Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Pınar Et ve U...

Pınar Et ve Un PETUN Hisse Analiz ve Yorumları

PAYLAŞ

Pınar Entegre Et ve Un PETUN hisse senedi ile ilgili tüm güncel hisse analiz, haber,rapor ve hisse yorumlarını aşağıda sıralı halde bulabilirsiniz. Kurum ve uzmanların PETUN ile ilgili çıkmış tüm hisse analiz ve yorumlarını, haber,veri ve raporları bu sayfadan takip edebilirsiniz.

DENİZ YATIRIM – Pınar Et ve Un PETUN Hisse Analiz 3Ç17 – 31.10.2017

Pınar Entegre Et ve Un 3Ç17’de net karını yıllık bazda %32 artırarak 22 mln TL’ye yükseltti Yıllık bazda ciroda %6 artışa rağmen, operasyonel karlılığındaki bir miktar gerilemeye bağlı olarak FAVÖK’ü %5 düşen Pınar Entegre Et ve Un’un net karı özkaynak yöntemi ile değerlenen yatırımların karlarındaki artış (3Ç16’da 4 mln TL iken 3Ç17’de 10 mln TL) sayesinde yıllık bazda %32 artış ile 22 mln TL’ye yükseldi.

Sonuçların hisse üzerinde bir miktar olumlu etki yapması beklenebilir. Hissenin son dört çeyreklik net karına baktığımızda 7.0 F/K gibi düşük bir çarpanla işlem gördüğünü hesaplıyoruz. Sonuçlar ile beraber olumlu havanın son 6 ayda piyasanın %18 gerisinde kalan hisse üzerinde orta vadede de devam etmesi beklenebilir. Hisse araştırma kapsamında değildir.

TACİRLER YATIRIM – Pınar Et ve Un PETUN Hisse Analiz 3Ç17 – 31.10.2017

Pınar Entegre Et ve Un – 3Ç17 sonuçlarını 22 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %32 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %118 arttı. Net satışlar 178 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %6 arttı. Şirket, 3Ç17’de 16 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %5 gerileme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 101 baz puan azalarak %9.1 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %17 artarak 5 milyon TL olarak gerçekleşti.

ZİRAAT YATIRIM – Pınar Et ve Un PETUN Hisse Analiz 3Ç17 – 31.10.2017

Pınar Et ve Un (PETUN, Sınırlı Pozitif):  Şirketin 3Ç2017 net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre%32 oranında artarak 21,6mn TL’ye yükselmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir.  Satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %6,1 oranında artan şirketin brüt karı da %6,2 oranında artarak 26,1mn TL olarak gerçekleşmiştir. Faaliyet karı ise operasyonel giderlerdeki %23,4’lük yüksek artışın etkisiyle %5,5 oranında gerilemiş ve 13,4mn TL’ye inmiştir. Diğer taraftan, şirketin özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan gelirleri ise 4,1mn TL’den 10mn TL’ye yükselmiş ve kardaki artışta ana etken olmuştur. Üçüncü çeyrek kar rakamıyla birlikte Şirket’in dokuz aylık karı 47,1mn TL’ye ulaşmış ve bir önceki yılki 46,8mn TL’nin hafif üzerinde gerçekleşmiştir.

 

ZİRAAT YATIRIM – Pınar Et ve Un PETUN Hisse Analiz 2Ç17 – 08.08.2017

Pınar Et ve Un (PETUN, Sınırlı Negatif): Pınar Et ve Un’un 2Ç2017 net dönem karı 9,9mn TL olmuş ve 2016 ikinci çeyrekteki 13,7mn TL’lik net karın gerisinde gerçekleşerek olumsuz bir görüntü sergilemiştir. Pınar Et ve Un’un satış gelirleri 2. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,1 oranında azalarak 158,6mn TL’ye gerilerken, satışların maliyeti ise %0,9 oranında artış kaydetmiştir. Canlı varlıkların gerçeğe uygun değer farkından 256bin TL kar yazan şirketin brüt karındaki düşüş %4,4 olmuştur. Brüt kar marjı ise 1,7 puan düşüşle %16,8’e gerilemiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde %21,6 oranında gerilemiştir. Faaliyet karı 8,3mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı 1,2 puan düşerek %5,2’ye gerilemiştir. Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan 1,5mn TL kar yazılmıştır. Finansman tarafında 1mn TL’lik gelir kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 10,9mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem karı da 9,9mn TL olmuştur. Net kat marjı 2 puan düşüşle %6,3 seviyesine gerilemiştir. 2. çeyrek sonuçlarıyla birlikte şirketin 6 aylık ana ortaklık net dönem karı 25,5mn TL olmuştur. Geçen sene aynı dönemdeki ana ortaklık karı 30,5mn TL idi.

 

HALK YATIRIM – Pınar Et ve Un PETUN Hisse Analiz 1Ç17 – 02.05.2017

Pınar Et ve Un (PETUN, Pozitif): Şirket, 1Ç17’de ortalama piyasa beklentisi ile aynı seviyede 153 milyon TL satış geliri açıkladı. FAVÖK beklentilerin %7,7 üzerinde yıllık bazda %1,9 artarak 17,6 milyon TL seviyesine yükseldi. Net kâr ise beklentilerin %16,4 üzerinde yıllık bazda %7,3 azalarak 15,5 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

ZİRAAT YATIRIM – Pınar Et ve Un PETUN Hisse Analiz 1Ç17 – 02.05.2017

Pınar Et ve Un (PETUN, Sınırlı Negatif): Pınar Et ve Un’un 1Ç2017 net dönem karı 15,5mn TL olmuş ve 2016 ilk çeyrekteki 16,7mn TL’lik net karın hafif gerisinde gerçekleşerek durağan bir görüntü sergilemiştir. Pınar Et ve Un’un satış gelirleri 1. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %5,4 oranında artarak 153,4mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %7,1 oranında artış kaydetmiştir. Canlı varlıkların gerçeğe uygun değer farkından 677bin TL zarar yazan şirketin brüt karındaki düşüş %4,4 olmuştur. Brüt kar marjı ise 1,7 puan düşüşle %16,8’e gerilemiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde %10,2 oranında gerilemiştir. Faaliyet karı 15mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı 0,1 puan düşerek %9,8’e gerilemiştir. Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan 2,2mn TL kar yazılmıştır. Finansman tarafında 766bin TL’lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 18,3mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem karı da 15,5mn TL olmuştur. Net kat marjı 1,4 puan düşüşle %10,1 seviyesine gerilemiştir.

 

PETUN’dan Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Açıklama – 03.03.2017

Şirketimizin 03.03.2017 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;

2016 yılı net dağıtılabilir kârının hesaplanmasında; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer yasal mevzuat hükümleri, esas sözleşmemizin kâr dağıtımına ilişkin maddeleri ve Kâr Dağıtım Politikamız dikkate alınarak; Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-14.1 Tebliği’ne uygun olarak ve Türkiye Muhasebe Standartları esas alınarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre, 2016 yılı net dönem kârı olan 59.689.181 TL’den, yasal sınırına ulaşması nedeniyle Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmayarak, net dağıtılabilir dönem kârı 59.689.181 TL olarak hesaplanmıştır.

Hesaplanan dağıtılabilir kâr üzerinden; SPK düzenlemeleri paralelinde yıl içinde yapılan 803.265 TL tutarındaki bağışlar da dikkate alınarak dağıtılabilir kârın %20’sine tekabül edecek şekilde 12.098.489 TL tutarında Ortaklara Birinci Kâr Payı dağıtılması, kalan tutar üzerinden esas sözleşmedeki %5 oranını aşmamak üzere Yönetim Kurulu Tahsisatı ayrılması, ve kalan tutar üzerinden de Birinci Kâr Payı tutarı ile birlikte nominal çıkarılmış sermayemizin (43.335.000 TL) %85,85’ini bulacak şekilde 31.669.861 TL tutarında Ortaklara İkinci Kâr Payı dağıtılması (Birinci ve İkinci Kâr Payı’nın toplam net tutarı 37.203.098 TL), 4.390.160 TL tutarında Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması, ve geriye kalan tutarın tamamının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması hususlarının Olağan Genel Kurul’un tasvibine sunulmasına karar verilmiştir.
1 TL’lik nominal tutarlı borsada işlem gören her bir pay için net 0,8585 TL tutarında nakit kâr payı ödemesi yapılacaktır.

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI – NAKİT (TL) – NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI – BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI – TUTARI(TL) – NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI – ORANI(%) – NET
A Grubu
12.878
 
0,02
0,8585
85,85
B Grubu
37.190.220
 
62,31
0,8585
85,85
TOPLAM
37.203.098
 
62,33
0,8585
85,85

İŞ YATIRIM – Pınar Et ve Un PETUN Hisse Analiz 4Ç16 – 02.03.2017

Kapanış (TL) : 10.67 – Hedef Fiyat (TL) : 13.8 – Piyasa Deg.(TL) : 462 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.12 PETUN TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 29.29 Analist: [email protected]

PETUN 4Ç16 Sonuçlar Beklentilerin (Is: 19 mn TL, Piyasa: TL16mn TL) altında kalarak, Pınar Et 4Ç16’da 13 mn TL net kar açıkladı. Operasyonel performans beklentilere paralel gerçekleşmiş olsa da, iştiraki Yaşar Birleşik Pazarlama’dan kaydedilen diğer gelirlerin düşük kalması nedeniyle net kar rakamı beklentilerin altında gerçekleşti. Hissenin sonuçlara olumsuz tepki vermesini bekliyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Pınar Et ve Un PETUN Hisse Analiz 4Ç16 – 02.03.2017

Pınar Et (PETUN, Nötr): Pınar Et ve Un’un 4Ç2016 net dönem karı 12,8mn TL ile 16mn TL olan piyasa beklentisinin altında gerçekleşmiştir. Şirketin brüt karı ve faaliyet karı sırasıyla %9,5 ve %7,7 artarak 26,8mn TL ve 13mn TL olmuştur. Şirketin özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan elde ettiği karın, 2015 son çeyreğe göre sert düşüş kaydetmesi, finansman öncesi karın %47,1 azalarak 14mn TL’ye gerilemesine sebep olmuştur. Dönem vergi giderindeki %28’lik azalmaya karşın, net dönem karı 4Ç2015 karına göre %47 düşüş kaydetmiştir. 4Ç2016 rakamlarıyla birlikte Pınar Et ve Un’un 2016 yılı net dönem karı 59,7mn TL olmuştur. 2015’teki net kar 66,5mn TL idi.

 

İŞ YATIRIM – Pınar Et ve Un PETUN Hisse Analiz 2Ç16 – 10.08.2016

Kapanış (TL) : 10.33 – Hedef Fiyat (TL) : 13.6 – Piyasa Deg.(TL) : 448 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.14 PETUN TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 31.66 Analist: [email protected]

PETUN 2Ç16: Beklentilere paralel

Bizim beklentimiz olan 12 milyon TL’nin bir miktar üzerinde fakat piyasa beklentisine paralel olarak, Pınar Et 2Ç16’da 14 milyon TL net kar açıkladı. Ciro büyümesi yıllık bazda %14 gerçekleşirken, FAVÖK marjı hemen hemen sabit kalarak %8,2 gerçekleşti. Finansal sonuçlar genel olarak piyasa beklentisine paralel olduğu için, hissenin tepki vermesini beklemiyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Pınar Et ve Un PETUN Hisse Analiz 2Ç16 – 10.08.2016

Pınar Et ve Un (PETUN, Nötr): Şirketin 2.çeyrek net dönem karı %1,2’lik artışla 13,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Faaliyet karındaki %13’lük artışa karşın özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan gelirlerin 5,1mn TL’den 4,4mn TL’ye gerilemesi karı sınırlandırmıştır. İkinci çeyrek kar rakamı ile birlikte şirketin Ocak-Haziran dönemi net karı 30,5mn TL’ye yükselmiş ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %10,9 oranında artış kaydetmiştir.

PAYLAŞ