Ana Sayfa Raporlar Hisse Yorumları Gersan Elektr...

Gersan Elektrik GEREL Hisse Analiz ve Yorumları

Gersan Elektrik GEREL hisse senedi ile ilgili tüm güncel analiz, haber ve yorumları aşağıda sıralı halde bulabilirsiniz. Bu sayfadan aracı kurum ve uzmanların GEREL hissesi ile ilgili tüm analizlerini güncel haber, rapor ve teknik yorumları takip edebilirsiniz.

TACİRLER YATIRIM – Gersan Elektrik GEREL Hisse Analiz 2Ç20 – 20.08.2020

Gersan Elektrik – 2Ç20 sonuçlarını 3.6 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 15.5 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 58 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %14 arttı. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, yatay kaldı ve net satışlardaki payı %86 oldu. (2Ç19: %84) Şirket, 2Ç20’de 6 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %382 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 769 baz puan artarak %10.1 oldu. Net işletme sermayesi ise 106 milyon TL (2Ç19: 120 milyon TL ve 1Ç20: 96 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %43.1 (2Ç19: %51.6 ve 1Ç20: 40.0%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %4 artarak 91 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 6.4 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.7 olarak kaydedilmiştir.

 

Gersan Elektrik Zonguldak, Çaycuma’da Yapılacak Yatırım Hakkında Bilgi Verdi – 11.02.2020

Şirketimiz Yönetim Kurulu 11.02.2020 tarihli kararı ve TC Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından 11.02.2020 tarihinde tarafımıza ulaşan 03.02.2020 tarihli ve 508500 belge nolu Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında aşağıdaki kararları almışlardır.

1-TC Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nün 03.02.2020 tarihli ve 508500 belge nolu Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında, Zonguldak İli Çaycuma İlçesinde mevcut fabrikamızın bulunduğu Organize Sanayi Bölgesinde mevcut üretim kapasitesinin artırılması amacıyla yatırımın yapılmasına,

2-Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan bu yatırımda, KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Vergi İndirimi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği ve Faiz Desteği ve sağlanan diğer desteklerden Şirket’in yararlandırılmasına,

3-Yatırımın finansmanının tamamının yabancı kaynaklardan karşılanmasına,

4-Söz konusu yatırım için gerekli yasal sürecin takip edilmesi ile ilgili Sn. Yüksel Kardeş’in görevlendirilmesine, karar verilmiştir. Yatırım Teşvik Belgesi’nin bitiş tarihi 20.01.2023 olup, detayı aşağıdaki gibidir.

  • Bina-İnşaat Yatırımı 2.400.000 TL,
  • Makine – Teçhizat Yatırımı 14.391.400 TL ve
  • Diğer Harcamalar 708.600 TL olmak üzere, toplam 17.500.000 TL’dir.

Yatırımın Yararlanacağı Destek Unsurları

– Gümrük Vergisi Muafiyeti
– KDV İstisnası
– Vergi İndirimi % 70, Yatırıma Katkı Oranı % 30
– Faiz Desteği
– Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 6 Yıl

 

Gersan Bugünkü KAP Duyurusu Hakkında Yanlış Anlamaları Düzeltmek İçin Yeni Bir Açıklama Yaptı – 26.02.2019

Bugün KAP’da Özel Durumlar Tebliği’nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklamaya istinaden, sahiplik değişikliği konusunda yapılan açıklama nedeniyle ortaya çıkan yanlış anlamayı düzeltmek amacıyla bu açıklama yapılmaktadır.

Şirketimizin büyük hissedarı Sn. Yüksel Kardeş’in %30,83 oranındaki hisselerinin Weiser Asset Management Ltd. şirketine devri söz konusu değildir. Söz konusu işlem Sn. Yüksel Kardeş’in hisselerinin bulunduğu Aracı Kurum, yurtiçi Aracı Kurumlardan Uluslararası Alanda Faaliyet gösteren 1. Sınıf Aracı Kurum Yetki Belgesine sahip Weiser Asset Management Ltd. Şirketine taşınmasından ibaret olup, söz konusu hisselerin sahipliği halen Sn. Yüksel Kardeş üzerindedir.

 

VAKIF YATIRIM – Gersan Elektrik GEREL Hisse Haber Yorum – 01.11.2018

Gersan Elektrik (GEREL, Pozitif): Gersan ile AXIMA CONCEPT SA (ENGIE AXIMA) arasında ITER PROJECT Uluslararası Termik Çekirdek Deneysel Reaktör (International Thermonuclear Experimental Reactor) için sağlanacak kablo kanal/merdiven ve aksesuarları için 31.10.2018 tarihi itibariyle tedarik sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme imza tarihinden itibaren 10 yıllık süreyi kapsamaktadır.

 

VAKIF YATIRIM – Gersan Elektrik GEREL Hisse Yorum – 19.07.2018

(+) Gersan Elektrik (GEREL): Şirket, Tiflis’te kurulu LLC Euro Hotel ile, Gürcistan – Tiflis’te yapılacak Hotel Projesi kapsamında elektrik, mekanik ve tesisat ekipmanları malzeme tedariki ve montajına yönelik olarak toplam bedeli 2 mn $ tutarında sözleşme imzaladığını bildirdi. Yorum: Söz konusu sözleşme tutarı Şirketin son 12 aylık net satış gelirlerinin yaklaşık %5’ine denk gelmekte olup, hisse fiyatına olumlu yansımasını bekliyoruz.

Gersan Elektrik Sözleşme İmzalanması Hakkında Açıklama Yaptı – 18.07.2018

Şirketimiz ile Tiflis’te kurulu LLC Euro Hotel arasında, Gürcistan – Tiflis’te yapılacak Hotel Projesi kapsamında elektrik, mekanik ve tesisat ekipmanları malzeme tedariki ve montajına yönelik olarak toplam bedeli 2.000.000 USD (Yaklaşık 9.690.400 TL) tutarında sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında ki teslimatlar ve işlemler sözleşme tarihinden sonra başlanılacaktır.

TACİRLER YATIRIM – Gersan Elektrik GEREL Hisse Haber – 05.07.2018

Gersan Elektrik – Şirket ile Sayali LLC ve LLC Baum Construction arasında, Gürcistan Amerikan Hastanesi Projesi kapsamında elektrik, mekanik ve tesisat ekipmanları malzeme tedariki ve montajına yönelik olarak toplam bedeli 4.853.889 USD (22.640.480 TL) tutarında sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında teslimatlar 2018-2019 yılları içerisinde yapılacaktır.

 

TACİRLER YATIRIM – Gersan Elektrik GEREL Hisse Haber – 27.06.2018

Gersan Elektrik – Yönetim Kurulu, şirketin ödenmiş sermayesini %100 bedelsiz arttırma kararı aldı.

İŞ YATIRIM – Gersan Elektrik GEREL Hisse Haber Yorum – 20.06.2018

Kapanış (TL) : 4.51 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 226 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 12.5 GEREL TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a

GEREL Yıldız Pazar’a geçiyor. BIST 100 Endeksine dahil edilecek olan ve halihazırda Ana Pazar’da işlem gören Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş. payları 2 Temmuz tarihinden itibaren Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayacak.

 

Gersan Tahsisli ve Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvurusu Hakkında Açıklama Yaptı – 18.05.2018

Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi:GEM Global Yield Fund LLC SCS

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
GEREL, TREGREL00017
50.000.000
43.000.000
86,00000
7.000.000
14,00000
GEREL, TREGREL00017
Nâma
 
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
50.000.000
43.000.000,000
86,00000
7.000.000,000
14,00000

Şirketimizin 150.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 50.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 6.000.000 Türk Lirası tahsisli artırılmasına ve yine Şirketimizin 150.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 50.000.000 Türk Lirası bedelsiz pay olarak dağıtılması suretiyle sermayenin 106.000.000 Türk Lirasına artırılması hususunda Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulmuştur.

Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%)
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
GEREL, TREGREL00017
50.000.000
6.000.000
12,00000
GEREL, TREGREL00017
Nâma
 
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
50.000.000
6.000.000,000
12,00000

Gersan Elektrik Yeni Sözleşme İmzalanması Hakkında Açıklama Yaptı – 09.04.2018

Şirketimiz ile 65-16 Sandan-ro 163 beon-gil Danwon-gu Ansan-si Gyeonggi-do adresinde kurulu Seoul Viosys Co. Ltd. arasında Ultra Viole Led teknolojisi (Uluslararası patenti Seoul Viosys Co. Ltd’ye ait) ile üretilen ürünlerle ilgili distribütörlük, üretim ve işbirliği sözleşmesi imzalanmıştır. Gersan üretilen bu ürünlerin Türkiye’deki tek satıcısıdır. Sözleşme süresi 3 yıl olup, her 3 yılın sonunda taraflar karşılıklı olarak anlaşılırsa sözleşme 3’er yıl daha uzatılacaktır.

Gersan Elektrik Yeni İş İlişkisi Hakkında Açıklama Yaptı – 23.03.2018

Şirketimizin yurtdışı pazarlarda rekabet gücü ve verimliliğini arttırmak amacıyla taahhüt, ürün satış, satış sonrası ve pazarlama faaliyetlerini yürütme hedefi doğrultusunda, Şirketimiz ile 59 Tsereteli Ave. Tbilisi 0105 Georgia adresinde kurulacak olan “Gersan Georgia JSC” ünvanlı şirkete “Gersan” markası ve isminin kullanılması için izin verilmiştir. Söz konusu “Gersan Georgia JSC” ile Şirketimizin arasında herhangi bir ortaklık ve iştirak bağı bulunmamaktadır.

Gersan Elektrik Erzurum İlinde Üretilecek Gersan Elektrikli Araç Şarj Sistemlerinin Teşvik Başvurusu Hakkında Açıklama Yaptı – 22.03.2018

Şirketimiz ile tedarikçimiz olan BEB 3D Tasarım arasında imzalanan protokol çerçevesinde GERSAN Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş. olarak, TÜBİTAK TEYDEB 1501-Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında yürütülen ve başarı ile tamamlanan projelerin KOSGEB Teknoyatırım Destek Programı dahilinde olmak üzere, söz konusu projelerin sonucunda elde edilen elektrikli araç şarj sistemlerinin Erzurum ilinde üretimi konusunda BEB 3D Tasarım tarafından ilgili mercilere teşvik başvuruları yapılmıştır.

Gersan Elektrik Sermaye İştirakine Davet Niyeti Hakkında Açıklama Yaptı – 21.03.2018

Şirketimiz ile GEM Global Yield Fund LLC SCS ve GEM Investments America LLC ile Şirket ortaklarımızdan Yüksel Kardeş arasında imzalanmış olan 08.03.2018 tarihli Sermaye İştirak Taahhüdü ve Pay Ödünç Sözleşmesi (Subscription Commitment and Share Lending Agreement) çerçevesinde, 23.03.2018 tarihinde GEM Global Yield Fund LLC SCS’e çağrı yapılarak, 6.000.000 adet Şirketimiz payı için kendisinin sermaye iştirakine davet edilmesi planlanmaktadır.

VAKIF YATIRIM – Gersan Elektrik GEREL Hisse Haber Yorum – 13.03.2018

(+) Gersan Elektrik (GEREL): Şirket, Dubai Route 2020 Metro Extension projesinin ilk etabı için, Alstom Transport SA Dubai Branch ile kablo kanalı ve merdiveni siparişi konusunda anlaşma sağlandığını ve sözleşme bedelinin ilk etap için 2.996.649 USD (11,5 mn TL) olduğunu bildirdi. Yorum: Söz konusu sözleşme bedeli Şirketin 2017 yılı net satış gelirlerinin %5,9’una denk geliyor. Haberin hisse performansına etkisini “olumlu” yönde değerlendiriyoruz.

ZİRAAT YATIRIM – Gersan Elektrik GEREL Hisse Haber Yorum – 13.03.2018

Gersan Elekrik (GEREL, Nötr): Dubai Route 2020 Metro Extension projesinin ilk etabı için, Şirket ile Alstom Transport SA Dubai Branch arasında kablo kanalı ve merdiveni siparişi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Sözleşme bedeli ilk etap için 2.996.649 USD (11.457.088 TL)’dir.

 

DENİZ YATIRIM – Gersan Elektrik GEREL Hisse Analiz 4Ç17 – 12.03.2018

Kur farkı gelirleri Gersan’ın net karını 10 mln TL’ye ulaştırdı. Operasyonel performansında yıllık ve çeyreksel olarak bir miktar geri çekilme yaşayan Gersan’ın net karı yıllık olarak %336, bir önceki çeyreğe göre ise %280 artarak 10.3 mln TL’ye ulaştı. Bu yükselişin en önemli sebebinin kur farkı gelirlerinin ve 3.5 mln TL’lik ertelenmiş vergi geliri olduğunu görüyoruz. Sonuçların hisse üzerinde olumlu etki yapması beklenebilir. Ancak uzun vadeli hisse performansının daha çok yeni kurulan iş ilişkilerinin Şirket’in büyüme ve karlılığına olan etkisi ile ilgili detayların belirginleşmesine bağlı olacağını düşünüyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Gersan Elektrik GEREL Hisse Analiz 4Ç17 – 12.03.2018

Gersan Elektrik – 4Ç17 sonuçlarını 10.3 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %336 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %280 arttı. Şirketin net kar artışında kur farkı gelirleri önemli rol oynadığını düşünüyoruz. Net satışlar 49 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %7 geriledi. Şirket, 4Ç17’de 1 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %60 azalış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 323 baz puan azalarak %2,4 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %9 büyüyerek 61 milyon TL olarak gerçekleşti.

ZİRAAT YATIRIM – Gersan Elektrik GEREL Hisse Analiz 4Ç17 – 12.03.2018

Gersan Elektrik (GEREL, Sınırlı Pozitif): Şirket’in 4Ç2017’deki net dönem karı 10,3mn TL olmuş ve bir önceki yılın aynı çeyreğinde elde edilen 2,4mn TL karın oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. Artış diğer faaliyetlerden 13,3mn TL gelir yazılmasından kaynaklanmaktadır. Brüt kar ise yine 4Ç2017’de 8,5mn TL olmuş ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %22,1 oranında düşüş göstermiştir. Son çeyrek karı ile birlikte Şirket’in 2017 yılı karı bir önceki yıla göre %199 oranında artarak 14,1mn TL’ye yükselmiştir.

 

Gersan Elektrik Sermaye İştiraki Suretiyle Finansman Sağlanmasına İlişkin Sözleşmenin İmzalanması Hakkında Açıklama Yaptı – 08.03.2018

Şirket teşvik kapsamındaki yatırımlarını tamamlamak ve finansal yapısını güçlendirmek amacıyla uluslararası piyasalarda yabancı finans kuruluşları ile yapılan görüşmelerimiz neticesinde, Şirketimiz ile GEM Global Yield Fund LLC SCS ve GEM Investments America, LLC ile Şirketimiz ortakları Yüksel Kardeş arasında 08.03.2018 tarihinde Sermaye İştirak Taahhüdü ve Pay Ödünç Sözleşmesi (Subscription Commitment and Share Lending Agreement) imzalanmıştır.

Sözleşmenin karşı tarafı olan GEM, Global Emerging Markets tarafından yönetilmekte olan uluslararası bir yatırım fonu olup, Global Emerging Markets 1991 yılında kurulmuş, Amerika Birleşik Devletleri merkezli ve dünya üzerinde 68 ülkede 375 şirkete yaklaşık 3,4 milyar USD tutarında yatırım yapmış olan bir yatırım grubudur.

Sözleşme ile mutabık kalınmış olan finansman yapısı aşağıdaki gibidir:

1- Sözleşme ile GEM, imza tarihini takip eden 3 (üç) yıllık süre içinde, Şirket yönetiminin talebine bağlı olarak, toplamda 50.000.000 TL’sını geçmemek kaydıyla, Şirketimiz paylarına iştirak etmeyi taahhüt etmektedir.

2- Belirlenmiş olan süre içerisinde ve öngörülen tavan limite tabi olmak kaydıyla, GEM’in yapacağı sermaye iştirak tutarı ve zamanı, Şirket yönetimi tarafından ve Şirket’in yatırım ve finansman ihtiyaçları gözetilerek belirlenecek olup, söz konusu iştirak birden fazla seferde ve farklı tutarlarda gerçekleşebilecektir.

3-GEM’in sözleşme çerçevesinde yapacağı sermaye iştiraklerinde GEM’e tahsisli olarak satılacak olan Şirket paylarının fiyatı, Şirket yönetimi tarafından belirlenecek olan asgari pay fiyatının altında olmamak şartıyla, katılma davetinin yapıldığı tarihi takip eden 15 işlem gününde oluşan ortalama piyasa fiyatı üzerinden %10 indirimli olarak belirlenecektir.

4- İştirak tarihi itibariyle iştirak edilen toplam pay bedeli GEM tarafından Şirketimiz hesaplarına yatırılacak ve sermaye artırımının tamamlanmasını takiben, arttırılan sermayeyi temsil eden payların GEM’e teslimi ile Şirketimizin yükümlülüğü sona erecektir. Sermaye artırımına kadar geçecek süre içerisinde teminat olmak üzere Şirketimiz ortaklarından Yüksel Kardeş tarafından taahhüt edilen iştirak tutarı sayısında pay GEM’e ödünç olarak teslim edilecek ve sermaye artırımı sonunda bu ödünç paylar ilgili ortaklara iade edilecektir.

5- Bunların yanı sıra anılan Sözleşme kapsamında GEM, 3 (üç) yıl süre ile geçerli olmak üzere, Şirketimize ait 7.100.000 adet pay üzerinde, 7,20 TL bedel ile (toplam tutar 51.120.000 TL’dir) kullanabileceği alım hakkı (call-option) sahibi olmaktadır. Bu hakkın GEM tarafından kullanılması halinde alımı talep edilecek olan paylar, öngörülmüş olan pay fiyatı karşılığında Şirketimizce tahsisli sermaye artırımı yapılmak suretiyle GEM’e teslim edilecektir.

6- Sözleşme uyarınca GEM’in Şirketimiz sermayesindeki ortaklık oranının hiçbir zaman sermayenin %12’sini geçmemesi yönünde mutabık kalınmıştır.

Bu süreç dahilinde ortaya çıkacak, Şirket hisselerinin değerini ve/veya yatırımcıların kararını etkileyebilecek nitelikteki hususlar ve işlemlere ilişkin gelişmeler derhal kamuya açıklanacaktır.

Gersan Elektrik’ten Yeni İş İlişkisi Kapsamında Sözleşme Açıklaması – 02.03.2018

Şirketimiz ile SIS İstasyon Teknolojileri Tasarım Montaj ve Üretim Ticaret A.Ş. (SIS İstasyon Teknolojileri) arasında bugün yapılan satış ve pazarlama sözleşmesi kapsamında, Gersan’ın üretmiş olduğu elektrikli araç şarj istasyonlarının enerji ve akaryakıt sektörüne satış ve pazarlamasının SIS İstasyon Teknolojileri tarafından yapılması ve bu sözleşme ile akaryakıt istasyonlarında elektrikli araç şarj istasyonlarının yaygınlaşması amaçlanmaktadır.

Aynı zamanda, Gersan’ın ürettiği elektrikli araç şarj istasyonları Turpak Elektromanyetik Yakıt İkmal Sistemleri Ticaret A.Ş. (Turpak) taşıt tanıma teknolojileri ile entegre olarak Türkiye’de bir ilke imza atacak ve taşıt tanımalı elektrikli araç dönemini başlatacak protokol 02.03.2018 tarihinde imzalanmıştır.

VAKIF YATIRIM – Gersan Elektrik GEREL Hisse Haber Yorum – 02.03.2018

(-) Gersan Elektrik (GEREL): Şirketin yönetim kurulu başkanı Yüksel Kardeş, 28 Şubat ve 1 Mart tarihli MKK bildirimleriyle toplam 15,3 mn TL nominal değerdeki (ödenmiş sermayenin %30,7’si, halka açık kısmın yaklaşık %50’si) GEREL hisselerini, borsada satılabilir duruma dönüştürmek için MKK’ya kaydettirdi.

 

Gersan Elektrik Basında Çıkan Haberlere İlişkin Açıklama Yaptı – 13.02.2017

Erzurum’da düzenlenen Mesleki Eğitim Sektör İstişare toplantısında “Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Sözcüsü, AK Parti Erzurum Milletvekili Sn. Mustafa Ilıcalı, ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde yaptığı girişimlerin olumlu karşılanması sonucu, yerli ve milli otomobilin şarj ünitelerinin üretiminin GERSAN Elektrik Tic. Ve San. A.Ş. tarafından Erzurum’da yapılmasına karar verildiği” şeklinde ifade etmiştir.

Şirketimiz, bu kapsamda elektrikli şarj ünitelerinin üretimi ile ilgili olarak “Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı” kapsamında KOSGEB’e üye Erzurum’da yatırım yapacak KOBİ’den stratejik mal alımı yapması söz konusu olacaktır. Bu bağlamda Şirketimiz KOBİ kapsamında olmadığından dolayı bu teşvik kapsamında Erzurum’da yatırım yapacak alt işletme niteliğindeki bir firmadan stratejik mal alımı yapmayı garanti etmektedir. Bu stratejik ürünler GERSAN elektrikli şarj ünitelerinde kullanılacaktır.

Gersan GEREL Hisse Haber – 12.02.2018

Ak Parti Erzurum Milletvekili Ilıcalı, yerli otomobilin şarj ünitelerini Gersan Elektrik’in Erzurum’da üreteceğini belirtti.

Gersan Elektrik Libya’da Alınan Tedarikçi Sertifikası Hakkında Açıklama Yaptı – 22.12.2017

KAP: Libya Enerji Bakanlığına bağlı Libya Genel Elektrik Şirketi (General Electricity Company of Libya-GECOL) tarafından Gersan Elektrik A.Ş.’ye ait tüm üretim aktiviteleri konusunda marka onay sertifikası (Registration Certificate for the Suppliers and Foreign Contractors) verilmiştir.Şirketimizin uzun süredir yürüttüğü çalışmalar nezdinde alınan bu sertifika ile Libya elektrik pazarında onaylı tedarikçi olunmuştur.

KAP Pay Alım Satımı: 22.12.2017 tarihinde Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (“GEREL”) payları ile ilgili olarak 4,70-4,75 fiyat aralığından 46.418 adet satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemler neticesinde Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (“GEREL”) hisselerinin adedi 641.914 lota ve Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (“GEREL”) sermayesindeki payımız 22.12.2017 tarihi itibariyle % 1,29 olmuştur.

ZİRAAT YATIRIM – Gersan Elektrik GEREL Hisse Haber Analiz – 21.12.2017

Gersan Elektrik (GERSAN): Şirket, SAHA İstanbul Savunma Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği ve yürütmekte olduğu Uluslararası Rekabet Geliştirme Projesi (UR-GE) kapsamında askeri sistemlere uygun ve yerlileştirme programına yönelik tüm ürünleri kapsayacak şekilde yeni ürünler geliştirilmesi, üretimi ve dolayısıyla satışı amacıyla bu konuda faaliyet gösteren Türkiye’de yerleşik bir firma ile Şirket arasında Gizli Bilgi’nin kullanılması ve korunması konusundaki hak ve yükümlülüklerini ayrıntılı olarak belirleyen bir gizlilik sözleşmesi imzalanmıştır. Yeni iş ilişkisinin ortaklık faaliyetlerine etkisinin olumlu yönde etkilenmesi beklenmektedir.

Diğer yandan, Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, Şirket payları 21/12/2017 tarihinden (seans başından) itibaren 04/01/2018 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler; A, B, C, D grup değişimi, pazar değişimi ve diğer nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili işlem yasaklarından ve brüt takas uygulamasından ayrı olarak değerlendirilmelidir.

İŞ YATIRIM – Gersan Elektrik GEREL Hisse Haber Analiz – 21.12.2017

Kapanış (TL) : 4.58 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 229 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 10.02 GEREL TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a

GEREL- Gizlilik sözleşmesi imzaladı
Şirket, SAHA İstanbul Savunma Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği ve yürütmekte olduğu Uluslararası Rekabet Geliştirme Projesi (UR-GE) kapsamında askeri sistemlere uygun ve yerlileştirme programına yönelik tüm ürünlerini kapsayacak şekilde yeni ürünler geliştirilmesi, üretimi ve dolayısıyla satışı amacıyla bu konuda faaliyet gösteren Türkiye’de yerleşik bir firma ile Şirket arasında Gizli Bilgi’nin kullanılması ve korunması konusundaki hak ve yükümlülüklerini ayrıntılı olarak belirleyen bir gizlilik sözleşmesi imzalanmıştır.

Gersan Elektrik’ten Yeni Sözleşme İmzalanması Açıklaması – 20.12.2017

KAP: Şirketimizin, SAHA İstanbul Savunma Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği ve yürütmekte olduğumuz Uluslararası Rekabet Geliştirme Projesi (UR-GE) kapsamında askeri sistemlere uygun ve yerlileştirme programına yönelik tüm ürünlerimizi kapsayacak şekilde yeni ürünler geliştirilmesi, üretimi ve dolayısıyla satışı amacıyla bu konuda faaliyet gösteren Türkiye’de yerleşik bir firma ile Şirketimiz arasında Gizli Bilgi’nin kullanılması ve korunması konusundaki hak ve yükümlülüklerini ayrıntılı olarak belirleyen bir gizlilik sözleşmesi imzalanmıştır.

 

Gersan Elektrik Tesla ile Anlaşma İmzaladı – 04.12.2017

Gersan Elektrik tarafından KAP’a yapılan açıklamada şirketin Tesla Hollanda ile gizlilik anlaşması imzaladığı duyurulmuştur. Açıklama şu şekilde yapılmıştır:

“Şirketimiz ile Tesla Motors Netherlands B.V. (“Tesla”) arasında Tek Taraflı Gizlilik Sözleşmesi imzalanmıştır.

Söz konusu sözleşme gereği, Tesla ile Şirketimiz arasında, AC/DC elektrikli araç şarj istasyonları üretimi ve montajı ile ilgili olası bir ticari ilişkiyi değerlendirmek için imzalanmıştır. Tesla, bu amaçla sadece kendi teknolojisi, üretimi, planlamaları ve operasyonları ile ilgili gizli veya özel bilgileri açıklayabilir.”