Ana Sayfa Raporlar Hisse Yorumları İhlas Holding...

İhlas Holding IHLAS Hisse Analiz ve Yorumları

İhlas Holding IHLAS hisse senedi ile ilgili tüm güncel analiz, haber, rapor ve yorumları aşağıda bulabilirsiniz. Kurum ve uzmanların IHLAS ile ilgili çıkmış tüm hisse analiz ve yorumlarını, hisseye ait haber,veri ve raporları bu sayfadan takip edebilirsiniz.

İhlas Holding Görüşme ve Sözleşme Hakkında Açıklama YAptı – 09.02.2021

Otuz yıldır içinde bulunduğumuz sağlık sektöründeki faaliyetlerimizi daha da artırabilmek adına İstanbul’da bulunan 75.000 m2 kapalı alan içinde 400 yatak ve 18 ameliyathane ile hizmet veren Özel İstanbul Medicine Hospital (Eren Sağlık Hizmetleri Tic. ve San. A.Ş.) ile ortaklık dahil muhtelif konularda işbirliği yapmak adına görüşmeler başlatılmış ve gizlilik anlaşması yapılmıştır.

TACİRLER YATIRIM – İhlas Holding IHLAS Hisse Analiz 2Ç20 – 20.08.2020

İhlas Holding, 2Ç20 sonuçlarını 12.8 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde de, 35.3 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 162 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %3 arttı. Şirket, 2Ç20’de 07 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %12 azalış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 70 baz puan azalarak %4.3 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %29 azalarak 304 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 8.9 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.6 olarak kaydedilmiştir.

 

TACİRLER YATIRIM – İhlas Holding IHLAS Hisse Analiz 1Ç20 – 10.06.2020

İhlas Holding 1Ç20 sonuçlarını 16.2 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 1.3 milyon TL net kar açıklamıştı. Net satışlar 367 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %103 arttı. Şirket, 1Ç20’de 09 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %180 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 68 baz puan artarak %2.5 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 634 baz puan azaldı ve %14.1 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 732 baz puan azaldı ve %13.1 olarak gerçekleşti. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %10 artarak 430 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 12.2 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 1.0 olarak kaydedilmiştir.

 

TACİRLER YATIRIMİhlas Holding IHLAS Hisse Analiz 4Ç19 – 11.03.2020

İhlas Holding 4Ç19 sonuçlarını 6.3 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 10.6 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 207 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %66 azaldı. Şirket, 4Ç19’de 15 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %79 azalış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 452 baz puan azalarak %7.2 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %10 azalarak 391 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 13.3 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.9 olarak kaydedilmiştir.

 

TACİRLER YATIRIMİhlas Holding IHLAS Hisse Analiz 3Ç18 – 12.11.2018

İhlas Holding, 3Ç18 sonuçlarını 0.1 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 12.5 milyon TL net kar açıklamıştı. Düşük seyreden faaliyet performansı ve artan net finansal giderler düşük karlılığın altında yatan temel sebeplerdir. Net satışlar 198 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %29 yükseldi. Şirket, 3Ç18’de 6 milyon TL FAVÖK açıklarken, bu rakam geçen yılın aynı döneminde 5 milyon TL zarar idi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %11 yükselerek 367 milyon TL olarak gerçekleşti.

 

ZİRAAT YATIRIMİhlas Holding IHLAS Hisse Haber – 08.08.2018

İhlas Holding (IHLAS, Nötr): Daha önce Çin Devlet Petrol Şirketi CNPC’nin iştiraki Greatwall Drilling Company ile Şirket arasında Türk Petrolleri’nin tespit etmiş olduğu sahalarda kaya gazı ve petrol ürünlerinin araştırılması, geliştirilmesi ve uygun sahalarda taraflarca iş birliği sağlanması amacı ile iş birliği sözleşmesi imzalandığı bildirilmişti. Bu iş birliği kapsamında Konsorsiyum 21,7mn USD bedelle Türk Petrolleri Anonim Şirketi’nin Dadaş Formasyonunda yer alan Gözalan 1, Batı Bostanpınar 1 ve Yarımca 1 petrol ve kaya gazı kuyusu kazılması konusunda hak kazanmış olup, ana sözleşme imzalanması için davet edilmiştir.

 

İhlas Holding İştirak Şirketlerinin Birleşmesi Hakkında Açıklama Yaptı – 23.01.2018

Grup şirketlerimizden, İhlas Motor A.Ş. ile Bisan Bisiklet Moped Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. birleşme konusunda karar almış olup, alınan kararlar ile birlikte birleşme süreci başlamıştır.

İhlas Motor A.Ş.; 6102 Sayılı T.T.K.nın 136. Maddesi ve ilgili diğer hükümlerine uygun olarak ve 5520 Sayılı K.V.K.nın 19 uncu ve 20 inci maddeleri gereğince, tüm aktif ve pasifi ile bir kül halinde Bisan Bisiklet Moped Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ni devir alacaktır.

 

İşbirliği Mutabakatı Açıklaması – 27.11.2017

Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı ile Şirketimiz ve 07/11/2017 tarihinde iş birliği sözleşmesi imzaladığımızı bildirdiğimiz Greatwall Drilling Company arasında mutabakat metni imzalanmıştır. İlgili mutabakat metnine göre, Türk Petrolleri’nin tespit etmiş olduğu sahalarda kaya gazı ve petrol ürünlerinin Şirketimiz ve Greatwall Drilling Company tarafından beraberce araştırılması, geliştirilmesi ve uygun sahalarda taraflarca işbirliği sağlanması hususunu kapsamaktadır.

 

İhlas Holding’den Çin’de Bir İşbirliği Mutabakatı Daha – 07.11.2017

Şirketimiz ile Şirket merkezi Çinde bulunan, 60’dan fazla ülkede faaliyet gösteren Petro China iştiraki Greatwall Drilling Company ile sıvı gaz depolanması, kaya gazı ve petrolü üretimi, kömürden gaz elde edilmesi ve jeotermal enerji tesislerinin kurulması ve gaz depolama faaliyetleri ile ilgili ortak hareket edilmek üzere münhasır işbirliği yapılması için karşılıklı mutabakat  sağlamıştır.

Çin Teknoloji Şirketi ile İşbirliği Mutabakatı İmzaladı – 06.11.2017

Çin’in önde gelen teknoloji şirketlerinden Çin Wiseweb Technology Group ile Şirketimiz arasında Çin’in İpek Yolunu yeniden hayata geçirme projesi olan ‘’Bir Kuşak Bir Yol” projesi kapsamında yer alan ülkeler arasında bilgi köprüsü oluşturmak, data değerlendirme hizmetleri vermek ve danışmanlık hizmetleri sağlamak üzere işbirliği kurulması konusunda mutabakata varılmıştır.

 

TACİRLER YATIRIMİhlas Holding IHLAS Hisse Analiz 2Ç17 – 22.08.2016

İhlas Holding – 2Ç17 sonuçlarını 19 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %65 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %647 arttı. Net satışlar 157 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %74 geriledi. Şirket, 2Ç17’de 24 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %64 gerileme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 409 baz puan artarak %15,2 oldu. Net borç çeyreksel bazda yüzde %3 yükselerek 262 milyon TL olarak gerçekleşti.

 

İHLAS Holding’den Yeni Proje Hakkında Sözleşme ve Proje Kapsamı Açıklaması – 09.05.2017

Daha önce 10/04/2017 tarihinde yapmış olduğumuz özel durum açıklamasında belirtiğimiz arsa ile komşu olan  İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, Çınar Mahallesi, 245 ada 6 parselde kayıtlı yaklaşık 13.562 m² yüzölçümlü arsa üzerinde konut ve işyeri projelendirip inşa etmek üzere, arsa sahibi ile İhlas Holding A.Ş olarak hasılat paylaşım sözleşmesi imzalanmıştır. Eylül 2017’de inşaatına başlanması planlanan projenin 180 bağımsız bölümden oluşması ve 36 ayda tamamlanması öngörülmektedir. Proje kapsamında gerçekleşecek satış hasılatından şirketimizin payının 104 Milyon TL olarak tahakkuk edeceği planlanmaktadır. Konuyla ilgili gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılacaktır

İHLAS Holding’den Yeni Proje Açıklaması – 10.04.2017

İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, Çınar Mahallesi, 243 Ada 1-2 parsellerde kayıtlı yaklaşık 25.347 m² yüzölçümlü arsalar üzerinde konut ve işyeri projelendirip inşa etmek üzere, arsa sahibi ile Bizim Evler Ardıçlı Ortak Girişimi arasında hasılat paylaşım sözleşmesi imzalanmıştır.

Bizim Evler Ardıçlı Ortak Girişimin sermayesi 500.000 TL olup, ortaklıktaki pay oranları; İhlas Pazarlama A.Ş.  %70, İhlas Holding A.Ş. %15, İhlas Madencilik A.Ş. %10 ve İhlas Yapı Turizm ve Sağlık A.Ş. %5’dir.

Mezkûr Ada ve parseller üzerinde geliştirecek olan proje kapsamında yaklaşık 270 adet bağımsız bölümün inşa edilmesi planlanmaktadır. Konuyla ilgili gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılacaktır.

 

VAKIF YATIRIMİhlas Holding IHLAS Hisse Yorumu – 28.06.2016

İhlas Holding (IHLAS): Güçlü 2Ç16 beklentilerine yönelik pozisyon alınabileceğini düşünüyoruz…

İhlas Holding Yatırımcı ilişkileri ile şirketin 2Ç dönemi finansal performansı ve devam eden projelerde ilerleme durumunu konuşmak üzere bir telekonferans gerçekleştirdik. Buna göre özetle;

  • Şirketin mevcut durumda en önemli faaliyet alanı olan İnşaat tarafında Bizim Evler 6 projesinde teslimatlar yapılmaya başlamış durumda ve şirket projenin yaklaşık %75’ini Haziran sonuna kadar teslim etmiş olmayı planlamaktadır.
  • Şirketin Pazarlama, Medya ve Diğer operasyonlarından finansal karlılığı olumsuz etkileyecek bir gelişme beklenmemekte.
  • Şirket için önemli beklentilerden birisi olan Gaziosmanpaşa kentsel dönüşüm projesi ise beklenenden yavaş ilerlemekte.

Kısa Değerlendirme

  • İhlas Holding’in 1Ç16 finansal tablo dipnotlarına göre Bizim Evler-6 projesinden dolayı şirketin almış olduğu sipariş avansı miktarı 567 mn TL’dir. Bunun yanında Bizim Evler-6 Metro İnşaat projesine ilişkin alınan sipariş avansı ise 141 mn TL seviyelerindedir.
  • Söz konusu iki projenin %75’lik kısmının teslim edildiği varsayımıyla şirketin 2Ç16 döneminde inşaat tarafında 530 mn TL civarında bir satış geliri kaydedeceğini öngörüyoruz.
  • Arsa maliyetinin %40 inşaat maliyetinin %30 olduğu varsayımıyla şirketin net kar marjının kabaca %30 düzeyinde olabileceği dolayısıyla İhlas Holding’in 160 mn TL civarında inşaat segmenti karı açıklayabileceğini tahmin ediyoruz.

Şirketin diğer operasyonlarından 2Ç16 dönemi için genel beklentiyi bozacak bir olumsuzluk beklenmediği dikkater alındığından hissede güçlü 2Ç beklentilerine yönelik pozisyon alınabileceğini düşünüyoruz