyonuna yükseldi. Torunlar GYO’nun yılsonu itibariyle 2.86 milyar TL (€186 milyon ve US$617 milyon) açık pozisyonu bulunmaktadır. Mevcut piyasa değerine göre, Torunlar GYO, hem takibimizde olan GYO hisselerinin ortalama NAD iskontosu hem de kendi tarihsel ortalaması ile uyumlu bir şekilde NAD’ine kıyasla %55 iskonto ile islem görmektedir. Sonuçların hisse performansına etkisinin sınırlı kalmasını bekliyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – TRGYO Hisse Analiz 4Ç16 – 28.02.2017

Torunlar GYO (TRGYO, “TUT”, Sınırlı Pozitif): Torunlar GYO 2016 yılının son çeyreğinde 856,7mn TL net dönem karı elde etti. Net dönem karı hem bizim beklentimiz olan 490mn TL hem de piyasa beklentisi olan 419mn TL’nin oldukça üzerindedir. Tahminimizdeki sapmada, Şirket’in yatırım amaçlı gayrimenkul değer artışından 1.191,7mn TL ile beklentimizin üzerinde gelir elde etmesi etkili olmuştur. Şirket 2015 yılının son çeyreğinde 1.329,7mn TL kar açıklamıştı. Öte yandan, Şirket’in 4Ç2016 brüt karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %41 oranında gerileyerek 92,1mn TL olmuştur. Ek olarak, 2,86 milyar TL döviz açık pozisyonu bulunan Şirket, 4Ç2016’da 346,7mn TL kur farkı gideri yazmıştır. Son çeyrek kar rakamı ile birlikte 2016 yılındaki kar rakamı bir önceki yıla göre %23 oranında artarak 1.172,4mn TL’ye ulaşmıştır. Şirket’in yüksek kar artışı gayrimenkul değerleme artışından geldiği için net karın hisse üzerindeki olası olumlu etkisinin sınırlı olacağını düşünüyoruz. Nitekim net satışlar da 151,7mn TL ile beklentilerin altında gerçekleşmiştir.

AK YATIRIM – TRGYO Hisse Analiz 4Ç16 – 28.02.2017

Torunlar GYO 4Ç16’da 857 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar bizim beklentimiz olan 505 milyon TL ve piyasa ortalama beklentisi olan 419 milyon TL net karın üzerinde gerçekleşti. Bunun sebebi, şirketin yılsonu gayrimenkul portföyünün yeniden değerlenmesinden kaynaklı 1.3 milyar TL’lik gayrimenkul değer artışından kaynaklanmaktadır. Ciro yıllık bazda %50, çeyreklik bazda %29 düşerek 75 milyon TL oldu (bizim beklentimiz 86 milyon TL). Beklentilerin üzerinde gelen net kar sonucu, 4Ç16 sonuçlarının hisse üzerinde bugün olumlu etki yaratmasını bekliyoruz.

DENİZ YATIRIM – TRGYO Hisse Analiz 4Ç16 – 28.02.2017

Torunlar GYO 4Ç16’da 857 milyon TL net kar açıklayarak 419 milyon TL’lik piyasa beklentisini ikiye katlamış oldu. Şirketin tüm yıl karı ise 1,172 milyon TL ile 2015 yılına göre %23 oranında artış gösterdi. Şirketin 345 milyon TL’lik FAVÖK rakamı 2015 yılına paralel kalırken FAVÖK marjı da %49.4 oranında gerçekleşti. Net borç rakamı TL’deki değer kaybının döviz cinsi borçları yukarı çekmesi ile birlikte yıllık bazda %33 artarak 2,535 milyon TL’ye yükselmiş olmasına rağmen, borcun sermayeye oranı gerilemeye devam etti ve bir yıl önceki %82 seviyesinden %74’e geriledi. Gerek şirketin karının beklentilerin üzerinde olması gerekse de borç seviyesindeki gerilemenin sürüyor olması nedeniyle açıklanan sonuçların hisse üzerinde pozitif olmasını bekliyoruz.

OYAK YATIRIM – TRGYO Hisse Analiz 4Ç16 – 28.02.2017

Torunlar GYO yılın 4. çeyreğinde 982mn TL net kar açıkladı. Açıklanan kar piyasa beklentisi olan 419mn TL’nin üstünde geldi. Şirketin 4. çeyrek net karının piyasa beklentilerini aşmasının arkasındaki en önemli etken 1,3milyar TL’lik yeniden değerleme karı gösterilebilir. Buna rağmen, 4. çeyrek karı geçen yıla göre %27 aşağıda. Şirketin gelirleri ve faaliyet karı ise piyasa beklentilerini karşılayamadı.

HSBC – TRGYO Hisse Analiz – 01.02.2017

Emlak GYO ve Torunlar GYO’dan 4Ç’de güçlü sonuçlar açıklamasını bekliyoruz, ancak faizlerdeki artış nedeniyle hedef fiyatlarımızı düşürüyoruz.

Torunlar GYO yeniden değerleme (proje) kazançlarından faydalanacak, ancak bunun kur farkı zararları ile dengelenmesini bekliyoruz. Al tavsiyemizi koruyor, hedef fiyatımızı 6.3 TL’den 5.0 TL’ye çekiyoruz.

 

Torunlar GYO’dan şirket birleşmesi neticesi sermaye artışı hakkında açıklama – 13.01.2017

Şirketimizin, sermayesine 17.948.488,38 TL’sı ile % 99,991579 oranında iştirak ettiği, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünün 730421 Sicil numarasında kayıtlı olan 17.950.000,00 TL’sı sermayeli ‘‘TRN Alışveriş Merkezleri Yatırım ve Yönetim Anonim Şirketi” ile, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 136.-158 inci maddelerinin ilgili hükümleri, Kurumlar Vergisi Kanununun 18, 19 ve 20. maddeleri ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulunun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği’nin ilgili hükümleri uyarınca bütün aktif ve pasifi ile birlikte ‘‘devir alan” sıfatı ile birleşmesi sonrasında, Şirket sermayemizde  nominal 4.283  adet ve nominal 4.283 TL artış olmuş ve paylar 13.01.2017 tarihi itibariyle  ilgili hesaba aktarılmıştır. Birleşme sonrasında çıkarılmış sermayemiz 500.000.000,00 TL’dan 500.004.283,00 TL’na yükselmiştir.

 

Torunlar Alışveriş Merkezlerinden Şirket Birleşmesi Hakkında Açıklama – 12.12.2016

Yönetim Kurulumuzun 09.12.2016 Tarih ve 2016/38 Sayılı Toplantısında alınan kararlar ile, Şİrketimizin, sermayesine 17.948.488,38 TL’sı ile % 99,991579 oranında iştirak etmiş bulunduğu 17.950.000,00 TL’sı sermayeli ‘‘TRN Alışveriş Merkezleri Yatırım ve Yönetim Anonim Şirketi” ile bütün aktif ve pasifi ile birlikte ‘‘devir alan” sıfatı ile birleştirilmesi işlemi nedeniyle yapılacak sermaye artırımı sonucunda çıkarılacak yeni hisselerin Şirketimiz ortaklarının yeni pay alma haklarının kısıtlanmak suretiyle doğrudan TRN Alışveriş Merkezleri Yatırım ve Yönetim A.Ş. ortaklarına verilmesi husunda karar alınmış olup alınan karar 12.12.2016 tarihinde T.C. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

Pay Grup BilgileriMevcut SermayeUlaşılacak Sermaye
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETRGY00026100.235.491,071100.235.491,071
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRETRGY00034100.235.491,071100.235.491,071
C Grubu, TRGYO, TRETRGY00018299.529.017,858299.529.017,858
 
Mevcut Sermaye
Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM
500.000.000 TL
500.000.000 TL

ZİRAAT YATIRIM – Torunlar GYO TRGYO Hisse Analiz Şirket Raporu – 15.11.2016

Öneri : “TUT” Hedef Hisse Fiyatı : 5,20TL

Torunlar GYO 3Ç2016 net dönem karı 6,7mn TL ile hem bizim beklentimiz olan 24mn TL’nin, hem de piyasa beklentisi olan 29mn TL’nin altında gerçekleşmiştir. Konut satış gelirleri 108,7mn TL ile beklentimizin (89mn TL) üzerinde gelirken, kur farkı gideri beklentimizin üzerinde gerçekleşerek tahminimizdeki sapmada ana etken olmuştur. Şirket geçtiğimiz yılın aynı döneminde kur farkı kaynaklı 217,6mn TL zarar açıklamıştı. Geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde 261,2mn TL kur farkı gideri yazan şirket, 2016 yılının üçüncü çeyreğinde 86,2mn TL kur farkı gideri yazmıştır.

Şirket’in Ocak – Eylül 2016 kar rakamı 315,7mn TL’ye çıkarken, geçtiğimiz yılın aynı döneminde kur farkı giderlerin önemli etkisiyle 376,1mn TL zarar kaydedilmişti.Şirket’in kira gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,8 oranında artarak 87,2mn TL’ye yükselmiştir. Yılın üçüncü çeyreğinde önemli bir kısmı Torun Center’dan olmak üzere konut satışları 108,7mn TL olmuştur.Geçtiğimiz yılına aynı dönemindeki konut satışları 12,5mn TL idi. Sonuç olarak satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %89 oranında artarak 214,2mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Brüt kar ise aynı dönem itibariyle %44,1 oranında artarak 115,8mn TL’ye yükselirken, brüt kar marjı %54,1 olmuştur. Şirket’in FAVÖK (105mn TL gelir) ve net kar marjı ise sırasıyla %49,2 ve %3,1 olmuştur.

Ekspertiz değerine göre Şirket’in Net Aktif Değeri (NAD) Eylül ayı sonu itibariyle 5,1 milyar TL’dir. 14 Kasım tarihi itibariyle NAD’a göre %56,3 oranında iskontolu işlem gören Torunlar GYO’nun tarihi iskontosu %50,5 iken son bir yıllık iskontosu %57,2’dir.

Torunlar GYO hisseleri Aralık 2015 tarihinde %66 ile tarihinin en yüksek iskontosu ile işlem görmekteydi. Torunlar GYO’nun döviz açık pozisyonu 2,4 milyar TL (619mn USD, 193,7mn EUR) ile oldukça yüksek tutarda iken, net borç/FAVÖK (yıllık) olarak 5,1x seviyesindedir. Finansal kredilerin varlıklara oranı da %30 seviyesindedir.

Portföyündeki AVM’lerin cirosu üçüncü çeyrekte 559mn oldu…

Torunlar GYO’nun portföyünde bulunan AVM’ler 356bin metrekare brüt kiralanabilir alana sahipken, 2016 yılının üçüncü çeyreğinde 13,2mn kişi söz konusu AVM’leri (9A2016: 38,4) ziyarette bulunmuştur. Bu ziyaretlerden 559milyar TL ciro elde edilmiştir. Diğer taraftan, AVM’lerin ortalama doluluk oranı %92 seviyesindendir.

Torunlar GYO’nun son bir yıllık ortalama PD/DD oranı 0,45x seviyesindedir…

Torunlar GYO hisse senetleri 14.11.2016 tarihi itibariyle 0,45x PD/DD ile işlem görmektedir. Gayrimenkul sektörü ortalama PD/DD ise 0,71x seviyesindedir. Torunlar GYO’nun son bir yıllık ortalama PD/DD ise 0,45x seviyesindedir.

İŞ YATIRIM – Torunlar GYO TRGYO Hisse Analiz 3Ç16 – 08.11.2016

Kapanış (TL) : 4.74 – Hedef Fiyat (TL) : 6.75 – Piyasa Deg.(TL) : 2370 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.19 TRGYO TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 42.51 Analist: [email protected]

Üçüncü çeyrekte net kar beklentilerin üzerinde.

Torunlar GYO yılın üçüncü çeyreğinde 6,7 milyon TL konsolide net kar açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde 217 milyon TL net zarar kaydetmişti. Sonuçlar, ortalama 29 milyon TL düzeyindeki ortalama piyasa beklentisinin gerisinde kaldı. Torunlar GYO bu dönemde 214 milyon TL satış geliri kaydederken önceki çeyreğe göre %25 ve geçen yılın aynı dönemine göre %89 büyüme gerçekleşti. Ancak piyasa beklentisi şirketin 256 milyon TL satış gelirleri elde edeceği yönündeydi. Mall of Istanbul ve Torun Tower’ın katkısı ile kira gelirlerindeki artış sayesinde satış gelirlerinin büyüdüğünü belirtelim.

Şirketin net borç tutar ıyılbaşından bu yana ortalama 1,9 milyar TL düzeyindeyken bu çeyrekte 2,1 milyar TL net borç pozisyonuna yükseldi. Torunlar GYO’nun 3Ç16 sonu itibariyle 2.5 milyar TL (€193 milyon ve US$620 milyon) açık pozisyonu bulunmaktadır. Mevcut piyasa değerine göre, Torunlar GYO, hem takibimizde olan GYO hisselerinin ortalama NAD iskontosu hem de kendi tarihsel ortalaması ile uyumlu bir şekilde NAD’ine kıyasla %50 iskonto ile islem görmektedir. TRGYO için %43 getiriye işaret eden hisse başına 6.75 TL hedef fiyatımız ile AL tavsiyemizi koruyoruz. Sonuçların hisse performansına etkisinin sınırlı kalmasını bekliyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Torunlar GYO TRGYO Hisse Analiz 3Ç16 – 08.11.2016

Torunlar GYO (TRGYO, Öneri “TUT”, Sınırlı Negatif): Torunlar GYO 3Ç2016’da 6,7mn TL kar rakamı açıklarken, net dönem karı bizim beklentimiz olan 24mn TL piyasa beklentisi olan 29mn TL’nin altında gerçekleşmiştir. Konut satış gelirleri 108,7mn TL ile beklentimizin (89mn TL) üzerinde gelirken, kur farkı gideri beklentimizin altında gerçekleşmiştir. Kira gelirleri ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %5 oranında artarak 87,2mn TL’ye yükselirken, beklentimiz 90mn TL yönündeydi. Şirket geçtiğimiz yılın aynı döneminde kur farkı kaynaklı 217,6mn TL zarar açıklamıştı. Geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde 261,2mn TL kur farkı gideri yazan şirket, 2016 yılının üçüncü çeyreğinde 86,2mn TL kur farkı gideri yazmıştır. Torunlar GYO’nun döviz açık pozisyonu 2,5milyar TL (620,4mn USD, 193,3mn EUR) ile oldukça yüksek tutardadır. Öte taraftan, brüt kar ise 3Ç2016’da 115,8mn TL ile geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki 80,4mn TL’nin üzerinde -konut satış gelirlerindeki artışın önemli etkisiyle- gerçekleşmiştir. Son olarak, Şirket’in Ocak – Eylül 2016 kar rakamı ise 315,7mn TL’ye çıkarken, geçtiğimiz yılın aynı döneminde – yine kur farkı kaynaklı- 376,1mn TL zarar kaydedilmişti.

AK YATIRIM – Torunlar GYO TRGYO Hisse Analiz 3Ç16 – 08.11.2016

Torunlar GYO 3Ç16’da 6.7 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar bizim beklentimiz olan 0.2mn TL’nin üzerinde ama piyasa beklentisi olan 29 milyon TL net karın altında gerçekleşti. Tahminimizin üstünde gelen net karın temel sebebi beklentimizin üzerinde gelen cirodan kaynaklanmaktadır. Buna göre, Torunlar GYO 3Ç16’da 214 milyon ciro elde ederken (bizim beklentimiz 200 milyon TL), ciroya en büyük katkıyı Torun Center konut ve ofis teslimatlarından elde edilen 108.7 milyon TL gelirden kaynaklanmaktadır. FAVÖK marjı 3Ç16’da beklentilere paralel %49.2 oldu (piyasa beklentisi %47.9).

 

ZİRAAT YATIRIM – Torunlar GYO TRGYO Hisse Haber Yorum – 23.09.2016

Torunlar GYO’dan “Torun Center Mahkemesi” ile İlgili Açıklama

Torunlar GYO (TRGYO, Öneri “TUT”, Nötr): Bazı yayın organlarında, Torun Center Projesinin planlarının iptal edildiği ve 12 Temmuz 2016 tarihinde mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı verdiğine dair haber ilgili olarak şirket şu açıklamayı yapmıştır: “Şirketimizin Ali Sami Yen Stadının bulunduğu arsa üzerinde gerçekleştirdiği “Torun Center” adlı proje beş Bloktan oluşmaktadır. Beş bloktan dördünün inşaatı tamamlanmış, bir bloğun imalatı ise bağımsız bölümler içindeki tefriş işlemleri dışında tamamlanmıştır. Yapımı tamamlanan dört bloktan üçünün Yapı Kullanma izin belgesi alınmış, sosyal tesis vasfında bulunan bir bloğun da yapı kullanma izin belgesi verilmesi için ilgili belediyesine müracaat edilmiştir. Haberlerde yer alan karar, Projenin bulunduğu arsanın “imar planı” ile ilgili yürütmenin durdurulmasına ilişkin karar olup, inşaat ruhsatı ile ilgili açılmış bir dava bulunduğu bilgisi şirketimizde mevcut değildir. Yürütmenin durdurulmasına dair verilen karara İstanbul Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itiraz edilmiştir.”

 

İŞ YATIRIM – Torunlar GYO TRGYO Hisse Analiz 2Ç16 – 19.09.2016

Kapanış (TL) : 4.83 – Hedef Fiyat (TL) : 6.75 – Piyasa Deg.(TL) : 2415 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.93 TRGYO TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 39.85 Analist: [email protected]

İkinci çeyrekte net kar beklentilerin üzerinde

Torunlar GYO yılın ikinci çeyreğinde 175 milyon TL konsolide net kar açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde 4 milyon TL net zarar kaydetmişti. Sonuçlar, ortalama 75 milyon TL düzeyindeki ortalama piyasa beklentisinin de oldukça üzerinde gerçekleşti. Torunlar GYO bu dönemde 171 milyon TL satış geliri kaydederken önceki çeyreğe göre %32 ve geçen yılın aynı dönemine göre %49 büyüme gerçekleşti. Ancak piyasa beklentisi şirketin 198 milyon TL satış gelirleri elde edeceği yönündeydi. Mall of Istanbul ve Torun Tower’ın katkısı ile kira gelirlerindeki artış sayesinde satış gelirlerinin büyüdüğünü belirtelim.

Şirketin net borç tutarı 1.9 milyar TL düzeyinde ve son dört çeyrekte ortalama bu düzeyde devam etmekte. Torunlar GYO’nun 2Ç16 sonu itibariyle 2.4 milyar TL (€194 milyon ve US$620 milyon) açık pozisyonu bulunmaktadır. Mevcut piyasa değerine göre, Torunlar GYO, hem takibimizde olan GYO hisselerinin ortalama NAD iskontosu hem de kendi tarihsel ortalaması ile uyumlu bir şekilde NAD’ine kıyasla %50 iskonto ile islem görmektedir. TRGYO için %40 getiriye işaret eden hisse başına 6.75 TL hedef fiyatımız ile AL tavsiyemizi koruyoruz.

ŞEKER YATIRIM – Torunlar GYO TRGYO Hisse Analiz 2Ç16 – 19.09.2016

Torunlar GYO (TRGYO) ikinci çeyrekte piyasa beklentisinin çok daha üzerinde net kar açıkladı. Şirket, 2Ç 16’da 174,6mn TL net kar elde etti (2Ç15: 4,1mn TL net zarar). Piyasadaki ortak kanı şirketin 2Ç16’da 75mn TL kar elde etmiş olabileceği yönündeydi. İkinci çeyrek net kar rakamının da eklenmesiyle şirketin 1Y16’da kümüle net kar rakamı 308,9mn TL seviyesine ulaşmış oldu (1Y15: 158,5mn TL net zarar).

ZİRAAT YATIRIM – Torunlar GYO TRGYO Hisse Analiz 2Ç16 – 19.09.2016

Torunlar GYO (TRGYO, Öneri “TUT”, Nötr): Torunlar GYO’nun 2Ç2016’daki net dönem karı 174,6mn TL olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz yılının ikinci çeyreğinde 4mn TL zarar kaydedilmişti. Brüt kar ise 2Ç2016’da 97,2mn TL ile 2Ç2015’teki 76,5mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Açıklanan kar rakamı bizim beklentimiz (120mn TL) ve piyasa beklentisi olan 75mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. İkinci çeyrek karı ile birlikte Şirketin 2016 Ocak – Haziran dönemindeki net dönem karı 309mn TL olurken, geçtiğimiz yılın aynı döneminde kur farkı giderinin önemli etkisiyle 158,5mn TL zarar kaydedilmişti. Tahminimizdeki sapmada yatırım amaçlı gayrimenkul artışından 119,1mn TL’lik gelirin yanı sıra satış gelirlerindeki sapmadan kaynaklanmıştır. Şirketin beklentilerin üzerinde kar açıklanmasında, yatırım amaçlı gayrimenkul değer artışının önemli bir etken olması nedeniyle piyasa etkisinin nötr olabileceğini düşünüyoruz

 

 

 

 

 

PAYLAŞ