Ana Sayfa Raporlar Hisse Yorumları Gentaş GENTS ...

Gentaş GENTS Hisse Analiz ve Yorumları

Gentaş Genel Metal GENTS hisse senedi ile ilgili tüm güncel hisse analiz, haber, rapor ve yorumları aşağıda sıralı halde bulabilirsiniz. Aracı kurum ve uzmanların GENTS hissesi ile ilgili çıkmış tüm haber, rapor ve teknik analizleri bu sayfadan  takip edebilirsiniz.

TACİRLER YATIRIMGentaş GENTS Hisse Analiz 2Ç20 – 20.08.2020

Gentaş, 2Ç20 sonuçlarını 5.1 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %42 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %42 azaldı. Net satışlar 94 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %14 azaldı. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %4 azalış kaydetti ve net satışlardaki payı %44 oldu. (2Ç19: %34) Şirket, 2Ç20’de 12 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %17 azalış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 56 baz puan azalarak %12.8 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 26 baz puan azaldı ve %23.0 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 112 baz puan arttı ve %13.6 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 149 milyon TL (2Ç19: 142 milyon TL ve 1Ç20: 146 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %37.8 (2Ç19: %35.9 ve 1Ç20: 35.7%) olarak kaydedildi. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %37 artarak 22 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

 

Gentaş Koronovirüs Etkileri ve Alınan Önlemlere dair Bildirimde Bulundu – 24.03.2020

Covid-19 Pandemisi Hakkında KAP Açıklamasıdır:

Koronavirüs ( COVID-19) salgını sebebiyle Şirketimiz tarafından Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı halk sağlığı yönlendirmeleri doğrultusunda, çalışma ortamlarımızda gerekli tüm sağlık tedbirleri titizlikle alınmıştır. Resmi Kurumların bu konu ile ilgili yaptığı tüm yönlendirmeleri yakından takip ederek tüm uyarıları dikkate alıyor ve gereğini en kısa zamanda yapıyoruz.

Çalışma arkadaşlarımız ve Ortam ile ilgili olarak;

Ofis çalışanlarımızın iş durumuna göre dönüşümlü veya uzaktan çalışma hazırlıkları tamamlanmış ve uygulamaya geçilmiştir. Bu program çerçevesinde ofislerimize gelen çalışan trafiği minimize edilmiş, müşteri ziyaretleri ve ticari misafirlerle yüz yüze görüşmeler durdurulmuş mevcut olan uzaktan iletişim araçları ile irtibat kurulması sağlanmıştır.

Mecburi giriş ve çıkışlarda gerekli ekipmanların kullanılması, temasın sağlanmaması ve her ortam ve alanda sosyal mesafenin korunması ile ilgili gerekli önlemler alınmıştır. Bina ve tesis içinin periyodik dezenfekte edilerek, ortak noktalara uyarıcı bilgilendirme dökümanları ve dezenfektanlar takılmış, hijyen ekipleri kurulmuş ve hijyen seviyesi en üst seviyeye çıkarılmıştır.

Bu süreçte faaliyetimiz ile ilgili olarak;

  • Gerek yurtiçi gerekse yurtdışı müşterilerimizden herhangi bir sipariş iptali olmamıştır, İtalya ve İspanya da bulunan müşterilerimizden küçük çapta sevkiyat erteleme talebi gelmiştir.
  • Faaliyetlerimiz normal seyrinde devam etmekte olup herhangi bir ara verme veya durdurma planlanmamaktadır.
  • Faaliyetlerimizde yaşanacak önemli bir gelişme veya iş akışımızda ortaya çıkacak olumsuz bir durumda kamuya gerekli açıklamalar yapılacaktır.

 

Gentaş’tan Beklenen Satın Alma Haberi Geldi – 26.11.2019

Gentaş Almanya Werzalit Firmasından Masa Tablası Tesisi Alımı, 10 yıl için Lisans ve Distribütörlük anlaşması imzasına dair açıklama yaptı – KAP

“Şirketimiz Yönetim Kurulunun 21/11/2019 tarihinde vermis oldugu yetki ile , Werzalit Gmbh ile Sirketimiz arasında 1.000.000 EUR karşılığında Oberstenfeld Werzalit Masa Tablası Üretim Tesisinin Satın alınması uzerine anlasma sağlanmıştır .

Buna Ek olarak,Önümüzdeki 10 yıl icin Lisans kullanım suresinin uzatımını ve Bu yatırımdan doğacak ilave kapasitenin Avrupa Pazarında Werzalit Gmbh tarafindan dağıtımını kapsayan Lisans ve Distributorluk Anlasmasi imzalanmıştır.”

Gentaş’tan Önemli Satın Alma Kararı – 21.11.2019

Gentaş Yönetim Kurulu, Werzalit Gmbh’nin Oberstenfeld Fabrikasında yer alan Masa Tablası üretim tesisi’nin Satın alınması ve Lisans işlemlerinin yürütülmesi ile ilgili Genel Müdürlüğe yetki verilmesine kara verildiğini KAP’a bildirdi. Yapılan açıklama şu şekilde yer aldı:

“Yönetim Kurulumuz 21/11/2019 tarihinde Ankara Genel Müdürlük binamızda toplanarak gündemin 5.maddesine istinaden aşağıda yer alan kararı almıştır. Werzalit Gmbh’nin Oberstenfeld Fabrikasında yer alan Masa Tablası üretim tesisi’nin Satın alınması ve Lisans işlemlerinin yürütülmesi ile ilgili Genel Müdürlüğe yetki verilmesine, karar verildi.”

 

Gentaş, Şirketin Kar Dağıtım Politkasına Dair Bir Açıklama Yaptı – 08.03.2019

Kar dağıtım politikamız;  

Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr dağıtımı yapmaktadır. Kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim ilkelerine uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.   

Kâr dağıtımı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine, şirketin ana sözleşmesine ve Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemelerine göre gerçekleşir ve faaliyet dönemi içerisinde genel kurul onayına tabidir.  

Ortaklarımızın hisse senedi getirileri yanında düzenli kar payı elde etmelerini teminen, ulusal ve uluslar arası ekonomik şartlarda herhangi bir olumsuzluk olmaması, şirketimizin büyüme stratejileri, kuruluşumuzun mevcut karlılık ve fonlarının durumu da dikkate alınarak dağıtılabilir kar, Genel Kurul’da onaylanan oranda nakit ve/veya bedelsiz pay olarak dağıtılır.  

Şirket, dağıtılabilir net dönem karının en az %20’sini ortaklarına nakit ve/veya bedelsiz pay seklinde kar dağıtımı yapar. Ortaklar dışında kara katılacak diğer kişilere verilecek kar payı tutarı esas sözleşme hükümlerine göre Yönetim Kurulu’nun kar dağıtım teklifinde açıklanır.  

Bu kar dağıtım politikası şirketin finansal performansı, öngörülen yatırım projeleri, sektörel ve genel  ekonomik koşullar dikkate alınarak her yıl Yönetim Kurulu tarafından gözden geçirilir.  

Belirlenen kar payı ödemelerimizin (nakit ve/veya bedelsiz pay) yasal süreler içerisinde ve en geç mevzuatta öngörülen sürenin sonuna kadar olmak üzere gerçekleştirilir.  

Kar payı dağıtımında imtiyaz söz konusu değildir. Kar payları, mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak dağıtılır.  

Şirketimizde Kar Payı Avansına ilişkin herhangi uygulama yapılmamaktadır.Kâr dağıtım politikasında değişiklik yapılması durumunda, bu değişikliğe ilişkin Yönetim Kurulu kararı ve değişikliğin gerekçesi, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur.”şeklindedir.   

İlgili politika 19 Nisan 2013 tarihli 2012 yılı Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak görüşülmüş, kamuya açıklanmış ve şirket internet sitesinde bulundurulmaktadır.

Gentaş Rekabet Kurulu Soruşturması Hakkında Açıklama Yaptı – 30.11.2018

Rekabet Kurulu tarafından, MDF ve Yonga Levha Sanayicileri Derneği ile şirketimizin de aralarında bulunduğu Yonga ve Lif Levha sektöründe üretim faaliyeti gösteren teşebbüsler hakkında, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

Bilindiği üzere, Rekabet Kurumu tarafından soruşturma açılmış olması, soruşturmaya konu teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin 4054 sayılı Kanunu ihlal ettikleri, Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamaz. Konuyla ilgili gelişmeler kamuyla paylaşılacaktır.

 

TACİRLER YATIRIMGentaş GENTS Hisse Analiz 2Ç18 – 16.08.2018

Gentaş – 2Ç18 sonuçlarını 13.7 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %37 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %18 azaldı. Net satışlar 117 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %46 yükseldi. Şirket, 2Ç18’de 28 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %161 yükseldi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1040 baz puan artarak %23.7 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %17 yükselerek 42 milyon TL olarak gerçekleşti. En son kapanış fiyatına göre, şirket 6.4 F/K çarpanından ve 5.5 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

TACİRLER YATIRIMGentaş GENTS Hisse Analiz 4Ç17 – 12.03.2017

Gentaş – 4Ç17 sonuçlarını 4.1 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %199 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %69 azaldı. Net satışlar 83 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %17 yükseldi. Şirket, 4Ç17’de 6 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %21 geriledi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 367 baz puan azalarak %7,7 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yatay kalarak 39 milyon TL olarak gerçekleşti.

 

DENİZ YATIRIMGentaş GENTS Hisse Analiz 3Ç17 – 10.11.2017

Gentaş’ın 3Ç17 sonuçları yıllık ve çeyreksel bazda büyümeye işaret ediyor – olumlu Şirket’in 3Ç17 cirosu bir önceki çeyreğe göre %9 artış ile 87 mln TL’ye ulaşırken, operasyonel marjlardaki iyileşmeye bağlı olarak FAVÖK %38 yükselerek 15 mln TL’ye geldi. Operasyonel performansın güçlenmesine paralel olarak Şirket’in net karı 2Ç17’de 10 mln TL iken, 3Ç17’de 14 mln TL seviyesine geldi. Gentaş’ın bu sonuçlarıyla son 4 çeyreklik FD/FAVÖK ve F/K’sı 4.8 ve 5.5 olarak görünüyor. Bu nedenle hissenin sonuçlara olumlu tepki vermesini öngörüyoruz.

TACİRLER YATIRIMGentaş GENTS Hisse Analiz 3Ç17 – 10.11.2017

Gentaş – 3Ç17 sonuçlarını 13.5 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı,
yıllık bazda yüzde %209 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %36 arttı.

 

ZİRAAT YATIRIMGentaş GENTS Hisse Analiz 2Ç17 – 21.08.2017

Gentaş (GENTS, Pozitif): Şirket’in 2Ç2017’deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %66,1 oranında artarak 10mn TL’ye yükselmiştir.  İkinci çeyrek kar rakamı sonrasında Şirket’in 2017 yılının ilk yarısındaki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %14,7 oranında artarak 13,6mn TL’ye yükselmiştir.

TACİRLER YATIRIMGentaş GENTS Hisse Analiz 2Ç17 – 21.08.2017

Gentaş – 2Ç17 sonuçlarını 10 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %66 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %175 arttı. Net satışlar 80 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %17 yükseldi. Şirket, 2Ç17’de 11 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %50 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 292 baz puan artarak %13,3 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %10 artarak 42 milyon TL olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 143 milyon TL (2Ç16: 133 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %51,6 (2Ç16: %56,9) olarak kaydedildi.