Ana Sayfa Raporlar Hisse Yorumları Kütahya Porse...

Kütahya Porselen KUTPO Hisse Analiz ve Yorumları

Kütahya Porselen KUTPO hisse senedi ile ilgili tüm güncel analiz, haber ve yorumları aşağıda sıralı halde bulabilirsiniz. Bu sayfadan aracı kurum ve uzmanların KUTPO hissesi ile ilgili tüm analizlerini güncel haber, rapor ve teknik yorumları takip edebilirsiniz.

TACİRLER YATIRIM – Kütahya Porselen KUTPO Hisse Analiz 1Ç21 – 10.06.2021

Kütahya Porselen – 1Ç21 sonuçlarını 6,7 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 1,3 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 119,8 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %43 arttı. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %14 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %36 oldu. (1Ç20: %37) Şirket, 1Ç21’de 6,1 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %57 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 46 baz puan artarak %5,1 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 59 baz puan azaldı ve %38,6 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 223 baz puan azaldı ve %37,2 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 164,2 milyon TL (1Ç20: 178,3 milyon TL ve 4Ç20: 185,1 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %38,7 (1Ç20: %51,1 ve 4Ç20: 47,7%) olarak kaydedildi. Şirketin net nakit pozisyonu 5 milyon TL olarak gerçekleşmiş olup, bir önceki çeyrekte şirketin net borcu 18,4 milyon TL olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 30,6 F/K çarpanından ve 42,8 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

TACİRLER YATIRIM – Kütahya Porselen KUTPO Hisse Analiz 3Ç20 – 10.11.2020

Kütahya Porselen – 3Ç20 sonuçlarını 7.1 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %220 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %36 azaldı. Net satışlar 95 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %23 arttı. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %11 azalış kaydetti ve net satışlardaki payı %30 oldu. (3Ç19: %33) Şirket, 3Ç20’de 06 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %2590 azalış gösterdi. Şirket, 3Ç20’de 06 milyon TL FAVÖK açıklarken, bu rakam geçen yılın aynı döneminde 00 milyon TL zarar idi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 714 baz puan artarak %6.8 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 103 baz puan azaldı ve %37.6 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 669 baz puan azaldı ve %34.9 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 175 milyon TL (3Ç19: 161 milyon TL ve 2Ç20: 189 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %51.9 (3Ç19: %43.1 ve 2Ç20: 59.0%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %24 azalarak 19 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 0.9 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.1 olarak kaydedilmiştir.

 

TACİRLER YATIRIM – Kütahya Porselen KUTPO Hisse Analiz 2Ç20 – 20.08.2020

Kütahya Porselen, 2Ç20 sonuçlarını 11.1 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %18 azalırken, şirket 1Ç20’de 1.3 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 68 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %29 azaldı. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %65 azalış kaydetti ve net satışlardaki payı %18 oldu. (2Ç19: %31) Şirket, negatif 2Ç20 02 milyon TL FAVÖK açıklarken, bu rakam geçen yılın aynı döneminde 16 milyon TL idi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 2016 baz puan azalarak -%3.4 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 810 baz puan azaldı ve %33.1 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 1309 baz puan arttı ve %42.0 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 189 milyon TL (2Ç19: 162 milyon TL ve 1Ç20: 178 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %59.0 (2Ç19: %42.6 ve 1Ç20: 51.1%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %3 azalarak 25 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 1.6 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.1 olarak kaydedilmiştir.

 

Kütahya Poselen Mağaza Açılışlarına Tekrar Başladı – 04.05.2020

Kütahya Porselen (KUTPO): Şirket, Koronavirüs (COVID-19) salgını sebebiyle çalışanların, müşterilerin ve tüm toplumun güvenliğini ve sağlığını korumak üzere 20.03.2020 tarihinden itibaren geçici süreyle kapatılan mağazalar gereken tüm önlem ve tedbirleri alarak 01 Mayıs 2020 tarihinden itibaren peyderpey açmaya başlayacağını bildirmiştir. Çalışma saatleri 11:00-18:30 olarak düzenlenmiştir.

 

Kütahya Porselen Temettü Dağıtmayacak – 04.03.2020

Kar Payı İşlemlerine İlişkin KAP Açıklaması

Kütahya Porselen Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sayın; Sema GÜRAL SÜRMELİ başkanlığında şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konular müzakere edilerek aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun II.14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” uyarınca hazırlanan ve Güreli YMM ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 40.524.478.-TL, Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen bireysel finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 25.814.228,92.-TL net kâr elde edilmiştir.

Ancak, Şirketimiz kâr dağıtım politikasında öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle; mevcut ekonomik konjonktür, şirketin uzun vadeli stratejileri, yatırım, nakit akışı ve finansman politikaları ve ortaklarımızın, şirketimizin ve çalışanlarımızın uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak, mali bünyenin güçlendirilmesi ve yeni finansman ihtiyacı yaratılmaması amacıyla 2019 hesap dönemi dağıtılabilir kârının dağıtılmayarak, genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere (geçmiş yıl kârları hesabına) aktarılmasının yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine

Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

TACİRLER YATIRIM – Kütahya Porselen KUTPO Hisse Analiz 4Ç19 – 04.03.2020

Kütahya Porselen, 4Ç19 sonuçlarını 17.6 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %1006 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %689 arttı. Net satışlar 91 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %10 azaldı. Şirket, 4Ç19’de 15 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %29 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 492 baz puan artarak %16.2 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 222 baz puan düştü ve %40.7 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 595 baz puan düştü ve %29.7 olarak gerçekleşti. Şirketin net borcu 32 milyon TL olarak gerçekleşmiş olup, bir önceki çeyrekte şirketin net nakit pozisyonu 01 milyon TL olarak kaydedilmiştir. Net borç/FAVÖK rasyosu 0.7 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.1 olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise 183 milyon TL (4Ç18: 153 milyon TL ve 3Ç19: 161 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %50.5 (4Ç18: %39.8 ve 3Ç19: 43.1%) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 8.7 F/K çarpanından ve 8.3 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

TACİRLER YATIRIM – Kütahya Porselen KUTPO Hisse Analiz 3Ç19 – 12.11.2019

Kütahya Porselen – 3Ç19 sonuçlarını 2.2 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %79 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %84 azaldı. Net satışlar 77 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %9 azaldı. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %6 azalış kaydetti ve net satışlardaki payı %33 oldu. (3Ç18: %32) FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 102 baz puan artarak -%0.3 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 971 baz puan arttı ve %38.6 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 550 baz puan arttı ve %41.6 olarak gerçekleşti.

Şirketin net nakit pozisyonu 1 milyon TL olarak gerçekleşmiş olup, bir önceki çeyrekte şirketin net borcu 6 milyon TL olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise 161 milyon TL (3Ç18: 157 milyon TL ve 2Ç19: 162 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %43.1 (3Ç18: %41.8 ve 2Ç19: 42.6%) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 9.1 F/K çarpanından ve 5.2 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

TACİRLER YATIRIM – Kütahya Porselen KUTPO Hisse Analiz 2Ç19 – 20.08.2019

2Ç19 sonuçlarını 13.7 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %10 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %94 arttı. Net satışlar 96 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %9 geriledi. Şirket, 2Ç19’de 16 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %20 gerileme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 222 baz puan azalarak %16.8 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 32 baz puan arttı ve %41.2 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 444 baz puan arttı ve %28.9 olarak gerçekleşti. Şirketin net borcu 06 milyon TL olarak gerçekleşmiş olup, bir önceki çeyrekte şirketin net nakit pozisyonu 7 milyon TL olarak kaydedilmiştir Net borç/FAVÖK rasyosu 0.1 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.0 olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise 162 milyon TL (2Ç18: 134 milyon TL ve 1Ç19: 151 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %42.6 (2Ç18: %34.7 ve 1Ç19: 38.5%) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 5.9 F/K çarpanından ve 4.8 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

TACİRLER YATIRIM – Kütahya Porselen KUTPO Hisse Analiz 4Ç18 – 12.03.2019

Kütahya Porselen – 4Ç18 sonuçlarını 1.6 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %53 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %85 azaldı. Net satışlar 101 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %9 yükseldi. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, yatay kaldı ve net satışlardaki payı %41 oldu. (4Ç17: %31) Şirket, 4Ç18’de 11 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %32 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 197 baz puan artarak %11,3 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %13 gerileyerek 5 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Net işletme sermayesi ise 153 milyon TL (4Ç17: 132 milyon TL, 3Ç18: 157 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %39.8 (4Ç17: %37.5, 3Ç18: 41.8%) olarak kaydedildi.

ZİRAAT YATIRIM – Kütahya Porselen KUTPO Hisse Analiz 4Ç18 – 12.03.2019

Kütahya Porselen (KUTPO, Nötr): Şirket’in 4Ç2018’deki net dönem karı 1,6mn TL olmuştur. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde 3,4mn TL net dönem karı açıklamıştı. Satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %9 oranında artan şirketin brüt karı ise %18,8 oranında artmış ve 43,6mn TL olmuştur. Operasyonel giderleri %18,1 artış göstermiş ve 36,1mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden 4,7mn TL’lik gider yazılması sonrası ise şirket 2,8mn TL faaliyet karı kaydetmiştir. Finansman tarafında 0,2mn TL gider kaydedilmiş ve 1mn TL vergi gideri sonrası Şirket’in 4Ç2018’deki net dönem karı 1,6mn TL olmuştur. 4. çeyrek sonuçlarıyla birlikte şirketin 2018 yılı karı 35,1mn TL olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılındaki net dönem karı 32,2mn TL idi.

 

Kütahya Porselen’in Temettü Tarihi Belli Oldu – 15.11.2018

Şirketimizin 06.04.2018 tarihinde yapılan 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kar dağıtım kararı ve şirketimiz kar dağıtım politikası çerçevesinde ortaklarımıza dağıtılmasına karar verilen 2017 yılı hesap dönemine ilişkin nakit kar payının 06.04.2018 tarihli kar payı dağıtım işlemlerine ilişkin bildirim ile kamuya duyurulan Kar Dağıtım Tablosuna uygun olarak 20.12.2018 tarihinden itibaren ödenmesine karar verilmiştir.

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
KUTPO, TRAKUTPO91F9
Peşin
0,1002084
10,02084
0,0851772
8,51772
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
20.12.2018
24.12.2018
21.12.2018

TACİRLER YATIRIM – Kütahya Porselen KUTPO Hisse Analiz 3Ç18 – 12.11.2018

Kütahya Porselen – 3Ç18 sonuçlarını 10.8 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %30 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %29 azaldı. Net satışlar 85 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %10 geriledi. Şirketin yurtiçi satışları, yıllık bazda, %5 gerilerken ihracatı ise, yıllık bazda, %45 düştü. Yurtiçi satışların payı 3Ç17’de %69’dan %73’e yükseldi. Şirket, FAVÖK seviyesinde 1 milyon TL zarar açıklarken, bu rakam geçen yılın aynı döneminde 16 milyon TL idi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1777 baz puan azalarak -%1.4 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 864 baz puan geriledi ve %28.9 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 1268 baz puan arttı ve %36 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %39 büyüdü. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %25 büyüdü. Net işletme sermayesi ise 157 milyon TL (3Ç17: 136 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %41.8 (3Ç17: %39.6) olarak kaydedildi. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %76 gerileyerek 5 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 6.0 F/K çarpanından ve 6.9 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

Kütahya Porselen’den Üretim ve Mağaza Açılış-Kapanışları Hakkında Açıklamalar – 28.09.2018

Kütahya Porselen Ambalaj Fabrikası Üretiminin Sınırlandırılması Hakkında Açıklama Yaptı: Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 28.09.2018 tarih ve 16 sayılı toplantısında; Şirketimiz yapılandırılması kapsamında, Şirketimiz çatısı altındaki Kütahya Ambalaj fabrikamızın üretiminin değerlendirilmesi neticesinde; oluklu mukavva sektöründe son yıllarda yaşanan gelişmelerde kağıt üretimi yapan ve aynı zamanda oluklu mukavva tesisi olan (entegre tesislerin) firmaların sektörün rekabet gücünü azalttığı ve karlılığını düşürdüğü, özellikle son yıllarda oluklu mukavva sektörüne yabancı büyük firmaların şirket satın alma yoluyla dahil olması ile Şirketimiz sürdürülebilir rekabet gücünün de azaldığı göz önüne alınarak, ambalaj üretimimize sadece Şirketimiz ve grup şirketlerimiz ihtiyaçları ile sınırlı olarak devam edilmesine karar verilmiştir. Şirketimizin kağıt üretimi yapmadığı da göz önüne alındığında, piyasaya satılmak üzere ambalaj üretiminin yapılmaması, zaten karlılığı olmayan piyasaya ambalaj satışından vazgeçilmesi ile, Şirketimiz faaliyetlerinde ve karlılığında önemli bir değişiklik meydana getirmeyecektir.

Mağaza Açılışı: Şirketimiz tarfından Sanayi Mahallesi E-80 Bağlantı Yolu Bulvarı NO: 20 / 1-2-3-4-5-6 Pendik / İSTANBUL adresinde ”KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. HOME CITY MAĞAZA ŞUBESİ” ünvanlı yeni mağaza açılmasına karar verilmiştir.

Mağaza Kapanışı: Şirketimiz “Yenişehir Mahallesi Dedepaşa Caddesi N2 / 48-49 Kurtköy-Pendik / İSTANBUL ” adresinde bulunan Kütahya Porselen Viaport AVM Şubesi’nin gereken lüzum üzerine kapatılmasına,
Kapatılma Kararının Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne, vergi dairesine ve ilgili makamlara bildirilmesine, karar verilmiştir.

 

ZİRAAT YATIRIM – Kütahya Porselen KUTPO Hisse Analiz 2Ç18 – 28.08.2018

Kütahya Porselen (KUTPO, Sınırlı Pozitif): Şirketin 2Ç2018 net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %18,5 oranında artarak 15,2mn TL’ye yükselmiştir. Satış gelirleri ikinci çeyrekte %16,1 oranında artan şirketin brüt karı ise %22,6 oranında yükselerek 43,1mn TL’ye ulaşmıştır. İkinci çeyrek kar rakamıyla birlikte şirketin 2018 yılı ilk yarı ne dönem karı 22,8mn TL’ye ulaşmış ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %70,8 oranında artış kaydetmiştir.

 

Vergi Dairesi Finansalları – 14.08.2018

2018 2. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi : Kütahya Porselen’in vergi dairesine sunulan 2018 yılı 6 aylık net karı 16.956.055 TL

 

ANADOLU YATIRIM – Kütahya Porselen KUTPO Hisse Teknik Analiz  – 23.07.2018

5,20 üzerinde tepki beklentimizi koruyoruz…

Geçen haftaki öneri listemizde 5,03’den 5,20 hedef fiyat ile yer verdiğimiz hissede, 5,20 üzerinde 5,30 ardından 5,40-5,50 bandını ana hedef olarak gördüğümüzü Cuma günkü bültenimizde sizlerle paylaşmıştık. Hisseyi 5,20 üzerinde beğenmeye devam ediyor, 5,30 üzerine yerleşmede 5,40-5,50 bandı ana hedef olarak takip etmeye devam ediyoruz. Stop-loss öneri seviyemizi ise 5,10’dan 5,20’ye çıkartıyoruz.

Kapanış : 5,32
Destekler : 5,25-5,20-5,15
Dirençler : 5,35-5,40-5,50

 

Kütahya Porselen Yatırım Teşvik Belgesi ile İlgili Açıklama Yaptı – 27.06.2018

Şirketimizin 14.06.2018 tarihinde T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne yaptığı müracaat neticesinde; 26.06.2018 tarih ve 138065 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi alınmıştır. Porselen Üretimi konusunda yapılacak yatırımın yararlanacağı destek unsurları; K.D.V. İstisnası, Gümrük Vergi Muafiyeti, Vergi İndirimi Oranı (%80, YKO %40) Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 7 yıl ve Faiz Desteğini kapsamaktadır.

Kütahya Porselen Yatırım Teşvik Belgesi ile İlgili Açıklama YAptı – 14.06.2018

T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne, Kütahya da yapılacak Komple Porselen Üretimi yatırımı için, 14.06.2018 tarih 74830 Nolu başvuru ile Yatırım Teşvik Belgesi Müracaatında bulunulmuştur.

Yatırım Tutarı:

İthal Yatırım Tutarı 20.142.000.-TL (3.730.000.-Euro)
Yerli Yatırım Tutarı 46.992.800.-TL (8.702.370,37.-Euro)
Nakliye, sigorta, montaj 5.135.820.-TL (951.077,78.-Euro)

Olmak üzere toplam yatırım tutarı 72.270.620.-TL (13.383.448.15.-Euro) dir.
Toplam 200 kişilik istihdam yaratacak olan yatırımımızın 30 Haziran 2020 tarihinde tamamlanması planlanmıştır.

 

ZİRAAT YATIRIM – Kütahya Porselen KUTPO Hisse Analiz 1Ç18 – 11.05.2018

Kütahya Porselen (KUTPO, Sınırlı Pozitif): Şirket’in 2017 yılının ilk çeyreğindeki ana ortaklık net dönem karı 2018 yılı ilk çeyreğinde 7,6mn TL olarak gerçekleşmiş ve bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 526bin TL’ye göre iyi bir görüntü sergilemiştir. Satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %23,9 oranında artarak 91,4mn TL olurken, satışların maliyeti de %17 oranında artarak 62,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Buna bağlı olarak brüt kar geçen yılın aynı dönemine göre %42 oranında artarak 28,8mn TL olmuştur. Operasyonel giderler ise aynı dönemde %18,1 oranında artarak 27,2mn TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer faaliyet gelirleri ise 6,8mn TL olurken, faaliyet karı 8,4mn TL olarak gerçekleşmiştir.

 

Kütahya Porselen Temettü Dağıtımı Hakkında Açıklama Yaptı – 13.03.2018

2017 yılı hesap dönemi; sermaye piyasası mevzuatı gereğince Türkiye Muhasebe standartlarına göre hazırlanan konsolide finansal tablolara göre 32.215.320.-TL net dönem karı, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş solo finansal tablolara göre ise 23.490.456,08.-TL net dönem karı ile sonuçlanmış olup, SPK tarafından yayımlanmış genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak belirlenen 40.133.918.-TL’lık 2017 faaliyet yılı ticari bilanço brüt karından 7.918.598.-TL ödenecek vergi ve yasal yükümlülüklerin tenzilinden sonra kalan 32.215.320.-TL’lık net dağıtılabilir kara 49.700.-TL’lık bağış ve yardımların ilavesi ile toplam 32.265.020.-TL’sından şirket esas sözleşmesi hükümleri ve kar dağıtım politikası göz önünde bulundurularak çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylara sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, 4.000.000.-TL tutarındaki I.kar payı ayrıldıktan sonra kalan kârdan, Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 519.maddesi gereğince dağıtılacak kar payı ödenmiş sermayenin %5’inin üstünde olması nedeniyle kar dağıtımından 200.416.-TL’sı II.Tertip Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasının, yapılacak olan 2017 hesap dönemi Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülerek karara bağlanmak üzere pay sahiplerine teklif edilmesine,

Kar dağıtımın ortaklarımıza nakden ekteki ‘’Kar Dağıtım Öneri Tablosu” na uygun olarak dağıtılması için kar dağıtım tarihinin belirlenmesi hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesine,

Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
KUTPO, TRAKUTPO91F9
Peşin
0,1002
10,02
0,0852
8,52
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
KUTPO, TRAKUTPO91F9
0
0

ZİRAAT YATIRIM – Kütahya Porselen KUTPO Hisse Analiz 4Ç17 – 13.03.2018

Kütahya Porselen (KUTPO, Sınırlı Pozitif): Kütahya Porselen 4Ç2017’de 3,4mn TL net dönem karı açıklamıştır. Şirket 2016’nın aynı döneminde 1,1mn TL net dönem zararı kaydetmişti. Son çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirket’in 2017 yılındaki net dönem karı 32,2mn TL oluştur. 2016 yılındaki kar 35,6mn TL idi.

 

DENİZ YATIRIM – Kütahya Porselen KUTPO Hisse Haber Yorum – 20.11.2017

Kütahya Porselen, Kiraz Enerji’yi Satın Almaktan Vazgeçti. Daha önce Eylül ayında şirket yönetim kurulu 10 milyon dolar karşılığında İzmir ve Aydın illeri sınırları içerisinde 50 MW büyüklüğünde rüzgar enerji üretim lisansına sahip Kiraz Enerji’yi satın alma kararı aldığını duyurmuştu. Şirket geçen cuma KAP’a yaptığı duyuruda ise, piyasa koşullarındaki olumsuz gelişmeler göz önüne alınarak hiçbir mali yükümlülük getirilmeksizin şirketin bu satın anlaşmasını feshettiğini açıkladı. Haberin hisse üzerinde önemli bir etki yaratmasını beklemiyoruz.

 

Kütahya Porselen Finansal Duran Varlık Sözleşmesi Karşılıklı Olarak Feshi Hakkında Açıklama Yaptı – 17.11.2017

15.09.2017,25.09.2017 ve 21.10.2017 tarihli özel durum açıklamaları ile kamuya duyurulan Kiraz Enerji Yatırım Üretim Ve Ticaret A.Ş.’nin 11.069.813,99 TL (onbir milyon altmış dokuz bin sekiz yüz onüç TL doksan dokuz kuruş)’sı ödenmemiş 15.000.000.- TL. (Onbes milyon Türk Lirası) esas sermayesinde, sahip oldukları her biri 100 TL itibari değerde toplam 150.000 adet nama yazılı paylarının tamamının 10.000.000 USD (onmilyon Amerikan Doları) bedel karşılığında, ödenmemiş sermaye borcu ile Türkerler İnşaat Turizm Madencilik Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.ve Kazım TÜRKER’den Şirketimizce satın alınması işleminden, piyasa koşullarındaki olumsuz gelişmeler göz önüne alınarak, Şirketimize hiçbir mali yükümlülük getirilmeksizin Taraflar arasında karşılıklı mutabakat sağlanmak suretiyle vazgeçilmesine karar verilmiş olup fesihe ilişkin gelişmeler kamuoyuna tam ve zamanında açıklanacaktır.

 

DENİZ YATIRIM – Kütahya Porselen KUTPO Hisse Analizi 3Ç17 – 10.11.2017

Kütahya Porselen’in faaliyet karındaki olumlu ivmelenme devam ediyor. Kütahya Porselen 3Ç17’de 15 milyon TL net kar rakamı açıkladı. Geçen sene bu rakam sadece 9 milyon TL idi. Satışlarının hemen hemen yarısı ihracat olan şirketin güçlü dolar ve artan satış hacmi sayesinde cirosunu yıllık bazda %50 arttırdığı gözüküyor. Doğalgaz fiyatlarındaki yatay seyir, TL bazlı işçilik ve diğer maliyetler ve üretimde verimlilik artışı sayesinde FAVÖK marjını aynı dönemde %12’den %16.4’e çıkardığını düşündüğümüz şirket FAVÖK rakamını da ikiye katlayarak 16 milyon TL’ye taşımış. Şirketin operasyonel karlılığındaki olumlu ivmenin yarınki hisse performansını olumlu etkilemesini bekliyoruz. Son iki çeyrekte görülen pozitif trend devam ettiği takdirde şirketin mevcut piyasa değerinin FD/FAVÖK bazında 5.4, F/K bazında 6.5’e işaret ettiği çarpanları da makul sayılabilir.