Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları ICBC Bank Tur...

ICBC Bank Turkey ICBCT Hisse Analiz ve Yorumları

ICBC Bank Turkey ICBCT Hisse Analiz ve Yorumları

ICBC Bank Turkey ICBCT hisse senedi ile ilgili tüm güncel hisse analiz, haber, rapor ve yorumları aşağıda sıralı halde bulabilirsiniz. Kurum ve uzmanların ICBCT ile ilgili çıkmış tüm hisse analiz ve yorumlarını, haber,veri ve raporları bu sayfadan takip edebilirsiniz.

100.000 TL Paranız Olsa Nasıl Yatırım Yapardınız? Sanal Para ile Deneyin!

 

ICBCT Temettü Politikası Açıklaması – 28.02.2018

Bankamız Yönetim Kurulu 28 Şubat 2018 tarihinde;  Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde 2018 yılı Kar Dağıtım Politikasının 30 Mart 2018 tarihinde yapılacak Genel Kurul’un  onayına sunulmak üzere aşağıdaki şekilde belirlenmesini kararlaştırmıştır.  

ICBC Turkey Bank A.Ş.  2018  Yılı Kar Dağıtım Politikası

Bankamızın sektör içindeki hedeflerine yönelik büyümesi de göz önünde bulundurularak yatırım ve finansman ihtiyaçları ışığında, Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili yasal mevzuat ile Ana Sözleşmemizdeki hükümler çerçevesinde, karların bünyede tutulması yoluyla büyümenin finansmanı için olağanüstü yedeklerde biriktirilerek iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımlarında pay olarak dağıtılması esasına dayalı temel bir kar dağıtım politikası benimsenmiştir. Bu politika, Sermaye Piyasası Kurulu’nun kar dağıtımıyla ilgili düzenlemeleri ve Bankamızın likidite durumu gözetilerek her yıl tekrar değerlendirilecektir.

Özel Durum Açıklaması – 17.11.2017 – ICBC Europe İspanya Şubesinde Devam Eden Soruşturma ile İlgili Açıklama

19.09.2017 tarihli açıklamamızda; ana hissedarımızdan alınan bilgiler çerçevesinde;  ICBC Europe İspanya Şubesi (ICBC Spain Branch) mevcut  durum  itibariyle İspanya’da kara para aklamasıyla ilgili soruşturmayı yürüten otoritelerle işbirliği içinde olduğu, bugün itibariyle söz konusu dava soruşturma aşamasında olup, ICBC Europe İspanya Şubesi (ICBC Spain Branch) faaliyetlerine devam ettiği, ana hissedarımızın davayla ilgili gelişmeleri takip etmekte olduğu, konu ile ilgili olarak açıklama tarihinde Bankamıza bildirilen herhangi bir husus bulunmadığı, soruşturmanın devam ettiği, ilgili soruşturmanın sonuçlanması halinde, edinilen bilginin kamuoyu ile paylaşılacağı belirtilmişti.

Konu ile ilgili olarak Bankamıza bildirilen herhangi bir husus bulunmayıp, soruşturma devam etmektedir. İlgili soruşturmanın sonuçlanması halinde, edinilen bilginin kamuoyu ile paylaşılacağı hususunu bilgilerinize arz ederiz.

 

Açıklama – 14.11.2017

20.06.2017, 19.07.2017 ve 15.09.2017 tarihli açıklamalarımızda; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından, yürürlükteki 6502 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilen denetim sonucunda Bankamıza 2.972.535.- TL idari para cezası verildiği, Bankamıza verilen idari para cezasının 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 17. maddesi hükmü çerçevesinde indirimden yararlanılarak hesaplanan kısmı olan 2.229.401,25 TL’nin, ilgili karara karşı dava açma ve iade talebinde bulunma dahil yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla, Bankamız tarafından ödendiği, Bankamız aleyhine verilen idari para cezasının iptali için, süresi içinde, İstanbul İdare Mahkemesi nezdinde, Bankamız tarafından dava açıldığı hususu belirtilmişti. Söz konusu dava hakkında bir gelişme olmamıştır. Gelişme olması halinde kamuoyu ile paylaşılacaktır.

 

ZİRAAT YATIRIM – ICBCT Hisse Analiz 3Ç17 – 27.10.2017

ICBC Turkey Bank (ICBCT, Sınırlı Negatif): Banka’nın net dönem karı bir önceki çeyreğe göre %35 oranında gerileyerek 6,3mn TL olarak gerçekleşmiştir. Banka’nın çeyreksel bazdaki net faiz gelirleri 18,9mn TL gerilerken, net ücret ve komisyon gelirleri 14mn TL artmıştır. Öte yandan, 2017 yılının ilk dokuz ayındaki net dönem karı 48,2mn TL olmuştur. Geçen yılın aynı dönemindeki kar 3mn TL’dir.

 

ICBCT İstanbul Takas Bank Duyurusu – 12.10.2017

İşleme Açılan Temerrüt Sırası – ÖPP

Takasbank Ödünç Pay Piyasası’nda henüz yerine getirilmeyen bir yükümlülük dolayısıyla oluşan temerrüt açığını kapatmak üzere ICBCT.TE pay sırasında temerrüt alışı yapılacaktır. Temerrüt alışının takası BUGÜN (12/10/2017) gerçekleşecektir. SATIŞ emirlerinizi ilgili pay sırasına girebilirsiniz. (Miktar : 344,350.00 adet)

ICBCT KAP Açıklaması – 09.10.2017

Bugün uzun süre öğleden sonra saat 15:00 sularına kadar endeksten ayrışarak artıda seyreden ICBC Turkey hisselerinin seyir nedeni belli oldu. Şirketten KAP’a 3 kattan fazla artan sermayaye ilşkin açıklama geldi. Eski Tekstil Bank’ı satın alan Çin bankası ICBC’nin Türkiye iştiraki olan ICBCT’nin sermayesi 76 milyar TL’ye çıktı. İlgili açıklama şöyle:

“Sermaye arttırımına ilişkin 08.09.2017 tarihli  olağanüstü genel kurul kararı ile ,şirketimizin  sermayesi  25.000.000 tl’sından 76.000.000 tl’sına çıkartılmış olup, 09.10.2017 tarihinde istanbul ticaret sicil müdürlüğünce tescil edilmiştir.”

 

  • 22 Mayıs 2015 BDDK’dan Tekstilbank’ın Satışına Onay.
  • 3 Nisan 2015 Tekstilbank Hisseleri Çin Devine Geçiyor.