Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Güneş Sigorta...

Güneş Sigorta GUSGR Hisse Analiz ve Yorumları

Güneş Sigorta GUSGR hisse senedi ile ilgili tüm güncel hisse analiz, haber,rapor ve hisse yorumlarını aşağıda sıralı halde bulabilirsiniz. Kurum ve uzmanların GUSGR ile ilgili çıkmış tüm hisse analiz ve yorumlarını, haber,veri ve raporları bu sayfadan takip edebilirsiniz.

ZİRAAT YATIRIM – Güneş Sigorta GUSGR Hisse Analiz 2Ç20 – 30.07.2020

Güneş Sigorta (GUSGR, Sınırlı Pozitif): Şirket’in 2Ç2020’deki net dönem karı yıllık %78,3 oranında artarak 112,1mn TL’ye yükselmiştir. Diğer yandan, Şirket’in genel teknik bölüm dengesi de yıllık %87,8 oranında artış göstererek 128,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. İkinci çeyrek dönem karıyla birlikte Şirket’in 2020 yılının ilk yarısındaki net dönem karı 260mn TL’ye ulaşmıştır. Şirket’in geçen yılın ilk yarısındaki karı 41,8mn TL idi.

 

Birleşmeye İlişkin Bildirim  – 14.07.2020

Azınlık hissedarların menfaatlerinin gözetilmesi amacıyla söz konusu hisse devir bedellerine göre hesaplanan birleşme işlemine esas alınması için şirket yönetim kurulu kararı alınmış ve değişim oranları ile sermaye artırım tutarının değiştirilmesi için SPK’ya başvurulmuştur. Yapılan değişiklik sonucu birleşme nedeniyle artırılacak sermaye tutarı 621.523.363 TL olarak belirlenmiş olup, önceki artırılacak sermaye tutarı 981.914.908 TL idi. Bu değişikliğe göre Halk Sigorta için pay değişim oranı 0,5786 ve Ziraat Sigorta için pay değişim oranı 8,3919 olarak belirlenmiş olup, önceki pay değişim oranları Halk Sigorta için pay değişim oranı 0,4887ve Ziraat Sigorta için pay değişim oranı 16,2273 olarak belirlenmiş idi. Bu kapsamda Halk Sigorta A.Ş. genel kurulunun onayına tabi olmak üzere Halk Sigorta A.Ş.’nin 1 TL nominal değerli hisse başına verilmesi planlanan ayrılma akçesi tutarı da önceden belirlenmiş olan 0,79 TL’nin üzerinde olacak şekilde 1,4129 TL (1,2845 TL’lik hisse bedeli üzerine %10 prim eklenerek bulunan değer) olacaktır.

ZİRAAT YATIRIM – Güneş Sigorta GUSGR Hisse Analiz 1Ç20 – 07.05.2020

Güneş Sigorta (GUSGR, Pozitif): Güneş Sigorta 1Ç2020’de 147,8mn TL net kar elde etmiştir. Şirket geçen yılın ilk çeyreğinde 21,1mn TL zarar kaydetmişti. Şirket’in prim üretimi 1Ç2020’de 664,4mn TL gerçekleşerek yıllık %51,2 oranında artış kaydederken, teknik kar 146,8mn TL olmuştur. (1Ç2019: 21,3mn TL teknik zarar) Diğer yandan, bu çeyrekte 41mn TL net yatırım geliri (1Ç2019: 10mn TL net yatırım geliri) kaydedilmiştir. Şirket’in 2020 yılı ilk çeyrek özsermaye karlılığı ise %44 olarak gerçekleşmiştir.

 

Güneş Sigorta’daki Groupama Hisseleri – 10.02.2020

Güneş Sigorta tarafından Kap’ta yapılan açıklama ile Güneş Sigorta’daki Groupama’ya ait %10’luk hissenin satışı için Türkiye Varlık Fonu ile hisse devir anlaşması imzalandığı belirtildi. Açıklamada satışın hisse başına 1,63 TL birim fiyat üzerinden gerçekleştirileceği belirtildi. GUSGR hisseleri Cuma günü kapanışta 2,83 TL’den işlem görüyordu. Bu nedenle hisse fiyatı üzerinde hafif baskı oluşabilir. Bununla birlikte Groupama’nın Güneş Sigorta’dan çıkmak istediği ve şirketin TFV’ye devrini bir fırsat olarak gördüğü ve çok fiyat hassasiyeti bulunmadığı da söylenebilir.

VAKIF YATIRIM – Güneş Sigorta GUSGR Hisse Yorum – 10.02.2020

Güneş Sigorta (GUSGR): Groupama Holding Filiales Et Participations (Satıcı), şirket sermayesinin %10’unu temsil eden hisselerinin, hisse başına 1,63 TL’lik birim fiyat üzerinden TVF Finansal Yatırımlar AŞ’ye (Alıcı) devri amacıyla hisse devir sözleşmesi imzaladı. Söz konusu hisse devrinin, gerekli yasal onaylar dâhil olmak üzere hisse devir sözleşmesi kapsamında yer alan ön şartların gerçekleşmesi sonrasında tamamlanmasının planlandığı belirtildi.

ZİRAAT YATIRIM – Güneş Sigorta GUSGR Hisse Analiz 4Ç19 – 03.02.2020

Güneş Sigorta (GUSGR, Pozitif):  Güneş Sigorta 4Ç2019’da 36,1mn TL net kar elde etmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde Şirket 24,9mn TL net zarar kaydetmişti. Diğer yandan, Şirket’in genel teknik bölüm dengesi ise 4Ç2019’da 60,1mn TL gerçekleşerek, 2018 yılının son çeyreğindeki 2,6mn TL genel teknik bölüm dengesinin oldukça üzerinde gerçekleşmiştir.  Dördüncü çeyrek karı sonrasında Şirket’in 2019 yılındaki net dönem karı 123,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket’in 2018 yılındaki net dönem karı 10,9mn TL idi.

Güneş Sigorta 4Ç19’da 36,1 milyon TL net kar açıkladı. 3Ç19’da 45,7 milyon TL ve 4Ç18’de 24,9 milyon TL zarar açıklamıştı.

VAKIF YATIRIM – Güneş Sigorta GUSGR Hisse Haber – 16.01.2020

Vakıfbank (VAKBN): Vakıfbank, 15 Ocak’ta Güneş Sigorta (GUSGR) payları ile ilgili olarak 2,28 TL-2,45 TL fiyat aralığından 27 mn TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirdiği açıklandı. Bu işlemle birlikte Güneş Sigorta sermayesindeki banka payının %56,10’dan %51,10’a düştüğü belirtildi.

 

Güneş Sigorta hisselerinin borsada işlem görebilir hale getirilmesi hakkında durum – 23.12.2019

İki VakifBank munzam sandığı ellerinde bulunan ve şirketin %15’ine karşılık gelen TL 81mn nominal Güneş Sigorta hisselerini borsada işlem görebilir hale getirmek için MKK’ya başvurdu. Hatırlanacağı üzere bir süre önce Varlık Fonu, kamu bankalarının elinde bulunan sigorta şirketlerinin Fon bünyesinde kurulacak çatı şirketlere aktarılacağını duyurmuştu. MKK’ya söz konusu başvurunun bu sürecin bir parçası olabilir Not: Güneş Sigorta hisselerinin halihazırda yüzde 17’si halka açık durumdadır.

Güneş Sigorta Ortaklarından MKK’ya Başvuru

Vakıfbank (VAKBN) çalışanlarına ait iki vakıf, (Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı ile Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı) toplam 81 milyon ( sırasıyla 27.054.000 TL ve 54.000.000 TL) nominal değerli Güneş Sigorta (GUSGR) hisselerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Borsada işlem gören statüye çevrilmesi için Merkezi Kayıt Kuruluşu’na başvurdu.

 

Güneş Sigorta GUSGR Hisse Analiz 3Ç19 – 31.10.2019

Güneş Sigorta 3Ç19’da TL 46mn net kar rakamı açıkladı. Şirket geçtiğimiz çeyrekte TL 63mn kar açıklarken geçen yılın üçüncü çeyreğine göre ise karını üçe katlamış olarak gözüküyor. Bizim ve piyasanın şirket için bir tahmini bulunmuyor. Genel olarak bakıldığında üçüncü çeyrekte kombine oranının çeyrek bazında 450 baz puan gerileyerek %108 civarına geldiğini görüyoruz. Bunda hem prim üretiminin güçlü syri hem de hasarların daha iyi yönetilmesinin rolü olduğunu düşünüyoruz. Şirketin bedelli sermaye artırımından sonra yönettiği fonların hacmi de aratarak yatırım gelirlerini olumlu etkilemiş durumda.

ZİRAAT YATIRIM – Güneş Sigorta GUSGR Hisse Analiz 3Ç19 – 31.10.2019

Güneş Sigorta (GUSGR, Pozitif): Şirket’in 3Ç2019 net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %189 oranında artarak 45,7mn TL’ye yükselmiştir. Diğer yandan, Şirket’in genel teknik bölüm dengesi ise 45,6mn TL gerçekleşerek, geçen yılın üçüncü çeyreğine göre 40,7mn TL artış göstermiştir. Üçüncü çeyrek net dönem karı sonrasında Şirket’in 2019 yılının ilk 9 ayındaki net dönem karı yıllık %145 oranında artarak 87,5mn TL olmuştur.

 

Vakıfbank’a Güneş Sigorta için çağrı muafiyeti tanındı – 02.09.2018

Sermaye Piyasası Kurulu, yakın zamanda tamamlanan Güneş Sigorta’nın bedelli sermaye artırımı sonucu Vakifbank’ın payının %48.02’den %56.39’ a çıkması sonucu bankanın şirket üzerindeki kontrolünün devam etmesi sonucu çağrıdan muafiyet tanıdı. Nötr.

 

Güneş Sigorta GUSGR Hisse 2Ç19 – 02.08.2019

Güneş Sigorta yılın ikinci çeyreğinde TL63mn net kar açıkladı. Açıklanan kar rakamı geçen yılın aynı dönemine göre %238 artış anlamına gelirken ilk çeyrekteki TL 21mn zararı da kara çevirerek yılın ilk yarısındaki kümüle net karı TL 42mn’a getirdi. Bu da yılık bazda %110 artışa karşılık geliyor. Karın artışında çeyreklik bazda komine oranının %126’dan %112 seviyesine gerilemesi ve TL 41mn’dan TL 73mn’a yükselen yatırım gelirlerinin önemli bir etkisi var. Yatırım gelirlerindeki zıplamanın nedeni ise dönem içinde kaydedilen TL 30mn’luk iştiraklerden elde edilen temettü gelirleri olarak gözüküyor.

 

ZİRAAT YATIRIM – Güneş Sigorta GUSGR Hisse Analiz 4Ç18 – 30.04.2019

Güneş Sigorta (GUSGR, Negatif): Şirket 4Ç2018’de 24,7mn TL net dönem zararı kaydetmiştir. Geçen yılın aynı döneminde 11,5mn TL kar kaydedilmişti. Şirket’in genel teknik bölüm dengesi 4Ç2018’de 2,6mn TL gerçekleşerek bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %69 oranında düşüş göstererek zarar kaydedilmesinde etkili olurken, 3,2mn TL net yatırım gideri oluşması zarar kaydedilmesinde diğer bir faktör olmştur. Son olarak, Şirket’in 2018 yılındaki net dönem karı ise bir önceki yıla göre %59 oranında gerileyerek 10,9mn TL olmuştur.

 

ZİRAAT YATIRIM – Güneş Sigorta GUSGR Hisse Analiz 3Ç18 – 30.10.2018

Güneş Sigorta (GUSGR, Nötr): Şirket’in 3Ç2018’deki net dönem karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %16 oranında azalarak 15,8mn TL’ye gerilemiştir. Diğer yandan, Şirket’in genel teknik bölüm dengesi 3Ç2018’de 4,9mn TL gerçekleşerek bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %82 oranında artış göstermiştir. Şirket’in yatırım gelirleri ise bu çeyrekte  137,6mn TL olmuştur. Bir önceki yılın aynı döneminde yatırım gelirleri 47,1mn TL idi. Son olarak, üçüncü çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirket’in 2018 yılı Ocak – Eylül net dönem karı ise 35,7mn TL olmuştur. Bir önceki yılın aynı dönemindeki net dönem karı 15mn TL idi.

 

ZİRAAT YATIRIM – Güneş Sigorta GUSGR Hisse Analiz 2Ç18 – 03.08.2018

Güneş Sigorta (GUSGR, Pozitif): Şirket’in 2Ç2018’deki net dönem karı 18,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket geçen yılın aynı çeyreğinde 5,3mn TL zarar kaydetmişti. Diğer yandan, Şirket’in teknik bölüm dengesi ise 2Ç2018’de 15,5mn TL gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı çeyreğinde bu rakam 2,9mn TL idi. Son olarak, ikinci çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirket’in 2018 yılı Ocak – Haziran net dönem karı ise 19,9mn TL’ye yükselmiştir. Şirket geçen yılın ilk yarısında 2,9mn TL net dönem zararı kaydetmişti.

 

ZİRAAT YATIRIM – Güneş Sigorta  GUSGR Hisse Analiz 1Ç18 – 30.04.2018

Güneş Sigorta (GUSGR, Sınırlı Negatif): Şirket 1Ç2018’de 1,3mn TL kar açıklamıştır. Bir önceki yılın aynı çeyreğindeki net dönem karı 2,4mn TL idi. Diğer yandan, Şirket’in teknik bölüm dengesi ise 1Ç2018’de 2,8mn TL gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı çeyreğindeki genel teknik bölüm dengesi 13,9mn TL idi.

 

ZİRAAT YATIRIM – Güneş Sigorta  GUSGR Hisse Analiz 4Ç17 – 12.02.2018

Güneş Sigorta (GUSGR, Negatif): Şirket’in 4Ç2017’deki net dönem karı bir önceki yıla göre %50 oranında gerileyerek 11,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. Genel teknik bölüm dengesi ise 8,4mn TL olmuştur. Geçen yılın aynı çeyreğinde genel teknik bölüm dengesi 61,7mn TL idi. Son olarak, Şirket’in 2017 yılı net dönem karı 26,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket 2017 yılında 48,1mn TL zarar kaydetmişti.

TACİRLER YATIRIM – Güneş Sigorta  GUSGR Hisse Analiz 4Ç17 – 12.02.2018

Güneş Sigorta – 4Ç17 sonuçlarını 11,5 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı yıllık bazda %50 ve çeyreksel bazda %39 gerilemeyi ifade etmektedir.

 

DENİZ YATIRIM – Güneş Sigorta  GUSGR Hisse Haber Analiz – 20.12.2017

Güneş Sigorta pay devrinde çağrı gerektiren bir durum söz konusu değil. Groupama SA Güneş Sigorta’daki 54 milyon adet hissesini %100 sahibi olduğu Groupama Holding Filiales et Participations şirketine devrettiğini açıkladı. Groupama SA dolaylı yoldan Güneş Sigorta’daki kontrolünü sürdüreceği için çağrı gerektiren bir durum ortaya çıkmayacaktır. Bu nedenle hissenin vermiş olduğu tepkiyi anlamlı bulmuyoruz. Operasyonel olarak şirketin performansını ise beğenmeye devam ediyoruz.

 

DENİZ YATIRIM – Güneş Sigorta  GUSGR Hisse Analizi 3Ç17 – 31.10.2017

Güneş Sigorta’da düşük kaliteli yüksek kar. Güneş Sigorta 3Ç17 finansallarında 18.8 mln TL net kar açıkladı. Şirketin teknik kar rakamı 2.7 mln TL ile önceki dönemlere göre oldukça düşük gelmiş olmasına rağmen 17.2 mln TL’lik ertelenmiş vergi geliri Güneş Sigorta’nın bu dönemde yüksek kar rakamı açıklamasında etkili olmuştur. Ertelenmiş vergi gelirini muallak hasar karşılıklarından kaynaklandığını düşünüyoruz. Prim üretiminin sezonsal olarak dşük olduğu bu çeyrekte şirketin prim üretimi bir önceki döneme göre gerilerken geçen yılın aynı dönemine göre ise %17 oranında artış göstermiştir. Düşük prim üretimine rağmen hasarların yüksek olması teknik kar rakamını aşağı çekmiştir.

Beklentilerimiz dahilinde finansal gelirlerde 3Ç17’de bir artış göze çarpmaktadır. Yüksek faiz ortamı süregeldiği için finansal gelirlerinin 4Ç17’de de yüksek olmasını bekliyoruz. Açıklanan 3Ç17 kar rakamı iyi olmakla birlikte operasyonel tarafın katkısının görece düşük olması nedeniyle Güneş Sigorta hisselerinde sınırlı bir kar relizasyonu olabilir ancak şirketin 4Ç17’de prim üretiminde sezonsal artış, finansal gelirlerin katkı yapmaya devam etmesi ve operasyonel iyileşme daha yüksek kaliteli bir kar rakamına ulaşılmasını sağlayabilir. Bu nedenle olası geri çekilmelerin alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini düşünüyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Güneş Sigorta GUSGR Hisse Analizi 3Ç17 – 31.10.2017

Güneş Sigorta (GUSGR, Nötr): Güneş Sigorta 3Ç2017’de 18,8mn TL kar elde etmiştir. Geçen yılın aynı dönemindeki kar rakamı 4,2mn TL idi. Genel teknik bölüm gelirleri ise 2,7mn TL ile geçen yılın üçüncü çeyreğindeki 12,3mn TL’nin altında gerçekleşmiştir. Diğer yandan, üçüncü çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirket’in yılın ilk dokuz ayındaki karı 15mn TL olmuştur. Geçen yılın aynı döneminde 71,2mn TL zarar kaydedilmişti.