Ana Sayfa Raporlar Hisse Yorumları Good Year GOO...

Good Year GOODY Hisse Analiz ve Yorumları

goody-hisse-yorumlariGood Year GOODY hisse senedi ile ilgili tüm güncel analiz, haber, rapor ve yorumları aşağıda bulabilirsiniz. Kurum ve uzmanların GOODY ile ilgili çıkmış tüm hisse analiz ve yorumlarını, hisseye ait haber,veri ve raporları bu sayfadan takip edebilirsiniz.

Tacirler Yatırım – Good Year GOODY Hisse Analiz 4Ç21 – 01.03.2022

Şirket, 4Ç21 sonuçlarını 133,1 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %149 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %138 arttı. Net satışlar 1.351 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %33 arttı. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %6 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %155 oldu. (4Ç20: %137) Şirket, 4Ç21’de 202,6 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %144,6 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 682 baz puan artarak %15,0 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 704 baz puan arttı ve %20 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 79 baz puan arttı ve %06 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 993 milyon TL (4Ç20: 562 milyon TL ve 3Ç21: 1.037 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %20,1 (4Ç20: %15,5 ve 3Ç21: 23%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %54 azalarak 119 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 0,2 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0,1 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 6,9 F/K çarpanından ve 4,0 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

Ziraat Yatırım – Good Year GOODY Hisse Analiz 4Ç21 – 01.03.2022

Good-Year (GOODY, Pozitif): Şirket’in 4Ç2021’deki net dönem karı 133,1mn TL olarak açıklanmıştır. Geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki net dönem karı 53,4mn TL idi. Satış gelirleri 2021 yılı dördüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %33,5 artarak 1.351mn TL’ye ulaşırken, brüt kar %106,5 yükselmiş ve 268,9mn TL olmuştur. Şirket’in operasyonel giderleri aynı dönemde %52,5 artarak 86mn TL’ye yükselmiştir. 53,3mn TL’lik diğer faaliyetlerden net gelir ile birlikte faaliyet karı da 236,2mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde Şirket’in FAVÖK’ü ise geçen senenin aynı dönemine göre %144,6 artışla 202,6mn TL olmuştur. FAVÖK marjı da 6,8 puan artışla %15’i göstermiştir. Finansman tarafında 96,7mn TL net finansman gideri kaydedilmiştir. 6,5mn TL net vergi gideri sonrası Şirketin net dönem karı 133,1mn TL olmuştur.

4. çeyrek kar rakamıyla birlikte Şirket’in 2021 yılı net dönem karı 367,5mn TL olmuştur. 2020 yılı genelinde net dönem karı 151,2mn TL idi.

 

Deniz Yatırım – Good Year GOODY Hisse Analiz 3Ç21 – 28.10.2021

GOODY; 3Ç21 net kar rakamında yıllık bazda hafif azalış gerçekleşti / nötr/ Goodyear, 3Ç21’de 1.173 milyon TL gelir, 125 milyon TL FAVÖK ve 56 milyon TL net kar açıkladı. Şirket’in, 3Ç21 FAVÖK rakamı yıllık bazda yükseliş gösterirken net kar rakamında hafif düşüş gözlemlenmiştir. Sonuçların hisse performansı üzerinde nötr bir etki yapacağı düşüncesindeyiz.

Şirket’in 3Ç21’de satış gelirleri yıllık bazda %15 artarak 1.173 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Aynı dönemde FAVÖK rakamı yıllık bazda %60 artış ile 125 milyon TL’ye yükselirken FAVÖK marjı yıllık bazda 300 baz puan iyileşerek %10,7’ye yükselmiştir. Şirket’in net karı yıllık %4 azalmış olup 56 milyon TL seviyesindedir. Hisse, yıl başından itibaren %4 relatif getiri sağlamıştır. Geriye dönük 12 aylık verilere göre hisse 7,0x F/K ve 4,0x FD/FAVÖK çarpanlarıyla işlem görmektedir.

 

Deniz Yatırım – Good Year GOODY Hisse Analiz 2Ç21 – 10.08.2021

GOODY; 2Ç21 Finansalları Değerlendirmesi / nötr / Goodyear, 2Ç21’de 1.065 milyon TL satış geliri, 194 milyon TL FAVÖK ve 108 milyon TL net kar açıkladı. 2Ç21 döneminde satışlarda güçlü büyüme ve operasyonel kar marjlarında olumlu gelişmeler görülmüş olup sonuçların hisse performansı üzerinde olumlu etki yapacağı beklentisindeyiz.

Goodyear, 2Ç21’de satış gelirlerini yıllık bazda %135 artış ile 1.065 milyon TL seviyesine yükseltmiştir. 2021 yılının ikinci çeyreğinde 30.196 ton karşılığı 1.473.729 adet dış lastik üretilmiş olup geçen yılın aynı dönemine göre üretim; geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki küresel talepteki dalgalanmalardan kaynaklı fabrika duruşları ve bazın düşük olması nedeniyle adet bazında %171, ton bazında ise %162 oranında artmıştır. Satış hacmi 2Ç21 döneminde %80 artarak 1,755 bin adet seviyesine ulaşmıştır (2Ç20: 974 bin).

2Ç21’de satış gelirlerinin %53’ü ihracat kanalıyla, %29’u yenileme kanalıyla, %18’i ise orjinal ekipman kanalıyla gerçekleşmiştir. 1Y21 döneminde yenileme, modernizasyon ve kapasite artırımına yönelik olarak 39 milyon TL tutarında yatırım harcaması gerçekleşmiştir. Bu harcamaların gelecek dönemlerde şirketin operasyonel sonuçlarına olumlu katkıları olması beklentisi içindeyiz.

2Ç21’de, satışların maliyetlerinin ciroya oranı yıllık bazda %92 seviyesinden %76 seviyesine gerilemiştir. Bu sayede geçtiğimiz yıl 2Ç20’de izlenmiş olan zayıf FAVÖK ve net zarar görünümü bertaraf edilebilmiştir. Şirket, 2Ç21’de yıllık bazda %2137 artışla 194 milyon TL FAVÖK açıklamıştır. (2Ç20: 9 milyon TL) Şirket’in net kar rakamı 2Ç21’de, %10,1 net kar marjıyla 108 milyon TL olarak izlenmiştir. (2Ç20: -28 milyon TL)

2020 yıl sonunda net nakit pozisyonunda olan Şirket, 2Ç21 döneminde 138 milyon TL net borca sahiptir. Bu borçlanma hem özkaynak yapısı hem FAVÖK rakamına göre oldukça makul olup Net Borç/FAVÖK çarpanı 0,2x, Net Borç/Özsermaye çarpanı 0,1x olarak izlenmiştir.

Şirket 2020 yıl sonunda 341,2 milyon net döviz açığı pozisyonundayken, 2Ç21 döneminde bu açık 198,8 milyon TL seviyesine gerilemiştir. 2Ç21’de ithalat 1,155 milyon TL, ihracat 1,049 milyon TL olarak gerçekleşmiş olup, yabancı para yükümlülüklerinin büyük kısmı USD cinsinden ticari borçlardan oluşmaktadır.

Genel değerlendirme: Şirket, 2Ç21 döneminde satışlarda izlenen güçlü büyüme ile dikkat çekerken satışların maliyetinin kontrollü biçimde azaltılabilmesiyle de operasyonel kar marjlarında olumlu gelişmeler paylaşmıştır. İhracat ve ithalat rakamları 2Ç21 döneminde birbirine yakın izlenen Şirket, 198,8 milyon TL net döviz açığı pozisyonunda olup hafif düzeyde kur riskine tabidir Ancak bu riskin, yüksek ihracat gelirleri ile kontrol altında tutulabileceği beklentisindeyiz. Hisse, yıl başından itibaren bakıldığında %-4 ile zayıf relatif getiri sağlamıştır. Geriye dönük 12 aylık verilere göre hisse 6,0x F/K ve 3,6x FD/FAVÖK çarpanlarıyla işlem görmektedir.

Ziraat Yatırım – Good Year GOODY Hisse Analiz 2Ç21 – 10.08.2021

Goodyear (GOODY, Pozitif): Şirket 2021 yılının 2. çeyreğinde 107,6mn TL net dönem karı kaydetmiştir. Şirketin 2Ç2020 net dönem zararı 27,8mn TL idi. Goodyear’ın satış gelirleri 2. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %135,4 oranında artarak 1.065mn TL’ye yükselirken, brüt kar 257,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. 2Ç2020’deki brüt kar 35,9mn TL idi. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde %52,4 oranında artışla 82,2mn TL’yi göstermiştir. Diğer faaliyetlerden de 3,3mn TL gider kaydedilmesi sonucu faaliyet karı 172,2mn TL olmuştur. 2Ç2020’deki faaliyet zararı 25,4mn TL idi. Finansman tarafında ise net giderler 2Ç2020’ye göre 16,6mn TL artarak 25,8mn TL’ye yükselmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 146,2mn TL seviyesinde gerçekleşirken, 38,5mn TL’lik vergi gideri sonrasında 107,6mn TL’lik net dönem karı oluşmuştur.

2. çeyrek karıyla birlikte şirketin 6 aylık ana ortaklık net dönem karı 178,6mn TL’yi göstermiştir. Bir önceki yılın aynı dönemindeki net dönem zararı 2,4mn TL idi.

 

Deniz Yatırım – Good Year GOODY Hisse Analiz 1Ç21 – 29.04.2021

GOODY; 1Ç21’de yıllık güçlü büyüme görüldü / sınırlı olumlu / Goodyear, 1Ç21’de 1.045 milyon TL gelir 884 milyon TL FAVÖK ve 220 milyon TL net kar açıkladı. 1Ç21 FAVÖK ve net kar rakamlarında yıllık bazda güçlü artış göstermiştir. Piyasa beklentisinin olmadığını belirtmek gerekiyor. Sonuçların hisse performansı üzerinde sınırlı olumlu bir etki yapmasını bekliyoruz.

Şirket, 1Ç21’de gelirlerini yıllık %47 arttırarak 1.045 milyon TL’ye yükseltirken brüt kar rakamı yıllık bazda %65’lik artışla 215 milyon TL seviyesine ulaşmıştır. 1Ç21 FAVÖK rakamı yıllık bazda %76’lık yükseliş ile 146 milyon TL’ye yükselirken FAVÖK marjında da yıllık oldukça güçlü yükselişle 430 baz puanlık artış gözlemlenerek %14,0 seviyesinde gerçekleşmiştir. 1Ç21’de, 26.7 milyon TL net finansal gider kaydetmesine rağmen Şirket 71 milyon TL net kar açıklamayı başardı. 2020 yılı sonunda 150 milyon TL olan net nakit pozisyonu 1Ç21 sonunda ilişkili olmayan taraflara diğer borçlar kalemindeki 103 milyon TL artıştan kaynaklı 89.7 milyon TL net borca dönmüştür.

Tacirler Yatırım – Good Year GOODY Hisse Analiz 1Ç21 – 29.04.2021

Goodyear – 1Ç21 sonuçlarını 70.9 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %178 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %33 arttı. Net satışlar 1,045 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %47 arttı. Şirket, 1Ç21’de 146 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %111 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 426 baz puan artarak %14.0 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 440 baz puan arttı ve %20.5 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 14 baz puan azaldı ve %8.1 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 689 milyon TL (1Ç20: 567 milyon TL ve 4Ç20: 494 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %19.5 (1Ç20: %19.0 ve 4Ç20: 15.5%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu 90 milyon TL olarak gerçekleşmiş olup, bir önceki çeyrekte şirketin net nakit pozisyonu 150 milyon TL olarak kaydedilmiştir Net borç/FAVÖK rasyosu 0.2 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.1 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 10.0 F/K çarpanından ve 5.1 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

Oyak Yatırım – Good Year GOODY Hisse Analiz 1Ç21 – 29.04.2021

Goodyear, güçlü faaliyet karlılığı sayesinde ilk çeyrekte geçen senenin %178, geçen çeyreğin de %33 üzerinde 71mn net kar açıkladı. Piyasa beklentisi bulunmuyordu. FAVÖK geçen seneye göre %111, geçen çeyreğe göre de %76 büyüme kaydederken FAVÖK marjı yıllık bazda 4.3, çeyrek bazında da 5.8 puan artarak %14.0’a ulaştı. Öte yandan, artan işletme sermayesi ile 4. çeyrekteki 150mn TL’lik net nakit bu çeyrekte 90mn TL net borca döndü.

Ziraat Yatırım – Good Year GOODY Hisse Analiz 1Ç21 – 29.04.2021

Goodyear (GOODY, Pozitif): Şirket 2021 yılının 1. çeyreğinde 70,9mn TL net dönem karı kaydetmiştir. Şirketin 1Ç2020 net dönem karı 25,5mn TL idi. Goodyear’ın satış gelirleri 1. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %46,8 oranında artarak 1.045mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %39,1 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %86,8 oranında artarak 214,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 1Ç2020’deki %16,1’den 1Ç2021’de %20,5’e yükselmiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde %44,3 oranında artışla 84,6mn TL’yi göstermiştir. Diğer faaliyetlerden de 4,5mn TL gider kaydedilmesi sonucu faaliyet karı 125,5mn TL olmuştur. 1Ç2020’deki faaliyet karı 57,6mn TL idi. Finansman tarafında ise net giderler 1Ç2020’ye göre %44,6 artarak 26,8mn TL’ye yükselmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 98,7mn TL seviyesinde gerçekleşirken, 27,8mn TL’lik vergi gideri sonrasında 70,9mn TL’lik net dönem karı oluşmuştur.

 

Tacirler Yatırım – Good Year GOODY Hisse Analiz 4Ç20 – 26.02.2021

Good-Year, 4Ç20 sonuçlarını 53.4 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %74 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %47 azaldı. Net satışlar 1,012 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %31 arttı. Şirket, 4Ç20’de 83 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %13 azalış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 424 baz puan azalarak %8.2 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 447 baz puan azaldı ve %12.9 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 189 baz puan azaldı ve %5.6 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 562 milyon TL (4Ç19: 540 milyon TL ve 3Ç20: 645 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %17.6 (4Ç19: %18.0 ve 3Ç20: 21.8%) olarak kaydedildi. Şirketin net nakit pozisyonu 82 milyon TL olarak gerçekleşmiş olup, bir önceki çeyrekte şirketin net borcu 44 milyon TL olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 17.7 F/K çarpanından ve 7.9 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

Tacirler Yatırım – Good Year GOODY Hisse Analiz 3Ç20 – 28.10.2020

Good-Year – 3Ç20 sonuçlarını 100.2 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %210 artarken, şirket 2Ç20’de 27.8 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 1,018 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %28 arttı. Şirketin toplam satış adeti yıllık bazda %2 artış kaydetti. Yurtiçi satışlar yıllık bazda %21 artarken ihracat adetleri ise yıllık bazda %15 azaldı. Yurtiçi satışların dağılımına baktığımızda, yenileme pazarı satışlarının %31 arttığı ve otomotiv üreticilerine yapılan satış adetlerinin yıllık bazda yatay seyrettiğini görüyoruz. Şirket, 3Ç20’de 169 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %98 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 586 baz puan artarak %16.6 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 584 baz puan arttı ve %20.6 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 3 baz puan azaldı ve %5.3 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 645 milyon TL (3Ç19: 804 milyon TL ve 2Ç20: 672 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %21.8 (3Ç19: %27.4 ve 2Ç20: 24.6%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %73 azalarak 44 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 0.1 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.0 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 5.5 F/K çarpanından ve 5.0 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

Tacirler Yatırım – Good Year GOODY Hisse Analiz 2Ç20 – 07.08.2020

GoodYear 2Ç20 sonuçlarını 27.8 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 35 milyon TL net kar açıklamıştı. Net satışlar 452 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %36 azaldı. Şirketin toplam satış adedi yıllık bazda %29 azaldı. Yurtiçi satışları yıllık bazda %24 azaldı. Yenileme kanalı satışları %8 azalırken orijinal ekipman kanalı satışları yıllık bazda %48 azaldı. Diğer yandan, şirketin ihracatı %64 geriledi. Şirket, 2Ç20’de 9 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %89 azalış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 936 baz puan azalarak %1.9 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 866 baz puan azaldı ve %7.9 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 514 baz puan arttı ve %11.9 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 672 milyon TL (2Ç19: 720 milyon TL ve 1Ç20: 567 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %24.6 (2Ç19: %25.8 ve 1Ç20: 19.0%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %352 artarak 162 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 0.6 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.2 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 5.2 F/K çarpanından ve 5.4 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

Ziraat Yatırım – Good Year GOODY Hisse Analiz 2Ç20 – 07.08.2020

Goodyear (GOODY, Negatif): Şirket 2020 yılının 2. çeyreğinde 27,8mn TL net dönem zararı kaydetmiştir. Şirketin 2Ç2019 net dönem karı 35mn TL idi. Goodyear’ın satış gelirleri 2. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %36 oranında azalarak 452,2mn TL’ye gerilerken, satışların maliyeti ise %29,3 oranında düşüş kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %69,4 oranında azalarak 35,9mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 2Ç2019’daki %16,6’dan 2Ç2020’de %7,9’a gerilemiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde %12,5 oranında artış kaydetmiştir. Diğer faaliyetlerden de 7,4mn TL gider kaydedilmesi sonucu faaliyet zararı 25,4mn TL olmuştur. 2Ç2019’daki faaliyet karı 85,4mn TL idi. Finansman tarafında ise net giderler 2Ç2019’a göre 43,9mn TL azalarak 9,2mn TL’ye gerilemiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net zarar 34,6mn TL seviyesinde gerçekleşirken, 6,7mn TL’lik vergi gelirinin etkisiyle 27,8mn TL’lik net dönem zararı oluşmuştur.

İkinci çeyrek zarar rakamıyla birlikte Şirket’in Ocak- Haziran dönemi net dönem zararı 2,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde 29mn TL net dönem karı kaydedilmişti.

 

Deniz Yatırım – Good Year GOODY Hisse Analiz 1Ç20 – 01.06.2020

GOODY; 1Ç20’de yıllık güçlü FAVÖK ve net kar büyümesi… Goodyear, 1Ç20’de 712 milyon TL gelir, 69 milyon TL FAVÖK ve 25 milyon TL net kar açıkladı. Şirket, yıllık bazda güçlü FAVÖK artışı ve açıkladığı kar sayesinde sonuçların hisse performansı üzerinde hafif pozitif bir etkiye sahip olacağı düşüncesindeyiz.

Goodyear’ın 1Ç20’de gelirleri yıllık bazda %2’lik bir düşüş ile 712 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Şirket’in 1Ç20 FAVÖK rakamı yıllık %104 yükseliş ile 69 milyon TL’ye ulaşmıştır. Goodyear, 1Ç20 FAVÖK marjını yıllık 510 baz puan arttırarak %9.7 seviyesine çıkarmayı başarmıştır. Ocak – Mart lastik üretim adetleri ihracattaki düşüşün etkisiyle yıllık bazda %11.7 azalarak 1.5m adet seviyesinde kalmıştır (1Ç19 üretim adedi: 1.7m adet). Aynı dönemde satış hacmi de yıllık %12 azalarak 1.9m adet seviyesine gerilemiştir. 2019’da 39.7 milyon TL olan net borç rakamı, 1Ç20’de 35.9 milyon TL’ye gerilemiştir.

Şirket, ilk 3 ayda otomotiv sektöründe yaşanan zorluklara rağmen, ilk çeyrekte karlılığını yıllık bazda arttırmayı başardı. Bu ortamda, (i) başarılı satış stratejisi ve fiyatlama disiplini, (ii) maliyet azaltıcı önlemler, finansman giderlerindeki düşüş ve etkin gider yönetimi karlılığın sürdürülebilir olmasını sağladı düşüncesindeyiz.

Tacirler Yatırım – Good Year GOODY Hisse Analiz 1Ç20 – 01.06.2020

1Ç20 sonuçlarını 25.5 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 6.0 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 712 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %2 azaldı. 1Ç20’de şirketin toplam satış hacmi yıllık bazda %12 geriledi. Yurtiçi satışları, yıllık bazda, %32 artarken, ihracatı, yıllık bazda, %30 geriledi. Yurtiçi satışların dağılımına baktığımızda, yenileme kanalı, yıllık bazda, %26 büyürken original ekipman kanalı, yıllık bazda, %42 büyüdü. Şirket, 1Ç20’de 69 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %104 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 507 baz puan artarak %9.7 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 648 baz puan arttı ve %16.1 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 184 baz puan arttı ve %8.2 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 567 milyon TL (1Ç19: 690 milyon TL ve 4Ç19: 535 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %19.0 (1Ç19: %26.2 ve 4Ç19: 17.8%) olarak kaydedildi.

Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %10 azalarak 36 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 0.1 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.0 olarak kaydedilmiştir.. En son kapanış fiyatına göre, şirket 4.6 F/K çarpanından ve 4.3 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

Ziraat Yatırım – Good Year GOODY Hisse Analiz 1Ç20 – 01.06.2020

Goodyear (GOODY, Pozitif): Şirket 2020 yılının 1. çeyreğinde 25,5mn TL net dönem karı kaydetmiştir. Şirketin 1Ç2019 net dönem zararı 6mn TL idi. Goodyear’ın satış gelirleri 1. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,5 oranında azalarak 712,4mn TL’ye gerilerken, satışların maliyeti ise %9,5 oranında düşüş kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %63 oranında artarak 114,9mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 1Ç2019’daki %9,6’dan 1Ç2020’de %16,1’e yükselmiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde %25,6 oranında artış kaydetmiştir. Diğer faaliyetlerden de 1,4mn TL gelir kaydedilmesi sonucu faaliyet karı 57,6mn TL olmuştur. 1Ç2019’daki faaliyet karı 50,4mn TL idi. Finansman tarafında net giderler 1Ç2019’a göre 24,9mn TL azalarak 18,5mn TL olmuştur. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 39,1mn TL seviyesinde gerçekleşirken, 13,7mn TL’lik vergi giderinin etkisiyle 25,5mn TL’lik net dönem karı oluşmuştur.

 

Ziraat Yatırım – Good Year GOODY Hisse Haber – 29.05.2020

Good-Year (GOODY, Sınırlı Negatif): Covid-19 nedeniyle küresel piyasalarda değişen talebi göz önünde bulundurarak, Adapazarı fabrikasında 1 Haziran 2020 ve 10 Haziran 2020 tarihleri arasında, İzmit fabrikasında ise 1 Haziran 2020 ve 8 Haziran 2020 tarihleri arasında üretime ara verilmesine karar verilmiştir.

Oyak Yatırım – Good Year GOODY Hisse Haber – 28.04.2020

Goodyear İzmit ve Adapazarı fabrikalarında 20 günlük duruşun ardından kısmen faaliyete başlayan faaliyetlerin 4 Mayıs tarihinden itibaren salgın öncesi rutin seviyesine çıkarılmasına karar verdi. Pozitif.

Oyak Yatırım – Good Year GOODY Hisse Haber – 24.04.2020

Goodyear koronavirüs salgını nedeniyle 27 Şubat’ta alınan Yönetim Kurulu’nun hisse başına 0,19 TL temettü dağıtım kararını iptal etti. Olağan genel kurul toplantısı 27 Mayıs’ta yapılacak.

Oyak Yatırım – Good Year GOODY Hisse Haber – 16.04.2020

Goodyear İzmit fabrikasında üretimi 20 Nisan’da kısmen başlanmasına, Adapazarı fabrikasındaki duruş süresinin ise 4 Mayıs’a kadar uzatılmasına karar verdi. Adapazarı fabrikasında 20 Nisan itibarı ile belirli bölümler iş sürekliliği kapsamında çalışmaya başlayacak.

Goodyear Adapazarı ve İzmit fabrikalarında üretim faaliyetinin geçici süreyle durdurulduğunu açıkladı – 27.03.2020

COVID-19 salgını nedeniyle küresel piyasalarda değişen talebi göz önünde bulundurarak, Adapazarı ve İzmit fabrikalarımızda 30 Mart 2020 ve 13 Nisan 2020 tarihleri arasında iki hafta süreyle geçici olarak üretime ara verilmesine, ayrıca “Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca, kısa çalışma ödeneği alınması için başvuruda bulunulmasına karar verilmiştir.

İntegral Yatırım – Good Year GOODY Hisse Analiz 4Ç19 – 28.02.2020

Goodyear (GOODY) 4Ç19’da 208 mn TL net kar açıkladı. Şirket 4Ç18’de 10.5 milyon TL zarar açıklamıştı. Bu sonuçla birlikte Şirketin net karı yıllık bazda ise 269 mn TL oldu. Şirket çeyreksel bazda satışlarını 700 mn TL seviyesinde üzerinde korumayı başarmış. Net karın güçlü gelmesinde, 2010 – 2017 yılları arasında ödenen lisans bedellerinin bir kısmını ilgili faizleri ile birlikte Şirkete 99 mn TL’lik geri ödenmesinin ve 4Ç döneminde finansal giderlerinin azalmasının etkili olduğunu söylemek mümkün.

Bununla birlikte Şirket satış gelirlerini 4Ç19’da geçtiğimiz yılın aynı dönemine %10.2 oranında artırarak 770.4 milyon TL satış geliri elde etti. (4Ç18 Net Satışlar: 699 mn TL) Şirketin satış gelirleri yıllık bazda ise %22 oranında artarak 2.4 milyar TL’den 3 milyar TL’ye yükseldi.

%17,33 brüt kar marjı elde eden şirketin FAVÖK rakamı ise 95.7 milyon TL oldu. (2018/4Q FAVÖK: 25.1 milyon TL) FAVÖK rakamını %281 oranında artıran Şirketin FAVÖK marjı da yıllık 9 puan artarak %12,43oldu. (2018/4Q FAVÖK Marjı: %3,6) Şirketin 4Ç net kar marjı ise %-1,51’den %27.01’e yükseldi.

Şirketin Net Borç/FAVÖK rasyosu 0.13x gibi oldukça düşük seviyelerde bulunuyor. Şirket net borç pozisyonunu 3Ç – 4Ç dönemi arası 461 mn TL azalttı. Bu açıdan olumlu buluyoruz. 2019 yılında Şirketin 39.7 mn TL net borç pozisyonu bulunuyor. Cari oran 1.60x ve likidite oranı ise 0.95x seviyesinde bulunuyor. Şirketin borç konusunda ciddi bir sorunu görülmüyor.

Şirketin adet bazında ihracatı 4Ç19 döneminde geçen döneme göre %29.1 geriledi. 2019 yılında ise ihracat 5.466 bin adetten 4.893 bin adete geriledi. Böylelikle Şirketin 2019 yılında adet bazında ihracatı %10.5 azaldı. Şirketin yurt içi satışları ise 4Ç19’da geçen döneme kıyasla %45 arttı. 2019 yılında yurt içi satışlar 3.066 binden 3.355 bine yükselerek yüzde 9.4 artış gösterdi.

Şirketin satış hacmi kırılımında 4Ç’de adet bazında %49 ihracat ve %51 yurt içi satış gerçekleşti. Bu rakam 2019 yılında adet bazında %59 ihracat %41 yurt içi olarak gerçekleşti. 2019 yılında 118.071 ton karşılığı 6.495.699 adet dış lastik üretilmiş olup geçen yılın aynı dönemine göre üretim adet bazında %4,1 azaldı. Şirketin Adapazarı fabrikası 2019 yılında 16.799 lastik/gün kapasite ile %96.7 kapasite oranı ile çalışırken, İzmit fabrikası 2.750 lastik/gün kapasite ile %91.2 kapasite kullanım oranı ile çalıştı.

Şirket 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 döneminde yenileme, modernizasyon ve kapasite artırımına yönelik olarak 74.835.843TL tutarında yatırım harcaması gerçekleştirdi.

Değerlendirme

2019 yılında otomotiv sektöründeki daralmaya bağlı olarak lastik sektörü zorlu bir yıl geçirdi. Buna karşın Şirket etkin pazarlama kampanyaları, genişleyen dağıtım ağı ve yeni lansmanlarla daha da güçlendirdiğimiz ürün portföyü ile pazar payını korumayı başardı. Şirket otomobil üretiminin azaldığı 2019 yılında orijinal ekipman satışlarını %34 artırdı. 2020 yılının otomobil sektörü açısından geçen yıla göre daha iyi geçeceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla lastik sektöründe önümüzdeki aylarda oluşabilecek canlanma beklentisiyle cirosunda artış söz konusu olabilir. Bununla birlikte Şirketin cirosunu 2019 yılında geçen yıla göre %17 artırmasını olumlu buluyoruz. Şirket için marjlarında ve borçluluk rasyosunda çok ciddi bir bozulma görülmüyor. Şirket için orta ve uzun vade açısından olumlu yorumumuzu korumaya devam ediyoruz. Bununla birlikte Şirketin FD/FAVÖK son beş çeyreğin en düşük seviyelerinde bulunuyor. FD/Satışlarda GOODY’ın iskontolu seviyelerde olduğunu destekliyor.

Tacirler Yatırım – Good Year GOODY Hisse Analiz 4Ç19 – 28.02.2020

Good-Year – 4Ç19 sonuçlarını 208.1 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 10.6 milyon TL zarar açıklamıştı. Şirketin operasyonel karlılığındaki iyileşme ve bir defalığa mahsus 198.4 TL royalti geri ödemesi güçlü net kar artışındaki ana sebeplerdir. Net satışlar 770 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %10 arttı. Şirket, 4Ç19’de 96 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %281 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 883 baz puan artarak %12.4 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 878 baz puan arttı ve %17.3 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 128 baz puan arttı ve %7.5 olarak gerçekleşti. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %92 azalarak 40 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 0.1 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.0 olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise 535 milyon TL (4Ç18: 614 milyon TL ve 3Ç19: 804 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %17.8 (4Ç18: %24.9 ve 3Ç19: 27.4%) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 4.6 F/K çarpanından ve 4.3 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

Ayrıca, Yönetim Kurulu pay 0,1918416 TL nakit temettünün 31 Mayıs 2020 tarihinde dağıtılmasını Olağan Genel Kurul’a teklif etme kararı aldı. Teklif edilen temettü miktarı %4,2 temettü verimini işaret etmektedir.

Ziraat Yatırım – Good Year GOODY Hisse Analiz 4Ç19 – 28.02.2020

Goodyear (GOODY, Sınırlı Pozitif): Şirket 2019 yılının 4. çeyreğinde 208,1mn TL net dönem karı kaydetmiştir. Şirketin 4Ç2018 net dönem zararı 10,6mn TL idi. Goodyear’ın satış gelirleri 4. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %10,2 oranında artarak 770,5mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %0,4 oranında düşüş kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %123,3 oranında artarak 133,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise maliyetlerdeki gerilemeye paralel 4Ç2018’deki %8,5’den 4Ç2019’da %17,3’e yükselmiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde %33,1 oranında artış kaydetmiştir. Diğer faaliyetlerden de 193,1mn TL gelir kaydedilmesi sonucu faaliyet karı 269,2mn TL olmuştur. Goodyear Tire & Rubber Company ile yaptığı Teknik Destek ve Lisans Sözleşmelerine istinaden 2010-2017 yılları arasında The Goodyear Tire & Rubber Company’e ödediği lisans bedellerinin bir kısmını ilgili faizleri birlikte 2019 yılının aralık ayında geri almış ve 198,9mn TL royalti ödeme geliri diğer faaliyetlerden gelirler kalemine kaydedilmiştir.

4Ç2018’deki faaliyet karı sadece 4,5mn TL idi. Yatırım faaliyetlerinden 10,5mn TL gelir kaydedilmiştir. Finansman tarafında net giderler 4Ç2018’e göre 17,5mn TL artarak 34,8mn TL olmuştur. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 244,9mn TL seviyesinde gerçekleşirken, 36,8mn TL’lik vergi giderinin etkisiyle 208,1mn TL’lik net dönem karı oluşmuştur. Şirket 4Ç2018’de 10,6mn TL net dönem zararı açıklamıştı. 4. çeyrekte açıklanan net dönem karıyla birlikte 2019 yılı net dönem karı 269,4mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 2018 yılındaki net dönem karı 126mn TL idi.

Ayrıca, Şirketin Yönetim Kurulu hisse başına brüt 0,1918416 TL (net 0,1630653 TL) kar payı dağıtma teklifini Genel Kurul onayına sunmaya karar vermiştir. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 31 Mayıs olup, en son kapanış fiyatına göre temettü verimi %4,2 olarak hesaplanmaktadır.

 

Oyak Yatırım – Good Year GOODY Hisse Yorum – 20.12.2019

Goodyear Lisans Paralarını Geri Alacak… Goodyear, The Goodyear Tire & Rubber Company’nin toplam vergi öncesi 199mn TL tutarında 2010-2017 yılları arasında ödenen lisans bedellerinin bir kısmının ilgili faizleri ile birlikte şirkete geri ödeneceğini açıkladı. Şirketin piyasa değerinin %20’sine denk gelen tutar bu ay içinde Goodyear’in hesaplarına geçecek. Haberi pozitif olarak değerlendiriyoruz.

Good Year İki Fabrikasında Üretime Ara Verileceğini Açıkladı – 26.11.2019

Good Year KAP’a yaptığı açıklamada stok ayarlaması, fabrika bakım çalışmaları kapsamında Adapazarı fabrikasında 3, İzmit fabrikasında ise 15 gün üretimlere ara verileceğini açıkladı. Faaliyetlerin durdurulmasının şirketin toplam satışlarına önemli bir olmasının beklenmediği de Şirket tarafından verilen bilgiler arasındadaydı. İlgili bildirim şu şekilde yer aldı:

“Fabrika stok seviyelerini ayarlamak, fabrika modernizasyon proje uygulamaları ve bakım çalışmaları amacıyla, Adapazarı fabrikada 05.12.2019 tarihinden 08.12.2019 tarihine kadar – 3 gün, İzmit fabrikada ise 30.11.2019 tarihinden 15.12.2019 tarihine kadar – 15 gün) üretime ara verilmesine karar verilmiştir.”

 

Tacirler Yatırım – Good Year GOODY Hisse Analiz 3Ç19 – 25.10.2019

Good-Year – 3Ç19 sonuçlarını 32.3 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %17 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %8 azaldı. Net satışlar 796 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %22 büyüdü. Şirket, 3Ç19’de 85 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %174 büyüme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 594 baz puan artarak %10,7 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 411 baz puan büyüdü ve %14.8 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 198 baz puan geriledi ve %5.4 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %17 geriledi. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %2 geriledi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %15 artarak 502 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 2.2 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.7 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 14.7 F/K çarpanından ve 5.6 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

Ziraat Yatırım – Good Year GOODY Hisse Analiz 3Ç19 – 25.10.2019

Goodyear (GOODY, Sınırlı Pozitif): Goodyear’ın 3Ç2019 net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %17,1 azalmış ve 32,3mn TL olmuştur. Goodyear’ın satış gelirleri 3. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %22,2 oranında artarak 796,2mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %16,6 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %69,3 oranında artarak 117,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise maliyetlerdeki görece düşük artışa paralel 3Ç2018’deki %10,6’dan 3Ç2019’da %14,8’e yükselmiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde %10,7 oranında düşüş kaydetmiştir. Diğer faaliyetlerden de 10,3mn TL gider kaydedilmesi sonucu faaliyet karı 64,4mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden gider yazılması nedeniyle, faaliyet karı marjı 3,3 puan düşüşle %8,1’e gerilemiştir. Finansman tarafında net giderler 3Ç2018’e göre %7,7 oranında azalarak 22mn TL olmuştur. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 42,3mn TL seviyesinde gerçekleşirken, 10mn TL’lik vergi giderinin etkisiyle 32,3mn TL’lik net dönem karı oluşmuştur. Şirket 3Ç2018’de 39mn TL net dönem karı açıklamıştı. 3. çeyrekte açıklanan net dönem karıyla birlikte 9 aylık net dönem karı 61,3mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 2018’in aynı dönemindeki net dönem karı 136,6mn TL idi.

 

Tacirler Yatırım – Good Year GOODY Hisse Analiz 2Ç19 – 09.08.2019

Good-Year – 2Ç19 sonuçlarını 35.0 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %37 azalırken, şirket 1Ç19’de 6.0 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 706 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %27 yükseldi. Şirket, 2Ç19’de 80 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %14 yükseldi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 131 baz puan azalarak %11.3 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 155 baz puan düştü ve %16.6 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 54 baz puan düştü ve %6.8 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %8 yükseldi. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %37 yükseldi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %3 azalarak 437 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 2.6 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.7 olarak kaydedilmiştir. En son kapanış fiyatına göre, şirket 11.5 F/K çarpanından ve 6.5 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

Tacirler Yatırım – Good Year GOODY Hisse Analiz 1Ç19 – 02.05.2019

Good-Year – 1Ç19 sonuçlarını 6 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 42 milyon TL net kar açıklamıştı. Net satışlar 730 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %31 arttı. Şirket, 1Ç19’de 34 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %51 azalış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 785 baz puan azalarak %4.6 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 820 baz puan azaldı ve %9.6 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 54 baz puan azaldı ve %6.4 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %14 artarken, genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %33 arttı. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %59 artarak 451 milyon TL olarak gerçekleşti.Net borç/FAVÖK rasyosu 2.8 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.7 olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise 690 milyon TL (1Ç18: 388 milyon TL ve 4Ç18: 614 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %26.2 (1Ç18: %19.7 ve 4Ç18: 24.9%) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 10.9 F/K çarpanından ve 8.1 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

Ziraat Yatırım – Good Year GOODY Hisse Analiz 1Ç19 – 02.05.2019

Goodyear (GOODY, Negatif): Goodyear’ın 1Ç2019 net dönem zararı 6mn TL olmuş ve 2018 1. çeyrekteki 42mn TL’lik net karın tersi yönünde gerçekleşerek olumsuz bir görüntü sergilemiştir. Goodyear’ın satış gelirleri 1. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %31 oranında artarak 730,3mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %44,1 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %29,2 oranında azalarak 70,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı da %17,8’den %9,6’ya gerilemiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde %20,8 oranında artış kaydetmiştir. Diğer faaliyetlerden de 26,6mn TL gelir kaydedilmesi sonucu faaliyet karı 50,4mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı 6,5 puan düşüşle %6,9’a gerilemiştir. Finansman tarafında giderler 27,5mn TL artarak 43,4mn TL olmuştur. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 7mn TL seviyesinde gerçekleşirken, 12,9mn TL’lik vergi giderinin etkisiyle 6mn TL’lik net dönem karı oluşmuştur.

 

Tacirler Yatırım – Good Year GOODY Hisse Analiz 4Ç18 – 28.02.2019

Good-Year – 4Ç18 sonuçlarını 10.6 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 39.9 milyon TL net kar açıklamıştı. Net satışlar 699 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %36 arttı. Şirketin toplam satışları, yıllık bazda, %2 geriledi. Yurtiçi satışlar %20 azalırken (yenileme pazarı %30 daraldı ve OEM satışları %8 arttı), ihracatta %10 artış kaydedildi. Kanal bazında baktığımızda, yıllık bazda, tüketici kanalı satışları %2 ve ticari kanal satışları ise %1 azaldı. Şirket, 4Ç18’de 25 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %56 azalış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 753 baz puan azalarak %3.6 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 879 baz puan azaldı ve %8.5 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 172 baz puan azaldı ve %6.2 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %3 azaldı. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %21 arttı. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %78 artarak 284 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 614 milyon TL (4Ç17: 354 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %24.9 (4Ç17: %19.3) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 7.9 F/K çarpanından ve 6.5 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

Ziraat Yatırım – Good Year GOODY Hisse Analiz 4Ç18 – 28.02.2019

Goodyear (GOODY, Sınırlı Negatif): Goodyear’ın 4Ç2018 net dönem zararı 10,6mn TL olmuş ve 2017 4. çeyrekteki 39,9mn TL’lik net karın tersi yönünde gerçekleşerek olumsuz bir görüntü sergilemiştir. Goodyear’ın satış gelirleri 4. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %35,8 oranında artarak 699,3mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %50,2 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %33,1 oranında azalarak 59,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı da %17,3’den %8,5’e gerilemiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde sadece %6,2 oranında artış kaydetmiştir. Diğer faaliyetlerden de 12,1mn TL gider kaydedilmesi sonucu faaliyet karı 4,5mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı 11,4 puan düşüşle %0,6’ya gerilemiştir. 0,4mn TL’lik yatırım faaliyetlerinden gelir kaydeden Goodyear’ın finansman tarafında 17,3mn TL’lik gider oluşmuştur. Geçen sene aynı dönemdeki finansman gideri 14,9mn TL idi. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net zarar 12,4mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem zararı da vergi gelirinin etkisiyle 10,6mn TL olmuştur. Son çeyrek zarar rakamına karşın, Şirketin 2018 yılı net dönem karı 2017’ye göre %23,2 oranında artarak 126mn TL’ye yükselmiştir.

 

GoodYear’dan Maddi Duran Varlık Satımı Açıklaması – 21.02.2019

Şirketimize ait eski merkez ofis olan İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Maslak Mahallesi’nde bulunan Maslak İş Merkezi’nde yer alan (741/22740) 5 ve 6 numaralı bağımsız bölümler olan 3. ve 4. katlar, kullanılmayan şirket aktifinin değerlendirilmesi amacıyla 21.02.2019 tarihinde 10.275.000 TL vadeli satış bedeli karşılığı Yeminli Mali Müşavirler Odası’na satılmıştır. Mevcut piyasa koşulları çerçevesinde hissedarlarımızın menfaatlerini en iyi derecede korumak amacıyla, gayrimenkul danışmanımızın da görüşlerine istinaden değerleme raporunda yer alan tutar üzerinden %8,8 oranında iskonto yapılmıştır. Satış karının iki yıl içerisinde tahsil edilecek kısmının %50’si özkaynak hesapları altında bulunan özel fonlar hesabında gelecek yıldan itibaren 5 yıl boyunca tutulacaktır.

Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği: 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda bahsi geçen gayrimenkul satış vergi istisnasından faydalanmak maksadıyla , satış karının iki yıl içerisinde tahsil edilecek kısmının %50’si özkaynak hesapları altında bulunan özel fonlar hesabında gelecek yıldan itibaren 5 yıl boyunca tutulacaktır.

Noor Capital – Good Year GOODY Hisse Analiz – 19.11.2018

3 haftalık düşüş sürecine geçen hafta ara veren hisse sened i 3,51 kademesine kadar yükseldi.

Şirket 3.çeyrekte satış gelirlerini yıllık 32,2% artırırken brüt kar marjı başta olmak üzere karlılık göstergelerinde olumlu bir seyir izledi. Özellikle FVÖK marjı 10 puan yükselerek 13,6% seviyesine güçlü bir artış kkaydetti. 9 aylık net dönem karı ise yıllık 118,8% artışla 136,6 milyon TL’ye yükseldi. Finansal sonuçlar beklentilerimizi karşıladı.
Temel göstergeler açısından şirketi beğenmeye devam ediyoruz. Varlıkları yılın 9 aylık bölümünde yıllık 48,6% artan şirketin satış/varlık rasyosu ise 1,76 olarak gerçekleşirken artan bir eğilim izliyor. Bu göstergelere ek olarak bu yılın ilk dokuz ayında 5,98% olarak gerçekleşen net kar marjı göstergesinin de yükselmeye devam edeceğini düşündüğümüzden dolayı şirketin 30% seviyesindeki özsermaye karlılığının artmaya devam edeceğini tahmin ediyoruz.

Altman Z score modelinin sonuçlarına göre finansal sağlığına ilişkin göstergelerin de olumlu olması şirketi beğenmemizin bir diğer nedeni. Son kar rakamından sonra 5,20 seviyesine gerileyen cari F/K rasyosu son beş yıllık ortalaması 13,7’nin -62% altında bulunmakta ve hissenin pahalı seviyelerde olmadığını göstermektedir. Bu çerçevede hissede aşağı yönlü hareketlerin kısıtlı kalabileceğini düşünüyoruz.

Teknik açıdan yukarı yönlü hareketlerde sırasıyla 50-100 ve 200 günlük ortalamaların geçtiği 3,56-3,60-3,69 seviyeleri kritik direnç seviyeleri olabilir. Bu seviyeler üzerinde pozitif kapanış yapılabilirse uzun dönem trend dönüşü gerçekleşebilir. Düşüşlerde ise 3,28 ve kanal desteği 3,21 seviyelerinin piyasayı aşağı yönlü tutmasını bekliyoruz.

Ziraat Yatırım – Good Year GOODY Hisse Analiz 3Ç18 – 31.10.2018

Goodyear (GOODY, Pozitif): Goodyear’ın 3Ç2018 net dönem karı 39mn TL olmuş ve 2017 üçüncü çeyrekteki 1mn TL’lik net zararın tersi yönünde gerçekleşmiştir. Goodyear’ın satış gelirleri 3. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %32,2 oranında artarak 651,5mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %27,7 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %87,9 oranında artarak 69,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı da %7,5’den %10,6’ya yükselmiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde %40,4 oranında artış kaydetmiştir. Diğer faaliyetlerden de 52,5mn TL gelir kaydedilmesi sonucu faaliyet karı 73,9mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı 10 puan artışla %11,3’e yükselmiştir. Finansman tarafında 23,9mn TL’lik gider kaydedilmiştir. Geçen sene aynı dönemdeki finansman gideri 5,6mn TL idi. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 50mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem karı da 39mn TL olmuştur. Net kar marjı %6 seviyesinde gerçekleşmiştir. Şirketin 9 aylık net dönem karı %118,8 artışla 136,6mn TL’ye yükselmiştir.

 

DENİZ YATIRIM – GOODY Hisse Analiz 2Ç18 – 09.08.2018

Goodyear’ın net karı finansal giderlerdeki düşüş sayesinde çeyreksel olarak artış gösterdi. Geçtiğimiz yıla göre operasyonel performansında önemli derecede iyileşme kaydeden Goodyear’ın, çeyreksel olarak yatay gerçekleşen marjları ve cirosu, faaliyet karında bir değişikliğe yol açmazken, net finansal giderlerindeki düşüş sayesinde net karı bir önceki çeyreğe göre %33, geçtiğimiz yıla göre ise %33 yükseldi ve 56 mln TL’ye ulaştı. 2Ç18 sonuçlarına göre son 4 çeyrek baz alınarak 4.9 FD/FAVÖK, 7.1 F/K gibi yüksek olmayan çarpanlarda işlem gören Goodyear hissesinde sonuçlara olumlu tepki görebileceğimizi tahmin ediyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – GOODY Hisse Analiz 2Ç18 – 09.08.2018

Goodyear (GOODY, Pozitif): Good year’ın 2Ç2018 net dönem karı 55,7mn TL olmuş ve 2017 ikinci çeyrekteki 29,5mn TL’lik net kara göre %88,9 oranında artış kaydetmiştir. Goodyear’ın satış gelirleri 2. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %36,8 oranında artarak 554,4mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %32,4 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %60,5 oranında artarak 100,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı da %15,5’den %18,2’ye yükselmiştir.

Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde %38,1 oranında artış kaydetmiştir. Diğer faaliyetlerden de 19mn TL gelir kaydedilmesi sonucu faaliyet karı %99,6 yükselişle 79mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı 4,5 puan artışla %14,3’e yükselmiştir. Finansman tarafında 11,5mn TL’lik gider kaydedilmiştir. Geçen sene aynı dönemdeki finansman gideri 4,9mn TL idi. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 67,5mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem karı da 55,7mn TL olmuştur. Net kar marjı 2,8 puan artışla %10 seviyesinde gerçekleşmiştir. Şirketin 6 aylık net dönem karı %53,9 artışla 97,7mn TL’ye yükselmiştir.

 

TACİRLER YATIRIM – GOODY Hisse Analiz 1Ç18 – 27.04.2018

Good-Year – 1Ç18 sonuçlarını 42.0 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %24 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %5 arttı. Net satışlar 557 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %33 yükseldi. Şirket, 1Ç18’de 70 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %33 büyüme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yatay kalarak %12,5 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %22 yükselerek 70 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 388 milyon TL (1Ç17: 247 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %19.7 (1Ç17: %17.0) olarak kaydedildi.

ZİRAAT YATIRIM – GOODY Hisse Analiz 1Ç18 – 27.04.2018

Goodyear (GOODY, Sınırlı Pozitif): Good year’ın 1Ç2018 net dönem karı 42mn TL olmuş ve 2017 ilk çeyrekteki 34mn TL’lik net kara göre %23,5 oranında artış kaydetmiştir. Goodyear’ın satış gelirleri 1. Çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %32,7 oranında artarak 557,4mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %34,6 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %24,5 oranında artarak 99,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı da %19’dan %17,8’e gerilemiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde %8,7 oranında görece düşük artış kaydetmiş ve karlılığı desteklemiştir. Diğer faaliyetlerden de 13,7mn TL gelir kaydedilmesi sonucu faaliyet karı 74,5mn TL olmuştur. Finansman tarafında 16mn TL’lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 58,6mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem karı da 42mn TL olmuştur. Net kat marjı %7,5 seviyesinde gerçekleşmiştir.

 

Goodyear Temettü Teklifi Hakkında Açıklama Yaptı – 15.03.2018

Yönetim Kurulu, 2017 yılı faaliyetleri sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre oluşan 102.275.936 TL net dönem karından;

  • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 519/1 maddesinde öngörülen yasal kayıtlarda yer alan net dönem karının %5’i olan 4.212.763,58 TL’nin genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasının,
  • SPK’nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemelerine uygun olarak yıl içinde yapılan bağışların dönem karına ilave edilerek ulaşılmış bulunan toplam 98.063.172,42 TL dağıtılabilir net dönem karından,
  • Kar dağıtım politikasında belirlenen oranlar dikkate alınarak %20 oranında ve ve 19.612.634,48 TL tutarında birinci kar payı olarak ortaklara dağıtılmasının,
  • TTK’nın 519/2 hükmü uyarınca %10 oranında 611.263,45 TL genel kanuni yedek akçe ayrılmasının,
  • 19.612.634,48 TL temettü üzerinden 1 lot=1 TL nominal değerli paya 0,0726394 TL brüt kar payının vergi düzenlemelerine uygun olarak vergi stopajı yapılmasını takiben en geç 31 Mayıs 2018 tarihine kadar nakden dağıtılmasının,

Genel Kurul’a önerilmesine karar vermiştir.

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
GOODY, TRAGOODY91E9
Peşin
0,0726394
7,26394
0,0617435
6,17435
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
GOODY, TRAGOODY91E9
0
0

DENİZ YATIRIM – GOODY Hisse Analiz 4Ç17 – 01.03.2018

Goodyear Türkiye’nin operasyonel performansında toparlanma göze çarpıyor. Goodyear 4Ç17’de 40 mln TL net kar açıkladı, bu rakam geçen senenin aynı çeyreğinin %47 üzerinde. Satışlar 4. Çeyrekte yıllık bazda %39 artarken, bu artışta toplam lastik satış adedindeki %12.8 büyüme ile birlikte yapılan ortalamada %23 olarak hesapladığımız fiyat zamlarının etkisi var. Maliyetlerdeki artışın satışlardaki artışa göre geride kalmasının yansımasıyla şirketin FAVÖK marjı da yıllık bazda %9.9 seviyesinden %11.1 seviyesine geldi. Şirketin operasyonel performansındaki iyileşme hisse üzerinde bugün olumlu etki yapabilir.

TACİRLER YATIRIM – GOODY Hisse Analiz 4Ç17 – 01.03.2018

Good-Year 4Ç17 sonuçlarını 39.9 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %47 arttı. Şirket, 3Ç17’da 1,0 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 515 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %39 arttı. Şirket, 4Ç17’de 57 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %57 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 125 baz puan artarak %11,1 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %55 azalarak 58 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 354 milyon TL (4Ç16: 204 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %19,3 (4Ç16: %15.1) olarak kaydedildi.

 

ZİRAAT YATIRIM – GOODY Hisse Analiz 4Ç17 – 01.03.2018

Goodyear (GOODY, Pozitif): Goodyear’ın 4Ç2017 net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %46,7oranında artarak 39,9mn TL’ye yükselmiştir. Goodyear’ın satış gelirleri 4. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %38,9 oranında artarak 515,1mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %35,9 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %55,2 oranında artarak 89,3mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 1,8 puan artışla %17,3’e yükselmiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde %39,7 oranında artmıştır. Diğer faaliyetlerden de 13,3mn TL gelir kaydedilmesi sonucu faaliyet karı 61,9mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı 1,7 puan artarak %12’ye yükselmiştir. Finansman tarafında 14,9mn TL’lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 47,3mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem karı da 39,9mn TL olmuştur. 4. çeyrek sonuçlarıyla birlikte şirketin 2017 yılı net dönem karı 2,2 kat artışla 102,3mn TL’ye ulaşmıştır.

 

DENİZ YATIRIM – GOODY Hisse Analiz 3Ç17 – 31.10.2017

Goodyear 3Ç17’de operasyonel karlılığın düşmeye devam etmesi nedeniyle 1 mln TL net zarar açıkladı. Goodyear artan maliyet baskısı nedeniyle 3Ç17’de satışlarını çeyreksel ve yıllık bazda %22 ve %48 artırmış olmasına rağmen, FAVÖK’ü aynı dönemde %73 ve %60 gerileme ile 11 mln TL seviyesine düştü. Buna bağlı olarak, Şirket’in 2Ç17’de 29 mln TL olan net karı, 1 mln TL net zarar olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz yıla göre net zararın (3Ç16’de 14 mln TL net zarar) azalmasının sebebi, bu dönemde 27 mln TL’lik vergi giderinin yarattığı düşük baz etkisidir. Sonuçların Goodyear üzerinde olumsuz etki yapmasını bekliyoruz. Hisse araştırma kapsamında değildir.

ZİRAAT YATIRIM – GOODY Hisse Analiz 3Ç17 – 31.10.2017

Goodyear (GOODY, Negatif): Goodyear’ın 3Ç2017 net dönem zararı 1mn TL olmuştur. Geçen sene aynı çeyrekteki zarar 14mn TL idi. Goodyear’ın satış gelirleri 3. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %48,1 oranında artarak 492,9mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %64,2 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %33,1 oranında gerileyerek 36,9mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 9,1 puan düşüşle %7,5’e gerilemiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde %0,6 oranında düşmüştür. Diğer faaliyetlerden de 3,7mn TL gelir kaydedilmesi sonucu faaliyet karı 6,5mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı 3,9 puan azalarak %1,3’e gerilemiştir. Finansman tarafında 5,6mn TL’lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 822bin TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem zararı da 1mn TL olmuştur. 3. çeyrek sonuçlarıyla birlikte şirketin 9 aylık net dönem karı 3,3 kat artışla 62,4mn TL olmuştur.

 

 

ZİRAAT YATIRIM – GOODY Hisse Analiz 2Ç17 – 04.08.2017

Goodyear (GOODY, Sınırlı Pozitif): Goodyear’ın 2Ç2017 net dönem karı 29,5mn TL olmuş ve 2016 ikinci çeyrekteki 22,8mn TL’lik net karın üzerinde gerçekleşerek iyi bir görüntü sergilemiştir. Goodyear’ın satış gelirleri 2. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %23,7 oranında artarak 405,3mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %29,7 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %1 oranında gerileyerek 62,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 3,9 puan düşüşle %15,5’e gerilemiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde %18,1 oranında düşmüş ve net kar artışını destekleyen ana unsur olmuştur. Diğer faaliyetlerden de 6,3mn TL gelir kaydedilmesi sonucu faaliyet karı 39,6mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı 0,1 puan artarak %9,8’e ulaşmıştır. Finansman tarafında 4,9mn TL’lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 34,6mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem karı da 29,5mn TL olmuştur. Net kat marjı 0,3 puan artışla %7,3 seviyesine yükselmiştir. 2. çeyrek sonuçlarıyla birlikte şirketin 6 aylık net dönem karı %93,5 artışla 63,5mn TL olmuştur.

TACİRLER YATIRIM – GOODY Hisse Analiz 2Ç17 – 04.08.2017

Good-Year – 2Ç17 sonuçlarını 29,5 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %29 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %13 azaldı. Net satışlar 405 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %24 arttı. Şirket, 2Ç17’de 42 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %20 büyüme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 31 baz puan azalarak %10,3 oldu. Şirketin net borcu 45 milyon TL olarak gerçekleşmiş olup, bir önceki çeyrekte şirketin net nakit pozisyonu 13 milyon TL olarak kaydedilmiştir Net işletme sermayesi ise 320 milyon TL (2Ç16: 160 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %21,0 (2Ç16: %12,0) olarak kaydedildi.

Good Year GOODY Vergi İncelemesi Hakkında Açıklama Yaptı – 14.06.2017

Şirketimizin 19 Ocak 2015 tarihli özel durum açıklamasında, 2010 ve 2011 mali yılları ile ilgili Vergi İnceleme Raporlarına istinaden Büyük Mükellefler Vergi Dairesince hazırlanan Vergi/Ceza İhbarnamelerinin Şirketimize tebliğ edildiği kamuya duyurulmuş idi. İlgili Vergi/Ceza İhbarnamelerine konu olan Binde 5 İhracat Götürü Gider İndirim uygulaması ile ilgili olarak toplam 2.726.742,06 TL tutarın Şirketimiz tarafından dava konusu yapılmış olduğu yine 12 Şubat 2015 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya duyurulmuş idi. 29 Mart 2017 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantımızda; söz konusu ihbarnamelere konu olan ve dava konusu yapılan İhracat Götürü Gider indirimi uygulaması ile ilgili vergi cezasına ilişkin itirazımızın ilk derece mahkemesinin kararı ile lehimize sonuçlandığı bilgisi verilmişti. Vergi Dairesi tarafından söz konusu karar temyiz edilmiş olup yargı süreci devam etmektedir.

Konu ile ilgili gelişmeler, özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeler çerçevesinde yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır.

 

GoodYear’dan Kar Payı Dağırım Teklifi Açıklaması – 16.05.2017

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
GOODY, TRAGOODY91E9
Peşin
0,0319759
3,19759
0,0271795
2,71795
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
23.05.2017
25.05.2017
24.05.2017

Yönetim Kurulu, 6 Mart 2016 tarihli kararıyla 2016 yılı faaliyetleri sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre oluşan 45.964.989,03 TL net dönem karından;

a. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 519/1 maddesinde öngörülen %5 yasal yedek akçe olarak 2.803.601,48 TL birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasına,

b. SPK’nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemelerine uygun olarak yıl içinde yapılan bağışlar tutarı 6.019,00 TL’nin dönem karına ilave edilerek ulaşılmış bulunan toplam 43.167.406,55 TL dağıtılabilir net dönem karından,

i. Kar dağıtım politikasında belirlenen oranlar dikkate alınarak %20 oranında ve ve 8.633.481,31 TL tutarında birinci kar payı olarak ortaklara dağıtılmasına,

ii. Kar payı tutarlarının toplamından ortaklığın ödenmiş/çıkarılmış sermayesinin %5’i düşüldükten sonra kalan tutarın mevcut olmaması sebebi ile ikinci temettü üzerinden TTK’nın 519/2(c) hükmü uyarınca genel kanuni yedek akçe ayrılmamasına,

c. 8.633.481,31 TL temettü üzerinden 1 lot=1 TL nominal değerli paya 0,0319759 TL brüt kar payının vergi düzenlemelerine uygun olarak vergi stopajı yapılmasını takiben en geç 31 Mayıs 2017 tarihine kadar nakden dağıtılmasına karar vermiştir.

OYAK YATIRIM – GOODY Hisse Analiz 1Ç17 – 28.04.2017

Goodyear’ın ilk çeyrek karı 34mn TL olarak açıklandı ve geçen yılın aynı dönemindeki 10mn TL’lik kara göre iki katından fazla artış gösterdi. Net kardaki güçlü yükselişin ardında %29’luk gelir büyümesi ve marjlardaki iyileşme gösterilebilir. Gelirler %29’luk artışla 419mn TL’ye yükseldi. Satış hacmindeki %2’lik yükselişin yanında zayıf TL ve yüksek ortalama satış fiyatları gelir büyümesini destekledi. Şirket faaliyet karını (FAVÖK) son yılların en yüksek çeyreklik seviyesi olan %12.2’ye yükseltti. Goodyear’ın hammaddesi olan kauçuk fiyatında son dönemde görülen artış şirketin satışlarının büyük bir bölümü için maliyet bazlı fiyatlama yapabiliyor olması dolayısıyla gelir ve marjları desteklemiştir. Yüksek kauçuk fiyatı zayıf TL en az iki çeyrek daha şirketin finansallarını güçlü tutmaya devam edecektir.

ZİRAAT YATIRIM – GOODY Hisse Analiz 1Ç17 – 28.04.2017

Goodyear (GOODY, Pozitif): Goodyear’ın 1Ç2017 net dönem karı 34mn TL olmuş ve 2016 ilk çeyrekteki 10mn TL’lik net karın oldukça üzerinde gerçekleşerek iyi bir görüntü sergilemiştir. Goodyear’ın satış gelirleri 1. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %28,7 oranında artarak 418,9mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %22,7 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %62,9 oranında artarak 78,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 3,9 puan artışla %18,8’e yükselmiştir. Goodyear’ın 1Ç2017 satış adeti %2,3 artışla 2.016.572 adet olmuştur. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde %9,5 oranında artmıştır. Diğer faaliyetlerden de 3,7mn TL gelir kaydedilmesi sonucu faaliyet karı 46,8mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı 6,6 puan artarak %11,2’ye ulaşmıştır. Finansman tarafında 3,5mn TL’lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 43,2mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem karı da 34mn TL olmuştur. Net kat marjı 5,1 puan artışla %8,1 seviyesine yükselmiştir.

TACİRLER YATIRIM – GOODY Hisse Analiz 1Ç17 – 28.04.2017

İlk çeyrekte 34 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %241 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %25 arttı. Net satışlar 419 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %29 büyüdü. Şirket, 1Ç17’de 51 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %120 yükseldi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 508 baz puan artarak %12,2 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %65 gerileyerek – 13 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Net işletme sermayesi ise 247 milyon TL (1Ç16: 108 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %17,1 (1Ç16: %8,2) olarak kaydedildi.

 

OYAK YATIRIM – Hisse Haber Yorum – 06.04.2017

Resmi Gazete’de yer alan karara göre lastik ithalatına yönelik koruma önlemi başlatıldı. Karara göre, son yıllarda artan lastik ithalatının yerli üretim üzerindeki olumsuz etkisinin giderilmesi için, soruşturma başlatıldı ve 200 gün boyunca kg başına 0.5 ABD doları önlem uygulaması başlatıldı. Hatırlanacağı üzere geçen sene de başta Çin olmak üzere gelişmekte olan ülkelerden gelen ithalata %22 ek vergi uygulaması açıklanmıştı. Bu karar BRISA ve GOODY için olumlu algılanacaktır, fakat bu şirketlerin de yurtiçinde yaptıkları satışların bir kısmının ithal edildiği not edilmelidir.

AK YATIRIM – Hisse Haber Yorum – 06.04.2017

Lastik Sektörü: Resmi Gazete otomobillerde kullanılan ve ithal edilen lastiklere geçici ek vergi getirildiğini duyurdu. Buna göre kilogram başına 0,50 dolar tutarında ek mali yükümlülük belirlendi ve bu 200 günlük süre için uygulanacak. Bu dönemde konu ile ilgili Ekonomi Bakanlığınca soruşturma yürütülecek. Lastik ithalatına getirilen geçici vergi uygulamasının yerli üreticiler Brisa ve Goodyear için olumlu olduğunu düşünüyoruz.

Resmi Gazete’de Yayınlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ’den

TebliğNot:2017/1 MADDE 1: Ekonomi Bakanlığı (Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından aşağıdaki tabloda belirtilen eşya ithalatında son yıllarda artış olduğu ve yerli üretimin bu ithalattan ciddi zarar gördüğü veya ciddi zarar tehdidine maruz kaldığı tespiti doğrultusunda ithalatta korunma önlemlerine ilişkin mevzuat çerçevesinde, söz konusu eşyanın ithalatında korunma önlemi alınması için Genel Müdürlük tarafından re’sen bir inceleme başlatılmıştır. Yerli üretimi temsil niteliğini haiz bir kısım firmalardan alınan ekonomik göstergeler kullanılarak hazırlanan inceleme raporunun gizli olmayan özetine Bakanlığın internet sitesi (http://www.ekonomi.gov.tr) “ithalat” başlığı altında “ticaret politikası savunma araçları” sayfasında yer alan “korunma önlemleri/yürüyen soruşturmalar” bağlantısından ulaşılabilmektedir.

  • Otomobillerde kullanılan (steyşın ve yarış otomobilleri dahil)
  • Otobüs ve kamyonlarda kullanılan
  • Tarım ve orman taşıtları ve makinelerinde kullanılan türde olanlar
  • Yapı madencilik veya sanayi elleşmelem taşıtları ve makinelerinde kullanılan türde olanlar
  • Diğerleri

*Diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, janta takılı halde gelen ve 87.08 tarife pozisyonu altında yer alan dış lastikler dahildir.

 

GOODY’den Kar Dağıtım Teklifi Açıklaması – 29.03.2017

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
GOODY, TRAGOODY91E9
Peşin
0,0319759
3,19759
0,0271795
2,71795

“8.633.481,31 TL temettü üzerinden 1 lot=1 TL nominal değerli paya 0,0319759 TL brüt kar payı üzerinden, vergi düzenlemelerine uygun olarak temettü stopajı uygulanacaktır. Gerçek kişi tam mükellef pay sahiplerimize dağıtılan kar payı üzerinden %15 oranında stopaj uygulanmakta olup, bu stopaj oranı esas alınarak tespit edilen net tutar gösterilmiştir.”

GOODY’den Kar Dağıtım Politikası’nda Değişiklik Hakkında Açıklama – 01.03.2017

Yönetim Kurulu’nun 1 Mart 2017 tarihli kararıyla  Şirket’in Kar Dağıtım Politikası’nda değişiklik yapılmasına ve ekte (aşağıda söz konusu ekteki metnin tamamı bulunmaktadır) yer alan yeni Kar Dağıtım Politikası’nın Şirket Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

“Şirketimiz Goodyear Lastikleri T.A.Ş. (“Şirket”) esas sözleşmesinde kar dağıtımında herhangi bir imtiyaz öngörülmemiş olup, Şirketimizin kar dağıtımı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirketimiz esas sözleşmesindeki hükümler çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

Öncelikle, dağıtılabilir kardan varsa geçmiş yıllar zararları mahsup edilir. Daha sonra, kar payı dağıtılıp dağıtılmayacağına ve dağıtılacaksa kar payının net dönem kârına oranına karar verilir. Kar payının, net dönem kârına oranının en az %20 olması öngörülmekle birlikte, Yönetim Kurulu, Şirketimizin karlılık ve finansman durumu ile geleceğe yönelik büyüme hedeflerini dikkate alarak farklı bir oran belirleyebileceği gibi, kar dağıtılmamasını da önerebilir. Her durumda, kâr payı oranı, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümlerinde öngörülmüş bir asgari kar payı oranı mevcut ise söz konusu kar payı oranının altında olmamak üzere belirlenir.

Mevzuatta engel bulunmaması ve Genel Kurul toplantısında aksine karar alınmaması şartıyla, kar dağıtımı en geç dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibarıyla başlanması şartıyla tek seferde, veya ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde taksitle yapılır. Dağıtılması öngörülen kar payının, ulusal ve global ekonomik şartlar, Şirketimizin uzun vadeli stratejileri ve yatırım programı ile finansman, nakit akımı ve karlılık durumu dikkate alınarak, ilgili mevzuatta yer alan esaslara uyulması kaydıyla nakit olarak ödenmesi ya da sermayeye eklenmesi ve bu suretle ihraç edilecek payların bedelsiz olarak ortaklara dağıtılması ya da her iki yöntemin belli oranlarda birlikte kullanılması şeklinde gerçekleştirilmesine ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak öneri Genel Kurul’un onayına sunulur.

Bu politika, ulusal ve uluslararası ekonomik şartlar ile Şirketin stratejisi ve yatırım ve finansman politikası gözetilerek gerektiğinde Yönetim Kurulu tarafından gözden geçirilecek ve değişiklik yapılmak istendiği takdirde hazırlanacak taslak Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

Şirketimizde kar pay avansı uygulaması bulunmamaktadır.”

 

ZİRAAT YATIRIMGood Year GOODY Hisse Analiz 3Ç16 – 27.10.2016

Goodyear (GOODY, Sınırlı Negatif): Şirket 3Ç2016’da 14mn TL zarar kaydederken, geçtiğimiz yılın aynı döneminde 28,5mn TL net kar açıklamıştı. Goodyear’ın kardan zarara düşmesinde ana etken artan diğer faaliyet giderleri ve vergi oranındaki artış olmuştur. Şirketin brüt karı %2,6 artışla 53,8mn TL olurken, faaliyet karı geçen seneye göre yarı yarıya düşerek 15,9mn TL olmuş ve olumsuz bir görüntü sergilemiştir. Finansman tarafında da 3Ç2015’teki 4,6mn TL’lik gelirden bu sene 5mn TL gidere dönüş olmuştur. 2015 3. çeyreğe göre 17mn TL artış gösteren vergi gideri ise net zarar kaydedilmesine sebep olmuştur. Şirketin 2016 Ocak – Eylül karı ise 18,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde kar 70,6mn TL idi.

 ZİRAAT YATIRIMGood Year GOODY Hisse Analiz 2Ç16 – 05.08.2016

Goodyear (GOODY, Sınırlı Pozitif): 2Ç2016’da şirketin net dönem karı %22 artışla 21,8mn TL olmuştur. Hasılat %5, SMM %0,8 artış kaydetmiştir. Brüt kar %31,5 artışla 30,4mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Faaliyet karı %28,7, faaliyet kar marjı ise 1,6 puan artışla %8,9 seviyesine yükselmiştir. 186bin TL finansman geliri kaydeden şirketin net kar marjı 0,9 puan artışla %6,7 olmuştur. İkinci çeyrekteki kar rakamı ile birlikte 2016 yılının Ocak – Haziran dönemindeki karı 33mn TL’ye ulaşmış ancak bir önceki yılın aynı dönemine göre %22 oranında düşüş kaydetmiştir.

İŞ YATIRIM – Good Year GOODY Hisse Analiz – 29.03.2016

Goody bedelsiz sermaye artışı Goodyear iç kaynaklardan 258 milyon TL bedelsiz sermaye artışı açıkladı. İşlem sonrası şirketin ödenmiş sermayesi 270 milyon TL’ye artacak. Olumlu

Mevcut Sermaye (TL) 11.917.663,973
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) 258.082.336,027
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) 2.165,54466
Ulaşılacak Sermaye (TL) 270.000.000,000
SPK Onay Tarihi 23.05.2016
Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 84.110.724,230
Emisyon Primi (TL) 3.685,890
Geçmiş Yıl Karları (TL) 173.967.925,907