Ana Sayfa Raporlar Hisse Yorumları Hektaş HEKTS ...

Hektaş HEKTS Hisse Analiz ve Yorumları

Hektaş HEKTS hisse senedi ile ilgili tüm güncel analiz, haber, rapor ve yorumları aşağıda bulabilirsiniz. Kurum ve uzmanların HEKTS ile ilgili çıkmış tüm hisse analiz ve yorumlarını, hisseye ait haber,veri ve raporları bu sayfadan takip edebilirsiniz.

Alnus Yatırım – Hektaş HEKTS Hisse Analiz  – 26.05.2022

HEKTAŞ Şirket Ziyaret Notu – Son 5 yılda ciro ve karda 11 katlık büyüme gerçekleştiren şirket, inovasyon ve teknoloji ile katma değer yaratan global bir şirket olmayı hedefliyor – Hektaş için 31,60 TL hedef fiyat ile “TUT” önerimizi koruyoruz.

Hektaş’ın ana faaliyet kolu bitki koruma ve besleme olmakla birlikte son dönemde artan yatırım ve satın almalarla tohum, hayvan sağlığı ve akıllı tarım alanında da faaliyetlerini genişletmekte ve çeşitlendirmektedir. Bitki koruma alanında özellikle Ferbis markasıyla büyümesini sürdüren şirket iç pazarda %21’lik pazar payıyla global rakiplerinin önünde lider konumda bulunurken, 2030 yılına kadar pazar payını, özellikle biyolojik ürün yatırımlarıyla, %30’a yükseltmeyi hedeflemektedir.

2020 yılında, ihracatı destekleyici satış ve pazarlama şirketi olarak konumlandırdığı Sunset’i satın alan şirket, bu hamleyle global bir oyuncu olma yolunda hedefini ortaya koymuştur. Bitki besleme alanında kimyasala gübrelerden, katma değeri ve verimliği yüksek, aynı zamanda devlet tarafından da desteklenen organomineral gübrelere yönelen şirket bu alanda pazar lideri konumunda bulunmaktadır. Yine gelişmiş sulama sitemlerinin ve seracılık faaliyetlerinin yaygınlaşması nedeniyle şirket özel gübre üretimine de önem vermektedir. – 2019 yılında satın alınan Areo Tohumculuk’u bir tohum üssü olarak konumlandıran şirket, 2022 yılı ilk çeyreğinde de çok amaçlı ve kuraklığa dayanıklı tohumlar geliştiren Avusturya kökenli Agriventis’in %51’ini satın almıştır. Bu satın almayla şirket uzun vadede tarım sektöründe global bir oyuncu olma hedefini ortaya koymaktadır.

2021 yılının üçüncü çeyreğinde satın alınan Arma İlaç firmasıyla hayvan sağlığı alanında da faaliyetlerini arttıran şirket, 2022 yılının devamı ve 2023 yılında Arma’nın grup cirosuna katkısının belirgin hale gelmesini beklerken 5 yıl içinde de Pazar payını %10’nun üzerine çıkarmayı hedeflemektedir.

Son yıllarda hızlı büyüme gösteren pet pazarında da pet mama ve pet care ürünleriyle yer alma doğrultusunda yatırım sürecini başlatan şirket bu alandan da 2023 yılı itibariyle ciroya önemli bir katkı beklemektedir. Tam kapasiteye geçilmesiyle birlikte yıllık ciroya katkısının 1,5 milyar TL düzeyinde olması hedeflenmektedir.

2016-2019 yılları arasında ticari pazarlama stratejisiyle büyüme sağlayan şirket 2020 yılıyla birlikte teknoloji, inovasyon ve katma değerli büyüme stratejisine geçiş yapmış ve bu doğrultuda yatırımlarını sürdürmektedir.

Tarım teknolojileri alanında şirket, yapay zeka destekli mobil uygulama, drone teknolojisiyle ilaçlama, blockchain teknolojisiyle sözleşmeli üretimden son tüketiciye satışa kadar yenilikçi ve katma değeri yüksek bir anlayış benimsemiş durumda.

Yine bu paralelde Orhangazi’de hayata geçirilen “Tarımsal İnovasyon, Eğitim ve Deneyim Merkezi”nde şirket tüm bu teknoloji ve yenilikçi bakış açısını paydaşlarına uygulamalı örnekler ile sunmakta ve devamında üretimin her aşamasında verdiği destek ve danışmanlıkla sadık bir müşteri kitlesi oluşturmayı hedeflemektedir.

Rekabetçilikten katma değer yaratan bir şirkete dönüşüm amacı doğrultusunda, karlılığı yüksek, inovatif ürünlere yönelen şirket verdiği guidance ile önümüzdeki çeyreği ilk çeyrekten, 2022 yılını da bir önceki yıldan daha güçlü bir büyümeyle kapatmayı hedeflediklerinin altını çizdi.

Yılın ikici çeyreğinde BIST30 endeksine dahil olan şirket, kayıtlı sermaye tavanını 1 milyar TL’den 3 milyar TL’ye yükseltmek için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan onay aldıktan sonra bunu 3 Haziran’daki olağanüstü genel kurul onayına sunacak. Bu onay sonrasında, daha önce alınan yüzde 150 bedelli ve yüzde 44,18 bedelsiz sermaye artırımı kararının Haziran ayı sonuna kadar gerçekleşmesi beklenmektedir.

2016-2021 yılları arasında ciro ve net karını 11 kat artıran şirket önümüzdeki dönem için de organik ve inorganik büyümeye devam etmeyi planlarken, bu doğrultuda ortaya çıkan yatırım ve net işletme sermayesi ihtiyacını da sermaye artırımlarıyla gerçekleştirme eğilimini sürdürmektedir.

Deniz Yatırım – Hektaş HEKTS Hisse Analiz 1Ç22 – 27.04.2022

Net borçta yükselişe karşılık FAVÖK ve net karda güçlü artış / Değerlendirme: Sınırlı Olumlu / Hektaş Ticaret, 1Ç22’de 1.078 milyon TL satış geliri (Deniz Yatırım: 1.048 milyon TL), 381 milyon TL FAVÖK (Deniz Yatırım: 362 milyon TL) ve 212 milyon TL net kar (Deniz Yatırım: 195 milyon TL) açıkladı. Hektaş’a ilişkin piyasa beklentisi bulunmuyor. Net borçta yaşanan artışa karşılık 1Ç22’de operasyonel sonuçların yıllık bazda güçlü büyüme kaydetmesi dolayısıyla sonuçların hisse performansı üzerinde sınırlı olumlu etki yapabileceği beklentisindeyiz.

Hektaş Ticaret, 1Ç22’de satış gelirlerini yıllık bazda %147 artış ile 1.078 milyon TL seviyesine yükseltmiştir. Satış gelirlerinin yükselmesinde birim fiyatlarda artış etkili olmuştur. 2021 yılının ilk çeyreğinde 45.208.354 kg satış miktarı gerçekleştiren Şirket, 2022 yılının aynı döneminde 36.244.978 kg’ye gerilemiştir. 1Ç22’de satış gelirlerinin %3,5’i ihracat kanalıyla gerçekleşmiştir (4Ç21: %5,0, 1Ç21: %2,2).

Şirket’in 1Ç22 FAVÖK rakamı yıllık bazda %235 artış ile 381 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 1Ç22’de FAVÖK marjı da yıllık bazda 9,3 puan artarak %35,3 seviyesine yükselmiştir. Şirket’in net kar rakamı 1Ç22’de, yıllık bazda %190 artışla 212 milyon TL olarak gerçekleşmiştir (1Ç21: 73 milyon TL). 94 milyon TL seviyesinde kaydedilen net finansman gideri net karı baskılamıştır.

2021 yıl sonunda 2.164 milyon TL olan Şirket’in net borcu, Mart 2022 sonunda 3,146 milyon TL’ye yükselmiştir. Net borçta yaşanan artışa karşılık FAVÖK rakamında büyümeye bağlı olarak net borç/FAVÖK rasyosu 2021 sonunda 3,9x iken Mart 2022 sonunda 3,8x seviyesine hafifçe gerilemiştir.

Genel değerlendirme: Küresel ölçekte gübre fiyatları mevcut durumda Hektaş açısından destekleyici seviyelerde bulunuyor. Ayrıca, tarım gibi stratejik bir sektörde faaliyet göstermesi, güçlü büyüme hikayesi ve yeni alanlarda faaliyetini genişletmesi dolayısıyla Hektaş’ı uzun vadede beğenmeye devam ediyoruz. İlk çeyrek finansallarının ardından tahminlerimizde yukarı yönlü revizyon ve benzer şirket çarpanları modelimizi güncellememiz neticesinde Hektaş için 12-aylık hedef fiyatımızı 18,00 TL’den 24,80 TL’ye yükseltiyoruz. Ancak sunduğu sınırlı yükseliş potansiyeli dolayısıyla “Gözden Geçiriliyor” olan önerimizi TUT olarak belirliyoruz. Hisse, yıl başından itibaren bakıldığında BIST 100 Endeksi’nin %14 üzerinde performans göstermiştir. Geriye dönük 12 aylık verilere göre hisse 41,0x F/K ve 26,9x FD/FAVÖK çarpanlarıyla işlem görmektedir.

Tacirler Yatırım – Hektaş HEKTS Hisse Analiz 1Ç22 – 27.04.2022

Şirket, 1Ç22 sonuçlarını 211,9 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 195 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %190 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %54 arttı. Net satışlar 1.078 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %147 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 1.048 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 1Ç22’de 381 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %235 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 362 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 927 baz puan artarak %35 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 836 baz puan arttı ve %41 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 180 baz puan azaldı ve %07 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 2885,4 milyon TL (1Ç21: 1150,8 milyon TL ve 4Ç21: 1.986 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %108,4 (1Ç21: %97,5 ve 4Ç21: 98,3%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %45 artarak 3.136 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 3,8 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 1,9 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 40,9 F/K çarpanından ve 26,8 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

Oyak Yatırım – Hektaş HEKTS Hisse Analiz 1Ç22 – 27.04.2022

Hektaş ilk çeyrekte geçen senenin %190, geçen çeyreğin de %54 üzerinde 212mn TL net kar açıkladı. Sonuçlarla ilgili herhangi bir piyasa beklentisi bulunmuyordu. Güçlü ürün fiyatları net satış gelirlerinde yıllık bazda %147, FAVÖK’de ise %235 büyümeye neden oldu. Geçen çeyreğe göre ise FAVÖK %125, net kar ise %54 artış kaydetti. Net borç çeyreksel bazda %45 yükselerek 3.14 milyar TL’ye ulaşırken, net borç/FAVÖK ise 3.8x civarında yatay kaldı.

Ziraat Yatırım – Hektaş HEKTS Hisse Analiz 1Ç22 – 27.04.2022

Hektaş (HEKTS, Pozitif): Hektaş’ın 1Ç2022’deki ana ortaklık net dönem karı yıllık %190,3 oranında artarak 211,9mn TL’ye yükselmiştir. Şirket’in satış gelirleri yılın ilk çeyreğinde 1.078mn TL gerçekleşerek yıllık %147 oranında büyüme kaydederken, brüt kar %211 oranında artış kaydetmiş ve 438,3mn TL’ye çıkmıştır. Brüt kar marjı ise 8,4 puan iyileşerek %40,7’ye yükselmiştir. Faaliyet giderleri aynı dönemde %96,2 oranında artarak 75,2mn TL’ye çıkan Şirket’in FAVÖK’ü ise 1Ç2022’de 380,7mn TL gerçekleşerek yıllık %235 oranında artış kaydetmiştir. FAVÖK marjı da %35,3 olmuştur. Geçen yılın ilk çeyreğinde FAVÖK marjı %26,0 idi. Diğer yandan, Hektaş bu çeyrekte 93,6mn TL net finansman geliri kaydetmiştir. Şirket geçen yılın ilk çeyreğinde 16,4mn TL net finansman gideri yazmıştı.

 

DENİZ YATIRIM – Hektaş HEKTS Hisse Yorum 3Ç21 – 09.11.2021

HEKTS; 3Ç21 FAVÖK ve net karında güçlü artış / olumlu / Hektaş Ticaret, 3Ç21’de 526 milyon TL satış geliri (Deniz Yatırım: 513 milyon TL), 176 milyon TL FAVÖK (Deniz Yatırım: 150 milyon TL) ve 84 milyon TL net kar (Deniz Yatırım: 71 milyon TL) açıkladı. Hektaş’a ilişkin piyasa beklentisi bulunmazken, 3Ç21’de operasyonel sonuçların yıllık bazda güçlü büyüme kaydetmesi dolayısıyla sonuçların hisse performansı üzerinde olumlu etki yapacağı beklentisindeyiz.

Hektaş Ticaret, 3Ç21’de satış gelirlerini yıllık bazda %123 artış ile 526 milyon TL seviyesine yükseltmiştir. Satış gelirlerinin yükselmesinde satış hacmi ve birim fiyatlarda artış etkili olmuştur. 2020 yılının ilk 9 aylık döneminde ise 58.599.773 kg satış miktarı gerçekleştirilmiş olup 2021 yılının aynı döneminde bu rakam 123.062.556 kg olmuştur. 3Ç21’de satış gelirlerinin %3,5’i ihracat kanalıyla gerçekleşmiştir.

Şirket’in 3Ç21 FAVÖK rakamı yıllık bazda %131 artış ile 176 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 3Ç21’de FAVÖK marjı da yıllık bazda 1,1 puan artarak %33,5 seviyesine yükselmiştir. Şirket’in net kar rakamı 3Ç21’de, yıllık bazda %89 artışla 84 milyon TL olarak gerçekleşmiştir (3Ç20: 45 milyon TL). 74 milyon TL seviyesinde kaydedilen net finansman gideri net karı baskılamıştır. 2Ç21 sonunda 1,135 milyon TL olan Şirket’in net borcu, 3Ç21 sonunda 1,635 milyon TL’ye yükselmiştir. Borçlanmanın artmasına bağlı olarak net borç/FAVÖK çarpanı 2Ç21 sonunda 3,2x iken 3Ç21 döneminde 3,6x seviyesine yükselmiştir.

Genel değerlendirme: Küresel ölçekte gübre fiyatları mevcut durumda Hektaş açısından destekleyici seviyelerde bulunuyor. Ayrıca, tarım gibi stratejik bir sektörde faaliyet göstermesi, güçlü büyüme hikayesi, yeni alanlarda faaliyetini genişletmesi ve portföyünü çeşitlendirmesinin de hisse performansını desteklediğini düşünüyoruz. Hisse, yıl başından itibaren bakıldığında %58 relatif getiri sağlamıştır. Geriye dönük 12 aylık verilere göre hisse 31,0x F/K ve 20,8x FD/FAVÖK çarpanlarıyla işlem görmektedir.

OYAK YATIRIM – Hektaş HEKTS Hisse Yorum 3Ç21 – 09.11.2021

Hektaş üçüncü çeyrekte geçen senenin %100, geçen çeyreğin de %188 üzerinde 84mn TL net kar açıkladı. Sonuçlarla ilgili herhangi bir piyasa beklentisi bulunmuyordu. Güçlü gübre satışları yine kuvvetli çeyreksel sonuçların açıklanmasını sağladı. Net satışlar ve FAVÖK sırasıyla geçen seneye göre %123 ve %137 büyüme kaydetti. Geçen çeyreğe göre de FAVÖK %77, net kar da %188 arttı. Net borç çeyreksel bazda %44 yükselerek 1.64 milyar TL’ye ulaşırken, net borç/FAVÖK ise 3.2’den 3.6’ya yükseldi.

TACİRLER YATIRIM – Hektaş HEKTS Hisse Yorum 3Ç21 – 09.11.2021

HEKTS – Hektas – 3Ç21 sonuçlarını 84.5 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %89 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %190 arttı. Net satışlar 526.0 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %123 arttı. Şirket, 3Ç21’de 176.4 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %131 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 115 baz puan artarak %33.5 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 307 baz puan azaldı ve %38.0 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 427 baz puan azaldı ve %7.6 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 1945.5 milyon TL (3Ç20: 1143.8 milyon TL ve 2Ç21: 1727.0 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %112.6 (3Ç20: %137.2 ve 2Ç21: 120.1%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %44 artarak 1635.1 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 3.6 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 1.3 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 31.1 F/K çarpanından ve 20.8 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

DENİZ YATIRIM – Hektaş HEKTS Hisse Yorum 2Ç21 – 11.08.2021

HEKTS; 2Ç21 döneminde satışlarda güçlü büyüme ve operasyonel kar marjlarında olumlu gelişmeler görüldü/ olumlu /

Hektaş Ticaret, 2Ç21’de 461 milyon TL satış geliri, 100 milyon TL FAVÖK ve 29 milyon TL net kar açıkladı. 2Ç21 döneminde yıllık bazda satışlarda güçlü büyüme ve operasyonel kar marjlarında olumlu gelişmeler görülmüş olup sonuçların hisse performansı üzerinde olumlu etki yapacağı beklentisindeyiz. Hektaş Ticaret, 2Ç21’de satış gelirlerini yıllık bazda %126 artış ile 461 milyon TL seviyesine yükseltmiştir. Satış gelirlerinin yükselmesinde Bitki Besleme ürün portföyünün genişlemesi, üretim kapasitesinin artmasının katkıları büyüktür. 2020 yılının ilk 6 aylık döneminde ise 42.536.775 kg satış miktarı gerçekleştirilmiş olup 2021 yılının aynı döneminde bu rakam 83.023.536 kg olmuştur.

2Ç21’de satış gelirlerinin %6’sı ihracat kanalıyla kanalıyla gerçekleşmiştir. 2Ç21’de satışların maliyetlerindeki yüksek artışa bağlı olarak brüt kar marjı yıllık 2,5 yüzde puan azalışla %29,6 düzeyine geriledi (2Ç20: %32,1). Ancak faaliyet giderlerinin satışlara oranının azaltılması sonucunda FAVÖK bazında yıllık bazda sınırlı bir azalış görüldü; 2Ç20’de %22,4 olan FAVÖK marjı %21,6 düzeyinde gerçekleşti. Buna bağlı olarak FAVÖK, yıllık ciro büyümesinin hafif altında, yıllık %118 büyüme gösterdi.

Şirket, 2Ç21’de yıllık bazda %118 artışla 100 milyon TL FAVÖK açıklamıştır. (2Ç20: 46 milyon TL) Şirket’in net kar rakamı 2Ç21’de, yıllık bazda %126 artışla 29 milyon TL olarak izlenmiştir. (2Ç20: 13 milyon TL) Finansman giderleri artmakla beraber, 2Ç21 döneminde net finansman giderlerinin brüt karlılığa oranının yıllık bazda %33’ten %31’e daralması net kar artışının yıllık bazda FAVÖK artışının üzerinde gerçekleşmesini destekledi.

2020 yıl sonunda 1,009 milyon TL net borcu bulunan Şirket, 2Ç21 döneminde 1,135 milyon TL net borca sahiptir. Ancak borçlanmanın artmasına rağmen, FAVÖK rakamının artması sayesinde Net Borç /FAVÖK çarpanı 2020 yıl sonunda 3,8x iken 2Ç21 döneminde 3,2x’e gerilemiştir.

Şirket 2020 yıl sonunda 104,8 milyon net döviz açığı pozisyonundayken, 2Ç21 döneminde ise 60,7 milyon TL net döviz fazlasına sahiptir. 2Ç21’de ithalat 418 milyon TL, ihracat 36 milyon TL olarak gerçekleşmiş olup, yabancı para yükümlülüklerinin büyük kısmı USD ve EUR cinsinden ticari borçlardan oluşmaktadır.

Genel değerlendirme: Şirket, 2Ç21 döneminde satışlarda izlenen güçlü büyüme ile dikkat çekerken satılan mal maliyeti dışındaki maliyetlerin daha kontrollü yönetilebilmesiyle de operasyonel kar marjlarında olumlu gelişmeler paylaşmıştır. Şirket, ithalat rakamları ihracat rakamlarının oldukça üzerinde seyretse de, mevcut durumda 60,7 milyon TL net döviz fazlası pozisyonunda olup sınırlı düzeyde kur riskine tabidir. Ancak bu risk, yüksek ihracat gelirleri ile kontrol altında tutulabilir. Hisse, yıl başından itibaren bakıldığında %61 relatif getiri sağlamıştır. Geriye dönük 12 aylık verilere göre hisse 33,90x F/K ve 23,40x FD/FAVÖK çarpanlarıyla işlem görmektedir.

OYAK YATIRIM – Hektaş HEKTS Hisse Yorum 2Ç21 – 11.08.2021

Hektaş ikinci çeyrekte geçen senenin %126 üzerinde 29mn TL net kar açıkladı. Sonuçlarla ilgili herhangi bir piyasa beklentisi bulunmuyordu. Güçlü gübre satışları yine kuvvetli çeyreksel sonuçların açıklanmasını sağladı. Net satışlar ve FAVÖK sırasıyla geçen seneye göre %126 ve %118 büyüme kaydetti. Net borç geçen çeyreğe göre %4 düşerek 1.14 milyar TL’ye gerilerken, net borç/FAVÖK rasyosu da 3.9’dan 3.2’e indi.

ZİRAAT YATIRIM – Hektaş HEKTS Hisse Yorum 2Ç21 – 11.08.2021

Hektaş (HEKTS, Pozitif):  Şirket’in 2Ç2021’deki net dönem karı yıllık %126,1 oranında artarak 29,1mn TL’ye yükselmiştir. Hektaş’ın satış gelirleri ise 2Ç2021’de bir önceki yılın aynı dönemine göre %125,9 oranında büyüme göstererek 461,2mn TL’ye yükselirken, brüt kar %108,3 oranında artmış ve 2Ç2021’de 136,7mn TL olmuştur. Operasyonel giderleri ise 46,4mn TL gerçekleşen Şirket’in FAVÖK’ü 2Ç2021’de 99,6mn TL ile geçen yılın ikinci çeyreğinde göre %118,2 oranında artış göstermiştir. FAVÖK marjı ise %21,6 ile yıllık 0,8 puan düşmüştür. Diğer yandan, Şirket bu çeyrekte 42,3mn TL net finansman gideri kaydetmiştir.

İkinci çeyrek karı sonrasında Şirket’in Ocak-Haziran net dönem karı 104,2mn TL olmuş ve yıllık %29,5 oranında artış kaydetmiştir.

 

TACİRLER YATIRIM – Hektaş HEKTS Hisse Yorum 1Ç21 – 26.04.2021

Hektaş – 1Ç21 sonuçlarını 75.1 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %11 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %23 arttı. Net satışlar 437 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %62 arttı. Şirket, 1Ç21’de 115 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %48 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 251 baz puan azalarak %26.3 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 373 baz puan azaldı ve %32.5 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 120 baz puan azaldı ve %8.3 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 1,366 milyon TL (1Ç20: 820 milyon TL ve 4Ç20: 1,122 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %115.7 (1Ç20: %110.3 ve 4Ç20: 110.7%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %21 artarak 1,187 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 3.9 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 1.5 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 32.2 F/K çarpanından ve 24.9 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

ZİRAAT YATIRIM – Hektaş HEKTS Hisse Yorum 1Ç21 – 26.04.2021

Hektaş (HEKTS, Nötr): Şirket’in 1Ç2021’deki net dönem karı yıllık %11,1 oranında artarak 75,1mn TL’ye yükselmiştir. Hektaş’ın satış gelirleri aynı dönem itibarıyla %61,7 oranında büyüme göstererek 1Ç2021’de 436,6mn TL’ye yükselirken, brüt kar %45,1 oranında yükselmiş ve 141,8mn TL olmuştur. Brüt ve kar marjı ise sırasıyla %32,5 ve %17,2 olmuştur. Bir önceki yılın ilk çeyreğinde bu oranlar sırasıyla %36,2 ve %25,0 idi. Diğer yandan, Şirket’in faaliyet giderleri 1Ç2020’deki 25,6mn TL’den 1Ç2021’de 36,1mn TL’ye yükselirken, net finansman giderleri aynı dönemler itibarıyla 3,6mn TL artarak 1Ç2020’de 16,4mn TL olmuştur.

OYAK YATIRIM – Hektaş HEKTS Hisse Yorum 1Ç21 – 26.04.2021

Hektaş ilk çeyrekte geçen senenin %11, geçen çeyreğin de %23 üzerinde 75mn TL net kar açıkladı. Sonuçlarla ilgili herhangi bir piyasa beklentisi bulunmuyordu. Güçlü gübre satışları yine kuvvetli çeyreksel sonuçların açıklanmasını sağladı. Net satışlar ve FAVÖK sırasıyla geçen seneye göre %62 ve %48 büyüme kaydetti. Önceki çeyreğe göre de satışlar %43, FAVÖK de %77 gibi yüksek seviyede artış gösterdi.

 

TACİRLER YATIRIM – Hektaş HEKTS Hisse Yorum 4Ç20 – 05.02.2021

Hektaş, 4Ç20 sonuçlarını 61.2 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %76 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %31 arttı. Net satışlar 304 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %145 arttı. Şirket, 4Ç20’de 65 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %90 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 621 baz puan azalarak %21.3 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 780 baz puan azaldı ve %30 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 622 baz puan azaldı ve %10.8 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 1,122 milyon TL (4Ç19: 653 milyon TL ve 3Ç20: 1,144 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %110.7 (4Ç19: %89.1 ve 3Ç20: 137.2%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %7 artarak 982 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 3.7 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 1.4 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 35.8 F/K çarpanından ve 29.2 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

DENİZ YATIRIM – Hektaş HEKTS Hisse Yorum – 30.12.2020

HEKTS; Bedelli ve Bedelsiz Sermaye arttırımı kararı alındı & İnorganik büyüme satın almalarla devam ediyor

Şirketin büyüme sürecinin sürdürebilir bir şekilde devam edebilmesi için 227.571.100 TL olan ödenmiş sermayesinin 400.000.000 TL (%175,7692) bedelli 232.428.900 TL (%102,1346) bedelsiz olmak üzere 860.000.000 TL’ye çıkarılması bu amaçla kayıtlı sermaye tavanının 1.000.000.000 TL’ye yükseltilmesi için gereken işlemlere başlanmasına karar verilmiştir. Şirketin veteriner ilaçları iş kolunda inorganik büyüme amaçları doğrultusunda Arma İlaç San. ve Tic. A.Ş.’nin paylarının tamamının OYAK Biyoteknoloji San. Ve Tic. A.Ş.’den devralınmasına, Tohum iş kolunda inorganik büyüme amaçları doğrultusunda Avustralya’da kurulu bir startup şirketi olan Agriventis Technologies Pty Ltd.’nin %51 paylarına sahip olan OYAK Sermaye Yatırımları A.Ş.’den satın alınmasına karar verilmiştir.

Hatırlatmak gerekirse, şirket yönetimi 31.10.2019 tarihinde şirket %200 bedelli sermaye arttırımı kararı alarak bilanço yapısını güçlendirmiş ve yeni yatırımlar için zemin hazırlamıştı. Hektaş’ı, yeni şirket satın almaları ile inorganik büyümeye devam ederken orta ve uzun vadede beğenmeye devam ediyoruz. Hissenin son 1 ayda %41 nominal, 28% relatif performans gösterdiğini belirtmek gerekiyor.

İNTEGRAL YATIRIM – Hektaş HEKTS Hisse Analiz 3Ç20 – 27.10.2020

Hektaş (HEKTS) 3Ç20 döneminde 46.7 milyon TL net kar açıkladı. Net kar yıllık %164, çeyreksel %263 yükseliş kaydetti. Net kardaki yıllık artışta cirodaki %55’lik büyümenin yanısıra, kur farkı kaynaklı oluşan net finansal giderlerdeki azalmanın etkisi oldu. Şirket geçen yıl aynı dönemde 32 miyon TL net finansal gider yazarken, bu dönemde 14 milyon TL gider yazdı. Net kardaki artışta bunun etkisi var.

Satış gelirleri 3Ç20’de %55 büyüdü ve 235.5 milyon TL oldu. Önceki çeyreğe göre büyüme %15 oldu. Hacimsel bazda satışlar 9 aylık dönemde %44 oldu. Bunda Organomineral gübre ve Damlama gübre satışlarındaki artış ana faktör oldu. Organomineral gübre satışları 9 aylık dönemde 42.6 milyon ton olurken, geçen yıla göre %60 büyüdü. Mevcut ürünlere ek olarak yapılan iş ortaklıkları ile Yara ve Agrichem ürün grupları satışlarında ivmelenmenin dikkat çekici olduğu ifade ediliyor.

FAVÖK tarafında ise 76.4 milyon TL kar yazıldı. FAVÖK 3Ç20’de yıllık %44, çeyreksel %67 artış gösterdi. Kar marjları geçen yıl aynı çeyreğin 4-5 puan altında kaldı ancak önceki çeyreğe göre 10 puanlık artışlar var. Covid-19 nedeni ile önceki çeyrekte görülen agresif rekabetçi fiyatlama biraz normale dönmüş görünüyor. Kar marjlarındaki toparlanma olumlu.

Olumsuz taraf borçluluğun artmaya devam etmesi denilebilir. Net borç 919.1 milyon TL oldu. Önceki çeyrek dönemde 748 milyon TL seviyesindeydi. Net borç / favök oranı 3.9x seviyesine yükseldi. 2019 yılı sonunda bu oran 1.6x seviyesindeydi. Nakit akışları 9 ayda güçlü değil. Cari oran 1.4x ve likidite oranı 1.05x seviyesinde bulunuyor. Kısa vadeli borç çevirme sorunu görülmüyor. Ancak genel borçluluk seviyesinin artmaya devam etmesi HEKTS’ın zayıf tarafı. Geçen yılı halen altında olsa da 3Ç20 için operasyonel olarak finansalları olumlu buluyoruz. HEKTS için 18TL hedef fiyatımızı koruyoruz.

9 Aylık sonuçlar: Yılın 9 ayında ise satış gelirleri %17 artış sağladı ve 709 milyon TL seviyesinde oluştu. Son yıllardaki ciroda görülen agresif artışlara nazaran bu yılki büyüme oldukça sınırlı kaldı. Covid-19 ‘un büyük etkisi var. FAVÖK karı %10 azaldı 199.7 milyon TL oldu, net kar %15 artışla 127.2 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Halen 2019 yılına kıyasla güçlü bir 2020 yılı geçirdiği söylenemez. Bu durum Covid-19 un yarattığı dengesizlik ile yakından ilgili. Genel olarak HEKTS ile ilgili uzun vadeli büyüme beklentimizi koruyoruz. Organomineral gübre alanındaki büyüme, bitkisel koruma ürünlerindeki performans ve yeni Ar-Ge çalışmaları ile güçlenen ürün porftöyü HEKTS için uzun vadede yeni hikayeler yaratma potansiyeline sahip olmaya devam ediyor. Haziran ayında %100 hissesini aldığı Sunset Kimya henüz finansallarda 3 aylık sonuçlar olduğu için fazla hissedilmiyor. Ancak bu satın alma ile ihracat kanadında yeni gelişmeler görmeyi bekliyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Hektaş HEKTS Hisse Analiz 3Ç20 – 27.10.2020

Hektaş (HEKTS, Pozitif): Şirket’in 3Ç2020’deki net dönem karı 46,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket geçen yılın aynı döneminde 17,7mn TL kar açıklamıştı. Şirket’in satış gelirleri üçüncü çeyrekte yıllık %55,5 oranında artarak 235,5mn TL’ye yükselirken, brüt kar %42 oranında artmış ve 96,7mn TL’ye yükselmiştir. Aynı dönemde operasyonel giderleri %64,7 oranında artan şirket, diğer faaliyetlerden ise 7,3mn TL gider kaydetmiştir. Böylece şirketin esas faaliyet karı 63,8mn TL olmuştur. Finansman tarafında 14,1mn TL gider kaydeden şirketin vergi öncesi karı 49,9mn TL olarak gerçekleşmiştir. 3,1mn TL vergi gideri sonrası şirketin net dönem karı 46,7mn TL olmuştur. Üçüncü çeyrek karı sonrasında Şirket’in 2020 yılının ilk dokuz ayındaki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %14,8 oranında artarak 127,2mn TL’ye yükselmiştir.

DENİZ YATIRIM – Hektaş HEKTS Hisse Analiz 3Ç20 – 27.10.2020

HEKTS; Kuvvetli operasyonel karlılık düşen finansal giderler ile desteklenmiş. Hektaş, 236 milyon TL gelir (3Ç19’a kıyasla %56 yükseliş), 76 milyon TL VAFÖK (3Ç19’a kıyasla %44 yükseliş) ve 47 milyon TL net kar (3Ç19’a kıyasla %164 yükseliş). Şirket 3Ç20’de 14 milyon TL net finansal gider kaydederken, 3Ç19’da 32 milyon TL net finansal gider kaydedilmişti.

HEKTS UFRS özet, TL mln 3Ç19 2Ç20 3Ç20 ç/ç y/y 9A19 9A20 y/y
Satışlar 151 204 235 15% 56% 609 709 17%
FAVÖK 53 46 76 67% 44% 221 200 -10%
FAVÖK marjı 35.0% 22.4% 32.5% 36.4% 28.2%
Net Kar 18 13 47 263% 164% 111 127 15%
Net Marj 11.7% 6.3% 19.8% 9.9% 0.6%

Kaynak: Şirket, Deniz Yatırım Araştırma

TACİRLER YATIRIM – Hektaş HEKTS Hisse Analiz 3Ç20 – 27.10.2020

Hektaş – 3Ç20 sonuçlarını 46.7 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %164 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %263 arttı. Net satışlar 235 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %56 arttı. Şirket, 3Ç20’de 76 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %44 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 251 baz puan azalarak %32.5 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 391 baz puan azaldı ve %41.1 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 61 baz puan arttı ve %10.9 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 1,144 milyon TL (3Ç19: 682 milyon TL ve 2Ç20: 954 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %137.2 (3Ç19: %99.2 ve 2Ç20: 127.4%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %23 artarak 919 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 3.9 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 1.5 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 17.5 F/K çarpanından ve 16.0 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

DENİZ YATIRIM – Hektaş HEKTS Hisse Analiz 2Ç20 – 14.08.2020

HEKTS; 2Ç20 FAVÖK ve net kar rakamları yıllık bazda daraldı. Hektaş, 2Ç20’de 204 milyon TL gelir, 46 milyon TL FAVÖK ve 13 milyon TL net kar açıkladı. Şirket’in faaliyet karlılığında ve net karında yıllık bazda daralma söz konusu olduğu için sonuçların hisse performansına hafif negatif etki yapacağını düşünüyoruz.

Şirket’in satış gelirleri yıllık %3 artarak 2Ç20’de 204 milyon TL’ye ulaşmıştır. Brüt kar rakamı yıllık %18 azalarak 2Ç20’de 66 milyon TL seviyesine gerilemiştir. Şirket’in, 2Ç20 FAVÖK rakamı yıllık %28 daralmış olup FAVÖK marjında da 32% seviyelerinden 22% seviyelerine düşüş gözlemlenmiştir. Bunun sebebinin satışların maliyetindeki ilk madde ve malzeme giderlerindeki yıllık bazda 17’lik artıştan kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Şirket, 2Ç20’de 13 milyon TL net kar açıklamış ve 1Y20’de 80 milyon TL net kar açıklamıştır.

1Y20 üretim miktarları karşılaştırıldığında, Gebze ve Niğde tesislerinde yıllık bazda hafif artış olurken, Adana’daki tesisindeki Organomineral Gübre üretiminde 76%’lık bir artış olduğu görülüyor. Konsolide satış miktarlarına baktığımızda ise 33’lük bir artı söz konusudur.

TACİRLER YATIRIM – Hektaş HEKTS Hisse Analiz 2Ç20 – 14.08.2020

Hektaş – 2Ç20 sonuçlarını 12.9 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %49 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %81 azaldı. Net satışlar 204 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %3 arttı. Şirket, 2Ç20’de 46 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %28 azalış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 979 baz puan azalarak %22.4 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 816 baz puan azaldı ve %32.1 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 282 baz puan arttı ve %12.7 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 954 milyon TL (2Ç19: 614 milyon TL ve 1Ç20: 820 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %127.4 (2Ç19: %93.8 ve 1Ç20: 110.3%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %40 artarak 749 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 3.6 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 1.3 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 22.6 F/K çarpanından ve 17.8 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

ZİRAAT YATIRIM – Hektaş HEKTS Hisse Analiz 2Ç20 – 14.08.2020

Hektaş (HEKTS, Nötr): Şirket’in 2Ç2020’deki net dönem karı 12,9mn TL gerçekleşerek yıllık %49,2 oranında gerilemiştir. Şirket’in satış gelirleri yıllık olarak %2,9 oranında artarak yılın ikinci çeyreğinde 204,1mn TL olurken, maliyetler %17,0 oranında artmış ve 138,5mn TL olmuştur. Bu kapsamda da brüt kar yıllık olarak %17,9 oranında gerilemiş ve 65,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise %32,1 olmuştur. Bir önceki yılın ikinci çeyreğindeki brüt kar marjı %40,3 idi. Diğer taraftan, Şirket 2Ç2020’de 21,9mn TL net finansman gideri (2Ç2019: 28,7mn TL) kaydetmiştir.

İkinci çeyrek karı sonrasında Şirket’in 2020 yılı Ocak – Haziran dönemi net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %13,6 oranında düşerek 80,4mn TL olarak gerçekleşmiştir.

 

TACİRLER YATIRIM – Hektaş HEKTS Hisse Analiz 1Ç20 – 05.05.2020

1Ç20 sonuçlarını 67.6 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yatay kalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %94 arttı. Net satışlar 270 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %4 arttı. Şirket, 1Ç20’de 78 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %26 azalış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1159 baz puan azalarak %28.8 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 963 baz puan azaldı ve %36.2 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 345 baz puan arttı ve %9.5 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %35 arttı. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %120 arttı. Net işletme sermayesi ise 820 milyon TL (1Ç19: 557 milyon TL ve 4Ç19: 653 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %110.3 (1Ç19: %93.6 ve 4Ç19: 89.1%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %28 artarak 534 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 2.3 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.9 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 21.4 F/K çarpanından ve 15.9 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

ZİRAAT YATIRIM – Hektaş HEKTS Hisse Analiz 1Ç20 – 05.05.2020

Hektaş (HEKTS, Nötr): Şirket’in 1Ç2020’deki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre önemli bir değişim göstermeyerek 67,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket’in bu çeyrekteki satış gelirleri 269,9mn TL gerçekleşerek yıllık %4 oranında artış kaydeterken, maliyetlerler tarafında – bitmiş mamul stoklarındaki yüksek artış – daha yüksek orandaki artışa bağlı olarak brüt kar yıllık %18 oranında gerilemiş ve 1Ç2020’de 97,7mn TL olmuştur. Bu rakamlarla birlikte, Şirket’in net ve brüt kar marjı sırasıyla %25,0 ve %36,2 oranında gerçekleşmiştir. Geçen yılın ilk çeyreğinde Şirket’in net ve brüt kar marjı sırasıyla %26,2 ve %45,8 idi.

 

OYAK YATIRIM – Hektaş HEKTS Hisse Haber – 30.04.2020

Bir TV röportajında Hektaş Genel Müdürü Levent Ortakçıer günlük 30 bin litrelik dezenfektan üretim kapasiteleri olduğunu onayladı ve bu ürünün kar marjının diğer ürünler gibi olduğunu kaydetti. Levent Ortakçıer ayrıca 200 bin ton kapasiteli organomineral tesislerinin hazır olduğunu ve bunun 300 bin tona çıkmasının mümkün olduğunu, yerli tohum konusunda çalışmaların devam ettiğini ve Orhangazi’de gen testi laboratuvarı kurulduğunu açıkladı.

OYAK YATIRIM – Hektaş HEKTS Hisse Haber – 27.04.2020

Bazı gazetelerde yer alan habere göre Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, bitki koruma sektöründe faaliyet gösteren iştirakleri Tarkim vasıtasıyla Manisa’da yatırım bedeli yaklaşık 130 milyon lira olan yeni bir fabrika yatırımı planladıklarını açıkladı. Bu yatırımla 12 bin tonluk mevcut tarım ilacı üretim kapasitesinin 30 bin tona çıkarılması hedefleniyor. Piyasada olası artan rekabet riskini 28 bin ton kapasitesiyle Türkiye’deki en büyük tarım ilacı üreticisi Hektaş için hafifçe olumsuz olarak değerlendiriyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Hektaş HEKTS Hisse Haber – 22.04.2020

Hektaş – Şirket dezenfektan üretimine başladı. Şirketin üretimine başladığı yeni dezenfektanlar, COVID-19 pandemisi ile mücadelede, Bilim Kurulu tarafından da önerilen etken madde içerik ve oranlarına uygun olarak üretilmekte. Dezenfektanlar ilk etapta günlük 15 bin litre üretilerek, 500 mililitre, 1 litre ve 25 litrelik ambalajlarda satışa sunulacak.

OYAK YATIRIM – Hektaş HEKTS Hisse Haber Yorum – 22.04.2020

Hektaş koronavirüs salgınıyla mücadeleye katkı sağlayacak dezenfektan üretimine başladı. Yeni dezenfektan markaları Hek-off ve Hekpak, Nisan ayı itibarıyla satışa sunulacak. Dezenfektanlar ilk etapta günlük 15 bin litre üretilerek 500 mililitre, 1 litre ve 25 litrelik ambalajlarda satışa sunulacak. Gelen talebe göre dezenfektan üretim kapasitesi artırılabilecek. Şirket işin büyüklüğü ile ilgili herhangi bir detay paylaşmamış olsa da dezenfektanın litresinin ortalama 40 TL’den satılacağı varsayarak bir hesap yapılırsa günde 15 bin litreden yıllık 216 mn TL’lik bir gelir rakamına ulaşılıyor ki bu rakam şirketin 2019 gelirlerinin %29’una denk gelmektedir. Haberin etkisini pozitif olarak değerlendiriyoruz.

 

Hektaş’tan Temettü Konusunda Açıklama – 04.03.2020

Hektaş 2019 karından temettü ve pay şeklinde ödeme yapılmayacağını açıkladı. KAP’a yapılan bilgilendirmede konuyla ilgili olarak şu açıklamalar yapıldı:

Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 04.03.2020 tarihinde yapılan toplantısında;

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-14.1 sayılı tebliği hükümleri uyarınca hazırlanmış olan mali tablolarda ise; 31.12.2019 tarihi itibariyle oluşan 145.386.308,00 TL brüt kardan Kurumlar Vergisi ve Ertelenmiş Vergi Gideri ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince 7.328.141,19 TL 1.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra 138.243.108,81 TL net dağıtılabilir kâr kalmaktadır.

2019 hesap döneminde büyüyen bilançomuzu desteklemesi amacıyla,Şirket kar dağıtım politikasında öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle 2019 yılı hesap dönemi dağıtılabilir dönem karının dağıtılmayarak, birinci tertip kanuni yedekler ve İmtiyazlı Pay Sahiplerine dağıtılan Temettü ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere kaydedilmesine,

Bu şekliyle Kâr Dağıtım Teklifinin 31 Mart 2020 tarihinde yapılacak 2019 yılı Olağan Genel Kurulu’nun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

OYAK YATIRIM – Hektaş HEKTS Hisse Yorum – 19.02.2020

Hektaş, Orhangazi AR-GE ve Eğitim Temelli Tarımsal Üretim Projesi kapsamında, 32.544 m2 alanda yapılması hedeflenen ıslah ve üretim serası için BG GLOBAL Tarım Ürünleri Danışmanlığı Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti firması ile projenin tamamlanması sürecince toplam 2.4 mn dolar bedel ile sözleşme imzaladı. Gelişmeyi hafifçe olumlu olarak değerlendiriyoruz.

Hektaş Yeni Yatırım Projesine dair Açıklamada Bulundu – 18.02.2020

KAP Açıklaması: Yönetim Kurulumuzun 18.02.2020 tarihinde yapılan toplantısında alınan karar çerçevesinde; Orhangazi AR-GE ve Eğitim Temelli Tarımsal Üretim Projesi kapsamında, 32.544 m2 alanda yapılması hedeflenen ıslah ve üretim serası için BG GLOBAL Tarım Ürünleri Danışmanlığı Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti firması ile projenin tamamlanması sürecince toplam 2.385.000 $ bedel ile sözleşme imzalanmıştır.

OYAK YATIRIM – Hektaş HEKTS Hisse Analiz 4Ç19 – 13.02.2020

Hektaş 4. çeyrekte beklentimiz olan 29mn TL’nin üzerinde 35mn TL net kar açıkladı. 34mn TL’lik FAVÖK ise brüt kar marjındaki gerileme nedeniyle beklentimiz olan 48mn TL’nin altında gerçekleşti. Brüt kar marjındaki düşüşü tarım ilaçlarına göre daha düşük kar marjına sahip gübre satışlarının payının artmasına bağlıyoruz. Çeyreksel bazda şirketin karlılığı sezonsallık etkisiyle düşüş gösterdi. Aynı etkinin en güçlü çeyrek olan ilk çeyrekte tersine dönmesini bekliyoruz. Net borç geçen çeyreğe göre %24 düşerek 417mn TL’ye ulaşırken net borç/FAVÖK ise 2.2’den 1.6’ya düştü. Hektaş’ın büyüme hikayesini olumlu bulsak da hisseler %6 yükselme potansiyeli içerdiğinden Endekse Paralel Getiri tavsiyemizi sürdürüyoruz. Hisseler 2020 tahminlerimize göre sırasıyla 6.8x FD/FAVÖK ve 9.9x F/K çarpanlarıyla işlem görmektedir.

TACİRLER YATIRIM – Hektaş HEKTS Hisse Analiz 4Ç19 – 13.02.2020

4Ç19 sonuçlarını 34.8 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %123 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %96 arttı. Net kardaki güçlü artışın altında yatan ana sebep 32 milyon TL tutarındaki vergi geliridir. Net satışlar 124 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %58 büyüdü. Şirket, 4Ç19’de 34 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %4 büyüme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1407 baz puan azalarak %27.5 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 1687 baz puan geriledi ve %37.8 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 215 baz puan büyüdü ve %17.0 olarak gerçekleşti. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %24 azalarak 417 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 1.6 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.8 olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise 653 milyon TL (4Ç18: 501 milyon TL ve 3Ç19: 682 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %89.1 (4Ç18: %100.7 ve 3Ç19: 99.2%) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 16.2 F/K çarpanından ve 10.8 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

ZİRAAT YATIRIM – Hektaş HEKTS Hisse Analiz 4Ç19 – 13.02.2020

Hektaş (HEKTS, Sınırlı Pozitif): Şirket’in 4Ç2019’daki net dönem karı bir önceki yılın dördüncü çeyreğine göre %123 oranında artış göstererek 34,8mn TL’ye yükselmiştir. Şirket’in satış gelirleri 4Ç2019’da yıllık %58 oranında artarak 124mn TL olarak gerçekleşirken, brüt kar aynı dönemde %9 oranında artmış ve 4Ç2019’da 46,9mn TL olmuştur. Şirket’in 4Ç2019’daki net ve brüt kar marjı ise sırasıyla %28,0 ve %37,8 olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde bu oranlar sırasıyla %19,8 ve %54,7 idi. Öte yandan, Şirket’in net finansman gideri bu çeyrekte 17,1mn TL gerçekleşerek geçen yılın dördüncü çeyreğine göre 14,2mn TL düşüş göstermiştir. Son olarak, dördüncü çeyrek net karı ile birlikte Şirket’in 2019 yılı net dönem karı geçen yıla göre %37 oranında artarak 145,6mn TL’ye yükselmiştir.

 

OYAK YATIRIM – Hektaş HEKTS Hisse Analiz 3Ç19 – 04.11.2019

Hektas 3. çeyrekte beklentimiz ile aynı doğrultuda 18mn TL net kar açıkladı. 55mn TL’lik FAVÖK ise brüt kar marjındaki iyileşme ile beklentimizin hafifçe üzerinde gerçekleşti. Doların TL karşısında değer kaybetmesinin şirketin brüt marjına olumlu etki yaptığını düşünüyoruz. Çeyreksel bazda şirketin karlılığı sezonsallık etkisiyle düşüş gösterdi. Aynı etkinin dördüncü çeyrekte de devam etmesini bekliyoruz. Net borç geçen çeyreğe göre %23 artarak 550mn TL’ye ulaşırken net borç/FAVÖK ise 1.9’dan 2.2’ye çıktı. Hektaş’ın büyüme hikayesini ve bedelli sermaye artırımını olumlu bulsak da hisseler %7 yükselme potansiyeli içerdiğinden Endekse Paralel Getiri tavsiyemizi sürdürüyoruz. Hisseler 2019 ve 2020 tahminlerimize göre sırasıyla 11.8x F/K ve 8.6x F/K çarpanlarıyla işlem görmektedir.

ZİRAAT YATIRIM – Hektaş HEKTS Hisse Analiz 3Ç19 – 04.11.2019

Hektaş (HEKTS, Sınırlı Pozitif): Şirket’in 3Ç2019’daki net dönem karı bir önceki yılın üçüncü çeyreğine göre %8,8 oranında artış göstererek 17,7mn TL olmuştur. Şirket’in satış gelirleri 3Ç2019’da yıllık %27,3 oranında artarak 151,4mnmn TL olarak gerçekleşirken, maliyetler %20 oranında artarak 83,3mn TL olmuştur. Satış gelirlerinin maliyetlerden daha yüksek oranda artmasına bağlı olarak brüt kar aynı dönemde %36,9 oranında artarak 3Ç2019’da 68,1mn TL olmuştur. Şirket’in 3Ç2019’daki net ve brüt kar marjı ise sırasıyla %11,7 ve %45,0 olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde bu oranlar sırasıyla %13,7 ve %41,8 idi. Öte yandan, Şirket’in net finansman gideri bu çeyrekte 32,1mn TL gerçekleşerek geçen yılın üçüncü çeyreğine göre 25,1mn TL artış göstermiştir. Son olarak, üçüncü çeyrek net karı ile birlikte Şirket’in 2019 yılının ilk 9 ayındaki net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %22,3 oranında artarak 110,8mn TL’ye yükselmiştir.

 

İNTEGRAL YATIRIM – Hektaş HEKTS Hisse Analiz 2Ç19 – 09.08.2019

Geçen yılın üzerinde, önceki çeyreğin Altında Hektaş (HEKTS) 2Ç19’da 25.3mn TL net kar açıkladı. Kar yıllık %14 ve çeyreksel %63 geriledi. Yıllık azalışta finansman giderlerinin etkili olduğu gözleniyor. Net finansman giderleri geçen yıl aynı dönemde 3.8mnTL’den 28.7mnTL seviyesine yükselmiş. Bir önceki çeyreğe göre azalmada ise hem %23 daha az satış geliri elde edilmesinin yanında daha fazla faaliyet gideri ve finansman giderleri etkili olmuş görünüyor.

Satış gelirleri ise 2Ç19’da yıllık %43 büyüdü ve 198.3mnTL oldu. Buna karşılık çeyreksel %23 azalma var. FAVÖK yıllık %29 büyüdü ve 62mnTL oldu, ancak çeyreksel %41 küçülme var. Operasyonel sonuçlarda satış geliri, faaliyet karı ve favök 2Ç18’ göre artarken, önceki çeyreğe (1Ç19) göre düşüşler gözleniyor. Şirket 3 aylık dönemin altında performans göstermiş. FAVÖK yıllık %29 büyürken bunda satış gelirlerindeki artışların etkisi büyük. Kar marjları ise 2Ç18’e göre 2-3 puan aşağıda seyretmiş. Bir önceki çeyreğe göre ise kar marjlarında 6-9 puanlık sert düşüşler gözleniyor. FAVÖK marjı %31.2 olurken, 2Ç18’de %34.6 ve 1Ç19’da %40.3 seviyesindeydi. Yılın ilk çeyreğindeki marjların oldukça altına düşmüş.

Bununla birlikte 6 aylık dönemde net kar %25 artarak 93.1mn TL olurken, ciro %53 büyüme ile 457.2mn TL oldu. Satışlar ton bazında 6 aylık dönemde geçen yıla göre %137 artarak 32 milyon ton oldu. En büyük katıyı Organomineral gübre, geçen yıl olmayan yavaş salınımlı gübre ve damla gübre sağlamış görünüyor. Ton bazında en büyük pay 18mn ton ile organomineral gübrede bulunuyor. Adana tesisindeki kapasite artırım yaptırımı Ekim ayında devreye alınması planlanıyor.

Borçluluk Artıyor, Bedelli Yolda… Haziran sonu itibari ile net borç 449mn TL seviyesine ulaştı. Bu rakamdaki artışa bir süredir dikkat çekiyoruz. Net borç yılbaşında 337mnTL ve 2017 sonunda ise 65mnTL idi. Burada çok hızlı bir artış var. Netborç/favök rasyosu 2.2x seviyesinde bulunuyor. Yılbaşında bu oran 1.8x seviyesindeydi. Halen risk seviyesinin altında ancak borçluluktaki artışın devam etmesi şirkete işletme sermayesi ihtiyacı doğuracak görünüyor. Nitekim şirket tahminimiz doğrultusunda 11 Temmuz 2019 gününde 150mn TL kaynak sağlamak için bedelli sermaye arttırımına gideceğini açıkladı. Bu şirketin sermayesine oranla %200 bedelli artırıma karşılık geliyor. Henüz tarih belli değil. Haziran sonu nakit akış tablosunda nakitlerinde 24mn TL artış görülüyor. Detayına baktığımızda ise faaliyetlerden nakit çıkışı olduğu yani nakit yaratamadığı, buna karşılık nakit girişinin borçlanmadan sağlandığı görülüyor.

Değerlendirme: Operasyonel anlamda şirket geçen yıla göre iyi olurken, 1Ç dönemin altında bir 2Ç geçirmiş görünüyor. 6 aylık bazda sonuçlar geçen yılın üzerinde gelmeye devam ediyor. Ancak şirketin performansında 2.çeyrekte düşüş var. Sonuçların geçen yılın üzerinde penceresinden bakıldığında olumlu karşılanabilir. Bunun yanında 1Ç dönemin çok altında, karlılıkta sert düşüşler, borçluluk artmaya devam etmiş ve nakit akışları çok kaliteli değil penceresinden bakıldığında bilanço olumsuz karşılanabilir.

Değerleme: Hektaş için 2019 yılı beklentilerimizi revize ediyoruz. Şirket satış gelirlerinin 2019 yılında %50 artışla 745mn TL seviyesine, FAVÖK karının ise 258mn TL düzeyinde olmasını bekliyoruz. FAVÖK marjının %35 düzeyinde olmasını öngörüyoruz. Bu öngörüler altında şirketin son üç çeyrek piyasa çarpanları ortalamasına göre HEKTS için 12 aylık hedef fiyatımızı 13.50TL’den 17.50TL seviyesine revize ediyoruz. Borsa kapanışı olan 15.20TL’ye göre %13 yükseliş potansiyeli bulunuyor. Hisse için değerine yaklaştığı söylenebilir. HEKTS için borç kontrol altında kaldığı ve faaliyetlerdeki büyüme devam ettiği sürece uzun vadede pozitif görüşümüzü koruyacağız.

TACİRLER YATIRIM – Hektaş HEKTS Hisse Analiz 2Ç19 – 09.08.2019

Hektaş – 2Ç19 sonuçlarını 25.4 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %14 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %63 azaldı. Net satışlar 198 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %43 yükseldi. Şirket, 2Ç19’de 62 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %29 yükseldi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 337 baz puan azalarak %31.3 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 188 baz puan düştü ve %40.3 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 153 baz puan yükseldi ve %9.9 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %66 yükseldi. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %68 yükseldi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %11 artarak 449 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 1.9 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 1.5 olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise 614 milyon TL (2Ç18: 344 milyon TL ve 1Ç19: 557 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %93.8 (2Ç18: %89.9 ve 1Ç19: 93.6%) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 9.2 F/K çarpanından ve 6.7 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

ZİRAAT YATIRIM – Hektaş HEKTS Hisse Analiz 2Ç19 – 09.08.2019

Hektaş (HEKTS, Nötr): Şirket’in 2Ç2019’daki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %13,9 oranında gerileyerek 25,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. Satış gelirleri ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %42,6 oranında artan Şirket’in brüt karı ise aynı dönemler itibarıyla %36,3 oranında artarak 79,9mn TL’ye yükselmiştir. Bu rakamlarla birlikte, Şirket’in net ve brüt kar marjı sırasıyla %12,8 ve %40,3 olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde bu oranlar sırasıyla %21,2 ve %42,2 idi. Diğer yandan, Şirket’in net finansman giderleri geçen yılın aynı dönemine göre 24,8mn TL artarak 2Ç2019’da 28,7mn TL’ye yükselmesi net dönem karının düşük gelmesinde ana etken olmuştur. İkinci çeyrek karı sonrasında Şirket’in bu yılın ilk yarısındaki net dönem karı 93,1mn TL gerçekleşerek geçen yılın aynı dönemine göre %25,2 oranında artış kaydetmiştir.

OYAK YATIRIM – Hektaş HEKTS Hisse Analiz 2Ç19 – 09.08.2019

Hektaş ikinci çeyrekte bizim beklentimiz olan 34mn TL’nin ve geçen senenin %14 altında 25mn TL net kar açıkladı. Satışlar beklentimize paralel gelse de FAVÖK 62mn TL ile brüt kar marjındaki daralma neticesinde beklentimizin hafifçe altında gerçekleşti. Sene sonu FAVÖK ve net kar tahminlerimizi sırasıyla %9 ve %19 indirmemize rağmen FNC Tarım’ın kapasite artışı planlarını dahil ettiğimiz hedef fiyatımızı 15.30 TL’den 16.00 TL’ye yükselttik. Yükselme potansiyelinin sınırlı olması nedeniyle tavsiyemizi Endekse Paralel Getiri’ye indirdik.

 

ZİRAAT YATIRIM – Hektaş HEKTS Hisse Haber – 12.07.2019

Hektaş (HEKTS, Sınırlı Negatif): Şirket son yıllarda yakaladığı büyüme ivmesi; satış hasılatı, faaliyet karı ve net karı önemli ölçüde artırırken, net işletme sermayesi ihtiyacı da artmıştır. Şirket, bu kapsamda  büyüme sürecinin sürdürebilir bir şekilde devam edebilmesi için bedelli sermaye artırımı yapılarak 2019 yılı içerisinde yaklaşık 150mn TL kaynak sağlanması planlandığını duyurmuştur. Bu amaçla kayıtlı sermaye tavanının 400mnn TL’ye yükseltilmesi için gereken işlemlere başlanmasına karar verilmiştir.

OYAK YATIRIM – Hektaş HEKTS Hisse Yorum – 29.05.2019

Hektaş FNC Tarım’ın (Niğde ilindeki tarım ilacı üreticisi) kapasitesinin 4.7 kat arttırılarak 15.4 bin tona çıkarılmasına karar verildiğini açıkladı. Yatırım tutarı açıklanmamış olsa da 60mn TL civarında olabileceğini tahmin ediyoruz. Hektaş 2018 yılında toplam 16.6 bin ton tarım ilacı ürettiğinden dolayı söz konusu kapasite artırımının şirketin operasyonel performansını olumlu etkilemesini bekliyoruz. Kabaca yaptığımız hesaba göre kapasite artırımının şirketin toplam gelirlerine ve FAVÖK’üne etkisi 2020 yılında sırasıyla 130mn TL ve 30mn TL olabilir ki bu rakamlar 2018 yılı toplamının %26 ve %16’sına denk gelmektedir. Haberi Hektaş hisseleri açısından olumlu olarak değerlendiriyoruz.

 

TACİRLER YATIRIM – Hektaş HEKTS Hisse Analiz 1Ç19 – 30.04.2019

Hektaş – 1Ç19 sonuçlarını 67.7 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %51 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %335 arttı. Net satışlar 259 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %62 arttı. Şirket, 1Ç19’de 105 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %68 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 162 baz puan artarak %40,4 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 100 baz puan arttı ve %45,8 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 76 baz puan azaldı ve %6,0 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %44 arttı. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %15 arttı. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %20 artarak 403 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 1,8 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 1,5 olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise 557 milyon TL (1Ç18: 264 milyon TL ve 4Ç18: 501 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %93,6 (1Ç18: %83.8 ve 4Ç18: 100.7%) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 6.9 F/K çarpanından ve 5.7 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

OYAK YATIRIM – Hektaş HEKTS Hisse Analiz 1Ç19 – 30.04.2019

Hektaş ilk çeyrekte beklentimiz olan 62mn TL’nin hafifçe üzerinde 68mn TL net kar açıkladı. Herhangi bir piyasa beklentisi bulunmuyordu. Satış gelirleri bizim beklentimiz paralelinde olsa da FAVÖK güçlü brüt marjı nedeniyle 105mn TL ile bizim 101mn TL’lik tahminimizin hafifçe üzerinde geldi. Şirketin satış hacmi organomineral gübre ve yavaş salınımlı gübre satışlarının etkisiyle geçen seneye göre %154 artış kaydetti. Öte yandan, işletme sermayesi geçen çeyreğe göre %24, net borç da %20 arttı. 2019 FAVÖK ve net kar tahminlerimizi sırasıyla 286mn TL ve 156mn TL’ye çektik. Bununla beraber işletme sermayesi varsayımlarımızı da arttırdık. Sonuç olarak yeni hedef fiyatımız olan 15.25 TL (önceki 14.63 TL) %30 yükselme potansiyeline işaret etmektedir. Hisselerle ilgili AL tavsiyemiz devam ediyor.

ZİRAAT YATIRIM – Hektaş HEKTS Hisse Analiz 1Ç19 – 30.04.2019

Hektaş (HEKTS, Pozitif): Şirketin 2019 yılı ilk çeyrek ne dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %50,9 oranında artarak 67,7mn TL’ye yükselmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir. Satış gelirleri ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı döneminde göre %61,5 oranında artan şirketin brüt karı ise maliyetlerdeki görece düşük artışa bağlı olarak %65,1 oranında artarak 118,7mn TL’ye ulaşmıştır. Operasyonel giderler aynı dönemde %43,4 oranında artarken, diğer faaliyetlerden 1mn TL gelir kaydedilmiş ve böylece faaliyet karı %67,8 oranında artarak 104,1mn TL’ye yükselmiştir. Finansman tarafında ise ilk çeyrekte 22,5mn TL gider kaydedilirken, 13,9mn TL’lik vergi gideri sonrası net dönem karı 67,7mn TL olarak gerçekleşmiştir.

 

İŞ YATIRIM – Hektaş HEKTS Hisse Analiz – 07.03.2019

Kapanış (TL) : 11.69 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 887 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.63 HEKTS TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a

Hektaş 2019 yılı temettü ödemesini açıkladı. Hektaş 2019 yılında 37,9 milyon TL brüt temettü ödemesi açıkladı (hisse başına brüt 0,5 TL). Temettü 4 Aralık’ta dağıtılacak. Temettü verimi %4,28 ’e tekabül ediyor. Temettü ödeme oranı ise %35,72. Geçen yıl şirket 28,9 milyon TL temettü ödemesi yapmıştı, tekabül eden temettü verimi %5,35 oranındaydı.

Hektaş Temettü Kararı – 06.03.2019

Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
HEKTS, TRAHEKTS91E4
Peşin
0,5
50
0,425
42,5
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
01.12.2019
04.12.2019
03.12.2019

Finansal Duran Varlık Edinimine Dair Açıklama – 22.02.2019

Hektaş Akça Tohumculuk Arge Şirketini satın aldı. KAP’a yapılan açıklama şu şekildedir:

Yönetim Kurulumuzun bağımsız üyelerin tamamının katılımı ve oybirliğiyle alınan 12.02.2019 tarih ve 18 numaral ı toplantı kararı ile;

Akça Tohumculuk Arge Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi ‘nin sermayesini temsil eden payların tamamının, 25.150.000 TL bedel karşılığında Metin Yerlikaya, Kamile Nuray Yerlikaya ‘dan Şirketimizce satın alınmasına, toplam satış bedelinin peşinen ve nakden ödenmesine karar verilmiş olup, 22.02.2019 (bugün) satın alma sözleşmesi imzalanmak suretiyle pay devri gerçekleşmiştir.

Değerleme çalışmaları ve satın alma bedeli üzerinde görüşmeler sürerken, kamuya açıklama yapılması yatırımcıları yanıltabileceğinden, gerekli gizlilik önlemleri alınmak suretiyle, işlemin niteliği kesinleşene kadar kararın açıklanması ertelenmiştir.

Akça Tohumçuluk Hakkında Bilgi

Akça Tohumculuk Ar-Ge Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. Antalya Akdeniz Üniversitesi Teknokent içerisinde bulunan kendine ait araştırma ve geliştirme seralarında çalışmalarını yürütmekte, kendi tesislerinde ıslah ve üretim yapan ıslahcı bir Ar-Ge şirketidir.

Şirket Türkiye’de Teknokent’te ıslah çalışmaları yapan ilk kuruluştur. Akça Tohumculuk tamamen yerli ıslah yapmaktadır. Şirket bünyesindeki ıslah uzmanları tarafından Türkiye’de ilk defa yerli köy domatesinin ıslahı yapılmış ve Tarım Bakanlığı’ndan üretim izni alınmıştır.

İŞ YATIRIM – Hektaş HEKTS Hisse Analiz 4Ç18 – 11.02.2019

Kapanış (TL) : 10.94 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 830 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.47 HEKTS TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a

Hektaş güçlü 4Ç18 finansalları açıkladı
Hektaş 4Ç18 finansallarında geçen senenin aynı döneminde açıkladığı 2 milyon TL net kara karşılık 4Ç18’de 16 milyon TL net kar açıkladı. Satışlar yıllık bazda %91 oranında artarak 4Ç18’de 79 milyon TL’ye ulaştı. Şirketin dördüncü çeyrekteki brüt kar marjı önceki çeyrekte gerçekleşen %42’nin üzerinde %55 seviyesinde gerçekleşirken, geçen senenin aynı döneminde ise %32 idi. Şirketin FAVÖK’ü 4Ç17’ye göre yaklaşık yedi kat artarak 33 milyon TL’ye ulaştı ve FAVÖK marjı %42 olarak gerçekleşti (3Ç18: %34, 4Ç17:%12).

Yorum: Piyasanın güçlü sonuçlara olumlu tepki vermesini bekliyoruz ancak piyasanın bu çeyrekte zaten güçlü sonuçlar beklediğini dolayısıyla sonuçların kısmen fiyatlandığını düşünüyoruz.

OYAK YATIRIM – Hektaş HEKTS Hisse Analiz 4Ç18 – 11.02.2019

Hektaş 4. çeyrekte 15.6mn TL ile beklentimiz olan 9.0mn TL’nin üzerinde net kar açıkladı. Herhangi bir piyasa beklentisi bulunmuyordu. Satış gelirleri beklentimizin altında gerçekleşmiş olsa da, FAVÖK çok güçlü brüt kar marjı sayesinde beklentimizin hafifçe üzerinde geldi. Şirketin kar marjı 2018’in Ağustos ayından sonraki doların TL karşısında değer kaybetmesiyle düşen girdi maliyetlerinden olumlu etkilenmiş görünüyor. FAVÖK ve net kar yılı 183mn TL ve 106mn TL geçen senenin sırasıyla %181 ve %116 üzerinde tamamladı. Güçlü FAVÖK performansı sayesinde net borç/FAVÖK rasyosu geçen çeyreğe göre 2.0’dan 1.8’e geriledi. Hisseler ile AL tavsiyemiz %33 yükselme potansiyeli ile devam ediyor.

VAKIF YATIRIM – Hektaş HEKTS Hisse Analiz 4Ç18 – 11.02.2019

(+) Hektaş (HEKTS): 4Ç18’de 15,6 mn TL net kar açıkladı (4Ç17: 1,98 mn TL). Şirketin 4Ç18’de yıllık bazda satış gelirleri %91 artarak 78,7 mn TL seviyesine yükselirken, FAVÖK yıllık bazda 5 kat büyüyerek 32,7 mn TL seviyesine yükseldi. FAVÖK marjı ise yıllık bazda 29 puan artarak 4Ç17’deki %12,4 seviyesinden 4Ç18’de %41,5 seviyesine yükseldi.

Yorum: Şirket hisseleri yılbaşından bugüne endekse göre %5 pozitif ayrıştı. Açıklanan finansallara şirket hisselerinin pozitif tepki vereceğini düşünüyoruz. Şirketin zirai ilaç yanı sıra 2018 yılında satışına başladığı organomineral gübre faaliyetlerinin, 2019 yılında da şirket finansallarına pozitif destek vermeye devam edeceğini düşünüyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Hektaş HEKTS Hisse Analiz 4Ç18 – 11.02.2019

Hektaş (HEKTS, Pozitif): Şirket’in 4Ç2018’deki net dönem karı 15,6mn TL gerçekleşerek bir önceki yılın aynı çeyreğinde elde edilen 2mn TL net karın oldukça üzerinde gerçekleşmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir. Brüt kar da aynı dönemler itibariyle 30mn TL artarak 4Ç2018’de 43mn TL’ye yükselmiştir. Şirket’in yılın son çeyreğindeki net kar marjı ve brüt kar marjı sırasıyla %20 ve %55 olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı çeyreğinde bu oranlar sırasıyla %5 ve %32 idi. Son olarak, dödüncü çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirket’in 2018 yılındaki net dönem karı ise bir önceki çeyreğe göre %116 oranında artarak 106,2mn TL’ye yükselmiştir.

TACİRLER YATIRIM – Hektaş HEKTS Hisse Analiz 4Ç18 – 11.02.2019

4Ç18 sonuçlarını 15.6 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %686 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %4 azaldı. Net satışlar 79 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %91 yükseldi. Şirket, 4Ç18’de 33 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %539 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 2912 baz puan artarak %41.5 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 2309 baz puan arttı ve %54.7 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 663 baz puan azaldı ve %14.9 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %18 arttı. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %21 arttı. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %10 artarak 337 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 501 milyon TL (4Ç17: 148 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %100.7 (4Ç17: %58.6) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 7.8 F/K çarpanından ve 6.4 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

İŞ YATIRIM – Hektaş HEKTS Hisse Analiz 3Ç18 – 23.10.2018

Kapanış (TL) : 9.66 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 733 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.84 HEKTS TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a

Şirket 3Ç18 finansallarını açıkladı-Olumlu
Hektaş 3Ç18 finansallarında geçen senenin aynı döneminde açıkladığı 4 milyon TL net kara karşılık 3Ç18’de 16 milyon TL net kar açıkladı. Satışlar yıllık bazda %186 oranında artarak 3Ç18’de 119 milyon TL’ye ulaştı. Şirketin üçüncü çeyrekteki brüt kar marjı önceki çeyrekle aynı %42 seviyesinde, geçen senenin aynı döneminde ise %32 idi. FAVÖK’ü 3Ç17’ye göre sekiz kat artarak 40 milyon TL’ye ulaştı ve FAVÖK marjı %34 olarak gerçekleşti. 3Ç17’deki FAVÖK rakamı 5 milyon ve FAVÖK marjı %13 idi. Piyasanın sonuçlara olumlu tepki vermesini bekliyoruz.

VAKIF YATIRIM – Hektaş HEKTS Hisse Analiz 3Ç18 – 23.10.2018

(+) Hektaş (HEKTS): Şirket, 3Ç18’de ciro, operasyonel kârlılık ve net kâr göstergelerinde yıllık bazda güçlü iyileşme kaydetti. Net satış gelirleri yıllık bazda %186 artarken, fiyat artışlarının da desteğiyle FAVÖK’te (y/y +%638) ve FAVÖK marjında (y/y +20,6 puan) güçlü büyüme gerçekleştirdi. Operasyonel olmayan tarafta artan giderlerinin olumsuz etkisine rağmen, 3Ç18’de net kârı yıllık bazda %287 artarak 16,3 mn TL oldu. Yorum: Şirket hisseleri BIST100 endeksine göre son 1 ayda neredeyse paralel seyrederken, son 3 aylık dönemde ise %11,4 oranında negatif ayrışmış olup, geçen yılın aynı döneminde göre güçlü büyümeye sahne olan 3Ç18 operasyonel performansının hisse fiyatına olumlu yansıyacağını tahmin ediyoruz.

OYAK YATIRIM – Hektaş HEKTS Hisse Analiz 3Ç18 – 23.10.2018

Hektaş üçüncü çeyrekte bizim beklentimizin (12.7mn TL) üzerinde 16.3mn TL net kar açıkladı. Herhangi bir piyasa beklentisi bulunmuyordu. FAVÖK 40.0mn TL ile bizim beklentimiz olan 33.9mn TL’nin üzerinde geldi. Gelirler ve FAVÖK yıllık bazda sırasıyla %186 ve %638 artarken, net kardaki yükseliş 10mn TL tutarındaki kur farkı zararları nedeniyle %287 ile biraz daha sınırlı kaldı. Net borç artan işletme sermayesi ihtiyacı nedeniyle geçen çeyreğe göre %33 artsa da net borç/FAVÖK hala 2.0x ile makul seviyelerde kaldı. 2018-2019 tahminlerimizi FAVÖK ve net kar için sırasıyla ortalama %45 ve %25 yükselttik. Böylece, daha yüksek risksiz faiz oranı ve daha yüksek işletme sermayesi varsayımlarımıza rağmen hedef fiyatımızda önemli bir değişiklik yapmadık. Hedef fiyatımız olan 14.63 TL %51 yükselme potansiyeline işaret ettiği için AL tavsiyemizi sürdürüyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Hektaş HEKTS Hisse Analiz 3Ç18 – 23.10.2018

3Ç18 sonuçlarını 16.3 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %287 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %45 azaldı. Net satışlar 119 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %186 büyüdü. Şirket, 3Ç18’de 40 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %638 yükseldi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 2059 baz puan artarak %33,6 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 945 baz puan arttı ve %41,8 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 1190 baz puan azaldı ve %9,7 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %12 arttı. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %19 arttı. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %57 artarak 306 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 462 milyon TL (3Ç17: 163 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %100,4 (3Ç17: %71,8) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 7.9 F/K çarpanından ve 6.7 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

ZİRAAT YATIRIM – Hektaş HEKTS Hisse Analiz 3Ç18 – 23.10.2018

Hektaş (HEKTS, Pozitif): Şirket’in 3Ç2018’deki net dönem karı 16,3mn TL gerçekleşerek bir önceki yılın aynı çeyreğindeki 4,2mn TL net karın oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. Net karın artmasında, bir önceki yılın üçüncü çeyreğine göre 36,3mn TL artarak 3Ç2018’de 49,8mn TL’ye yükselen brüt kar etkili olmuştur. Öte yandan, net ve brüt kar marjı ise sırasıyla %14 ve %42 olmuştur. Bir önceki yılın aynı çeyreğinde bu oranlar sırasıyla %10 ve %32 idi. Son olarak, üçüncü çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirket’in 2018 yılı Ocak – Eylül net dönem karı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %92 oranında artarak 90,6mn TL’ye yükselmiştir.

 

OYAK YATIRIM – Hektaş HEKTS Hisse Haber – 17.08.2018

Hektaş Yönetim Kurulu vadesi 48 ayı geçmeyecek şekilde ve nitelikli yurt içi yatırımcılara satılmak üzere 400mn TL’lik borçlanma aracı ihracına karar verdi.