Ana Sayfa Raporlar Hisse Yorumları Federal Mogul...

Federal Mogul İzmit Piston FMIZP Hisse Analiz ve Yorumları

Federal Mogul FMIZP hisse senedi ile ilgili tüm güncel hisse analiz, haber,rapor ve hisse yorumlarını aşağıda sıralı halde bulabilirsiniz. Kurum ve uzmanların FMIZP ile ilgili çıkmış tüm hisse analiz ve yorumlarını, haber,veri ve raporları bu sayfadan takip edebilirsiniz.

Ziraat Yatırım – Federal Mogul İzmit Piston FMIZP Hisse Analiz 3Ç20 – 27.10.2020

FM İzmit Piston (FMIZP): Şirket’in 3Ç2020’deki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %42,5 artarak 7,9mn TL’ye yükselmiştir. Satış gelirleri 3Ç2020’de bir önceki yılın aynı dönemine göre %55,1 oranında azalan şirketin brüt karı aynı dönemler itibariyle %47,4 oranında düşerek 4,6mn TL olmuştur. 3Ç2019’daki 1,4mn TL’lik finansman giderinin aksine 3Ç2020’de 4,5mn TL’lik finansman geliri yazılması şirketin karındaki yükselişin temel sebebidir. 3. çeyrek kar rakamıyla birlikte, 2020 yılı ilk 9 aylık döneminde net dönem karı 20,4mn TL’ye ulaşmıştır. Bir önceki yılın aynı döneminde 22mn TL net dönem karı kaydedilmişti.

 

Ziraat Yatırım – Federal Mogul İzmit Piston FMIZP Hisse Analiz 4Ç19 – 27.02.2020

FM İzmit Piston (FMIZP, Pozitif): Şirketin 2019 yılı 4. çeyrek net dönem karı 9,5mn TL olmuştur. 2018’in aynı döneminde net dönem zararı 14bin TL idi. Şirketin satış gelirleri 4Ç2019’da bir önceki yılın aynı dönemine göre %17,8 artışla 26,1mn TL olurken, satışların maliyeti geçen yıla göre sadede %1,9 oranında artmış ve böylece brüt kar %104,8 oranında artarak 7mn TL’ye yükselmiştir. Operasyonel giderler 0,9mn TL olurken, diğer faaliyetlerden gelirler ise 2mn TL olarak gerçekleşmiş ve esas faaliyet karı 8,2mn TL olarak gerçekleşmiştir. Yatırım faaliyetlerinden gelirler 1mn TL olurken, finansman tarafında ise 2,6mn TL gelir yazılmıştır (4Ç2018’de 6,5mn TL gider yazılmıştı). 11,8mn TL vergi öncesi kara ulaşan şirket 2,3mn TL’lik vergi gideri ardından 9,5mn TL net dönem karı kaydetmiştir. Şirket’in 2019 yılı net dönem karı 2018 yılına göre %1,7 oranında artarak 31,5mn TL’ye yükselmiştir.

 

Ziraat Yatırım – Federal Mogul İzmit Piston FMIZP Hisse Analiz 3Ç19 – 28.10.2019

FM İzmit Piston (FMIZP, Sınırlı Negatif): Şirketin 2019 yılı 3. çeyrek net dönem karı 5,6mn TL olmuştur. 2018’in aynı döneminde net dönem karı 15,9mn TL idi. Şirketin satış gelirleri 3Ç2019’da bir önceki yılın aynı dönemine göre %23,3 artışla 31,7mn TL olmuştur. Satışların maliyeti geçen yıla göre %40,4 artışla 22,9mn TL olmuş böylece brüt kar %6,5 oranında azalarak 8,8mn TL’ye gerilemiştir. Operasyonel giderler 1,4mn TL olurken, diğer faaliyetlerden gelirler ise 0,2mn TL olarak gerçekleşmiş ve böylece esas faaliyet karı 7,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Yatırım faaliyetlerinden gelirler 1,1mn TL olurken, finansman tarafında ise 1,4mn TL gider yazılmıştır. 7,3mn TL vergi öncesi kara ulaşan şirket 1,7mn TL’lik vergi gideri ardından 5,6mn TL net dönem karı kaydetmiştir. Son olarak, 3. çeyrek net karı ile birlikte Şirket’in 2019 yılının ilk 9 ayındaki net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %29 oranında azalarak 22mn TL’ye gerilemiştir.

 

Federal Mogul Ortağı FM Powertrain Otomotiv A.Ş.’ne Borç Verilmesi Hakkında Açıklama Yaptı – 28.03.2019

Gündemindeki konuyu müzakere eden Yönetim Kurulumuz, geri ödemesi 31 Aralık 2019 tarihinden önce yapılmak kaydıyla ana ortağımız Federal Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş.’ye piyasa emsal faiz oranı ile 5.000.000.- Euro (beşmilyon Euro) ‘ya kadar borç kullandırılmasına ve söz konusu işlemi herhangi ikisinin müşterek imzaları ile icra etmeleri için Yönetim Kurulu üyesi Sayın Frederic Robert Colley, Muhasebe Müdürü Atıl Bora Atak’a ve Finansal Raporlama Müdürü Pelin Ekimeri’ ye yetki verilmesine karar verilmiştir.

Tacirler Yatırım – Federal Mogul İzmit Piston FMIZP Hisse Yorum – 27.02.2019

Federal Mogul İzmit Piston – Yönetim Kurulu pay başına 1,940561 TL nakit temettünün 1 Nisan 2019 tarihinde ödenmesini Olağan Genel Kurul’a teklif etmeyi kararlaştırıldı. Teklif edilen temettü miktarı %11,3 temettü verimini işaret etmektedir.

Ziraat Yatırım – Federal Mogul İzmit Piston FMIZP Hisse Analiz 4Ç18 – 26.02.2019

Federal-Mogul İzmit Piston (FMIZP, Sınırlı Negatif): Şirketin 2018 yılı dördüncü çeyrek net dönem zararı 14bin TL olmuştur. 2017’nin aynı döneminde net dönem karı 7,6mn TL idi. Şirketin satış gelirleri 4Ç2018’de bir önceki yılın aynı dönemine göre %28,4 artışla 22,2mn TL olmuştur. Satışların maliyeti geçen yıla göre %40,8 artışla 18,7mn TL olmuş böylece brüt kar %13,2 oranında azalarak 3,4mn TL’ye gerilemiştir. Operasyonel giderler 1,2mn TL olurken, diğer faaliyetlerden gelirler ise 3mn TL olarak gerçekleşmiş ve böylece esas faaliyet karı 5,3mn TL olarak gerçekleşmiştir. Yatırım faaliyetlerinden gelirler 1,4mn TL olurken, finansman tarafında ise 6,5mn TL gider yazılmıştır. 0,2mn TL vergi öncesi kara ulaşan şirket 0,2mn TL’lik vergi gideri ardından 14bin TL net dönem zararı kaydetmiştir. 4. çeyrek sonuçlarıyla birlikte şirketin 2018 yılı net dönem karı 31mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketin 2017 yılı net dönem karı 20,3mn TL idi.

 

Tacirler Yatırım – Federal Mogul İzmit Piston FMIZP Hisse Analiz 3Ç18 – 22.10.2018

3Ç18 sonuçlarını 15.9 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %264 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %113 arttı. Net satışlar 26 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %56 arttı. Şirket, 3Ç18’de 9 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %136 büyüme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1121 baz puan artarak %33.2 oldu. Şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 1210 baz puan arttı ve %36.6 olarak gerçekleşti.

Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 23 baz puan azaldı ve %4.3 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %51 arttı. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %46 arttı. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %883 büyüyerek 38 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Net işletme sermayesi ise 7 milyon TL (3Ç17: 23 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %7.4 (3Ç17: %33.6) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 6.4 F/K çarpanından ve 8.4 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 

Ziraat Yatırım – Federal Mogul İzmit Piston FMIZP Hisse Analiz 3Ç18 – 22.10.2018

Federal Mogul İzmit Piston (FMIZP, Pozitif): İzmit Piston’un 3Ç2018 net dönem karı 15,9mn TL olmuş ve 2017 3. Çeyrek karının 11,5mn TL üzerinde gerçekleşmiştir. İzmit Piston’un satış gelirleri 3. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %56 oranında artarak 25,7mn TL’ye yükselirken brüt kar %133,1 oranında artarak 9,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 12,1 puan artışla %36,6’e yükselmiştir. Operasyonel giderler ise geçen seneye göre %48 artmıştır. Şirketin esas faaliyet karı geçen yıla göre 6,9mn TL artışla 10,5mn TL’ye ulaşmıştır.

Yatırım faaliyetlerinden de 7,9mn TL gelir kaydeden şirketin finansman geliri öncesi faaliyet karı ise 18,5mn TL olmuştur. Finansman geliri sonrası vergi öncesi net kar 20,1mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem karı da 15,9mn TL olmuştur. 3. çeyrek sonuçlarıyla birlikte şirketin 9 aylık net dönem karı 31mn TL olmuştur. Şirket’in 2017’nın ilk 9 ayındaki net dönem karı 12,8mn TL idi.

 

Ziraat Yatırım – Federal Mogul İzmit Piston FMIZP Hisse Analiz 2Ç18 – 07.08.2018

Federal Mogul İzmit Piston (FMIZP, Sınırlı Pozitif): Şirket’in 2Ç2018 net dönem karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %60,3 oranında artarak 7,5mn TL olmuştur. Şirket’in satış gelirleri 2. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %23,5 oranında artarak 22,9mn TL olurken, brüt kar ise %17,3 oranında artarak 6,7mn TL olmuştur. Brüt kar marjı ise 1,5 puan azalışla %29,2 olmuştur. Faaliyet karı 6,5mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı 5,1 puan artarak %28,4’e yükselmiştir. Vergi öncesi net kar 9,5mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem karı da 7,5mn TL olmuştur. İkinci çeyrek karı ile birlikte Şirket’in 2018 yılının ilk yarısındaki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %79,5 oranında artarak 15,1mn TL olarak gerçekleşmiştir.

 

Ziraat Yatırım – Federal Mogul İzmit Piston FMIZP Hisse Analiz 1Ç18 – 30.04.2018

Federal Mogul İzmit Piston (FMIZP, Pozitif): Şirket’in 1Ç2018 net dönem karı 7,6mn TL olmuş ve 2017 1. çeyrekteki 3,8mn TL’lik net karın %103,3 üzerinde gerçekleşmiştir. Şirket’in satış gelirleri 1. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %32,9 oranında artarak 21,4mn TL’ye yükselirken brüt kar ise %71,2 oranında artarak 6,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 6,9 puan artışla %31’e yükselmiştir. Faaliyet karı 6,1mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı 3,1 puan artarak %28,3’e yükselmiştir. Vergi öncesi net kar 9,8mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem karı da 7,6mn TL olmuştur. Net kar marjı 12,4 puan artışla %35,7 seviyesine yükselmiştir.

 

Federal Mogul Temettü Teklifi Açıklamasını Düzeltme Yaparak Tekrar Yayınladı – 08.03.2018

01.01.2017-31.12.2017 dönemi karının dağıtımı ile ilgili olarak 1 Mart 2018 tarih ve saat 16:18’de yapılan KAP girişinde belirtilen kar dağıtım tutarı; Sermaye Piyasası Kurulu’nun uyarısı üzerine değiştirilerek; aşağıdaki Yönetim Kurulu Kararında belirtildiği şekilde düzeltilmiştir.

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREFMIZ00011
Peşin
1,286432
128,6432
1,0934672
109,34672
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREFMIZ00029
Peşin
1,286432
128,6432
1,0934672
109,34672
C Grubu, FMIZP, TRAISTMP91H7
Peşin
1,286432
128,6432
1,0934672
109,34672
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
11.04.2018
13.04.2018
12.04.2018

FEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI
KARAR NO : 2018/8
KARAR TARİH : 09/03/2018
BAŞKAN : MEHMET SİNAN DERELİ
ÜYELER : HASAN TUNÇ KOMAN, BURAK KOÇER, FREDERIC ROBERT COLLEY, ERGİN ERKEK
GÜNDEM : Denetimden geçmiş 2017 yılı mali tabloları sonrası dağıtımı teklif edilecek kar payı miktarı ve oranında değişiklik yapılmasına ilişkin karar
KARAR : Yönetim Kurulumuz, 26/02/2018 tarihinde 2018/4 sayılı karar ile genel kurula teklif edilmesine karar verilen kȃr payı tutarının ve oranının Sermaye Piyasası Kurulu’ndan gelen uyarı üzerine değiştirilmesine karar vermiştir. Dolayısıyla 05.04.2018 tarihinde saat 11.00’de Asya Otel, Şahabettin Bilgisu Cd. No:135 İzmit/Kocaeli adresinde gerçekleşecek olağan genel kurul toplantısında, aşağıdaki kȃr payı tutar ve oranının genel kurulun onayına sunulmasına karar vermiştir.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi: 09/03/2018 tarihli karara istinaden,
Hisse Senedi şeklinde dağıtılması teklif edilecek toplam kar payı (TL) : 0,00
Hisse Senedi şeklinde dağıtılması teklif edilecek kar payının sermayeye oranı (%) :0
Nakit olarak dağıtılması teklif edilecek toplam brüt kar payı (TL) : 18.366.119,30
Borsada işlem gören 1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Nakit Kar Payı:
Brüt /TL): 1,2864320
Net (TL) : 1,0934672
Teklif edilecek dağıtım tarihi:11/04/2018

 

Ziraat Yatırım – Federal Mogul İzmit Piston FMIZP Hisse Analiz 4Ç17 – 27.02.2018

Federal Mogul İzmit Piston (FMIZP, Pozitif): İzmit Piston’un 4Ç2017 net dönem karı 7,6mn TL olmuş ve 2016 4. çeyrekteki 5,8mn TL’lik net karın %30,2 üzerinde gerçekleşmiştir. İzmit Piston’un satış gelirleri 4. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %21,9 oranında artarak 19,9mn TL’ye yükselirken brüt kar %52,5 oranında artarak 6,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 6,6 puan artışla %33’e yükselmiştir. Faaliyet karı 5,4mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı 4,2 puan artarak %27’ye yükselmiştir. Vergi öncesi net kar 9,4mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem karı da 7,6mn TL olmuştur. Net kar marjı 2,4 puan artışla %38 seviyesine yükselmiştir. 4. çeyrek sonuçlarıyla birlikte şirketin 2017 yılı net dönem karı 20,3mn TL olmuştur. 2016’nın net dönem karı 16,7mn TL idi.

 
Federal Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş.’nin temettü politikası nedir?

Şirketimiz uzun vadeli stratejileri, yatırım, finansman planları ve karlılık durumu da dikkate alınarak, SPK tebliğ ve düzenlemelerine istinaden hesaplanan dağıtılabilir kardan, SPK tarafından belirlenen asgari kar dağıtım oranından az olmamak üzere bir oranda temettüyü nakit veya bedelsiz pay vermek veya belli oranda nakit ve belli oranda bedelsiz pay vermek suretiyle dağıtılabilir. Önümüzdeki üç yıla ilişkin politikamız bu yöndedir. Bu politikada yapılacak herhangi bir değişiklikte kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir.

Federal Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş.’nin ortakları kimlerdir?
 Ortaklığın Ticaret Ünvanı  Sermayedeki Payı (%)
 Federal Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş.  85
 Halka Arz  15

 

Ziraat Yatırım – Federal Mogul İzmit Piston FMIZP Hisse Analiz 4Ç16 – 28.02.2017

F-M İzmit Piston (FMIZP, Pozitif): İzmit Piston’un 2016 yılı son çeyrek net dönem karı 5,8mn TL olmuş ve 4Ç2015’teki 842bin TL’lik karın oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. Kar artışında 4Ç2015’teki finansman giderinin aksine 4Ç2016’da finansman geliri kaydedilmesi etkili olmuştur. Satış gelirleri %13,6 artışla 16,3mn TL olurken, brüt kar %45,5 artışla 4,3mn TL olmuş ve olumlu bir görüntü çizmiştir. Faaliyet karı %28 artışla 3,7mn TL olurken, finansman öncesi faaliyet karı, yatırım faaliyetlerinden gelir kaydedilmesine istinaden, %86 gibi oldukça yüksek bir artış kaydetmiş ve 5,3mn TL’ye yükselmiştir. Son çeyrekteki kar artışının ana tetikleyicisi olan finansman tarafında ise 4Ç2015’teki 1,7mn TL’lik giderin aksine, 4Ç2016’da 1,8mn TL gelir kaydedilmiştir. Artan gelire istinaden vergi giderinde 1mn TL’lik bir artış gözlenmesine karşın, 4Ç2016 net dönem karı yaklaşık 7 kat artarak 5,8mn TL olmuştur. Son çeyrek rakamlarıyla birlikte İzmit Piston’un 2016 yılı net dönem karı 2015’e göre %7,9 artarak 16,7mn TL’ye yükselmiştir.