Ana Sayfa Raporlar Hisse Yorumları İş GYO ISGYO ...

İş GYO ISGYO Hisse Analiz ve Yorumları

İş GYO ISGYO hisse senedi ile ilgili tüm güncel analiz, haber, rapor ve yorumları aşağıda bulabilirsiniz. Kurum ve uzmanların ISGYO ile ilgili çıkmış tüm hisse analiz ve yorumlarını, hisseye ait haber,veri ve raporları bu sayfadan takip edebilirsiniz.

Vakıf Yatırım – ISGYO Hisse Analiz 1Ç22 – 05.05.2022

(=) İş GYO (ISGYO): Şirket 1Ç22’de bizim (52 mn TL) ve piyasa beklentilerinin (53 mn TL) üzerinde 66 mn TL net kar açıkladı. Şirket bir önceki yılın anı döneminde 4 mn TL net kar açıklamıştı. 2022 ilk çeyrekte şirketin operasyonel karlılığının artmasının yanı sıra net finansman giderlerindeki azalma, yıllık bazda net karını olumlu etkiledi. 1Ç22’de İş GYO’nun net satış gelirleri yıllık %93,6 artarak 139 mn TL ile beklentimize paralel gerçekleşirken, FAVÖK’ü ise %122,8 artarak 82 mn TL’ye ulaştı. 1Ç’de bankaların gelirlerinin kırılımına bakıldığında, kira gelirleri (üst hakkı gelirleri dahil) yıllık %54,9 yükselirken, konut ve ofis satış gelirleri ise %194,3 artış ile 52 mn TL’ye çıktı. Diğer yandan, şirketin 2021 sonunda 905 mn TL olan net borcu 1Ç22 itibariyle %21,2 yükseliş ile 1,1 mlr TL’ye ulaştı.

Yorum: BIST-100’e göre son bir ayda %10,8, son üç ayda %125,2 olumlu ayrışan İş GYO hisseleri net aktif değerine göre %83,2 primli işlem görmektedir. Makro tahminlerimizdeki güncelleme sonucunda İş GYO için hedef fiyatımızı 4,74 TL’ye revize ediyoruz (önceki: 4,30 TL). Ayrıca son dönemde olağan dışı hisse performansını göz önünde bulundurarak hisse için uzun vadeli önerimizi “TUT”dan “SAT” güncellerken, “Endekse paralel getiri” olan kısa vadeli önerimizi ise sürdürüyoruz.

Ak Yatırım – ISGYO Hisse Analiz 1Ç22 – 05.05.2022

İş GYO (ISGYO TI; Önerimiz bulunmamaktadır) 1Ç22’de geçen yılın aynı dönemine göre 1737% büyüme kaydederek 66mn TL net kar açıkladı. Net kar artışının temel nedenleri satış gelirlerindeki 94%’lük artış ve azalan finansman giderleriydi. 1Ç22 satış gelirleri yıllık bazda 94% büyüme göstererek 139mn TL olarak gerçekleşti. Yükseliş seyrini sürdüren piyasa fiyatlarının etkisiyle brüt karlılık yıllık bazda 544bps büyüme göstererek 68,6% seviyesine yükseldi. 1Ç22 FAVÖK (Şirket hesaplaması) 87,8mn TL olarak gerçekleşti. Bizim FAVÖK hesaplamamız olan 82mn TL yıllık bazda 123%’lük bir iyileşmeye işaret etti. Bu iyileşmede yüksek brüt karlılık ve kontrol altında tutulan faaliyet giderlerinin etkisi görüldü. Şirket’in net borcu (Kira borçları dahil), nispeten zayıf nakit akışı nedeniyle 4Ç21’de 905mn TL’den 1.096mn TL’ye yükseldi. Faaliyet nakit akışı (kira ödemeleri hariç), temel olarak daha düşük stok devir hızına bağlı olarak yüksek işletme sermayesi gereksinimi nedeniyle -83mn TL’ye geriledi. Buna paralel olarak, serbest nakit akışı 1Ç21’deki 9mn TL’ye kıyasla -144mn TL ile geriledi.

Tacirler Yatırım – ISGYO Hisse Analiz 1Ç22 – 05.05.2022

Şirket, 1Ç22 sonuçlarını 66,1 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 53 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %1737 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %95 azaldı. Net satışlar 139 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %94 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 138 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 1Ç22’de 82 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %123 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 74 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 770 baz puan artarak %59 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 544 baz puan arttı ve %69 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 260 baz puan azaldı ve %10 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 230,5 milyon TL (1Ç21: 342,7 milyon TL ve 4Ç21: 238 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %41,4 (1Ç21: %61,9 ve 4Ç21: 48,8%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %21 artarak 1.096 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 3,8 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0,2 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 8,6 F/K çarpanından ve 45,2 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

Ziraat Yatırım – ISGYO Hisse Analiz 1Ç22 – 05.05.2022

İş GYO (ISGYO, Nötr): İş GYO 1Ç2022’de 66,1mn TL net dönem karı yazmıştır. Bizim kar beklentimiz 58mn TL iken, piyasanın ortalama kar beklentisi ise 54mn TL idi. Şirket bir önceki yılın ilk çeyreğinde 3,6mn TL kar açıklamıştı. İş GYO’nun satış gelirleri 1Ç2022’de 139,5mn (Beklenti: 137mn TL) TL gerçekleşerek yıllık %93,6 oranında büyüme kaydetmiştir. Bu gelirlerin 81,9mn TL’si kira gelirleri (üst hakkı gelirleri dahil), 52,6mn TL’si konut satışlarından oluşmuştur. Kira gelirleri yıllık %54,9, konut satışları %194,3 oranında artış kaydetmiştir. FAVÖK ise 82mn TL ile (Beklenti:74mn TL) yıllık %122,8 oranında artış kaydetmiştir. FAVÖK marjı da %58,8 (1Ç2021: %51,1) olmuştur. Öte yandan, Şirket yılın ilk çeyreğinde 23,4mn TL net finansman gideri kaydetmiştir.

 

VAKIF YATIRIM – ISGYO Hisse Analiz 3Ç21 – 28.10.2021

(+) İş GYO (ISGYO): Şirket’in 3Ç21 dönem net karı yıllık %440,6 artış ile 15,4 mn TL ile beklentimizin (4,1 mn TL) ve piyasa tahminlerinin (5 mn TL) üzerinde gerçekleşti. Şirket bir önceki çeyrekte ise 8,2 mn TL net zarar açıklamıştı. 3Ç’de şirketin operasyonel karlılığının artması net karını olumlu etkiledi. Ayrıca bu dönemde net finansman giderlerinin tahminlerimizden daha düşük seviyede gerçekleşmesi, net kar beklentimizde olumlu yönde sapmaya neden oldu. Böylece 9A20 döneminde 9,1 mn TL olan şirketin net zararı, bu yılın aynı döneminde pozitife dönerek 10,8 mn TL’ye ulaştı. Ayrıca İş GYO’nun 2021 üçüncü çeyrekte net satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %46,4 azalarak 120,6 mn TL ile beklentimize paralel gerçekleşti. 3Ç’de toplam gelirlerdeki düşüş, azalan proje teslimatlarından kaynaklanmakta olup, kira gelirlerinde ise %23,8 oranında artış görüldü. Şirket’in 3Ç’de FAVÖK’ü yıllık %33,9 yükselerek 62,5 mn TL olurken, FAVÖK marjı ise %20,7’den %51,8’e çıktı. Diğer yandan, şirketin 3Ç21 itibariyle net borcu bir önceki çeyreğe göre %4,2 azalış ile 969 mn TL olarak gerçekleşti.

Yorum: Beklentilerin üzerinde gelen net karın, hisse üzerindeki etkisinin pozitif olacağını düşünüyoruz. Son bir ayda BIST-100’e göre %10,3 negatif ayrışan İş GYO için 2,43 TL hedef fiyatımız ve kısa vadeli “Endeksin Üzerinde Getiri” ve uzun vadeli “AL” önerilerimizi koruyoruz.

TACİRLER YATIRIM – ISGYO Hisse Analiz 3Ç21 – 28.10.2021

Is G.M.Y.O. – 3Ç21 sonuçlarını 15 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %441 artarken, şirket 2Ç21’de 0,8 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 121 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %46 azaldı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 93 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. Şirket, 3Ç21’de 63 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %34 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 3108 baz puan artarak %52 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 3365 baz puan arttı ve %58 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 254 milyon TL (3Ç20: 368 milyon TL ve 2Ç21: 299 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %64 (3Ç20: %29 ve 2Ç21: 60%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %4 azalarak 969 milyon TL olarak gerçekleşti.

 

TACİRLER YATIRIM – ISGYO Hisse Analiz 2Ç21 – 04.08.2021

İş GYO, 2Ç21 sonuçlarını 8.2 milyon TL zarar ile açıkladı. Açıklanan zarar rakamı, 8.8 milyon TL olan piyasa beklentisi ile uyumludur. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 8.8 milyon TL net kar açıklamıştı. Net satışlar 93.9 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %37 azaldı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 93 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 2Ç21’de 42.8 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %1 azalış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 44.4 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %1 artarak 1,012 milyar TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 6.3 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.2 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 6.7 F/K çarpanından ve 17.6 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

ZİRAAT YATIRIM – ISGYO Hisse Analiz 2Ç21 – 04.08.2021

İş GYO (ISGYO, Nötr): İş GYO 2Ç2021’de 8,2mn TL net dönem zararı kaydetmiştir. Net dönem zararı bizim beklentimiz olan 9mn TL’lik zarara ve ortalama piyasa beklentisi olan 8mn TL’lik net dönem zararına yakın gerçekleşmiştir. Şirket geçen yılın ikinci çeyreğinde 8,8mn TL net dönem karı elde etmişti. İş GYO’nun satış gelirleri yıllık %37 oranında azalarak 2Ç2021’de 93,9mn TL olarak gerçekleşirken, bu gelirlerin 57,4mn TL’si kira gelirleri (üst hakkı gelirleri dahil), 34,3mn TL’si konut satışlarından oluşmuştur. Kira gelirleri yıllık %22,5 oranında artış kaydetmiştir. Konut satışları ise %65,9 oranında düşüş kaydetmiştir. Diğer yandan, Şirket’in brüt karı yıllık %2,3 oranında artarak 2Ç2021’de 54,2mn TL’ye yükselirken, FAVÖK %0,8 oranında düşmüş ve 42,8mn TL olmuştur. Brüt kar ve FAVÖK marjı ise 2Ç2021’de sırasıyla %57,7 ve %45,6 olmuştur. Öte yandan, Şirket yılın ikinci çeyreğinde 52,5mn TL net finansman gideri (2Ç2020:42,9mn TL gider) kaydetmiştir. İkinci çeyrek net dönem zararı sonrasında İş GYO’nun 1Y2021’deki zararı 4,6mn TL olmuştur. Geçen yılın ilk yarısındaki net dönem zararı ise 11,9mn TL idi.

 

TACİRLER YATIRIM – ISGYO Hisse Analiz 4Ç20 – 01.02.2021

İş GYO – 4Ç20 sonuçlarını 275.6 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 262.4 milyon TL olan piyasa beklentisinin %5 üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %16 azaldı. (3Ç20 net karı: 3 milyon TL) Net satışlar 108 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %87 düştü. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 110 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 4Ç20’de 35 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %47 azalış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 41 milyon TL’nin %15 altında gerçekleşti. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %4 azalarak 954 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 5,9 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.2 olarak kaydedilmiştir.

 

HALK YATIRIM – ISGYO Hisse Analiz 3Ç20 – 02.11.2020

3Ç20 Finansal Sonuçlar – Hisse Fiyatı: 1,90 TL Hedef Fiyat: 2,35 TL Getiri Potansiyeli: %23 – Beklentilere yakın net kar. İş GYO, 3Ç20’de hem piyasa ortalama beklentisi hem de beklentimiz olan 4 mn TL’ye yakın 3 mn TL net kar açıkladı. Net finansman giderlerindeki azalış, yıllık bazda net zarardan net kara geçilmesinde etkili oldu (3Ç19’da 13 mn TL net zarar). Geçen yıl aynı dönemde 62,8 mn TL seviyesinde gerçekleşen net finansman gideri bu çeyrekte 47 mn TL’ye geriledi. Beklentiler ile uyumlu gelen sonuçların hisse performansına etkisini ‘nötr’ olarak değerlendiriyoruz.

Beklentimiz ile uyumlu ciro performansı. Gayrimenkul portföyünün ağırlıklı ofis yatırımlarından oluşması nedeniyle, salgın döneminde AVM kiralarında indirime gidilmesi ve ziyaretçi sayılarındaki düşüş paralelinde 3Ç20’de kira gelirleri diğer AVM ağırlıklı portföy yapısına sahip GYO şirketlerine kıyasla daha sınırlı kalarak yıllık bazda %20,7’lik düşüşle 44,4 mn TL’ye geriledi. Konut satış gelirleri yıllık bazda %128 artarak ağırlıklı İnistanbul projesi teslimlerinin katkısıyla beklentimiz doğrultusunda 170,8 mn TL seviyesinde gerçekleşirken, üst hakkı kullanım gelirleri dahil toplam ciro yıllık bazda %60,5 artışla 225 mn TL seviyesinde gerçekleşti. Piyasa beklentisi cironun 227 mn TL, kurum beklentimiz ise 225 mn TL seviyesinde gerçekleşmesi yönünde bulunuyordu.

Operasyonel kar beklentilerin hafif altında. İş GYO, 3Ç20’de hem ortalama piyasa beklentisi hem de beklentimiz olan 51 mn TL’ye yakın, yıllık bazda %8,6 düşüşle 47 mn TL FAVÖK açıkladı. FAVÖK marjı ise, 3Ç19’daki %36,4 seviyesine göre 15,7 puan azalarak %20,7 seviyesine geriledi. Yıllık bazda FAVÖK marjındaki düşüşün sebebi ise teslim edilen projelerin daha düşük marjlı projeler olmasından kaynaklandı Net borç ise, 2Ç20’deki 1.068 mn TL seviyesine göre hafif gerileyerek 3Ç20’de 991 mn TL düzeyinde gerçekleşti.

Hedef fiyatımız 2,35 TL’yi ve ‘TUT’ olan tavsiyemizi koruyoruz. İş GYO’nun gayrimenkul portföyünün ağırlıklı ofis yatırımlarından oluşması nedeniyle, salgın döneminde AVM kiralarında indirime gidilmesi ve ziyaretçi sayılarındaki düşüş paralelinde kira gelirlerindeki gerilemenin diğer AVM ağırlıklı portföy yapısına sahip GYO hisselerine kıyasla daha sınırlı kaldığını görüyoruz. Tahminlerimiz ile uyumlu gerçekleşen üçüncü çeyrek finansal sonuçlarının ardından hedef fiyatımızda revizyona gitmiyor, 2,35 TL seviyesindeki hedef fiyatımızı ve ‘TUT’ olan tavsiyemizi sürdürüyoruz.

AK YATIRIM – ISGYO Hisse Analiz 3Ç20 – 02.11.2020

İş GYO 3Ç20’de beklentilere paralel 3TL net kar açıkladı (piyasa beklentisi 4 milyon TL ve bizim beklentimiz 5 milyon TL). Ciro yıllık bazda %61 artarak 225 milyon TL olurken bizim beklentimiz olan 230 milyon TL’ye paralel gerçekleşti. İş GYO 3Ç20’de devam eden projelerinin teslimatından (Manzara Adalar ve InIstanbul) 160 milyon TL ciro elde etti. FAVÖK düşük marjlı proje teslimatları sebebiyle yıllık bazda %9 düşüşle 47 milyon TL ile beklentilere paralel gerçekleşti (bizim beklentimiz 53 milyon TL; piyasa ortalama beklentisi 50 milyon TL). Beklentilere paralel gelen 3. çeyrek sonuçlarına piyasa tepkisinin nötr olabileceğini düşünüyoruz. Hisse için “Nötr” tavsiyesi ve 2,10TL hedef fiyatımızı koruyoruz.

TACİRLER YATIRIM – ISGYO Hisse Analiz 3Ç20 – 02.11.2020

İş GYO – 3Ç20 sonuçlarını 2.8 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 4.4 milyon TL olan piyasa beklentisinin altındadır. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 13.0 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 225 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %61 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 227 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 3Ç20’de 47 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %9 azalış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 50 milyon TL’nin altında gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1568 baz puan azalarak %20.7 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %7 azalarak 991 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 5.2 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.3 olarak kaydedilmiştir.

DENİZ YATIRIM – ISGYO Hisse Analiz 3Ç20 – 02.11.2020

ISGYO; İş GYO beklentilere paralel 3Ç20 sonuçları / nötr – İş GYO 3Ç20’de 3 milyon TL net kar (Kons.: 4 milyon TL), 47 milyon TL VAFÖK (Kons.: 50 milyon TL) ve 225 milyon TL satışlar (Kons.: 227 milyon TL) açıkladı. Piyasa beklentilerine paralel gerçekleşen 3Ç20 sonuçlarının hisse performansı üzerinde nötr etki yapmasını bekliyoruz. Hisse son 1 ve 6 ayda BİST100 endeksinin %13 ve %21 üzerinde getiri sağladı. Şirket 3Ç20’de konut satışlarından 171 milyon TL gelir kaydederken, konut satış maliyeti 159 milyon TL olarak gerçekleşti. 3Ç19’da konut satışlarından gelirler 75 milyon TL olarak gerçekleşirken, maliyeti 66 milyon TL olmuştu. Kira gelirleri 3Ç19’da 63 milyon TL seviyesinde yer alırken, 3Ç20’de 53 milyon TL olmuştur. Şirketin net borç pozisyonu 4Ç19’a kıyasla önemli bir değişim göstermeden 991 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

ZİRAAT YATIRIM – ISGYO Hisse Analiz 3Ç20 – 02.11.2020

İş GYO (ISGYO, Nötr): İş GYO 3Ç2020’de 2,8mn TL net kar kaydetmiştir. Bir önceki çeyrekte 8,8mn TL kar açıklayan Şirket, bir önceki yılın üçüncü çeyreğinde 13mn TL zarar kaydetmişti. Piyasa beklentisi Şirket’in bu çeyrekte 4mn TL kar elde etmesi yönündeyken, bizim beklentimiz 6mn TL idi. Şirket’in satış gelirleri 3Ç2020’de 225mn TL gerçekleşerek yıllık %61 oranında artış gösterirken, brüt kar 54,1mn TL olmuş ve yıllık %10 oranında düşüş göstermiştir. Brüt kar marjı %24 gerçekleşerek, geçen yılın üçüncü çeyreğindeki %42,7 brüt kar marjının altında gerçekleşmiştir. Kira gelirleri pandemi etkisiyle yıllık %16,5 oranında gerileyerek 52,5mn TL’ye inse de bir önceki çeyreğe göre %12 oranında artış yaşanmıştır. Konut satışları ise düşen faiz ortamında yıllık %128 oranında, çeyreksel olarak da %70,1 oranında artmış ve 3Ç2020’de 170,8mn TL olmuştur. Diğer yandan, satılan konutların brüt kar marjı bu çeyrekte %6,6 ile bir önceki çeyrekteki %14,8 ve bir önceki yılın üçüncü çeyreğindeki %11,8 brüt kar marjının altında gerçekleşmiştir. Ek olarak, İş GYO bu çeyrekte 47mn TL net finansman gideri kaydetmiştir. Üçüncü çeyrek karına karşın, Şirket 2020 yılının ilk dokuz ayında 9,1mn TL net dönem zararı kaydetmiştir. Şirket’in bir önceki yılın aynı dönemindeki zararı 31,5mn TL idi.

 

HALK YATIRIM – ISGYO Hisse Analiz 2Ç20 – 30.07.2020

Analist: İlknur TURHAN  Hisse Fiyatı: 2,07 TL Hedef Fiyat: 2,35 TL Getiri Potansiyeli: %14

Piyasa beklentisinin üzerinde, beklentimiz ile uyumlu net kar. İş GYO, 2Ç20’de piyasa ortalama beklentisi olan 4 mn TL’nin üzerinde, bizim beklentimiz olan 7 mn TL’ye yakın 8,8 mn TL net kar açıkladı. Net finansman giderlerindeki azalış, yıllık bazda net zarardan net kara geçilmesinde etkili oldu. Geçen yıl aynı dönemde 71,3 mn TL seviyesinde gerçekleşen net finansman gideri bu çeyrekte 42,9 mn TL’ye geriledi. Beklentilerin üzerinde gelen sonuçların hisse performansına etkisini ‘pozitif’ olarak değerlendiriyoruz.

Ciro ortalama piyasa beklentisi ile uyumlu. Gayrimenkul portföyünün ağırlıklı ofis yatırımlarından oluşması nedeniyle, Covid-19 döneminde AVM kiralarında indirime gidilmesi ve ziyaretçi sayılarındaki düşüş paralelinde 2Ç20’de kira gelirleri diğer AVM ağırlıklı portföy yapısına sahip GYO şirketlerine kıyasla daha sınırlı kalarak yıllık bazda %27,7’lik düşüşle 39,2 mn TL’ye geriledi. Konut satış gelirleri yıllık bazda %6 azalarak ağırlıklı İnistanbul projesi teslimlerinin katkısıyla beklentimiz doğrultusunda 100,4 mn TL seviyesinde gerçekleşirken, üst hakkı kullanım gelirleri dahil toplam ciro yıllık bazda %13,3 düşüşle 149 mn TL seviyesinde gerçekleşti. Piyasa beklentisi cironun 148 mn TL, kurum beklentimiz ise 145 mn TL seviyesinde gerçekleşmesi yönünde bulunuyordu.

Operasyonel kar ortalama piyasa beklentisinin üzerinde, beklentimiz ile uyumlu. İş GYO, 2Ç20’de ortalama piyasa beklentisi olan 39 mn TL’nin %12,7 üzerinde, beklentimiz olan 41 mn TL’ye yakın, yıllık bazda %18,8 düşüşle 43,2 mn TL FAVÖK açıkladı. FAVÖK marjı ise, 2Ç19’daki %30,9 seviyesine göre 1,9 puan azalarak %29,0 seviyesine geriledi. Net borç ise, 1Ç20’deki 1.080 mn TL seviyesine göre hafif gerileyerek 2Ç20’de 1.068 mn TL düzeyinde gerçekleşti.

Hedef fiyatımızı 1,80 TL’den 2,35 TL’ye yükseltiyor, TUT olan tavsiyemizi koruyoruz. İş GYO’nun gayrimenkul portföyünün ağırlıklı ofis yatırımlarından oluşması nedeniyle, salgın döneminde AVM kiralarında indirime gidilmesi ve ziyaretçi sayılarındaki düşüş paralelinde kira gelirlerindeki gerilemenin diğer AVM ağırlıklı portföy yapısına sahip GYO hisselerine kıyasla daha sınırlı kaldığını görüyoruz. İlk çeyrek finansal sonuçlarının ardından pandeminin kira geliri portföyünde bulunan Kanyon ve Ege Perla alışveriş merkezlerinin geçici bir süre ile hizmete kapatılması ve söz konusu alışveriş merkezlerinin elde ettiği kira gelirinin büyük bir kısmının mağazaların ciroları üzerinden elde edilmesi ve kira indirimlerinin söz konusu olabileceğine yönelik beklentimiz doğrultusunda, kira geliri tahminimizi aşağı yönlü revize etmiştik. Son durumda kira geliri tahminimizi yıllık %8 düşüşle 228 mn TL’ye seviyesinde gerçekleşeceği yönünde korurken, konut tarafında ise, faizlerin mevcut seviyeleri ve cazip konut kampanyaları neticesinde Haziran ayında görülen talep artışının yılın 3.çeyreğine de yansıyacağını öngörüyoruz.

Dolayısıyla Ege Perla ve Manzara Adalar Projeleri’nin satış performansında artış bekliyor, konut tarafında yılın 506 mn TL konut satış geliri ile tamamlanmasını öngörüyoruz. Bu doğrultuda 2020’yi 734 mn TL ciro, 225 mn TL FAVÖK ile tamamlamasını öngörürken, 2021 yılına ilişkin tahminlerimiz ise 374 mn TL ciro ve 203 mn TL FAVÖK yönünde beliriyor. Dolayısıyla modelimizde yaptığımız güncellemeler sonrasında ISGYO için 12 aylık hedef fiyatımızı 1,80 TL seviyesinden 2,35 TL seviyesine yükseltiyor, sunduğu prim potansiyeli doğrultusunda önerimizi TUT olarak sürdürmeye devam ediyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – ISGYO Hisse Analiz 2Ç20 – 30.07.2020

İş GYO (ISGYO, Nötr): İş GYO 2Ç2020’de 8,8mn TL net dönem karı kaydetmiştir. Piyasa beklentisi Şirket’in bu çeyrekte 4mn TL kar kaydedebileceği yönündeydi. Şirket geçen yılın ilk çeyreğinde ise 12,3mn TL zarar kaydetmişti. İş GYO’nun satış gelirleri bu yılın ikinci çeyreğinde, özellikle Kovid-19 etkisiyle %23,7 oranında gerileyerek 46,8mn TL’ye düşen kira gelirlerinin (üst hakkı gelirleri dahil) önemli etkisiyle yıllık %13,3 oranında düşmüş ve 149,1mn TL olarak gerçekleşmiştir. Konut satış gelirleri ise 100,4mn TL olmuştur. (2Ç2019: 106,8mn TL) Şirket’in 2Ç2020’deki brüt karı yıllık %20,1 oranında azalarak 52,9mn TL’ye gerilerken, brüt kar marjı 300 baz puan düşerek %35,5 olmuştur. Diğer yandan, kredi faiz gelirlerindeki düşüşün önemli etkisi ve türev işlemlerinden 3,5mn TL kar yazılması (2Ç2019: 9mn TL zarar) ile net finansman giderleri yıllık 28,4mn TL azalarak 42,9mn TL’ye düşmüştür. İkinci çeyrek kar rakamına karşın İş GYO 2020 yılı Ocak – Haziran dönemini 11,9mn TL zarar ile kapatmıştır. Geçen yılın aynı dönemindeki zarar 18,5mn TL idi.

 

ZİRAAT YATIRIM – ISGYO Hisse Haber – 01.06.2020

İş GYO (ISGYO, Nötr): Şirket portföyünde yer alan ve kademeli olarak faaliyete geçen Kule Çarşı, Mallmarine ve Tuzla Meydan Çarşı’nın da 1 Haziran 2020 tarihi itibarıyla tam kapasite ile faaliyete geçmesine, Kanyon AVM ve bahsi geçen çarşı ve ticari alanlarda işletmelerini açan kiracılara Haziran ayı için Şirket Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek koşullar çerçevesinde aylık sabit kira bedelleri üzerinden %50 oranında kira indirimi yapılmasına, Ege Perla Alışveriş Merkezi’nin 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren ziyaretçilere açılarak tam kapasiteyle faaliyete başlatılmasına ve Haziran ayı kirasına yapılacak indirimler konusunda Şirket Genel Müdürlüğü’nün yetkili kılınmasına karar verilmiştir.

ZİRAAT YATIRIM – ISGYO Hisse Analiz 1Ç20 – 04.05.2020

İş GYO (ISGYO, Nötr): İş GYO 1Ç2020’de 20,7mn TL net dönem zararı kaydetmiştir. Piyasa beklentisi Şirket’in bu çeyrekte 20mn TL zarar kaydedebileceği yönündeyken, bizim beklentimiz 16mn TL zarar kaydedebileceği yönündeydi. İş GYO’nun satış gelirleri bu yılın ilk çeyreğinde 70,9mn TL gerçekleşerek yıllık %7,5 oranında gerilemiştir. Şirket’in kira gelirleri (üst hakkı gelirleri dahil), yılın son çeyreğinde kira getirili bazı varlıkların satışı sonrasında yıllık bazda %2 oranında düşerek 57,4mn TL olmuştur. Konut satış gelirleri de bu çeyrekte 10,4mn TL olarak gerçekleşmiş ve yıllık %22 oranında düşüş göstermiştir. Satılan konutların brüt kar marjı %2,1 olarak gerçekleşmiştir. (1Ç2019: %6,8) Şirket’in 1Ç2020’deki brüt karı ise %8,3 oranında azalarak 47mn TL’ye gerilerken, FAVÖK, 36,4mn TL gerçekleşerek yıllık %11 düşüş göstermiştir. FAVÖK ve brüt kar marjı ise sırasıyla %51 ve %66 oranında gerçekleşerek bir önceki yılın ilk çeyreğindeki marjların hafif altında kalmışlardır. Diğer yandan, İş GYO’nun bu çeyrekte 53,8mn TL net finansman gideri (1Ç2019: 48,2mn TL) kaydetmesi zarar yazılmasında ana etken olmuştur.

TACİRLER YATIRIM – ISGYO Hisse Analiz 1Ç20 – 04.05.2020

1Ç20 sonuçlarını 20.7 milyon TL zarar ile açıkladı. Açıklanan zarar rakamı, – 19.6 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Şirket geçen yılın aynı döneminde de, 6.3 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 71 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %7 azaldı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 74 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 1Ç20’de 36 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %11 gerileme gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 39 milyon TL’nin altında gerçekleşti. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %23 artarak 1,081 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 5.2 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.3 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 5.3 F/K çarpanından işlem görmektedir.

ŞEKER YATIRIM – ISGYO Hisse Analiz 1Ç20 – 04.05.2020

İş GYO (ISGYO) yılın ilk çeyreğinde 21mn TL net zarar elde ettiğini duyurdu, geçen yılın aynı döneminde de yaklaşık olarak 6mn TL net zarar elde etmişti. Piyasadaki ortalama net zarar beklentisi ise 20mn TL seviyesindeydi. Şirketin ilk çeyrek satış gelirleri rakamı önceki yılın aynı dönemine göre %7,5 oranında azalışla 71mn TL olarak gerçekleşti (1Ç19: 77mn TL). Şirket’in açıklamış olduğu FAVÖK rakamı ise 36mn TL olarak gerçekleşirken (1Ç19: 41mn TL, Piyasa beklentisi: 39mn TL), FAVÖK marjı ise 1Ç20’de yıllık bazda 1,8 puan daralarak %51,3 olarak gerçekleşti.

 

VAKIF YATIRIM – ISGYO Hisse Haber Yorum – 06.04.2020

(=) İş GYO (ISGYO): Koronavirüs küresel salgını kapsamında, Şirket portföyünde yer alan ve geçici süreyle hizmete kapatılan Kanyon Alışveriş Merkezi, Ege Perla Alışveriş Merkezi ile diğer çarşı/ticaret alanlarına ilişkin olarak; söz konusu taşınmazların hizmete kapatıldığı 20 Mart 2020’den itibaren 30 Nisan 2020’ye kadar olan süre için kapalı olan mağaza kiracılarından kira bedeli alınmamasına, söz konusu dönem içerisinde hizmet vermeye devam eden mağazalar için kira bedeli alma yetkisinin Şirket Genel Müdürlüğüne verilmesine karar verildiği açıklandı. Diğer yandan, Yönetim Kurulu tarafından alınan karar kapsamında oluşacak gelir kaybının Şirketin çeşitlendirilmiş portföy yapısı ve gelir kaynakları dikkate alındığında kısıtlı düzeyde olması beklenmekle birlikte, salgının seyri ve süresi öngörülemediğinden, Şirket yönetimince alınan kararların nihai etkisinin izleyen dönem içerisinde daha net analiz edilebileceği belirtildi.

 

HALK YATIRIM – ISGYO Hisse Analiz 4Ç19 – 31.01.2020

Beklentilerin üzerinde net kar. İş GYO, 4Ç19’da piyasa ortalama beklentisi olan 279 mn TL ve bizim beklentimiz olan 302,2 mn T’lik net kar beklentisinin üzerinde, yıllık bazda %31,7 artışla 328,9 mn TL net kar açıkladı. Beklentilerin üzerinde gerçekleşen yeniden değerleme değer artışının etkisiyle, net kar beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Genel olarak, ciro ve operasyonel performans beklentiler ile uyumlu gerçekleşse de net karın beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi dolayısıyla finansalların hisse performansına etkisini ‘sınırlı pozitif’ olarak değerlendiriyoruz.

Ciro beklentiler ile uyumlu. Tuzla ofis binası, Kapodokya Lodge Otel ve Kartal Ofis varlıklarının satışından elde edilen gelirlerin etkisiyle güçlü ciro büyümesi kaydedildi. Net satış gelirleri hem bizim hem ortalama piyasa beklentisi ile genel olarak uyumlu, yıllık bazda %632,2 artışla 818 mn TL seviyesinde gerçekleşti. Gelirlerin kırılımına baktığımızda, yatırım amaçlı gayrimenkullerden beklentimiz ile uyumlu 716,2 mn TL’lik gelir kaydedilirken, kira gelirleri beklentimiz olan 58,2 mn TL’ye yakın 56,8 mn TL seviyesinde gerçekleşirken, proje teslimatları tarafında elde edilen gelir 34,1 mn TL ile 39,4 mn TL olan beklentimizin hafif altında gerçekleşti.

Operasyonel kar beklentilerin hafif altında. İş GYO, 4Ç19’da bizim beklentimiz olan 60,3 mn TL’nin %9,3 üzerinde, ancak ortalama piyasa beklentisi olan 70,0 mn TL’nin ise %5,8 altında, yıllık bazda %90,0 artışla 65,9 mn TL FAVÖK açıkladı. FAVÖK marjı ise, 4Ç18’deki %31,1 seviyesine göre 23,0 puan azalarak %8,1 seviyesine geriledi. Net borç ise, 3Ç19’daki 1.301 mn TL seviyesinden 4Ç19’da 877 mn TL düzeyine gerileme kaydetti.

İş GYO hisseleri için 1,70 TL seviyesindeki hedef fiyatımızı 2,00 TL’ye yükseltiyor, ‘TUT’ tavsiyemizi koruyoruz. Son çeyrek finansallarının ardından, modelimizde gerçekleştirdiğimiz revizyon ve net borç rakamını güncellememiz neticesinde ISGYO hisseleri için 1,70 TL seviyesindeki 12 aylık hedef fiyatımızı 2,00 TL’ye yükseltiyor, ancak ‘TUT’ yönündeki tavsiyemizi koruyoruz.

VAKIF YATIRIM – ISGYO Hisse Analiz 4Ç19 – 31.01.2020

(+) Iş GYO (ISGYO): Şirket’in 4Ç19 net dönem karı beklentimizin %32,0, piyasa beklentisinin ise %18,0 üzerinde 329 mn TL düzeyinde gerçekleşti. Bir önceki çeyrekte 13 mn TL düzeyinde net zarar açıklayan Iş GYO’nun 4Ç’deki güçlü karı ile 2019 yılı net dönem karı yıllık %13,0 düşüş ile 297 mn TL olarak gerçekleşti. 4Ç’de şirketin yaklaşık 337 mn TL düzeyinde yatırım amaçlı gayrimenkullerden değerleme geliri kaydetmesi, karlılıkta gözlenen iyileşmede etkili oldu. Ayrıca şirketin 4Ç’de satış gelirleri yıllık yaklaşık 6 kat artarak 818 mn TL ile beklentimizin %12,0 üzerinde gerçekleşti. Son çeyrekte şirketin özellikle Kapadokya Lodge Otel ve Tuzla Ofis Binası ile Tuzla Meydan Çarşı’da gerçekleştirdiği taşınmaz satışları gelirlerini olumlu etkilerken, 2019 yılında satış gelirleri yıllık %10,0 artışla 1,21 mlr TL oldu. 4Ç’de şirketin taşınmaz satışlarının etkisiyle FAVÖK yıllık %90 artışla 66 mn TL’ye yükselse de beklentimizin %19,0 altında kaldı.

Diğer yandan, 4Ç’de varlık satışlarının etkisi ile şirketin nakit düzeyinde görülen iyileşme sonucunda 2019 sonunda net borç pozisyonu yıllık %30,0 azalarak 877 mn TL’ye geriledi. Yorum: Şirketin net karının beklentileri aşmasının yanı sıra net borçluluğunda azalma görülmesinin hisse performansı üzerindeki etkisini pozitif olacağını değerlendiriyoruz. İş GYO hisseleri son 3 ayda endekse göre %58,6 oranında olumlu ayrıştığı görülmektedir. Ocak ayının ilk haftasında yayınladığımız strateji raporumuzda şirketin taşınmaz satışı ile net borcunda gerileme öngörümüz neticesinde hedef fiyatımızı 1,06 TL’den 1,60 TL’ye güncellemiştik. Şirket için 1,60 TL olan hedef fiyatımızı, kısa vadede “Endekse Paralel Getiri”, uzun vadede “TUT” önerimizi koruyoruz.

 

TACİRLER YATIRIM – ISGYO Hisse Analiz 4Ç19 – 31.01.2020

4Ç19 sonuçlarını 328.9 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 279.0 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %32 artarken, şirket 3Ç19’de 13.0 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 818 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %632 büyüdü. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 807 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 4Ç19’de 66 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %90 büyüme gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 70 milyon TL’nin altında gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 2299 baz puan azalarak %8.1 oldu.. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %33 azalarak 877 milyon TL olarak gerçekleşti

ZİRAAT YATIRIM – ISGYO Hisse Analiz 4Ç19 – 31.01.2020

İş GYO (ISGYO, Sınırlı Pozitif): İş GYO’nun 4Ç2019’daki net dönem karı 328,9mn TL gerçekleşerek bizim beklentimiz olan 252mn TL ve piyasa beklentisi olan 279mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada yatırım amaçlı gayrimenkul değerleme gelirinin beklentimizin üzerinde gerçekleşmesi önemli bir etken olmuştur. Bu kalemden bizim beklentimiz 259mn TL gelir iken, Şirket 335mn TL gelir kaydetmiştir. Tuzla Ofis, Kapadokya Otel ile Kartal Manzara Adalar ofis ve ticari alan satışların önemli etkisiyle son çeyrekte satış gelirleri 817,8mn TL olmuştur (4Ç2018:111,7mn TL). Şirket’in kira gelirleri (üst hakkı gelirleri dahil) ise yıllık bazda %16 oranında artarak 63,8mn TL olmuştur. Konut satış gelirleri de bu çeyrekte  34,1mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket beklentimize yakın 61mn TL net finansman gideri kaydetmiştir. Son olarak dördüncü çeyrek karı ile birlikte İş GYO’nun 2019 yılı karı 297,4mn TL olmuştur. Şirket geçen yıl 341,6mn TL kar açıklamıştı.

 

OYAK YATIRIM – ISGYO Hisse Haber Yorum – 19.12.2019

ISGYO, Kapadokya Lodge Otel ile otelin yan parselinde bulunan 11.409m2’lik arsayı, KDV dahil 55.7mnTL’ye Tarman Çimento Yatırım Sanayi’ye satılmasına karar verdi. Satış sonrasında VUK’a göre yaklaşık 36 mnTL, UFRS’ye göre hazırlanan finansallarda ise yaklaşık 21mn TL tutarında kar elde edilmesi bekleniyor. Bu gelişme, ISGYO’nun nakit akışını 4Ç19’da finansallarında pozitif yönde etkileyecektir.

 

İş GYO Tuzla Binası’ndaki Satış İşleminin Tamamlandığını Açıkladı – 16.12.2019

KAP Açıklaması: 12.12.2019 tarihli özel durum açıklamasıyla satış işlemi duyurulan taşınmazın satışına ilişkin tapu devir işlemleri tamamlanmış olup, 334,8 milyon TL tutarındaki KDV dahil satış bedelinin tamamı tahsil edilmiştir.

 

ŞEKER YATIRIM – ISGYO Hisse Haber Yorum – 13.12.2019

İş GYO (ISGYO), Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.’nin (SISE) hali hazırda kiracı olduğu Tuzla Ofis Binası ile Tuzla Meydan Çarşı’da yer alan 5 bağımsız bölümünü toplam 310 milyon TL+KDV bedel üzerinden, Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.’ye (SISE) satılmasına karar verildiğini açıkladı. İş GYO, söz konusu satış kapsamında yasal kayıtlara (VUK) göre yaklaşık 126,4 milyon TL, UFRS’ye göre hazırlanan bilançoda ise yaklaşık 41 milyon TL tutarında kar elde edilmesinin beklendiğini belirtti (Pozitif)

 

AK YATIRIM – ISGYO Hisse Analiz 3Ç19 – 31.10.2019

İş GYO 3Ç19’da 13 milyon TL zarar açıkladı (bizim beklentimiz 15 milyon TL zarar, piyasa ortalama beklentisi 12 milyon TL zarar). İş GYO’nun kira gelirleri yıllık %10 artarak 63 milyon TL’ye ulaşırken, konut teslimatlarından 3Ç19’da 75 milyon ciro elde etti. 3Ç19 sonuçlarının hisse üzerinde bugün nötr etki yaratmasını bekliyoruz. Hisse için 12 aylık hedef fiyatımız 1,20 TL ile Nötr önerimizi koruyoruz.

TACİRLER YATIRIM – ISGYO Hisse Analiz 3Ç19 – 31.10.2019

3Ç19 sonuçlarını 13.0 milyon TL zarar ile açıkladı. Açıklanan zarar rakamı, -12.0 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Şirket geçen yılın aynı döneminde de, 3.2 milyon TL zarar açıklamıştı. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %2 azalarak 1,301 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 7.2 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.4 olarak kaydedilmiştir.

 

TACİRLER YATIRIM – ISGYO Hisse Analiz 2Ç19 – 01.07.2019

2Ç19 sonuçlarını 12.3 milyon TL zarar ile açıkladı. Açıklanan zarar rakamı, 13.0 milyon TL olan piyasanın zarar beklentisine paraleldir. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 79.2 milyon TL net kar açıklamıştı. Net satışlar 172 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %75 geriledi. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 171 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 2Ç19’de 53 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %44 gerileme gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 50 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %2 artarak 1,327 milyon TL olarak gerçekleşti.

VAKIF YATIRIM – ISGYO Hisse Analiz 2Ç19 – 01.07.2019

Beklentilere paralel net zarar (=) İş GYO’nun 2Ç19’da net dönem zararı beklentimizin %25,0 altında 12,3 mn TL seviyesinde gerçekleşti. Piyasa beklentisi ise 13 mn TL net zarar iken, şirket bir önceki çeyrekte de 6 mn TL zarar açıklamıştı. Yıllık bazda, geçmiş dönemlere göre daha düşük seviyede gerçekleşen proje teslimatlarına bağlı olarak operasyonel sonuçlarının zayıf gerçekleşmesi ve net finansal giderlerdeki artış şirket karlılığını olumsuz etkilemiş, 2Ç19 operasyonel sonuçları beklentimizin bir miktar üzerinde gerçekleşmesi nedeniyle de şirket öngördüğümüzden daha düşük bir zarar açıklamıştır. Son 1 aylık dönemde BIST100 getirisine göre %10,2 negatif ayrışan ISGYO’da, 2Ç19 net zararının piyasa beklentilerine yakın gerçekleşmesinin hisse performansına etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz. İş GYO için 1,06 TL hedef fiyat ve kısa vadeli “Endekse Paralel Getiri”, uzun vadeli “TUT” önerimizi koruyoruz.

OYAK YATIRIM – ISGYO Hisse Analiz 2Ç19 – 01.07.2019

İş GYO 2019 yılının ikinci çeyreğinde 12.2mn TL net zarar açıkladı (2Ç18: 79.1mn TL net kar). Bu dönemde şirketin cirosu yıllık bazda %75 daralırken, çeyreklik bazda %125 artarak 172mn TL seviyesinde gerçekleşti. Konut satış rakamları yıllık bazda %81 düşerken, çeyreklik bazda %697 arttı ve 106mn TL’ye yükseldi. Şirketin kira geliri ise yıllık bazda %13, çeyreklik bazda ise %5 yükseliş kaydetti ve 54mn TL oldu. FAVÖK yıllık bazda %42.2 daraldı ve 53mn TL olarak açıklandı. 1Ç19’da %53 olan FAVÖK marjı bu çeyrekte %31 seviye düştü. Net Borç/FAVÖK oranı ise 5.7x’den 7.1x’e yükseldi.

ZİRAAT YATIRIM – ISGYO Hisse Analiz 2Ç19 – 01.07.2019

İş GYO (ISGYO, Nötr): İş GYO 2Ç2019’da 12,3mn TL zarar kaydetmiştir. Bizim beklentimiz Şirket’in bu çeyrekte 16mn TL zarar kaydetmesi yönündeyken, piyasanın zarar beklentisi 13mn TL idi. Şirket geçen yılın ikinci çeyreğinde 79,2mn TL kar elde etmişti. Şirket’in 71,3mn TL net finansman gideri kaydetmesi zarar yazılmasında önemli etken olurken, brüt kar 2Ç2019’da 66,3mn TL gerçekleşerek yıllık %39,6 oranında düşüş göstermiştir. Şirket’in satış gelirleri yine yıllık olarak %75 oranında düşerek 172mn TL olmuştur. Şirket’in kira gelirleri %16 oranında artarak 61,4mn TL’ye çıksa da, konut satış gelirlerinin 470,8mn  TL düşerek 106,8mn TL’ye gerilemesi  toplam satışların düşmesinde etkili olmuştur. Son olarak, ikinci çeyrek zararı sonrasında Şirket’in bu yılın ilk yarısındaki zararı 18,5mn TL olmuştur. Geçen yılın aynı döneminde 95,1mn TL kar elde edilmişti.

 

TACİRLER YATIRIM – ISGYO Hisse Analiz 1Ç19 – 30.04.2019

İş GYO – 1Ç19 sonuçlarını 6.3 milyon TL zarar ile açıkladı. Açıklanan zarar rakamı, -12.1 milyon TL olan piyasa beklentisinin altındadır. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 15.9 milyon TL net kar açıklamıştı. Net satışlar 77 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %26 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 77 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 1Ç19’de 41 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %45 büyüme gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 40 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 668 baz puan artarak %53.1 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %3 artarak 1,304 milyon TL olarak gerçekleşti.Net borç/FAVÖK rasyosu 5.7 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.4 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 3.0 F/K çarpanından ve 9.9 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

ŞEKER YATIRIM – ISGYO Hisse Analiz 1Ç19 – 30.04.2019

İş GYO (ISGYO) yılın birinci çeyreğinde 6mn TL net zarar elde ettiğini duyurdu, geçen yılın aynı döneminde ise 16mn TL net kar elde etmişti. Piyasadaki ortalama beklenti ise Şirket’in 12mn TL net zarar elde etmesi yönündeydi. Şirketin birinci çeyrek satış gelirleri rakamı önceki yılın aynı dönemine göre %26,4 oranında artışla 77mn TL olarak gerçekleşti (1Ç18: 61mn TL) (Ortalama Piyasa Beklentisi: 77mn TL). Şirket’in açıklamış olduğu FAVÖK rakamı ise 41mn TL olarak gerçekleşirken (1Ç18: 28mn TL), FAVÖK marjı ise 1Ç19’da yıllık bazda 6,7 puan artarak %53,1 olarak gerçekleşti. Piyasanın ortalama FAVÖK beklentisi ise 40mn TL seviyesindeydi.

ZİRAAT YATIRIM – ISGYO Hisse Analiz 1Ç19 – 30.04.2019

İş GYO (ISGYO, Öneri “EKLE”, Nötr): İş GYO 2019 yılının ilk çeyreğinde 6,3mn TL net dönem zararı kaydetmiştir. Net zarar, beklentimiz olan 14mn TL’lik dönem zararın ve piyasa beklentisi olan 12mn TL’lik dönem zararın bir miktar altında kalmıştır. Şirket, geçen yılın ilk çeyreğinde 15,9mn TL kar açıklamıştı. Zarar kaydedilmesinde 48,2mn TL’lik net finansman giderleri önemli bir etken olmuştur. Diğer yandan, Şirket satış gelirleri 1Ç2019’da 76,6mn TL gerçekleşerek bir önceki yılın ilk çeyreğine göre %26 oranında artış göstermiştir. Kira gelirleri ise (üst hakkı gelirleri dahil) %13 oranında artarak 58,6mn TL olmuştur. Son olarak, Şirket’in brüt karı aynı dönemler itibariyle %30 oranında artmış ve 51,2mn TL’ye yükselmiştir.

 

İş GYO Temettü Vermeyecek – 27.02.2019

2018 yılı kar payı dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu kararı

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREISGY00019
0
0
0
0
B Grubu, ISGYO, TRAISGYO91Q3
0
0
0
0

Yönetim Kurulumuzun 27 Şubat 2019 tarihli toplantısında; SPK mevzuatı, Şirket Kar Dağıtım Politikası ve Şirket Ana Sözleşmesi’ne uygun olarak hazırlanmış olan kar payı dağıtım önerisi çerçevesinde; genel ekonomik konjonktür dikkate alınarak, Şirketin finansman giderlerini ve nakit akışlarını optimize etmek amacıyla kar payı dağıtılmaması ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hazırlanan finansal tablolar ile yasal kayıtlardaki net dönem karları üzerinden mevzuat gereği ayrılması gereken kanuni yedek akçenin ayrılmasından sonra; Vergi Usul Kanunu’na göre oluşan kardan kalan bakiyenin olağanüstü yedeklere, Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre oluşan kardan kalan bakiyenin geçmiş yıl karlarına aktarılması hususu Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

 

AK YATIRIM – İş GYO ISGYO Hisse Analiz 4Ç18 – 01.02.2019

İş GYO 4Ç18’de 250 milyon TL net kâr açıkladı. Açıklanan net kâr Ak Yatırım tahmini 245 milyon TL ve piyasa tahmini olan 244 milyon TL net kâr beklentilerine paralel gerçekleşti. Ciro yıllık bazda %59 artarak 4Ç18’de 112 milyon TL oldu (piyasa beklentisi 126 milyon TL, Ak Yatırım tahmini 110 milyon TL). Yıllık bazda ciroda yaşanan artışın sebebi 4Ç18’de Kartal Manzara Adalar’da yer alan 18 adet bağımsız bölümün satışından elde edilen 28,8 milyon TL’lik satış ciroya katkı sağladı. Net kâr artan faiz oranları sebebiyle yükselsen finansal giderinden olumsuz etkilenirken, yılsonu yapılan gayrimenkul portföyünün yeniden değerlenmesinden elde edilen 252 milyon TL net karı olumlu etkiledi. İş GYO’nun 4Ç18 sonuçlarının hisse üzerinde bugün nötr etki yaratmasını bekliyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – İş GYO ISGYO Hisse Analiz 4Ç18 – 01.02.2019

İş GYO (ISGYO, Öneri “AL”, Nötr): İş GYO’nun, 2018 yılının son çeyreğindeki net dönem karı 250mn TL olarak gerçekleşmiştir. Net kar rakamı bizim beklentimiz 213mn TL’nin üzerinde, piyasa beklentisi olan 244mn TL’ye yakın gerçekleşmiştir. Yatırım amaçlı gayrimenkul değerleme gelirinin beklentimizin üzerinde gelmesi sapmadaki ana etken olmuştur. Şirket geçen yılın aynı çeyreğinde 86,9mn TL kar elde etmişti. Şirket bu yılın son çeyreğine 25,8mn TL yatırım amaçlı gayrimenkul satış geliri elde ederken, konut satış gelirleri 28,1mn TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde konut satış gelirleri 18,4mn TL idi. Kira gelirleri ise (üst hakkı gelirleri dahil) 4Ç2018’de 55mn TL gerçekleşerek bir önceki yılın aynı dönemine göre %14 oranında artış göstermiştir. Şirket’in son çeyrek brüt karı 48mn TL gerçekleşerek bir önceki yılın aynı dönemindeki 38mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Son olarak dördüncü çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirket’in 2018 yılı net dönem karı ise 342mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yıl 180mn TL kar açıklanmıştı. Şirketin toplam satış gelirleri 1.098mn TL olarak gerçekleşirken, Manzara Adalar, İnistanbul ve Ege Perla Projesinde teslim edilen ünitelerden elde edilen satış geliri 789mn TL olmuştur.

TACİRLER YATIRIM – İş GYO ISGYO Hisse Analiz 4Ç18 – 01.02.2019

İş GYO – 4Ç18 sonuçlarını 250 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket 4Ç17’de 86,9 milyon TL net kar açıklamış olup, 3Ç18’de ise 3,2 milyon TL zarar açıklamıştı.

 

VAKIF YATIRIM – İş GYO ISGYO Hisse Haber – 15.01.2019

(=) İş GYO (ISGYO): Şirket yaptığı açıklamada, 2018 yılı içerisinde, gayrimenkul portföyüne ilişkin olarak, yıllık kira bedeli toplamı KDV hariç yaklaşık 45,5 mn TL olan kira sözleşmesi imzalandığını, satışların devam ettiği Ege Perla, Manzara Adalar ve İnistanbul’da (satış ve ön satış dahil) yaklaşık 193 mn TL tutarında (KDV hariç) satış gerçekleştirildiği bildirildi.

ISGYO: 2018 yılı içerisinde, Şirketimiz gayrimenkul portföyüne ilişkin olarak,
yıllık kira bedeli toplamı KDV hariç yaklaşık 45,5 milyon TL olan kira
sözleşmesi imzalanmış, satışların devam ettiği Ege Perla, Manzara Adalar ve
İnistanbul’da (satış ve ön satış dahil) yaklaşık 193 milyon TL tutarında (KDV
hariç) satış gerçekleştirilmiştir.

 

AK YATIRIM – İş GYO ISGYO Hisse Haber – 23.11.2018

İş Bankası dün 4,05 fiyat seviyesinden toplam 300 bin adet ISCTR hissesi aldığını duyurdu. Böylece geri alım programı başlangıcından bu yana satın alınan hisse adedi 86,6 milyona (ödenmiş sermayenin %1,9’u) ve bunun parasal karşılığı 345 milyon TL’ye ulaştı. İş Bankası yıl ortasında 550 milyon TL’ye kadar bir hisse geri satın alım programı başlattığını açıklamıştı.

 

VAKIF YATIRIM – İş GYO ISGYO Hisse Analiz 3Ç18 – 30.10.2018

Hedef Fiyat: 1,06 TL  Öneri: TUT (UV)

İş GYO (ISGYO) 3Ç18 Finansal Sonuçları: Finansman giderlerine bağlı net zarar açıkladı (-) İş GYO’nun 3Ç18 operasyonel sonuçları beklentimize paralel gerçekleşirken, öngörümüzden daha yüksek gerçekleşen net finansal giderler net kar tahminimizde aşağı yönlü sapmaya neden oldu. Şirketin operasyonel karlılığı piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşmesine karşın, beklentilerin aksine net zarar gerçekleşmesi nedeniyle 3Ç sonuçlarının hisse performansı üzerine etkisini hafif olumsuz olarak değerlendiriyoruz. Son 1 aylık dönemde şirket hisseleri BIST 100 getirisine göre %8,3 daha iyi performans göstermiştir. İş GYO için 1,06 TL hedef fiyat ve kısa vadede “Endekse Paralel Getiri”, uzun vadede “TUT” önerimizi koruyoruz.

AK YATIRIM – İş GYO ISGYO Hisse Analiz 3Ç18 – 30.10.2018

Hedef Fiyat: 1,15 TL  Öneri: Endeksin Üzerinde Getiri

İŞGYO yılın üçüncü çeyreğinde 3 milyon TL net zarar açıkladı. Açıklanan zarar bizim beklentimiz olan 15 milyon TL net kar, piyasa beklentisi olan 21 milyon TL’nin altında gerçekleşti. Bu sapmanın temel nedeni yüksek finansal giderlerden kaynaklanmaktadır (3Ç18’de 58 milyon TL finansal ve kur farkı gideri). Ciro yıllık bazda %3 düşerek 237 milyon TL olurken bizim beklentimiz olan 225 milyon TL’nin hafif üzerinde gerçekleşti. İŞGYO’nun kira gelirleri ise Tuzla Operasyon Merkezi ve yabancı para cinsinden gelirlerin katkısıyla geçen yıla göre %10 artış göstererek 57,2 milyon TL oldu. FAVÖK yıllık bazda %51 artarak 58 milyon TL ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti (bizim beklentimiz 50 milyon TL; piyasa ortalama beklentisi 48 milyon TL). Beklentilere altında gelen 3. çeyrek net zararına piyasa tepkisinin olumsuz olabileceğini düşünüyoruz. Şirket’le ilgili uzun vadeli olumlu görüşümüzü koruyoruz. Hisse için Endeksin Üzerinde Getiri tavsiyesi ve 1,15TL hedef fiyatımızı koruyoruz.

TACİRLER YATIRIM – İş GYO ISGYO Hisse Analiz 3Ç18 – 30.10.2018

3Ç18 sonuçlarını 3.2 milyon TL zarar ile açıkladı. Açıklanan zarar rakamı, 21 milyon TL olan piyasa beklentisinin altındadır. Şirket 3Ç17’de 41 milyon TL ve 2Ç18’de 79 milyon TL net kar açıklamıştı. Şirketin operasyonel performansı beklentilerin üzerinde gerçekleşmesine ragmen, kur farklarından kaynaklanan artan net finansal giderler ve 10.3 milyon TL tutarında durdurulan Tuzla Projesi’ne ait arsanın değer düşük karşılığı şirketin 3Ç18’de zarar açıklamasına neden oldu. Net satışlar 237 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %3 azaldı ve çeyreksel bazda %66 geriledi. Ancak, açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 209 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. Şirket, 3Ç18’de 58 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %51 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 48 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti.

FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 873 baz puan artarak %24.4 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %12 artarak 1,321 milyon TL olarak gerçekleşti ve net borç/özsermaye rasyosu 0,4 olarak gerçekleşti. 30 Eylül 2018 mali tablolarına göre şirketin pay başına net aktif değerini 3,37 TL olarak hesaplıyoruz ve bu değer, son işlem fiyatı olan, 0,89 TL’ye göre %74 net aktif değeri iskontosunu işaret etmektedir. Son bir yılda, İş GYO net aktif değerine göre %67 iskontolu işlem gördü.

ZİRAAT YATIRIM – İş GYO ISGYO Hisse Analiz 3Ç18 – 30.10.2018

İş GYO (ISGYO, Öneri “Al”, Sınırlı Negatif): İş GYO 3Ç2018’de 3,2mn TL zarar kaydetmiştir.  Bizim ve piyasa beklentisi Şirket’in bu çeyrekte 21mn TL kar elde etmesi yönündeydi. Tahminimizdeki sapma beklentimizin üzerinde gelen finansman gideri etkili olmuştur. Diğer yandan, Şirket bir önceki yılın aynı döneminde 40,9mn TL kar açıklamıştı. Şirket’in brüt karı 3Ç2018’de 64,1mn TL gerçekleşerek bir önceki yılın aynı dönemine göre %39 oranında artış göstermitşir. Aynı dönemler itibariyle kira gelirleri %9 oranında artarak 51,6mn TL’ye yükselirken, konut satış gelirleri 3Ç2018’de 176,8mn TL olarak (bir önceki dönem 2,1mn TL) gerçekleşmiştir. Şirket’in net finansman giderleri aynı dönemler itibariyle 46,3mn TL artarak ufak çaplı da olsa zarar kaydedilmesinde etkili olmuştur.  Son olarak, İş GYO’nun yılın ilk dokuz ayındaki karı bir önceki yılın aynı dönemine göre ufak çaplı bir düşüş göstererek 91,9mn TL olarak gerçekleşmiştir.

 

VAKIF YATIRIM – İş GYO ISGYO Hisse Yorum – 06.09.2018

(-) İş GYO (ISGYO): İş GYO, geliştirmeyi planladığı Tuzla Konut Projesinin, mevcut konjonktürü dikkate alarak, uygun yatırım koşulları oluşuncaya kadar ertelenmesine karar verildiğini bildirdi. Ayrıca Şirket, 600 mn TL ihraç tavanı kapsamında, TL cinsinden, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle tertipler halinde, maksimum 1.200 güne kadar vadeli borçlanma aracı ihraç edilmesi için yetki verilmesine karar verildiğini açıkladı.

Yorum: Projenin ertelenmesi hisse performansını bir miktar olumsuz etkileyeceğini düşünmekle birlikte, projenin ertelenmesini kısa – orta vadede şirketin net borç durumu için olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. 2Ç18 itibariyle Şirket’in net borcu 1,18 mlr TL seviyesindedir. Şirket Tuzla’da 53.460 m2 parsel üzerine 1.000 konutluk proje geliştirmeyi planlıyordu. Açıklanan fizibilite raporuna göre, bu proje için toplam yatırım maliyetinin 691 mn TL olacağı tahmin edilmekteydi.

 

VAKIF YATIRIM – İş GYO ISGYO Hisse Analiz – 06.08.2018

2Ç’de teslimatlar ile net kar hızlı artış gösterdi. 2Ç’de proje teslimatlarının gelir tablosuna yansıması ile Şirket’in satış gelirleri ve net karı önemli derecede artış göstermiştir. Manzara Adalar, İnistanbul projelerinde teslimatların devam edeceğini ve bunun 2Y’de etkilerini görmeye devam edeceğimizi düşünüyoruz. Buna paralel, Şirket’e ilişkin 2018 yılsonu tahminlerimizde revizyon yaparken, değerleme varsayımlarımızda yaptığımız değişiklik sonucu İş GYO için hedef fiyatımızı 1,12’den 1,06 TL’ye revize ediyoruz.

2Ç’de satış gelirleri 689 mn TL’ye ulaştı. İş GYO’nun 2Ç’de satış gelirleri, 692 mn TL’lik beklentimize paralel 689 mn TL seviyesinde gerçekleşirken, bir önceki çeyreğe göre yaklaşık 10 kat artış göstermiştir. Bu gelir artışının önemli bir kısmı proje teslimatlarından kaynaklanmaktadır. Böylece ilk yarıda 750 mn TL’ye ulaşan satış gelirlerinin dağılımı şu şekildedir: Manzara Adalar, İnistanbul ve Ege Perla Projesinde teslim edilen ünitelerden elde edilen satış geliri 584 mn TL, Üst hakkı dahil kira geliri 105 mn TL, Yatırım amaçlı gayrimenkul satış geliri (Ankara Ulus Banka Hizmet Binası ve Kartal 395 no.lu parsel) 54,4 mn TL. Ayrıca Şirket’in 1Ç’de 52 mn TL seviyesinde gerçekleşen kira gelirleri 2Ç’de 53 mn TL olmuştur.

2Y’de teslimatlar devam edecek. 2018 ikinci yarısında Manzara Adalar, İnistanbul projelerinde teslimatların devam edeceğini ve gelir tablosuna olumlu yansımasını bekliyoruz. Ayrıca Manzara Adalar projesinin ofis kısmının %10’luk kısmı Anadolu Hayat Emeklilik firmasına aylık olarak yaklaşık 157 bin TL bedel ile kiralanmıştır. Bunun gelirlere 4Ç itibariyle yansımasını bekliyoruz. Ayrıca kule-3’te doluluk oranı %31 düzeyine ulaşmış olup, önümüzdeki dönemde bu oranda hafif artışların olacağını değerlendiriyoruz.

FAVÖK beklentimize paralel gerçekleşti -İş GYO’nun FAVÖK’ü 2Ç’de çeyreksel bazda %239 artarak 95 mn TL ile beklentimize paralel gerçekleşti. İş GYO 2Ç18 için bizim tahminimizin %8,0 üzerinde 79 mn TL net kar açıkladı. Şirket 1Ç’de ise 16 mn TL net kar açıklamıştı. Böylece Şirket’in 2018 yılının ilk yarısında net dönem karı yıllık bazda %82 oranında artarak 95 mn TL’ye ulaşmıştır. Net dönem karındaki hızlı artış, ağırlıklı olarak, Kartal Manzara Adalar ve İnistanbul Konut Projesindeki ünite teslimlerinin gelir tablosuna yansımasından kaynaklanmıştır.

Net aktif değeri 3,4 mlr TL – İş GYO’nun 2018 2Ç itibariyle net aktif değeri 3,4 mlr TL’ye ulaşmıştır. Bu değer şirketin mevcut piyasa değerine göre yaklaşık %74 iskontoya işaret etmektedir. 2Ç’de net borcunun 1,18 mlr TL’ye gerilemesi net aktif değerini olumlu etkilemiştir. Aynı dönemde şirket 48 mn TL değerindeki Ankara Ulus’taki gayrimenkulünün satışını gerçekleştirmişti. Kısa ve orta vadede şirketin gayrimenkul satışını sürdürmesini bekliyoruz.

2018 yılsonu tahminlerimizi revize ediyoruz – 2018’de Manzara Adalar, İnistanbul projelerinden teslimatlarına ilişkin beklentimizi yukarı yönlü revize etmemiz sonucunda satış gelirleri tahminimizi %43 oranında yukarı yönlü güncelliyoruz. 2018 yılı FAVÖK beklentimizi ise 231 mn TL’ye çıkartıyoruz.

Hedef fiyatımızda revizyona gidiyoruz –İş GYO için parçaların toplamı analizine göre yaptığımız değerlemeye göre, hedef fiyatımızı 1,12’den 1,06 TL’ye revize ediyoruz. En son hisse kapanış fiyatına göre %9 yükselme potansiyeli taşıyan hisse için önerimizi “TUT” kısa vadeli önerimizi ise “Endekse Paralel Getiri” olarak koruyoruz. Son 3 aylık dönemde şirket hisseleri BIST 100 getirisine göre %9,5 daha kötü performans göstermiştir.

 

VAKIF YATIRIM – İş GYO ISGYO Hisse Analiz 2Ç18 – 30.07.2018

İş GYO (ISGYO) 2Ç18 Finansal Sonuçları: Teslimatlar ile net kar hızlı artış gösterdi (=) İş GYO 2Ç18 için bizim tahminimizin %8,0 üzerinde, Research Turkey konsensüs tahminlerinin ise %3,0 altında 79 mn TL net kar açıkladı. Şirket 1Ç’de ise 16 mn TL net kar açıklamıştı. Böylece Şirket’in 2018 yılının ilk yarısında net dönem karı yıllık bazda %82 oranında artarak 95 mn TL’ye ulaşmıştır. Net dönem karındaki hızlı artış, ağırlıklı olarak, Kartal Manzara Adalar ve İnistanbul Konut Projesindeki ünite teslimlerinin gelir tablosuna yansımasından kaynaklanmıştır.

Şirketin 2Ç’de satış gelirleri, 692 mn TL’lik beklentimize paralel 689 mn TL seviyesinde gerçekleşirken, bir önceki çeyreğe göre yaklaşık 10 kat artış göstermiştir. Bu gelir artışının önemli bir kısmı proje teslimatlarından kaynaklanmaktadır. Böylece ilk yarıda 750 mn TL’ye ulaşan satış gelirlerinin dağılımı şu şekildedir: Manzara Adalar, İnistanbul ve Ege Perla Projesinde teslim edilen ünitelerden elde edilen satış geliri 584 mn TL, Üst hakkı dahil kira geliri 105 mn TL, Yatırım amaçlı gayrimenkul satış geliri (Ankara Ulus Banka Hizmet Binası ve Kartal 395 no.lu parsel) 54,4 mn TL. Ayrıca Şirket’in 1Ç’de 52 mn TL seviyesinde gerçekleşen kira gelirleri 2Ç’de 53 mn TL olmuştur. İş GYO’nun FAVÖK’ü 2Ç’de çeyreksel bazda %239 artarak 95 mn TL ile beklentimize paralel gerçekleşti. Bu rakam piyasa beklentisinin %7 altında kalmıştır.

Yorum: Şirketin 2Ç18 operasyonel sonuçları beklentimize paralel gerçekleşirken, öngörümüzden daha düşük gerçekleşen net finansal giderler net kar tahminimizde yukarı yönlü sapmaya neden oldu. Şirketin genel olarak piyasa beklentisine paralel gerçekleşen 2Ç sonuçlarının hisse performansı üzerine etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz. Son 1 aylık dönemde şirket hisseleri BIST 100 getirisine göre %4,6 daha kötü performans göstermiştir. İş GYO için 1,12 TL hedef fiyat ve kısa vadede “Endekse Paralel Getiri”, uzun vadede “TUT” önerimizi koruyoruz.

AK YATIRIM – İş GYO ISGYO Hisse Analiz 2Ç18 – 30.07.2018

İŞGYO yılın ikinci çeyreğinde 79mn TL net kar açıkladı. Açıklanan kar bizim beklentimiz olan 72mn TL’nin hafif üzerinde, piyasa beklentisi olan 82mn TL ile de aynı seviyelerde bulunmaktadır. Yaklaşık onbir kat artışla 689mn TL’ye yükselen ciro bizim beklentimiz olan 680mn TL ile aynı seviyelerde kalırken, piyasa beklentisi olan 656mn TL’nin ise hafif üzerinde gerçekleşti. Manzara Adalar ve İnistanbul projelerindeki teslimlerden kaynaklı 578mn TL’lik satış geliri, cirodaki güçlü artışın arkasındaki en önemli etken oldu. İŞGYO’nun kira gelirleri ise Tuzla Operasyon Merkezi ve yabancı para cinsinden gelirlerin katkısıyla geçen yıla göre %10 artış gösterdi. Güçlü gelir büyümesine rağmen, düşük marjlı konut satışlarının etkisi ile FAVÖK 95mn TL olarak gerçekleşti ve FAVÖK marjı %64’ten %14’e düştü. Beklentilere paralel gelen 2. çeyrek sonuçlarına piyasa tepkisinin hafif olumlu olabileceğini düşünüyoruz. Şirket’le ilgili uzun vadeli olumlu görüşümüzü koruyoruz. Hisse için Endeksin Üzerinde Getiri tavsiyesi ve 1,3TL hedef fiyatımızı koruyoruz.

TACİRLER YATIRIM – İş GYO ISGYO Hisse Analiz 2Ç18 – 30.07.2018

2Ç18 sonuçlarını 79.2 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 82 milyon TL olan piyasa beklentisi ile uyumludur. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %151 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %398 arttı. Net satışlar 689 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %988 büyüdü. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 656 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. Net satış büyümesinde şirketin Manzara Adalar projesindeki teslimatlar önemli rol oynadı.

ZİRAAT YATIRIM – İş GYO ISGYO Hisse Analiz 2Ç18 – 30.07.2018

İş GYO (ISGYO, Öneri “AL”, Nötr): İş GYO’nun, 2018 yılının ikinci çeyreğindeki net dönem karı 79,2mn TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı dönemindeki net dönem karı 31,5mn TL idi. Net kar rakamı, piyasa beklentisi olan 82mn TL’ye yakın gerçekleşirken, bizim beklentimiz olan 120mn TL’nin altında gerçekleşmiştir. Şirket bu yılın ikinci çeyreğine 54,4mn TL yatırım amaçlı gayrimenkul satış geliri elde ederken, konut satış gelirleri 577,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde konut satış gelirleri 12,6mn TL idi. Kira gelirleri ise (üst hakkı gelirleri dahil) 2Ç2018’de 53,1mn TL gerçekleşerek bir önceki yılın aynı dönemine göre %10 oranında artış göstermiştir. İkinci çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirket’in 2018 yılı Ocak – Haziran net dönem karı ise 95,1mn TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı dönemindeki net dönem karı 52,1mn TL idi. Net dönem karındaki artış, ağırlıklı olarak, Kartal Manzara Adalar ve İnistanbul Konut Projesindeki ünite teslimlerinin gelir tablosuna yansımasından kaynaklanmaktadır. Manzara Adalar, İnistanbul ve Ege Perla Projesinde teslim edilen ünitelerden elde edilen satış geliri de 584mn TL’dir.

 

VAKIF YATIRIM – İş GYO ISGYO Hisse Yorum – 13.06.2018

İş GYO (ISGYO): Şirket İstanbul Kartal ilçesinde bulunan 1.204,05 m2 yüz ölçümlü Kartal arsasının 4,5 mn TL+KDV bedel üzerinden satılmasına karar verildiğini açıkladı. Yorum: Satılan gayrimenkulün şirketin toplam gayrimenkul portföyü içerisindeki payının sınırlı olması nedeniyle gelişmeyi nötr olarak değerlendiriyoruz. Şirket’in 2018 ilk çeyrek sonu itibariyle net borcu 1,22 mlr TL düzeyindedir.

VAKIF YATIRIM – İş GYO ISGYO Hisse Yorum – 07.05.2018

(+) İş GYO (ISGYO): Mülkiyeti Şirkete ait Ankara Ulus Banka Hizmet Binasının 49,9 mn TL+KDV bedel üzerinden Türkiye İş Bankası A.Ş.’ye satılmasına karar verildiği açıklandı. Söz konusu satış işleminden VUK kayıtlarına göre yaklaşık 36,2 mn TL, UFRS’ye göre ise gerçeğe uygun değer artışı ile birlikte yaklaşık 2 mn TL kar beklendiği belirtildi.

Yorum: Satılan gayrimenkulün şirketin 2017 yılsonu itibariyle toplam gayrimenkul portföyü içerisindeki payı %1,0 civarındandır. Şirket 2017 yılında bu gayrimenkulden toplam 4,3 mn TL kira geliri elde etmiş olup, toplam kira gelirleri içerisindeki payı %2,2 seviyesindedir. Hisse performansına önemli bir etkisinin olmayacağını düşünmekle birlikte, 2018 ilk çeyrek itibariyle 1,22 mlr TL düzeyinde net borcu bulunan Şirket’in nakit pozisyonunda iyileşme sağlayacağı için bu satışı olumlu değerlendiriyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – İş GYO ISGYO Hisse Yorum – 07.05.2018

İş GYO (ISGYO, Öneri “AL”, Nötr): Şirket Ankara Ulus Banka Hizmet Binasının 49,9mnTL+KDV bedel üzerinden İş Bankası’na satılmasına ve satış bedelinin tapu devir tarihinde eş zamanlı olarak tahsiline karar verilmiştir. Söz konusu satış işleminden VUK kayıtlarına göre yaklaşık 36,2 milyon TL, UFRS’ye göre ise gerçeğe uygun değer artışı ile birlikte yaklaşık 2 milyon TL kar beklenmektedir.

 

DENİZ YATIRIM – İş GYO ISGYO Hisse Analiz – 02.05.2018

İş GYO 1Ç18 Finansalları Değerlendirmesi – Kira gelirlerindeki zayıf artış net kar rakamını baskılamıştır İş GYO 1Ç18 finansallarında 15.9 milyon TL net kar açıkladı. Şirketin kar rakamı bir önceki döneme göre %82 geçen yılın aynı dönemine göre ise %23 oranında geriledi. Bununla birlikte net kar rakamı 19 milyon TL’lik piyasa beklentisinin de altında gerçekleşti. 61 milyon TL’lik satış rakamının ardından 28 milyon TL FAVÖK elde eden şirketin FAVÖK rakamı bir önceki döneme göre yatay kalırken geçen yılın aynı dönemine göre %23 oranında gerilemiştir.

Piyasanın 66 milyon TL’lik satış geliri beklentisine rağmen 61 milyon TL olarak açıklanan satış geliri rakamı nedeniyle FAVÖK için 35 milyon TL olan piyasa beklentisinin de gerisinde kalmıştır. Kira gelirleri 52 milyon TL ile geçen yıla kıyasla %7’lik enflasyonun gerisinde bir artış göstermiştir. Ege Perla’dan elde edilen 6.8 milyon TL’lik satış geliri de geçen yılki 8.5 milyon TL seviyesinin altında gerçekleşmiştir. FAVÖK marjındaki sınırlı artışa rağmen şirketin net borç pozisyonu da 100 milyon TL kadar artarak 1.2 milyar TL’ye yükselmiştir. Açıklanan sonuçların hisse fiyatı üzerinde hafif negatif etkisi olabileceğini düşünüyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – İş GYO ISGYO Hisse Analiz – 02.05.2018

İş GYO (ISGYO, Öneri “AL”, Sınırlı Negatif): Şirketin 2018 yılı ilk çeyrek net dönem karı bir öneki yılın aynı çeyreğine göre %23 oranında gerileyerek 15,9 mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bizim beklentimiz 22mn TL iken, piyasa beklentisi 19mn TL idi. Şirketin üst hakkı dahil kira gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %7 oranında artarak 52 mn TL olarak gerçekleşmiştir. Ege Perla Projesi’ndeki teslimatlar kapsamında 6,8 mn TL satış geliri elde edilmiştir. Diğer yandan, 1Ç2018’deki toplam brüt kar bir önceki yıla göre %16 oranında gerileyerek 39,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. Böylelikle Şirket’in 2018 yılının ilk çeyreğindeki net ve brüt kar marjı sırasıyla %26 ve %65 olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde net ve brüt kar marjı sırasıyla %34 ve %76 idi.

 

İş GYO Ankara İş Kulesi Kiralaması Hakkında Yeni Bir Açıklama Yaptı – 19.03.2018

14.03.2018 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya duyurulan kiralama işlemine konu kira bedeli, mevcut ekonomik konjonktür, piyasa koşulları ve büyük bir alanın tek bir kiracıya topluca kiralanması hususu dikkate alınarak belirlenmiştir. Söz konusu kiralama işlemi sonrasında, Ankara İş Kulesi’nin aylık kira bedeli 442.894 TL+KDV’ye ulaşmakta olup, binanın toplam aylık kira ekspertiz değeri 455.000 TL+KDV’dir. Kira bedeli ile ekspertiz kira değeri arasındaki fark ise 12.106 TL’dir. Söz konusu kiralama işlemi hakkında ilk olağan genel kurul toplantısında bilgi verilecektir.

 

GARANTİ YATIRIM – ISGYO Hisse Haber Yorum – 15.03.2018

İş GYO (ISGYO, EÜ, Fiyat:1.33TL, Piyasa Değeri TL1,215mn) İş GYO Ankara İş Kulesi’ni Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı’na yıllık 4.5mn TL bedelle 25,756 metrekare alanı kiraladı. Böylece Ankara İş Kulesi doluluk oranı %100’e çıktı. (Olumlu)

ZİRAAT YATIRIM – ISGYO Hisse Haber Yorum – 15.03.2018

İş GYO (ISGYO, Öneri “AL”, Sınırlı Pozitif): Şirket portföyünde yer alan Ankara İş Kulesi’nin kiralama çalışmaları kapsamında, 25.756 m2’lik alan, piyasa koşulları çerçevesinde aylık 373.462 TL+KDV bedel üzerinden Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı’na kiralanmıştır. Söz konusu kiralama işlemi ile birlikte Ankara İş Kulesi’nde; doluluk oranı %100’e, toplam aylık kira geliri 442.894 TL+KDV’ye, yıllık kira geliri ise KDV hariç 5,3 milyon TL’ye ulaşmaktadır. (Ankara İş Kulesi’nin toplam aylık ekspertiz kira bedeli 455.000 TL+KDV’dir.)

 

AK YATIRIM – ISGYO Hisse Yorum – 26.02.2018

İş GYO şirket yönetim kurulu 27 Mart’ta dağıtılmak üzere hisse başı 0,075 TL brüt nakit temettü dağıtım kararı aldı. Temettü verimini %5,5 olarak hesaplıyoruz. Ayrıca, şirket yönetim kurulu %4,92 bedelsiz sermaye artışı (45 milyon TL) kararı aldı.

İş GYO 2017 yılı kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu kararını açıkladı – 23.02.2018

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREISGY00019
Peşin
0,075
7,5
0,075
7,5
B Grubu, ISGYO, TRAISGYO91Q3
Peşin
0,075
7,5
0,075
7,5
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
27.03.2018
29.03.2018
28.03.2018
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREISGY00019
64.285,713
4,92476
B Grubu, ISGYO, TRAISGYO91Q3
44.935.714,287
4,92476

AK YATIRIM – ISGYO Hisse Analiz 4Ç17 – 30.01.2018

İş GYO 4Ç17’de 87 milyon TL net kâr açıkladı. Açıklanan net kâr Ak Yatırım tahmini 90 milyon TL net kâr beklentisine paralel, ancak piyasa beklentisi olan 79 milyon TL’nin üstünde gerçekleşti. Ciro yıllık bazda %27 düşerek 4Ç17’de 70 milyon TL oldu (piyasa beklentisi 58 milyon TL, Ak Yatırım tahmini 70 milyon TL). Yıllık bazda ciroda yaşanan düşüşün sebebi 4Ç17’de İzmir’de bulunan Ege-Perla projesinden düşük teslimatlardan kaynaklanmaktadır. Net kâr döviz bazlı kredilerden kaynaklı kur farkı giderinden olumsuz etkilenirken, yılsonu yapılan gayrimenkul portföyünün yeniden değerlenmesinden elde edilen 120 milyon TL net karı olumlu etkiledi. İş GYO’nun 4Ç17 sonuçlarının hisse üzerinde bugün hafif olumlu etki yaratmasını bekliyoruz.

TACİRLER YATIRIM – ISGYO Hisse Analiz 4Ç17 – 30.01.2018

İş GYO – 4Ç17 sonuçlarını 86,9 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 79,3 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %70 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %113 arttı. Net satışlar 70 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %27 azaldı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 58 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. Şirket, 4Ç17’de 28 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %22 azalış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 18 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 250 baz puan artarak %40,5 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %9 artarak 1,102 milyon TL olarak gerçekleşti.

 

ZİRAAT YATIRIM – ISGYO Hisse Analiz 4Ç17 – 30.01.2018

İş GYO (ISGYO, Öneri “AL”, Nötr): İş GYO 4Ç2017’de 86,9mn TL kar açıkladı. Şirket 2016 yılının aynı döneminde 291,8mn TL kar rakamı açıklamıştı. Kardaki bir önceki yılın aynı dönemine göre düşüş, nette 221,3mn TL’lik yatırım amaçlı gayrimenkul değerlenme farkından kaynaklanmıştır. Bizim 377mn TL’lik net kar beklentimizdeki sapma da bundan kaynaklanmıştır. Şirket’in satış gelirleri ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre  %26,6 oranında azalarak 70,1mn TL olmuş ve beklentimiz olan 67mn TL’ye yakın gerçekleşmiştir. Kira gelirleri 4Ç’de 43,7mn TL gerçekleşerek geçen yılına aynı dönemine göre %4,2 oranında artış kaydetmiştir. Brüt kar ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %7,5 oranında gerileyerek 37,8mn TL olmuştur. Diğer yandan, Şirket’in 2017 yılı karı 180mn TL olmuştur. 2016 yılında 420,5mn TL kar elde edilmişti.

İş GYO Tuzla Konut ve Kadıköy Otel Projeleri Hakkında Açıklama Yaptı – 16.01.2018

Şirketimizin İstanbul İli, Tuzla İlçesinde yer alan 62.655 m2 yüz ölçümlü arsa üzerinde geliştirmeyi planladığı Tuzla Konut Projesinin arsa dahil tahmini geliştirme maliyetinin yaklaşık 680-700 milyon TL, İstanbul İli, Kadıköy İlçesinde yer alan 9.043 m2 yüzölçümlü arsa üzerinde geliştirilmesi planlanan ve Şirketimizin %45 ortaklığının olduğu Kadıköy Otel Projesinde ise payımıza düşen arsa dahil tahmini geliştirme maliyetinin 135-140 milyon TL olması beklenmektedir. Her iki projeye ilişkin inşaat ihalesi henüz yapılmamış olup, ihaleler sonrasında kesinleşecek maliyetler ayrıca paylaşılacaktır.

 

ZİRAAT YATIRIM – İş GYO ISGYO Hisse Analiz – 16.11.2017

İş GYO 3Ç2017’de 40,9mn TL kar açıklamıştır. Beklentimiz 51mn TL iken piyasa beklentisi 38mn TL idi. Beklentimizdeki sapmada, satış gelirlerinin beklentimizin altında; finansman giderlerinin ise beklentimizin üzerinde gerçekleşmesi etkili olmuştur. Şirket geçen yılın aynı çeyreğinde ise 21,7mn TL kar elde etmişti.

Yılın ilk dokuz ayındaki net dönem karı ise 93mn TL ile geçen yıl elde edilen 128,7mn TL karın altında gerçekleşmiştir. Şirketin toplam satış gelirleri ilk dokuz ayda 369,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 309mn TL idi.

Çeyreksel bazda, brüt kar 45,6mn TL ile geçen yılın aynı çeyreğine göre %4 oranında artarak 46mn TL olmuştur. Kira gelirleri ise aynı dönem itibariyle %9 oranında artarak 47,6mn TL olmuştur. İş GYO, bu çeyrekte Ege Perla Projesi’ndeki teslimatlar kapsamında 2,1mn TL satış geliri elde etmiştir. Buna ilaveten bu çeyrekte yatırım amaçlı gayrimenkul satışından 187,6mn TL’lik gelir kaydedilmiştir. Şube binaları (Ankara Kızılay & Antalya Banka Hizmet Binaları) ve hipermarket binasının (Metro Hipermarket) satışı gerçekleşmiştir.

Şirket’in 252mn TL’lik (59,1mn USD, 10mn EUR) döviz açık pozisyonu bulunmaktadır. Şirket’in net borç / FAVÖK oranı bir önceki çeyreğe azalarak 6,7x seviyesine gerilemiştir. Ancak, Şirket’in nakit yaratma kapasitesi ve bazı varlıklardan elde edilen döviz bazlı gelirleri nedeniyle borçluluğun yönetilebilir olduğunu düşünüyoruz.

İş GYO’nun, 15 Kasım 2017 tarihi itibariyle, Net Aktif Değeri (NAD) yaklaşık 3,1 milyar TL iken, piyasa değerine göre %62 oranında iskontolu işlem görmektedir. Son bir yıllık tarihsel NAD iskonto ortalaması ise %61 seviyesindedir. Diğer taraftan, Şirket aynı tarih itibariyle 0,37x PD/DD ve 3,06x F/K’dan işlem görmektedir.

Şirket’in gayrimenkul porföyünün önemli kısmı ofislerden oluşmakta…Şirketin 2017 ilk dokuz itibariyle gayrimenkul portföyünün %45,5’i ofis, %21,8’i alışveriş merkezi, %28,1’i projeler, %4,1’i arsa ve %0,5’i otel şeklindedir. Yine aynı dönem itibariyle Şirket’in gayrimenkul yatırımlarının %87,8’i İstanbul’da bulunmaktadır.

İş GYO ile ilgili beklentilerimizi güncelliyoruz…2017 yılı dokuz ayındaki gerçekleşmelerin ardından İş GYO için beklentilerimizi güncelliyoruz. Buna göre, 2017 yılı için FAVÖK tahminimizi 190mn TL’den 158mn TL’ye, net kar tahmini beklentimizi ise 563mn TL’den 486mn TL’ye güncelliyoruz.

İş GYO’nun tahmini değerini, 2017 yılı ilk dokuz ayındaki gerçekleşmelerin ardından beklentilerimizdeki değişikliklere bağlı olarak 1.717mn TL’den 1.511mn TL’ye, hedef hisse fiyatını da 1,88TL’den 1,65TL’ye güncelliyoruz. İş GYO hisseleri güncellediğimiz hedef hisse fiyatına göre %22,0 oranında iskontolu işlem görmektedir. Bu nedenle daha önceki “AL” önerimizi koruyoruz.

Modelimizde, ekspertiz değerlerine göre değerlenmeye aldığımız varlıklara %30 oranında iskonto uygulanırken, indirgenmiş nakit akımlarının kullanıldığı projeler ve varlıklarda iskonto oranı %13,8 olarak kullanılmıştır.

 

GARANTİ YATIRIM – İş GYO ISGYO Hisse Analiz 3Ç17 – 26.10.2017

İş GYO (ISGYO, EÜ, Fiyat:1.34TL, Piyasa Değeri TL1,224mn): İş GYO 3Ç17 finansallarında, 36mn TL olan tahminimiz ve 38mn TL piyasa beklentisinin üzerinde 41mn TL net kar açıkladı. Şirketin yıllık bazda net karı üç binanın satış karının etkisi ile %89 artmıştır. 3Ç17’de FVAÖK 38mn TL seviyesinde gerçekleşirken 47mn TL piyasa beklentisinin altında kalmıştır. FVAÖK seviyesindeki sapma Şirket’in varlık satışlarındaki karı diğer gelir kaleminin altında yeniden değerleme geliri olarak kaydetmesinden kaynaklanmaktadır. Şirket için satış etkisi ile tahminlerimizi güncelliyoruz. İş GYO için 12 aylık hedef hisse fiyat tahminimizi 1.65TL’ye revize ederken tavsiyemizi Endeks Üstü Getiri olarak koruyoruz.

DENİZ YATIRIM – İş GYO ISGYO Hisse Analiz 3Ç17 – 26.10.2017

Is GYO’nun 3Ç17 net karı 41 mln TL ile piyasa beklentisinin bir miktar üzerinde gerçekleşti 38 mln TL FAVÖK ile Is GYO’nun 3Ç17 piyasanın 47 mln TL FAVÖK beklentisinin gerisinde kalırken, diğer gelirlerdeki artış sayesinde 41 mln TL olan net kar 38 mln TL piyasa beklentisinin bir miktar üzerinde gerçekleşmiş oldu. Yıllık bazda faaliyet karında onemli bir değişiklik olmazken, net karın %89 yükselmiş olmasının sebebi 3Ç16’daki 7 mln TL kur farkı gideri ve 3Ç17’deki 13 mln TL’lik değerleme geliri bulunmasıdır. Sonuçların hisse üzerinde bir etki yapmasını beklemiyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – İş GYO ISGYO Hisse Analiz 3Ç17 – 26.10.2017

İş GYO (ISGYO, Öneri “AL”, Nötr): İş GYO 3Ç2017’de 40,9mn TL kar açıklamıştır. Beklentimiz 51mn TL iken piyasa beklentisi 38mn TL idi. Beklentimizdeki sapmada, satış gelirlerinin beklentimizin altında; finansman giderlerinin ise beklentimizin üzerinde gerçekleşmesi etkili olmuştur. Şirket geçen yılın aynı çeyreğinde ise 21,7mn TL kar elde etmişti. Yılın ilk dokuz ayındaki net dönem karı ise 93mn TL ile geçen yıl elde edilen 128,7mn TL karın altında gerçekleşmiştir. Çeyreksel bazda, brüt kar 45,6mn TL ile geçen yılın aynı çeyreğine göre %4 oranında artarak 46mn TL olmuştur. Kira gelirleri ise aynı dönem itibariyle %9 oranında artarak 47,6mn TL olmuştur. Son olarak, Şirket bu çeyrekte yatırım amaçlı gayrimenkul satışından 187,7mn TL gelir elde etmiştir.

TACİRLER YATIRIM – İş GYO ISGYO Hisse Analiz 3Ç17 – 26.10.2017

İş GYO – 3Ç17 sonuçlarını 40,9 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 37,8 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %89 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %30 arttı.

HALK YATIRIM – İş GYO ISGYO Hisse Analiz 3Ç17 – 26.10.2017

İş GYO (ISGYO, Sınırlı Negatif): İş GYO, yılın üçüncü çeyreğinde ortalama piyasa beklentisinin %8,3 üzerinde, bizim beklentimiz olan 40 mn TL ile uyumlu 40,8 mn TL net kar açıkladı. Ciro bizim beklentimiz olan 244,7 milyon TL ile aynı, piyasa ortalama beklentisi olan 266 mn TL’nin %8 altında kaldı. Portföyde bulunan İstanbul Esenyurt hipermarket binası, Ankara Kızılay ve Antalya Merkez şube’nin satışından 187,6 mn TL gelir kaydedildi. Varlık satışından elde edilen geliri hariç tuttuğumuzda 57 mn TL net satış geliri kaydedildiğini söyleyebiliriz. 3Ç17’de FAVÖK yıllık bazda %2,6 sınırlı artış gösterirken, piyasa ortalama beklentisinin %17,6, beklentimizin %10 altında 38,3 mn TL seviyesinde gerçekleşti.

Net kar her ne kadar piyasa ortalama beklentisinin üzerinde gerçekleşmiş olsa da, ciro ve operasyonel performansın beklentilerin altında kalması nedeniyle, 3Ç17 verilerinin piyasada “negatif” fiyatlanabileceğini düşünüyoruz. Ancak, son üç aylık dönemde BIST100’ün %12 altında performans sergilemesi nedeniyle, negatif etkinin sınırlı kalabileceğini düşünüyoruz. İş GYO hisseleri için 1,60 TL seviyesindeki hedef fiyatımızı ve “TUT” olan tavsiyemizi koruyoruz.

 

Faaliyete Geçen Alışveriş Merkezi Açıklaması – 07.09.2017

KAP: İzmir’de, yeni kent merkezi Bayraklı’da geliştirilen Ege Perla Karma Proje bünyesinde yer alan Ege Perla Alışveriş Merkezi 06.09.2017 tarihinde yapılan açılışla faaliyete geçmiştir.

İŞGYO’nun Esenyurt Hipermarket Satışı Tamamlandı – 23.08.2017

Portföyümüzde yer alan taşınmazlardan İstanbul Esenyurt’ta bulunan hipermarket binasının satışına ilişkin tapu devir işlemleri tamamlanmış olup, 140.000.000 TL tutarındaki KDV dahil satış bedelinin tamamı tahsil edilmiştir.

 

TACİRLER YATIRIM – İş GYO ISGYO Hisse Haber Analiz – 23.08.2017

İş GYO – Ankara Kızılay Banka Hizmet Binası ve Antalya Banka Hizmet Binası’nın satışını toplam 81,4 milyon TL bedelle tamamladı. Söz konusu satış işleminden VUK kayıtlarına göre yaklaşık 51 milyon TL, UFRS’ye göre ise gerçeğe uygun değer artışı ile birlikte yaklaşık 7,7 milyon TL kar elde edilecektir.

ZİRAAT YATIRIM – İş GYO ISGYO Hisse Haber Analiz – 23.08.2017

İş GYO (ISGYO, Öneri “AL”, Sınırlı Pozitif): Şirket portföyünde yer alan taşınmazlardan Ankara Kızılay Banka Hizmet Binası ve Antalya Banka Hizmet Binası’nın satılmasına ilişkin tapu devir işlemleri tamamlanmış olup, 81,4mn TL tutarındaki KDV dahil satış bedelinin tamamı tahsil edilmiştir. Söz konusu satış işleminden VUK kayıtlarına göre yaklaşık 51mn TL, UFRS’ye göre ise gerçeğe uygun değer artışı ile birlikte yaklaşık 7,7mn TL kar elde edilecektir. Diğer yandan, yine Şirket portföyünde yer alan taşınmazlardan İstanbul Esenyurt’ta bulunan hipermarket binasının  KDV dahil 140mn TL bedel üzerinden satılmasına ve satış bedelinin tapu devir tarihinde eş zamanlı olarak tahsiline karar verilmiştir. Söz konusu satıştan VUK kayıtlarına göre yaklaşık 80mn TL, UFRS’ye göre ise gerçeğe uygun değer artışı ile birlikte 6,9mn TL tutarında kar elde edilecektir.

İş GYO Esenyurt’ta Bulunan Hipermarket Binası’nın Satışına Karar Verdi – 22.08.2017

Portföyümüzde yer alan taşınmazlardan İstanbul Esenyurt’ta bulunan hipermarket binasının  KDV dahil 140.000.000 TL bedel üzerinden Gimsa İnşaat Sanayi Ticaret Turizm İthalat İhracat Limited Şirketi’ne satılmasına ve satış bedelinin tapu devir tarihinde eş zamanlı olarak tahsiline karar verilmiştir. Söz konusu satıştan VUK kayıtlarına göre yaklaşık 80 milyon TL, UFRS’ye göre ise gerçeğe uygun değer artışı ile birlikte 6,9 milyon TL tutarında kar elde edilecektir.

 • İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)%9,1
 • Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)%13
 • Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%2,3
 • Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)%3,1
 • Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)%2,1
 • İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%29,3
 • Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi: Yatırım amaçlı gayrimenkullerde kar realizasyonu.

Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi: Yatırım amaçlı gayrimenkullerde kar realizasyonu.

Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı: VUK kayıtlarına göre yaklaşık 80 mn TL, UFRS’ye göre ise gerçeğe uygun değer artışı ile birlikte yaklaşık 6,9 mn TL kar beklenmektedir.

ZİRAAT YATIRIM – İş GYO ISGYO Hisse Analiz – 08.08.2017

Fiyat: 1,45   Hedef Fiyat: 1,88   AL

Şirket’in 2Ç2017’deki net dönem karı 31,5mn TL ile piyasa beklentisi olan 31mn TL ve bizim beklentimiz olan 33mn TL’ye yakın gerçekleşmiştir. Şirket geçen yılın ikinci çeyreğinde 56,7mn TL net dönem karı açıklamıştı. Karın gerilemesinde geçen yılın ikinci çeyreğindeki konut satışlarının ve yatırım amaçlı gayrimenkul değerleme gelirinin bu yılın ikinci çeyreğine göre yüksek gelmesi etkili olmuştur. Şirket’in kira gelirleri ise ufak çaplı bir düşüşle 43,6mn TL olurken, 63,3mn TL olan satış gelirlerinin içinde önemli bir pay almıştır. Brüt kar ise %25 oranında gerileyerek 47mn TL olmuştur. Brüt kar marjı da %74,2 olmuş ve bir önceki yılın aynı çeyreğindeki %31,8’in üzerinde gerçekleşmiştir. Diğer yandan, 2Ç2017’de 25,2mn TL olarak gerçekleşen ve 36mn TL olan beklentilerin altında kalan FAVÖK marjı %63,7 olmuştur. Net kar marjı ise %49,8 oranında gerçekleşmiştir.

İkinci çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirket’in 2017 yılının ilk yarısındaki net dönem karı 52,1mn TL olmuştur. Geçen yılın ilk yarısında 107mn TL kar elde edilmişti. Dönem karının geçen yılın aynı dönemine göre gerilemesinde Ege Perla Projesi’ndeki ünite satışlarının büyük bir bölümünün geçen yılın ilk yarısındaki finansal tablolara yansıması ile Ankara İş Kulesi ve Kule 3 ile geçen yıl içerisinde satışı gerçekleşen Sirkeci Ofis Binası’ndan kira geliri elde edilmemesi etkili olmuştur. Öte taraftan, dönem içerisinde Tuzla Ofis Binası’ndan kira geliri elde edilmesi, satış gelirlerini desteklemiştir.

Gelirlerin önemli bir kısmı kira gelirlerinden oluşuyor…

Şirketin 2017 ilk yarısı itibariyle gayrimenkul portföyünün %43,8’si ofis, %17’si alışveriş merkezi, %35’i projeler, %3,8’i arsa ve %0,4’ü otel şeklindedir. Yine aynı dönem itibariyle Şirket’in gayrimenkul yatırımlarının %85’i İstanbul’da bulunmaktadır. İş GYO’nun 2017 yılının ikinci çeyreğinde elde ettiği hasılatın %79’u kira gelirlerinden (üst hakkı dahil) oluşmaktadır.

İş GYO’nun yaklaşık Net Aktif Değeri 3,4 milyar TL…

İş GYO’nun, 7 Ağustos 2017 tarihi itibariyle, Net Aktif Değeri (NAD) yaklaşık 3,4 milyar TL iken, piyasa değerine göre %61 oranında iskontolu işlem görmektedir. Son bir yıllık tarihsel NAD iskonto ortalaması ise %58 seviyesindedir. Diğer taraftan, Şirket aynı tarih itibariyle 0,42x PD/DD ve 3,62x F/K’dan işlem görmektedir.

Şirket’in 246,5mn TL’lik (58,2mn USD, 10,6mn EUR) döviz açık pozisyonu bulunmaktadır. Şirket’in net borç / FAVÖK oranı bir önceki çeyreğe artarak 7,7x seviyesine yükselmiştir. Ancak, Şirket’in nakit yaratma kapasitesi ve bazı varlıklardan elde edilen döviz bazlı gelirleri nedeniyle borçluluğun yönetilebilir olduğunu düşünüyoruz.

İş GYO hisseleri ile ilgili önerimizi “AL” olarak koruyor ve hedef hisse fiyatını da 1,88TL olarak tutmaya devam ediyoruz.

 

AK YATIRIM – İş GYO ISGYO Hisse Analiz 2Ç17  – 28.07.2017

İş GYO 2Ç17’de 31,5 milyon TL net kâr açıkladı. Açıklanan net kâr piyasa beklentisi olan 31 milyon TL’ye paralel, ancak Ak Yatırım tahmini 35 milyon TL net kâr beklentisinin hafif altında gerçekleşti. Ciro yıllık bazda %68 düşerek 2Ç17’de 63 milyon TL oldu (piyasa beklentisi 61 milyon TL, Ak Yatırım tahmini 60 milyon TL). Yıllık bazda ciroda yaşanan düşüşün sebebi 2Ç17’de İzmir’de bulunan Ege Perla projesinde yapılan daha az teslimatlardan kaynaklanmaktadır (teslimatlardan 2Ç17’de 12,6 milyon TL gelir elde ederken, 2Ç16’da 145 milyon TL gelir elde etti). Net kar döviz bazlı kredilerden kaynaklı kur farkı gelirinden (6,4 milyon TL) olumlu etkilendi. İş GYO’nun 2Ç17 sonuçlarının hisse üzerinde bugün Nötr etki yaratmasını bekliyoruz.

 

AK YATIRIM – ISGYO Hisse Teknik Analiz – 19.07.2017

İş GYO, TSKB GYO ile birleşme işleminden vazgeçilmesi kararı aldığını açıkladı. Birleşmenin fiili ve teknik nedenlerle 2016 yıl sonu finansalları baz alınarak, mevzuatta öngörülen zaman dilimi içinde tamamlanamayacağından, birleşme işleminden vazgeçildi. Haberin her iki hisse için hafif olumsuz etki yaratmasını bekliyoruz.

OYAK YATIRIM – ISGYO Hisse Teknik Analiz – 19.07.2017

ISGYO/TSGYO: İş Bankası iştirakleri olan ISGYO ve TSGYO’nun birleşme süreci 2016 tarihli yıllık finansalların birleşmeye esas alınması halinde birleşme işleminin yasal süre içinde tamamlanamayacağı öngörüldüğünden iptal edilmiştir. Ayrıca, şirketler tarafından yapılan açıklamada birleşme kararı sonrasında meydana gelen gelişmeler de birleşme kararının iptalinde rol oynadığı belirtilmiştir.

 

ZİRAAT YATIRIM – İş GYO ISGYO Hisse Analiz – 14.06.2017

İş GYO (ISGYO, Öneri “AL”, Nötr), (TSGYO, Sınırlı Negatif): İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, TSKB GMYO’nun tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün halinde İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından devralınması suretiyle, Şirket ile İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. bünyesinde birleşilmesi işleminde; birleşme oranının, değişim oranının ve bunlarla uyumlu bir şekilde birleşme işlemi nedeniyle İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek sermaye artırım tutarı ile sermaye artırımı sonucunda ihraç edilecek İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. paylarından TSKB GYO pay sahiplerine tahsis edilecek pay adetlerinin, adil ve makul olarak tespitinde esas alınacak Uzman Kuruluş Raporu yayınlanmıştır. Uzman Kuruluş Raporunda TSGYO için Pay değiştirme oranı 0,31512588 olarak belirlenmiştir.

TACİRLER YATIRIM – İş GYO ISGYO Hisse Analiz – 14.06.2017

TSKB GYO ile birleşmeye ilişkin Uzman Kuruluş Raporu yayınlandı. Buna göre;
birleşme sonrası ulaşılacak sermaye tutarı 961 milyon TL, İş GYO tarafından arttırılacak
sermaye tutarı ise 47,3 milyon TL olarak belirlendi. Değişim oranı 0,31512588 oldu.

 

ZİRAAT YATIRIM – İş GYO ISGYO Hisse Analiz – 24.05.2017

Öneri: “AL” ,Hedef Fiyat: 1,88 TL   Kurumun hisse öneri portföyünde

Güçlü Yönler

 • Düzenli kira gelirleri ile güçlü nakit akışının sağlanması
 • Net Aktif Değerine (NAD)’a göre tarihi ortalamalarının altında işlem görmesi
 • Güçlü ortaklık yapısı
 • Kule 3’ün kiralama ile ilgili görüşmelere yönelik olası olumlu haber akışı
 • Konut alımına yönelik teşvikler

Riskler

 • Faizlerde yükseliş görülmesi
 • Konut satışlarında zayıflık
 • Kule 3’ün kiralamasından yaşanacak gecikmeler
 • GYO’lara vergi avantajının kalkması

İş GYO’nun tahmini değeri için İNA ve benzer şirket çarpanlarına göre hesapladığımız hedef değer 1,7 milyar TL’dir ve son kapanış değerlerine göre %30 getiri potansiyeli taşımaktadır.

Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı Sermaye Artırımı Sonrası Düzeltildi – 28.04.2017

İş GYO (ISGYO, Nötr): Şirket, TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş ile birleşme işlemleri kapsamında belirlenen ayrılma hakkı kullanım fiyatının bedelsiz sermaye artırımı sonrasında düzeltilerek, pay başına 1,3713 TL olarak güncellendiğini açıkladı.

 

AK YATIRIM – İş GYO ISGYO Hisse Analiz 1Ç17 – 27.04.2017

İş GYO 1Ç17’de 21 milyon TL net kâr açıkladı. Açıklanan net kâr piyasa beklentisi olan 25 milyon TL’nin altında, ancak Ak Yatırım tahmini 20 milyon TL net kâr beklentisine paralel gerçekleşti. Ciro yıllık bazda %19 artarak 1Ç17’de 62 milyon TL oldu (piyasa beklentisi 59 milyon TL, Ak Yatırım tahmini 60 milyon TL). Yıllık bazda ciroda yaşanan artışın sebebi 1Ç17’de İzmir’de bulunan Ege Perla projesinde yapılan teslimatlardan elde edilen 8,5 milyon TL’lik gelirden kaynaklanmaktadır. Net kar döviz bazlı kredilerden kaynaklı kur farkı gideri (8,9 milyon TL) ve finansal giderlerden (7,2 milyon TL) olumsuz etkilendi. İş GYO’nun 1Ç17 sonuçlarının hisse üzerinde bugün Nötr etki yaratmasını bekliyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – İş GYO ISGYO Hisse Analiz 1Ç17 – 27.04.2017

İş GYO (ISGYO, Öneri “AL”, Nötr): İş GYO’nun 1Ç2017’deki net dönem karı 20,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket geçen yılın aynı döneminde 50,3mn TL kar elde etmişti. Piyasanın beklentisi 25mn TL kar yönündeyken, bizim beklentimiz 34mn TL yönündeydi. Tahminimizdeki sapmada finansman giderlerinin beklentimizden daha yüksek gelmesi önemli etken olmuştur. Diğer yandan, karın bir önceki yıldan daha düşük gelmesinde 15,5mn TL artan finansman giderleri ve esas faaliyetlerden kur farkı gelirlerinin 11,5mn TL azalması etkili olmuştur. Son olarak, Şirket’in brüt karı 47mn TL ile bir önceki yılın ilk çeyreğine göre önemli bir değişim yaşamamıştır. Diğer yandan, Şirket’in çıkarılmış sermayesinin, 850.000.000 TL’den 913.750.000 TL’ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 63.750.000 TL nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesi SPK tarafından onaylanmıştır. Ortaklara verilecek bedelsiz payların dağıtımına 27.04.2017 tarihinde başlanacaktır.

TACİRLER YATIRIM – İş GYO ISGYO Hisse Analiz 1Ç17 – 27.04.2017

İlk çeyrekte 21 milyon TL net kar açıkladı. Kar rakamı, 25 milyon TL olan piyasa beklentisinin hafif altında kaldı. 37 milyon TL olan faaliyet karı, yıllık bazda %7 düşüş gösterirken, 39 milyon TL olan piyasa beklentisine paralel gerçekleşti. Benzer şekilde net satışlar da (62 milyon TL, yıllık bazda +%19) piyasa beklentisi dahilinde kaldı.

 

 

Bedelsiz Sermaye Artırımına ilişkin SPK Onayı – 26.04.2017

Bedelsiz payların dağıtım tarihi

Şirketimizin bedelsiz sermaye artırımı çerçevesinde, ortaklarımıza verilecek bedelsiz payların dağıtımına 27.04.2017 tarihinde başlanacaktır. Pay sahiplerimize A ve B Grubu paylar için %7,5 oranında bedelsiz pay verilecektir.

Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
2.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
850.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
913.750.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREISGY00019
1.214.285,679
91.071,43
7,50000
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREISGY00019
Nâma
B Grubu, ISGYO, TRAISGYO91Q3
848.785.714,321
63.658.928,57
7,49999
B Grubu
B Grubu, ISGYO, TRAISGYO91Q3
Nâma
 
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
850.000.000
   
63.750.000,000
7,50000
Ödeme Tarihi
02.05.2017 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına girececeği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
28.04.2017 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

ZİRAAT YATIRIM – İş GYO ISGYO Hisse Analiz – 19.04.2017

İş GYO (ISGYO, Öneri “AL”, Nötr): TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin (TSGYO, Nötr) tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde İş GYO tarafından devralınması suretiyle TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile birleşilmesi işleminde, “Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı” hükümleri dahilinde, İş GYO’nun toplam 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerli 100 adet payına tekabül eden ayrılma hakkı kullanım fiyatının, hesaplanan 1,4741 TL olarak belirlenmesine, söz konusu ayrılma hakkı kullanım fiyatının 23 Mart 2017 tarihli olağan Genel Kurul toplantısında alınan kar payının bedelsiz pay şeklinde dağıtılması kararı çerçevesinde, bedelsiz pay ihraç ve dağıtım işlemleri kapsamında Borsa İstanbul tarafından yapılacak fiyat ayarlaması uygulanarak yeniden hesaplanmasına, güncellenmesine ve kamuya duyurulmasına dün yapılan yönetim kurulu toplantısında karar verilmiştir. Ayrıca, TSGYO’nun 1,00 Türk Lirası itibari değerli beher payı için ayrılma hakkı kullanım fiyatının ise hesaplanan 0,6488 TL olarak belirlenmesine dün yapılan yönetim kurulu toplantısında karar verilmiştir.

AK YATIRIM – İş GYO ISGYO Hisse Analiz – 19.04.2017

İş GYO ve TSKB GYO birleşme karar aldığını açıkladı. Buna göre, İş GYO TSKB GYO’nun tüm aktif ve pasif malvarlığının devralınması yoluyla birleşecekler. Birleşme 2016 yılı sonu finansalları temel alınacak ve uzman kuruluş raporuna göre yapılacak. Birleşme dolayısıyla iki şirketin hissedarına ayrılma hakkı doğuyor. Belirlenen ayrılma hakkı fiyatları İş GYO hissedarı için 1,4741 TL (dün kapanış 1,47 TL) ve TSKB GYO hissedarı için 0,6488 (dün kapanış 0,65 TL). Birleşme haberinin İş GYO hisseleri için olumlu, TSKB hisseleri için nötr etki yapmasını bekliyoruz.

OYAK YATIRIM – İş GYO ISGYO Hisse Analiz – 19.04.2017

ISGYO/TSGYO: İki İşbank iştiraki ISGYO ve TSGYO’nun birleşmesi konusunda şirketlerin yönetim kurullarının aldıkları kararlar çerçevesinde birleşme 2016 finansalları üzerinden yapılacak. Azınlık hissedarlar için ayrılma hakları ISGYO için 1,4741TL ve TSGYO için ise TL0,6488 olarak belirlenmiştir. İşlemin tamamlanması genel kurul dahil gerekli onayların alınmasına bağlı olacaktır.

 

Gizmen Nalbantlı, Başanalist, IŞIK FX – Hisse Analiz – 23.03.2017

Hedef Fiyat: 1,90 Tavsiye: AL

Küresel likidite koşulları ve talep üzerindeki potansiyel riskler, 2017 yılı için konut talebindeki iştahın artmasını engelliyor. Ancak yapılan kampanya ve vergi indirimleri ile aşağı yönlü çok fazla risk görmüyoruz.

Son dönemde AVM’lerde metrekare başına satış gelirlerinin düştüğünü görmekteyiz. Yüksek arzın olduğu bölgelerde satış gelirinin düşmesi, doluluk oranlarını olumsuz etkileyebilir. Yatırımların zayıflaması ise ofis piyasasını olumsuz etkileyebileceğini düşünüyoruz.

Sektörde iş modeli ve yeni projeleri ile ön plan şirketlere yatırım yapılabileceğini düşünüyorum. Yeni projeleri ile ön plana çıkan Emlak GYO, yüksek geliri ile Torunlar GYO ve iskontolu işlem gören İş GYO ön plana çıkıyor. Ayrıca defter değerinin altında işlem gören ve döviz fazlası ile dikkat çeken Alarko GYO’da alternatifler arasında değerlendirilebilir.

Güçlü kira gelirleri ile ön plana çıkıyor. Toplam portföyünün %65’i kira geliri elde edilen varlıklardan oluşmaktadır. Aralık 2016 itibariyle 4.75 milyar TL’lik gayrimenkul portföyü olan İş GYO’nun, devam eden projelerden yaklaşık 1.5 milyar TL konut satışı elde etmesini bekliyorum. Düzenli olarak temettü ödeyen şirketin son 6 yılda ortalama temettü verimi %3.8. Çarpanlarına göre iskontolu olduğunu düşündüğümüz İş GYO hisselerinde 1.90 TL hedef fiyat ile AL tavsiyemizi koruyoruz.

BMD Araştırma – İş GYO ISGYO Hisse Analiz 4Ç16 – 30.01.2017

ISGYO 2016 yılının tamamını 404 Milyon TL satış hasılatı ile tamamladı. 395,2 Milyon TL gayrimenkul geliri (BMD beklentisi 391 Milyon TL) elde eden şirket, 9,3 Milyon TL borçlanma araçları geliri elde etti.

Yılın son çeyreğinde 95,6 Milyon TL gelir elde ederek 2015 yılının aynı dönemine göre satış gelirlerini %127’lik artış kaydeden şirket 2016 yılını ise 2015 yılına göre %82’lik gelir artışıyla tamamladı. 2015 yılında 125 Milyon TL olan kira gelirleri 2016 yılında 177 Milyon TL’ye yükselirken şirketin 2015 yılında 4,7 Milyon TL olan konut satış gelirleri (Tuzla Çınarlı Bahçe Projesi) İzmir Ege Perla Projesinde teslimlerin başlaması ile 2016 yılında 157 Milyon TL’ye yükselmiştir. Kira gelirlerindeki artışa en önemli katkıyı 67 Milyon TL’lik kira geliri ile 2016 yılında kira geliri elde edilmeye başlanan TUTOM ve Tuzla Karma Projeleri yapmıştır.

Şirket 2016 yılsonunda bir önceki yıla göre %22’lik artışla 195 Milyon TL brüt kar elde ederken, brüt kar marjı %48,2 olmuştur. 2015 yılında 160 Milyon TL’lik brüt kar ile %72’lik brüt kar marjı elde eden şirketin brüt kar marjının düşmesinin sebebi konut satış gelirlerinin kira gelirlerine nazaran daha düşük brüt karlılıkla gerçekleşmiş olmasıdır.

Şirket yılın son çeyreğinde 36,4 Milyon TL FAVÖK elde ederken yılsonu FAVÖK rakamı BMD beklentisi 156,5 Milyon TL’nin hafif üzerinde 160 Milyon TL olmuştur. Şirketin 2016 yılında FAVÖK büyümesi konut satış gelirlerinin etkisiyle %66 olmuştur.

4 çeyrekte net dönem karı 292 Milyon TL olan Şirketin 2016 yılsonunda net karı 420 Milyon TL olmuştur. 2015 yılında 25 Milyon TL olan kur farkı net gelirinin 2016 yılında sıfırlanması ve 2015 yılında 442 Milyon TL olan yatırım amaçlı gayrimenkul değer artışlarının 2016 yılında 335 Milyon TL olarak gerçekleşmesi şirketin net dönem karının %25 oranında düşmesine sebep olmuştur.

Yapmış olduğumuz değerleme çalışmalarında 2016 yılı nakit akışlarını ve 2016 beklentilerini kullanmadığımız için ortaya çıkan sonuçlar itibariyle hedef değerimizi güncellememizi gerektirecek bir durum bulunmamaktadır. 16 Ocak 2017 tarihinde takip listemize aldığımız ve 1,84 TL pay başı hedef fiyat belirlediğimiz şirket için “Endeksin Üzerinde Getiri”önerimizi koruyoruz.

 

ZİRAAT YATIRIM – İş GYO ISGYO Hisse Analiz 4Ç16 – 30.01.2017

İş GYO (ISGYO, Öneri “Al”, Nötr): İş GYO’nun 2016 yılındaki net dönem karı 420,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yıl net dönem karı 555,9mn TL idi. Karın gerilemesinde yatırım amaçlı gayrimenkul değerlemeden (107mn TL) kaynaklanmıştır. Diğer yandan, kira ve konut satış gelirlerinin katkısıyla satış hasılatı bir önceki yıla göre %82 oranında artış kaydederek 404,5mn TL olmuştur. Brüt kar da %22 oranında artarak 194,8mn TL’ye yükselmiştir. Şirketin 4Ç2016’daki net dönem karı ise 291,8mn TL olarak gerçekleşmiş ve beklentimiz olan 435mn TL’nin altında açıklanmıştır. Karın beklentimizin altında kalması yatırım amaçlı gayrimenkul değerleme farkından kaynaklanmıştır. Şirket geçtiğimiz yılın son çeyreğinde 358,6mn TL kar elde etmişti. Son olarak, 4Ç2016’daki satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %127 oranında artış göstererek 95,5mn TL’ye yükselirken, brüt kardaki artış %15 olarak gerçekleşmiş ve 40,9mn TL olmuştur.

AK YATIRIM – İş GYO ISGYO Hisse Analiz 4Ç16 – 30.01.2017

İş GYO 4Ç16’da 292 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar bizim beklentimiz olan 272 milyon TL net karın hafif üzerinde gerçekleşti. İş GYO’nun cirosu 4Ç16’da yıllık bazda iki katından fazla ve çeyrek bazda %58 artarak 96 milyon TL’ye (bizim tahminimiz 100 milyon TL) çıktı. 4Ç16’da İş Kule’leri 3. Blok ve Ankara’da bulunan Ankara Kule’nin boş olmasına ragmen, Tuzla Operasyon Merkezi’nin yılbaşından bu yana kira elde etmesi sebebiyle İş GYO’nun cirosu yıllık bazda %17 artarak 42 milyon TL oldu. Şirketin net karı yıl sonu itibariyle portföyünde bulunan yatırım amaçlı gayrimenkullerin değer artışından net 335 milyon TL gelir elde etti (2015’te 442 milyon TL gelir elde etmişti) ve bu durum net karı destekledi. Bir defaya mahsus bu değer artışını hariç tutarsak, İş GYO 4Ç16’da 43 milyon TL net zarar açıklamış oluyor, bunun en önemli sebebi 859 milyon TL net borcundan dolayı doğan faiz gideri ve döviz açık pozisyondan yazdığı 43 milyon TL’lik kur farkı gideridir. 4Ç16 sonuçlarının İş GYO hisseleri açısından etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz. İş GYO hisseleri için 12 aylık hisse başı hedef değerimiz olan 2,0 TL ile “Endeksin Üzerinde” getiri beklentimizi koruyoruz.

 

ZİRAAT YATIRIM – İş GYO ISGYO Hisse Haber Yorum – 07.12.2016

Taşınmaz Satışı ve Arsa Sözleşmesi

İş GYO (ISGYO, Öneri “AL”, Sınırlı Pozitif): İstanbul Fatih’te 590 m2 yüzölçümlü arsa üzerinde yer alan kagir iş hanı niteliğindeki taşınmazın, 45mn TL +KDV bedel üzerinden Elkon Elevatör Konveyör ve Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine satılmasına ve satış bedelinin tapu devir tarihinde eş zamanlı olarak ödenmesine karar verilmiştir. Söz konusu satış işleminden UFRS’ye göre yaklaşık 1,1mn TL zarar, VUK kayıtlarına göre ise yaklaşık 25mn TL kar elde edilmesi beklenmektedir. Ayrıca, Mülkiyeti Tecim Yapı Elemanları İnşaat Servis ve Yönetim Hizmetleri San. ve Tic. Limited Şirketi’ne ait İstanbul Kadıköy’de 9.043 m2 yüzölçümlü arsanın %45 hissesini satın almak üzere gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi imzalanmıştı

ZİRAAT YATIRIM – İş GYO ISGYO Hisse Haber Yorum – 25.11.2016

İş GYO (ISGYO, Öneri “AL”, Nötr): Alım kararı 21.11.2016 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya duyurulan İstanbul Kadıköy’deki 9.043 metrekare yüzölçümlü arsanın %45 hissesinin satın alma değeri, piyasa koşulları çerçevesinde pazarlık usulü ile belirlenmiştir. Satın alma değeri ekspertiz değerinin 630 TL üzerinde olup, küsurat farkından kaynaklanmaktadır.

 

AK YATIRIM – İş GYO ISGYO Hisse Haber Analiz – 21.11.2016

Kamu Aydınlatma Platformuna gönderilen açıklamaya göre iki kuruluşun iş kollarındaki sinerjinin artırılması amacıyla İş GYO ve TSKB GYO arasında birleşme görüşmeleri başlatılması kararı alındı. Hatırlanacağı üzere İş Bankası, İş GYO’nun %43,8’ini kontrol ederken, İş Bankası iştiraki olan TSKB, TSKB GYO’nun %70,84’üne sahip bulunuyor. Birleşmenin İş GYO çatısı altında olmasını daha kuvvetli ihtimal dahilinde görüyoruz. Birleşme koşullarına bağlı olarak TSKB için hafif olumlu etki beklenebilir. İş Bankası için olası etki ölçek nedeniyle çok daha sınırlı kalacaktır.

ZİRAAT YATIRIM – İş GYO ISGYO Hisse Haber Analiz – 21.11.2016

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (ISGYO, Öneri “AL”, Sınırlı Pozitif): Şirketin, mevcut kira gelirlerinin artırılması ve portföyün çeşitlendirilmesi kapsamındaki yatırım stratejisi doğrultusunda ve birleşme sonucu yaratılacak sinerji dikkate alınarak, TSKB GYO (TSGYO) ile birleşme görüşmelerine başlanmasına karar verilmiştir.

 

ZİRAAT YATIRIM – İş GYO ISGYO Hisse Analizi 3Ç16 – 27.10.2016

İş GYO (ISGYO, Öneri “AL”, Nötr): İş GYO’nun 3Ç2016’daki net dönem karı 21,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam bizim beklentimiz olan 30mn TL’nin altında gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapma beklentimizden daha düşük gelen satış gelirleri (satış gelirleri 60,3mn TL olarak gerçekleşti) etkili olmuştur. Piyasa beklentisi ise 23mn TL kar idi. Şirket geçtiğimiz yılın aynı döneminde gayrimenkul satışından elde edilen 69,5mn TL ile 111,4mn TL’lik gayrimenkul değerleme gelirinin etkisiyle 168,9mn TL kar açıklamıştı. Şirketin 2016 Ocak – Eylül karı ise 128,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki kar rakamı 197,3mn TL idi. Şirketin toplam satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %72 oranında artış göstererek 309mn TL olarak gerçekleşmiştir. Ege Perla Projesi’ndeki teslimatlar kapsamında 155,6mn TL satış geliri elde edilmiştir. Şirketin kira gelirleri (üst hakkı gelirleri dahil) geçen yılın aynı dönemine göre %47 oranında artış göstererek 145,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Dönem içerisinde, 2015 yılının son çeyreğinde tamamlanan Tuzla Teknoloji ve Operasyon Merkezi(TUTOM)’nden 46,1mn TL tutarında kira geliri elde edilmiştir.

OYAK YATIRIM – İş GYO ISGYO Hisse Analizi 3Ç16 – 27.10.2016

Yılın 3. çeyreğinde 22mn TL net kar elde etti. Açıklanan kar piyasa beklentisi olan 23mn TL ile aynı seviyelerde bulunmaktadır. Şirketin gelirleri ve faaliyet karı da geçen yıla göre zayıf olmasına karşılık piyasa beklentileri dahilinde. Gelirler 60mn TL ile geçen yıla göre %44 aşağıda bulunurken, şirketin faaliyet karı (FAVÖK) 37.4mn TL ise geçen yıla göre %42 aşağıda. ISGYO’nun 3. çeyrek sonuçlarının piyasa beklentilerine paralel olması sebebiyle hisse üzerinde etkisinin olmasını beklemiyoruz.