Ana Sayfa Raporlar Hisse Yorumları Martı Otel MA...

Martı Otel MARTI, Martı GYO MRGYO Hisse Analiz ve Yorumları

Martı Otel MARTI ve Martı GYO MRGYO hisse senetleri ile ilgili tüm güncel analiz, haber, rapor ve yorumları aşağıda bulabilirsiniz. Kurum ve uzmanların MARTI, MRGYO ile ilgili çıkmış tüm hisse analiz ve yorumlarını, hisseye ait haber,veri ve raporları bu sayfadan takip edebilirsiniz.

Martı Otel’den Yapılandırma Görüşmelerine dair Açıklama – 18.12.2019

Martı Grubu, Martı Otel MARTI ve Martı GYO’nun Yapılandırma Görüşmeleri Hakkında KAP’a Bilgi Verdi. Açıklamada taşınmaz satış ilanının prosedür gereği olduğu ve görüşmelerin mutabakat içinde protokol aşamasına geldiği söylendi. İlgili bildirim şu şekilde oldu:

“30.10.2019 ve 31.10.2019 tarihli özel durum açıklamamıza ilişkin olarak; Şirketimiz ve Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından Denizbank (“Banka”) ve Deniz Faktoring A.Ş.’den kullanılmış olan finansal tablolarımızda yer alan ve Banka tarafından takibe konu edilen kredilerle ilgili olarak; yapılandırma görüşmeleri devam ederken, Banka tarafından takip prosedürünün gereği olarak 14.12.2019 tarihi itibariyle bir taşınmazımızın satışı için ilana çıkılmış olup, yasal yollara başvuru hakkımız bulunmasının yanı sıra, yapılandırma görüşmeleri karşılıklı mutabakat içinde protokol aşamasına gelmiş olmakla birlikte, söz konusu satış ilanının Şirketimiz finansal tabloları ve dolayısıyla yatırımcılarımız üzerinde olumsuz bir etkisi bulunmamaktadır. Konuya ilişkin gelişmeler kamu ile tam ve zamanında paylaşılacaktır”.

MRGYO Açıklaması: “31.10.2019 tarihli özel durum açıklamamıza ilişkin olarak; Şirketimiz ve Martı Otel İşletmeleri A.Ş. tarafından Denizbank (“Banka”) ve Deniz Faktoring A.Ş.’den kullanılmış olan finansal tablolarımızda yer alan ve Banka tarafından takibe konu edilen kredilerle ilgili olarak; yapılandırma görüşmeleri devam ederken, Banka tarafından takip prosedürünün gereği olarak 14.12.2019 tarihi itibariyle bir taşınmazımızın satışı için ilana çıkılmış olup, yasal yollara başvuru hakkımız bulunmasının yanı sıra, yapılandırma görüşmeleri karşılıklı mutabakat içinde protokol aşamasına gelmiş olmakla birlikte, söz konusu satış ilanının Şirketimiz finansal tabloları ve dolayısıyla yatırımcılarımız üzerinde olumsuz bir etkisi bulunmamaktadır. Konuya ilişkin gelişmeler kamu ile tam ve zamanında paylaşılacaktır”.

Martı Otel Finansal Sonuçları – 11.06.2019

Martı Otel – Şirket 1 Nisan 2018 – 31 Mart 2019 dönemine ait mali tablolarını açıkladı. Şirket söz konusu dönemde ana ortaklık payı olarak 103,5 milyon TL zarar açıkladı.

Martı GYO, GYO’luktan Çıkamadı – 24.05.2019

MRGYO GYO Statüsünden Çıkışın İşlemden Kaldırılması Hakkında KAP’a Aşağıdaki Açıklamayı Yaptı:

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 23.05.2019 tarih ve 2019/26 sayılı Bülteni ile; “Kurul Karar Organı’nın 04.04.2019 tarih ve 20/449 sayılı kararı ile; III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin 44. maddesinin birinci fıkrası uyarınca genel kurula katılıp dönüşüme ilişkin esas sözleşme değişikliklerine olumlu oy kullanan ortaklar dışındaki tüm ortaklara Martı Otel İşletmeleri A.Ş. yerine, N. Emre NARİN ve P. Oya NARİN tarafından 0,6659 TL üzerinden pay alım teklifi yapılması şartıyla olumlu karşılanmasına karar verilmiş olan, Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin gayrimenkul yatırım ortaklığı statüsünden çıkmaya ilişkin talebi, ilgililerin söz konusu şartı yerine getiremeyeceklerini beyan etmiş olmaları nedeniyle Şirket’in talebi üzerine işlemden kaldırılmıştır” kamuya duyurulmuştur.

Martı GYO, GYO Statüsünden Çıkış SPK Onayı Hakkında Açıklama Yaptı – 05.04.2019

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 04.04.2019 tarih ve 2019/18 sayılı Bülteninde yer aldığı üzere; Şirketimizin Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. unvanının Martı Gayrimenkul Yatırım A.Ş. olarak değiştirilerek gayrimenkul yatırım ortaklığı statüsünden çıkmaya ilişkin talebinin, III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin 44. maddesinin birinci fıkrası uyarınca genel kurula katılıp dönüşüme ilişkin esas sözleşme değişikliklerine olumlu oy kullanan ortaklar dışındaki tüm ortaklara N. Emre NARİN ve P. Oya NARİN tarafından 0,6659 TL üzerinden pay alım teklifi yapılması şartıyla olumlu karşılanmasına ve mevzuatın diğer gereklerinin yerine getirilmesine karar verilmiştir.

Martı Otel MARTI Sahip Olunan Martı GYO A.Ş. MRGYO Paylarını Satmama Taahhüdü Açıklaması Yaptı – 19.02.2019

Şirketimizin 19.02.2019 tarih 1194 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı’nda;

Sermayesine % 47,85 iştirak ettiğimiz Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin gayrimenkul yatırım ortaklığı statüsünden çıkma ve Martı Gayrimenkul Yatırım A.Ş.’ne dönüşüm başvurusu ile ilgili olarak; Şirketimizin, ana ortak olduğu ve dönüşüm sonrası Martı Gayrimenkul Yatırım A.Ş. ünvanını alacak bağlı ortaklığımıza desteğimizin göstergesi olarak, sahip olduğumuz payları statüden çıkmaya ilişkin esas sözleşme değişikliklerinin tescil edildiği tarihten itibaren bir yıl süreyle Borsada veya Borsa dışında satmayacağımızın taahhüt edilmesine,

İş bu karar kapsamında her türlü iş ve işlemin ifası için Nurullah Emre Narin ve Pakize Oya Narin’in müştereken yetkili kılınmasına, katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

MARTI Otel İşletmeleri Finansal Tabloları Hakkında Bilgilendirme Yaptı – 13.02.2019

Şirketimizin 11.02.2019 tarihinde açıkladığı 01.04.2018-31.12.2018 dönemi Finansal Tablolarında ciromuz geçen yıl 55.471.057 TL iken bu dönem % 110,85 oranında artarak 116.960.770 TL, operasyonel karlılığımız (FAVÖK) geçen yıl 1.972.092 TL iken bu dönem % 2.152,58 oranında artarak 44.422.855 TL olarak gerçekleşmiştir. 33 nolu dipnotta yer alan, 74.856.465 TL kur farkı giderinin ağırlığı oluşturduğu 131.225.916 TL finansal giderlerin etkisi ile 67.683.566 TL net dönem zararı oluşmuştur.

Bu dönem FAVÖK’ün ciromuza oranı % 37,98 dir. FAVÖK ‘ü etkileyen faktörlerden biri, faaliyet dışı giderlerdeki 2.357.935 TL lik artıştır. Bu olağan dışı giderlerin etkisinden arındırılmış operasyonel kar rakamımız 46.780.790 TL olup FAVÖK oranımız % 40,00 tır.

 

MARTI Otel İşletmeleri Finansal Tabloları Hakkında Bilgilendirme Yaptı – 14.11.2018

KAP Açıklaması: Şirketimizin dün açıkladığı 01.04.2018-30.09.2018 dönemi Finansal Tablolarında ciromuz geçen yıl 51.479.141 TL iken bu dönem % 101,42 oranında artarak 103.686.739 TL, operasyonel karlılığımız (FAVÖK) geçen yıl 18.805.482 TL iken bu dönem 41.950.457 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu dönem FAVÖK’ün ciromuza oranı %40,46 dır. FAVÖK ‘ü etkileyen faktörlerden biri, faaliyet dışı giderlerdeki 1.851.241 TL lik artıştır. Bu olağan dışı giderlerin etkisinden arındırılmış operasyonel kar rakamımız 43.801.698 TL olup FAVÖK oranımız % 42,24 tür.

TACİRLER YATIRIM – Martı Otelleri MARTI Hisse Analiz 3Ç18 – 14.11.2018

Martı Otel – Şirket 2Ç18 mali tablolarını 12,4 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket 2Ç17’de de 12 milyon TL zarar açıklamıştı. Şirketin net satışları yıllık bazda %91 arttı ve 77 milyon TL’ye ulaşırken, FAVÖK’ü ise, yıllık bazda %108 arttı ve 38 milyon TL’ye ulaştı. Şirketin net borcu 835 milyon TL olarak gerçekleşirken, net borç/FAVÖK rasyosu 22.9x olarak gerçekleşti.

 

AK YATIRIM – Martı Otelleri MARTI Hisse Analiz – 25.05.2018

Hisse Raporu – Şirket Ziyaret Notu :  Turizmde toparlanma ve yeniden yapılanma ile güçlenmesi hedefleniyor

Öneri Yok

Bünyesinde Martı Grubu Otel İşletmeleri (MARTI TI) ve Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (MRGYO TI) şirketleri bulunan Martı Grubu, Mayıs başından beri analistler ve basın ile turizm sektörüne ilişkin beklentilerini ve orta vadeli stratejilerini paylaştı. 1967 yılında kurulan ve 1989 yılında hisseleri halka arz edilen Martı Otel BIST’te işlem gören ilk turizm şirketi ve şu anda işlem gören dokuz turizm şirketinden biri konumunda bulunuyor.

Şirketlerin ortaklık yapısı: Martı Otel hisselerinin %31,03’ü Emre Narin ve %14,92’si Oya Narin’e ait bulunurken, %54’lük kısmı da halka açık olarak BIST’te işlem görüyor. Martı GYO’nun ise %47,85’i Martı Otel mülkiyetinde bulunurken, geri kalan %52,15 hissesi borsada işlem görüyor.

Martı Otel’in son üç yıldır finansal zarar açıkladığı, hisse senedinin ise ortalama günlük 5 milyon TL’nin altında işlem hacmine sahip olduğu dikkat çekiyor. 89 milyon TL piyasa değeri ile yılbaşına göre %15 gerileyen Martı hisseleri, böylece getiride BIST‐100’ün %5 altında kalmış görünüyor. Ayrıca hissenin uzun süredir nominal değerinin altında işlem gördüğü dikkat çekiyor.

Turizm sektöründe büyüme şirketin istikrarı için önemli. Kamuoyu ile paylaşılan stratejik hedeflerin başarıya ulaşması halinde gerek finansal performansta gerekse buna bağlı olarak hisse senedi performansında olumlu bir eğilim gözlenebilir. Bunun sağlanması için öncelikle turizm sektöründe 2017’de gözlenen toparlanmanın kalıcı olmasının gerekli olduğunu düşünüyoruz. Martı Otel ziyaret notumuzda şirketin sektöre dair beklentilerine ve stratejik planlarına dikkat çekmek istiyoruz:

Borçluluğun azaltılması ve büyüme fırsatları. Martı Grubu’nun borçluluğunun artmasında ve kârlılığının zayıflamasında 2011 yılında 25 milyon avro yatırım ile kurulan ve finansman dâhil gruba 50 milyon dolarlık yük getiren 5 yıldızlı Taksim Oteli önemli rol oynadı. İşletme 2013’ten sonra sektörün istikrarsız seyri nedeniyle düşük doluluk oranları, gerileyen oda fiyatları ve finansman yükü nedeniyle kâr edemedi ve kapatılmak zorunda kaldı. Martı, 2017’den itibaren turizmde gözlenen canlanmanın kendisi için yeni bir fırsat penceresi oluşturacağı beklentisi ile beş yıllık bir plan çerçevesinde özellikle bu otel girişimi nedeniyle üstlenilen banka borçlarını azaltmayı ve gelirlerini artırmayı planlıyor.

Martı Grubu’nun gelecek dönem stratejisini üç temel başlıkta planladığını görüyoruz: (i) sermaye artışı ile finansal yapının güçlendirilmesi (ii) aktif satışı ile nakit ve sermaye katkısı sağlanması ve (iii) yeni yatırımlarla yatak kapasitesinin ve kârlılığın güçlendirilmesi. 

Turizmde genel görünüm. Turizm sektörü gerek büyümeye gerekse cari dengeye katkısı açısından stratejik bir öneme sahip bulunuyor. Önceki yıllarda 36 milyon kişiye ulaşan yıllık turist girişinin, 2016’da 25 milyona kadar düşmesi 2015 ve 2016 yıllarında sektörde zor günlerin yaşanmasına neden oldu. 2017’den itibaren, turist girişlerinin toparlandığı ve 32 milyonu aştığı görülüyor. Turist sayısındaki azalmaya paralel olarak, turizm gelirleri de 2014’te 34 milyon dolara ulaştıktan sonra, 2016’da da 22,4 milyar dolara kadar geriledi. Geçtiğimiz yıl ki toparlanma turizm gelirlerini ancak 26,5 milyar dolara çıkardı.

Turizmde ilk dört ayın verileri beklentileri güçlendiriyor. 2018’in ilk dört ayında turist sayısının 2017’nin aynı dönemine göre %33 artarak rekor sayılacak bir seviyeye 7,8 milyona ulaştı. Bu artış sektörü umutlandırmış görünüyor. Hükümet bu yıl turist sayısının 40 milyonu bulmasını ve turizm gelirlerinin 30 milyar dolara kadar çıkmasını bekliyor.

Rusya’nın önemi dikkat çekiyor. Turizmdeki toparlanma ikili ilişkilerin düzelmesiyle Rusya kaynaklı turist girişlerinin 2017’de önceki yılın beş katı düzeyine çıkmasıyla sağlandı. 2017 verilerine göre Rusya, ülkeye turist girişlerinin %14,5’ini oluştururken, onu Almanya (%11,1) ve İran (%7,7) takip ediyor. Martı Otelcilik için de Rusya menşeili turistler yaklaşık %60 pay ile (tüm BDT payı %71) çok önemli bir ağırlığa sahip bulunuyor. Dolayısıyla gerek ülkelerarası ilişkiler gerekse Rusya para birimi rublenin istikrarlı kalması Martı Grubu’nun faaliyetlerini geliştirmesi açısından büyük önem taşıyor.

Martı bünyesindeki şirket ve tesisler. Martı Grubu’nun mevcut tesisleri, Marmaris ve Antalya’da toplam 2,300 yatak kapasitesi ile faaliyet gösteren 5 turizm tesisinden ve Muğla’daki bir yat limanından oluşuyor. Yat limanının 380 yüzen ve 100 kıyı yat park etme kapasitesi bulunuyor. Tesislerden, Martı Myra ve Martı Marina’nın sahibi grubun diğer halka açık şirketi Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (MRGYO TI) olurken, diğer turizm tesislerinin sahibi Martı Otelcilik (MARTI TI) olarak devam ediyor. Martı GYO Martı Myra ve Martı Marina haricinde bünyesinde ayrıca gelir paylaşımı modeliyle satmayı planladığı Çerkezköy Konut Projesi, üzerinde otel ve devre mülk planlanan 56 bin metrekarelik Bodrum arsası ve Gökova körfezinde otel binası ve restorandan oluşan taşınmazlara sahip bulunuyor. Turizm tesislerin işletmeciliğini Martı Otelcilik yapıyor.

  Martı Resort Martı La Perla Martı Myra Hemithea Martı Marina
Açılış tarihi 1969 1988 1995 2012 1996
Sınıf ***** **** ***** *** Yat Limanı
Ana hissedar Martı Otelcilik Martı Otelcilik Martı GYO Martı Otelcilik Martı GYO
İşletmeci Martı Otelcilik Martı Otelcilik Martı Otelcilik Martı Otelcilik Martı Otelcilik
Yer İçmeler, Marmaris İçmeler, Marmaris Tekirova, Kemer Orhaniye, Orhaniye,
Kapasite       Marmaris Marmaris
584 yatak 394 yatak 1.209 yatak Park kapasitesi: 100 yat (karada) 380 yat (denizde) 62 yatak

Toparlanma ile birlikte VAFÖK artışı bekleniyor. Finansal verilere bakıldığında, marina hariç turistik tesislerin doluluk oranlarının 2014 – 2015 yıllarında %70’in üzerinde seyrettiği, ancak sektördeki daralma sonucunda 2016’da ortalama doluluğun %50’nin altına gerilediği gözleniyor. Martı Grubu, turizm sektöründeki toparlanma ile birlikte beş yıllık süreçte mevcut tesislerin doluluk oranının %75’in üzerine çıkacağını tahmin ediyor. Doluluk oranlarının ve birim oda fiyatlarının sektördeki durgunluk nedeniyle gerilemesinin yanı sıra, asgari ücret düzenlemelerinin de emek yoğun bir sektör olan turizmde kârlılık üzerinde baskı oluşturduğu söylenebilir. Bu faktörlere bağlı olarak Martı Otelcilik’in FAVÖK tutarı 2016 yılında ‐0.5 milyon dolara kadar geriledi ve turizmdeki toparlanma ile birlikte 2017’de 4,5 milyon dolar oldu. Şirket, artan doluluk oranları ve kısmen toparlanan oda fiyatları ile birlikte mevcut tesislerin FAVÖK toplamının 2018’de 7,2 milyon dolar olmasını ve 2022 yılında 12,7 milyon dolara ulaşmasını hedefliyor.

Borçluluğun azaltılması hedefleniyor. FAVÖK’teki düzelme beklentisine rağmen, yaklaşık 15 milyon dolarlık kısmı kısa vadeli olmak üzere toplam 120 milyon dolarlık banka borcunun getirdiği faiz yükü Martı’nın kârlılığı önündeki en önemli engellerden biri olarak görünüyor. Şirket banka borcunun ilk etapta 60 milyon dolara kadar düşürülmesini sağlayacak şekilde (i) 2018 yılı içerisinde yapılacak bir bedelli sermaye artışı ile ödenmiş sermayesinin 120 milyon TL’den 170 milyon TL’ye yükseltilmesini ve (ii) 12 ay içerisinde Martı Marina’nın satışının gerçekleştirilmesini hedefliyor. Martı grubu tarafından 45 yıllığına kiralanan marinanın kara tarafındaki arazi Martı Grubu’nun mülkiyetinde bulunuyor. Ayrıca Bodrum – Marmaris arası bölgede tek marina olması ile de öne çıkan tesis için 116 milyon TL düzeyinde bir değer biçiliyor. Ancak, yönetim muhtemel bir ortak ile varılacak anlaşma sonucu satış bedelinin bu tutarın üzerine çıkabileceğini düşünüyor.

Ortak otel işletmeciliği projesi: Yönetim tarafından verilen bilgiye göre Martı Grubu Nisan ayı ortalarında önemli danışmanlık şirketlerinden Londra merkezli Servotel ile ortak girişim imkânlarının araştırılması ve uluslararası üne sahip bir otel markası altında turizm işletmeciliği yapılması konusunda anlaşma imzaladı. Olası bir ortaklıkta Martı isminin korunması, Martı Grubu’nun işletmeci olarak katkı sağlaması ve sermaye yatırımı tarafında önemli bir yükle karşılaşmaması amaçlanıyor. Bu kapsamda hedef olarak belirlenen Lara, Kundu, Belek, Marmaris, Bodrum ve Kuzey Ege sahil şeridinde mevcut otel yapılarından anlaşma sağlananların satın alınması ya da kiralanması ile beş senede yatak kapasitesinin 10 bin yatağa çıkarılması gibi bir hedef güdülüyor.

Bodrum projesi de katkı sağlayacak. Grubun üzerinde durduğu diğer bir proje ise Martı GYO tarafından Bodrum’daki arsa üzerinde uzun dönemli devre mülk ve 100 odalı bir otel inşası ve işletmeciliğini içeriyor. 50 milyon dolarlık bir yatırım bütçesi ile sonuçlandırılması planlanan proje için uluslararası gruplarla görüşmeler sürdürülüyor.

Borçların azaltılması ve ortaklıkla birlikte Borç/VAFÖK oranı önemli ölçüde rahatlayacak: Grup tüm bu planlamalar neticesinde beş yıl içerisinde banka borçları 60 milyon dolara gerilemiş buna karşılık artan yatak kapasitesi ile birlikte FAVÖK tutarı yıllık 25 milyon dolara ulaşan (13 milyon doları mevcut tesislerden) bir şirket yapısı oluşturmayı hedefliyor. Planlamaların başarıya ulaşması durumunda hem 2017 sonunda FAVÖK’ün 27 katına ulaşan borçlar yarı yarıya azalmış olacak, hem de FAVÖK 2017 sonuna göre 5,5 katına çıkmış olacaktır. Bu durumda Borç/FAVÖK oranı 2.4 seviyesine gerilemiş olan şirkete dönük yatırımcı algısının da olumlu yönde değişmesi beklenebilir.

Turizm tahsisli arazilerde kiralama süresinin artışı önemli fırsat. Şirketin değerlemesine katkı sağlayacak bir diğer konu da torba yasayla kabul edilen düzenlemeyle turizm tahsisli arazilerde kira süresinin 49 yıla çıkarılmış olmasıdır. Bu düzenleme turizm şirketlerinin aktif değerlerini artıracak ve bu sayede arazilerin teminat değeri de artacağından şirketler daha kolay borçlanma imkânlarından faydalanabilecektir. Yasal düzenlemenin Martı için de önemli avantajlar sağladığını düşünüyoruz.

GELİR TABLOSU (milyon TL)   2013 2014   2015   2016   2016/9   2017/9
Satış Gelirleri 97 87   84   42   41 55
Satışların Maliyeti   ‐69 ‐60 ‐72 ‐41 ‐36 ‐31
Brüt Kâr (Zarar) 28 27   12   1   5 24
Faaliyet Giderleri   ‐29 ‐25 ‐28 ‐17 ‐14 ‐24
Faaliyet Kârı (Zararı)   ‐1 2   ‐17 ‐16 ‐9 1
Diğer faaliyetlerden gelirler/giderler 17 14   8   3   5 ‐13
İştirak kârı/zararı 0 0   0   0   0 0
Net finansman gelirleri / giderleri   ‐68 ‐56 ‐56 ‐65 ‐59 7
Vergi öncesi kâr   ‐53 ‐40 ‐64 ‐78 ‐63 ‐5
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri/Gideri 9 6   5   ‐33 9 4
Azınlık hissedarlar payı (‐)   ‐4 ‐5 ‐13 ‐15 ‐17 ‐2
Net Kâr   ‐41 ‐29 ‐46 ‐96 ‐37 1
Amortisman 14 15   27   18   12 14
FAVÖK 12 17   10   1   4 15
                   
Nominal Yıllık Artışlar   2013 2014   2015   2016   2016/9   2017/9
Satış Gelirleri 18% ‐10% ‐4% ‐49% ‐48% 35%
Brüt Kâr 40% ‐2% ‐58% ‐88% ‐68% 389%
Faaliyet Kârı   a.d. a.d. a.d. a.d. a.d. a.d.
FAVÖK   a.d. 42%   ‐42% ‐86% ‐70% 301%
Net Kâr   a.d. a.d. a.d. a.d. a.d. a.d.
                   
Kâr Marjları   2013 2014   2015   2016   2016/9   2017/9
Brüt Kâr Marjı 28.7% 31.2%   13.8%   3.2%   12.1%   43.9%
Faaliyet Kârı Marjı   a.d. 2.5%   a.d. a.d. a.d. 1.2%
FAVÖK Marjı 12.4% 19.6%   11.9%   3.4%   8.9%   26.5%
Net Kâr Marjı   a.d. a.d. a.d. a.d. a.d. 1.3%
                   
                   
BİLANÇO (milyon TL)   2013 2014   2015   2016   2016/9   2017/9
Dönen Varlıklar 105 108   56   76   71 92
Nakit ve nakit benzerleri 4 3   1   1   1 1
Finansal yatırımlar 1 1   1   1   1 5
Ticari alacaklar 20 40   25   12   19 5
Diğer k.v. alacaklar 42 28   8   48   36 67
Stoklar 14 8   4   2   3 4
Diğer dönen varlıklar 24 28   17   11   10 10
Duran Varlıklar 378 890   751   694   805 761
Ticari alacaklar 1 0   0   0   0 0
Diğer alacaklar 0 0   66   37   52 15
Yatırım amaçlı gayrimenkuller 46 54   38   34   44 39
Maddi duran varlıklar 277 755   580   596   635 674
Diğer duran varlıklar 54 80   66   28   74 33
TOPLAM VARLIKLAR 483 998   806   771   876 853
Kısa vadeli yükümlülükler 185 309   212   224   200 191
Kısa vadeli finansal borçlar 92 171   58   104   54 96
Kısa vadeli ticari borçlar 18 43   52   27   38 21
Diğer kısa vadeli borçlar 11 25   49   49   65 43
Diğer kısa vadeli yükümlülükler 64 69   52   44   42 32
Uzun vadeli yükümlülükler 201 185   315   384   402 449
Uzun vadeli finansal borçlar 199 183   313   364   399 431
Diğer uzun vadeli yükümlülükler 2 2   2   20   3 18
ÖZKAYNAKLAR 97 504   279   162   274 213
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 26 291   105   14   89 42
Kontrol gücü olmayan paylar 71 213   174   149   185 170
TOPLAM KAYNAKLAR 483 998   806   771   876 853

 

Martı GYO Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama Yaptı – 14.05.2018

28.04.2018 tarihinde gerceklesen analist toplantısı ile ilgili olarak basın, yayın ve internet ortamında çıkan Martı Grubu hakkındaki haberler ile ilgili açıklamamız aşağıda sunulmaktadır.

İlgili toplantıda;

1.Martı Otel İşletmeleri A.Ş. ile GEM arasında imzalanan ve 29.03.2018 tarihinde KAP açıklaması ile duyurulan; Sermaye İştiraki Taahhüdü ve Pay Ödünç Sözleşmesi ile bu kapsamda yer alan olası tahsisli sermaye artışı konusu hakkında bilgilendirme yapılarak,

Martı Otel İşletmeleri A.Ş.’nin sermaye yapısını güçlendirmek amacıyla, tahsisli sermaye artırımı konusunun benzer metodoloji ile önümüzdeki dönem planlarına dahil edilmesinin değerlendirilmekte olduğu hususu paylaşılmıştır.

2.Martı Otel İşletmeleri A.Ş. ile Servotel arasında imzalanan ve 17.04.2018 tarihinde KAP açıklaması ile duyurulan; uluslararası otel zincirleriyle işletme alanında büyümeye yönelik stratejik işbirliği, Joint Venture ve / veya ortak yeni marka oluşturulması imkanlarının değerlendirilmesi, marka entegrasyonu, ve mevcut projelerimiz için yatırımcı bulunması konularında görüşmelere aracılık ve danışmanlık hizmeti alınması konuları hakkında bilgilendirme yapılmıştır.

3.Martı GYO A.Ş. gayrimenkul portföyünde yer alan taşınmazlardan, ilgili kanun hükmü kapsamına girenlerin sürelerinin 49 yıla uzatılması süreci hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Bu süreçle ilgili ayrıca; 04.05.2018 tarihli KAP açıklamamız ile Kanunun uygulama yönetmeliğinin yayınlandığı ve İlgili yönetmelik kapsamına giren Şirket portföyümüzde yer alan taşınmazlar için sürelerinin 49 yıla uzatılması başvurusu en kısa sürede yapılacağı belirtilmiştir.

4-Diğer yandan, Grubumuzun onumuzdeki donemde gelir ve karlılığının arttırılması, finansal yapısının güçlendirilmesi amacıyla yukarıda bahsettiğimiz olasi tahsisli sermaye arttırımı ve Servotel ile imzalanan anlaşmaya ek olarak, net borc stokunun  yarıya indirilerek uzun vadede sürdürülebilir hale gelmesi hedefiyle, sahip olduğumuz varlıklardan değerlemesi yüksek olmakla birlikte yarattığı nakit akışı göreceli daha düşük olanlara, Marina da dahil olmak üzere, gelebilecek taleplerin, uygun şartların oluşması durumunda  yönetim kurulumuz tarafından değerlendirilebileceği ifade edilmiştir.

Son olarak; sermaye artışı ve varlık satışı ile ilgili alınmış bir Yönetim Kurulu Kararı bulunmamaktadır.

 

TACİRLER YATIRIM – Martı Otel, GYO MARTI MRGYO Hisse Analiz – 02.05.2018

Martı Otel & Martı GYO – Yatırımcı toplantısı notları

Hafta sonu Martı Otel ve Martı GYO tarafından düzenlenen yatırımcı toplantısına katıldık. Şirket Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Narin’in yaptığı sunumda Martı Grubunun yakın geçmişteki performans ve önümüzdeki döneme ait beklentilerini paylaştı. Toplantı ile ilgili olarak önemli beş noktanın olduğunu düşünüyoruz.

    1. 2015 ve 2016 yıllarında düşük performans sergileyen turizm sektöründe 2017 yılı bir toparlanma yılı olarak geçti. Ancak 2018 yılına baktığımızda ise, turizm sektörünün 2018 yılında çok iyi bir performans sergilemesi beklenmekte olup, bunun altında bazı yapısal sebepler bulunmaktadır. Bunlardan birincisi birçok Avrupalı tur operatörleri İspanya ve Portekiz gibi ülkelerdeki kapasitelerin büyük ölçüde dolmasından ötürü yeni turizm noktaları arayışı içinde olmaları ve bu kapsamda 2015 ve 2016 yıllarında Türkiye’den vazgeçen turistlerin tur operatörlerin yaptığı kampanyalar vasıtasıyla tekrar Türkiye’yi tercih etmeleridir. Bu kapsamda, Mart ayında Berlin’de düzenlenen ITB Berlin Turizm Fuarı’nda çok iyi geri bildirimler alınmıştır. İkinci olarak, oda fiyatlarında, geçen sene TemmuzAğustos ayları ortalamasına göre %40’lık artış olması söz konusudur.
  1. Martı Otel, 16 Nisan 2018’de Servotel ile bir danışmanlık sözleşmesi imzalamış olup, bu sözleşmenin kapsamı, uluslararası otel zincirleriyle işletme alanında büyümeye yönelik stratejik iş birliği, JV ve/veya ortak yeni marka oluşturulması imkanlarının değerlendirilmesi, marka entegrasyonu ve mevcut projelerimiz için yatırımcı bulunması konularında görüşmelere aracılık ve danışmanlık hizmeti alınmasıdır. İmzalanan sözleşme ile Martı grubunun uluslararası satış, pazarlama ve yatırım olanakları arttırılarak, grubun karlı bir şekilde büyümesine gereken katkıyı sağlaması hedeflenmektedir. Yapılacak iş birliklerinde Martı ismi muhafaza edilecektir.

Servotel, 1984’ten beri turizm ve yaşamsal gayrimenkul yatırımları alanında 43 ülkede geliştirme, planlama, strateji danışmanlığı ve yatırım bankacılığı hizmetleri vermektedir. Londra haricinde Doğu Avrupa, Akdeniz, Orta Doğu, Orta Asya ve Afrika bölgesel merkez ofisi İstanbul’da bulunan Servotel’in Türkiye özelindeki tecrübeleri arasında, İstanbul İzmir Ankara ve Bodrum başta olmak üzere 15 şehirde, Kempinski, Four Seasons, Mandarin Oriental, Starwood, Marriott, Wyndham, Intercontinental, Hilton, Accor, Raffles / Fairmont / Swissotel ve Banyan Tree gibi otel gruplarınca markalanan projelerde yatırım danışmanlığı, proje geliştirme danışmanlığı ve varlık yönetimi çalışmaları bulunmaktadır.

  1. Yönetim, 2018 yılının faaliyetler açıdan iyi geçmesini beklemektedir. Bunun altında yatan sebepler, yükselen doluluk oranları, daha yüksek oda fiyatları ve TL’nin zayıf seyri sonucu şirketin cirosunda ciddi artış olması beklenmektedir. Öte yandan, maliyet yapısında ağırlıklı TL maliyet girdilerinin olması da şirketin mevcut durumda faaliyet karlılığının yüksek olacağını göstermektedir.
  1. Martı Otel’in borçluluğu oldukça yüksek olup, 2017 yıl sonu itibariyle, şirketin cari borcu 120 milyon ABD doları seviyesindedir. Her ne kadar faaliyetlerinden güçlü nakit akımı 2018 yılında borçluluğunu bir miktar azaltsa da şirket yönetimi mevcut yüksek borçluluğunu azaltmak için varlık satışını planlamakla birlikte sermayeyi güçlendirici diğer tedbirleri de almayı planlamaktadır. Bu bağlamda, 29 Mart 2018 tarihinde yapılan açıklamada yer alan ve GEM Equities LLC ile imzalanan sermaye iştiraki suretiyle finansman sağlanmasına ilişkin sözleşmenin önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz. Şirket yönetiminin orta vadeli hedefi mevcut finansal borcu yarıya indirmektedir.
  1. Son olarak, üst kullanım hakkı tahsisi ile Hazine’den kiralanan arsalar ile ilgili olarak Martı GYO’nun mevcut tahsisli arazilerin kullanım süresi 49 yıl uzatılmakta olup, bunun karşılığında ödenecek bedel göreceli olarak düşük olup 3 eşit taksitte devlete ödenecektir. Bu durum, Martı Grubu gibi otel işletmecilerin konumunu güçlendirecektir

 

Martı GYO Hakkında Bilgi

Martı GYO A.Ş.’nin %48 ine sahip Martı Otel İşletmeleri A.Ş. 1967 yılında kurulmuştur. Martı Otel İşletmeleri A.Ş. Türkiye’de çevreye duyarlı, yüksek yaşam standartlarına sahip tatil mekanları geliştirme ve aynı zamanda Türkiye’deki en karlı yatırım alanlarından biri olma hususunu da dikkate alarak turizm sektörüne 50 yılı aşkın bir süredir hizmet vermektedir.

Ortakların İsimleri    Ortaklık Tutarı    Ortaklık Oranı (%)
Martı Otel İşletmeleri A.Ş. 52.639.998,00 0,4785
N. Emre Narin 1.120.000,00 0,0102
P.Oya Narin  1.064.000,00 0,0097
Mine Narin  1.120.000,00 0,0102
Zemin Sigorta ve Aracılık Hizmetleri A.Ş. 56.000,00 0,0005
İ. Metin İplikçi  1 0
H. Bülent Çorapçı 1 0
Diğer (Halka Açık) 54.000.000,00 0,4909
Genel Toplam  110.000.000,00 1