Ana Sayfa Raporlar Hisse Yorumları Oyak Çimento ...

Oyak Çimento Fabrikaları OYAKC Hisse Analiz ve Yorumları

Oyak Çimento OYAKC hisse senedi ile ilgili tüm güncel hisse analiz, haber,rapor ve hisse yorumlarını aşağıda sıralı halde bulabilirsiniz. Kurum ve uzmanların OYAK ile ilgili çıkmış tüm hisse analiz ve yorumlarını, haber, veri ve raporları bu sayfadan takip edebilirsiniz.

Deniz Yatırım – Oyak Çimento OYAKC Hisse Haber – 18.05.2022

OYAKC; Haber ve söylentilere ilişkin açıklama / nötr / Haber ve söylentilere ilişkin şirketten yapılan açıklama şöyle; “Bir süredir şirket hisselerinin satışına ilişkin asılsız haber ve söylentiler yayılmaktadır. Hiçbir dayanağı olmayan bu iddiaların dikkate alınmamasını; SPK düzenlemeleri çerçevesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu yapılan resmi duyurular haricindeki haber ve iddialara itibar edilmemesini, kamuoyunun bilgisine sunarız.” İlgili açıklamayı OYAKC payları açısından nötr olarak değerlendiriyoruz.

Ak Yatırım – Oyak Çimento OYAKC Hisse Analiz 1Ç22 – 05.05.2022

Oyak Çimento (OYAKC TI; Önerimiz bulunmamaktadır) 1Ç22’de, geçen yılın aynı dönemine göre 68% büyüme kaydederek 222mn TL net kar açıkladı. Net kardaki yıllık bazda yükselişin temel nedeni satış gelirlerinde 1Ç21’e göre 95%’lik büyüme oldu. 1Ç22 satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre 95% büyüme kaydederken brüt karlılıkta yükselen hammadde maliyetleri kaynaklı 513 bps daralma gözlemlendi. 1Ç22 FAVÖK geçen yılın aynı dönemine göre 52% büyüme kaydederek 298mn TL olarak gerçekleşti. FAVÖK marjı brüt karlılıktaki baskı ve yükselen faaliyet giderleri nedeniyle 516bps daralma gösterdi. Şirketin net borcu (Kira yükümlülükleri dahil), nispeten zayıf nakit akışı nedeniyle 4Ç21’de -10mn TL’den 255mn TL’ye yükseldi. Faaliyetlerden nakit akışı (kira ödemeleri hariç), esas olarak daha düşük stok devir hızına bağlı olarak yüksek işletme sermayesi gereksinimi nedeniyle eksi 164mn TL’ye geriledi. Buna paralel olarak, benzer seviyede bir nakit döngüsüne karşın artan sermaye harcamaları nedeniyle 1Ç21’deki pozitif 152mn TL’ye kıyasla serbest nakit akışı -261mn TL olarak geldi.

Anadolu Yatırım – Oyak Çimento OYAKC Hisse Analiz 1Ç22 – 05.05.2022

Oyak Çimento (OYAKC, Sınırlı Pozitif): Şirket’in 2022 ilk çeyrek net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %68,13 oranında artarak 222,41mn TL olarak açıklanmıştır. 1Ç22’de bir önceki yılın aynı dönemine göre satış gelirleri %95,43 artarken, satış maliyetlerinin %109 oranında artması karlılık rakamlarını baskılamıştır. Brüt satış karı 1Ç21’e göre %56,80 oranında artış ile 345mn TL’ye yükselmiştir. Şirketin faaliyet giderleri 1Ç22’de yıllık bazda %54 oranında artmıştır. Esas faaliyet karı yıllık bazda %73,12 oranında artarak güçlü performans göstermiştir. 1Ç22’de EFK marjı bir önceki yılın aynı dönemine göre 2,0 puan azalarak %15,45 seviyesine gerilemiştir. Aynı dönemde FAVÖK marjı 5,2 puan azalırken, net kar marjı 2,2 puan azalarak %13,42 seviyesine gerilemiştir.

Tacirler Yatırım – Oyak Çimento OYAKC Hisse Analiz 1Ç22 – 05.05.2022

OYAKC – Şirket, 1Ç22 sonuçlarını 222,4 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %68 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %21 azaldı. Net satışlar 1.658 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %95 arttı. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %1 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %17 oldu. (1Ç21: %18) Şirket, 1Ç22’de 298 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %52 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 516 baz puan azalarak %18 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 513 baz puan azaldı ve %21 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 161 baz puan azaldı ve %06 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 1375,4 milyon TL (1Ç21: 742,2 milyon TL ve 4Ç21: 1.001 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %25,1 (1Ç21: %22,6 ve 4Ç21: 21,4%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu 255 milyon TL olarak gerçekleşmiş olup, bir önceki çeyrekte şirketin net nakit pozisyonu 10 milyon TL olarak kaydedilmiştir Net borç/FAVÖK rasyosu 0,2 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0,1 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 15,3 F/K çarpanından ve 11,2 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

Oyak Yatırım – Oyak Çimento OYAKC Hisse Analiz 1Ç22 – 05.05.2022

OYAK Çimento 1Ç22’de; 1.66mlrTL ciro (+98% y/y, +8% ç/ç), 298mnTL FAVÖK (+52% y/y, -6% ç/ç) and TL222mn net kar (+68% y/y, -21% ç/ç) açıkladı. Piyasa beklentisi bulunmuyordu. Şirket, yılın ilk çeyreğini 255mnTL net borç pozisyonu ile kapattı (2021: 10mnTL net nakit). Net borç/FAVÖK 0.2x.

 

Tacirler Yatırım – Oyak Çimento OYAKC Hisse Analiz 4Ç21 – 08.03.2022

Şirket, 4Ç21 sonuçlarını 282,2 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %42 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %85 arttı. Net satışlar 1.530 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %58 arttı. Şirket, 4Ç21’de 316,3 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %39,8 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 264 baz puan azalarak %20,7 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 351 baz puan azaldı ve %23 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 200 baz puan azaldı ve %7,13 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 1.001 milyon TL (4Ç20: 672 milyon TL ve 3Ç21: 993 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %18,9 (4Ç20: %21,5 ve 3Ç21: 20%) olarak kaydedildi. Şirketin net nakit pozisyonu 10 milyon TL olarak gerçekleşmiş olup, bir önceki çeyrekte şirketin net borcu 121 milyon TL olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 11,7 F/K çarpanından ve 8,2 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

Oyak Yatırım – Oyak Çimento OYAKC Hisse Analiz 4Ç21 – 08.03.2022

OYAKC 4Ç21’de; 1,530mnTL ciro (+%58, y/y + %31 ç/ç), 316mnTL FAVÖK (+%40 y/y, +%20 ç/ç) ve 282mnTL net kar (+%42 y/y, +85% ç/ç) açıkladı. %13 oranındaki efektif vergi oranı ve finansal yatırımlardan elde edilen 67mnTL’lik gelir (Ereğli hisse senedinin gerçeğe uygun değer farkı), net karı destekleyen önemli unsurlar oldu. Bir önceki çeyrekte sahip olunan 121mnTL’lik net borç pozisyonu, 2021 yılının son çeyreği ile birlikte 10mnTL net nakit pozisyonuna dönüştü.

Deniz Yatırım – Oyak Çimento OYAKC Hisse Analiz 3Ç21 – 04.11.2021

OYAKC; 3Ç21 sonuçları beklentiler ile uyumlu geldi / nötr / Oyak Çimento, 3Ç21’de 1.165 milyon TL gelir (Konsensus: 1.141 milyon TL), 263 milyon TL FAVÖK (Konsensus: 257 milyon TL) ve 153 milyon TL net kar (Konsensus: 151 milyon TL) açıkladı. 3Ç21 sonuçları genel olarak piyasa beklentileri ile uyumlu gerçekleşti. Sonuçların hisse performansına önemli bir etki yapacağını düşünmüyoruz.

Oyak Çimento’nun satış gelirleri 3Ç21’de yıllık %34 yükseliş ile 1.165 milyon TL’ye ulaştı. Aynı dönemde, ihracatın toplam satışlar içindeki payı %26,4 seviyesinde gerçekleşti (3Ç20: %21,5). Brüt kar rakamında artışın da desteği ile FAVÖK rakamı yıllık %53 yükselerek 263 milyon TL’ye ulaşmıştır. Operasyonel sonuçlardaki iyileşmeye paralel FAVÖK marjı da yıllık bazda 2,8 puan iyileşme ile %22,6 seviyesine yükselmiştir.

3Ç21’de net kar rakamı piyasa beklentisi ile uyumlu, yıllık bazda %3 azalışla 153 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Şirket, 3Ç21’de 21 milyon TL net finansal gider kaydederken bu rakam 3Ç20’de 24 milyon TL net finansman geliri şeklindeydi. Şirket’in 2Ç21 sonunda 125 milyon TL olan net borç rakamı 3Ç21 sonunda 217 milyon TL’ye yükselmiştir.

Genel değerlendirme: Şirket’in temel anlamda sağlıklı bilanço yapısına sahip olması ve birleşme sonrasındaki dönemde yaratılan sinerjiyi hisse performansı açısından olumlu buluyoruz. OYAKC, yıl başından itibaren endeksin %25 altında getiri sağlamıştır. Geriye dönük 12 aylık verilere göre hisse 12,5x F/K ve 8,7x FD/FAVÖK çarpanlarıyla işlem görmektedir.

Şeker Yatırım – Oyak Çimento OYAKC Hisse Analiz 3Ç21 – 04.11.2021

Oyak Çimento (OYAKC), üçüncü çeyrekte; piyasa beklentilerine paralel 152,7mn TL net kar açıkladı. Şirket, 3Ç20 ’de ise 158,2mn TL net kar açıklamıştı. Piyasadaki ortalama beklenti ise net kar rakamının 151mn TL olabileceği yönündeydi. 3Ç21 net kar rakamının da eklenmes iyle şirketin 9A21’de kümüle net kar rakamı 443,0mn TL seviyesine ulaşmış oldu (9A20: 159,6mn TL net kar). 3Ç21’de satış gelirleri rakamı, geçen yılın aynı dönemine göre % 34,2 oranında artarak 1,16mlr TL olarak gerçekleşti (3Ç20: 867,8mn TL) (Ortalama Piyasa Beklentisi: 1,14mlr TL). Şirket, 3Ç21 ’de 263,1mn TL FAVÖK elde ederken (3Ç20: 171,5mn TL), FAVÖK marjı ise yıllık bazda 2,8 puan iyileşerek %22,6 olarak gerçekleşti (3Ç20: FAVÖK Marjı : %19,8). Piyasanın ortalama FAVÖK beklentisi de 257mn TL seviyesindeydi.

Ziraat Yatırım – Oyak Çimento OYAKC Hisse Analiz 3Ç21 – 04.11.2021

Oyak Çimento (OYAKC, Sınırlı Pozitif): Şirket’in 3Ç2021’deki net dönem karı yıllık %3,5 oranında azalarak 152,7mn TL olmuştur. Oyak Çimento’nun satış gelirleri 3Ç2021’de bir önceki yılın aynı dönemine göre %34,2 oranında büyüme göstererek 1.165mn TL’ye yükselirken, brüt kar %46,9 oranında artmış ve 3Ç2021’de 283,3mn TL olmuştur. Operasyonel giderleri ise 59,9mn TL gerçekleşen Şirket’in FAVÖK’ü 3Ç2021’de 263,1mn TL ile yıllık %53,4 oranında artmıştır. FAVÖK marjı ise %22,6 ile yıllık 2,8 puan iyileşme kaydetmiştir. Diğer yandan, Şirket’in 3Ç2020’deki 24,1mn TL’lik finansman gelirine karşın bu çeyrekte 21mn TL net finansman gideri yazması ve 3Ç2020’de yatırım faaliyetlerinde kaydedilen 13mn TL’lik net gelire karşın 3Ç2021’de 5mn TL net gider kaydedilmesi net dönem karındaki gerilemede ana etkenler olmuştur. Üçüncü çeyrek karı sonrasında Şirket’in Ocak-Eylül dönemi net dönem karı 443mn TL olmuş ve yıllık %177,6 oranında artış kaydetmiştir.

Tacirler Yatırım – Oyak Çimento OYAKC Hisse Analiz 3Ç21 – 04.11.2021

Oyak Çimento – 3Ç21 sonuçlarını 153 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %3 azalırken, çeyreksel bazda da yüzde %3 azaldı. Net satışlar 1.165 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %34 arttı. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %40 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %26 oldu. (3Ç20: %21) Şirket, 3Ç21’de 263 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %53 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 283 baz puan artarak %23 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 209 baz puan arttı ve %24 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 841 milyon TL (3Ç20: 616 milyon TL ve 2Ç21: 622 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %20 (3Ç20: %24 ve 2Ç21: 16%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %452 artarak 121 milyon TL olarak gerçekleşti. En son kapanış fiyatına göre, şirket 12,50 F/K çarpanından işlem görmektedir.

Oyak Yatırım – Oyak Çimento OYAKC Hisse Analiz 3Ç21 – 04.11.2021

OYAK Çimento 3Ç21’de, piyasa beklentilerine paralel; 1.2mlrTL ciro (+34% y/y, +2% ç/ç), 263mnTL FAVÖK (+53% y/y, +3% ç/ç) ve 153mnTL net kar (yıllık ve çeyreksel bazda %3 düşüş) açıkladı. Piyasa beklentisi 257mnTL FAVÖK ve 151mnTL net kar açıklanması yönündeydi.

 

Oyak Yatırım – Oyak Çimento OYAKC Hisse Analiz 2Ç21 – 18.08.2021

OYAK Çimento 2Ç21’de; 1,138mnTL ciro (+%34 ç/ç), 255mnTL FAVÖK (+%29 ç/ç) ve 158mnTL net kar (+%19 ç/ç) açıkladı. Piyasa beklentisi bulunmuyordu. Brüt yurt içi satışlar ve ihracat gelirleri çeyreksel bazda %34 ve %36 oranında artış kaydetti ve sırasıyla; 908mnTL ve 235mnTL olarak açıklandı. FAVÖK marjı ve Net Kar marjı %22.4 ve %13.9 oldu. Şirket bu dönemde, 203mnTL tutarında Serbest Nakit Akışı elde etti (1Ç21: 99mnTL) ve net borç pozisyonu 179mnTL’den 22mnTL seviyesine geriledi.

Tacirler Yatırım – Oyak Çimento OYAKC Hisse 2Ç21 – 18.08.2021

Oyak Çimento – 2Ç21 sonuçlarını 158.0 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %838 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %19 arttı.

Ziraat Yatırım – Oyak Çimento OYAKC Hisse 2Ç21 – 18.08.2021

Oyak Çimento (OYAKC, Pozitif): Oyak Çimento 2Ç2021’de 158mn TL net dönem karı elde etmiştir. Şirket geçen yılın ikinci çeyreğinde 16,8mn TL net dönem karı açıklamıştı. Şirket’in satış gelirleri 2Ç2021’de 1.138mn TL gerçekleşerek yıllık %89,9 oranında büyüme kaydederken, brüt kar 284,3mn TL ile 2Ç2020’deki 72,4mn TL brüt karın oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. Faaliyet giderleri yine aynı dönemler itibarıyla %28,2 oranına artarak 74,9mn TL’ye çıkan Şirket’in FAVÖK’ü 254,5mn TL olmuştur. Geçen yılın ikinci çeyreğinde FAVÖK 59,2mn TL idi. Böylece FAVÖK marjı da 12,5 puan artarak %22,4’e yükselmiştir. Öte taraftan, Şirket bu çeyrekte 19,7mn TL yatırım faaliyetlerinden net gelir yazarken, 8mn TL net finansman gideri kaydetmiştir.

İkinci çeyrek karı sonrasında Şirket’in 1Y2021’deki net dönem karı 290,3mn TL’ye yükselmiştir. Geçen yılın ilk yarısında 1,4mn TL kar elde edilmişti.

 

Tacirler Yatırım – Oyak Çimento OYAKC Hisse Analiz 1Ç21 – 24.05.2021

Oyak Çimento – 1Ç21 sonuçlarını 132,3 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 159,4 milyon TL olan piyasa beklentisinin altındadır. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 19,6 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 848,3 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %71 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 994,6 milyon TL’nin altında gerçekleşti. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %27 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %18 oldu. (1Ç20: %20) Şirket, 1Ç21’de 197,0 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %394 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 211,5 milyon TL’nin altında gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1516 baz puan artarak %23 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 1615,6 baz puan arttı ve %25,9 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 149 baz puan azaldı ve %07 olarak gerçekleşti. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %39 azalarak 179,1 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 0,3 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0,1 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 16,8 F/K çarpanından ve 13,3 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

Oyak Yatırım – Oyak Çimento OYAKC Hisse Analiz 1Ç21 – 24.05.2021

OYAK Çimento 1Ç21’de; 848mnTL net satış hasılatı (+%71 y/y, -%13 ç/ç), 197mnTL FAVÖK (+%394 y/y, -%15 ç/ç) ve 132mnTL net kar ( a.d y/y, -%33 ç/ç) açıkladı. Piyasa beklentisi bulunmuyor. Şirket bu dönemde 149mnTL serbest nakit akışı elde ederek, net borç pozisyonunu 295mnTL’den 179mnTL seviyesine düşürmüş oldu. Net borç/FAVÖK ise 0.3x olarak gerçekleşti (2020: 0.6x).

 

Tacirler Yatırım – Oyak Çimento OYAKC Hisse Analiz 4Ç20 – 08.03.2021

Oyak Çimento – 4Ç20 sonuçlarını 198.9 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 80.8 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %154 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %26 arttı. Net satışlar 970 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %58 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 963 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 4Ç20’de 233 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %97 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 145 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 479 baz puan artarak %24.0 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 608 baz puan arttı ve %26.8 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 0 baz puan azaldı ve %8.4 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 631 milyon TL (4Ç19: 619 milyon TL ve 3Ç20: 616 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %21.5 (4Ç19: %28.3 ve 3Ç20: 23.9%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %32 azalarak 295 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 0.6 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.1 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 26.7 F/K çarpanından ve 19.6 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

Deniz Yatırım – Oyak Çimento OYAKC Hisse Analiz 4Ç20 – 08.03.2021

OYAKC; 4Ç20’de güçlü sonuçlar açıkladı / olumlu / Oyak Çimento, 4Ç20’de 970 milyon TL gelir (Konsensus: 963 milyon TL), 233 milyon TL FAVÖK (Konsensus: 145 milyon TL) ve 199 milyon TL net kar (Konsensus: 81 milyon TL) elde etti ve beklentilerin üzerinde sonuçlar açıkladı. 4Ç20’de satış gelirlerinde yıllık bazda %58 oranında artış görülürken, operasyonel kar marjlarında da iyileşme dikkat çekmektedir. Son çeyrekte güçlü operasyonel performansa ek olarak 42,5 milyon TL’lik ertelenmiş vergi geliri de net karı olumlu yönde etkilemiştir. Sonuçların hisse performansı üzerinde olumlu bir etkiye neden olabileceğini düşünüyoruz.

Oyak Yatırım – Oyak Çimento OYAKC Hisse Analiz 4Ç20 – 08.03.2021

OYAK Çimento 4Ç20’de, 81mnTL olan piyasa beklentisinin oldukça üzerinde 199mnTL net kar açıkladı. Açıklanan bu tutar; yıllık %154, çeyreklik %26’lık yükselişe işaret ediyor. Beklentilerden daha iyi açıklanan operasyonel performans ve 18mnTL tutarındaki vergi geliri, şirketin son çeyrekte piyasa beklentisinin üzerinde kar açıklamasında önemli bir rol oynadı. FAVÖK 233mnTL olarak açıklandı ve 145mnTL olan piyasa beklentisini aştı. Başarılı üretim maliyetleri neticesinde şirket, FAVÖK marjını yıllık 4.8, çeyreklik ise 4.2 baz puan iyileştirdi ve 15% olan piyasa beklentisinin üzerinde %24 FAVÖK marjı açıkladı. 2020 yılının son çeyreğinde, 234mnTL tutarında elde edilen Serbest Nakit Akışı sayesinde OYAK Çimento’nun net borç pozisyonu 295mnTL seviyesine geriledi (9A20: 432mnTL) ve net borç/FAVÖK rasyosu 0.5x oldu (9A20: 1x).

 

ZİRAAT YATIRIM – Oyak Çimento OYAKC Hisse Haber – 11.11.2020

Oyak Çimento (OYAKC, Nötr): Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.’nin 10 Kasım 2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Şirket’in %100 iştiraki konumunda bulunan OYAK BETON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun “Sermaye Şirketlerinin Kolaylaştırılmış Şekilde Birleşmesi” düzenlemelerinde yer alan usule uygun olarak başlatılan kolaylaştırılmış birleşme prosedürü kapsamında tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde Şirket’e devrolunması suretiyle iki şirketin kolaylaştırılmış usulde birleşmesine, bu amaçla birleşme sözleşmesi ve ilgili diğer belgelerin hazırlanmasına karar verildiği duyurulmuştur.

 

ŞEKER YATIRIM – Oyak Çimento OYAKC Hisse Analiz 3Ç20 – 10.11.2020

Oyak Çimento (OYAKC), 3Ç20’de 158,2mn TL net kar elde etti, 3Ç19’da ise 1,3mn TL net zarar açıklamıştı. Üçüncü çeyrek net rakamının da eklenmesiyle şirketin 9A20’de kümüle net kar rakamı 159,6mn TL seviyesine ulaşmış oldu (9A19: 35,4mn TL net kar). Şirketin satış gelirleri rakamı 3Ç20’de, geçen yılın aynı dönemine göre %54,8 oranında artarak 867,8mn TL olarak gerçekleşti (3Ç19: 560,5 TL). FAVÖK üçüncü çeyrekte 171,5mn TL olarak gerçekleşirken (3Ç19: 82,7mn TL), FAVÖK marjı ise yıllık bazda 5,0 puan artarak %19,8 olarak gerçekleşti (3Ç19: FAVÖK Marjı: %14,8).

TACİRLER YATIRIM – Oyak Çimento OYAKC Hisse Analiz 3Ç20 – 10.11.2020

OYAK Çimento 3Ç20’de 868mnTL net satış hasılatı (yıllık +%55, çeyreklik +%45), 172mnTL FAVÖK ( yıllık +%107, çeyreklik +%23) ve 158mnTL net kar (çeyreklik %840 artış) açıkladı. Piyasa beklentisi bulunmuyor.

ZİRAAT YATIRIM – Oyak Çimento OYAKC Hisse Analiz 3Ç20 – 10.11.2020

Oyak Çimento (OYAKC, Pozitif): Oyak Çimento’nun 2020 yılı üçüncü çeyrek net dönem karı 158,2mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket geçen yılın aynı çeyreğinde 1,3mn TL zarar kaydetmişti. Şirket’in satış gelirleri bu çeyrekte 867,8mn TL gerçekleşerek yıllık %54,8 oranında artarken, brüt karlılık %102,7 oranında artmış ve 192,9mn TL’ye yükselmiştir. Brüt kar marj ise 5,2 puan artarak 3Ç2020’de %22,2 olarak gerçekleşmiştir. Diğer yandan, Şirket yılın üçüncü çeyreğinde 24,1mn TL net finansman geliri ve 13mn TL yatırım faaliyetlerinden net gelir yazmıştır.

Üçüncü çeyrek karı sonrasında Şirket’in 2020 yılı Ocak – Eylül dönemindeki karı 159,6mn TL olmuştur. Bir önceki yılın aynı döneminde 35,4mn TL kar açıklanmıştı.

 

Oyak Çimento, iştiraki Oyak Beton ile birleşme kararı aldı – 16.10.2020

Oyak Çimento %100 oranında iştirak ettiği Oyak Beton ile birleşme kararı aldı. Oyak Çimento, şirketin stratejik planları ve çimento sektöründeki hedefleri doğrultusunda %100 oranında iştirak ettiği OYAK Beton ile birleşme kararı aldı. Şirket tarafından birleşme niyetine ilişkin KAP’a yapılan açıklama şu şekilde yer aldı:

“Şirketimize ilişkin stratejik planlar ve çimento sektöründeki hedeflerimiz doğrultusunda Şirketimizin %100 oranında iştirak ettiği OYAK Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II, N 23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliğ’i, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde Şirketimiz çatısı altında birleşmesi niyetiyle görüşmelere başlanmasına karar verilmiştir.”

ZİRAAT YATIRIM – Oyak Çimento OYAKC Hisse Haber – 06.10.2020

OYAK, kimya sektöründe faaliyet gösteren şirketlerinden Akdeniz Kimya ile 2013 yılında satın aldığı Avusturyalı Chemson’ı “Akdeniz Chemson” markası adı altında birleştirdi. Şirketten yapılan açıklamada yer alan bilgiye göre; OYAK, Akdeniz Chemson birleşmesi sayesinde yıllık 250,000 ton üretim kapasitesine ulaşacak. Açıklamada, “Böylece beş kıtadaki faaliyetleri ve 110 ülkeye yaptığı satışları ile, 500mn dolarlık satış hacmine ulaşan Akdeniz Chemson, PVC stabilizatörleri alanında dünyanın en büyük şirketi oldu” denildi. OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem yaptığı yazılı açıklamada, “Bu yeni yapı sayesinde, Avrupa’dan Afrika’ya, Amerika’dan Asya’ya, Ortadoğu’dan Avustralya’ya kadar dünyanın hemen her coğrafyasında faaliyet gösteren bir şirket haline geldik” dedi. Erdem, “Amacımız, üretim, satış ve pazarlama faaliyetlerimizle 750mn dolarlık bir hacim yaratmaktır” ifadelerini kullandı.

DENİZ YATIRIM – Oyak Çimento OYAKC Hisse Analiz 2Ç20 – 20.08.2020

OYAKC; Yatırım faaliyeti gelirleri net karı destekledi… Oyak Çimento, 2Ç20’de 599 milyon TL gelir, 87 milyon TL FAVÖK ve 17 milyon TL net kar açıkladı. Ortalama piyasa beklentisi bulunmamaktadır. Şirket birleşme sonrasında ilk kez sonuçlarını açıklamaktadır. 2Ç20’de satış gelirlerinde yıllık bazda %9 oranında artış görülürken, operasyonel kar marjlarında ılımlı bir azalış dikkat çekmektedir. Yatırım faaliyetlerinden gelirler kalemi altında kaydedilen kamulaştırılmış arsa geliri (11,1 milyon TL) ise sonuçları olumlu yönde etkilemiştir. Sonuçların hisse performansı üzerinde sınırlı olumlu bir etkiye neden olabileceğini düşünüyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Oyak Çimento OYAKC Hisse Analiz 2Ç20 – 20.08.2020

Oyak Çimento (OYAKC, Nötr): Şirket’in 2Ç2020’deki net dönem karı 16,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket’in geçen yılı ikinci çeyreğindeki net dönem karı 5,4mn TL idi. Şirket’in satış gelirleri, yıllık %9,3 oranında artarak 2Ç2020’de 598,9mn TL’ye yükselirken, brüt kar %8,1 oranında azalmış ve 72,4mn TL’ye düşmüştür. Brüt kar marjı ise 230baz puan azalarak 2Ç2020’de %12,1 olarak gerçekleşmiştir. Öte yandan, Şirket bu çeyrekte 18,8mn TL net finansman gideri (2Ç2019: 13,5mn TL)kaydederken, yatırım faaliyetlerinden 15,5mn TL net gelir kaydetmiştir. Bir önceki yılın ikinci çeyreğinde yatırım faaliyetlerinden 7,6mn TL net gider kaydedilmişti.

İkinci çeyrekte açıklanan net dönem karı sonrasında Şirket’in 2020 Ocak – Haziran dönemindeki net dönem karı 1,4mn TL olmuştur. Bir önceki yılın aynı dönemindeki net dönem karı 36,8mn TL idi.

 

Mardin Çimento’dan Oyak Çimento’ya Geçiş – MRDIN – OYAKC – 29.05.2020

Oyak Çimento grubu şirketlerinin Mardin Çimento altında birleşmesinin ardından Mardin Çimento’nun adı beklendiği gibi Oyak Çimento olarak değişiyor. Hisse OYAKC ismi ile pazartesiden itibaren işlem görmeye başlayacak. Değişimle beraber borsa endekslerindeki değişimi aşağıdaki bilgilerde bulaibilirsiniz.

Borsa Ana Pazar’da işlem görmekte olan Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.’nin mevcut “MRDIN” işlem kodu, 1 Haziran 2020 tarihinden geçerli olmak üzere “OYAKC” olarak değiştirilecektir.

Oyak Çimento Birleşmesi Referans Fiyatı – 21.05.2020

OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.’nin (MRDIN.E); Adana Çimento (ADANA.E, ADBGR.E, ADNAC.E), Aslan Çimento (ASLAN.E), Bolu Çimento (BOLUC.E) ve Ünye Çimento (UNYEC.E) ile devralmak suretiyle birleşmesi nedeniyle MRDIN.E pay sırası 21.05.2020 tarihinde Serbest Marjla açılacak olup referans fiyat 6,287 olarak ilan edilmiştir (Referans fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır).

Oyak Çimento Birleşmesine dair Hisse-Endeks Değişikleri – 21.05.2020

MRDIN/ADANA/ADBGR/ADNAC/BOLUC/UNYEC/SARKY: Adana Çimento’nun (ADANA) BIST-100 endeksinden çıkarılması nedeniyle, yerine 2020 yılı ikinci üç aylık döneminde (01.04.2020 – 30.06.2020), BIST100 endeksi için 1.yedek olarak belirlenmiş olan Sarkuysan (SARKY) 21.05.2020 tarihinden itibaren; BIST 100, BIST 100 Ağırlık Sınırlamalı 10, BIST 100 Ağırlık Sınırlamalı 25, BIST 100-30 endekslerine dahil edilecek ve BIST Tüm-100 endeksinden çıkarılacaktır. Öte yandan Oyak Çimento, 21.05.2020 tarihinden itibaren BIST Ankara ve BIST Temettü 25 endeksine (ADANA yerine) dahil edilecektir.

Oyak Çimento’nun ödenmiş sermayesi 1.159.793.441TL ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %21 olarak dikkate alınacaktır. Son olarak, Oyak Çimento payları için 21.05.2020 tarihinde referans alınabilecek fiyat 6.287TL’dir.

 

Birleşme Öncesinde Oyak Çimento Grubu Bünyesinde Yer Alan Şirketlerin Hisse Sayfaları Aşağıdadır: