Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Şok Market SO...

Şok Market SOKM Hisse Analiz ve Yorumları

Şok Marketler SOKM hisse senedi ile ilgili tüm güncel analiz, haber ve yorumlarını aşağıda sıralı halde bulabilirsiniz. Bu sayfadan aracı kurum ve uzmanların SOKM ile ilgili çıkmış tüm hisse analiz ve yorumlarını, haber, veri ve raporları takip edebilirsiniz.

DENİZ YATIRIM – Şok Market SOKM Hisse Haber – 18.01.2019

Şok Marketler halka arz izahnamesindeki vaadini yerine getirdi. Şirket tarafından KAP’a yapılan açıklamaya göre; Şok Marketler halka arz izahnamesinin “Risk Faktörleri” başlığı altında kamuya açıklanan garantörlüğüne ilişkin olarak, halka arzdan elde edelien gelirlerin bir kısmı ile söz konusu kredi borçlarının ödenmesi sürecini tamamladı. Böylece şirketin sendikasyon kredisi ile ilgili garantörlüğü sona ermiş oldu. Haberin hisseye kayda değer bir etkisinin olmasını beklemiyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Şok Market SOKM Hisse Haber – 18.01.2019

Şok Marketler (SOKM, Sınırlı Pozitif): 31.12.2017 tarihi itibariyle 5.100 adet olan ŞOK mağaza sayısı 31.12.2018 itibariyle 6.100 mağazaya ulaşmış olup, 264 adet ŞOK Mini mağazası ile birlikte toplam mağaza sayısı 31.12.2018 itibariyle 6.364’e ulaşmıştır. Öte yandan, halka arz tarihi itibariyle izahnamenin “Risk Faktörleri” başlığı altında kamuya açıklanan Şirketin garantörlüğüne ilişkin olarak; halka arzdan elde edilen gelirlerin bir kısmı ile söz konusu kredi borçlarının ödenmesini müteakip bankalar nezdindeki süreç tamamlanmış olup, Sendikasyon Bankaları ile akdedilen Tadil Protokolü tahtında, Şirketin Sendikasyon kredisi ile ilgili garantörlüğü sona ermiştir.

 

Şok Marketler Haftalık Bir Ekonomi Dergisinde Yer Alan Haber Hakkında Açıklama Yaptı – 24.12.2018

Ana ortağımız Yıldız Holding’ten tarafımıza aşağıdaki metin iletilmiştir: Haftalık bir ekonomi dergisinde yer alan ŞOK Marketler’in Migros’a satılacağının iddia edildiği haber gerçeği yansıtmamaktadır. Haberde iddia edildiği üzere Yıldız Holding’in Şok Marketler’e ilişkin haberde adı geçen şirket dâhil hiçbir kurumla gerçekleştirilen veya gerçekleştirilecek bir görüşmesi yoktur. Ayrıca Yıldız Holding’in stratejisinin odağında atıştırmalığın yanı sıra perakende sektörü de bulunmaktadır.

 

ZİRAAT YATIRIM – Şok Market SOKM Hisse Haber – 20.11.2018

Şok Marketler (SOKM, Nötr): Şok Marketler Ticaret A.Ş. için yasal satmama taahhüdü (lock-up) süresinin bitmiş olması sebebiyle Templeton Private Equity Partners (“TPEP”), sahip olduğu hisselerin borsada satılabilir tipe dönüştürülmesi amacıyla 14 Kasım 2018 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu’na başvurmuştur. Bu işlem olağan Şirket teamülü olup, TPEP’nin hâlihazırda hisselerini satma niyeti bulunmamaktadır. TPEP, Şok’un 2013’ten beri ortağı olup Şirketin bugüne kadar sergilediği güçlü operasyonel performanstan memnundur.

 

Gözde Girişim Şok Marketler Payları Hakkında Açıklama Yaptı – 16.11.2018

Portföy şirketlerimizden Şok Marketler Tic. A.Ş.’deki (Şok Marketler) paylarımız Şok Marketler’in halka arzı sürecinde yayımlanan izahnamede de belirtildiği gibi, payların borsada ilk işlem görmeye başladığı günden itibaren 180 gün süre ile lock-up koşuluna tabidir. Şok Marketler paylarımızın bahsi geçen 180 günlük lock-up süresinin 14 Kasım 2018 tarihinde sona ermesi sonucu, şirketimiz rutin politikası gereği hisselerin Borsada İşlem Gören Tipe çevrilmesi için başvuru sürecinin başlatılmasına karar verilmiştir.

 

AK YATIRIM – Şok Market SOKM Hisse Analiz – 15.11.2018

Templeton Strategic Emergıng Markets Fund borsada işlem görmeyen 36 milyon nominal tutarlı Şok Marketler hisselerinin Borsada satışa konu edebilmesi amacıyla MKK’ya başvurduğunu açıkladı. Söz konusu tutar toplam sermayenin %6’sı halka açıklık oranının %16,4’üne denk gelmektedir. Satışa konu olan hisselerin büyüklüğü dikkate alındığında bu durum Şok Marketler hisseleri üzerinde baskı yaratabileceğini düşünüyoruz.

Templeton Strategic Emerging Markets Fund, Şok Market hisseleri için MKK’ya bavurdu – 14.11.2018

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’den yapılan açıklamaya göre Templeton Strategic Emerging Markets Fund IV LDC, Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla 36 milyon Şok Marketler hissesinin kayda alınması için MKK’ya başvurdu.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı “Pay Tebliği”‘nin 15’nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu’na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Borsa Kodu
Sıra No
Satışa Konu Pay Ünvanı
Grubu
Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı
Nominal Tutar (TL)*
1
MIGROS TICARET A.S.
E
ÜMIT ÖZTÜRK
2,612
SOKM
2
SOK MARKETLER TICARET A.S.
E
TEMPLETON STRATEGICEMERGING MARKETS FUND IV LDC
36.000.000,000

İŞ YATIRIM – Şok Market SOKM Hisse Analiz 3Ç18 – 02.11.2018

Kapanış (TL) : 9.32 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 5703 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 2.14 SOKM TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a

Şok Market’in 3Ç18 gelirleri yıllık bazda %37 artış göstererek 3.26 milyar TL’ye ulaştı (piyasa beklentisi: 3.32 milyar TL). Hem güçlü mağaza açılışları hem de benzer mağaza büyüme oranlarındaki iyileşme gelir büyümesini destekledi. Şirket’in FAVÖK’ü 3Ç18’de yıllık bazda %181 artış göstererek 228mn TL’ye yükseldi (piyasa beklentisi: 169mn TL) ve FAVÖK marjı 360 baz puan artış göstererek %7’ye yükseldi. Şirket’in net karı operasyonel kardaki güçlü iyileşme sayesinde 12mn TL’ye yükselirken piyasa beklentisi 21mn TL’nin altında kaldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 115mn TL zarar açıklanmıştı. Operasyonel kardaki artışa yıllık bazda net kar iyileşmesinin ana nedeni olarak öne çıkmaktadır. Her ne kadar net kar piyasa beklentisinin altında kalmış olsa da FAVÖK’teki güçlü büyüme ve oldukça güçlü operasyonel kar marjı nedeni ile sonuçları olumlu karşılıyoruz.

VAKIF YATIRIM – Şok Market SOKM Hisse Analiz 3Ç18 – 02.11.2018

(+) Şok Marketler (SOKM): Şirket, 3Ç17’deki 115 mn TL’lik net zararın aksine güçlü operasyonel kârlılığın desteğiyle 3Ç18’de 12 mn TL net kâr açıkladı. Bu dönemde net satış gelirleri yıllık bazda %37 artarak 3,3 mlr TL’ye yükselirken, FAVÖK’ü yıllık bazda %181 artarak 228 mn TL oldu. Böylece, FAVÖK marjı yıllık bazda 3,6 yp artışla %7’ye yükseldi. Operasyonel olmayan tarafta ise, vadeli alım-satım ve ticari alacak-borçlar kaynaklı olarak 101 mn TL net gider kaydetti (3Ç17: -68 mn TL).

Yorum: Şirket hisselerinde BIST100 endeksine göre son 1 ve 3 aylık dönemlerde sırasıyla yaklaşık %16 ve %13 oranında gerçekleşen pozitif ayrışmayla olumlu beklentilerin bir miktar fiyatladığını görüyoruz.

AK YATIRIM – Şok Market SOKM Hisse Analiz 3Ç18 – 02.11.2018

Şok Marketler 3Ç18’de 12 milyon TL net kar açıkladı (piyasa beklentisi yok). Ciro yıllık bazda %37 ve çeyrek bazda %13 artarak 3Ç18’de 3,257 milyon TL’ye ulaştı. Yüksek enflasyon ortamı ve yeni mağaza açılışı, ciroyu ve karlılığı 3Ç18’de olumlu etkiledi. Brüt kar marjı 3Ç18’de yıllık 2,3 puan ve çeyreklik 1,7 puan artarak %25,4 oldu. Faaliyet giderlerinin ciroya oranı 3Ç18’de %20’ye geriledi (3Ç17’de %21,5) ve FAVÖK’ü olumlu etkiledi. 3Ç18 FAVÖK marjı %7 oldu (2Ç17: %3,4 ve 2Ç18: %4,8). Net borç çeyrek bazda %5,5 artarak Eylül sonu itibariyle 106 milyon TL’ye yükseldi. 3Ç18 sonuçlarının hisseyi olumlu etkilemesini bekliyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Şok Market SOKM Hisse Analiz 3Ç18 – 02.11.2018

Şok Marketler (SOKM, Sınırlı Pozitif): Şirket’in 3Ç2018’deki ana ortaklık net dönem karı 11,5mn TL olmuştur. Geçen sene aynı dönemdeki ana ortaklık net dönem zararı 114,8mn TL idi. Şok Marketler’in satış gelirleri 3. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %37,2 oranında artarak 3.257mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %33,1 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %51,2 oranında artarak 828mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 2,3 puan artışla %25,4’ü göstermiştir. Şok Marketler’in operasyonel giderleri aynı dönemde %27,5 oranında artmış ve 651,7mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden de 112,2mn TL gider kaydedilmesinin ardından faaliyet karı 64,2mn TL olmuştur. Yatırım faaliyetlerinden 2,3mn TL gider kaydeden şirketin finansman öncesi karı 61,9mn TL olmuştur. Finansman tarafında 38mn TL’lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 24mn TL seviyesinde gerçekleşirken, 12,3mn TL’lik vergi giderine bağlı olarak, ana ortaklık net dönem karı da 11,5mn TL olmuştur. Şirketin 9 aylık ana ortaklık net dönem karı 121,5mn TL olmuştur. Geçen sene aynı dönemdeki ana ortaklık net dönem zararı 285,1mn TL idi.

 

Ziraat Yatırım – Şok Market SOKM Hisse Teknik Analiz – 22.10.2018

Haftalık Teknik Bakış: Geçen aylarda oluşan çanak formasyon hedefine doğru ilerleme kaydeden hisse, daha yakın vadede flama formasyon çalışması yaptığı söylenebilir. Bu kapsamda hisse, 10,00 seviyesinde bulunan direncinin üzerine çıkarak yükselişini ivmelendirebilir. Hissede 9,77 zarar – kes seviyesi olmak üzere 10,58 ardından 10,80 seviyeleri sıralı hedefler olarak izlenebilir.

SOKM Kapanış Fiyatı: 10,00 Satış Seviyeleri :10,58 10,80 Zarar Kes: 9,77

Şok Marketler Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı’nda Yer Alacak – 10.10.2018

Yıldız Holding’den Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı’na Destek kapsamında yapılan açıklamada Şok Marketlerin de uygun sektörlerde ve belirli ürünlerde indirim yapılacağına dair bir basın açıklaması geldi. Açıklama şu şekildedir:

“Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından başlatılan Enflasyon ile Topyekün Mücadele Programı için 75 yıllık yerli ve milli markamız Ülker Bisküvi ile ŞOK Marketler, Bizim Toptan Satış Mağazaları, diğer uygun sektörlerde ve belirli ürünlerimizde tüm Türkiye’de satış noktalarıyla anlaşarak, çeşitli kampanyalarla destekleyerek indirim yapıyoruz. Enflasyonla etkili ve sürdürülebilir bir mücadele için verimli üretim, israfı önleme yolunda gayretli bir şekilde çalışıyoruz. Türkiye için, ülkemiz için bugün ve her zaman halkımızın yanındayız.”

 

İŞ YATIRIM – Şok Market SOKM Hisse Analiz 2Ç18 – 10.08.2018

Kapanış (TL) : 8.19 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 5012 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 4.17 SOKM TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a

Şok Market’in 2Ç18 gelirleri yıllık bazda %33 artış göstererek 2.88 milyar TL’ye ulaştı (piyasa beklentisi: 2.95 milyar TL). Hem güçlü mağaza açılışları hem de benzer mağaza büyüme oranlarındaki iyileşme gelir büyümesini destekledi. Şirket’in FAVÖK’ü 2Ç18’de yıllık bazda %52 artış göstererek 138mn TL’ye yükseldi (piyasa beklentisi: 114mn TL) ve FAVÖK marjı 60 baz puan artış göstererek %4.8’e yükseldi. Şirket’in net karı operasyonel kardaki güçlü iyileşme ve 331mn TL tutarında kaydedilen ertelenmiş gelir kaleminin etkisi ile 229mn TL açıklandı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 71mn TL zarar açıklanmıştı. Ertelenmiş vergi gelirini düzelttiğimizde Şirket’in net karı 102mn TL net zarara dönüşüyor (piyasa beklentisi: 126mn TL zarar). Operasyonel kardaki artışa rağmen diğer gelir/gider altına kaydedilen ve ticari borç ve alacaklar üzerinden hesaplanan net faiz gelirindeki geçen seneye göre daha yüksek zarar oluşmasının ana nedeni olarak öne çıkmaktadır.

TACİRLER YATIRIM – Şok Market SOKM Hisse Analiz 2Ç18 – 10.08.2018

Şok Marketler – 2Ç18 sonuçlarını 231 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket, 1Ç18’da 119 milyon TL zarar ve 2Ç17’de 74 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 2,884 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %33 yükseldi. Şirket, 2Ç18’de 138 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %52 büyüme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 60 baz puan iyileşerek %4.8 oldu. Şirketin net borcu, halka arzdan elde edilen fonların etkileri ile, 1Ç18’de 1,511 milyar TL’den 100 milyon TL’ye geriledi.

ZİRAAT YATIRIM – Şok Market SOKM Hisse Analiz 2Ç18 – 10.08.2018

Şok Marketler (SOKM, Sınırlı Pozitif): Şirket’in 2Ç2018’deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılki 71mn TL’lik zararın aksine 229,5mn TL olmuştur. Şok Marketler’in satış gelirleri 2. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %33 oranında artarak 2.884mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %31,7 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %37,7 oranında artarak 683mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 0,8 puan artışla %23,7’yi göstermiştir. Şok Marketler’in operasyonel giderleri aynı dönemde %33,1 oranında artmış ve 595,4mn TL olmuştur.

Diğer faaliyetlerden de 111,3mn TL gider kaydedilmesinin ardından faaliyet zararı 23,8mn TL olmuştur. Yatırım faaliyetlerinden 7,9mn TL gelir kaydeden şirketin finansman öncesi zararı 15,8mn TL olmuştur. Finansman tarafında 84,8mn TL’lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net zarar 100,6mn TL seviyesinde gerçekleşirken, 331,5mn TL’lik vergi gelirine bağlı olarak, ana ortaklık net dönem karı da 229,5mn TL olmuştur. Şirketin 6 aylık ana ortaklık net dönem karı 110mn TL olmuştur. Geçen sene aynı dönemdeki ana ortaklık net dönem zararı 170,3mn TL idi.

 

ŞEKER YATIRIM – Şok Market SOKM Hisse Haber – 17.07.2018

Şok Marketler (SOKM), sermayesine %55 iştirak ettiği Teközel Gıda Temizlik Sağlık Marka Hiz. San. Ve Tic. A.Ş.’nin kalan %45 paylarının (450.000 adet hisse) tamamını tüm hak, menfaat, yükümlülük ve borçlarıyla, 25.6mn TL bedel karşılığında, nakden ve peşinen ödenmek suretiyle Yıldız Holding A.Ş.’nin sermayesinin tamamına iştirak ettiği Hüner Pazarlama ve Ticaret A.Ş’den satın aldığını ve pay devrinin gerçekleştiğini duyurmuştur.

Şok Marketler’den Patates ve Soğanda Şok Fiyatlar

DENİZ YATIRIM – Şok Market SOKM Hisse Haber – 19.06.2018

Şok Marketler borsada işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 30 gün süre ile gerçekleştirilen fiyat istikrarı sürecinde 18 Mayıs-14 Haziran tarihleri arasında ortalama 9.6973 liradan 20.62 milyon adet pay olmak üzere toplam 199.99 milyon lira tutarında pay alımı yapıldı.

İŞ YATIRIM – Şok Market SOKM Hisse Haber – 14.06.2018

Şok, Yıldız Holding’den hisse alımı işleminin iptal edildiğini açıkladı. Şok Marketler, Yıldız Holding’den 33.4mn adet hisse geri alımı işleminin iptal edildiğini duyurdu. Hatırlatmak gerekirse Şok geçtiğimiz hafta Yıldız Holding’den hisse başı 10.5TL’den 33.4 milyon SOKM hissesini 351mn TL bedel ile aldığını açıklamıştı. Haberin ardından ek bir açıklama ile alınan hisseler için halka arzda belirtilen 18 aylık lock up (pay devir kısıtı) periyodunun geçerli olduğunu ve sürenin sonunda piyasa da oluşan fiyatın alım bedeli olan 10.5 TL’den düşük olması durumunda farkın satıcı tarafından Şok’a geri ödeneceğini belirtmişti. Hisse alımı sonrası hissede sert satışlar görülmüştü. Dün seans sonrası gelen iptal haberinden sonrada hisse de kısmen toparlanma görüldü.

İŞ YATIRIM – Şok Market SOKM Hisse Haber – 12.06.2018

Şok Yıldız Holding’den hisse alımı ile ilgili ek açıklama yaptı. Şok, Cuma günü Yıldız Holding’den toplam 351mn TL bedel ile alınan 33.4 milyon hisse için halka arzda belirtilen 18 aylık lock up (pay devir kısıtı) periyodunun geçeri olduğunu açıkladı. Açıklamada ayrıca sürenin sonunda piyasa da oluşan fiyatın alım bedeli olan 10.5 TL’den düşük olması durumunda farkın satıcı tarafından Şok’a geri ödeneceği belirtildi.

Şok Marketler 8 Haziran 2018 tarihli KAP Açıklamasına Ek Bir Açıklama Yaptı – 12.06.2018

8 Haziran 2018 Cuma günü yapılan Şok Marketler Hisse alımında edinilen hisseler için halka arzda belirtilen 18 aylık Lock Up (Pay Devir Kısıtı) periyodu geçerlidir. Bu sürenin sonunda piyasada oluşan hisse fiyatının alım bedelinden düşük olması durumunda fark satıcı tarafından şirketimize ödenecektir.

TACİRLER YATIRIM – Şok Market SOKM Hisse Haber – 11.06.2018

Şok Marketler – Yıldız Holding, Şok Marketler’de bulunan 33,4 milyon payını beher hisse başına 10,50 TL fiyattan Şok Marketler’e sattı. Satış işleminden sonra Yıldız Holding’in Şok Marketler’de payı kalmadı.

 

İŞ YATIRIM – Şok Market SOKM Hisse Analiz 1Ç18 – 06.06.2018

ŞOKM 1Ç18 Finansal Sonuçları: %47 FAVÖK büyümesi, 119mn TL zarar
Şok Market 1Ç18 finansal sonuçlarını açıkladı. Gelirler hem yeni açılan mağazaların etkisi hem de var olan mağazaların artan katkısı ile yıllık bazda %31 oranında artış göstererek 2,69 milyar TL’ye yükseldi. FAVÖK %47 büyüyerek 91mn TL’ye yükseldi. Brüt marjdaki 110 baz puanlık iyileşme sayesinde FAVÖK marjı %3,4’e yükselirken (1Ç17: 3%), operasyonel giderlerin satışlara oranı %20,7 olarak gerçekleşti (1Ç17: %20). Operasyonel kardaki güçlü büyümeye rağmen büyük ölçüde yüksek finansman giderleri nedeni ile 119mn TL zarar açıkladı (1Ç17: 99mn TL zarar).

TACİRLER YATIRIM – Şok Market SOKM Hisse Analiz 1Ç18 – 06.06.2018

Şok Marketler – 1Ç18 sonuçlarını 119 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket 1Ç17’de 99 milyon TL zarar açıklamıştı. Şirketin net satışları yıllık bazda %31 büyüyerek 2,7 milyar TL olarak gerçekleşti ve FAVÖK ise %47 büyüyerek 91 milyon TL olarak kaydedildi. 1Ç18’de FAVÖK marjı %3,4 olarak gerçekleşirken, yıllık bazda 37 baz puan iyileşme kaydedildi. Şirketin net borcu 1,5 milyar TL olarak açıklandı ve çeyreksel bazda %7 geriledi.

 

Şok Marketler – Bugün BİST-30, BİST-50 ve BİST-100 endekslerine dahil edilecek olunup, BİST-30 endeksinden Otokar OTKAR, BİST-50 endeksinden Netaş NETAS ve BİST100 endeksinden ise Datagate DGATE çıkarılacaktır. 24.04.2018

 

Borsa İstanbul’da Gong Şok Marketler İçin Çaldı – 18.05.2018

Son 10 yılın en büyük halka arzlarından birini gerçekleştiren Şok Marketler A.Ş. 18 Mayıs itibariyle SOKM koduyla Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı. Gong töreninde konuşan Şok Marketler CEO’su Uğur Demirel, “Modern perakendecilikte farkını gösteren Şok’un başarısı ve ulaştığı nokta gurur verici” dedi.

Hem yabancı hem de yerli yatırımcıların 1 milyar dolarlık taleple yoğun ilgi gösterdiği, 2,3 milyar TL ile Türkiye’nin en büyük halka arzlarından biri olan Şok Marketler, 18 Mayıs sabahında düzenlenen gong töreninin ardından Borsa İstanbul’da SOKM koduyla 10,5 TL hisse fiyatıyla işlem görmeye başladı.(1)

Şok Marketler’in hisse paylarının işlem görmeye başlaması nedeniyle Borsa İstanbul’da düzenlenen gong törenine; Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi, Genel Müdürü Murat Çetinkaya, Yıldız Holding Strateji ve Büyüme Başkanı Nurtaç Afridi, Yıldız Holding Mali İşler Başkanı Mustafa Tercan, Şok Marketler Tic. A.Ş. CEO’su Uğur Demirel, Şok Marketler ortakları ve çalışanların yanı sıra halka arzda görev alan yerli ve yabancı bankalar da katıldı.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Genesis, Schroder Investment, Blackrock, Neuberger and Berman ve GIC Private Limited gibi global yatırım şirketlerinin de aralarında bulunduğu güçlü yabancı ve yerli yatırımcılar tarafından yoğun ilgi gören Şok Marketler hisselerine yurtdışından 1,8 kat, yurtiçinden ise ortalama 2,4 kat talep geldi. İşlem yurt içinde Garanti Yatırım liderliğinde, Yapı Kredi Yatırım eş liderliğinde gerçekleştirilirken yurtdışında ise Ünlü & Co, BofA Merrill Lynch, Credit Suisse ile J.P. Morgan Eş Global Koordinatörler, Citigroup ile UniCredit Bank ise Eş Talep Toplayıcı olarak yer aldı.

Gong töreninde konuşan Şok Marketler CEO’su Uğur Demirel, Şok Marketler’in halka arz ile daha da güçlendiğini belirterek, “Şok Marketler 2015’ten bu yana özgün bir format ve sağlam bir stratejiyle büyüyor. Bugün geldiğimiz başarıyla yurtdışından 1,95 milyar TL’lik yatırımı Türkiye’ye getirdiğimiz için gurur duyuyoruz. Şok Marketler’in tüm yönetim ekibi ve çalışanları her zaman olduğu gibi yeni dönemde de müşteri ve yatırımcı memnuniyetini en üst seviyeye taşıma sorumluluğuyla çalışmaya devam edecektir.”dedi.

“Şok Marketler’in başarısı gurur veriyor”

Gong töreninde konuşan Şok Marketler CEO’su Uğur Demirel sözlerine şöyle devam etti:

“Bugün şirketimiz için çok anlamlı ve tarihi bir gün. Bu kilometre taşını Türk modern perakendeciliğin gelişmesi için önemli bir adım olarak görüyoruz. Şok Marketler halka arzı son yıllarda Türkiye’de yapılan en büyük halka arzlardan biri. Şok Marketler farkını doğru konumlandırmayla ortaya koyarak, müşterisinin taleplerini iyi bilen, onların ihtiyaçlarını karşılayan, ‘Yeter De Artar’ diyerek bütçelerini düşünen bir perakende zinciri kimliğiyle Türkiye’nin modern gıda perakendeciliğine yeni bir soluk getirdi. Şok markasını bu güne taşıyan, Türkiye’nin hasılat(2) bakımından en hızlı büyüyen gıda perakende zincirini ortaya çıkaran 24.255 Şok Marketler çalışanına tüm emekleri için yürekten teşekkür ediyorum.”

Şok, Yıldız Holding’in 7’inci halka açık şirketi

Şok Marketler’in 2016’da Türkiye’nin 39. büyük şirketi olduğuna dikkat çeken Yıldız Holding Mali İşler Başkanı Mustafa Tercan, “Yıldız Holding olarak, sektördeki gelişimi ve Türkiye’nin potansiyelini çok önceden gördük. Şok Marketleri satın aldığımız 2011 yılından bu yana büyük bir değişim ve dönüşümle, şirketimizin sağlıklı büyümesi için çalıştık. 2011 yılında 1.200 mağazası olan şirketimiz her gün 3 mağaza açarak bugün Türkiye’nin 81 ilinde 5.500 mağaza sayısına ulaştı. 2012-2017 arasında cirosunu 7 kat büyüttü. Bu büyüme hedeflerimiz ileriye doğru devam edecek. Türkiye’de modern perakendeciliğin geleceğine olan inancımızla, ortaklarımızla birlikte sektörün en önemli yatırımcılarından biri haline geldik. Ayrıca saygın uluslararası yatırımcıların hisselerimize olan yoğun talebi modern perakendeciliğe inancımızı doğrulamaktadır. Şok Marketler, halka arz sonrası güçlü öz kaynak ve istikrarlı büyüme trendi ile gıda perakendeciliği alanında sürdürülebilir büyümesini devam ettirecek, Türkiye ekonomisi için çalışmaya, istihdam sağlamaya devam edecek. Bu halka arzla Türkiye’ye 1,95 milyar TL yabancı sermaye getirerek ülke ekonomisine katkı sağladık” şeklinde konuştu.

Şok Marketler, Yıldız Holding’in Ülker Bisküvi, Gözde Girişim, Makine Takım, Bizim Toptan, Kerevitaş ve Ufuk Yatırım’dan sonra Borsa İstanbul’da işlem gören 7’inci şirketi oldu.

Halka arzın başarısının, sermaye piyasasının Şok Marketler’e olan güvenini açıkça gösterdiğini ifade eden Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi, Genel Müdürü Murat Çetinkaya “Bu tip sermaye piyasası ihraçlarının yerel ve küresel aşırı dalgalı piyasa koşullarında yapılabiliyor olması ülkemiz piyasalarının gücünü, varlıklarımızın kalitesini göstermesi bakımından çok önemlidir. Biz de Borsa İstanbul yönetimi olarak 2017 yılının ikinci yarısında,bu koşullarda açıklanabilir sebeplerle eksi özsermayede olan ve fakat faaliyet kârlılığı olan, yatırım yapan şirketlerin Borsamıza kote olabilmesinin önünü açan bazı mevzuat değişiklikleri yapmıştık.

Şok Marketler A.Ş. halka arz süreci yeni mevzuatın imkânları açısından Borsa, SPK ve ihraçcı şirketler için iyi bir tecrübe, vaka analizi oldu. Amerikan tahvil faiz oranlarının %2,8’lerden %3,15’lere geldiği bir süreçte, yani ulusal ve uluslararası ortamda volatilitenin arttığı bir dönemde gerçekleşen bu işlem bardağın dolu tarafından bakıldığında, zor zamanlarda da amacına ulaşan derin bir sermaye piyasasına işaret ediyor.” diye konuştu.

(1) SPK tarafından onaylanan izahname, Şok Marketler’in (www.sokmarketyatirimciiliskileri.com) adlı internet adresinde ve halka arzda satışa aracılık eden aracı kurumların (www.garantiyatirim.com.tr) ve (www.ykyatirim.com.tr) adresli internet siteleri ile Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (www.kap.gov.tr) yayımlanmıştır.

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

(2)Bağımsız özel bir danışmanlık firması olan MK Novo’nun ŞOK Marketler için hazırlamış olduğu rapor verileri baz alınmıştır.

ŞOK Marketler Tic. A.Ş. Hakkında:

1995 yılında kurulan ŞOK Marketler Ticaret A.Ş., 2011’in Ağustos ayında Yıldız Holding bünyesine geçmiştir. 2011 yılında 1.200 mağaza ile faaliyet gösteren şirket Mart 2018 itibarıyla Türkiye’nin 81 ilinde yaklaşık 5.500 mağazası, 24 binin üzerinde çalışanı, özgün iş modeli, modern perakendeciliğin gereklerine uygun dijital altyapısı, güçlü ve dinamik insan kaynağı ile müşterilerine hizmet vermektedir. 2016 itibarıyla mağaza konseptini tamamen yenileyen ŞOK Marketler tüketicilerin temel ihtiyaçlarının tamamına yakınını, bilinen markalı ürünlerle ve uygun fiyatlarla, evlerinin yakınındaki mağazalarında müşterilerine sunmaktadır. Ayrıca, farklı nedenlerle ekonominin dışına çıkmak durumunda kalan Mis, Piyale, Mintax, Amigo, Evin gibi köklü ve bilinirliği yüksek, kaliteli ve uygun fiyatlı, tarihi geçmişi olan özgün markalarını ekonomiye kazandırarak Türkiye’nin bu değerli markalarını müşterilerine piyasanın tanınmış markalı ürünleriyle bir arada sunuyor. ŞOK Marketler, mağazalarına giren her bir müşterinin rahat, kaliteli ve hesaplı alışveriş deneyiminden memnun olarak ayrılmasını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.