Ana sayfa Raporlar Hisse Yorumları Good Year GOO...

Good Year GOODY Hisse Analiz ve Yorumları

PAYLAŞ

goody-hisse-yorumlariGood Year GOODY hisse senedi ile ilgili tüm güncel analiz, haber, rapor ve yorumları aşağıda bulabilirsiniz. Kurum ve uzmanların GOODY ile ilgili çıkmış tüm hisse analiz ve yorumlarını, hisseye ait haber,veri ve raporları bu sayfadan takip edebilirsiniz.

Ahmet Mergen – GOODY Hisse Teknik Analiz – 05.01.2018

Hissede “Golden cross-altın kesişme ” gerçekleşebilir 

Hareketli ortalamanın üstünde ve tırmanma çabası içinde.. “1.25” e kadar gidebilir kısa vadede.. Görüntü olarak “0.90-1.40” aralığında dolaşıyor uzun süredir.. Bir ara çanağı katlamaya niyetlendiyse de “1.55” den geri döndü.. “Golden cross-altın kesişme ” gerçekleşebilir yakında.. Hareketli ortalamanın altına sarkarsa stop kullanılabilir..

ANADOLU YATIRIM – GOODY Hisse Teknik Analiz – 03.01.2018

4,35 üzerine yerleşmede alımların güçlenmesini bekliyoruz…

Dün yaşanan alımlarda 4,25 üzerine yükseliş pozitif. Bu seviye üzerine teknik görünümü pozitif tarafta değerlendirmeye devam ederken, 4,35 üzerine yerleşmede alımların güçlenmesini bekliyoruz.  Bu durumda 4,42 ardından 4,50 yeni hedef seviyeler olarak takip edilebilir. Haftalık öneri listemizde de yer alan hissede stop-loss öneri seviyemiz 4,25’dedir.

Kapanış:4,37
Destekler:4,35-4,30-4,25
Dirençler:4,40-4,45-4,50

 

DENİZ YATIRIM – GOODY Hisse Analiz 3Ç17 – 31.10.2017

Goodyear 3Ç17’de operasyonel karlılığın düşmeye devam etmesi nedeniyle 1 mln TL net zarar açıkladı. Goodyear artan maliyet baskısı nedeniyle 3Ç17’de satışlarını çeyreksel ve yıllık bazda %22 ve %48 artırmış olmasına rağmen, FAVÖK’ü aynı dönemde %73 ve %60 gerileme ile 11 mln TL seviyesine düştü. Buna bağlı olarak, Şirket’in 2Ç17’de 29 mln TL olan net karı, 1 mln TL net zarar olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz yıla göre net zararın (3Ç16’de 14 mln TL net zarar) azalmasının sebebi, bu dönemde 27 mln TL’lik vergi giderinin yarattığı düşük baz etkisidir. Sonuçların Goodyear üzerinde olumsuz etki yapmasını bekliyoruz. Hisse araştırma kapsamında değildir.

ZİRAAT YATIRIM – GOODY Hisse Analiz 3Ç17 – 31.10.2017

Goodyear (GOODY, Negatif): Goodyear’ın 3Ç2017 net dönem zararı 1mn TL olmuştur. Geçen sene aynı çeyrekteki zarar 14mn TL idi. Goodyear’ın satış gelirleri 3. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %48,1 oranında artarak 492,9mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %64,2 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %33,1 oranında gerileyerek 36,9mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 9,1 puan düşüşle %7,5’e gerilemiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde %0,6 oranında düşmüştür. Diğer faaliyetlerden de 3,7mn TL gelir kaydedilmesi sonucu faaliyet karı 6,5mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı 3,9 puan azalarak %1,3’e gerilemiştir. Finansman tarafında 5,6mn TL’lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 822bin TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem zararı da 1mn TL olmuştur. 3. çeyrek sonuçlarıyla birlikte şirketin 9 aylık net dönem karı 3,3 kat artışla 62,4mn TL olmuştur.

 

 

ZİRAAT YATIRIM – GOODY Hisse Analiz 2Ç17 – 04.08.2017

Goodyear (GOODY, Sınırlı Pozitif): Goodyear’ın 2Ç2017 net dönem karı 29,5mn TL olmuş ve 2016 ikinci çeyrekteki 22,8mn TL’lik net karın üzerinde gerçekleşerek iyi bir görüntü sergilemiştir. Goodyear’ın satış gelirleri 2. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %23,7 oranında artarak 405,3mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %29,7 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %1 oranında gerileyerek 62,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 3,9 puan düşüşle %15,5’e gerilemiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde %18,1 oranında düşmüş ve net kar artışını destekleyen ana unsur olmuştur. Diğer faaliyetlerden de 6,3mn TL gelir kaydedilmesi sonucu faaliyet karı 39,6mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı 0,1 puan artarak %9,8’e ulaşmıştır. Finansman tarafında 4,9mn TL’lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 34,6mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem karı da 29,5mn TL olmuştur. Net kat marjı 0,3 puan artışla %7,3 seviyesine yükselmiştir. 2. çeyrek sonuçlarıyla birlikte şirketin 6 aylık net dönem karı %93,5 artışla 63,5mn TL olmuştur.

TACİRLER YATIRIM – GOODY Hisse Analiz 2Ç17 – 04.08.2017

Good-Year – 2Ç17 sonuçlarını 29,5 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %29 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %13 azaldı. Net satışlar 405 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %24 arttı. Şirket, 2Ç17’de 42 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %20 büyüme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 31 baz puan azalarak %10,3 oldu. Şirketin net borcu 45 milyon TL olarak gerçekleşmiş olup, bir önceki çeyrekte şirketin net nakit pozisyonu 13 milyon TL olarak kaydedilmiştir Net işletme sermayesi ise 320 milyon TL (2Ç16: 160 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %21,0 (2Ç16: %12,0) olarak kaydedildi.

Good Year GOODY Vergi İncelemesi Hakkında Açıklama Yaptı – 14.06.2017

Şirketimizin 19 Ocak 2015 tarihli özel durum açıklamasında, 2010 ve 2011 mali yılları ile ilgili Vergi İnceleme Raporlarına istinaden Büyük Mükellefler Vergi Dairesince hazırlanan Vergi/Ceza İhbarnamelerinin Şirketimize tebliğ edildiği kamuya duyurulmuş idi. İlgili Vergi/Ceza İhbarnamelerine konu olan Binde 5 İhracat Götürü Gider İndirim uygulaması ile ilgili olarak toplam 2.726.742,06 TL tutarın Şirketimiz tarafından dava konusu yapılmış olduğu yine 12 Şubat 2015 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya duyurulmuş idi. 29 Mart 2017 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantımızda; söz konusu ihbarnamelere konu olan ve dava konusu yapılan İhracat Götürü Gider indirimi uygulaması ile ilgili vergi cezasına ilişkin itirazımızın ilk derece mahkemesinin kararı ile lehimize sonuçlandığı bilgisi verilmişti. Vergi Dairesi tarafından söz konusu karar temyiz edilmiş olup yargı süreci devam etmektedir.

Konu ile ilgili gelişmeler, özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeler çerçevesinde yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır.

 

GoodYear’dan Kar Payı Dağırım Teklifi Açıklaması – 16.05.2017

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
GOODY, TRAGOODY91E9
Peşin
0,0319759
3,19759
0,0271795
2,71795
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
23.05.2017
25.05.2017
24.05.2017

Yönetim Kurulu, 6 Mart 2016 tarihli kararıyla 2016 yılı faaliyetleri sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre oluşan 45.964.989,03 TL net dönem karından;

a. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 519/1 maddesinde öngörülen %5 yasal yedek akçe olarak 2.803.601,48 TL birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasına,

b. SPK’nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemelerine uygun olarak yıl içinde yapılan bağışlar tutarı 6.019,00 TL’nin dönem karına ilave edilerek ulaşılmış bulunan toplam 43.167.406,55 TL dağıtılabilir net dönem karından,

i. Kar dağıtım politikasında belirlenen oranlar dikkate alınarak %20 oranında ve ve 8.633.481,31 TL tutarında birinci kar payı olarak ortaklara dağıtılmasına,

ii. Kar payı tutarlarının toplamından ortaklığın ödenmiş/çıkarılmış sermayesinin %5’i düşüldükten sonra kalan tutarın mevcut olmaması sebebi ile ikinci temettü üzerinden TTK’nın 519/2(c) hükmü uyarınca genel kanuni yedek akçe ayrılmamasına,

c. 8.633.481,31 TL temettü üzerinden 1 lot=1 TL nominal değerli paya 0,0319759 TL brüt kar payının vergi düzenlemelerine uygun olarak vergi stopajı yapılmasını takiben en geç 31 Mayıs 2017 tarihine kadar nakden dağıtılmasına karar vermiştir.

OYAK YATIRIM – GOODY Hisse Analiz 1Ç17 – 28.04.2017

Goodyear’ın ilk çeyrek karı 34mn TL olarak açıklandı ve geçen yılın aynı dönemindeki 10mn TL’lik kara göre iki katından fazla artış gösterdi. Net kardaki güçlü yükselişin ardında %29’luk gelir büyümesi ve marjlardaki iyileşme gösterilebilir. Gelirler %29’luk artışla 419mn TL’ye yükseldi. Satış hacmindeki %2’lik yükselişin yanında zayıf TL ve yüksek ortalama satış fiyatları gelir büyümesini destekledi. Şirket faaliyet karını (FAVÖK) son yılların en yüksek çeyreklik seviyesi olan %12.2’ye yükseltti. Goodyear’ın hammaddesi olan kauçuk fiyatında son dönemde görülen artış şirketin satışlarının büyük bir bölümü için maliyet bazlı fiyatlama yapabiliyor olması dolayısıyla gelir ve marjları desteklemiştir. Yüksek kauçuk fiyatı zayıf TL en az iki çeyrek daha şirketin finansallarını güçlü tutmaya devam edecektir.

ZİRAAT YATIRIM – GOODY Hisse Analiz 1Ç17 – 28.04.2017

Goodyear (GOODY, Pozitif): Goodyear’ın 1Ç2017 net dönem karı 34mn TL olmuş ve 2016 ilk çeyrekteki 10mn TL’lik net karın oldukça üzerinde gerçekleşerek iyi bir görüntü sergilemiştir. Goodyear’ın satış gelirleri 1. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %28,7 oranında artarak 418,9mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %22,7 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %62,9 oranında artarak 78,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 3,9 puan artışla %18,8’e yükselmiştir. Goodyear’ın 1Ç2017 satış adeti %2,3 artışla 2.016.572 adet olmuştur. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde %9,5 oranında artmıştır. Diğer faaliyetlerden de 3,7mn TL gelir kaydedilmesi sonucu faaliyet karı 46,8mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı 6,6 puan artarak %11,2’ye ulaşmıştır. Finansman tarafında 3,5mn TL’lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 43,2mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem karı da 34mn TL olmuştur. Net kat marjı 5,1 puan artışla %8,1 seviyesine yükselmiştir.

TACİRLER YATIRIM – GOODY Hisse Analiz 1Ç17 – 28.04.2017

İlk çeyrekte 34 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %241 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %25 arttı. Net satışlar 419 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %29 büyüdü. Şirket, 1Ç17’de 51 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %120 yükseldi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 508 baz puan artarak %12,2 oldu. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %65 gerileyerek – 13 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Net işletme sermayesi ise 247 milyon TL (1Ç16: 108 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %17,1 (1Ç16: %8,2) olarak kaydedildi.

 

OYAK YATIRIM – Hisse Haber Yorum – 06.04.2017

Resmi Gazete’de yer alan karara göre lastik ithalatına yönelik koruma önlemi başlatıldı. Karara göre, son yıllarda artan lastik ithalatının yerli üretim üzerindeki olumsuz etkisinin giderilmesi için, soruşturma başlatıldı ve 200 gün boyunca kg başına 0.5 ABD doları önlem uygulaması başlatıldı. Hatırlanacağı üzere geçen sene de başta Çin olmak üzere gelişmekte olan ülkelerden gelen ithalata %22 ek vergi uygulaması açıklanmıştı. Bu karar BRISA ve GOODY için olumlu algılanacaktır, fakat bu şirketlerin de yurtiçinde yaptıkları satışların bir kısmının ithal edildiği not edilmelidir.

AK YATIRIM – Hisse Haber Yorum – 06.04.2017

Lastik Sektörü: Resmi Gazete otomobillerde kullanılan ve ithal edilen lastiklere geçici ek vergi getirildiğini duyurdu. Buna göre kilogram başına 0,50 dolar tutarında ek mali yükümlülük belirlendi ve bu 200 günlük süre için uygulanacak. Bu dönemde konu ile ilgili Ekonomi Bakanlığınca soruşturma yürütülecek. Lastik ithalatına getirilen geçici vergi uygulamasının yerli üreticiler Brisa ve Goodyear için olumlu olduğunu düşünüyoruz.

Resmi Gazete’de Yayınlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ’den

TebliğNot:2017/1 MADDE 1: Ekonomi Bakanlığı (Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından aşağıdaki tabloda belirtilen eşya ithalatında son yıllarda artış olduğu ve yerli üretimin bu ithalattan ciddi zarar gördüğü veya ciddi zarar tehdidine maruz kaldığı tespiti doğrultusunda ithalatta korunma önlemlerine ilişkin mevzuat çerçevesinde, söz konusu eşyanın ithalatında korunma önlemi alınması için Genel Müdürlük tarafından re’sen bir inceleme başlatılmıştır. Yerli üretimi temsil niteliğini haiz bir kısım firmalardan alınan ekonomik göstergeler kullanılarak hazırlanan inceleme raporunun gizli olmayan özetine Bakanlığın internet sitesi (http://www.ekonomi.gov.tr) “ithalat” başlığı altında “ticaret politikası savunma araçları” sayfasında yer alan “korunma önlemleri/yürüyen soruşturmalar” bağlantısından ulaşılabilmektedir.

  • Otomobillerde kullanılan (steyşın ve yarış otomobilleri dahil)
  • Otobüs ve kamyonlarda kullanılan
  • Tarım ve orman taşıtları ve makinelerinde kullanılan türde olanlar
  • Yapı madencilik veya sanayi elleşmelem taşıtları ve makinelerinde kullanılan türde olanlar
  • Diğerleri

*Diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, janta takılı halde gelen ve 87.08 tarife pozisyonu altında yer alan dış lastikler dahildir.

 

GOODY’den Kar Dağıtım Teklifi Açıklaması – 29.03.2017

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
GOODY, TRAGOODY91E9
Peşin
0,0319759
3,19759
0,0271795
2,71795

“8.633.481,31 TL temettü üzerinden 1 lot=1 TL nominal değerli paya 0,0319759 TL brüt kar payı üzerinden, vergi düzenlemelerine uygun olarak temettü stopajı uygulanacaktır. Gerçek kişi tam mükellef pay sahiplerimize dağıtılan kar payı üzerinden %15 oranında stopaj uygulanmakta olup, bu stopaj oranı esas alınarak tespit edilen net tutar gösterilmiştir.”

GOODY’den Kar Dağıtım Politikası’nda Değişiklik Hakkında Açıklama – 01.03.2017

Yönetim Kurulu’nun 1 Mart 2017 tarihli kararıyla  Şirket’in Kar Dağıtım Politikası’nda değişiklik yapılmasına ve ekte (aşağıda söz konusu ekteki metnin tamamı bulunmaktadır) yer alan yeni Kar Dağıtım Politikası’nın Şirket Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

“Şirketimiz Goodyear Lastikleri T.A.Ş. (“Şirket”) esas sözleşmesinde kar dağıtımında herhangi bir imtiyaz öngörülmemiş olup, Şirketimizin kar dağıtımı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirketimiz esas sözleşmesindeki hükümler çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

Öncelikle, dağıtılabilir kardan varsa geçmiş yıllar zararları mahsup edilir. Daha sonra, kar payı dağıtılıp dağıtılmayacağına ve dağıtılacaksa kar payının net dönem kârına oranına karar verilir. Kar payının, net dönem kârına oranının en az %20 olması öngörülmekle birlikte, Yönetim Kurulu, Şirketimizin karlılık ve finansman durumu ile geleceğe yönelik büyüme hedeflerini dikkate alarak farklı bir oran belirleyebileceği gibi, kar dağıtılmamasını da önerebilir. Her durumda, kâr payı oranı, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümlerinde öngörülmüş bir asgari kar payı oranı mevcut ise söz konusu kar payı oranının altında olmamak üzere belirlenir.

Mevzuatta engel bulunmaması ve Genel Kurul toplantısında aksine karar alınmaması şartıyla, kar dağıtımı en geç dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibarıyla başlanması şartıyla tek seferde, veya ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde taksitle yapılır. Dağıtılması öngörülen kar payının, ulusal ve global ekonomik şartlar, Şirketimizin uzun vadeli stratejileri ve yatırım programı ile finansman, nakit akımı ve karlılık durumu dikkate alınarak, ilgili mevzuatta yer alan esaslara uyulması kaydıyla nakit olarak ödenmesi ya da sermayeye eklenmesi ve bu suretle ihraç edilecek payların bedelsiz olarak ortaklara dağıtılması ya da her iki yöntemin belli oranlarda birlikte kullanılması şeklinde gerçekleştirilmesine ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak öneri Genel Kurul’un onayına sunulur.

Bu politika, ulusal ve uluslararası ekonomik şartlar ile Şirketin stratejisi ve yatırım ve finansman politikası gözetilerek gerektiğinde Yönetim Kurulu tarafından gözden geçirilecek ve değişiklik yapılmak istendiği takdirde hazırlanacak taslak Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

Şirketimizde kar pay avansı uygulaması bulunmamaktadır.”

 

ZİRAAT YATIRIMGood Year GOODY Hisse Analiz 3Ç16 – 27.10.2016

Goodyear (GOODY, Sınırlı Negatif): Şirket 3Ç2016’da 14mn TL zarar kaydederken, geçtiğimiz yılın aynı döneminde 28,5mn TL net kar açıklamıştı. Goodyear’ın kardan zarara düşmesinde ana etken artan diğer faaliyet giderleri ve vergi oranındaki artış olmuştur. Şirketin brüt karı %2,6 artışla 53,8mn TL olurken, faaliyet karı geçen seneye göre yarı yarıya düşerek 15,9mn TL olmuş ve olumsuz bir görüntü sergilemiştir. Finansman tarafında da 3Ç2015’teki 4,6mn TL’lik gelirden bu sene 5mn TL gidere dönüş olmuştur. 2015 3. çeyreğe göre 17mn TL artış gösteren vergi gideri ise net zarar kaydedilmesine sebep olmuştur. Şirketin 2016 Ocak – Eylül karı ise 18,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde kar 70,6mn TL idi.

 ZİRAAT YATIRIMGood Year GOODY Hisse Analiz 2Ç16 – 05.08.2016

Goodyear (GOODY, Sınırlı Pozitif): 2Ç2016’da şirketin net dönem karı %22 artışla 21,8mn TL olmuştur. Hasılat %5, SMM %0,8 artış kaydetmiştir. Brüt kar %31,5 artışla 30,4mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Faaliyet karı %28,7, faaliyet kar marjı ise 1,6 puan artışla %8,9 seviyesine yükselmiştir. 186bin TL finansman geliri kaydeden şirketin net kar marjı 0,9 puan artışla %6,7 olmuştur. İkinci çeyrekteki kar rakamı ile birlikte 2016 yılının Ocak – Haziran dönemindeki karı 33mn TL’ye ulaşmış ancak bir önceki yılın aynı dönemine göre %22 oranında düşüş kaydetmiştir.

İŞ YATIRIM – Good Year GOODY Hisse Analiz – 29.03.2016

Goody bedelsiz sermaye artışı Goodyear iç kaynaklardan 258 milyon TL bedelsiz sermaye artışı açıkladı. İşlem sonrası şirketin ödenmiş sermayesi 270 milyon TL’ye artacak. Olumlu

Mevcut Sermaye (TL)11.917.663,973
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)258.082.336,027
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)2.165,54466
Ulaşılacak Sermaye (TL)270.000.000,000
SPK Onay Tarihi23.05.2016
Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL)84.110.724,230
Emisyon Primi (TL)3.685,890
Geçmiş Yıl Karları (TL)173.967.925,907

PAYLAŞ