Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Soda Sanayi S...

Soda Sanayi SODA Hisse Analiz ve Yorumları

soda-hisse-yorumlariSoda Sanayi SODA hisse senedi ile ilgili tüm güncel analiz, haber, rapor ve yorumları aşağıda bulabilirsiniz. Kurum ve uzmanların SODA ile ilgili çıkmış tüm hisse analiz ve yorumlarını, hisseye ait haber,veri ve raporları bu sayfadan takip edebilirsiniz.

100.000 TL Paranız Olsa Nasıl Yatırım Yapardınız? Sanal Para ile Deneyin!

İŞ YATIRIM – SODA Hisse Analiz 4Ç19 – 31.01.2020

Kapanış (TL) : 6.48 – Hedef Fiyat (TL) : 7.5 – Piyasa Deg.(TL) : 6480 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 22.5 SODA TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 15.74

SODA 4Ç19: Operasyonel karlılık beklentilerin hafif üzerinde
Bizim beklentimizin biraz altında ancak piyasa beklentisine paralel, Soda Sanayii, 4Ç19’da 294mn TL net kar açıkladı. (İŞY: 323mn TL, Piyasa: 295mn TL). Net vergi geliri bekletimizin aksine şirketin 4Ç19’da vergi gideri kaydetmesi beklentilerimizde görülen sapmanın temel nedeni oldu. Soda’nın 4Ç19 gelirleri, beklentilere paralel olarak yıllık bazda %13 artış ile 1118mn TL gerçekleşti. (Is Yatırım: 1111mn TL, Piyasa: 1096mn TL). Sene başında faaliyete geçen cam elyaf yatırımı (54mn TL ek gelir katkısı) büyümeye olumlu katkı yaptı. 4Ç19 FAVÖK ise beklentilerin hafif üzerinde yıllık bazda %28 artış ile 300mn TL olarak gerçekleşti. (İş Yatırım: 283mn TL, Piyasa: 273mn TL). Soda kimyasalları iş kolunda güçlü hacim büyümesi (%7 YoY) ve dolar bazında fiyat artışları (%4 YoY) operasyonel karlılığı destekledi. Sonuçlara piyasa tepkisinin hafif olumlu olmasını bekliyoruz.

OYAK YATIRIM – SODA Hisse Analiz 4Ç19 – 31.01.2020

Soda Sanayii 4Ç19’da piyasa beklentilere paralel olarak 297mn TL net kar açıkladı (Piyasa Bekl: 296mn TL net kar; OYAK Bekl: 294mn TL net kar). Açıklanan net kar rakamı geçen yılın aynı dönemine göre %264 yukarıdadır ve bir önceki çeyrek rakamının %96 üzerindedir. 4Ç18’deki yüksek finansal giderlerin baz etkisiyle net karlılıkta yıllık bazda güçlü artış kaydedilmiştir. Şirketin satış gelirleri 4Ç19’da yıllık bazda %13 artarak 1,118mn TL olmuştur (Piyasa Bekl: 1,098mn TL; OYAK Bekl: 1,086mn TL). FAVÖK rakamı ise 4Ç19’da geçen yılın aynı dönemine göre %10 düşüşle 300mn TL olarak gerçekleşirken (Piyasa Bekl: 274mn TL; OYAK Bekl: 275mn TL) çeyreksel bazda ise %26 yükseliş göstermiştir. Yılın son çeyreğinde şirketin FAVÖK marjı geçen yılın aynı dönemine göre 7.0 puan daralma göstererek %26.8 olmuştur. Marjdaki iyileşmede soda külü satış hacmi ve fiyatlamasındaki artış, ton başına maliyetler avantajlı seviyeler ve cam elyaf yatırımındaki artan kapasite kullanım oranı etkili olmuştur. Şirketin Net Nakdi 673.7mn TL olarak gerçekleşirken, Net Nakit/FAVÖK çarpanı ise 0.7x olmuştur.

TACİRLER YATIRIM – SODA Hisse Analiz 4Ç19 – 31.01.2020

Soda Sanayii – 4Ç19 sonuçlarını 296.6 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 295.9 milyon TL olan piyasa beklentisi ile uyumludur. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %264 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %96 arttı. Net satışlar 1,118 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %13 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 1,098 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 4Ç19’de 300 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %28 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 273 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 318 baz puan artarak %26.8 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 106 baz puan arttı ve %34.6 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 108 baz puan azaldı ve %12.8 olarak gerçekleşti. Şirketin net nakit pozisyonu 911 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

 

İŞ YATIRIM – SODA Hisse Analiz 3Ç19 – 25.10.2019

Kapanış (TL) : 5.86 – Hedef Fiyat (TL) : 7.8 – Piyasa Deg.(TL) : 5860 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 12.03 SODA TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 33.11

SODA 3Ç19: Beklentilere büyük ölçüde paralel (Nötr) Bizim beklentimizin biraz altında ancak piyasa beklentisinin üzerinde, Soda Sanayii, 3Ç19’da, yıllık bazda 82% azalma ile 151mn TL net kar açıkladı. (İŞY: 165mn TL, Piyasa: 136mn TL). Beklentilerimizin hafif üzerinde gerçekleşen FAVÖK ve yatırım faaliyetlerinden gelirler net kar tarafında görülen sapmanın temel sebepleri oldu.

Soda’nın 3Ç19 gelirleri, beklentilere paralel olarak yıllık bazda %8 artış ile 1035mn TL gerçekleşti. (Is Yatırım: 1006mn TL, Piyasa: 1001mn TL). 3Ç19 büyümesi TL’nin döviz sepeti karşısında yıllık ortalama %1’lik değer kazancı ve krom kimyasalları iş kolunda azalan satış hacmi nedeni ile görece zayıf kaldı. Sene başında faaliyete geçen cam elyaf yatırımının katkısı (50mn TL ek gelir katkısı) ise büyümeyi olumlu etkiledi.

3Ç19 FAVÖK ise beklentilerin hafif üzerinde yıllık bazda %29 daralma ile 237mn TL olarak gerçekleşti. (Is Yatırım: 220mn TL, Piyasa: 221mn TL). Beklentilerimizin hafif üzerinde gerçekleşen FAVÖK cam elyaf iş kolunda karlılık artışının beklentilerimizin üzerinde gerçekleşmesinden kaynaklandı. Soda’nın yıllık bazda operasyonel karlılığı, geçen senenin oldukça yüksek baz etkisi, güçlü TL ve artan doğalgaz maliyetleri (yıllık bazda ortalama %27) nedeniyle, önemli ölçüde geriledi. 3Ç19 EBITDA marjı yıllık bazda 11,9 puan azalarak %22,9 olarak geçekleşti. Soda’nın Eurobond varlıkları ve diğer net yükümlükleri dâhil net nakit pozisyonu, 421mn TL’den, 564mn TL’ye yükseldi.

VAKIF YATIRIM – SODA Hisse Analiz 3Ç19 – 25.10.2019

(=) Soda Sanayi (SODA): Yılın üçüncü çeyreğinde yıllık %82 gerilemeyle, hem bizim (136 mn TL) hem de (piyasa beklentisine (147 mn TL) yakın 151 mn TL net kar açıkladı. Soda kimyasalları tarafında dolar bazında ortalama fiyatlarda 3Ç19’da %8 yükseliş gerçekleşirken, hacim bazında %2 düşüş gözlendi. Krom kimyasalları segmentinde ise hem hacim hem de dolar bazında fiyatlarda sırasıyla %7 ve %11 düşüş gerçekleşti. Ciro 3Ç19’da yıllık %8 artışla 1,04 mlr TL ile bizim (1,04 mlr TL) ve piyasa beklentisine (1,0 mlr TL) paralel gerçekleşti. FAVÖK, yıllık bazda %29 gerileyerek, bizim (228 mn TL) ve piyasa beklentisine (221 mn TL) paralel 237 mn TL seviyesinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise yıllık bazda 12 puan daralarak %22,9 seviyesinde gerçekleşirken, hem bizim hem de piyasa beklentisinin yaklaşık 1 puan üzerinde oluştu.

Yorum: Şirket hisselerinin son 1 ayda endekse göre %2 pozitif ayrışmasını da göz önünde bulundurarak, her anlamda beklentilere paralel gelen 3Ç finansallarının hisse performansına etkisinin “nötr” olmasını bekliyoruz. Soda Sanayi için 9,08 TL hisse başı hedef fiyatımızı ve kısa vadeli “Endeksin Üzerinde Getiri, uzun vadeli “AL” önerimizi sürdürüyoruz.

TACİRLER YATIRIM – SODA Hisse Analiz 3Ç19 – 25.10.2019

Soda Sanayii – 3Ç19 sonuçlarını 151.3 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 147.5 milyon TL olan piyasa beklentisi ile uyumludur. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %82 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %60 azaldı. Net satışlar 1,035 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %8 büyüdü. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 1,001 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %9 azalış kaydetti ve net satışlardaki payı %26 oldu. (3Ç18: %30) Şirket, 3Ç19’de 237 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %29 gerileme gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 221 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1185 baz puan azalarak %22.9 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 1216 baz puan geriledi ve %33.2 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 26 baz puan büyüdü ve %15.1 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %8 büyüdü. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %17 büyüdü. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %500 artarak 412 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 6.6 F/K çarpanından ve 5.7 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

ŞEKER YATIRIM – SODA Hisse Analiz 3Ç19 – 25.10.2019

Soda Sanayii (SODA) yılın üçüncü çeyreğinde beklentilere paralel net kar açıkladı. Şirket, 3Ç19’de 151,3mn TL net kar elde ettiğini duyurdu (3Ç18: 818,1mn TL net kar). Piyasadaki ortalama net kar beklentisi ise 147mn TL seviyesindeydi. Üçüncü çeyreğe ilişkin net kar rakamının da eklenmesiyle şirketin 9A19’de kümüle net kar rakamı 812,4mn TL seviyesine ulaşmış oldu (9A18: 1,47mlr TL net kar).

AK YATIRIM – SODA Hisse Analiz 3Ç19 – 25.10.2019

Soda Sanayi 151 milyon 3Ç19 net karı ile hem bizim 144 milyon TL olan tahminimizin hem de piyasa beklentisi olan 147 milyon TL’nin bir miktar üzerinde gerçekleşti. Geçtiğimiz yıla göre artan girdi maliyetleri ve kromit fiyatlarında geri çekilmeden dolayı marjların 3Ç18’e göre geri çekilmesi bekleniyordu. Ancak, Şirket’in 3Ç19’daki soda kimyasalları satışlarının tahminlerimizin üzerinde gerçekleşmesi, cironun ve marjların da öngörülerimizi aşmasını sağladı. Sonuç olarak, Soda Sanayi’nin 3Ç19 sonuçlarına piyasa tepkisinin olumlu olmasını bekliyoruz. Yine de girdi maliyetlerindeki yüksek seyir nedeniyle şu an için temkinli görüşümüzü “Nötr” tavsiyemiz ve 7.20 TL hedef fiyat ile koruyoruz.

 

AK YATIRIM – SODA Hisse Yorum – 23.10.2019

Soda Sanayii’nin %100 iştirak ettiği Sisecam Chemicals USA Inc. şirketinin Amerika’daki kuruluşu ve bu şirketin de Pacific Soda LLC.’ye olan %50 oranında iştirakine ilişkin tüm işlemlerin tamamlandığı açıklandı.

Hatırlanacağı gibi Soda Sanayi, Ciner Grubu şirketlerinden Imperial Natural Resources Trona Mining ile ABD’nin Wyoming eyaletinde yıllık 2,5 milyon ton doğal soda ve 200 bin ton sodyum bikarbonat yatırımı yapma konusunda ortaklık anlaşması yapmıştı. Tarafların eşit hisseye sahip olacakları 2 milyar dolarlık yatırımın 5 yıl sürmesi ve üretim tesisinin 2024 yılında faaliyete geçmesi planlanıyor.

Soda Sanayi yatırımın 80’inin kredi, %20’sinin ise özkaynaklardan karşılanmasının öngörüldüğünü ifade etti. Şirket bu yatırımın faaliyete geçmesiyle beraber şirketin konsolide ciro ve FAVÖK marjına olumlu katkı yapması beklediklerini de ifade etti. Soda Sanayi’nin mevcut durumda yaklaşık 2,4 milyon ton’luk sentetik soda külü üretim kapasitesi bulunmaktadır. Yatırımı Soda Sanayi’nin uzun vadeli büyüme potansiyeli açısından olumlu karşılıyoruz.

Soda Sanayi, Doğal Soda Yatırımı Hakkında Bilgi Verdi – 23.10.2019

KAP Açıklaması: Soda Sanayii A.Ş.’nin %100 iştirak ettiği Sisecam Chemicals USA Inc. şirketinin Amerika’daki kuruluşu ve bu şirketin de Pacific Soda LLC.’ye olan %50 oranında iştirakine ilişkin tüm işlemler tamamlanmıştır.

 

İŞ YATIRIM – SODA Hisse Yorum – 15.10.2019

Kapanış (TL) : 5.74 – Hedef Fiyat (TL) : 7.8 – Piyasa Deg.(TL) : 5740 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 11.87 SODA TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 35.89

Şişecam halka açık iştiraklerinde hisse geri alımı yaptı. Şişecam, 0,835 milyon Soda hissesini (ödenmiş sermayeni% 0,08’i, halka açık kısmının %0,21’i), dün 5.71-5.72 TL fiyat aralığından geri aldığını açıkladı. İşlem sonrasında Şişecam’ın Soda Sanayi’deki payı%61.83’e yükseldi. Hafif Olumlu.

Soda Sanayi Temel ve Teknik Hisse Analizi, Tunç Şatıroğlu

02.10.2019

VAKIF YATIRIM – SODA Hisse Analiz 2Ç19 – 29.07.2019

Piyasa beklentisi: 313 mn TL / Soda Sanayi (SODA) 2Ç19 Finansal Sonuçları: Beklentilerin üzerinde operasyonel performans (+) Soda Sanayi, 2Ç19’da hem bizim beklentimizin (288 mn TL) hem de ortalama piyasa beklentisinin (313 mn TL) üzerinde yıllık bazda %10 düşüşle 376 mn TL net kar açıkladı. Operasyonel performansın beklentimizin üzerinde gerçekleşmesi, net kârdaki sapmanın ana unsuru oldu. Şirket hisselerinin, BIST100 endeksine göre son 3 ayda %17 negatif ayrışmasını da göz önünde bulundurarak 2Ç19 sonuçlarına pozitif tepki vermesini bekliyoruz. Tahminlerimizde herhangi bir değişikliğe gitmiyor, hedef fiyatımızı 9,08 TL seviyesinde koruyoruz (KVÖ: Endeksin Üzerinde Getiri, UVÖ: AL).

Beklentimize paralel güçlü ciro performansı – Yılın ikinci çeyreğinde Şirketin konsolide satış gelirleri hem bizim beklentimize hem de ortalama piyasa beklentisine paralel yıllık bazda %38 artışla 1,08 mlr TL seviyesine yükseldi. Segmentler itibariyle, soda kimyasallarından elde ettiği gelirler dolar bazında ortalama satış fiyatlarında gözlenen %5 yükseliş ve %1 hacim artışına bağlı olarak yıllık bazda %39 büyümeyle 690 mn TL’ye ulaştı. Krom kimyasalları tarafında ise dolar bazlı ortalama satış fiyatlarında %1, hacimde ise %16 yıllık bazda gerileme görülse de, satış gelirleri %9 artışla 285 mn TL’ye ulaştı. Enerji ve cam elyaf tarafı ise toplamda 107 mn TL ile ciroya katkı sağladı. 2Ç19 döneminde yabancı para bazlı gelirler konsolide cironun %93’ünü oluştururken, maliyetlerin ise %51’ü yabancı para bazında gerçekleşti. Toplamda ise satış gelirleri 1Y19’da yıllık bazda %37 yükselişle 2,03 mlr TL’ye ulaştı.

FAVÖK beklentimizin üzerinde gerçekleşti – Lojistik giderlerindeki artışa bağlı faaliyet giderlerinde görülen yıllık bazda %43 yükselişe rağmen, operasyonel performans beklentilerin üzerinde gerçekleşti. 2Ç19’da yıllık bazda %36 artarak 281 mn TL’ye yükselen FAVÖK beklentimizin %16, piyasa ortalama beklentisinin ise %8 üzerinde gerçekleşti.,. FAVÖK marjı ise 2Ç18’deki %26,3 seviyesinin hafif altında %25,98 seviyesinde gerçekleşti. Toplamda ise 1Y19 döneminde FAVÖK yıllık bazda %23 artışla 481 mn TL’ye ulaşmıştır.

Cam elyaf yatırımına bağlı ertelenmiş vergi geliri net kara destek oldu – Soda Sanayi’nin net karı, 2Ç19’da yıllık %10 daralarak 376 mn TL’ye geriledi. 2Ç18’deki 90 mn TL’lik net finansman gelirinin bu çeyrekte 7 mn TL’ye gerilemesi, net karı olumsuz yönde etkilese de, 74 mn TL’lik vergi geliri (2Ç18: 8 mn TL) bu etkiyi sınırladı. Açıklanan net kar, hem bizim beklentimizin (288 mn TL) hem de ortalama piyasa beklentisinin (313 mn TL) üzerinde gerçekleşti. Toplamda ise 1Y19’da ulaşılan 661 mn TL’lik net kar, 1Y18’deki 657 mn TL’ye paralel gerçekleşti.

Şirket hisselerinin 2Ç19 sonuçlarına pozitif tepki vermesini bekliyoruz – Şirketin 2Ç19 sonuçları operasyonel tarafta piyasa beklentisine paralel gerçekleşirken, net kar beklentilerin üzerindedir. Şirket hisseleri son bir aylık dönemde endeksten %9 negatif ayrışmıştır. 2Ç19 sonuçlarına şirket hisselerinin pozitif tepki vermesini bekliyoruz. Şirket için hisse başı fiyat hedefimiz 9,08 TL seviyesinde yer almaktadır.

OYAK YATIRIM – SODA Hisse Analiz 2Ç19 – 29.07.2019

Soda Sanayii 2Ç’19 da, 309mn TL olan kurum beklentimiz ve 313mn TL olan piyasa beklentisinin üzerinde 376mn TL net kar açıkladı. Açıklanan bu rakam, yıllık bazda %10.1 düşüşe ancak çeyreksel bazda %32 yükselişe işaret etmektedir. Güçlü operasyonel performansın yanı sıra, 74mnTL tutarındaki vergi geliri, şirketin beklentilerin üstünde net kar açıklamasında katkıda bulunmuştur. Şirket bu dönemde, hem satış maliyetlerinde hem de faaliyet maliyetlerindeki yaşanan sınırlı yükseliş sebebiyle operasyonel performansını artırmayı başarmış ve 259mn TL olan piyasa beklentisinin üzerinde, 281mn TL FAVÖK elde etmiştir. Bu dönemde şirketin düzeltilmiş net nakti TRY775mn seviyesinde gerçeklemiş olup Net Nakit/FAVÖK rasyosu 0.7x olmuştur. Hatırlatmak gerekirse, Soda Sanayii, Ciner Grubu ile ABD’de doğal soda üretim tesisi kurmak üzere ortaklık sözleşmesi imzalama kararı almıştı. Hatırlatmak gerekirse, şirket son 3 ayda endekse göre %17 daha düşük performans göstermiştir.Bu düşüşün yeterli olduğunu düşünüyor ve açıklanan güçlü operasyonel sonuçlat netincesinde mevcut hedef fiyat seviyemiz olan 8.1TL’yi koruyoruz. Mevcut hedef fiyat seviyemizin, Cuma günkü kapanışa göre %28.5 getiri potansiyeli bulunuyor.

İŞ YATIRIM – SODA Hisse Analiz 2Ç19 – 29.07.2019

Kapanış (TL) : 6.3 – Hedef Fiyat (TL) : 8.95 – Piyasa Deg.(TL) : 6300 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 8.47 SODA TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 42.06

SODA 2Ç19: Beklentilerin üzerinde karlılık
Beklentilerin üzerinde, Soda Sanayii, 2Ç19’da, yıllık bazda 10% azalma ile 375mn TL net kar açıkladı. (İŞY: 302mn TL, Piyasa: 313mn TL). Krom kimyasallarında beklentimizin üzerinde karlılık iyileşmesi ve beklentimizin oldukça üzerinde gerçekleşen 74mn TL’lik vergi geliri (cam elyaf yatırım teşvikleri ile alakalı) net kar tarafında görülen sapmanın temel sebebi oldu.

2Ç19 satış gelirleri, i) döviz sepetinin TL karşısında yıllık bazda %30,5 değer kazancına, ii) cam elyaf yatırımının 60mn TL’lik ciro katkısına ve ii) soda külü fiyatlarında dolar bazında görülen %5 artışa bağlı olarak, yıllık bazda %38 artış ile 948mn TL gerçekleşti. (Is Yatırım: 1020mn TL, Piyasa: 1043mn TL).

1Ç19 FAVÖK ise ciro büyümesinin hafif altında %36 artış ile 281mn TL olarak gerçekleşti. (Is Yatırım: 252mn TL, Piyasa: 259mn TL). Beklentilerimizin hafif üzerinde gerçekleşen FAVÖK cam elyaf ve krom kimyasalları iş kollarında karlılık artışının beklentilerimizin üzerinde gerçekleşmesinden kaynaklandı. Şirketin FAVÖK marjı, artan doğalgaz maliyetleri (yıllık bazda ortalama %77), nedeniyle, yıllık bazda 0,2 puan azalma ile %26 olarak geçekleşti. EBITDA marjı yıllık bazda hafif daralsa da çeyreksel bazda, artan kapasite kullanımı (bazı tesislere tamamlanan bakım çalışmalarının tamamlaması nedeniyle) ve krom kimyasalları iş kolunda artan karlılık nedeniyle, artış gösterdi.

Soda’nın Eurobond varlıkları dahil net nakit pozisyonu, 1.58 milyar TL’den, 775mn TL’ye geriledi. Mayıs ayında yapılan TL345mn temettü ödemesi ve yeni açıklanan Amerika yatırımı için gerçekleşen TL440mn nakit çıkışı, azalan net nakit pozisyonun temel sebepleri olarak öne çıkıyor. Sonuçlara piyasa tepkisinin sınırlı olumlu olmasını bekliyoruz.

TACİRLER YATIRIM – SODA Hisse Analiz 2Ç19 – 29.07.2019

Soda Sanayii – 2Ç19 sonuçlarını 376.1 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, beklentimiz olan 294 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 313.1 milyon TL’nin üzerindedir. Beklentilerden daha iyi gelişen faaliyet performansı ve 74 milyon TL vergi geliri net kar tahminimizdeki sapmanın ana sebepleridir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %10 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %32 arttı. Net satışlar 1,082 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %38 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 1,040 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %6 azalış kaydetti ve net satışlardaki payı %24 oldu. (2Ç18: %26) Şirket, 2Ç19’de 281 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %36 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 259 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 32 baz puan azalarak %26.0 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 24 baz puan arttı ve %37.3 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 52 baz puan arttı ve %15.9 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %42 arttı. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %47 arttı. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %15 azalarak 896 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 3.9 F/K çarpanından ve 5.6 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

AK YATIRIM – SODA Hisse Analiz 2Ç19 – 29.07.2019

Soda Sanayi ikinci çeyrekte 376mn TL net kar açıkladı. Açıklanan kar piyasa beklentisi olan 311mn TL’nin üzerinde geldi. Soda Sanayi’nin gelirleri %37 artışla 690mn TL oldu. Faaliyet karı (FAVÖK) geçen yılın aynı dönemine göre %36 artışla 281mn TL oldu ve piyasa beklentisi olan 259mn TL’nin üzerinde geldi. Net karın piyasa beklentisinin üzerinde gelmesinde beklentilerden iyi gelen faaliyet karının yanında 34mn TL’lik tek seferlik gelirler de etkili oldu. 2. çeyrek sonuçlarına piyasa tepkisinin olumlu olmasını bekliyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – SODA Hisse Analiz 2Ç19 – 29.07.2019

Soda Sanayii (SODA, Sınırlı Pozitif): Şirket’in 2Ç2019’daki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın ikinci çeyreğine göre %10 oranında azalarak 376,1mn TL olmuştur. Net dönem karı bizim beklentimiz olan 384mn TL’ye paralel gerçekleşirken, piyasa beklentisi olan 313mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Soda kimyasallarının ortalama fiyatları Dolar bazında yıllık %5 oranında artış göstermiştir. Satış hacminde ise %1 oranında artış görülmüştür. Krom kimyasalları tarafında satış hacmi yıllık %16 oranında azalırken, ortalama krom kimyasallarının satış fiyatı yıllık Dolar bazında %1 oranında gerilemiştir. Gelirlerin büyük kısmının yabancı para olduğu dikkate alındığında; soda kimyasallarındaki gelir yıllık %39 oranında artarak 690mn TL’ye ulaşmıştır. Krom kimyasalları gelirlerindeki artış ise %9 olmuş ve 2Ç2019’da bu üründen 285mn TL gelir kaydedilmiştir.

Öte yandan, bu yıl devreye alınan cam elyaf ürününden ise 61mn TL gelir yazılmıştır. (1Ç2019: 33mn TL)  Son olarak elektrik satış gelirleri 45mn TL olmuştur. Bu kapsamda, Şirket’in satış gelirleri 2Ç2019’da 1.082mn TL gerçekleşerek yıllık %38 artış göstermiştir. Brüt kar ise yıllık olarak %39 artmış ve bu yılın ikinci çeyreğinde 403,7mn TL’ye ulaşırken, net finansman gelirleri ve net yatırım faaliyetlerinden gelirlerde sırasıyla 84mn ve 68mn TL düşüş kaydedilmiştir. Şirket’in 2Ç2019’daki net ve brüt kar marjı sırasıyla %34,8 ve %37,3 olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde bu oranlar %53,3 ve %37,1 idi. Son olarak, ikinci çeyrek net dönem karı ile birlikte Şirket’in 2019 yılının ilk yarısındaki ana ortaklık net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %1 oranında artarak 661mn TL’ye yükselmiştir.

 

İŞ YATIRIM – SODA Hisse Analiz – 02.07.2019

Kapanış (TL) : 6.39 – Hedef Fiyat (TL) : 8.95 – Piyasa Deg.(TL) : 6390 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 6.85 SODA TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 40.06

Soda Sanayii yeni açıkladığı yatırım için ek detaylar paylaştı. Soda Sanayi geçtiğimiz günlerde açıkladığı doğal Soda üretimi yatırım ile alakalı bazı detaylar paylaştı.

Yatırım Tutarı: Toplam yatırım tutarının yaklaşık 2 milyar dolar seviyesine yakın olması beklenmektedir. Bu tutarın ortaklarca %20 sermaye-%80 kredi ile eşit miktarda finanse edilmesi öngörülmektedir. Muhtemel kredinin koşullarının bu yatırım döneminde geri ödemesiz, ancak üretime geçtikten sonra 10+ yılda geri ödemeli olacak şekilde oluşturulması hedeflenmektedir. 2019-2021 dönemindeki yatırım tutarı ise son derece düşük olup, yatırımın yasal izin süreçleri ile ilgili olacağından, sermaye ile finanse edilmesi planlanmaktadır.

Beklenen Ciro, FAVÖK Etkisi: 2024 yılı içerisinde üretimin başlamasıyla, nakit ve ciro yaratması planlanan bu yatırımdan Soda’nın payı olacak 1.25 milyon ton doğal soda ve 100bin ton sodyum bikarbonatın ABD pazarının yanı sıra yakın coğrafyalara ihracatı planlanmaktadır. Fiyatların yükselme beklentisine rağmen, konservatif olarak cari soda fiyatları ile hesaplandığında yatırımın 300mn dolar ciro katkısı sağlaması beklenmektedir. FAVÖK marjının ise mevcut Soda külü operasyonlarından 250-300 baz puan fazla olması beklenilmektedir (Tahmini %27-%28 arası FAVÖK marjı). Soda yatırımın iç karlılık oranının %13-15, geri ödeme süresinin de 6-7 yıl aralıklarında olmasını öngörmektedir.

Özellikle 2019-2021 döneminde yatırım tutarının çok düşük olması nedeniyle, Soda kar dağıtım politikasında bir değişiklik beklememekte. Genel olarak, değişmeyecek temettü politikası, dolar bazında beklenen %13-%15 iç verim oranını ve uzun dönemli, bir süre geri ödemesiz proje finansmanı beklentilerini olumlu olarak değerlendiriyoruz.

OYAK YATIRIM – SODA Hisse Analiz – 02.07.2019

Soda Sanayii, Amerika’da, Ciner grupla beraber %50 oranında iştirak edeceği, doğal soda üretimi projesiyle alakalı detaylı bilgiler açıkladı. Buna göre, toplam yatırım harcamasının 2milyar dolar, (Soda payına düşen 1milyar dolar) olması bekleniyor. Şirket yönetimi, belirtilen yatırım harcamasının ağırlıklı olarak 2021-2023 arasında, yıllık olarak 200-250mn dolar bandında yatırım harcaması öngörürken, 2019-2021 dönemindeki yatırım tutarı ise sınır olacak. Bu yatırımın şirket cirosuna etkisi, 2024 yılından itibaren, yıllık bazda yaklaşık 300mn dolar seviyesinde olması beklenirken, mevcut operasyonlarına kıyasla 250-300 baz puan yüksek FAVÖK marjı yaratması bekleniyor. Bizim hesaplamalarımıza göre, 2024 yılında Net Borç/FAVÖK oranının yaklaşık 2.0x seviyesine ulaşmasını öngörüyoruz. (1Ç19: Net Nakit/FAVÖK 0.9x). Global piyasalarda, her yıl %2 seviyesinde soda külü talebinin artmasını beklerken, bu yatırımın Soda için uzun vadede maliyet avantajı yaratması ve Ciner Grubun doğal soda külündeki üretim tecrübesiyle beraber sinerji yaratması sebebiyle, uzun vadede SODA hissesi için olumlu olmasını bekliyoruz.

İŞ YATIRIM – SODA Hisse Analiz – 24.06.2019

Kapanış (TL) : 6.85 – Hedef Fiyat (TL) : 8.95 – Piyasa Deg.(TL) : 6850 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 6.35 SODA TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 30.66

Soda Sanayii yeni yatırım. Soda Sanayii, Ciner Grubu şirketi Imperial Natural Resources Trona Mining Inc. ile, ABD’nin Wyoming eyaleti Green River bölgesinde çözelti madenciliği metoduyla yıllık 2.5 milyon ton soda ve 200 bin ton sodyum bikarbonat olmak üzere toplamda 2.7 milyon ton kapasiteli doğal soda yatırımı yapmak üzere eşit hissedarlık yapısı ile bir üretim ortaklığı hususunda sözleşme imzaladığını açıkladı. Şirket, yatırımın 5 yılda tamamlanmasını ve 2024 yılında faaliyete geçmesi hedeflemektedir. Toplam yatırım tutarı ile alakalı herhangi bir açıklama yapılmamıştır ancak, Ciner’n en son Ankara Kazan’da yaptığı yatırımı düşünüldüğünde yatırım büyüklüğünün 1.5-2.5 milyar dolar aralığında gerçekleşmesini bekleriz. Toplam yatırım tutarının ortaklarca eşit oranda paylaşılması ve yaklaşık %80’inin kredi (proje finansmanı), kalan %20’sinin ise özkaynaklardan karşılanması öngörülmektedir. Açıklamadan anladığımız kadarı ile yeni yatırımı Soda Sanayi’nin konsolide etmesi beklemektedir. Soda’nın yatırımından payına düşen kısmın toplam üretim kapasitesini %56 artırarak 3,75mn tona ulaştırması beklenmektedir.

Yatırımın detaylarına hâkim olmamakla beraber (yatırım tutarı ve beklenen FAVÖK katkısı) ilk izlenimimiz olumlu. Olumlu görüşümüzün nedenleri i) Soda’nın nakit zengini, sağlıklı bilançosu bu tarz bir yatırımı yapmak için ideal durumda. Şirketin bir miktar kaldıraç kullanması vergi avantajından ötürü, değerleme tarafında pozitif. ii) Ortaklık yapılan Ciner Grubu 7mn ton üretim kapasitesi ile dünyanın en büyük doğal soda külü üreticisi ve bu alanda başarısı kanıtlanmış. iii) Doğal soda üretimi, sentetik üretime göre daha karlı, dolayısı ile yatırımın konsolide FAVÖK marjı üzerine olumlu katkı yapmasını bekleriz. iv) Şirketin üretimi farklı coğrafyalara taşıması riski dağıtması açısından pozitif.

Olumsuz olabileceğini düşündüğümüz nokralar ise; i) 5 yıllık yatırım süresi oldukça uzun bir dönem ve yatırım tutarı paylaşılmasa, Ciner’in Ankara Kazan yatırımını referans alırsak yaklaşık 1.5mlyr dolarlık bir yatırım söz konusu olabilir. Bu süre boyunca Soda’nın borçluluk oranı artıp, FAVÖK’ü sabit kalacağından ötürü FD/FAVÖK çarpanı yükselecek. ii) Soda’nın yatırım süresi boyunca temettü dağıtım oranını aşağıya çekmesi oldukça olası.

OYAK YATIRIM – SODA Hisse Analiz – 24.06.2019

Soda Sanayii, Ciner Grubu şirketlerinden Natural Resources Trona Mining ile ABD’nin Green River bölgesinde toplamda 2.7 milyon ton kapasiteli doğal soda yatırımı yapmak üzere eşit hissedarlık yapısı ile ortaklık kurmaya karar verildiğini açıkladı. Yatırımın 5 yıl içerisinde tamamlanması bekleniyor. Sentetik soda külü üreticisi olan Soda Sanayii yıllık 2.3mn ton üretim kapasite sahiptir. Yatırımın Şirket kapasitesini %53 oranında arttıracağı öngörülmektedir. Doğal soda üretiminin getireceğini varsaydığımız yaklaşık %30’luk maliyet avantajnı da göz önünde bulundurduğumuzda 2025 itibariyle projenin yıllık 800– 900mn TL arasında FAVÖK katkısı yaratmasını beklemekteyiz. Yatırım tutarına ilişkin ilave bilgi henüz yer almamaktadır.

İŞ YATIRIM – SODA Hisse Analiz 1Ç19 – 29.04.2019

Kapanış (TL) : 7.33 – Hedef Fiyat (TL) : 9.1 – Piyasa Deg.(TL) : 7330 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 7.37 SODA TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 24.1

SODA 4Ç18: Maliyet baskıları daha görünür hale geldi. Beklentilerin hafif üzerinde, Soda Sanayi 1Ç19’da, yıllık bazda %19 artış ile 285mn TL net kar açıkladı. (İŞY: 257mn TL, Piyasa: 259mn TL). Soda’nın beklentimizin altında kalan fiili vergi oranı (cam elyaf yatırım teşvikleri ile alakalı vergi gelirleri) net kar tarafında görülen sapmanın temel sebebi oldu.

1Ç19 satış gelirleri i) döviz sepetinin TL karşısında yıllık bazda %35 değer kazancına, ii) cam elyaf yatırımının 33mn TL’lik ciro katkısına ve ii) soda külü fiyatlarında dolar bazında görülen %4 artışa bağlı olarak yıllık bazda %35 artış ile 948mn TL gerçekleşti. (Is Yatırım: 925mn TL, Piyasa: 933mn TL). Kur etkisi ve soda külü fiyatlarında görülen artışa rağmen zayıf satış büyümesinin temel nedeni, üretim tesislerinde yapılan bazı ikame yatırımları nedeni ile kapasite kullanım oranlarının düşük kalması oldu. Buna bağlı olarak soda külü ve krom kimyasalları iş kollarında satış hacimleri sırası ile yıllık bazda %8 ve %17 daraldı.

4Ç18 FAVÖK ise ciro büyümesinin oldukça altında %8 artış ile 200mn TL olarak gerçekleşti. (Is Yatırım: 194mn TL, Piyasa: 193mn TL). Şirketin FAVÖK marjı, i) artan doğalgaz maliyetleri (yıllık bazda ortalama %114), ii) cam elyaf yatırımının negatif brüt kar katkısı (yatırımın ilk etapta düşük kapasite kullanımı ile çalışması nedeniyle), iii) iki ana iş kolunda da düşen kapasite kullanım oranları ve iv) karlılığı daha yüksek olan krom kimyasalları iş kolunun azalan ciro katkısı nedenleri ile yıllık bazda 530 puan daralarak %21,1 olarak geçekleşti. İleriye yönelik olarak, üretim aksamaları ve cam elyaf tarafından gelen olumsuz katkısının geçici olacağını düşünmek ile beraber artan doğalgaz maliyetleri ve krom kimyasallarının çok güçlü 2018 baz etkisinin karlılığı önümüzdeki çeyreklerde baskılamaya devam edeceğini düşünüyoruz.

ŞEKER YATIRIM – SODA Hisse Analiz 1Ç19 – 29.04.2019

Soda Sanayii (SODA) ilk çeyrekte beklentilerin üzerinde net kar açıkladı. Şirket, 1Ç19’da 284,9mn TL net kar elde ettiğini duyurdu. 1Ç18’de, şirket 238,5mn TL net kar elde etmişti. Böylelikle net kar yıllık bazda %19,4 oranında artış göstermiş oldu. Piyasadaki ortalama net kar beklentisi ise 259mn TL seviyesindeydi. Şirket 1Ç19’da geçen yılın aynı çeyreğine göre %35,2 oranında artışla 948,0mn TL satış geliri elde etti (1Ç18: 700,9mn TL). FAVÖK tarafına baktığımızda şirket 200,0mn TL FAVÖK elde ederken (1Ç18: 184,8mn TL), FAVÖK marjı da yıllık bazda 5,3 puan daralarak %21,1 olarak gerçekleşti (1Ç18: %26,4).

TACİRLER YATIRIM – SODA Hisse Analiz 1Ç19 – 29.04.2019

Soda Sanayii – 1Ç19 sonuçlarını 285 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 259 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %19 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %250 arttı. Şirket, düşük üretim ve satış hacmiyle faaliyet göstermiş ve de bu sene başında devreye giren cam elyaf işinde düşük kapasite kullanım oranları ile faaliyet göstermiş olmasına rağmen, şirketin FAVÖK’ü %8 artış kaydetti ve kur farkı gelirlerinin etkisiyle de net karda %19’luk artış gerçekleşti. Net satışlar 948 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %35 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 933 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Soda külü satış hacmi, yıllık bazda %8 azaldı ve bunun altında yatan ana sebep uluslararası satışlardaki %11’lik gerilemedir. Krom kimyasalları hacmi ise %17 daraldı. Yurtiçi satış hacmi %8 artarken uluslararası satış hacmi %20 daraldı. Şirket, 1Ç19’de 200 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %8 artış gösterdi.

Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 193 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 527 baz puan azalarak %21.1 oldu. Doğalgaz fiyatlarındaki artış, düşük üretim seviyesi ve de cam elyaf işindeki düşük kapasite kullanım oranları FAVÖK marjının altındaki ana sebeplerdir. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %20 artarak 860 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Net işletme sermayesi ise 117 milyon TL (1Ç18: 281 milyon TL ve 4Ç18: 487 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %3.2 (1Ç18: %11.0 ve 4Ç18: 14.2%) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 4.6 F/K çarpanından ve 6.7 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

VAKIF YATIRIM – SODA Hisse Analiz 1Ç19 – 29.04.2019

Soda Sanayi (SODA) 1Ç19 Finansal Sonuçları: Net kar beklentilerin üzerinde (+) Soda Sanayi’nin net karı 1Ç19’da 285 mn TL seviyesinde gerçekleşirken, operasyonel olmayan gelirlerin desteğiyle, hem bizim hem de Research Turkey konsensüs tahmini üzerinde bir net kar büyümesi gördük. Operasyonel taraf ise beklentilere paralel gerçekleşti. İlk çeyrekte hacim tarafında gözlenen gerilemenin ve maliyetlerdeki yükselişin fiyatlanmasıyla birlikte şirket hisseleri yılbaşından bugüne endekse paralel bir getiri performansı sergiledi. Şirket için hedef fiyatımız 10,38 TL olup, uzun vadeli “AL”, kısa vadeli “Endeksin Üzerinde Getiri” önerimiz sürmektedir.

OYAK YATIRIM – SODA Hisse Analiz 1Ç19 – 29.04.2019

Soda Sanayii, 1Ç19’da piyasa beklentilerine paralel 285mn TL net kar açıkladı (Piyasa Bekl: 259.2mn TL net kar; OYAK Bekl: 279mn TL net kar).Açıklanan net kar rakamı geçen yılın aynı dönemine göre %19 yukarıdadır ve bir önceki çeyrek rakamının %250 üzerindedir. Şirketin satış gelirleri 1Ç19’da yıllık bazda %35 artarak 948mn TL olmuştur (Piyasa Bekl: 933mn TL; OYAK Bekl: 943.0mn TL). FAVÖK rakamı ise 1Ç19’da geçen yılın aynı dönemine göre %8 artışla 200mn TL olarak gerçekleşirken (Piyasa Bekl: 193.5mn TL; OYAK Bekl: 193.0mn TL) çeyreksel bazda ise %14 gerileme göstermiştir. Devam eden cam elyaf ünitesinin negative marj katkısı, bakım duruşları kaynaklı satış hacmindeki düşüş ve artan enerji maliyetleri marj gerilemesindeki ana faktörler oldu. Yılın ilk çeyreğinde şirketin FAVÖK marjı geçen yılın aynı dönemine göre 5.3 puan daralma göstererek %21.1 olmuştur.

 

TACİRLER YATIRIM – SODA Hisse Analiz – 19.03.2019

Soda Sanayii Vites büyütüyor – Hedef fiyat:10.50TL  – Getiri potansiyeli %34    Tavsiye: Güçlü AL

Güçlü ve öngörülebilir nakit akışı ile birlikte, Soda Sanayii’nin sağlam bir değer ortaya koyduğunu düşünüyoruz. Güçlü ana faaliyetlerinin yanı sıra, cam elyaf operasyonlarının devreye girmesinin kısa vadede büyümeyi destekleyecek bir unsur olacağını düşünmekteyiz. 2018’de gösterdiği güçlü performans sonrasında Soda Sanayii görünümü hakkında olumlu görüşe sahip olmakla beraber, güçlü döviz bazlı nakit yaratımının yatırımcılar tarafından göz ardı edildiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla, Soda Sanayii’yi GÜÇLÜ AL tavsiyesi ve 10,50 TL hedef fiyat ile değerlendirme kapsamına alıyoruz.

Cam elyaf operasyonları fark yaratıyor. Soda Sanayii cam elyaf yatırımı tamamlayarak Ocak 2019’da üretime başladı. Yıllık 70.000 ton üretim kapasitesi bulunan yeni fabrika, temel olarak ithal ürünlerin hâkim olduğu yurt içi piyasaya hizmet verecek. Cam elyaf faaliyetlerinin 2019 yılında konsolide gelirler ve FAVÖK’ün %9’unu oluşturmasını beklemekle birlikte, 2020’de tam kapasiteye ulaşılması ile birlikte cam elyaf faaliyetinin gelirler içerisinde payının %10’a yükseleceğini ve FAVÖK’ün %11’ini oluşturacağını öngörüyoruz.

Çekirdek faaliyetlerdeki güçlü performans sürüyor. 2018’de ortaya konan dikkat çekici performansın ardından, faaliyet performansının 2019’da güçlü kalmaya devam etmesini bekliyoruz. Zayıf TL’nin marjlara katkıda bulunmasını öngörmemize rağmen, yüksek hammadde girdi maliyetlerinin marj gelişimi üzerinde baskı yaratmasını da beklemekteyiz. Dolayısı ile 2019’da çekirdek faaliyetlerin FAVÖK marjında 54 baz puanlık düşüş öngörmekle birlikte, risklerin yukarı yönlü olduğunu düşünmekteyiz. Çekirdek faaliyetler için 2019 FAVÖK tahminimiz yıllık %16’lık bir yükselişi işaret ederken, %30,2 FAVÖK marjına tekabül ediyor.

Güçlü bilanço koruma kalkanı yaratıyor. Şirket 2014 yılından bu yana bilançosunda net nakit pozisyonuna sahip olup, şirket yönetimi nakit pozisyonunu döviz mevduatı ve USD bazlı Eurobond’larda değerlendirmektedir. Bu uygulama 2018 yılında, TL’de görülen sert değer kaybı ile birlikte güçlü bir net finansal gelir elde edilmesini sağladı. Bu uygulamanın sürmesini beklemekle birlikte, TL’de 2018 yılında olduğu gibi sert bir değer kaybı beklemediğimizden dolayı, net finansal gelirin karlılığa olan katkısının daha sınırlı olacağını öngörüyoruz.

Net nakit yaratımını göz önünde bulundurmak gerekiyor. Soda Sanayii’nin iş modelinin güçlü faaliyet nakit yaratma kapasitesine sahip olduğu görüşündeyiz. 2019 ve 2020 yıllarında serbest nakit akışında güçlü bir büyüme yaşanmasını beklemekle birlikte, 2018’de %2 seviyesinde bulunan serbest nakit akışı marjının 2020 itibarıyla %14’e yükseleceğini öngörüyoruz. Ayrıca, Soda Sanayii’nin temettü dağıtma oranını artan karlılıkla birlikte artabileceğini ve güçlü bilançosu ve nakit akışı yaratımı sayesinde yeni projelere başlayabileceğini de düşünüyoruz.

 

Soda Sanayi’nden Temettü Açıklaması – 13.02.2019

(Ortaklığın net donem karı (1.467.772.000 +82.348.031 )) =1.550.120.031 Türk Lirası olup, bu tutarın 895.454 Türk Liralık kısmı kontrol gücü olmayan paylara, 6.893.599 Türk Liralık kısmı diğer kapsamlı gelir tablosuna yansıtılan sürdürülen faaliyetlerin vergi gelir -giderleri toplamına isabet ettiği için, (1.550.120.031 +6.893.599 – 895.454 =) 1.556.118.176 Türk Lirası tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem karını ifade etmektedir.

Kar payının tam mükellef gerçek kişi ortağa dağıtıldığı ve dağıtımda istisnaya tabii herhangi bir kazanç bulunmadığı varsayımı ile 23/07/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince stopaj oranı %15 alınarak, brüt pay başına kar payı tutarlarının net değerlerini göstermekte olup, dağıtılan kar payının Net Dağıtılabilir Dönem Karına oranı % 22,20 ‘e isabet etmektedir.

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
SODA, TRASODAS91E5
Peşin
0,345
34,5
0,29325
29,325
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
31.05.2019
 
10.06.2019
07.06.2019

İŞ YATIRIM – SODA Hisse Analiz 4Ç18 – 01.02.2019

Kapanış (TL) : 7.17 – Hedef Fiyat (TL) : 9.1 – Piyasa Deg.(TL) : 7170 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 6.6 SODA TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 26.86

SODA 4Ç18: Maliyet baskıları daha görünür hale geldi
Bizim tahminimiz olan 43mn TL’nin altında, ancak 80mn TL’lik piyasa beklentisine paralel, Soda Sanayii 4Ç18’de 81mn TL net kar açıkladı. Soda’nın beklentilerimizin hafif üzerinde gerçekleşen operasyonel karlılığı ve beklentimizin oldukça altında kalan fiili vergi oranı (cam elyaf yatırım teşvikleri ile alakalı vergi gelirleri) net kar tarafında görülen sapmanın ana nedenleri olarak ön plana çıkıyor.

4Ç18 satış gelirleri, i) TL’deki yıllık bazda görülen değer kayına %43’lük değer kaybına ve ii) kromuyum kimyasalları iş kolunda görülen dolar bazında fiyat artışlarına bağlı olarak, yıllık bazda %51 artışla 988mn TL olarak gerçekleşti (Is Yatırım: 950mn TL, Piyasa: 953mn TL).

4Ç18 FAVÖK ise ciro büyümesinin hafif altında %48 artış ile 233mn TL olarak gerçekleşti. (Is Yatırım: 220mn TL, Piyasa: 243mn TL). Şirketin FAVÖK marjı, artan doğalgaz maliyetleri nedeni ile (yıllık bazda ortalama %114), yıllık bazda 0,4 puan daralama ile %23,6 olarak gerçekleşti.

Soda’nın Eurobond varlıkları dahil net nakit pozisyonu çeyreksel bazda %2artış ile 1,689 milyar TL’ye yükseldi. Sonuçlara piyasa tepkisinin sınırlı olumlu olmasını bekliyoruz. Soda için 9.1 TL hedef fiyat ile TUT önerimizi koruyoruz.

OYAK YATIRIM – SODA Hisse Analiz 4Ç18 – 01.02.2019

Soda Sanayii 4Ç18’de piyasa beklentilerine paralel 81mn TL net kar açıkladı (Piyasa Bekl: 80mn TL net kar; OYAK Bekl: 68mn TL net kar). Açıklanan net kar rakamı geçen yılın aynı dönemine göre %66 aşağıdadır ve bir önceki çeyrek rakamının %90 altındadır. TL’deki değer kazancı sebebiyle yüksek finansal giderler ve artan enerji maliyetlerinin gecikmeli yansıması 4Ç18’de net karı olumsuz etkileyen faktörler oldu. Şirketin satış gelirleri 4Ç18’de yıllık bazda %51 artarak 988mn TL olmuştur (Piyasa Bekl: 953mn TL; OYAK Bekl: 968mn TL). FAVÖK rakamı ise 4Ç18’de geçen yılın aynı dönemine göre %48 artışla 233mn TL olarak gerçekleşirken (Piyasa Bekl: 243mn TL; OYAK Bekl: 219mn TL) çeyreksel bazda ise %30 gerileme göstermiştir. Yılın son çeyreğinde şirketin FAVÖK marjı geçen yılın aynı dönemine göre 0.4 puan daralma göstererek %23.6 olmuştur. SODA için 8.10 TL hedef fiyat ile Endekse Paralel Getiri tavsiyemizi sürdürüyoruz.

AK YATIRIM – SODA Hisse Analiz 4Ç18 – 01.02.2019

Soda Sanayi 4Ç18’de piyasa ortalama tahminine paralel bir performansla 81 milyon TL net kar açıkladı – piyasa ortalama tahmini 80 milyon TL net kar idi. Gerçekleşen net kar bizim nispeten kötümser 19 milyon TL net kar beklentimizi ise belirgin şekilde aşmıştır. Şirketin 4Ç’deki 988 milyon TL’lik satış gelirleri beklentileri hafif aşarken, 233 milyon TL’lik FAVÖk rakamı (%23,6 marj) 243 milyon TL’lik piyasa ortalama tahmininin gerisinde (%25,6 marj), bizim 208 milyon TL’lik beklentimizin ise üzerinde (%22,2 marj) kalmıştır. 4Ç’de kaydedilen 121 milyon TL’lik ertelenmiş vergi geliri de beklentilerimiz aşarak net karın tahminlerimizin üzerine çıkmasına katkı sağlamıştır.

Yorum: Soda Sanayi’nin 4Ç18 performansına piyasada nötr bir reaksiyon öngörüyoruz. Beklenildiği gibi 4Ç’de önceki çeyrekte yapılan doğalgaz fiyat artışlarının tüm çeyreğe etki etmesi ve TL’nin daha az volatil bir seyir izlemesi (satışlarını büyük kısmı yabancı para bazında olduğundan TL’nin volatil seyir izlediği dönemlerde şirketin karlılığı olumlu etkilenmektedir) Soda Sanayi’nin FAVÖK marjını olumsuz etkileyerek 3Ç’deki rekor %34,8’lik seviyeden 11 puanlık gerilemeye yol açmıştır. 28 Ocak tarihinde yayınladığımız strateji raporumuzda Soda Sanayi için önerimizi “Nötr” olarak aşağı revize etmiştik. 4Ç sonuçları da değerleme anlamında fikrimizi değiştirecek bir etki yaratmamıştır: hissenin 4,6’lık 2019 FD/FAVÖK çarpanının benzer şirketlerin 5,2’lik çarpanı dikkate alındığında çekici bir yukarı potansiyel sunmadığını düşünüyoruz. Ayrıca mevcut ortamda TL’nin değerindeki dalgalanmanın azalmasına bağlı olarak hisseye yatırımcı ilgisinin de gerileyebileceğini düşünüyoruz.

VAKIF YATIRIM – SODA Hisse Analiz 4Ç18 – 01.02.2019

Soda Sanayi (SODA) 4Ç18 Finansal Sonuçları: Piyasa beklentisine paralel sonuçlar (=)
Soda Sanayi, yılın son çeyreğinde piyasa beklentisine paralel, beklentimizin ise altında 81 mn TL net kar açıklamıştır. Cam elyaf yatırımı kaynaklı 121 mn TL’lik ertelenmiş vergi geliri, 4Ç18’de net kar açıklanmasında etkili olmuştur. Şirket hisseleri yılbaşından bugüne endeksin altında bir getiri performansı sergilemiştir. Son dönemdeki endeks altı getiri performansı ile şirket hisselerinin 4Ç18 finansallarını fiyatladığı görüşündeyiz. Soda Sanayi için hisse başı fiyat hedefimiz 10,38 TL olup, uzun vadeli önerimiz ise AL olarak devam etmektedir.

DENİZ YATIRIM – SODA Hisse Analiz 4Ç18 – 01.02.2019

SODA 4Ç18 sonuçları: Satışlar 988 mln TRY (+51% yıllık, +3% çeyreklik), FAVÖK 233 mln TRY (+48% yıllık, -30% çeyreklik) ve Net Kâr 81 mln TRY (-66%yıllık, -90% çeyreklik). Trakya Cam’a benzer şekilde Operasyonel performanstaki gelişmeye rağmen net karda görülen düşüş son çeyrekte TL’deki değerlenme sebebiyle şirketin yazdığı fx zararından kaynaklanıyor. Gelirlerler piyasa beklentisnin %4 üstünde gerçekleşirken FAVÖK ise piyasa beklentisinin %4 altında kaldı. Fakat 128 mln TL vergi geliri (3Ç18’de 22 mln TL vergi gideri vardı) oeprasyonel performanstaki yumuşamayaı ve fx zararlarını telafiye fazlasıyla yetti. Şirket 4Ç18 finansal sonuçları ve şirketin 2019 beklentileri ile ilgili 4 Şubat Pazartesi günü saat 17:00’de bir telekonferans düzenleyecek. Piyasanın sonuçlara hafif olumsuz bir tepki vermesini bekliyoruz.

ŞEKER YATIRIM – SODA Hisse Analiz 4Ç18 – 01.02.2019

Soda Sanayii (SODA) yılın dördüncü çeyreğinde beklentiler dahilinde net kar açıkladı. Şirket, 4Ç18’de 81mn TL net kar elde ettiğini duyurdu (4Ç17: 238mn TL net kar). Piyasadaki ortalama net kar beklentisi ise 80mn TL seviyesindeydi. Şirket’in net satış gelirleri, 4Ç18’de geçen senenin aynı dönemine göre %50,8’lik artış göstererek 988mn TL olmuştur (piyasa beklentisi: 953mn TL) Şirket, 4Ç18’de elde etmiş olduğu 233mn TL FAVÖK rakamı ile piyasa beklentisi olan 243mn TL’nin hafif altında gerçekleşmiştir. Dördüncü çeyreğe ilişkin net kar rakamının da eklenmesiyle şirketin 12A18’de kümüle net kar rakamı 1,56mlr TL seviyesine ulaşmış oldu (12A17: 661mn TL net kar).

 

İş Yatırım – SODA Hisse Haber Yorum – 03.01.2019

Kapanış (TL) : 7.13 – Hedef Fiyat (TL) : 9.89 – Piyasa Deg.(TL) : 7130 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 7.68 SODA TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 38.69

Soda Sanayii’nin yeni cam elyafı üretim tesisi yatırımı tamamlandı. Soda Sanayii, bağlı ortaklığı Şişecam Elyaf Sanayii A.Ş.’nin Balıkesir’deki 70 bin ton/yıl yeni cam elyafı üretim tesisi yatırımının devreye alındığını açıkladı. Yeni yatırımın 2019’da %35 FAVÖK marjı ile 73 milyon USD ciro yaratmasını bekliyoruz.

Oyak Yatırım – SODA Hisse Haber Yorum – 03.01.2019

Soda Sanayii’nin 70bin ton kapasiteli cam elyaf yatırımı planlandığı gibi devreye alındı. Yatırımın Şirket satış gelirlerine yaklaşık yıllık 70mn EUR, 2019 beklentilerimize göre %10’luk katkı sağlaması beklenmektedir.

 

İş Yatırım – SODA Hisse Analizi – 25.12.2018

Kapanış (TL) : 7.07 – Hedef Fiyat (TL) : 9.89 – Piyasa Deg.(TL) : 7070 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 8.09 SODA TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 39.87

Bağlı ortak sermaye artışı
Soda Sanayi %100 ortaklığı Şişecam Elyaf Sanayii A.Ş.’nin sermayesinin, yatırım harcamalarının finansmanı amacıyla 50 Milyon TL’den 200 Milyon TL’ye çıkartıldığını ve ilgili sermaye artışının 24.12.2018 tarihinde tescil edildiğini açıkladı. Nötr.

Anadolu Yatırım – SODA Hisse Teknik Analizi – 14.12.2018

7,64 direncini izliyoruz…
Bu haftaki öneri listemize 7,44’den 7,70 hedef fiyat ile eklediğimiz ve dünkü bültenimizde de yer vermeye devam ettiğimiz hissede 7,64 görülürken kapanış 7,63’den gerçekleşti. Hissede teknik görünümü 7,51 üzerinde beğenmeye devam ederken dün test edilen 7,64 direncini önemsiyoruz. Alımların devamı için 7,64 yukarı kırılmalı, aksi halde kar realizasyonları görebiliriz. Bu açıdan yaşanan yükseliş sonrasında 7,62-7,70 bandında pozisyonların kapatılmasını öneriyoruz.
Kapanış : 7,63
Destekler : 7,58-7,53-7,51
Dirençler : 7,64-7,70-7,75

İş Yatırım – SODA Hisse Analizi – 11.12.2018

Kapanış (TL) : 7.44 – Hedef Fiyat (TL) : 9.89 – Piyasa Deg.(TL) : 7440 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 8.79 SODA TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 32.92

Doğalgaz fiyatlarında olası indirim
Medya haberine göre BOTAŞ Ankara’da enerji santrallerinin üst yönetimi ile doğal gaz fiyatlandırma politikası hakkında bir toplantı düzenlendi. Rapora göre Botaş, 2019 Ocak ayında elektrik santrallerine mevcut doğal gaz satış fiyatlarını indirebileceğini belirtti. Mevcut USD/TRY seviyesinde BOTAŞ’ın doğalgaz fiyatlarında en az %6-7 indirime gidebileceğini düşünüyoruz. Ek olarak petrol fiyatları Botaş’ın elektrik santrallerine %49,5 zam açıkladığı ve fiyatları dolara endekslediği dönemin yaklaşık %20 altında. Dolayısı ile Botas’ın indirim için bir miktar alanı mevcut olabilir. Soda Sanayii (SODA) için olumlu.

 

Vakıf Yatırım – SODA Hisse Analizi – 20.11.2018

Hedef Fiyat (TL) 10,38    Yükselme Potansiyeli 51%

Soda Sanayi: Döviz ağırlıklı gelirleri, finansal performansını artırıyor… Soda Sanayi, cam sektörünün hammaddelerinden olan soda külü üretimi yanı sıra krom kimyasalları konusunda dünyanın önemli üreticilerinden bir tanesi. Satış gelirlerinin %86’sının yabancı para bazında olan şirket, tam kapasite ürettiği ürünleri satmakta zorlanmamaktadır. Gelirlerinin yaklaşık %80’ini yurtdışı satışlarından elde ettiği için şirketin yurtiçi pazardaki gelişmelere hassasiyeti düşüktür. Şirket faaliyetlerinden güçlü nakit akışı sağlamakta, hem operasyonel olarak hem de bilanço pozisyonu olarak şirket zayıf TL’den olumlu etkilenmektedir. Şirketin karlılığı soda ve krom ürün fiyatlarına, maliyet tarafında ise doğalgaz fiyatlarına bağımlıdır. Türkiye’de rakiplerin kapasite artışlarına rağmen Çin’deki üretim kapasitelerindeki azalma ve soda külü talebindeki artış küresel piyasada soda külü fiyatlarını desteklemektedir. Şirketin cam elyaf yatırımının 2019 başında devreye girmesinin de marjları desteklemesini bekliyoruz. Soda Sanayi’ni, 10,38 TL/hisse hedef fiyatı ve “AL” önerisiyle izleme listemize dahil ediyoruz. Şirket hisseleri 2018 tahminlerimize göre 4,0x F/K ve 5,5x FD/FAVÖK çarpanlarıyla işlem görüyor.

Cam sektörünün ana hammaddesi olan soda külü talebi artıyor – Soda Sanayi’nin yurtiçinde Mersin’de, yurtdışında ise Bosna’da ve Bulgaristan’da soda külü üretim tesislerinde tam kapasite ürettiği soda külünü ağırlıklı olarak yıllık bazda kontratlarla satmaktadır. Şirketin ağırlıklı olarak € bazlı yaptığı soda külü satışları cirosunun yaklaşık üçte ikisini oluşturmaktadır. Global soda üretiminin %50’sini gerçekleştiren Çin’de, hükümetin uyguladığı çevresel regülasyonlarla birlikte 2014 yılından itibaren devam eden kapasite düşüşleri, Türkiye’de rakip şirketler tarafından devreye alınan yaklaşık 3 milyon ton yeni kapasitenin soda külü fiyatları üzerinde oluşturmasından korkulan baskının ortaya çıkmamasına neden oldu. 2019 yılında soda külü fiyatlarında dolar bazında %8 artış beklemekteyiz.

Şirketin satışlarında ihracatın payı yükseliyor – 2017 yılından itibaren grup şirketlerinin soda külü alımlarında daha avantajlı tedarikçilere yönelmesi ile şirketin satışlarında ihracatın payı artmıştır. Soda Sanayi’nin toplam konsolide gelirlerinin 2017 yılı sonunda %77’si uluslararası satışlardan elde edilirken, bu oran 9A18’de %79 seviyesine yükselmiştir.

Krom kimyasallarında Dünya lideri üretici konumunda – Soda Sanayi, konsolide gelirlerinin yaklaşık %30’unu krom kimyasalları satışından elde etmektedir. 3Ç18’de krom kimyasalları fiyatlarında USD/ton bazında %21 fiyat artışı gerçekleşmiştir. 2019 yılında krom kimyasalları satış fiyatlarında yatay seyir öngörmekteyiz. Krom kimyasalları pazarı çok düşük oranlarda büyüse de şirket için çok karlı bir segmenttir.

Cam elyaf yatırımı FAVÖK marjını destekleyecek – Şirketin 70 bin ton/yıl kapasiteli cam elyaf yatırımının 2019 yılından itibaren yaklaşık %95 kapasite ile devreye girmesini bekliyoruz. Bu yatırımdan yıllık 70 mn € gelir (2019 yılı toplam gelirlerinin %12-13’ü) ve %35 FAVÖK marjı beklemekteyiz.

Soda Sanayi’ni AL önerisi ile izleme listemize ekliyoruz – Hisse başına 10,38 TL hedef fiyat hesapladığımız ve hedefimize göre %51 iskontolu işlem gören Soda Sanayi’ni, kısa vadede “Endeks Üzeri Getiri”, uzun vadede de “AL” önerisiyle izleme listemize ekliyoruz.

Noor Capital – SODA Hisse Analizi – 19.11.2018

Hisse senedi geçen hafta 7,53 seviyesini test ettikten sonra düşüşe geçerek Cuma günü 50 günlük üssel hareketli ortalaması 6,88 seviyesine geriledi. MSCI Türkiye ETF’ine Soda Sanayii’nin de alınacağı yönünde bir beklenti söz konusuydu ancak bu gerçekleşmeyince geçen hafta oluşan satışların temel gerekçesi bu gibi görünüyor. Ancak aşağı yönlü hareketlerin kısıtlı kalabileceğini düşünüyoruz.

Soda Sanayii güçlü finansal göstergeleri ile beğendiğimiz bir şirket olmaya devam ediyor ve bu yılın ilk dokuz ayında satış gelirlerini yıllık 62% faaliyet karını 68% oranında arttırırken faaliyet dışı gelirlerindeki kuvvetli artışla net karını ise yıllık 60% oranında arttırdı. Döviz pozisyonunda fazlası olmasından dolayı kur farkından 349 milyon TL gelir elde eden şirket ayrıca yatırım faaliyetlerinden de 739 milyon TL gelir elde etmesi ile operasyonel olmayan gelirler kazanmıştır.

Temel açıdan olumlu finansal rasyoları, artan yatırım harcamaları, düşük borçluluğu, ihracat gelirleri ve döviz pozisyonu fazlası ile beğenmeye devam ediyoruz. 0,20 seviyesinde bulunan beta katsayısının görece düşük bir sistematik riske işaret etmesi de beklenmeyen olumsuz gelişmelerde hissedeki kayıpların kısıtlı kalabileceğini ve defansif stratejiler için de uygun olabileceğini gösteriyor.

Cari F/K rasyosu son kar rakamı ile birlikte 4,29 seviyesine geriledi ve son beş yıllık ortalamasından -39% aşağıda bulunuyor. F/K rasyosunun hem kendi ortalamasının hem dee endeks ve emsal şirketlere göre düşük olmasından dolayı cazip olduğunu düşünüyoruz.

Teknik olarak 6,88 üzerinde tutunma sağlanırsa kanal direnci olan 7,36-7,42 seviyelerine yükseliş görülebilir. Ancak 6,88 kırılırsa 6,57 seviyesi yeniden pozisyon almak için değerlendirilebilir.

İŞ YATIRIM – SODA Hisse Analiz 3Ç18 – 26.10.2018

Kapanış (TL) : 6.38 – Hedef Fiyat (TL) : 8.9 – Piyasa Deg.(TL) : 6380 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 10.02 SODA TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 39.5

SODA 3Ç18: Güçlü operasyonel karlılık
Hem bizim tahminimiz olan 634mn TL hem de piyasa beklentisi olan 668mn TL’nin üzerinde olarak, Soda 818mn TL net kar açıkladı. Soda’nın beklentilerin üzerinde gerçekleşen operasyonel karlılığı, beklentimizin oldukça altında kalan fiili vergi oranı ve esas faaliyetler kalemi altında sınıflanan yüksek kambiyo gelirleri net kar tarafında görülen sapmanın ana nedenleri olarak ön plana çıkıyor. Konsolide satış gelirleri, TL’deki değer kayına bağlı olarak 3Ç18’de %59 artarken, kromuyum segmenti satışlarında, ürün fiyatlarında artışa bağlı %63 büyüme ön plana çıktı. 3Ç18 FAVÖK ise %122 artış ile 333mn TL olarak gerçekleşti. Şirketin sonuçlara olumlu tepki vermesini bekliyoruz.

AHLATCI YATIRIM – SODA Hisse Analiz 3Ç18 – 26.10.2018

Şirket’in 2018 yılı 3.çeyrek konsolide finansal tablolarını bir önceki yılın aynı dönemine göre incelediğimizde, satışlar yüzde 58,6 artış ile 958 milyon TL ve satışların maliyeti yüzde 30,8 artış ile 523 milyon TL’ye yükseldiği görülmekte. Ciroda yaşanan artışın olumlu etkisi ile birlikte ticari faaliyetlerden brüt kar yüzde 113,1 artış ile 435 milyon TL olarak gerçekleşti.

İlgili çeyrekte, pazarlama giderleri ve esas faaliyetlerden diğer gelir/giderler grubunda yaşanan artışın etkisi ile birlikte Esas faaliyet karı yüzde 229,1 artış ile 391 milyon TL’ye yükseldi. Esas faaliyetlerden diğer gelirler grubu içerisinde yer alan esas faaliyetler ilgili kur farkı geliri kaleminde yaşanan artışın esas faaliyet karına pozitif katkı sağladığını düşünüyoruz.

Yatırım faaliyetlerinden gelirler ve finansman gelir/gider kalemlerinde yaşanan artış ile birlikte dönem karının 818.3 milyon TL’ye ulaştığı görülmekte. Yılın 3.çeyreğinde FAVÖK bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 183 puan artış ile 333 milyon TL ve FAVÖK marjı ise 9,93 puan artış ile yüzde 34,80 seviyesinde gerçekleştiği görülüyor.

Şirket’in dolar ve euro bazlı satış kontratlarının bulunması, yurtiçi/yurtdışı sektörde rekabet gücü ve uygun finansal rasyolar ve çarpanlar ile işlem görmesi, artan yatırım harcamaları, yer aldığı sektördeki öncü konumu ile birlikte şirket pay senedi için yüzde 8 artış potansiyeli ile birlikte 7,40 TL hedef fiyat öngörüyoruz.

AK YATIRIM – SODA Hisse Analiz 3Ç18 – 26.10.2018

Soda Sanayi 3Ç18’de beklentileri hayli aşan bir performansla 818 milyon TL net kar açıkladı – piyasa ortalama tahmini 668 milyon TL, Ak Yatırım beklentisi 641 milyon TL net kar yönünde idi. Sapma temelde beklentilerin üzerinde gerçekleşen operasyonel performans ve şirketin kaydettiği 127 milyon TL’lik yüksek ertelenmiş vergi gelirinden kaynaklandı (1Y18’de 70 milyon TL gelirden sonra). 3Ç18’deki 333 milyon TL’lik FAVÖK bizim ve piyasa ortalama tahmininin yaklaşık %16 üzerindedir. 3Ç’deki %34,8’lik tarihi yüksek FAVÖK marjını, özellikle yılın ilk 9 ayı itibariyle %100’ün üzerinde artan doğal gaz fiyatları sonrası oldukça olumlu karşılıyoruz. Doğalgaz maliyetleri Soda Sanayi’nin toplam maliyetleri içinde 1Y18’de %15 gibi yüksek bir paya sahipti.

Yorum: Soda Sanayi’nin 3Ç18 performansına piyasada olumlu bir reaksiyon öngörüyoruz. Ağustos ayında doğalgaz fiyatlarına yapılan %50 zamdan sonra şirket yönetimi piyasadaki ilk olumsuz reaksiyonu kuvvetli bir 2Y öngörüsü paylaşarak yatıştırmıştı – 3Ç’deki gerçekleşmeleri bu anlamda yönetimin beklentilerinin bir teyidi olarak görüyoruz.

Yılın 4.çeyreği doğalgaz fiyat artışlarının tüm çeyreğe etki edecek olması nedeniyle daha zorlu geçmeye aday, ancak şirketin maliyet baskılarının üstesinden gelme konusundaki başarısı bu anlamda finansal performans açısından güven vericidir. Hızlı bir hesapla Soda Sanayi’nin FD/FAVÖK çarpanında benzerlerine göre %30 iskontolu işlem gördüğünü hesaplıyoruz. Soda Sanayi için 8,80 TL hedef fiyatla “Endeksin Üzerinde” getiri beklentimizi koruyoruz. Fiyat performansı açısından son dönemde ana holding şirketi Şişe Cam’ın ortaklık yapısına ilişkin gündemde yer bulan haberlerin de yakından takip edilmesini öneriyoruz.

TACİRLER YATIRIM – SODA Hisse Analiz 3Ç18 – 26.10.2018

Soda Sanayii – 3Ç18 sonuçlarını 818.0 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 667.9 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %488 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %96 arttı. Net satışlar 958 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %59 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 967 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 3Ç18’de 333 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %122 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 288 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti.

FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 993 baz puan artarak %34.8 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 1161 baz puan arttı ve %45.4 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 20 baz puan arttı ve %14.8 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %64 arttı. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %48 arttı. Şirketin net nakit pozisyonu 1,4 milyar TL olarak gerçekleşmiş olup, bu değer 30 Haziran 2018 itibariyle 897 milyon TL idi.

DENİZ YATIRIM – SODA Hisse Analiz 3Ç18 – 26.10.2018

Soda Sanayi 3ç18’de karlılığında sıçrama yaşadı – olumlu Soda Sanayi zayıf TL’den faydalanarak net karını geçtiğimiz yıla göre %488 oranında artırmayı başardı ve 818 mln TL net kar açıkladı. Bu sonuç hem operasyonel karın piyasa beklentilerinin %16 üzerinde olmasından, hem de kur farkı gelirlerinin daha yüksek olmasından kaynaklanıyor. Güçlü gelen 3ç18 sonuçlarının hisse üzerinde olumlu etki yapmasını bekliyoruz.

VAKIF YATIRIM – SODA Hisse Analiz 3Ç18 – 26.10.2018

(+) Soda Sanayi (SODA): Şirket, 3Ç18’de 668 mn TL’lik Research Turkey konsensus tahminlerinin %22 üzerinde 818 mn TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar, yıllık bazda %488, çeyreklik bazda ise %96 artış göstermiştir. Net kar aynı zamanda, en yüksek Research Turkey net kar beklentisi olan 740 mn TL’yi de aşmıştır. 3Ç18’de net kar tarafında yıllık bazda gözlenen artışta, TL’de gözlenen değer kaybıyla birlikte konsolide satış gelirlerinin, %86 yabancı para ağırlığına bağlı olarak, %59’luk artışına karşılık, satış maliyetlerinin yalnızca %31 yükseliş göstermesi, 222 mn TL’lik Eurobond yatırım geliri (3Ç17: 8 mn TL) ve 206 mn TL’Lik net finansal gelir (3Ç17: 14 mn TL) kaydedilmesi, etkili olmuştur.

Şirketin konsolide satış gelirleri, 3Ç18’de 967 mn TL’lik Research Turkey konsensus tahminlerine paralel 958 mn TL seviyesinde gerçekleşmiş, yıllık bazda %59, çeyreklik bazda ise %22 büyüme kaydetmiştir. Soda külü satış hacminde 3Ç18’de yıllık bazda %2 artış yaşanması, krom kimyasalları tarafında ürün fiyatlarında dolar bazında ortalama %21 yükseliş gözlenmesi ve elektrik satış fiyatlarında da ortalama %78 artış gerçekleşmesi, ciroda yıllık bazda gözlenen yükselişi desteklemiştir.

FAVÖK tarafında da Soda Sanayi’nin 3Ç18’de 288 mn TL’lik Research Turkey konsensus tahminlerini aşarak 333 mn TL FAVÖK kaydettiğini görüyoruz. 3Ç18’de ulaşılan FAVÖK, yıllık bazda %122, çeyreklik bazda ise %62 artarken, aynı zamanda en yüksek Research Turkey FAVÖK beklentisi olan 304 mn TL’yi de aşmıştır. FAVÖK marjı ise 3Ç18’de %35 seviyesinde gerçekleşerek 3Ç17’deki %25 seviyesinden 10 puanlık artış kaydederken, 9A18’de FAVÖK marjı %30 (9A17: %26) seviyesine yükselmiştir.

Yorum: 3Ç18’de Soda Sanayi hem FAVÖK hem de net kar tarafında piyasa beklentilerinin üzerinde bir performans sergilemiştir. Yılbaşından bugüne BİST’e göre %81 pozitif getiri performansı sergileyen şirket hisseleri, son 1 ayda ise endekse göre %5 negatif bir getiri performansı kaydetmiştir. Açıklanan finansalların hisse performansına olumlu yansımasını bekliyoruz.

 

Noor Capital – Soda Hisse Analiz – 22.10.2018

Hisse senedinde kısa vadede geçerli negatif momentum geçen hafta yavaşladı. Ayrıca kısa vadeli RSI göstergesinde de bullish divergence sinyali oluştuğunu gözlemliyoruz. Bu bağlamda alımlar yeniden kuvvetlenebilir.

Gerek 7,12 seviyesindeki cari F/K çarpanına ve uzun vadeli ortalamalarından standart sapma ölçüsünde uzaklığına bakıldığında fiyatın çok yüksek seviyelerde olmadığını düşünüyoruz. Temel açıdan olumlu finansal rasyoları, artan yatırım harcamaları, düşük borçluluğu, ihracat gelirlerii ve döviz pozisyonu fazlası ile beğenmeye devam ediyoruz. Bu bağlamda aylık grafikte trend desteği 6,28 ile 100 günlük ortalama 6,40 işlem bölgesine doğru gerilemeler yeniden pozisyon alma fırsatı sağlayabilir. 0,30 seviyesinde bulunan beta katsayısının görece düşük bir sistematik riske işaret etmesi de beklenmeyen olumsuz gelişmelerde hissedeki kayıpların kısıtlı kalabileceğini ve defansif stratejiler için de uygun olabileceğini gösteriyor. Cari F/K rasyosu 7,18 seviyesinde iken son beş yıllık ortalamasının -2,61% altında bulunuyor. Emsal şirketler ise F/K bazında ortalama 13,0 ile fiyatlanmaktadır.

Beklentimiz aksine bir fiyatlamada stop loss seviyesini 6,28 olarak korumaya devam ediyoruz.

 

İŞ YATIRIM – SODA Hisse Analiz 2Ç18 – 30.07.2018

Kapanış (TL) : 6.36 – Hedef Fiyat (TL) : 5.84 – Piyasa Deg.(TL) : 6360 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 7.76 SODA TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: -8.22

SODA 2Ç18: Net kar beklentilerin üzerinde. Bizim 157 milyon TL tahminimize paralel fakat piyasa beklentisi olan 140 milyon TL’nin üzerinde olarak, Soda 2Ç18’de 162 milyon TL net kar kaydetti. Operasyonel karlılığındaki artışla birlikte kaydedilen kur farkı gelirleri net karın büyümesini sağladı. Konsolide satış gelirleri %21 büyüme kaydedilirken, FAVÖK’te %48 artış görüldü. Şirketin, dolar ve euro bazlı satış kontratlarının olumlu etkisi finansallarına yansıdı. Hissenin sonuçlara olumlu tepki vermesini bekliyoruz.

VAKIF YATIRIM – SODA Hisse Analiz 2Ç18 – 30.07.2018

(+) Soda Sanayii (SODA): Şirketin net karı yılın ikinci çeyreğinde 418 mn TL gerçekleşerek, 334 mn TL’Lik piyasa ortalama beklentisini ve 380 mn TL’lik en yüksek beklentiyi aşmış, yıllık bazda ise %261 artış göstermiştir. Net kar tarafında gözlenen bu yüksek oranlı büyümede, esas faaliyetlerle ilgili kaydedilen net 27,7 mn TL’lik kur farkı geliri, finansal yatrımlarından elde edilen 98 mn TL’lik gelir, kur farkları kaynaklı elde edilen 90 mn TL’lik net finansal gelirin yanı sıra 61 mn TL’lik vergi geliri etkili olmuştur. Şirket ciro ve FAVÖK tarafında piyasa beklentileri doğrultusunda sonuçlar açıklamıştır. Ciroda yıllık bazda %30,6 yükseliş, FAVÖK tarafında ise yıllık bazda %41 artış yaşanmıştır. FAVÖK marjı ise %26 ile piyasa beklentisine paralel gerçekleşmiştir.

Yorum: Operasyonel sonuçların piyasa ile aynı doğrultuda geldiğini ancak, net kar tarafında beklentilerin aşıldığını görmekteyiz. BİST’e göre son 1 ayda %15 pozitif bir performans gösteren şirket hisselerinin, bu performansını sürdürmesini bekliyoruz.

OYAK YATIRIM – SODA Hisse Analiz 2Ç18 – 30.07.2018

2Ç18’de piyasa beklentilerinin üzerinde 418mn TL net kar açıkladı (Piyasa Bekl: 334mn TL net kar; OYAK Bekl: 302mn TL net kar).Açıklanan net kar rakamı geçen yılın aynı dönemine göre %261 yukarıdadır. Şirketin satış gelirleri 2Ç18’de yıllık bazda %31 artarak 784mn TL olmuştur (Piyasa Bekl: 738mn TL; OYAK Bekl: 744mn TL). FAVÖK rakamı ise 2Ç18’de geçen yılın aynı dönemine göre %41 artışla 206mn TL olarak gerçekleşmiştir (Piyasa Bekl: 195mn TL; OYAK Bekl: 201mn TL). 2Ç18’de şirketin FAVÖK marjı geçen yılın aynı dönemine göre 2.0 puan artış göstererek %26.3 olmuştur. 2Ç18 sonuçları operasyonel olarak beklentilere paralel iken TL98mn tutarında uzun vadeli finansal yatırımlar yeniden değerleme geliri ve daha yüksek finansal gelirler sebebiyle net kar beklentileri büyük ölçüde aşmıştır. 2Ç18 finansal sonuçlarının hisse performansı üzerinde olumlu etki yaratabileceğini düşünüyoruz.

AK YATIRIM – SODA Hisse Analiz 2Ç18 – 30.07.2018

Soda Sanayi 2Ç18’de beklentileri aşan bir performansla 418 milyon TL net kar açıkladı – piyasa ortalama tahmini 334 milyon TL, Ak Yatırım beklentisi 373 milyon TL net kar yönünde idi. Sapma temelde şirketin kaydettiği 61 milyon TL’lik yüksek ertelenmiş vergi geliri (1Ç18’de 9 milyon TL gelirden sonra) ve düşük efektif vergi oranından kaynaklandı. Ayrıca operasyonel performans da beklentilerden hafif daha iyi gerçekleşti (2Ç18’deki 206 milyon TL’lik FAVÖK bizim tahminimizin %2, piyasa ortalama tahmininin %6 üzerindedir).

Yorum: Soda Sanayi’nin 2Ç18 performansına piyasada olumlu bir reaksiyon görülebileceğini düşünüyoruz. Yılbaşındaki zorlu pazar koşullarından kaynaklanan olumsuz beklentilerin aksine Soda Sanayi kuvvetli bir karlılık performansı sergilemeye devam etmektedir. Hisse fiyatı son 2 ayda nominal %27 artış göstermesine rağmen Soda Sanayi 2018-19 FD/FAVÖK çarpanında benzerlerine göre ortalama %20 iskontolu işlem görmektedir. Soda Sanayi için 7,55 TL hedef fiyatla (önceki 7.10 TL) “Endeksin Üzerinde” getiri beklentimizi koruyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – SODA Hisse Analiz 2Ç18 – 30.07.2018

Soda Sanayii (SODA, Pozitif): Şirket’in 2Ç2018’deki ana ortaklık net dönem karı 418,2mn TL gerçekleşerek geçen yılın ikinci çeyreğinde elde edilen 115,8mn TL ana ortaklık karının oldukça üzerinde gerçekleşmiştir.  Piyasa beklentisi Şirket’in yılın ikinci çeyreğinde 334mn TL kar elde edeceği yönündeydi. Brüt kar ise aynı dönemler itibariyle %39 oranında artarak 290,7mn TL olmuştur. Döviz fazlası bulunan Şirket’in net finansman gelirleri bir önceki yılın ikinci çeyreğine göre 90,3mn TL artarak kardaki artışa destek vermiştir. Şirket’in yılın ikinci çeyreğindeki net kar marjı ve brüt kar marjı sırasıyla %53 ve %37 olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı çeyreğinde bu oranlar sırasıyla %19 ve %35 idi. İkinci çeyrek kar rakamı ile birlikte 2018 yılı Ocak – Haziran ana ortaklık net dönem karı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %132 oranında artarak 656,7mn TL olarak gerçekleşmiştir.

 

AHLATCI YATIRIM – SODA Hisse Analizi – 05.06.2018

2018 yılının ilk üç ayında satış gelirini, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %18 artırarak 701 milyon TL seviyesine taşıyan şirket, maliyet oranlarını da %3 oranında azaltmayı başarmıştır. Şirketin hali hazırda 1.520 milyon TL yabancı para varlığı olması ve net finansman geliri elde etmesi de olumlu bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Mevcut görünüm içerisinde net dönem karı yıllık bazda %42,5 oranında artmış ve 239 milyon TL olmuştur. Karlılık tarafındaki mevcut görünümün hisse fiyatını pozitif yönde etkilediği belirtilebilir.

Teknik olarak baktığımızda, 2017 Mart ayından beri hafif aşağı yönlü bir kanal içerisinde hareket eden hisse fiyatı, geçtiğimiz süreçte bandın alt sınırı civarı olan 4,80 civarından tekrar toparlanma sürecine girmiş ve Haziran ayındaki yükselişiyle mevcut görünümün dışına çıkmıştır. Son bir senenin en yüksek seviyelerini test eden hisse için 5,45 seviyesi direnç olarak belirlenmiş olup bu seviye üzerinde ise 2017 yılı içerisinde görülen 5,65 zirvesi bulunmaktadır. Aşağı yönlü olası düzletme hareketlerinde ise 5,30 ve 5,15 seviyeleri destek konumundadır.

 

Soda Sanayi Toplu İş Görüşmelerinin Sonuçlanması Hakkında Açıklama Yaptı – 05.06.2018

Şirketimiz İle Petrol-İş Sendikası arasında Soda, Kromsan Fabrikaları ve Tuz İşletmesi ile ilgili olarak devam eden ve 01.01.2018-31.12.2019 dönemini kapsayan 18. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde 04.06.2018 tarihinde anlaşma sağlanmıştır. (İlgili hisse: SODA, SISE)

 

İŞ YATIRIM – SODA Hisse Analiz 1Ç18 – 27.04.2018

Kapanış (TL) : 5.14 – Hedef Fiyat (TL) : 6.3 – Piyasa Deg.(TL) : 4626 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 6.72 SODA TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 22.57

SODA 1Ç18: Beklentilerin üzerinde net kar
Soda Sanayi 1Ç18’de bizim 200mn TL ve konsensüs beklentisi 206mn TLnin üzerinde TL239mn net kar açıkladı. Net kar tarafında görülen sapma esas faaliyetlerden gelirlerin beklentilerimizin üzerinde geçekleşmesinden kaynaklandı. Sodanın 1Ç18 cirosu %18 artış ile 758mn TL olarak gerçekleşti. Özellikle Soda kimyasalları tarafında görülen %8 hacim artışı ve EUR/USD paritesinin yukarı hareketi ile gelen fiyat artışı ciro büyümesini destekledi. Chromium Kimyasallarında ciro büyümesi güçlü görülse de artan maliyetler nedeni ile segmentin karlılığı yıllık bazda düştü. Dolayısı ile 1Ç18 FAVÖK %14 artış ile 185mn TL olarak gerçekleşti. Sonuçları olumlu buluyoruz ve hissenin hafif olumlu tepki vermesini bekliyoruz.

DENİZ YATIRIM – SODA Hisse Analiz 1Ç18 – 27.04.2018

Artan rekabet ortamı ve doğal gaz tarifelerindeki artışa rağmen, TL’nin Dolar karşısında zayıflaması sayesinde Soda Sanayi’nin cirosu 1Ç17’ye göre %18 artış gösterdi ve 701 mln TL’ye ulaştı. Bu piyasa beklentisinin %4 üzerinde gerçekleşti. FAVÖK ise maliyet artışı ve ürün fiyatlarındaki bir miktar düşüşe bağlı olarak cirodaki artışa göre daha sınırlı olarak %14 yükselerek 185 mln TL’ye ulaştı. Cironun beklentileri aşmasına bağlı olarak FAVÖK de 176 mln TL olan konsensusun %5 üzerinde geldi. Net kar ise artan operasyonel karın dışında finansal gelirlerdeki yükseliş ve daha düşük vergi giderinin de etkisiyle 1Ç17’ye göre %42 yükselerek 239 mln TL’ye ulaştı. Bu rakam, piyasa beklentisi olan 206 mln TL’nin %16 üzerindedir. Sonuçların hisse üzerinde olumlu etki yapmasını bekliyoruz.

TACİRLER YATIRIM – SODA Hisse Analiz 1Ç18 – 27.04.2018

Soda Sanayii – 1Ç18 sonuçlarını 239 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 206 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %42 artarken, çeyreksel bazda ise yatay kaldı. Net satışlar 701 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %18 büyüdü. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 676 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 1Ç18’de 185 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %14 büyüme gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 176 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 101 baz puan azalarak %26,4 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %25 büyüyerek 624 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Net işletme sermayesi ise 281 milyon TL (1Ç17: 165 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %11 (1Ç17: %7,6) olarak kaydedildi.

VAKIF YATIRIM – SODA Hisse Analiz 1Ç18 – 27.04.2018

Soda Sanayi (SODA) 1Ç18 Finansal Sonuçları: Net kar beklentilerin %16 üzerinde (+)Soda, 1Ç18 dönemini 238,5 mn TL net kar ile tamamlarken, net karında yıllık bazda %42 artış gözlendi. Aynı zamanda net kar, ortalama piyasa beklentisi olan 206 mn TL’nin ve en yüksek beklenti olan 218 mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiş oldu. Net kar artışında Krom ürünleri ve Soda ürünleri faaliyet alanlarındaki olumlu perfomansın katkısı kadar, 1Ç18’de kaydedilen 33,7 mn TL’Lik finansal varlık değerleme farkı etkili olmuştur.

Ciro tarafında 1Ç18’de krom ürünleri faaliyet alanında yıllık %23 büyüme ile 203 mn TL’lik satış gerçekleşirken, Soda ürünleri, enerji ve diğer faaliyet alanında yıllık %16 artışla 498 mn TL’lik ciro kaydedilmiştir. Toplama baktığımızda ise 1Ç18’de ulaşılan 700,9 mn TL’lik ciro, yıllık bazda %18 satış geliri büyümesine işaret etse de, piyasa beklentisi olan 676 mn TL’ye paralel bir gerçekleşme görülmüştür.

184,8 mn TL seviyesine yükselerek yıllık bazda 1Ç18’de %14 FAVÖK artışı gözlenen şirketin, piyasa beklentisi tarafında ise 176 mn TL seviyesinde FAVÖK’e ulaşması bekleniyordu. FAVÖK tarafındaki yatay görünüme karşılık şirketin FAVÖK marjı ise yıllık bazda 1 puan azalarak %26,4 seviyesinde oluşmuş, piyasa beklentisi doğrultusunda gerçekleşmiştir.

Yorum: Soda Sanayi’nin 1Ç18 finansalları operasyonel tarafta beklentilere paralel, net kar tarafında ise beklentilerin üzerindedir. Şirket hisselerinin performansı ise son 1 aylık dönemde BİST getirisine göre %3 olumlu ayrışmaya işaret ediyor. Net kar tarafındaki yükseliş hisse performansına pozitif katkı verebilir görüşündeyiz.

 

DENİZ YATIRIM – SODA Hisse Yorum – 13.04.2018

Petrol İş Sendikası, Soda Sanayi’de grev yapma kararı aldı. Soda Sanayi ve Petrol İş Sendikası arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde yasal prosedür uyarınca Petrol İş Sendikası tarafından dün itibariyle grev kararı alınmış, görüşmelerde anlaşma sağlanamadığı takdirde grev uygulamasına 23 Mayıs tarihinde başlanacağı bildirildi. Görüşmeler halen devam etmekte olmakla beraber, 23 Mayıs’a kadar anlaşma yönünde bir sonuç alınamaması halinde hisse üzerinde bir miktar baskı yaratabilir.

AK YATIRIM – SODA Hisse Yorum – 13.04.2018

Soda Sanayi ile Petrol İş Sendikası arasında yürütülen 18. dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde yasal prosedür uyarınca Petrol İş Sendikası tarafından 12.04.2018 tarihi itibariyle grev kararı alınmış ve grev uygulama tarihi belirlenmiş olup, görüşmelerde anlaşma sağlanamadığı takdirde grev uygulamasına 23.05.2018 günü başlanacağı bildirilmiştir. Toplu iş sözleşmesi olağan süreci içerisinde görüşmeler halen devam etmektedir. Bu aşamada haberin hisse üzerinde nötr etkisi olmasını bekliyoruz.

 

 

İŞ YATIRIM – SODA Hisse Analiz 4Ç17 – 27.02.2018

Kapanış (TL) : 5.05 – Hedef Fiyat (TL) : 6.3 – Piyasa Deg.(TL) : 4545 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 8.05 SODA TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 24.75

SODA 4Q17: Beklentilere paralel sonuçlar (nötr)
Soda Sanayi 4Ç17’de bizim 211mn TL ve konsensüs beklentisi 202mn TL’nin üzerinde TL245mn net kar açıkladı. Net kar tarafında görülen sapma esas faaliyetlerden gelirlerin beklentilerimizin üzerinde geçekleşmesinden kaynaklandı. Soda’nın 4Ç17 ciorosu %24 artış ile 758mn TL olarak gerçekleşti. 4Ç17 FAVÖK’ü 158mn TL (+% 11 y-y) ile 161mn TL ile beklentilere paralel gerçekleşirken, FAVÖK marjı 2,4 puan gerileyerek %20,8 olarak gerçekleşti. Soda Sanayi, 20 Martta yapılacak olan AGM’de 225mn TL nakit temettü (0,25 TL / hisse) ve 98mn TL bedelsiz kar payı dağıtımı önerecektir. Nakit temettü verimi %5’e karşılık gelmektedir. Hisse için 4Ç17 finansal sonuçlarını nötr, açıklanan temettü verimini pozitif olarak değerlendiriyoruz.

TACİRLER YATIRIM – SODA Hisse Analiz 4Ç17 – 27.02.2018

Soda Sanayii – 4Ç17 sonuçlarını 238,5 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 202,2 milyon TL olan piyasa beklentisinin %18 üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %3 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %72 arttı. Net satışlar 758 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %24 yükseldi. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 608 milyon TL’nin %25 üzerinde gerçekleşti. Şirket, 4Ç17’de 158 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %11 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 156 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 238 baz puan azalarak %20,8 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %9 artarak 498 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Soda Sanayi’nin yönetim kurulu 30 Mayıs’ta hisse başına 0,25 TL brüt, 0,2125 TL net temettü dağıtmayı planlıyor.

DENİZ YATIRIM – SODA Hisse Analiz 4Ç17 – 27.02.2018

Soda Sanayi’de güçlü net kar performansı. Soda Sanayi 4Ç17’de 238 milyon TL net kar açıkladı. Bu rakam muhtemelen cam elyaf yatırımı sayesinde elde edilen vergi teşvikleri neticesinde düşük seyreden vergi giderleri sayesinde piyasa beklentlerinin %18 üzerinde gerçekleşti. Şirketin satış ve faaliyet giderlerinde muhasebe politikalarından kaynaklı bir artış olması nedeniyle bunun ilk bakışta marjlarda daraltıcı bir etki yarattığı gözlense de, operasyonel sonuçlarının beklentiler ile uyumlu olduğu söylenebilir. Şirketin %21.2 bedelsiz sermaye artırımı ve %5 temettü verimine tekabül eden hisse başı 0.25TL temettü ödemesi (planlanan tarih: 31 Mayıs) ve güçlü net kar performansı hisse üzerinde bugün olumlu etki yaratabilir.

AK YATIRIM – SODA Hisse Analiz 4Ç17 – 27.02.2018

Soda Sanayi 4Ç17’de beklentilerin üzerinde 238 milyon TL net kar açıkladı – piyasa ortalama tahmini 202 milyon TL, Ak Yatırım beklentisi 200 milyon TL net kar yönünde idi. Şirketin operasyonel performansı beklentilere paralel gerçekleşirken (gerçekleşen FAVÖK: 158 milyon TL, piyasa ortalama beklentisi: 156 milyon TL, AK: 158 milyon TL), 40 milyon TL’lik finansal varlık yeniden değerleme kazancı (ilk 9 ayda kaydedilen 36 milyon TL’lik kazançtan sonra) net karın beklentileri aşmasını sağladı.

Yorum: Soda Sanayi’nin 4Ç17 performansına piyasada dengeli bir reaksiyon görülebileceğini düşünüyoruz. Net karın beklentileri aşması olumlu karşılanabilir ancak bu sapmanın yeniden değerleme kazancından sağlanması ve 4Ç’de şirketin operasyonel karlılığında görülen gerileme (muhasebe sistemindeki düzeltme uygulanmış haliyle, FAVÖK marjı 9A17’deki %25,5’den 4Ç’de 24,1’e indi) soru işaretlerine yol açabilir. Sonuçlar öncesi Soda Sanayi için 6,40 TL hedef fiyatla “Nötr” getiri beklentimiz bulunmaktaydı. Bu arada, Soda Sanayi 2017 faaliyetlerinden 0.05 TL nakit ve %10,8 hisse temettü dağıtılmasını teklif edecek. Nakit temettünün verimi %5’tir. Dağıtımın 30 Mayıs’ta yapılması planlanıyor.

ŞEKER YATIRIM – SODA Hisse Analiz 4Ç17 – 27.02.2018

Soda Sanayii (SODA) yılın son çeyreğinde beklentilerin üzerinde 238,5mn TL net kar açıkladı (4Ç16: 245,5mn TL net kar). Açıklanan net kar rakamı yıllık bazda %2,8 düşüşe işaret etmektedir. Piyasadaki ortalama net kar beklentisi 202mn TL seviyesindeydi. 4Ç17 finansal sonuçlarının da eklenmesiyle şirketin 12A17’de kümüle net kar rakamı 661,1mn TL seviyesine ulaşmış oldu (12A16: 575,8mn TL net kar). Şirket ayrıca, Yönetim Kurulu’nun 2017 yılı faaliyetleri neticesinde 30 Mayıs 2018 tarihinden itibaren ortaklarına pay başına brüt %25,0 (0,25 TL) nakit kar payı ve %10,8888 bedelsiz pay dağıtılması yönünde karar aldığını duyurdu.

 

Soda Sanayii 2017 Kar Dağıtım Teklifi Açıklaması – 26.02.2018

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
SODA, TRASODAS91E5
Peşin
0,25
25
0,2125
21,25
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
30.05.2018
01.06.2018
31.05.2018

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Seri II-14.1 “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği”ne göre hazırlanan 2017 yılı konsolide bilançomuzda yer alan 661.087.167 Türk Lirası tutarındaki 2017 yılı net konsolide bilanço karımızın, SPK’nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri ve Esas Sözleşmemizin 28. maddesi ve kamuya açıklanan şirketimizin “Kar Dağıtım Politikası”‘nda belirtilen esaslara göre ekteki şekilde tefrik edilmesi;

– Mevcut çıkarılmış sermayenin; % 25,00000 oranına tekabül eden 225.000.000 Türk Lirası tutarındaki brüt temettünün nakden, % 10,88889 oranına tekabül eden 98.000.000 Türk Lirası tutarındaki temettünün ise bedelsiz pay olarak dağıtılması,

– Nakit temettü ödeme tarihinin 30 Mayıs 2018 olarak belirlenmesi, bedelsiz payların ise yasal sürecin tamamlanmasını takiben dağıtılması,hususlarının 20 Mart 2018 tarihinde yapılacak Ortaklar Olağan Genel Kurulu’nun görüş ve onayına sunulmasına,karar verilmiştir.

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
SODA, TRASODAS91E5
98.000.000
10,88888
Soda Sanayi Cam Elyaf Yatırımı Hakkında Açıklama Yaptı – 26.02.2018

Yönetim Kurulu’muzun 23.02.2018 tarihli toplantısında; Bağlı ortaklıklarımızdan Şişecam Elyaf Sanayii A.Ş.’nin yeni cam elyafı üretim tesisi yatırımına ait harcamalarının finansmanı amacıyla, 175 Milyon TL tutarında kullanacağı bir krediye garantör olunmasına karar verilmiştir.

 

DENİZ YATIRIM – SODA Hisse Haber – 15.01.2018

Hisse için Pazar Kaybı Habercisi mi?

Ciner Grubu’na ait Kazan Soda’nın açılış töreni bugün düzenlenecek. 2.7 milyon ton kapasiteli tesis Avrupa ve Ortadoğu Pazarı talebinin %20’sini tek başına karşılayabiliyor. Bölgede soda külü fiyatlarının bu tesisin yaratacağı arz fazlası yüzünden 2019 yıl sonuna kadar %5 ile %10 aralığında düşmesini bekliyoruz. Her ne kadar açılış tarihi piyasa tarafından uzun zamandır bilinen tesisin Soda Sanayi için olası pazar payı kaybı ve fiyat düşüşü beklentilerimizi değerleme modelimize dahil etsek de, haberin bugün hisse üzerinde olumsuz bir hava yaratması sürpriz olmaz.

 

Cheminvest Deri Kimyasalları San.ve Tic. A.Ş. ile Oxyvit Kimya San.ve Tic. A.Ş.’nin Birleşmesi Tamamlandı – 20.12.2017

KAP: Şirketimizin %100 hissesine sahip olduğu, Temmuz 2017 tarihinde satın aldığımız Cheminvest Deri Kimyasalları San.ve Tic. A.Ş.’nin iştirakimiz Oxyvit Kimya San.ve Tic. A.Ş.’ne devrolunması suretiyle iki şirketin birleşmesi tamamlanmış olup Ticaret Sicili Gazetesi’nde (19 Aralık 2017 Tarih, Sayı:9476) ilan edilmiştir.

 

 

İŞ YATIRIM – SODA Hisse Analiz 3Ç17 – 08.11.2017

Kapanış (TL) : 5.27 – Hedef Fiyat (TL) : 6.82 – Piyasa Deg.(TL) : 4743 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 5.1 SODA TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 29.35

SODA 3Ç17: Beklentilere paralel.
Bizim beklentimiz olan 129 mn TL ve piyasa beklentisi 127 mn TL’ ye paralel olarak, Soda Sanayii 3Ç17 de 139 mn TL net kar açıkladı. Satışlarda %15 büyüme gerçekleşirken, kimyasallar segmentinde gerçekleşen hacim ve fiyat büyümesi ve zayıf TL satış büyümesini destekleyen ana unsurlar oldu. Diğer yandan ana segmentlerde gerçekleşen dollar bazında fiyat düşüşleri ve hacim düşüşleri ciro büyümesini kısıtladı. FAVÖK büyümesi ise yıllık bazda %11 büyüme ile 150mn TL gerçekleşerek bizim ve piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti. Sonuçları nötr olarak yorumluyoruz.

ŞEKER YATIRIM – SODA Hisse Analiz 3Ç17 – 08.11.2017

Soda Sanayii (SODA) üçüncü çeyrekte beklentilerin biraz üzerinde 139,0mn TL net kar açıkladı (3Ç16: 132,6mn TL net kar). Açıklanan net kar rakamı yıllık bazda %4,9 artışa işaret etmektedir. Piyasadaki ortalama net kar beklentisi ise 127mn TL seviyesindeydi. Üçüncü çeyrek finansal sonuçlarının da eklenmesiyle şirketin 9A17’de kümüle net kar rakamı 422,6mn TL seviyesine ulaşmış oldu (9A16: 330,3mn TL net kar).

TACİRLER YATIRIM – SODA Hisse Analiz 3Ç17 – 08.11.2017

Soda Sanayii – 3Ç17 sonuçlarını 139.0 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 126.6 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %5 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %20 arttı. Net satışlar 571 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %16 yükseldi. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 555 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti.

Şirket, 3Ç17’de 150 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %11 büyüme gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 139 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 133 baz puan azalarak %26.3 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %20 azalarak 458 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Açıklanan rakamlara piyasa tepkisinin hafif olumlu olmasını bekliyoruz.

DENİZ YATIRIM – SODA Hisse Analiz 3Ç17 – 08.11.2017

Soda Sanayi’de beklentilerden iyi operasyonel performans. Soda Sanayi 3Ç17’de 139 milyon TL net kar açıkladı. Piyasa beklentilerinin %10 üzerinde olan net kar rakamındaki olumlu sapmanın esas nedeni güçlü €/$ ve buhar kazanındaki yakıt tasarrufundaki yüksek verim nedeniyle beklentilerden iyi gelen FAVÖK marjı açıklayabilir. Lira’nın geçen seneye kıyasla döviz sepetine kıyasla yaklaşık %20 değer kaybetmesine rağmen düşen soda külü ve krom kimyasalları fiyatları nedeniyle yıllık bazda satışlar %16 FAVÖK ise ancak %11 artmış olsa da, liradaki mevcut zayıf seyrin dördüncü çeyrek sonuçlarında yaratabileceği ilave pozitif sürpriz ihtimali nedeniyle sonuçların hisse üzerinde olumlu etki yaratabileceğini söyleyebiliriz.

AK YATIRIM – SODA Hisse Analiz 3Ç17 – 08.11.2017

Soda Sanayi’nin 3Ç17 için açıkladığı 139 milyon TL net kar piyasa ortalama tahmini olan 127 milyon TL net kar ve bizim beklentimiz olan 123 milyon TL net karın üzerindedir. Sapma beklentilerin üzerinde gerçekleşen operasyonel performanstan kaynaklanmıştır. Şirketin 3Ç’deki 571 milyon TL satış geliri beklentilerin %2 üzerinde gelirken 150 milyon TL’lik FAVÖK rakamı tahminleri %8 aşmıştır. Buna göre şirketin 3Ç FAVÖK marjı tahminleri aşarak %26,3 olarak gerçekleşmiştir (piyasa ortalaması: %25,1, AK: %24,6).

Soda Sanayi’nin 1Ç17’de %29 gibi oldukça yüksek seviyeye çıkan FAVÖK marjı 2Ç’de %26’ya gerilemişti; biz 3Ç’de bu trendin değişeceğini öngörmemiştik. Yine de bu çeyrekte kaydedilen %26,3’lük marj seviyesinin 4 çeyrek sonra ilk kez yıllık bazda karlılıkta gerilemeye işaret ettiğini görmekteyiz. Diğer yandan, 9A17’deki kümülatif %27,1’lik FAVÖK marjı yıllık bazda 1,6 puanlık artışa ve şirket için dokuz aylık bazda bir rekora işaret etmektedir.

Bununla birlikte, 3Ç17 gerçekleşmeleri sonrası ileri dönük ortalama FAVÖK marjı tahminleri için bir yukarı potansiyel öngörmüyoruz (2017T: %28, 2018T:%27). Yorum: Soda Sanayi hisselerinin getirisinin son 3 ayda endeksin %11 gerisinde kalmış olduğunu dikkate alarak, şirketin beklentileri aşan 3Ç performansının piyasada olumlu bir tepki yaratabileceğini düşünüyoruz.

Uzun vadede ise, hissenin mevcut değerlemesini pahalı bulmamakla birlikte, sektörde artan rekabet ve soda külü fiyatlarında süregelen baskı paralelinde Soda Sanayi için temkinli görüşümüzü koruyoruz. 5,95 TL’lik 12 aylık hedef fiyatla Soda Sanayi hisseleri için “Nötr” getiri beklentimiz bulunmaktadır.

 

Soda Sanayi Yatırım Teşvik Belgesi Açıklaması Yaptı – 29.09.2017

SODA/SISE : Bağlı ortaklığımız Şişecam Elyaf Sanayii A.Ş.’nin Balıkesir’deki 70 bin ton/yıl cam elyafı üretimi yatırımı TC. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından Stratejik Yatırım kapsamına alınmış ve yatırım tutarı 330 milyon TL olan teşvik belgesi Şişecam Elyaf Sanayii A.Ş.’ye verilmiştir. Yatırımın yararlanacağı teşvik unsurları aşağıdadır:

– KDV istisnası
– Gümrük Vergisi Muafiyeti
– Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği: 7 yıl
– Yatırım Yeri Tahsisi
– Vergi İndirimi: %90, YKO %50
– Faiz Desteği

 

 

İŞ YATIRIM – SODA Hisse Analiz 2Ç17 – 18.08.2017

Kapanış (TL) : 5.23 – Hedef Fiyat (TL) : 6.82 – Piyasa Deg.(TL) : 4707 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 4.7 SODA TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 30.34

SODA 2Ç17: Beklentilere paralel
Bizim beklentimiz olan 106 mn TL ve piyasa beklentisi 190 mn TL’ ye paralel olarak, Soda Sanayii 2Ç17 de 168 mn TL net kar açıkladı. Operasyonel sonuçlara beklentilere paralel gerçekleşirken, ciro beklentimizin bir miktar üzerinde gerçekleşti. Satışlarda %15 büyüme gerçekleşirken, bu %5-6 hacim büyümesi ve kurun pozitif etkisi neticesinde gerçekleşirken, ana segmentlerde gerçekleşen dolar bazında fiyat düşüşleri ciro büyümesini kısıtladı. FAVÖK büyümesi ise yeni buhar kazanı ve verimlilik yatırımlarının sonucunda %22 olarak gerçekleşti. Sonuçları nötr olarak yorumluyoruz.

AK YATIRIM – SODA Hisse Analiz 2Ç17 – 18.08.2017

Soda Sanayi’nin 2Ç17 için açıkladığı 116 milyon TL net kar piyasa ortalama tahmini olan 115 milyon TL net kara paralel, bizim beklentimiz olan 101 milyon TL net karın üzerindedir. Şirketin 2Ç operasyonel performansını beklentilerle karşılaştırıldığında sadece ufak sapmalar göstermiştir. Sonuçlarda öne çıkan nokta, FAVÖK marjının ilk çeyrekte kaydedilen rekor %29’dan sonra 2Ç’de %25,9’a gerilemesi olmuştur – beklentiler dahilindeki bu gelişme, özellikle krom kimyasalları segmentinde girdi maliyetlerinin artış göstermesinden kaynaklanmıştır. Yine de 1Y17’deki %27,5’lik FAVÖK marjı hala şirket için ilk altı aylık bazda bir rekora işaret etmektedir. Soda Sanayi hisselerinin getirisi, 1Ç17 sonuçları sonrası getiri beklentimizi aşağı revize ettiğimiz Mayıs ayı ortalarından bugüne endeksin %10 altında kalmıştır.

2Ç17 sonuçlarının hisseye yönelik yatırımcı ilgisinde belirgin bir değişiklik yaratmayacağını tahmin ediyoruz. 5,95TL’lik 12 aylık hedef fiyatımıza göre (önceki: 5,85 TL) sınırlı yükseliş potansiyeli içeren Soda Sanayi hisseleri için getiri beklentimizi “Endekse Paralel” olarak koruyoruz.

TACİRLER YATIRIM – SODA Hisse Analiz 2Ç17 – 18.08.2017

Soda Sanayi – İkinci çeyrekte 116 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 114 milyon TL olan piyasa beklentisi ile uyumludur. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %4 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %31 azaldı. Net satışlar 563 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %15 büyüdü. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 546 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 2Ç17’de 146 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %22 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 144 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 150 baz puan artarak %25,9 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %8 gerileyerek 570 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

ZİRAAT YATIRIM – SODA Hisse Analiz 2Ç17 – 18.08.2017

Soda Sanayi (SODA, Sınırlı Pozitif): Şirket’in 2Ç2017’deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,3 oranında artarak 115,8mn TL’ye yükselmiştir.  Beklenti 114mn TL yönündeydi. Şirket’in brüt karı ise aynı dönemler itibariyle %20,1 oranında artarak 172,3mn TL olmuştur. Döviz fazlası bulunan Şirket’in kurdaki stabil görüntüye istinaden net finansal gelirleri 16,6mn TL azalmıştır. Diğer yandan, ikinci çeyrek kar rakamı sonrasında Şirket’in 2017 yılının ilk yarısındaki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %43,4 oranında artarak 283,6mn TL olmuştur.

DENİZ YATIRIM – SODA Hisse Analiz 2Ç17 – 18.08.2017

Soda Sanayi 2Ç17 sonuçları beklentiler ile uyumlu Soda Sanayi 2Ç17 için 116 milyon TL net kar rakamı açıkladı. Bu rakam 114 milyon TL net kar beklentileri ile genel anlamda uyumlu. Ciro ve FAVÖK performansının da beklentiler ile genel anlamda uyumlu gözlemlendiği şirketin FAVÖK rakamını geçen seneye göre %22 artırdığını görüyoruz. Bunda liranın euro ve dolar karşısında %20 civarında zayıflaması ve satış hacimlerinde %8-10 civarında gözlemlenen artış rolü büyük. Ancak hem soda külü hem de krom kimyasalları fiyatlarında gözlemlenen düşüş, artan kromit maliyetleri ve yükselen faaliyet giderleri neticesinde şirketin FAVÖK marjında geçen çeyreğe göre 3.1 puanlık düşüş gözlemliyoruz. Sonuçların hisse üzeride belirgin bir etki yaratmasını beklemesek de, bu olumsuz trendin önümüzdeki çeyreklerde de devam etmesi orta dönem hisse performansını baskılayabilir.

HALK YATIRIM – SODA Hisse Analiz 2Ç17 – 18.08.2017

Soda Sanayii (SODA, Nötr): Soda Sanayi yılın ikinci çeyreğinde 115,8 milyon TL net kar açıkladı. Bu bizim 110,2 milyon TL’lik beklentimizin %5, ortalama piyasa beklentisi olan 114 milyon TL’nin %1,6 üzerinde gerçekleşti. Net kar tahminimizde oluşan bu farkın esas faaliyet dışı giderlerden kaynaklandığını söyleyebiliriz. Genel olarak piyasa beklentileri ile uyumlu gerçekleşen ikinci çeyrek finansallarının hisse performansına etkisini “nötr” olarak değerlendiriyoruz.

 

TACİRLER YATIRIM – SODA Hisse Haber Yorum – 26.07.2017

Soda Sanayi, Şişecam’la %50’sine sahip olduğu Oxyvit Kimya Sanayii ve Ticaret A.Ş’nin kalan %50 hissesine sahip olan Cheminvest Deri Kimyasalları Sanayii ve Ticaret A.Ş’nin tamamının 7 Milyon USD bedelle İtalya’da yerleşik Cheminvest S.P.A. ve diğer ortaklarından satın alındığını duyurdu. Alım işleminin Soda Sanayi hissesi üzerine önemli bir etki etmesini beklemiyoruz.

DENİZ YATIRIM – SODA Hisse Haber Yorum – 26.07.2017

Soda Sanayi %45 iştiraki Oxyvit Kimya’nın geri kalan hisselerini satın aldı Soda Sanayi, hayvan yeminde kullanılan K-3 vitamininin Avrupa’daki tek üreticisi olan Oxyvit Kimya’nın %50’sine sahip Cheminvest Deri’yi 7 milyon dolar karşılığında satın aldı. Bu işlem Oxyvit Kimya için 14 milyon dolarlık bir adil değer biçildiğini gösteriyor. Biz Oxyvit Kimya’yı kaydi değeri 5 milyon dolar üzerinden Soda Sanayi değerlemimize dahil ediyorduk. Ödenilen para her ne kadar bizim beklentimizden yüksek olsa da, işlemin değerlememiz üzerindeki olumsuz etkisinin şirketin Soda’nın toplam değeri içerisindeki payınının küçük olması nedeniyle sınırlı kalmasını bekliyoruz.

Bedelsiz Sermaye Artışı – 17.07.2017

Soda Sanayi Bugün %19,999 oranında bedelsiz sermaye artışıyla sermayesini 750
milyon TL’dan 900 milyon TL’ye çıkaracak.

 

 

ŞEKER YATIRIM – SODA Hisse Haber – 29.05.2017

Bedelsiz Sermaye Artırımı

Soda Sanayii (SODA), 750mn TL olan çıkarılmış sermayesinin %9,73333 oranında (73mn TL tutarında) iç kaynaklardan ve %10,26666 oranında da (77mn TL tutarında) kar payından karşılanmak üzere 900mn TL’ye artırılmasına ve mevcut çıkarılmış sermayenin %20,00 oranına isabet eden payların bedelsiz olarak hissedarlara payları oranında dağıtılmasına karar verildiğini duyurdu.

AK YATIRIM – SODA Hisse Haber Yorum – 22.05.2017

Hükümet Kristal İş Sendikası’nın Şişe Cam grubu’nun bazı fabrikalarında ilan ettiği ve 25 Mayıs tarihinde başlaması sözkonusu olan grevi 60 günlüğüne erteledi. Grev kararı Trakya Cam’ın Trakya, Mersin ve Yenişehir fabrikaları, Anadolu Cam ile Mersin ve Yenişehir fabrikaları, Paşabahçe’nin Kırklareli ve Eskişehir fabrikaları ile Cam Elyaf’ın fabrikasını kapsamaktaydı. Tarafların bu sürede pazarlıklara devam edeceğini tahmin ediyoruz. Haber ilk etapta Şişe Cam, Trakya Cam ve Anadolu Cam açısından olumlu değerlendirilebilir, ancak 9 Mayıs’ta açıklanan grev kararı sözkonusu hisseler üzerinde belirgin bir etki yaratmamış olduğundan piyasanın erteleme haberine tepkisinin de sınırlı olması beklenebilir.

 

İŞ YATIRIM – SODA Hisse Analiz 1Ç17 – 11.05.2017

Kapanış (TL) : 6.55 – Hedef Fiyat (TL) : 7.24 – Piyasa Deg.(TL) : 4913 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 4.82 SODA TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 10.53

Bizim beklentimiz olan 171 mn TL’ye paralel fakat piyasa beklentisi 190 mn TL’nin altında olarak, Soda Sanayii 1Ç17’de 168 mn TL net kar açıkladı. Operasyonel sonuçlara beklentilere paralel gerçekleşirken, kur farkı gelirleri bir miktar beklentilerin altında kaldı.
Satışlar’da %17 büyüme gerçekleşirken, bu %4 hacim büyümesi ve kurun pozitif etkisi neticesinde gerçekleşti. FAVÖK büyümesi ise yeni buhar kazanı ve verimlilik yatırımlarının sonucu olarak %38 gerçekleşti. Sonuçları nötr olarak yorumluyoruz.

DENİZ YATIRIM – SODA Hisse Analiz 1Ç17 – 11.05.2017

Soda Sanayi 1Ç17 Sonuçları – Bizim beklentilerimiz ile genel anlamda olumlu. Soda Sanayi 1Ç17 için 168 milyon TL net kar açıkladı. Bu bizim 160 milyon TL’lik beklentilerimizin biraz üstünde olsa da, piyasanın 190 milyon TL’lik beklentilerinin %12 altında kaldı. Oluşan fark kur gelirlerinin hesaplanmasındaki varsayım farklarından oluşuyor zira açıklanan satış ve FAVÖK rakamı genel anlamda hem bizim hem de piyasa beklentileri ile uyumlu. Şirket döviz bazlı satış yapısına ve doların lira bazında %25’e yakın değer kazanmasına rağmen, soda külü ve krom kimyasalları fiyatlarında görülen düşüş ve yeni buhar kazanı konfigürasyonu ile azalan elektrik satışları neticesinde ciro sadece %17 arttı. Ama beklendiği gibi hem zayıf liranın hem de yeni konfigürasyonun etkisiyle FAVÖK marjı geçen seneye kıyasla 4.6 puan atarak %29’a ulaştı ve FAVÖK rakamı da geçen seneye kıyasla %38 artmış oldu. Yine de bu operasyonel iyileşmenin beklentiler dahilinde olduğunu ve son 6 ayda relatif %26 getiri sağlayan hissede kısmen fiyatlandığını düşünüyoruz. Hisse için 7.60TL hedef fiyatı ile AL tavsiyemizi sürdürsek de, en büyük rakip Eti Soda’nın Beypazardaki yeni kapasitesinin mart ayında devreye girmesi ile spot soda külü fiyatlarında Nisan ayında yaşanan %10’ yakın düşüş ve biraz olumsuz net kar performansı önümüzdeki dönem hissede dönem kar realizasyonu hareketlerine şahit olmamıza neden olabilir.

OYAK YATIRIM – SODA Hisse Analiz 1Ç17 – 11.05.2017

Soda Sanayi’nin ilk çeyrek net karı piyasa beklentisi olan 190mn TL’nin altında 168mn TL olarak gerçekleşti. Net kar beklentilere göre zayıf gelse de gelirler ve faaliyet karı piyasa beklentilerini aştı. Soda’nın 168mn TL’lik net karı geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık iki katlık artışa işaret etmektedir. Gelirler %17’lik artışla 559mn TL oldu. Satış hacmindeki artış ve olumlu kur etkisi büyümeyi destekleyen faktörler olurken, şirketin iç pazardaki en önemli rakibinin soda kimyasalları segmentinde yapmayı planladığı kapasite artışı nedeniyle yaşanan fiyat baskısı ortalama satış fiyatlarını aşağı çekti. Şirketin satış gelirlerinin %77’si uluslararası satışlardan geldi. Soda Sanayi’nin faaliyet karı (FAVÖK) %38’lik artışla 162mn TL olarak gerçekleşti. Piyasa beklentisi 156mn TL idi. Şirketin ilk çeyrek sonu itibariyle 618mn TL net nakdi bulunmaktadır.

AK YATIRIM – SODA Hisse Analiz 1Ç17 – 11.05.2017

Soda Sanayi’nin 1Ç17 için açıkladığı 168 milyon TL net kar piyasa ortalama tahmini olan 190 milyon TL’nini gerisinde ancak Ak Yatırım beklentisi olan 147 milyon TL net karın üzerindedir. Şirketin operasyonel performansında 1Ç’de herhangi bir sürpriz görülmedi ancak net finansal gelirlerin yüksek çıkması net karın beklentilerimizi aşmasına neden oldu. Şirketin FAVÖK marjının 1Ç’de ulaştığı %29 seviyesi tarihi en yüksek seviye olarak göze çarptı. Genel olarak, Soda Sanayi’nin 1Ç operasyonel performansının beklentileri fazlasıyla karşıladığını söyleyebiliriz. Ancak finansallarda bir süredir gözlenen güçlü trendin piyasa tarafından da fiyatlanmış olduğunu düşünüyoruz -2015-2016 döneminde hissenin endeks göreceli getirisi %100’ü aşmıştır. Bu bağlamda hisse performansının yeni bir ivme kazanabilmesi için şirkete yönelik yeni beklentilere ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. 6,60TL’lik hedef fiyatımıza göre sınırlı yükseliş potansiyeli içeren Soda Sanayi hisseleri için getiri beklentimizi “Endekse Paralel” olarak aşağı revize ediyoruz.

TACİRLER YATIRIM – SODA Hisse Analiz 1Ç17 – 11.05.2017

1Ç17 sonuçlarını 168 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 190 milyon TL olan piyasa beklentisinin altındadır. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %93 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %32 azaldı. Net satışlar 559 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %17 yükseldi. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 547 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 1Ç17’de 162 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %38 yükseldi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 156 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 438 baz puan artarak %29 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %10 azalarak -618 milyon TL olarak gerçekleşmiştir

 

DENİZ YATIRIM – SODA Hisse Haber Analiz – 28.04.2017

Şişe Grubu bugün(27.04.2017 akşam saat 17:00) grup başkanlarının da katılımıyla bir analist toplantısı düzenledi. Toplantıdan şirketler için önemli olan satırbaşları şu şekilde

Soda Sanayi: Şirket, Ciner Soda’nın kapasite artışının operasyonlara olan etkisinin sınırlı kalacağını düşünüyor. Şirket mevcut üretim yapısı ile uyumlu yeni ürünleri portföyüne ekleyebilir. Bunlardan biri olan cam elyaf segmentinde ise, AB tarafından devam ettirilmesi kararı alınan Çin’den cam elyaf ithaline yönelik anti damping önlemlerinin gelecek karlılığa olan etkisinin olumlu olması bekleniyor.

SODA’dan Temettü Dağıtımı ile İlgili Açıklama – 28.03.2017

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Seri II-14.1 “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği”ne göre hazırlanan 2016 yılı konsolide bilançomuzda yer alan 575.805.383,00 Türk Lirası tutarındaki 2016 yılı net konsolide bilanço karımızın, SPK’nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri ve Esas Sözleşmemizin 28. maddesi ve kamuya açıklanan şirketimizin “Kar Dağıtım Politikası”‘nda belirtilen esaslara göre ekteki şekilde tefrik edilmesi;

– Mevcut çıkarılmış sermayenin; % 26,66666 oranına tekabül eden 200.000.000 Türk Lirası tutarındaki brüt temettünün nakden, % 10,26666 oranına tekabül eden 77.000.000 Türk Lirası tutarındaki temettünün ise bedelsiz pay olarak dağıtılması,

– Nakit temettü ödeme tarihinin 30 Mayıs 2017 olarak belirlenmesi, bedelsiz payların ise yasal sürecin tamamlanmasını takiben dağıtılması, hususlarının 28 Mart 2017 tarihinde yapılacak Ortaklar Olağan Genel Kurulu’nun görüş ve onayına sunulmasına, karar verilmiştir.

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
SODA, TRASODAS91E5
Peşin
0,2666666
26,66666
0,2266666
22,66666
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
30.05.2017
30.05.2017
01.06.2017
31.05.2017

 

İŞ YATIRIM – Soda Sanayi SODA Hisse Analiz  4Ç16- 07.03.2017

Kapanış (TL) : 5.79 – Hedef Fiyat (TL) : 7.24 – Piyasa Deg.(TL) : 4343 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 5.16 SODA TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 25.04

SODA 4Ç16 Bizim beklentimiz olan 223 mn TL ve piyasa beklentisi olan 206 mn TL’nin üzerinde olarak, Soda Sanayii 4Ç16’da 245 mn TL net kar açıkladı. Bu rakam geçen senenin aynı dönemindeki 69 mn TL %257 üzerinde. Hem operasyonel performanstaki iyileşme hem de kur farkı gelirleri neticesinde net karda güçlü büyüme kaydedildi. Bizim beklentimizden daha iyi gerçekleşen operasyonel karlılık ve ertelenmiş vergi gelirleri net karın daha iyi gelmesinin nedenleri oldu.

Satış gelirleri 4Ç16’da yıllık bazda %11 arttı. Satış gelirleri 4Ç16’da yıllık bazda %11 artarken, soda külü segmentinin ciro büyümesi %20 gerçekleşti. FAVÖK rakamı ise beklentilerin üzerinde 4Ç16’da 142 mn TL gerçekleşti. Soda külü fiyatlarının artması ve hammadde maliyetlerinin gerilemesi neticesinde FAVÖK marjı 3,5 baz puan arttı.
Hissenin sonuçlara olumlu tepki vermesini bekliyoruz ve AL tavsiyemizi koruyoruz.

BMD YATIRIM – Soda Sanayi SODA Hisse Analiz  4Ç16- 07.03.2017

%11,4 Getiri Potansiyeli… Beklentilerimizi koruyoruz…

Açıklanan yıl sonu rakamları sonrası Soda Sanayii için beklentilerimizi korurken 12 aylık hedef fiyatımız olan 6,45 TL ile Endeksin Üzerinde Getiri potansiyeli görüşümüzü sürdürmekteyiz. Şirket net satış ve EBITDA rakamlarında yılın son çeyreğinde beklentilerimize paralel rakamlar açıklarken net karda beklentilerimizi aştı. Yükselen kur ortamının sürmesi, şirketin yeni yatırım planlaması olan cam elyaf ile hikayesini güçlendirmesi, yüksek döviz nakit pozisyonu ve temettü verimine ile Soda mevcut konjonktürde yatırım fırsatı sunmaya devam ediyor. 

Beklentilere paralel veriler. 2016 yılında Şirket 1.983 mn TL net satış ve 514 mn TL EBITDA ile beklentilerimiz olan 1.990 mn TL net satış ve 516 mn TL EBITDA rakamlarına oldukça yakın veriler açıkladı. Net dönem karında ise Şirket, 577 mn TL ile beklentilerimizi aştı. 4Ç’de kaydedilen 13,5 milyon TL’lik yeniden değerleme kazancı net kara olumlu katkı sağladı. FAVÖK marjı Şirket’in bugüne kadar açıkladığı en yüksek marj seviyesi olarak göze çarpmaktadır. 4Ç16’dan geçerli olmak üzere doğalgaz fiyatlarında yapılmış olan indirim ve Şirket’in devreye aldığı yeni buhar üretim ünitesinden kaynaklanacak maliyet tasarrufları bu olumlu operasyonel görünümün ileri doğru devam edeceğine yönelik beklentileri beslemektedir.

Şirket son 1 yılda %24,9’luk göreceli getiri ile endeksin üzerinde getiri elde etmesine rağmen son 3 ayda önemli bir yorgunluk sürecine girdi. Son 3 ay ve son 1 ayda endekse göre göreceli getirinin negatife döndüğü hissede yıl başından bu yana getiri %9,5 ile BIST100 ve sınai endeksi getirisinin oldukça altında. Yüksek döviz pozisyonu ve gelirlerindeki dövize endeksli satışa ek maliyetlerde TL’nin yoğunluğu, cam elyaf yatırımı ile hikayesini güçlendirmesi, 2016 yılında net satış ve EBITDA’da gözlemlenen büyümenin 2017 yılına da taşınacak olması, döviz riskini hedge etmesiyle portföylerde bulunmasının portföy getirilerinde oynaklığı azaltması ve düzenli temettü getirisine ek olarak güncel hedef fiyatımızın %11’in üzerinde getiriye işaret etmesi Soda’yı portföyde tutmamızın sebepleri arasında yer almaktadır.

%3,8 temettü verimi. Şirket genel kurulda onaylanmak üzere hisse başına 0,22 TL net temettü  ve  %10,2 bedelsiz dağıtma kararı aldı. Onaylanırsa dağıtım 30.05.2017’de gerçekleşecek. Bu durumda net temettü verimi 2017 yılı için %3,8 olacak. Bu rakam beklentimizin bir hayli altında.

Riskler. Ciner Grubunu’nun 2017-19 döneminde devreye alınması planlanan 3 mn ton soda külü kapasitesi soda külü fiyatları için önemli bir risk unsuru. Döviz kurlarındaki aşağı yönlü şoklar modeli ciddi oranda tehdit ederken enerji maliyetlerinde (özellikle kömür fiyatları) beklentinin üzerinde fiyat artışları önemli risk unsurları olarak görülmekte. 

ZİRAAT YATIRIM – Soda Sanayi SODA Hisse Analiz  4Ç16- 07.03.2017

Soda Sanayii (SODA, Pozitif): Soda Sanayii 4Ç2016’da 245,5mn TL kar açıklamış ve bir önceki yılın aynı dönemindeki 368,7mn TL’lik ana ortaklık net dönem karına göre iyi bir görüntü sergilemiştir.. Beklenti 206mn TL yönündeydi. 2016 yılının son çeyreğindeki brüt karı da 159,8mn TL olurken bir önceki yılın aynı dönemine göre %24 oranında artış kaydetmiştir. Son çeyrek rakamlarıyla birlikte 2016 yılı ana ortaklık net dönem karı bir önceki yıla göre %33 oranında artarak 575,8mn TL’ye yükselmiştir.

OYAK YATIRIM – Soda Sanayi SODA Hisse Analiz  4Ç16- 07.03.2017

Soda Sanayi’nin 246mn TL olarak açıklanan 4. çeyrek karı piyasa beklentisi olan 206mn TL’nin üstünde geldi. Faaliyet karı (FAVÖK) her ne kadar beklentiler dahilinde olsa da, TL’deki değer kaybı nedeniyle kaydedilen kur farkı gelirleri beklentileri aşan net karı destekleyen en önemli etken oldu. Şirketin gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %11 artışla 527mn TL oldu. Soda kimyasalları segmentinde satış hacmi büyümesi ve zayıf TL satış gelirlerini destekledi. Şirketin satış gelirlerinin %60’ı ihracat gelirlerinden kaynaklanmaktadır. TL’nin zayıf seyrettiği çeyrekte maliyetlerin TL bazında olması şirketin karlılığını desteklemiştir. Soda Sanayi’nin 2016 yıl sonu itibariyle 687mn TL net nakdi bulunmaktadır. Soda Sanayi hisse başına 0,27TL brüt kar payı dağıtma kararı aldı. Dağıtım tarihi 30 Mayıs olarak belirlendi. 2016 yılı kar payı %4,7 verime işaret etmektedir. Şirket ayrıca %10 bedelsiz sermaye artırımı yapacaktır.

AK YATIRIM – Soda Sanayi SODA Hisse Analiz  4Ç16- 07.03.2017

Soda Sanayi’nin 4Ç16’da açıkladığı 245 milyon TL net kar piyasa ortalama tahmini olan 206 milyon TL ve Ak Yatırım beklentisi olan 223 milyon TL net kar rakamlarını aştı. 4Ç’de kaydedilen 13,5 milyon TL’lik yeniden değerleme kazancı net kara olumlu katkı sağladı. 527 milyon TL’lik satış gelirleri ve 142 milyon TL’lik FAVÖK rakamı beklentilere oldukça yakın olarak gerçekleşti, %26,9’luk FAVÖK marjı ise beklentileri bir miktar aştı (piyasa ortalama tahmini: %26,1, Ak Yatırım: %25,9). 2016’nın tümünde ulaşılan %25,6’lık FAVÖK marjı şirketin bugüne kadar açıkladığı en yüksek marj seviyesi olarak göze çarpmaktadır. 4Ç16’dan geçerli olmak üzere doğalgaz fiyatlarında yapılmış olan indirim ve şirketin devreye aldığı yeni buhar üretim ünitesinden kaynaklanacak maliyet tasarrufları bu olumlu operasyonel görünümün ileri doğru devam edeceğine yönelik beklentileri beslemektedir. Şirket hisseleri 2 yıllık bir sürede endeksin %110 üzerinde getiri sağladıktan sonra son 2 aylık dönemde endeksin %9 gerisinde kalmıştır. Mevcut durumda Soda Sanayi’nin güçlü yatırım hikayesi ile (olumlu operasyonel görünüm, yüksek ihracat potansiyeli, 687 milyon TL’lik net nakit pozisyonu, bilançoda 143 milyon Dolar ve 91 milyon Euro’luk döviz uzun pozisyonları ve teklif edilen %4,6’lık kuvvetli temettü verimi) Soda Sanayi’nin yatırımcı portföylerinde önemli bir yer tutmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Şirket için ileriye dönük projeksiyonlarımızı koruyoruz. 12 aylık hedef fiyatımız olan 6,60 TL ile Soda Sanayi için “Endeksin Üzerinde” getiri beklentimiz devam etmektedir. 

 

BMD Araştırma – Soda Sanayi SODA Hisse Analiz – 31.01.2017

%9,1 Getiri Potansiyeli…Dalgalı Kurda Güvenli Liman

12 aylık hedef fiyatımızı 6,45 TL’ye yükseltirken %9,1 getiri potansiyeli sunan Soda Sanayi’yi Endeksin Üzerinde Getiri potansiyeli ile öneri listemize tutmaya devam ediyoruz. Son dönemde dolardaki artış, son çeyrek beklentilerinde şirket yönetiminin beklentileri ve cam elyaf yatırımı gibi 3 önemli değişkendeki farklılıklar hedef fiyatımızı güncellememizi beraberinde getirmiştir. 2017 yılı için 3,60 olan Dolar/TL ortalama kur beklentimizi 3,78’e yükseltirken, 2017 yılında beklenen TL enflasyonunu %9’a yükseltiyoruz. Son çeyrekte krom maliyetlerinde görülen artış da modelimizi güncellememizi zorunlu kılmıştır.

Dolar/TL yükselmeye devam ediyor. Gelirlerin önemli bir kısmının dövize endeksli olmasına rağmen maliyetlerde %60’lık TL payı kurlardaki yükselişin gelir ve EBITDA marjına olumlu etkisini beraberinde getiriyor. 2017 yıl ortalaması ve yılsonu Dolar/TL tahminimizi sırasıyla 3,78 ve 3,88 olarak güncelliyoruz. Benzer şekilde Euro/TL’deki beklentilerimizi ise sırasıyla 3,88 ve 4,06 olarak güncelliyoruz. Bu durum değerleme modelinde şirket değerinde nette pozitif katkıda bulunmaktadır.

400 Mn TL cam elyaf yatırımı. Şirket mevcut güçlü nakit pozisyonu ile 2018 ve 2019 yıllarında Ciner Grubu tarafından devreye alınacak ve sektörde soda külü fiyatlarını bir miktar aşağı çekecek soda külü yatırımına karşılık olarak ürün çeşitlendirmesine giderek hem sektörde gelecek 2 yılda yaşanacak sıkışmaya karşı bir hamle yapıyor hem de ürün çeşitlendirmesi ile nakit akışlarının oynaklığını azaltmayı planlıyor. Ayrıca Şirket, soda külü tarafında %100’e ulaşan kapasite kullanım oranı nedeniyle gelecek dönemde daha düşük bir faza geçecek gelir büyümesi için de bir çıpa elde etmiş olacak. Yatırımın 2018 yılının ikinci yarısında devreye girmesi planlansa da 2019 yılında yatırımdan elde edilecek normalize gelir beklentisi 70 mn euro. Üretilen cam elyaf; otomotiv, tekstil, enerji (özellikle RES) ve havacılık gibi stratejik ve büyüme potansiyeli yüksek sektörlere satılacak. Şirketin söz konusu satışlardan %30 EBITDA marjı elde edeceğini öngörmekteyiz. Yeni kurulacak cam elyaf tesisinin yıllık kapasitesinin 70 bin ton olması planlanırken toplam yatırım tutarı ise 106 mn euro. Soda Sanayii söz konusu yatırım için 2017 yılında 29 mn euro, 2018 yılında 71 mn euro 2019 yılında ise 6 mn euro yatırım gerçekleştirecek. 

2018 yılında temettü verimi düşecek. Söz konusu yatırımın 2017 yılında beklediğimiz %7,5 temettü verimini etkilemeyeceğini 2018 yılında ise temettü de kısmen gerileme olacağını öngörmekteyiz.

Riskler. Ciner Grubunu’nun 2017-19 döneminde devreye alınması planlanan 3 mn ton soda külü kapasitesi soda külü fiyatları için önemli bir risk unsuru. Döviz kurlarındaki aşağı yönlü şoklar modeli ciddi oranda tehdit ederken enerji maliyetlerinde (özellikle kömür fiyatları) beklentinin üzerinde fiyat artışları önemli risk unsurları olarak görülmekte.

 

İŞ YATIRIM – Soda Sanayi SODA Hisse Analiz – 27.01.2017

Şirket Raporu Güncelleme  Değer katan cam elyaf yatırımı

Soda Sanayii için hedef fiyatımızı en son açıklanan cam elyaf yatırımını değerlememize dahil ederek 6.27 TL’den 7.24TL’ye yükseltiyoruz ve AL tavsiyemizi sürdürüyoruz. Yeni hedef fiyatımızın %22 artış potansiyeli bulunuyor. Cam elyaf yatırımını; şirketin büyümesini hızlandırması, FAVÖK marjını desteklemesi ve ürün portföyünün çeşitlenmesi açısından değerli buluyoruz. Hisse, 2017T 6.9x FD/FAVÖK ve 9.3x F/K çarpanları ile benzerlerine kıyasla sırasıyla %9 ve %25 iskontolu işlem görüyor.

Cam elyaf ile ürün portfoyu çeşitlendi. Soda Sanayii 400 mn TL yatırım ile 2018 ikinci yarıyılda devreye girecek 70bin ton kapasiteli cam elyaf tesisi yatırımı yapma kararı aldı. Şişe Cam kimyasallar grubunda Cam Elyaf Sanayii bünyesinde 1974’ten beri 74bin ton kapasite ile cam elyaf üretimi yapılıyordu. Fakat Çayırova’daki tesiste 45bin ton kapasiteli birinci fırın 2018’de ekonomik ömrünü tamamlayacak. 29bin ton kapasiteli ikinci fırın ise 2015’te ekonomik ömrünü tamamladı. Dolayısıyla, gerçekleştirilecek bu yeni tesis bir nevi Cam Elyaf Sanayi’nin kapasitesinin yerini almış olacak.

Büyüme ve marjları desteklemesini bekliyoruz. Cam elyaf yatırımının 2019 tüm yıl faaliyet gösterdiğinde yaklaşık 73 milyon dolar ciro ve %30 FAVÖK marjı yaratmasını tahmin ediyoruz. Dolayısıyla, yeni yatırım bizim tahmin dönemimiz boyunca 147 mn dolar ek serbest nakit akışı yaratacak. Ciro büyümesinin 2019-2021 arasında yatırımla birlikte %9’a yükselmesini tahmin ediyoruz. Bu rakam yatırım öncesi %5 idi. Yatırımın katkısı ile FAVÖK marjının tahmin dönemi boyunca %25 altına düşmesini öngörmüyoruz. Yatırımın iç karlılık oranını ise %20 olarak hesaplıyoruz. Yatırımın %70 borç ve %30 özsermaye ile finanse edilmesini tahmin ediyoruz.

Türkiye cam elyaf pazarının %6 YBBO’nda büyümesi bekleniyor.

Küresel cam elyaf pazarı yaklaşık 67 milyar dolar büyüklükte ve her yıl %5 büyüyor. Dünya kapasitesi 5.1 mn ton ve yıllık küresel talep 4.9 mn ve her yıl %4.5 büyümesi bekleniyor. Avrupa pazarı 1.2 mn ton ve önümüzdeki beş yıl %3 büyümesi tahmin ediliyor. Türkiye’de pazar büyüklüğü ise 76bin ton ve pazarın her yıl ortalama %6 büyümesi tahmin ediliyor. Cam elyaf; otomotiv, tekstil ve yenilebilir enerji sektörlerinde yoğun kullanılan bir ürün ve Türkiye yaklaşık 50bin ton cam elyaf ithalatı gerçekleştiriyor. Dolayısıyla, ithalat yerine yerli üretimin talebi karşılayacak olmasını da ülke ekonomisi için çok değerli buluyoruz.

Temettü tahminlerimizde değişiklik yapmıyoruz. Gerçekleştirilecek yatırım harcaması nedeniyle temettü ödemesi tahminlerimizde herhangi bir değişiklik beklemiyoruz. Öncelikle bu yatırım 2017 yılında 29 mn EUR, 2018’de 71 mn EUR ve 2019’da 6 mn EUR yatırım harcaması ile gerçekleştirilecek. Dolayısıyla, tek bir yılda büyük bir yatırım harcaması gerçekleşmeyecek. İkincisi, şirketin bilançosunun yeterince güçlü olduğunu ve şirketin düzenli temettü ödemesi gerçekleştirmeye devam etmesini tahmin ediyoruz. Dolayısıyla, 2017 yılında SODA’nın dağıtabilir net karının %50 sini temettü olarak dağıtmasını tahmin ediyoruz ve temettü verimini %7 olarak hesaplıyoruz.

Mart’ın ilk haftasında açıklanacak 4.çeyrek finansallarının güçlü olmasını bekliyoruz. Soda’nın 4.çeyrek net karının %223 artarak 4Ç16’da 223 mn TL olarak gerçekleşmesini tahmin ediyoruz. Şirketin satış gelirlerinin yıllık bazda %12 artarak 536 mn TL olmasını ve FAVÖK’un %20 artarak 134 mn TL olmasını öngörüyoruz.

İŞ YATIRIM – Soda Sanayi SODA Hisse Haber Yorum – 18.01.2017

Kapanış (TL) : 5.87 – Hedef Fiyat (TL) : 6.27 – Piyasa Deg.(TL) : 4403 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 5.38 SODA TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 6.81

Soda Sanayi 400 milyon TL tutarında cam elyaf fabrika yatırımı yapacak

Soda’nın 70 bin ton kapasiteli yeni cam elyaf fabrikası 400 milyon TL yatırım ile 2018’in ikinci yarısında devreye girecek. Cam elyaf, otomotiv ve teknik tekstil başta olmak üzere Türkiye’de lokomotif sektörlerinin temel girdisi olarak kullanılıyor.

2016 yılının Mart, Mayıs ve Eylül aylarında Şişe Cam Almanya merkezli PD Grubu ile yeni bir cam elyaf fabrikası yatırımı konusunda görüşmeler yaptığını belirtmişti. Bugün Şişe Cam tarafından KAP’a yapılan açıklamada PD Grubu ile yapılan görüşmelerin olumsuz sonuçlandığını, bu nedenle de cam elyaf yatırımının Soda Sanayi AŞ tarafından yapılacağı belirtildi.

Yeni cam elyaf fabrika yatırımının Soda Sanayi için ürün portföyünü çeşitlendirmesi ve büyüme potansiyeline katkıda bulunacağı için olumlu olduğunu düşünüyoruz. Cam elyaf pazarı değer olarak dünyada yıllık %5, Türkiye’de ise %10 büyüme kaydeden bir pazar. Yatırımın tüm yıla katkısının görüleceği 2019 yılında şirketin cirosuna 280 milyon TL katkıda bulunacağını tahmin ediyoruz ki, bu rakam bizim mevcut 2019 ciro tahminimizi %15 yukarı çekiyor.

Yeni yatırım 2019 mevcut FAVÖK projeksiyonumuz ise %16 arttırıyor. Bununla birlikte Eylül 2016 sonunda şirketin bilançosunda bulunan 459 milyon TL nakdin ise değer yaratacak yeni bir iş modelinde kullanılıyor olmasının da olumlu olduğunu düşünüyoruz. Soda Sanayi için yeni açıklanan yatırımı içermeyen bizim mevcut tahminlerimiz 2017’de ve 2018’de toplam 758 milyon TL yatırım harcamasına işaret ediyor. Yeni açıklanan yatırım bizim yatırım projeksiyonlarımızı 2017 ve 2018 için %50 arttıracak. Yeni yatırım ile daha fazla detay açıklandığında projeksiyonlarımıza dahil edeceğiz.

BMD Araştırma – SODA Hisse Haber Analiz – 18.01.2017

Cam Elyaf Yatırımı. Şişecam grubu Almanya merkezli PD Group ile yeni bir cam elyaf fabrikası yatırımı konusunda başlatılan görüşmeler ve değerlendirmelerin olumsuz sonuçlandığını, Yönetim Kurulu’nun 17 Ocak 2017 tarihinde almış olduğu karar doğrultusunda cam elyafı alanında, yaklaşık 400 Milyon TL’lik bir yatırım ile 70 Bin ton/yıl kapasiteli bir cam elyaf tesisi kurmak amacıyla gerekli çalışmaların Şişecam Topluluğu bünyesinde yapılmasına karar verildiğini açıkladı, 2018 yılının ikinci yarısında devreye girmesi öngörülen bu yatırım Soda Sanayii A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek.

Türkiye cal elyaf pazarı ekonomik büyümenin oldukça üzerinde performans sergiliyor. Cam elyaf pazarı global ölçekte 5,1 mn ton kapasite seviyesinde olup 2015-2020 arasında küresel talebin %4-4,5 arasında olacağı beklenmekte. Küresel anlamda sektördeki kapasite kullanım oranı %95 seviyesinde yer alıyor. Avrupa’da talep artışının gelecek yıllarda yıllık %3 olarak gerçekleşeceği öngörülüyor. Türkiye’de cam elyaf talebinin hacimsel olarak yıllık büyümesi ise %6 ile Avrupa ve dünya ortalamasının oldukça üzerinde.

106 mn euro yatırım.Şişe grubu cam elyaf konusunda bünyesinde barındırdığı şirketler ile önemli bir know-how’a sahip. Soda Sanayii bünyesinde gerçekleştirilecek yeni yatırımda söz konusu tecrübenin kullanılması planlanıyor. Yeni kurulacak cam elyaf tesisinin yıllık kapasitesinin 70 bin ton olması planlanırken toplam yatırım tutarı ise 106 mn euro (400 mn TL). Cam elyaf pazarının dominant oyuncularının oluşturduğu konsantrasyon nedeniyle gelecek dönemde büyük bir kapasite artışı beklenmiyor. Soda Sanayii söz konusu yatırım için 2017 yılında 29 mn euro, 2018 yılında 71 mn euro 2019 yılında ise 6 mn euro yatırım gerçekleştirecek.

Yatırımın geri dönüş süresi makul. Yatırımın 2018 yılının ikinci yarısında devreye girmesi planlansa da 2019 yılında yatırımdan elde edilecek normalize gelir beklentisi 70 mn euro. Üretilen cam elyaf; otomotiv, tekstil, enerji (özellikle RES) ve havacılık gibi stratejik ve büyüme potansiyeli yüksek sektörlere satılacak. Şirketin söz konusu satışlardan %26-31 arasında EBITDA marjı elde edeceğini öngörmekteyiz. Taban marj seviyesinden dahi elde edilecek ilave EBITDA 18,2 mn euro olarak ölçülmekte. Bu durum yaklaşık 5,8x EV/EBITDA ile yatırımın yapıldığı anlamına gelmekte. Yatırımın tamamının borçsuz yapılması varsayımında (ki muhtemelen tamamı özkaynak olmayacak) ilave yatırımdan kaynaklanacak işletme sermayesi, bakım yatırımı ve vergiyi dikkate almadığımızda yatırım geri dönüş süresinin 5,8 yıl gibi oldukça makul sayılabilecek bir seviyede olduğu anlamına gelmekte.

İlave yatırıma yönelik bilgilerin netleşmesi ile değerlememizi güncelleyeceğiz. Söz konusu yatırımın 2017 yılında beklediğimiz %7,5 temettü verimini etkilemeyeceğini 2018 yılında ise temettü de kısmen gerileme olacağını öngörmekteyiz.

ZİRAAT YATIRIM – SODA Hisse Haber Analiz – 18.01.2017

Şişe Cam (SISE, Sınırlı Pozitif), Soda Sanayi (SODA, Pozitif): Daha önce 08 Mart 2016, 06 Mayıs 2016 ve 09 Eylül 2016 tarihlerinde yapılmış olan KAP duyurularında bildirildiği üzere Almanya merkezli PD Group ile yeni bir cam elyaf fabrikası yatırımı konusunda başlatılan görüşmeler ve değerlendirmeler olumsuz sonuçlanmış olup; Sişe Cam Yönetim Kurulu’nun 17 Ocak 2017 tarihinde almış olduğu karar doğrultusunda; otomotiv ve teknik tekstil başta olmak üzere ülkemizin lokomotif sektörlerinin temel girdisi olan cam elyafı alanında, yaklaşık 400 Milyon TL’lik bir yatırım ile 70 Bin ton/yıl kapasiteli bir cam elyaf tesisi kurmak amacıyla gerekli çalışmaların Şişecam Topluluğu bünyesinde yapılmasına karar verilmiş olup, 2018 yılının ikinci yarısında devreye girmesi öngörülen bu yatırım bağlı ortaklıklarımızdan Soda Sanayii A.Ş. (SODA) tarafından gerçekleştirilecektir.

 

KAP Açıklaması – 18.01.2017

Şirket Yönetim Kurulu’nun 17 Ocak 2017 tarihli toplantısında ;

Cam Elyaf üretimi için yeni bir şirket kurulmasına ve yeni kurulacak şirkete %100 iştirak edilmesine karar verilmiştir.

İŞ YATIRIM – Soda Sanayi SODA Hisse Haber Yorum – 16.12.2016

Kapanış (TL) : 4.95 – Hedef Fiyat (TL) : 6.27 – Piyasa Deg.(TL) : 3713 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 6.51 SODA TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 26.67

Soda’nın yeni kazan yatırımı beklendiği gibi yıl sonundan önce devreye alındı.
Soda’nın enerji maliyetlerinin düşürmeyi amaçlayan yeni buhar kazanı yatırımı beklendiği gibi yıl sonundan önce deverey alındı. 50 milyon dolarlık yatırımın enerji maliyetlerinde %5-10 arasında düşüş sağlamasını tahmin ediyoruz.

AK YATIRIM – Soda Sanayi SODA Hisse Haber Yorum – 16.12.2016

Soda Sanayi yatırımı tamamlanan buhar üretim tesisinin Aralık ayı itibariyle devreye alındığını açıkladı. Şirket yatırıma 2014 yılında başlamıştı. Soda Sanayi bu yatırım ile birlikte verimlilik artışı sağlamayı ve toplam enerji maliyetlerinde tasarruf elde etmeyi planlıyor. Enerji giderleri şirketin toplam üretim giderlerinin %50 gibi belirgin bir kısmını oluşturmaktadır.

ZİRAAT YATIRIM – Soda Sanayi SODA Hisse Haber Yorum – 16.12.2016

Soda Sanayi (SODA, Sınırlı Pozitif): 2014 yılında başlanan buhar üretim tesisi yatırımı 2016 Aralık ayı itibariyle tamamlanarak devreye alınmıştır

OYAK YATIRIM – Soda Sanayi SODA Hisse Haber Yorum – 16.12.2016

SODA: Soda Sanayi 2014 yılında başladığı buhar kazanı yatırımının Aralık 2016 itibariyle tamamlandığını açıkladı. Bu yatırımın şirketin enerji maliyetlerinde iyileştirme sağlaması bekleniyor

İŞ YATIRIM – Soda Sanayi SODA Hisse Analiz – 06.12.2016

Şirket Raporu: Soda Sanayii Sirket Guncelleme  TL’nin değer kaybına karşı sentetik hedge

Makro tahminlerimizdeki değişiklikler sonrasında, Soda Sanayii hedef fiyatımızı 5.05TL’den 6.27TL olarak güncelliyoruz. Yeni hedef fiyatımız %30 artış potansiyeli vadediyor ve AL tavsiyemizi koruyoruz.

Soda Sanayii, TL’nin değer kaybından olumlu etkileniyor. Konsolide satış gelirlerin %47’si USD, %32’si EUR cinsinden olurken, maliyetlerin sadece %47’si döviz cinsinden. Diğer taraftan, bilançoda 191 mn USD ve 41 mn EUR uzun pozisyon taşıyor. Dolayısıyla, güncellenen TL/USD kur tahminlerini (2016 sene sonu: 3.46, 2017 sene sonu:3.81) hedef fiyatımızdaki yukarı güncellemenin başlıca sebebi olarak söyleyebiliriz. TL’nin dolar karşısında %10 değer kaybı TL hedef fiyatımızı da yaklaşık %10 yukarı çekiyor. Ayrıca, TL’nin %10 değer kaybı şirketin net karını 71 milyon TL artırıyor.

Hisse, benzerlerine kıyasla 2017T 4.8x FD/FAVÖK ve 6.8x F/K çarpanları baz alındığında sırasıyla %37 ve %30 iskontolu işlem görüyor.

Soda külü talebi her yıl %3 artıyor.

Talebin yaklaşık yarısının geldiği cam sektörünün soda külü talep büyümesinin devam etmesini öngörüyoruz. Toplam pazarın 56 mn ton büyüklüğü düşünülürse, yıllık %3 talep artışı yaklaşık 2 milyon ton kapasite artışı gereksinimi olduğu anlamına geliyor.

Soda külü fiyatları cazip arz-talep koşullarıyla birlikte güçlü kaldı.

2010 yılından beri ortalama soda külü fıyatları dolar bazında %5 arttı. Talepteki artışa rağmen, Avrupa’da kapanan tesislerin etkisiyle soda külü fiyatları güçlü kaldı. 2016’da dolar bazında fiyatlar sabit kalırken, 2017 yılında %3 düşüş tahmin ediyoruz.

Ciner’in soda külü yatırımlarının etkisi ne olacak?

2017-2019 arasında Ciner’in soda külü yatırımlarından toplam 3 mn ton kapasite artışı olması bekleniyor. Dolayısıyla, arz artışı fiyatlarda bir miktar baskı oluşturabilir. Biz zaten değerleme varsayımlarımızda aynı dönemde yaklaşık %13 fiyat düşüşü tahmin ediyor. Diğer taraftan, Soda Sanayi’nin rakiplerine kıyasla rekabet gücünün çok güçlü olduğunu düşünüyoruz. Temel üretim girdilerine erişiminin olması, limana yakınlık ve bugüne kadar yapılan ve hala devam eden üretim maliyetlerinin düşürücü yatırımları şirketin rekabet gücünü artırıyor.

Kazan yatırımının 2016 sene sonunda tamamlanması bekleniyor.

Enerji maliyetlerinin düşürme amacıyla devam eden toplam 50 milyon USD’lik yatırımların sene sonuna kadar tamamlanmasını bekliyoruz. Tamamlandığında enerji maliyetleri %5-10 arasında düşüş sağlamasını tahmin ediyoruz.

Düzenli temettü ödüyor.

Soda’nın 2017 yılında net karının %50’sini nakit temettü olarak dağıtmasını bekliyoruz. Temettü verimini ise %7 olarak hesaplıyoruz. Önümüzdeki dönem için planlanan büyük bir yatırım harcaması olmadığı için bu rakam daha da yüksek gerçekleşebilir.

ZİRAAT YATIRIM – Soda Sanayi SODA Hisse Analiz 3Ç16 – 10.11.2016

Soda Sanayi (SODA, Nötr): Soda Sanayi’nin 3Ç2016’daki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %18 oranında düşerek 132,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar ise %19 oranında artarak 152,8mn TL’ye yükselmiştir. Üçüncü çeyrekteki kar rakamı ile birlikte Ocak – Eylül net dönem karı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %10 oranında düşerek 330,3mn TL’ye gerilemiştir.

AK YATIRIM – Soda Sanayi SODA Hisse Analiz 3Ç16 – 10.11.2016

Soda Sanayi’nin 3Ç16’da açıkladığı 133 milyon TL net kar piyasa ortalama tahmini olan 120 milyon TL ve Ak Yatırım beklentisi olan 124 milyon TL’yi aştı. 492 milyon TL’lik satış gelirleri beklentilerin %3 altında kalsa da 136 milyon TL’lik FAVÖK rakamı ortalama beklentilerin %7 üzerinde gerçekleşti. Yıllık 3 puan artışla %27,6’ya ulaşan FAVÖK marjı ise Soda Sanayi’nin son 10 yılda açıkladığı en kuvvetli çeyreksel marj seviyesi olarak göze battı. Ocak-Eylül döneminde toplamda ulaşılan %25,6’lık FAVÖK marjı ise 2009-2015 yılları arasında kaydedilen ortalama FAVÖK marjının 5 puan üzerindedir. 4Ç16’dan geçerli olmak üzere doğalgaz fiyatlarında yapılmış olan indirim de bu olumlu operasyonel görünümün ileri doğru devam etmesine neden olabilir. 12 aylık hedef fiyatımız olan 5,60 TL ile (önceki 5,36 TL) Soda Sanayi için “Endeksin Üzerinde” getiri beklentimiz devam etmektedir.

OYAK YATIRIM – Soda Sanayi SODA Hisse Analiz 3Ç16 – 10.11.2016

Soda Sanayi 3. çeyrekte 120mn TL olan piyasa beklentisinin üzerinde 133mn TL net kar açıkladı. Gelirler piyasa beklentilerine paralel gelirken, faaliyet karı (FAVÖK) olan 136mn TL piyasa beklentisi olan 127mn TL’nin üzerinde açıklandı. Gelirlerin büyük kısmının uluslararası operasyonlardan gelmesi ve Dolar bazlı olması sebebiyle zayıf TL Soda Sanayi’nin gelirlerini desteklemektedir. Hammadde maliyetlerinin düşük seyretmesi ve son dönemde doğalgaz fiyatlarına yapılan indirim sayesinde %28 seviyesindeki faaliyet kar marjı son dönemdeki en yüksek çeyreklik marj olarak ön plana çıkmaktadır. Şirketin 464mn TL seviyesinde nakdi bulunmaktadır.