Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Söktaş Teksti...

Söktaş Tekstil SKTAS Hisse Analiz ve Yorumları

Söktaş Tekstil SKTAS hisse senedi ile ilgili tüm güncel analiz, haber, rapor ve yorumları aşağıda bulabilirsiniz. Kurum ve uzmanların SKTAS ile ilgili çıkmış tüm hisse analiz ve yorumlarını, hisseye ait haber,veri ve raporları bu sayfadan takip edebilirsiniz.

Tacirler Yatırım – Söktaş SKTAS Hisse Analiz 4Ç20 – 12.03.2021

Söktaş Tekstil – 4Ç20 sonuçlarını 13.6 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 7.9 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 86 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %15 arttı. Şirket, 4Ç20’de 21 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %6 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 204 baz puan azalarak %24.1 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 162 baz puan azaldı ve %36.1 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 162 baz puan azaldı ve %17.1 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 39 milyon TL (4Ç19: 15 milyon TL ve 3Ç20: 22 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %14.8 (4Ç19: %4.8 ve 3Ç20: 9.0%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %6 azalarak 380 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 7.8 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 2.5 olarak kaydedilmiştir.

 

Tacirler Yatırım – Söktaş SKTAS Hisse Analiz 2Ç20 – 18.08.2020

Söktaş – 2Ç20 sonuçlarını 32.4 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde de, 20.0 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 46 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %39 geriledi. Şirket, 2Ç20’de 2 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %74 azalış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 531 baz puan azalarak %4.0 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 662 baz puan azaldı ve %18.4 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 336 baz puan arttı ve %24.1 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 16 milyon TL (2Ç19: 32 milyon TL ve 1Ç20: 00 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %6.6 (2Ç19: %8.4 ve 1Ç20: 0.1%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %3 artarak 356 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 13.6 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 9.0 olarak kaydedilmiştir.

 

Söktaş’ta Bedelli Kararı – 24.04.2020

Söktaş, Yönetimi Kurulu, şirketin sermayesini %95 bedelli artırarak 40.120.000 TL’den 78.234.000 TL’ye çıkartma kararı aldı.

Söktaş Tekstil Gayrimenkul Projesi İçin Yönetim Kurulu Kararı Aldığını Açıkladı – 11.07.2018

Şirketimiz Yönetim Kurulu 10 Temmuz 2018 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır:

Kamuoyuna duyurulduğu üzere, 27.10.2016 tarihli Yönetim Kurulu Kararı (“Karar”) çerçevesinde, Aydın ilinin Söke ilçesinde yer alan Şirketimize ait fabrika arsasının daha verimli kullanılması ve bu bağlamda kısmen bir gayrimenkul projesi (“Proje”) kapsamında (ticaret, konut, turizm) değerlendirilmesi amacıyla, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği için Şirketimizin bağlı ortaklığı Söktaş Dokuma İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Söktaş Dokuma”)’nın bitişik arsasının stratejik önemi olmayan bir kısmının da Proje’ye konu edilebilmesi amacıyla başvuruya dâhil edilerek ilgili resmi makamlara başvuru yapılmış, imar değişikliği başvurumuz Aydın Büyükşehir Meclisi kararı ile kabul edilerek 8 Haziran 2017 tarihinde Söke Belediyesi’nce ilan edilmiştir.

Onaylanan imar değişikliği ile, mülkiyeti şirketimize ait olan Aydın İli, Söke İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Karasuluk Mevkii, Ada No. 719, Parsel No. 657 ile mülkiyeti bağlı ortaklığımız Söktaş Dokuma’ya ait aynı Ada, Parsel No. 655’de gayri faal durumda olan iplikhane iplik üretim binası ve depolarının bulunduğu kısım yeni imar planı çerçevesinde ifraz ve tevhit edildikten sonra net 41.573 m2’lik ticaret, turizm ve konut alanı, kat alanı kat sayısı (emsal) 1,20 ve taban alanı kat sayısı 0,4 olarak Proje’ye konu olacak bağımsız bir taşınmaz oluşacaktır.

Söz konusu 27.10.2016 tarihli Karar uyarınca Proje’den sağlanacak kaynağın Şirketimizin finansal yükümlülüklerinin azaltılmasında kullanılması amacıyla Proje’ye ilişkin araştırmalar ve gerekli temaslar devam etmektedir.

Söz konusu gayrimenkul satışı veya projesi grubun tekstil iş kolundan elde ettiği ve dolayısıyla konsolide cirosunda bir değişikliğe sebep olmayacaktır.

İhale sonrasında satış veya proje ile ilgili gelişmelere uygun yönetim kurulu kararı alınacak olup, söz konusu karar öncesinde işlemin, SPK’nın Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1) (“Tebliğ”) çerçevesinde önemli nitelikteki işlemler kapsamına girip girmeyeceği mevcut aşamada belirlenememekle birlikte, Şirketimizin mali yapısının güçlendirilmesini teminen, söz konusu gayrimenkul satışından/projesinden elde edilecek fonun en az %90’ının fonun elde edilme tarihinden itibaren bir ay içinde her türlü muvazaadan ari bir şekilde nakdi banka kredilerinin ödenmesine yönelik olarak kullanılacak olması ve satış halinde bunun ilişkili taraflara mal varlığı devri niteliğinde olmayacak olması nedenleriyle, Tebliğ hükümleri çerçevesinde ayrılma hakkının doğmayacağı beklenmektedir.

Yönetim Kurulumuz tarafından:

1.Yukarıda belirtilen Proje’ye konu olacak bağımsız taşınmazın ifraz ve tevhit işlemlerinin satış sonrası tamamlanması şartı ile arsa satışı veya arsa payı/bağımsız bölüm karşılığı inşaat olarak ihaleye çıkılmasına,
2.İhalenin 12 Eylül 2018 tarihinde saat 14:00’de KEY Hotel, Konak, İzmir adresinde kapalı teklif usulü ile tekliflerin verilmesi ve ardından kapalı teklif verenlerden en yüksek teklif veren istekliler ile pazarlık yapılmak suretiyle gerçekleştirilmesine,
3.İhale ile ilgili olarak gerekli ve faydalı her türlü işlem, ilan ve duyuruların yapılmasına,

Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Konuyla ilgili gelişme olması halinde Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri kapsamında kamuya gerekli açıklamalar yapılacaktır.

 

Tacirler Yatırım – Söktaş SKTAS Hisse Analiz 4Ç17 – 09.03.2018

Söktaş – 4Ç17 sonuçlarını 4.9 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde de 10,5 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 96 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %17 yükseldi. Şirket, 4Ç17’de 26 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %14 büyüme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 76 baz puan azalarak %27 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %3 yükselerek 351 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 63 milyon TL (4Ç16: 63 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %19,6 (4Ç16: %22,7) olarak kaydedildi.