Ana Sayfa Raporlar Hisse Yorumları Park Elektrik...

Park Elektrik Madencilik PRKME Hisse Analiz ve Yorumları

prkme-hisse-yorumlariPark Elektrik Madencilik PRKME hisse senedi ile ilgili tüm güncel analiz, haber, rapor ve yorumları aşağıda bulabilirsiniz. Kurum ve uzmanların PRKME ile ilgili çıkmış tüm hisse analiz ve yorumlarını, hisseye ait haber,veri ve raporları bu sayfadan takip edebilirsiniz.

ZİRAAT YATIRIM – Park Elektrik PRKME Hisse Analiz 2Ç20 – 19.08.2020

Park Elektrik Üretim (PRKME): Şirket 2020 yılının ikinci çeyreğinde 11,1mn TL net dönem karı açıklamıştır. Geçen yılın aynı döneminde ise 3,6mn TL kar açıklamıştı. Şirketin satış hasılat 2020’nin 2. çeyreğinde 10mn TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde 669bin TL hasılatı vardı. Şirketin bu çeyrekte 4,3mn TL brüt kar elde etmiştir. Operasyonel giderleri %17,4 oranında artan şirket, 2,3 mn TL diğer faaliyet gideri kaydetmiştir. Böylece şirket 609,6bin TL esas faaliyet zararı kaydetmiştir. Finansman tarafında 15,1mn TL gelir kaydeden şirketin vergi öncesi karı 14,6mn TL olmuştur. 3,5mn TL vergi gideri sonrası şirketin 2020 ikinci çeyrek net dönem karı 11,1mn TL olmuştur. 

İkinci çeyrek karıyla birlikte 2020 ilk altı aylık dönemde Şirket 29,8mn TL kar elde etmiştir. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde Şirket 8,2mn TL kar açıklamıştı.

Park Maden, Şirketin Finansal Yatırımının Unvan Değişikliği Hakkında Bildirimde Bulundu – 23.07.2020

1 Temmuz 2020 tarihli özel durum açıklamamızda detaylarına yer verildiği üzere, Şirketimizin %10 oranında pay sahibi olduğu finansal yatırımı Park Termik Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Park Termik”) işletme imtiyaz süresinin 30 Haziran 2020 tarihi itibariyle sona ermiş olması nedeniyle Çayırhan Termik Santral tesisini ve ilgili diğer taşınır ve taşınmaz mallar ile santralin yakıt ihtiyacını karşılayan maden sahalarını ve yardımcı tesisleri kullanılabilir ve çalışır vaziyette devretmiştir

Park Termik’in bugün gerçekleştirilen genel kurulunda diğer hususlar yanında onaylanan esas sözleşme tadiliyle, ticaret unvanı Ciner Enerji Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak değiştirilirken, işletme imtiyaz hakkı devralınmış olan Çayırhan Termik Santralinin işletilmesi olan faaliyet konusu da özetle, elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü santrali kurmak, bu tür kurulu santralleri kiralamak, bunları işletmek ya da işlettirmek, elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek ve her türlü maden, maden cevheri, petrol, gaz, su, soda ve bunların türevlerini aramak, çıkarmak, işlemek ile bunların üretimini, ithalini, ihracını ve ticaretini yapmak olarak değiştirilmiştir.

Park Elektrik Finansal Yatırım Faaliyetleri Hakkında Bilgi Verdi – 01.07.2020

Park Elektrik, Çayırhan Termik Santralini Elektrik Üretim A.Ş.’ye Devrettiğini Açıkladı…

Şirketimizin %10 oranında pay sahibi olduğu finansal yatırımı Park Termik Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (“Park Termik”) Ankara Çayırhan’da faaliyet gösteren toplam 620 MW kapasiteli Çayırhan Termik Santralini işletme imtiyaz süresi 30 Haziran 2020 tarihi itibariyle sona ermiş olup, santral tesisi ve ilgili diğer taşınır ve taşınmaz mallar ile santralin yakıt ihtiyacını karşılayan maden sahaları ve yardımcı tesisleri kullanılabilir ve çalışır vaziyette 30 Haziran saat 24:00 itibariyle Elektrik Üretim A.Ş.’ye devredilmiştir.

Şirketimiz 2009 yılında Park Termik’in %10 hissesini devralması akabinde 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 yıllarında olmak üzere Park Termik’ten toplam 27.535.127 TL tutarında temettü geliri elde etmiştir.

Park Termik hisselerinin değeri Şirketimiz finansal tablolarında 31 Aralık 2017 tarihine kadar kayıtlı değeri olan 9.990.294 TL bedel ile raporlanmış ve 1 Ocak 2018 tarihinde başlayan hesap döneminden itibaren muhasebe standardı değişikliği nedeniyle gerçeğe uygun değeriyle raporlanmaya başlanmıştır. Şirketimizin 1 Ocak 2018 tarihinden sonra kamuya açıklanan finansal tablolarında kullanılan gerçeğe uygun değer tespit çalışmalarında imtiyaz süresinin sonunda (30 Haziran 2020) termik santralin devredileceği varsayımı altında değer tespit çalışmaları gerçekleştirilmiştir. En son 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle kalan 6 aylık işletme hakkı sürecinde yaratılması tahmin edilen nakit akımlarına dayalı olarak gerçekleştirilen değerleme çalışması neticesinde Park Termik’in Şirketimize ait olan hisselerinin değeri 13.842.856 TL olarak tespit edilmiş olup, devir sonrasındaki gerçekleşmeler doğrultusunda söz konusu gerçeğe uygun değer tespiti Şirketimizce gözden geçirilecek ve kamuya açıklanacak 30 Haziran 2020 tarihli finansal tablolarımızda devir sonrası durumu yansıtacak gerçeğe uygun değer raporlanacaktır.

İŞ YATIRIM – PRKME Hisse Haber Yorum – 27.12.2019

Kapanış (TL) : 3.05 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 454 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.35 PRKME TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a

Konya Ilgın 100,000 tonluk kömür satış anlaşması imzaladı. Park Elektrik bağlı ortaklığı Konya Ilgın, Eti Soda (ilişkili taraf) ile 6 aylık bir kömür satış anlaşması imzaladı. Anlaşma baz kalorifik değeri 2.000 kcal/kg olan toplam 100.000 tonluk kömürün satışını içeriyor. Eti Soda anlaşmadaki kömür tonajını ihtiyacına göre %25 arttırma ya da azaltma yetkisine sahip. Kömürün Eti Soda tesislerine taşınmasına ilişkin nakliye giderlerini Eti Soda karşılayacak. Konya Ilgın’ın daha önce yaptığı anlaşma da göz önünde bulundurulduğunda, yapılan satış anlaşmalarına konu olan kömürün miktarı toplam 120.000 tona ulaştı. Şirket yıllık 420.000 ton kömür üretmeyi planlıyor.

 

İŞ YATIRIM – PRKME Hisse Haber – 18.11.2019

Kapanış (TL) : 2.94 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 438 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 2.94 PRKME TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a

Konya Ilgın 20.000 ton kömürün satışı için anlaşma imzaladı. Konya Ilgin, bu yılın geri kalanı ve önümüzdeki yıl üretilecek olan kömürün satışı için pazar araştırması yapmaya ve potansiyel müşterilerle görüşmeye başlamıştı. İlk etapta, Düzgün İş Makinaları A.Ş. ile 15 Kasım’da, 1.800-2.200 kcal/kg ısıl değerli 20.000 ton kömürün satışı için anlaşma imzalandı. 29 Şubat 2020 sonrasında tarafların karşılıklı mutabık kalarak sözleşmeyi uzatabilecekleri belirtildi.

Park Maden bağlı ortaklığı tarafından imzalanan kömür satış sözleşmesi hakkında açıklama yaptı – 15.11.2019

Daha önce kamuya açıklandığı üzere, bağlı ortaklığımız Konya Ilgın Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş. (Konya Ilgın), rödovans usulüyle işletme hakkını elinde bulundurduğu Konya Ilgın’da yer alan kömür sahasında bu yılın kalan bölümünde ve esas itibariyle önümüzdeki yıl üreteceği kömürün satışı amacıyla pazar araştırmalarına ve potansiyel müşterilerle görüşmelere başlamış olup, ilk etapta alt ısıl değeri 1.800-2.200 kcal/kg aralığında olan 20.000 ton kömürün 29.02.2020 tarihine kadar Düzgün İş Makinaları İnşaat Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye satışına ilişkin olarak 15 Kasım 2019 tarihinde sözleşme imzalamıştır. 29.02.2020 tarihi sonrasında taraflar karşılıklı mutabık kalarak sözleşme süresini uzatabileceklerdir.

 

İŞ YATIRIM – PRKME Hisse Haber – 14.11.2019

Kapanış (TL) : 2.89 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 430 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 2.93 PRKME TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a

Ilgın kömür madeni üretime hazır: PRKME bağlı ortaklığı olan Konya Ilgın tarafından Ilgın’daki kömür madenine ilişkin imzalanan anlaşmaya istinaden kömür yatağı üzerindeki örtü tabakanın kaldırılmasına başlanmasıyla birlikte kömürün üretim aşamasına geldiği belirtildi. Önümüzdeki 5 yılda üretim, toplamı 2,1 milyon ton olmak üzere yıllık 420 bin ton olarak planlanıyor. Şirket, talebi belirlemek amacıyla potansiyel alıcılarla görüşmeye ve bir pazar araştırması yapmaya başladı.

ZİRAAT YATIRIM – PRKME Hisse Yorum – 14.11.2019

Park Elektrik Üretim Madencilik (PRKME, Sınırlı Pozitif): Daha önce kamuya açıklandığı üzere, 2019 yılının son çeyreğinde kömür üretim faaliyetine başlanması amacıyla, şirket bağlı ortaklığı Konya Ilgın Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş.(Konya Ilgın) rödovans usulüyle işletme hakkını elinde bulundurduğu Ilgın’da yer alan kömür sahası ile ilgili bu yılın Mayıs ayında 2019-2024 yıllarını kapsayan bir dekapaj sözleşmesi imzalanmıştı. Söz konusu sözleşme kapsamında, geçtiğimiz Haziran ayı içinde kömür yatağının üzerindeki örtü tabakasının kaldırılması çalışmalarına başlanmış olup, planlandığı gibi kömür üretim aşamasına gelinmiştir. Önümüzdeki 5 yıllık süreçte, yıllık yaklaşık 420.000 ton olmak üzere toplam 2,1mn ton kömür üretilmesi planlanmakta olduğu açıklanmıştır. Kömür üretim miktarı, ilgili dekapaj planlaması ve üretilecek kömüre piyasada oluşacak talebe bağlı olarak Konya Ilgın tarafından artırılıp azaltılabilecektir. Bu çerçevede, bu yılın kalan bölümünde ve esas itibariyle önümüzdeki yıl üretilecek kömürün satışı amacıyla şirket bağlı ortaklığımız Konya Ilgın, pazar araştırmalarına ve potansiyel müşterilerle görüşmelerine başlandığı bildirilmiştir.

 

ZİRAAT YATIRIM – PRKME Hisse Analiz 4Ç18 – 07.03.2019

Park Elektrik (PRKME, Sınırlı Negatif): Şirket 4Ç2018’de 46,5mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmiştir. Şirket geçen yılın aynı döneminde 17,2mn TL ana ortaklık net dönem karı yazmıştı. Brüt karı son çeyrekte 15,2bin TL olan şirket, yine aynı dönemde 30,7mn TL net finansman gideri kaydetmiştir. Son çeyrekteki zarara karşın, Şirket’in 2018 yılı ana ortaklık net dönem karı 39,1mn TL olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılında (Durdurulan faaliyetlerden elde edilen 492,1mn TL net dönem karının önemli katkısıyla) 487,4mn TL net kar yazılmıştı.

 

ZİRAAT YATIRIM – PRKME Hisse Analiz 3Ç18 – 09.11.2018

Park Elektrik Üretim Madencilik (PRKME, Nötr): Şirket’in 3Ç2018’de 54,8mn TL net dönem karı kaydetmiştir. Şirket geçen yılın aynı döneminde 3,5mn TL net dönem zararı yazmıştır. Brüt karı 73bin TL olan şirketin operasyonel giderleri ise geçen yılın aynı dönemine göre %39,5 oranında azalmıştır. 3Ç2018’de 3,4mn TL faaliyet zararı gerçekleşmiş ve finansman tarafında ise 73,4mn TL gelir kaydedilmiştir. 15,5mn TL vergi gideri ile birlikte üçüncü çeyrekte 54,8mn TL net dönem karı elde edilmiştir. Üçüncü çeyrekteki kar ile birlikte Şirket’in 2018 yılının ilk dokuz ayındaki net dönem karı ise 85,6mn TL olmuştur. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde 470,2mn TL kar elde edilmişti.

 

TACİRLER YATIRIM – PRKME Hisse Analiz 4Ç17 – 12.03.2018

Park Elek. Madencilik – 4Ç17 sonuçlarını 20.5 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %132 arttı. Şirket, 3Ç17’da 3,8 milyon TL zarar açıklamıştı.

 

ZİRAAT YATIRIM – PRKME Hisse Analiz 3Ç17 – 09.11.2017

Park Elektrik (PRKME, Nötr): Şirket 3Ç2017’de 3,5mn TL zarar kaydetmiştir. Geçen yılına aynı dönemindeki zarar 4,7mn TL idi. Öte yandan, Şirket’in yılın ilk dokuz ayındaki net dönem karı 470,2mn TL’dir. Bir önceki yılın aynı döneminde 11,9mn TL zarar kaydedilmişti.

 

Gaziantep-Islahiye boksit sahası rödovans sözleşmesi fesih işlemleri hakkında açıklama – 13.10.2017

Şirketimizin işletme ruhsatını elinde bulundurduğu Gaziantep İli, İslahiye İlçesi’nde yer alan boksit sahası ile ilgili olarak işletmeci Cim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile 27/02/2015 tarihinde imzalanan 5 yıl süreli rödovans sözleşmesinin, işletmecinin sözleşme koşullarına uymaması sebebiyle tarafımızca haklı nedenle feshedildiği ve sahanın boşaltılması ile ilgili dava sürecinin devam ettiği 27/03/2017 , 29/05/2017 ve 16.08.2017 tarihli açıklamalarımızda kamuoyuna duyurulmuştu. Sahanın boşaltılması ile ilgili dava süreci devam etmektedir.

 

ZİRAAT YATIRIM – PRKME Hisse Analiz 2Ç17 – 22.08.2017

Park Madencilik (PRKME, Sınırlı Negatif): Şirket 2Ç2017’de 18mn TL zarar kaydetmiştir. Geçen yılın aynı döneminde 6,1mn TL zarar kaydedilmişti. Şirket, ikinci çeyrekteki zarar karşın 2017 yılının ilk yarısında, varlık satışına bağlı olarak 473,4mn TL kar elde etmiştir. Geçen yılın aynı döneminde 7,3mn TL zarar kaydedilmişti.

 

Gaziantep-Islahiye boksit sahası rödovans sözleşmesi fesih işlemleri hakkında açıklama- 16.08.2017

Şirketimizin işletme ruhsatını elinde bulundurduğu Gaziantep İli, İslahiye İlçesi’nde yer alan boksit sahası ile ilgili olarak işletmeci Cim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile 27/02/2015 tarihinde imzalanan 5 yıl süreli rödovans sözleşmesinin, işletmecinin sözleşme koşullarına uymaması sebebiyle tarafımızca haklı nedenle feshedildiği ve sahanın boşaltılması ile ilgili dava sürecinin devam ettiği 27/03/2017 ve 29/05/2017 tarihli açıklamalarımızda kamuoyuna duyurulmuştu. Sahanın boşaltılması ile ilgili dava sürecine ilişkin olarak İslahiye mahkemesi yetkisizlik kararı vermiş olup, dava Ankara mahkemelerinde devam edecektir.
 
Şirketimizin 2016 yılı faaliyetlerinde bu sözleşmeden elde edilen 880.328 TL’lik rödovans geliri, 31/12/2016 finansal tablolarındaki “Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler” kaleminin %5’ini oluşturmaktadır.

 

Park Maden’den Ayrılma Hakkı Kullanılması Hakkında Açıklama – 29.05.2017

Şirketimizin 10/05/2017 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısına katılarak Genel Kurul gündeminin 10 ve 12. maddeleri ile ilgili olarak olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten A grubu hisse sahiplerinden 750.000 adet, toplam 750.000 TL nominal bedeldeki hisseye sahip ortağımız dava açma hakkının saklı tutulması ve ihtirazi kayıt şartı ile hisse başına 2,097682 TL ayrılma hakkı fiyatı ile toplam 1.573.261,50 TL bedelle ayrılma hakkını kullanmak üzere yetkili kılınan Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.’ye başvuruda bulunmuştur. Ayrılma hakkı kullanım süresi bugün 17:00 itibariyle sona ermiştir.

Gaziantep-Islahiye boksit sahası rödovans sözleşmesi fesih işlemleri hakkında açıklama – 29.05.2017

27/03/2017 tarihli özel durum açıklamamızda belirttiğimiz üzere, şirketimizin hukuku uhdesinde kalmak kaydıyla, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü nezdinde IV Grup İşletme Ruhsatı sahibi bulunduğu Gaziantep ili, Islahiye ilçesinde kaim, 78173 Sicil No’ lu, 3247558 erişim numaralı işletme izin ve işletme ruhsatlı boksit sahası ile ilgili olarak işletmeci Cim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile  27/02/2015 tarihinde 5 yıl süreli olarak imzaladığımız rödovans sözleşmesinin işletmecinin sözleşme koşullarına uymaması sebebi ile feshi için başlattığımız idari süreç tamamlanmış olup, sahanın boşaltılması ile ilgili hukuki süreç devam etmektedir.

Şirketimizin 2016 yılı faaliyetlerinde bu sözleşmeden elde edilen 880.327.91 TL’lik rödovans geliri,  31/12/2016 finansal tablolarındaki “Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler” kaleminin %5’ini oluşturmaktadır.

 

Park Elektrik Ayrılma Hakkı Duyurusu Yaptı – 11.05.2017

Ayrılma hakkı formları aşağıdaki linktedir. Ayrılma hakkı kullanımı ile ilgili yorum ve analizleri ise aşağıda bulacaksınız.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/606959

ZİRAAT YATIRIM – PRKME Hisse Analiz 1Ç17 – 03.05.2017

Park Elektrik Madencilik (PRKME, Sınırlı Pozitif): Şirket 2017 yılının ilk çeyreğinde, Şirketin konsantre bakır üretim faaliyeti ile ilgili varlıklarının 195mn dolar bedelle satılmasının etkisiyle 491,3mn TL olarak gerçekleşmiştir. 1Ç2016’da 1,3mn TL zarar kaydedilmişti. Satış gelirleri %18,9 oranında artarak 69,4mn TL olan şirketin brüt karı ise 4,2mn TL’den 21,8mn TL’ye yükselmiştir.

Diğer taraftan, diğer faaliyetlerden kaydedilen 20mn TL’lik zarar rakamının etkisiyle şirket 9,7mn TL faaliyet zararı kaydetmiştir. Satışa bağlı olarak yatırım faaliyetlerinden 561mn TL gelir kaydedilmiş ve buna bağlı olarak da net dönem karı 491mn TL ile çok yüksek seviyede gerçekleşmiştir. Satış işlemi Mart ayında açıklandığı ve yüksek kar oluşacağı daha önceden belli olduğu için etki sınırlı kalabilir.

 

Park Maden’den Ruhsat Devri ve Şube Kapanışı Hakkında Açıklama – 18.04.2017

Siirt/Madenköy’e ait 82631 sicil numaralı, IV. Grup işletme lisansının Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye devri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından bugün itibariyle onaylanarak tamamlanmıştır. Şirketimiz Yönetim Kurulu bugün yaptığı toplantıda, Siirt Madenköy şubesinin 21 Nisan 2017 tarihi itibariyle kapatılmasına oy birliği ile karar vermiştir.

ZİRAAT YATIRIM – PRKME Hisse Haber Yorum – 28.03.2017

5 Yıl Süreli Rödovans Sözleşmesi İmzaladı

Park Elektrik Madencilik (PRKME, Sınırlı Negatif): Şirket, hukuku uhdesinde kalmak kaydıyla, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü nezdinde IV Grup İşletme Ruhsatı sahibi bulunduğu Gaziantep Islahiye İlçesi’ndeki İşletme izin ve İşletme ruhsatlı boksit sahası ile ilgili olarak işletmeci Cim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile 27/02/2015 tarihinde 5 yıl süreli Rödovans sözleşmesi imzalamış ve kamuoyuyla paylaşmıştır. Gelinen aşamada işletmecinin sözleşme koşullarına uymaması sebebiyle fesih işlemlerinin gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinde bu sözleşmeden elde edilen 880.327.91 TL’lik rödovans geliri, 31/12/2016 Finansal tablolarındaki “Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler” kaleminin %5 ‘ini oluşturmaktadır.

Park Maden Madenköy bakır sahasını sattı ve elektrik santral lisansı satın aldı. – 20.03.2017

Park Maden Madenköy bakır sahasını 195 mn USD (716 mn TL) tutarla Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş’ye sattı. Şirket bu işlem sonrasında 564 mn TL net kar kaydedecek ve işlem 20 Mart 2017 tarihinde tamamlanacak. Bunun dışında, şirket Park Holding’ten Konya Ilgın Elektrik Üretim Santralini 150 mn USD’ya satın aldı. Konya Ilgın Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş., uhdesinde ortalama 2069 kcal/kg alt ısıl değere sahip toplam 138 milyon ton işletilebilir linyit cevheri sahası ruhsatı ile 500 MW kurulu güce sahip olacak akışkan yataklı kazan teknolojisi ile kurulacak olan Konya Ilgın termik santrali elektrik üretim/satış lisansını bulundurmaktadır. Bağımsız Değerleme Raporuna göre, projenin öz sermaye değeri 142 mn dolar – 185 mn dolar tutarında belirlenmiştir.

DENİZ YATIRIM – PRKME Hisse Haber Yorum – 20.03.2017

Park Elektrik Uretim Madencilik, konsantre bakır üretim faaliyeti ile varlıklarını 195 milyon dolar + KDV fiyatla Cengiz Inşaat’a satacağını açıkladı. Satış bedeli 3.6714 USD/TL kuru karşılğında 715.9 mln TL olarak 20 Mart 2017’de tahsil edilecektir. Bunun dışında şirket ana ortağı olan Park Holding’den Konya Ilgın Elektrik Üretim şirketinin %100 oranındaki hissesini 150 mln dolara satın alacağını açıklamıştır. Ilgın Elektrik, 2069 kcal/kg kalori değerine sahip toplam 138 milyon ton işletilebilir linyit cevheri sahası ruhsatı ile 500MW kurulu güce sahip olacak termik santral üretim lisansına sahip bulunmaktadır. Böylece Park Elektrik bakır madenciliğinden, linyit madenciliği ve elektrik üretimine geçiş kararı almıştır. Park Elektrik, bakır üretim faaliyetlerini satma düşüncesini açıkladığı 28 Şubat tarihinden önceki 30 günün ağırlıklı ortalaması olan hisse başına 2.0987682 TL’yi hissedarlar için ayrılma hakkı fiyatı olarak açıklamıştı. Ayrılma hakkından faydalanmak için hissedarların yukarıda bahsi geçen işlemlerin onaylanacağı Genel Kurul’a katılıp olumsuz oy kullanmaları, ve muhalafet şerhini toplantı tutanağına işletmeleri gerekiyor. Park Elektrik ve Madencilik’te haber etkisiyle yukarı yönlü pozitif bir hareket görülebilir. Ancak planlanan elektrik santrali yatırımının yapılması, bunun için borç alınması, ve santralinin devreye girmesinin en az iki senelik bir süre alacağı düşünüldüğünde, hisse de daha sonra kar satışlarının görülebileceğini düşünüyoruz.

AK YATIRIM – PRKME Hisse Haber Yorum – 20.03.2017

Park Maden (PRKME TI) Siirt Madenköy’deki bakır madenini 195 milyon dolara Cengiz Holding’e sattığını ve Park Holding’den Ilgın Elektrik’i 150 milyon dolara satın aldığını açıkladı. Satışların düzenleyici kurumlardan onay alması durumunda, hissedarların hisse başına 2.097682TL’den ayrılma hakkı olacak. 2016 Kasım ayından bu yana faaliyette olmayan bakır madeninin satışını şirket için olumlu olarak değerlendiriyoruz. Ancak, bundan sonraki finansal performansın Ilgın Elektrik’in inşaatına devam ettiği 500 MW’lık kapasiteli Linyit termik santralinin tamamlanması ve operasyonel performansına bağlı olacağını düşünüyoruz.

OYAK YATIRIM – PRKME Hisse Haber Yorum – 20.03.2017

Park Elektrik sahip olduğu bakır madenini 195mn Dolar karşılığında Cengiz Holding’e satarken, ana ortağı Park Holding’e ait Konya Ilgın Elektrik’in %100 hissesini 150mn Dolar’a satın aldı. Konya Ilgın Elektrik, ortalama 2069 kcal/kg alt ısıl değere sahip toplam 138 milyon ton işletilebilir linyit cevheri sahası ruhsatı ile 500 MW kurulu güce sahip olacak akışkan yataklı kazan teknolojisi ile kurulacak olan Konya Ilgın termik santrali elektrik üretim/satış lisansına sahip bulundurmaktadır. Hatırlanacağı üzere, Park ELektrik Kasım ayındaki maden kazasının ardından bakır varlıklarını satmayı planladığını açıklamıştı. Azınlık yatırımcıların ayrılma hakkı hissenin Cuma kapanış fiyatının %16 altında 2,1TL seviyesinde bulunmaktadır.

Bu işlemler sonunda, Park Elektrik’in faaliyet alanı tamamıyla değişip bakır üretiminden elektrik üretimine kaymaktadır. Termik santralin 2019 yılında devreye girmesi beklenmekte olup faaliyete girdiği yıldan itibaren şirketin 43 yıllık lisans hakkı kalmaktadır. Temmuz 2016 itibariyle, santral inşaatının %9’u tamamlanmış durumdadır. Ayrıca, bu işlemlerle birlikte Park Elektrik’in elinde 45mn Dolar nakit ve yaklaşık 700mn Dolarlık bir yatırım ihtiyacı kalacaktır. Bu durum, aynı zamanda ciddi bir kur riskini de beraberinde getirecektir. Santral için yapılacak yatırımlar önümüzdeki yıllarda sermaye artışı ihtiyacını doğurabilir.

ZİRAAT YATIRIM -PRKME Hisse Analiz 4Ç16 – 02.03.2017

Park Elektrik Madencilik (PRKME, Negatif): Park Elektrik Madencilik 4Ç2016 yılında 8,4mn TL zarar açıklamıştır. Şirket geçtiğimiz yılın aynı döneminde 6,3mn TL kar açıklamıştır. Brüt karlılık da 2,6mn TL ile geçen yıl elde edilen 2,8mn TL brüt karın altında kalmıştır. Son çeyrekteki zararla birlikte 2016 yılındaki net dönem zararı 20,5mn TL’ye ulaşmıştır. Şirket 2015 yılında 29,2mn TL net dönem karı açıklamıştı. 2016 yılı brüt karı ise 1,1mn TL ile bir önceki yıl elde edilen 31,1mn TL brüt karın oldukça altında kalmıştır.

 

DENİZ YATIRIM – PRKME Hisse Haber Yorum – 01.03.2017

Park Elektrik Siirt Madenköy Madeni’ni elden çıkarma kararı aldı. Şirketin gelir yaratan tek varlığı olan bu maden Kasım’daki heyelan kazasından beri faaliyet halinde değildi. Şirket yaşanan kaza sonrası madeninin yeniden işletilmesinin yüksek üretim maliyetleri nedeniyle karlı olmayacağı gerekçesiyle satılması veya kiralanması yoluna gidileceğini ve başka faaliyet alanlarına yöneleceğini duyurdu. Şirket politikasındaki böyle dramatik bir değişikliğin SPK düzenlemelerine göre ayrılma hakkı doğuracağı ve ayrılma hakkı fiyatının da 2.10TL olacağı belirtildi. Biz Park Elektrik Maden yatırımcılarına, şirketin operasyonel geleceğine yönelik belirsizlikten dolayı ayrılma haklarını kullanmalarını öneriyoruz.

ZİRAAT YATIRIM -PRKME Hisse Haber Yorum – 01.03.2017

Park Elektrik Madencilik (PRKME, Nötr): Siirt Madenköy bakır madeninde yaşanan heyelanı takiben coğrafi koşullar nedeniyle kısa vadede açık ocakta tekrar üretime başlanmasının maliyetler ve idari süreç açısından belirsizliği ve Dünya’daki bakır fiyatlarının seyri nedeniyle, Konsantre bakır üretim faaliyetlerinin değerlendirilmesi/piyasa koşullarında satışı/kiralanması veya İlişkili taraflardan ve/veya üçüncü kişilerden varlık alımı/kiralanması/iştirak edilmesi halinde ayrılma hakkı kullanımının doğabileceğine, Şirketin 1 Türk Lirası itibari değerli beher payı için “Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatının” söz konusu işlemlerin ilk defa kamuya açıklanacağı dikkate alınarak, karar tarihinden önceki otuz gün içinde borsada oluşan “ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması” alınarak, 2,097682 TL olarak hesaplandığı duyurulmuştur.

AK YATIRIM -PRKME Hisse Haber Yorum – 01.03.2017

Park Maden Yönetim Kurulu 2016 Kasım ayındaki kazanın ardından maden faaliyetlerinin durduğu Siirt Madenköy’deki bakır madeni için piyasa koşullarında satışı veya kiralanması gibi seçeneklerin değerlendirilmesi kararı aldı. Bu seçeneklerin değerlendirilmesi durumunda, hissedarlar için ayrılma hakkı doğabilecek. Böyle bir durumda, “Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı” Yönetim Kurulu kararının kamuya açıklandığı tarihten önceki otuz gün içinde borsada oluşan ortalama ağırlıklı fiyatların aritmetik ortalaması alınarak 2,097682 TL olarak hesaplandı.

 

ŞEKER YATIRIM -PRKME Hisse Haber Yorum – 27.12.2016

Park Elektrik (PRKME), Şirket tarafından madenle ilgili olarak uzman kişi ve kurumlara yeni bir projenin hazırlatılması ve Maden İşleri Genel Müdürlüğü’ne değerlendirilmek üzere sunulması, ayrıca sunulacak yeni projenin ilgili müdürlük tarafından onaylanmasının ne kadar süre alacağının bilinememesi nedenleri ile Siirt Madenköy açık ocak işletmesinde;

i)Taşeron firmalarla yapılan dekapaj sözleşmelerinin iptaline,

ii) Açık ocakta Şirket kadrosunda çalışan işçilerin iş akitlerinin feshedilmesine

iii) Şirketin konsantrasyon tesisi ile ilgili olarak stoklar yer alan yaklaşık 300.000 ton cevherin işlenerek üretime devam edilmesine

iv) stoklarda yer alan yaklaşık 5.000 wmt konsantre bakırın ihracat işleminin gerçekleştirilmesine ve

v)Cevher ve konsantre bakır stokların bitmesini takiben gelişmelere bağlı olarak konsantrasyon tesisinde istihdam edilen işçilerin durumunun ayrıca değerlendirilmesine karar verildiğini açıkladı.

KAP Açıklaması – 13.12.2016 – Bakanlık Kararı ile Faaliyet Durduruldu

Şirketimize 13.12.2016 tarihinde tebliğ edilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 02.12.2016 tarih 78671328-101.99-E.441076 sayılı yazısı ile Siirt ili Şirvan ilçesi sınırlarında Madenköy de yer alan ve işletme ruhsatı uhdemizde bulunan(bakır)açık ocak maden işletmemizde işletme güvenliği açısından gerekli emniyet tedbirlerinin alınması için üretim faaliyetinin durdurulması gerektiği,

Söz konusu maden ocağında çalışmaya başlanması ile ilgili gerekli tedbirlerin alındığına ilişkin Şirketimiz tarafından uzman kurum ve kuruluşlara hazırlatılacak bir projenin ilgili Genel Müdürlüğe bildirilmesini müteakip konunun yeniden değerlendirileceği bildirilmiştir.

ANADOLU YATIRIM – Park Elektrik PRKME Hisse Haber Yorum – 18.11.2016

Kapanış (TL) : 2.24 – Hedef Fiyat (TL) : 2.73 – Piyasa Deg.(TL) : 333 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 2.85 PRKME TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 21.88 Analist: [email protected]

Park Maden’in bakır sahasında göçük meydana geldi
Park Maden’in işlettiği Siirt’teki Madenköy bakır sahasında heyelan nedeniyle göçük meydana geldi. Olay sonrasında 4 işçi hayatını kaybederken, 10 işçinin arama çalışmaları hala devam ediyor. Maden sahasındaki konsantrasyon tesisi 2 ay bakım-onarım sonrasında tekrar üretime Ekim ayında başlamıştı. Olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

KAP

Park Maden (PRKME) şirketi tarafından Kamu Aydınlatma Platformu (KAP)’a tarafından yapılan açıklamaya göre dün yaşanan maden kazası sonrası şirkete ait Siirt Madenköy bakır maden ocağının üretimine ara verildi.

 

ŞEKER YATIRIM – Park Elektrik PRKME Hisse Analiz 3Ç16 – 01.11.2016

Beklentilerimize paralel sonuçlar…

Park Elektrik 3Ç16’da 4.6mn TL net zarar açıkladı. (3Ç15:3mn TL net kar). Şirketin açıkladığı net zarar rakamı 4mn TL seviyesinde bulunan net zarar beklentimize paralel geldi. Şirketin düşen bakır fiyatları ve düşük tenörden (2015 yılında %1,31 tenör oranına karşılık 2016 yılında %1.06) kaynaklı maliyet artışları net kar rakamını ve operasyonel sonuçlarını 3Ç16’da olumsuz etkiledi. Ayrıca Şirket bakım-onarım çalışmaları nedeniyle 19 Ağustos 2016 tarihinden itibaren 60 gün süreyle durdurulan konsantre bakır üretimi sonrası kaydetmiş olduğu 5mn TL çalışmayan kısım gideri karlılığı olumsuz etkiledi. Şirket 3Ç16’ta esas faaliyetlerinden 3 mn TL zarar kaydetti. Ancak diğer yandan üretimin durdurulması sonrası çeyreksel bazda azalan satış maliyetleri Şirket’in FAVÖK rakamı ve marjlarını bir öneceki çeyreğe göre iyileşme göstermesini sağladı. Net Satış gelirleri düşen bakır fiyatları nedeniyle 3Ç16’da yıllık bazda %24 düşerken çeyreksel bazda %10 yükselişle 28mn TL seviyesinde gelirken (Şeker: 22mn TL), FAVÖK rakamı da 15mn TL seviyesinde (yıllık bazda %2 düşüşe karşın çeyreksel bazda %124 artış) (Şeker: 8mn TL) geldi. Şirketin 3Ç16 sonuçları sonrası Park Elektrik için AL önerimizi ve 2,90 TL seviyesinde bulunan hedef hisse fiyatımızı koruyoruz. Hedef hisse fiyatımız cari hisse fiyatına göre %28 kazandırma potansiyeli taşımaktadır.

Net satış gelirleri beklentilerimizin üzerinde geldi – 3Ç15’te 25.4 wmt seviyesinde gerçekleşen konsantre bakır üretimi 3Ç16’da üretimin durması nedeniyle 10.3 bin wmt seviyesine geriledi. Park Elektrik’in konsantre bakır satışı ise 3Ç16’da yıllık bazda %45 ve çeyreksel bazda %16 düşüşle 11.8 bin dmt seviyesinde gerçekleşti. Öte yandan bakır fiyatları 3Ç16’da yıllık bazda %9 düşüşe karşın bir önceki çeyreğe göre %1 artışla 4.780 dolar/ton seviyesinde gerçekleşmiştir. Düşen bakır fiyatları ve azalan satış hacmi şirketin net satış gelirlerini 3Ç15’e göre (%24 düşüş) negatif etkilerken, bir önceki çeyreğe göre ise %10 artışla 28mn TL seviyesinde gerçeklemesini sağlamıştır. Öte yandan Şirket’in Park Holding A.Ş.’den olan alacağının 2015 yılı sonundaki 189mn TL seviyesinden 9A16 itibariyle 69mn TL’ye düşmesi nedeniyle faiz gelirlerindeki azalamada net kar rakamını olumsuz etkilemiştir.

FAVÖK rakamı 3Ç16’da 15mn TL ile beklentilerimizin üzerinde – Park Elektrik’in üretiminin durdurulması sonrası azalan satış maliyetleri 3Ç16’da bir önceki çeyreğe göre FAVÖK rakamı ve marjların iyileşmesini sağlamıştır. FAVÖK marjı 3Ç16’da %53.2 ile %26.1 ve %41.0 seviyesinde gerçekleşen 2Ç16 ve 3Ç15’in FAVÖK marjlarının üzerinde gelmiştir.

İŞ YATIRIM – Park Elektrik PRKME Hisse Analiz 3Ç16 – 01.11.2016

Kapanış (TL) : 2.27 – Hedef Fiyat (TL) : 2.73 – Piyasa Deg.(TL) : 338 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 2.57 PRKME TI Equity- Öneri: AL Get.Pot.%: 20.27 Analist: [email protected]

PRKME 3Ç16: Park Maden 2016 3.çeyrekte 5 milyon TL net zarar açıkladı. Şirket geçen sene aynı dönemde 3 milyon TL net kar kaydetmişti. 19 Ağustos-19 Ekim tarihleri arasında konsantrasyon tesisindeki bakım çalışmaları nedeniyle üretiminin durması neticesinde üretim hacimleri 3.çeyrekte yıllık bazda %60 geriledi. Bunun neticesinde şirketin net satışları %24 gerileyerek 28 milyon TL gerçekleşti. FAVÖK rakamı 15 mn TL gerçekleşti. Zayıf sonuçlara hissenin tepki vermesini beklemiyoruz.

 

İŞ YATIRIM – Park Elektrik PRKME Hisse Haber Yorum – 19.10.2016

Kapanış (TL) : 2.3 – Hedef Fiyat (TL) : 2.73 – Piyasa Deg.(TL) : 342 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.52 PRKME TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 18.7 Analist: [email protected]

Park Maden iki ay aradan sonra üretime tekrar başlıyor.
Park Maden iki ay aradan sonra Madenköy konsantre bakır tesisinde planlandığı gibi tekrar üretime başkadı. Bakım-onarım çalışmaları nedeniyle madende üretim iki ay durmuştu. Böylece şirket 2016’da toplam tüvenan üretiminin 1.25 mn tons ve ortalama %1.1 tenör ile gerçekleşmesini bekliyor. Geçen sene tüvenan üretimi 1.7 mn tons ve ortalama tenör %1,28’di. Toplam bakır üretiminin 2016’da 60bin ton gerçekleşmesi bekleniyor. Bu rakam yıllık %38 gerilemeye işaret ediyor. Şirket yılın ilk yarısında 38bin ton üretim gerçekleştirdi. 2016 sene sonu ve sonraki dönemler için tahminlerimizi güncelleyeceğiz.

ZİRAAT YATIRIM – Park Elektrik PRKME Hisse Haber Yorum – 19.10.2016

Park Elektrik (PRKME, Nötr): Şirketin 19 Ağustos 2016 tarihindeki Özel Durum Açıklamasında belirtildiği üzere konsantrasyon tesisindeki bakım-onarım çalışmaları nedeniyle 19 Ağustos 2016 tarihinden itibaren 60 gün süreyle durdurulan konsantre bakır üretimi, programlandığı şekilde 19 Ekim 2016 tarihi itibariyle yeniden başlayacaktır. 60 günlük üretim duruşu nedeniyle Şirketin 2016 yılına ait üretim hedefleri şu şekilde revize edilmiştir; tüvenan üretimi 1.250.000 ton, konsantre bakır üretim 60.000 wmt, yıllık ortalama tenör %1,1.

 

ŞEKER YATIRIM – Park Elektrik PRKME Hisse Haber Yorum – 19.10.2016

Park Elektrik (PRKME) konsantrasyon tesisindeki bakım-onarım çalışmaları nedeniyle 19 Ağustos 2016 tarihinden itibaren 60 gün süreyle durdurulan konsantre bakır üretiminin, programlandığı şekilde 19 Ekim 2016 tarihi itibariyle yeniden başlayacağını açıkladı. Şirket 60 günlük üretim duruşu nedeniyle 2016 yılına ait üretim hedeflerini tüvenan üretimi 1.250.000 ton, konsantre bakır üretim 60.000 wmt, yıllık ortalama tenör %1,1 olacak şekilde revize edildiğini açıkladı.

ZİRAAT YATIRIM – Park Elektrik PRKME Hisse Haber Yorum – 22.08.2016

Park Elektrik (PRKME, Sınırlı Negatif): Şirketin Siirt Madenköy bölgesindeki bakır madeni tesisinde kapsamlı bir bakım-onarım sürecine ihtiyaç duyulmuştur. Konsantre tesisinde bakım onarım çalışmalarına bağlı olarak Şirketin yönetim kurulu, 19.08.2016 tarihinden itibaren üretime 60 gün ara verilmesine, bu süre içerisinde bakım onarım çalışmasına katılacak olanlar hariç konsantrasyon tesisinde çalışan personele yasal izin haklarının kullandırılmasına, izin hakkı olmayan personel ile bu süre içerisinde yasal izin hakkı biten personelin ücretsiz izne ayrılmasına karar vermiştir. Bu süreçte maden sahasındaki hazırlık çalışmaları devam edecektir.

 

İŞ YATIRIM – Park Elektrik PRKME Hisse Analiz 2Ç16 – 10.08.2016

Kapanış (TL) : 2.27 – Hedef Fiyat (TL) : 2.73 – Piyasa Deg.(TL) : 338 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.6PRKME TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 20.27 Analist: [email protected]

PRKME 2Ç16: Zayıf sonuçlar

Bizim 4 mn TL ve piyasanın 5 m TL net kar beklentisinin bir hayli altında olarak, Park Maden 2Ç16’da 6 mn TL net zarar açıkladı. Bakır üretim hacimlerinin madendeki ortalama tenör cevherinin gerilemesi neticesinde operasyonel karlılık zayıfladı. Satış hacimleri yıllık bazda %27 gerilerken, bakır fiyatlarındaki gerileme ile birlikte satış gelirleri %48 geriledi. Ortalama tenör cevheri geçen senenin %1.31’den %1.06’ya geriledi. Sonuç olarak, beklentileri altında olarak (Is Yat:19mn TL, Piyasa:23mnTL), FAVÖK 7 mn TL gerçekleşti. Hissenin sonuçlara olumsuz tepki vermesini bekliyoruz.

 

ŞEKER YATIRIM – Park Elektrik PRKME Hisse Analiz 2Ç16 – 10.08.2016

Beklentilerin altında operasyonel sonuçlar… AL Hedef Fiyat 2,90

Park Elektrik 2Ç16’da 6mn TL net zarar açıkladı. (2Ç15:17mn TL net kar). Şirketin açıkladığı net kar rakamı 4mn TL olan net kar beklentimiz ve piyasa beklentisi olan 5mn TL net kar rakamının altında kaldı. Şirketin düşen bakır fiyatları ve düşük tenörden (2015 yılında %1,31 tenör oranına karşılık 2016 yılında %1.05)  kaynaklı maliyet artışları net kar rakamını ve operasyonel sonuçlarını 2Ç16’da olumsuz etkiledi. Şirket 2Ç16’ta esas faaliyetlerinden 14 mn TL zarar kaydetti. Şirketin net satış gelirleri ve FAVÖK rakamı da beklentilerin oldukça altında kaldı. Net Satış gelirleri düşen bakır fiyatları nedeniyle 2Ç16’te yıllık bazda %48 ve çeyreksel bazda %57 düşüşle 25mn TL seviyesinde gelirken (Şeker: 48mn TL, Piyasa: 50mn TL), FAVÖK rakamı yıllık bazda %78 ve çeyreksel bazda %64 düşüşle 7mn TL seviyesinde gerçekleşti (Şeker: 22mn TL, Piyasa: 23mn TL). Beklentinlerin altında kalan sonuçlara piyasanın tepkisinin negatif olacağını düşünüyoruz. Şirketin 2Ç16 sonuçları sonrası Park Elektrik için hedef hisse fiyatımızı 3,25 TL seviyesinden 2.90 TL seviyesine indiriyoruz. Ancak hedef hisse fiyatımızın cari hisse fiyatına göre %28 kazandırma potansiyeli taşıması nedeniyle AL önerimizi koruyoruz.

  • Net satış gelirleri beklentilerin altında kaldı – Konsantre Bakır üretimi 2Ç16’da yıllık bazda %27 ve çeyreksel bazda %11 düşüşle 17.9 bin wmt seviyesinde gerçekleşti. Park Elektrik’in konsantre bakır satışı ise 2Ç16’da yıllık bazda %34 ve çeyreksel bazda %45 düşüşle 13.9 bin dmt seviyesinde gerçekleşti. Öte yandan bakır fiyatları 2Ç16’da yıllık bazda %22 düşüşle 4.736 dolar/ton seviyesinde gerçekleşmiştir. Düşen bakır fiyatları ve azalan satış hacmi şirketin net satış gelirlerini negatif etkilerken, yıllık bazda %48 ve çeyreksel bazda %57 düşüşle 2Ç16’da 25mn TL seviyesinde gerçekleşti. Öte yandan Şirket’in Park Holding A.Ş.’nden olan alacağının 2015 yılı sonundaki 189mn TL seviyesinnden 81mn TL’ye düşmesi nedeniyle faiz gelirlerindeki azalamada net kar rakamını olumsuz etkiledi.
  • Artan maliyetler ve düşen net satış gelirleri FAVÖK rakamının beklentilerin altında kalmasına neden oldu – Park Elektrik’in FAVÖK rakamı 2Ç16’te yıllık bazda %78 ve bir önceki çeyreğe göre %64 düşüşle 7mn TL seviyesinde gerçekleşirken, 22mn TL olan beklentimiz ve 23mn TL olan piyasa beklentisinin oldukça altında kaldı. Şirketin 2Ç15’te %61.5 seviyesinde gerçekleşen FAVÖK marjı da 2Ç16’da %26.1 seviyesine geriledi.