Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Karel Elektro...

Karel Elektronik KAREL Hisse Analiz ve Yorumları

Karel Elektronik KAREL hisse senedi ile ilgili tüm güncel analiz, haber, rapor ve yorumları aşağıda bulabilirsiniz. Kurum ve uzmanların KAREL ile ilgili çıkmış tüm hisse analiz ve yorumlarını, hisseye ait haber,veri ve raporları bu sayfadan takip edebilirsiniz.

DENİZ YATIRIM – KAREL Hisse Haber Yorum – 14.12.2021

KAREL; “Nokia Solutions and Networks Oy” ile yapılan ön mutabakat / sınırlı olumlu / Karel Elektronik, ticari konularda rekabet gücünü kaybetmemek ve şirketin meşru çıkarlarının zarar görmesini önlemek için süreç sonuna kadar konuyla ilgili içsel bilginin kamuya açıklanmasının ertelenmesine karar vermişti.

Nokia’nın telekomünikasyon ürünlerinin üretimiyle ilgili yapılan görüşmelerin sonucunda Nokia Solutions and Networks Oy / Finlandiya’dan Şirket tarafına “Business Award Letter” (Sözleşmeye davet mektubu) gönderilmiştir. Ürünlerin ABD Doları bazında satış fiyatlarında mutabık kalınmıştır. Çerçeve sözleşme henüz imzalanmamıştır. 20 Aralık 2021 tarihinde başlayacak olan çalışmaları takiben 2022 yılının ilk yarısında deneme üretiminin yapılması, 2022 yılının ikinci yarısından itibaren de seri üretimin başlatılması hedeflenmektedir. Şirket, bu iş birliği ile yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli Nokia iştirakleri için 5 yılda yaklaşık 60 Milyon USD karşılığında üretim yapacağını tahmin etmektedir

Haberi, 2020 yılsonu cirosu 1 milyar TL’nin üzerinde ve 9A21 cirosu da yıllık %64 artışla yine 1 milyar TL’nin üzerinde gerçekleşmiş olan Şirket operasyonlarına gelecekte sağlaması beklenen döviz cinsinden katkı açısından değerlendirirken, ilgili katkının 2022 yılı itibariyle ve toplam 5 yıl içerisinde yansıyacağını da göz önünde bulundurarak sınırlı olumlu bir etki yaratacağını düşünüyoruz. Şirket’in son dönemde haber akışının yoğunlaştığını gözlemliyor, bu çerçevede de yatırımcıların ilgisini bir miktar daha fazla çekmiş olabileceğini düşünüyoruz. Hisse yılbaşından bu yana endeksin %34 üzerinde, son 6 ayda %4 altında ve son 1 ayda ise yine endeksin %11 üzerinde performans göstermiştir. Geriye dönük 12 aylık verilere göre hisse 16,71x F/K ve 13,03x FD/FAVÖK çarpanlarıyla işlem görmektedir.

DENİZ YATIRIM – Karel Elektronik KAREL Hisse Analiz 3Ç21 – 10.11.2021

KAREL; 3Ç21 satış gelirlerindeki güçlü artışa karşılık operasyonel kar marjları daraldı / nötr / Karel Elektronik 3Ç21’de 391 milyon TL gelir (yıllık %52 artış) (Deniz Yat.: 393 milyon TL), 68 milyon TL FAVÖK (yıllık %15 artış) (Deniz Yat.: 62 milyon TL) ve 37 milyon TL net kar (yıllık %37 artış) (Deniz Yat.: 30 milyon TL) açıkladı. Ortalama piyasa beklentisi bulunmamaktadır. FAVÖK ve net kar maliyet baskılarını da göz önünde bulundurarak oluşturduğumuz tahminimizin üzerinde açıklanırken, satış gelirleri tahminimize paralel gelmiştir. Operasyonel sonuçlara bakıldığında satış gelirlerindeki güçlü artışa karşılık kar marjlarında 3Ç20’ye kıyasla azalış dikkat çekmektedir. Sonuçların hisse üzerinde önemli bir etkiye neden olmayacağını düşünüyoruz.

Şirket’in satış gelirleri 3Ç21’de 391 milyon TL seviyesinde açıklanmıştır. 9A21’de ise yıllık bazda %65 ile güçlü artarak 1.064 milyon TL olmuştur. Küresel çapta süren çip krizi Şirket’i de etkilemiş olup yetersiz malzeme tedariğine yol açmış ve bu sebeple 2021 üretimi & satışları üzerinde de olumsuz yönde etkili olmuştur. Şirket, bu etkinin 9A21 dönemi için satış gelirlerinde yaklaşık 15 milyon USD civarında etkili olduğunu hesaplamıştır. Üretimi arttırmak için 2021 yılında yapılan makine ve personel yatırımları da brüt kar üzerinde baskı kurmuştur.

2022 yılında çip krizinin etkilerinin sürmesine önlem olarak, 2021 yılı itibariyle önden stok yapılmaya başlanmıştır. 2022 operasyonlarının güvenliğini sağlayan önden alımlar, 2021 yılı işletme sermayesi ve finansman giderlerinde olumsuz etkiye neden olmuştur. Şirket’in brüt kar marjı 3Ç20’de %27 düzeyindeyken satış maliyetlerindeki artışın etkisiyle 3Ç21’de %19.4’e gerilemiştir.

FAVÖK marjı daralan brüt kar marjına paralel olarak 3Ç20’de %23.1 düzeyindeyken, 3Ç21’de %17.5 seviyesine daralmıştır. 2020 yılsonunda Net Borç/FAVÖK çarpanı 1,8x seviyesindeyken 3Ç21’de 2,5x seviyesine yükselmiştir. Şirket 2Ç21’de nakdinin bir kısmıyla kredilerine ödeme yapmış olsa da net borç 2020 yıl sonunda 356 milyon TL iken, 3Ç21’de 609.6 milyon TL olmuştur. (2Ç21: 474.8 milyon TL)

Genel Değerlendirme: Satış gelirleri güçlü artarken operasyonel kar marjları daralmıştır. Daralmaya rağmen olumlu karlılık tablosu sürdürülmüştür. 332.2 milyon TL döviz açığı bulunması kur hassasiyeti yaratmıştır. Önden stok yapılmasının ve arge giderlerinin mevcut dönem finansallarında baskı kurmasına rağmen 2022 finansalları üzerinden Şirket’e katkı sağlayabileceğini düşünüyoruz. Hisse son 12 ayda endeksin %24 üzerinde performans göstermiştir. Geriye dönük 12 aylık verilere göre hisse 11.87x F/K ve 9.98x FD/FAVÖK çarpanlarıyla işlem görmektedir.

 

DENİZ YATIRIM – Karel Elektronik KAREL Hisse Analiz 2Ç21 – 20.08.2021

KAREL; 2Ç21 satış gelirlerindeki güçlü artışa karşılık operasyonel kar marjları daraldı / nötr / Karel Elektronik 2Ç21’de 340 milyon TL gelir (yıllık %83 artış) (Deniz Yat.: 318 milyon TL), 54 milyon TL FAVÖK (yıllık %25 artış) (Deniz Yat.: 56 milyon TL) ve 26 milyon TL net kar (yıllık %15 artış) (Deniz Yat.: 25 milyon TL) açıkladı. Ortalama piyasa beklentisi bulunmamaktadır. Net satışlar ve net kar bizim tahminimizin hafif üzerinde oluşurken, FAVÖK kalemi tahminimizin sadece %3 gerisinde kalmıştır. Operasyonel sonuçlara bakıldığında satış gelirlerindeki güçlü artışa karşılık kar marjlarında 2Ç20’ye kıyasla azalış dikkat çekmektedir. Sonuçların hisse üzerinde önemli bir etkiye neden olmayacağını düşünüyoruz.

Şirket’in brüt kar marjı 2Ç20’de %26,5 düzeyindeyken ham madde fiyatlarındaki artışın etkisiyle 2Ç21’de %19,1’e geriledi. FAVÖK marjı daralan brüt kar marjına paralel olarak 2Ç20’de %23,4 düzeyindeyken, 2Ç21’de %15,9’e geriledi.

Arge harcamaları yıllık bazda 11,5 milyon TL’den 14,9 milyon TL’ye arttı. Artan arge giderlerinin gelecek dönemlerde operasyonel sonuçlara olumlu etkileri olabileceğini düşünüyoruz. 2Ç20’de 9,2 milyon TL net finansal gider yazan Şirket 2Ç21’de 18,2 milyon TL net finansal gider kaydetti. Net kar marjı 2Ç20’de %12,3 düzeyindeyken, 2Ç21’de %7,7’ye geriledi. Net kar marjındaki daralmanın temel nedeni finansal giderlerdeki artıştır.

2020 yılsonunda Net Borç/FAVÖK çarpanı 1,8x seviyesindeyken 2Ç21’de 2,0x seviyesine yükselmiştir. Şirket 2Ç21’de nakdinin bir kısmıyla kredilerine ödeme yapmış olsa da net borç 2020 yıl sonunda 356 milyon TL iken, 2Ç21’de 474,8 milyon TL olmuştur.

Genel Değerlendirme: Satış gelirleri güçlü artarken operasyonel kar marjları daralmıştır. Borçlanması artmakla beraber özkaynak yapısına göre makul seyretmiştir. 313,5 milyon TL döviz açığı bulunması kur hassasiyeti yaratmıştır. Yakın zamanda haber akışında takip edilen yeni iş anlaşmalarının ve artan arge giderlerinin gelecek dönemlerde Şirket’e katkı sağlayabileceğini düşünüyoruz. Hisse son 12 ayda endeksin %57 üzerinde performans göstermiştir. Geriye dönük 12 aylık verilere göre hisse 13,5x F/K ve 10,3x FD/FAVÖK çarpanlarıyla işlem görmektedir.

OYAK YATIRIM – Karel Elektronik KAREL Hisse Analiz 2Ç21 – 20.08.2021

Karel Elektronik 2Ç21’de bir önceki çeyreğe paralel olarak 26mn TL net kar (+%15 y/y, +%5 ç/ç) açıkladı. Net kar marjı da 1Ç21 ile benzerdi (2Ç21: %7,7, 1Ç21: %7,5). Açıklanacak olan finansallar için herhangi bir tahminimiz veya piyasa beklentisi yoktu. Şirket, sırasıyla %130 ve %111 büyüyen Elektronik Üretim Hizmetleri (EMS) ve Kurumsal Projeler segmentlerinde elde ettiği güçlü büyüme sayesinde net satışlarını yıllık bazda %77 oranında artırmayı başardı. Bu iki segmentin toplamının net satışlar içindeki oranı 75% mertebesindedir. Şirket bu çeyrekte 54mn TL (yıllık +%26, çeyreklik %6 -%6) FAVÖK elde etti. FAVÖK marjı ise geçen seneye göre 6.3, geçen çeyreğe göre de 1.4 puan geriledi. FAVÖK marjındaki düşüşün nedeni, EMS ve Savunma Sanayi segmentlerindeki gözlenen maliyet artışları oldu. Daha düşük kur farkı gideri sayesinde finansman giderlerinde bir önceki çeyreğe göre bir miktar iyileşme oldu. Net borç 382mn TL’den 475mn TL’ye yükselerek Net Borç/FAVÖK oranı 1.7x’den 2.0x’e yükseldi.

ZİRAAT YATIRIM – Karel Elektronik KAREL Hisse Analiz 2Ç21 – 20.08.2021

Karel Elektronik (KAREL): Şirket’in 2Ç2021’deki ana ortaklık net dönem karı 26,2mn TL gerçekleşerek yıllık %15,0 oranında artış kaydetmiştir. Şirket’in satış gelirleri 2Ç2021’de 340,1mn TL gerçekleşerek geçen yılın ikinci çeyreğine göre %83,2 oranında büyüme kaydederken, maliyetler %101,7 oranında artarak 275,1mn TL’ye çıkmıştır. Brüt kar ise aynı dönemler itibarıyla %32 oranında artış göstermiş ve 65mn TL olmuştur.  Karel Elektronik’in FAVÖK’ü geçen yılın ikinci çeyreğine göre %25 oranında artarak 2Ç2021’de 54,2mn TL’ye yükselmiştir. FAVÖK marjı ise bu çeyrekte %15,9 (2Ç2020: %23,4) olmuştur. Diğer yandan, Şirket bu çeyrekte 18,3 net finansman giderleri yazmıştır.

İkinci çeyrek karı sonrasında Şirket’in 1Y2021’deki ana ortaklık net dönem karı geçen yılın ilk yarısında göre %75,4 oranında artarak 51,2mn TL’ye yükselmiştir.

 

OYAK YATIRIM – Karel Elektronik KAREL Hisse Analiz 1Ç21 – 06.05.2021

Karel 1Ç21’de, 1Ç20’deki 6.4mnTL olan net karının üzerine %292’lik bir artış ekleyerek 25mnTL net kar açıkladı. Çeyreklik bazda ise, net kar 4Ç20’ye göre %62 gerilemiş olmasına rağmen bunun nedeni mevsimsellik ve 4Ç20’de gelen yüksek yabancı para gelirleriydi, bu yüzden Karel’i yıllık bazda karşılaştırmak daha isabetli olacaktır. FAVÖK bu çeyrekte 57.6mnTL ile geçen senenin aynı çeyreğindeki 33.6mnTL’nin %71 üzerinde gerçekleşti (ç/ç -%10). Öte yandan, FAVÖK marjı %16,6’dan %17,3’e yükseldi ve net kar marjı da %3.15’ten %7.51’e doğru bir artış gösterdi. Net borç tarafında da, 356mnTL’den 381mnTL’ye hafif bir artış gözlemlendi buna bağlı olarak net borç/FAVÖK oranı 0.12’den 0.15’e çıktı. Telesis’in karlılık üzerindeki faydalı etkilerinin devam etmesini ve güçlü 1Ç21 sonuçlarının Karel üzerinde olumlu etki yapmasını bekliyoruz. Karel hisseleri dünkü kapanışa göre 9.8x FD/FAVÖK ve 13.3x F/K oranları ile işlem görüyor ki bu oranlar da genel itibari ile benzerlerinin altında.

TACİRLER YATIRIM – Karel Elektronik KAREL Hisse Analiz 1Ç21 – 06.05.2021

Karel Elektronik – 1Ç21 sonuçlarını 25.0 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %292 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %62 azaldı. Net satışlar 333 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %64 arttı. Şirket, 1Ç21’de 58 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %71 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 72 baz puan artarak %17.3 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 72 baz puan arttı ve %20.6 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 98 baz puan azaldı ve %5.7 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 667 milyon TL (1Ç20: 484 milyon TL ve 4Ç20: 625 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %58.1 (1Ç20: %58.7 ve 4Ç20: 61.4%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %7 artarak 382 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 1.7 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.7 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 13.3 F/K çarpanından ve 10.0 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

ZİRAAT YATIRIM – Karel Elektronik KAREL Hisse Analiz 1Ç21 – 06.05.2021

Karel Elektronik (KAREL, Pozitif): Karel Elektronik 1Ç2021’de 25mn TL ana ortaklık net dönem karı elde etmiştir. Şirket bir önceki yılın ilk çeyreğinde 6,4mn TL ana ortalık net dönem karı elde etmişti. Şirket’in satış gelirleri yıllık %64,3 oranında artarak 332,6mn TL’ye ulaşırken, brüt kar %70,2 oranında artmış ve 68,5mn TL olmuştur. Brüt kar marjı ise 70 baz puan artarak %20,6’ya çıkmıştır. Diğer yandan, Şirket bu çeyrekte 25,5mn TL net finansman gideri (1Ç2020: 23,2mn TL net finansman gideri) yazmıştır.

 

TACİRLER YATIRIM – Karel Elektronik KAREL Hisse Analiz 4Ç20 – 12.03.2021

Karel Elektronik – 4Ç20 sonuçlarını 65.2 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %96 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %140 arttı. Net satışlar 372 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %44 arttı. Şirket, 4Ç20’de 64 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %32 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 148 baz puan azalarak %17.1 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 210 baz puan azaldı ve %21.3 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 222 baz puan azaldı ve %6.1 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 625 milyon TL (4Ç19: 444 milyon TL ve 3Ç20: 534 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %61.4 (4Ç19: %55.4 ve 3Ç20: 58.9%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %13 artarak 356 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 1.8 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.7 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 16.3 F/K çarpanından ve 11.7 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir

OYAK YATIRIM – Karel Elektronik KAREL Hisse Analiz 4Ç20 – 12.03.2021

Karel 4Ç20’de, 372mnTL net satış hasılatı (yıllık ve çeyreklik %44 artış), 64mnTL FAVÖK (+%32 y/y, +%19 ç/ç) ve 65mnTL net kar (+%96 y/y, +%140 ç/ç) açıkladı. Piyasa beklentisi bulunmuyor. 9A20’de 315mnTL olan net borç pozisyonu, yıl sonu itibariyle 356mnTL seviyesine yükselirken, net borç/FAVÖK oranı çeyreklik bazda yatay bir seyir izleyerek 1.8x olmuştur. Açıklanan finansalların Karel hissesi üzerinde pozitif bir etki yaratmasını bekleriz.

 

Tacirler Yatırım – Karel Elektronik KAREL Haber – 10.03.2021

Karel Elektronik – Şirketten gelen açıklamada, TOGG bünyesinde geliştirilecek araç için tasarlanması gereken elektronik kontrol ünitesi kapsamında değerlendirdiği bagaj kapağı kontrol ünitesinin tasarım ve üretim faaliyetleri için Karel Elektronik’i tercih edildiğine dair “Letter of Nomination” şirkete ulaşmıştır. Bu tercih, aynı zamanda şirketin bu projede TOGG bünyesinde doğrudan tedarikçi listesi içerisinde yer almasına da olanak tanıyacaktır.

Tacirler Yatırım – Karel Elektronik KAREL Haber – 02.12.2020

Karel Elektronik – Şirketten gelen açıklamada, şirketin üretim kapasitesi 2019 Ekim ayına kadar 9 üretim hattı ve 765.000 adet/ay elektronik kart şeklinde olduğu ve 2019’un son iki ayında üretim hattı sayısını ve elektronik kart üretim kapasitesini % 22 civarında arttırıp sırasıyla 11 üretim hattı ve 935.000 adet/ay elektronik karta çıkartıldığı belirtildi. 2020 Temmuz ayından itibaren gelen müşteri taleplerini karşılayabilmek için;

 • Eylül ayında hat sayısını 12’ye, elektronik kart üretim kapasitesini 1.020.000 adet/ay’a çıkartıldı.
 • Aralık ayında sipariş ettiği yeni bir hat geldiğinde hat sayısı 13’e elektronik kart üretim kapasitesi 1.105.000 adet/ay’a ulaşacaktır.
 • 2021 yılı Ocak ve Şubat aylarında yeni iki hat alımıyla üretim hattı sayısı 15’e, elektronik kart üretim kapasitesi 1.275.000 adet/ay’a çıkartma kararı aldı.

2019 yılındaki %22’lik kapasite artırımına ek olarak 2020 ve 2021 yılında yeni alımlarla üretim kapasitesi % 36 daha arttırmış olacağı ve bunun sonucunda 2021 ikinci çeyreğinden itibaren üretim kapasitesinin Ekim 2019 yılı üretim kapasitesinin % 67 üzerinde oluşacağını hesaplandığı bildirildi.

Karel Elektronik’ten Kamuyoyuna Önemli Bilgilendirme – 17.11.2020

Karel Elektronik KAP’a önemli bir bilgilendirmede bulundu. Şirket, yatırımcılarda yanlış bir algı oluştuğunu gördüklerini, ikincil bir halka arz ya da bedelli sermaye artışına dair alınmış yönetim kurulu kararlarının olmadığını açıkladı. Açıklama şu şekilde yapıldı:

“Son zamanlarda yatırımcılarımızdan gelen geri bildirimler ışığında şirketimizin bedelli sermaye artırımı ve/veya ikincil bir halka arzı yapmak üzere olduğu şeklinde yanlış bir algı oluştuğunu görmekteyiz.

Şirketimiz halka arz olduğumuz Ekim 2006 yılından bugüne kadar organik ve inorganik büyümeyi hedeflemiş, buna uygun olarak çeşitli iş birlikteliklerine sıcak bakmıştır. Şirketimiz olası stratejik yatırımcılarla ve girişim sermayesi kurumlarla her zaman görüşmeye açık olmuş ve olmaya da devam edecektir.

Bugüne kadar büyümek için gerekli kaynağı, faaliyetimizden, ilk halka arzımızla borsadan ve finans kuruluşlarından sağladık.

Mevcut finansal performans ve finansal durumumuzu ifade edebilmek için 30.09.2018 ile 30.09.2020 tarihleri arasındaki 24 aylık döneme ilişkin KAP’ta açıklanmış olan bir kısım özet mali verilerimizi sizlerle aşağıdaki gibi paylaşmak isteriz;

 • Son 24 ayda 88,99 M TL capex harcaması, 95,89 M TL ArGe harcaması ve 2,9 M TL yazılım alımı yapılmıştır. Bunların toplam TL karşılığı 187,78 M TL iken USD karşılığı ortalama kurdan 30,81 M USD’dir.
 • 30.09.2018 tarihinde net kredi borcumuz 58,6 M USD iken 30.09.2020 tarihinde 42,0 M USD’ye düşmüştür.
 • 30.09.2018 tarihli bilançomuzun öz varlık toplamı 186,2 Milyon TL iken 30.09.2020 tarihli bilançomuzdaki öz varlığımız 439,3 Milyon TL’ye ulaşmıştır.

Şirketimizin halen önemli bir büyüme potansiyeli taşıdığını düşünüyoruz. Bu büyümeyi gerçekleştirebilmek için insanımıza, ArGe’mize, üretim alt yapımıza, çözüm ortaklarımızla ilişkilerimize yatırım yapıp organik büyümeyi, uygun bulduğumuzda çeşitli ortaklıklar yaparak, inorganik büyümeyi hedefliyoruz.

Büyürken bilançomuzun sağlıklı yapısını koruyup finansal riskleri minimize edebilmek için doğru bir kaynak planlaması yapmamız gerektiği tabiidir.

Büyüme hızımıza bağlı olarak oluşacak kaynak ihtiyacımızı iç kaynaklardan ve finans kuruluşlarından karşılarken oluşan ihtiyacın büyüklüğüne göre stratejik bir ortak almak veya stratejik ortakla birlikte yatırım yapmak, bir girişim sermayesinden fon sağlamak veya borsadan yeni kaynak temin etmek bir çok şirket gibi bizim için de seçenekler arasında var olmaya devam edecektir.

Bugün için ikincil bir halka arz veya bedelli bir sermaye artışı için alınmış herhangi bir yönetim kurulu kararımız yoktur.”

 

Tacirler Yatırım – Karel Elektronik KAREL Analiz 3Ç20 – 10.11.2020

Karel Elektronik – 3Ç20 sonuçlarını 27.2 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %19 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %19 arttı. Net satışlar 258 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %68 arttı. Şirket, 3Ç20’de 60 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %44 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 392 baz puan azalarak %23.1 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 387 baz puan azaldı ve %27.0 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 246 baz puan azaldı ve %6.2 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 534 milyon TL (3Ç19: 431 milyon TL ve 2Ç20: 426 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %58.1 (3Ç19: %56.5 ve 2Ç20: 52.3%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %50 artarak 315 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 1.7 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.7 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 11.6 F/K çarpanından ve 7.4 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

ZiraatYatırım – Karel Elektronik KAREL Analiz 3Ç20 – 10.11.2020

Karel Elektronik (KAREL, Nötr): Şirket’in üçüncü çeyrek ana ortaklık net dönem karı yıllık %19,4 oranında azalarak 27,2mn TL’ye gerilemiştir. Şirket’in satış gelirleri bu çeyrekte 258,3mn TL gerçekleşerek yıllık %68 oranında artarken, brüt karlılık %46,9 oranında artmış ve 69,6mn TL’ye yükselmiştir. Brüt kar marj ise 3,8 puan azalarak 3Ç2020’de %27 olarak gerçekleşmiştir. Diğer yandan, Şirket yılın üçüncü çeyreğinde 25,1mn TL net finansman gideri kaydetmiştir. Üçüncü çeyrek karı sonrasında Şirket’in 2020 yılı Ocak – Eylül dönemindeki ana ortaklık karı yıllık %29,8 oranında azalarak 56,4mn TL’ye yükselmiştir.

 

Karel, Savunma Sanayi Başkanlığı’ndan Sipariş Aldığına dair Açıklamada Bulundu – 13.10.2020

Şirketimiz ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacına yönelik sayısal Sahra Santrali tedariki için 18.000.000 TL’lik sipariş alınmıştır. Siparişe konu santrallerin teslimatları 2021 yılı içerisinde gerçekleşecektir. İşbu açıklama Savunma Sanayii Başkanlığı’nın onayına istinaden yapılmıştır.

Tacirler Yatırım – Karel Elektronik KAREL Hisse Haber – 06.10.2020

Şirketin ABD merkezli bağlı ortaklığı eZuce Inc. şirketinin, stratejik açıdan işlevini tamamlamış olduğu ve şirketin maddi açıdan önemli bir beklentisi kalmadığı için kapatılmasına karar verildi.Yapılan planlama ve ABD kanunları gereği tasfiye işleminin Ağustos 2021’de tamamlanması beklenmektedir. eZuce Inc. şirketinin kapatılmasının yaratacağı gelir, işlemin tamamlanacağı tarihte netleşecek olup tahmini beklentisi 500.000 ABD Doları civarında olmasıdır.

Tacirler Yatırım – Karel Elektronik KAREL Analiz 2Ç20 – 13.08.2020

Karel Elektronik – 2Ç20 sonuçlarını 22.8 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %38 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %258 arttı. Net satışlar 189 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %12 geriledi. Şirket, 2Ç20’de 43 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %31 azalış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 634 baz puan azalarak %22.8 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 552 baz puan azaldı ve %27.6 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 100 baz puan arttı ve %8.5 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 426 milyon TL (2Ç19: 389 milyon TL ve 1Ç20: 484 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %52.3 (2Ç19: %47.8 ve 1Ç20: 57.6%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %25 azalarak 210 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 1.3 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.5 olarak kaydedilmiştir.En son kapanış fiyatına göre, şirket 10.2 F/K çarpanından ve 7.2 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

Ziraat Yatırım – Karel Elektronik KAREL Analiz 2Ç20 – 13.08.2020

Karel Elektronik (KAREL, Nötr): Şirket’in 2Ç2020’deki ana ortaklık net dönem karı 22,8mn TL gerçekleşerek yıllık %38 oranında gerilemiştir. Net karjı da 510 baz puan azalarak %12,1 olarak gerçekleşmiştir. Şirket’in satış gelirleri yıllık olarak %11,9 oranında azalarak yılın ikinci çeyreğinde 189,2mn TL olmuştur. Diğer yandan, brüt kar ise %26,6 oranında düşerek 2Ç2020’de 52,3mn TL’ye gerilerken, brüt kar marjı %27,6 olmuştur. Bir önceki yılın ikinci çeyreğindeki brüt kar marjı %33,2 idi. İkinci çeyrek karı sonrasında Şirket’in 2020 yılı Ocak – Haziran dönemi net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %37,4 oranında düşerek 29,2mn TL olarak gerçekleşmiştir.

 

Tacirler Yatırım – Karel Elektronik KAREL Hisse Haber – 11.08.2020

Karel Elektronik Personel Alımı Yapacak: Şirketin, artan müşteri siparişleri doğrultusunda yarısı üretim birimlerimizde görevlendirilmek üzere Temmuz ayından itibaren Eylül ayı dahil yaklaşık 500 yeni personel almayı planlandığı açıklandı.

 

Ziraat Yatırım – Karel Elektronik KAREL Hisse Haber – 04.08.2020

Karel Elektronik (KAREL, Pozitif): Şirketin, Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.’nin Ankara, Kayseri, Samsun, Adana, Diyarbakır ve Erzurum Bölgelerinde yer alan 51 ildeki baz istasyonları ile fiber optik hatlarının ve İstanbul, Ankara, Adana, Samsun, Erzurum, Diyarbakır, İzmir, Antalya, KKTC Lefkoşa’da kurulu Vodafone Teknoloji ve Vodafone Veri Merkezlerinin her türlü bakım, onarım ve kurulum hizmetleri işi ihalesini kazandığı Vodafone tarafından resmi olarak bildirilmiştir. Söz konusu ihale için imzalanacak sözleşme, 01.10.2020 tarihinden itibaren 3,5 yıl boyunca geçerli olacaktır. Şirket tarafından iş toplamının sözleşme birim fiyatlarıyla yaklaşık 450mn TL civarında olacağı tahmin edilmektedir.

Ziraat Yatırım – Karel Elektronik KAREL Hisse Haber – 28.07.2020

Karel Elektronik (KAREL, Nötr): Dün çeşitli sosyal medya sitelerinde Şirket tarafından Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. den ihale alındığına dair haber ve söylentileri ile ilgili Şirket açıklama yapmıştır. Buna göre Şirket, Vodafone Telekomünikasyon A.Ş’nin Bölge Çözüm Ortaklığı işi için teklif vermiş olmakla birlikte Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.’den Şirket tarafına henüz resmi bir yanıt gelmediğini bildirmiştir. Şirket hisseleri dün %4,44 oranında prim yapmıştı.

 

Oyak Yatırım – Karel Elektronik KAREL Hisse Haber – 09.06.2020

Karel Yönetim Kurulu, 2019 kârından nakit ya da pay biçiminde temettü ödememe kararı aldı. Hatırlatmak gerekirse şirket, 2019 yılında 114mnTL net kâr açıklamıştı. Ayrıca Karel, yıllık Olağan Genel Kurul toplantısını 9 Temmuz 2020 tarihinde, saat 13:30’da gerçekleştireğini bildirdi.

 

Karel Otomotiv Elektroniğine Yönelik Çalışmalar Hakkında Bilgi Verdi – 02.06.2020

KAP Açıklaması: Şirketimiz otomotiv sektörüne girebilmek amacıyla otomotiv elektroniğine yönelik detayları aşağıda verilen çeşitli çalışmaları sürdürmektedir.

 • Kameralı dijital yan ayna projesi; Proje tamamlanmış, ürünle ilgili potansiyel müşterilere teklif verilme aşamasına geçilmiştir.
 • Kameradan alınan görüntünün işlenmesiyle şerit ve yol levhalarının takibi projesi; Proje devam ediyor.
 • Yeni nesil radyo sistemi gömülü yazılımı tasarımı ve kodlaması projesi; Proje devam ediyor.
 • Araç önleyici bakım sistemi projesi; Proje test aşamasındadır.
 • Scooter şarj ünitelerinin elektronik kart tasarımı projesi; Proje test aşamasındadır.
 • Koltuk kontrol sistemi projesi; Proje test aşamasındadır.
 • Elektrikli araçların şarj ünitelerine bağlantısını sağlayacak elektronik kart tasarımı projesi; Proje tasarım aşamasındadır.
 • 23.03.2020 tarihinde 1 yıl geçerli “IATF 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası” alınmıştır.

Tacirler Yatırım – Karel Elektronik KAREL Hisse Analiz 1Ç20 – 28.05.2020

1Ç20 sonuçlarını 6.4 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %35 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %81 azaldı. Net satışlar 206 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %15 arttı. Şirket, 1Ç20’de 33 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %1 azalış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 252 baz puan azalarak %16.2 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 398 baz puan azaldı ve %21.0 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 159 baz puan azaldı ve %8.2 olarak gerçekleşti. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %22 artarak 281 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 1.5 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.7 olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise 484 milyon TL (1Ç19: 363 milyon TL ve 4Ç19: 444 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %57.6 (1Ç19: %46.8 ve 4Ç19: 54.6%) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 8.8 F/K çarpanından ve 6.8 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

Ziraat Yatırım – Karel Elektronik KAREL Hisse Analiz 1Ç20 – 28.05.2020

Karel Elektronik (KAREL, Sınırlı Negatif): Şirket’in 1Ç2020’deki ana ortaklık net dönem karı yıllık olarak %35 oranında azalmış ve 6,4mn TL’ye gerilemiştir. Şirket’in satış gelirleri bu çeyrekte 205,9mn TL gerçekleşerek yıllık %15 oranında artarken, maliyetler %21 oranında artmış ve 162,6mn TL olmuştur. Maliyetlerin satışlardan daha yüksek oranda artmasına bağlı olarak da brüt kar yıllık %3 oranında gerilemiş ve bu çeyrekte 43,2mn TL olmuştur. Şirket’in 1Ç2020’deki net ve brüt kar marjı ise sırasıyla %3 ve %21 olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın ilk çeyreğindeki net ve brüt kar marjı sırasıyla %5 ve %25 idi. Son olarak, Şirket’in net finansman gideri yıllık 5,6mn TL artarak 1Ç2020’de 23,2mn TL’ye yükselmiştir.

 

Tacirler Yatırım – Karel Elektronik KAREL Hisse Analiz 4Ç19 – 11.03.2020

4Ç19 sonuçlarını 33.3 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %61 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %1 azaldı. Net satışlar 262 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %18 arttı. Şirket, 4Ç19’de 48 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %29 azalış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1200 baz puan azalarak %18.2 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 1094 baz puan azaldı ve %24.2 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 143 baz puan arttı ve %9.4 olarak gerçekleşti. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %8 artarak 230 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 1.2 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.6 olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise 444 milyon TL (4Ç18: 397 milyon TL ve 3Ç19: 431 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %54.6 (4Ç18: %54.5 ve 3Ç19: 55.8%) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 6.8 F/K çarpanından ve 5.4 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

Ziraat Yatırım – Karel Elektronik KAREL Hisse Analiz 4Ç19 – 11.03.2020

Karel Elektronik (KAREL, Sınırlı Negatif): Şirket’in 4Ç2019’daki ana ortaklık net dönem karı 33,3mn TL olarak gerçekleşerek yıllık %61 oranında gerilemiştir. Brüt kar da aynı dönemler itibarıyla %19 oranında gerileyerek yılın son çeyreğinde 63,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket’in 4Ç2019’daki net ve brüt kar marjı ise sırasıyla %12,7 ve %24,2 olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın son çeyreğindeki net ve brüt kar marjı sırasıyla %38,3 ve %35,1 idi. Diğer yandan, Şirket 4Ç2019’da 13,7mn TL net finansman gideri kaydetmiştir. 4Ç2018’de 38,1mn TL net finansman geliri kaydedilmişti. Son olarak, dördüncü çeyrek karı sonrasında Şirket’in 2019 yılındaki ana ortaklık net dönem karı ise bir önceki yıla göre %67 oranında artış göstererek 113,6mn TL olmuştur.

 

Tacirler Yatırım – Karel Elektronik KAREL Hisse Analiz 3Ç19 – 06.11.2019

Karel Elektronik 3Ç19 sonuçlarını 33.7 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 25.7 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 157 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %20 geriledi. Şirket, 3Ç19’de 41 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %36 gerileme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 627 baz puan azalarak %26.2 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 493 baz puan geriledi ve %31.9 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 244 baz puan büyüdü ve %10.4 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %1 geriledi. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %14 büyüdü. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %6 artarak 214 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 1.0 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.6 olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise 431 milyon TL (3Ç18: 416 milyon TL ve 2Ç19: 389 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %55.8 (3Ç18: %65.5 ve 2Ç19: 47.8%) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 4.2 F/K çarpanından ve 4.4 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

TACİRLER YATIRIM – Karel Elektronik KAREL Hisse Yorum – 01.10.2019

Karel’in Yeni Sözleşmesi Şirketin Finansallarına Nasıl Yansıyacak?

Şirketten gelen açıklamada, şirketin Turkcell Grup’un çıktığı Bölge Çözüm Ortaklığı e-ihalesi kapsamında; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş., Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. ve Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş.’nin İzmir, Antalya, Muğla, Diyarbakır, Erzurum ve Van Bölgelerinde bulunan baz istasyonları ve fiber optik sistemleri altyapı bakım ve kurulumu ile kulelerin bakımı işleri için sözleşme görüşmelerine başlamak üzere davet edildiği bildirilmişti. İlgili sözleşme henüz imzalanmamış olup sözleşmenin detay kısımları ile ilgili görüşmeler devam etmekle birlikte, 1 Ekim 2019 tarihi itibariyle Karel Elektronik’in personelinin sahaları devir alacak ve operasyonun tüm sorumluluğu Karel Elektronik’e geçecektir. İmzalanacak olan sözleşme birim fiyat sözleşmesi olup, 39 aylık sözleşme süresi içerisinde tahmini toplam ciro beklentisi yaklaşık 500 Milyon Türk Lirası’dır. Söz konusu sözleşmenin, 30 Haziran 2019 tarihi itibariyle şirketin yıllık cirosuna %19 katkı sağlamasını tahmin ediyoruz.

 

TACİRLER YATIRIM – Karel Elektronik KAREL Hisse Analiz 4Ç18 – 12.03.2019

Karel Elektronik – 4Ç18 sonuçlarını 85.0 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %1899 artarken, şirket 3Ç18’de 25.7 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 222 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %75 yükseldi. Şirket, 4Ç18’de 67 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %238 yükseldi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %14,5 artarak %30.2 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, %12,62 arttı ve %35.1 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri %12 arttı ve faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 453 baz puan azaldı ve %8.0 olarak gerçekleşti. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %33 gerileyerek 236 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 397 milyon TL (4Ç17: 278 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %54.5 (4Ç17: %63.3) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 5.6 F/K çarpanından ve 3.2 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

ZİRAAT YATIRIM – Karel Elektronik KAREL Hisse Analiz 3Ç18 – 12.11.2018

Karel Elektronik (KAREL, Nötr): Şirket 3Ç2018’de 25,8mn TL ana ortaklık zararı kaydetmiştir. Bir önceki yılını aynı döneminde 7,5mn TL kar elde edilmişti. Diğer yandan brüt karlılık aynı dönemler itibariyle %167 oranında artarak 72,7mn TL olmuştur. Brüt kar marjı ise %37 oranında gerçekleşerek bir önceki yılın aynı dönemindeki %24’ün üzerinde gerçekleşmiştir. Zarar kaydedilmesinde söz konusu dönemler itibariyle 73,7mn TL artan net finansman giderleri etkili olmuştur. Son olarak, üçüncü çeyrek zarar rakamı ile birlikte 2018 yılı Ocak – Eylül ana ortaklık net dönem zararı 17,8mn TL gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde 26,8mn TL kar kaydedilmişti.

 

ZİRAAT YATIRIM – Karel Elektronik KAREL Hisse Analiz 2Ç18 – 17.08.2018

Karel Elektronik (KAREL, Nötr): Şirket’in 2Ç2018’deki ana ortaklık net dönem karı 2,8mn TL ile bir önceki yılın aynı dönemindeki 13,7mn TL’nin altında gerçekleşmiştir. Diğer yandan, brüt kar %95 oranında artarak 46,9mn TL’ye yükselmiştir. Karın düşmesinde ise 2Ç2017’de kaydedilen 4,5mn TL’lik net finansman gelirine karşın 2Ç2018’de 30,2mn TL net finansman gideri kaydedilmesi etkili olmuştur. Brüt kar marjı ise %27 gerçekleşerek bir önceki yılın aynı döneminin hafif üzerinde gerçekleşmiştir. Son olarak, ikinci çeyrek karı ile birlikte Şirket’in yılın ilk yarısındaki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %54 oranında azalarak 9mn TL olarak gerçekleşmiştir.

 

VAKIF YATIRIM – Karel Elektronik KAREL Hisse Yorum – 25.06.2018

(+) Karel Elektronik (KAREL): Şirket, TEİAŞ Genel Müdürlüğü ‘nün açtığı Fiber Optik Terminal Teçhizatı ve Sayısal Çoklayıcı Sistemleri ihalesini toplam 19,5 mn TL+KDV bedelle kazandığını ve söz konusu işin 1 yıl içerisinde tamamlanmasının planlandığını açıkladı. Yorum: Şirketin son 12 aylık net satış gelirlerinin %4,2’sine denk gelen söz konusu sözleşmenin hisse fiyatına sınırlı olumlu yansımasını bekliyoruz.

VAKIF YATIRIM – Karel Elektronik KAREL Hisse Yorum – 18.06.2018

(-) Karel Elektronik (KAREL): Şirket, 14 Nisan 2015 tarihinde Edirne Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen ihaleye katılımıyla ilgili olarak, İçişleri Bakanlığı tarafından verilen 1 yıl süre ile kurum ihalelerine katılmaktan yasaklama kararının Resmi Gazete’de ilan edildiğini bildirdi. İlgili yasaklama kararının sadece Edirne Belediye Başkanlığı ihaleleri için geçerli olduğunu belirten Şirket, bu karara karşı yasal haklarının korunması için gerekli tüm başvuruların yapılacağını ve söz konusu kararın şirketin mali yapısında önemli bir değişikliğe neden olmayacağının öngörüldüğünü bildirdi. Yorum: Şirket, söz konusu karar nedeniyle finansallar üzerinde önemli bir etki öngörmese de haberin olumsuz algı yaratarak hisse fiyatını negatif etkileyeceğini düşünüyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Karel Elektronik KAREL Hisse Haber – 18.06.2018

Karel Elektronik (KAREL, Nötr): 14 Nisan 2015 tarihinde Edirne Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen ihaleye katılan Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında, İçişleri Bakanlığı tarafından verilen 1 yıl süre ile kurum ihalelerine katılmaktan yasaklama  kararı 5 Haziran 2018 tarihli, 30442 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilmiştir. İlgili yasaklama kararı sadece Edirne Belediye Başkanlığı ihaleleri için geçerli olup bu karara karşı yasal hakların korunması için gerekli tüm başvurular yapılacağı Şirket tarafından duyurulmuştur. Söz konusu kararın şirketin mali yapısına önemli bir değişikliğe neden olmayacağı öngörülmektedir.

 

VAKIF YATIRIM – Karel Elektronik KAREL Hisse Yorum – 12.06.2018

(+) Karel Elektronik (KAREL): Şirket, BMC Otomotiv ile 5,5 mn $+KDV tutarında haberleşme sistemi teminini içeren sözleşme imzaladığını bildirdi. Sözleşmeyle ilgili teslimatlar imza tarihinden itibaren 18 ay içerisinde tamamlanacak. Yorum: Söz konusu sözleşme tutarı Şirketin son 12 aylık cirosunun yaklaşık %5,4’üne denk gelmekte olup, hisse fiyatına olumlu yansımasını bekliyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Karel Elektronik KAREL Hisse Yorum – 12.06.2018

Karel Elektronik (KAREL, Sınırlı Pozitif): Şirket, BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. firması ile 5,5mn USD + KDV tutarında haberleşme sistemi temini içeren sözleşme imzalamıştır. Sözleşmeyle ilgili teslimatlar imza tarihinden 18 ay içerisinde tamamlanacaktır.

 

ZİRAAT YATIRIM – Karel Elektronik KAREL Hisse Analiz 1Ç18 – 11.05.2018

Karel Elektronik (KAREL, Sınırlı Pozitif): Şirket 1Ç2018’de 6,2mn TL ana ortaklık net dönem karı elde etmiştir. Şirket, bir önceki yılın aynı çeyreğinde 5,9mn TL kar açıklamıştı. Brüt kar ise 1Ç2018’de 34,1mn TL ile bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %29,5 oranında artış göstermiştir. Faaliyet karı %18,6 artışla 17,7mn TL olurken, 11,9mn TL’lik finansman gideri sonrası vergi öncesi kar 5,8mn TL’yi göstermiştir. Bu dönemdeki vergi giderinin düşüklüğü net kar oluşumunu desteklemiştir. 466bin TL’lik kontrol gücü olmayan paylara ilişkin zarar rakamı düşüldükten sonra ana ortaklık payına düşen kar 6,3mn TL olarak gerçekleşmiştir.

TACİRLER YATIRIM – Karel Elektronik KAREL Hisse Analiz 1Ç18 – 11.05.2018

Karel Elektronik – 1Ç18 sonuçlarını 6.2 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %5 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %46 arttı. Net satışlar 133 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %29 yükseldi. Şirket, 1Ç18’de 25 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %22 yükseldi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 97 baz puan azalarak %18.6 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %5 yükselerek 194 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 293 milyon TL (1Ç17: 185 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %62.6 (1Ç17: %51.4) olarak kaydedildi.

 

VAKIF YATIRIM – Karel Elektronik KAREL Hisse Haber – 26.04.2018

(=) Karel Elektronik (KAREL): Yeni nesil iç haberleşme sistemi üretimine yönelik olarak Aselsan’dan (ASELS) yaklaşık 12 mn $ karşılığı sipariş alındığını, teslimatların 2018 yılı sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini bildirdi. Yorum: 2017 yılı cirosu 438 mn TL seviyesinde olan şirketin hisseleri, haberin ardından günü %4 yükselişle tamamlarken, hisse yılbaşından bugüne BİST getirisinin %35 üzerinde bir getiri performansı sergilemiştir.

ZİRAAT YATIRIM – Karel Elektronik KAREL Hisse Haber – 26.04.2018

Karel Elektronik (KAREL, Pozitif): Yeni Nesil İç Haberleşme Sistemi Üretimi için Aselsan’dan 12mn USD karşılığı sipariş alınmıştır. Teslimatların 2018 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir.

TACİRLER YATIRIM – Karel Elektronik KAREL Hisse Haber – 26.04.2018

Karel Elektronik – Yeni Nesil İç Haberleşme Sistemi üretimi için Aselsan’dan 11.972.700 ABD doları tutarında sipariş aldı. Teslimatların 2018 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir.

 

ZİRAAT YATIRIM – Karel Elektronik KAREL Hisse Analiz 4Ç17 – 13.03.2018

Karel Elektronik (KAREL, Nötr): Şirket 4Ç2017’de 4,3mn TL kar elde etmiştir. Şirket, bir önceki yılın aynı çeyreğinde 1,4mn TL zarar kaydetmişti. Brüt kar ise 4Ç2017’de 28,4mn TL gerçekleşerek bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %2 oranında artış göstermiştir. Son olarak, Şirket’in 2017 yılındaki ana ortaklık karı bir önceki yıla göre %207 oranında artarak 31,4mn TL’ye yükselmiştir.

 

Karel’den Haber ve Söylentilerle İlgili Açıklama – 30.01.2018

Yatırımcılarımızdan gelen sorular ve sosyal medyada çıkan söylentiler üzerine SPK’nın II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nin “Haber ve Söylentilerin Doğrulanması” başlıklı 9. Maddesine istinaden aşağıdaki açıklama yapılmıştır.

Karel olarak diğer iki proje ortağımızla birlikte “ADAS – Advanced Driver Assistance” arge projesi için yaptığımız başvuru TÜBİTAK tarafından kısmi olarak onaylanmıştır. TÜBİTAK’ın onayladığı haliyle, ilgili ARGE projesi üzerine 3 şirket tarafından henüz bir anlaşmaya varılmamıştır. Projenin TÜBİTAK tarafından onaylı haliyle başlayabilmesi için 3 şirket tarafından da kabul edilmesi gerekmektedir. Proje destek tutarı kamuya açıklama yapılacak önem ve seviyenin çok altındadır. Payımıza düşen TÜBİTAK tarafından onaylanmış harcama tutarı 400 bin TL’nin altındadır. Projenin teknik ve ticari başarısı da şu aşamada belirsizdir.

KAREL’den İş Süreci Güncelleme Açıklaması – 23.01.2018

17.11.2017 tarihli özel durum açıklamamızda belirtildiği üzere şirketimiz Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ile henüz sözleşme imzalanmamasıyla birlikte Bölge Çözüm Ortaklığı işi çerçevesinde alınan satınalma siparişleri doğrultusunda saha çalışmalarına başlamıştı. İşin toplam büyüklüğü ve süresiyle ilgili beklentilerimizde herhangi bir değişiklik bulunmamakta olup, işin fiilen başlamış olması ve sözleşmenin mevcut durumu kayıt altına alacak prosedürel bir işlem olması nedeniyle bundan sonraki süreçte beklentilerimizde önemli bir sapma olmadığı sürece konuyla ilgili ek açıklama yapılmayacaktır.İş bu açıklama SPK’nın II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliğinin 23. Maddesinin 7. Fıkrası gereği yapılmıştır.

 

TACİRLER YATIRIM – Karel Elektronik KAREL Haftalık Hisse Teknik Analizi – 11.12.2017

Karel Elektronik hisseleri, geçtiğimiz hafta içinde en düşük 4.98 seviyesini test etti ve haftayı 5.27 seviyesinden kapattı. Senette 5.50 seviyesini hedef olarak belirlerken, stop-loss seviyesini ise 5.24 olarak görüyoruz. Hissede Haftalık Olarak Beklenen Yön Yukarı

Direnç seviyeleri 5.50 / 5.70 Destek seviyeleri 5.24 / 5.15

DENİZ YATIRIM – Karel Elektronik KAREL Hisse Analiz 3Ç17 – 10.11.2017

Karel’in 3Ç17 sonuçları son derece güçlü Karel 3Ç17’de 8 milyon TL net kar açıkladı. Bu rakam geçtiğimiz yılın aynı döneminde 1 milyon TL olan net karın bir hayli üzerinde. Şirketin 115 milyon TL olan satışları yıllık bazda %63’lük bir büyümeye işaret ediyor. Karlılığın ise özellikle brüt marjdaki hızlı yükselişle beraber ciddi bir ivme kazandığını görüyoruz. Brüt marjda geçen yıla göre 5 puanlık bir arrtış söz konusu. Bunun sayesinde FAVÖK marjı da 3Ç16’da %12,9 iken 3Ç17’de %16,9’a yükseldi. Böylece FAVÖK 19 milyon TL olurken yıllık bazda da %114’lük güçlü bir yükseliş sergiledi. Bu sonuçlar sonrasında gerçekleşmiş rakamlar üzerinden son 4 çeyreklik FAVÖK toplamıyla hisse 6,8 FD/FAVÖK çarpanıyla işlem görüyor. Bu seviyeyi geçmişe göre artmış olsa da çok yüksek bulmuyoruz. Dolayısıyla güçlü gelen 3Ç17 sonuçlarının hisse için olumlu olacağını düşünüyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Karel Elektronik KAREL Hisse Analiz 3Ç17 – 10.11.2017

Karel Elektronik (KAREL, Pozitif): Şirket’in 3Ç2017’deki net dönem ana ortaklık karı 7,5mn TL ile bir önceki yılın aynı dönemindeki 0,7mn TL ana ortaklık karının oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. Brüt kar ise aynı dönemler itibariyle %108 oranında artarak 3Ç2017’de 27,2mn TL’ye yükselmiştir. Diğer yandan Şirket’in 2017 yılının ilk dokuz ayındaki net dönem ana ortaklık karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %134 oranında artarak 27,1mn TL olmuştur.