Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Merko Gıda ME...

Merko Gıda MERKO Hisse Analiz ve Yorumları

Merko Gıda MERKO hisse senedi ile ilgili tüm güncel hisse analiz, haber,rapor ve hisse yorumlarını aşağıda sıralı halde bulabilirsiniz. Kurum ve uzmanların MERKO ile ilgili çıkmış tüm hisse analiz ve yorumlarını, haber,veri ve raporları bu sayfadan takip edebilirsiniz.

MERKO Gıda Sermaye İştiraki Hakkında Açıklama Yaptı – 22.03.2018

Şirketimiz ile GEM Global Yield Fund LLC SCS ve GEM Investments America, LLC ile Şirketimiz ortakları MERKO Holding A.Ş. ile Aetna SA arasında imzalanmış olan 26.1.2018 tarihli Sermaye İştirak Taahhüdü ve Pay Ödünç Sözleşmesi (Subscription Commitment and Share Lending Agreement) çerçevesinde, 28.02.2018 tarihinde GEM Global Yield Fund LLC SCS’e yapılan sermaye iştirak davetimizde, payların nominal değerinin altında olmaması kaydıyla, çağrımızı takip eden 15 işlem günü içerisinde Şirketimiz paylarının gün sonu ortalama fiyatının ortalaması alınarak belirlenecek fiyat üzerinden 5.430.000 adet Şirketimiz payına iştirak etmesi talep edilmiştir.

Kendisine davet gönderilmiş olan GEM Global Yield Fund LLC SCS, 21.3.2018 tarihinde Şirketimize gönderdiği yazı ile, payların 15 günlük fiyatlama döneminde Borsa İstanbul pay piyasasında oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının %10 iskontolu olarak hesaplanmasıyla oluşan 1.332 TL pay fiyatı üzerinden 2.850.000 adet pay satın almak suretiyle Şirketimiz sermayesine iştirak etmek istediğini Şirketimize bildirmiştir. Bu sermaye iştirakine ilişkin olarak toplam 3.796.200 TL de sermaye avansı olarak GEM tarafından Şirketimiz hesabına bugün itibariyle yatırılmıştır.

Bu süreç dahilinde ortaya çıkacak, Şirket hisselerinin değerini ve/veya yatırımcıların kararını etkileyebilecek nitelikteki hususlar ve işlemlere ilişkin gelişmeler derhal kamuya açıklanacaktır. Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunulur.

 

Merko Gıda Dönem Zararı ve Geçmiş Yıllar Zararları Nedeniyle Temettü Dağıtılamayacağına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Açıkladı – 02.03.2018

2017 yılı finansal tablolarında zarar oluşması ve geçmiş yıl zararları bulunması nedeniyle kar payı dağıtımı yapılamayacağı hususu yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulacaktır.

Merko Gıda’da Şirket Ortaklarının Pay Oranlarında Değişiklikler Oldu – 28.02.2018

Merko Gıda Şirket ortaklarının pay oranlarında değişikliklerle ilgili değişiklikleri dünkü açıklamaların da ardından KAP’a bildirdi. Açıklama şöyle yer aldı:

Bazı Şirket ortaklarımızı tarafından GEM Global Yield Fund LLC SCS’ye yapılan ve kamuya 27.2.2018 tarihli özel durum açıklaması ile duyurulan pay devirleri neticesinde, Şirketimiz sermayesindeki pay oranlarında doğrudan ve dolaylı olarak meydana gelen değişiklikler aşağıdaki gibidir:

Doğrudan Pay Sahipleri:

Pay Sahibi    Devir Öncesi Pay Adedi Devir Öncesi Pay Oranı (%) Devir Sonrası Pay Adedi Devir Sonrası Pay Oranı (%)
Merko Holding A.Ş. 6.098.106,66    22,46 3.518.856,66    12,96
Aetna SA 6.772.871,97 24,95 3.922.121,97    14,45
GEM Global Yield Fund LLC SCS 5.430.000 20,00

Dolaylı Pay Sahipleri:

Dolaylı Pay Sahibi Devir Öncesi Dolaylı Pay Adedi Devir Öncesi Dolaylı Pay Oranı (%) Devir Sonrası Dolaylı Pay Adedi Devir Sonrası Dolaylı Pay Oranı (%)
Hakan Severge 2.478.941,22   9,13 1.127.089,79    4,15 
Fire Dragon 3.618.680,78    13,33 2.088.089,54 7,69

Merko Gıda Şirket Hakim Ortağı Hisse Devri Hakkında Açıklama Yaptı – 27.02.2018

Şirketimiz ile GEM Global Yield Fund LLC SCS ve GEM Investments America, LLC ile Şirketimiz ortakları Merko Holding A.Ş. ile Aetna SA arasında imzalanmış olan 26.1.2018 tarihli Sermaye İştirak Taahhüdü ve Pay Ödünç Sözleşmesi (Subscription Commitment and Share Lending Agreement) çerçevesinde, Şirketimiz ortaklarından Merko Holding A.Ş. tarafından 2.579.250 adet Şirketimiz payı ve yine Şirketimiz ortaklarından Aetna SA tarafından 2.850.750 adet Şirketimiz payı GEM Global Yield Fund LLC SCS hesabına devredilmiştir.

Devre konu söz konusu paylar, Şirketimizce yapılması düşünülen iştirak davetine istinaden, GEM Global Yield Fund LLC SCS tarafından Şirketimize ödenebilecek olan sermaye iştirak avansına karşılık teminat niteliğini haiz olup, sermaye artırımının tamamlanarak, artırıma konu payların GEM Global Yield Fund LLC SCS’e teslimi ile bu paylar yeniden adı geçen ortakların hesabına iade edilecektir.

Bu süreç dahilinde ortaya çıkacak, Şirket hisselerinin değerini ve/veya yatırımcıların kararını etkileyebilecek nitelikteki hususlar ve işlemlere ilişkin gelişmeler derhal kamuya açıklanacaktır.

 

DENİZ YATIRIM – Merko Gıda Hisse Analiz 3Ç17 – 10.11.2017

Merko Gıda’nın sonuçları heyecan verici değil. Merko Gıda 3Ç17’de 6 milyon TL net zarar açıkladı. Bu rakam geçen yılın aynı döneminde 2 milyon TL olan net zarardan daha kötü. Satışlar 15 milyon TL olurken geçen yıla göre %17 daraldı. Burada genel itibariyle gıda şirketlerinde bu çeyrekte görmüş olduğumuz satış büyümesi rakamının Merko için gerçekleşmediği anlaşılıyor. FAVÖK ise hafif toparlanan marj (çoğunlukla brüt marjdaki artış sayesinde) ile geçtiğimiz yılın üzerinde gerçekleşti. Yine de bu toparlanmanın heyecan verici sonuçlar yaratmadığını görüyoruz. 3Ç17 sonuçları Merko hisselerinde kısa vadede olumsuz bir hava yaratabilir.