Ana Sayfa Raporlar Hisse Yorumları Teknosa TKNSA...

Teknosa TKNSA Hisse Analiz ve Yorumları

tknsa-hisse-yorumlariTeknosa TKNSA hisse senedi ile ilgili tüm güncel hisse analiz, haber,rapor ve hisse yorumlarını aşağıda sıralı halde bulabilirsiniz. Kurum ve uzmanların Teknosa İç ve Dış Tic. TKNSA ile ilgili çıkmış tüm hisse analiz ve yorumlarını, haber,veri ve raporları bu sayfadan takip edebilirsiniz.

TACİRLER YATIRIM – Teknosa TKNSA Hisse Analiz 4Ç20 – 17.02.2021

Teknosa – 4Ç20 sonuçlarını 69.4 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 19.2 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 1,932 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %54 arttı. Şirket, 4Ç20’de 199 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %88 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 189 baz puan artarak %10.3 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 80 baz puan arttı ve %17.5 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 208 baz puan azaldı ve %8.8 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise -302 milyon TL (4Ç19: -334 milyon TL ve 3Ç20: -237 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı -%5.4 (4Ç19: -%8.1 ve 3Ç20: -4.8%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %41 azalarak 244 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 0.5 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu -1.5 olarak kaydedilmiştir.

ZİRAAT YATIRIM – Teknosa TKNSA Hisse Analiz 4Ç20 – 17.02.2021

Teknosa (TKNSA): Şirket 2020 yılının son çeyreğinde 69,4mn TL net dönem karı açıklamıştır. Bir önceki yılın aynı döneminde şirket 19,2mn TL net dönem zararı kaydetmişti. Satış gelirleri son çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %53,7 oranında artan şirketin brüt karı ise %61,1 oranında artarak 338,9mn TL’ye yükselmiştir. Aynı dönemde operasyonel giderler %24,3 oranında artarken, diğer faaliyetlerden 22,9mn TL gider kaydedilmiştir. Böylece faaliyet karı 48,3mn TL’den 146 milyon TL’ye ulaşmıştır. Finansman tarafında net finansman giderleri 4Ç2019’daki 59,6mn TL’den 61,7mn TL’ye çıkarken, 21,6mn TL’lik vergi sonrası net dönem karı 69,4mn TL olarak gerçekleşmiştir.
Son çeyrek kar rakamıyla birlikte şirket 2020 yılını 85,3mn TL net dönem karı ile kapatmıştır. Teknosa 2019 yılında 148,6mn TL net dönem zararı kaydetmişti.

 

 

DENİZ YATIRIM – Teknosa TKNSA Hisse Yorum – 26.11.2020

SAHOL; Teknosa’nın %10,28’ini temsil eden kısmını satmaya karar verdi / sınırlı olumsuz / Sabancı Holding, %60,28’ine sahip olduğu bağlı ortaklığı Teknosa’nın %10,28’lik kısmının (11.310.508,61 TL nominal değerli pay) tamamının ya da bir kısmının, Teknosa’nın yönetim hakimiyetini kaybetmeyecek şekilde, ikincil piyasada ve bu piyasada oluşacak fiyattan satılmasına karar verdi. Borsada işlem gören nitelikte olmayan Teknosa paylarının borsada işlem gören niteliğe dönüştürülebilmesi için 25.11.2020 tarihi itibarıyla Kurul onayına başvuruldu. Teknosa paylarının satışından elde edilecek gelir, Teknosa’nın gerçekleştirmeyi planladığı sermaye artırımında yeni pay alma haklarının kullanımından doğacak sermaye koyma borcunun ödenmesinde kullanılacak. Sabancı Holding’in TKNSA hisselerinde satış yapma kararı dolayısıyla hisse arzının artması nedeniyle TKNSA hisseleri üzerinde kısmi baskı oluşabileceğini tahmin ediyoruz. Bununla birlikte Teknosa’nın sermaye artırımı ile birlikte sermaye yapısının güçlenmesi uzun vadede hisseye destek olabilir.

Teknosa Yönetim Kurulu, Şirket’in TTK’nın 376’ncı maddesi kapsamından çıkarılması ve gelecekte yeni fırsatları değerlendirebilmesine imkan tanıyan güçlü bir finansal yapıya kavuşturulması amaçlarıyla; çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere artırılmasına yönelik çalışmalara başlanmasına, bedelli sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların miktarının ve yeni pay alma hakkı kullanım fiyatının, Şirket’in 2020 yılı hesap dönemine ait finansal sonuçlarının kesinleşmesinin ardından belirlenmesine karar verdi. Eylül sonu itibariyle Sabancı Holding’in solo bazda 1,8 milyar TL net nakit pozisyonu bulunmaktadır.

OYAK YATIRIM – Teknosa TKNSA Hisse Yorum – 26.11.2020

Sabancı Holding, portföyünde bulunan Teknosa sermayesinin toplam %60,28’ini temsil eden 66.310.509,61 TL nominal değerli paylarının 11.310.508,61 TL nominal değerli ve toplam sermayenin %10,28’ini temsil eden kısmının tamamının ya da bir kısmının Teknosa’nın yönetim hakimiyetini kaybetmeyecek şekilde ikincil piyasada ve bu piyasada oluşacak fiyattan satılmasına karar verdi. Teknosa paylarının satışından elde edilecek gelir, Teknosa’nın gerçekleştirmeyi planladığı sermaye artırımında Şirketimizin yeni pay alma haklarının kullanımından doğacak sermaye koyma borcunun ödenmesinde kullanılacak. Nötr.

HABER: Sabancı Holding’den, Teknosa’ya Sermaye Dopingi

TACİRLER YATIRIM – Teknosa TKNSA Hisse Yorum – 26.11.2020

Sabancı Holding, Yönetim Kurulu, Teknosa’nın sermayesinin toplam %60,28’ini temsil eden 66.310.509,61 TL nominal değerli paylarının 11.310.508,61 TL nominal değerli ve toplam sermayenin %10,28’ini temsil eden kısmının tamamının ya da bir kısmının Teknosa’nın yönetim hakimiyetini kaybetmeyecek şekilde ikincil piyasada ve bu piyasada oluşacak fiyattan satılmasına karar verdi. Teknosa paylarının satışından elde edilecek gelir, Teknosa’nın gerçekleştirmeyi planladığı sermaye artırımında Sabancı Holding’in yeni pay alma haklarının kullanımından doğacak sermaye koyma borcunun ödenmesinde kullanılacaktır. Teknosa’da yapılacak olan bedelli sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların miktarının ve yeni pay alma hakkı kullanım fiyatının, 2020 yılı hesap dönemine ait finansal sonuçlarının kesinleşmesinin ardından belirlenecektir.

 

TACİRLER YATIRIM – Teknosa TKNSA Hisse Analiz 3Ç20 – 02.11.2020

Teknosa – 3Ç20 sonuçlarını 62.6 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 35.2 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 1,671 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %61 arttı. Şirket, 3Ç20’de 169 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %109 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 232 baz puan artarak %10.1 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 14 baz puan azaldı ve %17.6 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 400 baz puan azaldı ve %9.2 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise -237 milyon TL (3Ç19: -295 milyon TL ve 2Ç20: -379 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı -%4.8 (3Ç19: -%7.9 ve 2Ç20: -8.8%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %14 artarak 411 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 1.1 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu -1.7 olarak kaydedilmiştir.

ZİRAAT YATIRIM – Teknosa TKNSA Hisse Analiz 3Ç20 – 02.11.2020

Teknosa (TKNSA, Pozitif): Şirket 3Ç2020’de 62,6mn TL net dönem karı kaydetmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde net dönem zararı 35,2mn TL idi. Satış gelirleri üçüncü çeyrekte %61,1 oranında artan Şirket’in brüt karı da %59,8 oranında artarak 294,6mn TL’ye yükselmiştir. Diğer taraftan aynı dönemde operasyonel giderler %12,2 oranında görece düşük seviyede artarken, diğer faaliyetlerden 15,8mn TL gider kaydedilmiştir. Böylece faaliyet karı 125,5mn TL olmuştur. 3Ç2019’da şirket sadece 16,8mn TL faaliyet karı kaydetmişti. Finansman tarafında 49,8mn TL finansman gideri kaydedilmiş ve 15,5mn TL’lik vergi gideri sonrası net dönem karı 62,6mn TL olarak gerçekleşmiştir.
3. çeyrek kar rakamıyla birlikte Ocak-Eylül dönemi net dönem karı 15,9mn TL olmuştur. Bir önceki yılın aynı döneminde şirket 129,4mn TL net dönem zararı kaydetmişti.

 

TACİRLER YATIRIM – Teknosa TKNSA Hisse Analiz 2Ç20 – 10.08.2020

Teknosa – 2Ç20 sonuçlarını 15.8 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde de, 42.0 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 955 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %5 azaldı. Şirket, 2Ç20’de 42 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %45 azalış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 322 baz puan azalarak %4.4 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 485 baz puan azaldı ve %12.9 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 180 baz puan azaldı ve %11.7 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise -379 milyon TL (2Ç19: -276 milyon TL ve 1Ç20: -119 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı -%8.8 (2Ç19: -%7.6 ve 1Ç20: -2.7%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %43 azalarak 359 milyon TL olarak gerçekleşti.

ZİRAAT YATIRIM – Teknosa TKNSA Hisse Analiz 2Ç20 – 10.08.2020

Teknosa (TKNSA, Nötr):Şirket 2Ç2020’de 15,8mn TL net dönem zararı kaydetmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde net dönem zararı 42mn TL idi. Satış gelirleri ikinci çeyrekte %4,7 oranında azalan Şirket’in brüt karı %30,7 oranında azalarak 123,5mn TL’ye gerilemiştir. Diğer taraftan aynı dönemde operasyonel giderler %17,3 oranında azalırken, diğer faaliyetlerden 16,2mn TL gelir kaydedilmiştir. Böylece faaliyet karı 27,5mn TL olmuştur. 2Ç2019’da şirket 257 bin TL faaliyet zararı kaydetmişti. Finansman tarafında 47,8mn TL finansman gideri kaydedilmiş ve 3,7mn TL’lik vergi geliri sonrası net dönem zararı 15,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. İkinci çeyrek zarar rakamıyla birlikte Ocak-Haziran dönemi net dönem zararı 46,7mn TL’ye yükselmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde şirket 94,2mn TL net dönem zararı kaydetmişti.

 

TACİRLER YATIRIM – Teknosa TKNSA Hisse Analiz 1Ç20 – 04.05.2020

Teknosa, 1Ç20 sonuçlarını 30.9 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde de, 52.2 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 1,048 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %25 arttı. Şirket, 1Ç20’de 60 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %33 büyüme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 35 baz puan artarak %5.7 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 29 baz puan azaldı ve %16.6 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 179 baz puan azaldı ve %13.7 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise -119 milyon TL (1Ç19: -315 milyon TL ve 4Ç19: -334 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı -%2.7 (1Ç19: -%9.0 ve 4Ç19: -8.1%) olarak kaydedildi. Şirketin özsermayesi negatif 282 milyon TL olup, net borcu ise çeyreksel bazda yüzde %48 artarak 630 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 1.9 olarak kaydedilmiştir.

ZİRAAT YATIRIM – Teknosa TKNSA Hisse Analiz 1Ç20 – 04.05.2020

Teknosa İç ve Dış Ticaret (TKNSA, Nötr): Şirket’in 1Ç2020’deki net dönem zararı 30,9mn TL olmuştur. Şirket geçen yılın aynı döneminde 52,2mn TL net dönem zararı açıklamıştı. Şirket’in satış gelirleri 1Ç2020’de yıllık %24,7 oranında artarak 1.048mn TL’ye yükselmiştir. Satışların maliyeti %25,1 oranında artmış ve böylece brüt kar %22,6 oranında artmış ve 173,7mn TL olmuştur. Operasyonel giderler %10,3 oranında artarak 143,6mn TL’ye ulaşırken, diğer faaliyetlerden 18,4mn TL gider kaydedilmiştir. Bunlara bağlı olarak esas faaliyet karı 11,7mn TL’yi göstermiştir. 1Ç2019’daki esas faaliyet zararı 22,9mn TL idi. Finansman tarafında ise 49,6mn TL gider kaydedilmiştir. Vergi öncesi zararı 38,4mn TL olan şirketin 7,5mn TL vergi geliri sonrası net dönem zararı 30,9mn TL’yi göstermiştir.

Uzun Vadeli Yatırım İçin Çok Riskli Hisseler, Mayıs 2020

 

Carrefoursa, Teknosa Çalışanlarından Geçici Olarak İşe Alacak – 27.03.2020

Carrefoursa, operasyonlarının salgın nedeniyle yoğunlaşması nedeniyle Teknosa’da istihdam edilen 150 kişiyi geçici olarak işe alacağını açıkladı. Şirketten yapılan açıklama şu şekilde gerçekleşti:

“Güncel gelişmeler ışığında Şirketimiz operasyonlarının yoğun şekilde artması nedeniyle, halihazırda aynı holding bünyesi altında olduğumuz TeknoSA İç ve Dış Ticaret A.Ş’de istihdam edilmekte olan toplam 150 çalışanın yazılı rızaları alınmaları kaydıyla 4857 sayılı İş Kanunu’nun (“Kanun”) 7. Maddesi kapsamında geçici iş ilişkisi kurulması suretiyle Şirketimiz bünyesinde istihdam edilmesinin hedeflendiğini ve bu nedenle geçici iş ilişkisi süresi boyunca Kanun uyarınca ilgili yükümlülüklerin Şirketimiz tarafından üstlenileceğini kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.”

Dilek Sabancı Teknosa’da Hisse satışı İçin MKK’ya Başvuru YAptı – 28.11.2019

Teknosa’dan TKNSA Kamuoyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayınlanan açıklamaya göre; Dilek Sabancı, Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde 5 milyon 734 bin 598 TL nominal tutarlı Teknosa pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu’na başvuru yaptı.

Teknosa Pay Satışı – 25.11.2019

KAP açıklamasına göre Sevil Sabancı’nın 22 Kasım tarihindeki TL3-3.14 aralığından 2mn Teknosa hissesi satışıyla şirketteki payı %5.03’den %3.21’e geriledi.

TACİRLER YATIRIM – Teknosa TKNSA Hisse Analiz 2Ç19 – 07.08.2019

Teknosa – 2Ç19 sonuçlarını 42 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde de, 5.8 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 1,002 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %12 büyüdü. Şirket, 2Ç19’de 76 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %161 büyüme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 435 baz puan artarak %7.6 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 71 baz puan büyüdü ve %17.8 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 113 baz puan geriledi ve %13.5 olarak gerçekleşti. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %137 artarak 119 milyon TL olarak gerçekleşti.

ZİRAAT YATIRIM – Teknosa TKNSA Hisse Analiz 2Ç19 – 07.08.2019

Teknosa İçve Dış Ticaret (TKNSA, Nötr): Şirket’in 2Ç2019’daki net dönem zararı 42mn TL olmuştur. Şirket geçen yılın aynı döneminde 5,8mn TL zarar açıklamıştı. Şirket’in satış gelirleri 2Ç2019’da yıllık %12,5 oranında artarak 1.002mn TL’ye çıkmış, satış maliyeti %11,5 oranında artmış ve böylece brüt karı %17,2 oranında artmış ve 178,1mn TL olmuştur. Operasyonel giderler ise %3,8 oranında artmış ve 135,7mn TL olmuştur, diğer faaliyetlerden yaklaşık 42,6mn TL gider kaydedilmiştir. Bunlara bağlı olarak 257bin TL esas faaliyet zararı gerçekleşmiştir. Finansman tarafında ise 52,4mn TL gider kaydedilmiştir. Vergi öncesi zararı 52,6mn TL olan şirket 10,7mn TL vergi geliri sonrası 2Ç2019 net dönem zararı 42mn TL olmuştur. Son olarak, ikinci çeyrek net zararı ile Şirket’in 2019 yılının ilk yarısındaki net dönem zararı 94,2mn TL olmuştur.

 

ZİRAAT YATIRIM – Teknosa TKNSA Hisse Analiz 1Ç19 – 02.05.2019

Teknosa İç ve Dış Ticaret (TKNSA, Negatif): Şirketin 2019 yılı birinci çeyrek ana ortaklık net dönem zararı 52,2mn TL olmuştur. Geçen yılın aynı döneminde 4,3mn TL zarar kaydetmiştir. Şirketin satış gelirleri 1Ç2019’de bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,2 oranında artarak 840,7mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %5,7 oranında artarak 698,9mn TL’ye ulaşmıştır. Buna bağlı olarak brüt kar ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,3 oranında azalarak 141,7mn TL olmuştur. Operasyonel giderler 2018’nin ilk çeyreğine göre %6,6 oranında artarak 130,2mn TL’ye yükselirken, diğer faaliyetlerden 34,4mn TL gider kaydedilmiştir. Böylece esas faaliyet zararı 22,9mn TL olmuştur. 42,9mn TL’lik finansman gideri ile vergi öncesi zararı 65,5mn TL’ye ulaşırken, 13,2mn TL vergi geliri sonrası 1. çeyrek ana ortaklık net dönem zararı 52,2mn TL olmuştur.

 

Teknosa TTK’nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler Hakkında Bilgi Verdi – 30.04.2019

Şirketimizin 31.03.2019 tarihli SPK düzenlemelerine uygun olarak mali tabloları bildirilmiştir. SPK’nın 2014/11 sayılı ilke kararı doğrultusunda, Şirketimizin bu mali tablolarında yer alan özkaynağının (-) 154.290.000 TL ve Şirket’in bilanço dışı varlığı, markasının cari değerinin 315.159.000 TL olduğu dikkate alındığında, SPK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış mali tablolarında yer alan Özkaynağının eksi (-) durumunda bir değişiklik yaratmamıştır. Bu tespit üzerine ve yine SPK’nın 2014/11 sayılı ilke kararı uyarınca TTK 376. maddesi uyarınca bilanço hazırlanarak ekte sunulmuştur.

Bu bilanço TTK 376 maddesi uyarınca Şirketin marka değerini de içerir olarak hazırlanmıştır. Şirketin hazırlanan bu TTK 376 bilançosunda Özkaynağı (+)197.694.989 olarak tespit edilmiştir. Bu tutar, Şirketimizin 110.000.000 TL olan ödenmiş sermayesini koruduğunu göstermektedir.

TTK’nın 376 Maddesi Nedir, Açıklaması Neden Yapılır?

 

VAKIF YATIRIM – Teknosa TKNSA Hisse Analiz 4Ç18 – 19.02.2019

(-) Teknosa (TKNSA): 4Ç18’i 54,5 mn TL net zarar ile tamamladı (4Ç17: 1,9 mn TL net kar). Şirketin 4Ç18’deki satış gelirleri yıllık bazda %12 gerileyerek 860 mn TL seviyesinde gerçekleşirken, FAVÖK yıllık bazda %23 daralarak 38 mn TL seviyesinde gerçekleşti. Şirketin FAVÖK marjı ise 4Ç17’deki %5 seviyesinden 4Ç18’de %4,4 seviyesine geriledi. Teknosa 2019 yılına ilişkin beklentilerini de açıkladı. Buna göre şirket, benzer mağaza satışlarında, yüksek tek haneli veya düşük çift haneli büyüme öngörüldüğünü, 2019 yılı cirosunun 2018 yılı cirosunun üzerinde, 2019 yılında uygulamaya geçen IFRS16 etkisi hariç FAVÖK marjı hedefinin ise %3-%4 aralığında gerçekleşeceğinin beklendiğini bildirdi. Ayrıca şirket, 2019 yılında toplam 30 mn TL üzerinde yatırım yapılmasının planlandığını açıkladı.

Yorum: Son çeyrekte operasyonel taraftaki zayıflık, finansman giderlerinin de etkisiyle net zarar olarak finansallara yansıdı. Şirket hisseleri yılbaşından bugüne endekse göre %8 negatif ayrıştı. Finansalların hisse performansına negatif yansıması beklenebilir.

ZİRAAT YATIRIM – Teknosa TKNSA Hisse Analiz 4Ç18 – 19.02.2019

Teknosa (TKNSA, Sınırlı Negatif): Şirket 4Ç2018’de 54,5mn TL net dönem zararı kaydetmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde şirket 1,9mn TL net dönem karı kaydetmişti. Satış gelirleri 4Ç2018’de bir önceki yılın aynı dönemine göre %12,4 oranında azalan şirketin brüt karı ise %1 oranında artarak 169,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan operasyonel giderler %10 oranında artarken, diğer faaliyetlerden de 36mn TL’lik gider kaydedilmiş ve böylece şirket 6,3mn TL net faaliyet zararı kaydetmiştir. Finansman giderleri ve yatırım faaliyetlerinden kaydedilen giderlerle birlikte şirketin net dönem zararı 54,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. Son çeyrek zarar rakamıyla birlikte şirketin 2018 yılı net dönem zararı 64,6mn TL’ye ulaşmıştır. Bir önceki yıl şirket 19,6mn TL net dönem karı kaydetmişti.

Teknosa ayrıca 2019 yılı beklentilerini de açıklamıştır. Buna göre, Şirket benzer mağaza satışlarında, (like-for-like satışlar) yüksek tek haneli veya düşük çift haneli büyüme öngörürken, 2019 yılı cirosunun 2018 yılı cirosunun üzerinde, 2019 yılında uygulamaya geçen IFRS16 etkisi hariç FAVÖK marjı hedefinin ise %3-%4 aralığında gerçekleşeceği beklemektedir. Şirket ayrıca 2019 yılında toplam 30 milyon TL üzerinde yatırım yapılması planlamaktadır.

ŞEKER YATIRIM – Teknosa TKNSA Hisse Analiz 4Ç18 – 19.02.2019

Teknosa (TKNSA) yılın dördüncü çeyreğinde 55mn TL net zarar elde ettiğini duyurdu, geçen yılın aynı döneminde ise 2mn TL net kar elde etmişti. Piyasadaki ortalama net zarar beklentisi 5mn TL seviyesindeydi. 4Ç18 net zarar rakamının da eklenmesiyle şirketin 12A18’de kümüle net zarar rakamı 65mn TL seviyesine ulaşmış oldu (12A17: 20mn TL net kar). Şirketin dördüncü çeyrek satış gelirleri rakamı önceki yılın aynı dönemine göre %12,4 oranında azalışla 860mn TL olarak gerçekleşti (4Ç17: 982mn TL) (Ortalama Piyasa Beklentisi: 926mn TL). Şirket’in açıklamış olduğu FAVÖK rakamı ise 38mn TL olarak gerçekleşirken (4Ç17: 49mn TL), FAVÖK marjı ise 4Ç18’de yıllık bazda 0,6 puan azalarak %4,4 olarak gerçekleşti. Piyasanın ortalama FAVÖK beklentisi 14mn TL seviyesindeydi.

 

AK YATIRIM – Teknosa TKNSA Hisse Analiz 3Ç18 – 31.10.2018

Teknosa 3Ç18 de 0,05 milyon TL net kar açıkladı yıllık bazda %99 düştü. Şirket 2Ç18 de 6 milyon TL net zarar açıklamıştı. 3Ç18 net kar rakamı ortalama piyasa beklentisi olan 10 milyon TL net zararın üzerinde gerçekleşti. 9 aylık 2018 net zarar 10 milyon TL olarak gerçekleşti; 9 aylık 2017 döneminde şirket 18 milyon TL net kar açıklamıştı. 3Ç18 FAVÖK 56 milyon TL ile 25 milyon TL ortalama piyasa beklentinin üzerinde açıkladı. 3Ç18 FAVÖK yıllık %21 ve çeyrek bazda %93 büyüdü. 3Ç18 FAVÖK marjı %6,2 ile 3Ç17 deki %5,3 ve 2Ç18 deki %3,3’ün üzerinde gerçekleşti ve ortalama piyasa beklentisi olan %2,9’un üzerinde. 9 aylık 2018 FAVÖK yıllık %2 düşüşle 117 milyon TL olarak gerçekleşti. 9 aylık 2018 FAVÖK marjı %4,5 ile 9 aylık 2017 FAVÖK marjı olan %5,0’un altında. 3Ç18 ciro yıllık %4 ve çeyrek bazda %3 büyüme ile 916 milyon TL olarak gerçekleşti ve ortalama piyasa beklentisi olan 877 milyon TL’nin %4 üzerinde. 9 aylık 2017 ciro yıllık %9 büyüme ile 2 milyar 617 milyon TL olarak gerçekleşti. Eylül sonunda şirket 96 milyon TL net borç rakamı açıkladı; Haziran sonundaki 207 milyon TL’nin altında. Sonuçların hisseler üzerinde nötr etki yapmasını bekliyoruz.

VAKIF YATIRIM – Teknosa TKNSA Hisse Analiz 3Ç18 – 31.10.2018

(+) Teknosa (TKNSA): Şirketin 3Ç18 net karı, yıllık bazda %99 düşüşle 47 bin TL seviyesine gerilese de, 10 mn TL net zarar seviyesindeki Research Turkey konsensus tahmininin üzerinde gerçekleşmiştir. Ertelenmiş faiz giderindeki artışın yanı sıra 3Ç17’de kaydedilen 15,5 mn TL’Lik finansman giderinin bu çeyrekte 32 mn TL seviyesine yükselmesi, net kar tarafında daha yüksek bir gerçekleşme görmemizin önüne geçmiştir. 3Ç18’de ulaşılan 920 mn TL’lik satış geliri, yıllık bazda %4,5 yükseliş gösterirken, 877 mn TL’lik Research Turkey konsensus tahminine paralel gerçekleşmiştir. FAVÖK tarafında ise 3Ç18’de ulaşılan 56 mn TL’lik FAVÖK, yıllık bazda %21 yükselişe denk gelirken, 25 mn TL’lik Research Turkey konsensus tahmininin ve 39 mn TL’lik en yüksek FAVÖK beklentisinin üzerinde gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı ise 3Ç17’deki %5,3 seviyesinden 3Ç18’deki %6,1 seviyesine yükselmiştir.

Yorum: Finansallar, FAVÖK ve net kar tarafında beklentilerden daha iyi sonuçlara işaret ediyor. Yılbaşından bugüne endekse göre %15, son 1 ayda da endekse göre %19 negatif bir getiri performansı sergileyen şirket hisselerinin finansallara pozitif tepki verebileceğini düşünüyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Teknosa TKNSA Hisse Analiz 3Ç18 – 31.10.2018

Teknosa – 3Ç18 sonuçlarını 47,000 TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, -9.7 milyon TL olan piyasa beklentisinden daha iyidir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %99 azaldı. Şirket, 2Ç18’da 5.8 milyon TL zarar açıklamıştı.

ŞEKER YATIRIM – Teknosa TKNSA Hisse Analiz 3Ç18 – 31.10.2018

Teknosa (TKNSA) 3Ç18’de zarar beklentilerinin aksine 47bin TL net kar açıkladı (3Ç17: 8,6mn TL net kar). Piyasadaki ortak kanı şirketin bu çeyrekte 10mn TL zarar açıklayabileceği yönündeydi. Üçüncü çeyreğe ilişkin net kar rakamının da eklenmesiyle Teknosa 9A18’de kümüle olarak 10,1mn TL zarar yazmış oldu (9A17: 17,7mn TL net kar)

 

VAKIF YATIRIM – Teknosa TKNSA Hisse Haber Yorum – 31.08.2018

(-) Teknosa (TKNSA): Medyada yer alan haberlere göre, Almanya merkezli elektronik perakendecisi MediaMarkt’ın Teknosa hisselerini satın alma planının, döviz kurlarında son dönemde yaşanan oynaklık nedeniyle askıya aldığı belirtildi. Teknosa ve MediaMarkt’ın medyaya yaptıkları açıklamada konuyla ilgili açıklama yapılmayacağını belirttikleri ifade edildi. Yorum: Haber sonrasında şirket hisseleri günü %7,5 değer kaybıyla tamamladı. Şirket hisseleri son 1 ayda ise BİST’e göre %10 negatif bir getiri sergiledi. Satın alma ilgili net bir bilgi görmediğimiz sürece hissedeki dalgalı hareketlerin devamı beklenebilir.

 

TACİRLER YATIRIM – Teknosa TKNSA Hisse Analiz 2Ç18 – 08.08.2018

Teknosa – 2Ç18 sonuçlarını 5.8 milyon TL zarar ile açıkladı. Açıklanan zarar rakamı, -6.0 milyon TL olan piyasa beklentisi ile uyumludur. Şirket geçen yılın aynı döneminde 8.1 milyon TL net kar açıklamıştı. Net satışlar 892 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %6 yükseldi. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 907 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti.

Şirket, 2Ç18’de 29 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %32 geriledi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 28 milyon TL’nin %6 üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 184 baz puan azalarak %3,3 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %10 yükselerek 207 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise -14 milyon TL (2Ç17: -116 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı -%0.4 (2Ç17: -%3.9) olarak kaydedildi.

ZİRAAT YATIRIM – Teknosa TKNSA Hisse Analiz 2Ç18 – 08.08.2018

Teknosa (TKNSA, Negatif): Teknosa’nın 2Ç2018 net dönem zararı 5,8mn TL olmuş ve 2017 2. çeyrekteki 8,1mn TL’lik karın tersi yönünde gerçekleşmiştir. Teknosa’nın satış gelirleri 2. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %6 oranında artarak 892,5mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %7,3 oranında görece yüksek bir artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar sadece %0,1 oranında artarak 153,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı 1 puan düşüşle %17,2’ye gerilemiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde %11,5 oranında artmıştır. Diğer faaliyetlerden de 6,6mn TL gider kaydedilmesi sonucu faaliyet karı 14,7mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı %1,6’yı göstermiştir. Finansman tarafında 19,7mn TL’lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net zarar 4,7mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem zararı da 5,8mn TL olmuştur. 2. çeyrekte kaydedilen zararla birlikte şirketin ilk 6 aylık net dönem zararı 10,1mn TL’yi göstermiştir. Geçen sene ilk 6 aydaki net dönem karı 9,1mn TL idi.

Şirket ayrıca mali tablolarıyla ilgili açıklama yapmıştır. Mali tablolarında yer alan özkaynağının (-) 53,3mn TL ve Şirket’in bilanço dışı varlığı, markasının cari değerinin 315,2mn TL olduğu dikkate alındığında, SPK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış mali tablolarında yer alan Özkaynağının eksi(-) durumunda bir değişiklik yaratmamıştır. Bu tespit üzerine bilanço hazırlanmıştır. Bilanço Şirketin marka değerini de içerir olarak hazırlanmıştır. Şirketin hazırlanan bu TTK 376 bilançosunda Özkaynağı (+)300,6mn TL olarak tespit edilmiştir. Bu tutar, Şirketin 110mn TL olan ödenmiş sermayesini koruduğunu göstermektedir.

VAKIF YATIRIM – Teknosa TKNSA Hisse Analiz 2Ç18 – 08.08.2018

(=) Teknosa (TKNSA): Teknosa 2Ç18’de piyasa beklentisine paralel 6 mn TL net zarar açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde 8 mn TL net kar açıklamıştı. 2Ç18’de net satışlar tahminlere yakın 892 mn TL olarak gerçekleşirken yıllık %6 artış gösterdi. Şirketin FAVÖK’ü 2Ç18’de 29 mn TL ile geçen yılın aynı çeyreğinin %32 altında, ortalama piyasa tahmininin %6 üzerinde kaydedildi. FAVÖK marjı ise, yıllık 1,8 puan daralırken ortalama beklentinin 0,2 puan üzerinde %3,3 oldu. Şirketin net borcu önceki çeyreğe göre 19 mn TL artarak 207 mn TL düzeyinde oluştu.

OYAK YATIRIM – Teknosa TKNSA Hisse Analiz 2Ç18 – 08.08.2018

Teknosa 2Ç18 finansallarında sırasıyla TL892mn ciro (yıllık %6 artış), TL29mn düzeltilmiş FAVÖK (yıllık %32 azalış), TL6mn net zarar (2Ç17 net kar TL8mn) açıkladı. Ciro ve net zarar piyasa beklentilerine paralel olmakla birlikte FAVÖK beklentinin %6 üzerinde gerçekleşmiştir. 2Ç18 FAVÖK marjı %3.3’le geçen senenin 184bps altında kalmıştır. Nötr.

AK YATIRIM – Teknosa TKNSA Hisse Analiz 2Ç18 – 08.08.2018

Teknosa 2Ç18 de 6 milyon TL net zarar açıkladı; ortalama piyasa beklentisine paralel. Geçen yıl aynı dönemde 8 milyon TL net kar açıklanmıştı, ancak 1Ç17 de 4 milyon TL net zarar kaydedilmişti. Kur farkı giderleri ve faiz gelirleri ile net zarar oluştu. 2Ç18 FAVÖK marjı %3,3 ile 2Ç17 deki %5,1 ve 1Ç18 deki %3,8’in altında gerçekleşti. 2Ç18 FAVÖK yıllık bazda %32 daralma ile 29 milyon TL olarak gerçekleşti ve ortalama piyasa beklentisi olan 28 milyon TL’ye paralel gerçekleşti. 2Ç18 ciro yıllık bazda %6 büyüme ile 892 milyon TL olarak gerçekleşti ve ortalama piyasa beklentisi olan 907 milyon TL’ye paralel gerçekleşti. Aynı dönemde ortalama enflasyon %12 idi, dolayısıyla reel olarak daralma söz konusu. Teknosa’nın Haziran sonunda 207 milyon TL net borcu vardı, Mart sonundaki 188 milyon TL’nin hafif üzerinde. Sonuçlar beklentilere paralel gerçekleştiği için hisseler üzerinde bir etki yapmasını beklemiyoruz.

 

İŞ YATIRIM – Teknosa TKNSA Hisse Haber Yorum – 19.07.2018

Kapanış (TL) : 4.82 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 530 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 3.09  TKNSA TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a

Media Mart Teknosa’nın %75’i için 90 milyon Avro ödemeyi teklif etti. Bloomberg LP’nin haberine göre Media Mart Teknosa’nın %75’i için 90 milyon Avro ödemeyi teklif etti. Habere göre hisse başına fiyat 6,12TL olabilir. Haberde öngörülen fiyat Teknosa’nın dünkü kapanış fiyatına göre %27 yükselme potansiyeline tekabül ediyor.

VAKIF YATIRIM – Teknosa TKNSA Hisse Haber Yorum – 19.07.2018

(=) Teknosa (TKNSA): Medyada yer alan habere göre Alman Media-SaturnHolding, Teknosa’nın %75’i için 90 mn euro ödemeyi teklif etti. Teknosa and MSH’nin ana şirketi Ceconomy haberle ilgili yorum yapmazken, Sabancı Holding’in teklife ilişkin belgenin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Yorum: Mevcut kur seviyelerine göre Teknosa için satış fiyatı 672 mn TL seviyesine işaret ederken, şirketin piyasa değeri ise 530 mn TL seviyesindedir. Olası satış rakamı hissede %27 prim potansiyeline işaret etse de hisse günü %0,6 düşüşle tamamladı. Satışla ilgili haber akışları hissede hareketlilik yaratsa da net bir açıklama olmadan, son 1 ayda endekse göre %40 daha pozitif bir getiri performansı sergileyen hissede, temkinli seyrin sürmesini bekliyoruz.

OYAK YATIRIM – Teknosa TKNSA Hisse Haber Yorum – 19.07.2018

Medya haberine ilişkin olarak görülen çerçeve anlaşmaya göre Alman Media-SaturnHolding, Teknosa’nın yüzde 75’i için EUR90mn ödemeyi teklif etti. Alıcının maksimum üç hafta inceleme yapacağı, anlaşma şartlarının nihai anlaşmaya kadar değişebileceği ya da görüşmelerin sonuçsuz kalabileceğinin altı çizildi. Anlaşmaya göre hisse başına fiyat yaklaşık 1,09 euro (6,12 lira) olacak. Habere göre Sabancı Holding belgenin doğruluğuna ilişkin olarak gerçeği yansıtmadığını belirterek daha fazla detay vermedi. Bahsi geçen fiyat, Teknosa’nın dünkü kapanışının %27 üzerindedir. Haber akışı hisse için önemli katalist olmayı sürdürecektir.

DENİZ YATIRIM – Teknosa TKNSA Hisse Haber Yorum – 19.07.2018

Alman Media-Saturn grubunun Teknosa’nın yüzde 75’i için 90 milyon euro teklif ettiği belirtildi. Habere göre Bloomberg tarafından görülen çerçeve anlaşmada Alman Media-Saturn-Holding, Teknosa’nın yüzde 75’i için 90 milyon euro ödemeyi teklif etti. Anlaşma şartları nihai anlaşmaya kadar değişebilir ya da görüşmeler sonuçsuz kalabilir. Anlaşmaya göre hisse başına fiyat yaklaşık 1,09 euro (6,12 lira) olacak. Alıcı maksimum 3 haftalık detaylı inceleme yapacak. Çerçeve sözleşme 6 Temmuz tarihli ve Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen ve CFO Barış Oran’ın imzası bulunuyor. MSH’den ise CFO Georg Mehring-Schlegel ve COO Peter Leisten’in imzası var. Çerçeve sözleşme 31 Temmuz’a kadar geçerli. Teknosa and MSH’nin ana şirketi Ceconomy yorum yapmadı; Sabancı Holding belgenin doğruluğuna ilişkin olarak gerçeği yansıtmadığını belirterek daha fazla detay vermedi.

 

AK YATIRIM – Teknosa TKNSA Hisse Haber Yorum – 05.07.2018

Medya haberine göre MediaMarkt Teknosa’yı satın almak için Sabancı Holding ile görüşüyor. Sabancı Holding’in Teknosa’da %60,28 payı var. Halka açıklık oranı yaklaşık %22. Teknosa’nın 1Ç18 itibariyle geçmiş 12 aylık cirosu 3 milyar 517 milyon TL, FAVÖK 188 milyon TL ve net kar 14 milyon TL idi. Martsonunda Teknosa’nın 188 milyon TL net borç pozisyonu vardı. Teknosa’nın 210 mağazasına karşılık MediaMarkt’ın 45 mağazası bulunuyor. 2018’in ilk iki ayında Teknosa’nın teknoloji perakende sektörü (cep telefonu satış kanalı dahil) pazar payı %23’tü. Yıllık %9 büyümeyle 9 milyar TL’ye ulaştı. Bu satış gerçekleşirse yönetim değişikliği olacağı için azınlık hissedarlara çağrı yapılabileceğini düşünüyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Teknosa TKNSA Hisse Haber Yorum – 05.07.2018

Teknosa (TKNSA, Sınırlı Pozitif): Bloomberg International’ın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Alman teknoloji perakende firması Media Markt’ın, Teknosa’yı satın almak için görüştüğü belirtildi.

VAKIF YATIRIM – Teknosa TKNSA Hisse Haber Yorum – 05.07.2018

(=) Teknosa (TKNSA): Bloomberg kaynaklı haber akışına göre, Alman teknoloji perakendecisi Media Markt Saturn, Sabancı Holding’den Teknosa’nın tüm hisselerini satın almak istiyor. Yorum: Sabancı Holding, Teknosa ve Media Markt tarafından habere ilişkin bir açıklama yapılmadı. Teknosa hisseleri ise son 1 ayda BİST’e göre %46 pozitif bir perforrmans sergilemiş görünüyor. Taraflardan net bir açıklama gelmediği sürece hisse tarafındaki hareketliliğin sürmesi beklenebilir.

 

İŞ YATIRIM – Teknosa TKNSA Hisse Analiz 1Ç18 – 30.04.2018

Teknosa – 1Ç18 sonuçlarını 4.3 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 1 milyon TL net kar açıklamıştı. Net satışlar 808 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %17 yükseldi. Şirket, 1Ç18’de 31 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %4 arttı. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 49 baz puan azalarak %3,8 oldu. Şirketin net borcu 188 milyon TL olarak gerçekleşmiş olup, bir önceki çeyrekte şirketin net nakit pozisyonu 73 milyon TL olarak kaydedilmiştir Net işletme sermayesi ise -26 milyon TL (1Ç17: -235 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı – %0,7 (1Ç17: -%7,9) olarak kaydedildi.

ZİRAAT YATIRIM – Teknosa TKNSA Hisse Analiz 1Ç18 – 30.04.2018

Teknosa (TKNSA, Negatif): Teknosa’nın 1Ç2018 net dönem zararı 4,3mn TL olmuş ve 2017 1. çeyrekteki 1mn TL’lik karın tersi yönünde gerçekleşmiştir. Teknosa’nın satış gelirleri 1. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %17,3 oranında artarak 808,4mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %19,5 oranında görece yüksek bir artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %8,3 oranında artarak 147mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı 1,5 puan düşüşle %18,2’ye gerilemiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde %8,2 oranında artmıştır. Diğer faaliyetlerden de 13,1mn TL gider kaydedilmesi sonucu faaliyet karı 9,7mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı %1,2’yi göstermiştir. Finansman tarafında 15mn TL’lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net zarar 5,5mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem zararı da 4,3mn TL olmuştur.

OYAK YATIRIM – Teknosa TKNSA Hisse Analiz 1Ç18 – 30.04.2018

TKNSA: Teknosa 1Ç18 finansallarında sırasıyla TL808mn ciro (yıllık %17 artış), TL31mn düzeltilmiş FAVÖK (yıllık %5 artış), TL4mn net zarar (1Ç17 net kar TL1mn) açıkladı. 1Ç18 FAVÖK marjı %3.8’le geçen senenin 44bps altında kalmıştır. Nötr

 

İŞ YATIRIM – Teknosa TKNSA Hisse Analiz 4Ç17 – 21.02.2018

Kapanış (TL) : 4.94 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 543 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.27 TKNSA TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a

TKNSA 4Ç2017 Bilanço
Şirket 4Ç2017 net dönem karı 1,9 mn TL olmuştur ve geçen sene aynı dönemde açıklanan 10,2 mn TL’lik kara göre oldukça düşük olmakla birlikte piyasa beklentisi olan 6 mn TL’nin de altında kalmıştır. Satış gelirleri 4. çeyrekte 4Ç2016’ya göre %26 oranında artarken satışların maliyeti ise %28 oranında artmıştır. Şirketin operasyonel giderleri ise geçen sene aynı döneme göre %14 artmıştır. Diğer faaliyet giderlerinden 24 mn TL gider kaydeden şirketin net dönem karı 1,9 mn TL gelirken 2017 yılı için toplam 19,6 mn TL kar oluşmuştur. 2016 yılında ise 160 mn TL net dönem zararı açıklanmıştı. Yıllık bazda şirketin zarardan kara geçmesi pozitif algılanabilir fakat son dönem karlılığının beklenti altında kalması nedeniyle bilanço etkisinin hafif negatif olmasını bekleyebiliriz.

DENİZ YATIRIM – Teknosa TKNSA Hisse Analiz 4Ç17 – 21.02.2018

Teknosa’nın 4Ç17 operasyonel sonuçları beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Şirket’in 2 mln TL 4Ç17 net karı geçtiğimiz yıla göre daha iyi operasyonel performansa rağmen 30 mln TL’lik diğer giderler nedeniyle 4Ç16’da 10 mln TL olan net karın altında kaldı. Cironun piyasa beklentisinin %7 üzerinde gelmesi ve %5.0 olan FAVÖK marjının konsensus ortalama tahmini olan %4.6’nın üzerinde oluşması sayesinde, 50 mln TL olan 4Ç17 FAVÖK rakamı piyasa beklentisinin %18 üzerinde gerçekleşti. Şirket ayrıca 2018 için beklentilerini yayınladı. Buna göre global konjonktür ve ülke dinamiklerine paralel olarak esnek planlama yapılan 2018 yılı için beklentiler, geniş bir aralıkta paylaşılmış.

Benzer mağaza satışlarında, (like-for-like satışlar) yüksek tek haneli veya düşük çift haneli büyüme öngörülmektedir. 2018 yılı cirosunun 2017 yılı cirosunun üzerinde, FAVÖK marjı hedefinin ise %3-%4 aralığında gerçekleşeceği beklenmektedir. Müşteri odaklı Omnichannel Stratejisi kapsamında 2018 yılında toplam 60 milyon TL seviyesinde yatırım yapılması planlanmaktadır. Büyüme rakamları makul iken, FAVÖK marjı beklentisinde 2017’ye düşüş öngörülmesini muhafazakar bir yaklaşım olarak değerlendiriyoruz. Sonuçlara ilk tepkinin beklentilerin altında kalan net kar rakamı nedeniyle olumsuz olabileceğini düşünüyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Teknosa TKNSA Hisse Analiz 4Ç17 – 21.02.2018

Teknosa – 4Ç17 sonuçlarını 1.9 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 6,3 milyon TL olan piyasa beklentisinin altındadır. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %81 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %78 azaldı. Net satışlar 984 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %27 büyüdü. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 919 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. Şirket, 4Ç17’de 50 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %31 büyüme gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 42 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 19 baz puan artarak %5,0 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu 3Ç17 seviyesi olan 6 milyon TL’den 73 milyon TL’ye yükselmiştir. Yükselişin altında yatan ana sebep, net işletme sermayesindeki iyileşmedir. (4Ç17: -282 milyon TL, 3Ç17: -219 milyon TL). Şirket 2018’de 2017’in üzerinde ciro gerçekleşmesini, %3-4 bandında FAVÖK marjı ve 60 milyon TL yatırım harcaması öngörmektedir.

AK YATIRIM – Teknosa TKNSA Hisse Analiz 4Ç17 – 21.02.2018

Teknosa 4Ç17 de yıllık %81 düşüşle 2 milyon TL net kar açıkladı ve ortalama piyasa beklentisi olan 6 milyon TL net kar rakamının altında. 2017 tüm yılda net kar 20 milyon TL olarak gerçekleşti, 2016 da şirket 161 milyon TL net zarar açıklamıştı. Net kar beklentilerin altında gelmesine rağmen, 4Ç17 FAVÖK marjı %5,0 ile ortalama piyasa beklentisi olan %4,6 ve 4Ç16 seviyesi olan %4,9’un üzerinde gerçekleşti. 4Ç17 ciro yıllık %27 büyümeyle 984 milyon TL ve ortalama piyasa beklentisi olan 919 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. Tüm yıl 2017 ciro yıllık %11 büyümeyle 3 milyar 398 milyon TL olarak gerçekleşti. Şirketin yılsonu net nakit pozisyonu 73 milyon TL ile Eylül 2017 sonundaki 6 milyon TL’nin üzerinde. Şirket yapılandırma faaliyetleri ile kar etmeyen mağazaların kapatılması ile daha yavaş ciro büyümesi ve artan karlılık oluştuğunu görüyoruz.

ŞEKER YATIRIM – Teknosa TKNSA Hisse Analiz 4Ç17 – 21.02.2018

Teknosa (TKNSA) yılın son çeyreğinde beklentilerin gerisinde 1,9mn TL net kar açıkladı (4Ç16: 10,2mn TL net kar). Piyasadaki ortak kanı şirketin bu çeyrekte 6mn TL kar elde etmiş olabileceği yönündeydi. Son çeyreğe ilişkin net kar rakamının da eklenmesiyle Teknosa 12A17 yılında kümüle net kar rakamı 16,6mn TL seviyesine ulaşmış oldu (12A16: 160,6mn TL net zarar).

 

Teknosa Açıklanan Mali Tablolarda TTK’nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlem ve Geleceğe Yönelik Değerlendirmeleri ile İlgili Açıklamalar Yaptı – 20.02.2018

Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler: Yönetim Kurulumuzun 20 Şubat 2018 tarihli, 1914 numaralı kararı ile, geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanması kapsamında 2018 yılı hedeflerinin, aşağıda belirtildiği şekli ile kamuoyu ile paylaşılmasına karar verilmiştir.

‘Global konjonktür ve ülke dinamiklerine paralel olarak esnek planlama yapılan 2018 yılı için beklentiler, geniş bir aralıkta paylaşılmaktadır. Buna göre, benzer mağaza satışlarında, (like-for-like satışlar) yüksek tek haneli veya düşük çift haneli büyüme öngörülmektedir. 2018 yılı cirosunun 2017 yılı cirosunun üzerinde, FAVÖK marjı hedefinin ise %3-%4 aralığında gerçekleşeceği beklenmektedir. Müşteri odaklı Omnichannel Stratejisi kapsamında 2018 yılında toplam 60 milyon TL seviyesinde yatırım yapılması planlanmaktadır.’

Kamuoyunda açıklama yapmak üzere; Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Seyfettin Ata KÖSEOĞLU, Genel Müdürümüz Sn. Bülent GÜRCAN, Finans Genel Müdür Yardımcısı Sn. Ümit KOCAGİL’in yetkilendirilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.

Teknosa TTK’nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler

Şirketimizin 31.12.2017 tarihli SPK düzenlemelerine uygun olarak mali tabloları bildirilmiştir. SPK’nın 2014/11 sayılı ilke kararı doğrultusunda, Şirketimizin bu mali tablolarında yer alan özkaynağının (-) 43.373.000 TL ve Şirket’in bilanço dışı varlığı, markasının cari değerinin 315.159.000 TL olduğu dikkate alındığında, SPK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış mali tablolarında yer alan Özkaynağının eksi(-) durumunda bir değişiklik yaratmamıştır. Bu tespit üzerine ve yine SPK’nın 2014/11 sayılı ilke kararı uyarınca TTK 376. maddesi uyarınca bilanço hazırlanarak ekte sunulmuştur.

Bu bilanço TTK 376 maddesi uyarınca Şirketin marka değerini de içerir olarak hazırlanmıştır. Şirketin hazırlanan bu TTK 376 bilançosunda Özkaynağı (+)319.376.359 olarak tespit edilmiştir. Bu tutar, Şirketimizin 110.000.000 TL olan ödenmiş sermayesini koruduğunu göstermektedir.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/661341
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/661338
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/661329

 

GARANTİ YATIRIM – Teknosa TKNSA Hisse Haber – 20.12.2017

Teknosa (TKNSA, EP, Fiyat:5.18TL, Piyasa Değeri TL570mn) CEO’su Bülent Gürcan, hisse geri alımı düşüncelerinin olmadığını belirtti. Şu anda herhangi bir satın alma olmadığını ama fırsatları değerlendirebileceklerini söyledi. Seneye sektörden daha çok büyümeyi hedefleyen Teknosa’nın cirosunun %7’si e-ticaretten gelmektedir. Bülent Gürcan ayrıca 2018’de özsermaye artışı hedeflemektedir. Nötr

 

DENİZ YATIRIM – Teknosa TKNSA Hisse Analiz 3Ç17 – 31.10.2017

Teknosa 3Ç17’de güçlü sonuçlar açıkladı – operasyonel performans beklentilerden iyi. Teknosa 3Ç17’de 9 milyon TL net kar rakamı açıkladı ve böylece piyasa beklentisi olan 7 milyon TL’yi aşmış oldu. Bunda özellikle beklentileri aşan operasyonel performansın etkili olduğu görülüyor. Satış rakamı 882 milyon TL olurken yıllık bazda %26 büyüdü ve piyasa beklentisi olan 870 milyon TL’yi de %5 oranında aştı. Güçlü satış rakamıyla beraber %5,1 olan FAVÖK marjı da %5,0 olan konsensüs rakamının hafif üzerinde kaldı. Böylece FAVÖK beklentileri %8 aşmış oldu. Şirket geçtiğimiz yıl 3Ç17’de ise 37 milyon TL gibi eksi FAVÖK rakamı açıklamıştı. Dolayısıyla bu sene operasyonlardaki ciddi toparlanmanın 3Ç17’de sürdüğünü görüyoruz. Güçlü operasyonel performansın yanında azalan net işletme sermayesi ihtiyacıyla beraber şirketin 2Ç17’de 110 milyon TL olan net borcu 3Ç17’de 6 milyon TL net nakit pozisyonuna döndü. Olumlu 3Ç17 sonuçlarının hisse üzerinde pozitif bir etki yaratmasını bekliyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Teknosa TKNSA Hisse Analiz 3Ç17 – 31.10.2017

Teknosa 3Ç17’de 9 milyon TL net kâr açıkladı, beklenti 7 milyon TL net kârdı. Net satışlar %26 artışla 882 milyon TL seviyesine büyürken, FAVÖK 45 milyon TL seviyesinde beklentilerin hafif üzerinde gerçekleşti. Geçen seneki düşük baz etkisinin ardından hem metrekare bazında ciroda hem de FAVÖK marjında (10 puan artışla %5,1 FAVÖK marjı) iyileşme görüldü. Şirket 3Ç17’de 6 milyon TL nakit yarattı.

OYAK YATIRIM – Teknosa TKNSA Hisse Analiz 3Ç17 – 31.10.2017

Teknosa 3Ç17 finansallarında sırasıyla TL882mn ciro, TL45mn düzeltilmiş FAVÖK, TL9mn net kar açıkladı. Ciro, FAVÖK ve net kar piyasa beklentisinin sırasıyla %5, %8 ve %19 üzerindedir. Geçen senenin aynı çeyreğindeki finansalların stok temizliği ve yeniden yapılandırmaya ilişkin etkiler yüzünden karşılaştırılabilir olmadığı görüşündeyiz. Şirket, mağaza optimizasyonu ve karlılık odaklı stratejisinin olumlu etkilerini görmeyi sürdürmektedir. Hesaplarımıza göre 3Ç17 satış alanı 112k metrekareyle çeyreksel bazda %3 yıllık bazda ise %16 daralmıştır. Zayıf baz ve maliyet odaklı yaklaşım sayesinde FAVÖK marjı %5.1 seviyesindedir. Operasyonel olarak finansalların hisse performansını desteklemesi muhtemeldir.

ZİRAAT YATIRIM – Teknosa TKNSA Hisse Analiz 3Ç17 – 31.10.2017

Teknosa (TKNSA, Pozitif): Teknosa’nın 3Ç2017 net dönem karı 8,6mn TL olmuş ve 2016 3. çeyrekteki 122,7mn TL’lik zararın tersi yönünde gerçekleşerek iyi bir görüntü sergilemiştir. Piyasa beklentisi şirketin 7mn TL kar açıklaması yönündeydi. Teknosa’nın satış gelirleri 3. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %26,2 oranında artarak 882,2mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %15,8 oranında görece düşük bir artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %112,8 oranında artarak 159,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı 7,4 puan artışla %18,1’e yükselmiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde %1,7 oranında artmış ve karlılığı olumlu yönde desteklemiştir.

Diğer faaliyetlerden de 10,8mn TL gider kaydedilmesi sonucu faaliyet karı 26,3mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı %3’ü göstermiştir. Finansman tarafında 15,5mn TL’lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 10,8mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem karı da 8,6mn TL olmuştur. 3. çeyrek sonuçlarıyla birlikte şirketin 9 aylık ana ortaklık karı 17,7mn TL olmuştur. Geçen sene aynı dönemdeki zarar 170,8mn TL idi.

GARANTİ YATIRIM – Teknosa TKNSA Hisse Analiz 3Ç17 – 31.10.2017

Teknosa (TKNSA, EP, Fiyat:5.92TL, Piyasa Değeri TL651mn Hedef Fiyat: 7.06TL) Teknosa 3Ç17 sonunda piyasa beklentisi (7mn TL) ve bizim beklentimiz (8mn TL) dahilinde 9mn TL net kar açıklamıştır. Böylece şirket dört çeyrek üst üste net kar açıkladı. Operasyonel tarafta da Teknosa’nın ciro ve FVAÖK’ü beklentilerle uyumludur.

Mağaza kapanışlarına rağmen ciro arttı. Satışlar bu dönemde yıllık %26 artmıştır. Bunda %24 artan perakende ve %60 artan bayi satışları (genelde klima) etkili olmuştur. Hesaplamalarımıza göre, Teknosa, geçen sene bu çeyreğe göre yaklaşık %25 daha az satış alanında faaliyet göstermiştir. Şirket’in 110mn TL net borcu çeyrek esnasında 6mn TL net nakde dönmüştür.

2017 FVAÖK marjı yukarı yönlü revizyon edildi. Şirket 2017’de benzer mağazacılık satışlarında çift haneli büyüme, FVAÖK marjının ise %4’ün üzerinde (önceki %3-4) gerçekleşmesini öngörmektedir. Hedeflenen yatırım tutarı ise 25-30mn TL’dir. 9A17’deki 4.9%’lik FVAÖK marjı göz önüne alındığında yukarı revizyonu anlamlı buluyoruz.

Sonuçların hisse etkisinin nötr olmasını bekliyoruz. Dünkü %6’lık hisse fiyatı artışından dolayı güçlü gelen gelen finansalllara piyasa tepkisinin nötr olabileceği kanısındayız. EP tavsiyemizi koruyoruz Beklentilerimizle uyumlu sonuçlar sonrası tahminlerimizi koruyoruz

 

TACİRLER YATIRIM – Teknosa TKNSA Hisse Teknik Analiz – 25.10.2017

Teknosa , dün gün içinde en düşük 5.68 seviyesini test etti ve günü 5.68 seviyesinden kapattı. Senette 5.80 seviyesini hedef olarak belirlerken, stop-loss seviyesini ise 5.66 olarak görüyoruz. Hissede Beklenen Yön: Yukarı

Direnç seviyeleri 5.80 / 5.94 Destek seviyeleri 5.66 / 5.60

ANADOLU YATIRIM – Teknosa TKNSA Hisse Teknik Analiz – 08.08.2017

6,80 ilk hedef olarak izlenebilir…

Hissede dün yaşanan yükselişle kısa vadeli alçalan kanalın dışına çıkıldı. 6,36’ya denk gelen kanal seviyesi bu sabah hissede önemli destek olarak takip edilebilecekken bu seviye üzerinde alımların devamı beklenebilir. Şirketin dün açıklanan 2Ç17 bilançosunda, net dönem karının da beklentilerin üzerinde gelmesi alımları destekleyecektir. Beklentilerin üzerinde gelen net kar ile birlikte artan operasyonel karlılık pozitif. Bu açıdan güne alımlarla başlamasını beklediğimiz hissede 6,65 ardından 6,80 seviyesi hedef olarak izlenebilir. 6,80 üzerinde ise 7,40 yeni hedef olmaya aday.

Kapanış : 6,51
Destekler : 6,50-6,36-6,20
Dirençler : 6,60-6,70-6,80

 

DENİZ YATIRIM – Teknosa TKNSA Hisse Analiz 2Ç17 – 08.08.2017

Teknosa’nın 2Ç17 sonuçları daha iyi operasyonel performans sonucu beklentileri geçti Operasyonel marjların toparlamaya devam etmesi sayesinde 2Ç16’da 30 mln TL olan net zararını 2Ç17’de 8 mln TL net kara çıkarmaya başaran Teknosa, 2 mln TL olan piyasa beklentisini aştı. Ciro ve operasyonel marjların tahminlerin üstünde gelmesiyle FAVÖK 43mln TL ile 33 mln TL olan piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşmiş oldu. Marjlardaki iyileşme trendinin devam etmesi sayesinde tahminleri geçen sonuçların hisse üzerinde olumlu etki yapması beklenebilir.

TACİRLER YATIRIM – Teknosa TKNSA Hisse Analiz 2Ç17 – 08.08.2017

Teknosa – 2Ç17 sonuçlarını 8 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 2 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 30 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 842 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %4 büyüdü. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 784 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. Şirket, 2Ç17’de 43 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %381 yükseldi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 33 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 398 baz puan artarak %5,1 oldu. Şirketin geçtiğimiz çeyrekte 5 milyon TL olan net borcu 110 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise -116 milyon TL (2Ç16: -215 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı -%3,9 (2Ç16: -%6,3) olarak kaydedildi.

OYAK YATIRIM – Teknosa TKNSA Hisse Analiz 2Ç17 – 08.08.2017

TKNSA: Teknosa 2Ç17 finansallarında sırasıyla TL842mn ciro (yıllık %4 artış), TL43mn düzeltilmiş FAVÖK (yıllık %381artış), TL8mn net kar (2Ç16 TL30mn net zarar) açıkladı. Şirket mağaza optimizasyonu ve karlılık odaklı stratejisinin olumlu etkilerini görmeyi sürdürmektedir. Hesaplarımıza göre 2Ç17 satış alanı 115k metrekareyle çeyreksel bazda %3 yıllık bazda ise %30 daralmıştır. Zayıf baz ve maliyet odaklı yaklaşım sayesinde VAFÖK marjı %5.1’le geçen senenin 398bps üzerindedir. Operasyonel olarak finansalların hisse performansını desteklemesi muhtemeldir.

ZİRAAT YATIRIM – Teknosa TKNSA Hisse Analiz 2Ç17 – 08.08.2017

Teknosa (TKNSA, Pozitif): Teknosa’nın 2Ç2017 net dönem karı 8,1mn TL olmuş ve 2016 ikinci çeyrekteki 30,4mn TL’lik zararın tersi yönünde gerçekleşerek iyi bir görüntü sergilemiştir. Piyasa beklentisi şirketin 2mn TL kar açıklaması yönündeydi. Teknosa’nın satış gelirleri 2. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,6 oranında artarak 842,1mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %1,7 oranında görece düşük bir artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %12,8 oranında artarak 153,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı 1,5 puan artışla %18,2’ye yükselmiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde %12,7 oranında azalmış ve karlılığı olumlu yönde desteklemiştir. Diğer faaliyetlerden de 7mn TL gider kaydedilmesi sonucu faaliyet karı 27,2mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı %3,2’yi göstermiştir. Finansman tarafında 16,9mn TL’lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 10,3mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem karı da 8,1m TL olmuştur. 2. çeyrek sonuçlarıyla birlikte şirketin 6 aylık ana ortaklık karı 9,1mn TL olmuştur. Geçen sene aynı dönemdeki ana ortaklık zararı 48,1mn TL idi.

 

AK YATIRIM – Teknosa TKNSA Hisse Analiz 1Ç17 – 03.05.2017

Teknosa 1Ç17 de 1 milyon TL net kar açıkladı; 1Ç16 da şirket 18 milyon TL net zarar açıklamıştı. 1Ç17 VAFÖK marjı %4,3 ile 1Ç16’daki %2,8’in üzerinde. 2016 da başlayan yeniden yapılanma ile kar etmeyen mağazaların kapatılması, personel azaltılması ve yaşlanmış stokların eritilmesi ile faaliyet karında iyileşme yaşandı. 1Ç17 ciro yıllık %12 daralma ile 689 milyon TL olarak gerçekleşti. Mağaza sayısının 1Ç16’daki 278’den 1Ç17 de 208’e ve net satış alanı 168 bin metrekareden 118 bin metrekareye gerilemesi ile cirodaki düşüş yaşandı. Teknosa yönetimi benzer mağaza satışların yılı yüksek tek haneli veya düşük çift haneli büyümesini ve VAFÖK marjın %3-4 bandında olmasını öngörüyor. Zarardan net kara geçilmesiyle piyasa tepkisinin olumlu olabileceğini düşünüyoruz

OYAK YATIRIM – Teknosa TKNSA Hisse Analiz 1Ç17 – 03.05.2017

Teknosa’nın dün akşam açıkladığı finansallarında satış alanı daralmasının da etkisiyle 1Ç17 cirosu yıllık bazda %12 gerileyerek TL689mn, FAVÖK %35 artışla TL30mn, net karsa TL1mn seviyesindedir (1Ç17 net zarar TL18mn). Ciro ve net kar beklentilerin altında kalırken operayonel karlılık TL26mn’luk beklentiyi aşmıştır. Önceki yıllardaki agresif büyüme planlarının ardından son çeyreklerde hız kazanan mağaza optimizasyon çalışmalarının da etkisiyle FAVÖK marjı %2.8’den %4.3’e yükselmiştir. Şirket, 2017 geneli için benzer mağaza satışlarında yüksek tek haneli veya düşük çift haneli bir büyüme, %3-4 FAVÖK marjı ve TL25-30mn yatırım öngörmektedir.Nötr

ZİRAAT YATIRIM – Teknosa TKNSA Hisse Analiz 1Ç17 – 03.05.2017

Teknosa (TKNSA, Sınırlı Pozitif): Teknosa’nın 1Ç2017 net dönem karı 962bin TL olmuş ve 2016 ilk çeyrekteki 17,7mn TL’lik zararın tersi yönünde gerçekleşerek iyileşen bir görüntü sergilemiştir. Teknosa’nın satış gelirleri 1. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %12,1 oranında azalarak 689,2mn TL’ye gerilerken, satışların maliyeti ise %13 oranında düşüş kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %8,3 oranında gerileyerek 135,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı 0,8 puan artışla %19,7’ye yükselmiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde %15,4 oranında azalmış ve karlılığı olumlu yönde desteklemiştir. Diğer faaliyetlerden de 6,6mn TL gider kaydedilmesi sonucu faaliyet karı 14,3mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı %2,1’i göstermiştir. Finansman tarafında 13,1mn TL’lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 1,4mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem karı da 962bin TL olmuştur.

HALK YATIRIM – Teknosa TKNSA Hisse Analiz 1Ç17 – 03.05.2017

Teknosa (TKNSA, Sınırlı Pozitif): Şirket, 1Ç17’de ortalama piyasa beklentisinin %2,7 altında yıllık bazda %12 azalış ile 689 milyon TL satış geliri açıkladı. FAVÖK beklentilerin %14,6 üzerinde yıllık bazda %35,1 artışla 29,6 milyon TL’ye yükselirken, net kâr 4,4 milyon TL olan piyasa beklentisinin altında 1 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

TACİRLER YATIRIM – Teknosa TKNSA Hisse Analiz 1Ç17 – 03.05.2017

1Ç17 sonuçlarını 1 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 4,4 milyon TL olan piyasa beklentisinin altındadır. Açıklanan FAVÖK rakamı (30 milyon TL) ise piyasa beklentisi olan 26 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. Şirket geçen yılın aynı döneminde 17,7 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 689 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %12 düştü. Mağaza sayısı ve metrekare satış alanının 208 adet ve 118bin metrekareye (1Ç16: 271 mağaza ve 168bin metrekare) gerilemesi satışlardaki gerilemede etkili oldu. Metrekare başına ciroda ise %22 yıllık artış görüldü. FAVÖK marjı, brüt marjdaki artış ve faaliyet gideri/satış rasyosundaki düşüşle beraber geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 150 baz puan artarak %4,3 oldu. Şirketin net borcu 5 milyon TL olarak gerçekleşmiş olup, bir önceki çeyrekte şirketin net nakit pozisyonu 156 milyon TL olarak kaydedilmiştir Net işletme sermayesi ise -235 milyon TL (1Ç16: -182 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı -%7,9 (1Ç16: – %5,5) olarak kaydedildi.

 

Sabancı Ailesinden İki Kişi Teknosa Senetleri Satmak İçin MKK’ya Başvurdu – 07.04.2017

Teknosa (TKNSA, Sınırlı Negatif): Sabancı Ailesinden 2 kişi Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüdeki 690bin TL nominal tutarlı Teknosa pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu’na başvurdu.

ANADOLU YATIRIM – TKNSA Hisse Teknik Analizi – 03.04.2017

Hissede Hacim de Yüksek, Yukarı Yönlü Dönüş Yapabilir

Hissede günlük ve haftalık grafiklerde göstergeler genel olarak olumlu bir görüntü sergilemekteler. Yaşanan yükselişler de hacimli gerçekleşirken, hacim miktarı yıllık ortalamasıının üzerinde. Grafik de yukarı yönlü dönüşün devam edebileceği görüntüsü çizerken, geçen hafta direnç yapılan 3,69/70 bölgesinin kırılıp ilk etapta 20 haftalık ortalamayı da içerisinde barındıran 3,80/81 bölgesini test edilebileceğini tahmin ediyoruz.

Kapanış:3,65       Satış Seviyeleri: 3,80 3,81    Zarar Kes:3,58

Zarar Edilen Mağazalar ile ilgili Yönetim Kurulu Kararı Açıklaması – KAP- 16.03.2017

Yönetim Kurulumuz, 15.07.2016 tarihli 1838 numaralı kararı ile,  zarar eden, verimsiz mağazaların kapanması ve iş birimleri ve paralelinde personel sayısında azaltma konusunda karar almıştı..
Buna ek olarak, söz konusu kararla ilgili süreç, bir seferde gerçekleşmediğinden ve zamana yayılı bulunduğundan, şirketimizin ticari ilişkilerinde ve yatırımcılarımızın yatırım kararlarında menfaatlerinin korunması amacıyla, Yönetim Kurulumuz 15.07.2016 tarihli 1839 numaralı kararı ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 15 inci maddesi ile II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliğinin II. Bölüm 6. Maddesindeki “İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi” maddesi uyarınca kamuya açıklanmasının ertelenmesine karar verilmiştir.
15.Mart.2017 tarihi itibarı ile yukarıda belirtilen kararlar ile ilgili gerekli aksiyonların alınması neticesinde hedeflediğimiz verimlilik seviyesine yaklaşılmıştır. Sırasıyla, 5 Ağustos 2016, 31 Ekim 2016 ve 13 Şubat 2017 tarihlerinde halka açıkladığımız finansal tablolara ilişkin dipnotlarımızda aşağıdaki şekilde kamuoyu ile paylaşılmıştı:
  • 2016 yılı 30.06.2016 itibarı ile: 260 mağaza, 165.329 metrekare net satış alanı, 3.187 çalışan
  • 2016 yılı 30.09.2016 itibari ile: 209 mağaza, 133.874 metrekare net satış alanı, 2.678 çalışan
  • 2016 yılı 31.12.2016 itibari ile: 210 mağaza, 122.580 metrekare net satış alanı, 2.688 çalışan
  • Akabinde, 28.02.2017 itibarı ile 210 mağaza ile 119.706 metrekare satış alanı ve 2.694 çalışan olarak gerçekleşmiştir.

AK YATIRIM – Teknosa TKNSA Hisse Analiz 4Ç16 – 14.02.2017

Teknosa 4Ç16’da 10 milyon TL net kar açıkladı. Ortalama piyasa beklentisi olan 22 milyon TL net zarardan daha iyi bir rakam. Bu düzelme iyileşen faaliyet karlılığı ile elde edildi. 4Ç16 ciro %20 daralma ile 779 milyon TL olarak gerçekleşti ve ortalama piyasa beklentisi olan 776 milyon TL’ye paralel gerçekleşti. Mağaza kapanışlarla net satış alanında yıllık bazda 49 bin metrekare azalma meydana geldi. Cirodaki düşüş temelde bundan kaynaklandı. Aynı mağazalar cirosu yıllık bazda %8 büyüme gösterdi. Teknosa muhasebe değişikliğe gitti 4Ç16’da; kredi kartı alacaklarını erken nakde çevirme giderleri cirodan düşmek yerine artık finansal giderleri altında kaydetmeye başladı. Bu gider faaliyet karın dışına çıktığı için VAFÖK marjı artış gösterdi. Bu düzeltme ile 4Ç16 VAFÖK marjı %5,2 olarak gerçekleşti. 4Ç15 benzer marj %0,8 idi. VAFÖK marj iyileşmesi ayrıca eski stokların eritilmesi, kontrol altında tutulan personel ve kira giderleri ve daha karlı ürünlerin satışı ile gerçekleşti. Teknosa yönetimi 2017 için genel beklentilerini paylaştı. 1Ç17 sonuçlarını açıklarken daha detaylı beklenti paylaşacaklarını belirttiler. Buna göre 2017 de aynı mağazalar cironun yüksek tek veya düşük çift haneli büyümesini öngörüyorlar. 2017 ortalama net satış alanın 115 bin metrekare olmasını beklerken bu 2016’daki 148 bin metrekarenin altında kalacak. Bundan dolayı 2017 ciro 2016 seviyesine (3 milyar 74 milyon TL) yakın olması bekleniyor. Yeniden yapılanma ile 2017 VAFÖK marjında yıllık bazda genişleme öngörülüyor (2016 VAFÖK marjı %1,2).

OYAK YATIRIM – Teknosa TKNSA Hisse Analiz 4Ç16 – 14.02.2017

Teknosa’nın dün akşam açıkladığı finansallarında satış alanı daralması, kredi kartı iskontolarının muhasebeleştirilmesinde yapılan değişiklikler, marj odaklı yaklaşımı ve çeşitli tek seferlik düzeltmelerle 4Ç16 cirosu yıllık bazda %20 gerileyerek TL779mn, FAVÖK %15 artışla TL41mn, düzeltilmiş net karsa TL5mn seviyesindedir (4Ç15 net zarar TL6mn). Operasyonel kriterleri karşılamayan mağazaların kapatılışı etkisiyle şirketin satış alanı 4Ç16’da yıllık bazda %29 daralmıştır ve marj odaklı stratejisinin de etkisiyle Pazar payı %33’ten %31’e gerilemiştir.

Muhasebesel degişikliğin net kara etkisi olmamakla birlikte FAVÖK marjına %1’lik katkısı söz konusu olmuştur. İşletme sermayesindeki olumlu gelişmelerle şirketin net nakdi TL156mn olarak gerçekleşmiştir. (2015 sonu :TL305mn net nakit, 9A16 sonu net borç TL60mn). Şirket, 2017 için rakamsal hedeflerini konjontur etkisiyle 1Ç17 sonuçlarıyla paylaşacağını belirtmiştir. Benzer mağaza satışlarında yüksek tek haneli veya düşük çift haneli bir büyüme öngören Teknosa, 2016 yılı 3. çeyreği içinde mağaza ağının gözden geçirilip optimize edilmesi nedeniyle toplam net satış alanında yaşanan daralma ve 2017 yılında da 116 bin metrekare seviyesinde, 2016 yıl sonuna yakın bir seviyenin korunacak olması sebebiyle, 2017 yılı cirosunun, 2016 yılına yakın bir seviyede gerçekleşeceğini, FAVÖK marjında ise gelişme beklemektedir. Zayıf tüketici güveni sebebiyle zorlu geçeceğini düşündüğümüz 1Ç17 şirket için önemli bir sınav niteliğindedir. Hedef fiyatımız olan TL 5.47’le Endekse Paralel Getiri tavsiyemizi koruyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Teknosa TKNSA Hisse Analiz 4Ç16 – 14.02.2017

Teknosa (TKNSA, Sınırlı Pozitif): Şirketin 2016 yılı 4. çeyrek net dönem karı 10,2mn TL ile 22mn TL olan piyasanın zarar beklentisinin tersi yönünde gerçekleşmiş olup, olumlu bir görüntü sergilemiştir. Teknosa 4Ç2015’te 72,9mn TL net zarar açıklamıştı. Son 4 çeyrektir üst üste zarar açıklayan şirketin 4Ç2016 karı ayrıca 2013 son çeyrekten beri çeyreksel bazda kaydedilmiş en yüksek dönem karına işaret ediyor.

Teknosa’nın 2016 yılı son çeyrek satış gelirleri 2015 son çeyreğe göre %19,8 gerilemeyle 804,9mn TL olurken, brüt kardaki gerileme %8,4 olmuş ve 169,1mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı 4Ç2015’e göre 2,6 puan artışla %21’e yükselmiştir. Net kar oluşumunda oldukça önemli bir gelişme de operasyonel giderlerde yaşanmıştır. Pazarlama giderlerindeki yüksek tutarlı gerilemeye bağlı olarak operasyonel giderler 2015 son çeyreğe göre %30,5 azalarak 113mn TL olmuştur. Bunlara ek olarak, 4Ç2015’te esas faaliyetlere bağlı 55,5mn TL zarar yazan Teknosa, 4Ç2016’da 6,4mn TL gelir kaydetmiştir. 13,5mn TL’lik Rekabet Kurulu cezasına istinaden ayrılan karşılığa rağmen, yeniden yapılanma giderlerindeki provizyonların iptal edilmesi nette dönem karına 5mn TL’lik pozitif katkı yapmıştır. 4Ç2016 finansman giderleri 4Ç2015’le yaklaşık aynı seviyede gerçekleşirken, 4Ç2015’teki vergi geliri yerine 4Ç2016’da vergi gideri yazılmasına karşın, net kar 10,2mn TL olmuştur.

4. çeyrek sonuçlarıyla birlikte Teknosa’nın 2016 yılı net zararı önceki dönemlerdeki yüksek zarara istinaden 160,6mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 2015’teki zarar rakamı 94,6mn TL idi. 4Ç2016 itibariyle Teknosa kredi kartları indirimleriyle ilgili muhasebe sisteminde değişikliğe gitme kararı almıştır. Daha önceden, erken yapılan kredi kartı tahsilatlarına ilişkin maliyet, satış gelirleri altında konsolide edilirken, artık finansal giderler altında takip edilmeye başlanacaktır. Bu değişiklik neticesinde, şirketin FAVÖK marjı 4Ç2016’da %5,2 olarak hesaplanmaktadır.

Eski yöntemle FAVÖK marjı %4,1 seviyesinde gözüküyordu. Teknosa ayrıca 2017 yılına ilişkin beklentilerini de açıklamıştır. Aynı mağaza (like for like) büyümesi yüksek bir tek hane ya da düşük bir çift hanede beklenirken, satış gelirlerinin 2016’ya yakın bir seviyede oluşabileceği tahmin edilmektedir. Öte yandan, FAVÖK marjında iyileşmenin devam etmesi beklenmektedir.

 

Sevil Sabancı, sahibi olduğu Teknosa hisselerini satışa çıkaracağını KAP’a bildirdi. 17.11.2016

İŞ YATIRIM – Teknosa TKNSA Hisse Analiz 3Ç16 – 01.11.2016

Kapanış (TL) : 4.49 – Hedef Fiyat (TL) : 6.48 – Piyasa Deg.(TL) : 494 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.15 TKNSA TI Equity- Öneri :SAT Get.Pot.%: 44.36 Analist: [email protected]

TKNSA 3Ç16 Finansal Sonuçlar: Yeniden Yapılandırma ve Mağaza Kapanışları Sonuçları Olumsuz Etkiledi

Teknosa yılın üçüncü çeyreğinde beklentimiz olan 881 milyon TL’nin ve konsensüs beklentisi olan 778 milyon TL’nin altında 691 milyon TL gelir açıkladı. FAVÖK rakamı -44 milyon TL olarak açıklanırken hem bizim tahminiz -8 milyon TL’nin hem de konsensüs tahmini olan -2 milyon TL’nin altında geldi. 123 milyon TL’lik rekor zarar beklentilerin bir hayli altında kaldı. Yeniden yapılandırma ve mağaza kapanışları sonucunda yapılan tek seferlik harcamalar ve stok boşaltma çalışmaları net karı olumsuz etkiledi. Piyasaların sonuçlara olumsuz tepki vereceğini öngörüyoruz.

Teknosa 3Ç16’da 51 adet mağaza kapattı

Teknosa’nın 3Ç16 satış rakamı yıllık bazda %15 gerileyerek 691 milyon TL’ye indi. Teknosa.com satışları ise yıllık bazda %17 düşerek 30 milyon TL’ye geriledi. Yeniden yapılandırma kapsamında şirket 3Ç16’da 51 adet mağazasını kapattırken toplam satış alanı 134bin metrekareye düştü. Kapatılan mağazalardaki stokların indirimli satılması satış büyümesini baskılayan diğer bir faktör oldu. Kapatılan mağazalardaki stokların eritilmesi ve stokların yeniden değerlenmesi sonucunda şirket vergi öncesi tek seferlik 145 milyon TL’lik tek seferlik zarar kaydetti.

Son olarak aynı dönemde mağazalardan alışveriş yapan müşteri sayısı da %10 azalarak 1,5 milyona geriledi. Ancak bu gerilemeye rağmen müşteri çevrim oranı (mağazaya giren ziyaretçinin ürün alarak çıkması) 1,6 yüzdesel puan artışla %9,4’e yükseldi.
Mağazaların benzer büyüme oranı %6.

Maliyetlerin azalması için daha izlenecek yol var

Brüt kar marjı 8,9 yüzdesel puan düşüşle %9,7’e geriledi. Buna paralel olarak FAVÖK marjı da 9,1 yüzdesel puan azalarak %-6,4’e düştü.

Şirket 2016 beklentilerini düşürdü. Net Satış alanı 170bin metrekareden 125bin metrekareye düşürüldü. Gelirler 3.300 milyon TL’den 3.100 milyon TL’ye düşürüldü. Benzer büyüme oranı %10’dan %15’e yükseltildi. FAVÖK marjı %3,5’tan %0’a düşürüldü. Yatırım harcamaları 35-40 milyon TL’de sabit bırakıldı.

ZİRAAT YATIRIM – Teknosa TKNSA Hisse Analiz 3Ç16 – 01.11.2016

Teknosa (TKNSA, Negatif): Teknosa’nın 3. çeyrek net dönem zararı 122,7mn TL ile 27mn TL’lik piyasanın zarar beklentisinin oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. Şirket geçen sene aynı dönemde 586bin TL net kar açıklamıştı. Teknosa’nın kardan zarara geçmesindeki ana neden satışlarındaki %15’lik gerilemedir. Şirketin brüt karı %55,5 azalışla 67,3mn TL olurken, faaliyet zararı 145mn TL olmuştur. Şirket geçen sene diğer faaliyetlerine ilişkin 6,9mn TL gider kaydederken, bu sene 91,6mn TL gider kaydetmiştir. Şirketin 2016 Ocak- Eylül zararı ise 170,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde zarar 21,7mn TL idi.

OYAK YATIRIM – Teknosa TKNSA Hisse Analiz 3Ç16 – 01.11.2016

Teknosa’nın 3Ç16 cirosu yıllık bazda %15 gerileyerek beklentilerin %12 altında gerçekleşmiştir. Stok eritme programı ve yeniden yapılandırma çalışmalarının da etkisiyle finansallarda ciddi baskı söz konusudur. Negatif FAVÖK TL44mn’la (düzeltilmiş negatif FAVÖK TL10mn) beklenti olan negatif TL1mn’u aşmıştır. Net zarar TL123mn’la (düzeltilmiş zarar TL26mn) piyasa zarar beklentisi olan TL27mn’un oldukça üzerindedir.Şirket 2016’ya ilişkin beklentilerini revize etmiştir: satış alanı 125km2 (önceki beklenti 170), ciro TL3.1milyar (TL3.3milyar), FAVÖK marjı %0 (%3.5), yatırım TL35- 40mn (aynı). Tüketici güvenindeki jeopolitik kaygılar kaynaklı sıkıntılar, azalan ziyaretçi sayısı, rekabet, ürün miksi (artan telco payı), satış amaçlı kaydedilmiş ortak hisseleri, SPK finansallarındaki negatif özsermaye, işletme sermayesi ihtiyacıyla net nakitten net borca dönen finansallar negatif katalistlerdir. Şirket için hedef fiyatımızı TL7.10’dan TL 5.47’ye çektik, Endekse Paralel Getiri tavsiyemizi koruyoruz. Negatif.

 

İŞ YATIRIM – Teknosa TKNSA Hisse Analiz 2Ç16 – 08.08.2016

Kapanış (TL) : 5.17 – Hedef Fiyat (TL) : 6.48 – Piyasa Deg.(TL) : 569 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.95 TKNSA TI Equity- Öneri :SAT Get.Pot.%: 25.37 Analist: [email protected]

TKNSA 2Ç16 finansal sonuçlar

Teknosa geçen senenin aynı dönemindeki 21 milyon TL net zarara kıyasla 2Ç16’da 30 milyon TL net zarar açıkladı. Bizim 2 milyon TL beklentimize kıyasla FAVÖK rakamı başa baş olarak 0 milyon TL gerçekleşti. Ciro büyümesi de %11 ile sınırlı kaldı. Ürün miksindeki değişim ve kapanan mağazalarda kalan stokların düşük kar marjı ile satışı neticesinde faaliyet karlılığı geriledi. Ayrıca, kambiyo giderleri net zarar rakamının büyümesine neden olarak gösterilebilir.

Hükümetin tüketici kredilerinin vadesini uzatması gündemde. Kredi kartı taksit sayısına da yansıması durumunda, elektronik satışlarını olumlu etkileyecektir.

AK YATIRIM – Teknosa TKNSA Hisse Analiz 2Ç16 – 08.08.2016

Teknosa 2Ç16’da 30 milyon TL net zarar açıkladı. Zarar tutarı piyasa beklentisi olan 17 milyon TL net zarar ve 2Ç15’deki 12 milyon TL net zarardan daha büyük oldu. 2Ç16’te şirket cirosu yıllık %11 büyüme ile 803 milyon TL olarak gerçekleşti ve ortalama piyasa beklentisi olan 809 milyon TL’ye paralel gerçekleşti. Ciro büyümesi, Kliksa’daki küçülmeye rağmen benzer mağaza satışlardaki yıllık %19 ciro büyümesinden kaynaklandı. Şirketin 2Ç16’da pazar payı yıllık 5 puanlık genişleme ile %35’e ulaştı. 2Ç16’da Şirket VAFÖK eksi 0,4 milyon TL ile düşük düzeyde kaldı (ortalama piyasa beklentisi artı 7 milyon TL idi). 2Ç15’de ise artı 9 milyon TL VAFÖK gerçekleşmişti. Kârdaki düşüş 4,5G ile daha düşük fiyatlı akıllı telefonlara talebin artması ve kapatılan mağazalarda stok eritmeye dönük satışlar sonucu oldu. 2Ç16 sonu itibariyle bu çeyrekte net 11 mağaza kapanışıyla toplam mağaza sayısı 260’a düştü. Şirketin işletme sermaye ihtiyacı ekside devam etti; 2Ç16’da 171 milyon TL idi (2Ç15: 111 milyon TL ve 1Ç16: 145 milyon TL) ve net nakit pozisyonu 1Ç16 sonundaki 70 milyon TL’den 2Ç16 sonunda 82 milyon TL’ye çıktı. 1 Haziran itibariyle yeni Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Zafer Kurtul ile birlikte Şirket kârlılık + pazar payı yerine sadece kârlılığa odaklanacağını açıkladı. Yönetimin güncel beklentileri 3ncü çeyrek içerisinde paylaşılacaktır.

ZİRAAT YATIRIM – Teknosa TKNSA Hisse Analiz 2Ç16 – 08.08.2016

Teknosa (TKNSA, Sınırlı Negatif): Teknosa’nın 2016 yılı ikinci çeyrek net dönem zararı 30,4mn TL ile hem piyasa beklentisi olan 17mn TL’lik zararın hem de bir önceki yılın aynı dönemindeki 12mn TL zararın üzerinde gerçekleşmiştir. Şirketin satış gelirleri 2Ç2016’da bir önceki yılın aynı dönemine göre %11 oranında artarak 803mn TL olarak gerçekleşmiştir. Öte yandan, şirketin brüt karı gerek elektronik perakendeciler arasında rekabette görülen artış, gerekse de büyümenin sağlandığı telekom ürünlerinin karlılığının diğer segmentlere göre daha düşük olması sebebiyle %3 düşüşle 126,2mn TL olarak gerçekleşmiştir. İkinci çeyrekte Teknosa’nın operasyon giderlerindeki artışın sadece %3,7 olması, alınan verimlilik önlemlerinin faydalı olduğunu göstermektedir. Esas faaliyetlerden diğer giderlerdeki 11,6mn TL’lik artış ise şirketin zarar rakamını en çok artıran kalem olmuştur. Bunun sebebi özellikle duran varlık gerçeğe uygun değer düşüş zararı, duran varlık satış zararı ile kambiyo zararlarındaki artıştır. Şirketin faaliyet zararı geçen sene Nisan-Haziran dönemindeki 8,8mn TL’lik zararın üzerinde 30mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Buna ilaveten şirketin net finansman giderleri 6,4mn TL’den 8mn TL’ye yükselmiş ve zararın artmasına sebep olmuştur. Teknosa’nın ikinci çeyrek sonuçları ile birlikte Ocak-Haziran dönemi zararı 48,1mn TL’ye ulaşmış ve bir önceki yılın aynı dönemindeki 22,3mn TL’lik zararın üzerinde gerçekleşerek olumsuz bir görüntü sergilemiştir.

 

İŞ YATIRIM – Teknosa TKNSA Hisse Analiz – 14.07.2016

Kapanış (TL) : 6.06 – Hedef Fiyat (TL) : 6.48 – Piyasa Deg.(TL) : 667 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.71
TKNSA TI Equity- Öneri :SAT Get.Pot.%: 6.96 Analist: [email protected]

Teknosa 90 mağazasını kapatmaya hazırlanıyor

Hurriyet’in haberine göre Teknosa yeniden yapılanma kapsamında 271 mağazasından 90’ını kapatmaya hazırlanıyor. İlk etapta 77 mağazanın Eylül sonuna kadar kapatılması hedeflenirken bu mağazaların kar etmeyen mağazalar olduğunun altını çiziliyor. Azalan tüketici harcamaları ve kredi kartına taksit sınırlamalarının ardında Elektronik Mağaza Zincirlerinin satış ve karlılıkları olumsuz etkilenmişti. Sektörde batan ve çıkan şirketlerin ardından şu an sadece dört isim kaldı bunlar Teknosa, Vatan, Bimeks ve MediaMarkt.

Kısa vadede kapatılan mağazalar gelirleri düşürecektir ancak uzun vadede baktığımızda karlılığın artması bu kayıpların geri kazanılmasını sağlayabilir.