Ana Sayfa Raporlar Hisse Yorumları Gözde Girişim...

Gözde Girişim Sermayesi GOZDE Hisse Analiz ve Yorumları

Gözde Girişim GOZDE hisse senedi ile ilgili tüm güncel hisse analiz, haber,rapor ve hisse yorumlarını aşağıda sıralı halde bulabilirsiniz. Kurum ve uzmanların GOZDE ile ilgili çıkmış tüm hisse analiz ve yorumlarını, haber, veri ve raporları bu sayfadan takip edebilirsiniz.

Tacirler Yatırım – GOZDE Hisse Analiz 1Ç22 – 05.05.2022

Şirket, 1Ç22 sonuçlarını 516,7 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde de, 203 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 00 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %100 azaldı. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 430051 baz puan azalarak -%4.305 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 10311 baz puan arttı ve %100 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 440392 baz puan arttı ve %4405,4 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise -258,9 milyon TL (1Ç21: -27,6 milyon TL ve 4Ç21: -253 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı -%42,1 (1Ç21: -%2,4 ve 4Ç21: -14,9%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %13 artarak 151 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu -10,5 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0,0 olarak kaydedilmiştir.

 

DENİZ YATIRIM – GOZDE Hisse Analiz 2Ç21 – 06.08.2021

GOZDE; Gözde Girişim 2Ç21’de 462 milyon TL net kar açıkladı / sınırlı olumlu / Gözde Girişim 2Ç21’de 561 milyon TL satış geliri, 233 milyon TL FAVÖK ve 462 milyon TL net kar elde etti. Şirket’in gelirleri, girişim şirketi olması dolayısıyla portföyünde yer alan şirketlerle ilgili pay alım/satımları ve temettü gelirlerine bağlı olarak değişim göstermektedir. Yılın ikinci çeyreğinde Penta Teknoloji’nin halka arzı ve Makina Takım’daki payların İstanbul Portdöy’e satışından kaynaklanan satış geliri kaydedilmiştir. 2Ç20’de kaydedilen finansal yatırım değer artışı dolayısıyla net kar önceki yıla yakın bir seviyede oluştu.

Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.’nin halka arzı ile Şirket’e ait 1 TL nominal değerli 5.401.901 adet payın satışı pay başına 32 TL fiyat ile toplam 172.860.832 TL’den gerçekleşmiştir. Şirket, bağlı ortaklıklarımızdan Makina Takım Endüstrisi A.Ş.’deki 111.567.386 adet payını 396.064.220 TL karşılında İstanbul Portföy Yıldız Serbest Özel Fonuna devir yoluyla satmıştır.

ZİRAAT YATIRIM – GOZDE Hisse Analiz 2Ç21 – 06.08.2021

Gözde GSYO (GOZDE, Nötr): Gözde Girişim’in 2021 yılı 2. çeyrek net dönem karı 461,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde 489,9mn TL net dönem karı kaydetmişti. 2. çeyrek karına rağmen ilk çeyrekteki zarar sebebiyle şirketin 6 aylık net dönem karı 259,2mn TL olmuştur. Geçen senenin ilk 6 ayında şirketin net dönem karı da yine 1Ç2020 zararı sebebiyle 179,5mn TL seviyesindeydi.

 

DENİZ YATIRIM – GOZDE Hisse Haber Yorum – 30.04.2021

GOZDE; Satış ve halka arz onayları / olumlu / Dolaylı Bağlı Ortaklıklığı olan Propak Ambalaj Üretim ve Pazarlama A.Ş.’nin Sermayesinin %100’ ünü Temsil Eden Payların Satışına İlişkin Hisse Alım Satım Sözleşmesi İmzalanması Hakkında: KAP’a yapılan 19.11.2019 tarihli özel durum açıklamasında, portföy şirketlerimizden İsmet Ambalaj Yatırımları A.Ş.’nin iştiraklerinin hisselerinin, faaliyetlerinin veya varlıklarının bir bölümünün veya tamamının doğrudan ya da dolaylı olarak satışı, ya da doğrudan ya da dolaylı olarak başka bir şirketle birleşmesi imkanlarını araştırmak ve bu amaçla gerektiğinde potansiyel alıcılar ile görüşmeler yapmak, gizlilik sözleşmesi çerçevesinde bilgi akışı ve koordinasyon sağlamak üzere danışmanlık sözleşmesi akdedilmek suretiyle yetkilendirme yapıldığı duyurulmuştu.

Bu çerçevede gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde dolaylı bağlı ortaklıklarımızdan Polinas Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Propak Ambalaj Üretim ve Pazarlama A.Ş.’de (Şirket) sahip olduğu %95 oranındaki payların tamamının, Şirketin %100 paylarına karşılık gelen 120 milyon Avro işletme değeri üzerinden Constantia Flexibles International GMBH’ye (Alıcı) satışına karar verilmiş olup, bu kapsamda Alıcı ile Hisse Alım Satım Sözleşmesi imzalanmıştır. Şirket hisselerinin devri, ilgili yasal onayların alınmasının ardından devir tarihinde hesaplanacak olan hisse bedeli üzerinden gerçekleşecektir.

%54,30 oranında hissedarı olunan, bilgi ve iletişim teknolojisi ekipmanlarının distribütörlüğünü yapan Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.’nin Paylarının Halka Arzına İlişkin SPK Onayı Hakkında: Penta’nın çıkarılmış sermayesinin 31.724.000 TL’den 43.724.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 12.000.000 TL nominal değerli 12.000.000 adet pay, Şirketimize ait 5.401.901 TL nominal değerli 5.401.901 adet pay ve diğer ortaklara ait 976.851 TL nominal değerli 976.851 adet pay halka arz edilecektir. Toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde Şirketimize ait 2.334.631 TL nominal değerli 2.334.631 adet pay ve diğer ortaklara ait 422.178 TL nominal değerli 422.178 adet pay olmak üzere, toplam 2.756.809 TL nominal değerli ve toplamda halka arz edilen payların %15’ine tekabül eden payların dağıtıma tabi tutulacak toplam pay miktarına eklenmesi planlanmaktadır. Fiyat aralığı 32 TL – 38 TL olarak belirlenmiştir.

Özellikle Gözde Girişim’in bünyesine katılmasından itibaren kayda değer bir büyüme gösteren Propak Ambalaj ‘ın 2017 yılında satın alınması sonrasında daha da verimli ve kârlı bir şirket olarak esnek ambalaj sektöründe dünyanın en büyük 3’üncü şirketi olan Constantia Flexibles ‘a satış işlemini ve Yükselen halka arz trendi ile SPK onayı için sırada bekleyen Penta Teknoloji halka arz onayının olumlu etkisi olacağını düşünüyoruz.

 

Gözde Girişim, Kümaş Manyezit’in Satış Süreci ile İlgili Açıklama Yaptı – 09.11.2020

Daha önce yapılan muhtelif özel durum açıklamalarımız ile kamuya duyurulan portföy şirketlerimizden Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş.’nin muhtemel stratejik alıcılara satışına yönelik çalışmalar kapsamında; 07.08.2019 tarihli özel durum açıklamamız çerçevesinde, 25.02.2020 tarihli açıklamamız ile kamuya duyurulan sürecin devam etmesinin yanı sıra Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. ile görüşmelere başlanılmasına karar verilmiştir.

Erdemir, Kümaş Manyezit’in Satın Alınması İçin Görüşmelere Başlandığını Açıkladı – 09.11.2020

Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş. Hisselerinin Satın Alınması İçin Görüşmelere Başlanılması Hakkında Açıklama: Şirketimiz tarafından, Türkiye’nin refrakter sektörü pazar lideri olan Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş. hisselerini satın almak üzere Yıldız Holding A.Ş. ve Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile görüşmelere başlanması amacıyla Şirket yöneticilerine yetki verilmiştir.

1972 yılından bu yana Kütahya’da operasyonlarını sürdüren ve 2012 yılında Yıldız Holding A.Ş. bünyesine katılan Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş. nezdinde finansal, hukuki ve operasyonel süreçler ile ilgili kapsamlı inceleme (due diligence) çalışmaları yapıldıktan sonra Şirketimiz tarafından bağlayıcı teklif verilmesi planlanmaktadır. Bu çalışmalar ve görüşmeler ile ilgili gelişmeler, II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’ne uygun olarak yatırımcılarımıza Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden ayrıca duyurulacaktır.

ZİRAAT YATIRIM – GOZDE Hisse Analiz 2Ç20 – 29.07.2020

Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı (GOZDE, Pozitif): Şirket 2020 yılının ikinci çeyreğinde 489,9mn TL net dönem karı kaydetmiştir. Şirketin satış gelirleri ikinci çeyrekte 27,1mn TL olmuştur, satış gelirleri geçen yılın aynı döneminde 1,6mn TL idi. Satışların maliyeti ise geçen yılın aynı dönemindeki 954bin TL den 14,1mn TL’ye çıkmıştır. Buna bağlı olarak brüt kar geçen yılın aynı döneminde 669,8bin TL iken bu yıl 13mn TL’ye ulaşmıştır. Operasyonel giderler aynı dönemde %29,3 oranında artarak 8,5mn TL’ye yükselmiştir.  Diğer faaliyetlerden ise finansal yatırımların gerçeğe uygun değer farkı gelirleri kaynaklı 565mn TL gelir kaydedilmiştir. Buna bağlı olarak esas faaliyet karı 569,5mn TL olmuştur. 2Ç2019’da faaliyet karı 67,5mn TL idi. Finansman tarafında ise 79,6mn TL gider kaydedilmiştir. Böylece şirket’in net dönem karı ikinci çeyrekte 489,9mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket 2Ç2019’da 23,6mn TL net dönem zararı açıklamıştı.

İkinci çeyrek rakamlarıyla birlikte, 2020 yılı ilk altı aylık döneminde net dönem karı 179,5mn TL’ye ulaşmıştır. Bir önceki yılın aynı döneminde 363,8mn TL net dönem zararı kaydedilmişti.

 

ZİRAAT YATIRIM – GOZDE Hisse Analiz 4Ç19 – 02.03.2020

Gözde Girişim Sermayesi (GOZDE): Şirket, 2019 yılının 4. çeyrek ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %77,4 oranında azalarak 193,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bu gerilemede finansal yatırımlar değer artış-azalışı kaynaklı net diğer faaliyet gelirlerinin 4Ç2018’deki 891mn TL’den 4Ç2019’da 283mn TL’ye inmesi etkili olmuştur. Son çeyrek kar rakamına karşın ilk dokuz ayda kaydedilen zararın etkisiyle Şirket 2019 yılında 8,9mn TL net dönem zararı kaydetmiştir. Bir önceki yılın ana ortaklık net dönem zararı ise 682,9mn TL idi.

 

Gözde Girişim Bağlı Ortaklığı Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş. Hakkında Açıklama Yaptı – 25.02.2020

Şirketimiz tarafından KAP’a yapılan 21.10.2019 tarihli özel durum açıklamasında, portföy şirketlerimizden Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş.’nin devrine (İşlem) ilişkin Şirketimiz, Yıldız Holding A.Ş. ve RHI Magnesita N.V. (iştirakleriyle birlikte “RHIM”) arasında bağlayıcı olmayan bir niyet mektubu imzalandığı ve henüz taraflar arasında nihai sözleşmeler imzalanmamış olmakla birlikte; RHIM’nin niyet mektubuna istinaden devralma işlemine izin verilmesi için Rekabet Kurumu’na başvuruda bulunduğu duyurulmuştu.

24.02.2020 tarihinde RHIM tarafından Şirketimize yapılan bilgilendirme ile İşlem’in 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 10. maddesinin birinci fıkrası uyarınca nihai incelemeye alındığı bilgisi edinilmiştir.

ZİRAAT YATIRIM – GOZDE Hisse Haber – 10.12.2019

Gözde Girişim (GOZDE, Pozitif): Şirket bağlı ortaklıklarından Sebat Çakmak Sınai ve Tüketim Malları San. ve Tic. A.Ş.’nin (Sebat Çakmak) toplam sermayesinin %100’ünü temsil eden paylarının Can Uluslararası Yatırım Holding A.Ş.’ye şirket değeri 35mn TL olacak şekilde, satış ve devrine karar verilmiştir.

ZİRAAT YATIRIM – GOZDE Hisse Analiz 3Ç19 – 23.10.2019

Gözde Girişim (GOZDE, Pozitif): Şirket 3Ç2019’da 161,5mn TL net dönem karı kaydetmiştir. Geçen yılın 3. çeyreğinde Şirket, finansman giderlerin önemli etkisiyle 129,1mn TL zarar kaydetmişti. Şirket’in 3Ç2019’daki brüt karı ise geçen yılın aynı dönemine göre 21,7mn TL artarak 22,1mn TL olmuştur. 211,2mn TL’lik diğer faaliyet gelirleri ve 65,4mn TL’lik finansman giderleri ile birlikte net dönem karı 161,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. Son olarak, yılın 3. çeyreğindeki dönem karına karşın Şirket’in 2019 yılı ilk 9 ayında 202,3mn TL’ye net dönem zararı kaydetmiştir. Bir önceki yılın ilk 9 ayında 1.539mn TL zarar yazılmıştı.

 

VAKIF YATIRIM – GOZDE Hisse Haber Yorum – 17.09.2019

(=) Gözde Girişim (GOZDE): Portföy şirketlerinden Kümaş Manyezit Sanayi’nin (Kümaş) muhtemel stratejik alıcılara satış sürecine yönelik Yıldız Holding ve RHI Magnesita N.V. arasında Kümaş’ın hisse devrine ilişkin bağlayıcı olmayan bir niyet mektubu imzalandığını açıkladı. İşlemin tamamlanması, nihai sözleşmeler üzerinde mutabakata varılması ve gerekli yasal izin süreçlerinin tamamlanmasına bağlı olduğu belirtildi. Yorum: Kümaş’ın %51’lik hissesinin 30 Haziran itibariyle defter değeri 659 mn TL olup, Gözde Girişim’in iştirak portföyünün %19’una denk gelmektedir. Daha önce satışa yönelik basına yansıyan haberler olsa da bu aşamada haberin etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz.

Gözde Girişim Bağlı Ortaklıklarından Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş. Hakkında Önemli Açıklamalarda Bulundu – 16.09.2019

KAP: Şirketimiz tarafından KAP’a yapılan özel durum açıklamalarında, portföy şirketlerimizden Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş.’nin (Kümaş) muhtemel stratejik alıcılara satışına yönelik şirket yöneticilerimize yetki verildiği ve bu kapsamda çalışmaların devam ettiği duyurulmuştu. Bugün itibariyle, Kümaş’ın potansiyel satış sürecine ilişkin olarak; Şirketimiz, Yıldız Holding A.Ş. ve RHI Magnesita N.V. arasında Kümaş’ın hisse devrine ilişkin bağlayıcı olmayan bir niyet mektubu imzalanmıştır. İşlemin tamamlanması, nihai sözleşmeler üzerinde mutabakata varılması ve gerekli yasal izin süreçlerinin tamamlanmasına bağlıdır.

 

ZİRAAT YATIRIM – GOZDE Hisse Analiz 2Ç19 – 07.08.2019

Gözde Girişim (GOZDE, Sınırlı Negatif): Şirket 2Ç2019’da 23,6mn TL zarar kaydetmiştir. Geçen yılın ikinci çeyreğinde Şirket, esas faaliyetlerden 1.250mn TL’lik diğer giderlerin önemli etkisiyle 1.333mn TL zarar kaydetmişti. Şirket’in 2Ç2019’daki brüt karı ise geçen yılın aynı dönemine göre %28 oranında artarak 0,7mn TL olmuştur. Diğer yandan, aynı dönemler itibarıyla net finansman giderlerinde 14,3mn TL artış yaşanarak 2Ç2019’da 91,1mn TL net finansman gideri kaydedilmiştir. Son olarak, yılın ikinci çeyreğindeki zararla birlikte Şirket’in 2019 yılı ilk yarısındaki zararı 363,8mn TL’ye ulaşmıştır. Bir önceki yılın ilk yarısında 1.409mn TL zarar yazılmıştı.

 

Gözde Girişim’in Yatırım Portföyünde Hangi Şirketler Var?

Gözde Girişim Sermayesi’nin 30.06.2019 tarihi itibarıyla yatırım portföyünde yer alan portföy şirketleri ve pay oranları aşağıdaki şekildedir:

Şirket Adı Sermayedeki Payı
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş 10,57
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş <1
Şok Marketler Ticaret A.Ş 22,94
Flo Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş. 11,5
Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş. 51
Makina Takım Endüstrisi A.Ş 83,5
Azmüsebat Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş 97,61
Sebat Çakmak Sınai ve Tüketim Malları Sanayi ve Ticaret A.Ş (Derby) 100
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş 54,3
İsmet Ambalaj Yatırımları A.Ş. (Polinas Plastik, Dursun Sinai Yatırımlar) 100

Kaynak: Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. 01.01.2019 – 30.06.2019 dönemi Faaliyet Raporu

 

ZİRAAT YATIRIM – GOZDE Hisse Analiz 1Ç19 – 02.05.2019

Gözde Girişim (GOZDE, Negatif): Şirket 1Ç2019’da 340,2mn TL net dönem zararı açıklamıştır. 1Ç2018’deki net dönem zararı 76,6mn TL idi. Gözde girişimin brüt karı %91,9 azalışla 0,6mn TL olurken, operasyonel giderler %37,4artışla 7,2mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden giderler ise 1Ç2018’deki 1,3mn TL’den 1Ç2019’da Şok Marketler değer düşüşü kaynaklı 240,9mn TL’ye yükselmiş ve zararın gerçekleşmesinde ana etken olmuştur. Finansman giderleri %40,8 artışla 92,3mn TL olurken, net dönem zararı da 340,2mn TL olarak gerçekleşmiştir.

 

ZİRAAT YATIRIM – GOZDE Hisse Analiz 4Ç18 – 04.03.2019

Gözde Girişim (GOZDE, Sınırlı Negatif): Şirket 4Ç2018’de 855,6mn TL net dönem karı açıklamıştır. 4Ç2017’deki net dönem karı 2.062mn TL idi. Karın azalmasındaki ana neden finansal yatırımların değer düşüşü kaynaklı (Şok Marketler) diğer faaliyet gelirlerindeki azalmadır. Gözde girişimin brüt karı %43,6 artışla 5,5mn TL olurken, operasyonel giderler %21,5 artışla 9,2mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden gelirler ise 4Ç2017’deki 2.129mn TL’den 4Ç2018’de 890,9mn TL’ye gerilemiş ve karın bu çeyrekte düşük gerçekleşmesinde ana etken olmuştur. Finansman giderleri %50 azalışla 31,6mn TL olurken, net dönem karı da 855,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. 4. Çeyrekteki net dönem karına karşın şirketin 2018 yılı genelindeki net dönem zararı 682,9mn TL olmuştur. 2017 yılındaki net dönem karı 1.990mn TL idi.

 

İŞ YATIRIM – GOZDE Hisse Yorum – 15.02.2019

Kapanış (TL) : 3.55 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 1367 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.52 GOZDE TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a

Gözde Girişim Kümaş’ın satışı için münhasırlık anlaşması imzaladı. Gözde Girişim Sermayesi iştiraki Kümaş’ın RHI Magnesita NV’ye satışı için münhasırlık sözleşmesi imzalandığını duyurdu. İşlem bedeli ile ilgili henüz bir açıklanma yapılmazken Dünya gazetesi hisse transferinin 500mn dolar değer üzerinden gerçekleştiğini yazdı. Haberin, son 1 ayda endeksin %25 üzerinde getiri sağlayan hisse üzerinde volotilite yaratabileceğini düşünüyoruz.

Gözde Girişim, Kümaş Manyezit’i Satıyor – 15.02.2019

Geçtiğimiz aylarda uluslararası yatırımcılarla maden ve refrakter tuğla birimi Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş.’yi satmak için görüşmeler başlattığını duyuran Yıldız Holding, KAP’a münhasırlık sözleşmesi imzaladığını açıkladı. Sözleşmenin Avurturya şirketi RHI Magnesita ile yapıldığı bildirildi. Kümaş Manyezit için 500 milyon dolar civarında bir bedelden söz ediliyor.

Holdingden yapılan açıklama şu şekilde;
“Şirketimiz girişim sermayesi faaliyetleri kapsamında daha önce açıkladığımız üzere portföy şirketlerimizden Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş.’nin muhtemel stratejik alıcılara satışına yönelik çalışmalar yapılmasına başlanılması amacıyla şirket yöneticilerimize yetki verildiğini ve bu kapsamda çalışmaların devam ettiğini duyurmuştuk. Bu çalışmalar kapsamında potansiyel stratejik alıcılardan bir tanesi olan RHI Magnesita NV ile Münhasırlık Sözleşmesi imzalanmıştır. Bu çalışmalar ve görüşmeler kapsamında gerçekleşecek gelişmelerin II-15.1 no.lu Özel Durumlar Tebliğine uygun olarak yatırımcılarımıza KAP üzerinden duyurusu ayrıca yapılacaktır.”

Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş. ve hissedarlarının finansal danışmanlığını ÜNLÜ&Co yapıyor.

 

İŞ YATIRIM – GOZDE, MAKTK Hisse Yorumları – 20.12.2018

Gözde Girişim, bağlı ortaklığı Makina Takım’ın stratejik alıcılara muhtemel satışına yönelik çalışmalar ve görüşmeler yapılmasına başlanılması amacıyla şirket yönetimine yetki verdiğini açıkladı. Gözde’nin Makina Takım’da (MAKTK.IS) %85.33 payı bulunuyor, geri kalan paylar ise hala açık. Makine Takımın piyasa değeri 262mn TL ile iken, yıllıklandırılmış FD/FAVÖK ve F/K çarpanları sırası ile 14,0 ve 25,7 seviyesinde bulunuyor. Haberin etkisinin hem GOZDE hem MAKTK hisseleri için nötr olmasını bekliyoruz.

Gözde Girişim, Makine Takım MAKTK Satışı ile İlgili Açıklama Yaptı – 19.12.2018

KAP Açıklaması: Şirketimiz bağlı ortaklıklarından Makina Takım Endüstrisi A.Ş.’nin stratejik alıcılara muhtemel satışına yönelik çalışmalar ve görüşmeler yapılmasına başlanılması amacıyla şirket yöneticilerimize yetki verilmiştir. Bu çalışmalar ve görüşmeler kapsamında gerçekleşecek gelişmeler II-15.1 no.lu Özel Durumlar Tebliğine uygun olarak yatırımcılarımıza KAP üzerinden ayrıca duyurulacaktır.

 

Gözde Girişim Şok Marketler Payları Hakkında Açıklama Yaptı – 16.11.2018

Portföy şirketlerimizden Şok Marketler Tic. A.Ş.’deki (Şok Marketler) paylarımız Şok Marketler’in halka arzı sürecinde yayımlanan izahnamede de belirtildiği gibi, payların borsada ilk işlem görmeye başladığı günden itibaren 180 gün süre ile lock-up koşuluna tabidir. Şok Marketler paylarımızın bahsi geçen 180 günlük lock-up süresinin 14 Kasım 2018 tarihinde sona ermesi sonucu, şirketimiz rutin politikası gereği hisselerin Borsada İşlem Gören Tipe çevrilmesi için başvuru sürecinin başlatılmasına karar verilmiştir.

 

VAKIF YATIRIM – Gözde GOZDE Hisse Haber Yorum – 14.11.2018

(+) Gözde Girişim (GOZDE): Merger Market kaynak gösterilerek yer verilen bir habere göre, şirketin %51’ine sahip olduğu Kümaş Manyezit’in, Hindistanlı Dalmia Bharat Grubu dahil olmak üzere çeşitli gruplardan teklif aldığı belirtildi. Haberde, Dalmia Bharat’ın, Kümaş Manyezit’e 500 mn $’a talip olduğu belirtildi.

Yorum: Gözde Girişim, 18 Mayıs tarihinde Kümaş Manyezit ile ilgili muhtemel stratejik alıcılarla görüşmek üzere şirket yöneticilerine yetki vermişti. Gözde Girişim’in 9A18 finansallarında Kümaş Manyezit’in %51’lik payının defter değeri 320 mn TL olarak görünmektedir. 30 Haziran itibariyle, Kümaş için yılsonu ciro beklentisi 244 mn $, FAVÖK marjı beklentisi ise yaklaşık %35 seviyesinde olup, Kümaş’ın net borcu 171 mn $ seviyesindedir. Kısa vadede haberin hisse performansına pozitif katkı vereceğini düşünmekle birlikte, Haziran ayında yine basına yansıyan haberlerde Kümaş için 500 mn $ satış bedeli telaffuz edilmişti. Gözde Girişim 13 Kasım tarihinde (dün) BİST’e göre %4 pozitif getiri performansı ile günü tamamlamıştı.

 

ZİRAAT YATIRIM – Gözde GOZDE Hisse Analiz 3Ç18 – 31.10.2018

Gözde Girişim (GOZDE, Negatif): Şirket bu çeyrekte 129,1mn TL zarar açıklamıştır. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde 31,7mn TL zarar kaydetmişti. Brüt kar 3Ç2018’de 0,4mn TL gerçekleşerek bir önceki yılın aynı dönemine göre %88,3 oranında azalmıştır. Brüt kar marjı da 3Ç2018 %20,6 gerçekleşerek bir önceki yılına aynı dönemine göre %13,8 oranında gerilemiştir. Finansman giderinin 33,9mn TL’den 150,8mn TL’ye yükselmesi zarar kaydedilmesinde ana etken olmuştur. Son olarak, üçüncü çeyrekteki zarara paralel Şirket’in yılın ilk dokuz ayındaki zararı 1.539mn TL olmuştur. Bir önceki yılın aynı dönemindeki zarar 71,7mn TL idi.

 

VAKIF YATIRIM – GOZDE Hisse Haber Yorum – 28.06.2018

(+) Gözde Girişim (GOZDE): Medyada yer alan habere göre Yıldız Holding, maden ve refrakter tuğla birimi Kümaş Manyezit’i yaklaşık 500 mn dolarlık işletme değeri üzerinden satmak üzere birçok uluslararası yatırımcı ile görüşmeler yürütüyor.

Yorum: Kümaş Manyezit’in %51 ana ortağı konumundaki Gözde Girişim, 18 Mayıs tarihli açıklamasında Kümaş Manyezit’in muhtemel stratejik alıcılara satışına yönelik çalışmalar ve görüşmeler yapılmasına ilişkin şirket yöneticilerine yetki vermişti. Şirketin 1Ç18 finansallarında Kümaş Manyezit’in %51 payının gerçeğe uygun değeri 319,6 mn TL olarak yer almaktadır. Satışa ilişkin haber ardından 27 Haziran (dün) tarihinde Gözde Girişim, BİST performansına göre yaklaşık %5 pozitif bir getiri performansı sergiledi. Kısa vadede satışla ilgili haber akışlarının hisseyi desteklemeye devam edeceği görüşündeyiz.

OYAK YATIRIM – GOZDE Hisse Haber Yorum – 28.06.2018

Basında yer alan haberlere göre Gözde Girişim Rusya, Hindistan, Avrupa ve Çin’den farklı yatırımcılar ile hisselerinin %51’ine sahip olduğu Kümaş‘ın potansiyel satışı için görüşmeler yapıyor. Şirket’in satışına ilişkin bahsedilen firma değeri seviyesi 500mn dolar seviyesinde. Kümaş’ın kalan %49’luk payı geçtiğimiz aylarda 6.5milyar dolarlık borç yapılandırmasını tamamlayan Yıldız Holding’e ait. Gözde Girişim’in 1Ç18 itibariyle TL693mn seviyesinde net borcu bulunmaktadır.

 

İŞ YATIRIM – GOZDE Hisse Haber Yorum – 21.05.2018

Kapanış (TL) : 3.41 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 1313 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 5.04 GOZDE TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a

Kümaş Manyezit’in muhtemel stratejik alıcılara satışına yönelik çalışmalar ve görüşmeler: Şirket bağlı ortaklıklarından Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş.’nin muhtemel stratejik alıcılara satışına yönelik çalışmalar ve görüşmeler yapılmasına başlanılması amacıyla şirket yöneticilerine yetki verilmiştir. Haberin hisse fiyatını pozitif etkileyebileceğini düşünüyoruz.

VAKIF YATIRIM – GOZDE Hisse Haber Yorum – 21.05.2018

Gözde Girişim (GOZDE): Şirketin %51’ine sahip olduğu Kümaş Manyezit Sanayi’nin muhtemel stratejik alıcılara satışına yönelik çalışmalar ve görüşmeler yapılmasına ilişkin şirket yöneticilerinin yetkilendirildiği belirtildi.

Gözde Girişim Basında Çıkan Haber ve Söylentilerle İlgili Açıklama Yaptı – 18.05.2018

Şirketimiz bağlı ortaklıklarından Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş.’nin muhtemel stratejik alıcılara satışına yönelik çalışmalar ve görüşmeler yapılmasına başlanılması amacıyla şirket yöneticilerimize yetki verilmiştir. Bu çalışmalar ve görüşmeler kapsamında gerçekleşecek gelişmelerin II-15.1 no.lu Özel Durumlar Tebliğine uygun olarak yatırımcılarımıza KAP üzerinden duyurusu ayrıca yapılacaktır.

 

Şok Marketler Paylarının Halka Arzına İlişkin Borsa İstanbul A.Ş. ve Sermaye Piyasası Kurulu Onayları Alındı – 04.05.2018

5.100’den fazla mağazası ve 24 bin’den fazla çalışanı ile Türkiye’nin tüm şehirlerinde faaliyet gösteren, %39 oranında sermaye payı ile hissedarı olduğumuz Şok Marketler Ticaret A.Ş.’nin paylarının halka arzına ilişkin Borsa İstanbul A.Ş. ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun izin süreci 4 Mayıs 2018 tarihinde tamamlanmıştır.

Tamamı sermaye artışı yoluyla gerçekleştirilecek olan halka arza ilişkin 1 TL nominal değerli pay başına talep toplama fiyat aralığı 12.00 TL – 14.40 TL olarak belirlenmiş olup,  talep toplama günleri 8-9 Mayıs 2018’dir.

 

VAKIF YATIRIM – GOZDE Hisse Haber – 17.04.2018

Şok Marketler CEO’su Demirel: Halka arz için en doğru zaman. Halka arz için en doğru zamanda başvuru yaptıklarını dile getiren Şok Marketler CEO’su Demirel, Mayıs ayında şirketi halka arz etmiş olmayı planladığını, gelen kaynağın da şirkete enjekte edileceğini belirtti. Ana hissedarı Yıldız Holding’in bu süreçte herhangi bir satışının olmayacağını vurgulayan Demirel, Şok Marketler’in minimum %30 temettü dağıtma hedefi olduğunu bildirdi. Halka arz sonrası borçların tamamının kapanmış olacağı belirtildi.

 

Gözde Girişim Sermayesi Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş’nin Halka Arz Başvurusu Hakkında Açıklama Yaptı – 15.03.2018

%54,30 oranında sermaye payı ile hissedarı olduğumuz Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.’nin (Penta) paylarının muhtemel halka arzına ilişkin olarak yapılan çalışmalar kapsamında, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’na (Kurul) Penta paylarının halka arzına ilişkin olarak hazırlanan izahnamenin onaylanması amacıyla başvuru yapılmıştır.

Penta paylarının halka arzına ilişkin hazırlanan ve Kurul’un incelemesine sunulan taslak izahname, Penta’nın (www.penta.com.tr/yatirimci) ve Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.’nin (www.garantiyatirim.com.tr) internet sitelerinde ilan edilecektir.

Gözde Girişim Sermayesi Şok Marketler Halka Arz Başvurusu Hakkında Açıklama Yaptı – 14.03.2018

%39 oranında sermaye payı ile hissedarı olduğumuz Şok Marketler Ticaret A.Ş.’nin (Şok Marketler) paylarının muhtemel halka arzına ilişkin olarak yapılan çalışmalar kapsamında, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’na (Kurul) 14 Mart 2018 tarihinde Şok Marketler paylarının halka arzına ilişkin olarak hazırlanan izahnamenin onaylanması amacıyla başvuru yapılmıştır.

Şok Marketler paylarının halka arzına ilişkin hazırlanan ve Kurul’un incelemesine sunulan taslak izahname, Şok Marketler’in (www.sokmarketyatirimciiliskileri.com) ve Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.’nin (www.garantiyatirim.com.tr) internet sitelerinde ilan edilecektir.

 

VAKIF YATIRIM – Gözde Girişim GOZDE Hisse Analiz 4Ç17– 02.03.2018

Gözde Girişim (GOZDE): Piyasa beklentisi bulunmamakla birlikte şirket 4Ç17 döneminde, 2,06 mlr TL net kar açıkladı. Şirketin net karı 4Ç16 dönemindeki 148,6 mn TL’ye göre 13 kat artış göstermiştir. Net karda gözlenen bu yüksek oranlı artışta, şirketin portföyünde yer alan başta Şok Marketler (Şok Marketler’de 2016 yılı sonunda Gözde Girişim’in sahip olduğu %39’lık payın gerçeğe uygun değeri 543,5 mn TL’den, 2017 yılı sonunda 2,45 mlr TL’ye yükselmiştir) olmak üzere sahip olduğu finansal yatırımların değer artışı kaynaklı kaydedilen gelir etkilidir.

Yorum: Şirketin 4Ç finansallarında gözlenen net kar, finansal yatırımların değer artışı kaynaklıdır. Bununla birlikte, Şok’un halka arz sürecinde olması dolayısıyla da şirketin halka arzdan sağlayacağı gelire ilişkin bir gösterge olarak dikkate alınacağını düşünüyoruz. Son 1 haftada şirket hisselerinde endekse göre %12 daha iyi bir getiri performansı görsek de finansalların hisse performansına pozitif yansıyacağını düşünüyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Gözde Girişim GOZDE Hisse Analiz 4Ç17– 02.03.2018

Gözde Girişim Sermayesi- 4Ç17 sonuçlarını 2,1 milyar TL net kar ile açıkladı. Şirket, 3Ç17’da 31,7 milyon TL zarar açıklamıştı. Şirketin net karındaki ciddi artışın altında yatan ana sebep finansal yatırımların (ağırlıklı olarak Şok Marketler ve Penta Dış Ticaret) değer artışından kaynaklı gelirlerdir. Şirket 4Ç17’de 2.25 milyar TL değer artışı geliri kaydetti.

ZİRAAT YATIRIM – Gözde Girişim GOZDE Hisse Analiz 4Ç17– 02.03.2018

Gözde Girişim (GOZDE, Pozitif): Şirket 4Ç2017’de 2.062mn TL net kar açıklamıştır. Geçen yılın aynı dönemindeki net kar 148,6mn TL idi. Yüksek kar açıklanmasında borsada işlem görmeyen nitelikteki Şok Marketler hisselerindeki değer artışı etkili olmuştur. Şirketin 2017 yılı karı ise 1.990mn TL ile 2016 yılındaki 116,8mn TL karın oldukça üzerinde gerçekleşmiştir.

ANADOLU YATIRIM – Gözde Girişim GOZDE Hisse Analiz 4Ç17– 02.03.2018

Gözde Girişim (GOZDE, Pozitif)4Ç17’de finansal yatırımların değer artışından kaynaklı 2,2 milyar TL’lik gelirin sayesinde 2 milyar TL net kar elde etti. Şirketin yatırım portföyünde yer alan şirketlerden Şok Marketler’in değer artışı 1,9 milyar TL oldu.

 

Gözde Girişim Sermayesi Şok Halka Arz Süreci Hakkında Açıklama Yaptı – 27.02.2018

Şok Marketler Halka Arz Çalışmaları Kapsamında Esas Sözleşme Tadili SPK Başvuru

%39 oranında sermaye payı ile hissedarı olduğumuz Şok Marketler Ticaret A.Ş.’nin paylarının muhtemel halka arzına ilişkin olarak yapılan çalışmalar kapsamında, Şok Marketler’in Esas Sözleşmesi’nin ilgili maddelerinde sermaye piyasası mevzuatı doğrultusunda yapılacak olan değişikliklere izin verilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığı başvuru olumlu karşılanmıştır.

 

 

Gözde Girişim Basında Çıkan Haberlerle İlgili Açıklama Yaptı – 14.02.2018

Yıldız Holding şirketimizde azınlık ortak olup %17.73 paya sahiptir. Bazı basın yayın organları ve internet sitelerinde ortağımız Yıldız Holding’in ayrı ayrı ve çok sayıda olan kısa vadeli kredilerinin bir çatı altında toplanarak uzun vadeli bir sendikasyon kredisine çevrilmesi hakkında haberler yayımlanmıştır. Nitekim, bu kapsamda bir yerel bankanın liderliğinde çalışmalara devam edilmektedir. Bu doğrultuda, geçtiğimiz hafta içerisinde Yıldız Holding, bahsi geçen kısa vadeli kredilerden 1 Milyar USD tutarındaki bir kısmın, uzun vadeli bir kredi şekline getirilmesi sürecini başarıyla tamamlamıştır.

Şirketimizin kredi ilişkilerinde ve yapısında şu an için herhangi bir değişiklik yoktur.

Makina Takım Endüstrisi MAKTK Basında Çıkan Haberlerle İlgili Açıklama Yaptı – 14.02.2018

Şirketimizin ana ortağı Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı olup, Yıldız Holding veya kontrol ettiği şirketlerin şirketimizde doğrudan ortaklığı bulunmamaktadır. Şirketimizin herhangi bir banka borcu bulunmamakta olup, kredi ilişkilerinde ve yapısında şu an için herhangi bir değişiklik de yoktur.

Şirketimiz, 2017 yılını piyasa beklentilerinin üzerinde kapatacağı öngörülmüş olup, 2018 yılına yönelik de çift haneli büyüme hedeflenmektedir.

 

Gözde Girişim Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş’nin paylarının muhtemel halka arzına ilişkin olarak yapılan çalışmalar hakkında açıklama yaptı – 26.12.2017

%54,30 oranında sermaye payı ile hissedarı olduğumuz, bilgi ve iletişim teknolojisi ekipmanlarının toptan ticareti işlerini yapan Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.’nin (Penta) paylarının Borsa İstanbul’da halka arzı planlanmakta olup, uluslararası piyasalarda, söz konusu işlemi koordine etmek ve çeşitli konularda danışmanlık yapmak üzere WOOD & Company Financial Services, a.s.’nin (WOOD&CO) global koordinatör olarak yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

 

Gözde Girişim’den Halka Arza İlişkin Açıklama – 07.12.2017

%39 oranında sermaye payı ile hissedarı olduğumuz Şok Marketler Ticaret A.Ş.’nin paylarının muhtemel halka arzına ilişkin olarak yapılan çalışmalar kapsamında, uluslararası piyasalarda, İstanbul ve/veya Londra’da söz konusu halka arzda bookrunners olarak Ünlü&Co ve Citi’nin yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

 

Gözde Girişim’den Muhtemel Halka Arza İlişkin Açıklama – 05.12.2017

%39 oranında sermaye payı ile hissedarı olduğumuz Şok Marketler Ticaret A.Ş.’nin paylarının muhtemel halka arzına ilişkin olarak yapılan çalışmalar kapsamında, uluslararası piyasalarda, İstanbul ve/veya Londra’da söz konusu halka arzı koordine etmek ve çeşitli konularda danışmanlık hizmeti vermek üzere Bank of America Merrill Lynch, J.P. Morgan ve Credit Suisse’in global koordinatörler olarak yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

 

 

Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri Hakkında Açıklama – 07.11.2017

Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak daha önce Şirketimizce KAP açıklaması yapmak suretiyle duyurulan konular haricinde kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.

ZİRAAT YATIRIM – Gözde Girişim GOZDE Hisse Analiz 3Ç17 – 31.10.2017

Gözde Girişim (GOZDE, Negatif): Şirket 3Ç2017’de 31,7mn TL zarar kaydetmiştir. Geçen yılın aynı dönemindeki zarar 21mn TL idi. Zarar kaydedilmesinde net finansman (33,9mn) giderleri etkili olmuştur. Şirket’in yılın dokuz ayındaki zararı ise 71,7mn TL ile geçen yılki 31,8mn TL zararın üzerinde gerçekleşmiştir.

ALNUS YATIRIM – Gözde Girişim GOZDE Hisse Analiz 3Ç17 – 31.10.2017

Şirket 2017/3Ç döneminde 31,6 milyon TL zarar açıkladığını bildirdi (2016/3Ç: 21,0 milyon TL zarar) Şirket ana faaliyetinden kar üretse de kur farkı ve faiz giderleri zarardaki ana etken olmakta. Sadece kur farkı ve faiz gideri miktarı 52,3 milyon TL. Bu da genel resmi olumsuz hale getiriyor.

 

TACİRLER YATIRIM – Gözde Girişim GOZDE Hisse Haber Yorum – 30.10.2017

Gözde Girişim Sermayesi – Yıldız Holding, elinde bulunan 19,25 milyon adet (%5 hisse payı) Gözde Girişim Sermayesi hissesini borsa dışı 2,4TL ortalama fiyattan sattığını açıkladı. Açıklanan fiyat Gözde’deki Cuma kapanış fiyatı 3,9TL ‘nin %38 altındadır. Satış sonrası Yıldız Holding’in şirketteki payı %10,83’ten %5,83’e geriledi. Haberin kısa vadeli Gözde hisselerinde satış baskısına neden olabileceğini düşünüyoruz.

 

Gözde Girişim Propak İçin Rekabet Kuruluna Başvurdu – 04.10.2017

Şirketimizin 22 Eylül 2017 tarihli özel durum açıklamasında, dolaylı bağlı ortaklıklarımızdan Polinas Plastik Sanayii ve Ticareti A.Ş. tarafından baskılı esnek ambalaj sektöründe faaliyet gösteren Propak Ambalaj Üretim ve Pazarlama A.Ş hisselerinin devralınmasına ilişkin Hisse Satım ve Alım Sözleşmesi imzalandığı ve hisse devir işleminin, Rekabet Kurumu’nun onayı da dahil olmak üzere Hisse Satım ve Alım Sözleşmesi ‘nde öngörülen şartların gerçekleşmesini müteakip gerçekleşeceği duyurulmuştu.

Bu kapsamda gerekli yasal iznin alınması için, bugün itibarıyla Rekabet Kurumu’na başvuru yapılmıştır.

Gözde Girişim’den Ambalaj Sektöründe Dev Satın Alma – 22.09.2017

Gözde Girişim Propak Ambalaj Hisse Devri ile İlgili Açıklama Yaptı – 22.09.2017

Gözde Girişim Sermayesi GOZDE Propak Ambalaj Üretim ve Pazarlama A.Ş hisselerinin devralınması hakkında açıklama yaptı. KAP’a yapılan açıklama şu şekilde yer aldı:

“Dolaylı bağlı ortaklıklarımızdan Polinas Plastik Sanayii ve Ticareti A.Ş. tarafından baskılı esnek ambalaj sektöründe faaliyet gösteren Propak Ambalaj Üretim ve Pazarlama A.Ş hisselerinin 46.977.953 EUR hisse değeri üzerinden devralınmasına ilişkin Hisse Satım ve Alım Sözleşmesi imzalanmıştır.

Hisse devir işlemi, Rekabet Kurulu’nun onayı da dahil olmak üzere Hisse Satım ve Alım Sözleşmesi ‘nde öngörülen şartların gerçekleşmesini müteakip gerçekleşecektir. İşlemin kapanışını müteakip, Polinas Plastik Sanayii ve Ticareti A.Ş’nin şirketteki hisse oranı %90 olacaktır. Konuyla ilgili gelişmeler hissedarlarımız ile paylaşılacaktır.”

 

ANADOLU YATIRIM – Gözde Girişim GOZDE Hisse Teknik Analiz – 06.09.2017

Hissede Alımlar Devam Edebilir

Ağustos ayı ortasında 3,95’e kadar çıkan hissede sonrasında yaşanan geri çekilmede 3,44 seviyesi görüldükten sonra yaşanan tepki alımlarında dün 3,78 seviyesi görüldü. 5 günlük ağırlıklı ortalamaya denk gelen 3,68 üzerinde tepki alımlarının devamı beklenebilecekken dün gelen tepkilerin devamı için 3,75 üzerine yerleşme sağlanmalı. Bu durumunda 3,80-3,85 bandı hedef olarak takip edilebilir. 3,85 üzerinde ise daha önce test edilen 3,95 yeni hedef olmaya aday. Yeni pozisyonlar için stop-loss öneri seviyemiz ise 3,62’dir.

Kapanış : 3,72
Destekler : 3,72-3,68-3,62
Dirençler : 3,75-3,78-3,82

 

Perakende Şirketlerimiz ve teknolojik ürün dağıtımı yapan Şirketimiz ile ilgili stratejik opsiyonların değerlendirilmesi hakkında açıklama – 24.08.2017

Yönetim Kurulu’muzun 8 Ağustos 2017 tarihinde perakende şirketlerimizin ve teknolojik ürün dağıtımı yapan şirketimizin stratejik opsiyonlarının değerlendirilmesi için yönetime yetki verdiği kamuoyu ile paylaşılmıştı. Faaliyet alanımızın doğal gereği; tüm paydaşlarımız için en optimum değerlerin ortaya çıkarılabilmesi için bu tarz opsiyonların değerlendirilmesi oldukça tabiidir.

Şok Halka Arzı Hakkında Açıklama
Bu çerçevede, varlıklarımızın her birine yönelik olarak çalışmalar ve alternatif opsiyonlar her zaman değerlendirilmekte olup, Şok Marketler Ticaret A.Ş.’deki yatırımımız ve bunun 2018’de halka arzı konusu da dahil olmak üzere, yatırımlarımıza dair Yönetim Kurulu onayına sunacağımız bir yol haritası ya da öneri henüz oluşmamıştır.

Konuya ilişkin somut adımlar oluştukça ve Yönetim Kurulu kararına bağlandığında kamuoyu ile ivedilikle paylaşılacaktır.

DENİZ YATIRIMGözde Girişim GOZDEHisse Haber Analiz – 22.08.2017

Medyada yer alan bir habere göre Şok’un halka arzı seneye tamamlanacak. Dünya’da yer alan haberlere göre Şok’un ortakları halka arzı seneye tamamlamayı planlıyor. Bilindiği üzere Şok’ta Gözde Girişim’in (GOZDE) %39’luk bir payı bulunuyor. Gözde Girişim bu ayın başında perakende iştirakleriyle ilgili stratejik opsiyonları değerlendirdiklerine dair bir açıklama yapmışlardı. Dolayısıyla haber yatırımcılar için yeni olmasa da bu tarz haber akışlarının Gözde hisseleri üzerinde olumlu hava yaratmasını bekliyoruz.

 

İŞ YATIRIMGözde Girişim GOZDEHisse Analiz – 18.08.2017

Toplam katılım portföyünde% 32,4 pay ile perakende mağaza olan Şok’ı da içeren Gozde Girişim (GOZDE.IS) iştirakleri ile ilgili ayrıntılar:

  • Yönetim, iştiraklerle ilgili aşağıdaki operasyonel istatistiklerini paylaştı.
  • Gözde yönetimi toplantıda bu yıl yatırımlarından birinden çıkacaklarını söyledi.

Aşağıdaki tablodan da görüleceği üzere, Gözde Girisim’in iştirakları ortalama 25% seviyelerine ulaşan FAVÖK büyümesi ile 2017 yılının ilk yarısını güzel geçirmiş. Paylaşılan rakamlar arasında Şok’un büyümesi ve FAVÖK marjında görüne iyileşme, özellikle benzer şirket Bim’in zengin değerlemesi göz önüne alındığında dikkat çekici.

Şok (TL mn) 2016/12 2016/6 2017/6 Değişim 2017T
Gelirler 6.071 2.706 3.906 44,30% 8.000
FAVÖK 118 52 144 177,6%
FAVÖK marjı 1,9% 1,9% 3,7% 1,7ppt
Mağaza Sayısı 4.000 5.000
Flo (TL mn) 2016 2016/6 2017/6 Değişim 2017T
Gelirler 2.000 929 1.263 36% 2.700
Derby (TL mn) 2016/6 2017/6 Değişim
Gelirler 57 71 25%
Kümaş (US$ mn) 2016/6 2017/6 Değişim
Gelirler 66 72 9%
FAVÖK 9,8 12,3 26%
Penta (US$ mn) 2016/6 2017/6 Değişim
Gelirler 282 307 9%
FAVÖK 10,2 11,6 14%
Polinas (TL mn) 2016/6 2017/6 Değişim
Revenues 298 367 23%
EBITDA 19,6 23,7 21%

 

KAP Haber – 09.08.2017

Yönetim Kurulumuzda portföydeki şirketlerimizin mali tabloları incelenmiş olup perakende şirketlerimizin ve teknolojik ürün dağıtımı yapan şirketimizin stratejik opsiyonlarının değerlendirilmesi için yönetime yetki verilmiştir.

ZİRAAT YATIRIM – Gözde Girişim Sermayesi GOZDE Hisse Analiz 2Ç17 – 09.08.2017

Gözde Girişim Sermayesi (GOZDE, Sınırlı Negatif): Şirket 2Ç2017’de 10,3mn TL net dönem zararı kaydetmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde net zarar 11,2mn TL idi. İkinci çeyrek zarar rakamıyla birlikte Gözde’nin ilk yarı net dönem zararı 40,1mn TL’ye ulaşmıştır. 2016 yılının ilk yarısında şirket 10,8mn TL net zarar kaydetmişti.

 

Gözde Girişim Hakkında Genel Bilgiler – GOZDE Yatırım Portföyü

Şirket Sektör Açıklama Satın Alma Tarihi Hisse Oranı

(%)

Şok Marketler Ticaret A.Ş. Perakende Şok Marketler Ticaret A.Ş. ülke geneline yayılmış mağazalarıyla organize perakendecilik sektöründe faaliyet göstermekte olup temel ihtiyaç maddelerini müşterilerin rahatlıkla ulaşabileceği lokasyonlarda en uygun fiyata sağlayarak sürdürülebilir büyümeyi hedeflemektedir. 25.08.11 39
Flo Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş. Perakende Üretim ve perakendecilik tecrübesiyle Türkiye ayakkabı perakende sektörünün lideri FLO, bünyesindeki FLO, Polaris, Kinetix ve Lumberjack gibi markaları ve Türkiye geneline yayılmış FLO, Polaris ve Sport in Street mağazalarıyla ayakkabı ve aksesuar satışı gerçekleştirmektedir. 12.12.13 11,5
Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş. Endüstriyel Mineraller Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş.;  sinter manyezit, sinter dolomit, kalsine manyezit, monolitik ürünler ve refrakter tuğla üreten ve demir-çelik, çimento, cam, kireç, demir dışı metaller ve bazı diğer endüstrilerin ihtiyacını karşılayan Türkiye ve Doğu Avrupa’daki en büyük tedarikçi ve üretici konumundadır. 03.05.12 51
Makina Takım Endüstrisi A.Ş Sanayi Gereçleri Türkiye’nin ilk kesici takım üreticisi olarak 1957 yılında kurulan Makina Takım Endüstrisi A.Ş., delici, vidalı, kesici ve testere ürün gruplarında çok geniş bir yelpazede üretim yapmaktadır. 01.09.12 83,14
Azmüsebat Çelik San. ve Tic. A.Ş. Hızlı Tüketim Azmüsebat Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Türkiye’nin kendi alanında en eski ve en bilinen markalarından DERBY marka tıraş malzemelerinin üreticisidir. 13.05.13 97,61
Sebat Çakmak Sınai ve Tük. Mal. San. ve Tic. A.Ş. Hızlı Tüketim Sebat Çakmak Sınai ve Tük. Mal. San. ve Tic. A.Ş., Türkiye’nin kendi alanında en eski ve en bilinen markalarından TOKAI marka çakmaklarının üreticisidir. 02.08.16 100
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.
Toptan Ticaret
Penta 1990 yılında kurulmuş ve 2012 yılı sonunda Mersa Sistem ile birleşmiştir. Penta, 150’yi aşkın küresel markanın ürünlerini ülke geneline yayılmış 7500’ün üzerinde bayisi aracılığı ile tüm Türkiye’ye dağıtmaktadır. Penta’nın dağıtıcısı olduğu başlıca markalar; Acer, Airties, Asus, Benq, Casio, Dell, HP, Huawei, IBM, Intel, Inform, Lenovo, Maxell, MSI, OKI, Toshiba, Seagate, Zyxel, Kaspersky, Autodesk, Wacom ve Adobe’dir. 27.03.14 54,3
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. Finansal Hizmetler Türkiye’deki Katılım Bankalarından birisi olan Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş., özel cari hesap ve katılma hesapları üzerinden fon toplayıp borç vermekle ve faizsiz bankacılık uygulamalarıyla çeşitli finansal ve bankacılık hizmetleri sunmakla yetkilendirilmiştir. 22.01.10 10,57
AlBaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Finansal Hizmetler Türkiye’deki Katılım Bankalarından birisi olan Albaraka, özel cari hesap ve katılma hesapları üzerinden fon toplayıp borç vermekle ve faizsiz bankacılık uygulamalarıyla çeşitli finansal ve bankacılık hizmetleri sunmakla yetkilendirilmiştir. 29.09.10 <1
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Finansal Hizmetler Türkiye’deki Katılım Bankalarından birisi olan Kuveyt Türk, özel cari hesap ve katılma hesapları üzerinden fon toplayıp borç vermekle ve faizsiz bankacılık uygulamalarıyla çeşitli finansal ve bankacılık hizmetleri sunmakla yetkilendirilmiştir.   20.01.11 <1
İsmet Ambalaj Yatırımları A.Ş. Ambalaj İsmet Ambalaj’ın başlıca faaliyet konusu kâğıt, karton, metal, cam, akrilik cam, plastik, tekstil, ahşap, hasır v.b. malzemelerin çeşitli bileşimlerinden imal edilen her türlü ambalajı üretmektir. 04.07.11 100