Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Net Holding N...

Net Holding NTHOL Hisse Analiz ve Yorumları

PAYLAŞ

Rapor-165Aracı kurum ve uzmanların Net Holding NTHOL hisse senedi ile ilgili tüm güncel hisse analiz, haber, rapor ve yorumları aşağıda sıralı halde bulabilirsiniz. Bu sayfadan hisse ile ilgili çıkmış tüm haber, rapor ve teknik analizleri takip edebilirsiniz.

ZİRAAT YATIRIM – Net Holding NTHOL Hisse Analiz 2Ç17 – 16.08.2017

Net Holding (NTHOL, Sınırlı Pozitif): Net Holding’in 2017 yılı ikinci çeyrek ana ortaklık net dönem karı 12,8mn TL olarak gerçekleşmiş ve bir önceki yılın aynı dönemindeki 5,2mn TL’ye göre iyi bir görüntü sergilemiştir. Satış gelirleri %37 oranında artan Holding’in brüt karı ise %30,9 oranında artarak 56,2mn TL’ye ulaşmıştır. Faaliyet karı da operasyonel giderlerdeki görece düşük artış ve diğer faaliyetlerden kaydedilen 6,5mn TL’nin etkisiyle %95,6 oranında artarak 29,2mn TL olmuştur. Diğer taraftan, finansman giderinin 7,9mn TL’den 15,7mn TL’ye ulaşması dönem karının daha yüksek gelmesini engellemiştir. İkinci çeyrek kar rakamına karşın, ilk çeyrekteki zarar rakamının etkisiyle Net Holding ilk yarı da 16,7mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmiştir. Geçen yılın aynı döneminde Holding 15,2mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmişti.

OYAK YATIRIM – Net Holding NTHOL Hisse Analiz 2Ç17 – 16.08.2017

İkinci çeyrekte 12.8 milyon TL net kar açıklarken bu rakam 2016 ikinci çeyrek rakamı olan 5.2 milyon TL’nin %146 üzerinde bulunuyor. Şirketin FAVÖK rakamı ise 40 milyon TL ile 2016 ikinci çeyrekteki 28.5 milyon TL’nin %40 üzerine çıkmış oldu. Özellikle turizm segmentinde ikinci çeyrekteki olumlu performans rakamları destekledi.

HALK YATIRIM – Net Holding NTHOL Hisse Analiz 2Ç17 – 16.08.2017

Net Holding (NTHOL, Pozitif): Geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğinde 5,2 mn TL net kar açıklayan Net Holding, bu yılın ikinci çeyreğinde 12,8 mn TL net kar açıkladı (1Ç17’de 29,5 mn TL net zarar). Geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğine kıyasla artan net finansman giderlerine karşın, olumlu ciro performansı ve azalan efektif vergi oranı net karın artış göstermesinde etkili oldu. Net satış gelirleri yıllık bazda %37 artışla 152,3 mn TL’ye yükseldi. İkinci çeyrek sonuçlarının hisse performansına etkisini “pozitif” olarak değerlendiriyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Net Holding NTHOL Hisse Analiz 2Ç17 – 16.08.2017

Net Holding – 2. çeyrekte 15 milyon TL net kar açıkladı. Şirket geçtiğimiz yılın aynı
döneminde 6 milyon TL net kar, 1Ç17’de ise 30 milyon TL zarar açıklamıştı.
Net Turizm – 2. çeyrekte 27 milyon TL net kar açıkladı. Şirket geçtiğimiz yılın aynı
döneminde 2 milyon TL net kar, 1Ç17’de ise 27 milyon TL zarar açıklamıştı

 

TACİRLER YATIRIM – Net Holding NTHOL Hisse Analiz – 01.08.2017

Net Holding – Net Turizm – Şirket tarafından KAP’a yapılan açıklamada NTTUR’un NTHOL altında devir alınması suretiyle birleşme gündemiyle 28 Ağustos 2017 Pazartesi günü saat 10:00’da Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı kararı alındığı açıklanmıştır. Bilindiği gibi geçtiğimiz haftalarda birleşme için SPK’nun onay kararı açıklanmıştı. Birleşme süreciyle ilgili pozitif haber akışı devam ediyor.

OYAK YATIRIM – Net Holding NTHOL Hisse Analiz – 31.07.2017

NTHOL ve NTTUR’un birleşme işlemlerinin görüşüleceği Genel Kurullarının 28 Ağustos tarihinde yapılması kararlaştırıldı. Hatırlanacağı gibi NTTUR ortaklarına 0.97861’lik değişim rasyosu ile NTHOL ve NTTUR’un birleşmesine karar verilmişti. Bu genel kurullarda birleşmeye onay vermeyen hissedarlar içinse NTHOL’da 3.1762TL ve NTTUR’da 1.2033TL fiyattan ayrılma hakkı bulunuyor. Değişim rasyosu Cuma NTHOL kapanışı olan 3.05TL ile hesaplandığında NTTUR için 2.98TL ile Cuma kapanışı olan 2.18’in %36 üzerini işaret ediyor. Birleşmenin ise önceki şirket birleşmeleri incelendiğinde Eylül sonuna doğru tamamlanabileceğini düşünüyoruz..

DENİZ YATIRIM – Net Holding NTHOL Hisse Analiz – 24.07.2017

Sermaye piyasası kurulu Net Turizm’in tüm aktif ve pasifinin bir bütün halınde devralınması suretiyle, Net Holding bünyesinde birleşilmesi işlemine onay verdi. Hatırlanacağı gibi birleşmedeki değiştirme oranı bir Net Turizm hissesi için 0,97861 Net Holding hissesi olarak açıklanmıştı – Net Holding hissesi kapanış fiyatı 2,89TL, Net Turizm ise 2,14 TL – dolayısıyla bu orana göre hala daha Net Turizm hissedarları için yukarı potansiyel görünüyor. Bundan sonra her iki şirket birleşmenin oylanacağı Genel Kurullarını gerçekleştirecek. Genel Kurul’a katılıp birleşmeye itiraz eden hissedarlar için daha önce açıklanan ve Net Holding için 3,1762 TL ve Net Turizm için 1,2033 TL fiyattan “ayrılma hakkı” uygulanacak. Net Grubu bu ayrılma hakları için Net Turizm’de 3 mln hisse ve Net Holding’te 12.5 mln hisse olarak üst limit belirlediler – yani ayrılma hakkı talepleri özellikle Net Holding’te 12,5 mln hisseyi geçerse birleşmenin iptal edilme riski bulunuyor

OYAK YATIRIM – Net Holding NTHOL Hisse Analiz – 24.07.2017

NTHOL-NTTUR: SPK NTHOL-NTTUR birleşmesini onayladığını duyurdu. Buna göre NTHOL-NTTUR’un bu birleşmeyi onaylamak üzere olağanüstü genel kurul toplamaları gerekiyor. Bu genel kurullarda birleşmeye onay vermeyen hissedarlar içinse NTHOL’da 3.1762TL ve NTTUR’da 1.2033TL fiyattan ayrılma hakkı bulunuyor. Bu genel kurulun ise Ağustos ortalarında gerçekleşmesi ve birleşmenin Ağustos sonu veya Eylül başında tamamlanması beklenebilir. Hatırlanacağı gibi bu birleşmede NTTUR için değişim rasyosu ise 0.97861x olarak belirlenmişti. Bu değişim rasyosu Cuma NTHOL kapanışı olan 2.89TL ile hesaplandığında NTTUR için 2.82TL ile Cuma kapanışı olan 2.14’ün %32 üzerine işaret ediyor.

İŞ YATIRIM – Net Holding NTHOL Hisse Analiz – 22.06.2017

Kapanış (TL) : 2.8 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 948 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.61 NTHOL TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a Analist: [email protected]

NTHOL-NTTUR değiştirme rasyosu 0,97861 olarak revize edildi
Net Turizm’i Net Holding altında birleştirme kararına ilişkin uzman kuruluş raporu yeni gelişmeler nedeni ile revize edilerek yeniden yayınlandı. Rapora göre birleştirme rasyosu yaklaşık %60,049 (önceki: %60,867), değiştirme rasyosu 0,97861 (önceki: 0,89022) olarak revize edildi. Buna göre her NTTUR hissesi karşılığında 0,97861 NTHOL hissesi verilecek. NTHOL’ün güncel fiyatı olan 2,80 TL/hisse dikkate alındığında NTTUR hissesi 2,74 TL/hisseye karşılık geliyor. Şuan ki fiyatı olan 1,98TL/hisseye göre %38 getiri potansiyeline işaret ediyor.

Ayrılma Hakkına Dikkat

Ayrıca ayrılma hakkı kullanımının başlayacağı tarihe yaklaştıkça NTHOL’ün fiyatı ayrılma hakkı fiyatı olan 3,1762 TL/hisseye yaklaşacaktır. Dünkü kapanışa göre NTHOL hisseleri ayrılma hakkı fiyatına %13 getiri potansiyeli sunuyor. NTTUR için belirlenen ayrılma hakkı fiyatı 1,2033 olduğu için şuan ki fiyat seviyeleri düşünüldüğünde ayrılma hakkını kullanmak çok anlamlı değil. Burada temel risk birleşmede yaşanabilecek yeni bir erteleme veya iptal durumu. Hatırlatmak gerekirse daha önce SPK iki kez farklı nedenlerle olumsuz karar vermiş ve başvurunun yenilenmesini istemişti. Ayrıca ayrılma hakkı kullanımı için NTTUR hisselerinde ödenmiş sermayenin %0,85714’ü, NTHOL hisselerinde ödenmiş sermayenin %3,69167’si üst sınır olarak belirlenmiştir. Ayrılma hakkı kullanımının üst sınırı aşması durumunda birleşme işleminin onaya sunulacağı genel kurulda birleşmeye ilişkin kararın yeniden değerlendirilerek birleşme işleminden vazgeçilip vazgeçilmeyeceği yeniden pay sahiplerinin onayına tabi olacaktır.

TACİRLER YATIRIM – Net Holding NTHOL Hisse Analiz – 22.06.2017

NTTUR-NTHOL birleşmesi ile ilgili 14 Haziran tarihinde yayınlanan Revize Uzman Kuruluş Raporu hemen ardından yeni bir revize rapor daha yayınlandı. Revize rapora göre değişim oranı 0,89022’den 0,97861’e çıkarıldı (birleşme oranı ~%60,04867). Ayrıca ayrılma hakkı kullanımın üst sınırı olarak NTHOL çıkarılmış sermayenin %3,69 olarak 12,500,000 pay adet olarak belirlenmiş. Bu üst sınırın aşılması durumunda birleşmenin gerçekleşmeyebileceği konusunda görüş beyan edilmiş. Yeniden bir revize raporun yayınlanmış olması piyasada süreci yakından izleyenler açısından sürecin sona gelindiğine dair yeni bir artan ihtimal oluşturabilir. Ancak ayrılma hakkı üst sınırının göreceli olarak düşük tutulması bir miktar olumsuz algılanabilir. NTHOL mevcut fiyatı ayrılma fiyatının altında seyretmekte.

OYAK YATIRIM – Net Holding NTHOL Hisse Analiz – 22.06.2017

NTHOL/NTTUR: NTHOL-NTTUR birleşmesinde NTTUR hissedarları için değişim rasyosu 0.89022’den 0.97861 seviyesine revize edildi. Dün NTHOL hisseleri 2.80TL’den, NTTUR ise 1.98 TL’den kapanmıştı. Revize edilen 0.97861’lik değişim rasyosu dikkate alındığında dünkü kapanışlarla NTTUR hissedarları için (2.74TL hisse fiyatı ile) %38’lik bir prim potansiyeli olduğu görülüyor. Hatırlanacağı gibi NTHOL ve NTTUR hissedarları için ayrılma
hakkı ise sırasıyla 3.1762TL ve 1.2033TL olarak açıklanmıştı. Bu revizyonun ardından SPK onayının zamanlaması bu birleşmenin tamamlanması için kritik olacaktır. Bu arada ayrılma hakkı kullanımı ile ilgili üst sınırlar ise NTHOL için %3.69167 (12.5 mn hisse) NTTUR için 0.85714% (3 mn hisse) olarak belirlendi. Ayrılma hakkına katılım bu tutarları geçerse birleşmeden vazgeçilebilir.

 

OYAK YATIRIM – Net Holding NTHOL Hisse Haber – 21.06.2017

Net Holding , sermaye azaltımı bugün gerçekleşiyor. Teorik fiyat hisse başına 3.057TL olacak. Bu sermaye azaltımı ile şirketin sermayesi 338.6 milyon TL seviyesinden 365.8 milyon TL’ye inmiş olacak.

İŞ YATIRIM – Net Holding NTHOL Hisse Analiz – 14.06.2017

Kapanış (TL) : 2.68 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 980 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.54 NTHOL TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a Analist: [email protected]

NTHOL-NTTUR değiştirme rasyosu 0.89022 olarak revize edildi

Net Turizm ve Net Holding’in Net Holding altında birleştirilmesi kararına ilişkin uzman kuruluş raporu dün revize edilerek yeniden yayınlandı. Revize rapora göre birleştirme oranı %60,04867 (önceki: %59,05), değiştirme oranı 0,89022 (önceki: 0,9278) olarak revize edildi. Buna göre her NTTUR hissesi karşılığında 0,89022 NTHOL hissesi verilecek. NTHOL’ün güncel fiyatı olan 2,68 TL/hisse dikkate alındığında NTTUR hissesi 2.39 TL/hisseye karşılık geliyor. Şuan ki fiyatı olan 1,83TL/hisseye göre %30 getiri potansiyeli sunuyor. Ayrıca birleşmenin onaylanmasından sonra ayrılma hakkı kullanımının başlayacağı tarih yaklaştıkça NTHOL’ün fiyatı ayrılma hakkı fiyatı olan 3,1762 TL/hisseye yaklaşacaktır. Bu durum NTTUR hisse değerinin 2.83 TL/hisseye ve getiri potansiyelinin %55’e yakınsayabileceğine işaret ediyor.

NTTUR için belirlenen ayrılma hakkı fiyatı 1.2033 olduğu için şuan ki fiyat seviyeleri düşünüldüğünde NTTUR için ayrılma hakkını kullanmak çok anlamlı değil. SPK’nın birleşme işlemini onaylaması durumunda, önceki birleşme örneklerini göz önünde bulundurarak birleşme işleminin 3-4 ay içerisinde tamamlanabileceğini düşünüyoruz. Ayrıca birleşmenin şeffaflığı artıracağı ve Grup’un karmaşık ortaklık yapısını sadeşletireceği için NTHOL hisseleri üzerinde uzun vadede olumlu etki yaratabileceğini düşünüyoruz. Burada en önemli risk birleşmede yaşanabilecek olası yeni bir erteleme veya iptal durumu olabilir. Hatırlatmak gerekirse daha önce SPK iki kez farklı nedenlerle olumsuz karar vermiş ve başvurunun yenilenmesini istemişti. Birleşme işlemi bir miktar fiyatlandığı için olası iptal durumunda her iki hissede de satış baskısı görebileceğimizi düşünüyoruz.

OYAK YATIRIM – Net Holding NTHOL Hisse Analiz – 14.06.2017

NTHOL-NTTUR birleşmesinde NTTUR hissedarları için değişim rasyosu 0.9278’den 0.89022 seviyesine revize edildi. Dün NTHOL hisseleri 2.68TL’den, NTTUR ise 1.83 TL’den kapanmıştı. Revize edilen 0.89022’lik değişim rasyosu dikkate alındığında dünkü kapanışlarla NTTUR hissedarları için (2.39TL hisse fiyatı ile) %30’luk bir prim potansiyeli olduğu görülüyor. Hatırlanacağı gibi NTHOL ve NTTUR hissedarları için ayrılma hakkı ise sırasıyla 3.1762TL ve 1.2033TL olarak açıklanmıştı. Bu revizyonun ardından SPK onayının zamanlaması bu birleşmenin tamamlanması için kritik olacaktır.

TACİRLER YATIRIM – Net Holding NTHOL Hisse Analiz – 14.06.2017

Net Holding – Net Tur ile birleşmeye ilişkin Uzman Kuruluş Raporu yayınlandı. Revize
rapora göre birleşme nedeniyle artırılacak sermaye düşürülürken, değişim oranı
0,9278’den 0,89022’ye düşürüldü (birleşme oranı %60,04867).

Haber etkisi olarak piyasada 2 farklı senaryo üzerinde durulabileceğini düşünüyoruz. Birinci senaryoda, piyasa revize rapor sonrası sürecin uzaması ihtimaline odaklanarak kısmen negatif algılayabilir ve düşen birleşme oranını satmak isteyebilir.

İkinci senaryoda ise piyasa SPK sürecinde sona gelindiğini düşünerek kısmen pozitif algılayabilir ve az miktarda düşen birleşme oranını dikkate almayabilir. Biz, ikinci senaryonun daha olasılıklı olduğunu düşünüyoruz. Revize değiştirme oranı ile NTTUR (NTHOL kapanış fiyatına göre) 2,38 TL seviyesinde olması beklenirken, normal şartlar altında birleşme olasılığının arttığı senaryoda birleşme tarihine kadar NTTUR fiyatı yükselirken NTHOL düşmesini bekleriz.

ZİRAAT YATIRIM – Net Holding NTHOL Hisse Analiz – 14.06.2017

Net Turizm (NTTUR, Sınırlı Pozitif), Net Holding (NTHOL, Nötr): Uzman Kuruluş’un 13.06.2017 tarihli Revize Raporu’na göre; Net Turizm’in tüm aktif ve pasifi ile devralınması işleminde “Birleşme Oranı” %60,04867 olarak belirlenmiş olup buna bağlı olarak 1 adet Net Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. payına 0,89022 adet Net Holding payı verilmesi (Değiştirme Oranı) tespit edilmiştir.

 

OYAK YATIRIM – Net Holding NTHOL Hisse Haber Yorum – 17.05.2017

Besim Tibük Hisse Almaya Devam Ediyor

NTHOL: Ortaklarından Besim Tibuk 16 Nisan’da 2.60-2.64 TL fiyat aralığından 69.5 bin NTHOL hissesi aldığını açıkladı. Bu alımla Besim Tibuk’un toplam NTHOL hissesi 54.1 milyon adet (%14.8) seviyesine ulaştı. NTTUR: Ortaklarından Besim Tibuk 16 Mayıs’ta hisse başına ortalama 1.85TL fiyattan 30 bin adet NTTUR hissesi aldığını açıkladı. Bu alımla Besim Tibuk’un toplam NTTUR hissesi 103.1 milyon adet (%29.5) seviyesine ulaştı.

OYAK YATIRIM – Net Holding NTHOL Hisse Analiz 1Ç17 – 11.05.2017

Net Holding yılın ilk çeyreğinde 30 milyon TL zarar açıklarken 2016 ilk çeyrekte zarar 21 milyon TL seviyelerindeydi. Şirketin zararındaki artış 96 milyon TL’lik net borç ve 108 milyon TL’lik net döviz açık pozisyonu üzerinden yazmış olunan 18.7 milyon TL’lik finansal giderden kaynaklanıyor. Şirketin konsolide VAFÖK rakamı ise ilk çeyrekte %19 artan faaliyet giderleri nedeniyle -1.6 milyon TL olarak gerçekleşirken 2016 ilk çeyrekte 1.6 milyon TL VAFÖK bulunmaktaydı. Şirketin turizm segmenti VAFÖK’ü 11.5 milyon TL seviyesine ulaşırken holding VAFÖK’ü -13.2 milyon TL olarak gerçekleşti.

Net Turizm ortaklarından Besim Tibuk 10 Mayıs’ta hisse başına ortalama 1.83TL fiyattan 1 mn adet NTTUR hissesi aldığını açıkladı. Bu alımla Besim Tibuk’un toplam NTTUR hissesi 102.8 milyon adet (%29.4) seviyesine ulaştı.

 

Şirketimiz bağlı ortaklıklarının sahip olduğu Şirketimiz paylarının Şirket sermayesinin %10’unu aşan kısmının iptali hakkında açıklama – 26.04.2017
Mevcut Sermaye (TL)
365.750.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
338.600.000

Sermaye Piyasası Kurulu 21.04.2017 tarih 18/564 sayılı toplantısında, Kurulun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği’ndeki %10’luk sınıra uyum sağlamak amacıyla, Şirketimizin bağlı ortaklıklarından aldığı payların, Kurulun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 19’uncu maddesi gereğince “Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı” usullerine göre iptal edilmesi amacıyla, 365.750.000 TL olan çıkarılmış sermayemizin 27.150.000 TL azaltılarak 338.600.000 TL’na indirilmesi için talebimiz olumlu karşılanmış ve Kurul tarafından uygun görülmüştür.

TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nden bugün itibariyle izin alınmış olup ilgili çalışmalara devam edilmektedir.

İŞ YATIRIM – Net Holding NTHOL Hisse Haber Analiz – 25.04.2017

Net Holding Kapanış (TL) : 2.59 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 947 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.37 NTHOL TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a Analist: [email protected]

NTHOL-NTTUR değiştirme rasyosu 0.9278 olarak açıklandı
Net Holding ve Net Turizm, Net Turizm’i Net Holding altında birleştirme kararına ilişkin uzman kuruluş raporunu yayınladı. Rapora göre birleştirme rasyosu yaklaşık %59.05, değiştirme rasyosu 0.9278 olarak açıklandı. Buna göre her NTTUR hissesi karşılığında 0.9278 NTHOL hissesi verilecek. NTHOL’ün güncel fiyatı olan 2,59 TL/hisse dikkate alındığında NTTUR hissesi 2.40 TL/hisseye karşılık geliyor. Şuan ki fiyatı olan 1,85TL/hisseye göre %30 getiri potansiyeli sunuyor. Ayrıca ayrılma hakkı kullanımının başlayacağı tarihe yaklaştıkça NTHOL’ün fiyatı ayrılma hakkı fiyatı olan 3,1762 TL/hisseye yaklaşacaktır. Bu durum NTTUR hisse değerinin 2.95 TL/hisseye ve getiri potansiyelinin %59’ya yükselebileceğini işaret ediyor. NTTUR için belirlenen ayrılma hakkı fiyatı 1.2033 olduğu için şuan ki fiyat seviyeleri düşünüldüğünde ayrılma hakkını kullanmak çok anlamlı değil. Burada temel risk birleşmede yaşanabilecek yeni bir erteleme veya iptal durumu. Hatırlatmak gerekirse daha önce SPK iki kez farklı nedenlerle olumsuz karar vermiş ve başvurunun yenilenmesini istemişti.

Editörün Notu: Birleşme ile ilgili analizleri aşağıda bulabilirsiniz.

DENİZ YATIRIM – Net Holding NTHOL Hisse Haber Analiz – 25.04.2017

Net Holding-Net Turizm birleşme oranları açıklandı. Net Holding ve Net Turizm birleşmesinde birleşme ve değişim oranlarının hesaplandığı uzman kuruluş raporu yayınlandı. Birleşme oranı %59,05273 açıklandı. Buna göre 1 adet Net Turizm payına 0,92780 Net Holding hissesi verilecek. Net Turizm’in ve Net Holding’in kapanış fiyatları düşünüldüğünde (1,85 TL ve 2,59TL), burada Net Turizm hissedarları için %29,9 yukarı potansiyel görünüyor. Ancak, hem Net Turizm, hem de Net Holding hissedarları için, bu birleşmenin ilk açıklandığı tarih olan Temmuz 2015 öncesi 30 günlük ağırlıklı ortalama fiyatına denk düşen ayrılma hakkı fiyatları hala daha geçerli. Bu fiyatlar Net Holding için 3,1762 TL, Net Turizm için ise 1,2033 TL. Ancak ayrılma hakkından yararlanmak için birleşme için yapılacak genel kurula katılıp, red oyu verip, tutanağa kaydolmak gerekiyor. Dolayısıyla, bir kısım Net Holding hissedarları kapanış fiyatına göre %22,6 yukarı potansiyel vaat eden ayrılma hakkı fiyatından faydalanmak isteyebilir. Ancak Net Holding fiyatı yukarı çıktıkça, değiştirme oranına göre Net Turizm hissedarları için yukarı potansiyel daha da artacaktır.

ZİRAAT YATIRIM – Net Holding NTHOL Hisse Haber Analiz – 25.04.2017

Net Holding (NTHOL, Nötr; NTTUR, Pozitif): Net Holding’in Net Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş.’yi tüm aktif ve pasifi ile birlikte bir bütün halinde devralması suretiyle birleşmesi işleminde Uzman Kuruluş’un 24.04.2017 (bugün) tarihli Raporu’na göre; “Birleşme Oranı” %59,05273 olarak belirlenmiş olup buna bağlı olarak 1 adet Net Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. payına 0,92780 adet Net Holding payı verilmesi (Değiştirme Oranı) tespit edilmiştir. Uzman Kuruluş Raporundaki oranların; “Birleşme İşlemi”nde; “birleşme oranı”nın, “değiştirme oranı”nın ve bunlarla uyumlu bir şekilde “Birleşme İşlemi” nedeniyle devralan sıfatıyla Net Holding’de yapılacak sermaye artırım tutarının ve takiben de söz konusu sermaye artırımında Net Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. pay sahiplerine tahsis edilecek pay adetlerinin tespitinde ve “Birleşme Sözleşmesi” ile “Birleşme Raporu”nda kullanılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Bağlı ortaklığımız Net Turizm A.Ş’nin Şirketimiz Tarafından “devir alınması” suretiyle birleşilmesi hakkında açıklama – 24.04.2017

Devralınan Şirket
Borsa’da İşlem Gören/Borsa’da İşlem Görmeyen
Pay Değişim Oranı
Ortaklarına Verilecek Pay Grubu
Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
Borsa da İşlem Gören
0,9278
B
Nama
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye
Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
Ulaşılacak Sermaye
Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRENTHL00020
12,351
  
12,351
 
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6
365.749.987,649
182.998.586
27.150.000
521.598.573,649
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6
Mevcut Sermaye
Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM
365.750.000 TL
182.998.586 TL
27.150.000 TL
521.598.586 TL

Şirketimizin Net Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş.’yi tüm aktif ve pasifi ile birlikte bir bütün halinde devralması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesi işlemi kapsamında hazırlanan “Uzman Kuruluş Raporu Yönetici Özeti ” ekte yer almaktadır.

Uzman Kuruluş Raporu’nun görüşüldüğü bugünkü Yönetim Kurulu toplantısında;

08.02.2017 tarih ve 2017/6 sayılı Yönetim Kurulu toplantımızda;

Net Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş.’nin ilgili mevzuat hükümleri dahilinde, tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından “devir alınması” suretiyle birleşilmesi işleminde; “birleşme oranı”nın, “değiştirme oranı”nın ve bunlarla uyumlu bir şekilde birleşme işlemi nedeniyle yapılacak sermaye artırım tutarının ve takiben de söz konusu sermaye artırımı sonucunda ihraç edilecek Şirketimiz paylarından Şirketimize devrolacak Net Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş.’nin pay sahiplerine tahsis edilecek pay adetlerinin, ilgili mevzuat hükümlerine uygun, adil ve makul bir yaklaşımla ve hiçbir tereddüt oluşturmayacak şekilde tespitinde, her iki şirketin de SPKn.’na tabi olması ve paylarının Borsa’da halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle, söz konusu hesaplamalarda SPK’nın “Birleşme ve Bölünme Tebliği” (II-23-2)’nin “Uzman Kuruluş Görüşü” başlığını taşıyan 7’nci maddesi hükümlerine uygun olarak hazırlanacak “Uzman Kuruluş Raporu”nun esas alınmasına; söz konusu birleşme işlemi kapsamında hazırlanacak “Birleşme Sözleşmesi” ve “Duyuru Metni” ile sair raporlarda da söz konusu Uzman Kuruluş Raporu’nun esas alınmasına” karar verilmiştir.

Bu kapsamda, 22.02.2017 tarihinde yapılan özel durum açıklamamızda da belirtildiği üzere, Uzman Kuruluş olarak “KPMG Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.” ile sözleşme imzalandığı kamuya duyurulmuştur.

Anılan Yönetim Kurulu Kararı gereğince, KPMG Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından, SPK’nın “Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23-2)”nin “Uzman Kuruluş Görüşü” başlığını taşıyan 7’nci maddesi hükümlerine uygun olarak, “Net Holding A.Ş. ve Net Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. Birleşmeye İlişkin Uzman Kuruluş Raporu (Uzman Kuruluş Raporu) düzenlenmiştir.

Uzman Kuruluş’un 24.04.2017 (bugün) tarihli Raporu’na göre; “Birleşme Oranı” %59,05273 olarak belirlenmiş olup buna bağlı olarak 1 adet Net Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. payına 0,92780 adet Şirketimiz payı verilmesi (Değiştirme Oranı) tespit edilmiştir.

Uzman Kuruluş Raporundaki oranların; “Birleşme İşlemi”nde; “birleşme oranı”nın, “değiştirme oranı”nın ve bunlarla uyumlu bir şekilde “Birleşme İşlemi” nedeniyle devralan sıfatıyla Şirketimiz’de yapılacak sermaye artırım tutarının ve takiben de söz konusu sermaye artırımında Net Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. pay sahiplerine tahsis edilecek pay adetlerinin tespitinde ve “Birleşme Sözleşmesi” ile “Birleşme Raporu”nda kullanılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

HALK YATIRIM – Net Holding NTHOL Hisse Haber Yorum – 22.03.2017

Net Holding (NTHOL, Nötr): Şirket, iştirak yapısının ve ticari faaliyetlerinin sade ve anlaşılabilir olması amacıyla, Net Turizm ile şirket bünyesinde birleşme işleminin tamamlanması koşuluyla sadece Net Grubu’nun varlıklarına yatırım yapmış olan grup şirketlerinden bazılarının şirket bünyesinde birleştirileceğini açıkladı. Şirket ayrıca, otel ve casino işletmeciliği faaliyetlerinin de Merit markası altında toplanmasına yönelik çalışmaların yapılacağını bildirdi.

İŞ YATIRIM – Net Holding NTHOL Hisse Analiz – 09.02.2017

Kapanış (TL) : 2.82 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 1031 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.96 NTHOL TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a Analist: [email protected]

Net Holding ve Net Turizm yeniden birleşme kararı aldı

Net Holding (NTHOL) ve Net Turizm (NTTUR) Yönetim Kurulları Net Turizmin NET Holding tarafından devralınarak Net Holding altında birleştirilmesine karar verdi. Hatırlatmak gerekirse Şirket’ler daha önce 2 kez birleşme kararı almış (Temmuz 2015 ve Mayıs 2016) ancak çeşitli nedenlerle birleşme işlemi gerçekleştirilememişti. Yapılan açıklamaya göre birleşme işlemi 2016 yıl sonu finansalları ile gerçekleştirilecek.

Hatırlatmak gerekirse her iki hisse için de ayrılma hakkı doğacak. Daha önceki birleşme kararında NTTUR için ayrılma hakkı fiyatı 1,2033 TL/hisse ve Net Holding için ayrılmak hakkı fiyatı 3,1762 TL/hisse olarak belirlenmişti. Ayrılma hakkı fiyatlarında herhangi bir değişiklik beklemiyoruz. NTTUR hisseleri dün 1.46TL ve NTHOL hisseleri 2.82TL/hisse fiyattan kapandı. Ayrılma hakkı fiyatı dikkate alındığında bugün haber NTHOL hisselerini olumlu etkileyebilir.

Bundan sonraki süreçte Şirket’ler SPK’ya başvuru yapacaklar. Sonrasında yıl sonu finansalları ile bağımsız bir kuruluş tarafından (daha öncekileri KPMG hazırlamıştı) değerleme raporu hazırlanacak ve değiştirme rasyosu belirlenecek (son birleşme kararında değiştirme rasyosu 0.76x olarak hesaplanmıştı; Her bir NTTUR hissesi 0.76x NTHOL hissesi ile değiştirilecekti). Önceki birleşme başvurusunda oluşan rasyoya göre NTTUR hisselerinde alım fırsatı ortaya çıkıyordu ancak Şirketler’in 2016 yıl sonu finansallarına bağlı olarak değiştirme rasyosunda değişiklik söz konusu olabileceğini düşünüyoruz.

DOHOL ile DYHOL’ün 2014’te gerçekleşen birleşme işleminden ve benzer diğer birleşme başvurularından yola çıkarak finansallar açıklandıktan sonra (Mart başı gibi açıklanması bekleniyor) SPK başvurusunun yapılmasını ve başvuru tarihinden itibaren yaklaşık 1 ay içerisinde değerleme raporunun hazırlanmasını ve takip eden 1-2 ay içerisinde SPK onayının gerçekleşmesini bekliyoruz. Birleşme işleminin ise yaklaşık 4-5 ay içerisinde tamamlanmasını öngörüyoruz.

OYAK YATIRIM – Net Holding NTHOL Hisse Analiz – 09.02.2017

NTTUR/NTHOL: NTHOL ve NTTUR Yönetim Kurulları birleşme işlemini 2016 finansalları ile yeniden başlatma kararı aldığını açıkladı. Hatırlanacağı gibi bir önceki süreç zamanında yetişemeyeceği için yürürlükten kaldırılmıştı. Birleşme işleminde NTHOL hissedarlarının hisse başına 3.1762TL’den, NTTUR hissedarlarının ise hisse başına 1.2033TL’den ayrılma hakları bulunuyor. Hatırlanacağı gibi NTTUR hissedarları için hisse değişim oranı ise bir önceki dönemde 0.76109x olarak açıklanmıştı (Her bir NTTUR hissesi için alınacak NTHOL hissesi). Birleşme iştirak yapısındaki karmaşıklığın sadeleştirilmesi ve verimsizliğin önlenmesi açısından olumlu olacaktır.

 

Net Holding Sermaye Artırımı – Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim – 18.01.2017

Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun bugünkü toplantısında,Yönetim Kurulumuzun 05.01.2017 tarihli toplantısına ek karardır.

SPK’nın II-22.1 sayılı “Geri Alınan Paylar Tebliği’ne” aykırılık nedeniyle, bağlı ortaklıklarımızın sahip olduğu ve sermayemizin %10’unu aşan kısmına ait paylarının, sermaye azaltımında kullanılmak üzere geri alınmasına;

Bu amaçla,

  • Sunset Turistik İşletmeleri A.Ş.’den 3.341.934 TL,
  • Asyanet Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den 808.066 TL olmak üzere,

Toplam 27.150.000 TL nominal payımızın devralınmasına, söz konusu sermaye azaltım işlemleri için hazırlıkların tamamlanarak başvuruların yapılmasına ve her türlü iş ve işlemlerin ifası hususunda gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesine, bu hususta Şirket Üst Yönetimine yetki verilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.

Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)500.000.000
Mevcut Sermaye (TL)365.750.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)338.600.000
Pay Grup BilgileriMevcut Sermaye (TL)Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)Azaltılacak Sermaye Oranı (%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRENTHL0002012,351  
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6365.749.987,64927.150.0007,42310
 Mevcut Sermaye (TL)Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)Azaltılacak Sermaye Oranı (%)
TOPLAM365.750.00027.150.000,0007,42310

 

 

Net Holding’den Hırvatistan faaliyetleri hakkında bilgi – 19.12.2016

Grup şirketimiz Merit Casino D.o.o. ile Hırvatistan Maliye Bakanlığı arasında, şehir ve casino adedi sınırlaması olmadan, 15 yıl süreyle imzalanan casino işletmeciliği lisans anlaşması kapsamında;

Dubrovnik ve Split şehirlerinde, iki adet casino açılış işlemleri tamamlanmış olup, Casinolar faaliyete geçmiştir.

Bugün itibarıyla Net Holding A.Ş.’nin işlettiği casino sayısı Karadağ’da 3,  Hırvatistan’da 2 olmak üzere toplam 5 adede ulaşmıştır.

 

OYAK YATIRIM – NTHOL Hisse Haber Analiz – 15.12.2016

NTHOL/NTTUR: NTHOL ve NTTUR daha önce açıkladıkları Asyanet ve Sunset işlemleri için değerleme raporlarını açıkladı. Hatırlanacağı gibi şirketler Asyanet’in %11’i ve Sunset’in %18’ini sırasıyla 36.1 milyon TL ve 20.2 milyon TL’ye NTHOL’den NTTUR’a satışı konusunda anlaştıklarını Temmuz 2016’da duyurmuşlardı. Değerleme raporlarına göre Asyanet 322 milyon TL’den (defter değeri 328.6 milyon TL) ve Sunset ise 115 milyon TL’den (defter değeri 112.5 milyon TL) değerlenmiş oldu. Satış işlemi defter değeri üzerinden gerçekleşecek. (Nötr)

 

Net Holding Net Turizm Birleşmesi Şimdilik Rafa Kalktı 14.11.2016

Net holding, Net Turizm ile birleşme işlemine teknik olarak 2016 ilk yarı finansalları ile devam etmelerinin mümkün olmadığını açıkladı. Ancak şirket birleşme işlemi ile ilgili kararlılıklarının devam ettiğini de belirtti. Hatırlanacağı gibi Net Holding dokuz aylık finansallarını da denetimden geçirmişti.

 

OYAK YATIRIM – NTHOL Hisse Haber Yorum – 23.08.2016

Pine River’in NTHOL’de sahip olduğu %1.14 hissenin hisse başına 2.69TL’den Pacific Investment Inc’a bugün satılacağı açıklandı. İşlem fiyatı dünkü kapanış fiyatı olan 3.15’a göre %15 iskontoya işaret ediyor.

ZİRAAT YATIRIM – NTHOL Hisse Haber Yorum – 23.08.2016

Net Holding (NTHOL, Sınırlı Negatif): Net Holding’in ortaklarından Pine River Structured Credit Opportunities Master Fund L.P.’nin sahip olduğu şirket sermayesinin %1,1392’sine tekabül eden 4,2mn TL nominal değerli “Borsada İşlem Gören” nitelikteki payların, 1 TL nominal değerli pay için 2,69 TL fiyatla, Pacific Investment Inc.’e satışı 23/08/2016 tarihinde toptan alış satış işlemleri kapsamında Borsada gerçekleştirilecektir.

OYAK YATIRIM – NTHOL Hisse Analiz 2Ç16 – 22.08.2016

NTHOL: NTHOL yılın ikinci çeyreğinde 5.2 milyon TL net kar açıklarken geçtiğimiz yılın aynı döneminde 4.3 milyon TL net kar bulunmaktaydı. Şirketin konsolide VAFÖK rakamı ise 27 milyon TL ile 2015 ikinci çeyrek rakamı olan 23 milyon TL’yi geçmiş oldu. Artan turizm segmenti gelirleri karlılığı destekleyen en önemli unsur oldu.

 

İŞ YATIRIM – Net Holding NTHOL – NTTUR Şirket Birleşmesi Değerlendirmesi – 12.07.2016

Kapanış (TL) : 1.45 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 508 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 2.55 NTTUR TI Equity- Öneri :ÖNERİMİZ YOK Get.Pot.%: n.a Analist: [email protected]

Gizli Değerler Portföyünde Değişiklikler

NTTUR: Net Holding (NTHOL) ve Net Turizm (NTTUR) birleşmesinin ertelenmesi nedeniyle NTTUR hissesini Gizli Değerler Portföyümüzden çıkarıyoruz.

Net Holding (NTHOL) ve Net Turizm (NTTUR) birleşmesinin ertelenmesi nedeniyle NTTUR hissesini Gizli Değerler Portföyümüzden çıkarıyoruz.Hatırlatmak gerekirse Net Holding’in Net Turizm’de 17.5mn adet hisse satışı gerçekleştirmesi işleminin daha önce hesaplanan birleşme rasyosuna etkisi gerekçe gösterilerek birleşme başvurusu geri çekilmiş ve 2Q16 finansalları ile yeniden başvuru yapılacağı açıklanmıştı. Ağustos’ta açıklanacak 2Ç16 finansalları ile birleşme başvuru ve onay sürecinin yeniden başlayacak olmasının birleşme sürecinin daha da geciktirecek olması nedeniyle öneri listemizden çıkartıyoruz.

 

İŞ YATIRIM – Net Holding NTHOL – NTTUR Şirket Birleşmesi Değerlendirmesi – 03.06.2016

is-yatirim-logo

NTTUR (11/05/2016): Net Holding ve Net Tur’un Net Holding altında birleştirilmesi işleminin devamına karar verildi. Hatırlatmak gerekirse her iki hisse için de tebliğ gereği ayrılma hakkı bulunuyor. Net Tur için ayrılma hakkı fiyatı 1,2033 TL/hisse iken, Net Holding için ayrılmak hakkı fiyatı 3,1762 TL/hisse olarak belirlendi. Birleşme 2015 yıl sonu mali tabloları üzerinden gerçekleştirilecek. Birleşmede kullanılacak değerleme yöntemleri bağımsız bir kuruluş tarafından hazırlanacak değerleme raporu ile belirlenecek. Biz değiştirme oranını 0.73x hesaplıyoruz. Azınlık hissedarların her bir NTTUR hissesi karşılığında 0,73x adet NTHOL hissesi alması anlamına geliyor. NTHOL’ün güncel fiyatı olan 3,07 TL/hisse dikkate alındığında NTTUR hissesi 2.24 TL/ hisseye karşılık geliyor. Şuan ki fiyatı olan 1,6TL/hisseye göre %40 getiri potansiyeli sunuyor. Değerleme raporunun ve değiştirme rasyosunun bir ay içerisinde açıklanmasını bekliyoruz.

NTHOL-NTTUR Birleşmesi Arbitraj Fırsatı Sunuyor

Net Holding ve Net Tur’un Net Holding altında birleştirilmesi işleminin devamına karar verildi. Hatırlanacağı üzere daha önce Şirketler 6 Temmuz 2015 tarihinde 6A15 finansalları üzerinden birleşme kararı almıştı. Ancak SPK 10 Aralık 2015 tarihinde birleşmenin 6A15 finansallarıyla yapılmasının mümkün olmadığı gerekçesi ile, güncel finansallarla yeni bir başvuru yapılması durumunda değerlendirilmek üzere birleşmeye ilişkin Şirketlerin talebinin işlemden kaldırılmasına karar vermişti. Şirketler bu doğrultuda 2015 yıl sonu finansalları ile 6 Mayıs tarihinde birleşme işleminin yeniden başlatılması kararı aldılar. Hatırlatmak gerekirse her iki hisse için de tebliğ gereği ayrılma hakkı bulunuyor. Net Tur için ayrılma hakkı fiyatı 1,2033 TL/hisse iken, Net Holding için ayrılmak hakkı fiyatı 3,1762 TL/hisse olarak belirlenmiştir.

Değiştirme oranını 0,73x hesaplıyoruz. Birleşme 2015 yıl sonu mali tabloları üzerinden olacak. Birleşmede kullanılacak değerleme yöntemleri bağımsız bir kuruluş tarafından hazırlanacak değerleme raporu ile yeniden belirlenecek. İlk birleşme kararından sonra Ekim 2015’te hazırlanan birleşmeye ilişkin Uzman Kuruluş raporunda değiştirme oranı 0,72x hesaplanmıştı. Ekim 2015’teki Uzman Kuruluş raporunda yer alan değerleme yöntemlerini ve ağırlıklarını kullanarak güncel veriler ile değiştirme oranını yeniden hesapladık. Özsermaye (%50), cari piyasa değeri (%25) ve benzer şirket değeri (%25) yöntemleri kullanılarak oluşan ağırlıklandırılmış değiştirme oranını 0.73x hesaplıyoruz. Bu da her bir NTTUR hissedarının 0,73x adet NTHOL hissesi alması anlamına geliyor. NTHOL’ün güncel fiyatı olan 3,08 TL/hisse dikkate alındığında NTTUR hissesi 2.25 TL/hisseye karşılık geliyor. Şuan ki fiyatı olan 1,57TL/hisseye göre %43 getiri potansiyeli sunuyor. Ayrıca ayrılma hakkı kullanımının başlayacağı tarihe yaklaştıkça NTHOL’ün fiyatı ayrılma fiyatı olan 3,1762 TL/hisseye yaklaşacaktır. Bu durum NTTUR hisse değerinin 2.32 TL/hisseye ve getiri potansiyelinin %48’ye yükselebileceğini işaret ediyor.

Değiştirme rasyosunun tahminimizin çok altında açıklanması, Şirketlerin birleşme işleminden vazgeçmesi, SPK’nın onay vermemesi yada yeniden ertelemesi en önemli risk unsurları olarak öne çıkıyor.

Tablo 1: Ağırlıklandırılmış Değerleme Yöntemleri

Özsermaye Yöntemi (TL mn)DeğerÖdenmiş Sermaye
NTTUR392350
NTHOL1,869365.75
   
Birleşme Oranı82.65% 
Birleşme Sonrası Sermaye406 
Artırılacak Sermaye70 
Değiştirme Oranı (%50)0.78 
   
Benzer Şirket Değerlemesi Yöntemi (TL mn)DeğerÖdenmiş Sermaye
NTTUR626350
NTHOL751365.75
   
Birleşme Oranı80.90% 
Birleşme Sonrası Sermaye414 
Artırılacak Sermaye79 
Değiştirme Oranı (%25)0.87 
   
Ortalama Piyasa Değeri Yöntemi (TL mn)DeğerÖdenmiş Sermaye
NTTUR142350
NTHOL1,056366
   
Birleşme Oranı88.20% 
Birleşme Sonrası Sermaye380 
Artırılacak Sermaye45 
Değiştirme Oranı (%25)0.5 
   
Yöntemlerin Ağırlıklı Ortalamasına göre Değiştirme Oranı0.73 

 

NTTUR Değeri ve Getiri Potansiyeli Hassasiyet Analizi

NTHOL’un güncel fiyatı olan 3.08 TL/hisse dikkate alındığında NTTUR hissesi 2.25 TL/hisseye karşılık geliyor. Şuan ki fiyatı olan 1,57 TL/hisseye göre %44 getiri potansiyeli sunuyor. Ayrılma hakkının kullanımının başlayacağı zaman yaklaştıkça hisse fiyatı NTHOL’un fiyatı 3,1762’ye yaklaşacaktır. Bu fiyatta NTTUR’un değeri 0,73x değiştirme oranı ile hisse başı 2.32 TL/hisseye kadar yükselebilecektir. Bu durumda getiri potansiyelini %48 hesaplıyoruz. Aşağıdaki hassasiyet analizi tablolarında NTTUR hisselerinin değerini ve olası getiri potansiyellerini farklı NTHOL hisse fiyatları ve farklı değiştirme rasyolarına göre görebilirsiniz..

Tablo 2: Hassasiyet Analizi – NTTUR Hisse Fiyatı ve Getiri Potansiyeli

Değiştirme Rasyosu (x)Değiştirme Rasyosu (x)
(TL)2.280.650.730.80(TL)0.450.650.730.80
3.001.952.192.403.0024%39%53%
fiyatı3.031.972.212.42fiyatı3.0325%41%54%
3.061.992.232.453.0627%42%56%
hissehisse
3.082.002.252.463.0828%43%57%
NTHOL3.122.032.282.50NTHOL3.1229%45%59%
3.152.052.302.523.1530%46%61%
3.182.062.322.543.1831%48%62%

Kaynak: İş Yatırım

Zaman Çizelgesi

DOHOL ile DYHOL’ün 2014’te gerçekleşen birleşme işleminden ve benzer diğer birleşme başvurularından yola çıkarak yaklaşık 4-5 hafta içerisinde uzman kuruluş raporunun ve değiştirme rasyosunun açıklanmasını, sonrasında ise 1 ay içerisinde SPK onayının gerçekleşmesini bekliyoruz. Birleşme işleminin ise yaklaşık 4-5 ay içerisinde tamamlanmasını öngörüyoruz.

Tablo 3: Zaman Çizelgesi DOHOL-DYHOL Birleşmesi Zaman Çizelgesi

14.04.2014Birleşmeye ilişkin Yönetim Kurulu kararı
22.05.2014Birleşmeye ilişkin değerleme ve diğer detayların açıklanması
20.06.2014SPK onayı
26.06.2014Birleşmeye ilişkin kesinleşmiş Uzman Kuruluş raporunun Yayınlanması
06.08.2014Genel Kurul onayı
11-22.08.2014Ayrılma hakkı kullanımı
02.09.2014Birleşme işlemin gerçekleşmesi

Kaynak: KAP, İş Yatırım

 

İŞ YATIRIM – Net Holding NTHOL Hisse Yorumu – 25.05.2016

is-yatirim-logo

Kapanış (TL) : 3.05 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 1116 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.31 NTHOL TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a Analist: [email protected]

NTTUR & NTHOL Birleşme oranı 0.76 olarak açıklandı (tahminimiz:0.73)

Değiştirme oranı 0.76x olarak açıklandı. Bu da her bir NTTUR hissedarının 0,76x adet NTHOL hissesi alması anlamına geliyor. NTHOL’ün güncel fiyatı olan 3,05 TL/hisse dikkate alındığında NTTUR hissesi 2.318 TL/hisseye karşılık geliyor. Şuan ki fiyatı olan 1,56TL/hisseye göre %49 getiri potansiyeli sunuyor. Ayrıca ayrılma hakkı kullanımının başlayacağı tarihe yaklaştıkça NTHOL’ün fiyatı ayrılma fiyatı olan 3,1762 TL/hisseye yaklaşacaktır. Bu durum NTTUR hisse değerinin 2.32 TL/hisseye ve getiri potansiyelinin %55’e yükselebileceğini işaret ediyor.

Şirketlerin birleşme işleminden vazgeçmesi, SPK’nın onay vermemesi yada yeniden ertelemesi en önemli risk unsurları olarak öne çıkıyor.

Zaman Çizelgesi
DOHOL ile DYHOL’ün 2014’te gerçekleşen birleşme işleminden ve benzer diğer birleşme başvurularından yola çıkarak 1 ay içerisinde SPK onayının gerçekleşmesini bekliyoruz. Birleşme işleminin ise yaklaşık 4-5 ay içerisinde tamamlanmasını öngörüyoruz.

 

TERA YATIRIM – Net Holding NTHOL Hisse Yorumu – 17.05.2016

Net Holding, NTHOL, turizm, $375mn PD / Tavsiyemiz yok –

Hırvatistan’da yapılacak yeni faaliyet hakkında bilgi

NTHOL 02.02.2016 tarihinde Hırvatistan’ın Dubrovnik şehrinde yerleşik Libertas Rixos d.o.o. şirketiyle Net Holding A.Ş. arasında Rixos Dubrovnik Otelinin içinde casino işletmeciliği yapmak üzere imzalanan ön anlaşmayı nihai anlaşmaya çevrildiğini açıkladı. NTHOL KKTC’de zaten casino işletmeciliği yapıyor. İmzalanan anlaşmayla casino işinde büyüme hedefleri için bir adım atılmış oluyor.

 

İŞ YATIRIM – Net Holding NTHOL Hisse Yorumu – 09.05.2016

is-yatirim-logo

Kapanış (TL) : 3.09 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 1130 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.26 NTHOL TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a Analist: [email protected]

NTHOL-NTTUR birleşme sürecini yeniden başlatma kararı aldı

Net Holding ve Nettur daha önce iptal edilen birleşme sürecini yeniden başlatma kararı aldı. Buna göre 2015 yıl sonu finansalları ile yeniden bir bağımsız değerleme raporu hazırlanacak ve birleşme rasyosu yeniden hesaplanacak. NTHOL ve NTTUR azınlık hissedarları sırasıyla 3.1762 TL ve 1.2033 TL fiyattan ayrılma haklarını kullanabilecekler. NTHOL hisseleri Cuma günü 3.09 TL’den kapanırken NTTUR 1.57TL’den kapanmıştı. Hatırlatmak gerekirse şirketler daha önce 6A15 finansalları ile başvuru yapmış ancak SPK buna izin vermemiş ve 2015 yıl sonu finansalları ile yeniden başvuru yapılmasını istemişti. 6A15 finansalları ile hazırlanan değerleme raporunda 1 adet NTTUR payına 0,72434 adet NTHOL payı verilmesine karar verilmişti.

 

İŞ YATIRIM – Net Holding NTHOL Hisse Yorumu – 15.03.2016

is-yatirim-logo

NTHOL Net Holding ÖNERİMİZ YOK

Kapanış TRY: 3.24 Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : Piyasa Değeri .mn(TL): 1,185

Bilyoner Milli Piyango özelleştirmesi ile ilgilenebilir

Gazete haberine göre Bilyoner.com’un Genel Müdürü Sait Kayahan yeni yapılacak olan Milli Piyango özelleştirme ihalesine katılabileceklerini belirtmiş. Kayahan röportajında ayrıca yeni ihalenin işletme hakkı süresinin 10 yılın üzerinde olabileceğini ihalenin dolar yerine TL üzerinden gerçekleştirilebileceğini söylemiş. Ayrıca gelirlerden devlete ödenecek payın düşürülmesinin ihalenin cazibesini artıracağını belirtmiş. Finansmanın kapatılamaması neden ile daha önce iptal edilen ihalenin ne zaman yeniden yapılacağı henüz belli değil ancak 2016 yılı içersinde yapılması bekleniyor. Ayrıca Net Holding’in de ihale ile yakından ilgilenedigi biliniyor ve güçlü bir aday olduğunu düşünüyoruz.

PAYLAŞ