Ana Sayfa Raporlar Hisse Yorumları İzdemir İzmir...

İzdemir İzmir Demir Çelik IZMDC Hisse Analiz ve Yorumları

 İzdemir, İzmir Demir Çelik IZMDC hisse senedi ile ilgili tüm güncel analiz, haber, rapor ve yorumları aşağıda bulabilirsiniz. Kurum ve uzmanların IZDMC ile ilgili çıkmış tüm hisse analiz ve yorumlarını, hisseye ait haber,veri ve raporları bu sayfadan takip edebilirsiniz.

Ziraat Yatırım – İzdemir IZDMC Hisse 1Ç22 Analiz – 11.05.2022

İzmir Demir Çelik (IZMDC, Pozitif): Şirket’in 1Ç2022’deki ana ortaklık net dönem karı 178mn TL olmuştur. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise Şirket 125,6mn TL ana ortaklık net dönem zararı açıklamıştı. Şirketin satış gelirleri 1Ç2022’de bir önceki yılın aynı dönemine göre %122,5 oranında büyüme göstererek 4.269mn TL’ye yükselirken, brüt kar ise 552,3mn TL artarak 701,6mn TL olmuştur. Operasyonel giderler 1Ç2022’de geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 19,4mn TL artmış ve 38,7mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden ise 162,1mn TL net gelir elde edilmiştir. Böylece faaliyet karı 825mn TL olmuştur (1Ç2021’de 191,1mn TL faaliyet karı kaydedilmişti). 1Ç2022 FAVÖK’ü %295,3 artışla 709,7mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı ise yıllık 7,3 puan artmış ve %16,6 olmuştur. Yatırım faaliyetlerinden net 27,4mn TL gelir, finansman tarafında ise kur farkı kaynaklı 624,2mn TL net gider kaydedilmiştir. 47,2mn TL vergi gideri sonrası şirketin 1. çeyrek ana ortaklığa düşen net dönem karı 178mn TL olarak gerçekleşmiştir.

 

Deniz Yatırım – İzdemir IZDMC Hisse 4Ç21 Analiz – 10.03.2022

4Ç21 finansal sonuçların açıklanması / Değerlendirme: Sınırlı olumsuz / İzmir Demir Çelik, 4Ç21’de 3,622 milyon TL gelir, 487 milyon TL FAVÖK ve 853 milyon TL net zarar açıkladı. Her ne kadar ortalama piyasa beklentisi bulunmasa da kaydedilen yüksek net zararda dolayısıyla sonuçların hisse performansı üzerinde sınırlı olumsuz bir etki yaratacağını düşünüyoruz.

İzmir Demir Çelik, 4Ç21’de satış gelirlerini yıllık %111 artış ile 3,622 milyon TL seviyesine yükseltmiştir. Şirket’in FAVÖK rakamı yıllık bazda %153 artarak 487 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 4Ç21’de FAVÖK marjında da yıllık bazda 2,2 puanlık bir artış olmuştur.

Genel değerlendirme: Hisse, yıl başından itibaren BIST 100 Endeksi’nin %20 altında performans göstermiştir. Geriye dönük 12 aylık verilere göre hisse 3,97x F/K ve 0,65x FD/FAVÖK çarpanlarıyla işlem görmektedir.

Anadolu Yatırım – İzdemir IZDMC Hisse 4Ç21 Analiz – 10.03.2022

İzmir Demir Çelik (IZDMC, Sınırlı Negatif): Şirket 2021 dördüncü çeyreğinde 853mn TL net zarar açıklanmıştır. Brüt satış karı 4Ç20’ye göre %175 oranında artış ile 466,44mn TL’ye yükselmiştir. Şirketin faaliyet giderleri 4Ç21’de yıllık bazda %76 oranında artmıştır. Esas faaliyet karı yıllık bazda %186 oranında artarak güçlü performans göstermiştir. 2021 yılında toplam 766,10mn TL net zarar açıklamıştır.

Ziraat Yatırım – İzdemir IZDMC Hisse 4Ç21 Analiz – 10.03.2022

İzmir Demir Çelik (IZMDC, Sınırlı Negatif): Şirket’in 4Ç2021’deki ana ortaklık net dönem zararı 853,3mn TL olmuştur. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise Şirket 201,5mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamıştı. Şirketin satış gelirleri 4Ç2021’de bir önceki yılın aynı dönemine göre %111,4 oranında büyüme göstererek 3.622mn TL’ye yükselirken, brüt kar ise %174,6 oranında artarak 466,4mn TL olmuştur. Operasyonel giderler 4Ç2021’de geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %75,6 oranında artmış ve 32,7mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden ise 13,2mn TL net gelir elde edilmiştir. Böylece faaliyet karı 447mn TL olmuştur (4Ç2020’de 156mn TL faaliyet karı kaydedilmişti). Yatırım faaliyetlerinden net 29,6mn TL gelir, finansman tarafında ise kurlardaki yüksek artış kaynaklı 1.443mn TL gider kaydedilmiştir. 100,8mn TL vergi geliri sonrası şirketin 4. çeyrek ana ortaklığa düşen net dönem zararı 853,3mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Son çeyrek zararıyla birlikte şirketin 2021 yılı ana ortaklık net dönem zararı 766,1mn TL olmuştur. 2020’deki ana ortaklık net dönem zararı 455,7mn TL idi.

 

Deniz Yatırım – İzdemir IZDMC Hisse Analiz – 17.08.2021

IZMDC; Satış gelirlerinde artış ve operasyonel kar marjlarında yıllık bazda iyileşmeler görüldü / olumlu / İzmir Demir Çelik , 2Ç21’de 2,374 milyon TL satış geliri, 339 milyon TL FAVÖK ve 161 milyon TL net kar açıkladı. 2Ç21’de satış gelirleri ve operasyonel kar marjlarında yıllık bazda iyileşmeler görüldü. Sonuçların hisse getirisi üzerinde olumlu bir etki yaratabileceğini düşünüyoruz.

2Ç21’de satış gelirleri yıllık bazda %24 yükseldi ve 2,374 milyon TL seviyesine ulaşmıştır. Satışların %22’si yurtdışı satışlardan oluşmuştur. İlk 6 aylık dönemde ise toplam satış gelirleri yıllık bazda %103 artmış olup 4,263 milyon TL seviyesine ulaşmıştır.

İlk 6 aylık dönem göz önünde bulundurulduğunda, düşük montanlarda enerji, liman ve gemi faaliyetleri de izlenmekle beraber satış gelirlerinin yaklaşık %92’lik bir kısmı demir-çelik faaliyetlerinden sağlanmıştır. Satış gelirlerindeki artış da yine ağırlıklı olarak yurtdışı demir-çelik satışların üzerinden sağlanmıştır. Satış gelirlerindeki artışta ton bazında satış hacmindeki artışın yanı sıra çelik üretiminin önemli sarf malzemelerinde izlenmeye devam eden artışın hammadde maliyetlerine yansıması da etkili olmuştur. İlgili artış ürün fiyatlarına da yansımıştır.

2Ç21’de FAVÖK yıllık bazda %89 oranında artarak 339 milyon TL’ye ulaşmıştır. Bu artışta, satılan mal maliyetlerinin düşmesi ve operasyonel giderlerin etkin yönetimi etkili olmuştur. 2Ç20 döneminde finansman giderlerinin de etkisiyle zarar açıklayan Grup, 2Ç21’de %6,8 net kar marjı ile 161 milyon TL net kara ulaşmıştır. Yıllık bazda net kar artışında FAVÖK’ün artışının etkisi öncü etken olurken, finansman giderlerinin azalmasının da desteği görülmüştür.

2020 yıl sonunda Net Borç/FAVÖK çarpanı 7,0x olup 2Ç21’de net borcun yıl sonuna göre gerilemesi ve FAVÖK’te izlenen artışla beraber bu çarpan 2020 yıl sonuna nazaran daha makul olan 3,4x seviyesine gelmiştir.

Genel değerlendirme: Satış gelirlerinde ve operasyonel kar marjlarında iyileşmeler görülmesi ve özellikle net zarar görünümünden kurtulunmuş olunması bu çeyreğin finansal hikayesinde önemli rol oynamıştır. Net borçta azalma izlenmesi olumlu görülürken TL cinsinden 2,614 milyon TL döviz açığı bulunması kur hassasiyeti yaratmıştır. Gelecek dönemlerde ihracatın artması söz konusu olur ise, kur riski için daha etkin bir şekilde doğal hedge görevi görecektir. Hisse, yılbaşından bu yana relatif %14 performans göstermiş olup son 1 ayda ise endeksin %13 üzerinde getiri sağlamıştır. Geriye dönük 12 aylık verilere göre hisse 127,7x F/K ve 8,4x FD/FAVÖK çarpanlarıyla işlem görmektedir.

Tacirler Yatırım – İzdemir IZDMC Hisse Analiz – 16.08.2021

İzmir Demir Çelik – 2Ç21 sonuçlarını 160.6 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 249.4 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 2373.7 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %143 arttı. Şirket, 2Ç21’de 339.0 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %1501 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1211 baz puan artarak %14.3 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 1372 baz puan arttı ve %13.4 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 74 baz puan azaldı ve %0.9 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 1491.7 milyon TL (2Ç20: 772.8 milyon TL ve 1Ç21: 920.2 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %20.2 (2Ç20: %18.9 ve 1Ç21: 15.4%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %9 artarak 2851.4 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 3.4 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 1.8 olarak kaydedilmiştir.

Ziraat Yatırım – İzdemir IZDMC Hisse Analiz – 16.08.2021

İzmir Demir Çelik (IZMDC, Pozitif): Şirket’in 2Ç2021’deki ana ortaklık net dönem karı 160,6mn TL olmuştur. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise Şirket 249,4mn TL ana ortaklık net dönem zararı açıklamıştı. Şirketin satış gelirleri 2Ç2021’de bir önceki yılın aynı dönemine göre %143,2 oranında büyüme göstererek 2.374mn TL’ye yükselirken, brüt kar 319mn TL olmuştur. Operasyonel giderler 2Ç2021’de geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %34,6 oranında artmış ve 21,6mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden ise 28,4mn TL gelir elde edilmiştir. Böylece faaliyet karı 325,8mn TL olmuştur (2Ç2020’de 4mn TL faaliyet zararı kaydedilmişti). Yatırım faaliyetlerinden 3mn TL gelir, finansman tarafında ise 146,1mn TL gider kaydedilmiştir. 23,2mn TL vergi gideri sonrası şirketin 2. çeyrek ana ortaklığa düşen net dönem karı 160,6mn TL olarak gerçekleşmiştir.

2. çeyrek karıyla birlikte şirketin 6 aylık ana ortaklık net dönem karı, ilk çeyrekteki zarara bağlı olarak 35mn TL olmuştur. 6A2020’deki ana ortaklık net dönem zararı 453,9mn TL idi.

 

DENİZ YATIRIM – İzdemir IZDMC Hisse Yorum – 06.08.2021

IZMDC; 100 milyon USD montanında olması planlanan çelikhane yatırımının ön sözleşme görüşmeleri tamamlanmıştır /olumlu

İzmir Demir Çelik, 27.05.2021 tarihinde yapılan özel durum açıklaması ile ülkemizdeki mevcut ham çelik üretimindeki ortalama %3,5 olan payını yaklaşık %7’ye yükselterek sektördeki yerini güçlendirmek ve büyüyerek cirosunu artırmak adına; çelikhane üretim kapasitesini iki katı olacak şekilde 1.400.000 ton/yıl’dan 2.800.000 ton/yıl’a çıkarabilmek için teknik proje çalışmaları ve diğer araştırmaların tamamlanmış olduğunu ve yatırımın ana ekipmanlarına ilişkin ön sözleşme görüşmelerine başlandığını paylaşmıştı. Dün yapılan açıklamaya göre yatırımının ön sözleşme görüşmeleri tamamlandı. Çelikhane yatırımının 100 milyon USD tutarında gerçekleşmesi planlanmakta olup yatırım kapsamında 05.08.2021 itibarıyla; Sürekli Döküm Makinesi kurulumu için ana ekipman tedariği konusunda SMS CONCAST AG firması ile 11 milyon 500 bin EUR, Hava Ayrıştırma Tesisi kurulumu için ana ekipman tedariği konusunda AVIC INTERNATIONAL HANGZHOU COMPANY LTD ve AVIC ENDUSTRIYEL GAZ MÜHENDİSLİĞİ A.Ş. firmaları ile toplam 16 milyon 700 bin USD olmak üzere anlaşma sağlanmıştır. Yatırıma 2 ay içerisinde başlanması ve 2023 yılı ikinci çeyrek sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır. Yatırımın son açıklanan bilançodaki aktiflere oranı %16’dır. Son 3 ay hisse relatif getiri performansı %35, son 1 ay hisse relatif getiri performansı %11 olarak gerçekleşen Şirketin operasyonel getirilerine ciddi katkılarda bulunabilecek olan bu haberin, yatırımın her ne kadar uzun vadede şirket operasyonlarına yansıması beklense de yatırım büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda hisse getirisi üzerinde olumlu etki yaratabileceğini düşünüyoruz.

İzmir Demir Çelik, kapasitesi 1,5 milyon tona ulaşan çelikhan kapasitesi ve 1,4 milyon ton kapasiteli haddehaneleri ile Türkiye’nin önde gelen demir-çelik kuruluşlarından biridir. Türk ham çelik üretiminde %3,5, elektrik ark ocaklı tesislerin ham çelik üretiminde ise %5 payı bulunmaktadır. Türkiye Demir Çelik Üreticileri Derneği verilerine göre, geçen yılın aynı dönemine göre ülkemizde çelik üretimi %9,5 artış göstermiştir. 2021 yılı ilk üç ayında ülkemizin dünya çelik üretiminden aldığı pay %2’dir.

1Ç21’de satış gelirleri yıllık bazda %68 yükselmiş ve 1.919 milyon TL seviyesine ulaşmıştır. Bu dönemde satışların %49’u yurtdışı satışlardan oluşmuştur (2020 yılı ihracat payı: %19). Düşük montanlarda enerji, liman ve gemi faaliyetleri de izlenen firmada satış gelirlerinin yaklaşık %92’lik bir kısmı demir-çelik faaliyetlerinden sağlanmıştır. Satış gelirlerindeki artış bu dönemde ağırlıklı olarak yurtdışı demir-çelik satışlarından kaynaklanmıştır. Satış gelirlerindeki artışta ton bazında satış hacmindeki artışın yanı sıra çelik üretiminin önemli sarf malzemelerinde izlenmeye devam eden artışın hammadde maliyetlerine yansıması da etkili olmuştur. İlgili artış ürün fiyatlarına da yansımıştır.

Bir önceki yılın aynı dönemine göre brüt kâr yıllık bazda %208 artışla 149 milyon TL, faaliyet karı %139 artışla 191 milyon TL ve FAVÖK %169 artışla 180 milyon TL olmuştur. 1Ç21’de FAVÖK marjı yıllık bazda 360 baz puan artarak %9,4 olarak gerçekleşmiştir.

2021 yılı ilk üç ayda döviz kurlarının da yükselişine devam etmesi finansman zararı oluşmasına neden olmuştur. Rapor döneminde döviz kurları %13 artmıştır. Şirket finansman giderlerinin %89’u kur kaynaklı olup artan finansman maliyetleri ile beraber net zarar kaydetmiştir.

ZİRAAT YATIRIM – İzdemir IZDMC Hisse Yorum – 06.08.2021

İzmir Demir Çelik (IZMDC, Pozitif): 27.05.2021 tarihinde yapılan açıklamada yurtiçi mevcut ham çelik üretimindeki ortalama %3,5 olan payı yaklaşık %7’ye yükselterek Sektördeki yerini güçlendirmek ve büyüyerek ciroyu artırmak adına; çelikhane üretim kapasitesi iki katı olacak şekilde 1,4mn ton/yıl’dan 2,8mn ton/yıl’a çıkarılması için teknik proje çalışmaları ve diğer araştırmaların tamamlanmış olduğunu ve yatırımın ana ekipmanlarına ilişkin ön sözleşme görüşmelerine başlandığını belirtilmişti. Gelinen aşamada çelikhane yatırımının ön sözleşme görüşmeleri tamamlanmıştır. Çelikhane yatırımının 100mn USD tutarında gerçekleşmesi planlanmakta olup, yatırım kapsamında dün itibarıyla; Sürekli Döküm Makinesi kurulumu için ana ekipman tedariki konusunda SMS CONCAST AG firması ile 11,5mn EUR olmak üzere, Hava Ayrıştırma Tesisi kurulumu için ana ekipman tedariki konusunda AVIC INTERNATIONAL HANGZHOU COMPANY LTD ve AVIC ENDUSTRIYEL GAZ MÜHENDİSLİĞİ A.Ş. firmaları ile toplam 16,7mn USD olmak üzere anlaşma sağlanmıştır. Yatırıma 2 ay içerisinde başlanması ve 2023 yılı ikinci çeyrek sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır. Yatırımın son açıklanan bilançodaki aktiflere oranı %16’dır. IZMDC hisseleri dün %9,93 yükseliş kaydetmiştir.

 

ZİRAAT YATIRIM – İzdemir IZDMC Hisse Analiz 2Ç20 – 17.08.2020

İzmir Demir Çelik (IZMDC, Sınırlı Negatif): Şirket ikinci çeyrekte 249,4mn TL ana ortaklık net dönem zararı açıklamıştır. Şirket geçen yılın aynı döneminde 146mn TL zarar açıklamıştı. Satış gelirleri ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %13,2 oranında azalmış ve 976,2mn TL olmuştur. Satışların maliyeti ise %16,9 oranında azalırken, brüt kar 27,3mn TL olmuştur. Şirket geçen yılın aynı döneminde 17,8mn TL brüt zarar açıklamıştı. Operasyonel giderleri %64 oranında artan şirket, diğer faaliyetlerden 4,4mn TL gider kaydetmiştir. Böylece şirket 4mn TL esas faaliyet zararı açıklamıştır. Yatırımlardan 7,1mn TL gider kaydeden şirket, finansman tarafında 191,9mn TL gider yazmıştır. Vergi öncesi zarar 203mn TL olmuş ve 49,9mn TL vergi gideri sonrası şirketin 2. çeyrekte ana ortaklığa düşen net dönem zararı 249,4mn TL olmuştur.

İkinci çeyrek zarar rakamıyla birlikte şirketin Ocak-Haziran dönemi ana ortaklık net dönem zararı 453,9mn TL olmuştur. Şirket geçen yılın aynı döneminde 340,1mn TL zarar açıklamıştı.

TACİRLER YATIRIM – İzdemir IZDMC Hisse Analiz 2Ç20 – 17.08.2020

İzmir Demir Çelik, 2Ç20 sonuçlarını 249.4 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde de, 146.0 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 976 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %13 azaldı. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %59 azalış kaydetti ve net satışlardaki payı %18 oldu. (2Ç19: %33) Şirket, 2Ç20’de 40 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %518 azalış gösterdi. Şirket, 2Ç20’de 40 milyon TL FAVÖK açıklarken, bu rakam geçen yılın aynı döneminde 10 milyon TL zarar idi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 499 baz puan artarak %4.1 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 437 baz puan arttı ve %2.8 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 129 baz puan arttı ve %2.8 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 773 milyon TL (2Ç19: 105 milyon TL ve 1Ç20: 824 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %18.9 (2Ç19: %2.2 ve 1Ç20: 19.4%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %4 artarak 3,313 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 13.2 olarak kaydedilmiştir. Şirketin özsermayesi 155 milyon TL negatif olarak kaydedilmiştir.

 

ZİRAAT YATIRIM – İzdemir IZDMC Hisse Analiz 1Ç20 – 09.06.2020

İzmir Demir Çelik (IZMDC, Sınırlı Negatif): Şirket’in 1Ç2020’de ana ortaklık net dönem zararı 204,5mn TL olmuştur. Şirket geçen yılın aynı döneminde 194,1mn TL zarar açıklamıştı. Şirket’in satış gelirleri 1Ç2020’de yıllık %11,8 oranında artarak 1.139mn TL olmuştur. Satışların maliyeti aynı dönemde %0,7 oranında artmış ve şirket 61,9mn TL brüt kar açıklamıştır. Operasyonel giderleri ise %94 oranında artarak 32,3mn TL’ye yükselmiş ve 50,3mn TL’lik diğer faaliyet gelirleriyle birlikte Şirket’in esas faaliyet karı 80mn TL olmuştur. Şirket 1Ç2019’da 45,5mn TL esas faaliyetlerden zarar kaydetmişti. İlk çeyrekte yatırım faaliyetlerinden 22,8mn TL gider kaydedilmiş ve finansman tarafında ise net finansman gideri 194,5mn TL’den 311,5mn TL’ye yükselmiştir. Böylece vergi öncesi zarar 254,4mn TL olurken, 48,4mn TL vergi geliri sonrası ana ortaklık net dönem zararı 204,5mn TL olarak gerçekleşmiştir.

 

İzdemir’in Bağlı Ortaklığı Akdemir Üretime Başlamaya Karar Verdi – 21.04.2020

KAP Açıklaması: Şirketimizin bağlı ortaklığı konumundaki Akdemir Çelik San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından; tüm dünyayı etkisi altına alan Corona Virüs (COVID-19) salgınının yaratmış olduğu etkiler neticesinde 01.04.2020 tarihinde fabrika üretiminin tamamen durdurulmasına karar verildiğini açıklamıştık.

Mevcut durumda Akdemir Çelik San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından sipariş durumu ve operasyonların devamlılığı değerlendirilerek üretime iki vardiya olacak şekilde başlanmasına karar verilmiştir.

 

TACİRLER YATIRIM – İzdemir IZDMC Hisse Haber – 02.04.2020

İzmir Demir Çelik yönetimi haddehanedeki iki vardiyanın iptal edilmesine karar verdi. Şirketin bir günlük çubuk haddehane üretim kaybının yaklaşık 2.300 ton civarında olacağı tahmin edilmekte olup, buna bağlı ciro kaybının ise yaklaşık 6.670.000 Türk Lirası civarında olacağı tahmin edilmektedir.

İzdemir Kovid-19 Tedbirlerine dair Açıklama Yaptı – 24.03.2020

Corona Virüs (COVID-19) salgınının etkilerini azaltmaya yönelik tedbirler kapsamında Çubuk Haddehane üretiminde vardiya azaltılmasna dair KAP açıklamasıdır:

Tüm dünyayı etkisi altına alan Corona Virüs (COVID-19) salgınının etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler çerçevesinde Şirketimiz bünyesinde, gerekli görülen İş Sürekliliği Planı yapılarak resmi makamlarca önerilen çalışanlarımızın sağlığına yönelik tedbirler alınmaktadır.

İş Sürekliliği kapsamında, Salgının yarattığı etkiyle siparişlerin azalması ve mevcut stoğun yeterli olması sebebiyle Nervürlü Çubuk Haddehane üretimimizde gündüz vardiyası çalışma düzeninine geçici süre ile ara vererek üretimimizi iki vardiyaya düşürmüş bulunmaktayız. Çubuk Haddehanesi tesisimiz iki vardiya olacak şekilde, Çelikhane ve Orta Profil Haddehane tesislerimiz normal düzeninde üretime devam edecektir.

Salgınının yayılmasının önlenmesi mücadelesi kapsamında çalışanlarımızın sağlığını korumak ve iş güvenliğinin sağlanmasını teminen şirketin zaruri üretim faaliyetlerinin, yasal ve süreli resmi işlemlerin aksamaması için hijyen ve sterilizasyon uygulamaları ve akıllı çalışma yöntemleri kullanılarak ilgili birimler ihtiyaca göre genelgelerde belirtilen kriterler dışında kalan asgari personel sayısıyla dönüşümlü olarak çalışacaktır.

Şirketimiz operasyonlarının devamlılığını ve çalışanlarımızın sağlığını tesis ve temin etmek üzere dinamik olan bu sürecin içerisinde, günlük değerlendirmeler yapılarak gerek duyulduğunda kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile aksiyonlar alınmaya devam edecek ve gelişmeler kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır.

 

TACİRLER YATIRIM – İzdemir IZDMC Hisse Analiz 3Ç19 – 07.11.2019

İzmir Demir Çelik – 3Ç19 sonuçlarını 31.9 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde de, 429.5 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 968 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %28 geriledi. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %14 azalış kaydetti ve net satışlardaki payı %23 oldu. (3Ç18: %19) Şirket, 3Ç19’de 70 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %71 gerileme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1042 baz puan azalarak %7.2 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %10 azalarak 1,798 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu – 57.9 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 3.8 olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise -133 milyon TL (3Ç18: -19 milyon TL ve 2Ç19: 105 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı -%3.1 (3Ç18: -%0.4 ve 2Ç19: 2.2%) olarak kaydedildi.

ZİRAAT YATIRIM – İzdemir IZDMC Hisse Analiz 3Ç19 – 07.11.2019

İzmir Demir Çelik (IZMDC, Sınırı Negatif): Şirket 3Ç2019’da 31,9mn TL ana ortaklık net dönem zararı açıklamıştır. Geçen yılın aynı döneminde şirket 429,5mn TL zarar açıklamıştı. Satış hasılatı geçen yılın aynı dönemine göre %28,3, brüt kar ise %75,1 azalmış ve 56,3mn TL olmuştur. Operasyonel giderleri %84,4 oranında artan şirket diğer faaliyetlerden 18mn TL gelir kaydedilmiştir. Yatırım faaliyetlerinden 44,3mn TL gider, finansman tarafında ise 42,1mn TL gider kaydedilmiştir. Vergi öncesi zararı 39,5mn TL olan şirket 9,6mn TL vergi geliri yazmış ve tüm bunların etkisiyle üçüncü çeyrek ana ortaklık net dönem zararı 31,9mn TL olmuştur. Son olarak, üçüncü çeyrek sonrasında Şirket’in yılın ilk 9 ayındaki ana ortaklık net dönem zararı 372mn TL olmuştur. Şirket geçen yılın aynı döneminde 611,1mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmişti.

 

TACİRLER YATIRIM – İzdemir IZDMC Hisse Analiz 2Ç19 – 15.08.2019

İzmir Demir Çelik – 2Ç19 sonuçlarını 146.0 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde de, 161.7 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 1,125 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %10 büyüdü. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %52 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %33 oldu. (2Ç18: %18) Şirket, 2Ç19’da FAVÖK seviyesinde 10 milyon TL zarar açıklarken, bu rakam geçen yılın aynı döneminde 85 milyon TL idi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 913 baz puan azalarak -%0.9 oldu. Net işletme sermayesi ise 105 milyon TL (2Ç18: 224 milyon TL ve 1Ç19: -97 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %2.2 (2Ç18: %6.2 ve 1Ç19: -2.1%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %19 artarak 1,996 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 14.6 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 3.9 olarak kaydedilmiştir. Şirket 2Ç19’da 504 milyon TL tutarında yeniden değerleme ve ölçüm kazancı kaydetti.

 

TACİRLER YATIRIM – İzdemir IZDMC Hisse Analiz 1Ç19 – 09.05.2019

İzmir Demir Çelik – 1Ç19 sonuçlarını 194.1 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde de, 19.9 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 1,019 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %2 azaldı.Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %32 azalış kaydetti ve net satışlardaki payı %27 oldu. (1Ç18:%28) Şirket, negatif 1Ç19 43 milyon TL FAVÖK açıklarken, bu rakam geçen yılın aynı döneminde 68 milyon TL idi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1069 baz puan azalarak -%4.2 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 1035 baz puan azaldı ve -%4.9 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 11 baz puan arttı ve %1.6 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %2 azaldı. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %14 arttı. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %3 azalarak 1,673 milyon TL olarak gerçekleşti.Net borç/FAVÖK rasyosu 7.2 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 14.3 olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise -97 milyon TL (1Ç18: -264 milyon TL ve 4Ç18: 181 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı – %2.1 (1Ç18: -%8.0 ve 4Ç18: 3.9%) olarak kaydedildi.

ZİRAAT YATIRIM – İzdemir IZDMC Hisse Analiz 1Ç19 – 09.05.2019

zmir Demir Çelik Sanayi (IZMDC, Negatif): Şirket 1Ç2019’da 194,1mn TL ana ortaklık net dönem zararı açıklamıştır. Geçen yılın ilk çeyreğinde 19,9mn TL zarar kaydedilmişti. Satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,0 azalarak 1.019mn TL’ye gerilerken, şirketin maliyetleri de %8,7 oranında artarak 1.070mn TL’ye ulaşmıştır. Böylece 50,4mn TL brüt zarar kaydedilmiştir. Geçen yılın aynı döneminde ise 56,3mn TL brüt kar elde edilmişti. Faaliyet giderleri ise geçen yılın aynı dönemine göre %5 oranında artarak 16,6mn TL olmuş ve diğer faaliyetlerde kaydedilen 36,6mn TL gider ile birlikte, 103,6mn TL’lik esas faaliyet zararı gerçekleşmiştir. Şirket geçen yılın aynı döneminde ise 27mn TL esas faaliyet karı elde etmişti. Yatırımlardan 5,4mn TL gider kaydedilirken, finansman tarafında 136,4mn TL’lik giderle birlikte vergi öncesi zarar 245,4mn TL olmuştur. 47,1mn TL vergi geliri sonrası net dönem karı 198,3mn TL ve ana ortaklığın payına düşen net dönem zararı ise 194,1mn TL olarak gerçekleşmiştir.

 

TACİRLER YATIRIM – İzdemir IZDMC Hisse Analiz 4Ç18 – 05.03.2019

İzmir Demir Çelik – 4Ç18 sonuçlarını 269.3 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 46.8 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 1,250 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %53 yükseldi. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %1 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %22 oldu. (4Ç17: %23) Şirket, FAVÖK seviyesinde 48 milyon TL zarar açıklarken, bu rakam geçen yılın aynı döneminde 67 milyon TL idi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1204 baz puan azalarak -%3.9 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %6 azalarak 1,729 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/özsermaye ve net borç/FAVÖK rasyoları, sırasıyla, 5,5 ve 5,1 olarak kaydedildi.

ZİRAAT YATIRIM – İzdemir IZDMC Hisse Analiz 4Ç18 – 05.03.2019

İzmir Demir Çelik (IZMDC, Nötr): Şirket 4Ç2018’de 269,3mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde 46,8mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydedilmişti. 4Ç2018’de kaydedilen yüksek kar rakamında kurlardaki düşüşe bağlı diğer faaliyetler ve finansmandan yüksek gelir kaydedilmesi ile yatırım faaliyet gelirleri ana etken olmuştur. Satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %53,4 oranında artan şirketin satış maliyeti %71,6 oranında artmıştır ve bu sebeple 57,8mn TL brüt zarar oluşmuştur. Operasyonel giderleri %10,5 artış kaydederken, diğer faaliyetlerden 117,9mn TL gelir kaydeden şirketin esas faaliyet karı 43,2mn TL olmuştur. Son çeyrekte 59,5mn TL yatırım amaçlı gayrimenkul değer artışı geliri ve kurların da etkisiyle 151,8mn TL yatırım faaliyetlerinden net gelir kaydeden şirket, 151,4mn TL de finansman geliri kaydetmiştir. Böylece vergi öncesi karı 345,9mn TL’ye ulaşmıştır. 66,8mn TL vergi gideri sonrası şirketin 4Ç2018’deki net dönem 269,3mn TL olmuştur. Son çeyrek yüksek kar rakamına karşın şirket 2018 yılını 341,8mn TL ana ortaklık net dönem zararı ile kapamıştır. Şirket 2017’de ise 15mn TL kar elde etmişti.

 

TACİRLER YATIRIM – İzdemir IZDMC Hisse Analiz 3Ç18 – 06.11.2018

3Ç18 sonuçlarını 429.5 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 15.1 milyon TL net kar açıklamıştı. Net satışlar 1,350 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %82 yükseldi. Şirket, 3Ç18’de 238 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %176 yükseldi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 600 baz puan artarak %17.6 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 728 baz puan yükseldi ve %16.8 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 62 baz puan düştü ve %1.1 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %18 yükseldi. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %15 yükseldi. Ancak kur farkı giderlerinden kaynaklanan artan net finansal giderler (3Ç18: 437 milyon TL, 3Ç17: 26 milyon TL ve 2Ç18: 164 milyon TL), şirketin zarar açıklamasına neden oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %19 yükselerek 1,839 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise -19 milyon TL (3Ç17: -214 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı -%0.4 (3Ç17: -%7.8) olarak kaydedildi.

ZİRAAT YATIRIM – İzdemir IZDMC Hisse Analiz 3Ç18 – 06.11.2018

İzmir Demir Çelik (IZMDC, Sınırlı Negatif): Şirketin 2018 yılı üçüncü çeyrek ana ortaklık net dönem zararı 429,5mn TL olmuştur. 2017 yılının aynı döneminde ise şirket 15,1mn TL kar elde etmişti. Satış gelirleri 3. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %82,2 oranında artan şirketin brüt karı %222 oranında artarak 226,3mn TL’ye ulaşmıştır. Brüt kar marjı ise 7,3 puan artarak %16,8 olmuştur.

Operasyonel giderlerdeki %16,9’luk artış ve diğer faaliyetlerden kur kaynaklı 241,6mn TL zarar kaydeden şirket bunların sonucu 30,3mn TL esas faaliyet zararına yazmıştır. Yatırım faaliyetlerinden 96,4mn TL gider yazılırken, finansman tarafında ise 437mn TL gider kaydeden şirketin ana ortaklık net dönem zararı 429,5mn TL’yi göstermiştir. Üçüncü çeyrek zararı ile birlikte Şirket’in 2018 yılının ilk 9 ayındaki net dönem zararı 611,1mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 61,8mn TL ana ortaklık net dönem karı elde etmişti.

 

VAKIF YATIRIM – İzdemir IZDMC Hisse Analiz 2Ç18 – 16.08.2018

(=) İzmir Demir Çelik (IZMDC): İzmir Demir Çelik 2Ç18’de finansal giderlerin artmasının etkisiyle 162 mn TL zarar açıkladı. 2Ç18’de gelirler tonajdaki gerilemeye (ç/ç -%14, y/y -%4) rağmen çeyreklik bazda yatay, yıllık bazda %43 artarak 1,02 mlr TL seviyesinde oluştu. Şirketin FAVÖK’ü 85 mn TL ile önceki çeyreğin %25, önceki yılın aynı çeyreğinin %113 üzerine çıktı. FAVÖK marjı ise yıllık 2,7 puan artarak %8,3 seviyesine yükseldi. Ton başına FAVÖK 2Ç18’de 54 $ (1Ç18: 43$; 2Ç17: 29$) olarak gerçekleşti.

TACİRLER YATIRIM – İzdemir IZDMC Hisse Analiz 2Ç18 – 16.08.2018

İzmir Demir Çelik – 2Ç18 sonuçlarını 161.7 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 49.2 milyon TL net kar açıklamıştı. Net satışlar 1,026 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %43 büyüdü. Şirket, 2Ç18’de 85 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %113 büyüme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 273 baz puan artarak %8.3 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %83 büyüyerek 1,539 milyon TL olarak gerçekleşti.

ZİRAAT YATIRIM – İzdemir IZDMC Hisse Analiz 2Ç18 – 16.08.2018

İzmir Demir Çelik (IZMDC, Sınırlı Negatif): Şirketin 2018 yılı ikinci çeyrek ana ortaklık net dönem zararı 161,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket geçen yılın aynı döneminde 49,2mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamıştı. Satış gelirleri %43 oranında artan şirketin brüt karı ise %153,8 oranında artarak 72,9mn TL olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler sadece %0,4 oranında artarken diğer faaliyetlerden 98,3mn TL gider kaydedilmiştir. Yatırım faaliyetlerinde de 16,6mn TL zarar kaydeden şirketin finansman giderleri 2Ç2017’deki 9,6mn TL’den 2Ç2018’de 163,9mn TL’ye yükselmiş ve zarar açıklanmasında ana etken olmuştur. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net zarar 217,4mn TL olurken, ikinci çeyrek rakamları sonrasında şirketin 2018 yılının ilk yarısındaki ana ortaklık net dönem zararı 181,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde şirket 46,7mn TL ana ortaklık net dönem karı elde etmişti.

 

TACİRLER YATIRIM – İzdemir IZDMC Hisse Analiz 1Ç18 – 09.05.2018

İzmir Demir Çelik – 1Ç18 sonuçlarını 19.9 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde de 2.6 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 1,040 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %48 yükseldi. Şirket, 1Ç18’de 68 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %5 düştü. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 364 baz puan azalarak %6.5 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %12 düşerek 842 milyon TL olarak gerçekleşti.

ZİRAAT YATIRIM – İzdemir IZDMC Hisse Analiz 1Ç18 – 09.05.2018

İzmir Demir Çelik (IZMDC, Negatif): İzmir Demir Çelik’in 2018 yılı 1. çeyrek ana ortaklık zararı 19,9mn TL olmuştur. 1Ç2017’deki ana ortaklık zararı 2,6mn TL idi. Satış gelirleri %47,7 oranında artan şirketin brüt karı 1Ç2018’de %2,4 artarak 56,3mn TL’ye yükselmiştir. Operasyonel giderlerin sadece %7,1 artması ve diğer faaliyet giderlerinin gerilemesine bağlı olarak faaliyet karı %4 artışla 27mn TL olmuştur. Öte yandan, şirketin yatırım faaliyetlerinden gelirleri 1Ç2017’ye göre 7,1mn TL gerileyerek 3,2mn TL olmuştur. Yatırım faaliyetlerinden gelirlerdeki gerileme sebebiyle finansman öncesi kar %16,6 düşüşle 30,2mn TL’yi göstermiştir. Finansman tarafında ise 65,8mn TL gider kaydedilmiş ve vergi öncesi zarar 35,6mn TL olmuştur. 2017 ilk çeyrekte 47,5mn TL’lik finansman gideri kaydedilmişti. 12mn TL’lik vergi geliri sonrasında net dönem zararı 23,6mn TL olmuştur. Bu zararın 3,7mn TL’lik zarar kontrol gücü olmayan paylara ait olması sebebiyle ana ortaklığa düşen zarar 19,9mn TL olmuştur.

 

İzdemir İlave Yatırımdan Vazgeçti – 16.04.2018

İzmir Demir Çelik Bağlı Ortaklığı İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ile China Western Power Industrial Co., Ltd. arasında imzalanan ön anlaşma hakkında bir açıklama yaparak ön anlaşmanın sonlanmasına karar verildiğini ilave yatırımdan vazgeçildiğini duyurdu. Şirket tarafından KAP’a yapılan açıklama şu şekilde yer aldı:

KAP: Şirketimizin 28.06.2016 tarihli özel durum açıklamasında Bağlı ortaklığımız İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’nin mevcut ithal kömüre dayalı elektrik enerjisi üretim kapasitesini 350 Mwe gücünde arttıracak ilave yatırımla ilgili ana ithal ekipmanları konusunda China Western Power Industrial Co., Ltd. ile 164 Milyon USD tutarında ön anlaşmanın imzaladığını ve en son 16.02.2018 tarihinde yapılan özel durum açıklamamızda söz konusu ön anlaşmanın devam etmekte olduğunu duyurmuıştuk. İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’den alınan bilgiye göre; Mevcut ekonomik koşullar dikkate alınarak yapılan değerlendirme sonucunda ilave yatırımdan vazgeçilmesine ve söz konusu ön anlaşmanın sonlandırılmasına karar verildiğini kamuoyunun bilgilerine sunarız.

TACİRLER YATIRIM – İzdemir IZDMC Hisse Analiz 4Ç17 – 06.03.2018

İzmir Demir Çelik – 4Ç17 sonuçlarını 46,8 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde de 103,1 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 815 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %38 büyüdü. Şirket, 4Ç17’de 67 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %37 düştü. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 983 baz puan azalarak %8,2 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %15 yükselerek 961 milyon TL olarak gerçekleşti.

ZİRAAT YATIRIM – İzdemir IZDMC Hisse Analiz 4Ç17 – 06.03.2018

İzmir Demir Çelik (IZMDC, Negatif): İzmir Demir Çelik’in 2017 yılı 4. çeyrek ana ortaklık zararı 46,8mn TL olmuştur. 4Ç2016’daki ana ortaklık zararı 103,1mn TL idi. Satış gelirleri %38,2 oranında artan şirketin brüt karı 4Ç2017’de %46,1 azalarak 52,7mn TL’ye gerilemiştir. Operasyonel giderlerin sadece %9,4 artması ve diğer faaliyet giderlerinin gerilemesine bağlı olarak 4Ç2016’daki zararın aksine 3,5mn TL faaliyet karı açıklanmıştır. Öte yandan, şirketin yatırım faaliyetlerinden gelirleri 4Ç2016’ya göre 24,9mn TL gerileyerek 9,2mn TL olmuştur.

Yatırım faaliyetlerinden gelirlerdeki gerileme sebebiyle finansman öncesi kar %56,8 düşüşle 12,6mn TL’yi göstermiştir. Finansman tarafında ise 73,1mn TL gider kaydedilmiş ve vergi öncesi zarar 60,5mn TL olmuştur. 2016 son çeyrekte 167,7mn TL’lik finansman gideri kaydedilmişti. 10mn TL’lik vergi geliri sonrasında net dönem zararı 50,5mn TL olmuştur. Bu zararda 3,8mn TL’lik zarar kontrol gücü olmayan paylara ait olması sebebiyle ana ortaklığa düşen zarar 46,8mn TL olmuştur. 4. çeyrek zarar rakamıyla 2017 yılı ana ortaklık net dönem karı 15mn TL olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılındaki ana ortaklık net dönem zararı 73,3mn TL idi.

 

İzmir Demir Çelik’ten Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri Açıklaması – 24.01.2018

23.01.2018 tarihinde açıklamamıza konu Türk Metal Sendikası tarafından grup toplu iş sözleşmesi görüşmeleri kapsamında alınan grev kararının Şirketimizin üyesi olduğu Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından tebellüğü üzerine MESS Yönetim Kurulu’nca 23 Ocak 2018 tarih ve 878 sayılı kararı ile Grup Toplu İş Sözleşmesi kapsamında şirketimizin de içinde bulunduğu 145 üyeye ait işletme ve işyeri için Lokavt Kararı alınmış olup lokavt uygulama tarihinin gereğine göre ve sonradan ayrıca tespit edilmesine karar verilmiştir. Lokavt kararı ile ilgili gerekli kanuni tebligatlar MESS tarafından yapılmaktadır.

Bu karar çerçevesinde lokavt uygulanmasına karar verilmesi halinde, uygulamanın başlamasından 6 iş günü önce tarafımızca bildirim yapılması gerekmektedir. Süreç halen devam etmekte olup gelişmeler kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır. Tüm üretim faaliyetlerimiz aksamadan devam etmektedir.

İzmir Demir Çelik Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar – 24.01.2018
Ticaret Unvanı
Şirketin Faaliyet Konusu
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi
Şirketin Sermayedeki Payı
Para Birimi
Şirketin Sermayedeki Payı (%)
Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Demir çelik üretimi ve ticareti
6.000.000,00
5.400.008,14
TRY
90
Bağlı Ortaklık
İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş.
Liman işletmeciliği
23.000.000,00
22.957.097,5
TRY
99,81
Bağlı Ortaklık
İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.
Enerji üretimi dağıtımı ve ticareti
260.000.000,00
192.752.526,00
TRY
74,14
Bağlı Ortaklık
Enda Enerji Holding A.Ş.
Enerji üretimi dağıtımı ve ticareti
300.000.000,00
563.038,00
TRY
0,19
İştirak
Egenda Ege Enerji Üretim A.Ş.
Enerji üretimi dağıtımı ve ticareti
210.000.000,00
57.249,00
TRY
0,03
İştirak
İtaş İzmir Teknopark Ticaret A.Ş.
İş geliştirme faaliyetleri
200.000,00
250,00
TRY
0,13
İştirak
Sivas Demir Çelik İşletmeleri A.Ş.
Demir çelik üretimi ve ticareti
11.007.276,00
200,00
TRY
0
İştirak
İHY İzmir Havayolları A.Ş.
Hava Yolu Taşımacılığı
59.500.000,00
4.333,16
TRY
0,01
İştirak

DENİZ YATIRIM – İzdemir IZDMC Hisse Analiz 3Ç17 – 07.11.2017

İzmir Demir Çelik’te güçlü faaliyet karlılığı göze çarpıyor. İzmir Demir Çelik 3Ç17 için 15 milyon TL net kar rakamı açıkladı. 3Ç17 sonuçları hakkında piyasa tahmini bulunmayan şirket geçen sene 25 milyon TL net zarar, geçen çeyrek ise 49 milyon TL net kar açıklamıştı. Şirket artan satış hacimleri ve sert yükselen çelik fiyatları neticesinde geçen seneye kıyasla cirosunu %48 arttırdı. Artan fiyatlar geçen sene %8.4 olan FAVÖK marjını %11.6 seviyesine çekerek bu çeyrekte 86 milyon TL FAVÖK açıklanmasına sebep oldu ki bu rakam geçen seneki rakamın neredeyse iki katı.

Geçen çeyreğe göre daha olumlu faaliyet performansına rağmen daha düşük açıklanan net kar rakamı açık pozisyona bağlı olarak artan kur farkı giderleri ile açıklanabilir. Doların son çeyrekteki güçlü seyri 4.çeyrekte olumlu şekilde devam etmesini beklediğimiz faaliyet karlılığını net kar seviyesinde yine gölgede bırakabilir. Yine de son 3 ayda piyasanın %24 gerisinde kalan hissenin bu sonuçlara olumlu tepki verebileceğini düşünüyoruz.

TACİRLER YATIRIM – İzdemir IZDMC Hisse Analiz 3Ç17 – 07.11.2017

İzmir Demir Çelik – 3Ç17 sonuçlarını 15.1 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 25,5 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 741 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %48 arttı. Şirket, 3Ç17’de 86 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %103 artış gösterdi.

FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 316 baz puan artarak %11,6 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %7 azalarak 836 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise -214 milyon TL (3Ç16: -106 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı -%7.6 (3Ç16: -%4.9) olarak kaydedildi.

ZİRAAT YATIRIM – İzdemir IZDMC Hisse Analiz 3Ç17 – 07.11.2017

İzmir Demir Çelik (IZMDC, Pozitif): İzmir Demir Çelik’in 2017 yılı 3. çeyrek ana ortaklık karı 15,1mn TL olmuştur. 3Ç2016’daki ana ortaklık zararı 25,5mn TL idi. Satış gelirleri %47,9 oranında artan şirketin brüt karı 3Ç2017’de %114,2 artarak 70,3mn TL’ye yükselmiştir. Operasyonel giderlerin %5,6 artması ve diğer faaliyet giderlerinin gerilemesine bağlı olarak faaliyet karı 3Ç2016’daki 7,1mn TL’den, 3Ç2017’de 45mn TL’ye yükselmiş ve pozitif bir görüntü çizmiştir. Yatırım faaliyetlerinden 670bin TL gider kaydeden şirketin finansman öncesi karı 44,3mn TL’yi göstermiştir. Finansman tarafında ise 26,4mn TL gider kaydedilmiş ve vergi öncesi kar 17,9mn TL olmuştur. 3,5mn TL’lik vergi gideri sonrasında net kar 14,4mn TL olmuştur. Bu karda 708bin TL’lik zarar kontrol gücü olmayan paylara ait olması sebebiyle ana ortaklığa düşen kar 15,1mn TL olmuştur. 3. çeyrek kar rakamıyla birlikte Şirketin ilk 9 aylık karı 61,8mn TL olarak gerçekleşmiş ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %107,5 oranında artış kaydetmiştir.

 

Bağlı Ortaklığımız İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ile China Western Power Industrial Co., Ltd. arasında imzalanan ön anlaşma hakkında açıklama – 19.10.2017

Şirketimizin 28.06.2016 tarihli özel durum açıklamasında; bağlı ortaklığımız İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’nin ilave yatırımla ilgili ana ithal ekipmanları konusunda China Western Power Industrial Co.Ltd. ile 164 Milyon USD tutarında ön anlaşma imzaladığını, en son 22.08.2017 tarihli özel durum açıklamasında; ön anlaşmanın devam etmekte olduğunu duyurmuştuk. İlgili özel durumda değişiklik olmadığını ve ön anlaşmanın devam ettiğini kamuoyunun bilgilerine sunarız.

 

ZİRAAT YATIRIM – İzdemir IZDMC Hisse Analiz 2Ç17 – 09.08.2017

İzmir Demir Çelik (IZMDC, Nötr): İzmir Demir Çelik’in 2017 yılı ikinci çeyrek ana ortaklık karı 49,2mn TL olmuştur. 2Ç2016’daki ana ortaklık karı 23,8mn TL idi. Şirketin kar artışındaki ana etken finansman geliri ve diğer faaliyet gelirleri kaydetmesidir. Satış gelirleri %17,3 oranında artan şirketin brüt karı 2Ç2017’de %64 azalarak 28,7mn TL’ye gerilemiştir. 44,7mn TL’lik faaliyet karı ise geçen seneye göre %14,4 daha düşük seyretmiştir. Öte yandan, yatırım faaliyetlerinden 9mn TL gelir kaydeden şirketin finansman öncesi karı 53,8mn TL ile 2Ç2016’nın %0,9 altında gerçekleşmiştir. Finansman tarafında ise 9,7mn TL gider kaydedilmiş ve vergi öncesi kar 63,4mn TL olmuştur. 12,4mn TL’lik vergi gideri sonrasında net kar 51mn TL olmuştur. Bu karın 1,8mn TL’si kontrol gücü olmayan paylara bağlı olması sebebiyle ana ortaklığa düşen kar 49,2mn TL’dir. İkinci çeyrek kar rakamıyla birlikte ilk çeyrekteki zarar rakamının etkisiyle Şirketin ilk yarı karı 46,7mn TL olarak gerçekleşmiş ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %15,5 oranında düşüş kaydetmiştir.

 

Finansal Duran Varlık Edinimi: Bağlı ortaklığımız İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’nin sermaye artırımına katılım – 06.06.2017

Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 06.06.2017 tarih ve 14 nolu toplantısında, Bağlı ortaklığımız İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’nin sermayesinin, toplam 40.000.000 TL artırılarak 150.000.000 TL’ den 190.000.000 TL’ye yükseltilmesi nedeniyle, rüçhan hakkının nakit alacaklarımızdan karşılanmak suretiyle 34.188.000 TL tutarında kullanılmasına bu şekilde % 67,5 oranındaki payımızın %71,28 oranına yükseltilmesine karar verilmiştir.

 

ZİRAAT YATIRIM – İzdemir IZDMC Hisse Analiz 1Ç17 – 10.05.2017

İzmir Demir Çelik’in 2017 yılı son çeyrek ana ortaklık zararı 2,6mn TL olmuştur. 1Ç2016’daki ana ortaklık karı 31,4mn TL idi. Şirketin zarar etmesindeki ana etken yüksek finansman gideri kaydetmesidir. Satış gelirleri %38,7 oranında artan Şirketin brüt karı 1Ç2017’de %49,6 artarak 54,9mn TL’ye yükselmiştir. 26mn TL’lik faaliyet karı ise, diğer faaliyet giderlerindeki artış sebebiyle geçen seneye göre %32,9 daha düşük seyretmiştir. Öte yandan, yatırım faaliyetlerinden 10,2mn TL gelir kaydeden şirketin finansman öncesi karı 36,2mn TL ile 1Ç2016’nın %8,3 altında gerçekleşmiştir. Finansman tarafında ise 47,5mn TL gider kaydedilmiş ve vergi öncesi zarar 11,3mn TL olmuştur. 5,8mn TL’lik vergi gideri sonrasında net zarar 5,5mn TL olmuştur. Bu zararın 2,9mn TL’si kontrol gücü olmayan paylara bağlı olması sebebiyle ana ortaklığa düşen zarar 2,6mn TL’dir.

TACİRLER YATIRIM – İzdemir IZDMC Hisse Analiz 1Ç17 – 10.05.2017

1Ç17 sonuçlarını 2,6 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 31,4 milyon TL net kar açıklamıştı. Net satışlar 704 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %39 arttı. Şirket, 1Ç17’de 71 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %51 yükseldi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 83 baz puan artarak %10,1 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %8 gerileyerek 868 milyon TL olarak gerçekleştir.

 

Bağlı Ortaklığımız İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ile China Western Power Industrial Co., Ltd. arasında imzalanan ön anlaşma – 24.04.2017

Sermaye Piyasası Kurulu Özel Durumlar Tebliği (II-15.1)’nin 23’üncü maddesinin 7’inci fıkrası kapsamında yapılan açıklamamız aşağıdaki şekildedir.;

Şirketimizin 28.06.2016 tarihli özel durum açıklamasında; bağlı ortaklığımız İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’nin ilave yatırımla ilgili ana ithal ekipmanları konusunda China Western Power Industrial Co.Ltd. ile 164 Milyon USD tutarında ön anlaşma imzaladığını, 24.02.2017 tarihli özel durum açıklamasında; ön anlaşmanın devam etmekte olduğunu duyurmuştuk. İlgili özel durumda değişiklik olmadığını ve ön anlaşmanın devam ettiğini kamuoyunun bilgilerine sunarız.

ZİRAAT YATIRIM – IZDMC Hisse Teknik Analiz – 24.04.2017

Teknik Olarak Hissenin Hafta İçinde Taleple Karşılabileceğini Düşünüyoruz

Geçtiğimiz hafta 20 haftalık ortalamasını destek yapan hissede, işlem hacminde de artış görülmektedir. Yine haftalık grafikte stokastik slow aşırı satım bölgesinden sert bir hareketle çıktı. Ayrıca gerek grafik gerekse de RSI dönüş için müsait bir görüntü sergilemekteler. Bu bağlamda, hissenin hafta içerisinde taleple karşılaşabileceğini düşünüyoruz.

Kapanış: 3,08  Satış Seviyeleri: 3,22 3,24   Zarar Kes: 3,02